Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN

ทริปยุโรปตะวันออกในฝัน ร่วม Countdown ที่มิวนิคระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 58-2 ม.ค. 56 ราคาเพียง 84,000 บาท/ท่าน เดินทางสุด...

Posted by eTravelWay.com on Thursday, July 23, 2015
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ :

ทัวร์ยุโรปตะวันออก / เที่ยวยุโรปตะวันออก

1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAM1-TG-EAST-EUROPE9D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-15 / 14-22 / 21-29 MAY / 28MAY-5JUN
4-12 / 11-19 / 18-26 JUN / 25JUN-3JUL
2-10 / 9-17 / 16-24 / 23-31 JUL
6-14 / 13-21 / 20-28 AUG / 27AUG-4SEP
3-11 / 10-18 / 17-25 SEP / 24SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค : คาร์โลวีวารี - ปราก เมืองมรดกโลก - เวียนนา - บูดาเปสต์ - ปราสาทบราติสลาวา - เชสกี้ครุมลอฟ - ซาลส์บวร์ก - สนามอลิอันซ์ อารีน่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงเวียนนา - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - ถนนเกรไทรเด้ - เมืองฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง
» เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAM1-TG-EAST-EUROPE9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-15 / 14-22 / 21-29 MAY / 28MAY-5JUN
4-12 / 11-19 / 18-26 JUN / 25JUN-3JUL
2-10 / 9-17 / 16-24 / 23-31 JUL
6-14 / 13-21 / 20-28 AUG / 27AUG-4SEP
3-11 / 10-18 / 17-25 SEP / 24SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงเวียนนา - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - ถนนเกรไทรเด้ - เมืองฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง
» เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAM1-TG-EAST-EUR-CELEB   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-23 JUL
 ราคา/ท่าน :  89,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
76,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทริปสะใภ้มโน เดินทางกับพ่อเจ เจตริน, แม่ปิ่น เก็จมณี และ3หนุ่มหล่อ เจ้านาย, เจ้าขุน, เจ้าสมุทร / เที่ยวเยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงเวียนนา - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - ถนนเกรไทรเด้ - เมืองฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง
» เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAM1-TG-EUR-TULIPS(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-14 / 14-21 MAY
 ราคา/ท่าน :  86,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,900 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมูซ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - จตุรัสดามสแควร์ - หมู่บ้านซานสคานส์ - สวนเคอเคนฮอฟ - เทศกาลดอกทิวลิป

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ขึ้นหอไอเฟล - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือบาโตมูซ
» ล่องเรือบาโตมูซ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - บรูจจ์(เบลเยี่ยม) - เที่ยวชมเมือง - จัตุรัสกลางเมือง
» กรุงบรัสเซลส์ (Brussel) - อะโตเมี่ยม - มานิเก้นพิส - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - จตุรัสดามสแควร์
» หมู่บ้านซานสคานส์ (Zaanse Schans) - การทำรองเท้าไม้ - สวนเคอเคนฮอฟ - เทศกาลดอกทิวลิป
» ล่องเรือหลังคากระจก - ศูนย์ฯเจียรนัยเพชร - โคโลญจน์(เยอรมัน) - วิหารโคโลญจน์ - เที่ยวชมเมือง
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self Travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG8D-AVALON-WZA(A)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา/ท่าน :  113,300 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 59,400 บาท
113,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/113,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Romantic Rhine WZA Avalon Waterways TRANQUILITY II ซูริค, สวิตเซอร์แลนด์ + อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์

» อัตรานี้ รวมค่าที่พักบนเรือล่องแม่น้ำ 7 คืน (Deluxe Stateroom E) + รถรับที่เวียนนา + อาหาร 20 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินซูริค - ขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ท่าเรือ - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Tranquility II - พักบนเรือ
» เมืองชตรัสส์บูร์กStrasbourg - เยี่ยมชม Gothic Cathedral - ย่านLa Petite France - จตุรัสPlace Kleber - Place Gutenberg - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือOptional Tour: 1.ชมเมืองผลิตเหล้าองุ่น Alsace wine country หรือ 2. ชมBlack Forest
» เมืองชไปเออร์Speyer - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือOptional Tourชมเมือง(สอบถามค่าบริการบนเรือ) - เมืองไฮเดลเบอร์กHeidelberg - ชมHeidelberg Castle - ถ่ายภาพกับGreat Vat - กลับขึ้นเรือ
» เมืองไมนซ์Mainz - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพิมพ์Gutenberg Museum - เมืองRudesheim - ชมSiegfried’s Mechanical Musical Instrument Museum - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องผ่านสามเหลี่ยมเยอรมัน เป็นจุดที่สวยที่สุดของแม่น้ำไรน์Deutsches Eck - อิสระชมเมืองKoblenz หรือเลือกเที่ยวคฤหาสน์ขุนนางเก่าSayn Manor House
» เรือล่องมาถึงเมืองโคโลญCologne - เลือกชมเมืองGuided City Walk หรือชมประวัติศาสตร์ชนชาติยิว Jewish Heritage Walk
» เรือล่องมาถึงเมืองAmsterdam - อิสระชมเมือง หรือนั่งเรือชมคลองCanal Boat (อัตรานี้ไม่รวมค่าล่องเรือชมคลอง) - Optional Tour: Biking Tour หรือทัวร์ไปZaanse Schans
» เรือเทียบท่าที่Amsterdam - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
Self Travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : AI0-PKG9D-AVALON-WVP(A)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา/ท่าน :  109,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 167,800 บาท
109,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/109,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ประสบการ์แห่งการพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว Package Austrian Highlights & Bavaria WVP Avalon Waterways Artistry II เวียนนา, ออสเตรีย - มิวนิค, เยอรมนี

» อัตรานี้ รวมค่าที่พักโรงแรม 3 คืน + พักบนเรือล่องแม่น้ำ 5 คืน + (Deluxe Stateroom E) + อาหาร 17 มื้อ + พาเที่ยวตามรายการ
» อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ และเดินทางสู่ท่าเรือที่เวียนนาเอง - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways Artistry II - พักบนเรือ
» ชมกรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟบวร์ก - เดินเล่นถนนคาร์นท์เนอร์ - กลับขึ้นเรือ
» ชมเมืองดูร์นสไตน์ - เรือล่องมาถึงเมืองเมลค์ - เลือกทัวร์ชมโบสถ์Benedictine Abbey หรือทัวร์Schallaburg Castle - กลับขึ้นเรือ
» เรือล่องมาถึงเมืองไกร์น - ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาคารโรงละคร - กลับขึ้นเรือให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของแม่น้ำจากSky Deck - เรือล่องมาถึงเมืองลินซ์ - Optional Tour ชมเมืองลินซ์(โปรดสอบถามค่าบริการบนเรือ)
» อิสระพักผ่อนบนเรือครึ่งวัน - เมืองพัสเซา - ชมมหาวิหารเซนต์สเตเฟน - เดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า
» อำลาเรือAvalon Waterways Artistry II - เรือเทียบท่ามิวนิค - อิสระชมเมือง หรือOptional Tour : ชมเมืองซาลส์บวร์ก (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม) - พักโรงแรมในมิวนิค
» อิสระเต็มวัน ให้เดินเล่นชมเมืองนิวนิค - พักโรงแรมในมิวนิค
» ไกด์ท้องถิ่น(พูดอังกฤษ) นำท่านชมBavarian Alps - เยี่ยมชมปราสาทอยชวานสไตน์ - โอบาร์อัมเมอร์เกา - ชมบ้านสไตน์ของแคว้นบาวาเรีย - ช้อปปิ้งของฝากจากไม้แกะสลัก
» หลังอาหารเช้าอิสระเดินทางกลับเองตามอัธยาศัย(จบทริปที่มิวนิค)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN2-TG-EUROPE-BEAUTIFUL11D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-29 MAY
 ราคา/ท่าน :  129,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,500 บาท
116,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/108,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Beautiful Flower(เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แฟรงค์เฟิร์ต - เซ็นต์กอร์ - ล่องแม่น้ำไรน์ - บ๊อบพาร์ด - เข้าชมหาวิหารโคโลญจน์ THE DOME
» โคโลญจน์ - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านซานสคันส์ - ชมการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก
» อัมสเตอร์ดัม - ลิซเซ่ - เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม - พระราชวังหลวง - ดัมสแควร์
» บรัสเซลส์ - กรองปลาส - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ แมนเนเก้นพิส - ชม อะตอมเมี่ยม
»  ปารีส - ล่องแม่น้ำแซนด์ - ผ่านชมมหาวิหารนอร์ทเทรอดาม
» พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟลชั้น2 - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร
» ปารีส - TGV 2ND CLASS - เมืองดิจอง - อินเทอร์ลาเก้น
» กรินเดลวาลด์ - จุงฟราวน์ - อินเทอร์ลาเก้น
» ซูริค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN2-TG-EUROPE-BENELUX9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-26 MAY
 ราคา/ท่าน :  106,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,500 บาท
96,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เบลเยี่ยม - เนธอร์แลนด์ - เยอรมัน - ลักเซมเบิร์ก - ฝรั่งเศส

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» บรัสเซลส์ - กรองปลาส - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ แมนเนเก้นพิส - ชม อะตอมเมี่ยม - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก
» ลิซเซ่ - เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ - หมู่บ้านซานสคันส์ - ชมการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้ - อัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียระไนเพชร - ช้อปปิ้ง
» ดุสเซลดอร์ฟ - แฟรงค์เฟิร์ต - นำท่านชม จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์
» ลักเซมเบิร์ก - แรงส์
» มหาวิหารแรงส์ - ปารีส - ช้อปปิ้ง ณ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาร์แยตต์
» ปารีส - มหาวิหารนอเทรอดาม - ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร - ล่องแม่น้ำแซนด์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
โอมานแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN2-WY-EUR-CLASSIC-FLOWER8D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-14 / 19-24 MAY
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมัน

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - ปารีส
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ถนนชองป์ เอลิเซ่ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร - ล่องแม่น้ำแซนด์ - ผ่านชมมหาวิหารนอร์ทเทรอดาม
» ช้อปปิ้งห้างแพรงค์ตองหรือที่ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - บรัสเซลล์
» ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ แมนเนเก้นพิส - ชมอะตอมเมี่ยม - อัมสเตากระจก
» สวนเคอเคนฮอฟ - ซานสคันส์ - ชมการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก
» โคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์
» บ๊อบพาร์ด - ล่องแม่น้ำไรน์ - เซ็นต์กอร์ - แฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางสู่จัตุรัสโรเมอร์ - เดินทางกลับ
»  แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
โอมานแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN2-WY-DE-AT6D-PRO   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน WY-โอมานแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-14 / 23-28 MAY
6-11 / 18-23 JUN
 ราคา/ท่าน :  72,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
68,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก German - Austria

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - มิวนิค
» มิวนิค - ซาลส์บวร์ก - Mirabell Garden - ชมDomplatz - เวียนนา
» พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ชมกรุงเวียนนา - มหาวิหารสเตฟาน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ตเนอร์สตรีท - กราซ - ถ่ายรูปกับปราสาทชลอสแบร์ก
» วิลลาค - โบสถ์เซนต์จาคอบ - ทะเลสาบเวอร์เทอร์เซ - อินส์บรูค
» ชม dom zu st. Jakob - ชมGolden Roof (Goldness Dachl) - ช้อปปิ้งย่าน Maria-Theresien Strasse มิวนิค - เดินทางกลับ
» แวะพักเปลี่ยนเครื่องมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN2-TG-EUROPE-ROMANTIC10D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-14 / 19-28 MAY
9-18 JUN / 23JUN-2JUL
 ราคา/ท่าน :  116,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท
105,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/93,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน - เชก - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส)เมนูเด็ด สวิตฟองดูว์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» มิวนิค - นูเรมเบิร์ก - ปราสาทจักรพรรดิ - คาร์โรวี่ วารี่
» เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» ซาลส์บวร์ก - ชมอุทยานสวนมิราเบล - The Sound Of Music - อินส์บรูค - Goldenes Dachl
» ซังกัลแลน - โบสถ์ซังกัลแลน - อินเทอร์ลาเก้น
» กรินเดลวาลด์ - จุงฟราวน์ - ช้อปปิ้ง
» บาเซิล - รถไฟด่วนTGV - ปารีส
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 - ถนนชองป์ เอลิเซ่ - ช้อปปิ้ง - ล่องแม่น้ำแซนด์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-FR-BG-LU-GR-NL003   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-10 / 10-17 / 24-31 AUG
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ : หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์, ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ต
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - พิพิธภัณฑ์น้ำหอมFragonard - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
» บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ
» ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ - กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
» แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD4-TG-DE-AT-CH-FR9D-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-22 MAY
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส : ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินสบรุค - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราว - พระราชวังแวร์ซายน์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แฟรงค์เฟิร์ท(เยอรมัน) - เข้าสู่ที่พัก
» เมืองไฮเดลเบิร์ก - สะพานโอลด์บริดจ์ - เขตป่าดำของเยอรมัน
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขา - สะพานแมรี่
» อินสบรุค - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ คาเปิล
» หมู่บ้านกรินเดอวาลล์ - หมู่บ้านไคลน์ไชเด็ค - ยอดเขาจุงฟราว - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
» เมืองสตราสบรูก์ - สถานีรถไฟสตราสบรูก์ - มหานครปารีส - เมืองปารีส
» เมืองแวร์ซายน์ - ช้อปปิ้ง
» สนามบินชาร์ลเดอโกลล์
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD4-TG-DE-AT-CH-IT10D-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-24 MAY
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน - ออสเตรีย - สวิส - อิตาลี : ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองแองเกลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เข้าสู่ที่พัก
» เมืองไฮเดลเบิร์ก - ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - สะพานโอลด์บริดจ์ - เขตป่าดำของเยอรมัน
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองอินสบรุค - เมืองลูเซิร์น
» เมืองแองเกลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองเมนเดรสิโอ้
» เมืองเวนิส - ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก - ท่าเรือตรองเคตโต้ - ชมสะพานริอัลโต
» เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปกับหอเอนแห่งเมืองปิซ่า - กรุงโรม
» เข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - แวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลี่เซี่ยม - น้ำพุเทรวี่
» สนามบินฟูมิชิโน
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAA9-TG-EUR-CLASSIC10D-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-23 MAY
 ราคา/ท่าน :  79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Promotion อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - ฝรั่งเศส : โรม - ปิซ่า - เวนิส - ลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินฟูมิชิโน - กรุงโรม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน
» เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปกับหอเอนแห่งเมืองปิซ่า - ฟิเดนซ่า ชิคเอ้าท์เลท - นครเวนิส
» จัตุรัสเซนต์มาร์ค - สะพานริอัลโต - ข้ามเรือกลับสู่ท่าเรือตรองเคตโต้
» หมู่บ้านกรินเดอวาลล์ - วังน้ำแข็งหรือไอซ์พาเลซ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
» ทะเลสาบลูเซิร์น - ทะเลสาบทิทิเซ่ - สตราสบรูก์
» สถานีรถไฟสตราสบรูก์ - มหานครปารีส - เมืองปารีส - ลงเรือบาโตว์มุช
» เมืองแวร์ซายน์ - พระราชวังแวร์ซายน์
» สนามบินชาร์ลส เดอ โกลล์
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-TG-DE-AT-BAVARIAN-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-21 MAY
 ราคา/ท่าน :  63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี บาวาเรีย ออสเตรีย มิวนิค - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทลินเดอฮอฟ - ยอดเขาซุกสปิตซ์ - อินน์สบรูค - ฮัลล์สตัท - ทะเลสาบโคนิก - เหมืองเกลือเบิร์ชเต็ทกาเด้น - ซาลสเบิร์ก

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินมิวนิค - เข้าชมภายใน Bmw World - บริเวณจัตุรัสมาเรียน - เสาแห่งพระแม่มารี
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ
» สถานีรถไฟขึ้นรถไฟไต่เขา - ยอดเขาซุกสปิตซ์ - พระตำหนักหลังคาทองคำ
» ฮัลล์สตัท - ทะเลสาบโคนิก(เยอรมัน) - เบิร์ชเต็ทกาเด้น
» เข้าชมภายในอดีตเหมืองเกลือเบิร์ชเต็ดกาเด้น - เมืองซาลส์เบิร์ก - The Sound of Music - สวนมิราเบล - เอ้าท์เลท ซาลสเบิร์ก
» สนามบินมิวนิค
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-TG-EAST-EUR10D-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-22 MAY
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก แฟรงค์เฟิร์ท - นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวีวารี - ปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - บราติสลาวา - บูดาเปสท์ - เวียนนา - ฮัลสตัดด์ - มิวนิค

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แฟรงค์เฟิร์ท(เยอรมัน) - เข้าสู่ที่พัก
» เมืองนูเรมเบิร์ก - คาร์โลวีวารี(สาธารณรัฐเช็ค) - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองบราทิสลาวา
» จุดชมวิวบนปราสาทบราทิสลาวา - นครบูดาเปสต์ - บูดาเปสต์
» นครบูดาเปสท์ - ถ่ายรูปกับ ป้อม Fisherman’s Bastion - มหาวิหารแมททิอัส - จัตุรัสวีรบุรุษหรืออีโร่สแควร์ - กรุงเวียนนา - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
» พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - เมืองฮัลล์สตัท - เมืองบาด ริคเค่นฮาลล์
» เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองโรเธนเบิร์ก - เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ - ชมมหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-TG-EAST-EUR10D-TIAM   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-22 / 20-29 MAY
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Promotion รวมวีซ่า+ทิปคนขับรถในยุโรป

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แฟรงค์เฟิร์ท - นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวีวารี(สาธารณรัฐเช็ค) - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก - ย่านจตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ลส
» เชสกี้ครุมลอฟ - บราทิสลาวา(สาธารณรัฐสโลวัค)
» บราทิสลาวา - ปาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท - บูดาเปสท์(ฮังการี)
» นครบูดาเปสท์ - ถ่ายรูปกับป้อม Fisherman’s Bastion - ถ่ายรูปกับจัตุรัสวีรบุรุษหรืออีโร่สแควร์ - กรุงเวียนนา - ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่
» พระราชวังเชรินบรุนน์ - ฮัลล์สตัท - บาด ริคเค่นฮาลล์(เยอรมัน)
» เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองโรเธนเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต - จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ - ชมมหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
อีวีเอ แอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-BR-NL-DE-LU-BG002(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-25 MAY
4-10 JUN / 25JUN-1JUL
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม / เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองขาหมูเยอรมัน,ไส้กรอกเยอรมัน,หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว(เทศกาลดอกไม้)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - อัมสเตอดัม
» หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - เมืองโคโลญ - เข้าชมมหาวิหารโคโลญ
» ท่าเรือบ๊อบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ผาหินโลเรอไลย์ - ท่าเรือเซนต์กอร์ - นครแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ต - ย่านถนนZeil
» เมืองไฮเดลเบิร์ก - เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ชมประตูคืนเดียว - กรุงลักเซมเบิร์ก
» กรุงบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปราซ - ถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจก - เข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-QR-EAST-EUR-PRO-W6.1.1(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-18 MAY / 25MAY-1JUN
8-15 / 22-29 JUN
 ราคา/ท่าน :  56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน - ออสเตรีย - เชก - สโลวาเกีย - ฮังการี

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» มิวนิค - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์
» ซาลส์บวร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - ฮัลสตัทท์ - พัสเซา
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เขตเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง
» บราติสลาวา - หอคอยบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ฮีโร่สแควร์
» ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - เวียนนา - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
» พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EUR7COUNTRY   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-17 JUN / 23JUN-1JUL
14-22 JUL
4-12 / 11-19 AUG / 25AUG-2SEP
 ราคา/ท่าน :  66,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ยุโรป 7 ประเทศ อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย : มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ยอดเขาจูงเฟรา - นาฬิกาดาราศาสตร์ - พระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า - ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - พระราชวังเชินบรุนน์ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว

» กกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตน สไตน์ - เมืองวาดุซ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» เดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EY-DE-CZ-AT002   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-11 JUN / 24JUN-1JUL
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชก - ออสเตรีย : จัตุรัสโรเมอร์ - วิหารเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองคาร์โลวี วารี - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
» แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - เมืองนูเรมเบิร์ก - วิหารเซนต์ลอเรนซ์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ลส์ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา
» กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถานถนนคาร์นท์เนอร์
» ฮัลสตัท - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EAST-EUROPE003   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-8 / 9-16 / 16-23 JUN
7-14 / 12-19 / 19-26 JUL
4-11 AUG / 25AUG-1SEP
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย : จัตุรัสโรเมอร์ - เมืองคาร์โลวี วารี - มหาวิหารเซนต์วิตุส - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชินบรุนน์ - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - นูเรมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ลอเรนซ์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถนนคาร์นท์เนอร์
» เมืองซาลส์บวร์ก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EAST-EUROPE006   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 AUG
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - โปแลนด์ - สโลวัค - ออสเตรีย : จัตุรัสโรเมอร์ - เมืองคาร์โลวี วารี - มหาวิหารเซนต์วิตุส - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชินบรุนน์ - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - เมืองไลป์ซิก
» เมืองพอตทสดัม - พระราชวังซองส์ซูซี - กรุงเบอร์ลิน
» อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน - เช็คพอยท์ชาร์ลี - ถ่ายรูปกับประตูบันเดนบรูก - เมืองเดรสเดน - โบสถ์พระแม่มารี
» เมืองวรอตสวัฟ - ถ่ายรูปจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ - เมืองคราคูฟ
» เหมืองเกลือเวียลีซก้า - เมืองคราคูฟ - โบสถ์เซ็นต์แมรี่ - ห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส
» พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ - กรุงบราติสลาวา
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมถนนสายวงแหวน - ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินเวทชาท
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-QR-EAST-EUROPE001   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-22 MAY
25JUN-3JUL
6-14 / 19-27 JUL
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เยอรมนี - เชก - สโลวัก - ฮังการี : พระราชวังเชินบรุนน์ - หลังคาทองคำ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองคาร์โลวี วารี - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - ชมสวนดอกไม้มิราเบล
» ฮัลสตัท - เมืองอินส์บรูค - ชมหลังคาทองคำ
» ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทแห่งปร๊าก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
» จัตุรัสวีรบุรุษ - Castle Hill - ถ่ายรูปหน้าโบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่เวียนนา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-QR-NL-BG-LU-DE-AT9D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31MAY-8JUN
21-29 JUN
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมัน - ออสเตรีย : หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - กรุงบรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - นครแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์
» เมืองนูเรมเบิร์ก - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
» ฮัลสตัท - กรุงเวียนนา
» พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-QR-NL-DE-LU-BG-FR8D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25MAY-1JUN
19-26 JUN
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส : หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
» Wertheim Village Outlet - แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil
» ลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปลาซ - ถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส
» ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม - มหานครปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมุช
» พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
กาตาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-QR-EAST-EUROPE005   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31MAY-8JUN
7-15 / 18-26 / 21-29 JUN / 25JUN-3JUL / 28JUN-6JUL
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัก - ฮังการี : เมืองซาลส์บวร์ก - ปราสาทเกลือ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี - ปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» มิวนิค - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ
» ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - ปราสาทเกลือ
» เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี - มาเรียนสเก้ลาสเน่
» กรุงปร๊าก - ปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ
» บริเวณCastle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา
» พระราชวังเชินบรุนน์ - ผ่านชมถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถ่ายรูปหน้าโบสถ์สเตเฟ่นส์ - ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ - คืนภาษี
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAD7-EK-EAST-EUROPE6N   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-16 / 22-30 JUN
10-18 AUG
 ราคา/ท่าน :  55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย : จัตุรัสโรเมอร์ - พระราชวังซองส์ซูซี - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ชมมหาวิหารเซนต์ วิตุส - พระราชวังเชินบรุนน์ / เมนูพิเศษ หมูทอดเยอรมัน, ขาหมูเยอรมัน, เป็ดอบโบฮีเมียน, ซุปกุลาซ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนน ZEIL - เมืองไลป์ซิก - ชมย่านเมืองเก่าของเมืองไลป์ชิก
» เมืองพอตทสดัม - พระราชวังซองส์ซูซี - กรุงเบอร์ลิน
» อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน - เช็คพอยท์ชาร์ลี - ถ่ายรูปกับประตูบันเดนบรูก - เมืองเดรสเดน
» โบสถ์พระแม่มารี - ผ่านชมเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ - กรุงปราก - ผ่านบนสะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์ วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินเวทชาท - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-10 / 6-4 JUN
4-12 / 17-25 JUL / 25JUN-3JUL
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
»  เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม - ปราสาทคุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของฝาก
» บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - ช้อปปิ้งของฝาก - พิเศษ ทานมื้อค่ำแบบพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้ พร้อมดนตรีขับกล่อม
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-OS-EAST-EUROPE-EU-W02-3(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-23 / 16-24 JUL
 ราคา/ท่าน :  73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
»  เวียนนา(ออสเตรีย) - ฮัลสตัดซ์ - เมืองซอลส์เบิร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - จัตุรัสโมซาร์ท - ช้อปปิ้งย่านถนนเกรไทเดร้ - เบิร์ชเชสกาเด้น
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชไวน์สไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
» เมืองเชสกี้ คุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม - ปราสาทคุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งของฝาก
» บราติสลาวา(สโลวาเกีย) - บูดาเปสต์(ฮังการี) - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - ช้อปปิ้งของฝาก - พิเศษ ทานมื้อค่ำแบบพื้นเมืองกูลาชปาร์ตี้ พร้อมดนตรีขับกล่อม
» คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เวียนนา - ช้อปปิ้งOutlet Parndorf
» พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - สนามบินเวียนนา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN1-TG-EAST-EUR-EU-W02-6   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-22 MAY / 26MAY-3JUN
11-19 / 21-19 JUN
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน - เช็ค - ออสเตรีย - สโลวาเกีย - ฮังการี

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
»  มิวนิค - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - แอมเบิร์ก
» นูเรมเบิร์ก - กรุงปร๊าก - จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราสาตร์ - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซ็นต์วินตัส - ถนนโกลเด้นเลน
» กรุงปร๊าก - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กูลาชปาร์ตี้
» บูดาเปสต์ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - กรุงเวียนนา - ถนนวงแหวน - ช้อปปิ้ง
» เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - มิวนิค
» มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาส - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» มิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN2-TG-EAST-EUROPE-PRO9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-14 / 20-28 MAY
10-18 JUN / 24JUN-2JUL
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,500 บาท
84,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน - เชก - ฮังการี - ออสเตรีย

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» มิวนิค - นูเรมเบิร์ก - ชมปราสาทจักรพรรดิ์ - คาร์โรวี่ วารี่
» ปราก - ชมปราสาทปราก - ชมวิหารเซนต์วิตุส
» เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ชมปราสาทครุมลอฟ - บราติสลาว่า
» บูดาเปสต์ - ชมเมือง - ชมสะพานเชน บริดจ์ - ล่องดานูบ - เวียนนา
»  พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ผ่านชมอนุสาวรีย์ของโยฮันสเตร้าท์ - ท่านช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ตเนอร์สตรีท - เซนต์วูลฟ์กัง
» ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มิวนิค - เขตเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง
» มิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAN2-TG-EAST-EUROPE10(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-15 / 20-29 MAY
10-19 JUN/ 24JUN-3JUL
 ราคา/ท่าน :  104,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,500 บาท
94,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - ฮังการี / รวมทิปคนขับรถในยุโรป

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» มิวนิค - ซาลส์บวร์ก - Mirabell Garden - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ฮัลสตัทท์ - เซ็นต์วูลฟ์กัง
» เซ็นต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ช้อปปิ้ง - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» เวียนนา - บูดาเปสต์ - ชมสะพานเชน บริดจ์ - ชมป้อมฟิชเชอร์เมนส์ แบสชั่น - ล่องแม่น้ำดานูบ - ชมอนุสาวรีย์ซิทราเดลา
» บราติสลาว่า - ปราก
» ปราสาทปราก - วิหารเซ็นต์วิตุส -ชมนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้ง
» คาโรวี่ วารี่ - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
» มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน- ช้อปปิ้ง
» สนามบินมิวนิค
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
OS/LH-ออสเตรียนแอร์/ลุฟฮันซ่า
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAK0-OSxLH-DE-AT-CZ8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS/LH-ออสเตรียนแอร์/ลุฟฮันซ่า
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-26 / 18-25 / 14-21 MAY
11-18 AUG
17-24 / 18-25 OCT (บินOS)
20-27 / 21-28 OCT (บินLH)
 ราคา/ท่าน :  59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม (เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค) มิวนิค, อูบาอามาเกา, ฟุสเซ่น, นอยส์ชวานสไตน์, ซาลส์บวร์ก, เซ็นต์วูลฟ์กัง, ฮอลสตรัท, ลินซ์, เชสกี้ ครุมลอฟ, คาร์โลวีวารี, ปราก / บินเข้ามิวนิค - บินออกปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» บินOS แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา หรือบินLH แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต - ถึงสนามบินมิวนิค - ช้อปปิ้งOutlet Ingolstadt Village - เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปกับโบสถ์พระแม่มารี - จตุรัสมาเรียนพลัส
» เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปกับโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
» เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
» ชมเมืองคาร์โลวี วารี - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
» ชมกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - แฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต - บินOS แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา หรือบินLH แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2559 / 2016

36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAK0-TK-ROMANIA-BULGARIA8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-20 MAY
11-18 AUG
15-22 SEP
7-14 / 13-20 OCT
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก โรมาเนีย - บัลแกเรีย : (โรมาเนีย) บูคาเรสต์, เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก Parliament Palace, บราน, ปราสาทแดร๊กคูล่า, บราซอฟ, ซิกิสวารา, ซินายา, ปราสาทเปเลส(บัลกาเรีย), รูเซ-เวลีโค ทาร์โนโว, คาลานซัค, พลอฟดิฟ, โซเฟีย, รีล่า (อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินโอโทเพนนี(ประเทศโรมาเนีย) - เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - เมืองบราน - ปราสาทบราน - เมืองบราซอฟ
» เมืองบราซอฟ - โบสถ์ดำ - ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟWalking street - เมืองซิกิสวารา(มรดกโลก) - พิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา - เมืองซินายา
» กรุงบูคาเรสต์ - เข้าชมอาคารรัฐสภา - เมืองรูเซ, ประเทศบัลกาเรีย - ผ่านชมอนุสาวรีย์เสรีภาพ - ย่านเมืองเก่า - เมืองเวลิโค ทาร์โนโว
» เมืองเวลิโค ทาร์โนโว - ป้อมปราสาทTsarevets - เมืองชิพก้า - ถ่ายรูปโบสถ์ประจำเมืองแห่งเมืองชิพก้า - เมืองคาซานลัค - พิพิธภัณฑ์ดอกกุหลาบ - เมืองพลอฟดิฟ
» เมืองพลอฟดิฟ - โรงละครโรมัน - เมืองโซเฟีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้
» สำนักสงฆ์เมืองรีล่า - เมืองโซเฟีย - ถ่ายรูปกับโบสถ์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้งVitosha Boulervard - สนามบินโซเฟีย - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2559 / 2016

37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-15 / 13-22 MAY
 ราคา/ท่าน :  93,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
89,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - สวนมิราเบล

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-28 MAY / 27MAY-5JUN
1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 JUL / 29JUL-7AUG
5-14 / 12-21 / 19-28 AUG / 26AUG-4SEP
2-11 / 9-18 / 16-25 SEP / 23SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  91,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
87,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - สวนมิราเบล

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 JUN / 24JUN-3JUL
30SEP-9OCT
7-16 / 14-23 / 21-30 OCT / 28OCT-6NOV
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - สวนมิราเบล

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2559 / 2016

40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-28 MAY / 27MAY-5JUN
1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 JUL / 29JUL-7AUG
5-14 / 12-21 / 19-28 AUG / 26AUG-4SEP
2-11 / 9-18 / 16-25 SEP / 23SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน :  91,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
87,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(6)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ลดราคา  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-15 / 13-22 MAY
 ราคา/ท่าน :  93,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
89,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(7)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-12 / 10-19 / 17-26 JUN / 24JUN-3JUL
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


43
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(8)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30SEP-9OCT
7-16 / 14-23 / 21-30 OCT / 28OCT-6NOV
 ราคา/ท่าน :  89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2559 / 2016

44
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAR8-EK-EAST-EUR010   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26MAY-2JUN
9-16 / 16-23 JUN
13-20 / 14-21 / 17-23 JUL
7-14 / 10-17 / 12-18 AUG / 25AUG-1SEP
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค : สัมผัสเส้นทางสายโรแมนติก - พระราชวังนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูค - เมืองคาโลวีว่ารี - อัลล์สตัทท์ - เมืองชาลบูร์ก - เชสกี้ คลุมลอฟ - ปร๊าก - ช้อปปิ้งIngolstadt Outlet / เมนูพิเศษ ขาหมู, เป็ดโบฮีเมี่ยน

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินมิวนิค - อิงโกลสลตัดท์ - Ingolstadt Village Outlet - มิวนิค - ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า - สนามกีฬาโอลิมปิค - จัตุรัสมาเรียน
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
» เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ - ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
» ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
» คาโรวีวารี่ - บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ - ปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
» ประตูเมืองเก่า - อิสระช้อปปิ้งPalladiumShoppingMall
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันแม่ 2559 / 2016

45
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAR8-EK-EAST-EUR015   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-24 / 18-25 MAY / 26MAY-2JUN
16-23 JUN
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก อิตาลี - สโลวีเนีย - ออสเตรีย - เชค : โบโลญญา - เวนิส - ลูบลีอานา - กราซ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปร๊าก - นาฬิกาดาราศาสตร์ / เมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้หมึกดำ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - โบโลญญา - เปียสซ่า มัจโจเล่ - เวนิส
» เกาะเวนิส - ซานมาร์โค - วังดอดจ์ - โบสถ์ซานมาร์โค - ลูบลีอานา - จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน - สะพานมังกร
» กราซ - จัตุรัสเมืองเก่า-เวียนนา - สตัดท์พาร์ค
» พระราชวังเชินบรุนน์ - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท - เชสกี้ ครุมลอฟ
» ปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
» ประตูเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง - สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวิสาขบูชา 2559 / 2016

46
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAS9-TK-CH-DE-CZ8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-22 JUN
15-22 JUL
16-23 SEP
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สวิส - เยอรมนี - เชก : ซูริค - ซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - สตุ๊ตการ์ท - โรเทนเบิร์ก - วูซเบิร์ก - แบมเบิร์ก - คาโลวี วารี - คุทนา โฮร่า - ปราก - ปราสาทปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - เมืองซูริค - เมืองซอฟฮาวเซ่น - เมืองซูริค - จตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - เดินเล่นบนถนนบานโฮฟซตราสเซอ
» เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมืองเมทซิงเก้น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - เมืองสตุ๊ตการ์ท - ชลอสส์พลาทซ์ - ถ่ายรูปคู่กับปราสาทใหม่ - จตุรัสเมืองเก่า
» เมืองโรเทนบวร์ก - ถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมือง - เมืองวูซเบิร์ก - ชมวูซเบิร์ก เรสซิเด้นส์ - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารวูซเบิร์ก
» เมืองแบมเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมืองแบมเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแบมเบิร์ก - เมืองคาโลวี วารี
» เมืองคาโลวี วารี - เมืองคุทนาโฮร่า - ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์เซนต์บาบาร่า - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันอาสาฬหบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเข้าพรรษา 2559 / 2016

47
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
เตอร์กิชแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAS9-TK-CH-DE-CZ8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-30 OCT
 ราคา/ท่าน :  72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สวิส - เยอรมนี - เชก : ซูริค - ซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - สตุ๊ตการ์ท - โรเทนเบิร์ก - วูซเบิร์ก - แบมเบิร์ก - คาโลวี วารี - คุทนา โฮร่า - ปราก - ปราสาทปราก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - เมืองซูริค - เมืองซอฟฮาวเซ่น - เมืองซูริค - จตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - เดินเล่นบนถนนบานโฮฟซตราสเซอ
» เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมืองเมทซิงเก้น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - เมืองสตุ๊ตการ์ท - ชลอสส์พลาทซ์ - ถ่ายรูปคู่กับปราสาทใหม่ - จตุรัสเมืองเก่า
» เมืองโรเทนบวร์ก - ถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมือง - เมืองวูซเบิร์ก - ชมวูซเบิร์ก เรสซิเด้นส์ - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารวูซเบิร์ก
» เมืองแบมเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมืองแบมเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแบมเบิร์ก - เมืองคาโลวี วารี
» เมืองคาโลวี วารี - เมืองคุทนาโฮร่า - ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์เซนต์บาบาร่า - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2559 / 2016

48
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAS9-OS-AT-CZ-DE8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-28 SEP
 ราคา/ท่าน :  65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เชก - เยอรมนี : เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ฮัลล์สตัท - ซาลส์บวร์ก - เชสกี้ คลุมลอฟปราก - ปราสาทปราก - เดรสเด้น - เบอร์ลิน - ฮัมบูร์ก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถ่ายรูปคู่กับพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท
» เมืองฮัลล์สตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - ถ่ายรูปคู่บ้านของโมสาร์ท
» เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ - ถ่ายรูปคู่กับปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - เมืองเดรสเด้น
» ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเดรสเด้น - กำแพงThe Furstenzug - เมืองเบอร์ลิน - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยบรันเดนเบิร์ก - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเบอร์ลิน - ถนนคูร์ฟูร์สเตนดัมม์
» เมืองฮัมบูร์ก - ท่าเรือฮัมบูร์ก - โบสถ์เซนต์ไมเคิล - ศาลาว่าการเมืองฮัมบูร์ก - ถนนมอคเค่นเบิร์ก - สนามบินนานาชาติฮัมบูร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

49
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก รหัส : THAAS9-OS-AT-CZ-DE8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-29 OCT
 ราคา/ท่าน :  69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เชก - เยอรมนี : เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ฮัลล์สตัท - ซาลส์บวร์ก - เชสกี้ คลุมลอฟปราก - ปราสาทปราก - เดรสเด้น - เบอร์ลิน - ฮัมบูร์ก / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถ่ายรูปคู่กับพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท
» เมืองฮัลล์สตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - ถ่ายรูปคู่บ้านของโมสาร์ท
» เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ - ถ่ายรูปคู่กับปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - กรุงปราก
» ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - เมืองเดรสเด้น
» ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเดรสเด้น - กำแพงThe Furstenzug - เมืองเบอร์ลิน - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยบรันเดนเบิร์ก - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเบอร์ลิน - ถนนคูร์ฟูร์สเตนดัมม์
» เมืองฮัมบูร์ก - ท่าเรือฮัมบูร์ก - โบสถ์เซนต์ไมเคิล - ศาลาว่าการเมืองฮัมบูร์ก - ถนนมอคเค่นเบิร์ก - สนามบินนานาชาติฮัมบูร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ยุโรปตะวันออกแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปิยมหาราช 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปตะวันออก, โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บริการลูกค้า
การจองและชำระเงิน
เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Cost
Attractions
Environment
Food
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794