Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 634 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 | เที่ยวญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self travel-เดินทางเอง
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A52-PKG9N-DIAMOND-YOKOGAMA   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-17 / 17-26 JUL 15
 ราคา/ท่าน : 55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-แพคเกจล่องเรือสำราญระดับโลกDiamond Princess(โยโกฮาม่า - รัสเซีย - โยโกฮาม่า)
» อัตรานี้รวม แพคเกจล่องเรือสำราญDiamond Princessพัก2ท่าน/ห้อง(บนเรือมีบริการอาหารครบมื้อ)(ขึ้นเรือที่โยโกฮาม่า),ภาษีเรือ(Port Fee)ในทุกประเทศ,ค่าServiceของทางเรือ
» อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ,รถShuttle Busรับส่งสนมบินฮาเนดะ - ท่าเรือ - สนามบินฮาเนดะ,ไม่รวมทัวร์เสริมบนฝั่ง,ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น(กรณีที่ผู้เดินทางมิได้ถือหนังสือเดินทางไทย),ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ - แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AD9-CI-CTS08-JP15(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 JUL
21-25 AUG
 ราคา/ท่าน : 45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,800 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido Lavender(CTS08)
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินเถาหยวน,กรุงไทเป - บินภายในสู่สนามบินชิโตเซ่ - ภูเขาไฟโชวะ - ภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ชมพลุไฟจากโรงแรมที่พัก - อาบน้ำแร่Onsen
» โอตารุ - คลองโอตารุ - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - ตึกรัฐบาลเก่า
» เมืองซัปโปโระ - ฟุราโนะ - โทมิตะฟาร์ม - ซัปโปโระ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เรร่าเอาท์เลท - สนามบินชิโตเซ่ - ไทเป - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AD9-CI-CTS08-JP15(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30JUL-3AUG
8-12 / 14-18 AUG
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,800 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hokkaido Lavender(CTS08)
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินเถาหยวน,กรุงไทเป - บินภายในสู่สนามบินชิโตเซ่ - ภูเขาไฟโชวะ - ภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ชมพลุไฟจากโรงแรมที่พัก - อาบน้ำแร่Onsen
» โอตารุ - คลองโอตารุ - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - ตึกรัฐบาลเก่า
» เมืองซัปโปโระ - ฟุราโนะ - โทมิตะฟาร์ม - ซัปโปโระ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เรร่าเอาท์เลท - สนามบินชิโตเซ่ - ไทเป - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AQ8-TZ-PKG3D-OSA-EASY(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29-31 / 31JUL-2AUG
12-14 AUG
 ราคา/ท่าน : 21,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
21,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-แพคเกจโอซาก้า รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่รักอิสระ เที่ยวเอง / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้น ไม่มีไกด์ และทัวร์หน้าทัวร์บริการ / อัตรานี้รวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ, ที่พัก3ดาว, เจ้าหน้าที่รับ - ส่งสนามบิน - ที่พัก - สนามบิน, รถTransferรับส่ง ระหว่างสนามบิน - ที่พัก - สนามบิน
» สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ,โอซาก้า - เจ้าหน้าที่รับท่านเข้าที่พัก
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) - เจ้าหน้าที่รับท่านไปส่งสนามบินคันไซ - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-26 JUL
 ราคา/ท่าน : 30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-"ตามรอยละคร กลกิโมโน" ฟุกุโอกะ - นางาซากิ
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ย่านเทนจิน - นางาซากิ - สวนสันติภาพ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - ไชน่าทาวน์ - จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะ
» นางาซากิ - นั่งรถรางสู่สวนโกลฟเวอร์และสะพานเมงาเนะบาชิ - ช้อปปิ้งไชน่าทาวน์
» ตามรอยละครกลกิโมโนที่ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - โอคาวะชิยามะ - คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AG0-JF-ICHIBAN-JAPAN-I(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 JUL
20-24 AUG
17-21 SEP
 ราคา/ท่าน : 31,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
30,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ichiban I Tokyo ฟรี! Wifi on Bus
» กรุงเทพฯ
» นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด(ล่องสั้น) - ทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซ่า - แวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม6,900เยน/ไม่รวมค่าพาหนะ)
» วัดนาริตะซัง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AG0-JF-ICHIBAN-JAPAN-I(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน : 35,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
34,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ichiban I Tokyo ฟรี! Wifi on Bus
» กรุงเทพฯ
» นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด(ล่องสั้น) - ทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซ่า - แวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม6,900เยน/ไม่รวมค่าพาหนะ)
» วัดนาริตะซัง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AG0-JF-ICHIBAN-JAPAN-IV(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 JUL
19-24 AUG
23-28 SEP
 ราคา/ท่าน : 53,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
52,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ichiban IV โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - นาโกย่า
» นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ทาคายามาจินยะ - ซันมาชิซูจิ
» มัตซึโมโต้ - ชมหน้าปราสาทมัตซึโมโต้ - นั่งรถไฟ - โตเกียว
» โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - โตเกียวสกาย ทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» นาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนพลาซ่า - นาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AG0-JF-ICHIBAN-JAPAN-I-PRO   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน : 31,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
31,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Ichiban I Pro
» กรุงเทพฯ
» นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด(ล่องสั้น) - ทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
» ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซ่า - แวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระตามอัธยาศัยทั้งวัน(ไม่มีรถบริการ)
» วัดนาริตะซัง - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AG0-TG-ICIBAN-SAKURA(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-27 JUL
 ราคา/ท่าน : 56,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
55,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Inchban Sakura นาโกย่า - ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - ชมซากุระ - เกียวโต - โอซาก้า/ฟรีWifiบนรถ
» สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
» นาโกย่า - ทาคายาม่า - ทาคายามาจินยะ - ซันมาชิซูจิ - อาบน้ำแร่Onsen
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เกียวโต - สวนอาราชิยาม่า - ชมดอกซากุระ
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ถนนกิออน
» วัดคินคาคุจิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - สนามบิน - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
คาเธ่ย์แปซิฟิค
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AG0-CX-ICHIBAN-JAPAN-II(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-19 JUL
19-24 AUG
23-28 SEP
 ราคา/ท่าน : 52,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
51,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Inchiban โอซาก้า - นารา - เกียวโต - โตเกียว
» สนามบินสุวรรณภูมิ,กรุงเทพฯ - สนามบินCheak Lap Kok
» สนามบินคันไซ - วัดโทไดจิ - ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ช้อปปิ้งย่านถนนกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคินคาคุจิ - ช้อปปิ้งห้างจัสโก้อิออน - นาโกย่า
» นาโกย่า - ทะเลสาบฮามานะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลัด(ล่องสั้น) - ทะเลสาบอาชิ - อาบน้ำแร่Onsen
» ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซ่า - แวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดนาริตะซัง - สนามบินฮาเนดะ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินCheak Lap Kok,ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XW-นกสกู๊ต
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-TZ-OSA-SUPER-SAVE3D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-12 / 12-14 JUL
 ราคา/ท่าน : 18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-WOW OSAKA SUPER SAVE เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ,สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ,โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง,กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-JL-GOLDEN-OSA-TYO-LAVENDER   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 / 16-21 / 23-28 JUL
11-16 / 18-25 / 25-30 AUG
2-7 / 8-13 SEP / 29SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน : 37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Osaka - Tokyo - Lavender เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ,สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลโทริอิ - ปราสาททอง - นาโงย่า - ช้อปปิ้งนาโงย่า - ห้างฯอิออนจัสโก้
» นาโงย่า - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ
» ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑ์Earth Quake Museum
» โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - เมืองโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-XJ-PRO-FLOWER-HOKKAIDO5D-JUL   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-15 JUL
 ราคา/ท่าน : 31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-FLOWER FESTIVAL HOKKAIDO Special Menu บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» ชิโตเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต - Ramen Village - อาซาฮิกาว่า
» พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - ซับโปโร
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินชินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-XJ-FLOWER-HOKKAIDO5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 JUL / 28JUL-1AUG / 30JUL-3AUG
14-18 AUG
 ราคา/ท่าน : 37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-FLOWER FESTIVAL HOKKAIDO Special Menu บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - Onsen
» อาซาฮิกาว่า - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - ซับโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» สนามบินชินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-XJ-FLOWER-HOKKAIDO6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 JUL
 ราคา/ท่าน : 42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-FLOWER FESTIVAL HOKKAIDO Special Menu บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง
» อาซาฮิกาว่า - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - ฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม - ซับโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)อิสระช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์
» สนามบินชินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-XJ-FLOWER-HOKKAIDO6D(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-23 JUL
 ราคา/ท่าน : 44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-FLOWER FESTIVAL HOKKAIDO Special Menu บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
» ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง
» อาซาฮิกาว่า - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - ฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม - ซับโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)อิสระช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์
» สนามบินชินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-JL-TYO-DREAM-DESTINATION   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 JUL
 ราคา/ท่าน : 35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Dream Destination(โตเกียว)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ไม่อั้น
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ฮาเนดะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - โอไดบะ
» ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-LAVENDER(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-23 / 26-30 JUL
 ราคา/ท่าน : 24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Super Save พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-LAVENDER(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 / 9-13 / 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 JUL
 ราคา/ท่าน : 28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Super Save พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-LAVENDER(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-2AUG / 30JUL-3AUG
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Super Save พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-JL-EXCITED-TYO-NGO5D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 / 16-20 / 23-27 JUL / 30JUL-3AUG
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-EXCITED TOKYO NAGOYA
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ - ห้างฯอิออนจัสโก้
» นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - นาโกย่า
» นาโกย่า - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
» สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-JF-INSIDE-TYO6D-LAVENDER(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 / 12-17 / 18-23 / 19-24 / 25-30 / 26-31 JUL
 ราคา/ท่าน : 33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Inside Tokyo(พักออนเซ็น1คืน+เมืองนาริตะ3คืน)พิเศษ อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ หรือหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» คามาคุระ - นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โอไดบะ - ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม:ดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่มท่านละ2,700บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» วัดนาริตะซัน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-3K-FUKUOKA-BEPPU5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558  #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 / 10-14 / 17-21 / 24-28 JUL
 ราคา/ท่าน : 25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เกาะใต้ คิวชู - ฟุกุโอกะ - เปปปุ เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น
» บ่อน้ำพุร้อน - ชิโนอิเกะจิโกกุ - บ่อทะเลเดือดยูมิจิโกกุ - เมืองคุมาโมโต้ - วนอุทยานแห่งชาติอะโสะ - พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโสะ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งDuty Free,Marinoa City Outlet
» อิสระช้อปปิ้งห้างคะแนลซิตี้,เทนจินช้อปปิ้งมอลล์ เต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-3K-FUKUOKA-BEPPU5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31JUL-4AUG
6-10 / 20-24 AUG / 28AUG-1SEP
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เกาะใต้ คิวชู - ฟุกุโอกะ - เปปปุ เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - แช่ออนเซ็น
» บ่อน้ำพุร้อน - ชิโนอิเกะจิโกกุ - บ่อทะเลเดือดยูมิจิโกกุ - เมืองคุมาโมโต้ - วนอุทยานแห่งชาติอะโสะ - พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโสะ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งDuty Free,Marinoa City Outlet
» อิสระช้อปปิ้งห้างคะแนลซิตี้,เทนจินช้อปปิ้งมอลล์ เต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-JL-HILIGHT-TAKAYAMA-LAVENDER   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 / 15-20 / 22-27 JUL / 29JUL-3AUG
 ราคา/ท่าน : 37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Takayama Lavender เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
» มัตซึโมโต้ - ปราสาทมัตซึโมโต้(ไม่รวมค่าเข้า) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-JL-HOKKAIDO-TYO6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 / 14-19 / 21-26 JUL
 ราคา/ท่าน : 51,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เที่ยวจุใจกับไฮไลต์2เมืองใหญ่(Hokkaido - Tokyo)พิเศษ ทานปู3อย่างปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนาโกย่า หรือแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินคันไซ - สนามบินชิโตเสะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองบิเอะ - เมืองฟูราโน่ - ชมดอกไม้ที่โทมิตะ ฟาร์ม - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» เมืองซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ - บินภายในสู่สนามบินฮาเนดะ,โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - ห้างอิออน จัสโก้ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-JL-HOKKAIDO-TYO6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน : 52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เที่ยวจุใจกับไฮไลต์2เมืองใหญ่(Hokkaido - Tokyo)พิเศษ ทานปู3อย่างปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว
» กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนาโกย่า หรือแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินคันไซ - สนามบินชิโตเสะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองบิเอะ - เมืองฟูราโน่ - ชมดอกไม้ที่โทมิตะ ฟาร์ม - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» เมืองซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ - บินภายในสู่สนามบินฮาเนดะ,โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - ห้างอิออน จัสโก้ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A18-TG-PRO-TYO-SAWARA7D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-20 / 17-23 JUL
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Super Promotion Tokyo
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินฮาเนดะ - เมืองเก่าซาวาระ - ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - คินุกาวะ - อาบน้ำแร่Onsen
» นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - น้ำตกเคกอน - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์,ดิสนีย์ซี(ไม่รวมค่าเข้า,ค่าเดินทาง)
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
» เมืองคาวาโงะเอะ - มิชซุยเอ้าท์เล็ต - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» สนามบินสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A18-TG-TYO-OSA-DISNEY7D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-4AUG
 ราคา/ท่าน : 55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนาริตะ - ชมด้านนอกพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซะ - ตึกเมโทรโพลิแทน - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» โตเกียวดีสนีย์แลนด์(เต็มวัน)
» วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เลท
» ภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบฮามานะ - รถไฟด่วนชิงคันเซ็น - นาโกย่า
» วัดน้ำใส - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ห้างอิออน
» สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรณภูมิ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A18-TG-HOKKAIDO-LAVENDER7D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-20 / 21-27 JUL
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินฮาเนดะ - บินภายในสู่สนามบินชิโตเซ่ - โดราเอมอนวาคุวาคุ สกายพาร์ค - หมู่บ้านไอนุ - ทะเลสาบโทยะ
» นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - โรงงานช็อกโกแล็ต - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลท
» ฟูราโน - โทมิตะฟาร์ม(ชมทุ่งดอกไม้) - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาโบราณ
» อิสระช้อปปิ้ง หรือชมเมืองซัปโปโร(เต็มวัน
» เมืองโอตารุ - โรงงานแก้วและกล่องดนตรี - ศาลเจ้าฮอกไกโด - สนามบินชิโตเซ่
» บินภายในสู่สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A18-TG-HOKKAIDO-11JUL   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 JUL
 ราคา/ท่าน : 61,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินชิโตเซ่ - เมืองอาซาฮีกาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - คามิกาว่าไอซ์พาวิลเลี่ยน - โซอุนเคียว
» เมืองฟูราโน - โรงงานชีสฟุราโน่(สนุกสนานกับการทำไอศครีมหรือเนย) - โทมิตะฟาร์ม - ทุ่งดอกไม้ - มิตซุยเอ้าท์เลท
» อิสระช้อปปิ้ง หรือชมเมืองซัปโปโร(เต็มวัน)
» เมืองโอตารุ - โรงงานแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแล็ต - อดีตทำเนียบรัฐบาล - หอนาฬิกาโบราณ
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A31-TG-BLOOMING-HOKKAIDO-LAVENDER(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 JUL
 ราคา/ท่าน : 57,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Blooming Hokkaido Lavender(Asahikawa Biei Furano Otaru Saporo)(TG670:2345 - 0830/TG671:1045 - 1545)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซ่ - โรงงานเหล้าสาเก - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - น้ำตกกิงกะ&น้ำตกริวเซย์ - โซอุนเคียว - อาบน้ำแร่Onsen
» บิเอะ - Blue Pond - สวนดอกไม้ชิคิไซ - นั่งรถไฟJR(บิเอะ - ฟุราโน่) - ฟาร์มโทมิตะ - ซัปโปโร
» เมืองโอตารุ - คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแล็ต - ชิโตเซ่
» ตลาดเช้า - สวนยูริกาฮาระ - อดีตที่ว่าการรัฐบาล - หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ทานุกิโคจิ - ซึซึกิโนะ
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A31-TG-SUMMER-HONSHU3N(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-SUMMER HONSHU(OSA - TYO)(TG622:2315 - 0625/TG677:1725 - 2125)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์“ปูมัตสึบะ”1ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
» กรุงเทพฯ
» โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» วนอุทยานฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมะเอ้าเล็ต - อิซาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
» วัดอาซะกุซ่าคันนอน - โตเกียว สกาย ทรี - เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A31-TG-RE-SUMMER-HONSHU3N   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558  #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 JUL
26-31 AUG
16-21 SEP
 ราคา/ท่าน : 35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-RE SUMMER HONSHU(TYO - OSA)(TG640หรือTG642:2350 - 0810/TG673:0030 - 0420)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์“ปูซูไว”1ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินคันไซ - นาริตะ - โตเกียว - พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
» วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อิซาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิสถานีที่5 - โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - คันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A31-TG-RE-SUMMER-HONSHU3N-28JUL   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558  #ลดราคา  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-RE SUMMER HONSHU (TYO - OSA)TG682:2245 - 0655 - TG673:030 - 0420 เมนูพิเศษ บุฟเฟต์“ปูซูไว”1ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด ฟรี!Wifiบนรถ
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮาเนดะ - พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
» ศาลเจ้าฮาโกเน่ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อิซาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิสถานีที่5 - โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - คันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A31-TG-KANSAI-SURPRISE   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28JUL-2AUG
18-23 / 25-30 AUG
1-6 / 8-13 / 16-21 / 24-29 SEP
 ราคา/ท่าน : 30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-KANSAI SURPRISE
» กรุงเทพฯ
» สนามบินคันไซ,เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททองคินคาคุจิ - ย่านกิออน - สถานีรถไฟเกียวโต
» วัดโทไดจิ - สวนสาธารณะนารา - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ช้อปปิ้งไดมารู - โอซาก้า
» โกเบ - สะพานอะคาชิไคเคียว - ไมโกะมารีน - โกเบฮาเบอร์แลนด์ - ย่านเทมโปซาน - คันไซ
» ช้อปปิ้งริงกุเอ้าท์เล็ท - เอออน พลาซ่า - สนามบินคันไซ(เดินทางโดยHotel Shuttle Bus) หรือOption Tour:สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน(ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทาง)
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A31-TG-KANTO-DF(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-19 JUL / 28JUL-1AUG
26-30 AUG
2-6 SEP / 30SEP-4OCT
 ราคา/ท่าน : 32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-KANTO DAY FLIGHT เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว/ฟรีWifiบนรถ
» กรุงเทพฯ - นาริตะ - เอออน พลาซ่า - นาริตะ
» วัดอาซะกุซ่า - โตเกียวสกายทรี - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โกเทมะเอ้าเล็ต - คาวาคูชิโกะ - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» โตเกียว - อิสระ1วัน หรือOption Tourโตเกียวดิสนีย์แลนด์ สตูดิโอ2,600. - /ท่าน(ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» นาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-XJ-SUPER-PRO-TYO-OSA6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-29 JUL
 ราคา/ท่าน : 31,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-TOKYO - OSAKA LAVENDER
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ
»  อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมดอกลาเวนเดอร์ - ชิสุโอกะ - เมืองนาโงย่า - ช้อปปิ้งอิออน
» อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-XJ-SUPER-PRO-TYO-OSA6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31JUL-5AUG
 ราคา/ท่าน : 32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-TOKYO - OSAKA LAVENDER
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ
»  อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมดอกลาเวนเดอร์ - ชิสุโอกะ - เมืองนาโงย่า - ช้อปปิ้งอิออน
» อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-TG-COLORFUL-HOKKAIDO6D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-17 / 13-18 / 17-22 / 20-25 / 23-28 / 24-29 JUL / 27JUL-1AUG / 31JUL-5AUG
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-COLORFUL HOKKAIDO เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - อาบน้ำแร่Onsen
» ศิลปะบนทุ่งนา - เมืองบิเอ - สวนดอกไม้ชิคิไซ - เมืองฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - เมืองซัปโปโร
» เมืองโนโบริเบ็ตซึ - หุบเขานรก - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะซินซัง - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-TG-GOOD-DAY-TYO-LAVENDER   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 /10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28 JUL
 ราคา/ท่าน : 33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Tokyo Lavender
» กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ - เมืองนาริตะ
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมดอกลาเวนเดอร์ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - อาบน้ำแร่
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้ง
» อิสระ1วัน หรือเลือกซื้อOptional Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(เพิ่ม2,900. - /ท่านรวมค่าเดินทางโดยรถไฟ)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

43
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-TG-GOOD-DAY-TYO-OSA5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 / 18-22 / 25-29 JUL
1-5 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27-31 AUG / 29AUG-2SEP
3-7 / 5-9 / 10-14 / 12-16 / 19-23 / 24-28 / 26-30 SEP
 ราคา/ท่าน : 36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Goodday Tokyo Osaka Flower Lover / บินเช้าA380 สะสมไมล์ 50%
» กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ - เมืองนาริตะ
» โตเกียว - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซ่า - ช้อปปิ้ง - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมดอกไม้สวนคาเกะงาวาคาโชเอน - นาโกย่า - ห้างจัสโก้อิออน
» เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งโอซาก้า
» เมืองโอซาก้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

44
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
D7-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-D7-HOKKAIDO-FLOWER-FINVER   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : D7-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 JUL
 ราคา/ท่าน : 35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-HOKKAIDO FLOWER BLOOM FINVER Special Menu บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - แช่น้ำแร่Onsen
» ศิลปะบนทุ่งนา - สวนดอกไม้ชิคิไซ - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - ซัปโปโร
» โอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี[ไกด์พาเที่ยวด้วยรถไฟ / อัตรานี้ไม่รวมค่าเดินทางด้วยรถไฟ ประมาณ 2,000 เยน] หรือ อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

45
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
D7-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-D7-HOKKAIDO-COLORFUL-FINVER   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : D7-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 / 23-28 / 24-29 / 25-30 JUL
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-HOKKAIDO COLORFUL FRUITY FINVER Special Menu บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด / พักโรงแรมOnsen 2 คืน
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - แช่น้ำแร่Onsen
» ศิลปะบนทุ่งนา - เมืองบิเอ - สวนดอกไม้ชิคิไซ - เมืองฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - ทุ่งดอกดอกไม้หลากสี - Special! ทานเมล่อนแห่งเมืองยูบาริ - เมืองซัปโปโร
» เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - หมู่บ้านชาวไอนุ - ฟาร์มเชอรี่ - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - แช่น้ำแร่Onsen
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

46
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-JL-COLORFUL-HOKKAIDO-CHERRY7D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-13 JUL / 30JUL-5AUG
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-COLORFUL HOKKAIDO CHERRY เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3ชนิด
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮาเนดะ - บินภายในสู่สนามบินชิโตเซะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - หมู่บ้านชาวไอนุ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาฮาโกดาเตะ - อาบน้่ำแร่Onsen
» ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดง - ฟาร์มเชอรี่ - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - แช่น้ำแร่Onsen
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
» โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ - เมืองบิเอ - สวนดอกไม้ชิคิไซ - เมืองฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - ชมทุ่งดอกดอกไม้หลากสี - ศิลปะบนทุ่งนา - เมืองโซอุนเคียว - แช่น้ำแร่Onsen
» น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินอาซาฮิกาว่า - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

47
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-TG-ECO-TYO-LAVENDER6D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-22 / 24-29 JUL
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Eco Tokyo Lavender เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» เมืองนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - ชมดอกลาเวนเดอร์ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งเครื่งอใช้ไฟฟ้า
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(เพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

48
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-TG-HI-JAPAN-B-LAVENDER6D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558  #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 / 14-19 / 21-26 JUL
 ราคา/ท่าน : 43,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Japan B Lavender / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ - เมืองนาโงย่า
» นาโงย่า - นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» อิสระช้อปปิ้ง1วัน (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Disneyland(เพิ่ม2,900 บาท/ท่านรวมรถไฟในการเดินทาง)
» วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

49
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-JL-SPECIAL-TAKAYAMA-OSA6D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-28 JUL
18-23 AUG
2-7 / 8-13 SEP / 28SEP-3OCT
 ราคา/ท่าน : 35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Special Takayama Osaka
» กรุงเทพฯ
» เมืองนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านLittle Kyoto - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองอิชิกาว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» สวนเคนโระคุเอ็น - จังหวัดฟุกุอิ - หน้าผาโทจินโบ - เมืองโอซาก้า
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(เพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

50
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-TG-HILIGHT-JAPAN-C6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-30 JUL / 30JUL-4AUG
 ราคา/ท่าน : 48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Japan C โอซาก้า - โตเกียว เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
» สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(โซนใหม่!The Wizarding World of Harry Potter) - เมืองนาโงย่า
» นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» นาริตะ - วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

51
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-JL-HI-JAPAN-C-LAVENDER6D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 / 24-29 JUL
 ราคา/ท่าน : 45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Hilight Japan C Lavender โอซาก้า - โตเกียว เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินคันไซ,โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(โซนใหม่!The Wizarding World of Harry Potter) - เมืองนาโงย่า
» นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - ชมดอกลาเวนเดอร์ - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2900บาท/ท่าน)
» วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

52
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-JL-SPECAIL-HILIGHT-JAPAN-A   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 JUL
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Special Hilight Japan A(โตเกียว - โอซาก้า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ / JL034:2155 - 0605,JL727:0055 - 0445
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฮาเนดะ,เมืองโตเกียว - ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล - ย่านชินจูกุ
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - ทะเลสาบฮามานา - เมืองนาโกย่า
» เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

53
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A66-TG-LOVELY-FLOWER-KYUSHU(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-14 / 17-21 / 24-28 /31JUL-4AUG
21-25 AUG / 28AUG-1SEP
4-9 / 11-15 / 18-22 / 25-29 SEP
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-LOVELY FLOWER KYUSHU
» กรุงเทพฯ
» สนามบินฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอินเมืองเบปปุ - ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ - อาบน้ำแร่
» สวนดอกไม้คูจู - ทุ่งดอกไม้หลากสี - เมืองคุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้
» อิสระช้อปปิ้งในเมืองฟุคุโอกะ (ไม่มีรถบริการ)
» เมืองฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

54
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A98-TG-HOKKAIDO-LAVERDER-H5   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 / 9-14 / 14-19 JUL / 27JUL-1AUG
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Lavender Hokkaido(H5)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์(งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซะ - โดซาน อิจิบะ - อาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - หมู่บ้านราเมน - ภูเขาคุโรดาเกะ - น้ำตกริวเซย์ - น้ำตกกิงกะ
» ภูเขาคุโรดาเกะ(นั่งกระเช้า) - บิเอะ - สวนดอกไม้ชิคิไซ - สระน้ำสีน้ำเงิน - นั่งรถไฟ JR TRAINจากบิเอะสู่ฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - โรงงานชีส - อาบน้ำแร่Onsen
» คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำ - ช้อปปิ้งซาไคมาจิ - ภูเขาไฟอุสุ - หมีสีน้ำตาล
» จิโกกุดานิ - หมู่บ้านไอนุ - โรงานช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ - เจอาร์ ทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ+ซูซูกิโนะ
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

55
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A98-TG-ARIGATOU-A12   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-13 JUL
 ราคา/ท่าน : 47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Lavender Osaka Tokyo(A12)(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายรูปด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ช้อปปิ้งสถานีรถไฟเกียวโต - นาโกย่า
» ทะเลสาบฮามานะ - น้ำตกชิไรโตะ - โอชิโนะฮัคไค - ถ่ายรูปสวนยิกิซากิ และสวนโออิชิ(ลาเวนเดอร์) - อาบน้ำแร่Onsen
» สวนยิกิซากิและสวนโออิชิ(ลาเวนเดอร์) - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» Mother Farm - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า
» คามาคูระ - นมัสการหลวงพ่อโต - Diver city Tokyo plaza - Aqua CityและDecks - เอออนพลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ
» สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

56
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A98-TG-ARIGATOU-A13   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-14 / 15-21 / 22-28 JUL / 29 JUL-4AUG
19-25 AUG / 26AUG-1SEP
2-8 / 9-15 / 16-22 / 23-29 SEP
 ราคา/ท่าน : 44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Arigatou Osaka Tokyo(A13)(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายรูปด้านนอก) - ช้อปปิ้งอุเมดะ - ช้อปปิ้งเทนจินบาชิโชเทนไก - ช้อปปิ้งนัมบะ,ชินไซบาชิ - ช้อปปิ้งชินเซไก(ถ่ายรูปหอคอยซึเทนคาขุ) หรือOption Tour:ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน(ชำระเพิ่ม2,400บาท/ท่านรวมรถรับ - ส่งแล้ว)
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ทะเลสาบฮามานะ - น้ำตกชิไรโตะ - ศาลเจ้าฟูจิ - คาวาคูจิโกะ - อาบน้ำแร่Onsen
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - โอชิโนะฮัคไค - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระเต็มวัน หรือOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2,600บาท/ท่านรวมตั๋วรถไฟในการเดินทางแล้ว)
» วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - Diver city Tokyo Plaza(ถ่ายรูปกันดั้ม) - Aqua city และDecks(ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์) - เอออน พลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ
» สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

57
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A52-TG-HOKKAIDO6D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-12 / 10-15 JUL
 ราคา/ท่าน : 64,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
61,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/58,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด(ชมลาเวนเดอร์)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชิโตเซ่ - อาซาฮิคาว่า - คามิกาว่า - คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน - หุบผาโซอุนเคียว - อาบน้ำแร่Onsen
» น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - เมืองยูบาริ - อาบน้ำแร่Onsen
» โรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
» ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

58
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A52-TG-HOKKAIDO-LAVENDER6D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27JUL-1AUG
 ราคา/ท่าน : 67,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
64,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด - ลาเวนเดอร์ เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเซ่ - อาซาฮิคาว่า - คามิกาว่า - คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน - โซอุนเคียว - อาบน้ำแร่Onsen
» ชมน้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซย์ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - ยูบาริ - อาบน้ำแร่Onsen
» โรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
» ซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

59
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A52-TG-HOKKAIDO-LAVENDER5D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-21 JUL
 ราคา/ท่าน : 56,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
53,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด - ลาเวนเดอร์ เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเซ่ - เมืองอาซาฮิคาว่า - ถ้ำน้ำแข็งไอซ์ พาวิเลียน - หุบผาโซอุนเคียว - อาบน้ำแร่Onsen
» ชมน้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซย์ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - ยูบาริ - อาบน้ำแร่Onsen
» โรงงานช็อกโกแล็ต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ซัปโปโร - ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

60
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A52-CI-HOKKAIDO5D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28JUL-1AUG / 30JUL-3AUG
 ราคา/ท่าน : 55,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
52,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เที่ยว2ประเทศ(ไต้หวัน+ฮอกไกโด) เมนูพิเศษ ชาบูชาบู,ขาปูยักษ์อิ่มไม่อั้น
» กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน,ไทเป - ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
» สนามบินเถาหยวน - บินภายในสู่สนามบินชิโตเซ่,ฮอกไกโด - เมืองคามิกาว่า - คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน - หุบผาโซอุนเคียว - อาบน้ำแร่Onsen
» น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ - เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - ซาโฮโร่ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่Onsen
» โรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ซัปโปโร - ซูซูกิโนะ
» ตึกรัฐบาล - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ชิโตเซ่ - ไทเป - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

61
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-25 JUL / 28JUL-1AUG
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท - Gotemba Premium Outlet - อาบน้ำแร่Onsen
» คาวาคูชิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» อิสระช้อปปิ้ง1วัน หรือทัวร์เสริม:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2,400บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

62
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AA9-HB-TYO-FLOWERS5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-11 JUL
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-เทศกาลดอกไม้ - โตเกียว
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - อาบน้ำแร่Onsen
» คาวาคูชิโกะ - ชมทุ่งดอกไม้(ตามฤดูกาล) - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» อิสระช้อปปิ้ง1วัน หรือทัวร์เสริม:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2,400บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

63
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI8-JF-LAVENDER-TYO5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 / 9-13 JUL
 ราคา/ท่าน : 27,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
27,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Lavender Tokyo เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ,โตเกียว - ฮาโกเนะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - Gotemba Premium Outlet - แช่น้ำแร่ร้อน
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น5(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์หรือวัดอาซากุสะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกทัวร์เสริม:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,600บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
» โตเกียว - ศูนย์การค้าอิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

64
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI8-JF-BEAUTIFUL-TYO(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-19 / 16-20 / 23-27 JUL
 ราคา/ท่าน : 29,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
29,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Beautiful Tokyo เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์(จอง+มัดจำตั้งแต่6มิ.ย.ลด2000บาทจากราคาปกติ)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ,โตเกียว - ฮาโกเนะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเนะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - Gotemba Premium Outlet - แช่น้ำแร่ร้อน
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - วัดอาซากุสะ - จุดชมวิวTokyo Sky Tree - ช้อปปิ้งชินจุกุ
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกทัวร์เสริม:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,600บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
» โตเกียว - ศูนย์การค้าอิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

65
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI8-JF-BEAUTIFUL-TYO(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JF-เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29JUL-2AUG / 30JUL-3AUG
 ราคา/ท่าน : 32,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
32,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น-Beautiful Tokyo เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนาริตะ,โตเกียว - ฮาโกเนะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเนะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - Gotemba Premium Outlet - แช่น้ำแร่ร้อน
» ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - วัดอาซากุสะ - จุดชมวิวTokyo Sky Tree - ช้อปปิ้งชินจุกุ
» อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกทัวร์เสริม:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,600บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
» โตเกียว - ศูนย์การค้าอิออน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2558 / 2015

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015,
   โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 / 2015
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794