Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนพฤษภาคม 2560 / 2017 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017
รายการที่ 1 ถึง 23
จากทั้งหมด 23 รายการ
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017 | เที่ยวญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SPARKING-TYO04(2)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-1MAY
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Sakura Sparkling : นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ - เมืองคามาคุระ - - หุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ - วัดอาซากุสะ / เมนูพิเศษ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
นาริตะ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ - ฮาราจูกุ - วัดนาริตะ - อิออน - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-SAKURA-STRONG05(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-1MAY / 28APR-2MAY / 29APR-3MAY
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ซากุระ : ล่องเรือโจรสลัด - ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ - ชมภูเขาไฟฟูจิ - เจ้าแม่กวนอิมทองคำ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - สวนอุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-WALL-OSA-TAKAYAMA16(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
18-23 / 19-24 / 25-30 APR
16-21 / 17-22 / 23-28 / 24-29 MAY / 30MAY-4JUN / 31MAY-5JUN
6-11 / 7-12 JUN
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Snow Wall Osaka - Takayama : เมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชมมรดกโลกวัดน้ำใส - ชมศาลโทริอิ - ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ - ประทับใจกับกำแพงหิมะ+ชมเส้นทางสายมรดกโลก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า
โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลโทริอิ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตซึโมโต้
โทยาม่า - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ - คุโรเบะไดร่า - นั่งเคเบิลคาร์ไฟฟ้าสู่เขื่อนคุโรเบะ
ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-WALL-OSA-TAKAYAMA16(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
26APR-1MAY
2-7 / 3-8 / 9-14 / 10-15 MAY
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Snow Wall Osaka - Takayama : เมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชมมรดกโลกวัดน้ำใส - ชมศาลโทริอิ - ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ - ประทับใจกับกำแพงหิมะ+ชมเส้นทางสายมรดกโลก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า
โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลโทริอิ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตซึโมโต้
โทยาม่า - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ - คุโรเบะไดร่า - นั่งเคเบิลคาร์ไฟฟ้าสู่เขื่อนคุโรเบะ
ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SAKURA-OSA-TAKAYAMA14(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 APR / 27APR-1MAY / 28APR-2MAY / 29APR-3MAY
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - ทาคายาม่า - เทศกาลชมซากุระ : เมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชมศาลโทริอิ - ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก - นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - กิฟุ - อาบน้ำแร่Onsen
ชมด้านนอกปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-SKI-SNOW-FUKUOKA02(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 MAR 17
21-25 APR
12-16 MAY 17
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ - นางาซากิ : ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ศาลเจ้ายูโทคุ - เก็บลูกพลับสดๆจากไร่ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - เบปปุ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - แช่ออนเซ็น
โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ - นางาซากิ - ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
นางาซากิ - สวนสันติภาพ - ฟุกุโอกะ - เก็บลูกพลับสดๆ จากไร่ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-EXCELLENT-TYO-OSA03(2)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-9 APR / 26APR-1MAY
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Excellent โตเกียว - โอซาก้า : วัดอาซากุสะ - ชมภูเขาไฟฟูจิ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา - ช้อปปิ้งจุใจกับย่านดังใจกลางเมืองชินจูกุ + ชินไซบาชิ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียว สกายทรี - ชมซากุระ สวนอูเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
นาโกย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ
สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ9-PKG3D-HOKKAIDO-KIRORO(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป Everyday between 01MAR17-06MAY17
ราคา/ท่าน :
19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจสเปเชี่ยว ฮอกไกโด ตามรอยหนังดัง “แฟนเดย์” Kiroro Lover’s Sanctuary : ตามรอยหนังโดยผ่าน Stampbook ที่นางเอกใช้ - ถ่ายรูปกับ Standee มิว เต๋อ ตามจุดต่างๆใน Kiroro Resort - สนุกกับกิจกรรมสกีมากมายในรีสอร์ท / พักสกีรีสอร์ท Kiroro 5 ดาว 2 คืน / ฟรี! กิจกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง, เล่นสกี(Ski), สโนว์บอร์ด (รวมอุปกรณ์ ชุดเสื้อผ้าครบชุด และLift Ticket 1 Day pass), ขึ้นกระเช้า 4 กิโมเมตรสั่นระฆังบนยอดเขาAsari

อิสระเดินทางจากกรุงเทพฯเอง - สนุกกับการเล่นหิมะในคิโรโระ รีสอร์ท - นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาอาซาริ - สั่นระฆังแห่งความรัก (ส่วนหนึ่งในฉากหนังแฟนเดย์) - ฟรี! กิจกรรม Snow Park 2 ชั่วโมง, เล่นสกี(Ski), สโนว์บอร์ด (รวมอุปกรณ์ ชุดเสื้อผ้าครบชุด และLift Ticket 1 Day pass) - พักคิโรโระรีสอร์ท 2 คืน
อิสระชมรอบเมืองฮอกไกโด หรือเลือกตามรอยหนังแฟนเดย์ อาทิ หุบเขานรก, ร้านทำกล่องดนตรี, นาฬิกาไอน้ำ, เทศกาลหิมะในงาน Snow Festival (ไม่มีรถบริการ) - อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯเอง
อัตรานี้รวม ที่พักคิโรโระรีสอร์ท 5 ดาว 2 คืน - คูปองอาหารเช้า 2 ใบต่อท่าน - คูปองอาหารเที่ยง 2 ใบต่อท่าน - บัตรรับประทานอาหารเย็น 2 ใบต่อท่าน
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-2MAY 17
ราคา/ท่าน :
52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Spring Flower เทศกาลดอกทิวลิปสวนโทนามิ - ทาคายาม่า - มัตสึโมโต้ - ฟูจิ - โตเกียว - อิบารากิ : ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ปราสาทมัตสุโมโต้ - ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค - นั่งรถไฟSeaside Train ชมดอกเนโมฟิลา / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชูบุเซนแทร, เมืองนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - อดีตจวนผู้ว่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เทศกาลดอกทิวลิปในสวนโทนามิ - ปราสาทมัตสุโมโต้ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - โมโตสุ - อาบน้ำแร่Onsen
ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซะกุซ่าคันนอน - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค - นั่งรถไฟSeaside Train ชมดอกเนโมฟิลา - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-HILIGHT-JP-B(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
26APR-1MAY / 28APR-3MAY
ราคา/ท่าน :
56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Hilight Japan B โอซาก้า - เกียวโต - โตเกียว : วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นั่งรถไฟชินคันเซน - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 หรือชมซากุระ หรือชมดอกพิ้งมอส) - วัดอาซากุซะ - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินโอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองนาโงย่า
นาโงย่า - นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - แช่น้ำแร่Onsen
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (คณะเดินทาง 12-17 เม.ย. 60 พาชมซากุระ ตามสภาพอากาศ หรือคณะเดินทาง ช่วงวันที่ 16เม.ย-20พ.ค. พาชมดอกพิ้งมอส) - โตเกียว - ช้อปปิ้งโตเกียว
อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่มประมาณ 2,700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
วัดอาซากุซะ - นาริตะ - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-HILIGHT-JP-C(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-2MAY
ราคา/ท่าน :
58,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Hilight Japan C โอซาก้า - เกียวโต - โตเกียว - Pinkmoss : สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือพาชมดอกพิ้งมอส) - วัดอาซากุซะ - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินโอซาก้า - สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - โซน Harry Potter - เมืองนาโกย่า
เมืองนาโงย่า - ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - แช่น้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) คณะเดินทาง ช่วงวันที่ 16เม.ย-20พ.ค. พาชมดอกพิ้งมอส) - โตเกียว - ช้อปปิ้งโตเกียว
อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่มประมาณ 2,700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งห้างอิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-TYO-FULL-FLOWER6D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
26APR-1MAY / 27APR-2MAY / 28APR-3MAY / 29APR-4MAY
ราคา/ท่าน :
48,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - พิ้งมอส : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ค ชมดอกไม้หลากสี - เมืองโทจิกิ - ชมดอกวิสทีเรีย - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ / ฟรี Wifi บนรถ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฮาเนดะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่Onsen
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - โตเกียว - ชมชิบะซากุระ - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่มประมาณ 2,700 บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
เมืองฮิตาชิ - สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ค ชมดอกไม้หลากสี - เมืองโทจิกิ - ชมดอกวิสทีเรีย - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-HOKKAIDO-ROMANTIC6D(4)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
26APR-1MAY / 27APR-2MAY / 28APR-3MAY
ราคา/ท่าน :
65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ - โอซุนเคียว : หมู่บ้านชาวไอนุ - เมืองฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชิโตเซะ - หมู่บ้านชาวไอนุ - เมืองฮาโกดาเตะ
ย่านโมโตมาจิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - คามิกาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - แช่น้ำแร่
น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร
สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-2MAY
ราคา/ท่าน :
50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - World Heritage เกียวโต - นาโกย่า - กิฟุ - ทาคายาม่า : วัดคิโยมิสึ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ไร่วาซาบิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - โอเอซิส 21 - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินคันไซ,โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - อาราชิยาม่า - ร้านกล่องดนตรี - นาโกย่า
นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ผ่านชมทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิชูจิ - อาบน้ำแร่Onsen
ทาคายาม่า - ตลาดเช้า - มัตสึโมโต้ - ไร่วาซาบิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ช้อปปิ้งอิออน
มัตสึโมโต้ - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - โอเอซิส 21 - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - สนามบินนาโกย่า
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-2MAY
ราคา/ท่าน :
50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - World Heritage เกียวโต - นาโกย่า - กิฟุ - ทาคายาม่า : วัดคิโยมิสึ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ไร่วาซาบิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - โอเอซิส 21 - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินคันไซ,โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - อาราชิยาม่า - ร้านกล่องดนตรี - นาโกย่า
นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ผ่านชมทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิชูจิ - อาบน้ำแร่Onsen
ทาคายาม่า - ตลาดเช้า - มัตสึโมโต้ - ไร่วาซาบิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ช้อปปิ้งอิออน
มัตสึโมโต้ - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - โอเอซิส 21 - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - สนามบินนาโกย่า
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-1MAY
ราคา/ท่าน :
52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
47,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Hi ซัปโปโร : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนิกเซ่มารีนพาร์ค - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมฟาร์มหมี โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกขุดานิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ตลาดปลา - มิตซุยเอาท์เล -ช้อปปิ้งซูซูกิโน่ - ตรอกราเม็ง / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชิโตเซะ - ทะเลสาบโทยะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนิกเซ่มารีนพาร์ค - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมฟาร์มหมี โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกขุดานิ - อาบน้ำแร่Onsen
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลต - ซัปโปโร
ซัปโปโร - ตลาดปลา - ที่ทำการรัฐบาลเก่า - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - มิตซุยเอาท์เล -ช้อปปิ้งซูซูกิโน่ - ตรอกราเม็ง
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-1MAY
ราคา/ท่าน :
52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
47,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Hi ซัปโปโร : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนิกเซ่มารีนพาร์ค - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมฟาร์มหมี โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกขุดานิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ตลาดปลา - มิตซุยเอาท์เล -ช้อปปิ้งซูซูกิโน่ - ตรอกราเม็ง / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชิโตเซะ - ทะเลสาบโทยะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนิกเซ่มารีนพาร์ค - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมฟาร์มหมี โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกขุดานิ - อาบน้ำแร่Onsen
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลต - ซัปโปโร
ซัปโปโร - ตลาดปลา - ที่ทำการรัฐบาลเก่า - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - มิตซุยเอาท์เล -ช้อปปิ้งซูซูกิโน่ - ตรอกราเม็ง
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-2MAY
ราคา/ท่าน :
44,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
40,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - โกเบ - นารา - เกียวโต - นาโกย่า : ยอดเขาร็อคโค - โกเบ ฮาเบอร์แลนด์โอซาก้า - วัดโทไดจิ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - ปราสาทนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - โอเอซิส 21 - อิสระช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินคันไซ, โอซาก้า - โกเบ - สะพานอะคาชิไคเคียว - ชมยอดเขาร็อคโค - โกเบ ฮาเบอร์แลนด์โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อิสระเที่ยวเองในโอซาก้า เต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (ชำระเพิ่ม 3000 บาทต่อท่าน)
โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - ย่านกิออน
เกียวโต - นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - โอเอซิส 21 - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - สนามบินนาโกย่า
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-WAKAYAMA-KIX-NGO
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-2MAY
ราคา/ท่าน :
48,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
43,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - วากายาม่า - คันไซ - นาโกย่า : ปราสาทวากายาม่า - นั่งรถไฟทามะ (One way) - มาริน่า ซิตี้ - วัดคิโยมิสึ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - เกาะไข่มุกมิกิโมะโต้ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินคันไซ, โอซาก้า - วากายาม่า - ปราสาทวากายาม่า - นั่งรถไฟทามะ (One way) - มาริน่า ซิตี้ - วัดคิมิอิเดระ - เมืองโอซาก้า
โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - มิเอะ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - ศาลเจ้าอิเสะ - เกาะไข่มุกมิกิโมะโต้ - แช่น้ำแร่Onsen
มิเอะ - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - ช้อปปิ้งห้างอิออน - สนามบินนาโกย่า
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAA9-TG-WAKAYAMA-KIX-NGO
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-2MAY
ราคา/ท่าน :
48,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
43,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - วากายาม่า - คันไซ - นาโกย่า : ปราสาทวากายาม่า - นั่งรถไฟทามะ (One way) - มาริน่า ซิตี้ - วัดคิโยมิสึ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - เกาะไข่มุกมิกิโมะโต้ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินคันไซ, โอซาก้า - วากายาม่า - ปราสาทวากายาม่า - นั่งรถไฟทามะ (One way) - มาริน่า ซิตี้ - วัดคิมิอิเดระ - เมืองโอซาก้า
โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - มิเอะ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - ศาลเจ้าอิเสะ - เกาะไข่มุกมิกิโมะโต้ - แช่น้ำแร่Onsen
มิเอะ - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - ช้อปปิ้งห้างอิออน - สนามบินนาโกย่า
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-TYO-SHIBAZAKURA22(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
18-22 / 19-23 / 24-29 / 26-30 MAY
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฮาโกเน่ - คาวากุจิโกะ - คามาคุระ : โตเกียว - ฮาโกเน่ - คาวากุจิโกะ - โยโกฮาม่า - คามาคุระ - ชมดอกพิงค์มอส

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ - เข้าที่พัก
สนามบินนาริตะ - ฮาโกเน่ - ทะเลสาบฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮักไก - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โกเท็มบะเอาท์เล็ต
ทุ่งพิงค์มอส - คามาคุระ - วัดโคโตคุอิน - พระใหญ่ไดบุสึ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ
ศาลเจ้าเมจิ - ชินจุกุ - อิออน - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-TYO-SHIBAZAKURA22(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-26 APR
4-8 / 6-10 / 10-14 / 11-15 / 12-16 MAY
ราคา/ท่าน :
32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฮาโกเน่ - คาวากุจิโกะ - คามาคุระ : โตเกียว - ฮาโกเน่ - คาวากุจิโกะ - โยโกฮาม่า - คามาคุระ - ชมดอกพิงค์มอส

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ - เข้าที่พัก
สนามบินนาริตะ - ฮาโกเน่ - ทะเลสาบฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮักไก - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โกเท็มบะเอาท์เล็ต
ทุ่งพิงค์มอส - คามาคุระ - วัดโคโตคุอิน - พระใหญ่ไดบุสึ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ
ศาลเจ้าเมจิ - ชินจุกุ - อิออน - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAV9-XJ-TYO-SHIBAZAKURA22(3)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
29APR-3MAY
ราคา/ท่าน :
35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฮาโกเน่ - คาวากุจิโกะ - คามาคุระ : โตเกียว - ฮาโกเน่ - คาวากุจิโกะ - โยโกฮาม่า - คามาคุระ - ชมดอกพิงค์มอส

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ - เข้าที่พัก
สนามบินนาริตะ - ฮาโกเน่ - ทะเลสาบฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮักไก - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โกเท็มบะเอาท์เล็ต
ทุ่งพิงค์มอส - คามาคุระ - วัดโคโตคุอิน - พระใหญ่ไดบุสึ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ
ศาลเจ้าเมจิ - ชินจุกุ - อิออน - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
รายการที่ 1 ถึง 23
จากทั้งหมด 23 รายการ
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017,
   โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์เดือนมกราคม 2560
ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์เดือนมีนาคม 2560
ทัวร์เดือนเมษายน 2560
ทัวร์เดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์เดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์เดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์เดือนกันยายน 2560
ทัวร์เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์เดือนธันวาคม 2560
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794