Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนพฤษภาคม 2560 / 2017 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ :
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมาย :
ช่วงเดือน :
ราคา(บาท) :
ทริปพิเศษ :
คำที่ค้นหา :
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 83 รายการ
Next Last
 

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017 | เที่ยวญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SPARKING-TYO04(2)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-1MAY
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Sakura Sparkling : นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ - เมืองคามาคุระ - - หุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ - วัดอาซากุสะ / เมนูพิเศษ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
นาริตะ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ - ฮาราจูกุ - วัดนาริตะ - อิออน - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-TYO-SAKURA-STRONG05(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-1MAY / 28APR-2MAY / 29APR-3MAY
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ซากุระ : ล่องเรือโจรสลัด - ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ - ชมภูเขาไฟฟูจิ - เจ้าแม่กวนอิมทองคำ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - Earth Quake Museum - สวนอุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม: ดิสนีย์แลนด์(เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-WALL-OSA-TAKAYAMA16(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
25-30 APR
16-21 / 17-22 / 23-28 / 24-29 MAY / 30MAY-4JUN / 31MAY-5JUN
6-11 / 7-12 JUN
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Snow Wall Osaka - Takayama : เมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชมมรดกโลกวัดน้ำใส - ชมศาลโทริอิ - ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ - ประทับใจกับกำแพงหิมะ+ชมเส้นทางสายมรดกโลก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า
โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลโทริอิ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตซึโมโต้
โทยาม่า - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ - คุโรเบะไดร่า - นั่งเคเบิลคาร์ไฟฟ้าสู่เขื่อนคุโรเบะ
ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SNOW-WALL-OSA-TAKAYAMA16(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
26APR-1MAY / 27APR-2MAY
2-7 / 3-8 / 9-14 / 10-15 MAY
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Snow Wall Osaka - Takayama : เมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชมมรดกโลกวัดน้ำใส - ชมศาลโทริอิ - ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ - ประทับใจกับกำแพงหิมะ+ชมเส้นทางสายมรดกโลก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า
โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลโทริอิ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตซึโมโต้
โทยาม่า - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ - คุโรเบะไดร่า - นั่งเคเบิลคาร์ไฟฟ้าสู่เขื่อนคุโรเบะ
ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-SAKURA-OSA-TAKAYAMA14(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 APR / 27APR-1MAY / 28APR-2MAY / 29APR-3MAY
ราคา/ท่าน :
33,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - ทาคายาม่า - เทศกาลชมซากุระ : เมืองเก่าซันมาชิซึจิ - เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชมศาลโทริอิ - ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโอซาก้า - เข้าที่พัก
โอซาก้า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกย่า - อิออน จัสโก้
ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก - นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - กิฟุ - อาบน้ำแร่Onsen
ชมด้านนอกปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-HB-HOKKAIDO-SNOE-MONKEY10(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
5-10 APR / 26APR-1MAY
ราคา/ท่าน :
45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด : เยือนเมืองโรแมนติคโอตารุ - ชมความงามของวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ - ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น - สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน - ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชิโตเสะ-โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงเมืองฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคาคุ - ลิงแช่ออนเซ็น - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - Kiroro Ski Resort
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - Duty Free - ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต
อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-SKI-SNOW-FUKUOKA02(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 APR
12-16 MAY 17
ราคา/ท่าน :
39,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ - นางาซากิ : ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ศาลเจ้ายูโทคุ - เก็บลูกพลับสดๆจากไร่ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - เบปปุ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - แช่ออนเซ็น
โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ - นางาซากิ - ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
นางาซากิ - สวนสันติภาพ - ฟุกุโอกะ - เก็บลูกพลับสดๆ จากไร่ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-EXCELLENT-TYO-OSA03(2)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-9 APR / 26APR-1MAY
ราคา/ท่าน :
37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Excellent โตเกียว - โอซาก้า : วัดอาซากุสะ - ชมภูเขาไฟฟูจิ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา - ช้อปปิ้งจุใจกับย่านดังใจกลางเมืองชินจูกุ + ชินไซบาชิ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียว สกายทรี - ชมซากุระ สวนอูเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
นาโกย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ
สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAQ7-CI-FIT-TPI-JP-PRINCESS9D(A)
ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
24MAY-1JUN
ราคา/ท่าน :
54,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
54,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Sapphire Princess Cruises : ไทเป, ไต้หวัน - คาโกจิม่า - ฮิโรชิม่า - โคจิ - เป๊ปปุ, ญี่ปุ่น / เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน / พักโรงแรมไทเป 1 คืน - พักบนเรือสำราญ 7 คืน ห้องไม่มีหน้าต่าง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - เข้าที่พัก - ตึกไทเป 101
ท่าเรือคีลุง, ไทเป - เช็คอินขึ้นเรือ Sapphire Princess - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือสำราญล่องทะเล อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ คาสิโน, Duty Free, ฟิตเนสเซ็นเตอร์, สปา, ลานกีฬาเอนกประสงค์, ศูนย์ดูแลเด็ก และเยาวชน, ห้องสมุด, อินเตอร์เนตคาเฟ่, แกลอรี่งานศิลปะ, สนามพัทกอล์ฟ และอื่นๆอีกมากมาย
เรือเทียบท่าคาโกจิม่า, ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่น หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการจากบนเรือ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่าฮิโรชิม่า, ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่น หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการจากบนเรือ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่าเป๊ปปุ, ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่น หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการจากบนเรือ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือสำราญล่องทะเล อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ คาสิโน, Duty Free, ฟิตเนสเซ็นเตอร์, สปา, ลานกีฬาเอนกประสงค์, ศูนย์ดูแลเด็ก และเยาวชน, ห้องสมุด, อินเตอร์เนตคาเฟ่, แกลอรี่งานศิลปะ, สนามพัทกอล์ฟ และอื่นๆอีกมากมาย
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าคีลุง, ไทเป - ไหว้พระวัดหลงซัน - อิสระช้อปปิ้ง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAQ7-CI-FIT-TPI-JP-PRINCESS9D(B)
ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
24MAY-1JUN
ราคา/ท่าน :
57,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
57,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Sapphire Princess Cruises : ไทเป, ไต้หวัน - คาโกจิม่า - ฮิโรชิม่า - โคจิ - เป๊ปปุ, ญี่ปุ่น / เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน / พักโรงแรมไทเป 1 คืน - พักบนเรือสำราญ 7 คืน ห้องมีระเบียง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - เข้าที่พัก - ตึกไทเป 101
ท่าเรือคีลุง, ไทเป - เช็คอินขึ้นเรือ Sapphire Princess - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือสำราญล่องทะเล อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ คาสิโน, Duty Free, ฟิตเนสเซ็นเตอร์, สปา, ลานกีฬาเอนกประสงค์, ศูนย์ดูแลเด็ก และเยาวชน, ห้องสมุด, อินเตอร์เนตคาเฟ่, แกลอรี่งานศิลปะ, สนามพัทกอล์ฟ และอื่นๆอีกมากมาย
เรือเทียบท่าคาโกจิม่า, ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่น หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการจากบนเรือ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่าฮิโรชิม่า, ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่น หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการจากบนเรือ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่าเป๊ปปุ, ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่น หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการจากบนเรือ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือสำราญล่องทะเล อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ คาสิโน, Duty Free, ฟิตเนสเซ็นเตอร์, สปา, ลานกีฬาเอนกประสงค์, ศูนย์ดูแลเด็ก และเยาวชน, ห้องสมุด, อินเตอร์เนตคาเฟ่, แกลอรี่งานศิลปะ, สนามพัทกอล์ฟ และอื่นๆอีกมากมาย
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าคีลุง, ไทเป - ไหว้พระวัดหลงซัน - อิสระช้อปปิ้ง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAQ7-CI-FIT-TPI-JP-PRINCESS9D(C)
ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
24MAY-1JUN
ราคา/ท่าน :
61,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
61,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Sapphire Princess Cruises : ไทเป, ไต้หวัน - คาโกจิม่า - ฮิโรชิม่า - โคจิ - เป๊ปปุ, ญี่ปุ่น / เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน / พักโรงแรมไทเป 1 คืน - พักบนเรือสำราญ 7 คืน ห้องมินิสวีท

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - เข้าที่พัก - ตึกไทเป 101
ท่าเรือคีลุง, ไทเป - เช็คอินขึ้นเรือ Sapphire Princess - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือสำราญล่องทะเล อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ คาสิโน, Duty Free, ฟิตเนสเซ็นเตอร์, สปา, ลานกีฬาเอนกประสงค์, ศูนย์ดูแลเด็ก และเยาวชน, ห้องสมุด, อินเตอร์เนตคาเฟ่, แกลอรี่งานศิลปะ, สนามพัทกอล์ฟ และอื่นๆอีกมากมาย
เรือเทียบท่าคาโกจิม่า, ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่น หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการจากบนเรือ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่าฮิโรชิม่า, ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่น หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการจากบนเรือ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่าเป๊ปปุ, ญี่ปุ่น - อิสระเดินเล่น หรือซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการจากบนเรือ) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือสำราญล่องทะเล อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือมากมาย อาทิ คาสิโน, Duty Free, ฟิตเนสเซ็นเตอร์, สปา, ลานกีฬาเอนกประสงค์, ศูนย์ดูแลเด็ก และเยาวชน, ห้องสมุด, อินเตอร์เนตคาเฟ่, แกลอรี่งานศิลปะ, สนามพัทกอล์ฟ และอื่นๆอีกมากมาย
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าคีลุง, ไทเป - ไหว้พระวัดหลงซัน - อิสระช้อปปิ้ง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
16-20 / 17-21 / 23-27 / 24-28 / 25-29 APR
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 8-12 / 10-14 MAY
ราคา/ท่าน :
29,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
29,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว Shock : หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมซากุระ (สำหรับคณะที่เดินทาง ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-13 เม.ย. 60) - อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท - อาบน้ำแร่ Onsen
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ชมซากุระ (สำหรับคณะที่เดินทาง ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-13 เม.ย. 60) - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
อิสระช้อปปิ้ง เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-1MAY / 28APR-2MAY / 30APR-4MAY
9-13 MAY
ราคา/ท่าน :
31,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
31,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว Shock : หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมซากุระ (สำหรับคณะที่เดินทาง ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-13 เม.ย. 60) - อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท - อาบน้ำแร่ Onsen
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ชมซากุระ (สำหรับคณะที่เดินทาง ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-13 เม.ย. 60) - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
อิสระช้อปปิ้ง เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 MAY / 28MAY-1JUN / 29MAY-2JUN / 30MAY-3JUN / 31MAY-4JUN
ราคา/ท่าน :
27,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
27,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว Shock : หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมซากุระ (สำหรับคณะที่เดินทาง ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-13 เม.ย. 60) - อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท - อาบน้ำแร่ Onsen
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ชมซากุระ (สำหรับคณะที่เดินทาง ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-13 เม.ย. 60) - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
อิสระช้อปปิ้ง เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 24-29 / 25-30 / 26-31 MAY / 27MAY-1JUN / 29MAY-3JUN / 31MAY -5JUN
ราคา/ท่าน :
34,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
34,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - Edo wonderland : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - หลวงพ่อโตคามาคุระ - นิกโก้ - เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - วัดอาซะกุซะ - โอไดบะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าโรงแรมที่พัก
นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท - อาบน้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - หลวงพ่อโตคามาคุระ - พิพิธภัณฑ์ราเมน - โตเกียว
โตเกียว - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
โตเกียว - วัดอาซะกุซะ - โอไดบะ - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
30MAR-4APR
2-7 / 3-8 / 4-9 / 26-30 APR / 26APR-1MAY
3-8 / 4-9 / 5-10 / 6-11 MAY
ราคา/ท่าน :
37,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
37,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - Edo wonderland : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - หลวงพ่อโตคามาคุระ - นิกโก้ - เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - วัดอาซะกุซะ - โอไดบะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าโรงแรมที่พัก
นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท - อาบน้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - หลวงพ่อโตคามาคุระ - พิพิธภัณฑ์ราเมน - โตเกียว
โตเกียว - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
โตเกียว - วัดอาซะกุซะ - โอไดบะ - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
15-20 APR / 27APR-2MAY / 28APR-3MAY / 29APR-4MAY / 30APR-5MAY
1-6 / 2-7 / 10-15 MAY
ราคา/ท่าน :
39,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/38,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - Edo wonderland : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - หลวงพ่อโตคามาคุระ - นิกโก้ - เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - วัดอาซะกุซะ - โอไดบะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าโรงแรมที่พัก
นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท - อาบน้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - หลวงพ่อโตคามาคุระ - พิพิธภัณฑ์ราเมน - โตเกียว
โตเกียว - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
โตเกียว - วัดอาซะกุซะ - โอไดบะ - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
16-21 / 17-22 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-28 / 24-29 / 25-30 APR
7-12 / 8-13 / 9-14 MAY
ราคา/ท่าน :
36,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
36,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - Edo wonderland : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - หลวงพ่อโตคามาคุระ - นิกโก้ - เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - วัดอาซะกุซะ - โอไดบะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ - เข้าโรงแรมที่พัก
นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท - อาบน้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - หลวงพ่อโตคามาคุระ - พิพิธภัณฑ์ราเมน - โตเกียว
โตเกียว - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
โตเกียว - วัดอาซะกุซะ - โอไดบะ - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HB-เอเชีย แอตแลนติกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
7-11 / 9-13 / 16-20 APR / 28APR-2MAY / 30APR-4MAY
ราคา/ท่าน :
35,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
35,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - สวนชิคิไซโนะโอกะ - สระน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมน - คลองโอตารุ - ศาลเต้าฮอกไกโด - ตลาดปลานิโจ - ร้านกาแฟ ฮัลโหลคิตตี้ - ซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลต - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ดิวตี้ฟรี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชิโตเซะ - เมืองบิเอะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ - เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สระอะโออิเคะ - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์
เมืองซัปโปโร - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - อิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง - ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ - ดิวตี้ฟรี - มิสชุยเอาเล้ตท์
สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-OSA-TAKAYAMA07(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
9-12 / 16-19 / 23-26 APR / 30APR-3MAY
7-10 MAY
ราคา/ท่าน :
32,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
32,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - ทาคายาม่า - ซากุระ : ซันมาชิซูจิ - ทาคายาม่าจินยะ - เมืองมิเอะ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - นาโกย่า - เมืองกิฟุ
กิฟุ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ทาคายาม่าจินยะ - เมืองมิเอะ
มิเอะ - อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า - ย่านช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ - ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-JAPAN-ALPS08(1)
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
16-19 / 23-26 APR / 30APR-3MAY
ราคา/ท่าน :
35,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
35,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - อัลไพน์รูท - สัมผัสSnow Wall - กำแพงหิมะขนาดมะหึมา - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - Free Wifi On Bus - มัตสึโมโตะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - นาโกย่า - เมืองกิฟุ
ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - อาคารทาคายาม่าจินยะ - เมืองมัตสึโมโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ
สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - คุโรเบะ - ยอดเขาทาเทยาม่า - เขื่อนคุโรเบะ - เมืองกุโจฮาจิมัง
โอซาก้า - ชินไซบาชิ - ดิวตี้ฟรี - ริงกุเอ้าเล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAR9-XJ-JAPAN-ALPS08(2)
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 MAY
ราคา/ท่าน :
34,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
34,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - อัลไพน์รูท - สัมผัสSnow Wall - กำแพงหิมะขนาดมะหึมา - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - Free Wifi On Bus - มัตสึโมโตะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขาทาเทยาม่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - นาโกย่า - เมืองกิฟุ
ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - อาคารทาคายาม่าจินยะ - เมืองมัตสึโมโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ
สายอัลไพน์ทาเทยาม่า - คุโรเบะ - ยอดเขาทาเทยาม่า - เขื่อนคุโรเบะ - เมืองกุโจฮาจิมัง
โอซาก้า - ชินไซบาชิ - ดิวตี้ฟรี - ริงกุเอ้าเล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28APR-2MAY / 29APR-3MAY
ราคา/ท่าน :
30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ - นั่งกระเช้าคาชิคาชิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ
นาริตะ - ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ - นั่งกระเช้าคาชิคาชิสู่ยอดเขา Mitsutoge - วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
แอร์เอเชียเอ็กซ์
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
4-8 / 5-9 MAY
ราคา/ท่าน :
29,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,900 บาท
29,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ - นั่งกระเช้าคาชิคาชิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ
นาริตะ - ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ - นั่งกระเช้าคาชิคาชิสู่ยอดเขา Mitsutoge - วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกพิงค์มอส - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - สนามบินนาริตะ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 83 รายการ
Next Last
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017,
   โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2560 / 2017
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์เดือนมีนาคม 2560
ทัวร์เดือนเมษายน 2560
ทัวร์เดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์เดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์เดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์เดือนกันยายน 2560
ทัวร์เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์เดือนธันวาคม 2560
ทัวร์เดือนมกราคม 2561
ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794