Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย / เที่ยวมาเลเซีย
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : AM8-TG-MAL-SIN4D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-18 OCT / 29OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน :  23,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
22,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่Boontongkee+Bak Kud Tehร้านต้นตำรับ
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - พักFirst World
» กัวลาลัมเปอร์ - ถ่ายรูปตึกปิโตรนัส - มัสยิดอาเหม็ด - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ทหารอาสา - พระราชวังอิสตันน่า - ผ่านชมอาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด - โรงงานช็อกแล็ต - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ชมวิหารเซ็นปอล - ด่านยะโฮบาร์รู
» ข้ามด้านสู่เมืองสิงคโปร์ - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - โรงละครเอสเพลนาท - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - มารีน่า เบย์ แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นชมสวนลอยฟ้าSky Parkชั้น57 ชำระเพิ่ม23SGD/ท่าน) - อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
» วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านไชน่าทาวน์ - Universal Studios Singapore(รวมค่าบัตรแล้ว) - กรุงเทพ

#ทัวร์มาเลเซียราคาถูก 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : AM8-TG-MAL-SIN4D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  24,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
23,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่Boontongkee+Bak Kud Tehร้านต้นตำรับ
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - พักFirst World
» กัวลาลัมเปอร์ - ถ่ายรูปตึกปิโตรนัส - มัสยิดอาเหม็ด - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ทหารอาสา - พระราชวังอิสตันน่า - ผ่านชมอาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด - โรงงานช็อกแล็ต - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ชมวิหารเซ็นปอล - ด่านยะโฮบาร์รู
» ข้ามด้านสู่เมืองสิงคโปร์ - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - โรงละครเอสเพลนาท - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - มารีน่า เบย์ แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นชมสวนลอยฟ้าSky Parkชั้น57 ชำระเพิ่ม23SGD/ท่าน) - อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
» วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านไชน่าทาวน์ - Universal Studios Singapore(รวมค่าบัตรแล้ว) - กรุงเทพ

#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : AM8-MH-MAL-SIN-2THEME4D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
24,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)2Them Park เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่Boontongkee+Bak Kud Tehร้านต้นตำรับ
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู - ตึกปิโตรนัส - มัสยิดอาเหม็ด - อนุสาวรีย์ทหารอาสา - พระราชวังอิสตันน่า - เมืองมะละกา
» เมืองมะละกา - จัตุรัสดัชท์สแควร์ - วิหารSt.Paul’s Church - ป้อมปืนโปรตุเกสเอฟาโมซ่า - สวนสนุกเลโก้แลนด์(รวมค่าบัตรแล้ว)legoland - Outlet Mall
» ด่านยะโฮบารูห์ - สวนสนุกUniversal Studios(รวมค่าบัตรแล้ว) - มารีน่า เบย์ แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์23SGD)
» ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ผ่านชมOld Parliament House,Elephant Statue,น้ำพุแห่งความมั่งคั่งFountain of wealth - ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพ

#ทัวร์มาเลเซียราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : AM8-MH-MALAYSIA3D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-18 OCT / 30OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน :  16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - พักFirst World
» วัดถ้ำบาตู - โงงานดีบุก - ซันเวย์ลากูน รีสอร์ท
» ชมพระราชวังอิสตานาเนการา - วัดเทียนโฮ่ว - โรงงานชอคโกแลต - ถ่ายรูปตึกปิโตรนัส - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียราคาถูก 2558 / 2015

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : AM8-MH-MALAYSIA3D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - พักFirst World
» วัดถ้ำบาตู - โงงานดีบุก - ซันเวย์ลากูน รีสอร์ท
» ชมพระราชวังอิสตานาเนการา - วัดเทียนโฮ่ว - โรงงานชอคโกแลต - ถ่ายรูปตึกปิโตรนัส - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ รหัส : A52-PKG4N-COSTA-HKT-PENANG-SIN(A)   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 NOV
 ราคา/ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์สิงคโปร์-แพคเกจล่องเรือสำราญหรูCosta(ภูเก็ต - ปีนัง - สิงคโปร์ - ภูเก็ต)/ออกเดินทางได้เองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป อัตรานี้รวมห้องพักบนเรือCosta4คืน(พักแบบInsideไม่มีหน้าต่าง)พร้อมอาหาร3มื้อต่อวัน,ภาษีท่าเรือ,ค่าประกันภัยบนเรือ,service charg

#ทัวร์สิงคโปร์แนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก 2558 / 2015

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
Self travel-เดินทางเอง
 
 แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ รหัส : A52-PKG4N-COSTA-HKT-PENANG-SIN(B)   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-13 NOV
 ราคา/ท่าน :  22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์สิงคโปร์-แพคเกจล่องเรือสำราญหรูCosta(ภูเก็ต - ปีนัง - สิงคโปร์ - ภูเก็ต)/ออกเดินทางได้เองตั้งแต่2ท่านขึ้นไป อัตรานี้รวมห้องพักบนเรือCosta4คืน(พักแบบBalconyมีระเบียง)พร้อมอาหาร3มื้อต่อวัน,ภาษีท่าเรือ,ค่าประกันภัยบนเรือ,service charg

#ทัวร์สิงคโปร์แนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก 2558 / 2015

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : AI7-TG-MY-SG-GOOD-MOMENT4D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-25 OCT
4-7 / 10-13 DEC
 ราคา/ท่าน :  24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ Good Monent / พักเก็นติ้ง 1 คืน + ยะโฮร์ 1 คืน + สิงคโปร์ 1 คืน
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - พักFirst Wordบนเก็นติ้งไฮแลนด์
» เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - หอคอยKL Tower - ถ่ายรูปจัตุรัสเมเดก้า - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า - เมืองเก่ามรดกโลกมะละกา - ดัชท์สแควร์ - วิหารเซนต์ปอล - ยะโฮร์
» ยะโฮร์-สิงคโปร์ - รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(รวมค่าตั๋วแล้ว)
» เมอไลอ้อน - วัดเขี้ยวแก้ว - ไชน่าทาวร์ - ช้อปปิ้งออชาร์ด - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-MH-MY-SG-SM01(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-25 OCT
19-22 NOV
4-7 DEC
 ราคา/ท่าน :  16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
16,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-ครบสูตร2ประเทศ/2สวนสนุก(มาเลเซีย - สิงคโปร์)พักที่เก็นติ้ง 1 คืน, โยโฮบารู 2 คืน
» สนามบินสุรรณภูมิ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า - ถ่ายรูปอาคารมัสยึดสีชมพู,อาคารที่ทำการรัฐ - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - พักบนเก็นติ้ง หรือกัวลาลัมเปอร์
» จัตุรัสเมอร์เดก้า - Union Jack - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - ตึกปิโตรนาสPetronas Twin Towers - มะละกา - ย่านดัทซ์สแควร์ - โบสถ์เซนต์ปอนด์ - ป้อมปราการA’Famosa (Porta De Santiago) - โยโฮบารู
» สิงคโปร์ - ชมเมืองปาดัง - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่า - สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(อัตรานี้ไม่รวมค่าบัตร ชำระเพิ่ม1,800บาทต่อท่าน) - โยโฮบารู
» สวนสนุกLegoland(อัตรานี้รวมค่าบัตร,ค่าเครื่องเล่น) - สนามบินโยโฮบารู - แวะเปลี่ยนเครื่องกัวลาลัมเปอร์ - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันพ่อ 2558 / 2015

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-MH-MY-SG-SM01(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  18,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
18,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-ครบสูตร2ประเทศ/2สวนสนุก(มาเลเซีย - สิงคโปร์)พักที่เก็นติ้ง1คืน,โยโฮบารู2คืน
» สนามบินสุรรณภูมิ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า - ถ่ายรูปอาคารมัสยึดสีชมพู,อาคารที่ทำการรัฐ - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - พักบนเก็นติ้ง หรือกัวลาลัมเปอร์
» จัตุรัสเมอร์เดก้า - Union Jack - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - ตึกปิโตรนาสPetronas Twin Towers - มะละกา - ย่านดัทซ์สแควร์ - โบสถ์เซนต์ปอนด์ - ป้อมปราการA’Famosa (Porta De Santiago) - โยโฮบารู
» สิงคโปร์ - ชมเมืองปาดัง - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่า - สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(อัตรานี้ไม่รวมค่าบัตร ชำระเพิ่ม1,800บาทต่อท่าน) - โยโฮบารู
» สวนสนุกLegoland(อัตรานี้รวมค่าบัตร,ค่าเครื่องเล่น) - สนามบินโยโฮบารู - แวะเปลี่ยนเครื่องกัวลาลัมเปอร์ - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียราคาถูก 2558 / 2015

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-MH-MY-SM03   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เก็นติ้ง - ปุตตราจาย่า - มะละกา - กัวลาลัมเปอร์
» สนามบินสุรรณภูมิ - กัวลาลัมเปอร์ - จัตุรัสเมอร์เดก้า - Union Jack - นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีSkywayสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ - พักบนเก็นติ้ง
» ลงจากเก็นติ้ง - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ถ่ายรูปอาคารมัสยึดสีชมพู,อาคารที่ทำการรัฐ - เมืองมะละกา - เดินเล่นถนนคนเดินJonger Street - ล่องเรือชมแม่น้ำมะละกา
» ย่านดัทซ์สแควร์ - โบสถ์เซนต์ปอนด์ - ป้อมA’Famosa - กัวลาลัมเปอร์ - ช้อปปิ้งกิตบินตังBukit Bintang
» ถ่ายรูปหน้าพระราชวังอีสตาน่าไนการ่า - โรงงานช็อคโกแลตCocoa Boutique - ถ่ายรูปตึกแฝดKLCC - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - สนามบินKlia - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียราคาถูก 2558 / 2015

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-FD-TR-MS1(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 20-25 OCT
17-22 NOV
5-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  19,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
19,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-ครบสูตร2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)
» สนามบินดอนเมือง - ปีนัง
» ป้อมปืนควอโนริส - วัดไชยมังคราราม - วัดดามิการาม - วัดเขาเต่า - คาเมรอน - ชมไร่พืชผัก,ชมฟาร์มผึ้ง
» คาเมรอนไฮแลนด์ - ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้ง
» กัวลาลัมเปอร์ - ตึกปิโตรนัส - ย่านDataran Merdeka - พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า - ปุตราจาย่า - เขาSt. Paul Hill - รัฐยะโฮร์
» ข้ามด่านยะโฮร์บารู - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ1,800 บาท)
» ชมเมืองสิงคโปร์ - มารีน่า เบย์ แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นชมสวนลอยฟ้าSky Park20SGD/ท่านหรือประมาณ500บาท) - ช้อปปิ้งบนถนนออชาร์ด - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันพ่อ 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-FD-TR-MS1(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29DEC-3JAN / 30DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน :  21,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
21,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-ครบสูตร2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)
» สนามบินดอนเมือง - ปีนัง
» ป้อมปืนควอโนริส - วัดไชยมังคราราม - วัดดามิการาม - วัดเขาเต่า - คาเมรอน - ชมไร่พืชผัก,ชมฟาร์มผึ้ง
» คาเมรอนไฮแลนด์ - ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้ง
» กัวลาลัมเปอร์ - ตึกปิโตรนัส - ย่านDataran Merdeka - พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า - ปุตราจาย่า - เขาSt. Paul Hill - รัฐยะโฮร์
» ข้ามด่านยะโฮร์บารู - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ1,800 บาท)
» ชมเมืองสิงคโปร์ - มารีน่า เบย์ แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นชมสวนลอยฟ้าSky Park20SGD/ท่านหรือประมาณ500บาท) - ช้อปปิ้งบนถนนออชาร์ด - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์มาเลเซียวันปีใหม่ 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-FD-TR-MS2(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 21-25 OCT
18-22 NOV
6-10 DEC
 ราคา/ท่าน :  17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,200 บาท
17,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)(บินเข้าKualalumpur/บินกลับSingapore)เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟแบบชาบูชาบู
» กรุงเทพ - กัวลาฯ - คาเมรอนไฮแลนด์ - ช้อปปิ้งผลไม้,ดอกไม้เมืองหนาว
» น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - K.L.Tower - ตึกปิโตรนัส - ถ่ายรูปย่านDataran Merdeka - ลานน้ำพุSt Mary Chuch - ปุตราจาย่า - ขึ้นเขาSt. Paul Hill, Porta De Santiago - รัฐยะโฮร์
» ด่านยะโฮร์บารู - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studios(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ1,800 บาท)
» นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชมวัดศรีกฤษณะ - มารีน่าเบย์แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นชมสวนลอยฟ้าSky Park20SGD ประมาณ500บาท) - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-FD-TR-MS2(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน :  19,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,200 บาท
19,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)(บินเข้าKualalumpur/บินกลับSingapore)เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟแบบชาบูชาบู
» กรุงเทพ - กัวลาฯ - คาเมรอนไฮแลนด์ - ช้อปปิ้งผลไม้,ดอกไม้เมืองหนาว
» น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - K.L.Tower - ตึกปิโตรนัส - ถ่ายรูปย่านDataran Merdeka - ลานน้ำพุSt Mary Chuch - ปุตราจาย่า - ขึ้นเขาSt. Paul Hill, Porta De Santiago - รัฐยะโฮร์
» ด่านยะโฮร์บารู - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studios(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ1,800 บาท)
» นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชมวัดศรีกฤษณะ - มารีน่าเบย์แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นชมสวนลอยฟ้าSky Park20SGD ประมาณ500บาท) - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันปีใหม่ 2559 / 2016

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
OD-ไลอ้อนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-OD-LEGOLAND-MS4D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OD-ไลอ้อนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-25 OCT
19-22 NOV
4-7 DEC
 ราคา/ท่าน :  14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
14,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-แดนอัศจรรย์เลโก้แลนด์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ยะโฮร์
» สวนสนุกLegoland(แห่งแรกของเอเชีย) - มะละกา - St. Paul Hill - รูปปั้นนักบุญSt Fracis - ชมป้อมA Famosa
» เมืองใหม่ปุตราจาย่า - ชมมัสยิดสีชมพู - ตึกปิโตรนัส - ถ่ายรูปย่านDataran Merdeka - กัวลาลัมเปอร์ - นั่งกระเช้าจากสถานีSky Wayสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ - พักบนเก็นติ้ง
» อำลาเก็นติ้ง - ไร่สตอเบอรี่ - ช้อปปิ้งช็อกโกแลต - สนามบินKlia - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันพ่อ 2558 / 2015

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
OD-ไลอ้อนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-OD-LEGOLAND-MS4D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OD-ไลอ้อนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-2JAN / 31DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  16,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
16,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-แดนอัศจรรย์เลโก้แลนด์
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ยะโฮร์
» สวนสนุกLegoland(แห่งแรกของเอเชีย) - มะละกา - St. Paul Hill - รูปปั้นนักบุญSt Fracis - ชมป้อมA Famosa
» เมืองใหม่ปุตราจาย่า - ชมมัสยิดสีชมพู - ตึกปิโตรนัส - ถ่ายรูปย่านDataran Merdeka - กัวลาลัมเปอร์ - นั่งกระเช้าจากสถานีSky Wayสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ - พักบนเก็นติ้ง
» อำลาเก็นติ้ง - ไร่สตอเบอรี่ - ช้อปปิ้งช็อกโกแลต - สนามบินKlia - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-FD-TR-MS3(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-25 OCT
19-22 NOV
5-8 DEC
 ราคา/ท่าน :  16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
16,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-มาเลเซีย - สิงคโปร์(บินเข้ากัวลา - บินกลับจากสิงคโปร์)
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
» กัวลาลัมเปอร์ - ย่านDataran Merdeka - ชมลานน้ำพุSt Mary Chuch - พระราชวังอีสกาด้าไนการ่า - มะละกา - เขาSt. Paul Hill - ผ่านชมมัสยิดAl - Azim Mosque - ยะโฮร์บารู
» ด่านยะโฮร์บารู - Merlion - เกาะเซ็นโตซ่า - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์(อัตรานี้ไม่รวมค่าบัตร ชำระเพิ่ม1,800บาทต่อท่าน)
» นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดจีน - ช้อปปิ้งOrchare Road - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันพ่อ 2558 / 2015

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-FD-TR-MS3(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-2JAN / 31DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  18,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
18,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-มาเลเซีย - สิงคโปร์(บินเข้ากัวลา - บินกลับจากสิงคโปร์)
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
» กัวลาลัมเปอร์ - ย่านDataran Merdeka - ชมลานน้ำพุSt Mary Chuch - พระราชวังอีสกาด้าไนการ่า - มะละกา - เขาSt. Paul Hill - ผ่านชมมัสยิดAl - Azim Mosque - ยะโฮร์บารู
» ด่านยะโฮร์บารู - Merlion - เกาะเซ็นโตซ่า - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์(อัตรานี้ไม่รวมค่าบัตร ชำระเพิ่ม1,800บาทต่อท่าน)
» นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดจีน - ช้อปปิ้งOrchare Road - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันปีใหม่ 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-FD-TR-MS3(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  20,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
20,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-มาเลเซีย - สิงคโปร์(บินเข้ากัวลา - บินกลับจากสิงคโปร์)
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
» กัวลาลัมเปอร์ - ย่านDataran Merdeka - ชมลานน้ำพุSt Mary Chuch - พระราชวังอีสกาด้าไนการ่า - มะละกา - เขาSt. Paul Hill - ผ่านชมมัสยิดAl - Azim Mosque - ยะโฮร์บารู
» ด่านยะโฮร์บารู - Merlion - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์ - เกาะเซ็นโตซ่า
» นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดจีน - ช้อปปิ้งOrchare Road - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
OD-ไลอ้อนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-OD-MS4(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OD-ไลอ้อนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-25 OCT
19-22 NOV
4-7 DEC
 ราคา/ท่าน :  14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,800 บาท
14,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-มาเลเซีย(พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน + พักเก็นติ้ง1 คืน + พักคาเมรอนไฮแลนด์1 คืน) / เมนูพิเศษ ลิ้มรสชาบูชาบู
» กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกาเมืองมรดกโลก - St. Paul Hill - ผ่านชมมัสยิดAl-Azim Mosque
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka - อาคาร Sultan Abdul Samad - ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
» คาเมรอนไฮแลนด์ - น้ำตกอีสกันดา
» ไร่สตอเบอรี่ - เมืองใหม่ปุตตราจาย่า - ถ่ายรูปกับมัสยิดสีชมพู - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันพ่อ 2558 / 2015

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
OD-ไลอ้อนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-OD-MS4(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OD-ไลอ้อนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC-2JAN / 31DEC-3JAN
 ราคา/ท่าน :  18,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,800 บาท
18,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-มาเลเซีย(พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน + พักเก็นติ้ง1 คืน + พักคาเมรอนไฮแลนด์1 คืน) / เมนูพิเศษ ลิ้มรสชาบูชาบู
» กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกาเมืองมรดกโลก - St. Paul Hill - ผ่านชมมัสยิดAl-Azim Mosque
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka - อาคาร Sultan Abdul Samad - ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
» คาเมรอนไฮแลนด์ - น้ำตกอีสกันดา
» ไร่สตอเบอรี่ - เมืองใหม่ปุตตราจาย่า - ถ่ายรูปกับมัสยิดสีชมพู - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์มาเลเซียวันปีใหม่ 2559 / 2016

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A47-MH-MS4(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,800 บาท
16,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - เก็นติ้ง - ภูเขาคาเมรอน - ปุตตราจาย่า ลิ้มรสชาบู - ชาบู
» กรุงเทพ - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา(เมืองมรดกโลก) - ป้อมA Famosa - กัวลาลัมเปอร์
» ถ่ายรูปย่านDataran Merdeka - ชมลานน้ำพุSt Mary Chuch - นั่งกระเช้าSky Wayสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์
» เก็นติ้งฯ - น้ำตกอีสกันดา - คาเมรอนไฮแลนด์
» คาเมรอน - ฟาร์มผึ้ง - ปุตตราจาย่า - ถ่ายรูปมัสยิดสีชมพู - ชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
รอยัลจอร์แดน
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : AG0-RJ-KUL-OHO-I   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-16 NOV
11-14 DEC
 ราคา/ท่าน :  18,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
18,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง - คาเมร่อนไฮแลนด์
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์
» นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - สนุกกับสวนสนุกGenting Theme Park(ไม่รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกเพิ่ม550บาท/ท่าน)
» คาเมร่อนไฮแลนด์ - ไร่ชา
» ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ - เมืองใหม่ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู - ช้อปปิ้งห้างซูเรีย - กรุงเทพฯ


25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
รอยัลจอร์แดน
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : AG0-RJ-KUL-OHO-II   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-16 NOV
11-14 DEC
 ราคา/ท่าน :  20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
20,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา
» มะละกา - โยโฮบารู - สวนสนุกเลโก้แลนด์
» ยะโฮบารู - สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - ยะโฮร์บารู
» ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ - ช้อปปิ้ง - ปุตราจาย่า - กรุงเทพฯ


26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A83-MH-DPS-MAL   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา/ท่าน :  23,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
23,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว2เมือง(บาหลี - มาเลเซีย)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์ - เดนพาซาร์(บาหลี) - อูรูวาตู - จิมบาลัน
» เทมภัคศิริงค์ - วิหารทานาล็อต - ช้อปปิ้งอูบุด
» อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สนามบินเมืองเดนพาซาร์(บาหลี) - บินภายในสู่กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - ช้อปปิ้งห้างซูเรีย
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ตึกแฝดPetronas - จัตุรัสเมอร์เดก้า - พระราชวังสุลต่านอีสตาน่าไนการ่า - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ - กรุงเทพฯ


27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
รอยัลจอร์แดน
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A83-RJ-KUL-M4-3(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-19 OCT / 30OCT-2NOV
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 NOV
11-14 / 18-21 DEC
 ราคา/ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
15,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-มาเลเซีย(เมนูแนะนำ บักกุเต๋ร้อนๆต้นตำหรับ,พักเก็นติ้ง1คืน)
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์
» อนุสาวรีย์ทหารอาสา - พระราชวังอิสตันน่าไนการ่า - ปุตราจาย่า - ล่องเรือแม่น้ำมะละกา
» จัตุรัสดัตช์ - โบสถ์เซ็นต์ปอล,ป้อมปืนเอฟาโมซ่า - วัดCheng Hoon Teng - ชมมัสยิดAl - Azim Mosque - นั่งกระเช้าลอยฟ้าSkywayสู่ยอดเขาเก็นติ้ง - First World Hotel
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - วัดถ้ำบาตู - ช้อปปิ้งที่ตึกแฝด - ช้อปปิ้งที่ห้างซูเรีย - ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ - กรุงเทพฯ


28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
รอยัลจอร์แดน
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A83-RJ-KUL-M4-3(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-26 OCT
4-7 / 25-28 DEC
 ราคา/ท่าน :  16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
16,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-มาเลเซีย(เมนูแนะนำ บักกุเต๋ร้อนๆต้นตำหรับ,พักเก็นติ้ง1คืน)
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์
» อนุสาวรีย์ทหารอาสา - พระราชวังอิสตันน่าไนการ่า - ปุตราจาย่า - ล่องเรือแม่น้ำมะละกา
» จัตุรัสดัตช์ - โบสถ์เซ็นต์ปอล,ป้อมปืนเอฟาโมซ่า - วัดCheng Hoon Teng - ชมมัสยิดAl - Azim Mosque - นั่งกระเช้าลอยฟ้าSkywayสู่ยอดเขาเก็นติ้ง - First World Hotel
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - วัดถ้ำบาตู - ช้อปปิ้งที่ตึกแฝด - ช้อปปิ้งที่ห้างซูเรีย - ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันพ่อ 2558 / 2015

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
รอยัลจอร์แดน
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A83-RJ-RE-KUL-SIN-MS4-5(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-19 OCT / 30OCT-2NOV
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 NOV
11-14 / 18-21 DEC
 ราคา/ท่าน :  19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
19,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,499 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)เที่ยว2สวนสนุก
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา
» วัดCheng Hoon Teng - ชมมัสยิดAl - Azim Mosque - โบสถ์เซ็นต์ปอล,ป้อมปืนเอฟาโมซ่า - เมืองยะโฮว์บารู - สวนสนุกLegoland
» สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ช้อปปิ้งออชาร์ด - ยะโฮว์บารู
» กัวลาลัมเปอร์ - แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ทหารอาสา - ช้อปปิ้งตึกแฝดปิโตรนาส - ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันรัฐธรรมนูญ 2558 / 2015

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
รอยัลจอร์แดน
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A83-RJ-RE-KUL-SIN-MS4-5(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน RJ-รอยัลจอร์แดน
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-26 OCT
4-7 / 25-28 DEC
 ราคา/ท่าน :  20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
20,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,499 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)เที่ยว2สวนสนุก
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา
» วัดCheng Hoon Teng - ชมมัสยิดAl - Azim Mosque - โบสถ์เซ็นต์ปอล,ป้อมปืนเอฟาโมซ่า - เมืองยะโฮว์บารู - สวนสนุกLegoland
» สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ช้อปปิ้งออชาร์ด - ยะโฮว์บารู
» กัวลาลัมเปอร์ - แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ทหารอาสา - ช้อปปิ้งตึกแฝดปิโตรนาส - ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันพ่อ 2558 / 2015

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : AP3-TG-SIN-MARINER-CRUISE4D   
 ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : &  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-7 DEC
 ราคา/ท่าน :  49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-ล่องเรือสำราญ Mariner of the Seas สิงคโปร์ - พอร์ทกลัง
» กรุงเทพฯ - สนามบินชางฮี, สิงคโปร์ - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - รัฐสภา - เก็บภาพElephant Statue - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ย่านไชน่าทาวน์ - ท่าเรือMariner Bay Cruise Center Singapore - เช็คอินขึ้นเรือสาราญMariner of the Seas - พักบนเรือสำราญ ห้องInsideไม่มีหน้าต่าง,ไม่มีระเบียง
» ล่องน่านน้ำสากลCruising at Sea - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
» เรือสำราญเทียบท่าเมืองท่าพอร์ทกลัง - ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ - ถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส - ถ่ายรูปหอคอยโทรคมนาคมK.L.Tower - ถ่ายรูปกับจตุรัสเมอร์เดกา - มัสยิสจาเม็ก - ชมด้านนอกพระราชวังแห่งชาติ - ถ้ำบาตู - กลับขึ้นเรือสำราญ - อิสระพักผ่อนบนเรือ
» อำลาเรือสำราญMariner of the Seas - จอดเทียบท่าMarina Bay Cruise Center Singapore - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวชั้น57 ชำระเพิ่ม 20 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 540 บาท) - สวนสนุกUniversal Studio Singapore - สนามบินชางฮี, สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียแนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์มาเลเซียวันพ่อ 2558 / 2015

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์มาเลเซีย, โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794