ทัวร์กัมพูชา 2558 / 2015
ทัวร์เกาหลี
ภาษา ภาษาไทย English
Share |

 
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
    ทัวร์จีน Hot!
    ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เสินเจิ้น -
         (ทัวร์จีน) Hot!
    ทัวร์ทิเบต - (ทัวร์จีน)
    ทัวร์เฉินตู / จิ่วจ้ายโกว -
         (ทัวร์จีน)
    ทัวร์มาเก๊า - (ทัวร์จีน) Hot!
       ==============
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ญี่ปุ่น Hot!
    ทัวร์เกาหลี Hot!
    ทัวร์ฟิลิปปินส์

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เขมร (กัมพูชา) / เที่ยวเขมร (กัมพูชา)
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A21-PG-PKG3D2N-REP001   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 02JUN15-31DEC15
 ราคา/ท่าน :  18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-แพคเกจเสียมเรียบ-นครวัด-นครธม-เมืองหริหราลัย/เดินทางเองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป
» กรุงเทพ-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-เมืองหริหราลัย-ปราสาทโลเลย-ปราสาทพะโค-ปราสาทบากอง
» ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง
» เสียมเรียบ-องค์เจ็ก องค์จอม-วัดใหม่-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-กรุงเทพฯ


    
2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A21-PG-PKG3D2N-REP002   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 02JUN15-31DEC15
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
19,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-แพคเกจเสียมเรียบ-นครวัด-นครธม-พนมกุเลน/เดินทางเองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป
» กรุงเทพ-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-เมืองหริหราลัย-ปราสาทโลเลย-ปราสาทพะโค-ปราสาทบากอง-องค์เจ็ก องค์จอม-อังกอร์ไนท์มาเก็ต
» ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง
» เสียมเรียบ-องค์เจ็ก องค์จอม-วัดใหม่-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-กรุงเทพฯ


    
3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A22-PG-PKG-REP3D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่4ท่านขึ้นไป) Everyday TBA
 ราคา/ท่าน :  23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,600 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-(แพคเกจออกเดินทางได้เองทุกวันตั้งแต่4ท่าน)พิเศษ ทานบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมการแสดงชุดระบำอัปสร
» กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-องค์เจค องค์จอม–พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
» ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-เมืองนครธม-ปราสาทนครวัด-พนมบาแค็ง
» ล่องเรือโตนเลสาป-โรงเรียบสอนแกะสลัก-ตลาดเก่าซาจ๊ะ-หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมพูชา-บารายตะวันตก-กรุงเทพ


    
4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A22-BUS-REP4D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา/ท่าน :  7,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
7,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-พิเศษ ทานบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมการแสดงชุดระบำอัปสร
» กรุงเทพ-ปอยเปต-เมืองเสียมเรียบ-ล่องเรือโตเลสาบ
» บันทายสรี-เมืองพระนครธม-ตาพรหม-มหาปราสาทนครวัด-เขาพนมบาเค็ง
» เทือกเขาพนมกุเลน-โบสถ์ลอยฟ้า-เทวาลัยใต้น้ำ
» ช้อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ-ชมหินทรายแกะสลักหมู่บ้านจุ๊บ-ปอยเปต-กรุงเทพ


    
5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A85-CAR-CM01   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป) Everyday
 ราคา/ท่าน :  9,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
9,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-แพคเกจนครวัด-นครธม พิเศษสุดๆVIP CAMRY2ท่านออกเดินทางทันที มีไกด์พูดไทยรับชายแดนพาเที่ยว(อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านกรณีPassport ต่างชาติ ชำระเพิ่ม1,000 บาท/ท่าน,Passport Thaiไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
» กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-เสียมเรียบ-ล่องเรือโตนเลสาบ-ปราสาทเขาพนมบาเค็ง-ระบำอัปสรา
» ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-เมืองนครธม-ปราสาทบายน-นครวัด
» วัดใหม่-อิสระช้อบปิ้งตลาดปซาจ๊ะ,ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ


    
6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A85-CAR-CM02   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป) Everyday
 ราคา/ท่าน :  12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-แพคเกจนครวัด-นครธม-พนมกุเลน พิเศษสุดๆVIP CAMRY2ท่านออกเดินทางทันที มีไกด์พูดไทยรับชายแดนพาเที่ยว(อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านกรณีPassport ต่างชาติ ชำระเพิ่ม1,000 บาท/ท่าน,Passport Thaiไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
» กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-เสียมเรียบ-ปราสาทเขาพนมบาเค็ง
» เทือกเขาพนมกุเลน-น้ำตกพนมกุเลน-สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์-ล่องเรือโตนเลสาบ-ชมระบำอัปสรา
» ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทแปรรูป-ปราสาทตาพรหม-เมืองนครธม-ปราสาทบายน-นครวัด
» วัดใหม่-อิสระช้อบปิ้งตลาดปซาจ๊ะ,ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ


    
7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A85-PG-CM03   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป) Everyday
 ราคา/ท่าน :  22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-แพคเกจนครวัด-นครธม-โลเลย-นาคพัน พิเศษสุดๆVIP CAMRY2ท่านออกเดินทางทันที มีไกด์พูดไทยรับชายแดนพาเที่ยว(อัตรานี้รวม ค่าภาษีสนามบินขาออก25USD/ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านกรณีPassport ต่างชาติ ชำระเพิ่ม1,000 บาท/ท่าน,Passport Thaiไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
» กรุงเทพฯ-ปราสาทอิฐโลเลย-ปราสาทพระโค-นครวัด-โตนเลสาป
» ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทแปรรูป-ปราสาทตาพรหม-เมืองนครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทเขาพนมบาเค็ง
» ปราสาทพระขรรค์-ปราสาทนาคพัน-ปราสาทตาสม-ตลาดปซาจ๊ะ-กรุงเทพฯ


    
8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : AA0-PG-PKG3D-REP   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-แพคเกจเสียมราฐ-นครวัด-นครธม หมายเหตุ เลือกวันเดินทางได้เองทุกวัน2ท่านขึ้นไป/ไม่มีราคาเด็ก(พัก4ดาว)
» กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-ปราสาทโลเลย-พระโค-บากอง-ตาพรม-เมืองพระนครธม
» น้ำตกกบาลสะเปียน-บันทายสรี-พระขรรค์-นาคพัน
» นครวัด-โตนเลสาบ-ตลาดซ่าจ๊ะ-เสียมราฐ-กรุงเทพฯ


    
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เขมร (กัมพูชา), โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา)
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794