Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก / เที่ยวยุโรปตะวันออก

1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAM1-TG-EAST-EUROPE9D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28MAY-5JUN
4-12 / 11-19 / 18-26 JUN / 25JUN-3JUL
2-10 / 9-17 / 16-24 / 23-31 JUL
6-14 / 13-21 / 20-28 AUG / 27AUG-4SEP
3-11 / 10-18 / 17-25 SEP / 24SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค : คาร์โลวีวารี - ปราก เมืองมรดกโลก - เวียนนา - บูดาเปสต์ - ปราสาทบราติสลาวา - เชสกี้ครุมลอฟ - ซาลส์บวร์ก - สนามอลิอันซ์ อารีน่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงเวียนนา - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - ถนนเกรไทรเด้ - เมืองฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง
» เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAM1-TG-EAST-EUROPE9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28MAY-5JUN
4-12 / 11-19 / 18-26 JUN / 25JUN-3JUL
2-10 / 9-17 / 16-24 / 23-31 JUL
6-14 / 13-21 / 20-28 AUG / 27AUG-4SEP
3-11 / 10-18 / 17-25 SEP / 24SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงเวียนนา - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - ถนนเกรไทรเด้ - เมืองฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง
» เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAM1-TG-EAST-EUR-CELEB   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-23 JUL
 ราคา/ท่าน :  89,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
76,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทริปสะใภ้มโน เดินทางกับพ่อเจ เจตริน, แม่ปิ่น เก็จมณี และ3หนุ่มหล่อ เจ้านาย, เจ้าขุน, เจ้าสมุทร / เที่ยวเยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงเวียนนา - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - ถนนเกรไทรเด้ - เมืองฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง
» เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self Travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG8D-AVALON-WZA(A)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา/ท่าน :  113,300 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 59,400 บาท
113,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/113,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Romantic Rhine WZA Avalon Waterways TRANQUILITY II ซูริค, สวิตเซอร์แลนด์ + อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์

» อัตรานี้ รวมค่าที่พักบนเรือล่องแม่น้ำ 7 คืน (Deluxe Stateroom E) + รถรับที่เวียนนา + อาหาร 20 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินซูริค - ขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ท่าเรือ - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Tranquility II - พักบนเรือ
» เมืองชตรัสส์บูร์กStrasbourg - เยี่ยมชม Gothic Cathedral - ย่านLa Petite France - จตุรัสPlace Kleber - Place Gutenberg - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือOptional Tour: 1.ชมเมืองผลิตเหล้าองุ่น Alsace wine country หรือ 2. ชมBlack Forest
» เมืองชไปเออร์Speyer - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือOptional Tourชมเมือง(สอบถามค่าบริการบนเรือ) - เมืองไฮเดลเบอร์กHeidelberg - ชมHeidelberg Castle - ถ่ายภาพกับGreat Vat - กลับขึ้นเรือ
» เมืองไมนซ์Mainz - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพิมพ์Gutenberg Museum - เมืองRudesheim - ชมSiegfried’s Mechanical Musical Instrument Museum - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องผ่านสามเหลี่ยมเยอรมัน เป็นจุดที่สวยที่สุดของแม่น้ำไรน์Deutsches Eck - อิสระชมเมืองKoblenz หรือเลือกเที่ยวคฤหาสน์ขุนนางเก่าSayn Manor House
» เรือล่องมาถึงเมืองโคโลญCologne - เลือกชมเมืองGuided City Walk หรือชมประวัติศาสตร์ชนชาติยิว Jewish Heritage Walk
» เรือล่องมาถึงเมืองAmsterdam - อิสระชมเมือง หรือนั่งเรือชมคลองCanal Boat (อัตรานี้ไม่รวมค่าล่องเรือชมคลอง) - Optional Tour: Biking Tour หรือทัวร์ไปZaanse Schans
» เรือเทียบท่าที่Amsterdam - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self Travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG9D-AVALON-WVP(A)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา/ท่าน :  109,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 167,800 บาท
109,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/109,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Austrian Highlights & Bavaria WVP Avalon Waterways Artistry II เวียนนา, ออสเตรีย - มิวนิค, เยอรมนี

» อัตรานี้ รวมค่าที่พักโรงแรม 3 คืน + พักบนเรือล่องแม่น้ำ 5 คืน + (Deluxe Stateroom E) + อาหาร 17 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ และเดินทางสู่ท่าเรือที่เวียนนาเอง - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Artistry II - พักบนเรือ
» ชมกรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - เดินเล่นถนนคาร์นท์เนอร์ - กลับขึ้นเรือ
» ชมเมืองดูร์นสไตน์ - เรือล่องมาถึงเมืองเมลค์ - เลือกทัวร์ชมโบสถ์Benedictine Abbey หรือทัวร์Schallaburg Castle - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องมาถึงเมืองไกร์น - ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาคารโรงละคร - กลับขึ้นเรือให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแม่น้ำจากSky Deck - เรือล่องมาถึงเมืองลินซ์ - Optional Tour ชมเมืองลินซ์(โปรดสอบถามค่าบริการบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือครึ่งวัน - เมืองพัสเซา - ชมมหาวิหารเซนต์สเตเฟน - เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า
» อำลาเรือAvalon Waterways Artistry II - เรือเทียบท่ามิวนิค - อิสระชมเมือง หรือOptional Tour : ชมเมืองซาลส์บวร์ก (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) - พักโรงแรมในมิวนิค
» อิสระเต็มวัน ให้เดินเล่นชมเมืองนิวนิค - พักโรงแรมในมิวนิค
» ไกด์ท้องถิ่น(พูดอังกฤษ) นำท่านชมBavarian Alps - เยี่ยมชมปราสาทอยชวานสไตน์ - โอบาร์อัมเมอร์เกา - ชมบ้านสไตน์ของแคว้นบาวาเรีย - ช้อปปิ้งของฝากจากไม้แกะสลัก
» หลังอาหารเช้าอิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย(จบทริปที่มิวนิค)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
โอมานแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN2-WY-DE-AT6D-PRO   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-11 / 18-23 JUN
 ราคา/ท่าน :  72,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
68,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก German - Austria

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - มิวนิค
» มิวนิค - ซาลส์บวร์ก - Mirabell Garden - ชมDomplatz - เวียนนา
» พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ชมกรุงเวียนนา - มหาวิหารสเตฟาน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ตเนอร์สตรีท - กราซ - ถ่ายรูปกับปราสาทชลอสแบร์ก
» วิลลาค - โบสถ์เซนต์จาคอบ - ทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ - อินส์บรูค
» ชม dom zu st. Jakob - ชมGolden Roof (Goldness Dachl) - ช้อปปิ้งย่าน Maria-Theresien Strasse มิวนิค - เดินทางกลับ
» แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN2-TG-EUROPE-ROMANTIC10D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-18 JUN / 23JUN-2JUL
 ราคา/ท่าน :  116,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท
105,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/93,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน - เชก - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส)เมนูเด็ด สวิตฟองดูว์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» มิวนิค - นูเรมเบิร์ก - ปราสาทจักรพรรดิ - คาร์โรวี่ วารี่
» เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» ซาลส์บวร์ก - ชมอุทยานสวนมิราเบล - The Sound Of Music - อินส์บรูค - Goldenes Dachl
» ซังกัลแลน - โบสถ์ซังกัลแลน - อินเทอร์ลาเก้น
» กรินเดลวาลด์ - จุงฟราวน์ - ช้อปปิ้ง
» บาเซิล - รถไฟด่วนTGV - ปารีส
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 - ถนนชองป์ เอลิเซ่ - ช้อปปิ้ง - ล่องแม่น้ำแซนด์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-FR-BG-LU-GR-NL003   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-10 / 10-17 / 24-31 AUG
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ : หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์, ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ต
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - พิพิธภัณฑ์น้ำหอมFragonard - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
» บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ
» ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ - กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีวีเอ แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-BR-NL-DE-LU-BG002(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-10 JUN / 25JUN-1JUL
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม / เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองขาหมูเยอรมัน,ไส้กรอกเยอรมัน,หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว(เทศกาลดอกไม้)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - อัมสเตอดัม
» หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - เมืองโคโลญ - เข้าชมมหาวิหารโคโลญ
» ท่าเรือบ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ผาหินโลเรอไลย์ - ท่าเรือเซนต์กอร์ - นครแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต - ย่านถนนZeil
» เมืองไฮเดลเบิร์ก - เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ชมประตูคืนเดียว - กรุงลักเซมเบิร์ก
» กรุงบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปราซ - ถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก - เข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-EAST-EUR-PRO-W6.1.1(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-15 / 22-29 JUN
 ราคา/ท่าน :  56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน - ออสเตรีย - เชก - สโลวาเกีย - ฮังการี

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» มิวนิค - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
» ซาลส์บวร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - ฮัลสตัทท์ - พัสเซา
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เขตเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง
» บราติสลาวา - หอคอยบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ฮีโร่สแควร์
» ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - เวียนนา - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
» พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EUR7COUNTRY   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-17 JUN / 23JUN-1JUL
14-22 JUL
4-12 / 11-19 AUG / 25AUG-2SEP
 ราคา/ท่าน :  66,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ยุโรป 7 ประเทศ อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย : มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ยอดเขาจูงเฟรา - นาฬิกาดาราศาสตร์ - พระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า - ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - พระราชวังเชินบรุนน์ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว

» กกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตน สไตน์ - เมืองวาดุซ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» เดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EY-DE-CZ-AT002   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-11 JUN / 24JUN-1JUL
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชก - ออสเตรีย : จัตุรัสโรเมอร์ - วิหารเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองคาร์โลวี วารี - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
» แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - เมืองนูเรมเบิร์ก - วิหารเซนต์ลอเรนซ์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ลส์ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา
» กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถานถนนคาร์นท์เนอร์
» ฮัลสตัท - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EAST-EUROPE003   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-8 / 9-16 / 16-23 JUN
7-14 / 12-19 / 19-26 JUL
4-11 AUG / 25AUG-1SEP
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย : จัตุรัสโรเมอร์ - เมืองคาร์โลวี วารี - มหาวิหารเซนต์วิตุส - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชินบรุนน์ - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - นูเรมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถนนคาร์นท์เนอร์
» เมืองซาลส์บวร์ก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EAST-EUROPE006   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 AUG
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - โปแลนด์ - สโลวัค - ออสเตรีย : จัตุรัสโรเมอร์ - เมืองคาร์โลวี วารี - มหาวิหารเซนต์วิตุส - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชินบรุนน์ - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - เมืองไลป์ซิก
» เมืองพอตทสดัม - พระราชวังซองส์ซูซี - กรุงเบอร์ลิน
» อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน - เช็คพอยท์ชาร์ลี - ถ่ายรูปกับประตูบันเดนบรูก - เมืองเดรสเดน - โบสถ์พระแม่มารี
» เมืองวรอตสวัฟ - ถ่ายรูปจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ - เมืองคราคูฟ
» เหมืองเกลือเวียลีซก้า - เมืองคราคูฟ - โบสถ์เซ็นต์แมรี่ - ห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส
» พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ - กรุงบราติสลาวา
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมถนนสายวงแหวน - ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินเวทชาท
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-QR-EAST-EUROPE001   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25JUN-3JUL
6-14 / 19-27 JUL
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เยอรมนี - เชก - สโลวัก - ฮังการี : พระราชวังเชินบรุนน์ - หลังคาทองคำ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองคาร์โลวี วารี - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - ชมสวนดอกไม้มิราเบล
» ฮัลสตัท - เมืองอินส์บรูค - ชมหลังคาทองคำ
» ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
» จัตุรัสวีรบุรุษ - Castle Hill - ถ่ายรูปหน้าโบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-QR-NL-BG-LU-DE-AT9D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31MAY-8JUN
21-29 JUN
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมัน - ออสเตรีย : หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - กรุงบรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - นครแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์
» เมืองนูเรมเบิร์ก - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
» ฮัลสตัท - กรุงเวียนนา
» พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-QR-NL-DE-LU-BG-FR8D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-26 JUN
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส : หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
» Wertheim Village Outlet - แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil
» ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - ถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส
» ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม - มหานครปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมุช
» พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-QR-EAST-EUROPE005   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31MAY-8JUN
7-15 / 18-26 / 21-29 JUN / 25JUN-3JUL / 28JUN-6JUL
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัก - ฮังการี : เมืองซาลส์บวร์ก - ปราสาทเกลือ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี - ปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» มิวนิค - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ
» ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - ปราสาทเกลือ
» เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี - มาเรียนสเก้ลาสเน่
» กรุงปร๊าก - ปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ
» บริเวณCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา
» พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถ่ายรูปหน้าโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ - คืนภาษี
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EAST-EUROPE6N   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-16 / 22-30 JUN
10-18 AUG
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย : จัตุรัสโรเมอร์ - พระราชวังซองส์ซูซี - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ชมมหาวิหารเซนต์ วิตุส - พระราชวังเชินบรุนน์ / เมนูพิเศษ หมูทอดเยอรมัน, ขาหมูเยอรมัน, เป็ดอบโบฮีเมียน, ซุปกุลาซ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนน ZEIL - เมืองไลป์ซิก - ชมย่านเมืองเก่าของเมืองไลป์ชิก
» เมืองพอตทสดัม - พระราชวังซองส์ซูซี - กรุงเบอร์ลิน
» อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน - เช็คพอยท์ชาร์ลี - ถ่ายรูปกับประตูบันเดนบรูก - เมืองเดรสเดน
» โบสถ์พระแม่มารี - ผ่านชมเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ - กรุงปราก - ผ่านบนสะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์ วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินเวทชาท - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAG7-OS-TC6-EAST-EUR8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-23 JUL
6-13 AUG
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/64,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เยอรมนี - เชค : ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้าชมฟยอร์ด - สวนมิราเบล - บ้านเกิดของโมสาร์ต - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - กลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf / เมนูพิเศษ อาหารไทย - พื้นเมือง - ขาหมูเยอรมัน - เบียร์เยอรมัน / รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - เมืองมิวนิค
» ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบกษัตริย์ - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้าชมฟยอร์ด - เมืองซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดของโมสาร์ต - ช้อปปิ้งสินค้าพืนเมือง
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปภายนอกของปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราก
» ชมด้านในของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - สะพานชาร์ลส - กรุงเวียนนา
» พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf - สนามบินนครเวียนนา - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAG7-OS-TC6-EAST-EUR8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-21 OCT
 ราคา/ท่าน :  73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เยอรมนี - เชค : ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้าชมฟยอร์ด - สวนมิราเบล - บ้านเกิดของโมสาร์ต - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - กลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf / เมนูพิเศษ อาหารไทย - พื้นเมือง - ขาหมูเยอรมัน - เบียร์เยอรมัน / รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - เมืองมิวนิค
» ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบกษัตริย์ - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้าชมฟยอร์ด - เมืองซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดของโมสาร์ต - ช้อปปิ้งสินค้าพืนเมือง
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปภายนอกของปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราก
» ชมด้านในของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - สะพานชาร์ลส - กรุงเวียนนา
» พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf - สนามบินนครเวียนนา - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAG7-OS-TC6.1-EAST-EUR   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-23 OCT
 ราคา/ท่าน :  77,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
74,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ ออสเตรีย - เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี : ฮอลสตัท - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ลงเรือชมล่องแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ / เมนูพิเศษ อาหารไทย - ขาหมูเยอรมัน - เบียร์ - อาหารพื้นเมืองที่ กูล๊าซปาร์ตี้ และหมู่บ้านกรีนซิ่ง / อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว / สะสมไมล์Star Alliance

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - เดินเลียบทะเลสาบซี สตราซ - เมืองมิวนิค
» เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ช้อปปิ้งแบร์นดเนม
» เมืองซาลส์เบิร์ก - สวนมิราเบล - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ถ่ายรูปหน้าปราสาทครุมลอฟ - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - หมู่บ้านช่างทอง - สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
» บราติสลาวา - ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - บูดาเปสต์ - ทานอาหารค่ำพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้
» ชมCastle Hill - ป้อมปราการFisherman's Bastion -โบสถ์แมททิอัส - จัตุรัสวีรบุรุษ - ลงเรือชมล่องแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา
» พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (มีไกด์บรรยายในพระราชวัง) - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินกรุงเวียนนา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2559 / 2016

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-12 / 17-25 JUN / 25JUN-3JUL
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
»  เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม - ปราสาทคุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของฝาก
» บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - ช้อปปิ้งของฝาก - พิเศษ ทานมื้อค่ำแบบพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้ พร้อมดนตรีขับกล่อม
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-23 / 16-24 JUL
 ราคา/ท่าน :  73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
»  เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม - ปราสาทคุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของฝาก
» บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - ช้อปปิ้งของฝาก - พิเศษ ทานมื้อค่ำแบบพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้ พร้อมดนตรีขับกล่อม
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-TG-EAST-EUR-EU-W02-6   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26MAY-3JUN
11-19 / 21-19 JUN
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน - เช็ค - ออสเตรีย - สโลวาเกีย - ฮังการี

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
»  มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - แอมเบิร์ก
» นูเรมเบิร์ก - กรุงปร๊าก - จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราสาตร์ - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซ็นต์วินตัส - ถนนโกลเด้นเลน
» กรุงปร๊าก - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กูลาชปาร์ตี้
» บูดาเปสต์ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - กรุงเวียนนา - ถนนวงแหวน - ช้อปปิ้ง
» เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - มิวนิค
» มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» มิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN2-TG-EAST-EUROPE-PRO9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 JUN / 24JUN-2JUL
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
84,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน - เชก - ฮังการี - ออสเตรีย

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» มิวนิค - นูเรมเบิร์ก - ชมปราสาทจักรพรรดิ์ - คาร์โรวี่ วารี่
» ปราก - ชมปราสาทปราก - ชมวิหารเซนต์วิตุส
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ - บราติสลาว่า
» บูดาเปสต์ - ชมเมือง - ชมสะพานเชน บริดจ์ - ล่องดานูบ - เวียนนา
»  พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ผ่านชมอนุสาวรีย์ของโยฮันสเตร้าท์ - ท่านช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ตเนอร์สตรีท - เซนต์วูลฟ์กัง
» ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มิวนิค - เขตเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง
» มิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN2-TG-EAST-EUROPE10(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-19 JUN/ 24JUN-3JUL
 ราคา/ท่าน :  104,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,500 บาท
94,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - ฮังการี / รวมทิปคนขับรถในยุโรป

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» มิวนิค - ซาลส์บวร์ก - Mirabell Garden - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ฮัลสตัทท์ - เซ็นต์วูลฟ์กัง
» เซ็นต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ช้อปปิ้ง - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» เวียนนา - บูดาเปสต์ - ชมสะพานเชน บริดจ์ - ชมป้อมฟิชเชอร์เมนส์ แบสชั่น - ล่องแม่น้ำดานูบ - ชมอนุสาวรีย์ซิทราเดลา
» บราติสลาว่า - ปราก
» ปราสาทปราก - วิหารเซ็นต์วิตุส -ชมนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้ง
» คาโรวี่ วารี่ - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน- ช้อปปิ้ง
» สนามบินมิวนิค
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA55-TG-CLASSIC-EAST-EUR9D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-15 JUN
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Classic 5 ประเทศ เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เช็ก : ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฮัลสตัท - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ - กรุงปราก - ตามรอยละครดัง กลรักลวงใจ - ปราสาทแห่งกรุงปราก - เชสกี้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก / เมนูพิเศษ ขาหมูและไส้กรอกเยอรมัน

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» มิวนิค(เยอรมนี) - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองแบด ไรเชนฮอล์
» ฮัลสตัท(ออสเตรีย) - กรุงเวียนนา
» เข้าพระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์ - กรุงบูดาเปสต์(ฮังการี) - Castle Hill - ป้อมปราการFisherman‘s Bastion - โบสถ์Matthias - ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ
» กรุงบราติสลาวา (สโลวัค) - กรุงปราก(สาธารณรัฐเชก) - ตามรอยละครดัง กลรักลวงใจ - สะพานชาร์ลส์
» เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เชสกี้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองเชสกี้บูเดอโจวิช
» มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ผ่านประตูเซนลิงเกอร์ - ถ่ายภาพกับโบสถ์เฟราเอ่นเคียร์เช่อ
» สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
OS/LH-ออสเตรียนแอร์/ลุฟฮันซ่า
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAK0-OSxLH-DE-AT-CZ8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS/LH-ออสเตรียนแอร์/ลุฟฮันซ่า
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-25 JUN
14-21 JUL
11-18 AUG
17-24 / 18-25 OCT (บินOS)
20-27 / 21-28 OCT (บินLH)
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค : มิวนิค - อูบาอามาเกา - ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก - เซ็นต์วูลฟ์กัง - ฮอลสตรัท - ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวีวารี - ปราก / บินเข้ามิวนิค - บินออกปราก / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» บินOS แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา หรือบินLH แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต - ถึงสนามบินมิวนิค - ช้อปปิ้งOutlet Ingolstadt Village - เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปกับโบสถ์พระแม่มารี - จตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปกับโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
» ชมเมืองคาร์โลวี วารี - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» ชมกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - แฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต - บินOS แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา หรือบินLH แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2559 / 2016

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAK0-TK-ROMANIA-BULGARIA8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-18 AUG
15-22 SEP
7-14 / 13-20 OCT
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก โรมาเนีย - บัลแกเรีย : (โรมาเนีย) บูคาเรสต์ - เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก Parliament Palace - บราน - ปราสาทแดร๊กคูล่า - บราซอฟ - ซิกิสวารา - ซินายา - ปราสาทเปเลส(บัลกาเรีย) - รูเซ-เวลีโค ทาร์โนโว - คาลานซัค - พลอฟดิฟ - โซเฟีย - รีล่า / อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินโอโทเพนนี(ประเทศโรมาเนีย) - เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - เมืองบราน - ปราสาทบราน - เมืองบราซอฟ
» เมืองบราซอฟ - โบสถ์ดำ - ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟWalking street - เมืองซิกิสวารา(มรดกโลก) - พิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา - เมืองซินายา
» กรุงบูคาเรสต์ - เข้าชมอาคารรัฐสภา - เมืองรูเซ - ประเทศบัลกาเรีย - ผ่านชมอนุสาวรีย์เสรีภาพ - ย่านเมืองเก่า - เมืองเวลิโค ทาร์โนโว
» เมืองเวลิโค ทาร์โนโว - ป้อมปราสาทTsarevets - เมืองชิพก้า - ถ่ายรูปโบสถ์ประจำเมืองแห่งเมืองชิพก้า - เมืองคาซานลัค - พิพิธภัณฑ์ดอกกุหลาบ - เมืองพลอฟดิฟ
» เมืองพลอฟดิฟ - โรงละครโรมัน - เมืองโซเฟีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้
» สำนักสงฆ์เมืองรีล่า - เมืองโซเฟีย - ถ่ายรูปกับโบสถ์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้งVitosha Boulervard - สนามบินโซเฟีย - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2559 / 2016

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 JUL / 29JUL-7AUG
5-14 / 12-21 / 19-28 AUG / 26AUG-4SEP
2-11 / 9-18 / 16-25 SEP / 23SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  91,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
87,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - สวนมิราเบล

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 JUN / 24JUN-3JUL
30SEP-9OCT
7-16 / 14-23 / 21-30 OCT / 28OCT-6NOV
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - สวนมิราเบล

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2559 / 2016

33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  ทัวร์พรีเมียม VIP  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27MAY-5JUN
1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 JUL / 29JUL-7AUG
5-14 / 12-21 / 19-28 AUG / 26AUG-4SEP
2-11 / 9-18 / 16-25 SEP / 23SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  91,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
87,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(7)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  ทัวร์พรีเมียม VIP 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 JUN / 24JUN-3JUL
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(8)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  ทัวร์พรีเมียม VIP 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30SEP-9OCT
7-16 / 14-23 / 21-30 OCT / 28OCT-6NOV
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAR8-EK-EAST-EUR010   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 / 16-23 JUN
13-20 / 14-21 / 17-23 JUL
7-14 / 10-17 / 12-18 AUG / 25AUG-1SEP
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค : สัมผัสเส้นทางสายโรแมนติก - พระราชวังนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูค - เมืองคาโลวีว่ารี - อัลล์สตัทท์ - เมืองชาลบูร์ก - เชสกี้ คลุมลอฟ - ปร๊าก - ช้อปปิ้งIngolstadt Outlet / เมนูพิเศษ ขาหมู, เป็ดโบฮีเมี่ยน

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินมิวนิค - อิงโกลสลตัดท์ - Ingolstadt Village Outlet - มิวนิค - ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า - สนามกีฬาโอลิมปิค - จัตุรัสมาเรียน
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
» เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ - ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
» ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
» คาโรวีวารี่ - บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ - ปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
» ประตูเมืองเก่า - อิสระช้อปปิ้งPalladiumShoppingMall
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAR8-EK-EAST-EUR015   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26MAY-2JUN
16-23 JUN
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก อิตาลี - สโลวีเนีย - ออสเตรีย - เชค : โบโลญญา - เวนิส - ลูบลีอานา - กราซ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปร๊าก - นาฬิกาดาราศาสตร์ / เมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้หมึกดำ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - โบโลญญา - เปียสซ่า มัจโจเล่ - เวนิส
» เกาะเวนิส - ซานมาร์โค - วังดอดจ์ - โบสถ์ซานมาร์โค - ลูบลีอานา - จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน - สะพานมังกร
» กราซ - จัตุรัสเมืองเก่า-เวียนนา - สตัดท์พาร์ค
» พระราชวังเชินบรุนน์ - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - เชสกี้ ครุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
» ประตูเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง - สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAS9-TK-CH-DE-CZ8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-22 JUN
15-22 JUL
16-23 SEP
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สวิส - เยอรมนี - เชก : ซูริค - ซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - สตุ๊ตการ์ท - โรเทนเบิร์ก - วูซเบิร์ก - แบมเบิร์ก - คาโลวี วารี - คุทนา โฮร่า - ปราก - ปราสาทปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - เมืองซูริค - เมืองซอฟฮาวเซ่น - เมืองซูริค - จตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - เดินเล่นบนถนนบานโฮฟซตราสเซอ
» เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมืองเมทซิงเก้น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - เมืองสตุ๊ตการ์ท - ชลอสส์พลาทซ์ - ถ่ายรูปคู่กับปราสาทใหม่ - จตุรัสเมืองเก่า
» เมืองโรเทนบวร์ก - ถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมือง - เมืองวูซเบิร์ก - ชมวูซเบิร์ก เรสซิเด้นส์ - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารวูซเบิร์ก
» เมืองแบมเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมืองแบมเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแบมเบิร์ก - เมืองคาโลวี วารี
» เมืองคาโลวี วารี - เมืองคุทนาโฮร่า - ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์เซนต์บาบาร่า - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016

39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAS9-TK-CH-DE-CZ8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สวิส - เยอรมนี - เชก : ซูริค - ซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - สตุ๊ตการ์ท - โรเทนเบิร์ก - วูซเบิร์ก - แบมเบิร์ก - คาโลวี วารี - คุทนา โฮร่า - ปราก - ปราสาทปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - เมืองซูริค - เมืองซอฟฮาวเซ่น - เมืองซูริค - จตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - เดินเล่นบนถนนบานโฮฟซตราสเซอ
» เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมืองเมทซิงเก้น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - เมืองสตุ๊ตการ์ท - ชลอสส์พลาทซ์ - ถ่ายรูปคู่กับปราสาทใหม่ - จตุรัสเมืองเก่า
» เมืองโรเทนบวร์ก - ถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมือง - เมืองวูซเบิร์ก - ชมวูซเบิร์ก เรสซิเด้นส์ - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารวูซเบิร์ก
» เมืองแบมเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมืองแบมเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแบมเบิร์ก - เมืองคาโลวี วารี
» เมืองคาโลวี วารี - เมืองคุทนาโฮร่า - ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์เซนต์บาบาร่า - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2559 / 2016

40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAS9-OS-AT-CZ-DE8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-28 SEP
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เชก - เยอรมนี : เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ฮัลล์สตัท - ซาลส์บวร์ก - เชสกี้ คลุมลอฟปราก - ปราสาทปราก - เดรสเด้น - เบอร์ลิน - ฮัมบูร์ก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถ่ายรูปคู่กับพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท
» เมืองฮัลล์สตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - ถ่ายรูปคู่บ้านของโมสาร์ท
» เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ - ถ่ายรูปคู่กับปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - เมืองเดรสเด้น
» ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเดรสเด้น - กำแพงThe Furstenzug - เมืองเบอร์ลิน - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยบรันเดนเบิร์ก - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเบอร์ลิน - ถนนคูร์ฟูร์สเตนดัมม์
» เมืองฮัมบูร์ก - ท่าเรือฮัมบูร์ก - โบสถ์เซนต์ไมเคิล - ศาลาว่าการเมืองฮัมบูร์ก - ถนนมอคเค่นเบิร์ก - สนามบินนานาชาติฮัมบูร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAS9-OS-AT-CZ-DE8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-29 OCT
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เชก - เยอรมนี : เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ฮัลล์สตัท - ซาลส์บวร์ก - เชสกี้ คลุมลอฟปราก - ปราสาทปราก - เดรสเด้น - เบอร์ลิน - ฮัมบูร์ก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถ่ายรูปคู่กับพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท
» เมืองฮัลล์สตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - ถ่ายรูปคู่บ้านของโมสาร์ท
» เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ - ถ่ายรูปคู่กับปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - เมืองเดรสเด้น
» ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเดรสเด้น - กำแพงThe Furstenzug - เมืองเบอร์ลิน - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยบรันเดนเบิร์ก - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเบอร์ลิน - ถนนคูร์ฟูร์สเตนดัมม์
» เมืองฮัมบูร์ก - ท่าเรือฮัมบูร์ก - โบสถ์เซนต์ไมเคิล - ศาลาว่าการเมืองฮัมบูร์ก - ถนนมอคเค่นเบิร์ก - สนามบินนานาชาติฮัมบูร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปตะวันออก, โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บริการลูกค้า
การจองและชำระเงิน
เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Cost
Attractions
Environment
Food
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนพฤษภาคม 2559
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนมิถุนายน 2559
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนกรกฎาคม 2559
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนสิงหาคม 2559
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนกันยายน 2559
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนมกราคม 2560
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794