Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 | เที่ยวญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self Travel-เดินทางเอง
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAH0-PKG5N-OKINAWA-STAR-VIRGO(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-13 MAY
 ราคา/ท่าน : 45,400 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 90,800 บาท
45,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจล่องเรือสำราญซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้ : กวางเจา(หนานซา,จีน) - หมู่เกาะโอกินาว่า - นาฮ่า - มิยาจิโกจิม่า - กวางเจา(หนานซา,จีน) / จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันทำการก่อนการเดินทาง

» อัตรานี้รวม ค่าที่พักบนเรือสำราญซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้ ห้องพักไม่มีหน้าต่าง 5 คืน - ค่าประกัน - บริการอาหารทุกมื้อบนเรือ - บนเรือให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, คาราโอเกะ, ดิสโก้เธค, ยิมเนเซี่ยม, ชมการแสดงประจำวัน
» อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ กวางเจา กรุงเทพฯ - ภาษีท่าเรือและภาษีน้ำมัน 4,100 บาทต่อท่าน - ค่าวีซ่าจีนและค่าบริการ 3,000 บาทต่อท่าน - บริการทัวร์เสริม(Shore Excursion) - Holiday Surcharge โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
Self Travel-เดินทางเอง
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAH0-PKG5N-OKINAWA-STAR-VIRGO(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-20 / 22-27 MAY / 29MAY-3JUN
5-10 / 12-17 / 19-24 JUN / 26JUN-1JUL
3-8 / 10-15 / 17-22 / 24-29 JUL / 31JUL-5AUG
7-12 / 14-19 / 21-26 AUG / 28AUG-2SEP
4-9 / 11-16 / 18-26 / 25-30 SEP
 ราคา/ท่าน : 40,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 81,000 บาท
40,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจล่องเรือสำราญซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้ : กวางเจา(หนานซา,จีน) - หมู่เกาะโอกินาว่า - นาฮ่า - มิยาจิโกจิม่า - กวางเจา(หนานซา,จีน) / จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันทำการก่อนการเดินทาง

» อัตรานี้รวม ค่าที่พักบนเรือสำราญซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้ ห้องพักไม่มีหน้าต่าง 5 คืน - ค่าประกัน - บริการอาหารทุกมื้อบนเรือ - บนเรือให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, คาราโอเกะ, ดิสโก้เธค, ยิมเนเซี่ยม, ชมการแสดงประจำวัน
» อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ กวางเจา กรุงเทพฯ - ภาษีท่าเรือและภาษีน้ำมัน 4,100 บาทต่อท่าน - ค่าวีซ่าจีนและค่าบริการ 3,000 บาทต่อท่าน - บริการทัวร์เสริม(Shore Excursion)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-PINK-SPARKING-TYO4D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-14 MAY / 24-27 MAY (B.1) / 25-28 MAY (B.1)
 ราคา/ท่าน : 26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Pink Moss Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวEarth Quake Museum - โอไดบะ - เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่ม 2700.-/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - ช้อปิ้งอิออนจัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-PINK-SPARKING-TYO4D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-17 / 18-21 MAY / 24-27 MAY (B.2) / 25-28 MAY (B.2) / 26-29 MAY (B.1) / 27-30 MAY (B.1)
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Pink Moss Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวEarth Quake Museum - โอไดบะ - เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่ม 2700.-/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - ช้อปิ้งอิออนจัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-PINK-SPARKING-TYO4D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-22 / 20-23 MAY / 21-24 MAY (B.2) / 26-29 MAY (B.2) / 27-30 MAY (B.2)
 ราคา/ท่าน : 28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Pink Moss Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวEarth Quake Museum - โอไดบะ - เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่ม 2700.-/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - ช้อปิ้งอิออนจัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-PINK-SPARKING-TYO4D(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28-31 MAY / 31MAY-3JUN
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Pink Moss Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวEarth Quake Museum - โอไดบะ - เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์(เพิ่ม 2700.-/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - ช้อปิ้งอิออนจัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-EXCLUSIVE-PINK4D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-24 MAY(B.2) / 24-27 MAY(B.2) / 25-28 MAY(B.2) / 26-29 MAY(B.1-B.2) / 27-30 MAY(B.1-B.2) / 28-31 MAAY / 31MAY-3JUN
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Pink Moss Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าที่พัก
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
» นาริตะ - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ, ชินจูกุ - ช้อปิ้งอิออนจัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-EXCLUSIVE-PINK4D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-27 MAY(B.1) / 25-28 MAY(B.1)
 ราคา/ท่าน : 28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Pink Moss Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าที่พัก
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - เก็บภาพประทับใจกันดั้มยักษ์
» นาริตะ - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ, ชินจูกุ - ช้อปิ้งอิออนจัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SUMMER-FRESH-OSA5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-25 MAY
 ราคา/ท่าน : 26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Summer Osaka - Kyoto

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
» เกียวโต - หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - เกียวโตสเตชั่น
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,700บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
» ปราสาทโอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ต - โอซาก้า - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SUMMER-FRESH-OSA5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-29 / 26-30 / 27-31 MAY
1-5 / 3-7 / 8-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28 JUN
6-10 / 13-17 JUL
24-28 AUG / 31AUG-4SEP
7-11 / 14-18 / 21-25 SEP / 28SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Summer Osaka - Kyoto

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
» เกียวโต - หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - เกียวโตสเตชั่น
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour:Tokyo Disneyland(ชำระเพิ่ม2,700บาท/ท่านไม่รวมค่าเดินทาง)
» ปราสาทโอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ต - โอซาก้า - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-SAKURA-OSA-SUPER-SAVE(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-8 / 20-22 MAY
 ราคา/ท่าน : 25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SUPER SAVE เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-SAKURA-OSA-SUPER-SAVE(4)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-15 / 27-29 MAY
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 JUN
 ราคา/ท่าน : 21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SUPER SAVE เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-SAKURA-OSA-SUPER-SHOCK(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-11 MAY
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SUPER SHOCK เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย(เพิ่มท่านล่ะ 2700 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» Duty Free -ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-SAKURA-OSA-SUPER-SHOCK(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-18 / 22-25 MAY / 29MAY-1JUN
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SUPER SHOCK เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - โอซาก้า - ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ต
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย(เพิ่มท่านล่ะ 2700 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าเดินทาง)
» Duty Free -ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-JP-APLS-OSA5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-15 / 25-29 MAY
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 JUN
 ราคา/ท่าน : 37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka - Takayama

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - โอซาก้า - นาโกย่า
» ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - มัตสึโมโต้
» โทยาม่า - เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กิฟุ
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - เกียวโตสเตชั่น - ปราสาททอง
» ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-JP-APLS-OSA5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-22 MAY
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka - Takayama

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - โอซาก้า - นาโกย่า
» ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - มัตสึโมโต้
» โทยาม่า - เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กิฟุ
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - เกียวโตสเตชั่น - ปราสาททอง
» ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TZ-JP-APLS-OSA6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-11 / 13-18 / 20-25 MAY / 27MAY-1JUN
 ราคา/ท่าน : 40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka - Takayama

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - โอซาก้า - ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet)
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย(เพิ่มท่านล่ะ 2700 / ไม่รวมค่าเดินทาง)
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลโทริอิ - ปราสาททอง - นาโกย่า - อิออน
» ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตสึโมโต้
» โทยาม่า - เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - คุโรเบะไดร่า
» กิฟุ - นารา - วัดโทไดจิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-STRONG-PINK5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 18-22 / 19-23 MAY
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น PinkMoss Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-STRONG-PINK5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-14 / 14-18 / 24-28 MAY / 31MAY-4JUN
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น PinkMoss Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-STRONG-PINK5D(3)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-15 / 12-16 / 13-17 / 17-21 / 20-24 / 21-25 / 25-29 / 26-30 / 27-31 MAY
 ราคา/ท่าน : 28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น PinkMoss Tokyo / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายภาพกับโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
» สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-WALL-OSA-TAKAYAMA(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 / 24-29 MAY / 31MAY-5JUN
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Osaka - Takayama

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
» ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ทาคายาม่า
» โทยาม่า - เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กิฟุ - อาบน้ำแร่Onsen
» ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-WALL-OSA-TAKAYAMA(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-22 MAY
 ราคา/ท่าน : 40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Osaka - Takayama

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
» ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ทาคายาม่า
» โทยาม่า - เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กิฟุ - อาบน้ำแร่Onsen
» ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SAKURA-OSA-TAKAYAMA5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-23 MAY
 ราคา/ท่าน : 32,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Osaka - Takayama / เมนูพิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
» โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
» นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - กิฟุ - อาบน้ำแร่Onsen
» ชมด้านนอกปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SAKURA-OSA-TAKAYAMA5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-17 / 27-31 MAY
 ราคา/ท่าน : 30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Osaka - Takayama / เมนูพิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
» โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
» นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - กิฟุ - อาบน้ำแร่Onsen
» ชมด้านนอกปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-3K-COLORFUL-FUKUOKA5D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-21 / 24-28 MAY
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Colorful Festival Fukuoka : ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ
» โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ - นางาซากิ - อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ - ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
» ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
» ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SUMMER-OSA-TAKAYAMA   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-26 / 24-29 MAY / 28MAY-2JUN / 31MAY-5JUN
3-8 / 15-20 JUN / 29JUN-4JUL
 ราคา/ท่าน : 34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Summer Osaka - Kyoto - Takayama

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour: ยูนิเวอร์แซล (ชำระเพิ่ม2,700บาทต่อท่าน ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
» นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - กิฟุ
» ปราสาทโอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - วัดโทฟุคุจิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ต - โอซาก้า
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SURPRISE-PINK-TYO-OSA6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-29 / 26-31 MAY / 31MAY-5JUN
 ราคา/ท่าน : 35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Surprise Pinkmoss Tokyo - Osaka เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองนาริตะ - เข้าที่พัก
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือOption Tour : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2,700 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่Onsen
» ชมทุ่งดอกพิงค์มอส หรือทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (หากทุ่งดอกไม้ปิด นำชมหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แทน) - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - นาโกย่า - ห้างจัสโก้อิออน
» นาโกย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ชินไซบาชิ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-NGO-TAKAYAMA-OSA6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-23 MAY
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya Takayama Osaka

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
» ปราสาทนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้า) - เมืองเกียวโต - ปราสาททอง - เกียวโต สเตชั่น - ร้านราเม็ง - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลโทริอิ
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม: ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ชำระเพิ่ม 2,700 บาท/ท่าน)
» ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้า) - ชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-NGO-TAKAYAMA-OSA6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-29 MAY
 ราคา/ท่าน : 37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya Takayama Osaka

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
» ปราสาทนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้า) - เมืองเกียวโต - ปราสาททอง - เกียวโต สเตชั่น - ร้านราเม็ง - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลโทริอิ
» อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม: ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ชำระเพิ่ม 2,700 บาท/ท่าน)
» ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้า) - ชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-HI-TAKAYAMA-PINK-TYO(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-21 / 25-30 MAY
 ราคา/ท่าน : 41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Hilight Takayama Tokyo / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตซึโมโต
» ปราสาทมัตซึโมโต้ - Earth Quake Museum - ทุ่งดอกพิงค์มอส
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี - โอไดบะ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-HI-TAKAYAMA-PINK-TYO(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-24 MAY
 ราคา/ท่าน : 45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Hilight Takayama Tokyo / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตซึโมโต
» ปราสาทมัตซึโมโต้ - Earth Quake Museum - ทุ่งดอกพิงค์มอส
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี - โอไดบะ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-OSA-KYOTO-NARA   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-14 MAY / 28MAY-1JUN
 ราคา/ท่าน : 35,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - เกียวโต - นารา - นาโกย่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» เกียวโต - หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ชินไซบาชิ
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท/ไม่รวมค่าเดินทาง)
» ปราสาทโอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - ช้อปปิ้งโคทิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - นาโกย่า
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-JAPAN-APLS-TAKAYAMA(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-29 MAY / 31MAY-4JUN
8-12 / 15-18 JUN
 ราคา/ท่าน : 41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า - โทยาม่า - ปราสาทนาโกย่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
» โทยาม่า - เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - มัตสึโมโต้
» ปราสาทนาโกย่า - วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุ - โทคิพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-JAPAN-APLS-TAKAYAMA(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28MAY-1JUN
 ราคา/ท่าน : 42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า - โทยาม่า - ปราสาทนาโกย่า

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
» โทยาม่า - เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - มัตสึโมโต้
» ปราสาทนาโกย่า - วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุ - โทคิพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-FESTIVAL-HOKKAIDO-PINK   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-19 / 18-23 / 26-31 MAY
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Festival in Hokkaido Pinkmoss / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โซอุนเคียว
» น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนทิวลิป - ทุ่งพิงค์มอส(ชิบะซากุระ) - หมู่บ้านราเมน
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี
» อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-PINKMOSS-HOKKAIDO5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-23 / 21-25 MAY / 28MAY-1JUN
 ราคา/ท่าน : 43,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Pinkmoss Hokkaido / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ,ปูขน,ปูซูไว

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - อาซาฮิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โซอุนเคียว - อาบน้ำแร่Onsen
» น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ - ทุ่งพิงค์มอส(ชิบะซากุระ) - หมู่บ้านราเมน
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ฮ่องกงแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HX-EXCITED-HOKKAIDO-PINK   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-17 / 26-31 MAY
2-7 JUN
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - ชิโตเสะ - ฮอกไกโด
» ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
» ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ ฟรี - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โซอุนเคียว
» น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนทิวลิป - ทุ่งพิงค์มอส(ชิบะซากุระ) - ช้อปปิ้งอิออน
» โดราเอม่อนสกายพาร์ค - สนามบินชิโตเสะ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-SAKURA-HOKKAIDO6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-9 MAY
 ราคา/ท่าน : 47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ชิโตเสะ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
» โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
» โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
» อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-SAKURA-HOKKAIDO5D(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 MAY
 ราคา/ท่าน : 45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ชิโตเสะ - หมู่บ้านไอนุ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ
» โอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
» โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-PINK-HOKKAIDO5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-19 / 22-26 MAY / 29MAY-2JUN
 ราคา/ท่าน : 36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - ดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส - เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ชิโตเสะ - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
» สวนทิวลิป - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - หมู่บ้านราเมน
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-PINK-HOKKAIDO6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 MAY
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - ดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส - เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ชิโตเสะ - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
» สวนทิวลิป - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - หมู่บ้านราเมน
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-PINK-HOKKAIDO6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-23 MAY
 ราคา/ท่าน : 43,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - ดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส - เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ชิโตเสะ - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
» สวนทิวลิป - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - หมู่บ้านราเมน
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

43
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-PINK-HOKKAIDO6D(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-30 MAY
1-6 / 8-13 JUN
 ราคา/ท่าน : 41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - ดอกชิบะซากุระหรือพิงค์มอส - เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู3 ชนิด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ชิโตเสะ - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
» สวนทิวลิป - ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) - หมู่บ้านราเมน
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด
» อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

44
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-TG-FUKUOKA5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-11 / 12-16 MAY
 ราคา/ท่าน : 35,965 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
35,965 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,965 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka - Kawachi - Fujien (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / งดแจกกระเป๋าเดินทาง)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองคิตะคิวชู - อุโมงค์ดอกวิสเทอเรีย - เมืองเปปปุ - บ่อน้ำแร่นรก - จิโกกุเมกุริ
» หมู่บ้านยุฟุอิน - ถ่ายรูปหน้าปราสาทคุมาโมโต้ - ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ - ชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะยามค่ำคืน
» นั่งรถรางเที่ยวสวนสันติภาพนางาซากิ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ - ย่านไชน่าทาวน์
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

45
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-TG-FUKUOKA5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-18 MAY
 ราคา/ท่าน : 33,965 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
33,965 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,965 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka - Kawachi - Fujien (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / งดแจกกระเป๋าเดินทาง)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองคิตะคิวชู - อุโมงค์ดอกวิสเทอเรีย - เมืองเปปปุ - บ่อน้ำแร่นรก - จิโกกุเมกุริ
» หมู่บ้านยุฟุอิน - ถ่ายรูปหน้าปราสาทคุมาโมโต้ - ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ - ชมวิวบนยอดเขาอินาสะยามะยามค่ำคืน
» นั่งรถรางเที่ยวสวนสันติภาพนางาซากิ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ - ย่านไชน่าทาวน์
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

46
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-OSA-JAPAN-ALPS   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-30 / 26-31 MAY / 27MAY-1JUN / 29MAY-3JUN / 30MAY-4JUN
1-6 / 2-7 / 5-10 / 9-14 / 10-15 / 12-17 / 13-18 JUN
 ราคา/ท่าน : 38,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
38,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - เจแปนแอลป์ : ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ทาคายามาอนเช็น - โทยาม่า - กำแพงหิมะ - อาราชิยาม่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - เกียวโต สเตชั่น - ปราสาทโอซ้ากา - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอาเลต (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / งดแจกกระเป๋าเดินทาง)
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
» ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อาบน้ำแร่Onsen
» โทยาม่า - เส้นทางเจแปนแอลป์ - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กิฟฟุ
» อาราชิยาม่า - ป่าไฝ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เกียวโต - วัดปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ช้อปปิ้งเกียวโต สเตชั่น
» ปราสาทโอซ้ากา - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอาเลต - สนามบินโอซ้ากาคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

47
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-OSA-TAKAYAMA6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-27 MAY / 30MAY-4JUN
6-11 JUN
 ราคา/ท่าน : 29,965 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
29,965 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,965 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - นาโกย่า - ทาคายาม่า : เจแปนแอลป์ - หมู่บ้านชิราคาวาโก - วัดปราสาททอง - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / งดแจกกระเป๋าเดินทาง)
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
» ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ปราสาททองคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
» อิสระช้อปปิ้งเมืองนาโกย่า มีไกด์บริการตลอดวัน
» ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อาบน้ำแร่Onsen
» โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - ริงกุเอาเลต - สนามบินคันไซ, โอซาก้า
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

48
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-OSA-TAKAYAMA6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29MAY-3JUN
10-15 / 13-18 JUN
 ราคา/ท่าน : 30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - นาโกย่า - ทาคายาม่า : เจแปนแอลป์ - หมู่บ้านชิราคาวาโก - วัดปราสาททอง - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / งดแจกกระเป๋าเดินทาง)
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
» ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ปราสาททองคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
» อิสระช้อปปิ้งเมืองนาโกย่า มีไกด์บริการตลอดวัน
» ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อาบน้ำแร่Onsen
» โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ - ริงกุเอาเลต - สนามบินคันไซ, โอซาก้า
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

49
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-TG-HOKKAIDO-SAKURA-LOVE   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-25 MAY
 ราคา/ท่าน : 36,965 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,999 บาท
36,965 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,965 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / งดแจกกระเป๋าเดินทาง)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» บินตรงสู่สนามบินชิโตเซ่ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมือาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - เมืองคามิคาวา - พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ
» โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโระ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทานุกิโคจิ
» อิสระช้อปปิ้ง หรือเดินชมเมืองซัปโปโร เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

50
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR9-HB-HOKKAIDO-SAKURA-LOVE(4)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-12 MAY
 ราคา/ท่าน : 34,965 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
34,965 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,965 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์3ชนิด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว/งดแจกกระเป๋าเดินทาง)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเซ่ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิเป็น
» เมืองโอตารุ - ซัปโปโระ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอตารุ - สวนโอโดริ - ผ่านชมตึกรัฐบาลเก่า, หอนาฬิกาโบราณ
» อิสระช้อปปิ้ง หรือเดินชมเมืองซัปโปโร เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

51
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-TZ-HELLO-OSA4D(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-11 MAY
 ราคา/ท่าน : 31,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
31,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Hello

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ(สนามบินโอซาก้า) - เมืองโอซาก้า
» เมืองเกียวโต - ปราสาททอง(คินคาคุจิ) - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ - ย่านกิออน - เมืองโอซาก้า
» ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน
» ประสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - Duty Free Shop - สนามบินคันไซ (โอซาก้า) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

52
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAQ8-TZ-HELLO-OSA4D(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-18 / 22-25 MAY / 29MAY-1JUN
 ราคา/ท่าน : 30,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
30,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Hello

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ(สนามบินโอซาก้า) - เมืองโอซาก้า
» เมืองเกียวโต - ปราสาททอง(คินคาคุจิ) - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ - ย่านกิออน - เมืองโอซาก้า
» ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน
» ประสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - Duty Free Shop - สนามบินคันไซ (โอซาก้า) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

53
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR2-TG-JAPAN-ALPS1   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 MAY
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Alps ทาคายาม่า - เจแปน แอลป์ - ฟูจิ-โตเกียวNO.1 / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / Free! Wifi on bus

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินเมืองนาโกย่า - ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออนพลาซ่า
» ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปน แอลป์ (กำแพงหิมะ) - ไร่วาซาบิ
» ปราสาทมัตสึโมโต้(ด้านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮักไก - Onsen
» ทุ่งดอกไม้ทิวลิป หรือพิ้งค์มอส - โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

54
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เวียดนามแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAK3-VN-KIX-JP01   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VN-เวียดนามแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-23 MAY
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - โตเกียว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - นั่งรถไฟชินคันเซน : ปราสาททอง - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - วัดอาซากุซ่า / เมนูพิเศษ เมนูขาปูยักษ์
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องโฮจิมินห์
» สนามบินคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - เมืองนาโงย่า
» นั่งรถไฟชินคันเซน1สถานี - ทะเลสาบฮามานะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาท์เลท - อาบน้ำแร่Onsen
» ทุ่งชิบะซากุระ, ดอกพิ้งค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - มหานครโตเกียว - วัดอาซากุซ่า - ย่านชินจุกุ - เมืองนาริตะ
» สนามบินนาริตะ - แวะเปลี่ยนเครื่องโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

55
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA55-TG-JAPAN-BEST   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-22 MAY
 ราคา/ท่าน : 56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
52,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/46,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Best โอซาก้า - เกียวโต - โตเกียว : ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคิโยมิสึ - นาโกย่า - ล่องเรือโจรสลัด - ภูเขาไฟฟูจิ - ดอกพิ้งค์มอส - วัดอาซากุซ่า / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคิโยมิสึ - ศาลาทองคินคาคุจิ - นาโกย่า
» รถไฟหัวกระสุน“ชินคันเซ็น” - ทะเลสาบฮามานา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท - เก็บสตรอเบอร์รี่ - อาบน้ำแร่Onsen - ใส่ชุดยูกาตะ
» ฟูจิชั้น5 - โอชิโนะฮักไค - โตเกียว - วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย(Option Tour : โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี 6,900 เยน/ไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทาง
» วัดนาริตะซัง - ห้างอิอน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

56
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-JP-ALPS6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 MAY
 ราคา/ท่าน : 50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
46,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Alps กำแพงหิมะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ซันโนมาชิ โดริ - ดอกพิ้งค์มอส - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ,ฮาราจูกุ,โอไดบะ - เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อดีตจวนผู้ว่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ - ทาคายาม่า
» เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ”
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี (แวะถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ -โอไดบะ - ฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

57
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-JP-ALPS6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-22 MAY
 ราคา/ท่าน : 51,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Alps กำแพงหิมะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ซันโนมาชิ โดริ - ดอกพิ้งค์มอส - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ,ฮาราจูกุ,โอไดบะ - เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อดีตจวนผู้ว่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ - ทาคายาม่า
» เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ”
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี (แวะถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ -โอไดบะ - ฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

58
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-BLOOMING-HOOKAIDO-PINK   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-23 MAY
 ราคา/ท่าน : 50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
46,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Blooming Hokkaido : ทุ่งดอกพิ้งค์มอส - อาโออิเคะ - เมืองฟุราโน - เมืองโอตารุ - โรงงานช็อกโกแล็ต

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเซ่ - คามิยุเบ็ทสึ - ทุ่งดอกทิวลิป - ทะคิโนะอุเอะ - ทุ่งดอกพิ้งค์มอส - โซอุนเคียว
» น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ - บิเอะ - Blue Pond - ฟุราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - โรงงานผลิตชีส
» เมืองโอตารุ - คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต - ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
» สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

59
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-KYUSHU-FLOWER   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 MAY
 ราคา/ท่าน : 47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ - อุโมงค์ดอกวิสเทอเรียหลากสี - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สวนดอกไม้คุจู - หมู่บ้านยูฟูอิน - ปราสาทคุมาโมโต้

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อน้ำแร่นรก - เบปปุ
» สวนดอกไม้คุจู - ปราสาทคุมาโมโต้ - นางาซากิ - สวนโกลฟเวอร์ - ไชน่าทาวน์ - ฟุกุโอกะ
» อุโมงค์ดอกวิสเทอเรีย - ช้อปปิ้ง Canal City & Tenji Mall - ฟุกุโอกะ
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

60
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-SUMMER-HONSHU3N   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-30 MAY
 ราคา/ท่าน : 43,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU(OSA - TYO)วัดโทไดจิ - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง อิคคิวซัง - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่าคันนอน เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ ปูซูไว

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นารา - วัดโทไดจิ - ป้อนอาหารให้กับกวางที่สวนกวาง - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า
» วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที - บันทึกภาพคู่กับ - เสาโทริอิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
» ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ ย่านโอไดบะ - หุ่นจำลองกั้นดั้ม (ถ่ายรูป) - ฮาเนดะ
» สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

61
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-RE-SUMMER-HONSHU-PINK   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-22 MAY
 ราคา/ท่าน : 45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU(TYO - OSA)ดอกพิ้งค์มอส - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ - วัดอาซะกุซ่าคันนอน - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» วัดอาซะกุซ่าคันนอน - หอคอยโตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว - เดินที่ถนนนาคามิเซะ - ซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก
» วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที - บันทึกภาพคู่กับ - เสาโทริอิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
» ภูเขาไฟฟูจิ - ชมและซื้อ สินค้าพื้นเมือง - ทุ่งดอกพิงค์มอส - ทะเลสาบปลาไหล - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า - ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน)
» เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ - คันไซ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

62
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA31-TG-SUMMER-HONSHU-PINK   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-22 MAY
 ราคา/ท่าน : 44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU(OSA - TYO) : หลวงพ่อโต - วัดโทไดจิ - ปราสาททอง - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ ปูซูไว / ฟรี! Wifiบนรถ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ญี่ปุ่น(สนามบินคันไซ) - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง - นาโกย่า
» วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท
» ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดอาซะกุซ่าคันนอน - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ญี่ปุ่น(สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

63
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA35-JL-YOI-TABI-PINKMOSS   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-29 MAY
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
46,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Yoi Tabi - Kyoto - Kimono - Fuji - Tokyo : วัดคิโยะมิสึ(มรดกโลก) - สวนดอกไม้ฮามามัตสึ - ทุ่งพิ้งค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - วัดอาซากุซะ - ทัวร์เสริมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรือดิสนีย์ ซี พาร์ค หรือเที่ยวนิกโก้ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว(ไม่อั้น) - เมนูเซ็ทปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินคันไซ - เมืองเกียวโต - แต่งชุดกิโมะโนะเดินเล่นในเมืองเกียวโต - อาราชิยาม่า - สะพานโทเกะทสึเคียว - วัดน้ำใสคิโยะมิสึ - นาโกย่า
» ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนดอกไม้ฮามามัตสึ - เมืองชิซึโอะกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โกเทมบะเอาท์เล็ท - อาบน้ำแร่Onsen
» โกเท็มบะ - ทะเลสาบโมโตสึ - ชมความงามของทุ่งพิ้งค์มอส - ชมความงามแห่งภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นกับสภาพอากาศ) - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือทัวร์เสริม: โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค ชำระเพิ่ม 2,400 บาทต่อท่าน หรือเที่ยวนิกโก้ 1 วัน ชำระเพิ่ม 2,500 บาทต่อท่าน หรือเที่ยวคามาคุระ 1 วัน ชำระเพิ่ม 4,000 บาทต่อท่าน
» วัดอาซากุสะ - อิออนช้อปปิ้งมอลล์ - นาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

64
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA35-TG-NIPPON-PARADISE-PINK6D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-22 MAY
 ราคา/ท่าน : 64,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น NIPPON PARADISE IRAKO PINK MOSS KYOTO - ISE - FERRY - MISHIMA SKY - TOKYO : นมัสการหลวงพ่อโต วัดโทไดจิ(มรดกโลก) - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - หมู่บ้านโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ โทบะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งพิ้งค์มอส - วัดอาซากุซะ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว(ไม่อั้น)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินคันไซ - หลวงพ่อโตวัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยะมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอสึ
» อิเสะ - ศาลเจ้าอิเสะ - หมู่บ้านโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ - โทบะ
» ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากจากท่าเรือโทบะถึงท่าเรืออิราโกะ - สะพานมิชิมะ สกายวอล์ค - ทางเดินบนสวรรค์ - ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
» พิ้งค์มอส - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งอิออนช้อปปิ้งมอลล์ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

65
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA35-JL-JAPAN-VARIETY7D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-16 MAY
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN VARIETY SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - NAGOYA - KYOTO - OSAKA - KOBE : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - ถนนโบราร ซันมาชิซูจิ - ปราสาทนาโกย่า - ปราสาทองคินคาคุจิ - วัดน้ำใส(มรดกโลก) - โอซาก้า - โกเบ พอร์ตทาวเวอร์ - สวนเมริเคน / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อาบน้ำแร่Onsen
» ตลาดเช้าพื้นเมือง - นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ
» เกียวโต - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดน้ำใสคิโยะมิสึ - นครโอซาก้า
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือทัวร์เสริม : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (ชำระเพิ่ม 2,400 บาทต่อท่าน)
» โกเบ - โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ - สวนเมริเคน - โกเบ ซันดะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - เมืองคันไซ - ช้อปปิ้งอิออนช้อปปิ้งมอลล์ - สนามบินนานาชาติคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

66
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA35-TG-HOKKAIDO-OHANA6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-22 / 24-29 MAY
 ราคา/ท่าน : 63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น PINK MOSS & TULIPS HOKKAIDO O HANA & ONSEN LOVER : สวนดอกไม้ชิจิคุ - ทุ่งพิ้งค์มอสนนกี้แลนด์ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - ทุ่งทิวลิป - ภูเขาไดเซะทสึ - นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิวภูเขาคุโระดาเคะ - สวนโอโดริ / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง พร้อมปู3ชนิด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินสนามบินชิโตเสะ - เมืองโอะบิฮิโระ - สนุกกับกิจกรรมการอบคุ้กกี้ - สวนดอกไม้ชิจิคุ - เมืองโทะคะจิกะว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองฮิงาชิโมะโกะโตะ - ทุ่งพิงค์มอส นงกี้แลนด์ - เมืองอะบาชิริ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองคามิยุเบะทสึ - ทุ่งทิวลิป - เมืองทะคิโนะอุเอะ - ทุ่งพิ้งค์มอส - เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกริวเซ และน้ำตกกิงกะ - อาบน้ำแร่Onsen
» ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไดเซะทสึ - นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิวเทือกเขาคุโระดาเคะ - เมืองซัปโปโร - สวนโอโดริ - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด - ช้อปปิ้งย่านสถานีรถไฟเจ.อาร์. ซัปโปโร
» สนามบินสนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

67
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA35-TG-HOKKAIDO-OHANA6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26-31 MAY
 ราคา/ท่าน : 61,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น PINK MOSS & TULIPS HOKKAIDO O HANA & ONSEN LOVER : สวนดอกไม้ชิจิคุ - ทุ่งพิ้งค์มอสนนกี้แลนด์ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - ทุ่งทิวลิป - ภูเขาไดเซะทสึ - นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิวภูเขาคุโระดาเคะ - สวนโอโดริ / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง พร้อมปู3ชนิด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินสนามบินชิโตเสะ - เมืองโอะบิฮิโระ - สนุกกับกิจกรรมการอบคุ้กกี้ - สวนดอกไม้ชิจิคุ - เมืองโทะคะจิกะว่า - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองฮิงาชิโมะโกะโตะ - ทุ่งพิงค์มอส นงกี้แลนด์ - เมืองอะบาชิริ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองคามิยุเบะทสึ - ทุ่งทิวลิป - เมืองทะคิโนะอุเอะ - ทุ่งพิ้งค์มอส - เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกริวเซ และน้ำตกกิงกะ - อาบน้ำแร่Onsen
» ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไดเซะทสึ - นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิวเทือกเขาคุโระดาเคะ - เมืองซัปโปโร - สวนโอโดริ - ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด - ช้อปปิ้งย่านสถานีรถไฟเจ.อาร์. ซัปโปโร
» สนามบินสนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

68
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-TG-SHIRAKAWAGO-PINK(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-10 MAY
 ราคา/ท่าน : 52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/45,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Takayama / งดแถมกระเป๋า / Free Wifi on Bus : หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ - ย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ทุ่งดอกพิ้งค์มอส[ชมได้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 - ตามสภาพอากาศ] - วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิซูจิ - แช่น้ำแร่
» เมืองมัสซึโมโต้ - ปราสาทมัสซึโมโต้ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองโตเกียว - ชมทุ่งดอกพิ้งค์พอส[ตามสภาพอากาศ] - ช้อปปิ้ง
» วัดอาซากุซะ - เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

69
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-TG-SHIRAKAWAGO-PINK(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-18 / 18-23 / 24-29 MAY / 27MAY-1JUN
 ราคา/ท่าน : 49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
46,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Takayama / งดแถมกระเป๋า / Free Wifi on Bus : หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ - ย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ทุ่งดอกพิ้งค์มอส[ชมได้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 - ตามสภาพอากาศ] - วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิซูจิ - แช่น้ำแร่
» เมืองมัสซึโมโต้ - ปราสาทมัสซึโมโต้ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองโตเกียว - ชมทุ่งดอกพิ้งค์พอส[ตามสภาพอากาศ] - ช้อปปิ้ง
» วัดอาซากุซะ - เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

70
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-JL-TAKAYAMA-PINK-FULL   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-18 MAY
 ราคา/ท่าน : 47,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Takayama / งดแถมกระเป๋า / Free Wifi on Bus : หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคาย่ามา - ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิ้งค์มอส[ชมได้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 - ตามสภาพอากาศ] - วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» เมืองนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่ - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิซูจิ
» เมืองมัสซึโมโต้ - ปราสาทมัสซึโมโต้ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมทุ่งดอกพิ้งค์มอส - เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - พิพิธภัณฑ์ราเมง
» วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
» เมืองนาริตะ - วัดนาริตะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

71
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-TG-HOKKAIDO-SHIRETOKO   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-20 / 22-27 MAY
 ราคา/ท่าน : 56,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SHIRETOKO PINKMOSS เมนูพิเศษ ปูสึไว,ปูทาราบะ,ปูขน : ทุ่งดอกทิวลิป - สวนคะมิยูเบทสึ - ทุ่งดอกพิ้งมอส - เมืองทากิกาว่า - อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - ชิมช็อคโกแลตShiroi Koibito

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองทากิกาว่า - ทุ่งดอกเรพซีด - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองโซอุนเคียว - แช่น้ำแร่
» น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - ชมทุ่งดอก PINK MOSS ณ สวนทะคิโนะอุเอะ - ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ - ชิเรโตโกะ
» ล่องเรือชมแหลมชิเรโตโกะ - ทะเลสาบอะคัง - หมู่บ้านชาวไอนุโคตัน - เมืองออนเซ็นโทคาชิกาว่า
» ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-หอนาฬิกาซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

72
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-TG-HOKKAIDO-SHIROTOKO7D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 14-20 / 16-22 / 17-23 MAY / 28MAY-3JUN
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SHIRETOKO PINKMOSS เมนูพิเศษ ปูสึไว,ปูทาราบะ,ปูขน : ทุ่งดอกทิวลิป - สวนคะมิยูเบทสึ - ทุ่งดอกพิ้งมอส - เมืองทากิกาว่า - อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ - หมู่บ้านไอนุโคตัน - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - ชิมช็อคโกแลตShiroi Koibito

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเซะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - เมืองทากิกาว่า - ทุ่งดอกเรพซีด - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองโซอุนเคียว
» น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - ชมทุ่งดอก PINK MOSS ณ สวนทะคิโนะอุเอะ - ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ - ชิเรโตโกะ
» ล่องเรือชมแหลมชิเรโตโกะ - ทะเลสาบอะคัง - หมู่บ้านชาวไอนุโคตัน - เมืองออนเซ็นโทคาชิกาว่า
» ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ
» อิสระท่องเที่ยวในซัปโปโร หรืออิสระกับการช้อปปิ้ง
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

73
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ออลนิปปอนแอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-NH-HOKKAIDO-PINK-LOVE   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NH-ออลนิปปอนแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-17 / 26-31 MAY
 ราคา/ท่าน : 51,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
48,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LOVE PINKMOSS เมนูพิเศษ ปูสึไว,ปูทาราบะ,ปูขน : ทุ่งดอกทิวลิป - สวนคะมิยูเบทสึ - ทุ่งดอกพิ้งมอส - เมืองทากิกาว่า - อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ - โดราเอม่อนสกายพาร์ค - ชิมช็อคโกแลตShiroi Koibito

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินฮาเนดะ - บินต่อเครื่องสู่สนามบินมอมเบตสึ - เมืองชิเรโตโกะ - ล่องเรือชมธรรมชาติแหลมชิเรโตโกะ
» ชมวิวทะเลสาบชิเรโตโกะ - ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ - ชมทุ่งดอก PINK MOSS ณ สวนทะคิโนะอุเอะ - เมืองโซอุนเคียว
» น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซ - เมืองคามิคาวะ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองทากิกาว่า - ทุ่งดอกเรพซีด - เมืองซัปโปโร
» ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ - สนามบินชิโตเซะ
» สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

74
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-TG-KYUSHU-TEN-BOSCH5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-10 / 13-17 MAY
 ราคา/ท่าน : 42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Kyushu : ชมความสวยงามของดอกวิสเทียเรีย - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองนางาซากิ - เฮ้าส์เทนบอช - ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ - เท็นจินมอลล์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เมืองนางาซากิ - เฮ้าส์เทนบอช - แช่น้ำแร่
» เมืองนางาซากิ - อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ - เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ - คาวาจิฟูจิการ์เด้น(ชมดอกวิสเทียเรีย)
» อิสระช้อปปิ้ง ณ เมืองฟุคุโอกะ
» เมืองฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

75
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-TG-ECO-TYO-FLOWER-MAY   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 / 13-18 / 17-22 / 24-29 MAY / 27MAY-1JUN
 ราคา/ท่าน : 42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - ชมดอกไม้ตามฤดูกาล พิ้งมอส ตามสภาพอากาศ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินฮาเนดะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมพิ้งค์มอส [ตามสภาพอากาศ]-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง
» อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,900 บาทรวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดอาซากุซะ - เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

76
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ออลนิปปอนแอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-NH-ECO-TYO-FLOWER6D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NH-ออลนิปปอนแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-29 MAY
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น ECO TOKYO - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - ชมดอกไม้ตามฤดูกาล พิ้งมอส ตามสภาพอากาศ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินฮาเนดะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่
» ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมพิ้งค์มอส [ตามสภาพอากาศ] - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้ง
» อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,900 บาทรวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดอาซากุซะ - เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

77
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-JL-PRO-TAKAYAMA-FREE-NGO   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-25 / 24-28 MAY
12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 25-29 JUN / 28JUN-2JUL
 ราคา/ท่าน : 34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Takayama Free Nagoya : หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคาย่ามา - ย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ - ปราสาทนาโกย่า - วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ - ย่านซาคาเอะ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินนาโกย่า - ทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - แช่น้ำแร่
» เมืองนาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ - ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ
» ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ(เที่ยววัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ - ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ - ย่านซาคาเอะ/ไม่รวมค่าเดินทาง1000เยน)
» สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

78
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-TG-HILGHT-JAPAN-C(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-18 / 24-29 MAY
 ราคา/ท่าน : 52,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Hilight Japan C โอซาก้า - โตเกียว : เข้าโซนแฮรี่พอร์ตเตอร์ - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ทุ่งดอกพิ้งค์มอส - นมัสการศาลเจ้าริมทะเลสาบ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ย่านดังชินจูกุ - เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - เมืองนาโงย่า
» นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานา - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมทุ่งดอกพิ้งค์มอส - แช่น้ำแร่
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้ง
» อิสระเต็มวัน หรือเลือกOption Tour:โตเกียวดิสนีย์แลนด์(ชำระเพิ่ม2900บาท/ท่าน รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)
» วัดอาซากุซะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

79
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-JL-TOTTORI-HIROSHIMA6D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-18 MAY
 ราคา/ท่าน : 42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Tottori : ปราสาทฮิเมจิ - เนินทรายโทตโตริ - ถนนมิซูกิ ชิเงรุ - ศาลเจ้าอิซึโมะไทชะ - อะตอมมิคบอมบ์โดม - พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองเก่าคุราชิกิ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินโอซาก้า - เมืองฮิเมจิ - ปราสาทฮิเมจิ - เมืองทตโตริ - เนินทรายทตโตริ - แช่น้ำแร่
» ตลาดปลาซากาอิมินาโตะ - ถนนมิซูกิ ชิเงรุ [เกะเกะโนะ คิทาโร่] - เมืองชิมาเนะ - ศาลเจ้าอิซึโมะไทชะ - เมิองฮิโรชิม่า
» เมืองฮิโรชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์โดม - สวนสันติภาพ และพิพิธภัณฑ์สงคราม - เฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า - แช่น้ำแร่
» เมืองโอกายาม่า - เมืองเก่าคุราชิกิ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

80
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจแปนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-TG-HILIGHT-JAPAN-B   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 MAY / 27MAY-1JUN
 ราคา/ท่าน : 50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
47,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Hilight Japan B (โอซาก้า - โตเกียว) / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ : เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิอินาริ - ภูเขาไฟฟูจิ - ดอกไม้ตามฤดูกาล พิ้งมอส[ตามสภาพอากาศ] - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองนาโงย่า
» นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมพิ้งค์มอส [ตามสภาพอากาศ]
» อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้ง
» อิสระช้อปปิ้ง1วัน หรือOption Disneyland(เพิ่ม2,900 บาท/ท่านรวมรถไฟในการเดินทาง)
» วัดอาซากุซะ - ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

81
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA66-TG-TAKAYAMA-JAPAN-ALPS7D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-16 / 13-19 / 17-23 / 18-24 / 19-25 MAY / 27MAY-2JUN
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS SNOW WALL : กำแพงหิมะและเขื่อนคุโรเบะ - เมืองชิราคาว่าโกะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - หุบเขาโอนิโอชิดาชิ - ปราสาทมัทสึโมโต้

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินนาริตะ / สนามบินฮาเนดะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ตแช่น้ำแร่
» หุบเขาโอนิโอชิดาชิ - เมืองมัสซึโมโต้ - ปราสาทมัสซึโมโต้
» เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขื่อนคุโรเบะ
» เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาชิ ซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา - เมืองนาโกย่า
» เมืองนาโงย่า - เมืองเกียวโต - วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

82
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-TYO-SAKURA5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-22 MAY
 ราคา/ท่าน : 34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เทศกาลชิบะซากุระ : ล่องทะเลสาบอาชิ - เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ - ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ - วัดนาริตะซัน - พิพิธภัณฑ์โบโซ โนะ มูระ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - ทะเลสาบโมโตสึโกะ - ชิบะซากุระ - โอชิโนะ ฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
» อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ไม่มีรถบริการ หรือOption Tour: โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เพิ่ม2,800 บาท/ท่าน รวมรถไฟในการเดินทาง)
» นาริตะ - วัดนาริตะซัน - พิพิธภัณฑ์โบโซ โนะ มูระ - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

83
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-TYO-SAKURA-OSA6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 / 26-31 MAY
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ชิบะซากุระ - โอซาก้า : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - วัดคิโยมิสึ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - ชมดอกPink Mossที่ทะเลสาบโมโตสึโกะ - ชิบะซากุระ - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ย่านซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
» โอซาก้า - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายรูป) - ตึกUmeda Sky Building - รินกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

84
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-TYO-SAKURA-OSA6D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-23 / 19-24 MAY
 ราคา/ท่าน : 40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ชิบะซากุระ - โอซาก้า : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - วัดคิโยมิสึ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - ชมดอกPink Mossที่ทะเลสาบโมโตสึโกะ - ชิบะซากุระ - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ย่านซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
» โอซาก้า - สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายรูป) - ตึกUmeda Sky Building - รินกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

85
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-TYO-SAKURA-OSA7D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-24 MAY
 ราคา/ท่าน : 44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ฟูจิ - โอซาก้า : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ชมดอกPink Mossที่ทะเลสาบโมโตสึโกะ - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ถ่ายรูปหน้าปราสาทโอซาก้า / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
» สนามบินนาริตะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาคาจิคาจิ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่
» ทะเลสาบไซโกะ - ชมดอกPink Mossที่ทะเลสาบโมโตสึโกะ - นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ย่านซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สวนไผ่ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า
» โอซาก้า อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม: ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800.- เดินทางโดยรถไฟ)
» สะพานอาคาชิไคเคียว - ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายรูป) - ตึกUmeda Sky Building - รินกุ เอ้าท์เล็ต - สนามบินคันไซ
» สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

86
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD2-XJ-OSA-TAKAYAMA-TYO5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-23 / 20-24 / 26-30 MAY
 ราคา/ท่าน : 44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - ทาคายาม่า - เจแปนแอลป์ - โตเกียว : วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เจแปน แอลป์ - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - วัดอาซะกุซ่า - ย่านชินจุกุ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - เข้าที่พัก
» เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโงย่า
» นาโงย่า - ทาคายาม่า - จวนผู้ว่าทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โทยาม่า
» สัมผัสเทือกเขาเจแปน แอลป์ บนเส้นทางทาเทยาม่า - นั่งกระเช้าCable Carไต่บันไดที่ราบสูง - ชมทุ่งราบมิดางะฮาระและน้ำตกโชเมียว - ชมกำแพงหิมะSnow Wall - นั่งรถไฟฟ้าTrolley Busข้ามที่ราบไดคันโป - นั่งกระเช้าไฟฟ้าRopeWayข้ามหุบเหวลึก - ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - อาบน้ำแร่Onsen
» วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจุกุ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

87
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-SHIAWASE-S6   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-17 MAY
 ราคา/ท่าน : 55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
51,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Shiawase(S6)(งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า) / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินนาริตะ - อิบารากิ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ(ชมดอกเนโมฟีลา) - โทจิกิ - สวนอะชิกางะ(ชมดอกฟูจิ)
» สวนฮิสึจิยาม่า(ชมชิบะซากุระ) - หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ - โอชิโนะฮัคไค - คาวาคูจิโกะ - อาบน้ำแร่Onsen
» เทศกาลชิบะซากุระ - ภูเขาไฟฟูจิ(แวะถ่ายรูป) - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
» วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า - ห้างDiver City Tokyo Plaza (ไม่รวมค่าเข้าชมGundam Front) - ห้างAqua City & Deck(ชมสะพานเรนโบว์) - เอออนพลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ
» สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

88
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-HOKKAIDO-TULIP-H7(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 / 12-17 MAY
 ราคา/ท่าน : 62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido(H7)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์(งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า) / Free Wifi on Bus

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเซะ - สวนทะคิโนะอุเอะ (Moss Phlox) - สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ(ชมดอกทิวลิป)
» พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - ทุ่งดอกไม้ ฮิกาชิ โมโกโตะ - ทะเลสาบอะคัง
» หมู่บ้านไอนุ - หอสังเกตุการณ์บึงคุชิโระ และจุดชมวิว - สะพานนุซามัย - Fisherman's Wharf MOO and EGG
» เมืองโอบิฮิโระ - สวนดอกไม้ชิจิคุ - ซัปโปโร - นั่งรถชม(สวนโอโดริ, อาคารรัฐบาลเก่า, หอนาฬิกาโบราณ) - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ และซูซูกิโนะ
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

89
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-HOKKAIDO-TULIP-H7(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-24 MAY
 ราคา/ท่าน : 60,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido(H7)เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์(งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า) / Free Wifi on Bus

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเซะ - สวนทะคิโนะอุเอะ (Moss Phlox) - สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ(ชมดอกทิวลิป)
» พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - ทุ่งดอกไม้ ฮิกาชิ โมโกโตะ - ทะเลสาบอะคัง
» หมู่บ้านไอนุ - หอสังเกตุการณ์บึงคุชิโระ และจุดชมวิว - สะพานนุซามัย - Fisherman's Wharf MOO and EGG
» เมืองโอบิฮิโระ - สวนดอกไม้ชิจิคุ - ซัปโปโร - นั่งรถชม(สวนโอโดริ, อาคารรัฐบาลเก่า, หอนาฬิกาโบราณ) - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ และซูซูกิโนะ
» สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

90
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-ARIGATOU-A9(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-16 / 11-17 / 12-18 / 18-24 / 19-25 MAY
 ราคา/ท่าน : 61,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Arigatou Japan Alps Osaka Tokyo(A9)(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» โอซาก้า - อาราชิยาม่า - นั่งรถไฟซากาโน่ - ป่าไผ่ - วัดเทนริวจิ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิซึ - นาโกย่า
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - คามิโคจิ - สะพานคัปปะ - ทาคายาม่า - ช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ
» เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) - เขื่อนคุโรเบะ - คาวาคูจิโกะ
» โอชิโนะฮัคไค (ถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ) - สวนชิบะซากุระ - ฮาโกเน่ (ล่องเรือโจรสลัด) - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - โตเกียว - ชินจู
» วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ห้าง diver city Tokyo plaza(ถ่ายรูปกันดั้ม) - ห้าง aqua city & deck(ชมสะพานเรนโบว์) - เอออนพลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

91
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-ARIGATOU-A9(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-10 MAY
 ราคา/ท่าน : 63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Arigatou Japan Alps Osaka Tokyo(A9)(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» โอซาก้า - อาราชิยาม่า - นั่งรถไฟซากาโน่ - ป่าไผ่ - วัดเทนริวจิ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิซึ - นาโกย่า
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - คามิโคจิ - สะพานคัปปะ - ทาคายาม่า - ช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ
» เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) - เขื่อนคุโรเบะ - คาวาคูจิโกะ
» โอชิโนะฮัคไค (ถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ) - สวนชิบะซากุระ - ฮาโกเน่ (ล่องเรือโจรสลัด) - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - โตเกียว - ชินจู
» วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ห้าง diver city Tokyo plaza(ถ่ายรูปกันดั้ม) - ห้าง aqua city & deck(ชมสะพานเรนโบว์) - เอออนพลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

92
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-ARIGATOU-A10(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 / 11-16 / 12-17 / 18-23 / 19-24 MAY
 ราคา/ท่าน : 61,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Arigatou Japan Alps Osaka Tokyo(A10)(ฟรีWifiบนรถ+งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว+งดแจกกระเป๋า)เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» โอซาก้า - อาราชิยาม่า - นั่งรถไฟซากาโน่ - ป่าไผ่ - วัดเทนริวจิ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปราสาททองคินคาคุจิ - วัดคิโยมิซึ - นาโกย่า
» หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - คามิโคจิ - สะพานคัปปะ - ทาคายาม่า - ช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ
» โอกิซาว่า - เขื่อนคุโรเบะ - เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) - คาวาคูจิโกะ
» วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) - เอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

93
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-SHIAWASE-F4(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 MAY
 ราคา/ท่าน : 58,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
54,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Shiawase Kyushu Winter(F4)(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า+งดแจกกระเป๋า)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - คิตะคิวชู - สวนคาวาจิ ฟูจิ (อุโมงค์ดอกวิสเทอเรีย) - บ่อน้ำแร่จิโคกุ
» หมู่บ้านยูฟูอิน - สวนดอกไม้คุจู - พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโซะ(ถ่ายรูปภูเขาไฟ และทุ่งเลี้ยงสัตว์) - คุมาโมโต้ - ช้อปปิ้งคามิโทริ และชิโมโทริ
» ปราสาทคุมาโมโต้ - ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ - ที่ราบสูงชิราคิมิเนะ - สวนโกลฟเวอร์
» สะพานแว่นตาแห่งนางาซากิ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - สวนสันติภาพ - Tosu Premium Outlet - ช้อปปิ้งคาแนวซิตี้ - ช้อปปิ้งเทนจิน
» ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

94
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA98-TG-SHIAWASE-F4-V2(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-15 MAY
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/50,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka (F4)(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า+งดแจกกระเป๋า)

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» ฟุคุโอกะ - คิตะคิวชู - สวนคาวาจิฟูจิ(อุโมงค์ดอกวิสเทอเรีย) - ชมวิวเขาซาระกุระ - ที่ราบสูงฮิระโอะได
» บ่อน้ำแร่จิโคกุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - สวนดอกไม้คุจู - พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโซะ - ถ่ายรูปภูเขาไฟฯ - คุมาโมโต้ - ช้อปปิ้งคามิโทริและชิโมโทริ
» ปราสาทคุมาโมโต้ - ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ - ที่ราบสูงชิราคิมิเนะ - นางาซากิ
» สวนโกลฟเวอร์ - สวนสันติภาพ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช้อปปิ้งคาแนวซิตี้ - ช้อปปิ้งเทนจิน
» ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

95
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA52-3K-FUKUOKA5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-21 MAY
16-18 JUN
 ราคา/ท่าน : 35,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
35,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เมืองเบปปุ - จิโกกุ เมกุริ - อาบน้ำแร่Onsen
» เมืองคิทสึคิ - ศาลเจ้ายูซะ - ปราสาทนาคะซึ - เมืองฟุกุโอกะ
» อิสระช้อปปิ้งที่เมืองฟุกุโอกะ (ไม่มีรถบริการ)
» สนามบินฟุกุโอกะ - กลับถึงกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

96
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA52-CI-HISO-OKINAWA4D-MAY(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-8 MAY
 ราคา/ท่าน : 37,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
35,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาวา

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - โอกินาว่า
» ชูราอุมิ อควาเรียม - โรงงานผลิตเบียร์ - ผามันซาโมะ - ช้อปปิ้งที่อเมริกัน วิลเลจ
» โอกินาวาเวิลด์ - ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - ปราสาทชูริ - ถนนโคคุไซ
» ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - สนามบินนะฮา - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - ถึงกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

97
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA52-CI-HISO-OKINAWA4D-MAY(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-22 MAY
 ราคา/ท่าน : 33,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
31,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาวา

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - โอกินาว่า
» ชูราอุมิ อควาเรียม - โรงงานผลิตเบียร์ - ผามันซาโมะ - ช้อปปิ้งที่อเมริกัน วิลเลจ
» โอกินาวาเวิลด์ - ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - ปราสาทชูริ - ถนนโคคุไซ
» ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - สนามบินนะฮา - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - ถึงกรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

98
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-HB-KOKKAIDO77(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-19 / 22-26 MAY / 29MAY-2JUN
 ราคา/ท่าน : 29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
29,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟินาเล่ : นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ร้านเป่าแก้ว - ตลาดปลาโจไก / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิด / พักทะเลสาบโทยะ 1 คืน พักซัปโปโร 2 คืน / ฟรีWifi on Bus

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล(ไม่รวมค่าเข้า) - ทะเลสาบโทยะ
» เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ร้านเป่าแก้ว - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ย่านซูซูกิโนะ ทานุกิโกจิ
» ตลาดปลาโจไก (มีรถ, ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

99
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-HB-KOKKAIDO78(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-16 MAY
 ราคา/ท่าน : 38,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
38,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด - ซัปโปโร - ฮาโกดาเตะ - โอตารุ : โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ภูเขาอุสุซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว - ฮาโกดาเตะ - โกดังฮิฐแดง - นั่งกระเช้าชมจุดชมวิวเมือง - เม้าท์ฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคากุ - ย่านโมโตมาจิ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ตลาดปลาโจไก / Free Wifi on bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์BBQ, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ร้านเป่าแก้ว - จุดชมวิวไซโล - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่Onsen
» อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ป้อมดาวโกเรียวคากุ - ย่านโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดง - ดิวตี้ฟรี - นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวเมือง - เม้าท์ฮาโกดาเตะ - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
» ตลาดเช้าฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - โรงงานช็อคโกแลต - อาคารรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ
» ตลาดปลาโจไก (มีรถ, ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

100
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-HB-KOKKAIDO78(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-23 MAY
 ราคา/ท่าน : 42,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
42,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด - ซัปโปโร - ฮาโกดาเตะ - โอตารุ : โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ภูเขาอุสุซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว - ฮาโกดาเตะ - โกดังฮิฐแดง - นั่งกระเช้าชมจุดชมวิวเมือง - เม้าท์ฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคากุ - ย่านโมโตมาจิ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ตลาดปลาโจไก / Free Wifi on bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์BBQ, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ร้านเป่าแก้ว - จุดชมวิวไซโล - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่Onsen
» อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ป้อมดาวโกเรียวคากุ - ย่านโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดง - ดิวตี้ฟรี - นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวเมือง - เม้าท์ฮาโกดาเตะ - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
» ตลาดเช้าฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - โรงงานช็อคโกแลต - อาคารรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ
» ตลาดปลาโจไก (มีรถ, ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

101
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAR3-HB-KOKKAIDO78(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25-30 MAY
 ราคา/ท่าน : 39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด - ซัปโปโร - ฮาโกดาเตะ - โอตารุ : โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ภูเขาอุสุซัง - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว - ฮาโกดาเตะ - โกดังฮิฐแดง - นั่งกระเช้าชมจุดชมวิวเมือง - เม้าท์ฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคากุ - ย่านโมโตมาจิ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ตลาดปลาโจไก / Free Wifi on bus / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์BBQ, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
» สนามบินชิโตเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ร้านเป่าแก้ว - จุดชมวิวไซโล - ภูเขาไฟโชวะ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ - อาบน้ำแร่Onsen
» อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ป้อมดาวโกเรียวคากุ - ย่านโมโตมาจิ - โกดังอิฐแดง - ดิวตี้ฟรี - นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวเมือง - เม้าท์ฮาโกดาเตะ - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
» ตลาดเช้าฮอกไกโด - โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - โรงงานช็อคโกแลต - อาคารรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ
» ตลาดปลาโจไก (มีรถ, ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
» สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

102
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-XJ-TYO-PINKMOSS5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 / 17-21 MAY
28JUL-1AUG
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

103
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-XJ-TYO-PINKMOSS5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-24 MAY
 ราคา/ท่าน : 28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

104
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-XJ-OSA-KYOTO-SUMMER5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-10 / 19-23 MAY
9-13 / 23-27 JUN
7-11 / 21-25 JUL / 28JUL-1AUG
 ราคา/ท่าน : 26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

105
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-XJ-OSA-KYOTO-SUMMER5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 / 26-30 MAY
 ราคา/ท่าน : 25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

106
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAS6-3K-ONSEN-KYUSHU(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 / 19-23 / 26-30 MAY
 ราคา/ท่าน : 26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น Kyushu

» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฟุกุโอกะ
» ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - เบปปุ - อาบน้ำแร่Onsen
» เบปปุ - บ่อน้ำพุร้อน - คามาโดะ จิโกกุ - ชมโรงผลิตน้ำแร่สกัดยุโนะฮานะ - คุโรคาวะ - ปราสาทคุมาโมโต้ - แช่น้ำแร่Onsen
» ฟุกุโอกะ - Duty Free - ช้อปปิ้งย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
» สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์ญี่ปุ่น 2559 / 2016

 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016,
   โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2559 / 2016
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader