Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
แสดง 1 ถึง 20
จากทั้งหมด 20 รายการ
ทัวร์ต่างประเทศ เทศกาล: ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
นกสกู๊ต

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TAIWAN-DESTINATION6D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-6 / 2-7 / 8-13 / 9-14 / 15-20 / 16-21 / 22-27 / 23-28 NOV
3-8 / 4-9 / 10-15 / 11-16 / 17-22 / 18-23 JAN / 31JAN-5FEB
1-6 / 14-19 / 15-20 / 21-26 / 22-27 FEB 17
ราคา/ท่าน :
19,777 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
19,777 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,777 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - Dream Destination : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) / พักโรงแรมน้ำแร่ 5 ดาว 1 คืน - พักโรงแรมเมืองไทเป 4 ดาว 2 คืน - พักโรงแรมเมืองเจียอี้ 4 ดาว 1 คืน / เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา - ภัตตาคาร 200 ล้าน - พระกระโดดกำแพง - อาหารซีฟู๊ด / อัตรานี้ ได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวันแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้
เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว
ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์
อิยิปต์แอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-MS-EG-HA-BIBI(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 OCT
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 NOV
2-5 / 9-12 / 16-19 DEC
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 JAN
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 FEB
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 MAR / 31MAR-3APR
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - Habibi ไคโร - กีซ่า - เมมฟิส - ซัคคาร่า : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - มหาปิรามิด - ฟรี!ขี่อูฐชมปิรามิด - ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - โรงงานทำกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม100% - ตลาดข่านเอลคาลิลี่ (หมายเหตุ 4 ท่านออกเดินทางได้มี Local Guide Eng รับที่Cairo(เพิ่ม 4000 / ท่าน) / 15ท่านออกเดินทาง มีไกด์ไทยเดินทางไปบริการด้วย / ฟรี! Wifi on Board)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงไคโร - เมืองซัคคาร่า - ปีรามิดขั้นบันได - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - มุดสุสานเซเรเปียม - เมืองเมมฟิส - แวะอนุสรณ์ทหารนิรนาม - เมืองกีเซห์ - ชมมหาปิรามิด - ฟรี!ขี่อูฐชมปิรามิด - ระบำหน้าท้อง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - Old Coptic Cairo - ชมโบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส - Citadel - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - โรงงานทำกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม100% - ตลาดข่านเอลคาลิลี่ - สนามบินกรุงไคโร
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์
อิยิปต์แอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-MS-EG-WONDERFUL2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28OCT-1NOV
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 NOV
2-6 / 9-13 / 16-20 DEC
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 JAN
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 FEB
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 MAR / 31MAR-4APR
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
38,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - Wonderful ไคโร - กีซ่า - เมมฟิส - ซัคคาร่า - อเล็กซานเดรีย : ปีรามิดขั้นบันได - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมมหาปิรามิด - ฟรี! ขี่อูฐชมปิรามิด - ระบำหน้าท้อง - เสาปอมเปย์พิลล่าร์ - สวนมอนทาซ่าการ์เดน - หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - ตลาดข่านเอลคาลิลี่ (หมายเหตุ 4 ท่านออกเดินทางได้มี Local Guide Eng รับที่Cairo(เพิ่ม 4000 / ท่าน) / 15 ท่านออกเดินทาง มีไกด์ไทยเดินทางไปบริการด้วย / ฟรี! Wifi on Board)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงไคโร - เมืองซัคคาร่า - ปีรามิดขั้นบันได - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - มุดสุสานเซเรเปียม - เมืองเมมฟิส - แวะอนุสรณ์ทหารนิรนาม - เมืองกีเซห์ - ชมมหาปิรามิด - ฟรี! ขี่อูฐชมปิรามิด - ระบำหน้าท้อง
อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - เสาปอมเปย์พิลล่าร์ - สวนมอนทาซ่าการ์เดน - หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - ไคโร
พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ - Old Coptic - of Saint Sergius - ป้อมปราการซิตาเดล - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - ตลาดข่านเอลคาลิลี่
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์
อิยิปต์แอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-MS-EG-HOT-HIT3(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-12 / 14-19 / 21-26 / 28OCT-2NOV
4-9 / 11-16 / 18-23 / 25-30 NOV
2-7 / 9-14 / 16-21 DEC
6-11 / 13-18 / 20-25 / 27JAN-1 FEB
3-8 / 10-15 / 17-22 / 24FEB-1MAR
3-8 / 10-15 / 17-22 / 24-29 MAR / 31MAR-5APR
ราคา/ท่าน :
40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - HOT HIT ไคโร - กีซ่า - เมมฟิส - ซัคคาร่า - หมู่บ้านฟาโรห์นิค - อเล็กซานเดรีย : ปีรามิดขั้นบันได - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - มหาปิรามิด - ฟรี!ขี่อูฐชมปิรามิด - หลุมฝังศพใต้ดิน - สวนมอนทาซ่าการ์เดน - เมืองจำลองPhoronic Village - พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ - ล่องเรือระดับ 5 ดาวทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง - ตลาดข่านเอลคาลิลี่ (หมายเหตุ 4 ท่านออกเดินทางได้มี Local Guide Eng รับที่Cairo (เพิ่ม 5000 / ท่าน)/ 15 ท่านออกเดินทาง มีไกด์ไทยเดินทางไปบริการด้วย / ฟรี! Wifi on Board)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงไคโร - เมืองซัคคาร่า - ปีรามิดขั้นบันได - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - มุดสุสานเซเรเปียม - เมืองเมมฟิส - แวะอนุสรณ์ทหารนิรนาม - เมืองกีเซห์ - ชมมหาปิรามิด - ฟรี!ขี่อูฐชมปิรามิด
อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - เสาปอมเปย์พิลล่าร์ - สวนมอนทาซ่าการ์เดน - หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย
เมืองจำลองPhoronic Village - พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - ล่องเรือระดับ 5 ดาวทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง
Old Coptic of Saint Sergius - ป้อมปราการซิตาเดล - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลิลี่
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์
อิยิปต์แอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-MS-EG-EXTREME3-1(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28OCT-1NOV
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 NOV
2-6 / 9-13 / 16-20 DEC
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 JAN
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 FEB
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 MAR / 31MAR-4APR
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - Extream : ปีรามิดขั้นบันได - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมมหาปิรามิด - ฟรี!ขี่อูฐชมปิรามิด - ทานมื้อค่ำบนเรือกระจก5*ล่องชมแม่น้ำไนล์พร้อมชมระบำหน้าท้องBelly Dance - นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทรายBahariya (นั่ง 6 ท่านต่อคัน) - ทะเลทรายขาวOld White Dessert - ภูเขาหัวตัด - ทะเลทรายดำBlack Dessert - ชมพระอาทิตย์ตกดินBahariya Sunset - ทานดินเนอร์BBQ กลางทะเลทราย - Salem Palace & Qarat Qasr Salim - พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - ตลาดข่านเอลคาลิลี่ (หมายเหตุ 4 ท่านออกเดินทางได้มี Local Guide Eng รับที่Cairo (เพิ่ม 5000 / ท่าน) / 15 ท่านออกเดินทาง มีไกด์ไทยเดินทางไปบริการด้วย / ฟรี! Wifi on Board)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงไคโร - เมืองซัคคาร่า - ปีรามิดขั้นบันได - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - มุดสุสานเซเรเปียม - เมืองเมมฟิส - แวะอนุสรณ์ทหารนิรนาม - เมืองกีเซห์ - ชมมหาปิรามิด - ฟรี!ขี่อูฐชมปิรามิด - ทานมื้อค่ำบนเรือกระจก5*ล่องชมแม่น้ำไนล์พร้อมชมระบำหน้าท้องBelly Dance
นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทรายBahariya (นั่ง 6 ท่านต่อคัน) - ทะเลทรายขาวOld White Dessert - ภูเขาหัวตัด - ทะเลทรายดำBlack Dessert - ชมพระอาทิตย์ตกดินBahariya Sunset - ทานดินเนอร์BBQ กลางทะเลทราย
หุบเขาแห่งมัมมี่ - วิหารพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช - วิหารหินทราย - วิหารแห่งมอฟเทลล่า - Salem Palace & Qarat Qasr Salim - ป้อมปราการGebel al Ingleez - หลุมฝังศพฮาเมนโฮเทปฮุย - ต้นไม้มหัศจรรย์
พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ - Old Coptic of Saint Sergius - ป้อมปราการซิตาเดล - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - ตลาดข่านเอลคาลิลี่
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์
อิยิปต์แอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-MS-EG-AMAZING3-2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28OCT-1NOV
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 NOV
2-6 / 9-13 / 16-20 DEC
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 JAN
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 FEB
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 MAR / 31MAR-4APR
ราคา/ท่าน :
50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - AMAZING : เมมฟิส - กีซ่า - ชมสฟิงซ์ - สถานที่ทำมัมมี่ - ล่องเรือระดับ 5 ดาวทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง - หลุมฝังศพใต้ดิน - สวนมอนทาซ่าการ์เดน - บินภายในสู่เมืองลุ๊กซอร์ - หุบผากษัตริย์ - วิหารฮัสเซพซุต - บินภายในสู่ไคโร - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ - โรงงานกระดาษปาปิรุส - ตลาดข่านเอลคาลิลี่ (หมายเหตุ 4 ท่านออกเดินทางได้มี Local Guide Eng รับที่Cairo (เพิ่ม 5000 / ท่าน) / 15 ท่านออกเดินทาง มีไกด์ไทยเดินทางไปบริการด้วย / ฟรี! Wifi on Board)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไคโร - เมมฟิส - สุสานเซเรเปียม - ซัคคาร่า - มุดปีรามิด - อนุสรณ์ทหารนิรนาม - กีซ่า - ชมสฟิงซ์ - ชมValley Temple - สถานที่ทำมัมมี่ - ล่องเรือระดับ 5 ดาวทานอาหารค่ำ พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง
อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - เสาปอมเปย์พิลล่าร์ - สวนมอนทาซ่าการ์เดน - หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - ไคโร
บินภายในสู่เมืองลุ๊กซอร์ - เวสแบงค์ - หุบผากษัตริย์ - Valley of the Kings - วิหารฮัสเซพซุต - รูปปั้นเมมนอน - Colossi of Memnon
บินภายในสู่ไคโร - Old Coptic of Saint Sergius - โบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส - ป้อมปราการซิตาเดล - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม - ตลาดข่านเอลคาลิลี่
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์
อิยิปต์แอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-MS-EG-SPECIAL(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-14 / 14-21 / 21-28 OCT / 28OCT-4NOV
4-11 / 11-18 / 18-25 NOV / 25NOV-2DEC
2-9 / 9-16 / 16-23 DEC
6-13 / 13-20 JAN / 27JAN-3FEB
3-10 / 10-17 / 17-24 FEB / 24FEB-3MAR
3-10 / 10-17 / 24-31 MAR / 31MAR-7APR
ราคา/ท่าน :
63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - VIP Special : สุสานเซเรเปียม - มุดปีรามิด - ชมสฟิงซ์ - สถานที่ทำมัมมี่ - โรงงานกระดาษปาปิรุส - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - สวนมอนทาซ่าการ์เดน - บินภายในสู่เมืองอบูซิมเบล - มหาวิหารอาบูซิมเบล - นั่งเรือเฟลุกกะ - นั่งรถม้าชมวิหารเอ็ดฟู - บินภายในสู่เมืองลุ๊กซอร์ - หุบผากษัตริย์Valley of the Kings - วิหารฮัสเซพซุต - บินภายในสู่ไคโร - Old Coptic of Saint Sergius - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านเอลคาลิลี่(หมายเหตุ 4 ท่านออกเดินทางได้มี / เพิ่ม 6,000/ท่าน Local Guide Eng รับที่Cairo / 15 ท่านออกเดินทาง มีไกด์ไทยเดินทางไปบริการด้วย / ฟรี! Wifi on Board) / พักโรงแรม 2 คืน - พักบนเรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์ 3 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไคโร - เมมฟิส - สุสานเซเรเปียม - ซัคคาร่า - มุดปีรามิด - อนุสรณ์ทหารนิรนาม - กีซ่า - ชมสฟิงซ์ - ชมValley Temple - สถานที่ทำมัมมี่ - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้ำหอม
ไคโร - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - เสาปอมเปย์พิลล่าร์ - สวนมอนทาซ่าการ์เดน - หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - ไคโร
บินภายในสู่เมืองอบูซิมเบล - มหาวิหารอาบูซิมเบล - วิหารของเนเฟอร์ตารี - บินภายในกลับเมืองอัสวาน - เขื่อนยักษ์อัสวาน - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ - นั่งเรือเฟลุกกะ - พักบนเรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์
คอมออมโบ - วิหารคอมออมโบ - นั่งรถม้าชมวิหารเอ็ดฟู - พักบนเรือสำราญ
บินภายในสู่เมืองลุ๊กซอร์ - เวสแบงค์ - หุบผากษัตริย์Valley of the Kings - วิหารฮัสเซพซุต - รูปปั้นเมมนอนColossi of Memnon
บินภายในสู่ไคโร - Old Coptic of Saint Sergius - ป้อมปราการซิตาเดล - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านเอลคาลิลี่
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ดูไบ
การบินไทย

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-TG-DXB01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
8-11 / 15-18 / 22-25 OCT / 29OCT-1NOV
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 NOV
3-6 / 17-20 / 24-27 DEC
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 JAN
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 FEB
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 MAR
ราคา/ท่าน :
43,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวดูไบ :
ทัวร์ดูไบ - : อนุสาวรีย์คัมภีร์กุรอ่าน - ตลาดซาร์จาร์ ฝั่งตลาดใหม่ และตลาดเก่า - นั่งรถ 4WD ทัวร์ทะเลทราย พร้อมทานบาร์บีคิวมื้อค่ำ - สนุกกับการขี่อูฐ, กิจกรรมภายในCampมากมาย - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือAbra Ride - ถ่ายรูปพระราชวังท่านชีค - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - เดอะดูไบมอลล์ - ขึ้นตึกBurj Khalifa - ชมน้ำพุเต้นระบำ / พิเศษ ทานอาหารที่Atlantis Hotel & Local V.I.P (6ท่านออกเดินทางได้ มีไกด์พูดไทย หรือพูดอังกฤษนำเที่ยว / 15ออกเดินทางได้ มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ) / ฟรี! Wifi on board

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดูไบ
รัฐชาร์จ้าห์ - อนุสาวรีย์คัมภีร์กุรอ่าน - ตลาดผลไม้ - ตลาดซาร์จาร์ ฝั่งตลาดใหม่ และตลาดเก่า - ช้อปปิ้งMall of the Emirates - นั่งรถ4WDทัวร์ทะเลทรายพร้อมทานบาร์บีคิวมื้อค่ำ - สนุกกับการขี่อูฐ, กิจกรรมภายในCampมากมาย - Belly Dance
พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ถ่ายรูปย่านBastakiya - ช้อปปิ้งที่ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - นั่งเรือAbra Ride - ถ่ายรูปพระราชวังท่านชีค - ผ่านชมNew Palace - ขึ้นรถไฟMonorail - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - เดอะดูไบมอลล์ - ขึ้นตึกBurj Khalifa - ชมน้ำพุเต้นระบำ - ช้อปปิ้งDubai Duty Free - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ดูไบ
การบินไทย

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-TG-DXB02(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
8-12 / 15-19 / 22-26 OCT / 29OCT-2NOV
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 NOV
3-7 / 17-21 / 24-28 DEC
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28JAN-1FEB
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25FEB-1MAR
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 MAR
ราคา/ท่าน :
50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวดูไบ :
ทัวร์ดูไบ - : พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือAbra Ride - ช้อปปิ้งที่ตลาดทอง - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - เดอะดูไบมอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ - ช้อปปิ้งAl Bahar Souk - ล่องเรืออาหรับDhow Cruise - ชมการแสดงระบำอาหรับ - ตลาดชารจ้าห์(New Souk&Old Souk) - นั่งรถ 4WD ทัวร์ทะเลทราย - สนุกกับกิจกรรมแคม - ชมระบำหน้าท้อง - Heritage Village & Women Handicraft - Mall of the Emirates / พิเศษ ทานอาหารที่Atlantis Hotel & Local V.I.P (6ท่านออกเดินทางได้ มีไกด์พูดไทย หรือพูดอังกฤษนำเที่ยว / 15ออกเดินทางได้ มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ) / ฟรี! Wifi on board

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดูไบ - เข้าที่พัก
พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ถ่ายรูปย่านBastakiya - นั่งเรือAbra Ride - ช้อปปิ้งที่ตลาดทอง - แวะถ่ายรูปพระราชวังท่านชีค - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - ขึ้นรถไฟMonorail - The Atlantis The Palm - ถ่ายรูปบัลลังก์แห่งAtlanti - เดอะดูไบมอลล์ - ชมAquarium - ถ่ายรูปตึกBurj Khalifa - น้ำพุเต้นระบำ - ช้อปปิ้งAl Bahar Souk - ล่องเรืออาหรับDhow Cruise - ชมการแสดงระบำอาหรับ
อนุสาวรีย์คัมภีร์กุรอ่าน - ตลาดผลไม้ - ตลาดชารจ้าห์(New Souk&Old Souk) - ถ่ายรูปสุเหร่าKing Faisal - นั่งรถ4WDทัวร์ทะเลทราย - สนุกกับกิจกรรมแคม - ชมระบำหน้าท้อง
ดูไบ - อาบูดาบี - ผ่านชมEmirate Palace - Heritage Village & Women Handicraft - Mall of the Emirates - Duty Free
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ดูไบ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-EK-DXB-P1(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
1-4 / 3-6 / 17-20 / 24-27 DEC
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 JAN
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 FEB
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 MAR
ราคา/ท่าน :
38,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวดูไบ :
ทัวร์ดูไบ - Special : เดอะ ดูไบ มอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ - ตลาดซาร์จาร์ ย่านฝั่งตลาดใหม่ และฝั่งตลาดเก่า - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - ขึ้นรถไฟMonorail ชมวิวมุมสูงของAtlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea - The Atlantis The Palm - แวะถ่ายรูปชายหาด Jumeirah Beach - นั่ง 4WD ตะลุยทัวร์ทะเลทราย - ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ขี่อูฐ - สนุกกับกิจกรรมCamp - ชมระบำหน้าท้อง - ช้อปปิ้งNew Arival Intrend / พิเศษ ทานอาหารที่ Atlantis Hotel & Local V.I.P (10 ท่านออกเดินทางได้ มีไกด์พูดไทย หรืออังกฤษรับ / 15ออกเดินทางได้ มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ) / ฟรี! Wifi on board

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดูไบ - เดอะ ดูไบ มอลล์ - ถ่ายรูปตึกBurj Khalifa - น้ำพุเต้นระบำ - ช้อปปิ้งAl Bahar Souk - เข้าที่พัก
รัฐชาร์จ้าห์ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์คัมภีร์กุรอ่าน - ช้อปปิ้งผลไม้Fruit Market Sharjah - ตลาดซาร์จาร์ ย่านฝั่งตลาดใหม่ และฝั่งตลาดเก่า - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - ขึ้นรถไฟMonorail ชมวิวมุมสูงของAtlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea - The Atlantis The Palm - แวะถ่ายรูปชายหาด Jumeirah Beach - ถ่ายรูปกับโรงแรมBurj Al Arab - นั่ง 4WD ตะลุยทัวร์ทะเลทราย - ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ขี่อูฐ - สนุกกับกิจกรรมCamp - ชมระบำหน้าท้อง
ถ่ายรูปพระราชวังท่านชีคShiekh Palace - ช้อปปิ้งNew Arival Intrend - ช้อปปิ้งDubai Duty Free - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ดูไบ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-EK-DXB-P2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 3-7 / 17-21 / 24-28 DEC
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28JAN-1FEB
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25FEB-1MAR
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 MAR
ราคา/ท่าน :
44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวดูไบ :
ทัวร์ดูไบ - Special : เดอะ ดูไบ มอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ - ตลาดซาร์จาร์ ย่านฝั่งตลาดใหม่ และฝั่งตลาดเก่า - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - ขึ้นรถไฟMonorail ชมวิวมุมสูงของAtlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea - The Atlantis The Palm - แวะถ่ายรูปชายหาด Jumeirah Beach - นั่ง 4WD ตะลุยทัวร์ทะเลทราย - ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ขี่อูฐ - สนุกกับกิจกรรมCamp - ชมระบำหน้าท้อง - ถ่ายรูปสวนสนุกเฟอร์รารี เวิลด์ (ไม่รวมค่าเข้า) - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือAbra Ride สัมผัสวิถีชีวิตสองฝั่งThe Creek - ทานDinner ระหว่างล่องเรืออาหรับ พร้อมชมการแสดงบนเรือ - ช้อปปิ้งNew Arival Intrend / พิเศษ ทานอาหารที่ Atlantis Hotel & Local V.I.P (10 ท่านออกเดินทางได้ มีไกด์พูดไทย หรืออังกฤษรับ / 15ออกเดินทางได้ มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ) / ฟรี! Wifi on board

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดูไบ - เดอะ ดูไบ มอลล์ - ถ่ายรูปตึกBurj Khalifa - น้ำพุเต้นระบำ - ช้อปปิ้งAl Bahar Souk - เข้าที่พัก
รัฐชาร์จ้าห์ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์คัมภีร์กุรอ่าน - ช้อปปิ้งผลไม้Fruit Market Sharjah - ตลาดซาร์จาร์ ย่านฝั่งตลาดใหม่ และฝั่งตลาดเก่า - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - ขึ้นรถไฟMonorail ชมวิวมุมสูงของAtlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea - The Atlantis The Palm - แวะถ่ายรูปชายหาด Jumeirah Beach - ถ่ายรูปกับโรงแรมBurj Al Arab - นั่ง 4WD ตะลุยทัวร์ทะเลทราย - ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ขี่อูฐ - สนุกกับกิจกรรมCamp - ชมระบำหน้าท้อง
เมืองอาบูดาบี้ - สุเหร่าSheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque - Heritage Village & Craft Center - ถ่ายรูปสวนสนุก เฟอร์รารี เวิลด์ Ferrari World (ไม่รวมค่าเข้า) - พิพิธภัณฑ์ดูไบ Dubai Museum - ถ่ายรูปย่าน Bastakiya - นั่งเรือAbra Ride สัมผัสวิถีชีวิตสองฝั่งThe Creek - ช้อปปิ้งตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ทานDinner ระหว่างล่องเรืออาหรับ พร้อมชมการแสดงบนเรือ
ถ่ายรูปพระราชวังท่านชีคShiekh Palace - ช้อปปิ้งNew Arival Intrend - ช้อปปิ้งDubai Duty Free - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ดูไบ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-EK-DXB-V1(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
8-11 / 15-18 / 22-25 OCT / 29OCT-1NOV
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 NOV
3-6 / 17-20 / 24-27 DEC
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 JAN
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 FEB
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 MAR
ราคา/ท่าน :
40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวดูไบ :
ทัวร์ดูไบ - V.I.P.Boutique : ตลาดซาร์จาร์ ชมฝั่งตลาดใหม่ และตลาดเก่า - นั่ง 4WD ตะลุยทัวร์ทะเลทราย - ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ขี่อูฐ - สนุกกับกิจกรรมCamp - ชมระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือAbra Ride - ช้อปปิ้งที่ตลาดทอง - ขึ้นรถไฟMonorail ชมวิวมุมสูงของAtlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea - The Atlantis The Palm - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - ชมน้ำพุเต้นระบำ / พิเศษ ทานอาหารที่Atlantis Hotel & Local V.I.P (10 ท่านออกเดินทางได้ มีไกด์พูดไทย หรืออังกฤษรับ / 15ออกเดินทางได้ มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ) / ฟรี! Wifi on board

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดูไบ - เข้าที่พัก
รัฐชาร์จ้าห์ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์คัมภีร์กุรอ่าน - ช้อปปิ้งผลไม้Fruit Market Sharjah - ตลาดซาร์จาร์ ชมฝั่งตลาดใหม่ และตลาดเก่า - ช้อปปิ้งMall of the Emirates - นั่ง 4WD ตะลุยทัวร์ทะเลทราย - ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ขี่อูฐ - สนุกกับกิจกรรมCamp - ชมระบำหน้าท้อง
พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ถ่ายรูปย่านBastakiya - นั่งเรือAbra Ride - ช้อปปิ้งที่ตลาดทอง - ถ่ายรูปพระราชวังท่านชีค - ผ่านชมNew Palace - ขึ้นรถไฟMonorail ชมวิวมุมสูงของAtlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea - The Atlantis The Palm - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - เดอะดูไบมอลล์ - ขึ้นตึกBurj Khalifa - ชมน้ำพุเต้นระบำ - ช้อปปิ้งDubai Duty Free - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ดูไบ
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-EK-DXB-V2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
8-12 / 15-19 / 22-26 OCT / 29OCT-2NOV
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 NOV
3-7 / 17-21 / 24-28 DEC
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28JAN-1FEB
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25FEB-1MAR
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 MAR
ราคา/ท่าน :
46,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวดูไบ :
ทัวร์ดูไบ - V.I.P. Special : พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือAbra Ride - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - ขึ้นรถไฟMonorail ชมวิวมุมสูงของAtlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea - The Atlantis The Palm - The Atlantis The Palm - เดอะดูไบมอลล - ชมAquarium - น้ำพุเต้นระบำ - ล่องเรืออาหรับDhow Cruise - ชมการแสดงระบำอาหรับ - ตลาดชารจ้าห์(New Souk&Old Souk) - นั่งรถ4WDทัวร์ทะเลทราย - สนุกกับกิจกรรมแคมป์ - ชมระบำหน้าท้อง - Heritage Village & Women Handicraft - Ferrari World - Mall of the Emirates / พิเศษ ทานอาหารที่Atlantis Hotel & Local V.I.P (10 ท่านออกเดินทางได้ มีไกด์พูดไทย หรืออังกฤษรับ / 15ออกเดินทางได้ มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ) / ฟรี! Wifi on board

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดูไบ - เข้าที่พัก
พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ถ่ายรูปย่านBastakiya - นั่งเรือAbra Ride - ช้อปปิ้งที่ตลาดทอง - แวะถ่ายรูปพระราชวังท่านชีค - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - ขึ้นรถไฟMonorail ชมวิวมุมสูงของAtlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea - The Atlantis The Palm - The Atlantis The Palm - ถ่ายรูปบัลลังก์แห่งAtlanti - เดอะดูไบมอลล - ชมAquarium - ถ่ายรูปตึกBurj Khalifa - น้ำพุเต้นระบำ - ช้อปปิ้งAl Bahar Souk - ล่องเรืออาหรับDhow Cruise - ชมการแสดงระบำอาหรับ
อนุสาวรีย์คัมภีร์กุรอ่าน - ตลาดผลไม้ - ตลาดชารจ้าห์(New Souk&Old Souk) - ถ่ายรูปสุเหร่าKing Faisal - นั่งรถ4WDทัวร์ทะเลทราย - สนุกกับกิจกรรมแคมป์ - ชมระบำหน้าท้อง
ดูไบ - อาบูดาบี - ผ่านชมEmirate Palace - Heritage Village & Women Handicraft - Ferrari World - Mall of the Emirates - Duty Free
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ดูไบ
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-EY-DXB01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
8-11 / 15-18 / 22-25 OCT / 29OCT-1NOV
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 NOV
1-4 / 3-6 / 17-20 / 24-27 DEC
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 JAN
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 FEB
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 MAR
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
38,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวดูไบ :
ทัวร์ดูไบ - V.I.P Wonderful อบูดาบี้ - ดูไบ : ช้อบปิ้งห้างThe Dubai Mall - ชมน้ำพุเต้นระบำ(Fontana Show) - ล่องเรืออาหรับDhow Cruise - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ตลาดทอง - ชายหาดจูไมร่า - นั่งรถไฟMonorailชมThe Palm Project - นั่งรถ4WDทัวร์ทะเลทราย(ชมระบำหน้าท้อง, ระบำกระโปรง และระบำหนุ่มสาวอาหรับ) - สุเหร่าGrand Mosque - ช้อปปิ้งสินค้าHandmadeที่Heritage Village & Women Handicraft - Ferrari World - Duty Free / พิเศษ ทานอาหารที่Atlantis Hotel & Local V.I.P (10 ท่านออกเดินทางได้ มีไกด์พูดไทย หรืออังกฤษรับ / 15ออกเดินทางได้ มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ) / ฟรี! Wifi on board

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - อาบูดาบี - ช้อบปิ้งห้างThe Dubai Mall+ชมฝูงฉลาม - ถ่ายรูปตึกBurj Khalifa - ชมน้ำพุเต้นระบำ(Fontana Show) - ล่องเรืออาหรับDhow Cruise - ชมThe Creek
พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือAbra - ตลาดทอง - Shiekh Palace - สุเหร่าจูไมร่า - ชายหาดจูไมร่า - ผ่านชมMedinat Souk - ถ่ายรูปหน้าโรงแรมBurj Al Arabหรู7ดาว - นั่งรถไฟMonorailชมThe Palm Project - Atlantis The Palm - ชมAquarium - นั่งรถ4WDทัวร์ทะเลทราย(ชมระบำหน้าท้อง,ระบำกระโปรงและระบำหนุ่มสาวอาหรับ)
ดูไบ - อาบูดาบี - สุเหร่าGrand Mosque - ผ่านชมEmirate Palace - ช้อปปิ้งสินค้าHandmadeที่Heritage Village & Women Handicraft - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่Marina Mall - Ferrari World - Duty Free - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ดูไบ
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA85-EY-DXB02(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
8-12 / 15-19 / 22-26 OCT / 29OCT-2NOV
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 NOV
3-7 / 17-21 / 24-28 DEC
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28JAN-1FEB
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25FEB-1MAR
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 MAR
ราคา/ท่าน :
47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
46,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวดูไบ :
ทัวร์ดูไบ - V.I.P. Sunset อบูดาบี้ - ดูไบ : ห้างThe Dubai Mall + ชมฝูงฉลาม - ชมน้ำพุเต้นระบำ - ตลาดชารจ้าห์ - นั่งรถ 4WD ทัวร์ทะเลทราย (ชมระบำหน้าท้อง, ระบำกระโปรง และระบำหนุ่มสาวอาหรับ) - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ตลาดทอง - ถ่ายรูปชายหาดจูไมร่า - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - ขึ้นรถไฟMonorail ชมวิวมุมสูงของAtlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea - The Atlantis The Palm - Mall of the Emirates(ไม่รวมค่าอุปกรณ์, ค่าเข้าสกีพาร์ค) - ล่องเรืออาหรับDhow Cruise - Grand Mosque - Emirate Palace - Heritage Village&Women Handicraft - Ferrari World / Special ทานอาหารที่Atlantis Hotel & Local V.I.P (10 ท่านออกเดินทางได้ มีไกด์พูดไทย หรืออังกฤษรับ / 15ออกเดินทางได้ มีหัวหน้าทัวร์ไทยบริการ) / ฟรี! Wifi on board

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - อาบูดาบี - ช้อบปิ้งห้างThe Dubai Mall + ชมฝูงฉลาม - ถ่ายรูปตึกBurj Khalifa - ชมน้ำพุเต้นระบำ
อนุสาวรีย์คัมภีร์กุรอ่าน - ตลาดผลไม้ - ตลาดชารจ้าห์ - Wind Tower - ถ่ายรูปสุเหร่าKing Faisal - นั่งรถ 4WD ทัวร์ทะเลทราย (ชมระบำหน้าท้อง, ระบำกระโปรง และระบำหนุ่มสาวอาหรับ)
พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือAbra Ride - ตลาดทอง - ถ่ายรูปพระราชวังท่านชีคShiekh Palace - ผ่านชมสุเหร่าจูไมร่า - ถ่ายรูปชายหาดจูไมร่า - Medinat Souk - Burj Al Arab - โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ - ขึ้นรถไฟMonorail ชมวิวมุมสูงของAtlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Sea - The Atlantis The Palm - ชมAquarium - Mall of the Emirates(ไม่รวมค่าอุปกรณ์, ค่าเข้าสกีพาร์ค) - ล่องเรืออาหรับDhow Cruise - ชมThe Creek
ดูไบ - อาบูดาบี - Grand Mosque - Emirate Palace - Heritage Village&Women Handicraft - ช้อปปิ้งห้างMarina Mall - Ferrari World - สนามบินเมืองอาบูดาบี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์
การบินไทย

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-NZ05(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
8-16 / 15-23 / 22-30 OCT / 29OCT-6NOV
5-13 / 12-20 / 19-27 NOV / 26NOV-4DEC
3-11 / 10-18 DEC
7-15 / 14-22 / 21-29 JAN / 28JAN-5FEB
4-12 / 11-19 / 18-26 FEB / 25FEB-5MAR
4-12 / 11-19 / 18-26 MAR 16
ราคา/ท่าน :
107,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,000 บาท
101,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - เกาะเหนือ - เกาะใต้ : โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว - ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองชาวเมารี - ทะเลสาบโรโตรัว - กีวีเฮ้าส์ - ไคร้สท์เชิร์ช - นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์ - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ และธารน้ำแข็งฟอกซ์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าเพื่อชมพระอาทิตย์อัศดง / เมนูพิเศษ กุ้งมังกร, เป๋าฮื้อ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุ๊ปแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
โอ๊คแลนด์ - โรโตรัว
อะโกรโดมฟาร์ม - เรนโบว์สปริง - หมู่บ้านเมารี - Hangi Dinner
ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสง - โรโตรัว - บินภายในสู่ไครส์เชิร์ช - เข้าที่พัก
นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์สู่อาเธอร์พาสส์ - เมืองโฮกิติกิ - โรงงานเป่าแก้วและโรงงานหยก - ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ - อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ - ทะเลสาบวาคาติปู - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้าชมอาทิตย์อัสดงบนเขาบ๊อบพีค
มิลเลอร์เลค - ช่องแคปมิลฟอร์ด - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์
ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวาคาติปู - สนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ - บินภายในสู่เมืองโอ๊คแลนด์ - เข้าที่พัก
โอ๊คแลนด์ - ช้อปปิ้งย่านถนนควีน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ออสเตรียนแอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAN1-OS-EAST-EUR-W2-3-2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
18-26 NOV
2-10 / 4-12 DEC
27JAN-4FEB
17-25 FEB
17-25 MAR
ราคา/ท่าน :
65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,900 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัค - ฮังการี - เชค : เวียนนา - ฮัลสตัดซ์ - ซาลซ์บูร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - คลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก - บราติสลาวา บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ / เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน + กูลาช

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เวียนนา - มิวนิค - ซาลซ์บูร์ก(ออสเตรีย) - อุทยานมิราเบลล์ - บ้านโมซาร์ท - ถนนเกรไทเดร้ - ฮาลล์สตัทท์ - มิวนิค
โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
เชสกี้คลุมลอฟ(เมืองมรดกโลก) - ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของปราสาทคุมลอฟ
เชสกี้คลุมลอฟ - ปราก - ปราสาทปราก - เขตเมืองเก่า - ช้อปปิ้ง
บราติสลาวา - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ยอดเขากิลเลิร์ท - กูลาชปาร์ตี้
คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - โบสถ์แมทเทียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น - มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น - Outlet Parndorf
พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไอซ์แลนด์
KL/FI-เค แอล เอ็ม รอยัล ดัทช์ แอร์ไลน์/ไอซ์แลนด์แอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-KL-NORHTLIGHT-ICE8D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KL/FI-เค แอล เอ็ม รอยัล ดัทช์ แอร์ไลน์/ไอซ์แลนด์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
3-10 DEC 16
29JAN-5FEB 17
24FEB-3MAR 17
11-18 / 24-31 MAR 17
ราคา/ท่าน :
109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
105,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/102,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - นอร์ทไลท์ ไอซ์แลนด์ - เทศกาลชมแสงออโรร่า (แสงเหนือ) : อัมสเตอร์ดัม - เรคยาวิก - แช่น้ำแร่บลูลากูน - ล่องเรือชมปลาวาฬ - โกลเด้นเซอร์เคิล ซิงเควลลีร์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - วิก - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งเมียร์ดาล - สโกการ์ฟอสส์ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินสคิปโพลล์, กรุงอัมสเตอร์ดัม - เข้าที่พัก
ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือกระจกชมบ้านเรือนริมคลอง - จัตุรัสแดม - สนามบินสคิปโพลล์ - บินภายในสู่กรุงเรคยาวิก, ไอซ์แลนด์ - เมืองเรคยาวิก - เมืองกรินดาวิก - บลูลากูน
เรคยาวิก - ล่องเรือชมวาฬ - เพอร์ลัน - ชมเมืองเรคยาวิก
ชมวงกลมทองคำ - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ - เมืองเซลฟอสส์
ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งเมียร์ดาล - วิก - หาดทรายสีดำ
พิพิธภัณฑ์สโกการ์ - น้ำตกสโกก้าฟอสส์ - น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ - ถ่ายรูปภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค - เมืองเรคยาวิก
สนามบินเคฟลาวิก - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอัมสเตอร์ดัม
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ฟินน์แอร์

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAN1-AY-EUR-SNOW-W21(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
17-24 JAN
15-22 FEB
19-26 MAR
ราคา/ท่าน :
135,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,900 บาท
135,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/135,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ยุโรปสโนว์โมบิล - เอสโตเนีย - ฟินแลนด์ - ไอซ์เบรคเกอร์ : เฮลซิงกิ - ทาล์ลินน์ - ชมเมืองทาล์ลินน์ - ขับสโนโมบิล ตะลุยหิมะ - เรือตัดน้ำแข็ง - ว่ายน้ำท่ามกลางน้ำแข็ง - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ / พักโรงแรมห้องกระจกGlass Lgloo 1 คืน + พักโรงแรม 5 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - ทาล์ลินน์ - เข้าสู่ที่พัก
กรุงทาล์ลินน์ - แวะชมโบสถ์เซนต์แมรี่ - พระราชวังแคทเดอริก
กรุงเฮลซิงกิ - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - จัตุรัสรัฐสภาSenate Square - ล่องเรือตัดน้ำแข็งว่ายน้ำท่ามกลางน้ำแข็ง
ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - ตกปลาน้ำแข็ง - พักGLASS IGLOO HOTEL สุดยอดประสบการณ์ สัมผัสแสงออโรร่า
ขับรถสโนว์ โมบิล - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
หมู่บ้านซานตาคลอส - บินกลับเฮลซิงกิ
อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อเมริกา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-CX-USA-PACIFICCOAST11D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
21-31 OCT 16
21-31 JAN / 18-28 FEB
18-28 MAR
28APR-8MAY 17
ราคา/ท่าน :
119,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 28,000 บาท
119,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกา :
ทัวร์อเมริกา - ตะวันตก เส้นทางแปซิฟิกกรูทนัมเบอร์วัน : ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม - โรงภาพยนตร์กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ปราสาทเฮิร์สต์ - อุทยานจูเลียพลิฟเฟอร์เบิร์น - เดินทางผ่านเส้นทาง 17 ไมล์ส - อุทยานแห่งชาติคิงส์ แคนยอน - ถ้ำบอยเดน - อุทยานแห่งชาติซีคัวญ่า - อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ - น้ำตกโยเซมิตี - ล่องเรือในทะเลสาบมรกต - Robert Mondavi Winery - ลิ้มลองไวน์แดง, ไวน์ขาว แห่งหุบเขานาปาวัลเลย์ - เกาะอัลคาทราซ - ยอดเขาทวินพีค - นั่งรถรางCable Car ชมเมืองซานฟรานซิสโก - เข้าชมPalace of Fine Arts - ช้อปปิ้งซานฟรานซิสโก พรีเมี่ยม เอาท์เลต / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า / เมนูพิเศษ กุ้งมังกร - อาหารไทย - อาหารท้องถิ่น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส - ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม - แวะถ่ายภาพกับโรงภาพยนตร์กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ - เข้าที่พัก
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ถนนซันเซ็ท บูเลอวาร์ด - ย่าน เอล พลูโบล เดอ ลอสแอนเจลิส - เดอะ โกรฟ
แซนตา บาร์บารา - โซลแวง - ปราสาทเฮิร์สต์ - มอนเทอเรย์
ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ - สะพานบิ๊กซ์บีครีก - อุทยานจูเลียพลิฟเฟอร์เบิร์น - เมืองคาร์เมล - ถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมืองคาร์เมล - เดินทางผ่านเส้นทาง 17 ไมล์ส - เมืองเฟรสโน
อุทยานแห่งชาติคิงส์ แคนยอน - ซีดาร์ โกรฟ แอเรีย - ถ้ำบอยเดน - อุทยานแห่งชาติซีคัวญ่า - ถ่ายรูปกับต้นสนยักษ์ซีคัวญ่า
อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ - ชมหุบเขาโยเซมิตี - ถ่ายรูปกับ ฮาล์ฟโดม - น้ำตกโยเซมิตี - จุดชมวิวทันเนลวิว - ทะเลสาบทาโฮ
ล่องเรือในทะเลสาบมรกต - นครซาคราเมนโต้ - หุบเขานาปา - Robert Mondavi Winery - ลิ้มลองไวน์แดง, ไวน์ขาว แห่งหุบเขานาปาวัลเลย์ - เมืองซานฟรานซิสโก
ถ่ายรูปกับสะพานโกลเด้นเกท - ท่าเรือฟิชเชอร์แมน - Pier 39 - เกาะอัลคาทราซ - ยอดเขาทวินพีค
นั่งรถรางCable Car ชมเมืองซานฟรานซิสโก - ถนนCrookest Street - เข้าชมPalace of Fine Arts - ซานฟรานซิสโก พรีเมี่ยม เอาท์เลต - สนามบินซานฟรานซิสโก
เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แสดง 1 ถึง 20
จากทั้งหมด 20 รายการ
หมายเหตุ:-
    อีทราเวลเวย์ดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการ ทัวร์วันตรุษจีน 2560 / 2017
    และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794