Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ต่างประเทศโปรโมชั่น 2559 / 2016 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  ทัวร์ต่างประเทศโปรโมชั่น 2559 / 2016
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 | เที่ยวญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-CI-HOKKAIDO011   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 DEC
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,800 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์3ชนิด(ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว/งดแจกกระเป๋าเดินทาง)
» สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวนเมืองไทเป - เข้าที่พัก
» บินภายในสู่สนามบินชิโตเซ่ - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ตรอกราเมง
» โอตารุ - คลองโอตารุ - ลานสกี(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - ตึกรัฐบาลเก่า
» อิสระช้อปปิ้งย่านJR Tower (ไม่มีรถบริการ)
» เรร่าเอาท์เลท - สนามบินชิโตเชะ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเถาหยวนเมืองไทเป - สนามบินสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-HB-HOKKAIDO-TIAM(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-24 / 27-31 DEC
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 JAN / 31JAN-4FEB
14-18 / 21-25 FEB / 28FEB-3MAR
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 MAR
 ราคา/ท่าน : 29,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
29,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์3ชนิด, ชาบู ชาบู(ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว/งดแจกกระเป๋าเดินทาง)
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» บินตรงสู่สนามบินชิโตเซ่ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิเป็น
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ลานสกีเท็นงุ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนโอโดริ - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ
» อิสระช้อปปิ้ง หรือเดินชมเมืองซัปโปโร เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-HB-HOKKAIDO-SNOW-LOVE   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-28 DEC
6-11 / 13-18 / 20-25 JAN / 27JAN-1FEB
 ราคา/ท่าน : 36,670 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
36,670 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,670 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / Free Wifi on bus (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / งดแจกกระเป๋าเดินทาง)
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» บินตรงสู่สนามบินชิโตเซ่ - เมือาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ - อาบน้ำแร่Onsen
» น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซอิ - โอตารุ - ลานสกีเท็นงุ (รวมค่าเล่นBanana Boat แต่ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีอื่นๆ) - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาจิ - ถนนทานุกิโคจิ - อาบน้ำแร่Onsen
» ตลาดเช้าเมืองซัปโปโระ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โอราเอมอน สกายพาร์ค - อาณาจักรช็อคโกแลต รอยซ์เวิลด์ - เรร่าเอ้าท์เล็ตมอลล์
» อิสระชมเมืองซัปโปโร และอิสระช้อปปิ้งเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-HB-HOKKAIDO-SNOW   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 / 17-22 / 24-29 FEB
2-7 / 9-14 / 16-21 / 23-28 MAR
 ราคา/ท่าน : 38,890 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
38,890 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,890 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว/งดแจกกระเป๋าเดินทาง)
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» บินตรงสู่สนามบินชิโตเซ่ - เมือาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - ร่วมเทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival 2016 - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งGarinko II ชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยมาจากขั่วโลกเหนือ - ลานสกี (รวมค่าเล่นBanana Boat, ถ่ายรูปกับสุนักลากเลื่อน) - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซอิ - อาซาฮีคาวา
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาจิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ถนนทานุกิโคจิ
» อิสระชมเมืองซัปโปโร และอิสระช้อปปิ้งเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-MAGIC-SNOW-TYO1(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 / 15-19 / 21-25 DEC
2-6 / 5-9 JAN
 ราคา/ท่าน : 29,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
29,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Magic Snow / ฟรี! Wifi บนรถ
» สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอาท์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ลานสกีYeti Ski Resort(ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และเครื่องเล่นทุกชนิด) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ“โตเกียวดิสนีย์แลนด์”(เพิ่มท่านล่ะ 2,600.-/ไม่รวมค่ารถไฟ ไป-กลับ)
» วัดนาริตะ - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-MAGIC-SNOW-TYO1(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-7 / 6-10 / 9-13 / 18-22 / 24-28 DEC
 ราคา/ท่าน : 32,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
32,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Magic Snow / ฟรี! Wifi บนรถ
» สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอาท์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ลานสกีYeti Ski Resort(ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และเครื่องเล่นทุกชนิด) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ“โตเกียวดิสนีย์แลนด์”(เพิ่มท่านล่ะ 2,600.-/ไม่รวมค่ารถไฟ ไป-กลับ)
» วัดนาริตะ - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-MAGIC-SNOW-TYO1(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27-31 DEC
 ราคา/ท่าน : 34,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
34,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Magic Snow / ฟรี! Wifi บนรถ
» สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอาท์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ลานสกีYeti Ski Resort(ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และเครื่องเล่นทุกชนิด) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ“โตเกียวดิสนีย์แลนด์”(เพิ่มท่านล่ะ 2,600.-/ไม่รวมค่ารถไฟ ไป-กลับ)
» วัดนาริตะ - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-MAGIC-SNOW-TYO1(4)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน : 36,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
36,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Magic Snow / ฟรี! Wifi บนรถ
» สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอาท์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ลานสกีYeti Ski Resort(ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และเครื่องเล่นทุกชนิด) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ“โตเกียวดิสนีย์แลนด์”(เพิ่มท่านล่ะ 2,600.-/ไม่รวมค่ารถไฟ ไป-กลับ)
» วัดนาริตะ - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-MAGIC-SNOW-TYO2(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-25 DEC
2-6 / 5-9 JAN
 ราคา/ท่าน : 32,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
32,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Magic Snow / ฟรี! Wifi บนรถ
» สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอาท์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ลานสกีYeti Ski Resort(ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และเครื่องเล่นทุกชนิด) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ“โตเกียวดิสนีย์แลนด์”(เพิ่มท่านล่ะ 2,600.-/ไม่รวมค่ารถไฟ ไป-กลับ)
» วัดนาริตะ - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-MAGIC-SNOW-TYO2(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-7 / 6-10 / 9-13 / 12-16 / 15-19 / 18-22 / 24-28 DEC
 ราคา/ท่าน : 35,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
35,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Magic Snow / ฟรี! Wifi บนรถ
» สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอาท์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ลานสกีYeti Ski Resort(ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และเครื่องเล่นทุกชนิด) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ“โตเกียวดิสนีย์แลนด์”(เพิ่มท่านล่ะ 2,600.-/ไม่รวมค่ารถไฟ ไป-กลับ)
» วัดนาริตะ - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-TAKAYAMA-SNOW(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-7 / 6-10 / 9-13 / 12-16 / 15-19 / 18-22 / 24-28 DEC
 ราคา/ท่าน : 35,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
35,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Takayama / Free Wifi on Bus / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
» สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - ตลาดปลาคุโรชิโอะ - เมืองนากาโนะ - วัดเซ็นโคจิ - อาบน้ำแร่Onsen
» ลานสกี Japan Alps Hakuba(ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด) - หมู่บ้านชราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เมืองมัตสึโมโต้
» ถ่ายรูปนอกปราสาทมัตสึโมโต้ - คาวาคูจิโกะ - นั่งกระเช้าKachi Kachi Ropewayสู่ยอดเขาTenjo - โตเกียว - วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดนาริตะ - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-TAKAYAMA-SNOW(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-25 DEC
2-6 / 5-9 JAN
 ราคา/ท่าน : 32,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
32,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Takayama / Free Wifi on Bus / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
» สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - ตลาดปลาคุโรชิโอะ - เมืองนากาโนะ - วัดเซ็นโคจิ
» ลานสกี Japan Alps Hakuba(ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด) - หมู่บ้านชราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เมืองมัตสึโมโต้
» ปราสาทมัตสึโมโต้ - คาวาคูจิโกะ - นั่งกระเช้า Kachi Kachi Ropeway - โตเกียว - วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดนาริตะ - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-TAKAYAMA-SNOW(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27-31 DEC
 ราคา/ท่าน : 37,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
37,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Takayama / Free Wifi on Bus / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
» สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - ตลาดปลาคุโรชิโอะ - เมืองนากาโนะ - วัดเซ็นโคจิ
» ลานสกี Japan Alps Hakuba(ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด) - หมู่บ้านชราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เมืองมัตสึโมโต้
» ปราสาทมัตสึโมโต้ - คาวาคูจิโกะ - นั่งกระเช้า Kachi Kachi Ropeway - โตเกียว - วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดนาริตะ - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-TAKAYAMA-SNOW(4)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน : 39,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Takayama / Free Wifi on Bus / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
» สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - ตลาดปลาคุโรชิโอะ - เมืองนากาโนะ - วัดเซ็นโคจิ
» ลานสกี Japan Alps Hakuba(ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด) - หมู่บ้านชราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เมืองมัตสึโมโต้
» ปราสาทมัตสึโมโต้ - คาวาคูจิโกะ - นั่งกระเช้า Kachi Kachi Ropeway - โตเกียว - วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดนาริตะ - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-PKG5D-TYO-EASY(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-7 / 6-10 / 9-13 / 12-16 / 15-19 / 18-22 / 24-28 / 27-31 DEC
 ราคา/ท่าน : 23,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
23,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Package Tokyo
» สนามบินดอนเมือง
» เมืองนาริตะ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” (เพิ่มท่านละ2,600บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» อิสระตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบริการ)
» อิสระตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-PKG5D-TYO-EASY(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-25 DEC
2-6 / 5-9 JAN
 ราคา/ท่าน : 21,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
21,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Package Tokyo
» สนามบินดอนเมือง
» เมืองนาริตะ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” (เพิ่มท่านละ2,600บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» อิสระตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบริการ)
» อิสระตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-XW-PKG5D-TYO-EASY(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน : 25,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
25,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Package Tokyo
» สนามบินดอนเมือง
» เมืองนาริตะ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” (เพิ่มท่านละ2,600บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» อิสระตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบริการ)
» อิสระตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SPARKING-TYO4D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-16 / 20-23 / 27-30 JAN
 ราคา/ท่าน : 23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Sparking Tokyo เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยัก
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
» ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี / ลานสกีจะเปิดให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700 บาท/ท่าน)
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ชินจูกุ - ห้างอิออนจัสโก้ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : AI7-TZ-OSA-SUPER-SHOCK4D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-9 DEC
7-10 / 21-24 FEB
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-WOW OSAKA SUPER SAVE เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์:ยูนิเวอร์แซล(ชำระเพิ่ม2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
» ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-GOLDEN-OSA-TYO5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-9 / 11-15 FEB
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Golden
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
» นาโกย่า - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
» ลานสกี ฟูจิเท็น - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ - โอไดบะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-GOLDEN-OSA-TYO5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 FEB / 26FEB-1MAR
 ราคา/ท่าน : 41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Golden
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
» นาโกย่า - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
» ลานสกี ฟูจิเท็น - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ - โอไดบะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-STRONG5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 / 19-23 / 26-30 JAN
 ราคา/ท่าน : 23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Strong Strong / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
» ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือ ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» 

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : AI7-TG-TYO-DREAM5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 DEC
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-TOKYO DREAM DESTINATION เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์(งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่นแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ หรือศาลเจ้าฮาโกเน่แทน - ช้อปปิ้งแบรน์เนมที่โกเทมบะเอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum หรือลานสกี ฟูจิเท็น - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,700บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดนาริตะซัง - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-SNOW-MONKEY5D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27FEB-2MAR
5-9 / 12-16 MAR
 ราคา/ท่าน : 33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Snow Monkey In Nagona
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตซึโมโต้
» จิกาตาเกะสกี(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี, ครูฝึกสกี) - วัดเซ็นโกจิ - Unseen In Japan Snow Monkeyลิงแช่Onsen - มัตสึโมโต้
» ปราสาทมัตสึโมโต้ - นาโกย่า - ถ่ายรูปปราสาทนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - โทคิพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
» นาโกย่า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-PARADISE-SKI-TYO5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-11 DEC
6-10 / 13-17 / 23-27 / 27-31 JAN
 ราคา/ท่าน : 36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Paradise Ski Tokyo / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ไม่อั้น
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินฮาเนดะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ หรือศาลเจ้าฮาโกเน่ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» สนุกกับการเล่นหิมะที่ลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2,700บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ห้างอิออนจัสโก้ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-PARADISE-SKI-TYO5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-14 DEC
 ราคา/ท่าน : 37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Paradise Ski Tokyo / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ไม่อั้น
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินฮาเนดะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ หรือศาลเจ้าฮาโกเน่ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» สนุกกับการเล่นหิมะที่ลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2,700บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ห้างอิออนจัสโก้ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - กรุงเทพฯ(JL033 HND-BKK : 00.05-05.00 น.+1)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-3K-SKI-SNOW-FUKUOKA(10)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 27-31 JAN / 28JAN-1FEB / 29JAN-2FEB
3-7 / 4-8 / 5-9 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 17-21 / 24-28 FEB / 25FEB-1MAR
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เกาะใต้ คิวชู - ฟุกุโอกะ - เปปปุ เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อน้ำแร่สีเลือด - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - แช่ออนเซ็น
» ลานสกีเท็นซัน(อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์เครื่องเล่นสกี, สโนว์สเลด หรือครูฝึกสกี ประมาณ 5,000 - 15,000 เยน) - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ฟุคุโอกะ
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือช้อปปิ้งDuty Free, ห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้, เทนจินช้อปปิ้งมอลล์ ย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
» ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-3K-SKI-SNOW-FUKUOKA(11)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-22 / 19-23 FEB
 ราคา/ท่าน : 30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เกาะใต้ คิวชู - ฟุกุโอกะ - เปปปุ เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อน้ำแร่สีเลือด - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - แช่ออนเซ็น
» ลานสกีเท็นซัน(อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์เครื่องเล่นสกี, สโนว์สเลด หรือครูฝึกสกี ประมาณ 5,000 - 15,000 เยน) - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ฟุคุโอกะ
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือช้อปปิ้งDuty Free, ห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้, เทนจินช้อปปิ้งมอลล์ ย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
» ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฮ่องกงแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : AI7-HX-WONDERFUL-OKINAWA5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 / 22-26 / 26-30 JAN
18-22 /19-23 / 23-27 FEB / 26FEB-1MAY
2-6 MAR
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Wonderful Okinawa
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - โอกินาว่า - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ศาลเจ้าขงจื้อ - สวนฟุคุชูเอน - ผามันซาโมะ
» นั่งเรือปลาวาฬท้องกระจก ชมหมู่ปะการังน้ำตื้นและปลาทะเล - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ - สวนสับปะรดนาโกะ
» นั่งMonorail ชมเมืองโอกินาว่า - ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ
» ประตูชูเรอิมอน - ปราสาทชูริโจ - ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ - ช้อปปิ้งร้าน 100 เยนพลาซ่า - สนามบินนาฮ่า - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฮ่องกงแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : AI7-HX-WONDERFUL-OKINAWA5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 / 16-20 MAR / 30MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Wonderful Okinawa
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - โอกินาว่า - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ศาลเจ้าขงจื้อ - สวนฟุคุชูเอน - ผามันซาโมะ
» นั่งเรือปลาวาฬท้องกระจก ชมหมู่ปะการังน้ำตื้นและปลาทะเล - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ - สวนสับปะรดนาโกะ
» นั่งMonorail ชมเมืองโอกินาว่า - ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ
» ประตูชูเรอิมอน - ปราสาทชูริโจ - ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ - ช้อปปิ้งร้าน 100 เยนพลาซ่า - สนามบินนาฮ่า - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฮ่องกงแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : AI7-HX-ICE-BREAKER-HOKKAIDO   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-30 JAN
23-28 FEB / 26FEB-2MAR
1-6 / 4-9 MAR
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ice Breaker Hokkaido เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - สนามบินชิโตเสะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร
» อิสระช้อปปิ้งที่เจ อาร์ ทาวเวอร์(เต็มวัน ไม่มีรถบริการ)
» โรงงานช็อกโกแลต - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - Duty Free - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน
» เมืองมอมเบตสึ - นั่งเรือตัดน้ำแข็งIce Breaker - อาบน้ำแร่Onsen
» น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สนามบินชิโตเสะ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-XJ-SUPER-PRO-TYO6D-SNOW(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-21 DEC
 ราคา/ท่าน : 30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-ฟูจิ - โตเกียว / Free Wifi on Bus
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ
» สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือสนุกกับการเล่นหิมะที่ลาสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
» อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,900 บาท/รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดอาซากุซะ - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-XJ-TYO-SNOW-FINVER5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27-31 JAN / 29JAN-2FEB
3-7 / 5-9 / 10-14 / 12-16 / 24-28 FEB / 26FEB-1MAR
2-6 / 4-8 / 9-13 / 11-15 MAR
 ราคา/ท่าน : 25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Finver เมนูพิเศษ เมนูขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เล่นหิมะ ณ ลานสกี(ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์,ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด) - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» เมืองโตเกียว - อาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ไดบะซิตี้
» อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,900 บาท/รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-XJ-TYO-SNOW-FINVER5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 / 17-21 / 18-22 FEB
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Finver เมนูพิเศษ เมนูขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เล่นหิมะ ณ ลานสกี(ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์,ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด) - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» เมืองโตเกียว - อาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ไดบะซิตี้
» อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,900 บาท/รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-XJ-SUPER-PRO-TYO-OSA-PLUS(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-20 / 18-23 DEC
 ราคา/ท่าน : 38,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
38,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SUPER PRO TOKYO-OSAKA PLUS / Free Wifi on Bus
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งอิออน
» เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งโอซาก้า
» สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - โซนใหม่!The Wizarding World of Harry Potter - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-XJ-SUPER-PRO-TYO-OSA-PLUS(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 / 23-28 DEC
 ราคา/ท่าน : 40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SUPER PRO TOKYO-OSAKA PLUS / Free Wifi on Bus
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งอิออน
» เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งโอซาก้า
» สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - โซนใหม่!The Wizarding World of Harry Potter - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : A66-XJ-SUPER-PRO-TAKAYAMA-TYO7D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-21 / 18-24 DEC
 ราคา/ท่าน : 45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SUPER PRO TAKAYAMA TOKYO ฟรี Wifi บนรถ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
» เมืองเกียวโต - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ช้อปปิ้งถนนกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
» หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านLittle Kyoto - อาบน้ำแร่Onsen
» นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ - เมืองมัตซึโมโต้ - ปราสาทมัตซึโมโต้ - ช้อปปิ้งแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 หรือลานสกี(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ถนนอิโชนามิกิ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
» วัดอาซากุซะ - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : A66-JL-GOOD-MORNING-TYO-NGO(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-11 / 11-15 / 14-18 / 18-22 DEC
 ราคา/ท่าน : 32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Special Good Morning Tokyo - Nagaya (บินเช้า)
» กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ - เข้าที่พัก
» เมืองนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบฮามานา - ช้อปปิ้งอิออน
» ไกด์พาเที่ยววัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ, ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ, ย่านซาคาเอะ โดยรถไฟ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ประมาณ 1000 เยน)
» สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ออลนิปปอนแอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : A66-NH-GOOD-DAY-TYO5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NH-ออลนิปปอนแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 / 18-22 DEC
 ราคา/ท่าน : 36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Goodday Tokyo / ฟรีWIFIบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ - เมืองนาริตะ
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,900บาท/รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ออลนิปปอนแอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : A66-NH-GOOD-DAY-TYO5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NH-ออลนิปปอนแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-6 / 3-7 / 6-10 / 7-11 / 9-13 DEC
 ราคา/ท่าน : 37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Goodday Tokyo / ฟรีWIFIบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ - เมืองนาริตะ
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,900บาท/รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : A66-JL-SPECIAL-TAKAYAMA-OSA6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-7 / 9-14 / 15-20 DEC
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Special Takayama Osaka
» กรุงเทพฯ
» เมืองนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านLittle Kyoto - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองอิชิกาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» สวนเคนโระคุเอ็น - จังหวัดฟุกุอิ - หน้าผาโทจินโบ - เมืองโอซาก้า
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(เพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-HB-KOKKAIDO71(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-24 DEC
 ราคา/ท่าน : 33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido So Cool / Free Wifi on bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูฮอกไกโด3ชนิด, BBQไม่อั้น
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขาจิโกคุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าUsuzan Ropeway ชมวิวเขาอุสุซาน - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่Onsen
» คิโรโระ สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เครื่องแก้วโอตารุ - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ซูซูกิโนะ
» ซัปโปโร - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุยเอ้าท์เลทMitsui Outlet - ชิโตเสะ
» สนามบินนิวชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

43
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-HB-KOKKAIDO71(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 JAN / 31JAN-4FEB
14-18 / 21-25 FEB / 28FEB-3MAR
6-10 / 13-17 / 20-24 MAR
 ราคา/ท่าน : 34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido So Cool / Free Wifi on bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูฮอกไกโด3ชนิด, BBQไม่อั้น
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขาจิโกคุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าUsuzan Ropeway ชมวิวเขาอุสุซาน - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่Onsen
» คิโรโระ สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เครื่องแก้วโอตารุ - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ซูซูกิโนะ
» ซัปโปโร - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุยเอ้าท์เลทMitsui Outlet - ชิโตเสะ
» สนามบินนิวชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

44
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-XW-EXCITING-TYO77(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 / 15-19 / 18-22 / 21-25 / 24-28 / 27-31 DEC
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-พักฟูจิ 1 คืน + นาริตะ 2 คืน
» สนามบินดอนเมือง
» สนามบินนาริตะ - Tokyo Bay Oasis - คามาคูระ - โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท - ออนเซ็น
» Fujiten Ski หรือYeti Ski resort (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสกี) - โอชิโนะฮัคไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ชินจูกุ - นาริตะ
» อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) หรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท)
» วัดนาริตะซัน - ห้างเออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

45
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI8-XW-WINTER-TYO(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-7 / 15-19 DEC
 ราคา/ท่าน : 29,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
29,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Winter Tokyo / Free! Wifi on Bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» โตเกียว - ฮาโกเนะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - Gotemba Outlet - แช่น้ำแร่ร้อน
» ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท(ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี) - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - จุดชมวิวTokyo Sky Tree - ช้อปปิ้งชินจุกุ
» อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,600บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
» ศูนย์การค้าAeon Mall Narita - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

46
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
TZ-สกู๊ตแอร์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI8-TZ-WINTER-SHIRAKAWAGO   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-16 / 20-23 DEC
 ราคา/ท่าน : 31,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
31,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ / Free Wi-Fi on Bus
» กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ, โอซาก้า - เมืองนาโกย่า
» หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิซูจิ
» เมืองเกียวโต - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - ช้อปปิ้งถนนกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลโทริอิ - เมืองโอซาก้า
» ถ่ายรูปหน้าปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงคุ ทาวน์ เอาท์เลท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

47
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-XW-SPECIAL-SKI-JP(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-7 / 6-10 / 9-13 / 12-16 / 18-22 DEC
 ราคา/ท่าน : 25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Special Ski / Free Wifi on bus
» สนามบินดอนเมือง
» สนามบินนาริตะ - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - โอไดบะ - Gotemba Factory Outlet - อาบน้ำแร่Onsen
» ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - วัดอาซากุซะ - หอคอยTokyo Sky Tree - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
» อิสระ (ไม่มีรถบริการ) ไกด์พานั่งรถไฟเที่ยวรอบโตเกียว (อัตรานี้ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ช้อปปิ้งห้างAeon Plaza - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

48
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-XW-SPECIAL-SKI-JP(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-9 JAN
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Special Ski / Free Wifi on bus
» สนามบินดอนเมือง
» สนามบินนาริตะ - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - โอไดบะ - Gotemba Factory Outlet - อาบน้ำแร่Onsen
» ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - วัดอาซากุซะ - หอคอยTokyo Sky Tree - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
» อิสระ (ไม่มีรถบริการ) ไกด์พานั่งรถไฟเที่ยวรอบโตเกียว (อัตรานี้ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ช้อปปิ้งห้างAeon Plaza - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

49
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-XW-PLAY-SKI-JP(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-19 / 18-22 DEC
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Play Ski / Free Wifi on bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
» สนามบินดอนเมือง
» สนามบินนาริตะ - เมืองโยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเมน - Gotemba Factory Outlet - อาบน้ำแร่Onsen
» ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งDuty Free - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
» อิสระ (ไม่มีรถบริการ) ไกด์พานั่งรถไฟเที่ยวรอบโตเกียว (อัตรานี้ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ช้อปปิ้งห้างAeon Plaza - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

50
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-XW-PLAY-SKI-JP(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-25 DEC
 ราคา/ท่าน : 28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Play Ski / Free Wifi on bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
» สนามบินดอนเมือง
» สนามบินนาริตะ - เมืองโยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเมน - Gotemba Factory Outlet - อาบน้ำแร่Onsen
» ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งDuty Free - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
» อิสระ (ไม่มีรถบริการ) ไกด์พานั่งรถไฟเที่ยวรอบโตเกียว (อัตรานี้ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ช้อปปิ้งห้างAeon Plaza - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

51
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-XW-PLAY-SKI-JP(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-28 DEC
5-9 JAN
 ราคา/ท่าน : 31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Play Ski / Free Wifi on bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
» สนามบินดอนเมือง
» สนามบินนาริตะ - เมืองโยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเมน - Gotemba Factory Outlet - อาบน้ำแร่Onsen
» ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งDuty Free - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
» อิสระ (ไม่มีรถบริการ) ไกด์พานั่งรถไฟเที่ยวรอบโตเกียว (อัตรานี้ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ช้อปปิ้งห้างAeon Plaza - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

52
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-XW-PLAY-SKI-JP(4)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27-31 DEC
2-6 JAN
 ราคา/ท่าน : 33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Play Ski / Free Wifi on bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
» สนามบินดอนเมือง
» สนามบินนาริตะ - เมืองโยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเมน - Gotemba Factory Outlet - อาบน้ำแร่Onsen
» ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งDuty Free - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
» อิสระ (ไม่มีรถบริการ) ไกด์พานั่งรถไฟเที่ยวรอบโตเกียว (อัตรานี้ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ช้อปปิ้งห้างAeon Plaza - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016,
   โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794