ทัวร์ลาว 2558 / 2015
ทัวร์เกาหลี
ภาษา ภาษาไทย English
Share |

หน้าแรก จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ ต่างประเทศ เรือสำราญ รถเช่า ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
       
 
    ทัวร์จีน Hot!
    ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เสินเจิ้น -
         (ทัวร์จีน) Hot!
    ทัวร์ทิเบต - (ทัวร์จีน)
    ทัวร์เฉินตู / จิ่วจ้ายโกว -
         (ทัวร์จีน)
    ทัวร์มาเก๊า - (ทัวร์จีน) Hot!
       ==============
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ญี่ปุ่น Hot!
    ทัวร์เกาหลี Hot!
    ทัวร์ฟิลิปปินส์
  

     
        
        
 
      ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)
  
    ทัวร์เซ้าท์แอฟริกา Hot!
    ทัวร์เคนยา

  
   ทัวร์มาดากัสการ์
       


  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
      
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ลาว / เที่ยวลาว
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
Self travel-เดินทางเอง
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AD0-BUS-LAO03   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา / ท่าน :  6,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
6,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/5,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-ใต้
» อุบลราชธานี-ปากเซ-ช่องเม็ก
» กรุงเทพฯ
» อุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก-ปากเซ-ปราสาทหินวัดพู
» ท่าเรือบ้านนากะสัง-น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง
» ชมตาดฟาน-อุทยานบาเจียง-น้ำตกตาดผาส้วม-หมู่บ้านชนเผ่า-ตลาดดาวเรือง-ด่านวังเต่า-อุบลราชธานี
» กรุงเทพฯ


  
   
 
2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
QV-สายการบินลาว
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : A21-QV-EZY-PKG3D-LO003   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QV-สายการบินลาว
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
 ราคา / ท่าน :  18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง(เลือกวันเดินทางได้เองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป)
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงสี-เขาพูสี-ตลาดค่ำ
» ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านซ่างไห่-ถ้ำติ่ง-วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวง-วัดวิชุนราช
» หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


  
   
 
3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
บางกอกแอร์เวย์
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : A21-PG-EZY-PKG3D-LO004   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
 ราคา / ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง(เลือกวันเดินทางได้เองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป)
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงสี-เขาพูสี-ตลาดค่ำ
» ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านซ่างไห่-ถ้ำติ่ง-วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวง-วัดวิชุนราช
» พระราชวังหลวง-สนามบินหลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


  
   
 
4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : A22-BUS-LAOS5D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2558  #ทัวร์วันแรงงาน 2558  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-5 / 21-25 MAY
18-22 JUN
 ราคา / ท่าน :  9,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
9,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-ใต้(เดินทางรถตู้8ท่านขึ้นไป)
» กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
» ช่องเม็ก-ปากเซ-ปราสาทวัดภู
» น้ำตกคอนพะเพ็ง-หลี่ผี
» น้ำตกตาดฝาน-ไร่ชา,กาแฟ-อุทยานบาเจียง-น้ำตกผาส้วม-ช่องเม็ก
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาวสงกรานต์ 2558 / 2015
#ทัวร์ลาววันแรงงาน 2558 / 2015
#ทัวร์ลาววันฉัตรมงคล 2558 / 2015

  
   
 
5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-BUS-PKZ5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2558  #ทัวร์วันแรงงาน 2558  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-5 MAY
 ราคา / ท่าน :  6,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
5,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/4,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-ใต้
» กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
» อุบลราชธานี-ช่องเม็ก-จำปาสักk-ปราสาทหินวัดภู
» น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง
» น้ำตกตาดอีตู้-น้ำตกตาดผาส่วม-ไร่ชา-กาแฟ-ช่องเม็ก-อุบลราชธานี
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาวแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ลาวสงกรานต์ 2558 / 2015
#ทัวร์ลาววันแรงงาน 2558 / 2015
#ทัวร์ลาววันฉัตรมงคล 2558 / 2015

  
   
 
6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
QV-สายการบินลาว
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-QV-LPQ3D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QV-สายการบินลาว
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-26 APR
8-10 / 22-24 MAY / 30MAY-1JUN
5-7 / 19-21 JUN
3-5 / 17-19 JUL
 ราคา / ท่าน :  11,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
10,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-หลวงพระบาง
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดวิชุน-พระราชวังเก่า-พระธาตุภูษี
» ทำบุญตักบาตร-วัดเชียงทอง-ล่องแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวงสี
» หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาววันวิสาขบูชา 2558 / 2015

  
   
 
7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
QV-สายการบินลาว
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-QV-LVV3D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QV-สายการบินลาว
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-26 APR
1-3 / 15-17 MAY / 30MAY-1JUN
12-14 / 26-28 JUN
10-12 / 24-26 JUL
 ราคา / ท่าน :  12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
12,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระราชวังเก่า-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
» ทำบุญตักบาตร-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-บ้านผานม-วังเวียง
» วังเวียง-หอพระแก้ว-วัดพระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-สนามบินเวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาววันวิสาขบูชา 2558 / 2015

  
   
 
8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
QV-สายการบินลาว
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-QV-LVV4D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2558  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QV-สายการบินลาว
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-26 APR
1-4 / 7-10 / 21-24 MAY / 29MAY-1JUN
18-21 / 25-28 JUN
2-5 /23-26 JUL / 29JUL-1AUG
 ราคา / ท่าน :  14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
14,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระราชวังเก่า-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
» ถ้ำติ่ง-บ้านซ้างไห-น้ำตกตาดกวงซี-บ้านผานม
» ทำบุญตักบาตร-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-วังเวียง
» วังเวียง-หอพระแก้ว-วัดพระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-สนามบินเวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาววันวิสาขบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ลาววันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ลาววันเข้าพรรษา 2558 / 2015

  
   
 
9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
QV-สายการบินลาว
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AO6-QV-LPQ3D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QV-สายการบินลาว
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวันเสาร์ Everyday between Saturday 20APR-30SEP
 ราคา / ท่าน :  9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,800 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-หลวงพระบาง
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-พระธาตุพูสี-ไนท์มาร์เก็ต(ช้อปปิ้ง)
» ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-วัดแสนสุขาราม-พระราชวังเก่าฯ-น้ำตกตาดกวงซี
» บ้านผานม-วัดป่าโพนเพา-กรุงเทพฯ


  
   
 
10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
QV-สายการบินลาว
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AO6-QV-LPQ3D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QV-สายการบินลาว
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวันเสาร์ Everyday between Friday, Official Holidays 20APR-30SEP
 ราคา / ท่าน :  10,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,800 บาท
10,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-หลวงพระบาง
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-พระธาตุพูสี-ไนท์มาร์เก็ต(ช้อปปิ้ง)
» ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-วัดแสนสุขาราม-พระราชวังเก่าฯ-น้ำตกตาดกวงซี
» บ้านผานม-วัดป่าโพนเพา-กรุงเทพฯ


  
   
 
11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
DD-นกแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-DD-VLV4D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-4 MAY
 ราคา / ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-
» กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง
» วัดเชียงทอง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงซี-บ้านผานม-ตลาดมืด
» ทำบุญตักบาตร-ตลาดเช้า-พระราชวัง-พระธาตุพูสี-วัดวิชุน-เมืองวังเวียง
» วังเวียง-เวียงจันทน์-ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว-จ.หนองคาย-อุดรธานี-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาววันแรงงาน 2558 / 2015

  
   
 
12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
บางกอกแอร์เวย์
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-PG-PKG3D-LPQ(A)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 20APR15-30APR15
 ราคา / ท่าน :  21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง หมายเหตุ อัตรานี้สำหรับเดินทาง2ท่านไม่มีราคาเด็ก(พัก3ดาว)เดินทางได้ทุกวันยกเว้นช่วงวันหยุดคริสต์มาส,ปีใหม่,สงกรานต์
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมา-พระธาตุภูษี
» นั่งเรือชมวิวแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-บ้านผานม-ตลาดมืด
» พระราชวัง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาวแนะนำ 2558 / 2015

  
   
 
13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
บางกอกแอร์เวย์
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-PG-PKG3D-LPQ(B)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 20APR15-30APR15
 ราคา / ท่าน :  22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง หมายเหตุ อัตรานี้สำหรับเดินทาง2ท่านไม่มีราคาเด็ก(พัก4ดาว)เดินทางได้ทุกวันยกเว้นช่วงวันหยุดคริสต์มาส,ปีใหม่,สงกรานต์
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมา-พระธาตุภูษี
» นั่งเรือชมวิวแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-บ้านผานม-ตลาดมืด
» พระราชวัง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


  
   
 
14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
บางกอกแอร์เวย์
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-PG-PKG3D-LPQ(C)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 20APR15-30APR15
 ราคา / ท่าน :  23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง หมายเหตุ อัตรานี้สำหรับเดินทาง2ท่านไม่มีราคาเด็ก(พัก5ดาว)เดินทางได้ทุกวันยกเว้นช่วงวันหยุดคริสต์มาส,ปีใหม่,สงกรานต์
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมา-พระธาตุภูษี
» นั่งเรือชมวิวแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-บ้านผานม-ตลาดมืด
» พระราชวัง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


  
   
 
15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-BUS-PKG6D-VLV(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 20APR15-30APR15
 ราคา / ท่าน :  12,100 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
11,100 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,100 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-Package Sabaidee Muang Laos หมายเหตุ อัตรานี้สำหรับเดินทาง6-7ท่าน
» กรุงเทพฯ
» หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง
» พระราชวังเก่า-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-บ้านผานม-ตลาดมืด
» ทำบุญตักบาตร-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พระธาตุภูษี-วัดวิชุนราช-เมืองวังเวียง
» เวียงจันทน์-วัดศรีเมือง-หอพระแก้ว
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาวราคาถูก 2558 / 2015

  
   
 
16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-BUS-PKG6D-VLV(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 20APR15-30APR15
 ราคา / ท่าน :  11,100 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
10,100 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,100 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-Package Sabaidee Muang Laos หมายเหตุ อัตรานี้สำหรับเดินทาง8ท่าน
» กรุงเทพฯ
» หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง
» พระราชวังเก่า-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-บ้านผานม-ตลาดมืด
» ทำบุญตักบาตร-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-พระธาตุภูษี-วัดวิชุนราช-เมืองวังเวียง
» เวียงจันทน์-วัดศรีเมือง-หอพระแก้ว
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาวราคาถูก 2558 / 2015

  
   
 
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ลาว, โปรแกรมท่องเที่ยวลาว
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว

ข้อมูลประเทศไทย
ผู้สนับสนุน
โปรแกรมเสริม


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
== เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือโดยกระทรวงพาณิชย์ ==
  ใช้บริการอีทราเวลเวย์ดอทคอม ปลอดภัยมั่นใจ 100 %  
  สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
  โทรสำนักงานใหญ่ : +66(0) 2748 6245 (อัตโนมัติ)
  โทรสารสำนักงานใหญ่  : +66(0) 2748 6246 - 7
  โทรเฉพาะฉุกเฉิน : +66(0) 85 364 2449 (Line ID: etravelway | Viber | WhatsApp)
  อีเมล์สำนักงานใหญ่ : contact.bkk@etravelway.com
  ไลน์ : etravelway (หรือแอดเบอร์โทร 0853642449)
  เฟสบุ๊ค : facebook.com/eTravelWay
  ทวิตเตอร์ : twitter.com/eTravelWay
  กูเกิ้ลพลัส : eTravelWay.com/+
  เวลาทำการ : 08.30 - 17.30 น. (จันทร์ - เสาร์: GMT +07.00)
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด บริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป และตั๋วเครื่องบิน

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794