ทัวร์ลาว 2557 / 2014
ทัวร์เกาหลี
ภาษา ภาษาไทย English
Share |

หน้าแรก จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ ต่างประเทศ รถเช่า ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา
ทัวร์ลาว |ทัวร์ลาวราคาถูก |แพคเกจทัวร์ลาว | ข้อมูลท่องเที่ยวลาว       ติดตาม eTravelWay.com ใน google+     
 
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 
    ทัวร์จีน Hot!
    ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เสินเจิ้น -
         (ทัวร์จีน) Hot!
    ทัวร์ทิเบต - (ทัวร์จีน)
    ทัวร์เฉินตู / จิ่วจ้ายโกว -
         (ทัวร์จีน)
    ทัวร์มาเก๊า - (ทัวร์จีน) Hot!
       ==============
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ญี่ปุ่น Hot!
    ทัวร์เกาหลี Hot!
    ทัวร์ฟิลิปปินส์
  

     
        
        
 
      ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)
  
    ทัวร์เซ้าท์แอฟริกา Hot!
    ทัวร์เคนยา

  
   ทัวร์มาดากัสการ์
       


  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
      
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ลาว / เที่ยวลาว
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
QV-ลาวแอร์ไลน์
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AD0-QV-PKG3D-LPQ01   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QV-ลาวแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 25APR-30APR
 ราคา / ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,100 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง/เลือกวันเดินทางได้เองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป(พัก3ดาว+)(อัตรานี้ไม่สามารถเข้าพัก11-17APR14)
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี
» ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-ท่าเรือบ้านซ่างไห-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวงสี
» สนามบินหลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


  
   
 
2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
Self travel-เดินทางเอง
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AD0-PKG3D-LPQ02(A)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 25APR-30APR
 ราคา / ท่าน :  10,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,900 บาท
10,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง(เลือกวันเดินทางได้เองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป/พักโรงแรม3ดาว)(อัตรานี้ไม่สามารถเข้าพัก2-17APR14)
» ไกด์รอต้อนรับที่สนามบินหลวงพระบาง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด
» ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-ท่าเรือบ้านซ่างไห-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวงสี
» ไกด์รอส่งท่านที่สนามบินหลวงพระบาง-อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯเองโดยสวัสดิภาพ


  
   
 
3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
Self travel-เดินทางเอง
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AD0-PKG3D-LPQ02(B)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 25APR-30APR
 ราคา / ท่าน :  11,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,100 บาท
11,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง(เลือกวันเดินทางได้เองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป/พักโรงแรม3ดาว+)(อัตรานี้ไม่สามารถเข้าพัก2-17APR14)
» ไกด์รอต้อนรับที่สนามบินหลวงพระบาง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด
» ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-ท่าเรือบ้านซ่างไห-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวงสี
» ไกด์รอส่งท่านที่สนามบินหลวงพระบาง-อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯเองโดยสวัสดิภาพ


  
   
 
4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
Self travel-เดินทางเอง
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AD0-PKG3D-LPQ02(C)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 25APR-30APR
 ราคา / ท่าน :  12,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,100 บาท
12,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง(เลือกวันเดินทางได้เองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป/พักโรงแรม4ดาว)(อัตรานี้ไม่สามารถเข้าพัก2-17APR14)
» ไกด์รอต้อนรับที่สนามบินหลวงพระบาง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด
» ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-ท่าเรือบ้านซ่างไห-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวงสี
» ไกด์รอส่งท่านที่สนามบินหลวงพระบาง-อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯเองโดยสวัสดิภาพ


  
   
 
5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
QV-สายการบินลาว
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : A21-QV-EZY-PKG3D-LO003   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QV-สายการบินลาว
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
 ราคา / ท่าน :  18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง(เลือกวันเดินทางได้เองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป)
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงสี-เขาพูสี-ตลาดค่ำ
» ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านซ่างไห่-ถ้ำติ่ง-วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวง-วัดวิชุนราช
» หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


  
   
 
6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
บางกอกแอร์เวย์
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : A21-PG-EZY-PKG3D-LO004   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between TBA
 ราคา / ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง(เลือกวันเดินทางได้เองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป)
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงสี-เขาพูสี-ตลาดค่ำ
» ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านซ่างไห่-ถ้ำติ่ง-วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวง-วัดวิชุนราช
» พระราชวังหลวง-สนามบินหลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


  
   
 
7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
DD-นกแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : A21-DD-LO002   
 ทัวร์เทศกาล : #ราคาลง  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-14 JUL
 ราคา / ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-เยือนดินแดนล้านช้าง-เวียงจันทร์-วังเวียง-หลวงพระบาง
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-อุดรธานี-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง
» หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงสี-วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง-บ้านซ่างไห-ล่องแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-เขาพูสี-ตลาดค่ำ
» ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวง-วังเวียง
» วังเวียง-เวียงจันทน์-หอพระแก้ว-วัดศรีเมือง-พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-ด่านเวียงจันทร์อุดรธานี-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ลาววันอาสาฬหบูชา 2557 / 2014

  
   
 
8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : A22-BUS-LAOS5D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2557  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2557  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 MAY
10-14 JUL
 ราคา / ท่าน :  7,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,800 บาท
7,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/6,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-ใต้
» กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
» ช่องเม็ก-ปากเซ-ปราสาทวัดภู
» น้ำตกคอนพะเพ็ง-หลี่ผี
» น้ำตกตาดฝาน-ไร่ชา,กาแฟ-อุทยานบาเจียง-น้ำตกผาส้วม-ช่องเม็ก
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาววันวิสาขบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ลาววันอาสาฬหบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ลาววันเข้าพรรษา 2557 / 2014

  
   
 
9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : A22-BUS-LAOS6D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2557  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2557  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-14 MAY
10-15 JUL
 ราคา / ท่าน :  10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
10,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/10,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-เหนือ
» กรุงเทพฯ
» หนองคาย-วังเวียง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด
» ถ้ำติ่ง-บ้านซางไห-พระราชวังหลวง-วัดวิชุน-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี
» ทำบุญตักบาตร-ตลาดเช้า-น้ำตกตาดกวงสี-วังเวียง
» วังเวียน-เวียงจันทน์-หนองคาย
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาววันวิสาขบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ลาววันอาสาฬหบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ลาววันเข้าพรรษา 2557 / 2014

  
   
 
10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
BUS-รถปรับอากาศ
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-BUS-PKZ5D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2557  #ทัวร์วันแม่ 2557  #ทัวร์วันปีใหม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 MAY
8-12 AUG
30DEC-3JAN
 ราคา / ท่าน :  6,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
5,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/4,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-ใต้
» กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
» อุบลราชธานี-ช่องเม็ก-จำปาสักk-ปราสาทหินวัดภู
» น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง
» น้ำตกตาดอีตู้-น้ำตกตาดผาส่วม-ไร่ชา-กาแฟ-ช่องเม็ก-อุบลราชธานี
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาววันปีใหม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ลาววันวิสาขบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ลาววันแม่ 2557 / 2014

  
   
 
11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
บางกอกแอร์เวย์
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-PG-LPQ3D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2557  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-5 / 11-13 MAY
 ราคา / ท่าน :  20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมา-พระธาตุภูษี
» หลวงพระบาง-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงสี-บ้านผานม
» ทำบุญตักบาตรเช้า-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาววันฉัตรมงคล 2557 / 2014
#ทัวร์ลาววันวิสาขบูชา 2557 / 2014

  
   
 
12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
DD-นกแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-DD-VLV4D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2557  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2557  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2557  #ทัวร์วันแม่ 2557  #ทัวร์วันพ่อ 2557  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-13 MAY
11-14 JUL
9-12 AUG
18-21 SEP
23-26 OCT
14-17 NOV
5-8 DEC
 ราคา / ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-
» กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง
» วัดเชียงทอง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงซี-บ้านผานม-ตลาดมืด
» ทำบุญตักบาตร-ตลาดเช้า-พระราชวัง-พระธาตุพูสี-วัดวิชุน-เมืองวังเวียง
» วังเวียง-เวียงจันทน์-ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว-จ.หนองคาย-อุดรธานี-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาววันวิสาขบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ลาววันอาสาฬหบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ลาววันเข้าพรรษา 2557 / 2014
#ทัวร์ลาววันแม่ 2557 / 2014
#ทัวร์ลาววันปิยมหาราช 2557 / 2014
#ทัวร์ลาววันพ่อ 2557 / 2014

  
   
 
13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
DD-นกแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-DD-VLV4D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-3JAN
 ราคา / ท่าน :  16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-
» กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง
» วัดเชียงทอง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงซี-บ้านผานม-ตลาดมืด
» ทำบุญตักบาตร-ตลาดเช้า-พระราชวัง-พระธาตุพูสี-วัดวิชุน-เมืองวังเวียง
» วังเวียง-เวียงจันทน์-ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว-จ.หนองคาย-อุดรธานี-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาววันปีใหม่ 2558 / 2015

  
   
 
14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
QV-สายการบินลาว
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-QV-PKG3D-LPQ(A)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QV-สายการบินลาว
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 25APR-30APR
 ราคา / ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจSabaidee Luang Prabang หมายเหตุ อัตรานี้สำหรับเดินทาง2ท่านไม่มีราคาเด็ก/ไม่สามารถเข้าพักช่วงวันที่24,25,31DEC13 และ11-16APR14ได้
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระราชวังเก่า(Royal Palace Museum)-พระธาตุภูษี(Phou Si Mountian)
» ตักบาตรเช้า-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-บ้านผานม-ตลาดมืด
» หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


  
   
 
15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ลาว
QV-สายการบินลาว
 
 
 แพคเกจทัวร์ลาว รหัส : AA0-QV-PKG3D-LPQ(B)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QV-สายการบินลาว
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 25APR-30APR
 ราคา / ท่าน :  21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจSabaidee Luang Prabang หมายเหตุ อัตรานี้สำหรับเดินทาง2ท่านไม่มีราคาเด็ก/ไม่สามารถเข้าพักช่วงวันที่24,25,31DEC13 และ11-16APR14ได้
» กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระราชวังเก่า(Royal Palace Museum)-พระธาตุภูษี(Phou Si Mountian)
» ตักบาตรเช้า-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-บ้านผานม-ตลาดมืด
» หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


  
   
 
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ลาว, โปรแกรมท่องเที่ยวลาว
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว

ข้อมูลประเทศไทย
ลิงค์ผู้สนับสนุน
โปรแกรมเสริม


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
  ใช้บริการอีทราเวลเวย์ดอทคอม ปลอดภัยมั่นใจ 100 %  
  โทรสำนักงานใหญ่ +66(0) 2748 6245 (อัตโนมัติ)
  โทรสารสำนักงานใหญ่  +66(0) 2748 6246 - 7
  โทรเฉพาะฉุกเฉิน +66(0) 85 364 2449 (Line: etravelway | Viber | WhatsApp)
  อีเมล์สำนักงานใหญ่ sale.bkk@etravelway.com
  เฟสบุ๊ค facebook.com/eTravelWay
  ทวิตเตอร์ twitter.com/eTravelWay
  กูเกิ้ลพลัส eTravelWay.com/+
  เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น. (จันทร์ - เสาร์: GMT +07.00)
Copyright © 2004-2014 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วี. อาร์. เอเยนซี จำกัด บริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป และตั๋วเครื่องบิน

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/03374