Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ต่างประเทศโปรโมชั่น 2559 / 2016 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศโปรโมชั่น 2559 / 2016
 ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 | เที่ยวญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SUMMER-FRESH-OSA5D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
24-28 AUG / 31AUG-4SEP
7-11 / 14-18 / 21-25 SEP / 28SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Summer Osaka - Kyoto

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
 เกียวโต - หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - เกียวโตสเตชั่น
 อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,700บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
 ปราสาทโอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ต - โอซาก้า - สนามบินคันไซ
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SUMMER-FRESH-OSA5D(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-31 JUL
3-7 / 17-21 AUG
ราคา/ท่าน :
28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Summer Osaka - Kyoto

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
 เกียวโต - หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - เกียวโตสเตชั่น
 อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,700บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
 ปราสาทโอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ต - โอซาก้า - สนามบินคันไซ
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-STRONG5D(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-31 JUL / 28JUL-1AUG / 29JUL-2AUG
3-7 / 4-8 / 5-9
17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 25-29 / 26-30 AUG / 31AUG-4SEP
1-5 / 2-6 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 SEP / 29SEP-3OCT / 30SEP-4OCT
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Tokyo Strong A : วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - โอชิโนะ ฮัคไค - ชมซากุระสวนอูเอโนะ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 นาริตะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค หรือเดินทางระหว่าง 19JUN-20JUL16 พาชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-STRONG5D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 / 12-16 AUG
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Tokyo Strong A : วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - โอชิโนะ ฮัคไค - ชมซากุระสวนอูเอโนะ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / พักออนเซ็น 1 คืน - นาริตะ 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 นาริตะ - ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค หรือเดินทางระหว่าง 19JUN-20JUL16 พาชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-OSA-SUPER-SAVE3D(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
29-31 JUL
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า SUPER SAVE : วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ,โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
 ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-OSA-SUPER-SAVE3D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
5-7 / 19-21 / 26-28 AUG
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 SEP / 30SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า SUPER SAVE : วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ,โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
 ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-TYO-SUPER-SAVE5D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
8-12 / 14-18 AUG
22-26 AUG / 28AUG-1SEP
5-9 / 11-15 / 19-23 / 25-29 SEP
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Super Save : เมืองลิตเติ้ลเกียวโต - วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - พระราชวังอิมพีเรียล - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิการโทคิโนะคาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ - อิออน
 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม 2700 บาทท่านละ ไม่รวมค่าเดินทาง)
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-TYO-SUPER-SAVE5D(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 / 6-10 / 16-20 / 20-24 AUG / 30AUG-3SEP
3-7 / 17-21 SEP / 27SEP-1OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Super Save : เมืองลิตเติ้ลเกียวโต - วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - พระราชวังอิมพีเรียล - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิการโทคิโนะคาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ - อิออน
 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม 2700 บาทท่านละ ไม่รวมค่าเดินทาง)
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-OSA-SUPER-SHOCK4D(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31JUL-3AUG
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า Super Shock : วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ, โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ชำระเพิ่ม 2700 บาทท่านละ ไม่รวมค่าเดินทาง)
 ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-3K-FUKUOKA-NAGASAKI5D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-31 JUL / 29JUL-2AUG
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ - นางาซากิ : เยือนเกาะคิวชู - ศาลเจ้าดาไซฟุ - บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ - หมู่บ้านยูฟูอิน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ฟุกุโอกะ - เบปปุ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ
 ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - นางาซากิ - ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
 สวนสันติภาพ - ฟุกุโอกะ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-TYO-LAVENDER042 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-31 JUL / 28JUL-1AUG
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่5 - โอชิโนฮักไก หรือชมทุ่งลาเวนเดอร์ / Free Wifi 4 G on Bus / เมนูพิเศษ ปุฟเฟต์ขาปูยักษ์ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / งดแจกกระเป๋าเดินทาง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต - อาบน้ำแร่ออนเช็นธรรมชาติ
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนฮักไก หรือชมทุ่งลาเวนเดอร์ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
 อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม : ดิสนีย์แลนด์ ชำระเพิ่ม 2,900 บาทต่อท่าน
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-TYO-FUJI042-1(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 17-21 / 19-23 / 26-30 AUG / 31AUG-4SEP
1-5 / 9-13 / 14-18 SEP
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - หัวใจฟูจิ : ถ้ำลาวาฟุกาคุ - ฟูจิชั้น5 - วัดอาซากุสะ / Free Wifi 4 G on Bus / เมนูพิเศษ ปุฟเฟต์ขาปูยักษ์ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / งดแจกกระเป๋าเดินทาง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
 ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ถ้ำลาวาน้ำแข็งฟูกาคุ - ช้อปปิ้งชินจุ
 โตเกียว อิสระชิ้งปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,900 บาทรวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-TYO-FUJI042-1(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 / 12-16 AUG
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - หัวใจฟูจิ : ถ้ำลาวาฟุกาคุ - ฟูจิชั้น5 - วัดอาซากุสะ / Free Wifi 4 G on Bus / เมนูพิเศษ ปุฟเฟต์ขาปูยักษ์ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / งดแจกกระเป๋าเดินทาง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต
 ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ถ้ำลาวาน้ำแข็งฟูกาคุ - ช้อปปิ้งชินจุ
 โตเกียว อิสระชิ้งปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,900 บาทรวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-TYO-NIKKO042-2(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 / 3-7 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 16-20 / 18-22 / 24-28 / 25-29 OCT
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Autumn - Love - Tokyo - Nikko : เมืองเก่าซาวาระ - ทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน - ศาลเจ้าโทโชกุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 เมืองเก่าซาวาระ - สวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซด์ - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - น้ำตกเคกอน
 โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
 โตเกียว อิสระชิ้งปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านล่ะ 2900 บาท ต่อท่าน / รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-TYO-NIKKO042-2(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Autumn - Love - Tokyo - Nikko : เมืองเก่าซาวาระ - ทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน - ศาลเจ้าโทโชกุ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 เมืองเก่าซาวาระ - สวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซด์ - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - น้ำตกเคกอน
 โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
 โตเกียว อิสระชิ้งปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านล่ะ 2900 บาท ต่อท่าน / รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-HB-HOKKAIDO052(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-12 / 14-19 / 21-26 SEP / 28SEP-3OCT
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Hokkaido : บ่อน้ำสีน้ำเงิน - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ไอซ์ พาวิลเลี่ยน - น้ำตกกิงกะ ริวเซ - เก็บผลไม้สวนยามาโมโตะ - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ / เมพิเศษ เมนูขาปูยักษ์ / Free! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเช่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีน้ำเงิน - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ไอซ์ พาวิลเลี่ยน - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 น้ำตกกิงกะ ริวเซ - โอตารุ - โรงงานเป่าแก้วคิตาอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เก็บผลไม้สวนยามาโมโตะ - นั่งรถไฟเข้าซัปโปโร
 ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - Mitsui Outlet - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
 อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน โดยมีไกด์นำเที่ยวคอยบริการ
 สนามบินชิโตเช่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-HB-HOKKAIDO-LAVENDER038(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31JUL-4AUG
ราคา/ท่าน :
37,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
37,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด : ชมสวยดอกไม้ 3 ฟาร์ม โทมิตะฟาร์ม, ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม, ซีเรบุฟาร์ม - สระน้ำสีน้ำเงิน - คลองโอตารุ - ชมซากุระที่ศาลเจ้าฮอกไกโด - ถนนทานุกิโคจิ / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์3ชนิด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว/งดแจกกระเป๋าเดินทาง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเซ่ - ฟุราโนะ - โทมิตะฟาร์ม - เมืองบิเอะ - ชมทุ่งดอกไม้ชิดิไซ - เนินเขาซีเรบุ - สระน้ำสีน้ำเงิน
 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาจิ - ชมซากุระที่ศาลเจ้าฮอกไกโด - ถนนทานุกิโคจิ
 อิสระช้อปปิ้ง หรือเดินชมเมืองซัปโปโร เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) มีไกด์นำเที่ยวคอยบริการ
 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR2-TG-HOKKAIDO-PRO3N 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
17-21 AUG
15-19 / 22-26 / 24-28 SEP
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - บิเอะ - ซัปโปโร - โอตารุ - ฮอกไกโด : บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมน - โอโดริปาร์ค - ตลาดปลานิโจ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - มิตซุย เอาท์เล็ต / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ / Free! Wifi on bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเซ่ - เมืองฟุราโน่ - บิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เนินสี่ฤดู Shikisai no Oka - เมืองโซอุนเคียว - อาบน้ำแร่Onsen
 หมู่บ้านราเมน - เมืองซัปโปโร - ชมทำเนียบรัฐบาลเก่า - ผ่านชมหอนาฬิกา - โอโดริปาร์ค - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ
 ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - มิตซุย เอาท์เล็ต
 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR2-TG-WAKAYAMA-PRO3N 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30SEP-4OCT
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า - มิเอะ - วาคายาม่า - โอซาก้า : หมู่บ้านนินจาอิงะ - น้ำตกนาจิ - พิพิธภัณฑ์ไทจิ - โรงงานผลิตเหล้าบ๊วย - Wakayama Marina City - ริงคุเอาท์เล็ท / Free! Wifi on bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนาโกย่า - อิออนพลาซ่า
 หมู่บ้านนินจาอิงะ - ศาลเจ้าอิเสะ(ด้านใน) - ถนนโอฮาไรมาจิ - แช่ออนเซ็น
 ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ ไทฉะ - น้ำตกนาจิ - พิพิธภัณฑ์ไทจิ - โรงงานผลิตเหล้าบ๊วย - เกาะเอ็นเก็ทสึ
 เกาะตากอากาศ Wakayama Marina City - ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ
 เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR2-TG-LOVE-HONSHU4N 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
18-23 OCT
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - เกียวโต - อาราชิยาม่า - นารา - โอซาก้า - ฟูจิ - โตเกียว : รถไฟสายโรแมนติก ชมใบไม้เปลี่ยนสี - วัดโทไดจิ - ย่านชินไซบาชิ - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้น / Free! Wifi on bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาโกย่า - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train ชมใบไม้เปลี่ยนสี - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
 นารา - วัดโทไดจิ - ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต
 ทะเลสาบปลาไหล - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮัคไค - แช่ออนเซ็น
 ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - โตเกียว - ย่านชินจูกุ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นกันดั้ม)
 วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR2-TG-TAKAYAMA-PRO3N 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 AUG
29SEP-3OCT / 30SEP-4OCT
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - มัตสึโมโต้ - คามิโคจิ - ชิราคาวาโกะ : วัดอาซากุสะ - โอชิโนะ ฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ไร่วาซาบิ - เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งมิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้น / Free! Wifi on bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนาริตะ - อิออนพลาซ่า
 วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - โอชิโนะ ฮัคไค - แช่ออนเซ็น
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ไร่วาซาบิ - ชมด้านนอก ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ และถนนนาวาเตะ - แช่ออนเซ็น
 คามิโคจิ - เมืองทาคายาม่า - ชมด้านนอก ทาคายาม่าจินยะ - เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งมิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - สนามบินนาโกย่า
 เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR2-TG-TAKAYAMA-AUTUMN1 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
18-23 / 21-26 OCT
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ฟูจิ - โตเกียว : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ - ตลาดเช้าทาคายาม่า - ไร่วาซาบิ - อิออนพลาซ่า - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - วัดอาซากุสะ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้น / Free! Wifi on bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ชมด้านนอก ทาคายาม่าจินยะ (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในจวนผู้ว่า) - เขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ - แช่ออนเซ็น
 ตลาดเช้าทาคายาม่า - คามิโคจิ - ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาวาเตะ - แช่ออนเซ็น
 ไร่วาซาบิ - อิออนพลาซ่า - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮัคไค - แช่ออนเซ็น
 ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ
 เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR2-TG-WEST-JAPAN3N(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
29SEP-4OCT
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮิโร่ชิม่า - โกเบ - เกียวโต - โอซาก้า : เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ - อะตอมมิคบอมบ์โดม - สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - ปราสาทฮิเมจิ - พิพิธภัณฑ์สาเก - สวนป่าไผ่ - อิออนพลาซ่า - ย่านชินไซบาชิ / Free! Wifi on bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุคุโอกะ - สะพานคินไตเคียว - เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ - ย่านโอโคโนมิมูระ
 อะตอมมิคบอมบ์โดม - สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - เมืองโคจิม่า - ถนนโคจิม่า ยีนส์ - เมืองเก่าคุราชิกิ - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 ปราสาทฮิเมจิ - เมืองโกเบ - พิพิธภัณฑ์สาเก - ย่านไชน่าทาวน์ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์
 เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - อิออนพลาซ่า - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - ย่านชินไซบาชิ
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-HB-LAVENDER-HOKKAIDO5D(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31JUL-4AUG
ราคา/ท่าน :
34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ลาเวนเดอร์ : เมืองฟูราโน่ - บ่อน้ำสีฟ้า - ชมดอกไม้ที่โทมิตะ ฟาร์ม - คลองโอตารุ - ฟาร์มสตรอเบอรี่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเซ่ - เมืองฟูราโน่ - บ่อน้ำสีฟ้า - โทมิตะ ฟาร์ม
 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ฟาร์มสตรอเบอรี่ - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
 อิสระ ให้ท่านเลือกเที่ยวตามอัธยาศัย เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
25
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-TZ-SHOCK-TYO5D(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28JUL-1AUG
2-6 / 6-10 / 10-14 /10-14 / 14-18 / 18-22 / 22-26 SEP
ราคา/ท่าน :
19,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
19,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Shock โตเกียว : วัดอาซากุซ่า - วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - โอไดบะ - มิสซุย เอ้าท์เลท - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า - ค่าเดินทาง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุซ่า - เก็บภาพหอคอยโตเกียว สกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านชินจุกุ
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - โอไดบะ - มิสซุย เอ้าท์เลท - ห้างอิออน
 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 นาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
26
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-TZ-SHOCK-TYO5D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 21-25 / 29AUG-2SEP
26-30 SEP
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Shock โตเกียว : วัดอาซากุซ่า - วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - โอไดบะ - มิสซุย เอ้าท์เลท - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า - ค่าเดินทาง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุซ่า - เก็บภาพหอคอยโตเกียว สกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านชินจุกุ
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - โอไดบะ - มิสซุย เอ้าท์เลท - ห้างอิออน
 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 นาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
27
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-TZ-SHOCK-TYO5D(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
5-9 / 9-13 AUG
30SEP-4OCT
ราคา/ท่าน :
21,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
21,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Shock โตเกียว : วัดอาซากุซ่า - วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - โอไดบะ - มิสซุย เอ้าท์เลท - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า - ค่าเดินทาง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุซ่า - เก็บภาพหอคอยโตเกียว สกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านชินจุกุ
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - โอไดบะ - มิสซุย เอ้าท์เลท - ห้างอิออน
 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 นาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
28
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-TZ-SHOCK-TYO5D(4) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 / 17-21 / 25-29 AUG
ราคา/ท่าน :
20,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
20,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Shock โตเกียว : วัดอาซากุซ่า - วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - โอไดบะ - มิสซุย เอ้าท์เลท - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า - ค่าเดินทาง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุซ่า - เก็บภาพหอคอยโตเกียว สกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านชินจุกุ
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - โอไดบะ - มิสซุย เอ้าท์เลท - ห้างอิออน
 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 นาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
29
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-TZ-SAY-HI-TYO5D(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-8 / 8-12 / 16-20 OCT
ราคา/ท่าน :
28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Say Hi โตเกียว : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอาท์เลท - พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ - วัดอาซากุสะ - เมืองโอไดบะ - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า - ค่าเดินทาง) / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum - โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอาท์เลท - อาบน้ำแร่Onsen
 สักการะพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - เมืองโอไดบะ
 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 นาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
30
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-TZ-SAY-HI-TYO5D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 / 20-24 / 24-28 OCT
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Say Hi โตเกียว : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอาท์เลท - พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ - วัดอาซากุสะ - เมืองโอไดบะ - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือทัวร์เสริม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า - ค่าเดินทาง) / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum - โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอาท์เลท - อาบน้ำแร่Onsen
 สักการะพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - เมืองโอไดบะ
 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 นาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
31
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
คาเธ่ย์แปซิฟิค
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA18-CX-HOKKAIDO-5NOV 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
5-9 NOV
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด : โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เพลิดเพลินกับการเล่นสเลด - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว และกล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแล็ต - มิตซุย เอาท์เล็ต - ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งอิออน - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - สนามบินชิโตเซ่ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองโจซังเค - อาบน้ำแร่Onsen
 เพลิดเพลินกับการเล่นสเลด บนลานหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงงานแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแล็ต - มิตซุย เอาท์เล็ต
 อิสระช้อปปิ้ง หรือเที่ยวเมืองซัปโปโร (ไม่มีรถบริการ)
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินชิโตเซ่ - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
32
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
คาเธ่ย์แปซิฟิค
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA18-CX-HOKKAIDO-1DEC 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 DEC
ราคา/ท่าน :
45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด : หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - นั่งเคเบิ้ล ขึ้นภูเขาไฟอุสึ - ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เลท พาร์ค - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โดราเอมอน สกาย พาร์ค / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - สนามบินชิโตเซ่ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองโจซังเค - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - นั่งเคเบิ้ล ขึ้นภูเขาไฟอุสึ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงงานเครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เมืองโจซังเค
 โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า - มิตซุย เอ้าท์เลท พาร์ค - ถนนทานุกิโคจิ
 ศาลเจ้าฮอกไกโด - โดราเอมอน สกาย พาร์ค - สนามบินชิโตเซ่ - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
33
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-XJ-OSHINO-KANTO-DF 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 / 27-31 OCT
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Kanto Day Flight Oshino โตเกียว - ฟูจิ - นาริตะ : หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซะกุซ่า - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าที่พัก
 อิสระท่องเที่ยว & ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ: โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี (ชำระเพิ่ม 2600. - /ท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
 หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ - โกเทมบะ เอ้าท์เลท - อาบน้ำแร่Onsen
 วัดอาซะกุซ่า - โตเกียว สกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินนาริตะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
34
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-AUTUMN-KANTO-FLOWER 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-26 OCT
ราคา/ท่าน :
51,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Autumn Kanto ฟูจิ - โตเกียว - อิบารากิ : ภูเขาไฟฟูจิ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิว Mt.Kachi Kachi - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - สวนดอกไม้สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / สะสมไมล์กับกลุ่มStar Alliances 50 %

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชูบุแซนแทร์ - ภูเขาไฟฟูจิ - โกเทมบะ เอ้าท์เลท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิว Mt.Kachi Kachi - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
 อิสระท่องเที่ยว & ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ: โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี (ชำระเพิ่ม 2600. - /ท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
 สวนดอกไม้สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค Hitachi Seaside Park (นั่งรถไฟ) - โอไดบะ สะพานเรนโบว์, หุ่นจำลองกั้นดั้ม - ฮาเนดะ
 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
35
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-AUTUMN-HONSHU-FLOWER3N 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-25 OCT
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Autumn Honshu Hitachi Flower นารา - เกียวโต - ฟูจิ - โตเกียว - อิบารากิ : ปราสาททอง - ภูเขาไฟฟูจิ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวMt.Kachi Kachi - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - สวนดอกไม้Hitachi Seaside Park / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / สะสมไมล์กับกลุ่มStar Alliances 50 %

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - นาโกย่า
 ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวMt.Kachi Kachi - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
 สวนดอกไม้Hitachi Seaside Park (นั่งรถไฟ) - โอไดบะ (สะพานเรนโบว์, หุ่นจำลองกั้นดั้ม) - สนามบินฮาเนดะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
36
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-AUTUMN-HONSHU-FLOWER4N 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-27 OCT
ราคา/ท่าน :
55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
50,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Autumn Honshu Hitachi Flower นารา - เกียวโต - ฟูจิ - โตเกียว - อิบารากิ : ปราสาททอง - ภูเขาไฟฟูจิ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวMt.Kachi Kachi - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - สวนดอกไม้Hitachi Seaside Park - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / สะสมไมล์กับกลุ่มStar Alliances 50 %

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินคันไซ - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - นาโกย่า
 ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวMt.Kachi Kachi - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
 อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ชำระเพิ่ม 2,600 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง
 สวนดอกไม้Hitachi Seaside Park (นั่งรถไฟ) - โอไดบะ (สะพานเรนโบว์, หุ่นจำลองกั้นดั้ม) - สนามบินฮาเนดะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
37
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA52-3K-FUKUOKA5D 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27SEP-1OCT
ราคา/ท่าน :
44,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
44,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ : ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เมืองเบปปุ - จิโกกุ เมกุริ - ศาลเจ้ายูซะ - ปราสาทนาคะซึ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เมืองเบปปุ - จิโกกุ เมกุริ - อาบน้ำแร่Onsen
 เมืองคิทสึคิ - ศาลเจ้ายูซะ - ปราสาทนาคะซึ - เมืองฟุกุโอกะ
 อิสระช้อปปิ้งที่เมืองฟุกุโอกะ (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - กลับถึงกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
38
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA52-3K-FUKUOKA5D(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27SEP-1OCT
ราคา/ท่าน :
34,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
34,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เมืองเบปปุ - จิโกกุ เมกุริ - อาบน้ำแร่Onsen
 เมืองคิทสึคิ - ศาลเจ้ายูซะ - ปราสาทนาคะซึ - เมืองฟุกุโอกะ
 อิสระช้อปปิ้งที่เมืองฟุกุโอกะ (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - กลับถึงกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
39
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA52-CI-HISO-OKINAWA4D(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
11-14 AUG
22-25 SEP
ราคา/ท่าน :
35,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
33,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอกินาวา : ชูราอุมิ อควาเรียม - โรงงานผลิตเบียร์ - โอกินาวาเวิลด์ - ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - ปราสาทชูริ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - โอกินาว่า
 ชูราอุมิ อควาเรียม - โรงงานผลิตเบียร์ - ผามันซาโมะ - ช้อปปิ้งที่อเมริกัน วิลเลจ
 โอกินาวาเวิลด์ - ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - ปราสาทชูริ - ถนนโคคุไซ
 ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - สนามบินนะฮา - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
40
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA52-CI-HISO-OKINAWA4D(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 OCT
ราคา/ท่าน :
34,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
32,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอกินาวา : ชูราอุมิ อควาเรียม - โรงงานผลิตเบียร์ - โอกินาวาเวิลด์ - ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - ปราสาทชูริ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - โอกินาว่า
 ชูราอุมิ อควาเรียม - โรงงานผลิตเบียร์ - ผามันซาโมะ - ช้อปปิ้งที่อเมริกัน วิลเลจ
 โอกินาวาเวิลด์ - ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - ปราสาทชูริ - ถนนโคคุไซ
 ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - สนามบินนะฮา - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
41
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ตแอร์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-TZ-TOKYO99(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 AUG
1-5 / 7-11 / 9-13 / 15-19 / 21-25 / 23-27 SEP / 29SEP-3OCT
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ : วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - โอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ หุ่นกันดั้ม - วัดนาริตะ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, BBQ Japan / ฟรี Wifi บนรถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - ร้านดองกี้โฮเต้ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 หรือโอชิโนะฮัคไก - สวนโออิชิปาร์ค - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - โอไดบะ - ถ่ายรูปกับหุ่นกันดั้ม
 อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือทัวร์เสริมTokyo Disneyland ชำระเพิ่ม 2,700 บาทต่อท่าน
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
42
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ตแอร์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-TZ-TOKYO99(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 / 6-10 AUG
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ : วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - โอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ หุ่นกันดั้ม - วัดนาริตะ - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, BBQ Japan / ฟรี Wifi บนรถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - ร้านดองกี้โฮเต้ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - อาบน้ำแร่Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 หรือโอชิโนะฮัคไก - สวนโออิชิปาร์ค - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - โอไดบะ - ถ่ายรูปกับหุ่นกันดั้ม
 อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือทัวร์เสริมTokyo Disneyland ชำระเพิ่ม 2,700 บาทต่อท่าน
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
43
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ตแอร์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-TZ-TOKYO88(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-26 AUG
5-9 / 11-15 SEP
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - คานากาวะ : ปราสาทโอดาวาระ - โยโกฮาม่า - มินาโตะมิไร - วัดนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โอดาวาระ - ปราสาทโอดาวาระ - โยโกฮาม่า - มินาโตะมิไร
 ร้านดองกี้ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ดิวตี้ฟรี JTC - ชินจูกุ - โอไดบะ(หุ่นกั้นดั้ม)
 อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือทัวร์เสริมTokyo Disneyland ชำระเพิ่ม 2,700 บาทต่อท่าน
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
44
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ตแอร์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-TZ-KANSAI-OSA06(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31JUL-3AUG
21-24 / 28-31 AUG
4-7 / 18-21 SEP
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - เกียวโต - โกเบ - อาราชิยาม่า The Lost Kansai : ป่าไผ่อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตซึเคียว - ศาลเจ้าอิคุตะ - ถนนคิตะโนะ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - ช้อปปิ้งริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - พักย่านคันไซ
 เกียวโต - อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตซึเคียว - ป่าไผ่ - โกเบ - ศาลเจ้าอิคุตะ - ถนนคิตะโนะ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - พักย่านคันไซ
 อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกทัวร์เสริม : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล(อัตรานี้ไม่รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม) - พักย่านคันไซ
 ปราสาทโอซาก้า - Joy one Duty Free - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
45
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ตแอร์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-TZ-KANSAI-OSA06(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 AUG
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - เกียวโต - โกเบ - อาราชิยาม่า The Lost Kansai : ป่าไผ่อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตซึเคียว - ศาลเจ้าอิคุตะ - ถนนคิตะโนะ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - ช้อปปิ้งริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - พักย่านคันไซ
 เกียวโต - อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตซึเคียว - ป่าไผ่ - โกเบ - ศาลเจ้าอิคุตะ - ถนนคิตะโนะ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - พักย่านคันไซ
 อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกทัวร์เสริม : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล(อัตรานี้ไม่รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม) - พักย่านคันไซ
 ปราสาทโอซาก้า - Joy one Duty Free - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
46
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ตแอร์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-TZ-SUMMER-OSA05(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
27-31 JUL
3-7 / 17-21 / 24-28 AUG / 31AUG-4SEP
7-11 / 14-18 / 21-25 SEP / 28SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - เกียวโต : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - วัดคึโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เลท / พักนาโกย่า 1 คืน + กิฟุ 1 คืน + ย่านคันไซ 2 คืน / Free! Wifi on Bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - หมู่บ้านLittle Kyoto - เมืองกิฟุ - อาบน้ำแร่Onsen
 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ชินไซบาชิ
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour: สวนสนุกยูนิเวอร์แซล (ชำระเพิ่ม 2,700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทา)
 ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เลท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
47
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ตแอร์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-TZ-SUMMER-OSA05(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 AUG
5-9 / 12-16 OCT
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - เกียวโต : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - วัดคึโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เลท / พักนาโกย่า 1 คืน + กิฟุ 1 คืน + ย่านคันไซ 2 คืน / Free! Wifi on Bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - หมู่บ้านLittle Kyoto - เมืองกิฟุ - อาบน้ำแร่Onsen
 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ชินไซบาชิ
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour: สวนสนุกยูนิเวอร์แซล (ชำระเพิ่ม 2,700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทา)
 ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เลท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
48
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ตแอร์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-TZ-SUMMER-OSA05(3) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - เกียวโต : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - วัดคึโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เลท / พักนาโกย่า 1 คืน + กิฟุ 1 คืน + ย่านคันไซ 2 คืน / Free! Wifi on Bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - หมู่บ้านLittle Kyoto - เมืองกิฟุ - อาบน้ำแร่Onsen
 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ชินไซบาชิ
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour: สวนสนุกยูนิเวอร์แซล (ชำระเพิ่ม 2,700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทา)
 ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เลท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
49
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI8-XJ-BEAUTIFUL-TYO 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 JUL
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Beautiful โตเกียว - ฟูจิ : วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเนะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน - ชมซากุระบานสะพรั่งที่สวนอุเอโน / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ / Free Wi-Fi on Bus

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ,โตเกียว - ฮาโกเนะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเนะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - Gotemba Premium Outlet - แช่น้ำแร่ร้อน
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5(ขึ้นอยู่กับสภาพถูมิอากาศ) - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - จุดชมวิวTokyo Sky Tree - ช้อปปิ้งชินจุกุ
 อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกทัวร์เสริม : Tokyo Disneyland (ชำระเพิ่ม2,600บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง) - ชมซากุระบานสะพรั่งที่สวนอุเอโนะ
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
50
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI8-XJ-BEAUTIFUL-TYO5D(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-8 / 16-20 AUG
29SEP-3OCT
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Beautiful โตเกียว - ฟูจิ : วัดนาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 วัดนาริตะ - ร้านดองกี้โฮเต้ - วัดอาซากุสะ - จุดชมวิว Tokyo Sky Tree - แช่น้ำแร่ร้อน
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
 อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกทัวร์เสริม : Tokyo Disneyland (ชำระเพิ่ม2,700บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
51
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ตแอร์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI8-TZ-BEAUTIFUL-TYO(1) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ตแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
5-9 SEP
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Beautiful : หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 วัดนาริตะ - ร้านดองกี้โฮเต้ - วัดอาซากุสะ - จุดชมวิว Tokyo Sky Tree
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
 อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกทัวร์เสริม : Tokyo Disneyland (ชำระเพิ่ม2,700บาทต่อท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
52
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-XJ-TYO-FUJI-SUMMER(2) 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28JUL-1AUG
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Summer โตเกียว : ทะเลสาบอาชิ - ล่องเรือโจรสลัด - ชมภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งGotemba Outlet / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งGotemba Outlet - อาบน้ำแร่Onsen
 สวนโออิชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซากุซะ - ถ่ายรูปคู่Tokyo Sky Tree - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
 อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) สามารถเลือกนั่งรถไฟเที่ยวฮาราจูกุ, ถนนทาเคชิตุ, ชิบุย่า
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016,
   โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2559 / 2016
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ข้อมูลประเทศไทย
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Cost
Attractions
Environment
Food
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2559
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนสิงหาคม 2559
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกันยายน 2559
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมกราคม 2560
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2560
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมิถุนายน 2560
  ทัวร์จีน
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เกาหลีราคาถูก
  ทัวร์ฮ่องกง
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
  ทัวร์มาเลเซีย
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์เนปาล
  ทัวร์ศรีลังกา
  ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ลาวราคาถูก
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์ฟิลิปินส์
  ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
  ทัวร์ยุโรป
  ทัวร์ยุโรปราคาถูก
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์อิตาลี
  ทัวร์อังกฤษ
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์แคนาดา
  ทัวร์นิวซีแลนด์
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์จอร์แดน
  ทัวร์อิหร่าน
  ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794