Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์สแกนดิเนเวีย / เที่ยวสแกนดิเนเวีย
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAA75-TG+DY-SCAN30S   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-25 / 16-27 JUL
3-14 AUG
 ราคา/ท่าน :  147,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
140,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/125,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้าหลวง(เดนมาร์ก - นอร์เวย์(ฟยอร์ด) - สวีเดน - ฟินแลนด์)พักโรงแรม 7 คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1 คืน(ห้องSeaside Cabin)+พักบนเรือสำราญSilja Line1คืน(ห้องSeaside Cabin)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» โคเปนเฮเก้น - โรเซนบอร์ก - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - ล่องเรือสำราญDFDS - พักบนเรือสำราญDFDS(Scandinavian Seaway)1คืน(ห้องSEASIDE CABIN)
» ออสโล - เที่ยวชมเมือง - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - บินภายในสู่เบอร์เก้น(เมืองมรดกโลก) - พักโรงแรม
» เบอร์เก้น - โวส - รถไฟสายโรแมนติก - ล่องเรือชมซองจ์ฟยอร์ด - เกโล่ - พักโรงแรม
» ออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - พักโรงแรม
» บินภายในโดยDYสู่เมืองอัลต้า - ชมMeridian Column - เดินทางลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่นอร์ธเคป - ชมศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - พักโรงแรม
» คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - เมืองอินารี
» โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - บินภายในโดยDYสู่เฮลซิงกิ - พักโรงแรม
» ชมกรุงเฮลซิงกิ - ช้อปปิ้งที่ห้างStockmann - ลงเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญ1คืน(ห้องSEASIDE CABIN)
» กรุงสต็อกโฮลม์ - พิพิธภัณฑ์วอซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - พักโรงแรม
» สนามบิน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAA75-TG+DY-MIDNIGHT-SUN32   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 13 วัน 10 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-18 / 16-28 JUL / 20JUL-1AUG
1-13 AUG
 ราคา/ท่าน :  165,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 23,000 บาท
159,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/141,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้าหลวง(เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์) พักโรงแรม 8 คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1 คืน(ห้องSeaside Cabin)+เรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise) 1 คืน(ห้องSeaside Cabin)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก) - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - วังอมาเลียนบอร์ก - วังโรเซนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS ห้องพักคู่แบบSeaside Cabin
» ออสโล(นอร์เวย์) - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์(ภูมิภาคฟยอร์ด)
» ไกแรงเกอร์ - ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารน้ำแข็งบริกสเดล
» รถไฟสายโรแมนติก - โวส - เบอร์เก้น - ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น
» เบอร์เก้น - บินภายในสู่ออสโล - เที่ยวชมมือง - พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง - สวนวิกเกอร์แลนด์
» บินภายในสู่อัลต้า - แฮมเมอร์เฟสต์ - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
» ข้ามพรมแดนสู่ฟินแลนด์(เมืองคาราสจ็อก) - ผ่านชมทะเลสาบไอนารี - เข้าชมSiida Museum - อิวาโล่(ฟินแลนด์)
» ซาริเซลก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บินภายในสู่เฮลซิงกิ
» จัตุรัสตลาดเช้า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์หิน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ลงเรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise) - พักบนเรือห้องคู่แบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม - ชมซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวอซาVasa
» สนามบิน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAA75-TG+DY-NORWAY-COUNTRY-ROAD31   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-26 JUN
1-10 / 15-24 / 22-31 JUL
5-14 AUG
 ราคา/ท่าน :  129,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
123,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/110,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้าหลวงNorway Country Road

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ออสโล - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์(ภูมิภาคฟยอร์ด)
» ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารน้ำแข็งบริกสดาล
» เบอร์เก้น - ชมวิวบนยอดเขาฟลอยเอ่น - ฟลอม
» นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก - เกโล่ - ออสโล - บินภายในสู่เมืองอัลต้า
» แฮมเมอร์เฟสต์ - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน - นอร์ธเคป
» สัมผัสบรรยากาศขั้วโลกเหนือที่อาร์ติโก้บาร์น้ำแข็ง - เมืองอัลต้า - บินภายในสู่ออสโล - เข้าที่พัก
» ออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - อุทยานฟร็อกเนอร์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท
» สนามบิน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAA75-TG+DY-SCAN47(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 SEP / 24SEP-3OCT
1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 OCT / 29OCT-7NOV
 ราคา/ท่าน :  120,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
108,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน พักโรงแรม 5 คืน+พักบนเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise) 1 คืน(ห้องSeaside Cabin)+เรือสำราญSilja Line(Overnight Cruise) 1 คืน(ห้องSeaside Cabin)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» โคเปนเฮเก้น - รูปปั้นนางเงือกเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด - ชมด้านนอกพระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS (Overnight Cruise)พักบนเรือแบบSeaside Cabin
» เที่ยวออสโล - อุทยานฟร็อกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - เมืองฟลอม
» นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติกFlamsbana - ยอดเขาFloyen
» เมืองเบอร์เกน - เมืองโวส - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ - เมืองกู๊ดวาเก้น
» กรุงออสโล - สนามบินการ์เดอมอน์ - บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
» ตลาดนัดริมทะเล - โบสถ์Rock Church - จัตุรัสรัฐสภา - สวนสาธารณะเวลล์ - ล่องเรือสำราญSilja Line(Overnight Cruise)พักบนเรือแบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม (เดนมาร์ก) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» ชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันปิยมหาราช 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAA75-TG+DY-SCAN47(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-16 / 14-23 / 21-30 MAY / 28MAY-6JUN
4-13 / 11-20 / 18-27 มิ.ย. / 25JUN-4JUL
2-11 / 9-18 / 16-25 JUL / 23JUL-1AUG / 30JUL-8AUG
6-15 / 13-22 / 20-29 AUG / 27AUG-5SEP
 ราคา/ท่าน :  125,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
113,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/100,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน พักโรงแรม 5 คืน+พักบนเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise) 1 คืน(ห้องSeaside Cabin)+เรือสำราญSilja Line(Overnight Cruise) 1 คืน(ห้องSeaside Cabin)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» โคเปนเฮเก้น - รูปปั้นนางเงือกเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด - ชมด้านนอกพระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS (Overnight Cruise)พักบนเรือแบบSeaside Cabin
» เที่ยวออสโล - อุทยานฟร็อกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - เมืองฟลอม
» นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติกFlamsbana - ยอดเขาFloyen
» เมืองเบอร์เกน - เมืองโวส - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ - เมืองกู๊ดวาเก้น
» กรุงออสโล - สนามบินการ์เดอมอน์ - บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
» ตลาดนัดริมทะเล - โบสถ์Rock Church - จัตุรัสรัฐสภา - สวนสาธารณะเวลล์ - ล่องเรือสำราญSilja Line(Overnight Cruise)พักบนเรือแบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม (เดนมาร์ก) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» ชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAAD7-AY-EUR-VNO003   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-28 MAY
19-25 JUN
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย คาบสมุทรบอลติก4ประเทศ (ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโตเนีย - ฟินแลนด์)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฮลซิงกิ - บินภายในโดยAYสู่วิลนีอุส - เข้าสู่ที่พัก
» กรุงวิลนีอุส - ชมเขตเมืองเก่า - เมืองทราไก - ปราสาททราไก - เมืองซัวเลย์ - สุสานไม้กางเขน - เมืองริก้า
» พระราชวังรุนดาเล - กรุงริก้า - ชมจัตุรัสโดม - ชมหอเก็บดินปืน - ปราสาทริก้า
» เมืองพาร์นู - ชมบ้านไม้ - เมืองทาลลินท์ - ย่านทูมเปีย - โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้
» เมืองเฮลซิงกิ - จัตุรัสรัฐสภา - ชมRock Church
» ตลาดนัดริมทะเล - ห้างสรรพสินค้าสต็อคมานน์ - เฮลซิงกิ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAAD7-AY-SCAN7D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-29 MAY
20-26 JUN
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,900 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน / พักโรงแรม 3 คืน + พักบนเรือสำราญDFDS 1 คืน (ห้องพักแบบเห็นวิวทะเลSea view cabin) + พักบนเรือสำราญSilja Line 1 คืน (ห้องพักแบบเห็นวิวทะเลSea view cabin)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - โคเปนเฮเก้น - เข้าที่พัก
» พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ถนนสตรอยก์ - ล่องเรือสำราญScandinavian Seaway - พักบนเรือสำราญDFDS (ห้องพักแบบเห็นวิวทะเลSea view cabin 1 คืน)
» อำลาเรือสำราญเทียบท่าออสโล - ชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ - ชมลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่น - ช้อปปิ้งย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท
» เมืองคาลสตัท - กรุงสตอกโฮล์ม
» ชมด้านนอกศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ลงเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญ(ห้องพักแบบเห็นวิวทะเลSea view cabin 1 คืน)
» อำลาเรือสำราญ - เรือท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ - ตลาดนัดริมทะเล - จัตุรัสซีเนเตอร์ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียราคาถูก 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAAD7-QR-SCAN001   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-23 / 24-31 MAY / 31MAY-7JUN
6-13 / 7-14 / 13-20 / 14-21 JUN
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ค : กรุงสต็อคโฮล์ม - ชมกรุงออสโล - ประติมากรรมวิเกลันด์ - ล่องเรือสำราญ DFDS - กรุงโคเปนเฮเก้น - ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก - รูปปั้นนางเงือกน้อย / พักโรงแรม 4 คืน + พักบนเรือสำราญDFDS 1 คืน (ห้องพักแบบเห็นวิวทะเลSea view cabin)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สตอกโฮล์ม - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
» ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม - บริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน - เมืองคาลสตัท
» กรุงออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท
» ชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น - ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - ถ่ายรูป Roayal Palace - ลงเรือสำราญDFDS(ห้องพักแบบ SEA VIEW)
» กรุงโคเปนเฮเกน - ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - สวนสนุกทิโวลี - ชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ถนนสตรอยก์
» พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - สนามบิน
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียราคาถูก 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAAR8-EK-SCAN003   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-30 JUN
13-20 JUL
9-16 / 11-18 / 24-31 AUG
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก : สต็อคโฮล์ม - แกมล่าสแตน - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - โคเปนเฮเก้น - สวนสนุกทิโวลี่ - ช้อปปิ้งสตรอยก์ / พักบนเรือสำราญDFDS Seaways + Scandinavian Buffet

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินอาร์ลันด้า - สต็อคโฮล์ม - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าNK
» พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - แกมล่าสแตน - คาร์ลสตัท
» ออสโล - ถ่ายรูปThe Oslo Opera House - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
» อุทยานฟร็อกเนอร์ - ชมนอกปราสาทAkershus - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมืองออสโล - ช้อปปิ้งคาร์ลโจฮันเกท - ลงเรือสำราญDFDS Seaways - พักผ่อนบนเรือ
» เรือเทียบท่าโคเปนเฮเก้น, เดนมาร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - สวนสนุกทิโวลี - ศาลาว่าการเมือง - ช้อปปิ้งย่านถนนสตรอยก์
» ถ่ายรูปคู่ลิตเติ้นเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAAJ6-SU-NORTH-POLE16D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 16 วัน 13 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31JUL-15AUG 16
 ราคา/ท่าน :  899,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
899,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/899,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ขั้วโลกเหนือ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) พักStandard Room มีเพียง 6 ห้อง / ฟรี รับเสื้อกันหนาวPolar Parkas (หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชเรเมเตียโว (รัสเซีย) - กรุงมอสโคว์ - จตุรัสแดง - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซนต์บาซิล
» เข้าชมพระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์ชแองเจิล - มหาวิหารแอนนูซิเอชั่น - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - สแปร์โรว์ฮิล - สนามบินเชเรเมเตียโว - บินภายในสู่เมืองเมอร์มันสค์ - เข้าที่พัก
» ชมอ่าวโคลา - ถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์อัลโยวา - โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ - เชคอินขึ้นเรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker)
» เรือล่องไปบนทะเลบาเร้นท์ - เจ้าหน้าที่นำสำรวจเรือตัดน้ำแข็งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์
» (ระหว่างวันที่4-6AUG15)เรือล่องสู่ขั้วโลกเหนือ - นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมผืนน้ำแข็งแห่งขั้วโลกเหนือ
» เรือล่องมาถึงองศาที่90 (จุดสูงสุดของโลก) - ร่วมฉลองการพิชิตขั้วโลกเหนือ
» (ระหว่างวันที่8-10AUG15)นั่งเรือโซดิแอก ชมเกาะและธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟแลนด์ - กลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อน
» (ระหว่างวันที่11-13AUG15)เรือล่องทะเลบาเร้นท์ Barents Sea - ระหว่างทางจะได้เห็นวาฬขั้วโลกเหนือ - อำลาเรือตักน้ำแข็ง - เทียบท่าเมอร์มันสค์ - พักโรงแรม
» สนามบินเมอร์มันสค์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเชเรเมเตียโว
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAAJ6-AY-MIDNIGHT-SUN12D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 10 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-19 JUL
12-23 AUG
 ราคา/ท่าน :  145,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
142,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/139,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เยือน4ประเทศ เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ มิดไนท์ซัน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน / โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก), เงือกน้อย, พระราชวังอมาเลียนบวร์กพระราชวังโรเซ่นบวร์ก, ออสโล(นอร์เวย์) , พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง, ไกโล, วอส, รถไฟสายโร แมนติก ฟลัม-ไมดัล, ล่องเรือชมซอง ฟยอร์ด, สตาลไฮล์ม, เบอร์เก้น, อัลต้า, ออนนิ่งสเวก, นอร์ทเคป (ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน), ลักเซล(ฟินแลนด์), โทรลโฮล์มซุน, อิวาโล, ล่องเรือทะเลสาบอินารี, ฟาร์มกวางเรนเดียร์, เฮลซิงกิ, สตอกโฮล์ม(สวีเดน), พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซาร์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเฮลซิงกิ - สนามบินโคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก - เข้าที่พัก
» เงือกน้อย - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ชมด้านนอกพระราชวังอมาเรียนบอร์ก - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภา - พระราชวังโรเซ่นบอร์ก - ถนนสตรอยเกต - ย่านนูฮาวน์
» สนามบินโคเปนเฮเกน - บินภายในสู่สนามบินเบอร์เก้น, ประเทศนอร์เวย์ - เมืองเก่าFish Market และBryggen (มรดกโลก) - ชมอาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน - สถานีฟอร์บาเน้น
» เมืองสตาลไฮล์ม - โรงแรมสตาลไฮล์ม - เก็บภาพสตาลไฮล์ม วอลเลย์ - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม ไมดรัล - เมืองกุดเวนเก้น - เมืองวอส
» เมืองเกโล - ออสโล - ถนนKarl Johans
» อุทยานฟรอกเนอร์ - สนามบินออสโล - เมืองฮอนนิงสแวก - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - Midnight Sun
» เมืองลักเซล - โทรลโฮล์มซุน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปอร์แซนเจอร์ - เมืองอิวาโล
» ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ชาวแลป - ล่องเรือในทะเลสาบอินารี - สนามบินอิวาโล - บินภายในสู่สนามบินเฮลซิงกิ
» เข้าชมโบสถ์Temppeliaukio - เข้าชมวิหารเฮลซิงกิ - เข้าชมวิหารอุสเพนสกี้ - ห้างสรรพสินค้าแคมปี้ ช้อปปิ้ง มอลล์ - เชคอินขึ้นเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือ
» เรือเทียบท่ากรุงสตอกโฮล์ม - ชมวิวบนเนินเขาFjallgatan - ชมภายในเมืองเก่าโอลด์ซิตี้ - เข้าชมศาลากลางจังหวัด - ห้างสรรพสินค้าNK
» พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - สนามบินอาลันดา - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAAJ6-AY-BALTIC-CARIBBEAN10D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-21 AUG 16
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/97,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ล่องเรือทะเลบอลติค เรือรอยัล แคริบเบี้ยน ซิริเนด ออฟ เดอะ ซี (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงเฮลซิงกิ - บินภายในสู่สนามบินโคเปนเก้น(เดนมาร์ค) - เข้าที่พัก
» เมืองเฮลซิงกอร์ - ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก - ถ่ายรูปกับปราสาทโครนบอร์ก - ท่าเทียบเรือโคเปนเฮเก้น - เชคอินขึ้นเรือสำราญRoyal Caribbean Serenade of the Seas - พักบนเรือ
» อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ ห้องสปา ห้องสตรีม โชว์พิเศษฯ - พักบนเรือ
» เรือเทียบท่าเมืองสตอคโฮล์ม - จุดชมวิวบนเนินเขาFjallgatan - ชมภายในเมืองเก่าโอลด์ซิตี้ - เข้าชมศาลากลางจังหวัด - ห้างสรรพสินค้าNK
» เมืองทาลลินน์ (เอสโตเนีย) - เข้าชมพระราชวังแคทดริออก - เข้าชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ - จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - พักบนเรือ
» เรือเทียบท่าเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค - เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด - พักบนเรือ
» เรือเทียบท่าเมืองเฮลซิงกิ - เข้าชมโบสถ์Temppeliaukio - เข้าชมวิหารเฮลซิงกิ - เข้าชมวิหารอุสเพนสกี้ - กลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อน
» อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ ห้องสปา ห้องสตรีม โชว์พิเศษฯ - พักบนเรือ
» อำลาเรือสำราญ เทียบท่าโคเปนเฮเก้น(ประเทศเดนมาร์ก) - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังอมาเรียนบอร์ก - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภา - สนามบินโคเปนเฮเก้น - แวะเปลี่นเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAAJ6-AY-PULLMANTUR-BALTIC11D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-15 AUG
2-12 SEP
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ล่องเรือทะเลบอลติค พักบนเรือPullmantur Monarch Cruise ห้องInside Cabin 7 คืน, พักโรงแรม 2 คืน / เฮลซิงกิ(พักค้าง1คืน), เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก, ทาลลินน์, สตอคโฮล์ม, รอสทอค, ฮัมบูร์ก(พักค้าง1คืน) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
» เมืองเฮลซิงกอร์ - ถ่ายรูปกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก - เซเนท สแควร์ - เข้าชมมหาวิหารเฮลซิงกิ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารอุสเปนสกี้ - โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - เช็คอินขึ้นเรือสำราญPullmantur Monarch - พักบนเรือ
» เรือเทียบท่าเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค - กลับขึ้นเรือสำราญอิสระพักผ่อน
» เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - เข้าชมโบสถ์หยดเลือด - วิหารสโมลนี่ - กลับขึ้นเรือสำราญอิสระพักผ่อน
» เรือเทียบท่าเมืองทาลลินน์ - เข้าชมพระราชวังแคทดริออก - เข้าชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ - จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - กลับขึ้นเรือสำราญอิสระพักผ่อน
» เรือเทียบท่าสตอคโฮล์ม - ชมวิวบนเนินเขาFjallgatan - เมืองเก่า โอลด์ซิตี้ - ศาลากลางจังหวัด - กลับขึ้นเรือสำราญอิสระพักผ่อน
» เรือเทียบท่าเมืองโดรทนิงโฮล์ม - ปราสาทโดรทนิงโฮล์ม - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ห้างสรรพสินค้าNK - กลับขึ้นเรือสำราญอิสระพักผ่อน
» อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ ห้องสปา ห้องสตรีม โชว์พิเศษฯ - พักบนเรือ
» อำลาเรือสำราญ เทียบท่ารอสทอค - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์แมรี่ - เมืองฮัมบูร์ก - จตุรัสทาวน์ฮอลล์ - ศาลาว่าการ - ซังท์เพาลี - ช้อปปิ้งย่านอัลสเตอร์อาร์คาเดน, ถนนมองเคเบิร์ก - พักโรงแรม
» ชมโบสถ์เซนต์ไมเคิล - สนามบินฮัมบูร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAAM1-TG-SCAN9D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-15 / 14-22 / 21-29 MAY / 28MAY-5JUN
4-12 / 11-19 / 18-26 JUN / 25JUN-3JUL
2-10 / 9-17 / 16-24 / 23-31 JUL
6-14 / 13-21 / 20-28 AUG / 27AUG-4SEP
3-11 / 10-18 / 17-25 SEP / 24SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  119,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,000 บาท
101,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน : เดอะลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - อุทยานฟร็อกเนอร์ - ยอดเขาFloyen - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา / พักโรงแรม 6 คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1 คืน(ห้องSeaside Cabin) + พักบนเรือสำราญSilja Line 1 คืน(ห้องSeaside Cabin)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» กรุงโคเปนเฮเก้น - เดอะลิตเติลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ล่องเรือสำราญDFDS - พักบนเรือสำราญDFDS(Scandinavian Seaway)ห้องSEASIDE CABIN 1 คืน
» กรุงออสโล(นอร์เวย์) - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร็อกเนอร์ - เมืองเกโล่
» เมืองโวส - นั่งรรถไฟสายโรแมนติกFlamsbana - ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด - ถ่ายภาพกับน้ำตกKjosfossen - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองกู๊ดวาเก้น
» เมืองเบอร์เก้น - ย่านบริ๊กเก้น - เขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น - นั่งรถรางชมยอดเขาFloyen - บินภายในสู่กรุงออสโล - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท - บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
» ตลาดนัดริมทะเล - โบสถ์Rock Church - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - ล่องเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญ1คืน(ห้องSEASIDE CABIN)
» กรุงสต็อกโฮล์ม - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งวอล์คกิ้งสตรีท เซอร์เกล สแควร์ - กรุงสต็อกโฮล์ม
» สนามบินสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2559 / 2016

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAAN1-TG-GRAND-SCAN-EU-W29EU(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-19 / 17-28 JUN
 ราคา/ท่าน :  142,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,900 บาท
138,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/138,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ พักโรงแรม7คืน+บนเรือสำราญDFDS Seawaysพักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน+บนเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงโคเปนเฮเกน - ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS SEAWAYS ขนาดใหญ่ - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ - นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaเส้นทางฟลัม ไมร์ดัล ฟลัม - ยอดเขาสตาลไฮม์
» ลงเรือชมซอจ์นฟจอร์ด - เมืองเบอร์เกน - ตลาดปลา - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» บินภายในสู่กรุงออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์
» บินภายในสู่เมืองอัลต้า - ชมธรรมชาติขั่วโลกเหนือ - ฮอนนิ่งสแวค - นอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - พิเศษ จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์
» พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์ - ผ่านทะเลสาบอินารี - เลือกซื้อของฝากชาวพื้นเมืองซามิ
» เมืองโรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ - ตลาดนัดริมทะเล - ชมย่านถนนเอสปลานาดิ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิ
» ชมรอบกรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - ลงเรือสำราญซิลเลียไลน์ - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ - กรุงสต๊อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ ฮอลล์ - ผ่านชมแกมล่าสแตน - ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเอ็นเค
» สนามบินสต๊อกโฮม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : THAAN1-TG-GRAND-SCAN-EU-W29EU(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-17 / 13-24 / 14-25 / 18-29 JUL / 27JUL-7AUG
3-15 / 10-24 AUG
 ราคา/ท่าน :  148,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 32,900 บาท
144,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/144,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ พักโรงแรม7คืน+บนเรือสำราญDFDS Seawaysพักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน+บนเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงโคเปนเฮเกน - ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS SEAWAYS ขนาดใหญ่ - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ - นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaเส้นทางฟลัม ไมร์ดัล ฟลัม - ยอดเขาสตาลไฮม์
» ลงเรือชมซอจ์นฟจอร์ด - เมืองเบอร์เกน - ตลาดปลา - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» บินภายในสู่กรุงออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์
» บินภายในสู่เมืองอัลต้า - ชมธรรมชาติขั่วโลกเหนือ - ฮอนนิ่งสแวค - นอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - พิเศษ จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์
» พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์ - ผ่านทะเลสาบอินารี - เลือกซื้อของฝากชาวพื้นเมืองซามิ
» เมืองโรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ - ตลาดนัดริมทะเล - ชมย่านถนนเอสปลานาดิ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิ
» ชมรอบกรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - ลงเรือสำราญซิลเลียไลน์ - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ - กรุงสต๊อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ ฮอลล์ - ผ่านชมแกมล่าสแตน - ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเอ็นเค
» สนามบินสต๊อกโฮม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์สแกนดิเนเวีย, โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บริการลูกค้า
การจองและชำระเงิน
เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Cost
Attractions
Environment
Food
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนพฤษภาคม 2559
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนมิถุนายน 2559
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนกรกฎาคม 2559
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนสิงหาคม 2559
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนกันยายน 2559
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนมกราคม 2560
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์สแกนดิเนเวียเดือนเมษายน 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794