ทัวร์อิหร่าน 2557 / 2014
ทัวร์เกาหลี
ภาษา ภาษาไทย English
Share |

หน้าแรก จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ ต่างประเทศ รถเช่า ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา
ทัวร์อิหร่าน |ทัวร์อิหร่านราคาถูก |แพคเกจทัวร์อิหร่าน | ข้อมูลท่องเที่ยวอิหร่าน       ติดตาม eTravelWay.com ใน google+     
 
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 
    ทัวร์จีน Hot!
    ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เสินเจิ้น -
         (ทัวร์จีน) Hot!
    ทัวร์ทิเบต - (ทัวร์จีน)
    ทัวร์เฉินตู / จิ่วจ้ายโกว -
         (ทัวร์จีน)
    ทัวร์มาเก๊า - (ทัวร์จีน) Hot!
       ==============
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ญี่ปุ่น Hot!
    ทัวร์เกาหลี Hot!
    ทัวร์ฟิลิปปินส์
  

     
        
        
 
      ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)
  
    ทัวร์เซ้าท์แอฟริกา Hot!
    ทัวร์เคนยา

  
   ทัวร์มาดากัสการ์
       


  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
      
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อิหร่าน / เที่ยวอิหร่าน
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
W5/IR-มาฮานแอร์/อิหร่านแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์อิหร่าน รหัส : A38-W5+IR-HILIGHT-IRAN8D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน W5/IR-มาฮานแอร์/อิหร่านแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา / ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน-เตหะราน-โกเลสตาล-ชีราช-เปอร์ชีโพรีส-อิสฟาฮาน-หมู่บ้านอาบียาเน่ห์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินอิหม่ามโคมัยนี-กรุงเตหะราน-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-พระราชวังโกเลสตาน(มรดกโลก)
» พระราชวังเนียวราน-ชมตลาดTajrishBazar-พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติอิหร่าน-บินภายในโดยW5สู่เมืองชีราช-เข้าที่พัก
» พระราชวังเปอร์เซียโบลิส-สุสาน4กษัตริย์-สุเหล่าสีชมพูในเมืองชีราช-บินภายในโดยIRสู่เมืองอิสฟาฮาน-เข้าที่พัก
» พระราชวังฮาชท์เบเฮชท์-พระราชวังอะลีคาปู-มัสยีดชีคล๊อฟฟลูเลาะห์-มัสยิดพอีหม่าม
» สะพานคาจู-ชมโบสถ์Vank Church-หมู่บ้านอะบียาเน่ห์-เมืองคาชาน
» ชมเมืองคาชาน-สถานที่อาบน้ำโบราณ-สนามบินอิหม่ามโคมัยนี-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


  
   
 
2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
W5/IR-มาฮานแอร์/อิหร่านแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์อิหร่าน รหัส : A38-W5+IR-IRAN11D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน W5/IR-มาฮานแอร์/อิหร่านแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา / ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน-
» กรุงเทพฯ
» สนามบินอิหม่ามโคมัยนี-เตหะราน-พักผ่อนในโรงแรม-พระราชวังโกเลสตาน-พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติอิหร่าน-บินภายในโดยW5สู่เมืองชีราซ
» พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส-นัค เช รอสตัม(สุสานสี่กษัตริย์)-เมืองชี-บินภายในโดยIRสู่เมืองอิศฟาฮาน
» เดิมชมจัตุรัสอิหม่าม-พระราชวังเชเฮลโซตุน-พระราชวังอะลีคาปู-ชมมัสยิดล็อตฟุลเลาะห์-มัสยิดอิหม่าม
» เที่ยวเมืองอิศฟาฮาน-ถ่ายภาพสะพานคาจู-ชมโบถ์แว้งค์-เดินทางขึ้นเหนือ-ผ่านเมืองนาทันซ์(เขตที่ราบสูงภาคกลาง)-หมู่บ้านอะบียาเน่ห์(หมู่บ้านสีชมพู)
» เมืองคาชาน-สถานที่อาบน้ำโบราณ-เมืองอารัค
» เมืองมาลาเยร์-เมืองโบราณนูชิจัน-เมืองฮาเมดาน-เมืองโบราณHegmataneh-ชมเขตเมืองใหม่ของฮาเมดาน
» ฮาเมดาน-พระราชวังคอสโรอาบัด-เมืองซานันด๊าซ
» เมืองซานันด๊าซ-ชมคุกของโซโลมอน-บัลลังก์โซโลมอน(มรดกโลก)-เมืองเทค็อบ-เมืองซานจัน
» เมืองก๊าซวิน-ชมมัสยิดประจำเมืองAn nabi Mosque-สนามบินนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อิหร่านแนะนำ 2557 / 2014

  
   
 
3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
W5/IR-มาฮานแอร์/อิหร่านแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์อิหร่าน รหัส : A38-W5+IR-GRAND-IRAN11D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน W5/IR-มาฮานแอร์/อิหร่านแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา / ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน-เตหะราน-ราชท์-มาชูเล่ห์-ชีราช-เปอร์ชีโพรีส-อิสฟาฮาน-ยาชด์-อาบียาเน่ห์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินอิหม่ามโคมัยนี-กรุงเตหะราน-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-พระราชวังโกเลสตาน(มรดกโลก)-บินภายในโดยIRสู่เมืองราชท์-เข้าที่พัก
» มาซูเลห์(มรดกโลก)-ข้ามเทือกเขาอัลโบร์ชสู่เมืองก๊าชวิน
» ชมมัสยิดจาเมห์มอส-บินภายในสู่เมืองชีราช-เข้าที่พัก
» พระราชวังเปอร์เซียโบลิส-สุสาน4กษัตริย์-พิพิธภัณฑ์Narenjestan-บินภายในโดยIRสู่เมืองอิสฟาฮาน-เข้าที่พัก
» สะพานคาจู-พระราชวังฮาชท์เบเฮชท์-พระราชวังอะลีคาปู-มัสยีดชีคล๊อฟฟลูเลาะห์-มัสยิดพอีหม่าม
» ท่องทะเลทราย-เมืองนาอิน-ชมเมือง(ลาดบาซาร์เก่า,อ่างเก็บน้ำใต้ดิน,สุหร่าประจำเมืองJameh Mosque)-เมืองยาซด์
» ชมเขตเมืองเก่าของเมืองยาซด์-โรงเรียนศาสนาAlexander’s Prison-พิพิธภัณฑ์Heidaizadeh Coin Museum-The Water reservoir-มัสยิดประจำเมืองThe Jameh Mosque
» หมู่บ้านอะบียาเน่ห์-เมืองคาชาน
» ชมคฤหาสน์โบรูเจดี้Khan E Borujerdi-สถานที่อาบน้ำโบราณ-สนามบินอิหม่ามโคมัยนี-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


  
   
 
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อิหร่าน, โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว

ข้อมูลประเทศไทย
ลิงค์ผู้สนับสนุน
โปรแกรมเสริม


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
  ใช้บริการอีทราเวลเวย์ดอทคอม ปลอดภัยมั่นใจ 100 %  
  โทรสำนักงานใหญ่ +66(0) 2748 6245 (อัตโนมัติ)
  โทรสารสำนักงานใหญ่  +66(0) 2748 6246 - 7
  โทรเฉพาะฉุกเฉิน +66(0) 85 364 2449 (Line: etravelway | Viber | WhatsApp)
  อีเมล์สำนักงานใหญ่ sale.bkk@etravelway.com
  เฟสบุ๊ค facebook.com/eTravelWay
  ทวิตเตอร์ twitter.com/eTravelWay
  กูเกิ้ลพลัส eTravelWay.com/+
  เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น. (จันทร์ - เสาร์: GMT +07.00)
Copyright © 2004-2014 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วี. อาร์. เอเยนซี จำกัด บริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป และตั๋วเครื่องบิน

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/03374