Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ทัวร์ต่างประเทศ เทศกาล: ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAP4-EK-HKG-DISNEY-SZX4D   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 27FEB-1MAR
5-8 / 19-22 / 26-29 MAR
2-5 / 9-12 APR
26-29 MAY
 ราคา/ท่าน : 16,300 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง-
» กรุงเทพฯ - เกาะฮ่องกง - ข้ามไปยังเซิ้นเจิ้น
» ร้านหยก & ผ้าใหม - ช้อปปิ้งตลาดLowu - โชว์Mangrove Groove
» ข้ามด่านมายังฝั่งฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) - ชมพุไฟหน้าปราสาทดิสนีย์แลนด์
» วัดแชกงหมิว - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฮ่องกง 2559 / 2016
#ทัวร์ฮ่องกงวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ฮ่องกงวันจักรี 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAP4-EK-HKG-DISNEY-SZX4D   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 27FEB-1MAR
5-8 / 19-22 / 26-29 MAR
2-5 / 9-12 APR
26-29 MAY
 ราคา/ท่าน : 16,300 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน-
» กรุงเทพฯ - เกาะฮ่องกง - ข้ามไปยังเซิ้นเจิ้น
» ร้านหยก & ผ้าใหม - ช้อปปิ้งตลาดLowu - โชว์Mangrove Groove
» ข้ามด่านมายังฝั่งฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) - ชมพุไฟหน้าปราสาทดิสนีย์แลนด์
» วัดแชกงหมิว - เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์จีน 2559 / 2016
#ทัวร์จีนวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์จีนวันจักรี 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAP4-EK-HKG-DISNEY-ZHU4D   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 27FEB-1MAR
5-8 / 19-22 / 26-29 MAR
2-5 / 9-12 APR
 ราคา/ท่าน : 15,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง-
» กรุงเทพฯ - เกาะฮ่องกง
» วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอร์รี่ - ดิสนีย์แลนด์ - ข้ามฝั่งไปจูไห่โดยเรือเฟอร์รี่
» ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - บัวหิมะ - หยก - ผ้าใหม - วัดผู่โถ่ว - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์อลังการ
» ข้ามฝั่งเกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฮ่องกง 2559 / 2016
#ทัวร์ฮ่องกงวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ฮ่องกงวันจักรี 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAP4-EK-HKG-DISNEY-ZHU4D   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 27FEB-1MAR
5-8 / 19-22 / 26-29 MAR
2-5 / 9-12 APR
 ราคา/ท่าน : 15,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า-
» กรุงเทพฯ - เกาะฮ่องกง
» วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอร์รี่ - ดิสนีย์แลนด์ - ข้ามฝั่งไปจูไห่โดยเรือเฟอร์รี่
» ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - บัวหิมะ - หยก - ผ้าใหม - วัดผู่โถ่ว - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์อลังการ
» ข้ามฝั่งเกาะฮ่องกง - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเก๊า 2559 / 2016
#ทัวร์มาเก๊าวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์มาเก๊าวันจักรี 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-SUPER-SALE-HKG3D   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-21 / 26-28 FEB
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 MAR
 ราคา/ท่าน : 13,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง-Super Sale
» กรุงเทพฯ - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว
» อิสระท่องเที่ยว (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour : ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม 2,900บาทต่อท่าน)
» เขาวิคตอเรีย - อ่าวรีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฮ่องกง 2559 / 2016
#ทัวร์ฮ่องกงวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฮ่องกงวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ฮ่องกงวันคริสต์มาส 2559 / 2016
#ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ3-HX-HKG-FUN4(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 26-29 FEB
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 MAR
 ราคา/ท่าน : 17,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน-Fun4 (ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า)
» กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง360องศา - วัดโป่หลิน - ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต - เซินเจิ้น
» หล่อหวู่ - จูไห่ - อนุสาวรีย์หวีหนี่ - ถนนคู่รัก - พระราชวังหยวนหมิง+โชว์พระราชพิธีปราบดาภิเษก
» มาเก๊า - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - The Venetian - จูไห่
» นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - วัดเชอกุง - วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย,โอเชี่ยนเทอร์มินอล - กรุงเทพฯ

#ทัวร์จีน 2559 / 2016
#ทัวร์จีนวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์จีนวันตรุษจีน 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-EK-HKG02   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 27-29 FEB
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 MAR / 31MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 10,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง-เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - เซินเจิ้น เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ, ไวน์แดง
» กรุงเทพฯ - สนามบินChek Lap Kok, ฮ่องกง - จูไห่ - เข้าที่พัก
» จู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ3มิติ(3D Water Show)
» เซินเจิ้น - นั่งรถไฟสู่ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฮ่องกง 2559 / 2016
#ทัวร์ฮ่องกงวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ฮ่องกงวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SKI-WINTER-KR(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 FEB / 27FEB-2MAR / 28FEB-3MAR
 ราคา/ท่าน : 17,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-SKI WINTER พักสกีรีสอร์ท 1 คืน + กรุงโซล 2 คืน
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินอินชอน - หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ Edelweiss - เกาะนามิ - เล่นหิมะที่ลานสกีขนาดใหญ่ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หากลานสกีปิดนำเที่ยว ลานสกีในร่มOnse Mount แทน - พักสกีรีสอร์ท(แบบอนดล)
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ถ่ายรูปชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet - Drumcat Show
» สมุนไพรRed Pine - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับฮอตเกนามู - Trick Eye & Ice Museum - ตลาดฮงอิก - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวบนตึก) - ช้อปปิ้งDuty Free - ตลาดเมียงดง
» ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SKI-WINTER-KR(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 17-21 / 24-28 / 25-29 FEB / 26FEB-1MAR
 ราคา/ท่าน : 18,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-SKI WINTER พักสกีรีสอร์ท 1 คืน + กรุงโซล 2 คืน
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินอินชอน - หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ Edelweiss - เกาะนามิ - เล่นหิมะที่ลานสกีขนาดใหญ่ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หากลานสกีปิดนำเที่ยว ลานสกีในร่มOnse Mount แทน - พักสกีรีสอร์ท(แบบอนดล)
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ถ่ายรูปชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet - Drumcat Show
» สมุนไพรRed Pine - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับฮอตเกนามู - Trick Eye & Ice Museum - ตลาดฮงอิก - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวบนตึก) - ช้อปปิ้งDuty Free - ตลาดเมียงดง
» ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SKI-WINTER-KR(4)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 18-22 / 19-23 FEB
 ราคา/ท่าน : 21,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-SKI WINTER พักสกีรีสอร์ท 1 คืน + กรุงโซล 2 คืน
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินอินชอน - หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ Edelweiss - เกาะนามิ - เล่นหิมะที่ลานสกีขนาดใหญ่ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หากลานสกีปิดนำเที่ยว ลานสกีในร่มOnse Mount แทน - พักสกีรีสอร์ท(แบบอนดล)
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ถ่ายรูปชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet - Drumcat Show
» สมุนไพรRed Pine - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับฮอตเกนามู - Trick Eye & Ice Museum - ตลาดฮงอิก - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวบนตึก) - ช้อปปิ้งDuty Free - ตลาดเมียงดง
» ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-WINTER-KR(4)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 18-22 / 19-23 FEB
 ราคา/ท่าน : 19,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-SNOW WINTER พักซูวอน 1 คืน + กรุงโซล 2 คืน
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินอินชอน - หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ Edelweiss - เกาะนามิ - เล่นหิมะที่ลานสกีขนาดใหญ่ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หากลานสกีปิดนำเที่ยว ลานสกีในร่มOnse Mount แทน - พักซูวอน
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ถ่ายรูปชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet - Drumcat Show
» สมุนไพรRed Pine - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับฮอตเกนามู - Trick Eye & Ice Museum - ตลาดฮงอิก - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวบนตึก) - ช้อปปิ้งDuty Free - ตลาดเมียงดง
» ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAK3-LJ-ICN-KR14   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 21-25 / 22-26 / 23-27 FEB / 28FEB-3MAR / 29FEB-4MAR
 ราคา/ท่าน : 16,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-พักสกีรีสอร์ท 1 คืน + พักโซล 2 คืน
» กรุงเทพฯ
» สนามบินอินชอน - ชุนชอล - เกาะนามิ - คังวอนโด - โอ๊ควัลเล่ย์ สกีรีสอร์ท (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี รวมทั้งสโนว์สเลดและกระเช้าลิฟท์) - อิสระเล่นหิมะ - พักสกีรีสอร์ท
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติ(ชุดฮันบก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิว)
» ศูนย์โสม - สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - Cosmetic Outlet - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค - พิพิธภัณฑ์ภาพ3 มิติ - ไอซ์มิวเซี่ยม - ตลาดเมียงดง - Hello Kity Cafe
» Red Pine - พลอยอเมทีส - ช้อปปิ้งDuty Free - คลองชองเกชอน - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI8-LJ-KOREA-WINTER1   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 23-27 / 24-28 / 285-29 FEB / 26FEB-1MAR / 29FEB-4MAR
 ราคา/ท่าน : 18,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Winter1 เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ / ฟรี! Wifi บนรถ
» กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
» สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ลานสกีYangji Pine Ski Resort(ไม่รวมค่าเช่าชุด,อุปกรณ์,ครูฝึกสกี ประมาณ 52,000 วอน)
» วัดวาวูจองซา - ไร่สตอร์เบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน
» ศูนย์โสม - บลูเฮาส์ - พระราชวังเคียงบ๊อค - ศูนย์เครื่องสำอาง - คลองชองเกซอน - Duty Free - หอคอยกรุงโซลN Tower (ไม่รวมค่าลิฟต์) - ช้อปปิ้งเมียงดง
» ศูนย์สมุนไพรฮอกเก - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย) - สวมชุดฮันบกถ่ายรูป - Trick eye Museum - Ice Museum - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAF8-OZxKE-SUPER-DELUXE-SKI-KR(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OZ/KE-เอเชียน่าแอร์ไลน์/โคเรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-23 FEB / 26FEB-1MAR (KE)
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Super Deluxe Ski / เมนูพิเศษ BBQ Buffet
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานซอรัคซาน - วัดชินฮันซา
» ไร่สตอเบอร์รี่ - Enjoy Ski(ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี ชุดสกี และครูฝึก) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล
» เคียงบ๊กคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - Cosmetic Gallery - ดิวตี้ฟรี - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมลิฟท์) - ตลาดเมียงดง - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+อาหารนานาชาติ
» พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - น้ำมันสนเข็มแดง - ฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAF8-OZxKE-SAVING-SNOW-SKI-KR(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OZ/KE/TG-เอเชียน่าแอร์ไลน์/โคเรียนแอร์/การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 17-21 / 24-28 FEB (OZ)
 ราคา/ท่าน : 32,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Saving Snow Ski เมนูพิเศษ BBQ Buffet
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินอินชอน - La Provence - เกาะนามิ - Enjoy Ski(ไม่รวมค่าอุปกรณ์, ชุด, ครูฝึกสกี)
» ไร่สตอเบอร์รี่ - ทำกิมจิ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - ตลาดทงแดมุน
» เคียงบ๊กคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ดิวตี้ฟรี - Cosmetic Gallery - โซลทาวเวอร์(ไม่รวมลิฟต์) - ตลาดเมียงดง
» Trick Eye Museum and Ice Museum - น้ำมันสนเข็มแดง - อเมทิส - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA50-7CxLJxZE-ICE-FLOWER-SNOW(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C/LJ/ZE-เจจูแอร์/จินแอร์/อีสตาร์เจ็ท
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 18-22 / 19-23 FEB
3-7 / 4-8 MAR
 ราคา/ท่าน : 20,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Ice Flower Snow / เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ซีฟู้ด, ขาปูยักษ์SnowCrab แบบไม่อั้น
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - หมู่บ้านสีลูกกวาดLa Provence - ลานสกีในร่มOne Mount Snow Park(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) - สวนอิลซานเลคพาร์ค (เฉพาะคณะเดินทาง10-30JAN ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็งSancheoneo (Mountain trout) Ice Festival เมืองHwacheon / ฟรี! อุปกรณ์ตกปลา ไม่รวมค่าเครื่องเล่น, ค่ากิจกรรมบางชนิด) - พักเคียงกีโด
» เทศกาลเล่นสกีสโนว์(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนกรีนเฮาส์สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตรSpecial Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ), สวนสัตว์เปิดSafari, Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก, เทศกาลเล่นสโนว์สเลด, ขบวนพาเหรด - กรุงโซล - ภูเขานัมซาน - หอคอยN Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก) - Love Rock Cable
» พระราชวังชังดก - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - ดิวตรี้ฟรี - ตลาดเมียงดอง - ล่องเรือสำราญPang Show ชมแม่น้ำฮันและโชว์ทำขนมปังอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอตเจ้าชายขนมปัง“คิมทักกู"
» ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า - วัดโชเกซา - แวะซื้อของฝาก(ละลายเงินวอน) - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : A50-KE-KOREA-ZA-V1(6)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C/LJ/ZE-เจจูแอร์/จินแอร์/อีสตาร์เจ็ท
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 17-21 / 20-24 / 21-25 / 24-28 / 25-29 FEB / 26FEB-1MAR / 27FEB-2MAR / 28FEB-3MAR
2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 9-13 / 10-14 / 11-15 /12-16 / 13-17 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 MAR / 30MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 22,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนานาชาติอินชอน - วัดพระนอนไม้จันทร์หอม(วาอูจองซา) (เฉพาะคณะระหว่าง 08-26 JAN 16 เที่ยวเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง) - กิมจังกิมจิฮันบก - สวนกรีนเฮาส์สตอเบอร์รี่ - ป้อมมรดกโลกฮวาซอง
» เล่นหิมะที่สกีรีสอร์ท(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์คอสเมติกเวชสำอางเครื่องสำอาง - อะไลฟ์ มิวเซียม - ย่านแอนติกอินซาดอง - Miso Show
» กรุงโซล - พระราชวังมรดกโลกชังดก - ศูนย์โสมเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์(บัตรMagic Pass) - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum
» กรุงโซล - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า - ภูเขานัมซาน - Love Rock Cable - ถ่ายรูปคู่หอคอย - ละลายเงินวอน - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA50-7CxLJxZE-KOREA-ZA-V1(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C/LJ/ZE-เจจูแอร์/จินแอร์/อีสตาร์เจ็ท
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 25-29 FEB / 26FEB-1MAR
3-7 / 4-8 MAR
 ราคา/ท่าน : 16,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนานาชาติอินชอน - วัดพระนอนไม้จันทร์หอม(วาอูจองซา) (เฉพาะคณะระหว่าง 10-30 JAN 16 เที่ยวเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง) - กิมจังกิมจิฮันบก - สวนกรีนเฮาส์สตอเบอร์รี่ - ป้อมมรดกโลกฮวาซอง
» เล่นหิมะที่สกีรีสอร์ท(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์คอสเมติกเวชสำอางเครื่องสำอาง - อะไลฟ์ มิวเซียม - ย่านแอนติกอินซาดอง - Miso Show
» กรุงโซล - พระราชวังมรดกโลกชังดก - ศูนย์โสมเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์(บัตรMagic Pass) - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum
» กรุงโซล - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ภูเขานัมซาน - Love Rock Cable - ถ่ายรูปคู่หอคอย - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า - ละลายเงินวอน - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : A50-KE-UR-BEAUTIFUL-WINTER(6)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C/LJ/ZE-เจจูแอร์/จินแอร์/อีสตาร์เจ็ท
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 17-21 / 20-24 / 24-28 / 25-29 FEB / 27FEB-2MAR / 28FEB-3MAR
2-6 / 3-7 / 5-9 / 6-10 / 9-13 / 10-14 / 12-16 / 13-17 / 16-20 / 17-21 / 19-23 / 20-24 / 23-27 / 24-28 / 26-30 / 27-31 MAR / 30MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 25,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Beautiful Winter / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์อินเตอร์ซีฟู้ด,ขาปูยักษ์,BBQ ปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - นั่งCable Carชมวิววนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - พักรีสอร์ทแบบออนดอล
» สนุกกับกิจกรรมสกีที่ลานกว้าง (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนกรีนเฮาส์สตอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน - พักโซล
» กรุงโซล - พระราชวังชังดก - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสมสมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - ดิวตรี้ฟรี - คลองชองแกชอง - ช้อปปิ้งย่านเมียงดอง - ล่องเรือสำราญPang Show ชมแม่น้ำฮันและโชว์ทำขนมปังอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอตเจ้าชายขนมปัง“คิมทักกู" - พักกรุงโซล
» ฮ๊อกเก็ตนามู - ภูเขานัมซาน - Love Rock Cable+รูปคู่หอคอยN(ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นหอคอย) - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า - ละลายเงินวอน - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA50-7CxLJxZE-UR-BEAUTIFUL-WINTER(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C/LJ/ZE-เจจูแอร์/จินแอร์/อีสตาร์เจ็ท
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 17-21 / 24-28 / 25-29 FEB
2-6 / 3-7 / 9-13 / 10-14 / 16-20 / 17-21 / 23-27 / 24-28 MAR
 ราคา/ท่าน : 21,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Beautiful Winter / พักคังวอน 1 คืน + พักกรุงโซล 2 คืน
» กรุงเทพฯ
» สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (ไม่รวมค่าCable Carชมอุทยานฯ) - พักรีสอร์ทแบบออนดอล
» สนุกกับกิจกรรมสกีที่ลานกว้าง (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนกรีนเฮาส์สตอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน - พักโซล
» กรุงโซล - พระราชวังชังดก - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสมสมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - ดิวตรี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดอง - ล่องเรือสำราญPang Show ชมแม่น้ำฮันและโชว์ทำขนมปังอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอตเจ้าชายขนมปัง“คิมทักกู" - พักกรุงโซล
» ฮ๊อกเก็ตนามู - ภูเขานัมซาน - Love Rock Cable+รูปคู่หอคอยN(ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นหอคอย) - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า - ละลายเงินวอน - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : A50-KE-KOREA-CLASSIC1-SNOW(6)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KE-โคเรียนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 17-21 / 20-24 / 21-25 / 24-28 / 25-29 FEB / 26FEB-1MAR / 27FEB-2MAR / 28FEB-3MAR
 ราคา/ท่าน : 23,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Winter Classic No1 / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปิ้งย่าง
» กรุงเทพฯ
» สนามบินอินชอน - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิวบนวนอุทยานจังหวัดแดดึงซาน - เมืองจอนจู - หมู่บ้านพื้นเมืองHanok - พักเมืองตากอากาศ
» สนุกกับกิจกรรมสกีที่ลานกว้าง (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนสตรอว์เบอร์รี - สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด - ภาพวาดลวงตาสามมิติ
» กรุงโซล - ศูนย์โสมสมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง - พระราชวังชังดก - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดอง - ล่องเรือสำราญPang Show ชมแม่น้ำฮันและโชว์ทำขนมปังอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอตเจ้าชายขนมปัง“คิมทักกู"
» กรุงโซล - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - วัดโซเกซา - ภูเขานัมซาน - ถ่ายรูปคู่กับหอคอยN Tower@ภูเขานัมซานLove Rock Cable(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวบนหอคอย) - ละลายเงินวอน - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA50-7CxLJxZE-KOREA-CLASSIC1-SNOW(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C/LJ/ZE-เจจูแอร์/จินแอร์/อีสตาร์เจ็ท
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 17-21 FEB / 26FEB-1MAR
2-6 / 4-8 / 9-13 MAR
 ราคา/ท่าน : 19,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Winter Classic No1 / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปิ้งย่าง
» กรุงเทพฯ
» สนามบินอินชอน - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิวบนวนอุทยานจังหวัดแดดึงซาน - เมืองจอนจู - หมู่บ้านพื้นเมืองHanok - พักเมืองตากอากาศ
» สนุกกับกิจกรรมสกีที่ลานกว้าง (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - สวนสตรอว์เบอร์รี - สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด - ภาพวาดลวงตาสามมิติ
» กรุงโซล - ศูนย์โสมสมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง - พระราชวังชังดก - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดอง - ล่องเรือสำราญPang Show ชมแม่น้ำฮันและโชว์ทำขนมปังอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอตเจ้าชายขนมปัง“คิมทักกู"
» กรุงโซล - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - วัดโซเกซา - ภูเขานัมซาน - ถ่ายรูปคู่กับหอคอยN Tower@ภูเขานัมซานLove Rock Cable(ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวบนหอคอย) - ละลายเงินวอน - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-KExOZ-HI-KOREA(7)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่า
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 24-28 / 25-29 FEB
 ราคา/ท่าน : 19,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Hi Suwon - Seoul
» กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
» สนามบินอินชอน - Paju Premium Outlet - เกาะนามิ - ไร่สตรอเบอร์รี - ลานสกี (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
» กิมจิแลนด์ - สวมชุดประจำชาติฮันบก - วัดพงอึนซา - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์Lotte World - ชมการแสดงDrawing Show หรือDrum Cat
» พระราชวังเคียงบ็อคคุง - พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นบ้าน - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง - คอสเมติค - คลองชองเกชอน - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
»  น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยสีม่วง - ภูเขานัมซาน - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เกาหลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM8-TZ-SIN-CHEEP3D(A)(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-22 FEB (Bus1,2)
11-13 APR / 29APR-1MAY / 30APR-2MAY
20-22 MAY (BUS1)
12-14 AUG 16 (BUS1,2)
 ราคา/ท่าน : 10,955 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์-So Cheap Option A Free & Easy เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้านBoon Tong kee
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี - เข้าที่พัก
» วัดพระเขี้ยวแก้ว - Option A : Free & Easy อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
» ชมเมืองสิงคโปร์ - ทำเนียบรัฐบาล, ศาลฎีกา, ศาลาว่าการเมือง-ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay เลือกเข้าชม Flowers Dome หรือ Cloud Forest - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์สิงคโปร์ 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์วันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์สงกรานต์ 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์วันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์วันแม่ 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก 2559 / 2016

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM8-TZ-SIN-CHEEP3D(B)(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-22 FEB (Bus1,2)
11-13 APR / 29APR-1MAY / 30APR-2MAY
20-22 MAY (BUS1)
12-14 AUG 16 (BUS1,2)
 ราคา/ท่าน : 13,955 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์-So Cheap Option A Free & Easy เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้านBoon Tong kee
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี - เข้าที่พัก
» วัดพระเขี้ยวแก้ว - Option A : Free & Easy อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
» ชมเมืองสิงคโปร์ - ทำเนียบรัฐบาล, ศาลฎีกา, ศาลาว่าการเมือง-ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay เลือกเข้าชม Flowers Dome หรือ Cloud Forest - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์สิงคโปร์ 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์วันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์สงกรานต์ 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์วันแรงงาน 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์วันแม่ 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก 2559 / 2016

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS1(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 12-17 APR
 ราคา/ท่าน : 20,500 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-ครบสูตร2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)
» สนามบินดอนเมือง - ปีนัง
» ป้อมปืนควอโนริส - วัดไชยมังคราราม - วัดดามิการาม - วัดเขาเต่า - คาเมรอน - ชมไร่พืชผัก,ชมฟาร์มผึ้ง
» คาเมรอนไฮแลนด์ - ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้ง
» กัวลาลัมเปอร์ - ตึกปิโตรนัส - ย่านDataran Merdeka - พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า - ปุตราจาย่า - เขาSt. Paul Hill - รัฐยะโฮร์
» ข้ามด่านยะโฮร์บารู - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ1,800 บาท)
» ชมเมืองสิงคโปร์ - มารีน่า เบย์ แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นชมสวนลอยฟ้าSky Park20SGD/ท่านหรือประมาณ500บาท) - ช้อปปิ้งบนถนนออชาร์ด - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์มาเลเซีย 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียสงกรานต์ 2559 / 2016

27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS1(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 12-17 APR
 ราคา/ท่าน : 20,500 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์-ครบสูตร2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)
» สนามบินดอนเมือง - ปีนัง
» ป้อมปืนควอโนริส - วัดไชยมังคราราม - วัดดามิการาม - วัดเขาเต่า - คาเมรอน - ชมไร่พืชผัก,ชมฟาร์มผึ้ง
» คาเมรอนไฮแลนด์ - ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้ง
» กัวลาลัมเปอร์ - ตึกปิโตรนัส - ย่านDataran Merdeka - พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า - ปุตราจาย่า - เขาSt. Paul Hill - รัฐยะโฮร์
» ข้ามด่านยะโฮร์บารู - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ1,800 บาท)
» ชมเมืองสิงคโปร์ - มารีน่า เบย์ แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นชมสวนลอยฟ้าSky Park20SGD/ท่านหรือประมาณ500บาท) - ช้อปปิ้งบนถนนออชาร์ด - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์สิงคโปร์ 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์สงกรานต์ 2559 / 2016

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS3(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 13-16 / 14-17 APR
 ราคา/ท่าน : 17,500 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-มาเลเซีย - สิงคโปร์(บินเข้ากัวลา - บินกลับจากสิงคโปร์)
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
» กัวลาลัมเปอร์ - ย่านDataran Merdeka - ชมลานน้ำพุSt Mary Chuch - พระราชวังอีสกาด้าไนการ่า - มะละกา - เขาSt. Paul Hill - ผ่านชมมัสยิดAl - Azim Mosque - ยะโฮร์บารู
» ด่านยะโฮร์บารู - Merlion - เกาะเซ็นโตซ่า - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์(อัตรานี้ไม่รวมค่าบัตร ชำระเพิ่ม 1,800 บาทต่อท่าน) - ชมม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงWonderful show
» นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดจีน - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) - ช้อปปิ้งOrchare Road - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซีย 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียสงกรานต์ 2559 / 2016

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA47-FD-TR-MS3(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 13-16 / 14-17 APR
 ราคา/ท่าน : 17,500 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย - สิงคโปร์(บินเข้ากัวลา - บินกลับจากสิงคโปร์)
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
» กัวลาลัมเปอร์ - ย่านDataran Merdeka - ชมลานน้ำพุSt Mary Chuch - พระราชวังอีสกาด้าไนการ่า - มะละกา - เขาSt. Paul Hill - ผ่านชมมัสยิดAl - Azim Mosque - ยะโฮร์บารู
» ด่านยะโฮร์บารู - Merlion - เกาะเซ็นโตซ่า - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์(อัตรานี้ไม่รวมค่าบัตร ชำระเพิ่ม 1,800 บาทต่อท่าน) - ชมม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงWonderful show
» นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดจีน - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) - ช้อปปิ้งOrchare Road - กรุงเทพฯ

#ทัวร์สิงคโปร์ 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์สิงคโปร์สงกรานต์ 2559 / 2016

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA24-GA-BALI02   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GA-การูด้าแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-22 FEB
4-6 / 18-20 / 25-27 MAR
 ราคา/ท่าน : 22,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-บาหลี
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินจาการ์ต้า - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร, บาหลี - วัดอูลูวาตู - ช้อปปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์
» บาร็อง แดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี - โรงงานกาแฟ - วัดเตียร์ตาอัมปีล Tirta Empul Temple - ตลาดปราบเซียน - ช้อปปิ้งตลาดอูบุด - ชมพระอาทิตย์ตกริมชายหาดจิมบารัน
» ช้อปปิ้งของฝากกฤษณะเซ็นเตอร์ - เดนพาซาร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินจาการ์ต้า - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียราคาถูก 2559 / 2016

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA24-GA-BALI04   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GA-การูด้าแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-22 FEB
4-6 / 18-20 / 25-27 MAR
 ราคา/ท่าน : 25,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-บุโรพุทโธ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินจาการ์ต้า - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราห์มนันต์
» พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - มหาสถูปบุโรพุทโธ
» ยอร์กยาการ์ต้า - แวะเปลี่ยนเครื่องจากจาการ์ต้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียราคาถูก 2559 / 2016

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA24-GA-BALI02   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GA-การูด้าแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-22 FEB
4-6 / 18-20 / 25-27 MAR
 ราคา/ท่าน : 22,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-บาหลี
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินจาการ์ต้า - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร, บาหลี - วัดอูลูวาตู - ช้อปปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์
» บาร็อง แดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี - โรงงานกาแฟ - วัดเตียร์ตาอัมปีล Tirta Empul Temple - ตลาดปราบเซียน - ช้อปปิ้งตลาดอูบุด - ชมพระอาทิตย์ตกริมชายหาดจิมบารัน
» ช้อปปิ้งของฝากกฤษณะเซ็นเตอร์ - เดนพาซาร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินจาการ์ต้า - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียราคาถูก 2559 / 2016

33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA24-GA-BALI04   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GA-การูด้าแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-22 FEB
4-6 / 18-20 / 25-27 MAR
 ราคา/ท่าน : 25,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-บุโรพุทโธ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินจาการ์ต้า - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราห์มนันต์
» พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - มหาสถูปบุโรพุทโธ
» ยอร์กยาการ์ต้า - แวะเปลี่ยนเครื่องจากจาการ์ต้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซียราคาถูก 2559 / 2016

34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-OSA-SUPER-SHOCK4D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 21-24 FEB / 28FEB-2MAR
 ราคา/ท่าน : 25,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-OSAKA SUPER SHOCK เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์:ยูนิเวอร์แซล(ชำระเพิ่ม2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
» ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2559 / 2016

35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-STRONG-PINK5D(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 10-14 / 14-18 / 24-28 MAY / 31MAY-4JUN
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-PinkMoss Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2559 / 2016

36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-STRONG-PINK5D(3)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 11-15 / 12-16 / 13-17 / 17-21 / 20-24 / 21-25 / 25-29 / 26-30 / 27-31 MAY
 ราคา/ท่าน : 28,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-PinkMoss Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2559 / 2016

37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-3K-SKI-SNOW-FUKUOKA(3)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 17-21 / 24-28 FEB / 25FEB-1MAR
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ski Snow Fukuoka / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อน้ำแร่สีเลือด - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - แช่ออนเซ็น
» ลานสกีเท็นซัน(อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์เครื่องเล่นสกี, สโนว์สเลด หรือครูฝึกสกี ประมาณ 5,000 - 15,000 เยน) - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ฟุคุโอกะ
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือช้อปปิ้งDuty Free, ห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้, เทนจินช้อปปิ้งมอลล์ ย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
» ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก 2559 / 2016

38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-TG-GAY01(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
 วันที่เดินทาง : 23FEB-1MAR
1-7 MAR
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-อินเดีย - เนปาล - เขาคิชฌกูฏ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเมืองคยา - สถานที่ตรัสรู้ แห่งที่๑ พุทธคยา - นมัสการสถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - เสาพระเจ้าอโศก - ชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละ
» ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - ชมกุฏีของพระอานนท์ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - นมัสการหลวงพ่อดำ - มหาวิทยาลัยนาลันทา
» วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
» สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า - เมืองลุมพินี
» สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน - เมืองสาวัตถี
» เมืองสาวัตถี - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองพาราณสี
» นำชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ - นมัสการสถูปเจาคันธี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดีย 2559 / 2016
#ทัวร์อินเดียวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์อินเดียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อินเดียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์อินเดียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-TG-GAY01(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
 วันที่เดินทาง : 23FEB-1MAR
1-7 MAR
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล-อินเดีย - เนปาล - เขาคิชฌกูฏ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเมืองคยา - สถานที่ตรัสรู้ แห่งที่๑ พุทธคยา - นมัสการสถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - เสาพระเจ้าอโศก - ชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละ
» ขึ้นเขาคิชฌกูฎ - ชมกุฏีของพระอานนท์ - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - นมัสการหลวงพ่อดำ - มหาวิทยาลัยนาลันทา
» วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
» สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา - นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า - เมืองลุมพินี
» สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน - เมืองสาวัตถี
» เมืองสาวัตถี - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองพาราณสี
» นำชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ ๒ สารนาถ - นมัสการสถูปเจาคันธี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เนปาล 2559 / 2016
#ทัวร์เนปาลวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์เนปาลวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เนปาลวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เนปาลวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAA0-V9-IN-NP8D(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-27 FEB / 27FEB-5MAR
5-12 / 12-19 / 19-26 MAR
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย-อินเดีย - เนปาล
» กรุงเทพฯ - สนามบินเมืองคยา - มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
» เมืองราชคฤห์ - ขึ้นเขาคิชกูฏ - มหาวิทยาลัยนาลันทา - วัดเวฬุวันวิหาร
» เมืองกุสินารา - คันธเจดีย์ - สังฆารามและปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา
» ปรินิพนสถูป หรือสาลโนทยาน - ปรินิพพานวิหาร - มกุฎพันธเจดีย์ - เมืองลุมพินี - วัดไทย 960
» ชมวิหารมายาเทวี - เมืองสาวัตถี
» วัดเชตะวันวิหาร - เมืองพาราณสี
» ล่องแม่น้ำคงคา - สารนาถ - ธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองคยา
» สนามบินเมืองคยา - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินเดีย 2559 / 2016
#ทัวร์อินเดียวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์อินเดียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อินเดียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์อินเดียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-MS-EGYPT5D   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 18-22 / 20-24 FEB
23-27 MAR / 30MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 37,888 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์-อเล็กซานเดรีย - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ปิรามิดกีซ่า
» กรุงเทพฯ
» กีซ่า - มหาปีรามิด - สฟิงซ์ - เมืองเมมฟิส - ปีรามิดขั้นบันได
» ป้อมปราการซิทาเดลCitadel - เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ พร้อมชมระบำหน้าท้องBelly Dance
» กรุงไคโร - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านเอลคาลิลี่ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อียิปต์ 2559 / 2016
#ทัวร์อียิปต์วันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อียิปต์วันตรุษจีน 2559 / 2016

42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-MS-EGYPT6D   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 18-23 / 20-25 FEB
22-27 MAR / 29MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 39,888 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์-อเล็กซานเดรีย - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ปิรามิดกีซ่า
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนานาชาติกรุงไคโร - เมืองกีซ่า - มหาปีรามิด - สฟิงซ์ - เมืองเมมฟิส
» ถ่ายรูปหน้าป้อมปราการซิทาเดล - เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - ระบำหน้าท้อง
» สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
» พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านเอลคาลีลี - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อียิปต์ 2559 / 2016
#ทัวร์อียิปต์วันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อียิปต์วันตรุษจีน 2559 / 2016

43
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-MS-EGYPT8D5N   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-27 FEB
19-26 MAR / 26MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 58,888 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์-ล่องเรือสำราญ + บินภายใน + พัก 5 ดาว
» กรุงเทพฯ
» สนามบินกรุงไคโร - เมืองเมมฟิส - กีซ่า - มหาปิรามิด - สฟิงค์ - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
» บินภายในสู่เมืองอาบูซิมเบล - มหาวิหารอาบูซิมเบล - บินภายในสู่อัสวาน - เช็คอินขึ้นเรือสำราญล่องไปตามแม่น้ำไนล์ - พักบนเรือ
» ชมเขื่อนยักษ์อัสวาน - ชมเสาหินโอเบลิสก์ - ชมวิหารฟิเล - ล่องเรือเรือใบโบราณเฟลุคกะFelucca - ผ่านชมสวนพฤกสศาสตร์Botanical Gardens - พักบนเรือ
» คอมออมโบ - วิหารคอมออมโบ - ภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา - ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ - นั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารเอ็ดฟู - วิหารลักซอร์ - ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ - กลับขึ้นเรือ - ชมการแสดงบนเรือ - พักบนเรือ
» ชมหุบผากษัตริย์ - ชมวิหารฮัคเชฟซุต - ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - มหาวิหารคาร์นัค - สนามบินลุ๊กซอร์ - บินภายในสู่ไคโร - เข้าที่พัก
» พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมปราการCitadel - สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลี - สนามบินไคโร
» สนามบินสุวรรณภูมิ

#ทัวร์อียิปต์ 2559 / 2016
#ทัวร์อียิปต์วันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อียิปต์วันตรุษจีน 2559 / 2016

44
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : A75-TG-DXB07   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
 วันที่เดินทาง : 26FEB-2MAR
4-9 / 11-16 / 18-23 / 25-30 MAR
 ราคา/ท่าน : 85,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวดูไบ :
ทัวร์ดูไบ-Elegance พักโรงแรมหรูEmirates Palace7* อิ่มอร่อยกับเมนู BBQ ปิ้งย่าง
» กรุงเทพฯ - ดูไบ - เข้าที่พัก
» เมืองอาบูดาบี้ - มัสยิดหลวง - เฟอรารี่เวิลด์ - พักเอมิเรสต์พาเลซหรู7*
» ดูไบ - ซาฟารีทะเลทรายด้วย4 WD - BBQ ดินเนอร์ - โชว์ระบำหน้าท้อง
» พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ตลาดเครื่องเทศ - ตลาดทองคำ - ช้อปปิ้งดูไบมอลล์
» เบิร์จ อัล อาหรับ - เดอะปาล์ม - แอตแลนติส - มอลล์ออฟเอมิเรสต์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ดูไบ 2559 / 2016
#ทัวร์ดูไบวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ดูไบวันตรุษจีน 2559 / 2016

45
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : A75-EK-TRADITIONAL-RUS28-WINTER   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-29 FEB / 27FEB-7MAR
5-14 / 12-21 MAR
 ราคา/ท่าน : 92,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย-Traditional พิเศษ ทานอาหารค่ำพร้อมฟังเพลงขับกล่อมแบบรัสเซียพื้นเมือง ณ วังNikolaevsky Palace(บินภายใน1ขา)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ - สนามบินDomodedovo Airport, กรุงมอสโคว์(รัสเซีย) - สถานีรถไฟใต้ดิน - ยอดเขาสแปโรว์ - ละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส
» จัตุรัสแดง - โบสถ์เซ็นต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - เมืองซาร์กอร์ส - เปเรยาสลาฟล์ ซาเลสสกี - พิพิธภัณฑ์โบติค - โกลเด้นริง - เมืองซุซดัล
» ซุซดัล - อารามSaviour of St Euthymius - วิหารแม่พระบังเกิด - วลาดิมีร์ - วิหารอัสสัมชัญ - วิหารเซนต์ดมิตรี - เมืองหลวงเก่า
» กรุงมอสโคว - วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ - ถนนอราบัต
» บินภายในสู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคเธอรีนCatherine Palace - ทานอาหารค่ำพื้นเมือง ในNikolaevsky Palace พร้อมฟังเพลงขับกล่อม
» เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(พระราชวังฤดูหนาว)
» ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
» วังยูสซูปอฟ - สนามบินนานาชาติพัลโกโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์รัสเซีย 2559 / 2016
#ทัวร์รัสเซียวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์รัสเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์รัสเซียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์รัสเซียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

46
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : A75-EK-ROMANTIC-RUS27A-WINTER   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-27 FEB
 ราคา/ท่าน : 84,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย-Romantic พิเศษ ทานอาหารค่ำพร้อมฟังเพลงขับกล่อมแบบรัสเซียพื้นเมือง ณ วังNikolaevsky Palace(บินภายใน1ขา)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ - สนามบินDomodedovo Airport, กรุงมอสโคว์(รัสเซีย) - สถานีรถไฟใต้ดิน - ยอดเขาสแปโรว์ - ละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส
» จัตุรัสแดง - โบสถ์เซ็นต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ท่าเรือGorky Park - ล่องเรือFlotilla Radisson Royal ชมความงามของเมืองมอสโคว์ - วิหารเซ็นต์ซาเวียร์ - ถนนอราบัต
» บินภายในสู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคเธอรีน - ทานอาหารค่ำพื้นเมือง ในNikolaevsky Palace พร้อมฟังเพลงขับกล่อม
» เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งย่านถนนเนฟสกี้
» ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
» วังยูสซูปอฟ - สนามบินนานาชาติพัลโกโว
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์รัสเซีย 2559 / 2016
#ทัวร์รัสเซียวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์รัสเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์รัสเซียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์รัสเซียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

47
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-QR-HAN-SAPA02(3)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 25-28 / 26-29 FEB
3-6 / 4-7 / 5-8 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 24-27 / 25-28 / 26-29 MAR
1-4 / 2-5 APR
 ราคา/ท่าน : 13,500 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม-ฮานอย - ซาปา
» กรุงเทพ - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วันหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
» ซาปา - หมู่บ้านชาวเขาCat Cat Village
» ภูเขาห่ามโหร่ง - น้ำตกสีเงิน - ตลาดก๊อกเหลียวCocleu - ฮานอย
» จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เวียดนาม 2559 / 2016
#ทัวร์เวียดนามวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เวียดนามราคาถูก 2559 / 2016

48
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAN0-QR-LUXURY-HAN-SAPA(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 27FEB-1MAR
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 MAR
16-19 / 23-26 APR / 30APR-3MAY
 ราคา/ท่าน : 12,555 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม-เหนือ(ฮานอย - ซาปา)
» กรุงเทพฯ - ฮานอย - ถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
» เมืองซาปา - Ham Rong Mountain - จัตุรัสใจกลางเมือง - ตลาดเมืองซาปา
» น้ำตกเงิน - หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต หรือ หมู่บ้านตาฟาน - ฮานอย
» จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานลุงโฮ - บ้านพักโฮจิมินห์ - ธรรมเนียบรัฐบาล - เจดีย์เสาเดียว - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เวียดนาม 2559 / 2016
#ทัวร์เวียดนามวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์เวียดนามวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เวียดนามวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์เวียดนามวันแรงงาน 2559 / 2016

49
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA94-9W-VN4.2   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 9W-เจ็ทแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
 วันที่เดินทาง : 18-22 FEB
4-8 MAY
 ราคา/ท่าน : 18,999 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม-ใต้ (โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ดาลัด) / ฟรี! หมวก / พักโฮจิมินห์ 1 คืน+มุยเน่ 1 คืน+ดาลัด 2 คืน
» กรุงเทพฯ - สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้ - ล่องเรือสำราญชมแม่น้ำไซ่งอน
» อุโมงค์กูจี - เมืองโฮจิมินห์ - มุยเน่, ฟานเทียด
» Fairly Stream - ทะเลทรายมุยเน่ - ดาลัท - นั่งรถรางชมDatalla Water Fall
» วังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ - สถานีรถไฟดาลัด - โบสถ์กุ๊กไก่ - หุบเขาแห่งความรัก - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองดาลัทมุมสูง - Truc Lam Monastery - สวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท - เจดีย์มังกร
» บินภายโดยVJสู่โฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - วัดเทียนเฮา - ไชน่าทาวน์ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง - ตลาดเบนถัน - สนามบินนครโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์เวียดนาม 2559 / 2016
#ทัวร์เวียดนามวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์เวียดนามวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เวียดนามวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

50
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA50-QV-PKG3D-LPQ   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-ลาวแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 15FEB-31MAR16
 ราคา/ท่าน : 12,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง
» กรุงเทพฯ - สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง - เจ้าหน้าที่ Santi Resort & Spa นำท่านเช็คอินแล้วเข้าสู่โรงแรม - รถShuttle bus พาชมแม่น้ำโขง, สักการะพระธาตุพูสี, ตำหนักพระราชวังกลางแห่งVilla Santi Hotel - ช้อปปิ้งตลาดมืด
» วัดใหม่สุวันพูมาราม - พระราชวัง และหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเซียงทอง - อิสระพักผ่อน หรือซื้อทัวร์เสริม: น้ำตกกวางซี (ชำระเพิ่ม60บาทต่อท่าน) หรือถ้ำติ่ง Pak Ue Cave (ชำระเพิ่ม750บาทต่อท่าน) - รถShuttle busส่งที่ตัวเมืองหลวงพระบาง ย่านถนนข้าวเหนียว
» อิสระพักผ่อน - เดินทางกลับ - ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาว 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันคริสต์มาส 2559 / 2016
#ทัวร์ลาวราคาถูก 2559 / 2016

51
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA50-QV-PKG3D-LPQ-3STAR   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-ลาวแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 15FEB-31MAR16
 ราคา/ท่าน : 11,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง
» กรุงเทพฯ - สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง - เจ้าหน้าที่ Santi Resort & Spa นำท่านเช็คอินแล้วเข้าสู่โรงแรม - รถShuttle bus พาชมแม่น้ำโขง, สักการะพระธาตุพูสี, ตำหนักพระราชวังกลางแห่งVilla Santi Hotel - ช้อปปิ้งตลาดมืด
» วัดใหม่สุวันพูมาราม - พระราชวัง และหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเซียงทอง - อิสระพักผ่อน หรือซื้อทัวร์เสริม: น้ำตกกวางซี (ชำระเพิ่ม60บาทต่อท่าน) หรือถ้ำติ่ง Pak Ue Cave (ชำระเพิ่ม750บาทต่อท่าน) - รถShuttle busส่งที่ตัวเมืองหลวงพระบาง ย่านถนนข้าวเหนียว
» อิสระพักผ่อน - เดินทางกลับ - ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาว 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันคริสต์มาส 2559 / 2016
#ทัวร์ลาวราคาถูก 2559 / 2016

52
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA50-QV-PKG4D-LPQ   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-ลาวแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 15FEB-31MAR16
 ราคา/ท่าน : 20,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว-แพคเกจหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์
» สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง - เจ้าหน้าที่ Santi Resort & Spa นำท่านเช็คอินแล้วเข้าสู่โรงแรม - รถShuttle bus พาชมวิวริมฝั่งแม่น้ำคาน - สักการะพระธาตุพูสี - ช้อปปิ้งตลาดมืด
» วัดใหม่สุวันพูมารม - พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - น้ำตกกวางสี - รถShuttle busส่งที่ตัวเมืองหลวงพระบาง ย่านถนนข้าวเหนียว - นั่งรถShuttle busกลับที่พัก
» อิสระพักผ่อนที่พัก หรือเลือกนั่งรถShuttle busส่งย่านถนนข้าวเหนียว - อิสระตักบาตรข้าวเหนียว - เมืองวังเวียง - บ้านกาสี - ล่องเรือชมขุนเขาริมน้ำซอง - วังเวียง - เข้าที่พัก
» ถ้ำจัง - เวียงจันทน์ - ชมหอพระแก้ว - วัดพระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - วัดเจ้าแม่ศรีเมือง - ศาลหลักเมือง - ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง - สนามบินวัดไต - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ลาว 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์ลาววันคริสต์มาส 2559 / 2016
#ทัวร์ลาวราคาถูก 2559 / 2016

53
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-WE-MM-TREASURE-KTO(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-21 / 21-23 / 26-28 / 27-29 FEB
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 MAR
 ราคา/ท่าน : 13,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - สิเรียม / ฟรี! ถุงผ้ารักโลก, พัด, หมวก / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร, กุ้งแม่น้ำย่าง / อัตรานี้งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่าแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 58 หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นขอทำวีซ่าพม่า สามารถพักอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์มุเตา - คิมปูนแคมป์ - พักบนพระธาตุอินทร์แขวน
» พระธาตุอินทร์แขวน - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระนอนตาหวาน - มหาเจดีย์ชเวดากอง - พักโรงแรม4ดาว
» พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2559 / 2016

54
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-FD-RGN02-LUXURY   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-21 / 20-22 / 21-23 / 26-28 / 27-29 FEB
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 MAR
 ราคา/ท่าน : 12,999 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสา - อินทร์แขวน (อัตรานี้งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่าแล้ว พักโรงแรมเรือVintage Luxury Hotel 5 ดาว 1 คืน + โรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน / งดแจกกระเป๋า) / FD251:0715-0800,FD258:2005-2155 / เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง, กุ้งเผาหงสาฯ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกลาดง - เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พักVintage Luxury5*
» เมืองหงสาวดี - ทำบุญตักบาตรที่วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ย่างกุ้ง - วัดบารมี - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - เดินทางกลับ - ถึงกรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2559 / 2016

55
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ9-FD-MM03   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 26-28 FEB
5-7 / 19-21 MAR
 ราคา/ท่าน : 18,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - พินอูลวิน - ตลาดตูมิงกะลา - วัดมหาอันทุกันตา - อาคารเก่า - สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี
» สะกาย - ตักบาตรแม่ชีสีชมพู - ทะเลสาบตองตะมาน - สะพานไม้อูเบ็ง - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา
» พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - ตลาดหยก - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันตรุษจีน 2559 / 2016

56
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI8-WE-SMILE-OF-MM(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 27-29 FEB
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 MAR
 ราคา/ท่าน : 12,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - ผ่านชมสุสานสานสงครามเกาเทียน - พระราชวังบุเรงนอง - คิ้มปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
» พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระไฝเลื่อน - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระตาหวาน - ตลาดสก๊อต - เจดีย์ชเวดากอง
» เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

57
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI8-WE-SMILE-OF-MM1   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 18-20 / 21-23 / 25-27 FEB / 28FEB-1MAR
3-5 / 6-8 / 10-12 / 13-15 / 17-19 / 20-22 / 24-26 / 27-29 / 31MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 9,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ไหว้พระ 9 วัด / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, กุ้งมังกร
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระตาหวาน - วัดงาทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ
» วัดบารมี - เจดีย์ชเวโพนพวิน - เจดีย์มหาวิชยะ - ตลาดสก๊อต - เจดีย์ชเวดากอง
» วัดพระเขี้ยวแก้ว - พระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2559 / 2016

58
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS4-DD-RGN-MMR001(3)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-21 / 20-22 / 21-23 / 25-27 / 26-28 / 27-29 FEB
3-5 / 4-6 / 5-7 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 24-26 / 25-27 / 26-28 MAR
 ราคา/ท่าน : 9,999 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา / รับฟรี! ชุดเสริมบารมี(เสื้อยืด+ถุงผ้า+สมุดสวดมนต์) / เมนูพิเศษ ชาบูชิ, เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร, กุ้งแม่น้ำเผา
» สนามบินดอนเมือง - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ
» เมืองพะโค - พระธาตุมุเตา - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระราชวังบุเรงนอง - วัดมหาเจดีย์ - วัดไจ่กะเลาะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
» พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - ตลาดสก๊อต - สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2559 / 2016

59
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS4-DD-RGN-MMR012(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-21 / 20-22 / 25-27 / 26-28 / 27-29 FEB
3-5 / 4-6 / 5-7 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 24-26 / 25-27 / 26-28 MAR
 ราคา/ท่าน : 11,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินแขวน / รับฟรี! ชุดเสริมบารมี(เสื้อยืด+ถุงผ้า+สมุดสวดมนต์) / เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ
» สนามบินดอนเมือง - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองพะโค - พระธาตุมุเตา - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน
» ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูปที่วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
» เทพทันใจ - เทพกระซิบ - สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2559 / 2016

60
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS4-DD-MMR04(5)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 26-28 / 27-29 FEB / 28FEB-1MAR
4-6 / 5-7 MAR / 6-8 MAR(B1 บินเช้า) / 11-13 / 12-14 MAR / 13-15 MAR(B1 บินเช้า) / 18-20 / 19-21 MAR / 20-22 MAR(B1 บินเช้า)
 ราคา/ท่าน : 13,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน / รับฟรี! ชุดเสริมบารมี(เสื้อยืด+ถุงผ้า+สมุดสวดมนต์) / เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์,เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร (ขาไป DD4230:0630-0715 หรือDD4230:1030-1115 ขากลับDD4239:2100-2245)
» สนามบินดอนเมือง - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองพะโค - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน - พักบนพระธาตุ
» เจดีย์ไจ๊ปุ่น - วัดมหาเจดีย์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - สักการะสถูปพระสุพรรณกัลยาที่วัดไจ่กะเลาะ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พักโรงแรมระดับ4 ดาว หรือ 5 ดาว
» เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - วัดบารมี - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2559 / 2016

61
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS4-8M-MMR04(3)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-21 / 21-23 / 22-24 / 27-29 FEB
4-6 / 11-13 / 18-20 / 26-28 MAR
 ราคา/ท่าน : 13,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินแขวน / รับฟรี! ชุดเสริมบารมี(เสื้อยืด+ถุงผ้า+สมุดสวดมนต์) / เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์,เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร
» สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองพะโค - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน
» เจดีย์ไจ๊ปุ่น - วัดมหาเจดีย์ Mahazedi Pagoda - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระธาตุมุเตา - สักการะสถูปพระสุพรรณกัลยาที่วัดไจ่กะเลาะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พักโรงแรมระดับ4 ดาว หรือ 5 ดาว
» เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - วัดบารมี - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง - สนามบินสุวรรณภูมิ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2559 / 2016

62
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-FR-BE-NL-DE8D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-27 FEB / 27FEB-5MAR
5-12 / 12-19 / 19-26 MAR / 26MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 83,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชาร์ล เดอโกล(กรุงปารีส) - เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ผ่านชมประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปหอไอเฟิล
» ช้อปปิ้งLa Vallee Outlet Shopping Village - ล่องเรือบาโตมูซชมแม่น้ำแซนน์ - เดินเล่นย่านถนนชองป์เอลิเซ่
» เมืองบรูจจ์ - จัตุรัสกลางเมือง - กรุงบรัสเซลส์ - แวะถ่ายรูปอะโตเมี่ยม - ตลาดเก่าแกรนด์เพลส - มานิเก้นพิส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจกชมบ้านเรือนสองข้างทาง - ศูนย์กลางการเจียรนัยเพชร - จัตุรัสกลางเมืองดามสแควร์
» หมู่บ้านซานสคานส์ - โรงงานผลิตเนยแข็ง - ชมสาธิตการทํารองเท้าไม้ - เมืองโคโลญจน์ - วิหารโคโลญจน์
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

63
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-IT-CH-FR-JUNG10D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-29 FEB / 25FEB-5MAR
5-14 / 10-19 / 19-28 MAR / 24MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 108,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส(ขึ้นยอดเขาจุงฟราว) - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โด้ดาวินชี่(กรุงโรม) - ถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - จัตุรัสบันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเรนซ์
» เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปหอเอนปิซ่า - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - เมืองเวนิส
» เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้ - เมืองลูเซิร์น
» สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - เมืองกรุนด์กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายจุงฟราวบาห์นเน่นสู่ยอดเขาจุงฟราว - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - เมืองอินเทอลาเก้น - ชมย่านโฮอีเวก - ช้อปปิ้งร้านค้านาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์
» กรุงเบิร์น - หอนาฬิกาZeitglockenturm - เมืองดิจอง
» นั่งรถไฟTGVความเร็วสูงสู่ปารีส - ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟลชมวิวแบบพาโนรามา - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store
» เมืองแวร์ซายส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งLa Vallee Villages Chic Outlet Shopping
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

64
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-SPECIAL-IT-CH-FR9D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-28 FEB / 25FEB-4MAR
5-13 / 10-18 / 19-27 MAR / 24MAR-1APR
 ราคา/ท่าน : 96,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Special อิตาลี - สวิส(ขึ้นยอดเขาจุงฟราว) - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โด้ดาวินชี่(กรุงโรม) - ถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - จัตุรัสบันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - พลาโต้
» เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปหอเอนปิซ่า - The Mall Outlet - เวนิส เมสเตร้
» เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้ - เมืองอินทาลาเก้น - ย่านโฮอีเวก
» สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - เมืองกรุนด์ กรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงฟราว - กลาเซียร์ - ลานกว้างSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - Interlaken
» เมืองดิจอง - นั่งรถไฟTGVความเร็วสูงสู่ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ
» เมืองแวร์ซายส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟลชมวิวแบบพาโนรามา - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันคริสต์มาส 2559 / 2016

65
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : AM1-TG-IT-CH-FR-TIT10D(2)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-29 FEB / 25FEB-5MAR
5-14 / 10-19 / 19-28 MAR / 24MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 106,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส(ขึ้นยอดเขาทิตลิส) - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โด้ดาวินชี่(กรุงโรม) - ถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - จัตุรัสบันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเรนซ์
» เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปหอเอนปิซ่า - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - เมืองเวนิส
» เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้ - เมืองลูเซิร์น
» แองเกิลเบิร์ก - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ชมเทือกเขาแอลป์ - พิชิตยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลานสกี - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - ช้อปปิ้งนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์ - ลูเซิร์น
» กรุงเบิร์น - หอนาฬิกาZeitglockenturm - เมืองดิจอง
» นั่งรถไฟTGVความเร็วสูงสู่ปารีส - ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟลชมวิวแบบพาโนรามา - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store
» เมืองแวร์ซายส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งLa Vallee Villages Chic Outlet Shopping
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

66
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-EAST-EUROPE9D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-28 FEB
5-13 / 12-20 / 19-27 MAR / 26MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 83,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชค - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาร์โลวีวารี - ปราก - ชมเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สะพานชาร์ลส์
» ปราสาทปราก - เดอะโกลเด้นเลน - มหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงเวียนนา - ย่านถนนช้อปปิ้งKartner Street
» พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงบูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
» ปราสาทครุมลอฟ - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - ถนนเกรไทรเด้ - เมืองฮัลสแตท - เซนต์วูฟกัง
» เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินมิวนิค - เดิทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

67
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-EUR-RIVIERA8D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-26 FEB / 26FEB-4MAR
4-11 / 11-18 / 18-25 MAR / 25MAR-1APR
 ราคา/ท่าน : 92,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Romance Rivera (อิตาลี - ปอร์โตฟิโน่ - ฝรั่งเศส)
» กรุงเทพฯ
» กรุงมิลาน (อิตาลี) - ถ่ายรูปรอบนอกปราสาทสฟอร์ซ่า - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองปอร์โตฟิโน่
» ชิงเกว่ แตร์เร - เมืองปอร์โตฟิโน่
»  โมนาโควิลล์ - วิหารแห่งโมนาโค - ย่านมอนติคาร์โล - เมืองนีซ
» หมู่บ้านEze - โรงงานผลิตน้ำหอม - เมืองคานน์ - เมืองอาวีญง - สะพานเซนต์เบเนเซ่
» นั่งรถไฟTGV Train a Grande Vitesse, High-Speed Trainสู่ปารีส - Duty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเช่ - โบสถ์แองวาลีดส์ - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

68
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-EUR-RIVIERA8D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-26 FEB / 26FEB-4MAR
4-11 / 11-18 / 18-25 MAR / 25MAR-1APR
 ราคา/ท่าน : 92,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-Romance Rivera (อิตาลี - ปอร์โตฟิโน่ - ฝรั่งเศส)
» กรุงเทพฯ
» กรุงมิลาน (อิตาลี) - ถ่ายรูปรอบนอกปราสาทสฟอร์ซ่า - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองปอร์โตฟิโน่
» ชิงเกว่ แตร์เร - เมืองปอร์โตฟิโน่
»  โมนาโควิลล์ - วิหารแห่งโมนาโค - ย่านมอนติคาร์โล - เมืองนีซ
» หมู่บ้านEze - โรงงานผลิตน้ำหอม - เมืองคานน์ - เมืองอาวีญง - สะพานเซนต์เบเนเซ่
» นั่งรถไฟTGV Train a Grande Vitesse, High-Speed Trainสู่ปารีส - Duty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเช่ - โบสถ์แองวาลีดส์ - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศส 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

69
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-EY-FR-BG-LU-GR-NL8D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 3-10 MAR
 ราคา/ท่าน : 55,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - ปารีส - หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ต
» เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
» บรัสเซลส์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ
» ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ - กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

70
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-EY-DE-CZ-AT002(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 10-17 MAR
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - เชก - ออสเตรีย
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
» แฟรงก์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - ย่านถนนZeil - เมืองนูเรมเบิร์ก - วิหารเซนต์ลอเรนซ์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» ชมปราสาทแห่งปราก - ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - เดินเล่นบนสะพานชาร์ลส์ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - นำชมปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา
» กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ถานถนนคาร์นท์เนอร์
» ฮัลสตัท - เมืองฟุสเซ่น
» เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

71
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR01(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
 วันที่เดินทาง : 18-27 FEB / 25FEB-5MAR
3-12 / 10-19 MAR
 ราคา/ท่าน : 105,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เมืองเซียน่า
» หอเอนปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่Duomo - จัตุรัสซินญอเรีย
» ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
» เวนิส เมสเตร้ - ช้อปปิ้งที่มิลาน - ดูโอโม่ - ลูเซิร์น
» ลูเซิร์น - แองเกินเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ลูเซิร์น
» ลูเซิร์น - บาเซิล - นั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส - อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» เที่ยวมหานครปารีส - ขึ้นหอไอเฟลชั้น2ชมวิวปารีส - ล่องแม่น้ำแซนด์ - พระราชวังแวร์ซายน์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

72
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-04A(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
 วันที่เดินทาง : 20FEB-1MAR / 27FEB-8MAR
5-15 MAR
 ราคา/ท่าน : 116,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - รัฐวาติกัน - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เมืองเซียน่า
» หอเอนปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - เมืองเก่าฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย
» จังหวัดเวเนเซีย - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
» เวนิส เมสเตร้ - เมืองลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น(สวิตเซอร์แลนด์)
» อินเทอลาเก้น - นั่งรถไฟสายJungfraubahnพิชิตยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟสายภูเขา - อินเทอลาเก้น
» อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - ที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งDuty Free - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรีลาฟาแยตต์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - มหาวิหารโนตเตรอดาม - ถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์ - ขึ้นชั้น2หอไอเฟล - ผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด,ประตูชัยArc de Triomphe,ถนนชองป์เอลิเซ่ - มงต์มารต์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางสู่สนามบิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันตรุษจีน 2559 / 2016

73
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-GRAND-EASTERN12(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
 วันที่เดินทาง : 4-13 / 11-20 MAR
 ราคา/ท่าน : 90,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-Winter Insight Grand เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวัก - ฮังการี
» กรุงเทพฯ
» นครมิวนิก - เมืองพัสเซา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(มรดกโลก)
» เมืองน้ำแร่คาร์โลวีวารี - กรุงปร๊าก
» ปราสาทปร๊าก - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
» กรุงบราติสลาวา - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - นครบูดาเปสต์
» ชมจตุรัสฮีโร่ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์แมทเธียส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ถนนวงแหวนริงสตราเซ่ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
» หมู่บ้านมรดกโลก(ฮัลสตัท) - เมืองซาลส์บวร์กสถานที่ถ่ายทำ"เดอะซาวด์ออฟมิวสิค" - สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ช้อปปิ้งถนนแมกซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียน
» ชมเมืองมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

74
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-SCAN9D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-28 FEB
5-13 / 12-20 / 19-27 MAR / 26MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 115,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-(เดนมาร์ค - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน) / พักโรงแรม6คืน+พักบนเรือสำราญDFDS 1คืน(ห้องSeaside Cabin) + พักบนเรือสำราญSilja Line1คืน(ห้องSeaside Cabin)
» กรุงเทพฯ
» กรุงโคเปนเฮเก้น - เดอะลิตเติลเมอร์เมด - น้ำพุเกฟิออน - สวนสนุกทิโวลี - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ล่องเรือสำราญDFDS - พักบนเรือสำราญDFDS(Scandinavian Seaway)ห้องSEASIDE CABIN1คืน
» กรุงออสโล(นอร์เวย์) - อุทยานฟร็อกเนอร์ - บินภายในโดยDYสู่เบอร์เก้น - ย่านบริ๊กเก้น - เขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น - ขึ้นสู่ยอดเขาFloyen
» เมืองโวส - รถไฟสายโรแมนติกFlamsbana - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เมืองเกโล่
» ออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท - บินภายในโดยDYสู่เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์)
» ตลาดนัดริมทะเล - Rock Church - มหาวิหารอุสเพนสเก้ - จตุรัสรัฐสภา - ล่องเรือสำราญSilja Line - พักบนเรือสำราญห้องSEASIDE CABIN1คืน
» กรุงสต็อกโฮล์ม - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้งย่านวอล์คกิ้งสตรีท
» เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

75
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAN1-QR-SCAN-PRO-W13   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 22-29 FEB
14-21 / 22-29 MAR / 30MAR-6APR
 ราคา/ท่าน : 69,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย-สวีเดน - ฟินแลนด์ - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» สต๊อกโฮล์ม - City Hall - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมห้างNK - เช็คอินขึ้นเรือสำราญซิลเรียไลน์ - พักบนเรือห้อง(Outside Cabin)
» นครเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภา - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - ตลาดนัดริมทะเล
» เมืองเฟรด - ชมบริเวณเมืองเก่า
» ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - เช็คอินขึ้นเรือสำราญDFDS - พักบนเรือห้อง(Outside Cabin)
» Copenhagen - ผ่านจตุรัสซิตี้ฮอลล์ - ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด - พระราชวังอามาเลียนบอร์ก
» เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์สแกนดิเนเวียราคาถูก 2559 / 2016

76
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-EK-PT-EP8D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-26 FEB
4-11 / 9-16 / 17-24 / 24-31 MAR / 30MAR-6APR

5-12 / 19-26 MAY
2-9 / 16-23 JUN
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวสเปน :
ทัวร์สเปน-เที่ยว2ประเทศ(โปรตุเกส - สเปน)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - ลิสบอน - บันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ - แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง - มหาวิหารเจอโรนิโม
» แหลมโรกา - เมืองซินทรา - เมืองฟาติมา - ชมโบสถ์แม่พระฟาติมา - เมืองโกอิมบรา - ชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา - พระราชวังหลวง
» เมืองปอร์โต้ - จัตุรัสกลางเมือง - ชมสถานีรถไฟ - เมืองซาลามังกา - พลาซ่า มายอร์
» เมืองเซอโกเบีย - รางส่งน้ำโรมัน - Las Rozas Village Outlet - กรุงมาดริด
» โทเลโด - พลาซ่า มายอร์ - ชมโชว์ระบำฟลามินโก้
» พระราชวังหลวง - อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส - จัตุรัสรัสซิเบเลส - ประตูชัยอาคาล่า มาดริด - ชมปลาซาเดเอสปาญา - แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์สเปน 2559 / 2016
#ทัวร์สเปนวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สเปนวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์สเปนวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์สเปนวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์สเปนวันฉัตรมงคล 2559 / 2016
#ทัวร์สเปนวันวิสาขบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สเปนราคาถูก 2559 / 2016

77
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-BAVARIA-TIROL09(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-27 FEB / 27FEB-5MAR
5-12 / 12-19 MAR
 ราคา/ท่าน : 88,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี-Best of Germany Bavaria - Titol
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - อุทยานป่าดำ - ทะเลสาบทิทิเซ่
» เดินเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ - ผ่านเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์
» ฟืสเซ่น - การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - เบิร์ชเทสกาเด้น
» เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทด์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
» เซนต์วูลฟ์กัง - ซาลส์บวร์ก - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
» เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน - สนามบินเมืองมิวนิค - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์เยอรมนี 2559 / 2016
#ทัวร์เยอรมนีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เยอรมนีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เยอรมนีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

78
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAB5-MS-FR-CH-DE-NL16(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-27 FEB / 27FEB-5MAR
5-12 / 12-19 / 20-27 / 22-29 / 24-31 MAR
 ราคา/ท่าน : 65,500 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไคโร - สนามบินออรีย์,นครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์(มีไกด์ในวังบรรยาย) - มหานครปารีส
» ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ท่าเรือบาโตมู - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - เมืองดีจอง
» เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก - นั่งกระเช้าชมยอดเขาทิทลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ถึงลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปลKapellbruck - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
» เมืองไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองโคโลญจน์
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคาน - ชมโรงงานรองเท้าไม้,โรงงานทำชีส - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - ช้อปปิ้งย่านเรดไรท์สตรีท
» ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมเตอร์ดัม - สถาบันเจียระไนเพชร - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปราคาถูก 2559 / 2016

79
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR8-EK-EAST-EUR010(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 17-24 FEB
9-16 / 16-23 / 23-30 / 24-31 MAR / 30MAR-6APR
5-12 / 6-13 APR
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก-เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค / เมนูพิเศษ ขาหมู, เป็ดโบฮีเมี่ยน
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - อิงโกลสลตัดท์ - Ingolstadt Village Outlet มิวนิค - สนามกีฬาโอลิมปิค - จัตุรัสมาเรียน
» ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น
» อินส์บรูค - หลังคาทองคำ - ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
» ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
» คาโรวีวารี่ - บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ - ปร๊าก - ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - โบสถ์เซนต์จอร์จ - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
» ประตูเมืองเก่า - อิสระช้อปปิ้งPalladiumShoppingMall
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก 2559 / 2016

80
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-GRAND-SW08(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-27 FEB / 27FEB-5MAR
5-12 / 12-19 MAR
 ราคา/ท่าน : 107,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์-Scenic Trails (พิชิต2เขา/แมทเทอร์ฮอร์น+ยอดเขายูงเฟรา)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนครซูริค - กรุงเบิร์น - เมืองโลซานน์ - เมืองมงต์เทรอซ์
» มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท
» นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ
» นั่งรถไฟBernina Expressเส้นทางจากเมืองทิราโน่ - ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ - เมืองอินเทอลาเก้น
» กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - ธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟสายภูเขา - หมู่บ้านเวงเก้น - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น
» ชมเมืองซูริค - สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2559 / 2016
#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์วันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์วันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์วันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

81
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-SWISS8D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-26 FEB / 26FEB-4MAR
4-11 / 11-18 / 18-25 MAR / 25MAR-1APR
 ราคา/ท่าน : 115,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์-Grnad - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาจุงเฟรา(อัตรานี้รวมทิปพนักงานพนักงานขับรถและค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» ซูริค - ชาฟฮาวเซ่น - เมืองซังท์กัลเลน - เมืองดาโวส - เมืองแซงต์มอริส
» เดินทางด้วยเส้นทางสายโบราณเซนต์ก็อทธาร์ท - ผ่านชมธานน้ำแข็ง - เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรสผ่านเทือกเขาแอลป์ - เมืองเซอร์แมท
» นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองเซอร์แมท - เมืองทาซ - เมืองเวเว่ย์ - เมืองโลซานน์ - เมืองเจนีวา - ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด
» กรุงเบิร์น(มรดกโลก) - ชมบ่อหมีสีน้ำตาล - เมืองอินเทอลาเก้น
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายธรรมชาติJungfraubahn - แวะชมกลาเซียร์ - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา(มรดกโลก) - ธารน้ำแข็งAletsch - ลงจากเขาผ่านเมืองเวนเก้น - เมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - ชมสะพานไม้คาเปล
» สนามบินซูริค - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2559 / 2016
#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์วันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์วันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์วันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์วันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์วันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

82
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-BEST-GERMAN11(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-28 FEB / 26FEB-6MAR
4-13 / 11-20 MAR
 ราคา/ท่าน : 103,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี-
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - นั่งรถไฟICE สู่เบอร์ลิน
» พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - พิพิธภัณฑ์กลางน้ำ - ช้อปปิ้งย่านเดอะคัวฟัวชเตนดัม
» กำแพงเบอร์ลิน - เช็คพอยท์ชาร์ลี - บรันเดนบวร์ก - เดรสเดน - โบสถ์เฟราเอ่น
» นูเรมเบิร์ก - โรเธนบวร์ก(เส้นทางสายโรแมนติก)
» เดินทางชมถนนสายโรแมนติกRomanticstrasse - หมู่บ้านชวานสเกา - ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
» โอเบอรามาเกา - การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น - ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เบิร์ชเทสกาเด้น
» เมืองปรีน - พระราชวังแฮรเรนคิมเซ - มิวนิค
» สนามบินเมืองมิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์เยอรมนี 2559 / 2016
#ทัวร์เยอรมนีวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์เยอรมนีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์เยอรมนีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์เยอรมนีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

83
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-QR-MONO-IT7D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-25 MAR
 ราคา/ท่าน : 46,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี-Mono บินกลางคืนQR833 หรือQR835 - QR836 หรือQR832
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา
» สนามบินฟิอุมมิชิโน่, โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปหน้าโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน
» เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - ชมหอเอนปิซ่า - ฟลอเรนซ์
» เมืองฟลอเรนซ์ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - เมืองเวนิส
» ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - ชมสะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - Venice Mestre - เมืองเวโรน่า - ถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้ง
» เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อิตาลี 2559 / 2016
#ทัวร์อิตาลีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อิตาลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์อิตาลีราคาถูก 2559 / 2016

84
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-GRAND-IT07(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-27 FEB / 26FEB-5MAR
4-12 / 11-19 MAR
 ราคา/ท่าน : 100,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี-Grand เหนือจดใต้ (รวมค่าทิปพนักงานขับรถ)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน - ดูโอโม่ - เวอโรน่า - ปาโดวา - เมืองอาบาโน่ เทรอเม่
» เมืองอาบาโน่เทรอเม่ - เวนิสเมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ล่องเรือกอนโดล่า(รวมค่าเรือ) - เมืองปิซ่า
» จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี
» นาโปลี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้(พักบนเกาะคาปรี)
» ลงเรือJetกลับเมืองซอเรนโต้ - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี(รวมค่าเข้า) - กรุงโรม
» พิพิธภัณฑ์วาติกัน - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
» สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อิตาลี 2559 / 2016
#ทัวร์อิตาลีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อิตาลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์อิตาลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

85
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-GRAND-IT9D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-27 FEB
4-12 / 11-19 / 18-26 MAR / 25MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 91,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี-Grand
» กรุงเทพฯ
» สนามบินมาเพลซ่า - ดูโอโม - แกลลอเรียวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล - เมืองเวโรน่า - เวนิส เมสเตร้
» เกาะเวนิส - Doge Palace - ชมการเป่าแก้วมูราโน่ - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องล่องเรือกอนโดล่า - ถ่ายรูปสะพานเรียลอัลโต้ - ฟลอเร้นซ์
» จตุรัสกัมโปเดย์มีราโกลี(มรดกโลก) - ชมเมืองเก่าเมืองฟลอเร้นซ์ - มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร - ชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี - จตุรัสไมเคิลแองเจโล - กรุงโรม
» เมืองปอมเปอี Pompei - พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี Pompei Museum - เกาะคาปรี Capri - ชมย่านชุมชนและเลือกซื้อของฝาก - พักบนเกาะ
» ถ้ำบลูกร๊อตโต้ - เมืองซอเรนโต้
» นครวาติกัน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เข้าชมภายในสนามกีฬาโคลอสเซียม - เก็บภาพประตูชัยคอนสแตนติน - น้ำพุเทรวี่ - จตุรัสบันไดสเปน
» สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อิตาลี 2559 / 2016
#ทัวร์อิตาลีวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์อิตาลีวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์อิตาลีวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อิตาลีวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์อิตาลีวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

86
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-ROMANTIC-FR36B-WINTER   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-27 FEB / 27FEB-5MAR
5-12 / 12-19 MAR
 ราคา/ท่าน : 89,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-Romantic
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์
» เมืองก็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - มงต์แซงต์มิเชล
» แซงต์มาโล - ดีนาร์ - ตูร์
» ปราสาทเชอนงโซ - ปราสาทชองบอร์ด(ปราสาทลุ่มน้ำลัวร์) - ปารีส
» กรุงปารีส - พระราชวังฟองแตนโบล - มหานครปารีส - ช้อปปิ้งDuty Free Shop
» สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศส 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

87
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : AJ6-EY-GRAND-SCOT8D   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 8 คืน
 วันที่เดินทาง : 26FEB-4MAR
18-25 MAR
 ราคา/ท่าน : 89,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-Grand Scotland (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ผู้เดินทางต้องไปสแกนนิ้วมือ,ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่VSFด้วยตัวเอง / ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - เมืองเอดินบะระ - เมืองสเตอร์ลิง - ปราสาทสเตอร์ลิง - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์วอลเลซ - เมืองกลาสโกว์ - มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ - ถ่ายรูปศูนย์ประชุม
» ทะเลสาบลอชโลมอน - เมืองฟอร์ดวิลเลี่ยม - นั่งกระเช้าThe Nevis Rangeสู่โรงกลั่นวิสกี้เบ็นเนวิส - หมู่บ้านไคเลียคิน
» เมืองดรัมนาโดช - ปราสาทเออคูฮาร์ท
» เมืองเพิร์ธ - ช้อปปิ้งของฝากที่Scottish Liquor Centre - พระราชวังสโคน
» เอดินบะระ - เมืองเก่าย่านโอลด์ทาวน์ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมบนถนนรอยัลไมล์
» เมืองคาร์ไรเซิล - เมืองแมนเชสเตอร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของสนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด - สนามบินแมนเชสเตอร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

88
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-IMPRESSION-FR7D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
 วันที่เดินทาง : 20-26 FEB
5-11 / 12-18 / 19-25 MAR / 26MAR-1APR
 ราคา/ท่าน : 78,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส-Impression / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว
» กรุงเทพมหานคร
» สนามบินชาร์ล เดอโกล - ปราสาทเชอนองโซว์ - ปราสาทชอมบอร์ด - เมืองตูร์
» มงต์แซงต์มิเชล - เมืองแซงต์ มาโล - โบสถ์แซงต์ มาโล
» กรุงปารีส - ผ่านชมประตูชัยนโปเลียน - ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟลชมวิว - ล่องเรือบาโตมูซ - ถนนชอมป์เอลิเซ่
» พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งDuty Free Shop, Galeries Lafayette Department Store
» มงมาร์ต - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ฝรั่งเศส 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์ฝรั่งเศสวันคริสต์มาส 2559 / 2016

89
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-ENG-WALES-SCOT9D(1)   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
 วันที่เดินทาง : 19-27 FEB
4-12 / 11-19 / 18-26 MAR / 25MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 116,000 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ-England - Scotland - Wales / เมนูพิเศษ เป็ดย่างFour Seasons,Burger & Lobster ย่านดังของลอนดอน / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า + ทิปคนขับรถแล้ว
» กรุงเทพ
» สนามบินฮีทโทรว์(ลอนดอน) - เมืองซาลส์บัวรี่ - เสาหินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองบริสตอล - เมืองคาร์ดิ๊ฟ - ศาลาว่าการเมืองและพิพิธภัณฑ์ - ย่านถนนควีนส์
» เขตคอตสโวลส์ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เยี่ยมบ้านเกิดเชคสเปียร์ - เมืองยอร์ค
» คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ - รถไฟด่วนสู่สก๊อตแลนด์ - เมืองเอดินเบิร์ก
» เมืองเอดินเบิร์ก - ชมยอดเขาแคลตัน - ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้ - ถนนรอยัลไมล์ - พระตำหนักโฮลี่รู๊ด - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก - เมืองวินเดอร์เมียร์
» เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งBicester Village Outlet Shopping Centre - มหานครลอนดอน
» ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - โรงถ่ายภาพยนตร์วอร์เนอร์สตูดิโอ
» ถ่ายภาพพระราชวังบั้คกิ้งแฮม - สนามบินฮีทโธรว์, นครลอนดอน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อังกฤษ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันเด็ก 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016
#ทัวร์อังกฤษวันคริสต์มาส 2559 / 2016

90
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-TG-SNOW-SAKURA6D   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 17-22 / 19-24 / 24-29 FEB
 ราคา/ท่าน : 40,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Snow & Sakura / Free Wifi on Bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ - เล่นหิมะที่ลานสกี(ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ช้อปปิ้งโกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองชิซุโอกะ - ชมซากุระ ณ เมืองคาวาซุ - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
» อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,900 บาท/รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดอาซากุซะ - เมืองคามาคุระ - ศาลเจ้าซึรุงะโอกะฮาจิมังกุ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

91
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
 
 ทัวร์วันตรุษจีน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : A98-TG-SHIAWASE-S1   
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 24-29 FEB / 25FEB-1MAR
 ราคา/ท่าน : 48,900 บาท(ผู้ใหญ่)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Shiawase โตเกียว(S1) (งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» นาริตะ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบซูเซนจิ - น้ำตกเคกอน - หมู่บ้านออนเซน ยูนิชิกาว่า - ชมเทศกาลYunishigawa Kamakura Festival (Snow House Festival)
» น้ำตกฟุคุโรดะ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ต - โตเกียว
» อิสระให้ท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 1: โตเกียวดิสนีย์แลนด์+ตั๋วรถไฟ(ชำระเพิ่มผู้ใหญ่ 2,500 บาทต่อท่าน, เด็ก 2,000 บาทต่อท่าน) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 2: วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสุมิดะ(ไม่รวมค่าเข้า) - ช้อปปิ้งSolamachi - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» ตลาดปลาซึคิจิ - พระราชวังอิมพีเรียล - โอไดบะ - วีนัสฟอร์ต - โตโยต้า เมก้าเวปDiver City(ถ่ายรูปหุ่นGundam) - Aqua city & decks(ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์) - เอออนพลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016
#ทัวร์ญี่ปุ่นวันตรุษจีน 2559 / 2016

92
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์