Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
Next Last
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก / เที่ยวยุโรปตะวันออก

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
28OCT-6NOV
ราคา/ท่าน :
93,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
84,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - สวนมิราเบล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์ก สถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
4-13 / 18-27 NOV / 25NOV-4DEC
2-11 / 9-18 DEC
ราคา/ท่าน :
84,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
76,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - สวนมิราเบล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
11-20 NOV
ราคา/ท่าน :
77,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,000 บาท
70,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - สวนมิราเบล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12-NY(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC-5JAN
ราคา/ท่าน :
103,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
93,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก) - เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - ปราสาทปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์ก - ชมมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - นครมิวนิก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา
ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ฮัลล์สตัทท์
หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์ก สถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - ชมมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - นครมิวนิก
ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12-NY(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC-6JAN
ราคา/ท่าน :
108,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,500 บาท
98,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/87,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก) - เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - ปราสาทปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์ก - ชมมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - นครมิวนิก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา
ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ฮัลล์สตัทท์
หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์ก สถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - ชมมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - นครมิวนิก
ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12-NY(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-7JAN
ราคา/ท่าน :
107,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,500 บาท
97,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/86,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก) - เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - ปราสาทปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์ก - ชมมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - นครมิวนิก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา
ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ฮัลล์สตัทท์
หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์ก สถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - ชมมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - นครมิวนิก
ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAS3-EK-EAST-EUR01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC16-6JAN17
ราคา/ท่าน :
75,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
67,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - โปแลนด์ - ฮังการี - ออสเตรีย - เยอรมนี : พระราชวังเกาะกลางน้ำ - พิพิธภัณฑ์เฟดเดอริก โชแปงมิวเซียม - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเเอกเก็นเบิร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - ถ่ายภาพกับพระราชวังฤดูร้อนนิมเฟนบูร์ก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - วอร์ซอ, โปแลนด์ - พระราชวังเกาะกลางน้ำ - ศูนย์วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์วอร์ซอ
พระราชวังหลวง - พิพิธภัณฑ์เฟดเดอริก โชแปงมิวเซียม - เมืองกรากุฟ (มรดกโลก)
เมืองออสวิชิม - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ - เหมืองเกลือ วิลลิชก้า
กรากุฟ - เมืองบูดาเปสต์
โบสถ์เอสตาร์กอม - วิเซกราด - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดิน
ป้อมชาวประมง - ถ่ายรูปจัตุรัสวีรบุรุษ - เมืองกราซ - พระราชวังเเอกเก็นเบิร์ก - หอศิลปะเมืองกราซ สะพาน Murinsel
ฮัลล์สตัทท์ - เมืองซัลบวร์ก - ถ่ายรูปปราสาทมิราเบล และสวนมิราเบล - ช้อปปิ้งถนนคนเดินย่านเมืองเก่า
เมืองมิวนิก - ถ่ายภาพกับพระราชวังฤดูร้อนนิมเฟนบูร์ก - เขตเมืองเก่า - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินแม็กซิมิเลี่ยน - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAS3-EK-EAST-EUR03
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC16-8JAN17
ราคา/ท่าน :
74,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
66,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ฮังการี - สโลวัค - ออสเตรีย - เชค : ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ - ป้อมชาวประมง - ช้อปปิ้งที่พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท - พระราชวังเชินบรุนน์ - เชสกี้ครุมลอฟ - มหาวิหารเซนต์วิตุส - นาฬิกาดาราศาสตร์ - มืองคาโลวี วารี - ปราสาทคาร์ลชไตน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ - บูดาเปสต์
เอสตาร์กอม - วิเซกราด - เซนเทนเดอร์ - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ
สโลวัค - จัตุรัสใจกลางเมือง - ช้อปปิ้งที่พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท
พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงเวียนนา - สวนสาธารณะสตัดต์ - จัตุรัสสเตฟาน - ถนนคาร์ทเนอร์
เมืองเมลค์ - เชสกี้ครุมลอฟ
กรุงปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
เมืองคาโลวี วารี - มาเรียนสกี ลาสนี - อิสระช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่น - กรุงปราก
ปราสาทคาร์ลชไตน์ - กรุงปราก - สนามบินเมืองปราก - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-CLASSIC-EAST-EU04(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
31OCT-7NOV
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
58,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวาเกีย - ฮังการี : พระราชวังเชินบรุนน์ - จัตรัสมาเรียน - ปราสาทบราติสลาว่า - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - จัตุรัสฮีโร่ - โบสถ์สตีเฟ่น - ปราสาทแห่งปราก - เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน+ไส้กรอกเวียนนา+กูลาซซุป

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
มิวนิค - ซาลส์บวร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์
บูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสฮีโร่ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - ปราก
ปราสาทปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ช่างทองโบราณ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
สนามบินมิวนิค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-CLASSIC-EAST-EU04(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
5-12 DEC
ราคา/ท่าน :
61,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
60,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวาเกีย - ฮังการี : พระราชวังเชินบรุนน์ - จัตรัสมาเรียน - ปราสาทบราติสลาว่า - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - จัตุรัสฮีโร่ - โบสถ์สตีเฟ่น - ปราสาทแห่งปราก - เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน+ไส้กรอกเวียนนา+กูลาซซุป

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
มิวนิค - ซาลส์บวร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์
บูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสฮีโร่ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - ปราก
ปราสาทปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ช่างทองโบราณ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
สนามบินมิวนิค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-DELIGHT-EAST-EU02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11-19 NOV
ราคา/ท่าน :
66,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/64,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวาเกีย - ฮังการี : พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ - ปราสาทบราติสลาวา ล่อเรือแม่น้ำดานูบ - ปราสาทน้อยชวานสไตน์ - หมู่บ้านฮัลสตัท - ปราสาทครุมลอฟ - ปราสาทแห่งปราก / เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน, ไส้กรอกเวียนนา, กุลาชซุป / ราคานี้รวมค่าวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมิวนิค - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ
อินส์บรูค - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่ Unesco
ครุมลอฟ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งย่าน ถนนคาร์นท์เนอร์
เวียนนา - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - CASTLE HILL - โบสถ์แมทเธียส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ - กรุงบราติสลาวา - กรุงปราก - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - กรุงมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ศาลาว่าการเมือง
มหานครมิวนิค - สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กัลฟ์ แอร์

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAI7-GF-DE-NL-BG-LUX03
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
4-10 / 18-24 NOV
ราคา/ท่าน :
46,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
46,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก : มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารโคโลญจน์ - ซานส์คันส์ - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - อะตอมเมี่ยม - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก / เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน - ไส้กรอกเยอรมัน / อัตรานี้รวมค่าวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่บาห์เรน - แฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - โรเมอร์เบิร์ค - ตุ๊กตาเริงะบำ - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
กรุงอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - เมืองซานส์คันส์ - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์คันส์ - โรงงานทำรองเท้าไม้
เมืองบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะมาเนคินปิส - กรุงลักเซมเบิร์ก
เมืองไฮเดลเบิร์ก - ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ชมประตูคืนเดียว - นครแฟรงก์เฟิร์ต
เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่บาห์เรน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีวีเอ แอร์

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAI7-BR-FAMOUS-EAST-EU01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
1-8 DEC
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี : พระราชวังเชินบรุนน์ - ฮัลล์สตัทท์ - ปราสาทบราติสลาวา - จัตุรัสฮีโร่ โบสถ์สตีเฟ่น - ปราสาทครุมลอฟ / เมนูพิเศษ ไส้กรอกเวียนนา - กูลาชซุป / อัตรานี้รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองซาลส์บวร์ก
ชาลซ์บูร์ก - ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่ Unesco
เชสกี้ ครุมลอฟ - กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่าPowder Gate - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
ปราก - กรุงบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ
บูดาเปสต์ - CASTLE HILL - โบสถ์แมทเธียส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา
ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบิน กรุงเวียนนา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
สิงคโปร์แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-ROMANTIC-EAST-EU04(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-14 / 14-21 FEB
14-21 MAR 17
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - ออสเตรีย - เชก - สโลวัค - ฮังการี : พระราชวังเชินบรุนน์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส / เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน - ไส้กรอกเวียนนา - กูลาซซุป

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสิงคโปร์
กรุงมิวนิค - ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - ดอกไม้มิราเบล - ถนน Getreidegasse
กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สตีเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งสินค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์
กรุงบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - Castle Hill - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
กรุงปราก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ช่างทองโบราณ - กรุงมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ศาลาว่าการเมือง
สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
สิงคโปร์แอร์ไลน์

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-ROMANTIC-EAST-EU04(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-17 APR 17
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - ออสเตรีย - เชก - สโลวัค - ฮังการี : พระราชวังเชินบรุนน์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส / เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน - ไส้กรอกเวียนนา - กูลาซซุป

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสิงคโปร์
กรุงมิวนิค - ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - ดอกไม้มิราเบล - ถนน Getreidegasse
กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สตีเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งสินค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์
กรุงบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - Castle Hill - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
กรุงปราก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ช่างทองโบราณ - กรุงมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ศาลาว่าการเมือง
สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAI7-QR-SMART-EAST-EU07
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
28JAN-5FEB
4-12 / 18-26 FEB
4-12 / 11-19 MAR 17
ราคา/ท่าน :
54,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
54,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - ออสเตรีย - เชก - สโลวัค - ฮังการี : ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองซาลส์บวร์ก - ปราสาทครุมลอฟ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์นท์เนอร์ / เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน - ไส้กรอกเวียนนา - กูลาซซุป / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูค - หลังคาทองคำ
ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บวร์ก
เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงบราติสลาวา
กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - Castle Hill - ชมด้านนอกโบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
กรุงเวียนนา - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - ผ่านชมถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก
พระราชวังเชินบรุนน์ - ชมด้านนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินกรุงเวียนนา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAU7-TG-EAST-EUR002(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
1-9 / 15-23 NOV / 29NOV-7DEC
ราคา/ท่าน :
55,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
55,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - เช็ก - สโลวัค / พิเศษจองด่วน!! เมื่อมัดจำภายในก.ย.นี้ ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น : เมืองซาลส์บวร์ก - เมืองบูดาเปสต์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมจัตุรัสโรเมอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เมืองมิวนิค (เยอรมัน) - เมืองซาลส์บวร์ก(ออสเตรีย) - ฮัลสตัท - บาด ไรเชินนฮาลล์
เวียนนา - พระราชวังเชรินน์บรุนน์
เมืองบูดาเปสต์(ฮังการี) - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานู้บ
เมืองบราติสลาวา(สโลวัค) - กรุงปราก(สาธารณรัฐเชก)
ปราก - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส - ด้านนอกพระราชวังหลวง - จตุรัสเมืองเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์
คาร์โลวี วารี - เมืองนูเรมเบิร์ก (เยอรมัน) - ไกเซอร์เบิร์ก
เมืองโรเธนเบิร์ก - ย่านจตุรัส Markt Platz - นครแฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนน ZEIL - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAU7-TG-BG-NL-FR001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
31OCT-6NOV
4-10 / 18-24 NOV / 25NOV-1DEC / 28NOV-4DEC
ราคา/ท่าน :
49,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
49,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส / พิเศษจองด่วน!! เมื่อมัดจำภายในก.ย.นี้ ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น : บรัสเซลส์ - อัมสเตอร์ดัม - บรูกจ์ - ปารีส / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และทิปคนขับ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บรัสเซลส์ - กรุงอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานสาธิตเจียระไนเพชร - ถ่ายรูปกับป้าย I Amsterdam
เมืองบรูกจ์ - เมืองบรัสเซลส์ - ถ่ายภาพคู่กับแมนาคินพิส - จัตุรัสแกรนด์เพลส
ช้อปปิ้งที่ La Vallee Outlet - กรุงปารีส
เมืองแวร์ซายส์ - เข้าชมภายในพระราชวังแวร์ซายส์ - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปกับ ประตูชัยนโปเลียน
สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAR0-TG-EAST-EUR10D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
3-12 / 10-19 / 17-26 NOV / 24NOV-3DEC
ราคา/ท่าน :
95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
86,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เช็ก : สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมซาร์ต - เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ - พระราชวังฮอฟบวร์ก - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งย่านคาร์ทเนอร์สตรีท - จตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เฟราเอ่นเคียร์เคร่ - ตลาดวิคทัวเลียน / เมนูพิเศษ ขาหมูเยอมนัน พร้อมเบียร์ - ทานอาหารพื้นเมืองที่หมู่บ้านกรินซิ่ง พร้อมเสริฟไวน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมิวนิค (ประเทศเยอรมนี) - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมซาร์ต - ช้อปปิ้งถนนGetreidegasse - เมืองฮัลล์สตัทท์
เมืองฮัลล์สตัทท์ - กรุงเวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ถนนวงแหวนRing Strasse - พระราชวังฮอฟบวร์ก - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งย่านคาร์ทเนอร์สตรีท - พิเศษ ทานอาหารพื้นเมืองที่หมู่บ้านกรินซิ่ง พร้อมเสริฟไวน์
กรุงเวียนนา - กรุงบูดาเปสต์ - จตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทธิอัส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
กรุงบูดาเปสต์ - กรุงบราติสลาวา - ชมด้านนอก ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - กรุงปราก
กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ถนนโกเด้นเลน - สะพานชาร์ลส์ - จัตุรัสเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ทานอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์
กรุงปราก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทครุมลอฟ
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ศาลาว่าการเมืองใหม่ - เฟราเอ่นเคียร์เคร่ - ตลาดวิคทัวเลียน
สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAR0-TG-EAST-EUR10D(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
1-10 / 8-17 / 15-24 DEC
ราคา/ท่าน :
99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เช็ก : สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมซาร์ต - เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ - พระราชวังฮอฟบวร์ก - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งย่านคาร์ทเนอร์สตรีท - จตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เฟราเอ่นเคียร์เคร่ - ตลาดวิคทัวเลียน / เมนูพิเศษ ขาหมูเยอมนัน พร้อมเบียร์ - ทานอาหารพื้นเมืองที่หมู่บ้านกรินซิ่ง พร้อมเสริฟไวน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมิวนิค (ประเทศเยอรมนี) - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมซาร์ต - ช้อปปิ้งถนนGetreidegasse - เมืองฮัลล์สตัทท์
เมืองฮัลล์สตัทท์ - กรุงเวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ถนนวงแหวนRing Strasse - พระราชวังฮอฟบวร์ก - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งย่านคาร์ทเนอร์สตรีท - พิเศษ ทานอาหารพื้นเมืองที่หมู่บ้านกรินซิ่ง พร้อมเสริฟไวน์
กรุงเวียนนา - กรุงบูดาเปสต์ - จตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทธิอัส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
กรุงบูดาเปสต์ - กรุงบราติสลาวา - ชมด้านนอก ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - กรุงปราก
กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ถนนโกเด้นเลน - สะพานชาร์ลส์ - จัตุรัสเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ทานอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์
กรุงปราก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทครุมลอฟ
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ศาลาว่าการเมืองใหม่ - เฟราเอ่นเคียร์เคร่ - ตลาดวิคทัวเลียน
สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
โอมานแอร์

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAN2-WY-DE-AT6D-PRO(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
28OCT-2NOV
ราคา/ท่าน :
59,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
56,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - German - Austria : ซาลส์บวร์ก - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - โบสถ์เซนต์จาคอบ - Golden Roof

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - มิวนิค
มิวนิค - ซาลส์บวร์ก - Mirabell Garden - ชมDomplatz - เวียนนา
พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ชมกรุงเวียนนา - มหาวิหารสเตฟาน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ตเนอร์สตรีท - กราซ - ถ่ายรูปกับปราสาทชลอสแบร์ก
วิลลาค - โบสถ์เซนต์จาคอบ - ทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ - อินส์บรูค
ชม dom zu st. Jakob - ชมGolden Roof (Goldness Dachl) - ช้อปปิ้งย่าน Maria-Theresien Strasse มิวนิค - เดินทางกลับ
แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
โอมานแอร์

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAN2-WY-DE-AT6D-PRO(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
18-23 NOV
2-7 / 9-16 / 26-31 DEC
ราคา/ท่าน :
57,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
54,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - German - Austria : ซาลส์บวร์ก - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - โบสถ์เซนต์จาคอบ - Golden Roof

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - มิวนิค
มิวนิค - ซาลส์บวร์ก - Mirabell Garden - ชมDomplatz - เวียนนา
พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ชมกรุงเวียนนา - มหาวิหารสเตฟาน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ตเนอร์สตรีท - กราซ - ถ่ายรูปกับปราสาทชลอสแบร์ก
วิลลาค - โบสถ์เซนต์จาคอบ - ทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ - อินส์บรูค
ชม dom zu st. Jakob - ชมGolden Roof (Goldness Dachl) - ช้อปปิ้งย่าน Maria-Theresien Strasse มิวนิค - เดินทางกลับ
แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
โอมานแอร์

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAN2-WY-DE-AT6D-PRO(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC-1JAN / 28DEC-2JAN
ราคา/ท่าน :
61,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
58,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - German - Austria : ซาลส์บวร์ก - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - โบสถ์เซนต์จาคอบ - Golden Roof

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - มิวนิค
มิวนิค - ซาลส์บวร์ก - Mirabell Garden - ชมDomplatz - เวียนนา
พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ชมกรุงเวียนนา - มหาวิหารสเตฟาน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ตเนอร์สตรีท - กราซ - ถ่ายรูปกับปราสาทชลอสแบร์ก
วิลลาค - โบสถ์เซนต์จาคอบ - ทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ - อินส์บรูค
ชม dom zu st. Jakob - ชมGolden Roof (Goldness Dachl) - ช้อปปิ้งย่าน Maria-Theresien Strasse มิวนิค - เดินทางกลับ
แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
โอมานแอร์

แพคเกจ ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : THAAN2-WY-DE-AT6D-PRO(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
27DEC-1JAN / 28DEC-2JAN
ราคา/ท่าน :
61,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
58,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - German - Austria : ซาลส์บวร์ก - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - โบสถ์เซนต์จาคอบ - Golden Roof

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - มิวนิค
มิวนิค - ซาลส์บวร์ก - Mirabell Garden - ชมDomplatz - เวียนนา
พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ชมกรุงเวียนนา - มหาวิหารสเตฟาน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ตเนอร์สตรีท - กราซ - ถ่ายรูปกับปราสาทชลอสแบร์ก
วิลลาค - โบสถ์เซนต์จาคอบ - ทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ - อินส์บรูค
ชม dom zu st. Jakob - ชมGolden Roof (Goldness Dachl) - ช้อปปิ้งย่าน Maria-Theresien Strasse มิวนิค - เดินทางกลับ
แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปตะวันออก, โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนตุลาคม 2559
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนธันวาคม 2559
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนมกราคม 2560
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนมีนาคม 2560
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2560
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนกันยายน 2560
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794