โทร 0 2748 6245
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก / เที่ยวยุโรปตะวันออก

1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AM1-TG-EAST-EUROPE9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-12 / 11-19 / 18-26 JUL / 25JUL-2AUG
8-16 / 15-23 / 22-30 AUG / 29AUG-6SEP
5-13 / 12-20 / 19-27 SEP / 26SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-(เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - เมืองน้ำแร่ - บ่อน้ำพุร้อน - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปภายนอกปราสาทครุมลอฟ
» เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ป้อมปราการโฮเฮนซาลส์บวร์ก - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - เมืองฮัลสแตท
» เมืองมิวนิค - สนามอลิอันซ์ อารีน่า - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ถ่ายรูปจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN2-TG-EUROPE-ROMANTIC10D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-19 JUL
7-16 AUG
18-27 SEP
16-25 OCT / 23OCT-1NOV
13-22 NOV
4-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  115,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500 บาท
104,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-(เยอรมัน - เชก - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส)เมนูเด็ด สวิตฟองดูว์
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค - นูเรมเบิร์ก - ปราสาทจักรพรรดิ - คาโรวี่วารี่
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบลฉากหนังThe Sound Of Music - อินส์บรูค - Goldenes Dachl
» ซังกัลแลน - โบสถ์ซังกัลแลน - อินเทอร์ลาเก้น
» กรินเดลวาลด์ - จุงฟราวน์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
» บาเซิล - รถไฟด่วนTGVสู่ปารีส
» พระราชวังแวร์ซายส์(มีไกด์ไทยบรรยายในวัง) - ขึ้นหอไอเฟล - ช้อปปิ้งที่ลาฟาแยต - ล่องแม่น้ำแซนด์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-IT-CH-FR-BG-NL9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-17 AUG
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,900 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - เมืองมิลาน - เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเคน
» เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็งAletsch Glacier - เมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - แม่น้ำรอยส์
» เมืองดิจอง - มหานครปารีส
» เมืองแวร์ซายส์ - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน,หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - กรุงบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปอนุสรณ์อะโตเมี่ยม
» จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถานที่เจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-QR-EUR-ALPS-PRO-W05   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25JUL-1AUG
22-29 SEP
6-13 OCT
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Europe Alpe(เยอรมัน - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์)เมนูพิเศษ! ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา
» มิวนิค(เยอรมนี) - โอเบอรามาเกา - เมืองโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - ฟุสเซ่น
» ฟุสเซ่น - ฮัลสตัดซ์ - ซอลส์เบิร์ก - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» เบิร์ชเทสกาเด้น - ชมทะเลสาบกษัตริย์Konigsee - เมืองอินซ์บรูกซ์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - หลังคาทองคำGolden Roof
» เมืองลูเซิร์นLuzern - ชมเมืองวาดุส - จัตุรัสใจกลางเมืองชวาเน่นท์พลัทซ์
» เมืองแองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าRotair Titlisหมุน360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขาแอลป์ - พิเศษ ทานอาหารบนเขาทิตลิสPanorama Restaurant - เล่นหิมะบนลานสกี - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ - ทิทิเซ่ - ไฟร์บรูก
» เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีว่าแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-BR-EAST-EUROPE9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีว่าแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-23 SEP
20-28 OCT
3-11 / 17-25 NOV
1-9 DEC
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - ชมสวนดอกไม้มิราเบล
» เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ - เมืองฟุสเซ่น
» ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทแห่งปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - ประเทศฮังการี - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» จัตุรัสวีรบุรุษ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีว่าแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-BR-EAST-EUROPE9D6N(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีว่าแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-16 AUG
8-16 SEP
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เชก - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์
»  เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา - กรุงปร๊าก
» ปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์ก - นครแฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์
» กรุงลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีว่าแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-BR-EAST-EUROPE9D6N(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีว่าแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 / 15-23 OCT
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เชก - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์
»  เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา - กรุงปร๊าก
» ปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์ก - นครแฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์
» กรุงลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-TK-DE-CH-FR9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-10 / 11-19 AUG
3-11 SEP / 24SEP-2OCT
3-11 / 14-22 OCT / 24OCT-1NOV / 30OCT-7NOV
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - เมืองนูเรมเบิร์ก
» นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตนสไตน์ - ชมเมืองวาดุซ - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - ผ่านแม่น้ำรอยส์ - เมืองอินเทอลาเก้น
» เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจูงเฟรา - สถานีรถไฟจูงเฟราย๊อช - ชมถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - กรุงเบิร์น
» เมืองดิจอง - มหานครปารีส
» เมืองแวร์ซายส์(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - สนามบินชาร์ลเดอโกลด์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบลู
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-QR-DE-CH-FR9D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-29 SEP / 28SEP-6OCT
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - แบมเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก
» นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตน สไตน์ - ชมเมืองวาดุซ - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - แม่น้ำรอยส์ - เมืองอินเทอลาเก้น
» เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจูงเฟรา - สถานีรถไฟจูงเฟราย๊อช - นำเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - ชมวิวที่ลานสฟิงซ์ - เมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - กรุงเบิร์น
» เมืองดิจอง - มหานครปารีส
» เมืองแวร์ซายส์ - านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล
» ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ลเดอโกล์ด
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ


10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-TK-EAST-EUROPE9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-24 JUL
2-10 / 12-20 / 20-28 OCT / 29OCT-6NOV
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เชก - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา - กรุงปร๊าก
» ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์ก - นครแฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์
» กรุงลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลม - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-TK-EAST-EUROPE9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-31 JUL / 31JUL-8AUG
12-20 / 15-23 AUG
4-12 / 9-17 / 11-19 SEP / 26SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เชก - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา - กรุงปร๊าก
» ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์ก - นครแฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์
» กรุงลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลม - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-TG-EAST-EUROPE9D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-13 / 19-27 SEP
3-11 / 17-25 / 22-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์กเซนต์ปีเตอร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า,ประเทศสโลวัค
» ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์,ประเทศฮังการี - พระราชวังโบราณCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถ่ายรูปพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ชมด้านนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - ทานอาหารค่ำสไตล์ฮอยริเก้ที่หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» ฮัลสตัท - นครมิวนิค
» จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-TG-EAST-EUROPE9D-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-24 / 23-31 OCT
 ราคา/ท่าน :  61,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Promotion ยุโรป5ประเทศ เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» สนามบินมิวนิค - เมืองฮัลล์สตัท - เมืองเวียนนา
» พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - นครบูดาเปสต์
» ถ่ายรูปกับป้อมFisherman’s Bastion - มหาวิหารแมททิอัส - ถ่ายรูปกับจัตุรัสวีรบุรุษ - ถ่ายรูปกับอาคารัฐสภาที่สวยงาม - สะพานเชนบริดจ์ - เมืองบราทิสลาวา
» สาธารณรัฐเช็ค - กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - จตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ลส
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ - Ingolstadt Outlet
» เมืองมิวนิค - นั่งรถผ่านชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค
» มิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-15 / 13-21 AUG
21-29 / 22-30 OCT
2-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - เมืองลูเซิร์น
» สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - เมืองเบรเกนซ์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
» สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาวา
» ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินเวทชาท - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-17 SEP / 23SEP-1OCT / 30SEP-8OCT
7-15 / 14-22 OCT / 28OCT-5NOV
11-19 NOV / 25NOV-3DEC / 30NOV-8DEC
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - เมืองลูเซิร์น
» สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - เมืองเบรเกนซ์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
» สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาวา
» ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินเวทชาท - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE9D6N   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-14 JUL
 ราคา/ท่าน :  62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ยุโรป6ประเทศ(ออสเตรีย - เชก - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์
» เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปร๊าก
» ปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหาเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - ท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์ก - นครแฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์
» กรุงลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส
» เมืองเฮก - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - เข้าชมสถานที่เจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ


17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EY-GR-CZ-AT8D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28JUL-4AUG
10-17 AUG
3-10 / 10-17 / 17-24 SEP
7-14 / 14-21 / 20-27 OCT / 27OCT-3NOV
4-11 NOV
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชก - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ลส์ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ
» กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» ฮัลสตัท - นครมิวนิค
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-24 SEP / 24SEP-1OCT
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี่ วารี - กรุงปร๊าก
» ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - เดินเล่นย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ล - เก็บภาพนาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» ชมCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
» เมืองซาลส์บวร์ก - สวนดอกไม้มิราเบล - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ


19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-8 / 8-15 OCT / 30OCT-6NOV
5-12 NOV / 26NOV-3DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี่ วารี - กรุงปร๊าก
» ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - เดินเล่นย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ล - เก็บภาพนาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» ชมCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
» เมืองซาลส์บวร์ก - สวนดอกไม้มิราเบล - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ


20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE8D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-9 / 3-10 / 9-16 DEC
 ราคา/ท่าน :  62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี่ วารี - กรุงปร๊าก
» ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - เดินเล่นย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ล - เก็บภาพนาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» ชมCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
» เมืองซาลส์บวร์ก - สวนดอกไม้มิราเบล - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EY-DE-LU-BG-NL7D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-14 SEP
5-11 / 19-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - ดุสเซลดอร์ฟ - โคโลญ - เข้าชมมหาวิหารโคโลญ - ท่าเรือบ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ผาหินโลเรอไลย์ - ท่าเรือเซนต์กอร์
» เมืองไฮเดลเบิร์ก - นำเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ชมประตูคืนเดียว - แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil
» กรุงลักเซมเบิร์ก - กรุงบรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปราซ - ถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - ย่านRed Light Street
» ล่องเรือหลังคากระจก - นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ


22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-TG-PRO-EAST-EUROPE   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-12 SEP
9-17 / 16-24 / 22-30 / 23-31 OCT
20-28 NOV
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค - ฮัลล์สตัท(ออสเตรีย) - เวียนนา
» พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - นครบูดาเปสต์
» นครบูดาเปสท์ - ป้อมFisherman’s Bastion - มหาวิหารแมททิอัส - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องแม่น้ำดานูบ - เมืองบราทิสลาวา
» สาธารณรัฐเช็ค - กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - จตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ลส
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ช้อปปิ้งIngolstadt Outlet
» เมืองมิวนิค - BMW World - จัตุรัสมาเรียน - ศาลากลางมิวนิค
» สนามบินนานาชาติมิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-QR-EAST-EUROPE8D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-12 AUG / 26AUG-2SEP
16-23 / 23-30 SEP / 30SEP-7OCT
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - ออสเตรีย - เชก - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค
» ชมหลังคาทองคำ - ฮัลสตัท - เชสกี้ครุมลอฟ
» นำชมปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา - กรุงปราก - ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - กรุงเวียนนา - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG7-OS-TC6-EAST-EUROPE-SPECIAL(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-5AUG
25SEP-2OCT
26SEP-3OCT
 ราคา/ท่าน :  71,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
68,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - เชค เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมนี,เบียร์เยอรมนี(อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ชมเมืองเก่า - ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» ซาลสเบิร์ก - เบอร์เชสการ์เด้นท์ - ล่องเรือทะเลสาบKonigssee - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า - ชมย่านเมืองเก่ามิวนิค
» ฟุสเซ่น(เยอรมนี) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» มิวนิค - เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราค
» กรุงปราค - ชมด้านในกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - สะพานชาร์ลส - เมืองเบอร์โน่
» กรุงเวียนนา(ออสเตรีย) - พระราชวังเชริน์บรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - สนามบินนครเวียนนา - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG7-OS-TC6-EAST-EUROPE-SPECIAL(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-14 AUG
 ราคา/ท่าน :  73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
70,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - เชค เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมนี,เบียร์เยอรมนี(อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ชมเมืองเก่า - ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» ซาลสเบิร์ก - เบอร์เชสการ์เด้นท์ - ล่องเรือทะเลสาบKonigssee - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า - ชมย่านเมืองเก่ามิวนิค
» ฟุสเซ่น(เยอรมนี) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» มิวนิค - เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราค
» กรุงปราค - ชมด้านในกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - สะพานชาร์ลส - เมืองเบอร์โน่
» กรุงเวียนนา(ออสเตรีย) - พระราชวังเชริน์บรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - สนามบินนครเวียนนา - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG7-OS-TC6-EAST-EUROPE-SPECIAL(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 OCT
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/70,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - เชค เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมนี,เบียร์เยอรมนี(อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ชมเมืองเก่า - ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» ซาลสเบิร์ก - เบอร์เชสการ์เด้นท์ - ล่องเรือทะเลสาบKonigssee - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า - ชมย่านเมืองเก่ามิวนิค
» ฟุสเซ่น(เยอรมนี) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» มิวนิค - เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราค
» กรุงปราค - ชมด้านในกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - สะพานชาร์ลส - เมืองเบอร์โน่
» กรุงเวียนนา(ออสเตรีย) - พระราชวังเชริน์บรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - สนามบินนครเวียนนา - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG7-OS-TC6.1-EAST-EUROPE   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 / 17-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/74,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-5ประเทศ(ออสเตรีย - เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี)(อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว)/สะสมไมล์Star Alliance
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - เมืองมิวนิค
» เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - โบสถ์หัวหอม - ศาลาว่ากลางเก่า - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดของโมสาร์ต - เมืองเชสกี้คลุมลอฟ(มรดกโลก)
» ถ่ายรูปปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - หมู่บ้านช่างทอง - สะพานชาร์ลส์ - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» เวียนนา - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - พระราชวังเชิร์นบรุนน์
» บราติสลาวา - บูดาเปสต์ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - จัตุรัสวีรบุรุษ - ทานอาหารทิ้งถิ่นกูลาชปาร์ตี้
» บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - Outlet Parndorf - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG7-OS-TC6.2-EAST-EUROPE   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-25 / 19-26 SEP
 ราคา/ท่าน :  63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
60,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-4ประเทศ(ออสเตรีย - เชค - สโลวัค - ฮังการี)(อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว)/สะสมไมล์Star Alliance
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - เมืองเซนต์วูฟกัง - ซาลสเบิร์ก
» ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดของโมสาร์ต - เมืองเชสกี้คลุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองเชสกี้บูดาโจวิช - ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทฮูโบกา - กรุงปราก - เดอะโกลเดนเลน
» บราติสลาวา - ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - บูดาเปสต์ - - ทานอาหารทิ้งถิ่นกูลาชปาร์ตี้
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - โบสถ์แมทเทียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งParndorf Outlet
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์สตีเฟน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-QR-EAST-EUROPE-PRO-W06-1   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-29 SEP
31OCT-7NOV
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน - ออสเตรีย - เชก - สโลเวนีย - ฮังการี(คณะออกเดินทาง25ท่านขึ้นไป)
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» มิวนิค - เมืองโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - ถ่ายรูปบ้านโมสาร์ท
» เมืองฮาลสตัดซ์Halstate - เชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ - พักที่ครุมลอฟ หรือเชสกี้บูเดโจวิซ
» ปราสาทปร๊าก - เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตัส - ถนนโกลเด้นเลน - เมืองเบอร์โน่ - สะพานชาร์ลส์ - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
» บราติสลาวา - หอคอยบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ฮีโร่สแควร์
» ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - โบสถ์แมทเทียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ข้ามพรมแดนสู่ประเทศออสเตรีย - อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์
» พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - สนามบินVienna International Airport - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25JUL-2AUG
7-15 AUG
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/71,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-East Europe(ออสเตรีย - เยอรมัน - สโลวัค - ฮังการี - เชค)
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียน
» เชสกี้คลุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคุมลอฟ
» ปราก - ปราสาทปราก - เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า(หมู่บ้านช่างทอง,สะพานชาร์ลส์) - อนุสาวรีย์ยานฮุส - หอนาฬิกาดารา - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ปราก - ปราสาทบราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน - ทานอาหารแบบกูลาชปาร์ตี้ พร้อมชมดนตรีพื้นเมือง - กรุงบูดาเปสต์
» ผ่านชมคาสเซิ่ลฮิลล์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งที่Outlet Parndorf - กรุงเวียนนา
» เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - เดินทางกลับ
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-26 SEP
 ราคา/ท่าน :  72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-East Europe(ออสเตรีย - เยอรมัน - สโลวัค - ฮังการี - เชค)
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - ซาลซ์บูร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียน
» เชสกี้คลุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคุมลอฟ
» ปราก - ปราสาทปราก - เขตเมืองเก่า(หมู่บ้านช่างทอง,สะพานชาร์ลส์) - อนุสาวรีย์ยานฮุส - หอนาฬิกาดารา - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ปราก - ปราสาทบราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - กูลาชปาร์ตี้
» บูดาเปสต์ - ผ่านชมคาสเซิ่ลฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งที่Outlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - เดินทางกลับ
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  77,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-East Europe(ออสเตรีย - เยอรมัน - สโลวัค - ฮังการี - เชค)
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - ซาลซ์บูร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียน
» เชสกี้คลุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคุมลอฟ
» ปราก - ปราสาทปราก - เขตเมืองเก่า(หมู่บ้านช่างทอง,สะพานชาร์ลส์) - อนุสาวรีย์ยานฮุส - หอนาฬิกาดารา - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ปราก - ปราสาทบราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - กูลาชปาร์ตี้
» บูดาเปสต์ - ผ่านชมคาสเซิ่ลฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งที่Outlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - เดินทางกลับ
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-East Europe(ออสเตรีย - เยอรมัน - สโลวัค - ฮังการี - เชค)
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - ซาลซ์บูร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียน
» เชสกี้คลุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคุมลอฟ
» ปราก - ปราสาทปราก - เขตเมืองเก่า(หมู่บ้านช่างทอง,สะพานชาร์ลส์) - อนุสาวรีย์ยานฮุส - หอนาฬิกาดารา - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ปราก - ปราสาทบราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - กูลาชปาร์ตี้
» บูดาเปสต์ - ผ่านชมคาสเซิ่ลฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งที่Outlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - เดินทางกลับ
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A55-TG-CLASSIC-EAST-EUR9D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-10 / 9-17 OCT
13-21 NOV
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Classic4ประเทศ(เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชค) ฟรี! Wifi เมนูพิเศษ ขาหมูและไส้กรอกเยอรมัน, เบียร์ดำท่านละ1 แก้ว
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค(เยอรมัน) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน - ประตูเซนลิงเกอร์
» ฮัลสตัท(ออสเตรีย) - กรุงเวียนนา - สตัดท์พาร์ค - ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์
» พระราชัวงเชรินน์บรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์(ฮังการี) - ป้อมปราการFisherman‘s Bastion - โบสถ์Matthias - ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» บราติสลาวา(สโลวัค) - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - กรุงปราก(สาธารณรัฐเชค) - สะพานชาร์ลส์ปราสาทแห่งกรุงปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» คาร์โลวี่วารี่ - มิวนิค(เยอรมัน)
» สนามบินมิวนิค(เยอรมัน) - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A55-TG-EAST-EUR-OKTOBERFEST   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-26 SEP
 ราคา/ท่าน :  67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Classic4ประเทศ+ร่วมเทศกาลเบียร์ระดับโลกOktoberfest(เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชค) เมนูพิเศษ ขาหมูและไส้กรอกเยอรมัน, เบียร์ดำท่านละ1 แก้ว
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค(เยอรมัน) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน - พิเศษ! ร่วมเทศกาลเบียร์Oktoberfest - ประตูเซนลิงเกอร์
» ฮัลสตัท(ออสเตรีย) - กรุงเวียนนา - สตัดท์พาร์ค - ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์ - ดินเนอร์แบบพื้นเมืองในหมู่บ้านกรีนซิ่งพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง
» เวียนนา(ออสเตรีย) - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์(ฮังการี) - ป้อมปราการFisherman‘s Bastion - โบสถ์Matthias - ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ
» บูดาเบสต์(ฮังการี) - บราติสลาวา(สโลวัค) - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - กรุงปราก(สาธารณรัฐเชค) - สะพานชาร์ลส์
» กรุงปราก(สาธารณรัฐเชค) - ปราสาทแห่งกรุงปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» เชสกี้ครุมลอฟ - คาร์โลวี่วารี่ - มิวนิก(เยอรมัน)
» สนามบินมิวนิค(เยอรมัน) - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AK0-EK-DE-AT-CZ8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26JUL-2AUG
9-16 / 22-29 AUG
15-22 SEP
16-23 / 19-26 / 23-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม เยอรมัน - ออสเตรีย - เชค / บินเข้ามิวนิค - บินออกปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ถึงสนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - ชมจตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - แวะชมบ้านเกิดโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ
» เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองน้ำแร่ - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - สนามบินปราก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AK0-EK-HU-AT-DE-CH8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26JUL-2AUG
9-16 / 22-29 AUG
15-22 SEP
16-23 / 19-26 / 23-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฮังการี - ออสเตรีย - เยอรมัน - สวิส / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินบูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมงบาสเตียน
» กรุงเวียนนา - ช้อปปิ้งThe Designer Outlet Parndorf - เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ - สวนสาธารณะStadt Park - วิหารเซนต์สเตฟาน - เดินเล่นย่านถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
» เมืองลินซ์ - มหาวิหารเก่า - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองซาลส์บวร์ก - บ้านเกิดคีตกวีเอกของโลก โมสาร์ท
» เมืองอินซ์บรูค - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองเบรเก้นซ์ - แวะถ่ายรูปโบสถ์เฮอส์เยซู - ถ่ายรูปกับหอเซ็นต์มาร์ติน - เมืองซังท์กาลเลิน - เมืองซูริค
» จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เมืองซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - เมืองเชินน์นันแวก - ช้อปปิ้งที่Bally Outlet - สนามบินซูริค
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครดูไบ - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AK0-TK-PROMO-ROMANIA7D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-28 JUL
15-21 AUG
12-18 SEP
9-15 / 15-21 OCT
12-18 NOV
2-8 DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-โปรโม โรมาเนีย (อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินโอโทเพนนี(ประเทศโรมาเนีย) - กรุงบูคาเรสต์ - หมู่บ้านจำลอง - เข้าชมอาคารรัฐสภา
» เมืองซีบิว(มรดกโลก) - วิหารโคเซีย - จตุรัสฮูเอท - ถ่ายรูปกับสะพานโกหก
» เมืองซิกิสวารา - เข้าชมพิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา - เมืองเพรด - เหมืองเกลือที่เกิดจากธรรมชาติ - เมืองซิกิสวารา
» เมืองบราน - ปราสาทบราน(ปราสาทแดร๊กคูล่า - เมืองบราซอฟ - เข้าชมโบสถ์ดำ - โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย
» เข้าชมปราสาทเปเลส - หมู่บ้านซีนากอฟ - วิหารซีนากอฟ - กรุงบูคาเรสต์ - สนามบินโอโทเพนนี
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015

39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A75-TG-INSIGHT-GRAND-EASTERN12(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 JUL / 24JUL-2AUG / 31JUL-9AUG
7-16 / 14-23 / 21-30 AUG / 28AUG-6SEP
4-13 / 11-20 / 18-27 SEP / 25SEP-4OCT
2-11 / 9-18 / 16-25 OCT / 23OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน :  99,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-INSIGHT GRAND(เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี)
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ริงสตราเซ่ - ผ่านชมซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - ชมมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - นครมิวนิก
» เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรป รหัส : AD7-AY-EUR-VNO001   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-30 JUL
21-27 AUG
4-10 / 16-22 SEP
9-15 OCT
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรป-คาบสมุทรบอลติก4ประเทศ(ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโตเนีย - ฟินแลนด์)
» กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - บินภายในโดยAYสู่วิลนีอุส - เข้าสู่ที่พัก
» กรุงวิลนีอุส - ชมเขตเมืองเก่า - เมืองทราไก - ปราสาททราไก - เมืองซัวเลย์ - สุสานไม้กางเขน - เมืองริก้า
» พระราชวังรุนดาเล - กรุงริก้า - ชมจัตุรัสโดม - ชมหอเก็บดินปืน - ปราสาทริก้า
» เมืองพาร์นู - ชมบ้านไม้ - เมืองทาลลินท์ - ย่านทูมเปีย - โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้
» เมืองเฮลซิงกิ - จัตุรัสรัฐสภา - ชมRock Church
» ตลาดนัดริมทะเล - ห้างสรรพสินค้าสต็อคมานน์ - เฮลซิงกิ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015

41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A75-TG-BAVARIA-TIROL09(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-11 / 11-18 / 18-25 JUL / 25JUL-1AUG
1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 AUG / 29AUG-5SEP
5-12 / 12-19 / 19-26 SEP / 26SEP-3OCT
3-10 / 10-17 / 17-24 / 24-31 OCT
 ราคา/ท่าน :  95,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Best of Germany Bavaria - Titolรัฐบาวาเรีย+รัฐทิโรล(เยอรมนี - ออสเตรีย)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ
» เดินทางเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ - ผ่านเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน - หมู่บ้านชวานสเกา - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์
» ฟืสเซ่น - การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - เบิร์ชเทสกาเด้น
» เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทด์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
» เซนต์วูลฟ์กัง - ซาลส์บวร์ก - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิก
» เที่ยวชมเมืองมิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียน - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน - สนามบินเมืองมิวนิค - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อิยิปต์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AB5-MS-EAST-EUROPE10.1   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-12 / 18-26 JUL
1-9 / 15-23 AUG
 ราคา/ท่าน :  66,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร
» สนามบินเมืองมิวนิก - วิหารมาเรียนพลาซ - ชมโบสถ์เฟาเอิ้นเคอเช่ - เข้าที่พัก
» เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองซาลบูร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราแบล - ข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคชมย่านเมืองเก่า - อลสตัท - ซีสตราซ
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ
» ชมเมืองคาร์โลวีวารี่ - กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส - เดินเล่นย่านจตุรัสเมืองเก่า
» เมืองเวียนนา - ริงสตราสเซ่ - ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่
» พระราชวังเชรินนบรุนน์ - ช้อปปิ้งParndorf Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องแม่น้ำดานู้บ
» อนุเสาวรีย์จัตุรัสวีรชน - ป้อมปราการFisherman’s Bastion - โบสถ์แมทธิอัสMatthias Church - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2558 / 2015

43
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อิยิปต์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AB5-MS-DE-CH-AT-HR7D-PRO   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-11 / 19-25 JUL
2-8 / 16-22 AUG
6-12 / 20-26 SEP
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี(อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไคโร - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค - เมืองมาเรียนสเก้ลาสเน่
» มาเรียนสเก้ลาสเน่ - คาร์โลวีวารี่ - ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก
» เชสกี้คลุมลอฟ - ฮอลสตัท - ซีสตราซ - กรุงเวียนนา
» พระราชวังเชิร์นบรุน - ช้อปปิ้งOutlet Prandof - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» นครบูดาเปสต์ - ถ่ายรูปกับป้อมFisherman’s Bastion - ถ่ายรูปมหาวิหารแมททิอัส - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไคโร
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2558 / 2015

44
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีว่าแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AA9-BR-AU-DE-CZ8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีว่าแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-11 / 13-20 JAN
 ราคา/ท่าน :  66,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
66,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - เชค
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา - ลินซ์ - เซ้นต์วูฟกัง - ซาลสเบิร์ก(ออสเตรีย)
» ซาลสเบิร์ก(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - เดินเล่นริมทะเลสาบซี สตราซ - ฟุสเซ่น(เยอรมนี)
» ฟุสเซ่น โฮเฮนชวานเกา - จัตุรัสมาเรียน - มิวนิค(เยอรมนี) - คาร์โรวีวารี่(สาธารณรัฐเชค)
» คาร์โลวีวารี่ - ปราก(สาธารณรัฐเชค) - สะพานชาร์ลส
» ปราก - เชสกี้ครุมลอฟ(สาธารณรัฐเช็ค) - เวียนนา(ออสเตรีย)
» พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - เวียนนา - ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปตะวันออก, โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794