ทัวร์กัมพูชา 2557 / 2014
ทัวร์เกาหลี
ภาษา ภาษาไทย English
Share |

หน้าแรก จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ ต่างประเทศ รถเช่า ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) |ทัวร์เขมร (กัมพูชา)ราคาถูก |แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) | ข้อมูลท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา)       ติดตาม eTravelWay.com ใน google+     
 
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 
    ทัวร์จีน Hot!
    ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เสินเจิ้น -
         (ทัวร์จีน) Hot!
    ทัวร์ทิเบต - (ทัวร์จีน)
    ทัวร์เฉินตู / จิ่วจ้ายโกว -
         (ทัวร์จีน)
    ทัวร์มาเก๊า - (ทัวร์จีน) Hot!
       ==============
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ญี่ปุ่น Hot!
    ทัวร์เกาหลี Hot!
    ทัวร์ฟิลิปปินส์
  

     
        
        
 
      ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)
  
    ทัวร์เซ้าท์แอฟริกา Hot!
    ทัวร์เคนยา

  
   ทัวร์มาดากัสการ์
       


  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
      
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เขมร (กัมพูชา) / เที่ยวเขมร (กัมพูชา)
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A22-BUS-REP-SGN5D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-28 SEP
22-26 OCT
 ราคา / ท่าน :  13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
13,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-เที่ยวคุ้ม2ประเทศ(กัมพูชา-เวียดนามใต้)
» กรุงเทพฯ-ปอยเปต-พระตะบอง-พนมเปญ
» พนมเปญ-อุโมงค์กูจีโฮจิมินห์ซิตี้
» โฮจิมินห์-หมีถ่อ-อนุสาวรีย์โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน
» โฮจิมินห์-พนมเปญ-ตูแสลง
» พนมเปญ-พระตะบอง-ปอตเปต-กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันปิยมหาราช 2557 / 2014

  
   
 
2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A21-BUS-CD001   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา / ท่าน :  5,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
5,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/4,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-นครวัต-นครธม-โตนเลสาบ(ออกเดินทางได้ตั้งแต8วันท่านขึ้นไป โดยรถตู้ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ)
» กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-ตลาดไนท์มาเก็ต
» ปราสาทบันทายสรี-ผ่านชมปราสาทแปรรูป-ปราสาทตาพรม-นครธม(ปราสาทบายน)–นครวัด- ชมโชว์ระบำอัปสร
» วัดใหม่-องค์เจ็กองค์จอม-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-ปอยเปต-อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ


  
   
 
3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A21-BUS-CD002   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา / ท่าน :  6,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
6,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/5,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-นครวัต-นครธม-พนมกุเลน(ออกเดินทางได้ตั้งแต8วันท่านขึ้นไป โดยรถตู้ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ)
» กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-วัดใหม่-องค์เจ็ก องค์จอม-โตนเลสาบ
» ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบายน-นครวัด-ชมโชว์ระบำอัปสร
» เสียมเรียบ-พนมกุเลน-ปอยเปต-อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)ราคาถูก 2557 / 2014

  
   
 
4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
Self travel-เดินทางเอง
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A21-PKG-CD003   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between
 ราคา / ท่าน :  8,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
8,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-นครวัต-นครธม-โตนเลสาบ(เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป)
» อิสระเดินทางเอง-ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับที่สนามบินเสียมเรียบ-โตนเลสาบ-เมืองหริหราลัย-ปราสาทโลเลย-ปราสาทพะโค-ปราสาทบากอง-พนมบาเค็ง
» ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง
» เสียมเรียบ-องค์เจ็ก องค์จอม-วัดใหม่-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-ไกด์ท้องถิ่นส่งที่สนามบินเสียมเรียบ-อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯ


  
   
 
5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A22-BUS-REP3D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26-28 SEP
10-12 / 24-26 OCT
 ราคา / ท่าน :  5,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,600 บาท
4,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/3,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-เมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติพร้อมการแสดงชุดระบำอัปสร
» กรุงเทพฯ-ปอยเปต-เมืองเสียมเรียบ-โตนเลสาบ
» ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทนครวัด-เขาพนมบาเค็ง
» ช้อปปิ้งตลาดเก่า-หมู่บ้านแกะสลักหินทราย-ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ


  
   
 
6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A22-PG-PKG-REP3D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่sepท่านขึ้นไป) Everyday
 ราคา / ท่าน :  20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,600 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-(แพคเกจออกเดินทางได้เองทุกวันตั้งแต่4ท่าน)พิเศษ ทานบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมการแสดงชุดระบำอัปสร
» กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-องค์เจค องค์จอม–พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
» ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-เมืองนครธม-ปราสาทนครวัด-พนมบาแค็ง
» ล่องเรือโตนเลสาป-โรงเรียบสอนแกะสลัก-ตลาดเก่าซาจ๊ะ-หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมพูชา-บารายตะวันตก-กรุงเทพ


  
   
 
7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A22-BUS-REP4D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-28 SEP
9-12 / 23-26 OCT
 ราคา / ท่าน :  7,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
7,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-พิเศษ ทานบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมการแสดงชุดระบำอัปสร
» กรุงเทพ-ปอยเปต-เมืองเสียมเรียบ-ล่องเรือโตเลสาบ
» บันทายสรี-เมืองพระนครธม-ตาพรหม-มหาปราสาทนครวัด-เขาพนมบาเค็ง
» เทือกเขาพนมกุเลน-โบสถ์ลอยฟ้า-เทวาลัยใต้น้ำ
» ช้อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ-ชมหินทรายแกะสลักหมู่บ้านจุ๊บ-ปอยเปต-กรุงเทพ


  
   
 
8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A85-CAR-CM01   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป) Everyday
 ราคา / ท่าน :  9,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
9,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-แพคเกจนครวัด-นครธม พิเศษสุดๆVIP CAMRY2ท่านออกเดินทางทันที มีไกด์พูดไทยรับชายแดนพาเที่ยว(อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านกรณีPassport ต่างชาติ ชำระเพิ่ม1,000 บาท/ท่าน,Passport Thaiไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
» กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-เสียมเรียบ-ล่องเรือโตนเลสาบ-ปราสาทเขาพนมบาเค็ง-ระบำอัปสรา
» ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-เมืองนครธม-ปราสาทบายน-นครวัด
» วัดใหม่-อิสระช้อบปิ้งตลาดปซาจ๊ะ,ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ


  
   
 
9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A85-CAR-CM02   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป) Everyday
 ราคา / ท่าน :  12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-แพคเกจนครวัด-นครธม-พนมกุเลน พิเศษสุดๆVIP CAMRY2ท่านออกเดินทางทันที มีไกด์พูดไทยรับชายแดนพาเที่ยว(อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านกรณีPassport ต่างชาติ ชำระเพิ่ม1,000 บาท/ท่าน,Passport Thaiไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
» กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-เสียมเรียบ-ปราสาทเขาพนมบาเค็ง
» เทือกเขาพนมกุเลน-น้ำตกพนมกุเลน-สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์-ล่องเรือโตนเลสาบ-ชมระบำอัปสรา
» ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทแปรรูป-ปราสาทตาพรหม-เมืองนครธม-ปราสาทบายน-นครวัด
» วัดใหม่-อิสระช้อบปิ้งตลาดปซาจ๊ะ,ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ


  
   
 
10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
บางกอกแอร์เวย์
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : A85-PG-CM03   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่2ท่านขึ้นไป) Everyday
 ราคา / ท่าน :  22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-แพคเกจนครวัด-นครธม-โลเลย-นาคพัน พิเศษสุดๆVIP CAMRY2ท่านออกเดินทางทันที มีไกด์พูดไทยรับชายแดนพาเที่ยว(อัตรานี้รวม ค่าภาษีสนามบินขาออก25USD/ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่านกรณีPassport ต่างชาติ ชำระเพิ่ม1,000 บาท/ท่าน,Passport Thaiไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
» กรุงเทพฯ-ปราสาทอิฐโลเลย-ปราสาทพระโค-นครวัด-โตนเลสาป
» ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทแปรรูป-ปราสาทตาพรหม-เมืองนครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทเขาพนมบาเค็ง
» ปราสาทพระขรรค์-ปราสาทนาคพัน-ปราสาทตาสม-ตลาดปซาจ๊ะ-กรุงเทพฯ


  
   
 
11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : AA0-BUS-REP3D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2557  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-25 OCT
5-7 DEC
 ราคา / ท่าน :  5,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
4,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/3,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-ซัวสะได คัมโบเดีย
» กรุงเทพฯ-จ.สระแก้ว(ตลาดโรงเกลือ)-ปอยเปต-ศรีโสภณ-โตนเลสาป
» ปราสาทบันทายศรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-นครวัด-ชมโชว์รำอัปสรา
» ตลาดเมืองเสียมราฐ-เสียมราฐ-ศรีโสภณ-ปอยเปต-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ

#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันปิยมหาราช 2557 / 2014
#ทัวร์เขมร (กัมพูชา)วันพ่อ 2557 / 2014

  
   
 
12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
Self travel-เดินทางเอง
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : AA0-BUS-PKG4D-REP-L402   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
 ราคา / ท่าน :  11,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
11,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-แพคเกจซัวสะได คัมโบเดีย กำหนดวันเดินทางได้เองตั้งแต่3-6ท่าน
» อิสระเดินทางเอง-ไกด์ท้องถิ้นรอต้อนรับที่จ.สระแก้ว(ตลาดโรงเกลือ)-เมืองเสียมราฐ-องค์เจ๊กองค์จอม-โตนเลสาบ
» ปราสาทบันทายศรี-ปราสาทตาพรหม-เมืองพระนครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทนครวัด-ชมการแสดงพื้นเมืองระบำนางอัปสรา
» พนมกุเลน-หมู่บ้านวัฒนธรรมCambodian Cultural Village-ชมระบำชนเผ่าต่างๆ
» ตลาดเมืองเสียมราฐ-ด่านปอยเปต-ตลาดโรงเกลือ-อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


  
   
 
13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : AD0-BUS-REP3D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26-28 SEP
 ราคา / ท่าน :  5,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,600 บาท
5,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/5,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-ออกเดินทาง8ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการแต่มีไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
» กรุงเทพฯ-ตลาดโรงเกลือ(สระแก้ว)-ข้ามด่านสู่ปอยเปต(กัมพูชา)-เมืองเสียมเรียบ-ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-โตนเลสาบ-ชมระบำพื้นเมือง
» ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทนครวัด-เขาพนมบาเค็ง-ช้อปปิ้งย่านไนท์มาร์เก็ต
» ช้อปปิ้งตลาดเก่า-หมู่บ้านแกะสลักหินทราย-ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ


  
   
 
14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์เขมร (กัมพูชา) รหัส : AD0-BUS-REP4D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-28 SEP
 ราคา / ท่าน :  7,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,300 บาท
7,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/7,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)-ออกเดินทาง8ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการแต่มีไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
» กรุงเทพฯ-ตลาดโรงเกลือ(สระแก้ว)-ข้ามด่านสู่ปอยเปต(กัมพูชา)-เมืองเสียมเรียบ-ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-โตนเลสาบ-ชมระบำพื้นเมือง
» ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทนครวัด-เขาพนมบาเค็ง-ช้อปปิ้งย่านไนท์มาร์เก็ต
» ยอดเขาพนมกุเลน-ชมโบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลน-เที่ยวลานเหนือน้ำตก-เสียมเรียบ
» ช้อปปิ้งตลาดเก่า-หมู่บ้านแกะสลักหินทราย-ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ


  
   
 
15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์กัมพูชา รหัส : A94-BUS-REP03   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2557  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2557  #ทัวร์วันปีใหม่ 2558  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-7 / 26-28 / 27-29 / 28-30 / 29-31 DEC / 30DEC-1JAN / 31DEC-2JAN
 ราคา / ท่าน :  6,590 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
6,590 บาท(เด็กเสริมเตียง)/4,590 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์กัมพูชา-
» กรุงเทพ-ปอยเปต-เสียบเรียบ-พระองค์เจค-องค์จอม-โตนเลสาป
» บันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-พระนครธม-ปราสาทบายน-นครวัด-เขาพนมบาเค็ง
» ตลาดซาจ๊ะ-วัดใหม่-หมู่บ้านแกะสลักหิน-ปอยเปต-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ

#ทัวร์กัมพูชาวันปีใหม่ 2558 / 2015
#ทัวร์กัมพูชาวันพ่อ 2557 / 2014
#ทัวร์กัมพูชาวันรัฐธรรมนูญ 2557 / 2014
#ทัวร์กัมพูชาวันคริสต์มาส 2557 / 2014

  
   
 
16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์กัมพูชา รหัส : A94-VAN-REP01   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน VAN-รถตู้ปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26-28 SEP
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 OCT / 31OCT-2NOV
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 NOV
12-14 / 19-21 DEC
 ราคา / ท่าน :  6,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
6,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/4,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์กัมพูชา-
» กรุงเทพ-ปอยเปต-เสียบเรียบ-พระองค์เจค-องค์จอม-โตนเลสาป
» บันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-พระนครธม-ปราสาทบายน-นครวัด-เขาพนมบาเค็ง
» ตลาดซาจ๊ะ-วัดใหม่-หมู่บ้านแกะสลักหิน-ปอยเปต-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ


  
   
 
17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์กัมพูชา รหัส : A94-BUS-REP05   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2557  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2557  #ทัวร์วันปีใหม่ 2558  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-7 / 25-28 / 26-29 / 28-31 DEC / 29DEC-1JAN / 30DEC-2JAN / 31DEC-3JAN
 ราคา / ท่าน :  7,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,400 บาท
7,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/5,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์กัมพูชา-นครวัด-ปราสาทขอม-พนมกุเลน
» กรุงเทพ-ปอยเปต-เสียบเรียบ-พระองค์เจค-องค์จอม-โตนเลสาป
» บันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-เทวาลัยใต้น้ำ-โบสถ์ลอยฟ้า-แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์
» บันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-พระนครธม-ปราสาทบายน-นครวัด-เขาพนมบาเค็ง
» ตลาดซาจ๊ะ-วัดใหม่-หมู่บ้านแกะสลักหิน-ปอยเปต-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ

#ทัวร์กัมพูชาวันปีใหม่ 2558 / 2015
#ทัวร์กัมพูชาวันพ่อ 2557 / 2014
#ทัวร์กัมพูชาวันรัฐธรรมนูญ 2557 / 2014
#ทัวร์กัมพูชาวันคริสต์มาส 2557 / 2014

  
   
 
18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์กัมพูชา รหัส : A94-VAN-REP04   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน VAN-รถตู้ปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-28 SEP
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 OCT / 30OCT-2NOV
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 NOV
11-14 / 18-21 DEC
 ราคา / ท่าน :  8,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,400 บาท
8,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/6,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวกัมพูชา :
ทัวร์กัมพูชา-นครวัด-ปราสาทขอม-พนมกุเลน
» กรุงเทพ-ปอยเปต-เสียบเรียบ-พระองค์เจค-องค์จอม-โตนเลสาป
» เทือกเขาพนมกุเลน-เทวาลัยใต้น้ำ-โบสถ์ลอยฟ้า-แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์
» บันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-พระนครธม-ปราสาทบายน-นครวัด-เขาพนมบาเค็ง
» ตลาดซาจ๊ะ-วัดใหม่-หมู่บ้านแกะสลักหิน-ปอยเปต-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพฯ


  
   
 
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เขมร (กัมพูชา), โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา)
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว

ข้อมูลประเทศไทย
ลิงค์ผู้สนับสนุน
โปรแกรมเสริม


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
== เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือโดยกระทรวงพาณิชย์ ==
  ใช้บริการอีทราเวลเวย์ดอทคอม ปลอดภัยมั่นใจ 100 %  
  สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
  โทรสำนักงานใหญ่ +66(0) 2748 6245 (อัตโนมัติ)
  โทรสารสำนักงานใหญ่  +66(0) 2748 6246 - 7
  โทรเฉพาะฉุกเฉิน +66(0) 85 364 2449 (Line ID: etravelway | Viber | WhatsApp)
  อีเมล์สำนักงานใหญ่ contact.bkk@etravelway.com
  ไลน์ etravelway (หรือแอดเบอร์โทร 0853642449)
  เฟสบุ๊ค facebook.com/eTravelWay
  ทวิตเตอร์ twitter.com/eTravelWay
  กูเกิ้ลพลัส eTravelWay.com/+
  เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น. (จันทร์ - เสาร์: GMT +07.00)
Copyright © 2004-2014 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วี. อาร์. เอเยนซี จำกัด บริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป และตั๋วเครื่องบิน

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/03374