ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก ท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก : โดย บริษัททัวร์ชั้นนำ อีทราเวลเวย์ ดอทคอม
Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN

ทริปยุโรปตะวันออกในฝัน ร่วม Countdown ที่มิวนิคระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 58-2 ม.ค. 56 ราคาเพียง 84,000 บาท/ท่าน เดินทางสุด...

Posted by eTravelWay.com on Thursday, July 23, 2015
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก / เที่ยวยุโรปตะวันออก

1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAM1-TG-EAST-EUROPE9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันเด็ก 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-21 / 20-28 FEB
5-13 / 12-20 / 19-27 MAR / 26MAR-3APR
 ราคา/ท่าน :  83,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงเวียนนา - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - ถนนเกรไทรเด้ - เมืองฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง
» เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAM1-TG-EAST-EUROPE9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-10 / 16-24 APR / 23APR-1MAY / 30APR-8MAY
7-15 / 14-22 / 21-29 MAY / 28MAY-5JUN
4-12 / 11-19 / 18-26 JUN / 25JUN-3JUL
2-10 / 9-17 / 16-24 / 23-31 JUL
6-14 / 13-21 / 20-28 AUG / 27AUG-4SEP
3-11 / 10-18 / 17-25 SEP / 24SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงเวียนนา - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - ถนนเกรไทรเด้ - เมืองฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง
» เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAM1-TG-EAST-EUROPE9D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-17 APR
 ราคา/ท่าน :  96,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,900 บาท
82,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงเวียนนา - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - ถนนเกรไทรเด้ - เมืองฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง
» เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAM1-TG-EUR-TULIPS(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-9 / 16-23 / 23-30 APR / 30APR-7MAY
7-14 / 14-21 MAY
 ราคา/ท่าน :  86,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,900 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-
» กรุงเทพฯ
» ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ขึ้นหอไอเฟล - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือบาโตมูซ
» ล่องเรือบาโตมูซ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - บรูจจ์(เบลเยี่ยม) - เที่ยวชมเมือง - จัตุรัสกลางเมือง
» กรุงบรัสเซลส์ (Brussel) - อะโตเมี่ยม - มานิเก้นพิส - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - จตุรัสดามสแควร์
» หมู่บ้านซานสคานส์ (Zaanse Schans) - การทำรองเท้าไม้ - สวนเคอเคนฮอฟ - เทศกาลดอกทิวลิป
» ล่องเรือหลังคากระจก - ศูนย์ฯเจียรนัยเพชร - โคโลญจน์(เยอรมัน) - วิหารโคโลญจน์ - เที่ยวชมเมือง
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAM1-TG-EUR-TULIPS(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 APR
 ราคา/ท่าน :  92,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
78,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-
» กรุงเทพฯ
» ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ขึ้นหอไอเฟล - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือบาโตมูซ
» ล่องเรือบาโตมูซ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - บรูจจ์(เบลเยี่ยม) - เที่ยวชมเมือง - จัตุรัสกลางเมือง
» กรุงบรัสเซลส์ (Brussel) - อะโตเมี่ยม - มานิเก้นพิส - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - จตุรัสดามสแควร์
» หมู่บ้านซานสคานส์ (Zaanse Schans) - การทำรองเท้าไม้ - สวนเคอเคนฮอฟ - เทศกาลดอกทิวลิป
» ล่องเรือหลังคากระจก - ศูนย์ฯเจียรนัยเพชร - โคโลญจน์(เยอรมัน) - วิหารโคโลญจน์ - เที่ยวชมเมือง
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG8D-AVALON-WZA(A)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา/ท่าน :  113,300 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 59,400 บาท
113,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/113,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Romantic Rhine WZA Avalon Waterways TRANQUILITY II ซูริค, สวิตเซอร์แลนด์ + อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักบนเรือล่องแม่น้ำ 7 คืน (Deluxe Stateroom E) + รถรับที่เวียนนา + อาหาร 20 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินซูริค - ขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ท่าเรือ - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Tranquility II - พักบนเรือ
» เมืองชตรัสส์บูร์กStrasbourg - เยี่ยมชม Gothic Cathedral - ย่านLa Petite France - จตุรัสPlace Kleber - Place Gutenberg - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือOptional Tour: 1.ชมเมืองผลิตเหล้าองุ่น Alsace wine country หรือ 2. ชมBlack Forest
» เมืองชไปเออร์Speyer - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือOptional Tourชมเมือง(สอบถามค่าบริการบนเรือ) - เมืองไฮเดลเบอร์กHeidelberg - ชมHeidelberg Castle - ถ่ายภาพกับGreat Vat - กลับขึ้นเรือ
» เมืองไมนซ์Mainz - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพิมพ์Gutenberg Museum - เมืองRudesheim - ชมSiegfried’s Mechanical Musical Instrument Museum - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องผ่านสามเหลี่ยมเยอรมัน เป็นจุดที่สวยที่สุดของแม่น้ำไรน์Deutsches Eck - อิสระชมเมืองKoblenz หรือเลือกเที่ยวคฤหาสน์ขุนนางเก่าSayn Manor House
» เรือล่องมาถึงเมืองโคโลญCologne - เลือกชมเมืองGuided City Walk หรือชมประวัติศาสตร์ชนชาติยิว Jewish Heritage Walk
» เรือล่องมาถึงเมืองAmsterdam - อิสระชมเมือง หรือนั่งเรือชมคลองCanal Boat (อัตรานี้ไม่รวมค่าล่องเรือชมคลอง) - Optional Tour: Biking Tour หรือทัวร์ไปZaanse Schans
» เรือเทียบท่าที่Amsterdam - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG9D-AVALON-WVP(A)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา/ท่าน :  109,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 167,800 บาท
109,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/109,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Austrian Highlights & Bavaria WVP Avalon Waterways Artistry II เวียนนา, ออสเตรีย - มิวนิค, เยอรมนี
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักโรงแรม 3 คืน + พักบนเรือล่องแม่น้ำ 5 คืน + (Deluxe Stateroom E) + อาหาร 17 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ และเดินทางสู่ท่าเรือที่เวียนนาเอง - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Artistry II - พักบนเรือ
» ชมกรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - เดินเล่นถนนคาร์นท์เนอร์ - กลับขึ้นเรือ
» ชมเมืองดูร์นสไตน์ - เรือล่องมาถึงเมืองเมลค์ - เลือกทัวร์ชมโบสถ์Benedictine Abbey หรือทัวร์Schallaburg Castle - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องมาถึงเมืองไกร์น - ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาคารโรงละคร - กลับขึ้นเรือให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแม่น้ำจากSky Deck - เรือล่องมาถึงเมืองลินซ์ - Optional Tour ชมเมืองลินซ์(โปรดสอบถามค่าบริการบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือครึ่งวัน - เมืองพัสเซา - ชมมหาวิหารเซนต์สเตเฟน - เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า
» อำลาเรือAvalon Waterways Artistry II - เรือเทียบท่ามิวนิค - อิสระชมเมือง หรือOptional Tour : ชมเมืองซาลส์บวร์ก (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) - พักโรงแรมในมิวนิค
» อิสระเต็มวัน ให้เดินเล่นชมเมืองนิวนิค - พักโรงแรมในมิวนิค
» ไกด์ท้องถิ่น(พูดอังกฤษ) นำท่านชมBavarian Alps - เยี่ยมชมปราสาทอยชวานสไตน์ - โอบาร์อัมเมอร์เกา - ชมบ้านสไตน์ของแคว้นบาวาเรีย - ช้อปปิ้งของฝากจากไม้แกะสลัก
» หลังอาหารเช้าอิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย(จบทริปที่มิวนิค)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-FR-BG-LU-GR-NL003(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24FEB-2MAR
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์(ไม่มีเทศกาลดอกไม้)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ต
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
» บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ
» ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ - กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ


9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-FR-BG-LU-GR-NL003(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-30 MAR / 30MAR-6APR
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์(มีเทศกาลดอกไม้)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ต
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
» บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ
» ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ - กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-FR-BG-LU-GR-NL003(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-15 / 22-29 JUN
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์(ไม่มีเทศกาลดอกไม้)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ต
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
» บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ
» ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ - กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ


11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-FR-BG-LU-GR-NL003(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-12 APR / 26APR-3MAY / 27APR-4MAY
3-10 / 4-11 / 11-17 MAY
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์(มีเทศกาลดอกไม้)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ต
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
» บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ
» ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ - กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-FR-BG-LU-GR-NL003(5)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 / 10-17 / 12-19 APR
 ราคา/ท่าน :  73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์(มีเทศกาลดอกไม้)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ต
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
» บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ
» ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ - กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD4-TG-DE-AT-CH-FR9D-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28MAR-5APR
3-11 / 14-22 MAY
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Promotion เยอรมัน - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส รวมวีซ่า + ทิปคนขับรถในยุโรป
» กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ท(เยอรมัน) - เข้าสู่ที่พัก
» ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เขตป่าดำของเยอรมัน - ทะเลสาบทิทิเซ่
» โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
» อินสบรุค(ออสเตรีย) - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์) - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ คาเปิล
» ยอดเขาจุงฟราว - อินเทอร์ลาเก้น - ซาสเซิล
» สตราสบรูก์ (ฝรั่งเศส) - รถไฟด่วน ทีจีวี - ปารีส
» พระราชวังแวร์ซายน์ - ช้อปปิ้ง
» สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-TG-EAST-EUR10D-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28MAR-6APR
13-22 / 20-29 MAY
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Promotion รวมวีซ่า+ทิปคนขับรถในยุโรป
» กรุงเทพฯ
» แฟรงค์เฟิร์ท - นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวีวารี(สาธารณรัฐเช็ค) - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก - ย่านจตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ลส
» เชสกี้ครุมลอฟ - บราทิสลาวา(สาธารณรัฐสโลวัค)
» บราทิสลาวา - ปาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท - บูดาเปสท์(ฮังการี)
» นครบูดาเปสท์ - ถ่ายรูปกับป้อม Fisherman’s Bastion - ถ่ายรูปกับจัตุรัสวีรบุรุษหรืออีโร่สแควร์ - กรุงเวียนนา - ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่
» พระราชวังเชรินบรุนน์ - ฮัลล์สตัท - บาด ริคเค่นฮาลล์(เยอรมัน)
» เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองโรเธนเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต - จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ - ชมมหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีวีเอ แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-BR-NL-DE-LU-BE002   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-16 MAR
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม / เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองขาหมูเยอรมัน,ไส้กรอกเยอรมัน,หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
» กรุงเทพฯ - อัมสเตอดัม
» หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - เมืองโคโลญ - เข้าชมมหาวิหารโคโลญ
» ท่าเรือบ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ผาหินโลเรอไลย์ - ท่าเรือเซนต์กอร์ - นครแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต - ย่านถนนZeil
» เมืองไฮเดลเบิร์ก - เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ชมประตูคืนเดียว - กรุงลักเซมเบิร์ก
» กรุงบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปราซ - ถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก - เข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร
» กรุงเทพฯ


16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-ROMANIA-PRO-W08(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27FEB-4MAR
11-18 MAR
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-บัลแกเรีย -โรมาเนีย
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา - กรุงโซเฟีย - พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
» เมืองรีล่า - อารามมรดกโลกรีล่า - เมืองพลอฟดิฟ - ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจ้ง
» เมืองเวลีโค ทาร์โนโว - ปราสาทซารีเวทส์ - เมืองรูเซ
» เมืองซินาย่า - ปราสาทเปเลส - เมืองบราน - ปราสาท บราน
» เมืองบราซอฟ - โบสถ์ดำ - กรุงบูคาเรสต์
» เข้าชมอาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - แวะพักเครื่องที่กรุงโดฮา
» กรุงเทพฯ


17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-ROMANIA-PRO-W08(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25MAR-1APR
 ราคา/ท่าน :  62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-บัลแกเรีย -โรมาเนีย
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา - กรุงโซเฟีย - พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
» เมืองรีล่า - อารามมรดกโลกรีล่า - เมืองพลอฟดิฟ - ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจ้ง
» เมืองเวลีโค ทาร์โนโว - ปราสาทซารีเวทส์ - เมืองรูเซ
» เมืองซินาย่า - ปราสาทเปเลส - เมืองบราน - ปราสาท บราน
» เมืองบราซอฟ - โบสถ์ดำ - กรุงบูคาเรสต์
» เข้าชมอาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - แวะพักเครื่องที่กรุงโดฮา
» กรุงเทพฯ


18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-ROMANIA-PRO-W08(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-8 APR
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-บัลแกเรีย -โรมาเนีย
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา - กรุงโซเฟีย - พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
» เมืองรีล่า - อารามมรดกโลกรีล่า - เมืองพลอฟดิฟ - ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจ้ง
» เมืองเวลีโค ทาร์โนโว - ปราสาทซารีเวทส์ - เมืองรูเซ
» เมืองซินาย่า - ปราสาทเปเลส - เมืองบราน - ปราสาท บราน
» เมืองบราซอฟ - โบสถ์ดำ - กรุงบูคาเรสต์
» เข้าชมอาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - แวะพักเครื่องที่กรุงโดฮา
» กรุงเทพฯ


19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-ROMANIA-PRO-W08-1   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-15 / 10-18 APR
29APR-7MAY
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-บัลแกเรีย -โรมาเนีย
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์ - กรุงโซเฟีย - พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
» โซเฟีย - อารามรีล่า - พลอฟดิฟ - สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง
» เมืองเวลีโค ทาร์โนโว - ปราสาทซารีเวทส์ - เมืองรูเซ - เมืองบูคาเรสต์
» บูคาเรสต์ - ฮุนโดร่า - เข้าชมปราสาทคอร์วิน - ซีบิว
» เมืองฮุนโดร่า - ปราสาทคอร์วิน - เมืองซีบิว
» เมืองบราซอฟ - โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย - โบสถ์ดำ - กรุงบูคาเรสต์
» เข้าชมอาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-EUR-PRO-W09   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-11 MAR
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - ฝรั่งเศส
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์ - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลม - เมืองโวเลนดัม
» อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - เมืองโคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์
» แฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ชมเมืองลักแซมเบิร์ก - เดินเล่นย่านWenzel Walk - เมืองทรีอาร์ - ชมสะพานโรมัน - ประตูชมพอร์ทา นีกรา
» เมืองบรูจจ์ - จัตุรัสกลางเมือง - กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ
» ปารีส - พระราชวังแวร์ซายนน์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
» ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองเอลิเซ่ - ประตูชัย - ห้างสรรพสินค้าแกลลารี ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์เดอโกลล์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-EUR-PRO-W9-1   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-18 APR
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - สวิส - อิตาลี - สโลวาเกีย - โครเครเอเชีย
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» มิวนิค - โอเบอรามาเกา - เข้าชมพระราชวังลินเดอร์โฮฟ - เกาะไมเนา - คอนสแตนซ์
» ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - วาดุส - ดาโวส - เซ็นต์มอริทซ์
» ปอนเทสสิน่า - รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “Bernina Express” - ทิราโน่ เวโรน่า - โรมิโอ & จูเลียต - ปาโดว่า
» ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบบลิยาน่า - ปราสาทลุบบลิยาน่า - สะพานมังกร
» อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ซาเกรบ
» ซาเกรบ - ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค - อาคารรัฐสภา - ประตูเมืองเก่าสโตนเกท - Dolac Market - ชมวิหารเซนต์มาร์ก
» เวียนนา - ถนนคาร์ทเน่อร์ - ช้อปปิ้ง - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-TG-EUR-EU-W23-2-10D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-20 APR
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/99,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แฟรงค์เฟิร์ต - บ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
» โวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์
» ซานส์ สคันส์ - ลิสซ์ - เข้าชมสวนเคอเคนออฟ - บรูจจ์ - องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของเมืองบรูจย์
» กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส - ลักเซมเบิร์ก
» มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ประตูชัย - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต - TGV - ดีจอง
» สถานีเลาเทอร์บรุนเน่น - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ไคลน์ไชเด็ค - อินเทอร์ลาเค่น
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-TG-EUR-EU-W23-2-10D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28APR-7MAY
 ราคา/ท่าน :  97,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
97,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/97,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แฟรงค์เฟิร์ต - บ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
» โวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์
» ซานส์ สคันส์ - ลิสซ์ - เข้าชมสวนเคอเคนออฟ - บรูจจ์ - องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของเมืองบรูจย์
» กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส - ลักเซมเบิร์ก
» มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ประตูชัย - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต - TGV - ดีจอง
» สถานีเลาเทอร์บรุนเน่น - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ไคลน์ไชเด็ค - อินเทอร์ลาเค่น
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-TG-EUR-EU-W23-2-9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-15 APR
 ราคา/ท่าน :  87,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
87,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/87,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» บ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
» ดุสเซลดอร์ฟ - โวเลนดัม - ชมเมือง - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์
» ซานส์ สคันส์ - ลิสซ์ - เข้าชมสวนเคอเคนออฟ - บรูจจ์ - ชมเมืองเก่า
» กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส - ลักเซมเบิร์ก - เดินชมเมือง
» ลักเซมเบิร์ก - มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» ปารีส - มองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร - เกอร์ - หอไอเฟล - ประตูชัย - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต
»  ปารีส - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-TG-EUR-EU-W23-2-9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28APR-6MAY
 ราคา/ท่าน :  85,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» บ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
» ดุสเซลดอร์ฟ - โวเลนดัม - ชมเมือง - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์
» ซานส์ สคันส์ - ลิสซ์ - เข้าชมสวนเคอเคนออฟ - บรูจจ์ - ชมเมืองเก่า
» กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส - ลักเซมเบิร์ก - เดินชมเมือง
» ลักเซมเบิร์ก - มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» ปารีส - มองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร - เกอร์ - หอไอเฟล - ประตูชัย - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต
»  ปารีส - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-EUR-EU-W23-1-MAR(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25MAR-1APR
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - ฝรั่งเศส
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แฟรงค์เฟิร์ต - บ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
» ดุสเซลดอร์ฟ - โวเลนดัม - ชมเมือง - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์
» ซานส์ สคันส์ - ลิสซ์ - เข้าชมสวนเคอเคนออฟ - บรูจจ์ - ล่องเรือชมบรรยากาศเมืองบรูจจ์
» กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส - ลักเซมเบิร์ก
» มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» มองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร - เกอร์ - หอไอเฟล - ประตูชัย - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมห้างลาฟาแยต - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-EUR-EU-W23-1-MAR(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31MAR-7APR
 ราคา/ท่าน :  62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - ฝรั่งเศส
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แฟรงค์เฟิร์ต - บ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
» ดุสเซลดอร์ฟ - โวเลนดัม - ชมเมือง - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์
» ซานส์ สคันส์ - ลิสซ์ - เข้าชมสวนเคอเคนออฟ - บรูจจ์ - ล่องเรือชมบรรยากาศเมืองบรูจจ์
» กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส - ลักเซมเบิร์ก
» มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» มองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร - เกอร์ - หอไอเฟล - ประตูชัย - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมห้างลาฟาแยต - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-EUR-EU-W23-1-APR(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-15 / 9-16 APR
 ราคา/ท่าน :  73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - ฝรั่งเศส
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แฟรงค์เฟิร์ต - บ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
» โวเลนดัม - ชมเมือง - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์
» ซานส์ สคันส์ - ลิสซ์ - เข้าชมสวนเคอเคนออฟ - บรูจจ์ - ชมเมืองเก่า
» กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส - ลักเซมเบิร์ก
» มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» มองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร - เกอร์ - หอไอเฟล - ประตูชัย - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-EUR-EU-W23-1-APR(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29APR-6MAY / 30APR-7MAY
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - ฝรั่งเศส
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แฟรงค์เฟิร์ต - บ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
» โวเลนดัม - ชมเมือง - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - จัตุรัสดามสแคว์
» ซานส์ สคันส์ - ลิสซ์ - เข้าชมสวนเคอเคนออฟ - บรูจจ์ - ชมเมืองเก่า
» กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส - ลักเซมเบิร์ก
» มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» มองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร - เกอร์ - หอไอเฟล - ประตูชัย - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-EAST-EUR-PRO-W6.1.1(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 / 23-30 MAR
 ราคา/ท่าน :  53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน - ออสเตรีย - เชก - สโลวาเกีย - ฮังการี
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» มิวนิค - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
» ซาลส์บวร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - ฮัลสตัทท์ - พัสเซา
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เขตเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง
» บราติสลาวา - หอคอยบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ฮีโร่สแควร์
» ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - เวียนนา - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
» พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-EAST-EUR-PRO-W6.1.1(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-27 APR
11-18 MAY / 25MAY-1JUN
8-15 / 22-29 JUN
 ราคา/ท่าน :  56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน - ออสเตรีย - เชก - สโลวาเกีย - ฮังการี
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» มิวนิค - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
» ซาลส์บวร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - ฮัลสตัทท์ - พัสเซา
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เขตเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง
» บราติสลาวา - หอคอยบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ฮีโร่สแควร์
» ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - เวียนนา - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
» พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-RO-BG-PRO-W08   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27FEB-4MAR
11-18 MAR / 25MAR-1APR
1-8 APR
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-บัลแกเรีย -โรมาเนีย
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์ - กรุงโซเฟีย - พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
» เมืองรีล่า - อารามมรดกโลกรีล่า - กรุงโซเฟีย - เมืองพลอฟดิฟ
» เมืองเก่าพลอฟดิฟ - เมืองเวลีโค ทาร์โนโว - ปราสาทซารีเวทส์ - โบสถ์เซนต์ดิมิตรี้อัส - เมืองรูเซ
» เมืองซินาย่า - เข้าชมปราสาทเปเลส - เมืองบราซอฟ - โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย - โบสถ์ดำ
» เมืองบราน - ปราสาทบราน - ปราสาทแดร๊กคูล่า - กรุงบูคาเรสต์
» อาคารรัฐสภา - เข้าชมอาคารรัฐสภาหินอ่อน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016

33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-TG-EUR-PRO-W10   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-23 FEB
2-10 / 22-30 MAR
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี(เหนือ) - เดนมาร์ก
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» ปารีส - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - Arc de Triomphe - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมDuty Free, Galerie Lafayette
» บรูจจ์ - จัตุรัสกลางเมือง - บรัสเซล - อะโตเมี่ยม - เจ้าหนูยืนฉี่
» เดลฟ์ - โบสถ์เซนต์อากาทาโคลสเตอร์ - ซานส์ สคันส์ - กรุงอัมสเตอร์ดัม
» ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - Dortmund
» เมืองเบรเมน - จัตุรัสมาร์คพลัทซ์ - เมืองฮัมบูร์ก - St. Michaelis Church - Speicherstadt
» กรุงโคเปนเฮเก้น - ผ่านจตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก - ราวน์ทาวเวอร์
» สนามบินนานาชาติโคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับ
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016

34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีวีเอ แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-BR-EAST-EUROPE001(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-16 / 22-30 MAR
26APR-4MAY
3-11 / 17-25 MAY / 31MAY-8JUN
21-29 JUN
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก
» ฮัลสตัท - เมืองอินส์บรูค - ชมหลังคาทองคำ
» ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
» เข้าชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - ประเทศฮังการี - ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
» จัตุรัสวีรบุรุษ - บริเวณCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีวีเอ แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-BR-EAST-EUROPE001(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-20 APR
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก
» ฮัลสตัท - เมืองอินส์บรูค - ชมหลังคาทองคำ
» ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
» เข้าชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - ประเทศฮังการี - ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
» จัตุรัสวีรบุรุษ - บริเวณCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EUR7COUNTRY(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-26 FEB
3-11 / 10-18 / 17-25 MAR / 24MAR-1APR / 31MAR-8APR
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)
» กกรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตน สไตน์ - เมืองวาดุซ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» เดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EUR7COUNTRY(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-13 / 6-14 APR / 27APR-5MAY / 28APR-6MAY
3-11 / 4-12 MAY
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)
» กกรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตน สไตน์ - เมืองวาดุซ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» เดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EUR7COUNTRY(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 / 11-19 / 12-20 APR
 ราคา/ท่าน :  87,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
87,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/87,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)
» กกรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตน สไตน์ - เมืองวาดุซ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» เดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EUR7COUNTRY(4)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-27 MAY
9-16 JUN / 27JUN-1JUL
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)
» กกรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตน สไตน์ - เมืองวาดุซ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» เดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EY-DE-CZ-AT002(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-17 MAR
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชก - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
» แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - เมืองนูเรมเบิร์ก - วิหารเซนต์ลอเรนซ์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ลส์ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - นำชมปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา
» กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถานถนนคาร์นท์เนอร์
» ฮัลสตัท - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EY-DE-CZ-AT002(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-15 / 9-16 / 10-17 / 11-18 / 12-19 APR
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชก - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
» แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - เมืองนูเรมเบิร์ก - วิหารเซนต์ลอเรนซ์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ลส์ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - นำชมปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา
» กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถานถนนคาร์นท์เนอร์
» ฮัลสตัท - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EAST-EUROPE003(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29MAR-5APR
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - นูเรมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถนนคาร์นท์เนอร์
» เมืองซาลส์บวร์ก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

43
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EAST-EUROPE003(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-12 / 6-13 APR / 28APR-5MAY
3-10 / 4-11 MAY
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - นูเรมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถนนคาร์นท์เนอร์
» เมืองซาลส์บวร์ก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

44
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EAST-EUROPE003(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-15 / 9-16 / 10-17 / 11-18 / 12-19 APR
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - นูเรมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถนนคาร์นท์เนอร์
» เมืองซาลส์บวร์ก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

45
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EAST-EUROPE004   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-12 / 9-16 / 11-18 APR
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - นูเรมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังเชินบรุนน์ - ชมนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» ฮัลสตัท - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

46
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-QR-EAST-EUROPE001   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29MAR-6APR
19-26 / 21-29 APR
14-22 MAY
2-10 JUN / 25JUN-3JUL
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - เชก - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - ชมสวนดอกไม้มิราเบล
» ฮัลสตัท - เมืองอินส์บรูค - ชมหลังคาทองคำ
» ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
» นำเข้าชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - ท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
» จัตุรัสวีรบุรุษ - นำท่านชมบริเวณ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

47
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAG7-MS-TC6-EUR-FLOWER   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-20 APR
30APR-8MAY
 ราคา/ท่าน :  82,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/77,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร - พระราชวังแวร์ซายน์ (มีไกด์บรรยายในพระราชวัง)
» ผ่านชมถนนชองป์เอลิเซ่ - ช้อปปิ้งห้างแกลลอรี่ราฟาแยส - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ดิจอง
» ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตโศกสลด - สะพานคาเปล - ช้อปปิ้ง
» เมืองแองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ทะเลสาบทิทิเช่ - นาฬิกากุ๊กกรู
» ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์
» มหาวิหารโคโลญจน์ - กรุงอัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์) - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - จตุรัสดัมสแควร์ - ถนน Red Light Street
» สวนเคอเค่นฮอฟ - เทศกาลดอกทิวลิป - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

48
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-20 MAR / 26MAR-3APR
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม - ปราสาทคุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของฝาก
» บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - ช้อปปิ้งของฝาก - พิเศษ ทานมื้อค่ำแบบพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้ พร้อมดนตรีขับกล่อม
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

49
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-10 / 6-4 JUN
4-12 / 17-25 JUL / 25JUN-3JUL
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม - ปราสาทคุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของฝาก
» บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - ช้อปปิ้งของฝาก - พิเศษ ทานมื้อค่ำแบบพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้ พร้อมดนตรีขับกล่อม
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

50
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29APR-7MAY / 30APR-8MAY
 ราคา/ท่าน :  72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม - ปราสาทคุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของฝาก
» บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - ช้อปปิ้งของฝาก - พิเศษ ทานมื้อค่ำแบบพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้ พร้อมดนตรีขับกล่อม
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

51
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-23 / 16-24 JUL
 ราคา/ท่าน :  73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม - ปราสาทคุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของฝาก
» บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - ช้อปปิ้งของฝาก - พิเศษ ทานมื้อค่ำแบบพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้ พร้อมดนตรีขับกล่อม
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016

52
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-GRAND-AU-EU-W10-1   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 APR
 ราคา/ท่าน :  82,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,900 บาท
82,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/82,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-แกรนด์ ออสเตรีย
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» มิวนิค - ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ - ชวานเกา - โอเบอรามาเกา - การ์มิส พาเคนเคอเชน
» นั่งกระเช้าชมวิวสูยอดเขาสตูไบกลาเซีย - เมืองอินซ์บรูกซ์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - เมืองแอล์ฟแบช
» เบิร์ชเทชกาเท่น - ทะเลสาบโคนิค - เข้าชมเหมืองเกลือ - ซาล์สเบิร์ก - อุทยานสวนมิลาเบลล์ - บ้านโมสาร์ท - ฮัลสตัทท์
» ชมทะเลสาบฮัลสตัดซ์ - เมืองกราซ - เขตเมืองเก่า - หอนาฬิกาประจำเมือง
» นั่งรถไฟสายเซมเมอร์ริง - พระราชวังเชินบรุนน์ - หมู่บ้านกรินซิ่ง
» เมืองเครม - ผ่านปราสาทดรุนสไตล์ - เมืองเมลค์ - โบสถ์สตีฟท์เมลค์ - เมืองดูนร์สไตน์
» กรุงเวียนนา - ถนนวงแหวน - อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

53
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-TG-DE-CH-FR-PRO-W07   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-27 MAR
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์(ทิตลิส) - ฝรั่งเศส
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดนเบิร์ก - เขตเมืองเก่า - บาเดน - เมืองไฟล์บรูกอิมไบรส์เกา
» Colmar - เมืองทิทิเซ่ - ล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่Lake Titisee
» เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ - เมืองลูเซิร์น - หลังคาแห่งทวีปยุโรป - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล
» Engelberg - MR.Titlis - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ลานหิมะ - พิเศษ ทานอาหารบนยอดเขาชมวิวพานอราม่า - ดีจอง
» ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
» ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองเอลิเซ่ - ถ่ายภาพคู่กับหอไอเฟล - จัตุรัสทรอคาเดโร - ประตูชัย - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่Duty Free,Galerie Lafayette
» เดินทางกลับ - สนามบินชาร์ลเดอโกล
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

54
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-TG-EAST-EUR-EU-W02-6   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-25 MAR
24MAR-1APR
14-22 MAY / 26MAY-3APR
11-19 / 21-19 JUN
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน - เช็ค - ออสเตรีย - สโลวาเกีย - ฮังการี
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - แอมเบิร์ก
» นูเรมเบิร์ก - กรุงปร๊าก - จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราสาตร์ - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซ็นต์วินตัส - ถนนโกลเด้นเลน
» กรุงปร๊าก - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กูลาชปาร์ตี้
» บูดาเปสต์ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - กรุงเวียนนา - ถนนวงแหวน - ช้อปปิ้ง
» เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - มิวนิค
» มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» มิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


55
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAK0-EK-DE-AT-CZ8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-18 / 18-25 MAR
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค / บินเข้ามิวนิค - บินออกปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ถึงสนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - ชมจตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - แวะชมบ้านเกิดโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ
» เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองน้ำแร่ - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - สนามบินปราก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

56
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAK0-EK-DE-AT-CZ8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-12 APR
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค / บินเข้ามิวนิค - บินออกปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ถึงสนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - ชมจตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - แวะชมบ้านเกิดโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ
» เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองน้ำแร่ - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - สนามบินปราก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016

57
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAK0-EK-DE-AT-CZ8D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 / 11-18 APR / 29APR-6MAY / 30APR-7MAY
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค / บินเข้ามิวนิค - บินออกปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ถึงสนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - ชมจตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - แวะชมบ้านเกิดโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ
» เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองน้ำแร่ - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - สนามบินปราก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

58
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAG3-CI-EAST-EUROPE7D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-15 APR
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-4ประเทศ(ออสเตรีย - สโลวัค - ฮังการี - เชก) / เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอบ
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป
» กรุงเวียนนา - กรุงบูดาเปสต์ - Castle Hill - ชมรอบโบสถ์แมทเธียส - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบราติสลาวา - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
» เชสกี้ ครุมลอฟ - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคาน์เนอร์
» สนามบินชเวทชาท, กรุงเวียนนา - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

59
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAG7-OS-TC3-EAST-EUROPE   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-18 APR
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/74,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส (อัตรานี้รวมทิปคนขับรถในยุโรปแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา - ฮอลสตัท - เซนต์วูฟกัง - ลินซ์(ออสเตรีย)
» ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ชมเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง - เชสกี้ครุมลอฟ
» แวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทครุมลอฟ - ชมด้านในของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก
» บราติสลาวา - ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ล่องแม่น้ำดานูบ
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น - ถนนคาร์ทเนอร์ - แวะถ่ายรูปโบสถ์เซนต์สตีเฟน
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - Parndorf Outlet
» สนามบินสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

60
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAG7-OS-TC4-EAST-EUROPE(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-16 / 9-17 APR
 ราคา/ท่าน :  86,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
83,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-
» กรุงเทพฯ
» ฮอลสตัท - เมืองมิวนิค
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - โบสถ์หัวหอม - ศาลาว่ากลางเก่า - ช้อปปิ้ง
» ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - เชสกี้คลุมลอฟ(เชค)
» ปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราก - ปราสาทปราก - เขตเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง
» บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
» มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา(ออสเตรีย)
» พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

61
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAG7-OS-TC4-EAST-EUROPE(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30APR-8MAY
 ราคา/ท่าน :  78,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-
» กรุงเทพฯ
» ฮอลสตัท - เมืองมิวนิค
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - โบสถ์หัวหอม - ศาลาว่ากลางเก่า - ช้อปปิ้ง
» ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - เชสกี้คลุมลอฟ(เชค)
» ปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราก - ปราสาทปราก - เขตเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง
» บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
» มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา(ออสเตรีย)
» พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

62
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันเด็ก 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-13 / 11-20 MAR
 ราคา/ท่าน :  90,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
81,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

63
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-27 MAR
 ราคา/ท่าน :  89,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


64
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25MAR-3APR
22APR-1MAY
19-28 MAY / 27MAY-5JUN
1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 JUL / 29JUL-7AUG
5-14 / 12-21 / 19-28 AUG / 26AUG-4SEP
2-11 / 9-18 / 16-25 SEP / 23SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  91,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
87,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

65
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-16 / 9-18 APR
 ราคา/ท่าน :  98,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
94,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

66
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(5)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-20 / 12-21 APR
 ราคา/ท่าน :  96,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
92,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/82,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

67
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(6)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30APR-9MAY
6-15 / 13-22 MAY
 ราคา/ท่าน :  93,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
89,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

68
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(7)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 JUN / 24JUN-3JUL
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


69
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(8)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30SEP-9OCT
7-16 / 14-23 / 21-30 OCT / 28OCT-6NOV
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

70
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAB5-EK-EAST-EUR10.1-10APR   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 APR
 ราคา/ท่าน :  71,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
70,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ยุโรปตะวันออก(เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี) / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินเมืองมิวนิก, เยอรมนี - โบสถ์เฟาเอิ้นเคอเช่
» ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ล่องเรือเกาะคิมเซ - ปราสาทเฮอเรนคิมเซ - มิวนิค
» ซาลบูร์ก - สวนมิราแบล - ย่านเมืองเก่า - ฮอลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค)
» เมืองคาร์โลวี วารี่ - กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส - จตุรัสเมืองเก่า
» เมืองเวียนนา - ถ่ายรูปพระราชวังเบลเวเดียร์ - ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - วิหารเซนต์ สตีเฟ่น
» พระราชวังเชรินนบรุนน์ - Parndorf Outlet - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องแม่น้ำดานู้บ
» ฮีโร่สแควร์ - ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion - โบสถ์แมทธิอัสMatthias Church - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

71
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อิยิปต์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAB5-MS-EAST-EUR10-PRO   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-27 FEB / 27FEB-5MAR
13-20 MAR
 ราคา/ท่าน :  48,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
48,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ยุโรปตะวันออก(เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร - สนามบินเมืองมิวนิก, เยอรมนี - จัตุรัสมาเรียน - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวีวารี - กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส
» เมืองเชสกีกรุมลอฟ - ปราสาทเชสกีครุมลอฟ - เมืองฮอลสตัท - เดินเล่นเมืองริมทะเลซี สตราซ - ลินซ์
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ช้อปปิ้งOutlet Prandof - นครบูดาเปสต์ - ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ
» นครบูดาเปสต์ - ถ่ายรูปกับป้อมFisherman’s Bastion - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัสMatthias Church - ช้อปปิ้งย่านถนนVaci Utca
» อิสระพักผ่อน หรือเดินเล่นชมนครบูดาเปสต์ - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

72
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAR8-EK-EAST-EUR-10APR   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-17 APR
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค / เมนูพิเศษ ขาหมู, เป็ดโบฮีเมี่ยน
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - มิวนิค - สนามกีฬาโอลิมปิค - จัตุรัสมาเรียน
» ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
» อินส์บรูค - หลังคาทองคำ - ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
» ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - โบสถ์เซนต์จอร์จ - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
» ประตูเมืองเก่า - อิสระช้อปปิ้ง
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

73
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAR8-EK-EAST-EUR005(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-24 FEB
9-16 / 16-23 / 23-30 MAR / 30MAR-6APR
5-12 / 6-13 APR
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค / เมนูพิเศษ ขาหมู, เป็ดโบฮีเมี่ยน
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - เมืองมิวนิค - ผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิค - จัตุรัสมาเรียน - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
» อินส์บรูค - หลังคาทองคำ - ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
» ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก - ถ่ายรูปหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส - ผ่านชมโบสถ์เซนต์จอร์จ - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
» ประตูเมืองเก่า - อิสระช้อปปิ้งที่Palladium Shopping Mall - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016

74
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAR8-EK-EAST-EUR010(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-24 FEB
9-16 / 16-23 / 23-30 / 24-31 MAR / 30MAR-6APR
5-12 / 6-13 APR
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค / เมนูพิเศษ ขาหมู, เป็ดโบฮีเมี่ยน
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - อิงโกลสลตัดท์ - Ingolstadt Village Outlet มิวนิค - สนามกีฬาโอลิมปิค - จัตุรัสมาเรียน
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
» อินส์บรูค - หลังคาทองคำ - ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
» ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
» คาโรวีวารี่ - บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ - ปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - โบสถ์เซนต์จอร์จ - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
» ประตูเมืองเก่า - อิสระช้อปปิ้งPalladiumShoppingMall
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016

75
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAR8-EK-EAST-EUR010(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-15 / 9-16 / 10-17 / 11-18 / 12-19 APR
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค / เมนูพิเศษ ขาหมู, เป็ดโบฮีเมี่ยน
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - อิงโกลสลตัดท์ - Ingolstadt Village Outlet มิวนิค - สนามกีฬาโอลิมปิค - จัตุรัสมาเรียน
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
» อินส์บรูค - หลังคาทองคำ - ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
» ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
» คาโรวีวารี่ - บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ - ปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - โบสถ์เซนต์จอร์จ - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
» ประตูเมืองเก่า - อิสระช้อปปิ้งPalladiumShoppingMall
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปตะวันออก, โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794