Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนมกราคม 2560 / 2017 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนมกราคม 2560 / 2017
 ทัวร์พม่า(เมียนมาร์)เดือนมกราคม 2560 / 2017 | เที่ยวพม่า(เมียนมาร์)เดือนมกราคม 2560 / 2017
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
28-30 / 29-31 OCT
4-6 / 5-07 / 11-13
12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 NOV
16-18 / 17-19 DEC 16
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30 JAN
3-5 / 4-6 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27 FEB
3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 1
ราคา/ท่าน :
12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,400 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) - ย่างกุ้ง - หงสาฯ - สิเรียม - อินทร์แขวน (FD251 : 0715-0800, FD258 : 2135-2300) : พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ตลาดสก๊อต / เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร - เป็ดปักกิ่ง - กุ้งเผาหงสาฯ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกลาดง - เมืองหงสาวดี - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน - เพนียดช้างเผือก - ถึงกรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 อัตรานี้งดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่าแล้ว พักโรงแรมเรือVintage Luxury Hotel 5 ดาว 1 คืน + โรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน / งดแจกกระเป๋า
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
UB-เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : UB-เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
30DEC-1JAN
ราคา/ท่าน :
17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) - ย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินทร์แขวน - สิเรียม : พระธาตุมุเตา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สลัดกุ้งมังกร - กุ้งแม่น้ำ ณ ร้านเจ้าสัว / รับฟรี! หมวก - พัด และถุงผ้า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - วัดไจ่คะวาย - วัดพระนอนชเวตาเลียง - วัดไจปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง - วัดไจ่ปุ้น - ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ - เมืองสิเรียม เจดีย์เยเลพญา - พระนอนเจาทัตจี - ตลาดสก็อต - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
29DEC-4JAN
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์) :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) - จาริกบุญ - จาริกธรรม 3 ประเทศ ครบ สี่เวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ย่างกุ้ง(พม่า) - บินสู่กายา(อินเดีย) - ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการสัตตมหาสถาน - บ้านนางสุชาดา
 พุทธคยา - พาราณสี - ตำบลสารนาถ - ชมเจาคันธีสถูป - ชมสังฆาราม - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีอรตีบูชาบูชาธาตุทั้ง 5
 พาราณสี - ลุมพินี (ประเทศเนปาล) - พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960 ชายแดน - ชมหินสลักภาพประสูติ - ชมเสาอโศก - ชมสระโบกขรณี
 ลุมพินี(ประเทศเนปาล) - กุสินารา - สาลวโนทยาน - สักการะ พระพุทธรูปปางอนุฏฐิตไสยาสน์ - นมัสการ มกุฏพันธนเจดีย์
 กุสินารา - พุทธคยา - กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน - ปาวาลเจดีย์ - ไพสาลี
 พุทธคยา - ชมวัดนานาชาติ - บินสู่ย่างกุ้ง
 ย่างกุ้ง(พม่า) - มหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์พม่า(เมียนมาร์)เดือนมกราคม 2560 / 2017,
   โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า(เมียนมาร์)เดือนมกราคม 2560 / 2017
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ข้อมูลประเทศไทย
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Cost
Attractions
Environment
Food
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)เดือนกรกฎาคม 2559
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)เดือนสิงหาคม 2559
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)เดือนกันยายน 2559
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)เดือนตุลาคม 2559
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)เดือนพฤศจิกายน 2559
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)เดือนธันวาคม 2559
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)เดือนมกราคม 2560
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)เดือนมีนาคม 2560
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)เดือนเมษายน 2560
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)เดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)เดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด


ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794