ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2558 / 2015
ทัวร์เกาหลี
ภาษา ภาษาไทย English
Share |

 
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
    ทัวร์จีน Hot!
    ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เสินเจิ้น -
         (ทัวร์จีน) Hot!
    ทัวร์ทิเบต - (ทัวร์จีน)
    ทัวร์เฉินตู / จิ่วจ้ายโกว -
         (ทัวร์จีน)
    ทัวร์มาเก๊า - (ทัวร์จีน) Hot!
       ==============
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ญี่ปุ่น Hot!
    ทัวร์เกาหลี Hot!
    ทัวร์ฟิลิปปินส์

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป / เที่ยวสแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A52-PKG9D-CARIBBEAN   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-20 JUN
11-19 JUL
29AUR-6SEP
 ราคา / ท่าน :  60,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
60,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-Package Scandinavian & Baltic ล่องเรือสำราญระดับโลกCaribbean Princess
» อัตรานี้รวม แพคเกจล่องเรือสำราญCaribbean Princessพัก2ท่าน/ห้อง(บนเรือมีบริการอาหารครบมื้อ)(ขึ้นเรือที่เซาท์แฮมตัน,อังกฤษ),ภาษีเรือ(Port Fee)ในทุกประเทศ,ค่าServiceของทางเรือ,บริการรถShuttle Busรับส่งสนามบินเซาท์แฮมตัน-ท่าเรือ-สนามบินเซาท์แฮมตัน
» อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-สนามบินเซาท์แฮมตัน-กรุงเทพฯ,ไม่รวมทัวร์เสริมทุกPort,ค่าวีซ่าเชงเก้น,ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015

    
2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A52-PKG12D-REGAL   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-15 / 15-26 JUN / 26JUN-7JUL
7-18 / 18-29 JUL / 29JUL-9AUG
9-20 / 20-31 AUG / 31AUG-11SEP
 ราคา / ท่าน :  81,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
81,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-Package Scandinavian & Baltic ล่องเรือสำราญระดับโลกRegal Princess
» อัตรานี้รวม แพคเกจล่องเรือสำราญCaribbean Princessพัก2ท่าน/ห้อง(บนเรือมีบริการอาหารครบมื้อ)(ขึ้นเรือที่โคเปนเฮเกน),ภาษีเรือ(Port Fee)ในทุกประเทศ,ค่าServiceของทางเรือ,บริการรถShuttle Busรับส่งสนามบินโคเปนเฮเกน-ท่าเรือ-สนามบินโคเปนเฮเกน
» อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-สนามบินโคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ,ไม่รวมทัวร์เสริมทุกPort,ค่าวีซ่าเชงเก้น,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015

    
3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A52-TG-CARIBBEAN-PRINCESS18D(A)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 18 วัน 15 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-28 JUN
 ราคา / ท่าน :  264,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 60,000 บาท
201,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/201,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ล่องเรือสำราญหรูCaribbean Princess(พักบนเรือสำราญ ห้องไม่มีหน้าต่าง15คืน)
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน-ผ่านชมจัตุรัสทราฟัลการ์-บ้านเลขที่10 ถนนดาวนิ่ง-พระราชวังเวสต์มินสเตอร์-หอนาฬิกาบิ๊กเบน-วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอ็บบีย์-พระราชวังบังกิงแฮม-ผ่านวงเวียนพิคคาเดลลี-ลอนดอนบริดจ์-ท่าเรือเซาแธมตัน-เช็คอินลงเรือสำราญCaribbean Princess-พักบนเรือ
» อิสระพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ห้องสปา,อาหาร+เครื่องดื่มตลอด24ช.ม.
» เรือเทียบท่าเมืองสตาแวงเกอร์-อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เทียบท่าที่ท่าเรือเมืองฟลอม-ชมฟยอร์ด-กุดวาเกน-น้ำตกทวินด์-นั่งรถไฟฟลอม(สายโรแมนติคเส้นทางมายร์ดัล-ฟลอมชมธรรมชาติ)-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าโอลเดน-อิสระชมเมืองโอลเดน-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าแอนดัลส์เนส-อิสระชมเมืองหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าเมืองทรอนด์ไฮม์-อิสระเดินเล่นหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ห้องสปา,อาหาร+เครื่องดื่มตลอด24ช.ม.
» เรือเทียบท่าเมืองฮอนนิงสแวก-ชมนอร์ทเคป-North Cape Hall & North Cape Cliffs-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าเมืองทรอมโซ-อิสระชมเมืองทรอมโซหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่ากราฟดัล-อิสระชมเมืองกราฟดัลหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ห้องสปา,อาหาร+เครื่องดื่มตลอด24ช.ม.
» เรือเทียบท่าอเลซุนด์-อิสระชมเมืองอเลซุนด์หรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าเมืองเบอร์เกน-เมืองเบอร์เกน-ยอดเขาMt. Floyen-Rosenkrantz Tower-ชมBryggen-ผ่านชมGreig Hall-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ห้องสปา,อาหาร+เครื่องดื่มตลอด24ช.ม.
» อำลาเรือสำราญเทียบท่าที่เซาแธมตัน-เมืองวินด์เซอร์-พระราชวังวินเซอร์-Windsor Royal Shopping-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015

    
4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A52-TG-CARIBBEAN-PRINCESS18D(B)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 18 วัน 15 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-28 JUN
 ราคา / ท่าน :  287,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 72,000 บาท
212,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/212,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ล่องเรือสำราญหรูCaribbean Princess(พักบนเรือสำราญ ห้องแบบมีหน้าต่าง15คืน)
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน-ผ่านชมจัตุรัสทราฟัลการ์-บ้านเลขที่10 ถนนดาวนิ่ง-พระราชวังเวสต์มินสเตอร์-หอนาฬิกาบิ๊กเบน-วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอ็บบีย์-พระราชวังบังกิงแฮม-ผ่านวงเวียนพิคคาเดลลี-ลอนดอนบริดจ์-ท่าเรือเซาแธมตัน-เช็คอินลงเรือสำราญCaribbean Princess-พักบนเรือ
» อิสระพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ห้องสปา,อาหาร+เครื่องดื่มตลอด24ช.ม.
» เรือเทียบท่าเมืองสตาแวงเกอร์-อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เทียบท่าที่ท่าเรือเมืองฟลอม-ชมฟยอร์ด-กุดวาเกน-น้ำตกทวินด์-นั่งรถไฟฟลอม(สายโรแมนติคเส้นทางมายร์ดัล-ฟลอมชมธรรมชาติ)-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าโอลเดน-อิสระชมเมืองโอลเดน-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าแอนดัลส์เนส-อิสระชมเมืองหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าเมืองทรอนด์ไฮม์-อิสระเดินเล่นหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ห้องสปา,อาหาร+เครื่องดื่มตลอด24ช.ม.
» เรือเทียบท่าเมืองฮอนนิงสแวก-ชมนอร์ทเคป-North Cape Hall & North Cape Cliffs-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าเมืองทรอมโซ-อิสระชมเมืองทรอมโซหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่ากราฟดัล-อิสระชมเมืองกราฟดัลหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ห้องสปา,อาหาร+เครื่องดื่มตลอด24ช.ม.
» เรือเทียบท่าอเลซุนด์-อิสระชมเมืองอเลซุนด์หรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าเมืองเบอร์เกน-เมืองเบอร์เกน-ยอดเขาMt. Floyen-Rosenkrantz Tower-ชมBryggen-ผ่านชมGreig Hall-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ห้องสปา,อาหาร+เครื่องดื่มตลอด24ช.ม.
» อำลาเรือสำราญเทียบท่าที่เซาแธมตัน-เมืองวินด์เซอร์-พระราชวังวินเซอร์-Windsor Royal Shopping-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015

    
5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A52-TG-CARIBBEAN-PRINCESS18D(C)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 18 วัน 15 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-28 JUN
 ราคา / ท่าน :  300,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 132,000 บาท
219,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/219,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ล่องเรือสำราญหรูCaribbean Princess(พักบนเรือสำราญ ห้องแบบมีระเบียง15คืน)
» กรุงเทพฯ
» ลอนดอน-ผ่านชมจัตุรัสทราฟัลการ์-บ้านเลขที่10 ถนนดาวนิ่ง-พระราชวังเวสต์มินสเตอร์-หอนาฬิกาบิ๊กเบน-วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอ็บบีย์-พระราชวังบังกิงแฮม-ผ่านวงเวียนพิคคาเดลลี-ลอนดอนบริดจ์-ท่าเรือเซาแธมตัน-เช็คอินลงเรือสำราญCaribbean Princess-พักบนเรือ
» อิสระพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ห้องสปา,อาหาร+เครื่องดื่มตลอด24ช.ม.
» เรือเทียบท่าเมืองสตาแวงเกอร์-อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เทียบท่าที่ท่าเรือเมืองฟลอม-ชมฟยอร์ด-กุดวาเกน-น้ำตกทวินด์-นั่งรถไฟฟลอม(สายโรแมนติคเส้นทางมายร์ดัล-ฟลอมชมธรรมชาติ)-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าโอลเดน-อิสระชมเมืองโอลเดน-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าแอนดัลส์เนส-อิสระชมเมืองหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าเมืองทรอนด์ไฮม์-อิสระเดินเล่นหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ห้องสปา,อาหาร+เครื่องดื่มตลอด24ช.ม.
» เรือเทียบท่าเมืองฮอนนิงสแวก-ชมนอร์ทเคป-North Cape Hall & North Cape Cliffs-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าเมืองทรอมโซ-อิสระชมเมืองทรอมโซหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่ากราฟดัล-อิสระชมเมืองกราฟดัลหรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ห้องสปา,อาหาร+เครื่องดื่มตลอด24ช.ม.
» เรือเทียบท่าอเลซุนด์-อิสระชมเมืองอเลซุนด์หรือซื้อทัวร์เสริมที่เรือสำราญให้บริการ-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าเมืองเบอร์เกน-เมืองเบอร์เกน-ยอดเขาMt. Floyen-Rosenkrantz Tower-ชมBryggen-ผ่านชมGreig Hall-ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ห้องสปา,อาหาร+เครื่องดื่มตลอด24ช.ม.
» อำลาเรือสำราญเทียบท่าที่เซาแธมตัน-เมืองวินด์เซอร์-พระราชวังวินเซอร์-Windsor Royal Shopping-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015

    
6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-SCAN30S   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-13 / 9-20 / 16-27 JUL
23JUL-3AUG
 ราคา / ท่าน :  150,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
135,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/120,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้าหลวง(เดนมาร์ก-นอร์เวย์(ฟยอร์ด)-สวีเดน-ฟินแลนด์)พักโรงแรม7คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องSeaside Cabin)+พักบนเรือสำราญSilja Line1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น-โรเซนบอร์ก-ลิตเติ้ลเมอร์เมด-ล่องเรือสำราญDFDS-พักบนเรือสำราญDFDS(Scandinavian Seaway)1คืน(ห้องSEASIDE CABIN)
» ออสโล-เที่ยวชมเมือง-พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง-บินภายในสู่เบอร์เก้น(เมืองมรดกโลก)-พักโรงแรม
» เบอร์เก้น-โวส-รถไฟสายโรแมนติก-ล่องเรือชมซองจ์ฟยอร์ด-เกโล่-พักโรงแรม
» ออสโล-ชอปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท-พักโรงแรม
» บินภายในโดยDYสู่เมืองอัลต้า-ชมMeridian Column-เดินทางลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่นอร์ธเคป-ชมศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน-พักโรงแรม
» คาราสจ็อก-ทะเลสาบไอนารี-เมืองอินารี
» โรวาเนียมิ-หมู่บ้านซานตาคลอส-บินภายในโดยDYสู่เฮลซิงกิ-พักโรงแรม
» ชมกรุงเฮลซิงกิ-ช้อปปิ้งที่ห้างStockmann-ลงเรือสำราญSilja Line-พักบนเรือสำราญ1คืน(ห้องSEASIDE CABIN)
» กรุงสต็อกโฮลม์-พิพิธภัณฑ์วอซา-ซิตี้ฮอลล์-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-พักโรงแรม
» เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-MIDNIGHT-SUN32   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 13 วัน 10 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-13 / 8-20 / 15-17 JUL / 22JUL-3AUG
 ราคา / ท่าน :  170,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 23,000 บาท
153,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/136,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้าหลวง(เดนมาร์ค-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์)พักโรงแรม8คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องSeaside Cabin)+เรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก)-ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-วังอมาเลียนบอร์ก-วังโรเซนบอร์ก-ลงเรือสำราญDFDS ห้องพักคู่แบบSeaside Cabin
» ออสโล(นอร์เวย์)-ลิลเลียแฮมเมอร์-จุดชมวิวดาล์สนิบบา-ไกแรงเกอร์(ภูมิภาคฟยอร์ด)
» ไกแรงเกอร์-ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์-โอลเดน-ธารน้ำแข็งบริกสเดล
» รถไฟสายโรแมนติก-โวส-เบอร์เก้น-ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น
» เบอร์เก้น-บินภายในสู่ออสโล-เที่ยวชมมือง-พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง-สวนวิกเกอร์แลนด์
» บินภายในสู่อัลต้า-แฮมเมอร์เฟสต์-ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
» ข้ามพรมแดนสู่ฟินแลนด์(เมืองคาราสจ็อก)-ผ่านชมทะเลสาบไอนารี-เข้าชมSiida Museum-อิวาโล่(ฟินแลนด์)
» ซาริเซลก้า-โรวาเนียมิ-หมู่บ้านซานตาครอส-เฮลซิงกิ
» จัตุรัสตลาดเช้า-จัตุรัสรัฐสภา-โบสถ์หิน-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-ลงเรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)-พักบนเรือห้องคู่แบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม-ชมซิตี้ฮอลล์-พิพิธภัณฑ์เรือวอซาVasa
» เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-NORWAY-COUNTRY-ROAD31   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 JUL / 24JUL-2AUG
 ราคา / ท่าน :  130,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
117,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/104,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้าหลวงNorway Country Road
» กรุงเทพฯ
» ออสโล-ลิลเลียแฮมเมอร์-จุดชมวิวดาล์สนิบบา-ไกแรงเกอร์(ภูมิภาคฟยอร์ด)
» ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์-โอลเดน-ธารน้ำแข็งบริกสดาล
» เบอร์เก้น-ชมวิวบนยอดเขาฟลอยเอ่น-ฟลอม
» นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก-เกโล่-ออสโล-บินภายในสู่เมืองอัลต้า
» แฮมเมอร์เฟสต์-ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป-ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน-นอร์ธเคป
» สัมผัสบรรยากาศขั้วโลกเหนือที่อาร์ติโก้บาร์น้ำแข็ง-เมืองอัลต้า-บินภายในสู่ออสโล-เข้าที่พัก
» ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-อุทยานฟร็อกเนอร์-ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท
» เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-SCAN-FJORD47(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-14 / 12-21 / 19-28 SEP / 26SEP-4OCT
 ราคา / ท่าน :  128,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
115,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/102,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ก-นอร์เวย์-ฟินแลนด์-สวีเดน พักโรงแรม4คืน+พักบนเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)+เรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น-เที่ยวชมเมือง-รูปปั้นนางเงือกเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-ปราสาทโรเซนบอร์ก-ลงเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)ห้องพักคู่แบบSeaside Cabin
» เที่ยวออสโล-สวนวิกเกอแลนด์-พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง-ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
» นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaสู่มีร์ดาล-เบอร์เก้น-นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาฟลอยเอ่น
» เบอร์เก้น-โวส-ฟลอม-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-กู๊ดวาเก้น-เกโล่
» กรุงออสโล-ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท-สนามบินการ์เดอมอน์-บินสู่กรุงเฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล-ชมโบสถ์Rock Church-ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้-ลงเรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)-พักบนเรือห้องคู่แบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน)-ซิตี้ฮอลล์-พิพิธภัณฑ์เรือวาซาVasa-ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» ชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน-สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


    
10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-SCAN-FJORD47(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2558  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30MAY-8JUN
6-15 / 13-22 / 20-29 JUN / 27JUN-6JUL / 4-13 / 11-20 / 18-27 JUL / 25JUL-3AUG
1-10 / 8-17 AUG / 15-24 / 22-31 AUG / 29AUG-6SEP
 ราคา / ท่าน :  130,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
117,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/104,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ก-นอร์เวย์-ฟินแลนด์-สวีเดน พักโรงแรม4คืน+พักบนเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)+เรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น-เที่ยวชมเมือง-รูปปั้นนางเงือกเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-ปราสาทโรเซนบอร์ก-ลงเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)ห้องพักคู่แบบSeaside Cabin
» เที่ยวออสโล-สวนวิกเกอแลนด์-พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง-ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
» นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaสู่มีร์ดาล-เบอร์เก้น-นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาฟลอยเอ่น
» เบอร์เก้น-โวส-ฟลอม-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-กู๊ดวาเก้น-เกโล่
» กรุงออสโล-ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท-สนามบินการ์เดอมอน์-บินสู่กรุงเฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล-ชมโบสถ์Rock Church-ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้-ลงเรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)-พักบนเรือห้องคู่แบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน)-ซิตี้ฮอลล์-พิพิธภัณฑ์เรือวาซาVasa-ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» ชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน-สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันวิสาขบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันแม่ 2558 / 2015

    
11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-SCAN-FJORD47(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 OCT / 24OCT-2NOV
 ราคา / ท่าน :  126,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
113,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/100,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ก-นอร์เวย์-ฟินแลนด์-สวีเดน พักโรงแรม4คืน+พักบนเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)+เรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น-เที่ยวชมเมือง-รูปปั้นนางเงือกเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-ปราสาทโรเซนบอร์ก-ลงเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)ห้องพักคู่แบบSeaside Cabin
» เที่ยวออสโล-สวนวิกเกอแลนด์-พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง-ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
» นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaสู่มีร์ดาล-เบอร์เก้น-นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาฟลอยเอ่น
» เบอร์เก้น-โวส-ฟลอม-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-กู๊ดวาเก้น-เกโล่
» กรุงออสโล-ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท-สนามบินการ์เดอมอน์-บินสู่กรุงเฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล-ชมโบสถ์Rock Church-ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้-ลงเรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)-พักบนเรือห้องคู่แบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน)-ซิตี้ฮอลล์-พิพิธภัณฑ์เรือวาซาVasa-ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» ชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน-สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันปิยมหาราช 2558 / 2015

    
12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AD7-AY-EUR-VNO001(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-14 / 22-28 JUN
6-12 JUL
 ราคา / ท่าน :  63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-คาบสมุทรบอลติก4ประเทศ(ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโตเนีย-ฟินแลนด์)
» กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-บินภายในโดยAYสู่วิลนีอุส-เข้าสู่ที่พัก
» กรุงวิลนีอุส-ชมเขตเมืองเก่า-เมืองทราไก-ปราสาททราไก-เมืองซัวเลย์-สุสานไม้กางเขน-เมืองริก้า
» พระราชวังรุนดาเล-กรุงริก้า-ชมจัตุรัสโดม-ชมหอเก็บดินปืน-ปราสาทริก้า
» เมืองพาร์นู-ชมบ้านไม้-เมืองทาลลินท์-ย่านทูมเปีย-โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้
» เมืองเฮลซิงกิ-จัตุรัสรัฐสภา-ชมRock Church
» ตลาดนัดริมทะเล-ห้างสรรพสินค้าสต็อคมานน์-เฮลซิงกิ-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


    
13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AD7-AY-SCAN7D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29MAY-4JUN
7-13 / 21-27 JUN
 ราคา / ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ค-นอร์เวย์-ฟินแลนด์-สวีเดน/พักโรงแรม3คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง)+พักบนเรือสำราญSilja Line1คืน(ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง)
» กรุงเทพฯ-แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเก้น-เข้าที่พัก
» พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-จัตุรัสซิตี้ฮอลล์-ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-ถนนสตรอยก์-ล่องเรือสำราญScandinavian Seaway-พักบนเรือสำราญDFDS(ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง1คืน)
» อำลาเรือสำราญเทียบท่าออสโล-ชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์-ชมลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่น-ช้อปปิ้งย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท
» เมืองคาลสตัท-กรุงสตอกโฮล์ม
» ชมด้านนอกศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ลงเรือสำราญSilja Line-พักบนเรือสำราญ(ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง1คืน)
» อำลาเรือสำราญ-เรือท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ,ฟินแลนด์-จัตุรัสซีเนเตอร์-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส-สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันวิสาขบูชา 2558 / 2015

    
14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AD7-AY-SCAN12D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 12 วัน 10 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-18 JUL
2-13 AUG
 ราคา / ท่าน :  149,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
149,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/145,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-พักโรงแรม8คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องSeaside Cabin)+พักบนเรือสำราญSilja Line1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพ-แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ-โคเปนเฮเก้น-พักโรงแรม
» ถ่ายรูปหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก-จัตุรัสซิตี้ฮอลล์-ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-ถนนสตรอยก์-ล่องเรือสำราญScandinavian Seaway-พักบนเรือDFDS(ห้องSEASIDE CABIN1คืน)
» ออสโล-กอล-เบอร์เก้น-พักโรงแรม
» เมืองวอส-นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-เมืองกุดวานเก้น-ไกโล
» กรุงออสโล-ชมอุทยานฟรอกเนอร์-ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโยฮันส์เกท-พักโรงแรม
» เดินทางผ่านดินแดนชุมชนไวกิ้ง-เมืองคาลสตัท-กรุงสต็อกโฮล์ม-พักโรงแรม
» พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ศาลาว่าการเมือง-ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินQueen Street-ลงเรือสำราญSilja Line-พักบนเรือสำราญ(ห้องSEASIDE CABIN1คืน)
» กรุงเฮลซิงกิ-ตลาดนัดริมทะเล-โบสถ์Rock Church-จัตุรัสรัฐสภา-ช้อปปิ้งบนถนนมานาไฮม-พักโรงแรม
» สนามบินเฮลซิงกิ-บินภายในโดยAYสู่อิวาโล่-ฮอนนิ่งสแวก-นอร์ธเคป-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน-พักโรงแรม
» เมืองลักเซลว์-เมืองอิวาโล-พิพิธภัณฑ์ชาวแลป
» สนามบินอิวาโล่-แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันแม่ 2558 / 2015

    
15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AJ6-TG-GRAND-NORWAY11D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22JUL-1AUG
5-15 AUG
 ราคา / ท่าน :  149,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
145,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/142,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-Grand Midnight Sun(ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินออสโล(นอร์เวย์)-เมืองลิลิฮาร์มาร์-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งไมโฮเก้น-ถ่ายรูปโบสถ์การ์โม สตาฟ-ไกเรงเก้
» ล่องเรือชมความงามของไกเรงเก้ฟยอร์ด-น้ำตกเจ็ดสาวน้อย-บริคเดลกลาเซียร์-เมืองซองน์ดอล
» ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด-โรงแรมสตาลไฮล์ม-นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม,ไมดรัล-เมืองวอส
» เมืองเบอร์เก้น-ชมอาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน-สถานีฟอร์บาเน้น-ยอดเขาฟลอเยน
» สนามบินเบอร์เก้น-บินภายในสู่สนามบินสตาแวนเกอร์-ไพรเก้สโตเลน-พูลพิต รอค
» เมืองสตาแวนเกอร์-ถ่ายรูปอนุสรณ์สถานแห่งสงครามฮาฟร์ฟยอร์ด-สนามบินสตาแวนเกอร์-บินภายในสู่เมืองอัลต้า-เมืองฮอนนิงสแวก-ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
» สนามบินอัลต้า-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เขื่อนอัลต้า-สนามบินอัลต้า-บินภายในสู่สนามบินออสโล
» พระราชวังหลวงแห่งออสโล-ปราสาทและป้อมปราการอเคอร์ซัส-พิพิธภัณฑ์มุนช์-เมืองออสโล
» อุทยานฟรอกเนอร์-เรือโบราณไวกิ้ง-สนามบินออสโล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันแม่ 2558 / 2015

    
16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AN2-TG-SCAN12D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-21 / 17-28 JUL / 24JUL-4AUG
7-18 AUG
 ราคา / ท่าน :  148,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
134,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/119,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน(เดนมาร์ค-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น-อามาเลียนบอร์ก-น้ำพุแห่งราชินีเกฟีออน-ลิตเติ้ล เมอร์เมด-ถนนสตรอยเก็ต-สวนสนุกทิโวลี-ล่องเรือสำราญDFDS(พักบนเรือ)
» ออสโล-โกล-เมืองเบอร์เก้น
» เมืองวอสส์-นั่งรถไฟสายโรแมนติคฟลัม,ไมดาล-เมืองฟลัม-ล่องเรือชมงามของซองฟยอร์ด-เมืองกุดวาเก้น-เกโล
» ออสโล-อุทยานฟรอกเนอร์-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
» สนามบินกรุงออสโล-บินภายในสู่เมืองอ้ลต้า-ฮอนนิ่งสแวค-นอร์ทเคป-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
» เมืองแลคเซลว์-เมืองคาราสจ็อก-อิวาโล
» โรวาเนียมี-หมู่บ้านซานตาคลอส-บินภายในสู่สนามบินเฮลซิงกิ-เข้าที่พัก
» ชมกรุงเฮลซิงกิ-น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติค-จตุรัสแห่งวุฒิสภา-โบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ-วิหารอุสเพนสกี้-ช้อปปิ้งบนถนนมานาไฮม์-ท่าเรือซิลเลียไลน์-ขึ้นเรือสำราญSilja Line(พักบนเรือ)
» อำลาเรือสำราญ-เทียบท่ากรุงสต็อคโฮล์ม-ชมวิวบนเนินเขาถนนFjallgatan-ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม-ช้อปปิ้งของฝาก
» สนามบินอาลันด้า-เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันแม่ 2558 / 2015

    
17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AM1-TG-SCAN9D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2558  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30MAY-7JUN
6-14 / 13-21 / 20-28 JUN / 27JUN-5JUL
4-12 / 11-19 / 18-26 JUL / 25JUL-2AUG
8-16 / 15-23 / 22-30 AUG / 29AUG-6SEP
5-13 / 12-20 / 19-27 SEP / 26SEP-4OCT
 ราคา / ท่าน :  118,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
101,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-(เดนมาร์ค-นอร์เวย์-ฟินแลนด์-สวีเดน)พักโรงแรม6คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องSeaside Cabin)+พักบนเรือสำราญSilja Line1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» กรุงโคเปนเฮเก้น-เดอะลิตเติลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-สวนสนุกทิโวลี-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-ล่องเรือสำราญDFDS-พักบนเรือสำราญDFDS(Scandinavian Seaway)ห้องSEASIDE CABIN1คืน
» กรุงออสโล(นอร์เวย์)-อุทยานฟร็อกเนอร์-บินภายในโดยDYสู่เบอร์เก้น-ย่านบริ๊กเก้น-เขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น-ขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» เมืองโวส-รถไฟสายโรแมนติกFlamsbana-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด-เมืองเกโล่
» ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท-บินภายในโดยDYสู่เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล-Rock Church-มหาวิหารอุสเพนสเก้-จตุรัสรัฐสภา-ล่องเรือสำราญSilja Line-พักบนเรือสำราญห้องSEASIDE CABIN1คืน
» กรุงสต็อกโฮล์ม-ซิตี้ฮอลล์-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน-สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันวิสาขบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2558 / 2015

    
18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-TG-GRAND-SCAN-EU-W29(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-28 JUN
5-16 AUG
 ราคา / ท่าน :  149,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
149,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/145,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์ พักโรงแรม7คืน+บนเรือสำราญDFDS Seawaysพักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน+บนเรือสำราญSilja Line-พักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน
» กรุงเทพฯ-กรุงโคเปนเฮเกน-ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก-ลงเรือสำราญDFDS SEAWAYS ขนาดใหญ่-พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ-นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaเส้นทางฟลัม ไมร์ดัล ฟลัม-ยอดเขาสตาลไฮม์
» ลงเรือชมซอจ์นฟจอร์ด-เมืองเบอร์เกน-ตลาดปลา-นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» บินภายในสู่กรุงออสโล-อุทยานฟรอกเนอร์
» บินภายในสู่เมืองอัลต้า-ชมธรรมชาติขั่วโลกเหนือ-ฮอนนิ่งสแวค-นอร์ธเคป-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน-พิเศษ จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์
» พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์-ผ่านทะเลสาบอินารี-เลือกซื้อของฝากชาวพื้นเมืองซามิ
» เมืองโรวาเนียมิ-หมู่บ้านซานตาคลอส-บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ-ตลาดนัดริมทะเล-ชมย่านถนนเอสปลานาดิ-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิ
» ชมรอบกรุงเฮลซิงกิ-โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ-จัตุรัสรัฐสภา-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ-ลงเรือสำราญซิลเลียไลน์-พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ-กรุงสต๊อกโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ ฮอลล์-ผ่านชมแกมล่าสแตน-ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเอ็นเค
» สนามบินสต๊อกโฮม-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2558 / 2015

    
19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-TG-GRAND-SCAN-EU-W29(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-19 JUL / 22JUL-2AUG
 ราคา / ท่าน :  152,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
152,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/152,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์ พักโรงแรม7คืน+บนเรือสำราญDFDS Seawaysพักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน+บนเรือสำราญSilja Line-พักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน
» กรุงเทพฯ-กรุงโคเปนเฮเกน-ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก-ลงเรือสำราญDFDS SEAWAYS ขนาดใหญ่-พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ-นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaเส้นทางฟลัม ไมร์ดัล ฟลัม-ยอดเขาสตาลไฮม์
» ลงเรือชมซอจ์นฟจอร์ด-เมืองเบอร์เกน-ตลาดปลา-นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» บินภายในสู่กรุงออสโล-อุทยานฟรอกเนอร์
» บินภายในสู่เมืองอัลต้า-ชมธรรมชาติขั่วโลกเหนือ-ฮอนนิ่งสแวค-นอร์ธเคป-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน-พิเศษ จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์
» พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์-ผ่านทะเลสาบอินารี-เลือกซื้อของฝากชาวพื้นเมืองซามิ
» เมืองโรวาเนียมิ-หมู่บ้านซานตาคลอส-บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ-ตลาดนัดริมทะเล-ชมย่านถนนเอสปลานาดิ-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิ
» ชมรอบกรุงเฮลซิงกิ-โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ-จัตุรัสรัฐสภา-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ-ลงเรือสำราญซิลเลียไลน์-พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ-กรุงสต๊อกโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ ฮอลล์-ผ่านชมแกมล่าสแตน-ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเอ็นเค
» สนามบินสต๊อกโฮม-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

    
20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินแอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-AY-GRAND-SCAN-EU-W30   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-16 AUG
 ราคา / ท่าน :  149,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
149,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/145,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์ พักโรงแรม7คืน+บนเรือสำราญDFDS Seawaysพักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน+บนเรือสำราญSilja Line-พักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน
» กรุงเทพฯ-แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเฮลซิงกิ-กรุงโคเปนเฮเกน-เข้าที่
» ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก-ลงเรือสำราญDFDS SEAWAYS ขนาดใหญ่-พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ-นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaเส้นทางฟลัม ไมร์ดัล ฟลัม-ยอดเขาสตาลไฮม์
» ลงเรือชมซอจ์นฟจอร์ด-เมืองเบอร์เกน-ตลาดปลา-นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» บินภายในสู่กรุงออสโล-อุทยานฟรอกเนอร์
» กรุงสต๊อกโฮล์ม-ชมเมืองคาร์สตัด-กรุงสต๊อกโฮล์ม
» พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ ฮอลล์-ผ่านชมแกมล่าสแตน-ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเอ็นเค-ลงเรือสำราญซิลเลียไลน์-พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ-ชมรอบกรุงเฮลซิงกิ-โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ-จัตุรัสรัฐสภา-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ-บินภายในสู่เมืองโรวาเนียมิ
» พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์-ฮอนนิ่งสแวค-นอร์ธเคป-ศาลาไทย-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน-พิเศษ จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์
» เมืองแฮมเมอร์เฟส-ทะเลสาบอินารี-เมืองอิวาโล
» ฟาร์มกลางเรนเดียร์-เดินทางกลับ-แวะเปลี่ยนเครื่องนครเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2558 / 2015

    
21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-TG-GRAND-NORWAY-EU-W28   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-28 JUN
24JUL-1AUG
8-16 AUG
 ราคา / ท่าน :  109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,000 บาท
109,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/105,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-แกรนด์นอร์เวย์
» กรุงเทพฯ
» ออสโล-โกล-ฟลัม เมียร์ดาล-นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaเส้นทางฟลัม ไมร์ดัล ฟลัม-กลาเซียร์-เบอร์เก้น
» เบอร์เก้น-โฟด์เนส-เรือเฟอร์รี่นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองแมนน์เฮลเลอร์-ล่องเรือชมธารน้ำแข็งนิกการ์ด-โลเอน
» ล่องเรือชมไกแรงเกอร์-เกาะรูนด์-ล่องเรือชมนกพัฟฟิน-อเลซุน
» อเลซุน-ถนนเลียบชายฝั่งแอตแลนติก(สวยที่สุด)-ทรอนด์ไฮม(เมืองหลวงเก่า)
» ทรอนด์ไฮม-ชมเมืองออสโล
» ชมภายในอุทยานฟรอกเนอร์-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ-จุดชมวิวเมืองออสโล-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
» สนามบินออสโล-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2558 / 2015

    
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป, โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794