Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนเมษายน 2559 / 2016 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนเมษายน 2559 / 2016
 ทัวร์อียิปต์เดือนเมษายน 2559 / 2016 | เที่ยวอียิปต์เดือนเมษายน 2559 / 2016
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์
อิยิปต์แอร์
 
 ทัวร์อียิปต์เดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-MS-EGYPT5D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-9 DEC
27-31 JAN
7-11 / 8-12 / 18-22 / 20-24 FEB
23-27 MAR / 30MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 37,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
35,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์-อเล็กซานเดรีย - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ปิรามิดกีซ่า
» กรุงเทพฯ
» กีซ่า - มหาปีรามิด - สฟิงซ์ - เมืองเมมฟิส - ปีรามิดขั้นบันได
» ป้อมปราการซิทาเดลCitadel - เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ พร้อมชมระบำหน้าท้องBelly Dance
» กรุงไคโร - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านเอลคาลิลี่ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อียิปต์ 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์
อิยิปต์แอร์
 
 ทัวร์อียิปต์เดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-MS-EGYPT6D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ลดราคา  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-8 / 5-10 DEC
26-31 JAN
7-12 / 8-13 / 18-23 / 20-25 FEB
22-27 MAR / 29MAR-3APR
 ราคา/ท่าน : 39,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
37,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์-อเล็กซานเดรีย - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ปิรามิดกีซ่า
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» สนามบินนานาชาติกรุงไคโร - เมืองกีซ่า - มหาปีรามิด - สฟิงซ์ - เมืองเมมฟิส
» ถ่ายรูปหน้าป้อมปราการซิทาเดล - เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - ระบำหน้าท้อง
» สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
» พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านเอลคาลีลี - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์อียิปต์ 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์
อิยิปต์แอร์
 
 ทัวร์อียิปต์เดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-MS-EGYPT8D5N(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ 2558  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-10 DEC
23-30 JAN
7-14 / 20-27 FEB
19-26 MAR / 26MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 58,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
56,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์-ล่องเรือสำราญ + บินภายใน + พัก 5 ดาว
» กรุงเทพฯ
» สนามบินกรุงไคโร - เมืองเมมฟิส - กีซ่า - มหาปิรามิด - สฟิงค์ - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
» บินภายในสู่เมืองอาบูซิมเบล - มหาวิหารอาบูซิมเบล - บินภายในสู่อัสวาน - เช็คอินขึ้นเรือสำราญล่องไปตามแม่น้ำไนล์ - พักบนเรือ
» ชมเขื่อนยักษ์อัสวาน - ชมเสาหินโอเบลิสก์ - ชมวิหารฟิเล - ล่องเรือเรือใบโบราณเฟลุคกะFelucca - ผ่านชมสวนพฤกสศาสตร์Botanical Gardens - พักบนเรือ
» คอมออมโบ - วิหารคอมออมโบ - ภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา - ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ - นั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารเอ็ดฟู - วิหารลักซอร์ - ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ - กลับขึ้นเรือ - ชมการแสดงบนเรือ - พักบนเรือ
» ชมหุบผากษัตริย์ - ชมวิหารฮัคเชฟซุต - ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - มหาวิหารคาร์นัค - สนามบินลุ๊กซอร์ - บินภายในสู่ไคโร - เข้าที่พัก
» พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมปราการCitadel - สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลี - สนามบินไคโร
» สนามบินสุวรรณภูมิ

#ทัวร์อียิปต์ 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์อียิปต์
อิยิปต์แอร์
 
 ทัวร์อียิปต์เดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD5-MS-EGYPT-JORDAN(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-30 JAN
7-14 / 20-27 FEB
19-26 MAR / 26MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 58,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
56,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/54,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์-เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ (อียิปต์ - จอร์แดน)
» สนามบินสุวรรณภูมิ
» ไคโร - ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้ำหอม - โรงงานกระดาษปาปิรุส
» อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - ชมเสาปอมเปย์ - ป้อมปราการซิทาเดล - ทานบุฟเฟต์มื้อค่ำบนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ - ชมระบำหน้าท้อง
» พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่
» บินภายในโดยMSสู่กรุงอัมมาน - ชมโบสถ์กรีก ออโธดอกซ์ - มาดาบา - เม้าท์เนโบ - โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - ทะเลเดดซี - เพตร้า
» นครเพตร้า - ขี่ม้าชมวิวภูเขา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล คาซเนท์ - ชมโรงละครโรมัน - กรุงอัมมาน
» นครเจอราช - โอวัลพลาซ่ - ชมวิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด - ชมน้ำพุใจกลางเมือง - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลิส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์อียิปต์ 2559 / 2016

 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อียิปต์เดือนเมษายน 2559 / 2016,
   โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์เดือนเมษายน 2559 / 2016
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794