Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนมกราคม 2559 / 2016 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนมกราคม 2559 / 2016
 ทัวร์อินโดนีเซีย(บาหลี)เดือนมกราคม 2559 / 2016 | เที่ยวอินโดนีเซีย(บาหลี)เดือนมกราคม 2559 / 2016
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 25NOV15-18DEC15 / 2JAN16-5FEB16 / 13FEB16-23APR16
 ราคา/ท่าน : 29,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
29,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-Package All Inclusive จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพฯ - DPS - กรุงเทพฯ สายการบินไทย(TG)ชั้นประหยัด(V Class), ที่พักClub Med’s Resort 2 คืน(ห้องSuperior Room)/ค่าอาหาร3 มื้อต่อวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวันไม่อั้น/ใช้บริการฟรี อาทิ สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก, ห้องซาวน่าแบบตุรกี,ห้องออกกำลังกาย,เทนนิส,วอลเล่ย์บอล,ปิงปอง,สควอช/กิจกรรมความบันเทิงช่วงค่ำคืน/Mini Club Med กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ4 - 11 ปี
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 26DEC15-1JAN16
 ราคา/ท่าน : 36,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
36,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-Package All Inclusive จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพฯ - DPS - กรุงเทพฯ สายการบินไทย(TG)ชั้นประหยัด(V Class), ที่พักClub Med’s Resort 2 คืน(ห้องSuperior Room)/ค่าอาหาร3 มื้อต่อวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวันไม่อั้น/ใช้บริการฟรี อาทิ สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก, ห้องซาวน่าแบบตุรกี,ห้องออกกำลังกาย,เทนนิส,วอลเล่ย์บอล,ปิงปอง,สควอช/กิจกรรมความบันเทิงช่วงค่ำคืน/Mini Club Med กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ4 - 11 ปี
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 25NOV15-18DEC15 / 2JAN16-5FEB16 / 13FEB16-23APR16
 ราคา/ท่าน : 29,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
29,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-Package All Inclusive จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพฯ - DPS - กรุงเทพฯ สายการบินไทย(TG)ชั้นประหยัด(V Class), ที่พักClub Med’s Resort 2 คืน(ห้องSuperior Connecting with Superior Balcony)/ค่าอาหาร3 มื้อต่อวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวันไม่อั้น/ใช้บริการฟรี อาทิ สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก, ห้องซาวน่าแบบตุรกี,ห้องออกกำลังกาย,เทนนิส,วอลเล่ย์บอล,ปิงปอง,สควอช/กิจกรรมความบันเทิงช่วงค่ำคืน/Mini Club Med กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ4 - 11 ปี
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 26DEC15-1JAN16
 ราคา/ท่าน : 36,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
36,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-Package All Inclusive จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพฯ - DPS - กรุงเทพฯ สายการบินไทย(TG)ชั้นประหยัด(V Class), ที่พักClub Med’s Resort 2 คืน(ห้องSuperior Connecting with Superior Balcony)/ค่าอาหาร3 มื้อต่อวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวันไม่อั้น/ใช้บริการฟรี อาทิ สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก, ห้องซาวน่าแบบตุรกี,ห้องออกกำลังกาย,เทนนิส,วอลเล่ย์บอล,ปิงปอง,สควอช/กิจกรรมความบันเทิงช่วงค่ำคืน/Mini Club Med กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ4 - 11 ปี
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 25NOV15-18DEC15 / 2JAN16-5FEB16 / 13FEB16-23APR16
 ราคา/ท่าน : 30,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
30,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-Package All Inclusive จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพฯ - DPS - กรุงเทพฯ สายการบินไทย(TG)ชั้นประหยัด(V Class), ที่พักClub Med’s Resort 2 คืน(ห้องSuperior Balcony)/ค่าอาหาร3 มื้อต่อวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวันไม่อั้น/ใช้บริการฟรี อาทิ สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก, ห้องซาวน่าแบบตุรกี,ห้องออกกำลังกาย,เทนนิส,วอลเล่ย์บอล,ปิงปอง,สควอช/กิจกรรมความบันเทิงช่วงค่ำคืน/Mini Club Med กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ4 - 11 ปี
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 26DEC15-1JAN16
 ราคา/ท่าน : 37,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
37,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-Package All Inclusive จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพฯ - DPS - กรุงเทพฯ สายการบินไทย(TG)ชั้นประหยัด(V Class), ที่พักClub Med’s Resort 2 คืน(ห้องSuperior Balcony)/ค่าอาหาร3 มื้อต่อวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวันไม่อั้น/ใช้บริการฟรี อาทิ สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก, ห้องซาวน่าแบบตุรกี,ห้องออกกำลังกาย,เทนนิส,วอลเล่ย์บอล,ปิงปอง,สควอช/กิจกรรมความบันเทิงช่วงค่ำคืน/Mini Club Med กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ4 - 11 ปี
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 25NOV15-18DEC15 / 2JAN16-5FEB16 / 13FEB16-23APR16
 ราคา/ท่าน : 31,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
31,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-Package All Inclusive จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพฯ - DPS - กรุงเทพฯ สายการบินไทย(TG)ชั้นประหยัด(V Class), ที่พักClub Med’s Resort 2 คืน(ห้องSuperior Terrace Park View)/ค่าอาหาร3 มื้อต่อวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวันไม่อั้น/ใช้บริการฟรี อาทิ สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก, ห้องซาวน่าแบบตุรกี,ห้องออกกำลังกาย,เทนนิส,วอลเล่ย์บอล,ปิงปอง,สควอช/กิจกรรมความบันเทิงช่วงค่ำคืน/Mini Club Med กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ4 - 11 ปี
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 26DEC15-1JAN16
 ราคา/ท่าน : 40,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
40,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-Package All Inclusive จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพฯ - DPS - กรุงเทพฯ สายการบินไทย(TG)ชั้นประหยัด(V Class), ที่พักClub Med’s Resort 2 คืน(ห้องSuperior Terrace Park View)/ค่าอาหาร3 มื้อต่อวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวันไม่อั้น/ใช้บริการฟรี อาทิ สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก, ห้องซาวน่าแบบตุรกี,ห้องออกกำลังกาย,เทนนิส,วอลเล่ย์บอล,ปิงปอง,สควอช/กิจกรรมความบันเทิงช่วงค่ำคืน/Mini Club Med กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ4 - 11 ปี
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 25NOV15-18DEC15 / 2JAN16-5FEB16 / 13FEB16-23APR16
 ราคา/ท่าน : 32,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
32,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-Package All Inclusive จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพฯ - DPS - กรุงเทพฯ สายการบินไทย(TG)ชั้นประหยัด(V Class), ที่พักClub Med’s Resort 2 คืน(ห้องDeluxe Terrace)/ค่าอาหาร3 มื้อต่อวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวันไม่อั้น/ใช้บริการฟรี อาทิ สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก, ห้องซาวน่าแบบตุรกี,ห้องออกกำลังกาย,เทนนิส,วอลเล่ย์บอล,ปิงปอง,สควอช/กิจกรรมความบันเทิงช่วงค่ำคืน/Mini Club Med กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ4 - 11 ปี
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 26DEC15-1JAN16
 ราคา/ท่าน : 42,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
42,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-Package All Inclusive จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพฯ - DPS - กรุงเทพฯ สายการบินไทย(TG)ชั้นประหยัด(V Class), ที่พักClub Med’s Resort 2 คืน(ห้องDeluxe Terrace)/ค่าอาหาร3 มื้อต่อวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวันไม่อั้น/ใช้บริการฟรี อาทิ สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก, ห้องซาวน่าแบบตุรกี,ห้องออกกำลังกาย,เทนนิส,วอลเล่ย์บอล,ปิงปอง,สควอช/กิจกรรมความบันเทิงช่วงค่ำคืน/Mini Club Med กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ4 - 11 ปี
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 25NOV15-18DEC15 / 2JAN16-5FEB16 / 13FEB16-23APR16
 ราคา/ท่าน : 37,600 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
37,600 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,600 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-Package All Inclusive จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพฯ - DPS - กรุงเทพฯ สายการบินไทย(TG)ชั้นประหยัด(V Class), ที่พักClub Med’s Resort 2 คืน(ห้องSuite Room)/ค่าอาหาร3 มื้อต่อวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวันไม่อั้น/ใช้บริการฟรี อาทิ สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก, ห้องซาวน่าแบบตุรกี,ห้องออกกำลังกาย,เทนนิส,วอลเล่ย์บอล,ปิงปอง,สควอช/กิจกรรมความบันเทิงช่วงค่ำคืน/Mini Club Med กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ4 - 11 ปี
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย
 
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : เดินทางได้ทุกวัน Everyday between 26DEC15-1JAN16
 ราคา/ท่าน : 51,200 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
51,200 บาท(เด็กเสริมเตียง)/51,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-Package All Inclusive จองและชำระค่าเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45-90 วัน ก่อนการเดินทาง / โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้เข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์
» อัตรานี้รวม ตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพฯ - DPS - กรุงเทพฯ สายการบินไทย(TG)ชั้นประหยัด(V Class), ที่พักClub Med’s Resort 2 คืน(ห้องSuite Room)/ค่าอาหาร3 มื้อต่อวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวันไม่อั้น/ใช้บริการฟรี อาทิ สระว่ายน้ำ,สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก, ห้องซาวน่าแบบตุรกี,ห้องออกกำลังกาย,เทนนิส,วอลเล่ย์บอล,ปิงปอง,สควอช/กิจกรรมความบันเทิงช่วงค่ำคืน/Mini Club Med กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ4 - 11 ปี
» อัตรานี้ไม่รวมค่าแรกเข้า1200บาท/ท่านหรือค่าต่อสมาชิกเก่า800บาท/ท่าน

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินโดนีเซีย
QZ-อินโดนีเซีย แอร์เอเชีย
 
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2558   #ทัวร์โปรโมชั่น 2558   #ทัวร์ราคาถูก 2558  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QZ-อินโดนีเซีย แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน : 18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย-เมดานดินแดนในฝัน - พาราพัท - บราสตากี้
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - อินโดนีเซีย(เมดาน) - เข้าที่พัก
» เมืองพาราพัท - ล่องเรือชมทะเลสาบโทบ้า - เกาะซาเมอร์เซอร์ - หมู่บ้านแอมบาริต้า
» พาราพัท - ลองเฮ้าส์ - น้ำตกซีปิโซปิโซ - บราสตากี้ - ช้อปปิ้งผลไม้ในตลาดพื้นเมือง - บราสตากี้ - เข้าที่พัก
» เนินเขากู๊ดดาร์ลิ้ง - วัดลุมพินี - เมดาน - ช้อปปิ้งFactory Outlets - ร้านกาแฟ
» พระราชวังสุลต่าน - มัสยิดประจำเมือง - สนามบินกัวลานามู - สนามบินดอนเมือง

#ทัวร์อินโดนีเซีย 2558 / 2015

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
รอยัลบรูไนแอร์ไลน์
 
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BI-รอยัลบรูไนแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-5 / 8-12 DEC
12-16 / 19-23 / 26-30 JAN
 ราคา/ท่าน : 27,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-เที่ยว 2 ประเทศ บาหลี - บรูไน / Special Menu ซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ้งมังกร
» กรุงเทพฯ - บรูไน - บินภายในสู่เมืองเดนพาร์ซ่าร์ - สนามบินงูระห์ไร
» วัดเตียร์ตาอัมปีล(วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - สวนพระวิษณุ - วัดอูลูวาตู - ชมระบำไฟ Kacak Fire Dance
» วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) - เทือกเขาเบดูกัล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน
» บินภายในกลับบรูไน - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
» พิพิธภัณฑ์Malay Technology - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery - สวนAgro Technology Park - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ - บรูไน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อินโดนีเซีย
QZ-อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
 
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QZ-อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน : 22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย-
» กรุงเทพฯ - เมดาน
» พาราพัท - ทะเลสาบโทบ้า - เกาะซาโมซี่ - หมู่บ้านโตม๊อค - สุสานกษัตริย์Sidabatu - หมู่บ้านAmbarita
» บ้านลองเฮ้าท์ - Simarjarunjung hill - น้ำตกSipiso piso - ตลาดผลไม้บาราสตากี้
» เนินเขา กู๊ดดาร์ลิ้ง Good Darling - วัด Taman Alam Lumbini - เมดานVelankanni church - ช้อปปิ้งOutlets
» พระราชวัง Maimoon - มัสยิด Masjid Raya ประจำเมือง - เมดาน - กรุงเทพฯ

#ทัวร์อินโดนีเซีย 2558 / 2015

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การูด้าแอร์
 
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GA-การูด้าแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31DEC-4JAN
 ราคา/ท่าน : 34,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-บาหลี - บุโรพุทโธ / เมนูพิเศษ ซีฟู๊ดสไตล์บาหลี
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่จาการ์ต้า - ยอร์คยาการ์ต้า - วัดพรามนันต์ - ถนนมาลิโอโบโร่
» พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต - บินภายในสู่บาหลี - เดนพาซาร์
» ระบำบารองแดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี - ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ - วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - หาดจิมบารัน
» วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) - เทือกเขาเบดูกัล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วัดทานาห์ลอต
» ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
มาเลเซียแอร์ไลน์
 
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-5 DEC
5-9 / 19-23 JAN
 ราคา/ท่าน : 25,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
24,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย-เที่ยว2ประเทศ บรูไน - บาหลี / เมนูพิเศษ กุ้งล็อปเตอร์, กุ้งมังกร
» สุวรรณภูมิ - สนามบินบันดา เสรี เบกาวัน
» ระบำบารองซ์ดานซ์ - บาติก สตูดิโอ - ภูเขาไฟคินตามณี - เทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - อูบุด วิลเลจ
» วัดปุรามันอายุนMeng Wi Temple - ปุราอูลันดานู บราดัน - วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อต - ทานอาหารค่ำริมหาดจิมบารัน
» บินภายในสู่บรูไน - มัสยิดJame As’r Mosque - ถ่ายรูปพระราชวังIstana Nurul Iman Palace - บรูไนมิวเซียม - หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer - ชมลิงจมูกยาว - แวะถ่ายรูปมัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน
» พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีMalay Technology Museum - ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม Handicraft Center - Technology Park - ช้อปปิ้งThe Mall Shopping Complex - กรุงเทพฯ

#ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย 2558 / 2015

 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อินโดนีเซีย(บาหลี)เดือนมกราคม 2559 / 2016,
   โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย(บาหลี)เดือนมกราคม 2559 / 2016
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794