Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
แสดง 1 ถึง 11 รายการ
จากทั้งหมด 11 รายการ
แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อิหร่าน / เที่ยวอิหร่าน
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : THAAL0-TG-HIGHLIGHT-IRAN8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
4-11 DEC
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - อารยะ ธรรมเปอร์เซีย : เมืองคาชาน - ชมสวนฟิน - คฤหาสน์เศรษฐี - หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - เมืองอิศฟาฮาน - เมืองพาซาร์การ์ด - มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินImam Khomeini International Airport
เมืองคาชาน - สวนฟิน - คฤหาสน์เศรษฐี - หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - เมืองอิศฟาฮาน
พระราชวังเชเฮล โซตุน - พระราชวัง ฮาชท์ เบเฮชท์ - วิหารแว้งค์ - พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ - พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน - มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลี คาปู อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เมืองพาซาร์การ์ด - สุสานของพระเจ้าไซรัส - เมืองชีราซ
มัสยิดสีชมพู - คฤหาสน์โบราณ - สุสานท่านกวีเอกฮาเฟซ - อนุสรณ์สถานของท่านอาลี อิบบิน - อนุสรณ์สถานของท่านฮาเฟซ - ป้อมคาริมข่าน - ตลาดวิคิล บาซาร์
พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นครหลังความตาย นัค - เช รอสตัม - สนามบินเมืองชีราซ - บินภายในสู่กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก - ตำหนักเขียว - พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย - สนามบิน Imam Khomeini International Airport
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : THAAL0-TG-DISCOVERY-IRAN7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-4JAN
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - อารยะธรรมเปอร์เซีย : เตหะราน - อิศฟาฮาน - หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - ล่องเรือทะเลสาบ แอนซาลี่ - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน - พระราชวังเชเฮล โซตุน - พระราชวังโกเลสตาน

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Imam Khomeini International Airport (IKA)
เมืองกาซวิน - มัสยิด กาเบีย ไฟร์เดย์ - ศาลเจ้าชาห์ซาเดห์ ฮุซเซน - ตลาดกาซวิน - มัสยิด ออน น่าบี ซารายี ฮัจ เรซ่า
หมู่บ้านชาวประมง - ล่องเรือทะเลสาบ แอนซาลี่ - หมู่บ้านมาซูเล่ห์ - เมืองราชท์
สนามบินเมืองราชท์ - บินภายในสู่เมืองอิศฟาฮาน - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน - มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลี คาปู - อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย - สะพานคาจู
พระราชวังเชเฮล โซตุน - วิหารแว้งค์ - พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ - พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย - เมืองกูม - ตลาดพื้นเมือง
กรุงเตหะราน - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนักSa’Ad Abad Palace - ตำหนักเขียว - พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย - สนามบิน Imam Khomeini International Airport
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : THAAL0-TG-CASPIAN-SEA-IRAN9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
31DEC-8JAN
ราคา/ท่าน :
74,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - อารยะธรรมเปอร์เซีย : ทะเลสาบแค้สเปี้ยน - เมืองชาลูส - ล่องเรือทะเลสาบ แอนซาลี่ - พระราชวังเชเฮล โซตุน - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังโกเลสตาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินImam Khomeini International Airport
ทะเลสาบแคสเปียน - เมืองชาลูส - เมืองรัมซาร์ - นั่งกระเช้าบนยอดเขา เพื่อชมความสวยงามแบบพาโนราม่า 360 องศา
เมืองลาฮิจาน - เมืองฟาน - หมู่บ้านมาซูเล่ห์ - Anzali Port
หมู่บ้านชาวประมง - ล่องเรือทะเลสาบ แอนซาลี่ - สนามบินเมืองราชท์ - บินภายในสู่เมืองซีราส
มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - เมืองอิศฟาฮาน
พระราชวังเชเฮล โซตุน - วิหารแว้งค์ - พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ - พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน - มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลี คาปู - สะพานคาจู
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - เมืองคาชาน - คฤหาสน์เศรษฐี - กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก - ตำหนักขาว - ตำหนักเขียว - พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย - สนามบินImam Khomeini International Airport
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : THAAL0-TG-LUXURY-IRAN10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
3-12 DEC
ราคา/ท่าน :
84,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/74,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - อารยะธรรมเปอร์เซีย : เตหะราน - ราชท์ - หมู่บ้านมาซูเล่ห์ - กาซวิน - ชีราซ - เปอร์ซีโปลิส - ยาซด์ - นาอิน - อิศฟาฮาน - หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ คาชาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินImam Khomeini International Airport
หมู่บ้านมาซุเล่ห์ - หมู่บ้านมาซูเล่ห์ - เมืองราชท์
เมืองกาซวิน - ศาลเจ้าชาห์ซาเดห์ ฮุซเซน - ตลาดกาซวิน - บินภายในสู่เมืองชีราซ
มัสยิดสีชมพู - คฤหาสน์โบราณ - สุสานท่านกวีเอกฮาเฟซ - ป้อมคาริมข่าน - ตลาดวิคิล บาซาร์
พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นครหลังความตาย นัค-เช รอสตัม - เมืองยาซด์ - เมืองอะบาคูห์ - โรงทำน้ำแข็งยุคโบราณ
ศาสนสถานโซโรแอสเตอร์ - มัสยิดประจำเมืองยาซด์ - เมืองอิศฟาฮาน - มัสยิดประจำเมือง
พระราชวังเชเฮล โซตุน - พระราชวัง ฮาชท์ เบเฮชท์ - วิหารแว้งค์ - พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ - พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน - มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลี คาปู
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - เมืองคาชาน - คฤหาสน์เศรษฐี - กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก - ตำหนักขาว - ตำหนักเขียว - พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย - สนามบินImam Khomeini International Airport
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : THAAL0-TG-GRAND-IRAN11D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-8JAN
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
81,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - อารยะธรรมเปอร์เซีย : เยือนเนชาบูร - ชมมัสยิดหลังแรก - ศาลเจ้าชาห์ซาเดห์ ฮุซเซน - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - สุสานของพระเจ้าไซรัส - พระราชวังเชเฮล โซตุน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Imam Khomeini International Airport (IKA)
เมืองกาซวิน - มัสยิด กาเบีย ไฟร์เดย์ - ศาลเจ้าชาห์ซาเดห์ ฮุซเซน - ตลาดกาซวิน - มัสยิด ออน น่าบี - ซารายี ฮัจ เรซ่า - เมืองราชท์
หมู่บ้านมาซูเล่ห์ - เมืองมาชฮัด
เมืองเนชาบูร - หมู่บ้านไม้ - Omar Khayyam mausoleum - นาเดอร์ ชาห์ - เลือกซื้อเทอร์ควอยส์
Tomb of Ferdowsi - Haroniyeh Mausoleum - Imam Reza shrine - เมืองชีราซ
มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นครหลังความตาย นัค-เช รอสตัม- สุสานท่านกวีเอกฮาเฟซ - ป้อมคาริมข่าน - ตลาดวิคิลบาซาร์
เมืองพาซาร์การ์ด - สุสานของพระเจ้าไซรัส - เมืองอิศฟาฮาน - สะพานคาจู
พระราชวังเชเฮล โซตุน - พระราชวัง ฮาชท์ เบเฮชท์ - วิหารแว้งค์ - พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ - พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน - มัสยิดอิหม่าม - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - พระราชวังอาลี คาปู - อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - เมืองคาชาน - คฤหาสน์เศรษฐี - กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน - ป้อมสูง - พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก - ตำหนักขาว - ตำหนักเขียว - พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย - เพชรสีชมพูที่ - ลูกโลกที่ประดับด้วยอัญมณี - สนามบิน Imam Khomeini International Airport (IKA)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
มาฮานแอร์

แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : AF1-W5-IRAN10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
TBA
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
74,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/71,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - แกรนด์เหนือจดใต้(บินภายใน3เที่ยว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี - เข้าที่พัก - พระราชวังเนียวาราน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน
เมืองเตหะราน - เมืองกาซวิน - ตลาดบาซาร์ กีซาริเยห์ - มัสยิดอันนาบี - ทะเลสาปแคสเปี้ยน
หมู่บ้านมาซูเล่ย์ - บินภายในสู่เมืองเตหะราน - เข้าที่พัก
พระราชวังโกเลสตาน - สนามบินเมห์ราบัด - บินภายในสู่เมืองชีราซ - เข้าที่พัก
พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - สุสาน4กษัตริย์ - สนามบินชีราซ - บินภายในสู่เมืองอิศฟาฮาน - เข้าที่พัก
จัตุรัสอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีคล๊อฟฟุลเลาะห์ - มัสยิดอิหม่าม
อิสฟาฮาน - วิหารแว้งค์ - ตำหนักรับรองเชเฮล โซทุน - สะพานซิโอเซห์ - สะพานคาจู
หมู่บ้านอาบียาเนห์ - เมืองคาชาน - ชมบ้านเศรษฐี - สนามบินกรุงเตหะราน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : THAA55-TG-HILIGHT-IRAN7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
1-7 DEC
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - Hilight : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พระราชวังโกเลสตาน - มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - สุสานสี่กษัตริย์ - พระราชวังเชเฮลโซตุน - มัสยิดชีคล้อตฟุลเลาะห์ - หมู่บ้านโบราณอะบียาเนห์

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงเตหะราน - เข้าที่พัก
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - หอคอยมิราด
บินภายในสู่เมืองชีราช - มัสยิดสีชมพู - คฤหาสน์โบราณ - อิหม่ามอาลี - อนุสรณ์สถานของท่าน ฮาเฟช - ป้อมการิมคาน - ตลาดวาคิลบาซาร์
พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - สุสานสี่กษัตริย์ - เมืองอิศฟาฮาน
พระราชวังเชเฮลโซตุน - ชมมัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีคล้อตฟุลเลาะห์ - สะพานสะพานคาจู
หมู่บ้านโบราณอะบียาเนห์ - คฤหาสน์เศรษฐี - Imam Khomeini International Airport
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
มาฮานแอร์

แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : THAA55-W5-HILIGHT-IRAN7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC16-5JAN17
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
50,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - Hilight เตหะราน - ชีราซ - เปอร์ซีโปลิส - อิศฟาฮาน - อะบียาเน่ห์ - คาชาน : พระราชวังโกเลสตาน - พระราชวังเนียวาราน - พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติอิหร่าน - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - พระราชวังเชเฮลโซตุน - พระราชวังอะลีคาปู - หมู่บ้านโบราณ อะบียาเนห์

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอิหม่ามโคมัยนี - กรุงเตหะราน - พระราชวังโกเลสตาน - หอคอยมิราจทาวน์เวอร์ - เข้าที่พัก
พระราชวังเนียวาราน - พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติอิหร่าน - สนามบินMehrabad Airport - บินภายในสู่เมืองชีราซ
มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นัค เชรอสตัม - เมืองอิศฟาฮาน
อิศฟาฮาน - พระราชวังเชเฮลโซตุน - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีคล็อตฟุลเลาะห์ - สะพานคาจู - สะพานชิโอ เชห์
หมู่บ้านโบราณ อะบียาเนห์ - เมืองคาชาน - คฤหาสน์เศรษฐีชื่อ - สนามบินอิหม่ามโคมัยนี
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : THAA55-TG-DELIGHT-IRAN9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
1-9 DEC / 31DEC16-8JAN17
ราคา/ท่าน :
77,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - ดีไลท์ เตหะราน - ราชท์ - มาซูเล่ห์ - ชีราซ - เปอร์ซีโปลิส - อิศฟาฮาน - คาชาน : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พระราชวังโกเลสตาน - พระราชวังเนียวาราน - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - พระราชวังเชเฮลโซตุน - พระราชวังอะลีคาปู - หมู่บ้านโบราณอะบียาเนห์

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงเตหะราน - เข้าที่พัก
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พระราชวังโกเลสตาน - สนามบินMehrabad Airport - บินภายในสู่เมืองราชท์ - เข้าที่พัก
หมู่บ้านมาซูเล่ห์ - กรุงเตหะราน
พระราชวังเนียวาราน - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - สนามบินMehrabad Airport - บินภายในสู่เมืองชีราซ - เข้าที่พัก
มัสยิดสีชมพู - คฤหาสน์โบราณ - อนุสรณ์สถานของท่านศาสนจารย์อาลี อิบบิน - อนุสรณ์สถานของท่านฮาเฟซ - ป้อมการิมข่าน - ตลาดวาคิล บาซาร์
พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - สุสานสี่กษัตริย์ - เมืองอิศฟาฮาน
พระราชวังเชเฮลโซตุน - นัคชิญะฮาน - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีคล็อตฟุลเลาะห์ - สะพานคาจู
หมู่บ้านโบราณอะบียาเนห์ - เมืองคาชาน - คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House - Imam Khomenie International Airport - กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : THAA55-TG-GRAND-IRAN11D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
17-27 NOV
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - แกรนด์ : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พระราชวังโกเลสตาน - พระราชวังเนียวาราน - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - พระราชวังเชเฮลโซตุน - พระราชวังฮาชท์ เบเฮชท์ - คฤหาสน์เศรษฐี

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงเตหะราน - เข้าที่พัก
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พระราชวังโกเลสตาน - หอคอยมิราจทาวน์เวอร์ - สนามบินMehrabad Airport - บินภายในสู่เมืองราชท์ - เข้าที่พัก
หมู่บ้านมาซูเล่ห์ - กรุงเตหะราน
พระราชวังเนียวาราน - พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติอิหร่าน - สนามบินMehrabad Airport - บินภายในสู่เมืองราชท์ - เข้าที่พัก
มัสยิดสีชมพู - คฤหาสน์โบราณ - อนุสรณ์สถานของท่าน ฮาเฟช - ป้อมการิมคาน - ตลาดวาคิล บาซาร์
พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นัคเชรอสตัม - เมืองยาซด์
จากศาสนสถานโซโรแอสเตอร์ - มัสยิดประจำเมืองยาซด์ - เมืองอิศฟาฮาน
อิศฟาฮาน - พระราชวังเชเฮลโซตุน - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีคล้อตฟุลเลาะห์
มัสยิดShaking Miraret - โบถ์แว้งค์ - พระราชวัง ฮาชท์ เบเฮชท์ - สะพานคาจู - สะพานชิโอ เชห์
เมืองอิศฟาฮาน - เมืองคาชาน - คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House - Imam Khomenie International Airport
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อิหร่าน
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : THAAE6-TG-MIRACEL-IRAN6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
15-20 NOV
ราคา/ท่าน :
55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - เตหะราน - ชีราซ - อิสฟาฮาน - อะบียาเนห์ - คาชาน : พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - พระราชวัง เชเฮลโซตุน - มัสยิดอิหม่าม - หมู่บ้านอะบียาเนห์

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิหม่ามโคมัยนี - กรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของอิหร่าน - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - บินภายในสู่เมืองชีราซ
มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นครหลังความตาย นัค-เช รอสตัม - เมืองอิสฟาฮาน
เมืองอิสฟาฮาน - พระราชวัง เชเฮลโซตุน - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีคล้อตฟุลเลาะห์ - สะพานคาจู - สะพานชิโอ เชห์
หมู่บ้านอะบียาเนห์ - เมืองคาชาน - คฤหาสน์เศรษฐี - สนามบินอิหม่ามโคมัยนี
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แสดง 1 ถึง 11 รายการ
จากทั้งหมด 11 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อิหร่าน, โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์อิหร่านเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์อิหร่านเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์อิหร่านเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์อิหร่านเดือนมกราคม 2560
ทัวร์อิหร่านเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์อิหร่านเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์อิหร่านเดือนเมษายน 2560
ทัวร์อิหร่านเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์อิหร่านเดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์อิหร่านเดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์อิหร่านเดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์อิหร่านเดือนกันยายน 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794