Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 96 รายการ
Next Last
ทัวร์ต่างประเทศ เทศกาล: ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA21-CX-HKG015(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
26-28 JAN
ราคา/ท่าน :
11,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
11,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ถนนคู่รัก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิงหยวน(จำลองมาจากกรุงปักกิ่ง) - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - เซนาโด้สแควร์ - Venetian Macau Resort

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - วิคตอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - จูไห่ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - โรงงานหยก และร้านยางพารา - พระราชวังหยวนหมิงหยวน(จำลองมาจากกรุงปักกิ่ง) - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน
ผ่านด่านกงเป่ย - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - Venetian Macau Resort - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเก๊า
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA21-CX-HKG015(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
26-28 JAN
ราคา/ท่าน :
11,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
11,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ถนนคู่รัก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิงหยวน(จำลองมาจากกรุงปักกิ่ง) - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - เซนาโด้สแควร์ - Venetian Macau Resort

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - วิคตอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - จูไห่ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - โรงงานหยก และร้านยางพารา - พระราชวังหยวนหมิงหยวน(จำลองมาจากกรุงปักกิ่ง) - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน
ผ่านด่านกงเป่ย - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - Venetian Macau Resort - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA21-CX-HKG015(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
26-28 JAN
ราคา/ท่าน :
11,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
11,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : ชายหาดรีพัลส์เบย์ - ถนนคู่รัก - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิงหยวน(จำลองมาจากกรุงปักกิ่ง) - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - เซนาโด้สแควร์ - Venetian Macau Resort

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - วิคตอเรียพอยท์ - ชายหาดรีพัลส์เบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - จูไห่ - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - โรงงานหยก และร้านยางพารา - พระราชวังหยวนหมิงหยวน(จำลองมาจากกรุงปักกิ่ง) - ชมโชว์หยวนหมิงหยวน
ผ่านด่านกงเป่ย - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - โบสถ์เซนต์ปอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - Venetian Macau Resort - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-CA-PEK002(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28JAN-1FEB
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - Ski Snow world - เทศกาลหลงชิงเสีย : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังกู้กง - ศูนย์ใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน -ร้านไข่มุก - ถนนหวังฝู่จิ่ง
ร้านหยก - SNOW WORLD(ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์)
กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ชมเทศกาลน้ำแข็งหลงชิงเสีย
วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-ICE-FISHING-KR11(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
25-28 JAN
1-4 / 5-8 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 13-16 / 14-17 / 15-18 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 22-25 FEB / 26FEB-1MAR / 27FEB-2MAR / 28FEB-3MAR
ราคา/ท่าน :
15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง : เล่นหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่ - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หรือนำเที่ยวเกาะนามิ แทนหากไม่สามารถลงไปตกปลาบนน้ำแข็งได้ - สวนสนุก Lotte World - พระราชวังชางด็อกกุง - Trick Eye Museum - Ice Museum / พัก ซูวอน 1 คืน - พักกรุงโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอินชอน - เล่นหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - พักซูวอน
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าเช่าอุปกรณ์ตกปลาแล้ว) หรือนำเที่ยวเกาะนามิ แทนหากไม่สามารถลงไปตกปลาบนน้ำแข็งได้ - สวนสนุก Lotte World
Cosmetic Outlet - ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน Red Pine - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - พระราชวังชางด็อกกุง - Duty Free - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจ และค่าขึ้นลิฟท์) - ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮ็อตเกนามู - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - Trick Eye Museum - Ice Museum - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SKI-FISHING-KR12(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31JAN-1FEB
4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 FEB / 25FEB-1MAR / 26FEB-2MAR / 27FEB-3MAR / 28FEB-4MAR
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - สกีรีสอร์ท : ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หรือนำเที่ยวหมู่บ้านเทพนิยาย - เล่นหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่ หรือพาเที่ยว One Mout สกีในร่มแทน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Trick Eye Museum - Ice Museum / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน - กรุงโซล 2 คืน / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์อลาสก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าเช่าอุปกรณ์ตกปลาแล้ว) หรือนำเที่ยวหมู่บ้านเทพนิยาย แทนหากไม่สามารถลงไปตกปลาบนน้ำแข็งได้ - เกาะนามิ - เล่นหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือพาเที่ยว One Mout สกีในร่มแทน (ไม่รวมค่าเข้าSnow Park) - พักสกีรีสอร์ท
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Cosmetic Outlet - สมุนไพรโสมเกาหลี - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจ และค่าขึ้นลิฟท์)
ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู - ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน Red Pine - Trick Eye Museum - Ice Museum - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - Duty Free - ตลาดเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SKI-FISHING-KR12(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 / 27-31 JAN
2-6 / 10-14 / 11-15 FEB
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - สกีรีสอร์ท : ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หรือนำเที่ยวหมู่บ้านเทพนิยาย - เล่นหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่ หรือพาเที่ยว One Mout สกีในร่มแทน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Trick Eye Museum - Ice Museum / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน - กรุงโซล 2 คืน / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์อลาสก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าเช่าอุปกรณ์ตกปลาแล้ว) หรือนำเที่ยวหมู่บ้านเทพนิยาย แทนหากไม่สามารถลงไปตกปลาบนน้ำแข็งได้ - เกาะนามิ - เล่นหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือพาเที่ยว One Mout สกีในร่มแทน (ไม่รวมค่าเข้าSnow Park) - พักสกีรีสอร์ท
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Cosmetic Outlet - สมุนไพรโสมเกาหลี - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจ และค่าขึ้นลิฟท์)
ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู - ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน Red Pine - Trick Eye Museum - Ice Museum - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - Duty Free - ตลาดเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SKI-FISHING-KR12(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28JAN-1FEB / 29JAN-1FEB / 30JAN-1FEB
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - สกีรีสอร์ท : ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หรือนำเที่ยวหมู่บ้านเทพนิยาย - เล่นหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่ หรือพาเที่ยว One Mout สกีในร่มแทน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Trick Eye Museum - Ice Museum / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน - กรุงโซล 2 คืน / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์อลาสก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าเช่าอุปกรณ์ตกปลาแล้ว) หรือนำเที่ยวหมู่บ้านเทพนิยาย แทนหากไม่สามารถลงไปตกปลาบนน้ำแข็งได้ - เกาะนามิ - เล่นหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือพาเที่ยว One Mout สกีในร่มแทน (ไม่รวมค่าเข้าSnow Park) - พักสกีรีสอร์ท
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Cosmetic Outlet - สมุนไพรโสมเกาหลี - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจ และค่าขึ้นลิฟท์)
ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู - ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน Red Pine - Trick Eye Museum - Ice Museum - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - Duty Free - ตลาดเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-FUNNY-FISHING-KR13(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 / 27-31 JAN
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หรือนำเที่ยวหมู่บ้านเทพนิยาย - เล่นหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่ หรือพาเที่ยว One Mout สกีในร่มแทน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Trick Eye Museum - Ice Museum / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์อลาสก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าเช่าอุปกรณ์ตกปลาแล้ว) หรือนำเที่ยวหมู่บ้านเทพนิยาย แทนหากไม่สามารถลงไปตกปลาบนน้ำแข็งได้ - เกาะนามิ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ถ่ายรูปในชุดประจำชาติฮันบก
เล่นหิมะบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือพาเที่ยว One Mout สกีในร่มแทน (ไม่รวมค่าเข้าSnow Park) - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Cosmetic Outlet - สมุนไพรโสมเกาหลี - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจ และค่าขึ้นลิฟท์)
ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู - ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน Red Pine - Trick Eye Museum - Ice Museum - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - Duty Free - ตลาดเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-LJ-SNOW-FISHING-KR14(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
24-28 JAN
4-8 / 7-11 / 14-18 / 18-22 / 21-25 / 25FEB-1MAR / 28FEB-4MAR
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - พักที่สกีรีสอร์ทสุดหรู - ย้อนรอยซีรี่ย์ดัง Winter Love Song - Everland - Trick Eye - Ice Museum / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด)
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์(ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
Cosmetic Outlet - Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน - Trick Eye Museum - สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร - พระราชวังชางด็อกกุง - Duty Free - ตลาดเมียงดง
โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู - La Provence - Paju Outlet - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-LJ-SNOW-FISHING-KR14(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
25-29 JAN
1-5 / 2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 23-27 / 24-28 FEB
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - พักที่สกีรีสอร์ทสุดหรู - ย้อนรอยซีรี่ย์ดัง Winter Love Song - Everland - Trick Eye - Ice Museum / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด)
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์(ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
Cosmetic Outlet - Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน - Trick Eye Museum - สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร - พระราชวังชางด็อกกุง - Duty Free - ตลาดเมียงดง
โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู - La Provence - Paju Outlet - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-LJ-SNOW-FISHING-KR14(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28JAN-1FEB
11-15 FEB
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - พักที่สกีรีสอร์ทสุดหรู - ย้อนรอยซีรี่ย์ดัง Winter Love Song - Everland - Trick Eye - Ice Museum / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด)
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์(ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
Cosmetic Outlet - Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน - Trick Eye Museum - สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร - พระราชวังชางด็อกกุง - Duty Free - ตลาดเมียงดง
โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู - La Provence - Paju Outlet - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-LJ-SNOW-FISHING-KR14(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 / 27-31 JAN
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - พักที่สกีรีสอร์ทสุดหรู - ย้อนรอยซีรี่ย์ดัง Winter Love Song - Everland - Trick Eye - Ice Museum / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน และ กรุงโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด)
โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์(ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
Cosmetic Outlet - Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน - Trick Eye Museum - สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร - พระราชวังชางด็อกกุง - Duty Free - ตลาดเมียงดง
โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู - La Provence - Paju Outlet - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
ZE/7C/LJ/TW-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์/จินแอร์/ทีเวย์แอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAZ1-ZEx7CxLJxTW-KOREA-WINTER(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZE/7C/LJ/TW-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์/จินแอร์/ทีเวย์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28JAN-1FEB / 31JAN-4FEB
ราคา/ท่าน :
17,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
17,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - ตามรอยซีรีย์ เกาะนามิ - เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - นมัสการพระวัดชินฮันซา - ชมความน่ารักTeddy Bear Farm - Lotte World Aquarium - ชมโชว์ Drumcat Show / โปรโมชั่นพิเศษ!! ลด 3,000 บาทจากราคาปกติ สำหรับ 10 ที่นั่งแรกของแต่ละช่วงวันเดินทางเท่านั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์
ลานสกี(ไม่รวมค่าอุปกรณ์ทุกชนิด) - Lotte World Aquarium - สวนสนุกล็อตเต้Lotte World
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - Midam Cosmetic - ศูนย์โสม - Hongdae Shopping Street - พระราชวังถ็อกซูกุง - Fanta Stick Show - ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง
ร้านสมุนไพร - หอคอยกรุงโซล - N Tower(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ดิวตี้ฟรี - Supermarket - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
ZE/7C/LJ/TW-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์/จินแอร์/ทีเวย์แอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAZ1-ZEx7CxLJxTW-KOREA-WINTER(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZE/7C/LJ/TW-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์/จินแอร์/ทีเวย์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
25-29 / 26-30 / 27-31 JAN
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - ตามรอยซีรีย์ เกาะนามิ - เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - นมัสการพระวัดชินฮันซา - ชมความน่ารักTeddy Bear Farm - Lotte World Aquarium - ชมโชว์ Drumcat Show / โปรโมชั่นพิเศษ!! ลด 3,000 บาทจากราคาปกติ สำหรับ 10 ที่นั่งแรกของแต่ละช่วงวันเดินทางเท่านั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์
ลานสกี(ไม่รวมค่าอุปกรณ์ทุกชนิด) - Lotte World Aquarium - สวนสนุกล็อตเต้Lotte World
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - Midam Cosmetic - ศูนย์โสม - Hongdae Shopping Street - พระราชวังถ็อกซูกุง - Fanta Stick Show - ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง
ร้านสมุนไพร - หอคอยกรุงโซล - N Tower(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ดิวตี้ฟรี - Supermarket - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
ZE/7C-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAZ1-ZEx7C-BUSAN-JOY-WINTER(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZE/7C-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
27-30 JAN
ราคา/ท่าน :
13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
13,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - ปูซานฤดูหนาว : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ปูซานทาวเวอร์ - ล็อตเต้ เอาท์เลท - ชายหาดแฮอุนแด - Eden Valley Resort

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานาชาติกิมแฮ - สะพานเดินทะเล - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ปูซานทาวเวอร์ - Oryukdo Island - วัดแฮดง ยงกุงซา - ล็อตเต้ เอาท์เลท
ชายหาดแฮอุนแด - Nurimaru APEC House - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์Midam Cosmetic - Eden Valley Resort (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน- ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
ZE/7C-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAZ1-ZEx7C-BUSAN-JOY-WINTER(12)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZE/7C-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
25-28 JAN
ราคา/ท่าน :
13,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
13,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - ปูซานฤดูหนาว : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ปูซานทาวเวอร์ - ล็อตเต้ เอาท์เลท - ชายหาดแฮอุนแด - Eden Valley Resort / โปรโมชั่นพิเศษ!! ลด 1,000 บาทจากราคาปกติ สำหรับ 10 ที่นั่งแรกเท่านั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานาชาติกิมแฮ - สะพานเดินทะเล - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ปูซานทาวเวอร์ - Oryukdo Island - วัดแฮดง ยงกุงซา - ล็อตเต้ เอาท์เลท
ชายหาดแฮอุนแด - Nurimaru APEC House - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์Midam Cosmetic - Eden Valley Resort (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน- ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
ZE/7C-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAZ1-ZEx7C-BUSAN-JOY-WINTER(13)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ZE/7C-อีสตาร์เจ็ท/เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
26-29 JAN
ราคา/ท่าน :
13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
13,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - ปูซานฤดูหนาว : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ปูซานทาวเวอร์ - ล็อตเต้ เอาท์เลท - ชายหาดแฮอุนแด - Eden Valley Resort / โปรโมชั่นพิเศษ!! ลด 1,000 บาทจากราคาปกติ สำหรับ 10 ที่นั่งแรกเท่านั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานาชาติกิมแฮ - สะพานเดินทะเล - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ปูซานทาวเวอร์ - Oryukdo Island - วัดแฮดง ยงกุงซา - ล็อตเต้ เอาท์เลท
ชายหาดแฮอุนแด - Nurimaru APEC House - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์Midam Cosmetic - Eden Valley Resort (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน- ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
จินแอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ9-LJ-FISHING-SKI-KR(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
24-28 JAN / 28JAN-1FEB / 31JAN-4FEB
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Ice Fishing & Ski : Paju Premium Outlet - สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรเล่นได้ไม่จำกัด) - ถ่ายรูป 3 มิติ Trick Eye Museum - Ice Museum - พระราชวังชางด๊อกกุง - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน - พักโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) หรือหมู่บ้านฝรั่งเศส - Paju Premium Outlet - สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เข้าพักสกีรีสอร์ท
เรียนกิมจิใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรเล่นได้ไม่จำกัด) - ถ่ายรูป 3 มิติ Trick Eye Museum - Ice Museum - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู - พระราชวังชางด๊อกกุง - น้ำมันสนเข็ม - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - Cosmetic Outlet - ตลาดเมียงดง
ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ - พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
จินแอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ9-LJ-FISHING-SKI-KR(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
25-29 / 26-30 / 27-31 JAN
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Ice Fishing & Ski : Paju Premium Outlet - สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรเล่นได้ไม่จำกัด) - ถ่ายรูป 3 มิติ Trick Eye Museum - Ice Museum - พระราชวังชางด๊อกกุง - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน - พักโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) หรือหมู่บ้านฝรั่งเศส - Paju Premium Outlet - สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เข้าพักสกีรีสอร์ท
เรียนกิมจิใส่ชุดฮันบก - ไร่สตรอเบอรรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรเล่นได้ไม่จำกัด) - ถ่ายรูป 3 มิติ Trick Eye Museum - Ice Museum - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู - พระราชวังชางด๊อกกุง - น้ำมันสนเข็ม - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - Cosmetic Outlet - ตลาดเมียงดง
ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ - พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
จินแอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAQ8-LJ-KR-TRENDY-WINTER(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27-31 JAN
1-5 / 2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 22-26 / 23-27 / 24-28 FEB
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - Winter : English Village - สนุกสนานกับการเล่นสกี - เก็บผลไม้ตามฤดูกาล - สวนสนุก Lotte World - พระราชวังชางด็อกกุง - Trick Eye Museum + Ice Museum - ช้อปปิ้งอินเทรนด์แฟชั่นเกาหลีล่าสุดที่ทงแดมุน,เมียงดง,DUTY FREE,ย่านฮงอิค

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
English Village - เกาะนามิ - Ski Resort(ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทัวร์)
เก็บสตอเบอร์รี่ - กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” - สวนสนุกLotte World (รวมบัตร) - Cosmetic Shop - Seoul Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - ช้อปปิ้งทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวังชางด็อกกุง - คลองชองเกชอน - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง - ชมโชว์สุดประทับใจ Nanta Show
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู - ศูนย์พลอยอเมทิส - Trick Eye Museum - Ice Museum -ช้อปปิ้งย่านฮงอิค - Super Market - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
จินแอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAQ8-LJ-KR-WINTER-ICE-FISHING(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 JAN
ราคา/ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - Winter Ice Fishing : เก็บผลไม้ตามฤดูกาล - สวนสนุก Lotte World(รวมบัตร) - ชมการแสดงNanta Show - Red Pine Trick Eye Museum - Ice Museum

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง(ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา) - SKI RESORT(ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทัวร์)
ไร่สตรอเบอร์รี่ - กิมจิแลนด์ - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี - สวนสนุก Lotte World - Ice Skating - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ภูเขานัมซาน - Seoul Tower (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Namsan View Point - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสมรัฐบาล - Red Pine - บลูเฮาส์ - พระราชวังเคียงบ็อค - พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง- คลองชองเกชอน - Duty Free - เมียงดง - Nanta Show
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - Trick Eye Museum - Ice Museum - ช้อปปิ้งที่ฮงอิก - Super Market - สนามบินอินชอน - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
LJ/TW/7C/ZE-จินแอร์/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA50-LJxTWx7CxZE-LOVE-LOVE-SKI(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ/TW/7C/ZE-จินแอร์/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
24-28 JAN
7-11 / 14-18 / 21-25 FEB
ราคา/ท่าน :
18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - LOVE love SKI : เดินทางระหว่าง 10-28 ม.ค. 60 ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เมืองHwacheon - หมู่บ้านเทพนิยาย - สะพานกระจกเมืองชุนชอน - เล่นหิมะที่ลานสกี(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) - พระราชวังชังดก - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก และย่านสามฟ้า / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ SnowCrab แบบไม่อั้น / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน - พักโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - (เฉพาะคณะเดินทางระหว่าง 10-28 ม.ค. 60 ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Sancheoneo (Moutain Trout) Ice Festival เมืองHwacheon แทน) หรือ (สำหรับคณะเดินทางทุกช่วง ชมเมืองพิเศษซงโด - หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - ปั่นเรียวไบท์ - สะพานกระจกแก้วยาวที่สุดในเกาหลี เมืองชุนชอน - พักสกีรีสอร์ท
เล่นหิมะที่ลานสกี(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ภูเขานัมซาน - หอคอยN Tower (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนหอคอย)
ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - Trick Art Museum - Ice Museum - Love Museum - Carnival Street - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดอง - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP)
พระราชวังชังดก - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก และย่านสามฟ้า - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - Korea Shopping Center - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
LJ/TW/7C/ZE-จินแอร์/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA50-LJxTWx7CxZE-LOVE-LOVE-SKI(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ/TW/7C/ZE-จินแอร์/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์/อีสตาร์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28JAN-1FEB
23-27 FEB
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี - LOVE love SKI : เดินทางระหว่าง 10-28 ม.ค. 60 ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เมืองHwacheon - หมู่บ้านเทพนิยาย - สะพานกระจกเมืองชุนชอน - เล่นหิมะที่ลานสกี(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) - พระราชวังชังดก - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก และย่านสามฟ้า / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ SnowCrab แบบไม่อั้น / พักสกีรีสอร์ท 1 คืน - พักโซล 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - (เฉพาะคณะเดินทางระหว่าง 10-28 ม.ค. 60 ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Sancheoneo (Moutain Trout) Ice Festival เมืองHwacheon แทน) หรือ (สำหรับคณะเดินทางทุกช่วง ชมเมืองพิเศษซงโด - หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - ปั่นเรียวไบท์ - สะพานกระจกแก้วยาวที่สุดในเกาหลี เมืองชุนชอน - พักสกีรีสอร์ท
เล่นหิมะที่ลานสกี(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ภูเขานัมซาน - หอคอยN Tower (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนหอคอย)
ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - Trick Art Museum - Ice Museum - Love Museum - Carnival Street - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดอง - ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP)
พระราชวังชังดก - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก และย่านสามฟ้า - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - Korea Shopping Center - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 96 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
    อีทราเวลเวย์ดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการ ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017
    และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794