Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟใหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟใหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ทัวร์ญี่ปุ่น
 แพคเกจทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560 / 2017 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 55 รายการ
Next Last
 

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017 | เที่ยวญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-LAVENDER-HOKKAIDO20
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30JUL-3AUG
ราคา/ท่าน :
45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - โทมิตะ ฟาร์ม - เนินเขาชิกิไซ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต - Duty Free

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโตเสะ - เมืองซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - เมืองฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม
พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - เนินเขาชิกิไซ
เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - Duty Free
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-LAVENDER-HOKKAIDO21(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
26-31 JUL
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - โทมิตะ ฟาร์ม - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโตเสะ - เมืองซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - เมืองฟูราโน่ - โทมิตะ ฟาร์ม
พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า - เมืองบิเอะ - เนินเขาชิกิไซ
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - Duty Free
อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(A)(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 24JUL17-24JUL17 / 02SEP17-13OCT17
ราคา/ท่าน :
15,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
11,700 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,700 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Club Room 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(B)(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 24JUL17-24JUL17 / 02SEP17-13OCT17
ราคา/ท่าน :
16,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
12,300 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,300 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Club Room with Tatami 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(C)(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 24JUL17-24JUL17 / 02SEP17-13OCT17
ราคา/ท่าน :
17,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Deluxe Twin/ Deluxe Quad 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(D)(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 24JUL17-24JUL17 / 02SEP17-13OCT17
ราคา/ท่าน :
22,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
15,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Suite 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(A)(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 23JUL17-11AUG17 / 19AUG17-01SEP17
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
14,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Club Room 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(B)(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 23JUL17-11AUG17 / 19AUG17-01SEP17
ราคา/ท่าน :
21,300 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
15,100 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,100 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Club Room with Tatami 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(C)(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 23JUL17-11AUG17 / 19AUG17-01SEP17
ราคา/ท่าน :
22,700 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Deluxe Twin/ Deluxe Quad 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(D)(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 23JUL17-11AUG17 / 19AUG17-01SEP17
ราคา/ท่าน :
29,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
20,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Suite 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(A)(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 24JUL17-24JUL17 / 02SEP17-13OCT17
ราคา/ท่าน :
47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
44,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Club Room 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (รวมตั๋วเครื่องบิน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - สนามบินชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(B)(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 24JUL17-24JUL17 / 02SEP17-13OCT17
ราคา/ท่าน :
48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
45,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Club Room with Tatami 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (รวมตั๋วเครื่องบิน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - สนามบินชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(C)(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 24JUL17-24JUL17 / 02SEP17-13OCT17
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
45,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Deluxe Twin/ Deluxe Quad 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (รวมตั๋วเครื่องบิน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - สนามบินชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(D)(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 24JUL17-24JUL17 / 02SEP17-13OCT17
ราคา/ท่าน :
54,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
48,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Suite 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (รวมตั๋วเครื่องบิน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - สนามบินชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(A)(5)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 23JUL17-11AUG17 / 19AUG17-01SEP17
ราคา/ท่าน :
47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
44,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Club Room 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (รวมตั๋วเครื่องบิน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - สนามบินชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(B)(5)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 23JUL17-11AUG17 / 19AUG17-01SEP17
ราคา/ท่าน :
48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
45,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Club Room with Tatami 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (รวมตั๋วเครื่องบิน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - สนามบินชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(C)(5)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 23JUL17-11AUG17 / 19AUG17-01SEP17
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
45,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Deluxe Twin/ Deluxe Quad 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (รวมตั๋วเครื่องบิน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - สนามบินชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THJ003-TG-PKG3D-SAHORO(D)(5)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 23JUL17-11AUG17 / 19AUG17-01SEP17
ราคา/ท่าน :
54,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
48,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจที่พักญี่ปุ่น คลับเมด ซาโฮโร, ฮอกไกโด 4 ดาว ห้อง Suite 3 วัน 2 คืน รวมอาหาร เครื่องดื่มตลอดวัน แบบ ออล อินคลูซีฟ (รวมตั๋วเครื่องบิน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชิโตะเซะ - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท
อำลาที่พัก - สนามบินชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป / อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ที่พัก 2 คืน - ฟรี อาหารเลิศรส 3 มื้อต่อวัน และเครื่องดื่มทุกชนิดอาทิ ไวน์, เบียร์ ดื่มได้ไม่จำกัด (เฉพาะมื้อกลางวัน และมื้อเย็น) - ของว่างและเครื่องดื่มไม่จำกัดระหว่างวัน (Snack Bar) - กิจกรรมกีฬาเล่นได้อย่างหลากหลายมีครูฝึกสอนผู้ชำนาญคอยให้คำแนะนำ - ความบันเทิงยามเย็น ทุกค่ำคืน (การแสดงโชว์ โดยจีโอนานาชาติ) / Promotion จอง และชำระค่าเดินทางยอดเต็ม ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
26-31 JUL
ราคา/ท่าน :
30,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
30,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค - สวนดอกไม้ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - วัดอาซากุสะ - สะพานสายรุ้ง - โอไดบะ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ - ช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าโรงแรมที่พัก
นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค - แช่น้ำแร่ Onsen
สวนดอกไม้ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับ โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม โตเกียว ดีสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2,700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
สะพานสายรุ้ง - โอไดบะ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ - Aeon Shopping Mall - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26-30 / 27-31 JUL / 28JUL-1AUG
2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 AUG / 30AUG-3SEP / 31AUG-4SEP
ราคา/ท่าน :
26,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
26,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว Full Day : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค - สวนดอกไม้ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - วัดอาซากุสะ - สักการะพระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ - ช้อปปิ้ง อิออน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าโรงแรมที่พัก
สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค - แช่น้ำแร่ Onsen
สวนดอกไม้ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับ โตเกียว สกาย ทรี - ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
สักการะพระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ - เมืองนาริตะ - ช้อปปิ้ง อิออน - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29JUL-2AUG
ราคา/ท่าน :
20,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
20,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ : วัดนาริตะซัง - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน / พัก นาริตะ 1 คืน - ฟูจิ 1 คืน - โตเกียว 1 คืน / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ และ ปลาดิบ หรือ ซูชิ แบบไม่อั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ - เข้าโรงแรมที่พัก
นาริตะ - วัดนาริตะซัง - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - แช่น้ำแร่ Onsen
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม โตเกียว ดีสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2,700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30JUL-3AUG
ราคา/ท่าน :
35,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
35,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟาร์มโทมิตะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เนินสี่ฤดู - เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สระอะโออิเคะ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - คลองโอตารุ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เนินสี่ฤดู - เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สระอะโออิเคะ - เมืองอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์
สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ - น้ำตกริวเซย์ - น้ำตกกิงกะ
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ
สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
26-31 JUL
ราคา/ท่าน :
39,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
39,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟาร์มโทมิตะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เนินสี่ฤดู - เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สระอะโออิเคะ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - คลองโอตารุ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เนินสี่ฤดู - เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สระอะโออิเคะ - เมืองอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์
สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ - น้ำตกริวเซย์ - น้ำตกกิงกะ
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ
ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิสชุยเอาเล้ตท์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด
สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30JUL-2AUG
ราคา/ท่าน :
22,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
22,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - สวนป่าไผ่ - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - เอ็กซ์โปซิตี้ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ชินไซบาชิ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ปราสาทโอซาก้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - ริงกุเอ้าเล็ท
อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - เอ็กซ์โปซิตี้
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ชินไซบาชิ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 55 รายการ
Next Last
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017,
   โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์เดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์เดือนกันยายน 2560
ทัวร์เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์เดือนธันวาคม 2560
ทัวร์เดือนมกราคม 2561
ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์เดือนมีนาคม 2561
ทัวร์เดือนเมษายน 2561
ทัวร์เดือนพฤษภาคม 2561
ทัวร์เดือนมิถุนายน 2561
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794