ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2557 / 2014
ทัวร์เกาหลี
ภาษา ภาษาไทย English
Share |

หน้าแรก จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบินในประเทศ ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ ต่างประเทศ รถเช่า ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา
ทัวร์ยุโรปตะวันออก |ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก |แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก | ข้อมูลท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก       ติดตาม eTravelWay.com ใน google+     
 
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 
    ทัวร์จีน Hot!
    ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เสินเจิ้น -
         (ทัวร์จีน) Hot!
    ทัวร์ทิเบต - (ทัวร์จีน)
    ทัวร์เฉินตู / จิ่วจ้ายโกว -
         (ทัวร์จีน)
    ทัวร์มาเก๊า - (ทัวร์จีน) Hot!
       ==============
    ทัวร์ไต้หวัน
    ทัวร์ญี่ปุ่น Hot!
    ทัวร์เกาหลี Hot!
    ทัวร์ฟิลิปปินส์
  

     
        
        
 
      ทัวร์แอฟริกา (ทวีป)
  
    ทัวร์เซ้าท์แอฟริกา Hot!
    ทัวร์เคนยา

  
   ทัวร์มาดากัสการ์
       


  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
      
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก / เที่ยวยุโรปตะวันออก

1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AM1-OS-EAST-EUROPE8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2557  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2557  #ทัวร์วันแม่ 2557  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-9 / 16-23 MAY
6-13 / 20-27 JUN
4-11 / 11-18 / 18-25 JUL
8-15 / 22-29 AUG
5-15 / 19-26 SEP
 ราคา / ท่าน :  86,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-(เชค-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค)
» กรุงเทพฯ
» กรุงเวียนนา-ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทปราก-เดอะโกลเด้นเลน-มหาวิหาร เซนต์วิตุส-จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต-สะพานชาร์ลส
» เมืองคาร์โลวีวารี-ชิมน้ำแร่ธรรมชาติ-เมืองเชสกี้คลุมลอฟ-ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทครุมลอฟ
» เมืองซาลส์บวร์ก-สวนมิราเบล-มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก-เมืองเซนต์โวล์ฟกัง-เมืองฮัลสแตท
» กรุงเวียนนา-ผ่านชมโรงละครโอเปร่า-พระราชวังเชินบรุน-ช้อปปิ้งย่านKartner Street
» กรุงบูดาเปสต์-ชมCastle Hill-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-จัตุรัสวีรบุรุษ-ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» เมืองบราติสลาวา-โบสถ์เซนต์มาร์ตินและปราสาทบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ช้อปปิ้งParndorf Designer Outlet-สนามบินกรุงเวียนนา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2557 / 2014

  
   
 
2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
สิงคโปร์แอร์ไลน์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AM5-SQ-EAST-EUROPE8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2557  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28APR-5MAY
 ราคา / ท่าน :  81,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ-แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
» มิวนิค-อินน์สบรูค-เชสกี้ ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก-จัตุรัสเมืองเก่า-นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ-จัตุรัสเวนเชสลาส
» จัตุรัสฮราดคานีย์-ปราสาทแห่งกรุงปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-เขตโกลเด้นเลน-สะพานชาร์ล-กรุงเวียนนา-คาร์ทเนอร์สตรีท
» พระราชวังเชิร์นบรุนน์-ริงสตราเซ่-นครบูดาเปสต์-ราชินีแห่งลุ่มน้ำดานูบ-ป้อมชาวประมง-โบสถ์แมทเทียส-ถนนวาซีอุฟี
» เมลค์-วิหารสตีฟท์เมลค์-ซาลส์เบิร์ก-เดอะซาวด์ออฟมิวสิค-สวนมิราเบล-เมืองมิวนิค
» ผ่านชมจัตุรัสศาลากลางเมืองเก่า-ศาลาประจำเมือง-สนามบินมิวนิค-แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2557 / 2014

  
   
 
3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AM5-TG-EAST-EUROPE9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2557  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-9 / 4-12 MAY
 ราคา / ท่าน :  96,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
83,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-5ประเทศ(เยอรมัน-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย)
» กรุงเทพฯ-นครมิวนิค
» เมืองคาร์โลวี วารี-กรุงปราก-จัตุรัสเมืองเก่า-วิหารทิน-นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ
» จัตุรัสฮราดคานีย์-ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-เขตโกลเด้นเลน-สะพานชาร์ล-สาธารณรัฐสโลวาเกีย-กรุงบราติสลาวา-ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา-จัตุรัสใจกลางเมือง
» นครบูดาเปสต์-ราชินีแห่งลุ่มน้ำดานูบ-จัตุรัสวีรบุรุษ-ป้อมชาวประมง-โบสถ์แมทเทียส-ถนนวาซีอุฟี
» กรุงเวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุนน์-คาร์ทเนอร์สตรีท
» เชสกี้ ครุมลอฟ-อัพเพอร์ออสเตรีย-เมืองเซนท์วูลฟ์กัง
» เมืองฮัลล์ทัทท์-ซาลส์เบิร์ก-สวนมิราเบล-ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก-ซาลซัค-จัคุรัสเรสซิเดนท์-มหาวิหารประจำเมือง-ผ่านทะเลสาบเคมเซ่-เมืองการ์มิช
» เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองมิวนิค-เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2557 / 2014

  
   
 
4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AL7-OS-DE-AT-LU04(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26APR-2MAY
17-24 MAY
7-14 / 21-28 JUN
 ราคา / ท่าน :  83,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/77,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน-ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» กรุงเวียนนา-ฮัลตัส-หมู่บ้านโมสาร์ท-ล่องเรือชมทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกัง-เซนต์วูล์ฟกัง
» โรงงานคริสตัลสวารอฟกี้-เมืองอินส์บรุค-ชมหลังคาทองคำ-เมืองฟุสเซ่น
» ปราสาทนอยชวานชไตน์-ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ-การ์มิชพาร์เทนเคียร์เช่น
» ปรีน-ทะเลสาบคีมเซ่-ปราสาทเฮอเรนคีมเซ-เมืองซาลส์เบิร์ก-เก็บภาพบ้านโมซาร์ท
» เมืองลินซ์-จตุรัสHauptplaz-Melk Abbey-เวียนนา
» พระราชวังเชินบรุนน์-ชมสตัดท์พาร์ค-พระราชวังฮับส์บูร์ก-ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014

  
   
 
5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AL7-OS-DE-AT-LU04(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-14 MAY
 ราคา / ท่าน :  84,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
80,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน-ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» กรุงเวียนนา-ฮัลตัส-หมู่บ้านโมสาร์ท-ล่องเรือชมทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกัง-เซนต์วูล์ฟกัง
» โรงงานคริสตัลสวารอฟกี้-เมืองอินส์บรุค-ชมหลังคาทองคำ-เมืองฟุสเซ่น
» ปราสาทนอยชวานชไตน์-ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ-การ์มิชพาร์เทนเคียร์เช่น
» ปรีน-ทะเลสาบคีมเซ่-ปราสาทเฮอเรนคีมเซ-เมืองซาลส์เบิร์ก-เก็บภาพบ้านโมซาร์ท
» เมืองลินซ์-จตุรัสHauptplaz-Melk Abbey-เวียนนา
» พระราชวังเชินบรุนน์-ชมสตัดท์พาร์ค-พระราชวังฮับส์บูร์ก-ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


  
   
 
6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AL7-EK-EAST-EUROPE-LU05(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30APR-6MAY
14-20 / 21-27 MAY
4-10 / 11-14 / 18-24 JUN
 ราคา / ท่าน :  73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เชค-ออสเตรีย-เยอรมัน
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ-Munich International Airport-พิพิธภัณฑ์BMW-จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์-เมืองฟุสเซ่น
» เมืองโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานชไตน์-เมืองอินส์บรุค-หลังคาทองคำ
» ช้อปปิ้งโรงงานคริสตัลสวารอฟกี้-เมืองซาลส์เบิร์ก-สวนมิราเบล-ถ่ายรูปบ้านโมซาร์ท-ช้อปปิ้งตลาดเก่าAfter Market-จัตุรัสResidenzplate-เมืองเชสกีกรุมลอฟ-ปราสทาเชสกีกรุมลอฟ
» ปราสาทปราก-สะพานชาร์ล-ประตูเมืองเก่า-นาฬิกาดาราศาสตร์-ชมJewish quarter
» เมืองลินซ์-อารามMelk Abbey-กรุงเวียนนา
» พระราชวังเชินบรุนน์-ชมสตัดท์พาร์ค-ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่-เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014

  
   
 
7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AL7-OS-EAST-EUROPE-LU07(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-14 MAY
 ราคา / ท่าน :  84,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
80,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนสายวงแหวน-ถ่ายรูปพระราชวังฮอฟบูร์ก-เดินเล่นสวนสาธารณะสตัดท์พาร์ค-ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่
» เชสกีกรุมลอฟ-ปราสาทกรุมลอฟ
» เมืองคาร์โลวี วารี-กรุงปราก-ประตูเมืองเก่า-นาฬิกาดาราศาสตร์-Jewish quarter
» ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัสแคทเทอร์ดรอล-โกลเด้นเลน-สะพานชาร์ล-เมืองบราติสลาวา
» ปราสาทบราติสลาวา-เมืองบูดาเปสต์-เกลเลิร์ตฮิลล์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» เมืองบูดาเปสต์-ป้อมชาวประมง-ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ-สนามบินเวียนนา-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2557 / 2014

  
   
 
8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AL7-OS-EAST-EUROPE-LU07(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-24 MAY
17-14 / 21-28 JUN
 ราคา / ท่าน :  83,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/77,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนสายวงแหวน-ถ่ายรูปพระราชวังฮอฟบูร์ก-เดินเล่นสวนสาธารณะสตัดท์พาร์ค-ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่
» เชสกีกรุมลอฟ-ปราสาทกรุมลอฟ
» เมืองคาร์โลวี วารี-กรุงปราก-ประตูเมืองเก่า-นาฬิกาดาราศาสตร์-Jewish quarter
» ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัสแคทเทอร์ดรอล-โกลเด้นเลน-สะพานชาร์ล-เมืองบราติสลาวา
» ปราสาทบราติสลาวา-เมืองบูดาเปสต์-เกลเลิร์ตฮิลล์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» เมืองบูดาเปสต์-ป้อมชาวประมง-ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ-สนามบินเวียนนา-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014

  
   
 
9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีวีเอแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-BR-EAST-EUROPE8D-APR(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2557  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28APR-5MAY
 ราคา / ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย-เยอรมนี-เชค เมนูพิเศษ เป็ดอบสไตล์โบฮีเมียน
» กรุงเทพฯ
» กรุงเวียนนา-เมืองลินซ์-ชมจัตุรัสHauptplaz-เมืองอินส์บรูค-ชมหลังคาทองคำ
» เมืองโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-นครมิวนิค-ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองอินกอลสตัดท์-เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวีวารี-กรุงปร๊าก
» นำเข้าชมปราสาทแห่งปร๊าก-ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส-พระราชวังหลวง-ย่านช่างทองโบราณ-สะพานชาร์ล-ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า-นาฬิกาดาราศาสตร์-เชสกี้ ครุมลอฟ-นำชมปราสาทครุมลอฟ-แม่น้ำวอลตาวา
» กรุงเวียนนา-ถนนสายวงแหวน-ผ่านชมโรงละครโอเปร่า-ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก-พระราชวังเชินบรุนน์-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2557 / 2014

  
   
 
10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-QR-EAST-EUROPE8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-24 / 22-29 MAY
12-19 JUN
22-29 JUL
 ราคา / ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก
» กรุงเทพฯ-แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงโดฮา
» เวียนนา-ผ่านชมถนนสายวงแหวน-พระราชวังฮอฟเบิร์ก-พระราชวังเชินบรุนน์-สวนสาธารณะสตัดปาร์ค-โบสถ์เซนต์สตีเฟน
» กรุงบูดาเปสต์-จัตุรัสวีรบุรุษCastle Hill-ชมโบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง
» กรุงบราติสลาวา-กรุงปราก
» ปราสาทแห่งปราก-มหาวิหารเซนต์วิตุส-ชมพระราชวังหลวง-ย่านช่างทองโบราณ-เชสกี้ ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องแก้วสวารอฟสกี้-ถนนคาร์นท์เนอร์
» สนามบินชเวทชาท(กรุงเวียนนา)-เดินทางกลับ-แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงโดฮา
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2557 / 2014

  
   
 
11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-OS-EAST-EUROPE8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันแรงงาน 2557  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2557  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-29 APR / 29APR-6MAY
13-20 MAY
10-17 / 17-24 JUN
 ราคา / ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย-เยอรมนี-เชค
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา-ลินซ์-ชมจัตุรัสHauptplaz-เมืองอินส์บรูค-หลังคาทองคำ
» เมืองโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-นครมิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองอินกอลสตัดท์-ช้อปปิ้งIngolstadt Village-เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี วา-กรุงปร๊าก
» ชมปราสาทแห่งปร๊าก-ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส-พระราชวังหลวง-ย่านช่างทองโบราณ-สะพานชาร์ล-ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า-นาฬิกาดาราศาสตร์-เชสกี้ ครุมลอฟ(มรดกโลก)-ปราสาทครุมลอฟ
» กรุงเวียนนา-ถนนสายวงแหวน-พระราชวังเชินบรุนน์-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2557 / 2014

  
   
 
12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG7-OS-TC6-EAST-EUROPE-SPECIAL(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2557  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30APR-7MAY
9-16 MAY
 ราคา / ท่าน :  77,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย-เยอรมนี-เชค เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมนี,เบียร์เยอรมนี(อัตรานี้รวมทิปพนักงานยกกระเป๋า,พนักงานขับรถแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา(ออสเตรีย)-ฮอลสตัท-ซาลสเบิร์ก-สวนมิราเบล-บ้านโมสาร์ต-ชมเมืองเก่า-ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» ซาลสเบิร์ก-เบอร์เชสการ์เด้นท์-ล่องเรือทะเลสาบKonigssee-ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า-ชมย่านเมืองเก่ามิวนิค
» ฟุสเซ่น(เยอรมนี)-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์หัวหอม-ศาลาว่ากลางเก่า-จัตุรัสมาเรียน-บันทึกภาพเมืองมิวนิค
» มิวนิค-เชสกี้คลุมลอฟ-ปราสาทคลุมลอฟ-กรุงปราค
» กรุงปราค-ปราสาทปราค-สะพานชาร์ลส-เมืองเบอร์โน่
» กรุงเวียนนา(ออสเตรีย)-พระราชวังเชริน์บรุนน์-วิหารเซนต์ สตีเฟ่น-ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2557 / 2014

  
   
 
13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG7-OS-TC6.1-EAST-EUROPE-SPECIAL   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2557  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30APR-7MAY
9-16 MAY
 ราคา / ท่าน :  83,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
78,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย-เยอรมนี-เชค เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมนี,เบียร์เยอรมนี(อัตรานี้รวมทิปพนักงานยกกระเป๋า,พนักงานขับรถ,ทิปไกด์ท้องถิ่นแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา(ออสเตรีย)-ซาลสเบิร์ก-สวนมิราเบล-บ้านโมสาร์ต-ชมเมืองเก่า-ฟุสเซ่น(เยอรมัน)
» เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์หัวหอม-ศาลาว่ากลางเก่า-ช้อปปิ้งของที่ระลึกย่านเมืองเก่า
» มิวนิค-ฮอลสตัท-ชมเมืองเชสกี้คลุมลอฟ(มรดกโลก)
» เชสกี้คลุมลอฟ-ปราสาทคลุมปราค-กรุงปราค-ปราสาทปราค-สะพานชาร์ลส-เมืองเก่า
» กรุงปราค-Parndorf Outlet-กรุงเวียนนา
» กรุงเวียนนา(ออสเตรีย)-พระราชวังเชริน์บรุนน์-วิหารเซนต์ สตีเฟ่น-ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2557 / 2014

  
   
 
14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AK0-EK-EAST-EUROPE8D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25APR-2MAY
 ราคา / ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ยุโรปตะวันออก(3 ประเทศสุดคุ้ม เช็ก-ออสเตรีย-เยอรมนี)บินเข้ามิวนิค-บินออกปราก/อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานฑูตเยอรมันผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพมหานคร
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ-เมืองมิวนิค-โบสถ์พระแม่มารี-จตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์-เมืองอูบาอามาเกา-โบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด-เมืองอินซ์บรูค-เมืองซาลส์บวร์ก
» สวนมิราเบล-แวะชมบ้านเกิดของศิลปินเอกผู้แต่งเพลงคลาสสิคชื่อก้องโลกชาวออสเตรียนนามว่าโมสาร์ท-เมืองลินซ์-จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์-มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ-เมืองคาร์โลวี วารี-เที่ยวชมเมืองน้ำแร่-จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» ชมกรุงปราก-เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก-เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส-สะพานชาร์ล-เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ-กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014

  
   
 
15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AK0-TK-EAST-EUROPE8D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2557  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2557  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2557  #ทัวร์วันแม่ 2557  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2557  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29APR-6MAY
4-11 / 10-17 MAY
20-27 JUN
11-18 JUL
7-14 AUG
19-26 SEP
13-20 OCT
 ราคา / ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ยุโรปตะวันออก(3 ประเทศสุดคุ้ม เช็ก-ออสเตรีย-เยอรมนี)บินเข้ามิวนิค-บินออกปราก/อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานฑูตเยอรมันผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล-ถึงสนามบินมิวนิค-โบสถ์พระแม่มารี-จตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์-เมืองอูบาอามาเกา-โบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด-เมืองอินซ์บรูค-เมืองซาลส์บวร์ก
» สวนมิราเบล-แวะชมบ้านเกิดของศิลปินเอกผู้แต่งเพลงคลาสสิคชื่อก้องโลกชาวออสเตรียนนามว่าโมสาร์ท-เมืองลินซ์-จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์-มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ-เมืองคาร์โลวี วารี-เที่ยวชมเมืองน้ำแร่-จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» ชมกรุงปราก-เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก-เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส-สะพานชาร์ล-สนามบินปราก-เดินทางกลับ-แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2557 / 2014

  
   
 
16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A75-TG-GRAND-EASTERN12(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2557  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2557  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2557  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2557  #ทัวร์วันแม่ 2557  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2557  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-27 APR / 26APR-4MAY
3-11 / 10-18 / 17-25 MAY / 31MAY-8JUN
7-15 / 14-22 / 21-29 JUN / 28JUN-13JUL
5-13 / 12-20 / 19-27 JUL / 26JUL-3AUG
9-17 / 16-24 / 23-31 AUG / 30AUG-7SEP
6-14 / 13-21 / 20-28 SEP / 27SEP-5OCT
4-12 / 11-19 / 18-26 OC
 ราคา / ท่าน :  98,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-ออสเตรีย-เชค-สโลวัก-ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก-เมืองพัสเซา-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี-กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก-สะพานชาร์ล-นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา-ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา
» ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» พระราชวังเชิงบรุนน์-ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท
» ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง-ฮัลสตัท-เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค"-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2557 / 2014

  
   
 
17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A75-TG-BEST-EAST-EUROPE40(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2557  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2557  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2557  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2557  #ทัวร์วันแม่ 2557  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2557  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-18 / 16-25 MAY / 23MAY-1JUN / 30MAY-8JUN
6-15 / 13-22 / 20-29 JUN / 27JUN-6JUL
4-13 / 11-20/ 18-27 JUL / 25JUL-3AUR
1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 AUG / 29AUG-7FEB
5-14 / 12-21 / 19-28 SEP / 26SEP-5OCT
3-12 / 10-19 / 17-26 OCT
 ราคา / ท่าน :  103,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,500 บาท
92,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/82,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค-โปแลนด์-ฮังการี-ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แฟรงค์เฟิร์ต-วูร์ซบวร์ก-บัมแบร์ก-เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี(เช็ก)
» คาร์โลวีวารี-ปร๊าก-สะพานชาร์ล-นาฬิกาดาราศาสตร์-โอลด์ทาวน์
» เที่ยวชมกรุงปร๊าก-ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-โบสถ์วิตุส-โอลามุค
» โอลามุค-เอาส์ชวิตซ์-เบอร์กเนา(ค่ายกักกัน/พิพิธภัณฑ์สงคราม)-คราคูฟ
» เที่ยวเมืองคราคูฟ-วาเวลฮิลล์-บูดาเปสต์(ฮังการี)
» เที่ยวนครบูดาเปสต์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา(ออสเตรีย)
» เวียนนา-พระราชวังเชิงบรุนน์-ริงสตราเซ่-ซาลส์บวร์ก
» ซาลส์บวร์ก-เมืองมิวนิค-ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน-เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2557 / 2014

  
   
 
18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A75-TG-BAVARIA-TIROL09(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2557  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2557  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2557  #ทัวร์วันแม่ 2557  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2557  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-26 APR / 26APR-3MAY
3-10 / 10-17 / 17-24 / 24-31 MAY / 31MAY-7JUN
7-14 / 14-21 / 21-28 JUN / 28JUN-5JUL
5-12 / 12-19 / 19-26 JUL / 26JUL-2AUG
2-9 / 9-16 / 16-23 AUG / 23-30 AUG / 30AUG-6SEP
6-13 / 13-20 / 20-27 SEP / 27SEP-4OCT
4-11 /
 ราคา / ท่าน :  93,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,000 บาท
84,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Best of Germany Bavaria-Titolรัฐบาวาเรีย+รัฐทิโรล(เยอรมนี-ออสเตรีย)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-ทะเลสาบทิทิเซ่-อุทยานป่าดำ
» ทะเลสาบทิทิเซ่-หมู่บ้านชวานสเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์
» ฟืสเซ่น-การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น-ยอดเขาชุกสปิตเซ่-เบิร์ชเทสกาเด้น
» เบิร์ชเทสกาเด้น-เที่ยวชมเหมืองเกลือ-หมู่บ้านฮัลล์สตัทด์-ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
» เซนต์วูลฟ์กัง-ซาลส์บวร์ก-พระราชวังแฮเรนคิมเซ-มิวนิก
» เที่ยวชมเมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-สนามบินเมืองมิวนิค-เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2557 / 2014

  
   
 
19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
โอมานแอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AB5-WY-EAST-EUROPE10.1   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-25 MAY
 ราคา / ท่าน :  57,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมัสกัต-แฟรงค์เฟิร์ท-แบมเบิร์ก
» คาร์โลวี วารี-กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-บราทิสลาวา
» เมืองบราทิสลาวา-บูดาเปสต์-ถ่ายรูปป้อมFisherman’s Bastion-ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส
» ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ-พระราชวังเชรินน์บรุนน์
» เมืองซาลส์เบิร์ก-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-เดินทางกลับ-แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมัสกัต
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2557 / 2014

  
   
 
20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อิยิปต์แอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AB5-MS-EAST-EUROPE10.1(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2557 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 /18-25 MAY
 ราคา / ท่าน :  70,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร-แฟรงค์เฟิร์ท-แบมเบิร์ก
» คาร์โลวี วารี-กรุงปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก
» เมืองบราทิสลาวา-บูดาเปสต์-ถ่ายรูปป้อมFisherman’s Bastion-ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ
» ช้อปปิ้งOutlet Parndorf-เวียนนาพระราชวังเชรินน์บรุนน์Schoenbrunne-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน คาร์ทเน่อร์สตราเซ่
» เมืองฮอลสตัทHallstatt-เมืองซาลส์เบิร์ก-เมืองมิวนิค
» ชมเมืองมิวนิค-สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต-เดินทางกลับ-แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2557 / 2014
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2557 / 2014

  
   
 
21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อิยิปต์แอร์
 
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AB5-MS-EAST-EUROPE10.1(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :
 จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25MAY-1JUN
 ราคา / ท่าน :  64,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร-แฟรงค์เฟิร์ท-แบมเบิร์ก
» คาร์โลวี วารี-กรุงปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก
» เมืองบราทิสลาวา-บูดาเปสต์-ถ่ายรูปป้อมFisherman’s Bastion-ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ
» ช้อปปิ้งOutlet Parndorf-เวียนนาพระราชวังเชรินน์บรุนน์Schoenbrunne-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน คาร์ทเน่อร์สตราเซ่
» เมืองฮอลสตัทHallstatt-เมืองซาลส์เบิร์ก-เมืองมิวนิค
» ชมเมืองมิวนิค-สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต-เดินทางกลับ-แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร
» กรุงเทพฯ


  
   
 
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปตะวันออก, โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว

ข้อมูลประเทศไทย
ลิงค์ผู้สนับสนุน
โปรแกรมเสริม


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
  ใช้บริการอีทราเวลเวย์ดอทคอม ปลอดภัยมั่นใจ 100 %  
  โทรสำนักงานใหญ่ +66(0) 2748 6245 (อัตโนมัติ)
  โทรสารสำนักงานใหญ่  +66(0) 2748 6246 - 7
  โทรเฉพาะฉุกเฉิน +66(0) 85 364 2449 (Line: etravelway | Viber | WhatsApp)
  อีเมล์สำนักงานใหญ่ sale.bkk@etravelway.com
  เฟสบุ๊ค facebook.com/eTravelWay
  ทวิตเตอร์ twitter.com/eTravelWay
  กูเกิ้ลพลัส eTravelWay.com/+
  เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น. (จันทร์ - เสาร์: GMT +07.00)
Copyright © 2004-2014 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วี. อาร์. เอเยนซี จำกัด บริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป และตั๋วเครื่องบิน

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/03374