Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เขมร (กัมพูชา) / เที่ยวเขมร (กัมพูชา)
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA22-BUS-REP-SGN002   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-22 MAY
15-19 JUN
15-19 JUL
 ราคา/ท่าน :  14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) เที่ยว2ประเทศ กัมพูชา - เวียดนาม : เวียดนามใต้ - กรุงพนมเปญ - พระราชวังหลวง - คุกตูแสลง - นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กูจี - สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

» กรุงเทพฯ - ตลาดโรงเกลือ - ข้ามด่านปอยเปต - พนมเปญ - วัดพนม
» พนมเปญ - อุโมงค์กูจี - โฮจิมินห์ซิตี้
» หมีถ่อ - อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ - ตลาดเบนถัน
» กรุงพนมเปญ - เข้าด่านMocbaiสู่กัมพูชาที่ด่านBa Wat - พระราชวังหลวง - คุกตูแสลง
» เมืองพระตะบอง - ผ่านเมืองกัมปงชนัง - ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันวิสาขบูชา 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA21-PG-PKG3D2N-REP001   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 03MAY-31DEC
 ราคา/ท่าน :  18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) แพคเกจเสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - เมืองหริหราลัย/เดินทางเองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - เมืองหริหราลัย - ปราสาทโลเลย - ปราสาทพะโค - ปราสาทบากอง
» ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรหม - นครธม - ปราสาทบายน - โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง
» เสียมเรียบ - องค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» อัตรานี้เป็นราคาขั้นต่ำ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากClass ตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้น โปรดสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม


3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A21-PG-PKG3D2N-REP002   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
19,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) แพคเกจเสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - พนมกุเลน/เดินทางเองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - เมืองหริหราลัย - ปราสาทโลเลย - ปราสาทพะโค - ปราสาทบากอง - องค์เจ็ก องค์จอม - อังกอร์ไนท์มาเก็ต
» ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรหม - นครธม - ปราสาทบายน - โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง
» เสียมเรียบ - องค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
แอร์เอเชีย
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A21-FD-PKG3D2N-REP003   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
 ราคา/ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) แพคเกจเสียมเรียบ - นครวัด - นครธม เมืองหริหราลัย / เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เสียมเรียบ - เมืองหริหราลัย - ปราสาทโลเลย - ปราสาทพะโค - ปราสาทบากอง - องค์เจ็ก องค์จอม - อังกอร์ไนท์มาเก็ต
» ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรหม - นครธม - ปราสาทบายน - โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง
» ล่องเรือโตนเลสาบ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)แนะนำ 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA22-BUS-REP001(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-7 / 20-22 MAY
17-19 JUN
15-17 / 17-19 JUL
 ราคา/ท่าน :  6,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,200 บาท
6,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/5,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) ซัว สะ ได อังกอร์ : มหาปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทสีชมพูบันทายสรี - ล่องเรือโตเลสาบ / พิเศษ! สามล้อชมเมืองและนวดฝ่าเท้า

» กรุงเทพฯ - ปอยเปต - เมืองเสียมเรียบ - โตนเลสาบ
» ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด - เขาพนมบาเค็ง
» ช้อปปิ้งตลาดเก่า - หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)แนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA22-BUS-REP001(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-7 / 20-22 MAY
17-19 JUN
15-17 / 17-19 JUL
 ราคา/ท่าน :  6,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,600 บาท
6,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/5,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) ซัว สะ ได อังกอร์ : มหาปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทสีชมพูบันทายสรี - ล่องเรือโตเลสาบ / พิเศษ! สามล้อชมเมืองและนวดฝ่าเท้า

» กรุงเทพฯ - ปอยเปต - เมืองเสียมเรียบ - โตนเลสาบ
» ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด - เขาพนมบาเค็ง
» ช้อปปิ้งตลาดเก่า - หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)แนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA22-BUS-PKG-KH033   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-7 / 20-22 MAY
17-19 JUN
15-17 / 17-19 JUL
 ราคา/ท่าน :  7,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
7,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) แพคเกจซุม ซวา กุม พระตะบอง : ปราสาทบานอน - ปราสาทเอกพนม - วัดช้างเผือก / พิเศษ ชิมไวน์ไร่องุ่นพระตะบอง

» กรุงเทพฯ - ตลาดโรงเกลือ - ข้ามด่านสู่ปอยเปต - พระตะบอง - วัดช้างเผือก - ศาลากลาง
» พระตะบอง - ปราสาทบานอน - แวะไร่องุ่น - ปราสาทเอกพนม
» สถานีรถไฟพระตะบอง - วัดสำรอง - กลับปอยเปต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันเข้าพรรษา 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA22-BUS-PKG-KH034   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-8 / 19-22 MAY
16-19 JUN
16-19 JUL
 ราคา/ท่าน :  9,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
9,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) แพคเกจซุม ซวา กุม พระตะบอง : ชมปราสาทบานอน - ปราสาทเอกพนม - ผจญภัยBamboo Train / พิเศษ ชิมไวน์ไร่องุ่นพระตะบอง

» กรุงเทพฯ - ตลาดโรงเกลือ - เมืองพระตะบอง - วัดช้างเผือก - ศาลาว่าการเมือง
» ปราสาทบานอน - แวะไร่องุ่น - หมู่บ้านปลาร้า - ปราสาทเอกพนม
» อนุสาวรีย์พญาตะบองขยุง - นั่งรถไฟไม้ไผ่Bamboo train - แวะช้อปตลาดซานัด - กลับปอยเปต
» สถานีรถไฟพระตะบอง - วัดสำรอง - กลับปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)แนะนำ 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA22-BUS-REP003(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-8 / 19-22 MAY
16-19 JUN
16-19 JUL
 ราคา/ท่าน :  8,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,800 บาท
8,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) ซัว สะ ได อังกอร์ : เสียมเรียบ - เขาพนมกุเลน - มหาปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทสีชมพูบันทายสรี - ล่องเรือโตเลสาบ / พิเศษ! สามล้อชมเมืองและนวดฝ่าเท้า

» กรุงเทพฯ - ปอยเปต - เมืองเสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาป
» บันทายสรี - เมืองพระนครธม - ตาพรหม - มหาปราสาทนครวัด - เขาพนมบาเค็ง
» เทือกเขาพนมกุเลน - โบสถ์ลอยฟ้า - เทวาลัยใต้น้ำ
» ช้อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ - ชมหินทรายแกะสลักหมู่บ้านจุ๊บ - ปอยเปต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA22-BUS-REP003(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-8 / 19-22 MAY
16-19 JUN
16-19 JUL
 ราคา/ท่าน :  8,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,400 บาท
8,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) ซัว สะ ได อังกอร์ : เสียมเรียบ - เขาพนมกุเลน - มหาปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทสีชมพูบันทายสรี - ล่องเรือโตเลสาบ / พิเศษ! สามล้อชมเมืองและนวดฝ่าเท้า

» กรุงเทพฯ - ปอยเปต - เมืองเสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาป
» บันทายสรี - เมืองพระนครธม - ตาพรหม - มหาปราสาทนครวัด - เขาพนมบาเค็ง
» เทือกเขาพนมกุเลน - โบสถ์ลอยฟ้า - เทวาลัยใต้น้ำ
» ช้อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ - ชมหินทรายแกะสลักหมู่บ้านจุ๊บ - ปอยเปต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA85-CAR-CM01   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป) Everyday
 ราคา/ท่าน :  9,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
9,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) แพคเกจนครวัด - นครธม : อรัญประเทศ - ปอยเปต -เสียมราฐ - นครวัด - นครธม - บันท้ายสรี / พิเศษสุดๆVIP CAMRY2ท่านออกเดินทางทันที มีไกด์พูดไทยรับชายแดนพาเที่ยว (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านกรณีPassport ต่างชาติ ชำระเพิ่ม1,000 บาท/ท่าน,Passport Thaiไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

» กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ปราสาทเขาพนมบาเค็ง - ระบำอัปสรา
» ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรหม - เมืองนครธม - ปราสาทบายน - นครวัด
» วัดใหม่ - อิสระช้อบปิ้งตลาดปซาจ๊ะ,ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ


12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA85-CAR-CM02   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป) Everyday
 ราคา/ท่าน :  12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) แพคเกจนครวัด - นครธม : อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ - นครวัด - นครธม - บันท้ายสรี - บันทายสำเหร่ - พนมกุเลน - แปรรูป - ตาพรม - ตลาดโรงเกลือ พิเศษสุดๆVIP CAMRY 2 ท่านออกเดินทางทันที มีไกด์พูดไทยรับชายแดนพาเที่ยว (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านกรณีPassport ต่างชาติ ชำระเพิ่ม1,000 บาท/ท่าน,Passport Thaiไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

» กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - เสียมเรียบ - ปราสาทเขาพนมบาเค็ง
» เทือกเขาพนมกุเลน - น้ำตกพนมกุเลน - สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมระบำอัปสรา
» ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทแปรรูป - ปราสาทตาพรหม - เมืองนครธม - ปราสาทบายน - นครวัด
» วัดใหม่ - อิสระช้อบปิ้งตลาดปซาจ๊ะ,ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ


13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA85-PG-CM03   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป) Everyday
 ราคา/ท่าน :  21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) แพคเกจนครวัด - นครธม - โลเลย - นาคพัน พิเศษสุดๆVIP CAMRY 2 ท่านออกเดินทางทันที มีไกด์พูดไทยรับชายแดนพาเที่ยว (อัตรานี้รวม ค่าภาษีสนามบินขาออก25USD/ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านกรณีPassport ต่างชาติ ชำระเพิ่ม1,000 บาท/ท่าน,Passport Thaiไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปราสาทอิฐโลเลย - ปราสาทพระโค - นครวัด - โตนเลสาป
» ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทแปรรูป - ปราสาทตาพรหม - เมืองนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทเขาพนมบาเค็ง
» ปราสาทพระขรรค์ - ปราสาทนาคพัน - ปราสาทตาสม - ตลาดปซาจ๊ะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : AA0-PG-PKG3D-REP   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) แพคเกจเสียมราฐ - นครวัด - นครธม หมายเหตุ เลือกวันเดินทางได้เองทุกวัน2ท่านขึ้นไป/ไม่มีราคาเด็ก(พัก4ดาว)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เสียมราฐ - ปราสาทโลเลย - พระโค - บากอง - ตาพรม - เมืองพระนครธม
» น้ำตกกบาลสะเปียน - บันทายสรี - พระขรรค์ - นาคพัน
» นครวัด - โตนเลสาบ - ตลาดซ่าจ๊ะ - เสียมราฐ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAAD0-BUS-REP01   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-22 MAY
12-14 AUG
22-24 OCT
3-5 DEC
 ราคา/ท่าน :  5,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
5,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/5,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ : นครวัด - หมู่บ้านลอยน้ำ - ชมพระอาทิตย์ตกทะเลสาบโตนเล - ชมโชว์ระบำอัปสราและดนตรีพื้นบ้าน - ศาลเจ้าเจ๊กเจ้าจอม - ปราสาทบันทายสรี - นครวัด - นครธรม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรมห - ปราสาทพนมบาเค็ง - ตลาดซา

» กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - เสียมราฐ - ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอม - ทะเลสาบโตนเล - ระบำอัปสรา
» ปราสาทบันทายสรี - เมืองนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด - ปราสาทพนมบาเค็ง
» ตลาดซาจ๊ะ - ด่านชายแดนปอยเปต อรัญประเทศ - หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)แนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันแม่ 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันปิยมหาราช 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันพ่อ 2559 / 2016

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA94-VAN-PKG-REP03(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน VAN-รถตู้ปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 03MAY-31DEC
 ราคา/ท่าน :  7,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
7,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) แพคเกจเดินทาง 8-9 ท่านขึ้นไปได้ ทุกวัน / ฟรี!นวดฝ่าเท้า ตลุยไนท์มาร์เก็ต : นครวัด - นครทม -บันท้ายสรี - ตาพรม -ล่องโตนเลสาบ - เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุดอลัง - โชว์รำอัปสราและการแสดงพื้นบ้าน -ตลาดโรงเกลือ - นวดฝ่าเท้า - ไนท์มาร์เก็ต

» กรุงเทพ - ชายแดนไทย+กัมพูชา อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว - ปอยเปต - เสียบเรียบ - พระองค์เจค - องค์จอม - โตนเลสาป
» บันทายสรี - ปราสาทตาพรหม - พระนครธม - ปราสาทบายน - นครวัด - ปราสาทเขาพนมบาแค็ง - ชมการแสดงพื้นเมืองรำอัปสรา
» ตลาดซาจ๊ะ - วัดใหม่ - หมู่บ้านแกะสลักหิน - ปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)แนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)ราคาถูก 2559 / 2016

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : THAA94-VAN-PKG-REP03(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน VAN-รถตู้ปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 03MAY-31DEC
 ราคา/ท่าน :  8,590 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
8,590 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,590 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) แพคเกจเดินทาง 8-9 ท่านขึ้นไปได้ ทุกวัน / ฟรี!นวดฝ่าเท้า ตลุยไนท์มาร์เก็ต : นครวัด - นครทม -บันท้ายสรี - ตาพรม -ล่องโตนเลสาบ - เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์สุดอลัง - โชว์รำอัปสราและการแสดงพื้นบ้าน -ตลาดโรงเกลือ - นวดฝ่าเท้า - ไนท์มาร์เก็ต

» กรุงเทพ - ชายแดนไทย+กัมพูชา อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว - ปอยเปต - เสียบเรียบ - พระองค์เจค - องค์จอม - โตนเลสาป
» บันทายสรี - ปราสาทตาพรหม - พระนครธม - ปราสาทบายน - นครวัด - ปราสาทเขาพนมบาแค็ง - ชมการแสดงพื้นเมืองรำอัปสรา
» ตลาดซาจ๊ะ - วัดใหม่ - หมู่บ้านแกะสลักหิน - ปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)แนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)ราคาถูก 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เขมร (กัมพูชา), โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา)
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794