Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป / เที่ยวสแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A52-PKG9D-CARIBBEAN   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29AUR-6SEP
 ราคา/ท่าน :  60,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
60,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-Package Scandinavian & Baltic ล่องเรือสำราญระดับโลกCaribbean Princess
» อัตรานี้รวม แพคเกจล่องเรือสำราญCaribbean Princessพัก2ท่าน/ห้อง(บนเรือมีบริการอาหารครบมื้อ)(ขึ้นเรือที่เซาท์แฮมตัน,อังกฤษ),ภาษีเรือ(Port Fee)ในทุกประเทศ,ค่าServiceของทางเรือ,บริการรถShuttle Busรับส่งสนามบินเซาท์แฮมตัน - ท่าเรือ - สนามบินเซาท์แฮมตัน
» อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบินเซาท์แฮมตัน - กรุงเทพฯ,ไม่รวมทัวร์เสริมทุกPort,ค่าวีซ่าเชงเก้น,ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ - แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A52-PKG12D-REGAL   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-20 / 20-31 AUG / 31AUG-11SEP
 ราคา/ท่าน :  81,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
81,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-Package Scandinavian & Baltic ล่องเรือสำราญระดับโลกRegal Princess
» อัตรานี้รวม แพคเกจล่องเรือสำราญCaribbean Princessพัก2ท่าน/ห้อง(บนเรือมีบริการอาหารครบมื้อ)(ขึ้นเรือที่โคเปนเฮเกน),ภาษีเรือ(Port Fee)ในทุกประเทศ,ค่าServiceของทางเรือ,บริการรถShuttle Busรับส่งสนามบินโคเปนเฮเกน - ท่าเรือ - สนามบินโคเปนเฮเกน
» อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบินโคเปนเฮเกน - กรุงเทพฯ,ไม่รวมทัวร์เสริมทุกPort,ค่าวีซ่าเชงเก้น,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ - แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A18-TG-SCAN08   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-20 SEP
17-25 OCT
14-22 NOV
 ราคา/ท่าน :  109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,900 บาท
108,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/104,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - สวีเดน / พักโรงแรม 5 คืน + พักบนเรือสำราญDFDS 1 คืน(ห้องInside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - ชมด้านหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท - ล่องเรือสำราญDFDS - พักบนเรือสำราญDFDS(Scandinavian Seaway)1คืน(ห้องInside Cabin)
» ออสโล - เที่ยวชมเมืองเก่า - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - เมืองเกโล่
» เมืองกู๊ดวาเก้น - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองฟลอม - นั่งรถไฟสายโรแมนติคFlamsbana - ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen - รถไฟส่งที่เมืองเมียร์ดาลMyrday - เปลี่ยนขบวนรถไฟท้องถิ่นสู่เมืองVoss
» เขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น - Fish Market - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาFloyen - ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก - เมืองกอล
» เมืองออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ย่านถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
» บินภายในสู่สต็อกโฮล์ม - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าNK
» พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - สนามบินอาร์ลันดา
» กลับกรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันปิยมหาราช 2558 / 2015

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-SCAN-FJORD47(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-17 AUG / 15-24 / 22-31 AUG / 29AUG-6SEP
28NOV-7DEC
5-14 / 12-21 DEC
 ราคา/ท่าน :  118,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
107,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน พักโรงแรม 4 คืน + พักบนเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)(ห้องSeaside Cabin 1 คืน) + เรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)(ห้องSeaside Cabin 1คืน)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น - เที่ยวชมเมือง - รูปปั้นนางเงือกเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)ห้องพักคู่แบบSeaside Cabin
» เที่ยวออสโล - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
» นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaสู่มีร์ดาล - เบอร์เก้น - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาฟลอยเอ่น
» เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
» กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - สนามบินการ์เดอมอน์ - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล - ชมโบสถ์Rock Church - ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ - ลงเรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise) - พักบนเรือห้องคู่แบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซาVasa - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» ชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : A75-TG+DY-SCAN-FJORD47(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG/DY-การบินไทย/นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-14 / 12-21 / 19-28 SEP / 26SEP-5OCT
3-12 / 10-19 / 17-26 OCT / 24OCT-2NOV / 31OCT-8NOV
7-16 / 14-23 / 21-30 NOV
 ราคา/ท่าน :  115,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
104,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน พักโรงแรม4คืน+พักบนเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)+เรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise)1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น - เที่ยวชมเมือง - รูปปั้นนางเงือกเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ลงเรือสำราญDFDS(Overnight Cruise)ห้องพักคู่แบบSeaside Cabin
» เที่ยวออสโล - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
» นั่งรถไฟสายโรแมนติกFlamsbanaสู่มีร์ดาล - เบอร์เก้น - นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาฟลอยเอ่น
» เบอร์เก้น - โวส - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่
» กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - สนามบินการ์เดอมอน์ - บินสู่กรุงเฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล - ชมโบสถ์Rock Church - ชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ - ลงเรือสำราญTallink Siljaline(Overnight Cruise) - พักบนเรือห้องคู่แบบSeaside Cabin
» กรุงสต็อกโฮล์ม(สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซาVasa - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» ชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันปิยมหาราช 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AD7-AY-EUR-VNO001   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-27 AUG
4-10 / 16-22 SEP
9-15 OCT
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-คาบสมุทรบอลติก4ประเทศ(ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโตเนีย - ฟินแลนด์)
» กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - บินภายในโดยAYสู่วิลนีอุส - เข้าสู่ที่พัก
» กรุงวิลนีอุส - ชมเขตเมืองเก่า - เมืองทราไก - ปราสาททราไก - เมืองซัวเลย์ - สุสานไม้กางเขน - เมืองริก้า
» พระราชวังรุนดาเล - กรุงริก้า - ชมจัตุรัสโดม - ชมหอเก็บดินปืน - ปราสาทริก้า
» เมืองพาร์นู - ชมบ้านไม้ - เมืองทาลลินท์ - ย่านทูมเปีย - โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้
» เมืองเฮลซิงกิ - จัตุรัสรัฐสภา - ชมRock Church
» ตลาดนัดริมทะเล - ห้างสรรพสินค้าสต็อคมานน์ - เฮลซิงกิ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AD7-AY-SCAN7D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-29 AUG
5-11 DEC
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน/พักโรงแรม3คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1 คืน (ห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง)+พักบนเรือสำราญSilja Line 1 คื (ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - โคเปนเฮเก้น - เข้าที่พัก
» พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ถนนสตรอยก์ - ล่องเรือสำราญScandinavian Seaway - พักบนเรือสำราญDFDS (ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง 1 คืน)
» อำลาเรือสำราญเทียบท่าออสโล - ชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ - ชมลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่น - ช้อปปิ้งย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท
» เมืองคาลสตัท - กรุงสตอกโฮล์ม
» ชมด้านนอกศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ลงเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญ(ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง 1 คืน)
» อำลาเรือสำราญ - เรือท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ,ฟินแลนด์ - จัตุรัสซีเนเตอร์ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันพ่อ 2558 / 2015

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AD7-AY-SCAN7D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-12 / 17-23 SEP
11-17 / 18-24 OCT
8-14 NOV
 ราคา/ท่าน :  72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน/พักโรงแรม3คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1 คืน (ห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง)+พักบนเรือสำราญSilja Line 1 คื (ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - โคเปนเฮเก้น - เข้าที่พัก
» พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - ถนนสตรอยก์ - ล่องเรือสำราญScandinavian Seaway - พักบนเรือสำราญDFDS (ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง 1 คืน)
» อำลาเรือสำราญเทียบท่าออสโล - ชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ - ชมลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่น - ช้อปปิ้งย่านคาร์ลโจฮันเก้นเกท
» เมืองคาลสตัท - กรุงสตอกโฮล์ม
» ชมด้านนอกศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ลงเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญ(ห้องห้องInside cabinไม่มีหน้าต่าง 1 คืน)
» อำลาเรือสำราญ - เรือท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ,ฟินแลนด์ - จัตุรัสซีเนเตอร์ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันปิยมหาราช 2558 / 2015

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AJ6-AY-ICEBREAKER8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26DEC-2JAN
9-16 APR
 ราคา/ท่าน :  129,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
126,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/123,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ไอซ์เบรกเกอร์ (ฟินแลนด์ - รัสเซีย) (รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ - บินภายในสู่เมืองอิวาโล - เมืองซาลิเซก้า - พักโรงแรมกระจกGlass Igloo
» ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - นั่งรถลากเลื่อน - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - เมืองโรวาเนียมี
» หมู่บ้านซานตาคลอส - ถ่ายรูปกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล - ซานตาคลอสออฟฟิศ - ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส - ทุ่งน้ำแข็ง - ขับขี่สโนว์โมบิลลางหิมะ - ตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง
» เมืองเคมิ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งซัมโป - เข้าชมปราสาทหิมะ หรือพิพิธภัณฑ์อัญมณี - เข้าชมโบสถ์แห่งเคมิ
» สนามบินเคมิ - บินภายในสู่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
» เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - เข้าชมโบสถ์หยดเลือด - วิหารสโมลนี่
» นั่งรถไฟสถานีSt. Petersburgสู่กรุงเฮลซิงกิ - เข้าชมโบสถ์Temppeliaukio - แวะถ่ายรูปวิหารเฮลซิงกิ - สนามบินเฮลซิงกิ
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AJ6-AY-ICEBREAKER8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JAN-5FEB
20-27 FEB
20-27 MAR
 ราคา/ท่าน :  133,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
130,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/127,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ไอซ์เบรกเกอร์ (ฟินแลนด์ - รัสเซีย) (รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ - บินภายในสู่เมืองอิวาโล - เมืองซาลิเซก้า - พักโรงแรมกระจกGlass Igloo
» ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - นั่งรถลากเลื่อน - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - เมืองโรวาเนียมี
» หมู่บ้านซานตาคลอส - ถ่ายรูปกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล - ซานตาคลอสออฟฟิศ - ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส - ทุ่งน้ำแข็ง - ขับขี่สโนว์โมบิลลางหิมะ - ตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง
» เมืองเคมิ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งซัมโป - เข้าชมปราสาทหิมะ หรือพิพิธภัณฑ์อัญมณี - เข้าชมโบสถ์แห่งเคมิ
» สนามบินเคมิ - บินภายในสู่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
» เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - เข้าชมโบสถ์หยดเลือด - วิหารสโมลนี่
» นั่งรถไฟสถานีSt. Petersburgสู่กรุงเฮลซิงกิ - เข้าชมโบสถ์Temppeliaukio - แวะถ่ายรูปวิหารเฮลซิงกิ - สนามบินเฮลซิงกิ
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันปีใหม่ 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป รหัส : AN2-TG-SCAN12D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-18 AUG
 ราคา/ท่าน :  148,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
134,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/119,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป-ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน(เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - สวีเดน - ฟินแลนด์)
» กรุงเทพฯ
» โคเปนเฮเก้น - อามาเลียนบอร์ก - น้ำพุแห่งราชินีเกฟีออน - ลิตเติ้ล เมอร์เมด - ถนนสตรอยเก็ต - สวนสนุกทิโวลี - ล่องเรือสำราญDFDS(พักบนเรือ)
» ออสโล - โกล - เมืองเบอร์เก้น
» เมืองวอสส์ - นั่งรถไฟสายโรแมนติคฟลัม,ไมดาล - เมืองฟลัม - ล่องเรือชมงามของซองฟยอร์ด - เมืองกุดวาเก้น - เกโล
» ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
» สนามบินกรุงออสโล - บินภายในสู่เมืองอ้ลต้า - ฮอนนิ่งสแวค - นอร์ทเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
» เมืองแลคเซลว์ - เมืองคาราสจ็อก - อิวาโล
» โรวาเนียมี - หมู่บ้านซานตาคลอส - บินภายในสู่สนามบินเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
» ชมกรุงเฮลซิงกิ - น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติค - จตุรัสแห่งวุฒิสภา - โบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ - วิหารอุสเพนสกี้ - ช้อปปิ้งบนถนนมานาไฮม์ - ท่าเรือซิลเลียไลน์ - ขึ้นเรือสำราญSilja Line(พักบนเรือ)
» อำลาเรือสำราญ - เทียบท่ากรุงสต็อคโฮล์ม - ชมวิวบนเนินเขาถนนFjallgatan - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - ช้อปปิ้งของฝาก
» สนามบินอาลันด้า - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรปวันแม่ 2558 / 2015

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AM1-TG-SCAN9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-16 / 15-23 / 22-30 AUG / 29AUG-6SEP
5-13 / 12-20 / 19-27 SEP / 26SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน :  118,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
101,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-(เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน)พักโรงแรม6คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องSeaside Cabin)+พักบนเรือสำราญSilja Line1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» กรุงโคเปนเฮเก้น - เดอะลิตเติลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - สวนสนุกทิโวลี - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ล่องเรือสำราญDFDS - พักบนเรือสำราญDFDS(Scandinavian Seaway)ห้องSEASIDE CABIN1คืน
» กรุงออสโล(นอร์เวย์) - อุทยานฟร็อกเนอร์ - บินภายในโดยDYสู่เบอร์เก้น - ย่านบริ๊กเก้น - เขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น - ขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» เมืองโวส - รถไฟสายโรแมนติกFlamsbana - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองเกโล่
» ออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - บินภายในโดยDYสู่เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล - Rock Church - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - จตุรัสรัฐสภา - ล่องเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญห้องSEASIDE CABIN1คืน
» กรุงสต็อกโฮล์ม - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันแม่ 2558 / 2015

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AM1-TG-SCAN9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันเด็ก 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-16 / 15-23 / 22-30 AUG / 29AUG-6SEP
5-13 / 12-20 / 19-27 SEP / 26SEP-4OCT
3-11 / 10-18 / 17-25 OCT/ 24OCT-1NOV
7-15 / 14-22 / 21-29 NOV / 28NOV-6DEC
5-13 / 12-20 / 19-27 DEC / 26DEC-3JAN
2-10 / 9-17 / 16-27 / 23-31 JAN
6-14 / 13-21 / 2
 ราคา/ท่าน :  119,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,000 บาท
101,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-(เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน)พักโรงแรม6คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องSeaside Cabin)+พักบนเรือสำราญSilja Line1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» กรุงโคเปนเฮเก้น - เดอะลิตเติลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - สวนสนุกทิโวลี - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ล่องเรือสำราญDFDS - พักบนเรือสำราญDFDS(Scandinavian Seaway)ห้องSEASIDE CABIN1คืน
» กรุงออสโล(นอร์เวย์) - อุทยานฟร็อกเนอร์ - บินภายในโดยDYสู่เบอร์เก้น - ย่านบริ๊กเก้น - เขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น - ขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» เมืองโวส - รถไฟสายโรแมนติกFlamsbana - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองเกโล่
» ออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - บินภายในโดยDYสู่เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล - Rock Church - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - จตุรัสรัฐสภา - ล่องเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญห้องSEASIDE CABIN1คืน
» กรุงสต็อกโฮล์ม - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเด็ก 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินแอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-AY-FI-ICEBREAKERS-W21(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26DEC-2JAN
 ราคา/ท่าน :  132,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 35,900 บาท
128,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/128,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักโรงแรมห้องกระจกGlass Lgloo 1 คืน + พักโรงแรม 5 คืน
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - ทาล์ลินน์ - เข้าสู่ที่พัก
» โบสถ์เซนต์แมรี่ - เข้าชมพระราชวังแคทเดอริก - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่กรุงเฮลซิงกิ
» กรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - ตลาดนัดริมทะเล - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
» บินภายในสู่เมืองโรวาเนียมี - ขับสโนโมบิล ตะลุยหิมะ - นั่งสเล็ทสุนัขฮัสกี้ - เข้าพักที่ Glass Igloo Hotel สุดยอดประสบการณ์ สัมผัสแสงออโรร่า
» โรวาเนียมิ - เคมิ - เรือตัดน้ำแข็ง - ว่ายน้ำท่ามกลางน้ำแข็ง
» เคมิ - โรวาเนียมี - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - Santa Village
» โรวาเนียมี - ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - หมู่บ้านซานตาคลอส
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันปีใหม่ 2559 / 2016

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินแอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-AY-FI-ICEBREAKERS-W21(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-30 JAN
8-15 FEB
19-26 MAR
 ราคา/ท่าน :  122,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 32,900 บาท
118,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/118,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักโรงแรมห้องกระจกGlass Lgloo 1 คืน + พักโรงแรม 5 คืน
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - ทาล์ลินน์ - เข้าสู่ที่พัก
» โบสถ์เซนต์แมรี่ - เข้าชมพระราชวังแคทเดอริก - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่กรุงเฮลซิงกิ
» กรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - ตลาดนัดริมทะเล - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
» บินภายในสู่เมืองโรวาเนียมี - ขับสโนโมบิล ตะลุยหิมะ - นั่งสเล็ทสุนัขฮัสกี้ - เข้าพักที่ Glass Igloo Hotel สุดยอดประสบการณ์ สัมผัสแสงออโรร่า
» โรวาเนียมิ - เคมิ - เรือตัดน้ำแข็ง - ว่ายน้ำท่ามกลางน้ำแข็ง
» เคมิ - โรวาเนียมี - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - Santa Village
» โรวาเนียมี - ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - หมู่บ้านซานตาคลอส
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
ฟินแอร์
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-AY-FI-ICEBREAKERS-W21(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 APR 16
 ราคา/ท่าน :  125,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 35,900 บาท
121,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/121,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-ฟินแลนด์ ไอซ์เบรคเกอร์ พักโรงแรมห้องกระจกGlass Lgloo 1 คืน + พักโรงแรม 5 คืน
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - ทาล์ลินน์ - เข้าสู่ที่พัก
» โบสถ์เซนต์แมรี่ - เข้าชมพระราชวังแคทเดอริก - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่กรุงเฮลซิงกิ
» กรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - ตลาดนัดริมทะเล - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
» บินภายในสู่เมืองโรวาเนียมี - ขับสโนโมบิล ตะลุยหิมะ - นั่งสเล็ทสุนัขฮัสกี้ - เข้าพักที่ Glass Igloo Hotel สุดยอดประสบการณ์ สัมผัสแสงออโรร่า
» โรวาเนียมิ - เคมิ - เรือตัดน้ำแข็ง - ว่ายน้ำท่ามกลางน้ำแข็ง
» เคมิ - โรวาเนียมี - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - Santa Village
» โรวาเนียมี - ฟาร์มกลางเรนเดียร์ - หมู่บ้านซานตาคลอส
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียสงกรานต์ 2559 / 2016

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-TG-SCAN-EU-W05-1(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  119,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,900 บาท
115,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-
» กรุงเทพฯ
» กรุงออสโล - ชมเมืองสต๊อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการ - ลงเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» เฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - ตลาดนัดริมทะเล
» บินภายในสู่กรุงออสโล - เดินทางสู่เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก
» เบอร์เกน - ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลา - บินภายในสู่ออสโล - เข้าสู่ที่พัก
» ล่องเรือชมออสโลฟจอร์ด - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลงล่องเรือสำราญDFDS - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» โคเปนเฮเกน - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก
» สนามบินเมืองโคเปนเฮเกน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันปิยมหาราช 2558 / 2015

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์สแกนดิเนเวีย รหัส : AN1-TG-SCAN-EU-W05-1(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  125,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 33,900 บาท
121,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/121,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-
» กรุงเทพฯ
» กรุงออสโล - ชมเมืองสต๊อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการ - ลงเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» เฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - ตลาดนัดริมทะเล
» บินภายในสู่กรุงออสโล - เดินทางสู่เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก
» เบอร์เกน - ยอดเขาฟลอเยน - ตลาดปลา - บินภายในสู่ออสโล - เข้าสู่ที่พัก
» ล่องเรือชมออสโลฟจอร์ด - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลงล่องเรือสำราญDFDS - พักบนเรือห้องOutside Cabin
» โคเปนเฮเกน - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก
» สนามบินเมืองโคเปนเฮเกน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันปีใหม่ 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์สแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป, โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย - ทัวร์ยุโรป
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794