Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนเมษายน 2560 / 2017 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนเมษายน 2560 / 2017
รายการที่ 1 ถึง 3
จากทั้งหมด 3 รายการ
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2560 / 2017 | เที่ยวญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2560 / 2017
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฮ่องกงแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-HX-WINTER-HOKKAIDO04(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10-15 / 17-22 JAN
14-19 / 17-22 / 21-26 FEB / 24FEB-1MAR
3-8 / 6-11 / 10-15 / 17-22 / 20-25 / 24-29 MAR / 27MAR-1APR / 28MAR-2APR
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ฤดูหนาว : หุบเขาจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเข้าขึ้นสู่ภูเขาไฟอุซุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - สกี รีสอร์ท (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูทาราบะ, ปูขน, ปูซูไว 3 ชนิด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - สนามบินชิโตเสะ - ฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อิสระช้อปปิ้งเจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลต - โนโบริเบ็ทสึ - หุบเขาจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเข้าขึ้นสู่ภูเขาไฟอุซุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - อาบน้ำแร่Onsen
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งDuty Free - สกี รีสอร์ท (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต - สนามบินชิโตเสะ - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ9-TG-HOKKAIDO-KIRORO5D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
23-27 FEB
1-5 / 2-6 / 3-7 / 16-20 / 17-21 / 22-26 MAR / 29MAR-2APR
18-22 / 19-23 APR
ราคา/ท่าน :
54,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
54,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - สเปเชี่ยว ฮอกไกโด ตามรอยหนังดัง “แฟนเดย์” Kiroro Lover’s Sanctuary : หุบเขานรกจิโกกุดานิ (ฉากจ้องตา ส่วนหนึ่งในหนังแฟนเดย์) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - สนุกกับการเล่นหิมะในคิโรโระ รีสอร์ท - นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาอาซาริ - สั่นระฆังแห่งความรัก (ส่วนหนึ่งในฉากหนังแฟนเดย์) - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (ส่วนหนึ่งในฉากหนังแฟนเดย์) / พักสกีรีสอร์ท Kiroro 5 ดาว 2 คืน - พักโรงแรม 1 คืน 4 ดาว / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด / ฟรี! กิจกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง, เล่นสกี(Ski), สโนว์บอร์ด (รวมอุปกรณ์ ชุดเสื้อผ้าครบชุด และLift Ticket 1 Day pass)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชิโตเซ่ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ (ฉากจ้องตา ส่วนหนึ่งในหนังแฟนเดย์) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - พักคิโรโระรีสอร์ท
สนุกกับการเล่นหิมะในคิโรโระ รีสอร์ท - นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาอาซาริ - สั่นระฆังแห่งความรัก (ส่วนหนึ่งในฉากหนังแฟนเดย์) - ฟรี! กิจกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง, เล่นสกี(Ski), สโนว์บอร์ด (รวมอุปกรณ์ ชุดเสื้อผ้าครบชุด และLift Ticket 1 Day pass) - พักคิโรโระรีสอร์ท
เมืองโอตารุ - โรงงานแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ - โรงงานช็อกโกแล็ต - เมืองซัปโปโร - อดีตทำเนียบรัฐบาล - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (ส่วนหนึ่งในฉากหนังแฟนเดย์) - ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ - เข้าที่พัก 4 ดาว
สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ9-TG-HOKKAIDO-KIRORO5D(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 APR 17
ราคา/ท่าน :
56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - สเปเชี่ยว ฮอกไกโด ตามรอยหนังดัง “แฟนเดย์” Kiroro Lover’s Sanctuary : หุบเขานรกจิโกกุดานิ (ฉากจ้องตา ส่วนหนึ่งในหนังแฟนเดย์) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - สนุกกับการเล่นหิมะในคิโรโระ รีสอร์ท - นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาอาซาริ - สั่นระฆังแห่งความรัก (ส่วนหนึ่งในฉากหนังแฟนเดย์) - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (ส่วนหนึ่งในฉากหนังแฟนเดย์) / พักสกีรีสอร์ท Kiroro 5 ดาว 2 คืน - พักโรงแรม 1 คืน 4 ดาว / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด / ฟรี! กิจกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง, เล่นสกี(Ski), สโนว์บอร์ด (รวมอุปกรณ์ ชุดเสื้อผ้าครบชุด และLift Ticket 1 Day pass)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชิโตเซ่ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ (ฉากจ้องตา ส่วนหนึ่งในหนังแฟนเดย์) - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - พักคิโรโระรีสอร์ท
สนุกกับการเล่นหิมะในคิโรโระ รีสอร์ท - นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาอาซาริ - สั่นระฆังแห่งความรัก (ส่วนหนึ่งในฉากหนังแฟนเดย์) - ฟรี! กิจกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง, เล่นสกี(Ski), สโนว์บอร์ด (รวมอุปกรณ์ ชุดเสื้อผ้าครบชุด และLift Ticket 1 Day pass) - พักคิโรโระรีสอร์ท
เมืองโอตารุ - โรงงานแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ - โรงงานช็อกโกแล็ต - เมืองซัปโปโร - อดีตทำเนียบรัฐบาล - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (ส่วนหนึ่งในฉากหนังแฟนเดย์) - ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ - เข้าที่พัก 4 ดาว
สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 3
จากทั้งหมด 3 รายการ
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2560 / 2017,
   โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2560 / 2017
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์เดือนธันวาคม 2559
ทัวร์เดือนมกราคม 2560
ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์เดือนมีนาคม 2560
ทัวร์เดือนเมษายน 2560
ทัวร์เดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์เดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์เดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์เดือนกันยายน 2560
ทัวร์เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794