Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 Ͷͤԡ 0 2748 6245 TH|EN
 ᾤࡨҧ 2558 / 2015 Ѵ / Ѵ껷褳  

  ҧ 2558 / 2015
 ͧ 2558 / 2015 | ͧ 2558 / 2015
1
ԡ¡÷
ͧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AP4-RJ-HKG-SZX-ZHU-MFM4D   
 ȡ :  # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : NX-
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 AUG
 Ҥ/ҹ : 13,900 ҷ(˭) / ѡǨ 4,900 ҷ
13,900 ҷ(§)/13,900 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-4ͧ(ͧ - Թ - - )
» ا෾ - ʹԹChek Lap Kok,ͧ - Թ - ҷѡ
» ҴԹ - ҹ - ѡ - Ԫ - - - Ҫѧǹԧ - Night ShowСͺʧ§Сõ
» ͧ - - ૹ - ૹ - The Venetian Macao
»  - ͧ - Ԥ - վ - ҹJewelry Factory Jade - Ъͻ駶Ҹҹ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

2
ԡ¡÷
ͧ
úԹ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AP4-TG-HKG-DISNEY3D   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : TG-úԹ
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 AUG
 Ҥ/ҹ : 21,500 ҷ(˭) / ѡǨ 5,900 ҷ
20,500 ҷ(§)/19,500 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-
» ا෾ - ʹԹChek Lap Kok - ѹ - 鹡ҹͧԧ360ͧ˭ - Ngong Ping Village - ͻCity Gate Outlet - Avenue of StarSymphony Of Light
» Ԥ - վ - ͧʹŹ
» Ѵ᪡ - - Ѵѧ¹ - ͻ駶Ҹҹ - ʹԹChek Lap Kok - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

3
ԡ¡÷
ͧ
CX/TG-/úԹ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AP4-CXxTG-HKG-DISNEY-SZX3D(A)   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : CX/TG-/úԹ
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 10-12 / 11-13 / 12-14 AUG
 Ҥ/ҹ : 15,500 ҷ(˭) / ѡǨ 3,900 ҷ
15,500 ҷ(§)/15,500 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ- 2 ͧ(ͧ - ) ԹCX
» ا෾ - ͧ - ͧʹŹö
» ͻ駵ҴLowu - Һ - ҹ㺪 - ͻ駵ҴԹ - Mangrove Groove
» ͧ - Ѵ᪡ - Ԥ - վ - çҹ - Ъͻ駶Ҹҹ - ʹԹͧ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

4
ԡ¡÷
ͧ
CX/TG-/úԹ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AP4-CXxTG-HKG-DISNEY-SZX3D(B)   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : CX/TG-/úԹ
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 10-12 / 11-13 / 12-14 AUG
 Ҥ/ҹ : 15,500 ҷ(˭) / ѡǨ 3,900 ҷ
15,500 ҷ(§)/15,500 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ- 2 ͧ(ͧ - ) ԹCX
» ا෾ - ͧ - ͧʹŹö
» ͻ駵ҴLowu - Һ - ҹ㺪 - ͻ駵ҴԹ - Mangrove Groove
» ͧ - Ѵ᪡ - Ԥ - վ - çҹ - Ъͻ駶Ҹҹ - ʹԹͧ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

5
ԡ¡÷
ͧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AP4-CX-HKG-SZX3D   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : CX-
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 AUG
5-7 / 12-14 / 19-21 /26-28 SEP
 Ҥ/ҹ : 13,500 ҷ(˭) / ѡǨ 3,900 ҷ
13,500 ҷ(§)/13,500 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-2ͧ(ͧ - )
» ا෾ - ͧ - ͧʹŹö
» ͻ駵ҴLowu - Һ - ҹ㺪 - ͻ駵ҴԹ - Mangrove Groove
» ͧ - Ѵ᪡ - Ԥ - վ - çҹ - Ъͻ駶Ҹҹ - ʹԹͧ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

6
ԡ¡÷
ͧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AP4-CX-HKG-STAR-CRUISES   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : CX-
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 14-16 / 21-23 / 28-30 AUG
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 SEP
 Ҥ/ҹ : 21,900 ҷ(˭) / ѡǨ 13,900 ҷ
21,900 ҷ(§)/21,900 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-ͧStar Cruises(Super Star Virgo)
» ا෾ - ʹԹChek Lap Kok,ͧ - Ѵѧ¹ - վ - Ԥ - çҹ - ԹStar Cruise Virgo - ѡ
» оѡ͹ҭ ʹءѺԨҧҷ Ե,ʻ,¹ - ѡҭ
» ҭºͧ - ͻDuty Free,Ҹҹ Option Tour:ͧʹŹ(2,700ҷͷҹ) - ʹԹͧ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

7
ԡ¡÷
ͧ
CX/EK-/õŹ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AP4-CXxEK-HKG-STAR-CRUISES   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : CX/EK-/õŹ
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 4 ѹ 3 ׹  
 ѹԹҧ : 13-16 / 20-23 / 27-30 AUG
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 SEP
 Ҥ/ҹ : 25,900 ҷ(˭) / ѡǨ 13,900 ҷ
25,900 ҷ(§)/25,900 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-ͧStar Cruises(Super Star Virgo)
» ا෾ - ͧ - Avenue of Star Symphony of light
» Ԥ - վ - Ѵ᪡ - çҹ - Ѵѧ¹ - Թҭ - ѡҭ
» оѡ͹ҭ ʹءѺԨҧҷ Ե,ʻ,¹ - ѡҭ
» ͧ - Ъͻ駶Ҹҹ - ͧʹŹ - ʹԹͧ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

8
ԡ¡÷
ͧ
ह
 
 ͧ 2558 / 2015 : AP4-KQ-HKG-SZX-ZHU-MFM4D   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : KQ-ह
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 4 ѹ 3 ׹  
 ѹԹҧ : 8-11 / 15-18 / 22-25 AUG / 29AUG-1SEP
 Ҥ/ҹ : 14,900 ҷ(˭) / ѡǨ 4,900 ҷ
14,900 ҷ(§)/14,900 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-4ͧ(ͧ - - - )
» ا෾ - ͧ - ѧͧԹ
» ҴԹ - ѧҹ - ѡ - Ԫ - - Ҫѧǹԧ - Night Show
» ͧ - - ૹ - ૹ - The Venetian Macao
»  - ͧ - Ԥ - վ - ҹJadЪͻ駶Ҹҹ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

9
ԡ¡÷
ͧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AG0-CX-HKG-ZHU-SZX-PRO-FROONK-FRINK(3)   
 ȡ :  # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : CX-
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 6-8 / 8-10 / 13-15 / 15-17 / 20-22 / 22-24 / 27-29 / 29-31 AUG
3-5 / 5-7 / 10-12 / 12-14 / 17-19 / 19-21 / 24-26 / 26-28 SEP
 Ҥ/ҹ : 10,999 ҷ(˭) / ѡǨ 2,000 ҷ
10,999 ҷ(§)/10,999 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-Pro Proonk Frink3ͧ(ͧ - - Թ) پ +ǹᴧ
» ا෾ - ͧ - - ͻ駵ҴԹ
»  - ˹ - Ѵ¹ - Թ - ͻ - Ӿ 3 Ե
» ͧ - Ѵ᪡ - Ѵѧ¹ - ͻ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

15
ԡ¡÷
ͧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : A21-CX-HKG-ZHU-MFM015(1)   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : CX-
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 7-9 / 28-30 AUG
 Ҥ/ҹ : 11,900 ҷ(˭) / ѡǨ 4,000 ҷ
11,900 ҷ(§)/11,900 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-ͧ - -
» ا෾ - ʹԹChek Lap Kok,ͧ - ;ǹ෾⪤Ҵվ - Ԥ · - ͻ駹Ҹҹ -
» ǧ˹ - ѡ - ͻ駡 - Ҫѧǹԧǹ+ҪԸջҺɡ
»  - - ǹҧͧ - ʶૹ - ૹ - ¹ - ͧ - ʹԹͧ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

16
ԡ¡÷
ͧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : A21-CX-HKG019   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : CX-
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 7-9 / 28-30 AUG
 Ҥ/ҹ : 16,900 ҷ(˭) / ѡǨ 5,000 ҷ
16,900 ҷ(§)/15,900 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-
» ا෾ - ͧ - 觡ҹͧԧ360ͧ - ҹͧԧ - ʡþ˭ѹ - ͻ駫Եࡷ
» ͧ - Ԥ¾· - վ - Ѵ᪡ا - Ъͻ駶Ҹҹ Option Tour:ʹŹ(2,900ҷͷҹ ,öѺ)
» Ъͻ駹Ҹҹ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

17
ԡ¡÷
ͧ
õŹ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AG0-EK-HKG-MFM-LANLA-III-RE   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558  #ŴҤ 
 Թҧ (ͧԹ) : EK-õŹ
 ҵðҹç : & ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 14-16 / 28-30 AUG
11-13 / 25-27 SEP
9-11 / 29-31 OCT
13-15 / 27-29 NOV
18-20 DEC
 Ҥ/ҹ : 19,999 ҷ(˭) / ѡǨ 4,500 ҷ
19,499 ҷ(§)/18,999 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-Lanla III Retoute(ͧ - )
» ا෾ - ͧ - ͻҹҨ,Ҹҹ
» Victoria - Repulse Bay - - 觡Ngong ping 360 - ˭ѹ - ͻ駷City gate Outlet -
» ૹ - ૹ - ¹ - ͧ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

18
ԡ¡÷
ͧ
Ũᴹ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AG0-RJ-HKG-SZX-ZHU-MFM-PAPA(1)   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : RJ-Ũᴹ
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 4 ѹ 3 ׹  
 ѹԹҧ : 8-11 / 15-18 / 22-25 AUG / 29AUG-1SEP
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 SEP
 Ҥ/ҹ : 15,999 ҷ(˭) / ѡǨ 3,500 ҷ
15,999 ҷ(§)/15,999 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-4ͧ(ͧ - Թ - - )
» ʹԹó - ͧ - Թ
» Թ - ͻ - - Ѵ¹ - ҴԹ
» ѡ - Ԫ - - ҹǹ - ૹ - ૹ - ¹ - ѡ
» ͧ - Victoria Peak - Repulse bay - ǹ - ͻҹҨ,Ҹҹ - ʹԹó

#ͧ 2558 / 2015

19
ԡ¡÷
ͧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AG2-NX-MFM-ZHU-SWA-HKG7D   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558  #ѹ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : NX-
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 7 ѹ 6 ׹  
 ѹԹҧ : 5-11 / 12-18 / 19-25 AUG / 26AUG-1SEP
2-8 / 9-15 SEP
 Ҥ/ҹ : 18,999 ҷ(˭) / ѡǨ 5,900 ҷ
18,999 ҷ(§)/18,999 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ- 7 ѹ 6 ׹ εѧ - §٫ - Χ - - Ҫѧǹԧ - ҴԹ - - Ѵǹ - THE VENETIAN¡Ѻ տ,,ҹҧ, 18 ҧ

#ͧ 2558 / 2015

20
ԡ¡÷
ͧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : A81-CX-HKG-ZHU-SZX4D   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : CX-
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 4 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 3-6 / 4-7 / 10-13 / 11-14 / 22-25 / 24-27 / 26-29 SEP
 Ҥ/ҹ : 9,999 ҷ(˭) / ѡǨ 2,200 ҷ
9,999 ҷ(§)/9,999 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-3ͧ(ͧ - Թ - ) پ ҹҧ,,ǹᴧ
» ʹԹó - ʹԹChek Lap Kok,ͧ - Թ - ԾԸѳԹ - ҹ - ҹ¡ - - Ӿ3D
»  Թ - - ˹ - ѡ - ҹ - ҹ - Ѵ͡Ǣ - Ҵ
»  - ͧ - ᪡ - ͧ - Repulse Bay - - ͻҹҸҹ - ʹԹó

#ͧ 2558 / 2015

21
ԡ¡÷
ͧ
õŹ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AI7-EK-HKG-ZHU-SZX3D   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : EK-õŹ
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 8-10 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 21-23 AUG
22-24 / 28-30 / 29-31 AUG
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 SEP
 Ҥ/ҹ : 9,999 ҷ(˭) / ѡǨ 3,500 ҷ
9,999 ҷ(§)/9,999 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-3ͧ(ͧ - - Թ) پ ,ǹᴧ
» ʹԹó - ʹԹChek Lap Kok,ͧ -
» ѡThe Lovers Road - Ѵ͡Ǣ - Թ - ͻLowu - ҹ3ԵMangrove Groove
»  - ͧ - Ѵ᪡ - Ѵѧ¹ - ͻ駹Ҹҹ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

22
ԡ¡÷
ͧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AI7-CX-HKG-NONGPING3D   
 ȡ :  # 2558   #ҤҶ١ 2558  #ŴҤ 
 Թҧ (ͧԹ) : CX-
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 8-10 / 29-31 AUG
 Ҥ/ҹ : 15,499 ҷ(˭) / ѡǨ 6,000 ҷ
15,499 ҷ(§)/14,499 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-ȡSummer SaleŴҤҡ50 - 70%Ƿͧ
» ا෾ - ʹԹChek Lap Kok,ͧ - ҹͧԧ360ͧ - ˭ѴԹ - Citygate Outlet - Avenue of Star - A Symphony of Lights
» Ѵ᪡ - Ѵѧ¹ - ͻ駨Ҩ
» ͻ駨Ҩ,(öԡ) - ͧ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

23
ԡ¡÷
ͧ
õŹ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AI7-EK-HKG-SZX-ZHU-MFM4D(1)   
 ȡ :  # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : EK-õŹ
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 4 ѹ 3 ׹  
 ѹԹҧ : 7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 AUG
3-6 / 17-20 SEP
2-5 / 3-6 OCT
 Ҥ/ҹ : 13,900 ҷ(˭) / ѡǨ 4,500 ҷ
13,900 ҷ(§)/12,900 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-4ͧ(ͧ - Թ - - ) Samsonite پ +ǹᴧ,紻ѡ
» ا෾ - ͧ -
» ͻ - - ǹǹԧǹ - شʹѹСõ
» ѡ - - ʡǹ/ͧ - ʶૹ - ૹ - ¹ - Ҵ
» Ѵ᪡ - Ѵѧ¹ - çҹ - ҹع - ͻ駷ҹҨ,Ҹҹ - ʹԹChek Lap Kok - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

24
ԡ¡÷
ͧ
õŹ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AI7-EK-HKG-SZX-ZHU-MFM4D(2)   
 ȡ :  # 2558   #ҤҶ١ 2558  #ѹҪ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : EK-õŹ
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 4 ѹ 3 ׹  
 ѹԹҧ : 9-12 / 10-13 / 16-17 / 17-20 / 24-27 OCT / 29OCT-1NOV / 31OCT-3NOV
 Ҥ/ҹ : 14,900 ҷ(˭) / ѡǨ 4,500 ҷ
14,900 ҷ(§)/13,900 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-4ͧ(ͧ - Թ - - ) Samsonite پ +ǹᴧ,紻ѡ
» ا෾ - ͧ -
» ͻ - - ǹǹԧǹ - شʹѹСõ
» ѡ - - ʡǹ/ͧ - ʶૹ - ૹ - ¹ - Ҵ
» Ѵ᪡ - Ѵѧ¹ - çҹ - ҹع - ͻ駷ҹҨ,Ҹҹ - ʹԹChek Lap Kok - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

25
ԡ¡÷
ͧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AI7-CX-HKG-SZX-ZHU-MFM4D   
 ȡ :  # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : CX-
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 4 ѹ 3 ׹  
 ѹԹҧ : 6-9 / 8-11 / 13-16 / 15-18 / 20-23 / 22-25 / 27-30 AUG / 29AUG-1SEP
 Ҥ/ҹ : 13,900 ҷ(˭) / ѡǨ 4,500 ҷ
13,900 ҷ(§)/12,900 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-To 4 cities(Hong Kong - Shenzhe - Zhuhai - Macau)پ +ǹᴧ+紻ѡ/Free!ǧΡš
» ا෾ - ʹԹChek Lap Kok,ͧ - Ѵ᪡ - Ѵѧ¹ - Թ
»  - ͻ - - ǹǹԧǹ - شʹѹСõ
» ѡThe Lovers Road - ҹ - ʡǹ - ʶૹ - ૹ - ¹ - Ҵ
»  - ͧ - ͻ駹Ҹҹ ȡŴHongKong Summer Sale2015Ŵ50 - 70% - ʹԹChek Lap Kok - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

27
ԡ¡÷
ͧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AI7-CX-HKG-SZX-ZHU-MFM-JUL-OCT(1)   
 ȡ :  # 2558   #ҤҶ١ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : CX-
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 4 ѹ 3 ׹  
 ѹԹҧ : 15-18 / 22-25 AUG / 29AUG-1SEP
12-15 / 19-22 / 26-29 SEP
 Ҥ/ҹ : 15,900 ҷ(˭) / ѡǨ 3,500 ҷ
15,900 ҷ(§)/14,900 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-4ͧ(ͧ - - - )!ǧе Ρ š 䩫෾⪤
» ا෾ - ͧ - 觡ҹͧԧ - ѴԹ - Citygate Outlet - Թ
» ͻ - - ǹǹԧǹ - شʹѹСõ
» ѡThe Lovers Road - - ʡǹ - ͧ - ʶૹ - ૹ - ¹ - Ҵ
» ͧ - Victoria Peak - Repulse bay - Ѵ᪡ - ͻ駹Ҹҹ - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

28
ԡ¡÷
ͧ
ѧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AI7-UL-HKG-LEIYUEMUN3D(1)   
 ȡ : й 2558   # 2558   #ҤҶ١ 2558  #ŴҤ 
 Թҧ (ͧԹ) : UL-ѧ
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 NOV
 Ҥ/ҹ : 15,900 ҷ(˭) / ѡǨ 4,500 ҷ
15,900 ҷ(§)/14,900 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-ѹ - տ
» ʹԹó - ͧ - Avenue of Star - A Symphony of Lights
» Victoria Peak - ҴRepulse Bay - Ѵ᪡ - Ѵѧ¹ - ͻ駹Ҹҹ
» ҹͧԧ360ͧ - ˭ѴԹ - ͻCitygate Outlet Mall - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

29
ԡ¡÷
ͧ
ѧ
 
 ͧ 2558 / 2015 : AI7-UL-HKG-LEIYUEMUN3D(2)   
 ȡ :  # 2558   #ҤҶ١ 2558  #ŴҤ  #ѹҪ 2558 
 Թҧ (ͧԹ) : UL-ѧ
 ҵðҹç : ӹǹѹ : 3 ѹ 2 ׹  
 ѹԹҧ : 3-5 / 24-26 OCT / 31OCT-2NOV
12-14 / 19-21 DEC 15
9-11 / 16-18 / 23-25 JAN / 30JAN-1FEB 16
 Ҥ/ҹ : 16,900 ҷ(˭) / ѡǨ 4,500 ҷ
16,900 ҷ(§)/15,900 ҷ(§)
ͧͧ :
ͧ-ѹ - տ
» ʹԹó - ͧ - Avenue of Star - A Symphony of Lights
» Victoria Peak - ҴRepulse Bay - Ѵ᪡ - Ѵѧ¹ - ͻ駹Ҹҹ
» ҹͧԧ360ͧ - ˭ѴԹ - ͻCitygate Outlet Mall - ا෾

#ͧ 2558 / 2015

 ᾤࡨ Ѵ / Ѵ껷褳  

  ᾤࡨ ( ҧ )  - Ѿവشءѻ !
 •    ҭ Hot!
 •   չ Hot!
 •   ͧ Hot!
 •    - (չ)
 •   Թ / Ǩ
 •    Hot!
 •        ==============
 •   ѹ
 •    Hot!
 •    Hot!
 •   ԻԹ
 •  

  ᾤࡨ ( )
 •   
 •   к
˵:-
   eTravelWay.com ʧǹԷ㹡¹ŧҤͧ 2558 / 2015,
   ͧͧ 2558 / 2015
   ТͧҺǧ˹
 
ͧ͹ѡͧ
   ѵš¹Թ
   ԡ١
   èͧЪԹ
   ºº¡úԹ
   ҧúԹ㹻
    ¹
   
   
    úԹ
    ҧ͡
Ż
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ʹѺʹع
   ŷͧͧ ѵ觾
   iKohChang.com ͧçЪҧ
   Adobe Acrobat Reader


˹á | ͧç | ͧԹ㹻 | ͧԹҧ | ᾤࡨ | ҭ | ö | Դ | º¤ǹ
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved ѷ ਹ ͹ ô ӡѴ

͹حҵеҧŢ 11/07794