ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก ท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก : โดย บริษัททัวร์ชั้นนำ อีทราเวลเวย์ ดอทคอม
Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN

ทริปยุโรปตะวันออกในฝัน ร่วม Countdown ที่มิวนิคระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 58-2 ม.ค. 56 ราคาเพียง 84,000 บาท/ท่าน เดินทางสุด...

Posted by eTravelWay.com on Thursday, July 23, 2015
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก / เที่ยวยุโรปตะวันออก

1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A18-TG-DE-AT-CH-FR02(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-20 SEP
14-22 NOV
 ราคา/ท่าน :  97,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,900 บาท
92,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» นครแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทแห่งไฮเดลเบิร์ก - แบล็คฟอเรสต์ - ชมเมืองทิติเซ่
» เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - เมืองอินน์สบรูค
» เมืองอินสสบรุค - จัตุรัสพระราชวังหลังคาทองคำ - เมืองลูเซิร์น - ทะเลสาบลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโต - ช้อปปิ้งของฝากสวิส
» เมืองแองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศาสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองดีฌง
» นั่งรถไฟด่วนTGVสู่ปารีส - ล่องเรือบอร์โตมุชชมแม่น้ำแซน
» กรุงแวร์ซายส์ - พระวังแวร์ซายส์ - ขึ้นลิฟต์ชั้น2 ของหอไอเฟล - ทรอคาเดโล - ชมเมืองปารีส - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น
» ปารีส - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ


2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A18-TG-DE-AT-CH-FR02(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-25 OCT
5-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,900 บาท
95,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/91,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» นครแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทแห่งไฮเดลเบิร์ก - แบล็คฟอเรสต์ - ชมเมืองทิติเซ่
» เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - เมืองอินน์สบรูค
» เมืองอินสสบรุค - จัตุรัสพระราชวังหลังคาทองคำ - เมืองลูเซิร์น - ทะเลสาบลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโต - ช้อปปิ้งของฝากสวิส
» เมืองแองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศาสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองดีฌง
» นั่งรถไฟด่วนTGVสู่ปารีส - ล่องเรือบอร์โตมุชชมแม่น้ำแซน
» กรุงแวร์ซายส์ - พระวังแวร์ซายส์ - ขึ้นลิฟต์ชั้น2 ของหอไอเฟล - ทรอคาเดโล - ชมเมืองปารีส - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น
» ปารีส - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A18-TG-EAST-EUROPE04(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-20 SEP
14-22 NOV
 ราคา/ท่าน :  88,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,900 บาท
84,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» สนามบินมิวนิก - เมืองครุมล็อฟ - ผ่านชมปราสาทครุมล็อฟ - กรุงปราก
» เมืองคาร์โลวี วารี - เดินทเล่นย่านWalking Street - กรุงปราก - ย่านจตุรัสเมืองเก่า - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» ปราสาทกรุงปราก - ข้ามสะพานชาร์ล - กรุงบราติสลาวา
» ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์ - จตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูป - ทานอาหารพื้นเมืองแบบกูลาซปารตี้ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองฮังกาเรียน
» เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ถนนสายวงแหวนริงสตราเซ่ - สวนสาธารณะStadt Park - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - โบสถ์สเตฟาน - หมู่บ้านกรีนชิ่ง - ทานอาหารสูตรเวียนนิส พร้อมฟังดนตรีโรแมนติก
» ภูมิภาคซาลส์กัมเมอกูท - หมู่บ้านฮัลล์สแตตต์ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ผ่านชมบ้านโมสาร์ต - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก
» เมืองมิวนิค - ย่านเมืองเก่า - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A18-TG-EAST-EUROPE04(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-25 OCT
5-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,900 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี เชค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» สนามบินมิวนิก - เมืองครุมล็อฟ - ผ่านชมปราสาทครุมล็อฟ - กรุงปราก
» เมืองคาร์โลวี วารี - เดินทเล่นย่านWalking Street - กรุงปราก - ย่านจตุรัสเมืองเก่า - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» ปราสาทกรุงปราก - ข้ามสะพานชาร์ล - กรุงบราติสลาวา
» ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์ - จตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูป - ทานอาหารพื้นเมืองแบบกูลาซปารตี้ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองฮังกาเรียน
» เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ถนนสายวงแหวนริงสตราเซ่ - สวนสาธารณะStadt Park - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - โบสถ์สเตฟาน - หมู่บ้านกรีนชิ่ง - ทานอาหารสูตรเวียนนิส พร้อมฟังดนตรีโรแมนติก
» ภูมิภาคซาลส์กัมเมอกูท - หมู่บ้านฮัลล์สแตตต์ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ผ่านชมบ้านโมสาร์ต - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก
» เมืองมิวนิค - ย่านเมืองเก่า - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AM1-TG-EAST-EUROPE9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-13 / 12-20 / 19-27 SEP / 26SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน :  91,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
78,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-(เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - เมืองน้ำแร่ - บ่อน้ำพุร้อน - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปภายนอกปราสาทครุมลอฟ
» เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ป้อมปราการโฮเฮนซาลส์บวร์ก - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - เมืองฮัลสแตท
» เมืองมิวนิค - สนามอลิอันซ์ อารีน่า - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ถ่ายรูปจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ


6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AM1-TG-EAST-EUROPE9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันเด็ก 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-11 / 10-18 / 17-25 OCT / 24OCT-1NOV
7-15 / 14-22 / 21-29 NOV / 28NOV-6DEC
5-13 / 12-20 / 19-27 DEC
2-10 / 9-17 / 16-27 / 23-31 JAN
6-14 / 13-21 / 20-28 FEB
5-13 / 12-20 / 19-27 MAR / 26MAR-3APR
 ราคา/ท่าน :  83,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-(เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - เมืองน้ำแร่ - บ่อน้ำพุร้อน - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปภายนอกปราสาทครุมลอฟ
» เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ป้อมปราการโฮเฮนซาลส์บวร์ก - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - เมืองฮัลสแตท
» เมืองมิวนิค - สนามอลิอันซ์ อารีน่า - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ถ่ายรูปจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเด็ก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AM1-TG-EAST-EUROPE9D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  86,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-(เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - เมืองน้ำแร่ - บ่อน้ำพุร้อน - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปภายนอกปราสาทครุมลอฟ
» เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ป้อมปราการโฮเฮนซาลส์บวร์ก - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - เมืองฮัลสแตท
» เมืองมิวนิค - สนามอลิอันซ์ อารีน่า - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ถ่ายรูปจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG8D-AVALON-WZA(A)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-10 OCT
 ราคา/ท่าน :  113,300 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 59,400 บาท
113,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/113,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Romantic Rhine WZA Avalon Waterways TRANQUILITY II ซูริค, สวิตเซอร์แลนด์ + อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักบนเรือล่องแม่น้ำ 7 คืน (Deluxe Stateroom E) + รถรับที่เวียนนา + อาหาร 20 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินซูริค - ขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ท่าเรือ - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Tranquility II - พักบนเรือ
» เมืองชตรัสส์บูร์กStrasbourg - เยี่ยมชม Gothic Cathedral - ย่านLa Petite France - จตุรัสPlace Kleber - Place Gutenberg - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือOptional Tour: 1.ชมเมืองผลิตเหล้าองุ่น Alsace wine country หรือ 2. ชมBlack Forest
» เมืองชไปเออร์Speyer - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือOptional Tourชมเมือง(สอบถามค่าบริการบนเรือ) - เมืองไฮเดลเบอร์กHeidelberg - ชมHeidelberg Castle - ถ่ายภาพกับGreat Vat - กลับขึ้นเรือ
» เมืองไมนซ์Mainz - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพิมพ์Gutenberg Museum - เมืองRudesheim - ชมSiegfried’s Mechanical Musical Instrument Museum - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องผ่านสามเหลี่ยมเยอรมัน เป็นจุดที่สวยที่สุดของแม่น้ำไรน์Deutsches Eck - อิสระชมเมืองKoblenz หรือเลือกเที่ยวคฤหาสน์ขุนนางเก่าSayn Manor House
» เรือล่องมาถึงเมืองโคโลญCologne - เลือกชมเมืองGuided City Walk หรือชมประวัติศาสตร์ชนชาติยิว Jewish Heritage Walk
» เรือล่องมาถึงเมืองAmsterdam - อิสระชมเมือง หรือนั่งเรือชมคลองCanal Boat (อัตรานี้ไม่รวมค่าล่องเรือชมคลอง) - Optional Tour: Biking Tour หรือทัวร์ไปZaanse Schans
» เรือเทียบท่าที่Amsterdam - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG8D-AVALON-WZA(B)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-10 OCT
 ราคา/ท่าน :  120,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 63,300 บาท
120,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/120,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Romantic Rhine WZA Avalon Waterways TRANQUILITY II ซูริค, สวิตเซอร์แลนด์ + อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักบนเรือล่องแม่น้ำ 7 คืน (Deluxe Stateroom D) + รถรับที่เวียนนา + อาหาร 20 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินซูริค - ขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ท่าเรือ - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Tranquility II - พักบนเรือ
» เมืองชตรัสส์บูร์กStrasbourg - เยี่ยมชม Gothic Cathedral - ย่านLa Petite France - จตุรัสPlace Kleber - Place Gutenberg - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือOptional Tour: 1.ชมเมืองผลิตเหล้าองุ่น Alsace wine country หรือ 2. ชมBlack Forest
» เมืองชไปเออร์Speyer - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือOptional Tourชมเมือง(สอบถามค่าบริการบนเรือ) - เมืองไฮเดลเบอร์กHeidelberg - ชมHeidelberg Castle - ถ่ายภาพกับGreat Vat - กลับขึ้นเรือ
» เมืองไมนซ์Mainz - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพิมพ์Gutenberg Museum - เมืองRudesheim - ชมSiegfried’s Mechanical Musical Instrument Museum - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องผ่านสามเหลี่ยมเยอรมัน เป็นจุดที่สวยที่สุดของแม่น้ำไรน์Deutsches Eck - อิสระชมเมืองKoblenz หรือเลือกเที่ยวคฤหาสน์ขุนนางเก่าSayn Manor House
» เรือล่องมาถึงเมืองโคโลญCologne - เลือกชมเมืองGuided City Walk หรือชมประวัติศาสตร์ชนชาติยิว Jewish Heritage Walk
» เรือล่องมาถึงเมืองAmsterdam - อิสระชมเมือง หรือนั่งเรือชมคลองCanal Boat (อัตรานี้ไม่รวมค่าล่องเรือชมคลอง) - Optional Tour: Biking Tour หรือทัวร์ไปZaanse Schans
» เรือเทียบท่าที่Amsterdam - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG8D-AVALON-WZA(C)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-10 OCT
 ราคา/ท่าน :  147,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 78,200 บาท
147,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/147,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Romantic Rhine WZA Avalon Waterways TRANQUILITY II ซูริค, สวิตเซอร์แลนด์ + อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักบนเรือล่องแม่น้ำ 7 คืน (Panorama Suite B ) + รถรับที่เวียนนา + อาหาร 20 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินซูริค - ขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ท่าเรือ - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Tranquility II - พักบนเรือ
» เมืองชตรัสส์บูร์กStrasbourg - เยี่ยมชม Gothic Cathedral - ย่านLa Petite France - จตุรัสPlace Kleber - Place Gutenberg - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือOptional Tour: 1.ชมเมืองผลิตเหล้าองุ่น Alsace wine country หรือ 2. ชมBlack Forest
» เมืองชไปเออร์Speyer - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือOptional Tourชมเมือง(สอบถามค่าบริการบนเรือ) - เมืองไฮเดลเบอร์กHeidelberg - ชมHeidelberg Castle - ถ่ายภาพกับGreat Vat - กลับขึ้นเรือ
» เมืองไมนซ์Mainz - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพิมพ์Gutenberg Museum - เมืองRudesheim - ชมSiegfried’s Mechanical Musical Instrument Museum - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องผ่านสามเหลี่ยมเยอรมัน เป็นจุดที่สวยที่สุดของแม่น้ำไรน์Deutsches Eck - อิสระชมเมืองKoblenz หรือเลือกเที่ยวคฤหาสน์ขุนนางเก่าSayn Manor House
» เรือล่องมาถึงเมืองโคโลญCologne - เลือกชมเมืองGuided City Walk หรือชมประวัติศาสตร์ชนชาติยิว Jewish Heritage Walk
» เรือล่องมาถึงเมืองAmsterdam - อิสระชมเมือง หรือนั่งเรือชมคลองCanal Boat (อัตรานี้ไม่รวมค่าล่องเรือชมคลอง) - Optional Tour: Biking Tour หรือทัวร์ไปZaanse Schans
» เรือเทียบท่าที่Amsterdam - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG8D-AVALON-WZA(D)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-10 OCT
 ราคา/ท่าน :  149,300 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 79,100 บาท
149,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/149,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Romantic Rhine WZA Avalon Waterways TRANQUILITY II ซูริค, สวิตเซอร์แลนด์ + อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักบนเรือล่องแม่น้ำ 7 คืน (Panorama Suite A ) + รถรับที่เวียนนา + อาหาร 20 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินซูริค - ขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ท่าเรือ - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Tranquility II - พักบนเรือ
» เมืองชตรัสส์บูร์กStrasbourg - เยี่ยมชม Gothic Cathedral - ย่านLa Petite France - จตุรัสPlace Kleber - Place Gutenberg - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือOptional Tour: 1.ชมเมืองผลิตเหล้าองุ่น Alsace wine country หรือ 2. ชมBlack Forest
» เมืองชไปเออร์Speyer - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือOptional Tourชมเมือง(สอบถามค่าบริการบนเรือ) - เมืองไฮเดลเบอร์กHeidelberg - ชมHeidelberg Castle - ถ่ายภาพกับGreat Vat - กลับขึ้นเรือ
» เมืองไมนซ์Mainz - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพิมพ์Gutenberg Museum - เมืองRudesheim - ชมSiegfried’s Mechanical Musical Instrument Museum - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องผ่านสามเหลี่ยมเยอรมัน เป็นจุดที่สวยที่สุดของแม่น้ำไรน์Deutsches Eck - อิสระชมเมืองKoblenz หรือเลือกเที่ยวคฤหาสน์ขุนนางเก่าSayn Manor House
» เรือล่องมาถึงเมืองโคโลญCologne - เลือกชมเมืองGuided City Walk หรือชมประวัติศาสตร์ชนชาติยิว Jewish Heritage Walk
» เรือล่องมาถึงเมืองAmsterdam - อิสระชมเมือง หรือนั่งเรือชมคลองCanal Boat (อัตรานี้ไม่รวมค่าล่องเรือชมคลอง) - Optional Tour: Biking Tour หรือทัวร์ไปZaanse Schans
» เรือเทียบท่าที่Amsterdam - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG8D-AVALON-WZA(E)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-10 OCT
 ราคา/ท่าน :  152,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 81,100 บาท
152,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/152,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Romantic Rhine WZA Avalon Waterways TRANQUILITY II ซูริค, สวิตเซอร์แลนด์ + อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักบนเรือล่องแม่น้ำ 7 คืน (Panorama Suite P ) + รถรับที่เวียนนา + อาหาร 20 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินซูริค - ขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ท่าเรือ - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Tranquility II - พักบนเรือ
» เมืองชตรัสส์บูร์กStrasbourg - เยี่ยมชม Gothic Cathedral - ย่านLa Petite France - จตุรัสPlace Kleber - Place Gutenberg - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือOptional Tour: 1.ชมเมืองผลิตเหล้าองุ่น Alsace wine country หรือ 2. ชมBlack Forest
» เมืองชไปเออร์Speyer - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือOptional Tourชมเมือง(สอบถามค่าบริการบนเรือ) - เมืองไฮเดลเบอร์กHeidelberg - ชมHeidelberg Castle - ถ่ายภาพกับGreat Vat - กลับขึ้นเรือ
» เมืองไมนซ์Mainz - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพิมพ์Gutenberg Museum - เมืองRudesheim - ชมSiegfried’s Mechanical Musical Instrument Museum - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องผ่านสามเหลี่ยมเยอรมัน เป็นจุดที่สวยที่สุดของแม่น้ำไรน์Deutsches Eck - อิสระชมเมืองKoblenz หรือเลือกเที่ยวคฤหาสน์ขุนนางเก่าSayn Manor House
» เรือล่องมาถึงเมืองโคโลญCologne - เลือกชมเมืองGuided City Walk หรือชมประวัติศาสตร์ชนชาติยิว Jewish Heritage Walk
» เรือล่องมาถึงเมืองAmsterdam - อิสระชมเมือง หรือนั่งเรือชมคลองCanal Boat (อัตรานี้ไม่รวมค่าล่องเรือชมคลอง) - Optional Tour: Biking Tour หรือทัวร์ไปZaanse Schans
» เรือเทียบท่าที่Amsterdam - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG8D-AVALON-WZA(F)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-10 OCT
 ราคา/ท่าน :  178,100 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 172,700 บาท
178,100 บาท(เด็กเสริมเตียง)/178,100 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Romantic Rhine WZA Avalon Waterways TRANQUILITY II ซูริค, สวิตเซอร์แลนด์ + อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักบนเรือล่องแม่น้ำ 7 คืน (Royal Suite Suite ) + รถรับที่เวียนนา + อาหาร 20 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินซูริค - ขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ท่าเรือ - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Tranquility II - พักบนเรือ
» เมืองชตรัสส์บูร์กStrasbourg - เยี่ยมชม Gothic Cathedral - ย่านLa Petite France - จตุรัสPlace Kleber - Place Gutenberg - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือOptional Tour: 1.ชมเมืองผลิตเหล้าองุ่น Alsace wine country หรือ 2. ชมBlack Forest
» เมืองชไปเออร์Speyer - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือOptional Tourชมเมือง(สอบถามค่าบริการบนเรือ) - เมืองไฮเดลเบอร์กHeidelberg - ชมHeidelberg Castle - ถ่ายภาพกับGreat Vat - กลับขึ้นเรือ
» เมืองไมนซ์Mainz - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพิมพ์Gutenberg Museum - เมืองRudesheim - ชมSiegfried’s Mechanical Musical Instrument Museum - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องผ่านสามเหลี่ยมเยอรมัน เป็นจุดที่สวยที่สุดของแม่น้ำไรน์Deutsches Eck - อิสระชมเมืองKoblenz หรือเลือกเที่ยวคฤหาสน์ขุนนางเก่าSayn Manor House
» เรือล่องมาถึงเมืองโคโลญCologne - เลือกชมเมืองGuided City Walk หรือชมประวัติศาสตร์ชนชาติยิว Jewish Heritage Walk
» เรือล่องมาถึงเมืองAmsterdam - อิสระชมเมือง หรือนั่งเรือชมคลองCanal Boat (อัตรานี้ไม่รวมค่าล่องเรือชมคลอง) - Optional Tour: Biking Tour หรือทัวร์ไปZaanse Schans
» เรือเทียบท่าที่Amsterdam - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG9D-AVALON-WVP(A)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-14 SEP
 ราคา/ท่าน :  109,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 167,800 บาท
109,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/109,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Austrian Highlights & Bavaria WVP Avalon Waterways Artistry II เวียนนา, ออสเตรีย - มิวนิค, เยอรมนี
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักโรงแรม 3 คืน + พักบนเรือล่องแม่น้ำ 5 คืน + (Deluxe Stateroom E) + อาหาร 17 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ และเดินทางสู่ท่าเรือที่เวียนนาเอง - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Artistry II - พักบนเรือ
» ชมกรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - เดินเล่นถนนคาร์นท์เนอร์ - กลับขึ้นเรือ
» ชมเมืองดูร์นสไตน์ - เรือล่องมาถึงเมืองเมลค์ - เลือกทัวร์ชมโบสถ์Benedictine Abbey หรือทัวร์Schallaburg Castle - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องมาถึงเมืองไกร์น - ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาคารโรงละคร - กลับขึ้นเรือให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแม่น้ำจากSky Deck - เรือล่องมาถึงเมืองลินซ์ - Optional Tour ชมเมืองลินซ์(โปรดสอบถามค่าบริการบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือครึ่งวัน - เมืองพัสเซา - ชมมหาวิหารเซนต์สเตเฟน - เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า
» อำลาเรือAvalon Waterways Artistry II - เรือเทียบท่ามิวนิค - อิสระชมเมือง หรือOptional Tour : ชมเมืองซาลส์บวร์ก (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) - พักโรงแรมในมิวนิค
» อิสระเต็มวัน ให้เดินเล่นชมเมืองนิวนิค - พักโรงแรมในมิวนิค
» ไกด์ท้องถิ่น(พูดอังกฤษ) นำท่านชมBavarian Alps - เยี่ยมชมปราสาทอยชวานสไตน์ - โอบาร์อัมเมอร์เกา - ชมบ้านสไตน์ของแคว้นบาวาเรีย - ช้อปปิ้งของฝากจากไม้แกะสลัก
» หลังอาหารเช้าอิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย(จบทริปที่มิวนิค)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG9D-AVALON-WVP(B)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-14 SEP
 ราคา/ท่าน :  114,700 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 175,800 บาท
114,700 บาท(เด็กเสริมเตียง)/114,700 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Austrian Highlights & Bavaria WVP Avalon Waterways Artistry II เวียนนา, ออสเตรีย - มิวนิค, เยอรมนี
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักโรงแรม 3 คืน + พักบนเรือล่องแม่น้ำ 5 คืน + (Deluxe Stateroom D) + อาหาร 17 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ และเดินทางสู่ท่าเรือที่เวียนนาเอง - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Artistry II - พักบนเรือ
» ชมกรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - เดินเล่นถนนคาร์นท์เนอร์ - กลับขึ้นเรือ
» ชมเมืองดูร์นสไตน์ - เรือล่องมาถึงเมืองเมลค์ - เลือกทัวร์ชมโบสถ์Benedictine Abbey หรือทัวร์Schallaburg Castle - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องมาถึงเมืองไกร์น - ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาคารโรงละคร - กลับขึ้นเรือให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแม่น้ำจากSky Deck - เรือล่องมาถึงเมืองลินซ์ - Optional Tour ชมเมืองลินซ์(โปรดสอบถามค่าบริการบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือครึ่งวัน - เมืองพัสเซา - ชมมหาวิหารเซนต์สเตเฟน - เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า
» อำลาเรือAvalon Waterways Artistry II - เรือเทียบท่ามิวนิค - อิสระชมเมือง หรือOptional Tour : ชมเมืองซาลส์บวร์ก (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) - พักโรงแรมในมิวนิค
» อิสระเต็มวัน ให้เดินเล่นชมเมืองนิวนิค - พักโรงแรมในมิวนิค
» ไกด์ท้องถิ่น(พูดอังกฤษ) นำท่านชมBavarian Alps - เยี่ยมชมปราสาทอยชวานสไตน์ - โอบาร์อัมเมอร์เกา - ชมบ้านสไตน์ของแคว้นบาวาเรีย - ช้อปปิ้งของฝากจากไม้แกะสลัก
» หลังอาหารเช้าอิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย(จบทริปที่มิวนิค)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG9D-AVALON-WVP(C)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-14 SEP
 ราคา/ท่าน :  134,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 205,700 บาท
134,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/134,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Austrian Highlights & Bavaria WVP Avalon Waterways Artistry II เวียนนา, ออสเตรีย - มิวนิค, เยอรมนี
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักโรงแรม 3 คืน + พักบนเรือล่องแม่น้ำ 5 คืน + (Panorama Suite B) + อาหาร 17 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ และเดินทางสู่ท่าเรือที่เวียนนาเอง - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Artistry II - พักบนเรือ
» ชมกรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - เดินเล่นถนนคาร์นท์เนอร์ - กลับขึ้นเรือ
» ชมเมืองดูร์นสไตน์ - เรือล่องมาถึงเมืองเมลค์ - เลือกทัวร์ชมโบสถ์Benedictine Abbey หรือทัวร์Schallaburg Castle - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องมาถึงเมืองไกร์น - ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาคารโรงละคร - กลับขึ้นเรือให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแม่น้ำจากSky Deck - เรือล่องมาถึงเมืองลินซ์ - Optional Tour ชมเมืองลินซ์(โปรดสอบถามค่าบริการบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือครึ่งวัน - เมืองพัสเซา - ชมมหาวิหารเซนต์สเตเฟน - เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า
» อำลาเรือAvalon Waterways Artistry II - เรือเทียบท่ามิวนิค - อิสระชมเมือง หรือOptional Tour : ชมเมืองซาลส์บวร์ก (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) - พักโรงแรมในมิวนิค
» อิสระเต็มวัน ให้เดินเล่นชมเมืองนิวนิค - พักโรงแรมในมิวนิค
» ไกด์ท้องถิ่น(พูดอังกฤษ) นำท่านชมBavarian Alps - เยี่ยมชมปราสาทอยชวานสไตน์ - โอบาร์อัมเมอร์เกา - ชมบ้านสไตน์ของแคว้นบาวาเรีย - ช้อปปิ้งของฝากจากไม้แกะสลัก
» หลังอาหารเช้าอิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย(จบทริปที่มิวนิค)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG9D-AVALON-WVP(D)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-14 SEP
 ราคา/ท่าน :  135,300 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 207,700 บาท
135,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/135,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Austrian Highlights & Bavaria WVP Avalon Waterways Artistry II เวียนนา, ออสเตรีย - มิวนิค, เยอรมนี
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักโรงแรม 3 คืน + พักบนเรือล่องแม่น้ำ 5 คืน + (Panorama Suite A) + อาหาร 17 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ และเดินทางสู่ท่าเรือที่เวียนนาเอง - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Artistry II - พักบนเรือ
» ชมกรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - เดินเล่นถนนคาร์นท์เนอร์ - กลับขึ้นเรือ
» ชมเมืองดูร์นสไตน์ - เรือล่องมาถึงเมืองเมลค์ - เลือกทัวร์ชมโบสถ์Benedictine Abbey หรือทัวร์Schallaburg Castle - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องมาถึงเมืองไกร์น - ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาคารโรงละคร - กลับขึ้นเรือให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแม่น้ำจากSky Deck - เรือล่องมาถึงเมืองลินซ์ - Optional Tour ชมเมืองลินซ์(โปรดสอบถามค่าบริการบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือครึ่งวัน - เมืองพัสเซา - ชมมหาวิหารเซนต์สเตเฟน - เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า
» อำลาเรือAvalon Waterways Artistry II - เรือเทียบท่ามิวนิค - อิสระชมเมือง หรือOptional Tour : ชมเมืองซาลส์บวร์ก (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) - พักโรงแรมในมิวนิค
» อิสระเต็มวัน ให้เดินเล่นชมเมืองนิวนิค - พักโรงแรมในมิวนิค
» ไกด์ท้องถิ่น(พูดอังกฤษ) นำท่านชมBavarian Alps - เยี่ยมชมปราสาทอยชวานสไตน์ - โอบาร์อัมเมอร์เกา - ชมบ้านสไตน์ของแคว้นบาวาเรีย - ช้อปปิ้งของฝากจากไม้แกะสลัก
» หลังอาหารเช้าอิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย(จบทริปที่มิวนิค)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG9D-AVALON-WVP(E)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-14 SEP
 ราคา/ท่าน :  137,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 211,700 บาท
137,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/137,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Austrian Highlights & Bavaria WVP Avalon Waterways Artistry II เวียนนา, ออสเตรีย - มิวนิค, เยอรมนี
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักโรงแรม 3 คืน + พักบนเรือล่องแม่น้ำ 5 คืน + (Panorama Suite P) + อาหาร 17 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ และเดินทางสู่ท่าเรือที่เวียนนาเอง - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Artistry II - พักบนเรือ
» ชมกรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - เดินเล่นถนนคาร์นท์เนอร์ - กลับขึ้นเรือ
» ชมเมืองดูร์นสไตน์ - เรือล่องมาถึงเมืองเมลค์ - เลือกทัวร์ชมโบสถ์Benedictine Abbey หรือทัวร์Schallaburg Castle - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องมาถึงเมืองไกร์น - ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาคารโรงละคร - กลับขึ้นเรือให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแม่น้ำจากSky Deck - เรือล่องมาถึงเมืองลินซ์ - Optional Tour ชมเมืองลินซ์(โปรดสอบถามค่าบริการบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือครึ่งวัน - เมืองพัสเซา - ชมมหาวิหารเซนต์สเตเฟน - เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า
» อำลาเรือAvalon Waterways Artistry II - เรือเทียบท่ามิวนิค - อิสระชมเมือง หรือOptional Tour : ชมเมืองซาลส์บวร์ก (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) - พักโรงแรมในมิวนิค
» อิสระเต็มวัน ให้เดินเล่นชมเมืองนิวนิค - พักโรงแรมในมิวนิค
» ไกด์ท้องถิ่น(พูดอังกฤษ) นำท่านชมBavarian Alps - เยี่ยมชมปราสาทอยชวานสไตน์ - โอบาร์อัมเมอร์เกา - ชมบ้านสไตน์ของแคว้นบาวาเรีย - ช้อปปิ้งของฝากจากไม้แกะสลัก
» หลังอาหารเช้าอิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย(จบทริปที่มิวนิค)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG9D-AVALON-WVP(F)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-14 SEP
 ราคา/ท่าน :  155,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 308,000 บาท
155,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/155,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Austrian Highlights & Bavaria WVP Avalon Waterways Artistry II เวียนนา, ออสเตรีย - มิวนิค, เยอรมนี
» อัตรานี้ รวมค่าที่พักโรงแรม 3 คืน + พักบนเรือล่องแม่น้ำ 5 คืน + (Royal Suite Suite ) + อาหาร 17 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ และเดินทางสู่ท่าเรือที่เวียนนาเอง - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Artistry II - พักบนเรือ
» ชมกรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - เดินเล่นถนนคาร์นท์เนอร์ - กลับขึ้นเรือ
» ชมเมืองดูร์นสไตน์ - เรือล่องมาถึงเมืองเมลค์ - เลือกทัวร์ชมโบสถ์Benedictine Abbey หรือทัวร์Schallaburg Castle - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องมาถึงเมืองไกร์น - ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาคารโรงละคร - กลับขึ้นเรือให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแม่น้ำจากSky Deck - เรือล่องมาถึงเมืองลินซ์ - Optional Tour ชมเมืองลินซ์(โปรดสอบถามค่าบริการบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือครึ่งวัน - เมืองพัสเซา - ชมมหาวิหารเซนต์สเตเฟน - เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า
» อำลาเรือAvalon Waterways Artistry II - เรือเทียบท่ามิวนิค - อิสระชมเมือง หรือOptional Tour : ชมเมืองซาลส์บวร์ก (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) - พักโรงแรมในมิวนิค
» อิสระเต็มวัน ให้เดินเล่นชมเมืองนิวนิค - พักโรงแรมในมิวนิค
» ไกด์ท้องถิ่น(พูดอังกฤษ) นำท่านชมBavarian Alps - เยี่ยมชมปราสาทอยชวานสไตน์ - โอบาร์อัมเมอร์เกา - ชมบ้านสไตน์ของแคว้นบาวาเรีย - ช้อปปิ้งของฝากจากไม้แกะสลัก
» หลังอาหารเช้าอิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย(จบทริปที่มิวนิค)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN2-TG-EUR-HOT-PRO1(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-11 DEC
 ราคา/ท่าน :  89,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
81,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» กรุงโรม - แวะถ่ายรูปสนามประลองยุทธโคลีเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - นครวาติกัน - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - เมืองปิซ่า
» หอเอนปิซ่า - เมืองฟลอเร้นซ์ - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร - เมืองเวนิส
» นครเวนิส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
» กรินเดลวาลด์ - เมืองอินเทอลาเก้น
» เมืองดีจอง - นครปารีส
» ระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง - ล่องแม่น้ำแซนด์
» สนามบินชาร์ล เดอโกล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN2-TG-EUR-HOT-PRO1(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  91,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
83,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/74,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» กรุงโรม - แวะถ่ายรูปสนามประลองยุทธโคลีเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - นครวาติกัน - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - เมืองปิซ่า
» หอเอนปิซ่า - เมืองฟลอเร้นซ์ - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร - เมืองเวนิส
» นครเวนิส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
» กรินเดลวาลด์ - เมืองอินเทอลาเก้น
» เมืองดีจอง - นครปารีส
» ระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง - ล่องแม่น้ำแซนด์
» สนามบินชาร์ล เดอโกล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN2-TG-EUROPE-ROMANTIC10D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-27 SEP
16-25 OCT / 23OCT-1NOV
13-22 NOV
4-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  115,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500 บาท
104,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-(เยอรมัน - เชก - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส)เมนูเด็ด สวิตฟองดูว์
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค - นูเรมเบิร์ก - ปราสาทจักรพรรดิ - คาโรวี่วารี่
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบลฉากหนังThe Sound Of Music - อินส์บรูค - Goldenes Dachl
» ซังกัลแลน - โบสถ์ซังกัลแลน - อินเทอร์ลาเก้น
» กรินเดลวาลด์ - จุงฟราวน์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
» บาเซิล - รถไฟด่วนTGVสู่ปารีส
» พระราชวังแวร์ซายส์(มีไกด์ไทยบรรยายในวัง) - ขึ้นหอไอเฟล - ช้อปปิ้งที่ลาฟาแยต - ล่องแม่น้ำแซนด์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-QR-FR-BG7D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-9 / 13-19 NOV
 ราคา/ท่าน :  45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมเนเก้นพีส
» มหานครปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช
» เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ร้านBucherer
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
» อิสระเที่ยวชมเมืองปารีสเต็มวัน - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีวีเอ แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-BR-FR-BG-NL8D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-21 OCT
4-11 NOV / 25NOV-2DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
» สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - เมืองตูร์ - ชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทชอมบอร์ด
» ชมปราสาทเชอนงโซ - มหานครปารีส - ล่องเรือบาโตมุช
» จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - กรุงบรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» เมืองเฮก - ศาลโลก - จัตุรัสดัมสแควร์ - ย่าน Red Light Street
» หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
» กรุงเทพฯ


25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีวีเอ แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-BR-FR-BG-LU-DE-NL8D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-21 OCT
4-11 NOV / 25NOV-2DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
» มหานครปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ย่านมงมาร์ต
» เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
» บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - นครแฟรงก์เฟิร์ต - ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต - นำชมจัตุรัสโรเมอร์
» เมืองโคโลญ - เข้าชมมหาวิหารโคโลญ - กรุงอัมสเตอดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
» ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบินสคิปโพล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
» กรุงเทพฯ


26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-FR-BG-NL-DE8D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24SEP-1OCT
1-8 / 22-29 OCT
12-19 NOV / 29NOV-6DEC
1-8 / 4-11 DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง)
» ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - เมืองโคโลญ - ชมมหาวิหารโคโลญ
» นครแฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZEIL - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองอินกอลสตัดท์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - สนามบินมิวนิค
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-TG-DE-CZ-AT8D-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26OCT-2NOV
7-14 NOV / 29NOV-6DEC
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Promotion เยอรมนี เชค ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ขึ้นรถชัตเติลบัส - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองบาด ริคเคนฮาว
» เมืองฮัลล์สตัท - ปาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท - กรุงเวียนนา
» พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก - ผ่านชมมหาวิหารเซนต์วิตัส - เมืองคาร์โลวารี - จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ลส
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ - Marien Platz - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค
» สนามกีฬาอัลลิแอนซ์ อารีนา - สนามบินนานาชาติมิวนิค
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-QR-DE-CH-FR-TIT-W07   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-17 SEP / 24SEP-1OCT
3-10 / 16-23 / 22-29 OCT
21-28 NOV
5-12 DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์(ทิตลิส) - ฝรั่งเศส
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดนเบิร์ก - เขตเมืองเก่า - บาเดน - ไฟล์บรูก
» ไฟร์เบิร์ก - กอลม่าร์ - ทิทิเซ่ (ป่าดำ) - ล่องทะเลสาบทิทิเช่
» ทิทิเซ่ (เยอรมัน) - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น(สวิสฯ) - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ช้อปปิ้งของฝากจากสวิส
» ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าหมุนไฟฟ้าRotair Titlis 360 สู่ภูเขาหิมะทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ลานหิมะ - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ดีจอง
» ดีจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
» ปารีส - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ผ่านชมจัตุรัสทรอคาเดโร, ประตูชัย Arc de Triomphe - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ห้างลาฟาแยต - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-QR-PL-DE-CZ-AT-EU-W06-3   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-โปแลนด์ - เยอรมัน - เช็ค - ออสเตรีย
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» มิวนิค - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - นำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิค
» ฮัลสตัทท์ - เซนต์กิลเก้น(ล่องทะเลสาบ) - เซนต์วูล์ฟกัง
» ลินซ์ - จัตุรัสเมืองเก่า - เชสกี้คลุมลอฟ - เข้าชมปราสาทครุมลอฟ
» ปราสาทปร๊าก - จัตุรัสเมืองเก่า - นาฬิกาดาราสาตร์ - อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ล
» วรอตสวัฟ(โปแลนด์) - คราคูฟ
» ค่ายเอาส์ชวิตซ์ - เหมืองเกลือเวียลิกซ์กา
» คราคูฟ - ปราสาทวาเวล - มหาวิหารวาเวล - กรุงวอร์ซอ - พระราชวังหลวง
» เมืองเก่าวอร์ซอว์ - ถ่ายรูปกับ รอยัล คาสเซิล - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-QR-NL-DE-LU-BG-FR-PRO-W09   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-25 SEP / 29OCT-5NOV
22-29 NOV
 ราคา/ท่าน :  47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยียม - ฝรั่งเศส (คณะออกเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป)
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์ - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลม - เมืองโวเลนดัม
» อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดามสแคว์ - เมืองโคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์
» แฟรงค์เฟิร์ท - ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองทริอาร์ - ชมพอร์ทา นีกรา - ชมสะพานโรมัน - ชมเมืองลักแซมเบิร์ก
» เมืองบรูจจ์ - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองเวนิชเหนือ - กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส
» มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - ผ่านชมหอไอเฟล
» พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองเอลิเซ่ - ประตูชัย - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-QR-NL-BG-LU-FR-PRO-W09   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-25 SEP
 ราคา/ท่าน :  52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก - ฝรั่งเศส (คณะออกเดินทาง25ท่านขึ้นไป)
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดามสแคว์ - ชมเมือง
» อัมสเตอร์ดัม - โวเลนดัม - ซานส์ สคันส์ - สถาบันเจียระไนเพชร - เบรดา
» เบรดา - บรูจส์ - จัตุรัสเมืองเก่า - กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - แมเนเกนพิส
» บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - ทริอาร์ - เมตซ์
» เมตซ์ - มหานครปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» ปารีส - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์, จัตุรัสคองคอร์ด, ชองเอลิเซ่, ประตูชัยArc de Triomphe - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ห้างลาฟาแยต - ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-QR-ROMANIA-PRO-W08(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-26 SEP
3-10 OCT / 28OCT-4NOV
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-บัลแกเรีย -โรมาเนีย
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์ - กรุงโซเฟีย - พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี- โบสถ์เซนต์โซเฟีย
» เมืองรีล่า - กรุงโซเฟีย - Plovdiv
» Plovdiv Old City - เมืองเวลีโค ทาร์โนโว - Tsarevets Castle - St.Demetrius Church - Ruse
» เมืองซินาย่า - เข้าชมปราสาทเปเลส - เมืองบราซอฟ - Black Church
» เมืองบราน - เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า - กรุงบูคาเรสต์
» เข้าชมอาคารรัฐสภาหินอ่อน - สนามบินบูคาเรสต์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-QR-ROMANIA-PRO-W08(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-24 / 22-29 OCT
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-บัลแกเรีย -โรมาเนีย
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์ - กรุงโซเฟีย - พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี- โบสถ์เซนต์โซเฟีย
» เมืองรีล่า - กรุงโซเฟีย - Plovdiv
» Plovdiv Old City - เมืองเวลีโค ทาร์โนโว - Tsarevets Castle - St.Demetrius Church - Ruse
» เมืองซินาย่า - เข้าชมปราสาทเปเลส - เมืองบราซอฟ - Black Church
» เมืองบราน - เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า - กรุงบูคาเรสต์
» เข้าชมอาคารรัฐสภาหินอ่อน - สนามบินบูคาเรสต์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-QR-EUR-ALPS-PRO-W05   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-20 / 22-29 SEP
6-13 OCT
21-28 NOV
21-28 DEC
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
95,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Europe Alpe (เยอรมัน - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์) / เมนูพิเศษ! ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน / คณะออกเดินทาง20ท่านขึ้นไป
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา
» มิวนิค(เยอรมนี) - โอเบอรามาเกา - เมืองโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - ฟุสเซ่น
» ฟุสเซ่น - ฮัลสตัดซ์ - ซอลส์เบิร์ก - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» เบิร์ชเทสกาเด้น - ชมทะเลสาบกษัตริย์Konigsee - เมืองอินซ์บรูกซ์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - หลังคาทองคำGolden Roof
» อินสบรูกซ์ - ลิกเทนสไตน์ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ช้อปปิ้งของฝากสวิส
» เมืองแองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าRotair Titlisหมุน360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขาแอลป์ - พิเศษ ทานอาหารบนเขาทิตลิสPanorama Restaurant - เล่นหิมะบนลานสกี - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ - ทิทิเซ่ - ไฟร์บรูก
» เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันคริสต์มาส 2558 / 2015

35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-QR-GRAND-AU-EU-W10   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25DEC-1JAN
 ราคา/ท่าน :  85,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
81,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-แกรนด์ ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา
» มิวนิค - นั่งกระเช้าชมวิวสูยอดเขาสตูไบกลาเซีย (ออสเตรีย) - อินซ์บรูกซ์ - หลังคาทองคำ
» อินซ์บรูกซ์ - เบิร์ชเทสกาเดน - เข้าชมเหมืองเกลือ – ซาล์สเบิร์ก - อุทยานสวนมิลาเบลล์ - เขตเมืองเก่า บ้านโมสาร์ท - ฮาลสตัดซ์ - เซ็นต์วูลฟ์กัง
» กราส(เมืองมรดกโลก) - เขตเมืองเก่าOld Town
» นั่งรถไฟสายเซมเมอร์ริง - ชมเมืองเวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ - หมู่บ้านกรินซิ่ง
» เครม - ล่องเรือโค้งน้ำดานูบ - ชมวาเคาท์วาเลย์ - เมลค์
» เวียนนา - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเน่อร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันคริสต์มาส 2558 / 2015

36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีวีเอ แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-BR-EAST-EUROPE9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-11 / 17-25 NOV
1-9 DEC
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - ชมสวนดอกไม้มิราเบล
» ซาลส์บวร์ก - ฮัลสตัท - อินส์บรูคค์ - ชมหลังคาทองคำ - การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น
» ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทแห่งปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - ประเทศฮังการี - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» จัตุรัสวีรบุรุษ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015

37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีวีเอ แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-BR-EAST-EUROPE9D6N   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-16 DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เชก - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์
»  เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา - กรุงปร๊าก
» ปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์ก - นครแฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์
» กรุงลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-TK-DE-CH-FR9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24SEP-2OCT
3-11 / 14-22 OCT / 24OCT-1NOV / 30OCT-7NOV
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - เมืองนูเรมเบิร์ก
» นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตนสไตน์ - ชมเมืองวาดุซ - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - ผ่านแม่น้ำรอยส์ - เมืองอินเทอลาเก้น
» เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจูงเฟรา - สถานีรถไฟจูงเฟราย๊อช - ชมถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - กรุงเบิร์น
» เมืองดิจอง - มหานครปารีส
» เมืองแวร์ซายส์(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - สนามบินชาร์ลเดอโกลด์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบลู
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-QR-DE-CH-FR9D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-29 SEP / 28SEP-6OCT
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - แบมเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก
» นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตน สไตน์ - ชมเมืองวาดุซ - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - แม่น้ำรอยส์ - เมืองอินเทอลาเก้น
» เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจูงเฟรา - สถานีรถไฟจูงเฟราย๊อช - นำเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - ชมวิวที่ลานสฟิงซ์ - เมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - กรุงเบิร์น
» เมืองดิจอง - มหานครปารีส
» เมืองแวร์ซายส์ - านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล
» ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ลเดอโกล์ด
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-QR-NL-BG-FR8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-30 SEP / 4-11 OCT
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - จัตุรัสดัมสแควร์ - ย่านRed Light Street
» ล่องเรือหลังคากระจก - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - มหานครปารีส
» ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล - เมืองแวร์ซายส์(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง)
» ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เมืองตูร์ - ชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน
» ปราสาทชอมบอร์ด - ชมปราสาทเชอนงโซ - ท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-QR-NL-BG-FR8D5N   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-30 SEP / 4-11 OCT
 ราคา/ท่าน :  53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - จัตุรัสดัมสแควร์ - ย่านRed Light Street
» ล่องเรือหลังคากระจก - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - มหานครปารีส - นำท่านล่องเรือบาโตมุช
» เมืองแวร์ซายส์ - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
» อิสระเดินเล่นชมเมืองปารีสเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) - ท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-QR-IT-CH-FR-BG-NL9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 / 13-21 / 15-23 / 16-24 / 18-26 / 20-28 NOV / 23NOV-1DEC / 25NOV-3DEC / 30NOV-8DEC
2-10 / 7-15 DEC
 ราคา/ท่าน :  62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» เมืองมิลาน - เข้าชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเคน
» เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟจุงเฟราย๊อช - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - Aletsch Glacier - สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - เมืองลูเซิร์น - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล
» เมืองดิจอง - มหานครปารีส
» เมืองแวร์ซายส์(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - เข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมุช - กรุงบรัสเซลส์
» จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - อัมเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - สนามบินสคิปโพล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

43
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-TK-EAST-EUROPE9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 SEP / 26SEP-4OCT
2-10 / 12-20 / 20-28 OCT / 29OCT-6NOV
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เชก - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา - กรุงปร๊าก
» ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์ก - นครแฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์
» กรุงลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลม - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

44
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-TG-EAST-EUROPE9D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-13 / 19-27 SEP
3-11 / 17-25 / 22-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์กเซนต์ปีเตอร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า,ประเทศสโลวัค
» ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์,ประเทศฮังการี - พระราชวังโบราณCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถ่ายรูปพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ชมด้านนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - ทานอาหารค่ำสไตล์ฮอยริเก้ที่หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» ฮัลสตัท - นครมิวนิค
» จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

45
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AA9-TG-EAST-EUROPE9D-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-22 / 18-26 / 19-27 / 23-31 OCT / 24OCT-1NOV
6-14 NOV / 26NOV-4DEC / 29NOV-7DEC
 ราคา/ท่าน :  61,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Promotion ยุโรป5ประเทศ เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» สนามบินมิวนิค - เมืองฮัลล์สตัท - เมืองเวียนนา
» พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - นครบูดาเปสต์
» ถ่ายรูปกับป้อมFisherman’s Bastion - มหาวิหารแมททิอัส - ถ่ายรูปกับจัตุรัสวีรบุรุษ - ถ่ายรูปกับอาคารัฐสภาที่สวยงาม - สะพานเชนบริดจ์ - เมืองบราทิสลาวา
» สาธารณรัฐเช็ค - กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - จตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ลส
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ - Ingolstadt Outlet
» เมืองมิวนิค - นั่งรถผ่านชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค
» มิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015

46
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23SEP-1OCT / 30SEP-8OCT
7-15 / 21-29 / 22-30 OCT / 28OCT-5NOV
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - เมืองลูเซิร์น
» สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - เมืองเบรเกนซ์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
» สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาวา
» ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินเวทชาท - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

47
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 NOV / 25NOV-3DEC / 30NOV-8DEC
2-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - เมืองลูเซิร์น
» สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - เมืองเบรเกนซ์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
» สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาวา
» ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินเวทชาท - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

48
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE9D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25DEC-2JAN / 26DEC-3JAN / 28DEC-5JAN / 29DEC-6JAN / 30DEC-7JAN
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - เมืองลูเซิร์น
» สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - เมืองเบรเกนซ์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
» สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาวา
» ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินเวทชาท - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

49
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EY-GR-CZ-AT8D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-10 / 10-17 / 17-24 SEP
7-14 / 14-21 / 20-27 OCT / 27OCT-3NOV
4-11 NOV
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชก - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ลส์ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ
» กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» ฮัลสตัท - นครมิวนิค
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

50
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24SEP-1OCT
 ราคา/ท่าน :  53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี่ วารี - กรุงปร๊าก
» ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - เดินเล่นย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ล - เก็บภาพนาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» ชมCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
» เมืองซาลส์บวร์ก - สวนดอกไม้มิราเบล - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ


51
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-12 NOV / 26NOV-3DEC
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี่ วารี - กรุงปร๊าก
» ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - เดินเล่นย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ล - เก็บภาพนาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» ชมCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
» เมืองซาลส์บวร์ก - สวนดอกไม้มิราเบล - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ


52
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE8D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-9 / 3-10 / 9-16 DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี่ วารี - กรุงปร๊าก
» ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - เดินเล่นย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ล - เก็บภาพนาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» ชมCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
» เมืองซาลส์บวร์ก - สวนดอกไม้มิราเบล - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

53
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EK-EAST-EUROPE8D(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25DEC-1JAN / 27DEC-3JAN / 29DEC-5JAN / 30DEC-6JAN
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ - เมืองนูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี่ วารี - กรุงปร๊าก
» ชมปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - เดินเล่นย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ล - เก็บภาพนาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» ชมCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ชมโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
» เมืองซาลส์บวร์ก - สวนดอกไม้มิราเบล - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันคริสต์มาส 2558 / 2015

54
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EY-DE-LU-BG-NL7D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-12 OCT
 ราคา/ท่าน :  45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - ดุสเซลดอร์ฟ - โคโลญ - เข้าชมมหาวิหารโคโลญ - ท่าเรือบ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ผาหินโลเรอไลย์ - ท่าเรือเซนต์กอร์
» เมืองไฮเดลเบิร์ก - นำเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ชมประตูคืนเดียว - แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil
» กรุงลักเซมเบิร์ก - กรุงบรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปราซ - ถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส
» เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - ย่านRed Light Street
» ล่องเรือหลังคากระจก - นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

55
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EY-DE-CZ-AT8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-24 SEP
27OCT-3NOV
2-9 DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชก - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอาบูดาบี
» แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - แบมเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ - นูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ปราสาทปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ลส์ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ
» เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» ฮัลสตัท - นครมิวนิค
» ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015

56
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EY-DE-CZ-AT8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-11 / 11-18 NOV / 25NOV-2DEC
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชก - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอาบูดาบี
» แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - แบมเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ - นูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ปราสาทปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ลส์ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ
» เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» ฮัลสตัท - นครมิวนิค
» ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ


57
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-EY-DE-CZ-AT8D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชก - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอาบูดาบี
» แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - แบมเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ - นูเรมเบิร์ก
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ปราสาทปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ลส์ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ
» เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» ฮัลสตัท - นครมิวนิค
» ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016

58
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-TG-PRO-EAST-EUROPE   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-12 SEP
9-17 / 16-24 / 22-30 / 23-31 OCT
20-28 NOV
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค - ฮัลล์สตัท(ออสเตรีย) - เวียนนา
» พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - นครบูดาเปสต์
» นครบูดาเปสท์ - ป้อมFisherman’s Bastion - มหาวิหารแมททิอัส - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องแม่น้ำดานูบ - เมืองบราทิสลาวา
» สาธารณรัฐเช็ค - กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - จตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ลส
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ช้อปปิ้งIngolstadt Outlet
» เมืองมิวนิค - BMW World - จัตุรัสมาเรียน - ศาลากลางมิวนิค
» สนามบินนานาชาติมิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

59
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AD7-QR-EAST-EUROPE8D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-23 / 23-30 SEP / 30SEP-7OCT
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - ออสเตรีย - เชก - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค
» ชมหลังคาทองคำ - ฮัลสตัท - เชสกี้ครุมลอฟ
» นำชมปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา - กรุงปราก - ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - กรุงเวียนนา - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ


60
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG7-OS-TC6-EAST-EUROPE-SPECIAL(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25SEP-2OCT
26SEP-3OCT
 ราคา/ท่าน :  71,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
68,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - เชค เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมนี,เบียร์เยอรมนี(อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ชมเมืองเก่า - ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» ซาลสเบิร์ก - เบอร์เชสการ์เด้นท์ - ล่องเรือทะเลสาบKonigssee - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า - ชมย่านเมืองเก่ามิวนิค
» ฟุสเซ่น(เยอรมนี) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» มิวนิค - เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราค
» กรุงปราค - ชมด้านในกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - สะพานชาร์ลส - เมืองเบอร์โน่
» กรุงเวียนนา(ออสเตรีย) - พระราชวังเชริน์บรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - สนามบินนครเวียนนา - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015

61
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG7-OS-TC6-EAST-EUROPE-SPECIAL(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 OCT
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/70,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - เชค เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมนี,เบียร์เยอรมนี(อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ชมเมืองเก่า - ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» ซาลสเบิร์ก - เบอร์เชสการ์เด้นท์ - ล่องเรือทะเลสาบKonigssee - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า - ชมย่านเมืองเก่ามิวนิค
» ฟุสเซ่น(เยอรมนี) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» มิวนิค - เชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราค
» กรุงปราค - ชมด้านในกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - สะพานชาร์ลส - เมืองเบอร์โน่
» กรุงเวียนนา(ออสเตรีย) - พระราชวังเชริน์บรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ - สนามบินนครเวียนนา - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


62
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG7-OS-TC6.1-EAST-EUROPE   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 / 17-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/74,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-5ประเทศ(ออสเตรีย - เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี)(อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว)/สะสมไมล์Star Alliance
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - เมืองมิวนิค
» เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - โบสถ์หัวหอม - ศาลาว่ากลางเก่า - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดของโมสาร์ต - เมืองเชสกี้คลุมลอฟ(มรดกโลก)
» ถ่ายรูปปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - หมู่บ้านช่างทอง - สะพานชาร์ลส์ - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» เวียนนา - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - พระราชวังเชิร์นบรุนน์
» บราติสลาวา - บูดาเปสต์ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - จัตุรัสวีรบุรุษ - ทานอาหารทิ้งถิ่นกูลาชปาร์ตี้
» บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - Outlet Parndorf - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

63
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG7-OS-TC6.2-EAST-EUROPE   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-25 / 19-26 SEP
 ราคา/ท่าน :  63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
60,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-4ประเทศ(ออสเตรีย - เชค - สโลวัค - ฮังการี)(อัตรานี้รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว)/สะสมไมล์Star Alliance
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮอลสตัท - เมืองเซนต์วูฟกัง - ซาลสเบิร์ก
» ซาลสเบิร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดของโมสาร์ต - เมืองเชสกี้คลุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองเชสกี้บูดาโจวิช - ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทฮูโบกา - กรุงปราก - เดอะโกลเดนเลน
» บราติสลาวา - ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - บูดาเปสต์ - - ทานอาหารทิ้งถิ่นกูลาชปาร์ตี้
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - โบสถ์แมทเทียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งParndorf Outlet
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์สตีเฟน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

64
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-27 SEP
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม - ปราสาทคุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของฝาก
» บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - ช้อปปิ้งของฝาก - พิเศษ ทานมื้อค่ำแบบพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้ พร้อมดนตรีขับกล่อม
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


65
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/71,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม - ปราสาทคุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของฝาก
» บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - ช้อปปิ้งของฝาก - พิเศษ ทานมื้อค่ำแบบพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้ พร้อมดนตรีขับกล่อม
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

66
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(3)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-25 NOV
4-12 / 5-13 DEC / 31DEC-8JAN
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม - ปราสาทคุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของฝาก
» บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - ช้อปปิ้งของฝาก - พิเศษ ทานมื้อค่ำแบบพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้ พร้อมดนตรีขับกล่อม
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

67
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันเด็ก 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25DEC-2JAN / 26DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  85,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
81,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม - ปราสาทคุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของฝาก
» บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - ช้อปปิ้งของฝาก - พิเศษ ทานมื้อค่ำแบบพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้ พร้อมดนตรีขับกล่อม
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเด็ก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันคริสต์มาส 2558 / 2015

68
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-OS-EAST-EUR-EU-W02-3-22OCT   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  82,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
78,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ออสเตรีย - เยอรมัน - สโลวัค - ฮังการี - เชค
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» เวียนนา - มิวนิค - เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - จัตุรัสมาเรียน
» มิวนิค - ซอลส์เบิร์ก - เข้าพักเมืองฮาลสตัดซิ์
» ฮาลสตัดซ์ - เหมืองเกลือ (Salt Mine) - เชสกี้ ครุมลอฟ - Old Town
» เชสกี้ ครุมลอฟ - ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซ็นต์วินตัส - ถนนโกลเด้นเลน - สะพานชาร์ล - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - อาคารเมืองเก่า - นาฬิกาดาราสาตร์ - อนุสาวรีย์ยานฮุส - โรงละคร Municipal House - ประตูดินปืน
» บราติสลาวา (สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำแม่นูบ - กูลาชปาร์ตี้
» มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
»  เวียนนา - พระราชวังเบลเวแดร์ - ถนนวงแหวน - สวนสตัดปาร์ค - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - โบสถ์เซ็นต์สเตฟาน - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านถนนคาร์ทเนอร์ - เดินทางกลับ
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

69
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-TG-EAST-EUROPE-EU-W02-7(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  87,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
83,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน - เชค - ออสเตรีย - สโลวัค - ฮังการี เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - แอมเบิร์ก
» แอมเบิร์ก - คาโรวีวารี่ - กรุงปร๊าก - จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราสาตร์
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซ็นต์วินตัส - ถนนโกลเด้นเลน - เชสกี้คลุมลอฟ - Old Town
» เชสกี้คลุมลอฟ - กรุงบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กูลาชปาร์ตี้
» บูดาเปสต์ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf - หมู่บ้านกรินซิ่ง
»  เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนวงแหวน - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ฮัลล์ชตัทท์ - เดินเล่นถนนเลียบทะเลสาบซีสตราซ - เข้าพักฮัลล์ชตัทท์
» ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

70
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-TG-EAST-EUROPE-EU-W02-7(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27DEC-5JAN
 ราคา/ท่าน :  92,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 28,000 บาท
88,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/88,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน - เชค - ออสเตรีย - สโลวัค - ฮังการี เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - แอมเบิร์ก
» แอมเบิร์ก - คาโรวีวารี่ - กรุงปร๊าก - จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราสาตร์
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซ็นต์วินตัส - ถนนโกลเด้นเลน - เชสกี้คลุมลอฟ - Old Town
» เชสกี้คลุมลอฟ - กรุงบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กูลาชปาร์ตี้
» บูดาเปสต์ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf - หมู่บ้านกรินซิ่ง
»  เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนวงแหวน - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ฮัลล์ชตัทท์ - เดินเล่นถนนเลียบทะเลสาบซีสตราซ - เข้าพักฮัลล์ชตัทท์
» ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016

71
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-QR-EAST-EUROPE-EU-W02-8(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-26 SEP
7-15 OCT
 ราคา/ท่าน :  57,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เซค - ออสเตรีย - ฮังการี
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์
» แฟรงค์เฟิร์ท - ไฮเดนเบิร์ก - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน์
» ซาลส์บวร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - ชมทะเลสาบฮัลสตัดซ์
» เชสกี้ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี - มาเรียนเก่ ลาร์เน่
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ล
» เวียนนา - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - พระราชวังเชิร์นบรุน
» บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
» ยอดเขากิลเลิร์ท - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

72
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-QR-EAST-EUROPE-EU-W02-8(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30OCT-8NOV
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เซค - ออสเตรีย - ฮังการี
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์
» แฟรงค์เฟิร์ท - ไฮเดนเบิร์ก - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน์
» ซาลส์บวร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - ชมทะเลสาบฮัลสตัดซ์
» เชสกี้ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี - มาเรียนเก่ ลาร์เน่
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ล
» เวียนนา - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - พระราชวังเชิร์นบรุน
» บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
» ยอดเขากิลเลิร์ท - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาร์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


73
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN1-OS-GRAND-AU-EU-W10   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-24 OCT
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-แกรนด์ ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา - มิวนิค - นั่งกระเช้าชมวิวสูยอดเขาสตูไบกลาเซีย - เมืองอินซ์บรูกซ์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หลังคาทองคำGolden Roof - โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์
» เบิร์ชเทสกาเดน - เข้าชมเหมืองเกลือ - ซาล์สเบิร์ก - อุทยานสวนมิลาเบลล์ - เขตเมืองเก่า - บ้านโมสาร์ท - ฮาลสตัดซ์ - ซาวสกัมแมร์กูท - พักเมืองฮาลสตัดซ์
» St.Wolfgang - Graz(เมืองมรดกโลก)
» นั่งรถไฟSemmering Railway - เวียนนา - ชมเมือง - เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ทานอาหารค่ำที่หมู่บ้านกรินซิ่ง พร้อมดนตรีพื้นเมืองขับกล่อม
» ล่องเรือโค้งน้ำดานูบ - ชมวาเคาท์วาเลย์ - เมืองเมลค์ - โบสถ์สตีฟท์เมลค์ - กรุงเวียนนา - ถนนวงแหวน
» ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเน่อร์ -กรุงเวียนนา - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

74
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN2-TG-EAST-EUROPE-PRO9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-26 SEP
2-10 / 9-17 OCT
 ราคา/ท่าน :  72,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
72,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน - เชก - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค - นูเรมเบิร์ก - คาร์โรวี่ วารี่
» คาร์โรวี่ วารี่ - ปราก - ปราสาทปราก
» ปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - บราติสลาว่า
» บราติสลาว่า - บูดาเปสต์ - สะพานเชนบริดจ์ - ป้อมฟิชเชอร์เมนส์ แบสชั่น - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» บูดาเปสต์ - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์
» เวียนนา - เซนต์วูลฟ์กัง - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มิวนิค - ช้อปปิ้ง
» มิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ


75
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN2-TG-EAST-EUROPE-PRO9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-11 DEC
 ราคา/ท่าน :  77,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
70,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน - เชก - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค - นูเรมเบิร์ก - คาร์โรวี่ วารี่
» คาร์โรวี่ วารี่ - ปราก - ปราสาทปราก
» ปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - บราติสลาว่า
» บราติสลาว่า - บูดาเปสต์ - สะพานเชนบริดจ์ - ป้อมฟิชเชอร์เมนส์ แบสชั่น - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» บูดาเปสต์ - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์
» เวียนนา - เซนต์วูลฟ์กัง - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มิวนิค - ช้อปปิ้ง
» มิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

76
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN2-TG-EAST-EUROPE-PRO9D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  80,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
73,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมัน - เชก - ฮังการี - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค - นูเรมเบิร์ก - คาร์โรวี่ วารี่
» คาร์โรวี่ วารี่ - ปราก - ปราสาทปราก
» ปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - บราติสลาว่า
» บราติสลาว่า - บูดาเปสต์ - สะพานเชนบริดจ์ - ป้อมฟิชเชอร์เมนส์ แบสชั่น - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» บูดาเปสต์ - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์
» เวียนนา - เซนต์วูลฟ์กัง - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มิวนิค - ช้อปปิ้ง
» มิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016

77
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN2-OS-EAST-EUR-PRO01(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-20 SEP
11-18 / 18-25 OCT / 25OCT-2NOV / 15-22 NOV
5-12 DEC
 ราคา/ท่าน :  88,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
82,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฮังการี - เชก - ออสเตรีย(รวมทิปคนขับรถในยุโรป)
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา - บูดาเปสต์ - ป้อมฟิชเชอร์เมนส์ แบสชั่น - ล่องแม่น้ำดานูบ
» บูดาเปสต์ - เซนเทรนเด้ - วิเซอร์การ์ด - ปราสาทวิเซอร์การ์ด - บาติสลาว่า
» บาติสลาว่า - ปราก - ปราสาทปราก
» ปราก - คาโรวี่วารี่ - เชสกี้ครุมลอฟ
» เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เวียนนา - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - ทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง พร้อมฟังดนตรีขับกล่อม
» พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ช้อปปิ้งคาร์ทเนอร์สตรีท - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

78
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN2-OS-EAST-EUR-PRO01(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26DEC-2JAN / 27DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  91,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
85,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฮังการี - เชก - ออสเตรีย(รวมทิปคนขับรถในยุโรป)
» กรุงเทพฯ
» เวียนนา - บูดาเปสต์ - ป้อมฟิชเชอร์เมนส์ แบสชั่น - ล่องแม่น้ำดานูบ
» บูดาเปสต์ - เซนเทรนเด้ - วิเซอร์การ์ด - ปราสาทวิเซอร์การ์ด - บาติสลาว่า
» บาติสลาว่า - ปราก - ปราสาทปราก
» ปราก - คาโรวี่วารี่ - เชสกี้ครุมลอฟ
» เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เวียนนา - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - ทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง พร้อมฟังดนตรีขับกล่อม
» พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ช้อปปิ้งคาร์ทเนอร์สตรีท - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016

79
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
โอมานแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN2-WY-EAST-EUROPE-PRO9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-27 SEP
3-11 / 10-18 / 17-25 OCT
14-22 NOV
5-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  83,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/77,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - ฮังการี
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต
» มิวนิค - ซาลส์บวร์ก - Mirabell Garden - ฮัลสตัทท์ - เซ็นต์วูลฟ์กัง
» เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ตเนอร์สตรีท - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» บูดาเปสต์ - สะพานเชนบริดจ์ - ล่องแม่น้ำดานูบ - อนุสาวรีย์ซิทราเดลา
» บราติสลาว่า - ปราก
» ปราสาทปราก - วิหารเซ็นต์วิตุส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» คาร์โรวี่ วารี่ - มิวนิค - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
» สนามบินมิวนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต
» กรุงเทพฯ


80
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
โอมานแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AN2-WY-EAST-EUROPE-PRO9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  86,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
82,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - ฮังการี
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต
» มิวนิค - ซาลส์บวร์ก - Mirabell Garden - ฮัลสตัทท์ - เซ็นต์วูลฟ์กัง
» เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ตเนอร์สตรีท - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» บูดาเปสต์ - สะพานเชนบริดจ์ - ล่องแม่น้ำดานูบ - อนุสาวรีย์ซิทราเดลา
» บราติสลาว่า - ปราก
» ปราสาทปราก - วิหารเซ็นต์วิตุส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» คาร์โรวี่ วารี่ - มิวนิค - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
» สนามบินมิวนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016

81
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A55-TG-CLASSIC-EAST-EUR9D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-21 NOV
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Classic4ประเทศ(เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชค) ฟรี! Wifi เมนูพิเศษ ขาหมูและไส้กรอกเยอรมัน, เบียร์ดำท่านละ1 แก้ว
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค(เยอรมัน) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน - ประตูเซนลิงเกอร์
» ฮัลสตัท(ออสเตรีย) - กรุงเวียนนา - สตัดท์พาร์ค - ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์
» พระราชัวงเชรินน์บรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์(ฮังการี) - ป้อมปราการFisherman‘s Bastion - โบสถ์Matthias - ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» บราติสลาวา(สโลวัค) - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - กรุงปราก(สาธารณรัฐเชค) - สะพานชาร์ลส์ปราสาทแห่งกรุงปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» คาร์โลวี่วารี่ - มิวนิค(เยอรมัน)
» สนามบินมิวนิค(เยอรมัน) - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

82
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A55-TG-EASY-CLASSIC-EAST-EUR   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-15 / 12-19 SEP
9-16 / 22-29 OCT
12-19 NOV
 ราคา/ท่าน :  58,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Classic5ประเทศ(เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชค) ฟรี! Wifi เมนูพิเศษ ขาหมูและไส้กรอกเยอรมัน, เบียร์ดำท่านละ1 แก้ว
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค(เยอรมัน) - ฮัลสตัท(ออสเตรีย) - กรุงเวียนนา - ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์
» เข้าพระราชวังเชรินน์บรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์(ฮังการี) - ป้อมปราการFisherman‘s Bastion - โบสถ์Matthias - ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ
» บูดาเบสต์(ฮังการี) - บราติสลาวา(สโลวัค) - ชมด้านนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - กรุงปราก(สาธารณรัฐเชก) - สะพานชาร์ลส์
» กรุงปราก(สาธารณรัฐเช็ก) - ปราสาทแห่งกรุงปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช
» มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ผ่านประตูเซนลิงเกอร์ - ถ่ายภาพกับเฟราเอ่นเคียร์เช่อ
» พิพิธภัณฑ์BMW - ผ่านชมโอลิมปิกปาร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

83
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A55-TG-EASY-EAST-EUR6D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-7 / 16-21 / 23-28 OCT
6-11 NOV
 ราคา/ท่าน :  58,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เที่ยว 3 ประเทศ อิตาลี ออสเตรีย สวิส)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน(อิตาลี) - เวโรน่า - ชมจัตุรัสเออร์เบ - ผ่านชมโรมันอารีน่า - เวนิส เมสเตร้
» ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ซานมาร์โค - ชมสะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมืองอินส์บรูกก์
» แอลเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - Glacier Grotto - ลูเซิร์น - เข้าที่พัก
» สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

84
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A55-TG-EAST-EUR-OKTOBERFEST   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-26 SEP
 ราคา/ท่าน :  67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Classic4ประเทศ+ร่วมเทศกาลเบียร์ระดับโลกOktoberfest(เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชค) เมนูพิเศษ ขาหมูและไส้กรอกเยอรมัน, เบียร์ดำท่านละ1 แก้ว
» กรุงเทพฯ
» มิวนิค(เยอรมัน) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน - พิเศษ! ร่วมเทศกาลเบียร์Oktoberfest - ประตูเซนลิงเกอร์
» ฮัลสตัท(ออสเตรีย) - กรุงเวียนนา - สตัดท์พาร์ค - ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์ - ดินเนอร์แบบพื้นเมืองในหมู่บ้านกรีนซิ่งพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง
» เวียนนา(ออสเตรีย) - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์(ฮังการี) - ป้อมปราการFisherman‘s Bastion - โบสถ์Matthias - ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ
» บูดาเบสต์(ฮังการี) - บราติสลาวา(สโลวัค) - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - กรุงปราก(สาธารณรัฐเชค) - สะพานชาร์ลส์
» กรุงปราก(สาธารณรัฐเชค) - ปราสาทแห่งกรุงปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» เชสกี้ครุมลอฟ - คาร์โลวี่วารี่ - มิวนิก(เยอรมัน)
» สนามบินมิวนิค(เยอรมัน) - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

85
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AK0-EK-DE-AT-CZ8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-22 SEP
16-23 / 19-26 / 22-29 OCT
30NOV-7DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม เยอรมัน - ออสเตรีย - เชค / บินเข้ามิวนิค - บินออกปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ถึงสนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - ชมจตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - แวะชมบ้านเกิดโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ
» เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองน้ำแร่ - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - สนามบินปราก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015

86
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AK0-EK-DE-AT-CZ8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27DEC-3JAN / 28DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน :  64,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
64,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/64,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม เยอรมัน - ออสเตรีย - เชค / บินเข้ามิวนิค - บินออกปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - ถึงสนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - ชมจตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - แวะชมบ้านเกิดโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ
» เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองน้ำแร่ - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - สนามบินปราก - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

87
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AK0-EK-HU-AT-DE-CH8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-22 SEP
16-23 / 19-26 / 23-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-โรแมนติก ฮังการี - ออสเตรีย - เยอรมัน - สวิส / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินบูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมงบาสเตียน
» กรุงเวียนนา - ช้อปปิ้งThe Designer Outlet Parndorf - เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ - สวนสาธารณะStadt Park - วิหารเซนต์สเตฟาน - เดินเล่นย่านถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
» เมืองลินซ์ - มหาวิหารเก่า - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองซาลส์บวร์ก - บ้านเกิดคีตกวีเอกของโลก โมสาร์ท
» เมืองอินซ์บรูค - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองเบรเก้นซ์ - แวะถ่ายรูปโบสถ์เฮอส์เยซู - ถ่ายรูปกับหอเซ็นต์มาร์ติน - เมืองซังท์กาลเลิน - เมืองซูริค
» จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เมืองซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - เมืองเชินน์นันแวก - ช้อปปิ้งที่Bally Outlet - สนามบินซูริค
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครดูไบ - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

88
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AK0-TK-PROMO-ROMANIA7D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-19 / 21-27 SEP
9-15 / 15-21 / 21-27 OCT
12-18 NOV
2-8 DEC
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-โปรโม โรมาเนีย (อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินโอโทเพนนี(ประเทศโรมาเนีย) - กรุงบูคาเรสต์ - หมู่บ้านจำลอง - เข้าชมอาคารรัฐสภา
» เมืองซีบิว(มรดกโลก) - วิหารโคเซีย - จตุรัสฮูเอท - ถ่ายรูปกับสะพานโกหก
» เมืองซิกิสวารา - เข้าชมพิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา - เมืองเพรด - เหมืองเกลือที่เกิดจากธรรมชาติ - เมืองซิกิสวารา
» เมืองบราน - ปราสาทบราน(ปราสาทแดร๊กคูล่า - เมืองบราซอฟ - เข้าชมโบสถ์ดำ - โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย
» เข้าชมปราสาทเปเลส - หมู่บ้านซีนากอฟ - วิหารซีนากอฟ - กรุงบูคาเรสต์ - สนามบินโอโทเพนนี
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015

89
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG3-TG-EUR1(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-28 OCT
15-23 / 20-28 DEC
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-5ประเทศ(เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนครมิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลาส - อินซ์บรูกซ์ - หลังคาทองคำ
» อินซ์บรูกซ์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - สิงโตแกะสลัก - อินเทอร์ลาเก้น
» อินเทอร์ลาเก้น - เบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - หอนาฬิกา - ดิจอง
» ดิจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - ล่องเรือบาตองมูซ
» ปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต
» บรัสเซลส์ - จัตุรัสกร๊องปลาซ - หนูน้อยยืนฉี่ - อโตเมี่ยม
» สนามบินบรัสเซลส์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันคริสต์มาส 2558 / 2015

90
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG3-TG-EUR1(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-11 / 12-20 NOV
 ราคา/ท่าน :  77,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/70,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-5ประเทศ(เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนครมิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลาส - อินซ์บรูกซ์ - หลังคาทองคำ
» อินซ์บรูกซ์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - สิงโตแกะสลัก - อินเทอร์ลาเก้น
» อินเทอร์ลาเก้น - เบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - หอนาฬิกา - ดิจอง
» ดิจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - ล่องเรือบาตองมูซ
» ปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต
» บรัสเซลส์ - จัตุรัสกร๊องปลาซ - หนูน้อยยืนฉี่ - อโตเมี่ยม
» สนามบินบรัสเซลส์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

91
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG3-TG-EUR1(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-9 / 6-14 DEC
 ราคา/ท่าน :  81,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
78,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/77,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-5ประเทศ(เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนครมิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลาส - อินซ์บรูกซ์ - หลังคาทองคำ
» อินซ์บรูกซ์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - สิงโตแกะสลัก - อินเทอร์ลาเก้น
» อินเทอร์ลาเก้น - เบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - หอนาฬิกา - ดิจอง
» ดิจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - ล่องเรือบาตองมูซ
» ปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต
» บรัสเซลส์ - จัตุรัสกร๊องปลาซ - หนูน้อยยืนฉี่ - อโตเมี่ยม
» สนามบินบรัสเซลส์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

92
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG3-TG-EUR2   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-28 OCT
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-4ประเทศ(อิตาลี - สวิส - เยอรมนี - เบลเยี่ยม)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฟูมิชิโน,โรม - วิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน
» เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปหอเอนแห่งเมืองปิซ่า - ช้อปปิ้งBarberino Designer Outlet - นครเวนิส
» เวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - มหาวิหารเซนต์มาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้ - แองเกิลเบิร์ก(สวิตเซอร์แลนด์)
» แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ขึ้นเขาทิตลิส - สะพานไม้ชาเปล - สิงโตแกะสลัก - ไฟร์บวร์ก
» ไฟร์บวร์ก - ปราสาทไฮเดนเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ท - เมืองไมนซ์
» เมืองเซนต์กอร์ - ล่องเรือสู่บ๊อบพาร์ด - ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม - แมนาคิน พิส - จัตุรัสกร็องด์ปลาช - ชมเมืองบรัสเซลส์
» สนามบินบรัสเซลส์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

93
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG3-TG-EUR3(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-30 NOV / 26NOV-4DEC
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-4ประเทศ (เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี) / เมนูพิเศษ ขาหมูทอดเยอรมัน
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - คาร์โลวีวารี(เชค) - ปราก
» ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - บูดาเปสต์(ฮังการี)
» บูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน บาซิลิก้า - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา(ออสเตรีย) - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
» เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เชสกี้ครุมลอฟ(เชค) - เที่ยวชมเมือง - ปราสาทครุมลอฟ
» เชสกี้คลุมลอฟ - ฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง - ซาลบวร์ก - สวนมิราเบล - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - เหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้
» Salzburg - มิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

94
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG3-TG-EUR3(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-15 / 16-24 DEC
 ราคา/ท่าน :  75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/71,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-4ประเทศ (เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี) / เมนูพิเศษ ขาหมูทอดเยอรมัน
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - คาร์โลวีวารี(เชค) - ปราก
» ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - บูดาเปสต์(ฮังการี)
» บูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน บาซิลิก้า - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา(ออสเตรีย) - ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
» เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เชสกี้ครุมลอฟ(เชค) - เที่ยวชมเมือง - ปราสาทครุมลอฟ
» เชสกี้คลุมลอฟ - ฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง - ซาลบวร์ก - สวนมิราเบล - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - เหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้
» Salzburg - มิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

95
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG3-QR-EUR3.1   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-23 OCT / 26OCT-3NOV
19-27 DEC
 ราคา/ท่าน :  64,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-4ประเทศ เยอรมัน - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี / เมนูพิเศษ ขาหมูทอดเยอรมัน
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
» แฟรงค์เฟิร์ต - คาร์โลวีวารี (เชค) - ปราก
» ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - สะพานชาร์ล - เชสกี้ คลุมลอฟ - ถ่ายรูปปราสาทคลุมลอฟ
» เชสกี้คลุมลอฟ - มิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ถนนแมกซิมิเลียน
» มิวนิค - ฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง - ซาลบวร์ก
» เวียนนา - พระราชวังเชินบรุน - ช้อปปิ้งถนนคานท์เนอร์
» เวียนนา - บูดาเปสต์ - ล่องแม่น้ำดานูบ
» Parndorf Outlet - สนามบินเวียนนา - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันคริสต์มาส 2558 / 2015

96
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG3-QR-EUR4(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-7 / 2-8 DEC
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-4ประเทศ (ฮังการี - สโลวัค - เชก - ออสเตรีย)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
» กรุงบูดาเปสต์ - Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ชมจัตุรัสวีรบุรุษ - ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน บาซิลิก้า
» ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - Parndorf Outlet - บราตีสลาวา(สโลวัค)
» กรุงปราก - ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
» เวียนนา - พระราชวังเชินบรุน - ช้อปปิ้งถนนคานท์เนอร์
» สนามบินชเวทชาท, กรุงเวียนนา - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015

97
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AG3-QR-EUR4(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-17 / 17-23 DEC
 ราคา/ท่าน :  56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-4ประเทศ (ฮังการี - สโลวัค - เชก - ออสเตรีย)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
» กรุงบูดาเปสต์ - Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ชมจัตุรัสวีรบุรุษ - ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน บาซิลิก้า
» ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - Parndorf Outlet - บราตีสลาวา(สโลวัค)
» กรุงปราก - ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
» เวียนนา - พระราชวังเชินบรุน - ช้อปปิ้งถนนคานท์เนอร์
» สนามบินชเวทชาท, กรุงเวียนนา - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

98
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AR0-OS-EAST-EUR7D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-29 NOV
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
50,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-(ออสเตรีย - เชค - สโลวัค - ฮังการี)
» กรุงเทพฯ
» กรุงเวียนนา - เมืองฮัลล์สตัทท์ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมซาร์ต - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้
» เมืองซาลส์บวร์ก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราก
» กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - สะพานชาร์ลส์ - จัตุรัสเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาวา
» กรุงบราติสลาวา - ชมด้านหน้าปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - จตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทธิอัส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - กรุงเวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งคาร์ทเนอร์สตรีท - สนามบินเวียนนา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

99
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AR0-OS-EAST-EUR7D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-9 DEC
 ราคา/ท่าน :  57,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
52,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-(ออสเตรีย - เชค - สโลวัค - ฮังการี)
» กรุงเทพฯ
» กรุงเวียนนา - เมืองฮัลล์สตัทท์ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมซาร์ต - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้
» เมืองซาลส์บวร์ก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราก
» กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - สะพานชาร์ลส์ - จัตุรัสเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาวา
» กรุงบราติสลาวา - ชมด้านหน้าปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - จตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทธิอัส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - กรุงเวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งคาร์ทเนอร์สตรีท - สนามบินเวียนนา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันพ่อ 2558 / 2015

100
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AR0-OS-EAST-EUR7D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29DEC-4JAN\
 ราคา/ท่าน :  65,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
58,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-(ออสเตรีย - เชค - สโลวัค - ฮังการี)
» กรุงเทพฯ
» กรุงเวียนนา - เมืองฮัลล์สตัทท์ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมซาร์ต - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้
» เมืองซาลส์บวร์ก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราก
» กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - สะพานชาร์ลส์ - จัตุรัสเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาวา
» กรุงบราติสลาวา - ชมด้านหน้าปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - จตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทธิอัส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - กรุงเวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งคาร์ทเนอร์สตรีท - สนามบินเวียนนา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015

101
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A75-TG-GRAND-EASTERN12   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-20 / 18-27 SEP / 25SEP-4OCT
1-10 / 10-19 / 16-25 / 18-27 OCT / 23OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน :  89,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
81,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - ชมมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - นครมิวนิก
» เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2558 / 2015

102
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A75-TG-INSIGHT-EASTERN12-NY(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  89,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
81,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - ชมมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - นครมิวนิก
» เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันคริสต์มาส 2558 / 2015

103
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A75-TG-INSIGHT-EASTERN12-NY(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน :  90,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
82,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - ชมมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - นครมิวนิก
» เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016

104
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A75-TG-INSIGHT-EASTERN12-NY(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29DEC-7JAN
 ราคา/ท่าน :  94,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
85,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - ชมมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - นครมิวนิก
» เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016

105
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : A75-TG-GRAND-EASTERN12-NY   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24DEC-2JAN
 ราคา/ท่าน :  84,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
80,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-ฉลองปีใหม่2016 ที่เมืองมิวนิค (เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี)
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - บูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - ชมมหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - นครมิวนิก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันคริสต์มาส 2558 / 2015

106
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ฟินน์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรป รหัส : AD7-AY-EUR-VNO001   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-15 OCT
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
59,900 บาท(เด