Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 634 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป / เที่ยวสแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A52-PKG9D-CARIBBEAN   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 JUL
29AUR-6SEP
 ราคา/ท่าน :  60,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
60,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-Package Scandinavian & Baltic ล่องเรือสำราญระดับโลกCaribbean Princess
» อัตรานี้รวม แพคเกจล่องเรือสำราญCaribbean Princessพัก2ท่าน/ห้อง(บนเรือมีบริการอาหารครบมื้อ)(ขึ้นเรือที่เซาท์แฮมตัน,อังกฤษ),ภาษีเรือ(Port Fee)ในทุกประเทศ,ค่าServiceของทางเรือ,บริการรถShuttle Busรับส่งสนามบินเซาท์แฮมตัน - ท่าเรือ - สนามบินเซาท์แฮมตัน
» อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบินเซาท์แฮมตัน - กรุงเทพฯ,ไม่รวมทัวร์เสริมทุกPort,ค่าวีซ่าเชงเก้น,ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ - แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A52-PKG12D-REGAL   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-18 / 18-29 JUL / 29JUL-9AUG
9-20 / 20-31 AUG / 31AUG-11SEP
 ราคา/ท่าน :  81,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
81,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-Package Scandinavian & Baltic ล่องเรือสำราญระดับโลกRegal Princess
» อัตรานี้รวม แพคเกจล่องเรือสำราญCaribbean Princessพัก2ท่าน/ห้อง(บนเรือมีบริการอาหารครบมื้อ)(ขึ้นเรือที่โคเปนเฮเกน),ภาษีเรือ(Port Fee)ในทุกประเทศ,ค่าServiceของทางเรือ,บริการรถShuttle Busรับส่งสนามบินโคเปนเฮเกน - ท่าเรือ - สนามบินโคเปนเฮเกน
» อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบินโคเปนเฮเกน - กรุงเทพฯ,ไม่รวมทัวร์เสริมทุกPort,ค่าวีซ่าเชงเก้น,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ - แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-SCAN30S   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-13 / 9-20 / 16-27 JUL
23JUL-3AUG
 ราคา/ท่าน :  150,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
135,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/120,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้าหลวง(เดนมาร์ก - นอร์เวย์(ฟยอร์ด) - สวีเดน - ฟินแลนด์)พักโรงแรม7คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องSeaside Cabin)+พักบนเรือสำราญSilja Line1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น - โรเซนบอร์ก - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - ล่องเรือสำราญDFDS - พักบนเรือสำราญDFDS(Scandinavian Seaway)1คืน(ห้องSEASIDE CABIN)
» ออสโล - เที่ยวชมเมือง - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - บินภายในสู่เบอร์เก้น(เมืองมรดกโลก) - พักโรงแรม
» เบอร์เก้น - โวส - รถไฟสายโรแมนติก - ล่องเรือชมซองจ์ฟยอร์ด - เกโล่ - พักโรงแรม
» ออสโล - ชอปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - พักโรงแรม
» บินภายในโดยDYสู่เมืองอัลต้า - ชมMeridian Column - เดินทางลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่นอร์ธเคป - ชมศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - พักโรงแรม
» คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - เมืองอินารี
» โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - บินภายในโดยDYสู่เฮลซิงกิ - พักโรงแรม
» ชมกรุงเฮลซิงกิ - ช้อปปิ้งที่ห้างStockmann - ลงเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญ1คืน(ห้องSEASIDE CABIN)
» กรุงสต็อกโฮลม์ - พิพิธภัณฑ์วอซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - พักโรงแรม
» เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-MIDNIGHT-SUN32   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 13 วัน 10 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-20 / 15-17 JUL / 22JUL-3AUG
 ราคา/ท่าน :  170,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 23,000 บาท
153,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/136,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้าหลวง(เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์)พักโรงแรม8คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องSeaside Cabin)+เรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก) - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - วังอมาเลียนบอร์ก - วังโรเซนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS ห้องพักคู่แบบSeaside Cabin
» ออสโล(นอร์เวย์) - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์(ภูมิภาคฟยอร์ด)
» ไกแรงเกอร์ - ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารน้ำแข็งบริกสเดล
» รถไฟสายโรแมนติก - โวส - เบอร์เก้น - ชมวิวที่ยอดเขาฟลอยเอ่น
» เบอร์เก้น - บินภายในสู่ออสโล - เที่ยวชมมือง - พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง - สวนวิกเกอร์แลนด์
» บินภายในสู่อัลต้า - แฮมเมอร์เฟสต์ - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
» ข้ามพรมแดนสู่ฟินแลนด์(เมืองคาราสจ็อก) - ผ่านชมทะเลสาบไอนารี - เข้าชมSiida Museum - อิวาโล่(ฟินแลนด์)
» ซาริเซลก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - เฮลซิงกิ
» จัตุรัสตลาดเช้า - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์หิน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ลงเรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise) - พักบนเรือห้องคู่แบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม - ชมซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวอซาVasa
» เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-NORWAY-COUNTRY-ROAD31   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 JUL / 24JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน :  130,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
117,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/104,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้าหลวงNorway Country Road
» กรุงเทพฯ
» ออสโล - ลิลเลียแฮมเมอร์ - จุดชมวิวดาล์สนิบบา - ไกแรงเกอร์(ภูมิภาคฟยอร์ด)
» ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์ - โอลเดน - ธารน้ำแข็งบริกสดาล
» เบอร์เก้น - ชมวิวบนยอดเขาฟลอยเอ่น - ฟลอม
» นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายโรแมนติก - เกโล่ - ออสโล - บินภายในสู่เมืองอัลต้า
» แฮมเมอร์เฟสต์ - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน - นอร์ธเคป
» สัมผัสบรรยากาศขั้วโลกเหนือที่อาร์ติโก้บาร์น้ำแข็ง - เมืองอัลต้า - บินภายในสู่ออสโล - เข้าที่พัก
» ออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - อุทยานฟร็อกเนอร์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท
» เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-SCAN-FJORD47(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-14 / 12-21 / 19-28 SEP / 26SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน :  128,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
115,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/102,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน พักโรงแรม4คืน+พักบนเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)+เรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น - เที่ยวชมเมือง - รูปปั้นนางเงือกเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)ห้องพักคู่แบบSeaside Cabin
» เที่ยวออสโล - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
» นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaสู่มีร์ดาล - เบอร์เก้น - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาฟลอยเอ่น
» เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
» กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - สนามบินการ์เดอมอน์ - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล - ชมโบสถ์Rock Church - ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ - ลงเรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise) - พักบนเรือห้องคู่แบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซาVasa - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» ชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-SCAN-FJORD47(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-13 / 11-20 / 18-27 JUL / 25JUL-3AUG
1-10 / 8-17 AUG / 15-24 / 22-31 AUG / 29AUG-6SEP
 ราคา/ท่าน :  130,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
117,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/104,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน พักโรงแรม4คืน+พักบนเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)+เรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น - เที่ยวชมเมือง - รูปปั้นนางเงือกเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)ห้องพักคู่แบบSeaside Cabin
» เที่ยวออสโล - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
» นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaสู่มีร์ดาล - เบอร์เก้น - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาฟลอยเอ่น
» เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
» กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - สนามบินการ์เดอมอน์ - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล - ชมโบสถ์Rock Church - ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ - ลงเรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise) - พักบนเรือห้องคู่แบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซาVasa - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» ชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันแม่ 2558 / 2015

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-SCAN-FJORD47(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 OCT / 24OCT-2NOV
 ราคา/ท่าน :  126,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
113,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/100,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน พักโรงแรม4คืน+พักบนเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)+เรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น - เที่ยวชมเมือง - รูปปั้นนางเงือกเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)ห้องพักคู่แบบSeaside Cabin
» เที่ยวออสโล - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
» นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaสู่มีร์ดาล - เบอร์เก้น - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาฟลอยเอ่น
» เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
» กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - สนามบินการ์เดอมอน์ - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล - ชมโบสถ์Rock Church - ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ - ลงเรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise) - พักบนเรือห้องคู่แบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซาVasa - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» ชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันปิยมหาราช 2558 / 2015

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AD7-AY-EUR-VNO001   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-30 JUL
21-27 AUG
4-10 / 16-22 SEP
9-15 OCT
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-คาบสมุทรบอลติก4ประเทศ(ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโตเนีย - ฟินแลนด์)
» กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - บินภายในโดยAYสู่วิลนีอุส - เข้าสู่ที่พัก
» กรุงวิลนีอุส - ชมเขตเมืองเก่า - เมืองทราไก - ปราสาททราไก - เมืองซัวเลย์ - สุสานไม้กางเขน - เมืองริก้า
» พระราชวังรุนดาเล - กรุงริก้า - ชมจัตุรัสโดม - ชมหอเก็บดินปืน - ปราสาทริก้า
» เมืองพาร์นู - ชมบ้านไม้ - เมืองทาลลินท์ - ย่านทูมเปีย - โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้
» เมืองเฮลซิงกิ - จัตุรัสรัฐสภา - ชมRock Church
» ตลาดนัดริมทะเล - ห้างสรรพสินค้าสต็อคมานน์ - เฮลซิงกิ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AD7-AY-SCAN7D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-29 AUG
5-11 DEC
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน/พักโรงแรม3คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1 คืน (ห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง)+พักบนเรือสำราญSilja Line 1 คื (ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - โคเปนเฮเก้น - เข้าที่พัก
» พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ถนนสตรอยก์ - ล่องเรือสำราญScandinavian Seaway - พักบนเรือสำราญDFDS (ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง 1 คืน)
» อำลาเรือสำราญเทียบท่าออสโล - ชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ - ชมลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่น - ช้อปปิ้งย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท
» เมืองคาลสตัท - กรุงสตอกโฮล์ม
» ชมด้านนอกศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ลงเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญ(ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง 1 คืน)
» อำลาเรือสำราญ - เรือท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ,ฟินแลนด์ - จัตุรัสซีเนเตอร์ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันพ่อ 2558 / 2015

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AD7-AY-SCAN7D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-12 / 17-23 SEP
11-17 / 18-24 OCT
8-14 NOV
 ราคา/ท่าน :  72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน/พักโรงแรม3คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1 คืน (ห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง)+พักบนเรือสำราญSilja Line 1 คื (ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - โคเปนเฮเก้น - เข้าที่พัก
» พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ถนนสตรอยก์ - ล่องเรือสำราญScandinavian Seaway - พักบนเรือสำราญDFDS (ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง 1 คืน)
» อำลาเรือสำราญเทียบท่าออสโล - ชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ - ชมลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่น - ช้อปปิ้งย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท
» เมืองคาลสตัท - กรุงสตอกโฮล์ม
» ชมด้านนอกศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ลงเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญ(ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง 1 คืน)
» อำลาเรือสำราญ - เรือท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ,ฟินแลนด์ - จัตุรัสซีเนเตอร์ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันปิยมหาราช 2558 / 2015

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AD7-AY-SCAN12D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 10 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-18 JUL
2-13 AUG
 ราคา/ท่าน :  149,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
149,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/145,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-พักโรงแรม8คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องSeaside Cabin)+พักบนเรือสำราญSilja Line1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - โคเปนเฮเก้น - พักโรงแรม
» ถ่ายรูปหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ถนนสตรอยก์ - ล่องเรือสำราญScandinavian Seaway - พักบนเรือDFDS(ห้องSEASIDE CABIN1คืน)
» ออสโล - กอล - เบอร์เก้น - พักโรงแรม
» เมืองวอส - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม - เมืองกุดวานเก้น - ไกโล
» กรุงออสโล - ชมอุทยานฟรอกเนอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโยฮันส์เกท - พักโรงแรม
» เดินทางผ่านดินแดนชุมชนไวกิ้ง - เมืองคาลสตัท - กรุงสต็อกโฮล์ม - พักโรงแรม
» พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการเมือง - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินQueen Street - ลงเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญ(ห้องSEASIDE CABIN1คืน)
» กรุงเฮลซิงกิ - ตลาดนัดริมทะเล - โบสถ์Rock Church - จัตุรัสรัฐสภา - ช้อปปิ้งบนถนนมานาไฮม - พักโรงแรม
» สนามบินเฮลซิงกิ - บินภายในโดยAYสู่อิวาโล่ - ฮอนนิ่งสแวก - นอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - พักโรงแรม
» เมืองลักเซลว์ - เมืองอิวาโล - พิพิธภัณฑ์ชาวแลป
» สนามบินอิวาโล่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันแม่ 2558 / 2015

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AJ6-TG-GRAND-NORWAY11D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22JUL-1AUG
5-15 AUG
 ราคา/ท่าน :  149,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
145,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/142,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-Grand Midnight Sun (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินออสโล(นอร์เวย์) - เมืองลิลิฮาร์มาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งไมโฮเก้น - ถ่ายรูปโบสถ์การ์โม สตาฟ - ไกเรงเก้
» ล่องเรือชมความงามของไกเรงเก้ฟยอร์ด - น้ำตกเจ็ดสาวน้อย - บริคเดลกลาเซียร์ - เมืองซองน์ดอล
» ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด - โรงแรมสตาลไฮล์ม - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม,ไมดรัล - เมืองวอส
» เมืองเบอร์เก้น - ชมอาคารไม้หน้าอ่าวบริกเกน - สถานีฟอร์บาเน้น - ยอดเขาฟลอเยน
» สนามบินเบอร์เก้น - บินภายในสู่สนามบินสตาแวนเกอร์ - ไพรเก้สโตเลน - พูลพิต รอค
» เมืองสตาแวนเกอร์ - ถ่ายรูปอนุสรณ์สถานแห่งสงครามฮาฟร์ฟยอร์ด - สนามบินสตาแวนเกอร์ - บินภายในสู่เมืองอัลต้า - เมืองฮอนนิงสแวก - ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
» สนามบินอัลต้า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - เขื่อนอัลต้า - สนามบินอัลต้า - บินภายในสู่สนามบินออสโล
» พระราชวังหลวงแห่งออสโล - ปราสาทและป้อมปราการอเคอร์ซัส - พิพิธภัณฑ์มุนช์ - เมืองออสโล
» อุทยานฟรอกเนอร์ - เรือโบราณไวกิ้ง - สนามบินออสโล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันแม่ 2558 / 2015

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AN2-TG-SCAN12D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-21 / 17-28 JUL / 24JUL-4AUG
7-18 AUG
 ราคา/ท่าน :  148,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
134,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/119,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน(เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น - อามาเลียนบอร์ก - น้ำพุแห่งราชินีเกฟีออน - ลิตเติ้ล เมอร์เมด - ถนนสตรอยเก็ต - สวนสนุกทิโวลี - ล่องเรือสำราญDFDS(พักบนเรือ)
» ออสโล - โกล - เมืองเบอร์เก้น
» เมืองวอสส์ - นั่งรถไฟสายโรแมนติคฟลัม,ไมดาล - เมืองฟลัม - ล่องเรือชมงามของซองฟยอร์ด - เมืองกุดวาเก้น - เกโล
» ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
» สนามบินกรุงออสโล - บินภายในสู่เมืองอ้ลต้า - ฮอนนิ่งสแวค - นอร์ทเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
» เมืองแลคเซลว์ - เมืองคาราสจ็อก - อิวาโล
» โรวาเนียมี - หมู่บ้านซานตาคลอส - บินภายในสู่สนามบินเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
» ชมกรุงเฮลซิงกิ - น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติค - จตุรัสแห่งวุฒิสภา - โบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ - วิหารอุสเพนสกี้ - ช้อปปิ้งบนถนนมานาไฮม์ - ท่าเรือซิลเลียไลน์ - ขึ้นเรือสำราญSilja Line(พักบนเรือ)
» อำลาเรือสำราญ - เทียบท่ากรุงสต็อคโฮล์ม - ชมวิวบนเนินเขาถนนFjallgatan - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - ช้อปปิ้งของฝาก
» สนามบินอาลันด้า - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันแม่ 2558 / 2015

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AM1-TG-SCAN9D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-16 / 15-23 / 22-30 AUG / 29AUG-6SEP
5-13 / 12-20 / 19-27 SEP / 26SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน :  118,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
101,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-(เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน)พักโรงแรม6คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องSeaside Cabin)+พักบนเรือสำราญSilja Line1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» กรุงโคเปนเฮเก้น - เดอะลิตเติลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - สวนสนุกทิโวลี - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ล่องเรือสำราญDFDS - พักบนเรือสำราญDFDS(Scandinavian Seaway)ห้องSEASIDE CABIN1คืน
» กรุงออสโล(นอร์เวย์) - อุทยานฟร็อกเนอร์ - บินภายในโดยDYสู่เบอร์เก้น - ย่านบริ๊กเก้น - เขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น - ขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» เมืองโวส - รถไฟสายโรแมนติกFlamsbana - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองเกโล่
» ออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - บินภายในโดยDYสู่เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล - Rock Church - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - จตุรัสรัฐสภา - ล่องเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญห้องSEASIDE CABIN1คืน
» กรุงสต็อกโฮล์ม - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2558 / 2015

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : A55-AY-SCAN7D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-18 AUG
21-27 OCT
18-24 NOV
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-(เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์)พักโรงแรม6คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)+พักบนเรือสำราญSilja Line1คืน
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินวานตา,ฟินแลนด์ - กรุงโคเปนเฮเก้น - เข้าที่พัก
» กรุงโคเปนเฮเก้น - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - น้ำพุเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ถนนสายช้อปปิ้ง - เข้าพักบนเรือสำราญDFDS(ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)
» กรุงออสโล(ประเทศนอร์เวย์) - สวนปฏิมากรรมวิกกลันด์ - ลานกระโดดสกีโฮเมนคอลเลน - ผ่านชมศาลาว่าการกรุงออสโล - ผ่านชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์นอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ช้อปปิ้งของที่ระลึกจากนอร์เวย์
» เมืองคาลสตัท - กรุงสตอกโฮล์ม
» กรุงสตอกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา - ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม - พักบนเรือสำราญSilja Line(ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)
» กรุงเฮลซิงกิ - จัตุรัสซีเนท - อนุเสาวรีย์ชองซิเบลิอุส - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันปิยมหาราช 2558 / 2015

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : A55-TG-BEST-NORWAY7D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-24 SEP
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-Best Of Fjords Norway
» กรุงเทพฯ
» กรุงออสโลเมืองกอล - เมืองอุลวิค
» เมืองกุ๊ดวานเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายFlambana - แวะถ่ายรูปน้ำตกKjosfossen - นั่งรถไฟสายด่วนของนอร์เวย์NSBสู่เมืองวอสส์ - เมืองเบอร์เก้น
» ชมอาคารไม้หน้าอ่าวBryggen - เมืองเกียร์โล่
» กรุงออสโล - สวนปฏิมากรรมVigeland Sculpture Park - ชมสถานกระโดดสกีHollmenkollen Ski Jump - ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
» ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมถนนสายช้อปปิ้ง - สนามบินออสโล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียราคาถูก 2558 / 2015

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-TG-GRAND-SCAN-EU-W29(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-16 AUG
 ราคา/ท่าน :  149,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
149,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/145,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ พักโรงแรม7คืน+บนเรือสำราญDFDS Seawaysพักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน+บนเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน
» กรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเกน - ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS SEAWAYS ขนาดใหญ่ - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ - นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaเส้นทางฟลัม ไมร์ดัล ฟลัม - ยอดเขาสตาลไฮม์
» ลงเรือชมซอจ์นฟจอร์ด - เมืองเบอร์เกน - ตลาดปลา - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» บินภายในสู่กรุงออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์
» บินภายในสู่เมืองอัลต้า - ชมธรรมชาติขั่วโลกเหนือ - ฮอนนิ่งสแวค - นอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - พิเศษ จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์
» พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์ - ผ่านทะเลสาบอินารี - เลือกซื้อของฝากชาวพื้นเมืองซามิ
» เมืองโรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ - ตลาดนัดริมทะเล - ชมย่านถนนเอสปลานาดิ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิ
» ชมรอบกรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - ลงเรือสำราญซิลเลียไลน์ - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ - กรุงสต๊อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ ฮอลล์ - ผ่านชมแกมล่าสแตน - ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเอ็นเค
» สนามบินสต๊อกโฮม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2558 / 2015

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-TG-GRAND-SCAN-EU-W29(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-19 JUL / 22JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน :  152,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
152,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/152,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ พักโรงแรม7คืน+บนเรือสำราญDFDS Seawaysพักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน+บนเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน
» กรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเกน - ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS SEAWAYS ขนาดใหญ่ - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ - นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaเส้นทางฟลัม ไมร์ดัล ฟลัม - ยอดเขาสตาลไฮม์
» ลงเรือชมซอจ์นฟจอร์ด - เมืองเบอร์เกน - ตลาดปลา - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» บินภายในสู่กรุงออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์
» บินภายในสู่เมืองอัลต้า - ชมธรรมชาติขั่วโลกเหนือ - ฮอนนิ่งสแวค - นอร์ธเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - พิเศษ จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์
» พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์ - ผ่านทะเลสาบอินารี - เลือกซื้อของฝากชาวพื้นเมืองซามิ
» เมืองโรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ - ตลาดนัดริมทะเล - ชมย่านถนนเอสปลานาดิ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิ
» ชมรอบกรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - ลงเรือสำราญซิลเลียไลน์ - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ - กรุงสต๊อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ ฮอลล์ - ผ่านชมแกมล่าสแตน - ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเอ็นเค
» สนามบินสต๊อกโฮม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินแอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-AY-GRAND-SCAN-EU-W30   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-16 AUG
 ราคา/ท่าน :  149,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
149,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/145,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์ พักโรงแรม7คืน+บนเรือสำราญDFDS Seawaysพักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน+บนเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือห้องOutside Cabin1คืน
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเฮลซิงกิ - กรุงโคเปนเฮเกน - เข้าที่
» ถ่ายรูปเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS SEAWAYS ขนาดใหญ่ - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ - นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaเส้นทางฟลัม ไมร์ดัล ฟลัม - ยอดเขาสตาลไฮม์
» ลงเรือชมซอจ์นฟจอร์ด - เมืองเบอร์เกน - ตลาดปลา - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» บินภายในสู่กรุงออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์
» กรุงสต๊อกโฮล์ม - ชมเมืองคาร์สตัด - กรุงสต๊อกโฮล์ม
» พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ ฮอลล์ - ผ่านชมแกมล่าสแตน - ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเอ็นเค - ลงเรือสำราญซิลเลียไลน์ - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» อำลาเรือสำราญ - ชมรอบกรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - บินภายในสู่เมืองโรวาเนียมิ
» พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์ - ฮอนนิ่งสแวค - นอร์ธเคป - ศาลาไทย - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน - พิเศษ จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์
» เมืองแฮมเมอร์เฟส - ทะเลสาบอินารี - เมืองอิวาโล
» ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2558 / 2015

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-TG-GRAND-NORWAY-EU-W28   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24JUL-1AUG
8-16 AUG
 ราคา/ท่าน :  109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,000 บาท
109,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/105,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-แกรนด์นอร์เวย์
» กรุงเทพฯ
» ออสโล - โกล - ฟลัม เมียร์ดาล - นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaเส้นทางฟลัม ไมร์ดัล ฟลัม - กลาเซียร์ - เบอร์เก้น
» เบอร์เก้น - โฟด์เนส - เรือเฟอร์รี่นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองแมนน์เฮลเลอร์ - ล่องเรือชมธารน้ำแข็งนิกการ์ด - โลเอน
» ล่องเรือชมไกแรงเกอร์ - เกาะรูนด์ - ล่องเรือชมนกพัฟฟิน - อเลซุน
» อเลซุน - ถนนเลียบชายฝั่งแอตแลนติก(สวยที่สุด) - ทรอนด์ไฮม(เมืองหลวงเก่า)
» ทรอนด์ไฮม - ชมเมืองออสโล
» ชมภายในอุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - จุดชมวิวเมืองออสโล - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
» สนามบินออสโล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2558 / 2015

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป, โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794