ทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015
ทัวร์เกาหลี
ภาษา ภาษาไทย English
Share |

 
 แพคเกจทัวร์เดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015
 ทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015 | เที่ยวเกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
การบินไทย
 
 ทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AP4-TG-KOREA-2THEME-PARK(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-23 / 26-30 AUG
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 SEP
7-11 / 21-25 OCT / 28OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-2สวนสนุก
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินอินชอน-One Mount(ไม่รวมค่าเช่าชุด,อุปกรณ์สกี)-Paju Premium Outlet-Nami Island
» ป้อมฮวาซอง-พระราชวังแฮกุง-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(ครึ่งวัน)-N Tower(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)-Fanta Stick Show
» โรงงานสาหร่าย-เรียนทำกิมบับ-Trick Art Museum-ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนแดง-ร้านเวชสำอาง-ตลาดเมียงดง-ย่านทงแดมุน
» ศูนย์โสม-Duty Free Shop-คลองชองเกชอน-ร้านพลอยสีม่วง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2558 / 2015

   
2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
การบินไทย
 
 ทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AP4-TG-KOREA-ONSEN(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-16 / 19-23 / 26-30 AUG
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 SEP
7-11 / 21-25 OCT / 28OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
27,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-เมนูพิเศษ Buffet Seafoodขาปูยักษ์ไม่อั้น
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินอินชอน-หมู่บ้านฝรั่งเศส-Rail Bike-เกาะนามิ-อาบน้ำแร่
» เอเวอร์แลนด์-โรงงานสาหร่าย-พิพิธภัณฑ์3มิติTrick Art Museum-โซลทาเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
» พระราชวังชังด๊อค-ศูนย์เครื่องสำอาง-ศูนย์สมุนไพร-น้ำมันสน-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง-ทงแดมุน
» ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-น้ำมันสน-ศูนย์อัญมณีอามิทิส-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2558 / 2015

   
3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AJ9-XJ-LOVE-AUTUMN-KOREA5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-19 / 16-20 / 24-28 OCT / 28OCT-1NOV / 29OCT-2NOV / 30OCT-3NOV
 ราคา/ท่าน : 20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-LOVE AUTUMN
» กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
» One Mount Snow Park(ไม่รวมค่าเข้าSnow Park)-เกาะนามิ-ชมหอคอยโซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)&คล้องกุญแจคู่รัก(Love Lock)
» ศูนย์โสมเกาหลี-Cosmetics Outlet-โรงงานสาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก(ชุดประจำชาติเกาหลี)-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(บัตรเล่นไม่จำกัดรอบ)-ถ่ายรูป3 มิติTrick Eye Museum+ICE Museum-ช้อปปิ้งย่านฮงแด(ย่านมหาลัยฮกอิก)-Hello Kitty Cafe-ชมโชว์พิเศษDrum Cat Show
» ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-น้ำมันสน-ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลบลูเฮ้าส์-พระราชวังชางด๊อกกุง-พลอยอเมทิส-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง
» ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2558 / 2015

   
4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AJ9-XJ-LOVE-AUTUMN-KOREA5D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-21 / 18-22 / 25-29 OCT / 31OCT-4NOV
 ราคา/ท่าน : 19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-LOVE AUTUMN
» กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
» One Mount Snow Park(ไม่รวมค่าเข้าSnow Park)-เกาะนามิ-ชมหอคอยโซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)&คล้องกุญแจคู่รัก(Love Lock)
» ศูนย์โสมเกาหลี-Cosmetics Outlet-โรงงานสาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก(ชุดประจำชาติเกาหลี)-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(บัตรเล่นไม่จำกัดรอบ)-ถ่ายรูป3 มิติTrick Eye Museum+ICE Museum-ช้อปปิ้งย่านฮงแด(ย่านมหาลัยฮกอิก)-Hello Kitty Cafe-ชมโชว์พิเศษDrum Cat Show
» ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-น้ำมันสน-ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลบลูเฮ้าส์-พระราชวังชางด๊อกกุง-พลอยอเมทิส-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง
» ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2558 / 2015

   
5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AJ9-XJ-LOVE-AUTUMN-KOREA5D(5)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-8 / 6-10 / 11-15 / 18-22 / 27-31 NOV
 ราคา/ท่าน : 18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-LOVE AUTUMN
» กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
» One Mount Snow Park(ไม่รวมค่าเข้าSnow Park)-เกาะนามิ-ชมหอคอยโซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)&คล้องกุญแจคู่รัก(Love Lock)
» ศูนย์โสมเกาหลี-Cosmetics Outlet-โรงงานสาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก(ชุดประจำชาติเกาหลี)-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(บัตรเล่นไม่จำกัดรอบ)-ถ่ายรูป3 มิติTrick Eye Museum+ICE Museum-ช้อปปิ้งย่านฮงแด(ย่านมหาลัยฮกอิก)-Hello Kitty Cafe-ชมโชว์พิเศษDrum Cat Show
» ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-น้ำมันสน-ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลบลูเฮ้าส์-พระราชวังชางด๊อกกุง-พลอยอเมทิส-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง
» ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2558 / 2015

   
6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-XJ-AUTUMN-KOREA(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 OCT / 28OCT-1NOV / 29OCT-2NOV / 30OCT-3NOV
4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 25-29 / 26-30 NOV / 27NOV-1DEC
 ราคา/ท่าน : 18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Autumn พักซูวอน1คืน+พักกรุงโซล2คืน
» กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
» สนามบินอินชอน-เกาะนามิ-ปั่นจักยานRail Bike-ป้อมฮวาซอง-พักซูวอน
» โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก-สวนสนุกEverland-ช้อปปิ้งน้ำมันสนRed Pine-Cosmetic-พิเศษชมDrum Cat Show
» ศูนย์โสม-ฮ็อตเกนามู-ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลบลูเฮาส์-พระราชวังชางด็อกกุง-โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส-Trick Eye&Ice Museum-Hello Kitty Cafe-ตลาดฮงอิก-Duty Freeสินค้าปลอดภาษี-โซลทาวเวอร์(ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์)-ตลาดเมียงดง
» ซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

#ทัวร์เกาหลี 2558 / 2015

   
7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 
 ทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : AI7-XJ-AUTUMN-KOREA(4)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31OCT-4NOV
1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 NOV / 28NOV-2DEC / 29NOV-3DEC
 ราคา/ท่าน : 17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Autumn พักซูวอน1คืน+พักกรุงโซล2คืน
» กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
» สนามบินอินชอน-เกาะนามิ-ปั่นจักยานRail Bike-ป้อมฮวาซอง-พักซูวอน
» โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก-สวนสนุกEverland-ช้อปปิ้งน้ำมันสนRed Pine-Cosmetic-พิเศษชมDrum Cat Show
» ศูนย์โสม-ฮ็อตเกนามู-ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลบลูเฮาส์-พระราชวังชางด็อกกุง-โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส-Trick Eye&Ice Museum-Hello Kitty Cafe-ตลาดฮงอิก-Duty Freeสินค้าปลอดภาษี-โซลทาวเวอร์(ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์)-ตลาดเมียงดง
» ซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

#ทัวร์เกาหลี 2558 / 2015

   
8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
7C/LJ/-บิซิเนสแอร์/เจจูแอร์/จินแอร์
 
 ทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A50-7CxLJ-KR-ICE-FLOWER(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C/LJ/-บิซิเนสแอร์/เจจูแอร์/จินแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-6 / 3-7 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 16-20 / 17-21 / 23-27 / 24-28 OCT / 28OCT-1NOV / 30OCT-3NOV
 ราคา/ท่าน : 22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Ice Flower เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์BBQปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» อินชอน-ตามรักซี่รีย์รักโรแมนติกWinter Love Song-ลานน้ำแข็งเล่นหิมะ365วัน@Snow Park One Mount-K-Pop K-Star
» พิพิธภัณฑ์หมูหมูที่ไม่หมู-กิมจังกิมจิฮันบก-เต็มอิ่มด้วยบัตร Special Pass@สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ภูเขานัมซานLove Rock Cable-รูปคู่หอคอยN
» กรุงโซล-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ดิวตรี้ฟรี-แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองแกชอน-โรแมนติกล่องเรือแม่น้ำฮัน กับเรือสำราญ“Pang Show“พร้อมชมโชว์
» กรุงโซล-ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู-วัดหลวงโซเกซา-หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า-ละลายเงินวอน-อินชอน-กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2558 / 2015

   
9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
7C/LJ/-บิซิเนสแอร์/เจจูแอร์/จินแอร์
 
 ทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A50-7CxLJ-KOREA-ZA(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C/LJ/-บิซิเนสแอร์/เจจูแอร์/จินแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-6 / 3-7 / 4-8 / 7-11 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 OCT / 28OCT-1NOV / 30OCT-3NOV
 ราคา/ท่าน : 20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Korea Za เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์อินเตอร์ซีฟู้ดขาปูยักษ์,BBQ ปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินอินชอน-ลานน้ำแข็งOneMount Snow Park(ไม่รวมค่าเช่าชุด,อุปกรณ์สกี)-สวนอิลซานเลคพาร์ค-วัดวาอูจองซา
» กิมจังกิมจิฮันบก-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์คอสเมติกเวชสำอางเครื่องสำอาง-ดิวตรี้ฟรี-คลองชองแกชอน-อะไลฟ์ มิวเซียม-ย่านแอนติกอินซาดอง
» กรุงโซล-ศูนย์โสมเกาหลี-ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง-สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์(บัตรMagic Pass)-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลีLotte World Folk Museum
» ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู-หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า-ภูเขานัมซานLove Rock Cable-รูปคู่หอคอยN ละลายเงินวอน-อินชอน-กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2558 / 2015

   
10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลี
7C/LJ/-บิซิเนสแอร์/เจจูแอร์/จินแอร์
 
 ทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015 รหัสทัวร์ : A50-7CxLJ-UR-BEAUTIFUL(3)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 7C/LJ/-บิซิเนสแอร์/เจจูแอร์/จินแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-7 / 7-11 / 10-14 / 14-18 / 17-21 / 24-28 OCT / 28OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน : 23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี :
ทัวร์เกาหลี-Beautiful เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์BBQปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์
» กรุงเทพฯ
» สนามบินอินชอน-ลานน้ำแข็งเล่นหิมะ365วัน@OneMount(ไม่รวมค่าเช่าชุด,สุนัขฮักกี้ลากเลื่อนDog Sledge)-เกาะนามิ-ปั่นเรียวไบท์-พักรีสอร์ทจังหวัดคังวอน
» อุทยานภูเขาสี่ฤดูโซรัคซาน(ฟรีบัตรCable Carชมวิวควังกึมซอง)-นมัสการวัดชินฮึงซา-ทำกิมจิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รับบัตรSpecial Pass)ชมสวนสัตว์เปิดLost Vallery-พักโซล
» กรุงโซล-ศูนย์โสมสมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-Cosmetic Shop-ดิวตรี้ฟรี-ย่านแอนติกอินซาดอง-ช้อปปิ้งย่านเมียงดอง-ล่องเรือสำราญแม่น้ำฮัน+ชมPang Show-พักกรุงโซล
» ฮ๊อกเก็ตนามู-ภูเขานัมซาน-Love Rock Cable+รูปคู่หอคอยN(ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นหอคอย)-หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า-ละลายเงินวอน-สนามบินนานาชาติอินชอน-กรุงเทพฯ

#ทัวร์เกาหลี 2558 / 2015

   
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015,
   โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีเดือนพฤศจิกายน 2558 / 2015
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794