Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย / เที่ยวมาเลเซีย
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : THAA47-FD-TR-MS1(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-21 / 23-28 FEB
1-6 / 22-27 MAR / 29MAR-3APR
5-10 APR / 30APR-5MAY
 ราคา/ท่าน :  18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
18,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-ครบสูตร2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)
» สนามบินดอนเมือง - ปีนัง
» ป้อมปืนควอโนริส - วัดไชยมังคราราม - วัดดามิการาม - วัดเขาเต่า - คาเมรอน - ชมไร่พืชผัก,ชมฟาร์มผึ้ง
» คาเมรอนไฮแลนด์ - ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้ง
» กัวลาลัมเปอร์ - ตึกปิโตรนัส - ย่านDataran Merdeka - พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า - ปุตราจาย่า - เขาSt. Paul Hill - รัฐยะโฮร์
» ข้ามด่านยะโฮร์บารู - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ1,800 บาท)
» ชมเมืองสิงคโปร์ - มารีน่า เบย์ แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นชมสวนลอยฟ้าSky Park20SGD/ท่านหรือประมาณ500บาท) - ช้อปปิ้งบนถนนออชาร์ด - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์มาเลเซียวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียวันแรงงาน 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : THAA47-FD-TR-MS1(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-17 APR
 ราคา/ท่าน :  20,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
20,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-ครบสูตร2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)
» สนามบินดอนเมือง - ปีนัง
» ป้อมปืนควอโนริส - วัดไชยมังคราราม - วัดดามิการาม - วัดเขาเต่า - คาเมรอน - ชมไร่พืชผัก,ชมฟาร์มผึ้ง
» คาเมรอนไฮแลนด์ - ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้ง
» กัวลาลัมเปอร์ - ตึกปิโตรนัส - ย่านDataran Merdeka - พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า - ปุตราจาย่า - เขาSt. Paul Hill - รัฐยะโฮร์
» ข้ามด่านยะโฮร์บารู - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ1,800 บาท)
» ชมเมืองสิงคโปร์ - มารีน่า เบย์ แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นชมสวนลอยฟ้าSky Park20SGD/ท่านหรือประมาณ500บาท) - ช้อปปิ้งบนถนนออชาร์ด - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์มาเลเซียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียสงกรานต์ 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : THAA47-FD-TR-MS2(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-21 / 24-28 FEB
2-6 / 23-27 MAR / 30MAR-3APR
6-10 APR
1-5 MAY
 ราคา/ท่าน :  16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,200 บาท
15,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)(บินเข้าKualalumpur/บินกลับSingapore)เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟแบบชาบูชาบู
» กรุงเทพ - กัวลาฯ - คาเมรอนไฮแลนด์ - ช้อปปิ้งผลไม้,ดอกไม้เมืองหนาว
» น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - K.L.Tower - ตึกปิโตรนัส - ถ่ายรูปย่านDataran Merdeka - ลานน้ำพุSt Mary Chuch - ปุตราจาย่า - ขึ้นเขาSt. Paul Hill, Porta De Santiago - รัฐยะโฮร์
» ด่านยะโฮร์บารู - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studios(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ1,800 บาท)
» นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชมวัดศรีกฤษณะ - มารีน่าเบย์แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นชมสวนลอยฟ้าSky Park20SGD ประมาณ500บาท) - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : THAA47-FD-TR-MS2(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-17 APR
 ราคา/ท่าน :  18,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,200 บาท
18,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว2ประเทศ(มาเลเซีย - สิงคโปร์)(บินเข้าKualalumpur/บินกลับSingapore)เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟแบบชาบูชาบู
» กรุงเทพ - กัวลาฯ - คาเมรอนไฮแลนด์ - ช้อปปิ้งผลไม้,ดอกไม้เมืองหนาว
» น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - K.L.Tower - ตึกปิโตรนัส - ถ่ายรูปย่านDataran Merdeka - ลานน้ำพุSt Mary Chuch - ปุตราจาย่า - ขึ้นเขาSt. Paul Hill, Porta De Santiago - รัฐยะโฮร์
» ด่านยะโฮร์บารู - เกาะเซ็นโตซ่า - Universal Studios(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ1,800 บาท)
» นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ชมวัดศรีกฤษณะ - มารีน่าเบย์แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นชมสวนลอยฟ้าSky Park20SGD ประมาณ500บาท) - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียสงกรานต์ 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : THAAM8-TG-MAL-SIN4D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-22 / 25-28 FEB
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 MAR
 ราคา/ท่าน :  23,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
22,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว 2 ประเทศ (มาเลเซีย - สิงคโปร์) / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่Boontongkee + Bak Kud Tehร้านต้นตำรับ
» กรุงเทพฯ - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - นั่งกระเช้าลอยฟ้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ - พักFirst World
» กัวลาลัมเปอร์ - มัสยิดอาเหม็ด - อนุสาวรีย์ทหารอาสา - พระราชวังอิสตันน่า - อาคารสุลต่านอับดุล ซามัด - ดัชท์สแควร์ - โรงงานช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - เมืองมะละกา - ชมย่านบ้านเก่า - วิหารเซ็นปอล - ด่านยะโฮบาร์รู
» สิงคโปร์ - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - โรงละครเอสเพลนาท - มารีน่า เบย์ แซนด์(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD) - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
» วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - Universal Studio (รวมค่าบัตรแล้ว) - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : THAA47-FD-TR-MS3(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-21 / 25-28 FEB
3-6 / 24-27 MAR / 31MAR-3APR
6-9 APR
5-8 MAY
 ราคา/ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
15,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-มาเลเซีย - สิงคโปร์(บินเข้ากัวลา - บินกลับจากสิงคโปร์)
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
» กัวลาลัมเปอร์ - ย่านDataran Merdeka - ชมลานน้ำพุSt Mary Chuch - พระราชวังอีสกาด้าไนการ่า - มะละกา - เขาSt. Paul Hill - ผ่านชมมัสยิดAl - Azim Mosque - ยะโฮร์บารู
» ด่านยะโฮร์บารู - Merlion - เกาะเซ็นโตซ่า - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์(อัตรานี้ไม่รวมค่าบัตร ชำระเพิ่ม 1,800 บาทต่อท่าน) - ชมม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงWonderful show
» นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดจีน - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) - ช้อปปิ้งOrchare Road - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : THAA47-FD-TR-MS3(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD/TR-แอร์เอเชีย/ไทเกอร์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-16 / 14-17 APR
 ราคา/ท่าน :  17,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
17,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-มาเลเซีย - สิงคโปร์(บินเข้ากัวลา - บินกลับจากสิงคโปร์)
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
» กัวลาลัมเปอร์ - ย่านDataran Merdeka - ชมลานน้ำพุSt Mary Chuch - พระราชวังอีสกาด้าไนการ่า - มะละกา - เขาSt. Paul Hill - ผ่านชมมัสยิดAl - Azim Mosque - ยะโฮร์บารู
» ด่านยะโฮร์บารู - Merlion - เกาะเซ็นโตซ่า - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์(อัตรานี้ไม่รวมค่าบัตร ชำระเพิ่ม 1,800 บาทต่อท่าน) - ชมม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงWonderful show
» นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดจีน - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) - ช้อปปิ้งOrchare Road - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันตรุษจีน 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียสงกรานต์ 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
OD-ไลอ้อนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : THAA47-OD-MS4(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OD-ไลอ้อนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-21 / 25-28 FEB
3-6 / 24-27 MAR / 31MAR-3APR
6-9 APR
5-8 MAY
 ราคา/ท่าน :  14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,800 บาท
14,400 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-มาเลเซีย(พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน + พักเก็นติ้ง1 คืน + พักคาเมรอนไฮแลนด์1 คืน) / เมนูพิเศษ ลิ้มรสชาบูชาบู
» กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกาเมืองมรดกโลก - St. Paul Hill - ผ่านชมมัสยิดAl-Azim Mosque
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka - อาคาร Sultan Abdul Samad - ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
» คาเมรอนไฮแลนด์ - น้ำตกอีสกันดา
» ไร่สตอเบอรี่ - เมืองใหม่ปุตตราจาย่า - ถ่ายรูปกับมัสยิดสีชมพู - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์มาเลเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียวันจักรี 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียวันฉัตรมงคล 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
OD-ไลอ้อนแอร์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : THAA47-OD-MS4(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OD-ไลอ้อนแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-16 / 14-17 APR
 ราคา/ท่าน :  16,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,800 บาท
16,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-มาเลเซีย(พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน + พักเก็นติ้ง1 คืน + พักคาเมรอนไฮแลนด์1 คืน) / เมนูพิเศษ ลิ้มรสชาบูชาบู
» กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกาเมืองมรดกโลก - St. Paul Hill - ผ่านชมมัสยิดAl-Azim Mosque
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka - อาคาร Sultan Abdul Samad - ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch - นั่งกระเช้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
» คาเมรอนไฮแลนด์ - น้ำตกอีสกันดา
» ไร่สตอเบอรี่ - เมืองใหม่ปุตตราจาย่า - ถ่ายรูปกับมัสยิดสีชมพู - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์มาเลเซียสงกรานต์ 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
BUS-รถปรับอากาศ
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : THAA22-BUS-KUL001   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BUS-รถปรับอากาศ
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-22 FEB
17-21 MAR
 ราคา/ท่าน :  10,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
10,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์
» กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
» ด่านสะเดา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าSkyway - เก็นติ้ง
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - จตุรัสเมอเดก้า - พระราชวังแห่งชาติ - ถ่ายภาพคู่กับตึกคู่แฝด - ชมมัสยิดสีชมพู - คาเมรอนไฮแลนด์
» สวนดอกไม้ - ชมไร่ชา - แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
สิงคโปร์แอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : THAAP4-SQ-SIN-MALACCA-GEMINI   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-19 FEB
2-4 MAR
 ราคา/ท่าน :  22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-ล่องเรือStar Cruise Gemini สิงคโปร์ - มะละกา
» กรุงเทพฯ - สนามบินชางกี - ถ่ายภาพกับเมอร์ไลอ้อน - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมสวนลอยฟ้า) - ขึ้นเรือSuperstar Gemini - อิสระพักผ่อนบนเรือ
» เรือเทียบท่าเมืองมะละกา, มาเลเซีย - อิสระเดินชมเมือง(ไม่รวมค่าทัวร์เสริมชมเมืองมะละกา) หรืออิสระพักผ่อน หรือสนุกกกับกิจกรรมบนเรือตลอดวัน อาทิ คาร์บาเร่ย์โชว์, คาเฟ่, ดิสโก้เธค, ฟลอร์เต้นรำ, โยคะ, ฟิตเนตฯ
» อำลาเรือสำราญ เทียบท่าเกาะสิงคโปร์ - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - กลับกรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียแนะนำ 2559 / 2016
#ทัวร์มาเลเซียวันวาเลนไทน์ 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : A83-MH-DPS-MAL   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : TBA
 ราคา/ท่าน :  23,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
23,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-เที่ยว2เมือง(บาหลี - มาเลเซีย)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์ - เดนพาซาร์(บาหลี) - อูรูวาตู - จิมบาลัน
» เทมภัคศิริงค์ - วิหารทานาล็อต - ช้อปปิ้งอูบุด
» อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สนามบินเมืองเดนพาซาร์(บาหลี) - บินภายในสู่กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - ช้อปปิ้งห้างซูเรีย
» กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ตึกแฝดPetronas - จัตุรัสเมอร์เดก้า - พระราชวังสุลต่านอีสตาน่าไนการ่า - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ - กรุงเทพฯ


13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์มาเลเซีย รหัส : THAA66-TG-KUL03   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 19-22 FEB
 ราคา/ท่าน :  22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย-Malaysia - Singapore
» กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์ - พักFirst Worldบนเก็นติ้ง
» กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - มะละกา
» นั่งรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - ไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
» สวนสนุกยูนิเวอร์แซล - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์มาเลเซียวันมาฆบูชา 2559 / 2016

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์มาเลเซีย, โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794