Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
ทัวร์ญี่ปุ่น
@1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : THAAU9-TZ-TYO-LOVE53-B03(10)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 JUN
ราคา/ท่าน :
19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :

@2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : THAA31-TG-BLOOMING-CTS-LAVENDER(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 JUL
ราคา/ท่าน :
55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
50,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :

@3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : THAAR9-TZ-TYO009
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
2-6 JUN
ราคา/ท่าน :
19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
@4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-STRONG-LAVENDER-TYO19(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 JUL
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :

@5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-STRONG-LAVENDER-TYO19(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 JUL
ราคา/ท่าน :
26,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :

 แพคเกจทัวร์เดือนพฤษภาคม 2560 / 2017 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 14
จากทั้งหมด 14 รายการ
 

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017 | เที่ยวญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-STRONG-PINKMOSS-TYO09(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30MAY-3JUN
ราคา/ท่าน :
27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว พิงค์มอส : หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ชมดอกชิบะซากุระ - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ชมดอกชิบะซากุระ - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งย่านชินจุก
โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-STRONG-PINKMOSS-TYO09(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31MAY-4JUN
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว พิงค์มอส : หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ชมดอกชิบะซากุระ - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ชมดอกชิบะซากุระ - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - ช้อปปิ้งย่านชินจุก
โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-WALL-OSA-TAKAYAMA16
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30MAY-4JUN / 31MAY-5JUN
6-11 / 7-12 JUN
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Snow Wall Osaka - Takayama : เมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชมมรดกโลกวัดน้ำใส - ชมศาลโทริอิ - ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ - ประทับใจกับกำแพงหิมะ+ชมเส้นทางสายมรดกโลก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า
โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลโทริอิ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตซึโมโต้
โทยาม่า - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ - คุโรเบะไดร่า - นั่งเคเบิลคาร์ไฟฟ้าสู่เขื่อนคุโรเบะ
ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30MAY-3JUN / 31MAY-4JUN
ราคา/ท่าน :
27,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
27,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว Shock : หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมซากุระ (สำหรับคณะที่เดินทาง ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-13 เม.ย. 60) - อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท - อาบน้ำแร่ Onsen
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ชมซากุระ (สำหรับคณะที่เดินทาง ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-13 เม.ย. 60) - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
อิสระช้อปปิ้ง เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
31MAY -5JUN
ราคา/ท่าน :
34,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
34,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - Edo wonderland : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - หลวงพ่อโตคามาคุระ - นิกโก้ - เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - วัดอาซะกุซะ - โอไดบะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าโรงแรมที่พัก
นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท - อาบน้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - หลวงพ่อโตคามาคุระ - พิพิธภัณฑ์ราเมน - โตเกียว
โตเกียว - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
โตเกียว - วัดอาซะกุซะ - โอไดบะ - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
30MAY-3JUN / 31MAY-4JUN
ราคา/ท่าน :
24,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
24,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว ฟูจิ Flower Blooming : หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซะกุซะ - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สวนดอกไม้ - เมืองโตเกียว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซะกุซะ - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สวนดอกไม้ - เมืองโตเกียว - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดีสนีย์แลนด์
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31MAY-5JUN
7-12 / 14-19 / 21-26 JUN / 28JUN-3JUL
5-10 / 12-17 / 19-24 / 26-31 JUL
2-7 / 16-21 / 23-28 AUG / 30AUG-4SEP
6-11 / 13-18 / 20-25 SEP / 27SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
38,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - คามาคุระ : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฮาเนดะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
วัดอาซากุซะ - เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31MAY-4JUN
ราคา/ท่าน :
28,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Shiba Sakura โตเกียว - ฟูจิ : ล่องทะเลสาบอาชิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งพิ้งค์มอส ทะเลสาบโมโกโตะ - อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - ล่องทะเลสาบอาชิ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อาบน้ำแร่ออนเซ็น
ทุ่งพิ้งค์มอส ทะเลสาบโมโกโตะ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 2,700 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
นาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
31MAY-4JUN
ราคา/ท่าน :
29,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - อิเสะ - นารา - โอซาก้า - เกียวโต - นาโกย่า : ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอฮาไรมาชิ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - วัดคิโยมิสึ - ย่านฮิกาชิยาม่า - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนาโกย่า - เมืองอิเสะ - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอฮาไรมาชิ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ย่านฮิกาชิยาม่า - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนาโกย่า
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
31MAY-4JUN
14-18 JUN
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - ทาคายาม่า - โตเกียว Japan Alps : วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - กำแพงหิมะ Snow Wall -- นั่งกระเช้าไฟฟ้า Ropeway ข้ามหุบเหวลึก - เดินเล่นสันเขื่อนคุโรเบะ Kurobe Dam - วัดอาซากุสะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - เข้าที่พัก
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโงย่า
นาโงย่า - ทาคายาม่า - จวนผู้ว่าทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โทยาม่า
โทยาม่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car สู่ที่ราบสูง - กำแพงหิมะ Snow Wall - นั่งรถไฟฟ้า ชนิดไม่มีราง Trolley Bus ลอดอุโมงค์ใต้เขาทาเทยาม่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Ropeway ข้ามหุบเหวลึก - เดินเล่นสันเขื่อนคุโรเบะ Kurobe Dam - ออนเซ็น
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-XJ-SUPER-KANSAI6002(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31MAY-4JUN
7-11 / 14-18 / 21-25 JUN / 28JUN-2JUL
ราคา/ท่าน :
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
25,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - เกียวโต - นารา - โอซาก้า : วัดคิโยมิสึ - ถนนกาน้ำชา - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ริงกุเอ้าท์เลท - จัสโก้อิออน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ
วัดคิโยมิสึ - ถนนกาน้ำชา - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ย่านชินไซบาชิ
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
นารา - วัดโทไดจิ - ริงกุเอ้าท์เลท - จัสโก้อิออน - สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAR3-TZ-SNOW-WALL-OSA12(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
31MAY-4JUN
ราคา/ท่าน :
36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Snow wall โอซาก้า - Japan Alps - ทาคายาม่า : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยามะ คุโรเบะ - วัดทอง คินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เลท / พักนาโกย่า 1 คืน - มัตสึโมโต้1 คืน - กุโจ 1 คืน - โอซาก้า 1 คืน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - BBQ Yakiniku

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ, โอซาก้า - นาโกย่า - เข้าที่พัก
นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ - Little Kyoto - ปราสาทมัตสึโมโต้
เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยามะ คุโรเบะ - กำแพงหิมะ - คานาซาว่า - กุโจ - อาบน้ำแร่ Onsen
กุโจ - เกียวโต - วัดทอง คินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ชินไชบาชิ
ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เลท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
สกู๊ต แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
31MAY-4JUN
3-7 / 6-10 JUN
8-12 AUG
19-23 / 22-26 SEP / 28SEP-2OCT
ราคา/ท่าน :
23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Summer โตเกียว - ฟูจิ : วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - สวนดอกไม้ฮะนะโนะมิยะโกะ - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / ฟรี Wifi บนรถ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่Onsen
สวนดอกไม้ฮะนะโนะมิยะโกะ Yamanakako Flower Park - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ
อิสระช้อปปิ้ง เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือทัวร์เสริม Tokyo Disneyland ชำระเพิ่ม 2,700 บาทต่อท่าน (ไม่รวมค่าเดินทาง)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAU9-HB-HOKKAIDO-SPRING-B02(2)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
31MAY-5JUN
7-12 / 14-19 / 21-26 JUN / 28JUN-3JUL
ราคา/ท่าน :
32,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
32,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาว่า - เมืองโชอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซอิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาโบราณ - ถนนทานุกิโคจิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชิโตเซะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาว่า - เมืองโชอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ - น้ำตกริวเซอิ
เมืองทาคิโนะอุเอะ - ชมดอกชิบะซากุระ - สวนคามิยุเบ็ทสึ - ชมดอกทิวลิป
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาโบราณ - ถนนทานุกิโคจิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 14
จากทั้งหมด 14 รายการ
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017,
   โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์เดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์เดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์เดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์เดือนกันยายน 2560
ทัวร์เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์เดือนธันวาคม 2560
ทัวร์เดือนมกราคม 2561
ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์เดือนมีนาคม 2561
ทัวร์เดือนเมษายน 2561
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794