Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนเมษายน 2559 / 2016 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนเมษายน 2559 / 2016
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 | เที่ยวญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SAKURA-SPARKLING-TYO4D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-26 / 24-27 / 25-28 / 26-29 MAR / 30MAR-2APR / 31MAR-3APR
1-4 / 2-5 APR
 ราคา/ท่าน : 28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Sakura Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยัก
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700 บาท/ท่าน) หากเดินทางช่วงปลายมี.ค.-ต้นเม.ย. เลือกอิสระชมซากุระบานที่สวนอุเอโนะ
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ชินจูกุ - ห้างอิออนจัสโก้ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SAKURA-SPARKLING-TYO4D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-16 / 14-17 APR
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Sakura Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยัก
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700 บาท/ท่าน) หากเดินทางช่วงปลายมี.ค.-ต้นเม.ย. เลือกอิสระชมซากุระบานที่สวนอุเอโนะ
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ชินจูกุ - ห้างอิออนจัสโก้ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SAKURA-SPARKLING-TYO4D(4)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-19 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 23-26 APR
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Sakura Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยัก
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700 บาท/ท่าน) หากเดินทางช่วงปลายมี.ค.-ต้นเม.ย. เลือกอิสระชมซากุระบานที่สวนอุเอโนะ
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ชินจูกุ - ห้างอิออนจัสโก้ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SAKURA-SPARKLING-TYO4D(5)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27-30 APR / 28APR-1MAY / 29APR-2MAY
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Sakura Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยัก
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700 บาท/ท่าน) หากเดินทางช่วงปลายมี.ค.-ต้นเม.ย. เลือกอิสระชมซากุระบานที่สวนอุเอโนะ
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ชินจูกุ - ห้างอิออนจัสโก้ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SAKURA-FANTASY5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28MAR-1APR
1-5 / 3-7 / 5-9 / 8-12 / 16-20 APR
 ราคา/ท่าน : 35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Fantasy Sakura
» Dmk - Narita
» โตเกียว สกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum (เดินทางช่วงปลายมี.ค.-เม.ย. นี้ พาชมเทศกาลชมดอกซากุระบาน สวนอุเอโนะ) - เมืองโอไดบะ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่ม 2700.-/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» Dmk

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SAKURA-FANTASY5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 26-30 APR
 ราคา/ท่าน : 33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Fantasy Sakura
» Dmk - Narita
» โตเกียว สกายทรี - วัดอาซากุสะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum (เดินทางช่วงปลายมี.ค.-เม.ย. นี้ พาชมเทศกาลชมดอกซากุระบาน สวนอุเอโนะ) - เมืองโอไดบะ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่ม 2700.-/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» Dmk

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-SAKURA-OSA-SUPER-SAVE(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-3 / 8-10 APR
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-OSAKA SUPER SAVE เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-SAKURA-OSA-SUPER-SAVE(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-24 APR
 ราคา/ท่าน : 23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-OSAKA SUPER SAVE เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-SAKURA-OSA-SUPER-SAVE(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29APR-1MAY
6-8 / 20-22 MAY
 ราคา/ท่าน : 25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-OSAKA SUPER SAVE เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-SAKURA-OSA-SUPER-SHCOK(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27-30 MAR
3-6 APR
1-4 MAY
 ราคา/ท่าน : 31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-OSAKA SUPER SHOCK เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย(เพิ่มท่านล่ะ 2700 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» Duty Free -ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-SAKURA-OSA-SUPER-SHCOK(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-13 APR
 ราคา/ท่าน : 37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-OSAKA SUPER SHOCK เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย(เพิ่มท่านล่ะ 2700 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» Duty Free -ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-SAKURA-OSA-SUPER-SHCOK(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-20 / 24-27 APR
8-11 MAY
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-OSAKA SUPER SHOCK เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย(เพิ่มท่านล่ะ 2700 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» Duty Free -ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SONGKRAN-TYO-OSA7D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-15 / 10-16 / 11-17 APR
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว - โอซาก้า
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียว สกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - Earth Quake Museum - อาบน้ำแร่Onsen
» ชมซากุระ ณ สวนเฮวะโคเอ็น (บานช่วงวันที่ 8-15 เม.ย.) - ชมทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - เกียวโต สเตชั่น - ชินไซบาชิ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-SUGOI-OSA-TYO6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 / 18-23 MAR
22-27 APR
 ราคา/ท่าน : 47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Sugoi Osaka Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินคันไซ, เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟุชิมิ อินาริ - ปราสาททอง - นาโงย่า - นาโงย่า สเตชั่น
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ลานสกี ฟูจิเท็น(ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านล่ะ 2700.-/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-SUGOI-OSA-TYO6D(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27APR-2MAY / 30APR-5MAY
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Sugoi Osaka Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินคันไซ, เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟุชิมิ อินาริ - ปราสาททอง - นาโงย่า - นาโงย่า สเตชั่น
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ลานสกี ฟูจิเท็น(ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านล่ะ 2700.-/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-GOLDEN-OSA-TYO6D-MAR(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-20 / 20-25 APR
 ราคา/ท่าน : 45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Osaka - Tokyo
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» คันไซ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
» ลานสกี ฟูจิเท็น - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-GOLDEN-OSA-TYO-APR   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-19 APR
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Osaka - Tokyo
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
» ภูเขาไฟฟูจิ - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านล่ะ 2700 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-WALL-OSA-TAKAYAMA(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-24 / 22-27 APR
10-15 / 24-29 MAY / 31MAY-5JUN
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Snow Wall Osaka - Takayama
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
» ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ทาคายาม่า
» โทยาม่า - เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กิฟุ - อาบน้ำแร่Onsen
» ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-WALL-OSA-TAKAYAMA(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26APR-1MAY
17-22 MAY
 ราคา/ท่าน : 40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Snow Wall Osaka - Takayama
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
» ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ทาคายาม่า
» โทยาม่า - เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กิฟุ - อาบน้ำแร่Onsen
» ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-SURPRISE-TYO(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-29 MAR / 30MAR-4APR
15-20 / 21-26 APR
 ราคา/ท่าน : 45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Surprise Tokyo
» กรุงเทพฯ - สนามสุวรรณภูมิ
» วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียว สกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) - Earth Quake Museum - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
» หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค - ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - เกียวโต สเตชั่น - ชินไซบาชิ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-SURPRISE-TYO(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-11 APR / 30APR-5MAY
 ราคา/ท่าน : 47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Surprise Tokyo
» กรุงเทพฯ - สนามสุวรรณภูมิ
» วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียว สกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) - Earth Quake Museum - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
» หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค - ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - เกียวโต สเตชั่น - ชินไซบาชิ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TYO-SAKURA-LOVE5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-17 / 16-20 / 19-23 MAR
20-24 APR
 ราคา/ท่าน : 32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - เก็บภาพประทับใจกับโตเกียวสกาย ทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - Earth Quake Museum - โตเกียว - ชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านล่ะ 2700บาท/ท่าน(ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งอิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TYO-SAKURA-LOVE5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30MAR-3APR
27APR-1MAY
 ราคา/ท่าน : 35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - เก็บภาพประทับใจกับโตเกียวสกาย ทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - Earth Quake Museum - โตเกียว - ชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านล่ะ 2700บาท/ท่าน(ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งอิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TYO-SAKURA-LOVE5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-10 APR
 ราคา/ท่าน : 37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - เก็บภาพประทับใจกับโตเกียวสกาย ทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - Earth Quake Museum - โตเกียว - ชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านล่ะ 2700บาท/ท่าน(ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งอิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TYO-SAKURA-LOVE5D(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-17 APR
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - เก็บภาพประทับใจกับโตเกียวสกาย ทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - Earth Quake Museum - โตเกียว - ชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านล่ะ 2700บาท/ท่าน(ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งอิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TYO-SAKURA-LOVE6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 MAR
16-21 / 23-28 APR
 ราคา/ท่าน : 35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบคาวากูชิโกะ + ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - Earth Quake Museum - โตเกียว - ชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ เพิ่ม 2700บาท/ท่าน(ไม่รวมค่าเดินทาง)
» คาวาโกเอะ - ย้อนรอยสมัยเอโดะ ลิตเติ้ลเกียวโต - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - เก็บภาพประทับใจกับโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ
» วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งอิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TYO-SAKURA-LOVE6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26-31 MAR
2-7 APR
 ราคา/ท่าน : 37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบคาวากูชิโกะ + ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - Earth Quake Museum - โตเกียว - ชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ เพิ่ม 2700บาท/ท่าน(ไม่รวมค่าเดินทาง)
» คาวาโกเอะ - ย้อนรอยสมัยเอโดะ ลิตเติ้ลเกียวโต - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - เก็บภาพประทับใจกับโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ
» วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งอิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TYO-SAKURA-LOVE6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-14 APR
 ราคา/ท่าน : 44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบคาวากูชิโกะ + ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
» ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - Earth Quake Museum - โตเกียว - ชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ เพิ่ม 2700บาท/ท่าน(ไม่รวมค่าเดินทาง)
» คาวาโกเอะ - ย้อนรอยสมัยเอโดะ ลิตเติ้ลเกียวโต - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - เก็บภาพประทับใจกับโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ
» วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งอิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-TYO-DREAM-APR   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-15 APR
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-TOKYO DREAM เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์(งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่นแล้ว)
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - ชมซากุระ ณ สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านล่ะ 2,700 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-INSIDE-TYO7D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-20 APR
 ราคา/ท่าน : 65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Inside Tokyo(พักออนเซ็น1คืน+เมืองนาริตะ3คืน)พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - ชมซากุระ ณ สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่ 5) - Earth Quake Museum - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ
» หลวงพ่อโตคามาคุระ - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โอไดบะ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านล่ะ 2,700 บาท / ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» เทศกาลดอกทิวลิปบาน - วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-3K-FUKUOKA-NAGASAKI5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 / 17-21 / 18-22 MAR
20-24 / 21-25 / 22-26 APR
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Fukuoka / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น
» เบปปุ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - นางาซากิ - ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
» อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-3K-FUKUOKA-NAGASAKI5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-27 / 24-28 / 25-29 MAR / 30MAR-3APR / 31MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Fukuoka / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น
» เบปปุ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - นางาซากิ - ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
» อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-3K-FUKUOKA-NAGASAKI5D(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-5 / 5-9 / 6-10 / 8-12 APR
 ราคา/ท่าน : 30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Fukuoka / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น
» เบปปุ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - นางาซากิ - ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
» อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-3K-FUKUOKA-NAGASAKI5D(5)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 APR
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Fukuoka / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น
» เบปปุ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - นางาซากิ - ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
» อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-3K-FUKUOKA-NAGASAKI5D(6)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27APR-1MAY / 28APR-2MAY / 29APR-3MAY
 ราคา/ท่าน : 35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Fukuoka / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» ฟุกุโอกะ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น
» เบปปุ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - นางาซากิ - ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
» อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฮ่องกงแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HX-WONDERFUL-OKINAWA5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 / 16-20 MAR / 30MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Wonderful Okinawa
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - เมืองนาฮ่า - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ศาลเจ้าขงจื้อ - สวนฟุคุชูเอน - หมู่บ้านอเมริกัน
» เรือท้องกระจกบุเซนะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ - สวนสับปะรดนาโกะ - ผามันซาโมะ - Duty Free
» อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย
» ปราสาทซูริโจ - ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ต - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-NGO-TAKAYAMA-TYO7D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-16 APR
 ราคา/ท่าน : 73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/71,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Nagoya Takayama Osaka
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุ - โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - เทศกาลดอกไม้และดูไฟ Nabana No Sato
» ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - มัตซึโมโต้
» ปราสาทมัตซึโมโต้ - โอชิโนะ ฮัคไค โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
» Earth Quake Museum - พระราชวังอิมพีเรียล-ชิบุย่า - ชินจูกุ
» วัดอาซากุซะ - ศาลเจ้าเมจิ - ฮาราจุกุ - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-NGO-TAKAYAMA-TYO6D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-19 APR
 ราคา/ท่าน : 69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Nagoya Takayama Osaka เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - นาโกย่า - เทศกาลดอกไม้และดูไฟNabana No Sato
» ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - มัตซึโมโต้
» ปราสาทมัตซึโมโต้ - โอชิโนะ ฮัคไค โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
» Earth Quake Museum - พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านล่ะ 2700 บาท / ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-HILIGHT-TAKAYAMA-TYO(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-11 / 22-27 APR
 ราคา/ท่าน : 47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Takayama Tokyo / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
» มัตซึโมโต้ - ปราสาทมัตซึโมโต้(ไม่รวมค่าเข้า) - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 (สำหรับคณะที่เดินทางหลังวันที่ 12MAR) - อาบน้ำแร่Onsen
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือศาลเจ้าฮาโกเน่ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี (เฉพาะคณะเดินทางระหว่าง 25-30MAR ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ) - ช้อปปิ้งโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-HILIGHT-TAKAYAMA-TYO(5)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 APR
 ราคา/ท่าน : 55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Takayama Tokyo / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
» มัตซึโมโต้ - ปราสาทมัตซึโมโต้(ไม่รวมค่าเข้า) - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 (สำหรับคณะที่เดินทางหลังวันที่ 12MAR) - อาบน้ำแร่Onsen
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือศาลเจ้าฮาโกเน่ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี (เฉพาะคณะเดินทางระหว่าง 25-30MAR ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ) - ช้อปปิ้งโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-SKI-FESTIVAL-HOKKAIDO(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-29 MAR
16-21 APR
 ราคา/ท่าน : 47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ski Festival in Hokkaido เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» Rusutsu Resort (ไม่รวมค่าเช่าชุด, ครูฝึกสกี หรืออุปกรณ์และค่าเครื่องเล่นสกี ประมาณ 5,000 - 15,000 เยน) หรือพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต
» ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
» อิสระช้อปปิ้งที่เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่มีรถบริการ) - ซัปโปโร
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
คาเธ่ย์แปซิฟิค
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-WONDER-HOKKAIDO6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-7 APR
 ราคา/ท่าน : 40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - ชิโตเสะ - โดเรม่อน สกายพาร์ค
» โอตารุ - คลองโอตารุ - ทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิวไซโร - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - หมู่บ้านไอนุ - Duty Free - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ
» อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์
» ศาลเจ้าฮอกไดโด - โรงงานช็อกโกแลต - สนามบินชิโตเสะ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

43
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
คาเธ่ย์แปซิฟิค
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-WONDER-HOKKAIDO6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-28 APR
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - ชิโตเสะ - โดเรม่อน สกายพาร์ค
» โอตารุ - คลองโอตารุ - ทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิวไซโร - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - หมู่บ้านไอนุ - Duty Free - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ
» อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์
» ศาลเจ้าฮอกไดโด - โรงงานช็อกโกแลต - สนามบินชิโตเสะ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

44
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฮ่องกงแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HX-EXCITED-HOKKAIDO6D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31MAR-5APR
21-26 APR
 ราคา/ท่าน : 37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - ชิโตเสะ - ฮอกไกโด
» หมู่บ้านไอนุ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - DUTY FREE - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
» อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์
» ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

45
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-SAKURA-HOKKAIDO6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-11 APR
4-9 MAY
 ราคา/ท่าน : 47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ชิโตเสะ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
» โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
» อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

46
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-SAKURA-HOKKAIDO6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-18 APR
 ราคา/ท่าน : 55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ชิโตเสะ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
» โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
» อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

47
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-SAKURA-HOKKAIDO6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-25 APR
 ราคา/ท่าน : 43,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ชิโตเสะ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
» โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
» อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

48
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-SAKURA-HOKKAIDO5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31MAR-4APR
17-21 / 24-28 APR
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ชิโตเสะ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ
» โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
» โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

49
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-SAKURA-HOKKAIDO5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-7 APR
 ราคา/ท่าน : 44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ชิโตเสะ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ
» โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
» โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

50
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-SAKURA-HOKKAIDO5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-14 APR
1-5 MAY
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ชิโตเสะ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ
» โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
» โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

51
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG2N-SAHORO(A)(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 5MAR16-23APR16
 ราคา/ท่าน : 56,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
56,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Package All Inclusive / จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ / ค่าประกันภัย, ภาษีน้ำมัน, ภาษีสนามบิน / รถรับส่งจากสนามบินชิโตเซะ - ที่พัก - สนามบินชิโตเซะ / พักClub Med Sahoro Hokkaido 2 คืน(Superior Triple 4*) / ฟรี..อาหารเลิศรส3มื้อต่อวันและเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์,เบียร์ดื่มได้ไม่จำกัด(เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น)/ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

52
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG2N-SAHORO(B)(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 5MAR16-23APR16
 ราคา/ท่าน : 57,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Package All Inclusive / จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ / ค่าประกันภัย, ภาษีน้ำมัน, ภาษีสนามบิน / รถรับส่งจากสนามบินชิโตเซะ - ที่พัก - สนามบินชิโตเซะ / พักClub Med Sahoro Hokkaido 2 คืน(Superior Quad Room 4*) / ฟรี..อาหารเลิศรส3มื้อต่อวันและเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์,เบียร์ดื่มได้ไม่จำกัด(เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น)/ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

53
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG2N-SAHORO(C)(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 5MAR16-23APR16
 ราคา/ท่าน : 59,100 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
59,100 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,100 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Package All Inclusive / จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ / ค่าประกันภัย, ภาษีน้ำมัน, ภาษีสนามบิน / รถรับส่งจากสนามบินชิโตเซะ - ที่พัก - สนามบินชิโตเซะ / พักClub Med Sahoro Hokkaido 2 คืน(Deluxe 5*) / ฟรี..อาหารเลิศรส3มื้อต่อวันและเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์,เบียร์ดื่มได้ไม่จำกัด(เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น)/ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

54
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG2N-SAHORO(D)(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 5MAR16-23APR16
 ราคา/ท่าน : 69,100 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
69,100 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,100 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Package All Inclusive / จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ / ค่าประกันภัย, ภาษีน้ำมัน, ภาษีสนามบิน / รถรับส่งจากสนามบินชิโตเซะ - ที่พัก - สนามบินชิโตเซะ / พักClub Med Sahoro Hokkaido 2 คืน(Superior Quad Room 4*) / ฟรี..อาหารเลิศรส3มื้อต่อวันและเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์,เบียร์ดื่มได้ไม่จำกัด(เฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น)/ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน(Snack Bar) / กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ / กิจกรรมความบันเทิงทุกค่ำคืน(ชมการร้อง - เต้นจากพนักงานClub Med)
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

55
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-TG-HOKKAIDO-ICE022(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 MAR / 30MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 40,365 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
40,365 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,365 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido Icebreaker (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / งดแจกกระเป๋าเดินทาง)
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินชิโตเซ่ - เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมง - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - เมืองโซอุนเคียว - เทศกาลน้ำแข็งSounkyo Hyobaku Festival 2016
» มอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งGarinko II - ลานสกีอาซาฮีคาวา (ไม่รวมค่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
» โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทานุกิโคจิ
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

56
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-TZ-HELLO-OSA4D(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-20 / 24-27 APR
8-11 MAY
 ราคา/ท่าน : 31,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
31,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hello
» สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ(สนามบินโอซาก้า) - เมืองโอซาก้า
» เมืองเกียวโต - ปราสาททอง(คินคาคุจิ) - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ - ย่านกิออน - เมืองโอซาก้า
» ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน
» ประสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - Duty Free Shop - สนามบินคันไซ (โอซาก้า) - สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

57
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THA55-TG-HOKKAIDO-ROMANTIC-A   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 APR
 ราคา/ท่าน : 68,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ตสึ - หมู่บ้านนินจาจิไดมูระ - หุบเขานรก “จิโกกุดานิ” - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุสึ (Ropeway) - ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโซวะ
» ฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาชิ - อาคารอิฐสีแดงคาเนะโมริ - สถานีกระเช้า ไฟฟ้า(Hakodate Ropeway)
» ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สวนสาธารณะโอโดริ - มิต ซุย เอ้าทเลท
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

58
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
โคเรี่ยนแอร์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA55-KE-HOKKAIDO-ROMANTIC-B   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KE-โคเรี่ยนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 APR
 ราคา/ท่าน : 63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
58,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อินชอน - ฮอกไกโด(ชิโตะเซ่) - โนโบริเบ็ตสึ - หมู่บ้านนินจาจิไดมูระ - หุบเขานรก “จิโกกุดานิ” - โทยะ
» โทยะ - ฮาโกดาเตะ - อาคารอิฐสีแดงคาเนะโมริ สถานีกระเช้า ไฟฟ้า ( Hakodate Ropeway )
» ฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สวนสาธารณะโอโดริ - มิตซุย เอ้าทเลท
» สนามบินชิโตเซะ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อินชอน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

59
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA55-TG-JAPAN-IN-LOVE   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 APR
 ราคา/ท่าน : 68,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-IN LOVE(Kyushu)
» กรุงเทพฯ
» ฟุกุโอกะ - เฮ้าส์เทนบอช - สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - นางาซากิ
» Glover Garden - โบสถ์คาทอลิกโออูร่า - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ - เก็บสตรอเบอร์รี่ผลโต
» ภูเขาไฟอะโสะ - ช้อปปิ้ง Mt. Aso Super Ring - หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อน้ำแร่สีเลือด - เปบปุ
» ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟู - ช้อปปิ้งย่านเทนจินมอลล์ - ช้อปปิ้ง - Marinoa City - Canal City
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

60
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA55-TG-SOUNKYO-HOKKAIDO   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 / 10-15 APR
 ราคา/ท่าน : 72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Sounkyo Hokkaido เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์บุฟเฟ่ต์แบบไม่อั้น(งดแจกกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ
» ซัปโปโร - Doraemon Sky Park - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน - โซอุนเคียว
» น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - บิเอะ - สระมรกด Blue Pond - ฟูราโน่ - โรงงานชีส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง Ningle Terrace
» โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต - ถนนทานุกิโคจิ
» ตลาดปลา - อาคารที่ว่าการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริมิตซุยเอ้าท์เล็ต
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

61
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA55-TG-JAPAN-TOP-HITZ6D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 APR
 ราคา/ท่าน : 69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Top Hitz(โตเกียว - โอซาก้า) เมนูพิเศษ อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ หรือสนามบินฮาเนดะ - โตเกียว - อาซากุซะ - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ,ชิบุยะ,ฮาราจูกุ,กินซ่า หรือOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี เพิ่มท่านละ6,900เยน/ไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทาง)
» โตเกียว - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - เก็บสตรอเบอร์รี่ - ช้อปปิ้งโกเทมบะเอาท์เลท - อาบน้ำแร่Onsen - สวมชุดยูกาตะ
» ฟูจิชั้น5 - โอชิโนะ ฮัคไค - นั่งรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็น - ช้อปปิ้งที่นาโกย่า
» ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
» โอซาก้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

62
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA55-TG-JAPAN-BEST   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 / 13-18 APR
 ราคา/ท่าน : 69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Best (Osaka - Tokyo) เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - นาโกย่า
» รถไฟหัวกระสุน“ชินคันเซ็น” - ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท - เก็บสตรอเบอร์รี่ - อาบน้ำแร่Onsen+ใส่ชุดยูกาตะ
» ฟูจิชั้น5 - โอชิโนะฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย(Option Tour : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี 6,900 เยน/ไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทาง
» วัดนาริตะซัง - ห้างอิอน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

63
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA55-TG-JAPAN-ALPS7D-RE   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-20 APR
 ราคา/ท่าน : 76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Japan Alps Re - Route พิเศษ รับประทานอาหารพื้นเมืองมิโซะย่าง บนใบโฮบะ
» กรุงเทพฯ
» นาริตะ - โตเกียว - ชิมสตรอเบอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย(ชินจุกุ หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี เที่ยวได้เต็มที่ สนุกได้ทั้งวัน ชมการแสดงพลุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด อันสวยงาม เพิ่มท่านล่ะ 6,900 / ท่าน)
» มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ช้อปปิ้งถนนนาวาเตะ โดริ
» เจแปน แอลป์ - โอกิซ่าว่า - เขื่อนคุโรเบะ - กำแพงหิมะ(Snow Wall) มูโรโดะ - โทยามะ
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเมืองทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า
» โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

64
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-JAPAN-ALPS-WORLD5N   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-20 APR
 ราคา/ท่าน : 72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Japan Alps (Nara - Kyoto - Takayama - Fuji - Tokyo) TG672: 1100-1830 / TG643: 1200-1630
» กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ - เข้าที่พัก
» นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - กิฟุ
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อดีตจวนผู้ว่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ - ทาคายาม่า
» เทือกเขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ - นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชมเขื่อนคุโรเบะ - อิซาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

65
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-RE-SP-HONSHU-SAKURA3N   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28MAR-2APR / 30MAR-4APR
5-10 APR
 ราคา/ท่าน : 50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
46,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Re Spring Honshu Sakura Tokyo Kyoto Osaka / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ หรือสนามบินฮาเนดะ - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
» วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ชมซากุระสวนสันติภาพ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบปลาไหล - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ - คันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

66
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-WINTER-HOKKAIDO-SNOW3N(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Winter Hokkaido Snow(Noboribetsu - Otaru - Sapporo) / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์3ชนิด / ฟรีWifiบนรถ
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซ่ - หมู่บ้านชนเผาไอนุ - บ่อโคลนเดือดจิโกกุดานิ -นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึMt. Usuzan - หมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองโอตารุ - คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแล็ต - ช้อปปิ้งถนนคนเดินทานุกิโคจิ&ซึซึกิโนะ - ซัปโปโร
» Sapporo Kokusai Ski (มีบริการSlade/ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

67
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-SPRING-KYUSHU   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 / 9-14 APR
 ราคา/ท่าน : 62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Spring Kyushu เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฟุกุโอกะ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอะโซ - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - บ่อน้ำแร่นรก - เบปปุ - อาบน้ำแร่Onsen
» ปราสาทคุมาโมโต้ - ล่องเรือเฟอร์รี่สู่นางาซากิ - อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ - ไชน่าทาวน์ - นางาซากิ
» หมู่บ้านฮอลแลนด์“เฮ้าส์เทนบอช” - ช้อปปิ้งมารีนโนะเอะ ซิตี้ เอาท์เลท - ฮากาตะ
» ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช้อปปิ้งCanal City & Tenji Mall - ฟุกุโอกะ
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

68
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-SPRING-KANSAI   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-7 APR
 ราคา/ท่าน : 47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Spring Kansai เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - เกียวโต - อะราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายธรรมชาติโทรอคโกะ - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - นากาฮาม่า - อาบน้ำแร่Onsen
» นารา - วัดโทไดจิ - สวนสาธารณะนารา - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
» โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้ง ไม่มีรถบริการ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(เพิ่มท่านล่ะ 2600 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» โกเบ - ภูเขาร็อคโกะ(เคเบิ้ลคาร์) - สะพานอะคาชิไคเคียว - ไมโกะ มารีน - ช้อปปิ้งริงกุ เอ้าท์เล็ท - เอออน พลาซ่า - คันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

69
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-RE-SPRING-HONSHU-SAKURA   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-30 MAR / 29MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Re Spring Honshu Sakura Tokyo Kyoto Osaka / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮาเนดะ - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - Tokyo
» วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ชมซากุระสวนสันติภาพ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบปลาไหล - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ - คันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

70
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-SPRING-HONSHU5D-DF   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 / 13-18 APR
 ราคา/ท่าน : 67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Spring Honshu Day Flight(Nara - Kyoto - Fuji - Tokyo) / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว/สะสมไมล์กับกลุ่มStar Alliances 50 % (TG672 - 643 / งดแจกกระเป๋า)/ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ - เข้าสู่ที่พัก
» นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด30นาทีชมทะเลสาบอาชิ - สวนสันติภาพ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
» อิสระ1วัน หรือOption Tourโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี ชำระเพิ่ม 2,600. - /ท่าน(ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

71
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-RE-SPRING-HONSHU5D-DF   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 APR
 ราคา/ท่าน : 67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Re Spring Honshu Day Flight (Tokyo - Fuji - Kyoto - Osaka) / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / สะสมไมล์กับกลุ่มStar Alliances 50 % (TG676 - 623 / งดแจกกระเป๋า) / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ - เอออน พลาซ่า
» อิสระ1วัน หรือOption Tourโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี ชำระเพิ่ม 2,600. - /ท่าน(ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 30 นาทีชมทะเลสาบอาชิ - ชมซากุระที่สวนสันติภาพ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบปลาไหล - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ - คันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

72
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-SPRING-TAKAYAMA3N   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 APR
 ราคา/ท่าน : 67,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Spring Takayama(Kawagoe - Takayama - Kyoto - Osaka) สะสมไมล์กับกลุ่มStar Alliances 50 %(TG640 - TG673 / งดแจกกระเป๋า) / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชูบุเซนแทร, เมืองนาโกย่า - คาวาโกเอะ - ตรอกขนมหวาน - คารุอิซาว่า - ช้อปปิ้งย่านกินซ่า - คารุอิซาว่า ปริ้นส์ พลาซ่า
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - ปราสาทมัตสุโมโต้ - ถนนนากามาจิ - ทาคายาม่า - อาบน้ำแร่Onsen
» อดีตจวนผู้ว่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - กิฟุ
» เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
» เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

73
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-SPRING-TAKAYAMA-KANTO   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27MAR-1APR
 ราคา/ท่าน : 48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Spring Takayama Tokyo สะสมไมล์กับกลุ่มStar Alliances 50 %(TG644 - TG661 / งดแจกกระเป๋า) / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ
» สนามบินสนามบินชูบุเซนแทร, นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อดีตจวนผู้ว่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิโดริ - ทาคายาม่า
» ไร่วาซาบิ - ปราสาทมัตสุโมโต้ - ถนนนากามาจิ - อิซาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ - ฮาเนดะ
» สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

74
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-SP-TAKAYAMA-KANSAI   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Spring Takayama (Takayama - Kyoto - Osaka) สะสมไมล์กับกลุ่มStar Alliances 50 %(TG644 - TG673 / งดแจกกระเป๋า) / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ
» สนามบินสนามบินชูบุเซนแทร, นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อดีตจวนผู้ว่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิโดริ - ทาคายาม่า
» ปราสาทคานาซาว่า - สวนสันติภาพ - บ้านซามูไร - เขตร้านน้ำชาฮิกาชิ - โอสึ - อาบน้ำแร่Onsen
» เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - ปราสาททอง - ศาลเจ้าเฮย์อัน - สถานีรถไฟเกียวโต - โอซาก้า
» ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - เอออน พลาซ่า - คันไซ
» สนามบินคันไซ - เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

75
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-SPRING-TAKAYAMA4N   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-14 APR
 ราคา/ท่าน : 71,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
64,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Spring Takayama / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - อะราชิยาม่า - ป่าไผ่ - สะพานโทเกซึเคียว - กิฟุ
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ - ทาคายาม่า
» ตลาดเช้า - ปราสาทมัตสุโมโต้ - โกเทมะเอ้าเล็ต - อิซาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

76
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-SPRING-HONSHU4N   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-14 APR
 ราคา/ท่าน : 65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Spring Honshu(Nara - Kyoto - Fuji - Tokyo) เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ ปูซูไว / สะสมไมล์กับกลุ่มStar Alliances 50 %(TG622 - TG677 / งดแจกกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - สวนสันติภาพ - โกเทมะเอ้าเล็ต - อิซาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระ1วัน หรือOption Tourโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี ชำระเพิ่ม 2,600. - /ท่าน(ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - วัดนาริตะซัน - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

77
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-TAKAYAMA-KANTO-SPRING   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27APR-2MAY
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Takayama - Kanto - Spring Flower / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาโกย่า - นาโกย่า - ทาคายาม่า - อดีตจวนผู้ว่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิโดริ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
» เทศกาลดอกทิวลิปที่สวนโทนามิ - ปราสาทมัตสุโมโต้ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - โมโตสุ - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - นั่งรถไฟชินคันเซ็น1สถานี - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ&โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

78
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-XJ-KANTO-DF-SAKURA(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-6 / 3-7 APR
 ราคา/ท่าน : 37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Kanto Sakura / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าที่พัก
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - ชมซากุระสวนสันติภาพ - โกเทมบะเอ้าท์ - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระท่องเที่ยว & ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ: โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี (ชำระเพิ่ม 2600. - /ท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» ชมซากุระสวนอุเอโนะ - วัดนาริตะซัน - สวนสาธารณะวัดนาริตะซัน - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

79
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-XJ-KANTO-DF-SAKURA(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-15 APR
 ราคา/ท่าน : 47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Kanto Sakura / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าที่พัก
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - ชมซากุระสวนสันติภาพ - โกเทมบะเอ้าท์ - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระท่องเที่ยว & ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ: โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี (ชำระเพิ่ม 2600. - /ท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» ชมซากุระสวนอุเอโนะ - วัดนาริตะซัน - สวนสาธารณะวัดนาริตะซัน - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

80
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-XJ-KANTO-DF-VER2(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27-31 MAR / 28MAR-1APR / 29MAR-2APR / 30MAR-3APR / 31MAR-4APR
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Kanto Day Flight Kawaguchiko Fuji Tokyo Narita / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าที่พัก
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - ขึ้นกระเช้าชมMt.Kachi Kachi - สวนสันติภาพ - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - อาบน้ำแร่Onsen
» โตเกียว - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ชมซากุระที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำสุมิดะ, สวนอุเอโนะ, ย่านนากะเมกุโระ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระช้อปปิ้ง หรือทัวร์เสริม: โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี(ชำระเพิ่มท่านละ 2,600. - /ท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

81
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-XJ-KANTO-DF-VER2(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-5 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 APR
 ราคา/ท่าน : 42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Kanto Day Flight Kawaguchiko Fuji Tokyo Narita / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าที่พัก
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - ขึ้นกระเช้าชมMt.Kachi Kachi - สวนสันติภาพ - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - อาบน้ำแร่Onsen
» โตเกียว - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ชมซากุระที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำสุมิดะ, สวนอุเอโนะ, ย่านนากะเมกุโระ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระช้อปปิ้ง หรือทัวร์เสริม: โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี(ชำระเพิ่มท่านละ 2,600. - /ท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

82
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-XJ-KANTO-SURPRISE-VER2   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-14 APR
 ราคา/ท่าน : 45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Kanto Surprise Tulip Festival / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ
» เทศกาลดอกทิวลิปSakura Tulip Festa - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต - อุโมงค์หิ่งห้อยทะเล - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - วัดนาริตะ - เอออน พลาซ่า - นาริตะ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี (ชำระเพิ่มท่านละ 2600. - /ท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

83
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-XJ-KANTO-SURPRISE3N   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 / 10-14 APR
 ราคา/ท่าน : 45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Kanto Surprise / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ
» ไร่สตรอเบอร์รี่ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ชมซากุระสวนสันติภาพ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - เอออน พลาซ่า - นาริตะ หรือทัวร์เสริม: โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี (ชำระเพิ่มท่านละ 2600. - /ท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

84
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-WINTER-HOKKAIDO-APR   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-19 APR
 ราคา/ท่าน : 63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-WINTER HOKKAIDO / Free Wifi on Bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ทะเลและปู3ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซ่ - เมืองซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง - น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ - โซอุนเคียว - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองโอตารุ - คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแล็ต - ซัปโปโร
» หมู่บ้านชนเผาไอนุ - ภูเขาไฟอุสึ(ขึ้นกระเช้า) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - บ่อโคลนเดือดจิโกกุดานิ - โนโบริเบ็ทสึ - อาบน้ำแร่Onsen
» ศาลเจ้าฮอกไกโด - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินทานุกิโคจิ & ซึซึกิโนะ - อาบน้ำแร่Onsen
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

85
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-WINTER-HOK-HAKODATE4D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-26 APR
 ราคา/ท่าน : 58,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-WINTER HOKKAIDO HAKODATE / Free Wifi on Bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ทะเลและปู3ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซ่ - หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ - ฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - ขึ้นชมหอคอยโกเรียวคาคุ - นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ
» ตลาดเช้า - ย่านโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองโอตารุ - คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแล็ต - ซัปโปโร
» มิตซุย เอ้าท์เล็ต - อดีตที่ว่าการรัฐบาล - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - Sapporo T.V. Tower - ช้อปปิ้งถนนคนเดินทานุกิโคจิ&ซึซึกิโนะ - ซัปโปโร
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

86
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA35-TG-UNSEEN-KYUSHU   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-17 APR
 ราคา/ท่าน : 73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
68,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Undeen Kyushu
» กรุงเทพฯ
» เกาะใต้คิวชู - ฟุคุโอะกะ - ซากะ - เมืองคาระทสึ - เมนูโยบุโกะ - ล่องเรืออิคะมารุ - ชมอ่าวและถ้ำผาหิน - จุดชมวิวภูเขาคางะมิยามะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
» เมืองอิมาริ - หมู่บ้านโบราณเซรามิคเครื่องปั้นดินเผา - นางาซากิ - เฮ้าส์เท็นบอช(หมู่บ้านฮอลแลนด์) - อาณาจักรแห่งมวลดอกไม้ - พักโรงแรมสไตล์ยุโรปชาวฮอลันดาภายในเฮ้าส์เท็นบอช
» ศาลเจ้ายุโตะคุอินาริ(ภาพยนตร์เรื่องไทม์ไลน์) - อิสระช้อปปิ้งโทสุ เอ้าท์เล็ต - ฟุคุโอกะ
» ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช้อปปิ้งเท็นจิน - ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้
» ฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

87
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-TYO-SKI5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - ลานสกีฟูจิเท็น (รวมค่ากระดานเลื่อนหิมะแล้ว) - วัดอาซะกุซ่า หรือชมซากุระที่สวนอุเอะโนะ(ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ไม่มีรถบริการ หรือOption Disneyland(เพิ่ม2,800 บาท/ท่าน รวมรถไฟในการเดินทาง)
» นาริตะ - วัดนาริตะซัง - อีออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

88
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-TYO-FUJI5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-17 APR
 ราคา/ท่าน : 42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ไม่มีรถบริการ หรือOption Disneyland(เพิ่ม2,800 บาท/ท่าน รวมรถไฟในการเดินทาง)
» นาริตะ - วัดนาริตะซัง - อีออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

89
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-TYO-FUJI5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-24 APR
 ราคา/ท่าน : 34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ไม่มีรถบริการ หรือOption Disneyland(เพิ่ม2,800 บาท/ท่าน รวมรถไฟในการเดินทาง)
» นาริตะ - วัดนาริตะซัง - อีออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

90
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-TYO-FUJI5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27APR-1MAY
 ราคา/ท่าน : 35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ไม่มีรถบริการ หรือOption Disneyland(เพิ่ม2,800 บาท/ท่าน รวมรถไฟในการเดินทาง)
» นาริตะ - วัดนาริตะซัง - อีออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

91
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-TYO-FUJI6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-7 / 16-21 APR
 ราคา/ท่าน : 42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว - นิกโก้ - ฟูจิ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เมืองมรดกโลกนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชคุ - น้ำตกเคงอน (รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว) - คินูกาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» คินูกาว่า - คาวาโกเอะ - ตรอกคาชิยะโยโกะโจ - วัดอาซะกุซ่า หรือชมซากุระที่สวนอุเอะโนะ(ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ล่องทะเลสาบอาชิ - ชิซุย เอ้าท์เล็ต - นาริตะ
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ไม่มีรถบริการ หรือOption Disneyland(เพิ่ม2,800 บาท/ท่าน รวมรถไฟในการเดินทาง)
» นาริตะ - วัดนาริตะซัง - อีออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

92
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-TYO-FUJI6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-28 APR
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว - นิกโก้ - ฟูจิ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เมืองมรดกโลกนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชคุ - น้ำตกเคงอน (รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว) - คินูกาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» คินูกาว่า - คาวาโกเอะ - ตรอกคาชิยะโยโกะโจ - วัดอาซะกุซ่า หรือชมซากุระที่สวนอุเอะโนะ(ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ล่องทะเลสาบอาชิ - ชิซุย เอ้าท์เล็ต - นาริตะ
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ไม่มีรถบริการ หรือOption Disneyland(เพิ่ม2,800 บาท/ท่าน รวมรถไฟในการเดินทาง)
» นาริตะ - วัดนาริตะซัง - อีออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

93
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-TYO-SKI-OSA6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30MAR-4APR
 ราคา/ท่าน : 42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว - โอซาก้า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ย่านซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
» โอซาก้า - โกเบ - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายรูป) - ตึก Umeda Sky Building - รินกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

94
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-TYO-OSA6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-7 / 5-10 APR
 ราคา/ท่าน : 42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว - โอซาก้า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ย่านซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
» โอซาก้า - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายรูป) - ตึก Umeda Sky Building - รินกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

95
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-TYO-OSA6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 APR
 ราคา/ท่าน : 43,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว - โอซาก้า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ย่านซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
» โอซาก้า - โกเบ - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายรูป) - ตึก Umeda Sky Building - รินกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

96
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-TYO-OSA6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 / 14-19 APR
 ราคา/ท่าน : 48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว - โอซาก้า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ย่านซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
» โอซาก้า - โกเบ - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายรูป) - ตึก Umeda Sky Building - รินกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

97
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-TYO-OSA6D(4)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-25 / 21-26 / 22-27 APR
 ราคา/ท่าน : 40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว - โอซาก้า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) หรือภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ย่านซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
» โอซาก้า - โกเบ - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายรูป) - ตึก Umeda Sky Building - รินกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

98
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-TYO-OSA7D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-15 / 11-17 / 13-19 / 14-20 APR
 ราคา/ท่าน : 50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
50,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว - ฟูจิ - โอซาก้า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ทะเลสาบไซโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่5 - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ย่านซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
» โอซาก้า อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม: ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800.- เดินทางโดยรถไฟ)
» สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายรูป) - ตึกUmeda Sky Building - รินกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

99
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-TYO-OSA7D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-18 APR
 ราคา/ท่าน : 51,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว - ฟูจิ - โอซาก้า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - ชมดอกPink Mossที่ทะเลสาบโมโตสึโกะ - ชิบะซากุระ - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ย่านซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
» โอซาก้า - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายรูป) - ตึกUmeda Sky Building - รินกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

100
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-OSA-TYO5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-15 / 12-16 / 13-17 APR
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โอซาก้า - เกียวโต - โตเกียว / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - เข้าที่พัก
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - ทะเลสาบฮามานะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 - โอชิโนะ ฮัคไค - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่Onsen
» ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - วัดคามาคุระ - เมืองชายทะเลมินาโตะ มิไรอิ21 - โยโกฮาม่า
» โยโกฮาม่า - พระราชวังอิมพีเรียล(ถ่ายรูป) - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจุกุ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

101
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-OSA-TAKAYAMA-TYO5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-25 / 22-26 APR
 ราคา/ท่าน : 45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โอซาก้า - ทาคายาม่า - เจแปนแอลป์ - โตเกียว / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - เข้าที่พัก
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - ทาคายาม่า - จวนผู้ว่าทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โทยาม่า
» สัมผัสเทือกเขาเจแปน แอลป์ บนเส้นทางทาเทยาม่า - นั่งกระเช้าCable Carไต่บันไดที่ราบสูง - ชมทุ่งราบมิดางะฮาระและน้ำตกโชเมียว - ชมกำแพงหิมะSnow Wall - นั่งรถไฟฟ้าTrolley Busข้ามที่ราบไดคันโป - นั่งกระเช้าไฟฟ้าRopeWayข้ามหุบเหวลึก - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่Onsen
» ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจุกุ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

102
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-SHIAWASE-S6   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28APR-3MAY / 29APR-4MAY / 30APR-5MAY
1-6 MAY
 ราคา/ท่าน : 53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Shiawase(S6)(งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - เมืองอะตะมิ
» เทศกาลคาวาซุซากุระ - น้ำตกชิไรโตะ - ถ้ำน้ำแข็ง - คาวาคูจิโกะ
» ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - โยโกฮาม่า - พิพิธพัณฑ์ราเมง - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» ตลาดซึคิจิ - วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้ง Solamachi - ช้อปปิ้ง ฮาราจูกุ - เอออนพลาซ่า - เดินทางกลับ
» สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

103
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-HOKKAIDO-SAKURA-H6   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-26 / 22-27 APR / 27APR-2MAY / 28APR-3MAY
 ราคา/ท่าน : 60,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido(H6)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์(งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - ฮะโกะดะเตะ - ป้อมโกเรียวกาคุ (ชมซากุระ) - ภูเขาฮาโกดาเตะ
» ตลาดเช้า - ย่านโมโตมาจิ - ช้อปปิ้ง Red Brick Warehouses - ทะเลสาลโทยะ
» จุดชมวิวไซโร - หมีสีน้ำตาล - ภูเขาไฟอุสุ(นั่งกระเช้า) - ภูเขาไฟโชวะ - หุบเขานรก - มิตซุยเอ้าท์เล็ต
» นั่งรถชม(สวนโอโดริ, อาคารรัฐบาลเก่า, หอนาฬิกาโบราณ) - สวนสาธารณะมารุยามะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ + ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

104
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-ARIGATOU-SAKURA-A3(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,800 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Sakura A3(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ชมซากุระด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
» นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะ - ไร่สตรอเบอรี่(ทานไม่อั้น) - น้ำตกชิไรโตะ - คาวากูจิโกะ
» ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - สวนสันติภาพ(ชมซากุระ) - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ตm - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ และไม่รวมค่ารถไฟ) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 1: ตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์ + ตั๋วรถไฟ ไป - กลับ(เพิ่มเงินผู้ใหญ่ 2,800 บาท / ท่าน) - หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 2: ท่องเที่ยวโดยรถไฟ(เพิ่มเงิน 1,000 บาท / ท่าน) วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งโซระมาจิ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุมิดะ(ไม่รวมค่าเข้า) - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า
» พระราชวังอิมพีเรียล - สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) - อาเมโยโกะ - วีนัสฟอร์ต - โตโยต้า เมก้า เวป - ห้าง diver city
» Tokyo plaza - ห้าง aqua city & decks (ชมสะพานเรนโบว์) - เอออน พลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

105
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-ARIGATOU-SAKURA-A4(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28MAR-2APR / 29MAR-3APR / 31MAR-5APR
 ราคา/ท่าน : 56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,800 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Sakura A4(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า(ชมซากุระด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
» นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะ - ไร่สตรอเบอรี่ (ทานไม่อั้น) - น้ำตกชิไรโตะ - คาวากูจิโกะ
» ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - สวนสันติภาพ(ชมซากุระ) - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ และไม่รวมค่ารถไฟ) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 1: ตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์ + ตั๋วรถไฟ ไป - กลับ (เพิ่มเงินผู้ใหญ่2,800 บาท / ท่าน) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 2: ท่องเที่ยวโดยรถไฟ(เพิ่มเงิน 1,000 บาท / ท่าน) - วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งโซระมาจิ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุมิดะ (ไม่รวมค่าเข้า) - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า
» วัดนาริตะซัน - เอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

106
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-ARIGATOU-SAKURA-A5(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26MAR-1APR
 ราคา/ท่าน : 55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,800 บาท
50,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Sakura A5(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» สนามบินฮาเนดะ - พระราชวังอิมพีเรียล - สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) - ตลาดอาเมโยโกะ วีนัสฟอร์ต - โตโยต้า เมก้า เวป - Diver city Tokyo plaza (ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม) - Aqua city & decks (ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบริการ และไม่รวมค่ารถไฟ) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 1: ตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์+ตั๋วรถไฟ ไป - กลับ(ผู้ใหญ่เพิ่ม 2,800 บาท / ท่าน) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 2: ท่องเที่ยวโดยรถไฟ(เพิ่มเงิน 1,000 บาท) วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งโซระมาจิ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุมิดะ(ไม่รวมค่าเข้า) - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า
» โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - สวนสันติภาพ(ชมซากุระ) - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - คาวาคูจิโกะ
» น้ำตกชิไรโตะ - ไร่สตรอเบอรี่ - ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟชินคันเซน - เกียวโต - ช้อปปิ้งสถานีรถไฟเกียวโต
» วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า(ชมซากุระด้านนอก) - เออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

107
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-ARIGATOU-SAKURA-A5(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27MAR-2APR (NRT)
 ราคา/ท่าน : 55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,800 บาท
50,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Sakura A5(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» สนามบินฮาเนดะ - พระราชวังอิมพีเรียล - สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) - ตลาดอาเมโยโกะ วีนัสฟอร์ต - โตโยต้า เมก้า เวป - Diver city Tokyo plaza (ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม) - Aqua city & decks (ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบริการ และไม่รวมค่ารถไฟ) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 1: ตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์+ตั๋วรถไฟ ไป - กลับ(ผู้ใหญ่เพิ่ม 2,800 บาท / ท่าน) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 2: ท่องเที่ยวโดยรถไฟ(เพิ่มเงิน 1,000 บาท) วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งโซระมาจิ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุมิดะ(ไม่รวมค่าเข้า) - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า
» โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - สวนสันติภาพ(ชมซากุระ) - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - คาวาคูจิโกะ
» น้ำตกชิไรโตะ - ไร่สตรอเบอรี่ - ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟชินคันเซน - เกียวโต - ช้อปปิ้งสถานีรถไฟเกียวโต
» วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า(ชมซากุระด้านนอก) - เออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

108
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-ARIGATOU-SAKURA-A5(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29MAR-4APR / 30MAR-5APR / 30MAR-5APR
1-7 APR
 ราคา/ท่าน : 56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,800 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Sakura A5(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» สนามบินฮาเนดะ - พระราชวังอิมพีเรียล - สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) - ตลาดอาเมโยโกะ วีนัสฟอร์ต - โตโยต้า เมก้า เวป - Diver city Tokyo plaza (ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม) - Aqua city & decks (ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบริการ และไม่รวมค่ารถไฟ) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 1: ตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์+ตั๋วรถไฟ ไป - กลับ(ผู้ใหญ่เพิ่ม 2,800 บาท / ท่าน) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 2: ท่องเที่ยวโดยรถไฟ(เพิ่มเงิน 1,000 บาท) วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งโซระมาจิ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุมิดะ(ไม่รวมค่าเข้า) - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า
» โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - สวนสันติภาพ(ชมซากุระ) - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - คาวาคูจิโกะ
» น้ำตกชิไรโตะ - ไร่สตรอเบอรี่ - ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟชินคันเซน - เกียวโต - ช้อปปิ้งสถานีรถไฟเกียวโต
» วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า(ชมซากุระด้านนอก) - เออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

109
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-ARIGATOU-SAKURA-A5(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30MAR-5APR (NRT)
 ราคา/ท่าน : 56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,800 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Sakura A5(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» สนามบินฮาเนดะ - พระราชวังอิมพีเรียล - สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) - ตลาดอาเมโยโกะ วีนัสฟอร์ต - โตโยต้า เมก้า เวป - Diver city Tokyo plaza (ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม) - Aqua city & decks (ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย(ไม่มีรถบริการ และไม่รวมค่ารถไฟ) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 1: ตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์+ตั๋วรถไฟ ไป - กลับ(ผู้ใหญ่เพิ่ม 2,800 บาท / ท่าน) หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม 2: ท่องเที่ยวโดยรถไฟ(เพิ่มเงิน 1,000 บาท) วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งโซระมาจิ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซุมิดะ(ไม่รวมค่าเข้า) - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า
» โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - สวนสันติภาพ(ชมซากุระ) - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - คาวาคูจิโกะ
» น้ำตกชิไรโตะ - ไร่สตรอเบอรี่ - ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟชินคันเซน - เกียวโต - ช้อปปิ้งสถานีรถไฟเกียวโต
» วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า(ชมซากุระด้านนอก) - เออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

110
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-ARIGATOU-A6   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-14 / 13-18 APR
 ราคา/ท่าน : 72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Osaka - Tokyo A6(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)Special Menu ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า(ชมซากุระด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
» นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะ - ไร่สตรอเบอรี่(ทานไม่อั้น) - น้ำตกชิไรโตะ - คาวากูจิโกะ
» ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - สวนสันติภาพ(ชมซากุระ) - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» เทศกาลชมดอกทิวลิป - วัดนิฮอนจิ(พระใหญ่) - เจ้าแม่กวนอิมแห่งอ่าวโตเกียว - มิตซุยเอ้าท์เล็ต หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ มีรถรับ - ส่ง(เพิ่ม 2,800 บาท / ท่าน)
» วัดอาซากุสะ + โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) - เอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

111
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-RE-ARIGATOU-A7   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-18 / 13-19 APR
 ราคา/ท่าน : 72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Re Arigatou Tokyo - Osaka(A7)(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)Special Menu ขาปูยักษ์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» สนามบินฮาเนดะ - วัดอาซากุสะ + โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) - ตลาดอาเมโยโกะ - วีนัสฟอร์ต - โตโยต้า เมก้า เวป - Diver city Tokyo plaza(ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม) - Aqua city & decks (ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์) - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» เทศกาลชมดอกทิวลิป - วัดนิฮอนจิ(พระใหญ่) - เจ้าแม่กวนอิมแห่งอ่าวโตเกียว - มิตซุยเอ้าท์เล็ต หรือ เลือกทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ มีรถรับ - ส่ง(เพิ่มท่านละ 2,800 บาท / ท่าน)
» โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - สวนสันติภาพ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - คาวาคูจิโกะ
» น้ำตกชิไรโตะ - ไร่สตรอเบอรี่ - ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟชินคันเซน - เกียวโต - ช้อปปิ้งสถานีรถไฟ - เกียวโต
» วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า(ชมซากุระด้านนอก) - เออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

112
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-ARIGATOU-A9   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-26 / 21-27 / 22-28 APR / 27APR-3MAY / 28APR-4MAY / 29APR-5MAY / 30APR-6MAY
4-10 / 10-16 / 11-17 / 12-18 / 18-24 / 19-25 MAY
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Japan Alps Osaka Tokyo(A9)(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - อาราชิยา