โทร 0 2748 6245
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
 แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์พม่า (เมียนมาร์) / เที่ยวพม่า (เมียนมาร์)
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
แอร์เอเชีย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AI7-FD-HAPPY-RGN3D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-4 / 9-11 / 16-18 OCT / 30OCT-1NOV
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29 NOV
18-20 / 25-27 / 28-30 DEC
 ราคา/ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) - สิเรียม(ไปเช้า - กลับค่ำ) เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำย่าง
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - ใส่บาตรภิกษุ,สามเณรกว่า1000รูปที่วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองไจ้ทีโยkyaikhtiyo - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระนอนตาหวาน - มหาเจดีย์ชเวดากอง
» เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)แนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
แอร์เอเชีย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AI7-FD-HAPPY-RGN3D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันพ่อ 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23-25 OCT
5-7 DEC 15
1-3 JAN 16
 ราคา/ท่าน :  16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) - สิเรียม(ไปเช้า - กลับค่ำ) เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำย่าง
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - ใส่บาตรภิกษุ,สามเณรกว่า1000รูปที่วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองไจ้ทีโยkyaikhtiyo - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระนอนตาหวาน - มหาเจดีย์ชเวดากอง
» เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันปีใหม่ 2559 / 2016
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันปิยมหาราช 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันพ่อ 2558 / 2015

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
แอร์เอเชีย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AI7-FD-HAPPY-RGN3D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันปีใหม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30DEC15-1JAN16
 ราคา/ท่าน :  17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) - สิเรียม(ไปเช้า - กลับค่ำ) เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำย่าง
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - ใส่บาตรภิกษุ,สามเณรกว่า1000รูปที่วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองไจ้ทีโยkyaikhtiyo - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระนอนตาหวาน - มหาเจดีย์ชเวดากอง
» เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันปีใหม่ 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
DD-นกแอร์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-DD-RGN3D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-6 / 9-11 / 11-13 / 16-18 / 18-20 / 23-25 / 25-27 JUL
20-22 / 22-24 / 27-29 / 29-31 AUG
 ราคา/ท่าน :  12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสา - อินทร์แขวน เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งหงสาฯ(อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่า,รวมรถขึ้นพระธาตุฯ/งดแจกกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ - สนามบินมิงกลาดง - เมืองสิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง
» ย่างกุ้ง - หงสา - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
» พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
DD-นกแอร์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-DD-RGN3D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30JUL-1AUG / 31JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสา - อินทร์แขวน เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งหงสาฯ(อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่า,รวมรถขึ้นพระธาตุฯ/งดแจกกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ - สนามบินมิงกลาดง - เมืองสิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง
» ย่างกุ้ง - หงสา - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
» พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันเข้าพรรษา 2558 / 2015

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
DD-นกแอร์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-DD-RGN3D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-14 AUG
 ราคา/ท่าน :  14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสา - อินทร์แขวน เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งหงสาฯ(อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่า,รวมรถขึ้นพระธาตุฯ/งดแจกกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ - สนามบินมิงกลาดง - เมืองสิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง
» ย่างกุ้ง - หงสา - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
» พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันแม่ 2558 / 2015

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
แอร์เอเชีย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-FD-RGN3D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-6 / 5-7 / 18-20 / 19-21 / 26-28 SEP
 ราคา/ท่าน :  13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสา - อินทร์แขวน พิเศษ สลัดกุ้งมังกร+เป็ด+กุ้งหงสาฯ/รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน+วีซ่า
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกลาดง - เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
» เมืองหงสาวดี - ทำบุญตักบาตรที่วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - เดินทางกลับ - ถึงกรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
DD-นกแอร์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-DD-RGN4D   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-5 / 4- 7 / 9-12 / 11-14 / 16-19 / 18-21 / 23-26 / 25-28 JUL
1-4 / 6-9 / 8-11 / 20-23 / 22-25 / 27-30 AUG / 29AUG-1SEP
3-6 / 5-8 / 10-13 / 12-15 / 17-20 / 19-22 / 24-27 / 26-29 SEP
 ราคา/ท่าน :  17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสา - พระธาตุอินทร์แขวน เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งหงสาฯ(อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่า,รวมรถขึ้นพระธาตุฯ/งดแจกกระเป๋า)
» สนามบินดอนเมือง - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง
» ย่างกุ้ง - หงสา - ทำบุญตักบาตรที่วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
» พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระธาตุมุเตา - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ
» เจดีย์ชเวโพนพวิน - เจดีย์โกทัตจี - เจดีย์นงาทัตจี - เจดีย์กาบาเอ - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ


9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-8M-RGN4D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27 JUL
7-10 / 21-24 / 28-31 AUG
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 SEP
 ราคา/ท่าน :  17,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - อินทร์แขวน เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งหงสาฯ(อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่า,รวมรถขึ้นพระธาตุฯ/งดแจกกระเป๋า)(8M336:1155 - 1240/8M331:1630 - 1815)
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง - ชมโชว์หุ่นกระบอก
» หงสา - ทำบุญตักบาตรที่วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
» พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระธาตุมุเตา - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ
» เจดีย์กาบาเอ - เจดีย์นงาทัตจี - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ


10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-8M-RGN4D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 31JUL-3AUG
12-15 / 13-16 / 14-17 AUG
 ราคา/ท่าน :  18,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - อินทร์แขวน เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ้งหงสาฯ(อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่า,รวมรถขึ้นพระธาตุฯ/งดแจกกระเป๋า)(8M336:1155 - 1240/8M331:1630 - 1815)
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง - ชมโชว์หุ่นกระบอก
» หงสา - ทำบุญตักบาตรที่วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
» พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระธาตุมุเตา - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ
» เจดีย์กาบาเอ - เจดีย์นงาทัตจี - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันแม่ 2558 / 2015

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-8M-RGN3D-NOVISA   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27 JUL
7-9 / 8-10 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-31 AUG
4-6 / 5-7 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28 SEP
 ราคา/ท่าน :  9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสา เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งล็อฟเตอร์(อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่า1,000บาท/ท่าน,งดแจกกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ - สนามบินกาลาดง,ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาเก็ต
» เมืองหงสาวดี - ทำบุญตักบาตรที่วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - เมืองย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
» เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - ช้างเผือก - พระพุทธรูปหยกขาว - สนามบินกาลาดง,ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ (Thanlyin - Kyaik Hwaw Wun Pagoda - ช้างเผือก - พระพุทธรูปหยกขาว - สนามบินกาลาดง,ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)แนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-8M-RGN3D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 JUL
1-3 / 7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 28-30 AUG
11-13 / 12-14 / 25-27 SEP
 ราคา/ท่าน :  12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสา - อินทร์แขวน เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่งฯ(อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่า,รวมรถขึ้นพระธาตุฯ)/งดแจกกระเป๋า
» กรุงเทพฯ - สนามบินมิงกลาดง - เมืองหงสาวดี - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน - คิ้มปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» ทำบุญตักบาตรวัดไจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
» เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - ตลาดสก๊อต - นมัสการพระหินอ่อน - ช้างเผือก - สนามบินมิงกลาดง - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)แนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
ไทยสมายล์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-TG-MDL-BANGAN4D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-ไทยสมายล์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 AUG / 29AUG-1SEP
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29 SEP
 ราคา/ท่าน :  23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-มัณฑะเลย์ - พุกาม(อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - วัดมหากันดายงค์(ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน) - พระราชวังมัณฑะเลย์ - ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
» ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - บินภายในสู่เมืองพุกาม - สนามบินพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนูหา - เครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารสัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวซานดอว์ - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
» สนามบินเมืองพุกาม - บินภายในสู่สนามบินมัณฑะเลย์ - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - วัดกุโทดอร์ - วิหารชเวนันดอร์
» ทะเลสาบต่าวตะหมั่น - สะพานไม้อู่เป่ง - สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)แนะนำ 2558 / 2015

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
แอร์เอเชีย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-FD-MDL-BANGAN4D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-7 / 9-12 / 10-13 / 11-14 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 23-26 / 24-27 / 25-28 JUL
6-9 / 7-10 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-31 AUG
 ราคา/ท่าน :  23,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-มัณฑะเลย์ - พุกาม(อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
» ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - บินภายในสู่เมืองพุกาม - สนามบินพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนูหา - เครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารสัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวซานดอว์ - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
» สนามบินเมืองพุกาม - บินภายในสู่สนามบินมัณฑะเลย์ - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - วัดกุโทดอร์ - วิหารชเวนันดอร์
» วัดมหากันดายงค์(ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน) - ทะเลสาบต่าวตะหมั่น - สะพานไม้อู่เป่ง - สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)แนะนำ 2558 / 2015

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
แอร์เอเชีย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-FD-MDL3D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 AUG / 29AUL-1AUG
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 AUG
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 SEP
 ราคา/ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-มัณฑะเลย์ - มิงกุน(อัตรานี้รวมค่าวีซ่าพม่า/งดแถมกระเป๋า)FD244:1050 - 1245+FD255:1245 - 1500
» สนามบินดอนเมือง - สนามบินมัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
» พระมหามัยมุนี - เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - วัดกุโทดอร์ - วิหารชเวนันดอร์
» วัดมหากันดายงค์ - ทะเลสาบต่าวตะหมั่น - สะพานไม้อู่เป่ง - สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันเข้าพรรษา 2558 / 2015

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
ไทยสมายล์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-TG-MDL3D   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-ไทยสมายล์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 AUG
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 SEP
 ราคา/ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-มัณฑะเลย์ - มิงกุน(อัตรานี้รวมค่าวีซ่าพม่า/งดแถมกระเป๋า)TG309:0945 - 1100+TG310:1145 - 1355
» สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
» พระมหามัยมุนี - เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - วัดกุโทดอร์ - วิหารชเวนันดอร์
» วัดมหากันดายงค์ - ทะเลสาบต่าวตะหมั่น - สะพานไม้อู่เป่ง - สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-TG-MDL-BANGAN-RGN   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 AUG
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 SEP
 ราคา/ท่าน :  30,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
30,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-มัณฑะเลย์ - พุกาม - ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน(อัตรานี้รวมค่าวีซ่าพม่า/งดแถมกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ - สนามบินมัณฑะเลย์ - ถวายสังฆทานที่วัดมหากันดายงค์ - สะพานไม้อูเป็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสดอร์ - ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
» ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - บินภายในสู่เมืองพุกาม - เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - ชเวกุจี - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เครื่องเขิน - วิหารชเวชานดอร์ - โชว์เชิดหุ่นกระบอก
» สนามบินพุกาม - บินภายในสู่ย่างกุ้ง - หงสาวดีBago - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า500รูปที่วัดไจ้คะวาย - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - เทพโบโบยีและเทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
» พระนอนตาหวาน - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)แนะนำ 2558 / 2015

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
แอร์เอเชีย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-FD-MDL-BAGAN-INLE5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-7 / 8-12 / 15-19 / 22-26 JUL
 ราคา/ท่าน :  30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-มัณฑะเลย์ - มิงกุน - พุกาม - อินเล(อัตรานี้รวมค่าวีซ่าพม่า/งดแถมกระเป๋า)
» กรุงเทพ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเป็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - ชมวิวภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
» บินภายในสู่พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - ชเวกุจี - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เครื่องเขิน - วิหารชเวชานดอร์
» บินภายในสู่สนามบินเฮโฮ - เมืองหลวงเก่ารัฐฉาน - วัดชเวยันเป - ทะเลสาบอินเล - วัดพองตองอู(พระบัวเข็ม) - หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม - วัดแมวกระโดด
» บินภายในสู่พุกาม - เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - วัดกุโสดอร์ - วิหารชเวนันดอร์
» พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)แนะนำ 2558 / 2015

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-TG-MDL-BAGAN-INLE5D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-5 / 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 AUG
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 SEP
 ราคา/ท่าน :  30,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-มัณฑะเลย์ - มิงกุน - พุกาม - อินเล(อัตรานี้รวมค่าวีซ่าพม่า/งดแถมกระเป๋า)
» กรุงเทพ - มัณฑะเลย์ - ถวายสังฆทานที่วัดมหากันดายงค์ - สะพานไม้อูเป็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์
» บินภายในสู่พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - ชเวกุจี - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เครื่องเขิน - วิหารชเวชานดอร์
» บินภายในสู่สนามบินเฮโฮ - เมืองหลวงเก่ารัฐฉาน - วัดชเวยันเป - ล่องเรือชมทะเลสาบอินเล - วัดพองตองอู(พระบัวเข็ม) - หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม - วัดแมวกระโดด
» บินภายในสู่เมืองพุกาม - เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - วัดกุโสดอร์ - วิหารชเวนันดอร์
» พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)แนะนำ 2558 / 2015

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
ไทยสมายล์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-TG-GRAND-MYANMAR6D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-ไทยสมายล์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-6 / 6-11 / 8-13 / 13-18 / 15-20 / 20-25 AUG / 27AUG-1SEP / 29AUG-3SEP
3-8 / 5-10 / 10-15 / 17-22 / 19-24 / 24-29 SEP
 ราคา/ท่าน :  37,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-เที่ยวครบ6สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด มัณฑะเลย์ - พุกาม - อินเล - ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน(อัตรานี้รวมค่าวีซ่าพม่า/งดแถมกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - สะพานไม่อูเบ็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์ - วิหารชเวนันดอร์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์
» ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ - บินภายในสู่เมืองพุกาม - วัดอานันดา - วัดมนูหา - เครื่องเขินLacquer Ware - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารสัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวซานดอว์ - ชมโชว์หุ่นกระบอก
» สนามบินเฮโฮ - บินภายในสู่เมืองหลวงเก่ารัฐฉานShan State - วัดชเวยันเปShwe Yan Phe - ล่องเรือชมทะเลสาบอินเลInle Lake - วัดพองตองอู - หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม - วัดแมวกระโดด
» สนามบินมิงกลาดง,เมืองย่างกุ้ง - บินภายในสู่หงสาวดีBago - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า500รูปที่วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตาShwe Mordore - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวนGolden Rock
» พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - เจดีย์โบตาทาวน์
» วัดกาบาเอ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - พระหินอ่อน - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันแม่ 2558 / 2015

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AD5-8M-PRO-RGN-VINTAGE   
 ทัวร์เทศกาล :   ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 JUL
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 AUG / 30AUG-1SEP
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29 SEP 58
 ราคา/ท่าน :  11,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
11,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-สักการะ3มหาบูชาสถาน เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง/พักโรงแรมเรือ5ดาว
» กรุงเทพฯ - หงสา - พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
» พระธาตุอินทร์แขวน - ตักบาตรพระกว่า500รูปที่วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน - มหาเจดีย์ชเวดากอง
» เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดสก๊อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)แนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
การบินไทย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : A02-TG-MYANMAR4D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน :  36,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
36,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - สิเรียม(อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าพม่า,รวมรถขึ้นพระธาตุฯ/งดแจกกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองสิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
» หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังพระเจ้าบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
» ตักบาตรเช้า - พระพุทธไสยาสน์ชะเวต้าละยอง - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - สก๊อตมาเก็ต - เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชะเวดากอง
» เจดีย์โบตาทาว - เทพทันใจ - พระพุทธรูปหยกขาว - ช้างเผือก - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันเข้าพรรษา 2558 / 2015

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
DD-นกแอร์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : A66-DD-RGN3D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-3 / 7-9/ 8-10 / 9-11 / 10-12 / 12-14 AUG
 ราคา/ท่าน :  13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร
» สนามบินดอนเมือง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง
» เมืองสิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ) - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันแม่ 2558 / 2015

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
DD-นกแอร์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : A66-DD-RGN3D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30JUL-1AUG / 31JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน :  14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร
» สนามบินดอนเมือง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง
» เมืองสิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ) - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันเข้าพรรษา 2558 / 2015

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
DD-นกแอร์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : A66-DD-RGN3D(4)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-6 / 5-7 / 6-8 / 7-9 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 25-27 / 26-28 / 27-29 / 28-30 JUN
2-4 / 3-5 / 4-6 / 5-7 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 26-28 JUL
2-4 / 6-8 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 16
 ราคา/ท่าน :  12,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร
» สนามบินดอนเมือง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง
» เมืองสิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ) - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)แนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
แอร์เอเชีย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : A66-FD-RGN-5STAR(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแม่ 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-3 / 6-8 / 7-9 / 8-10 / 9-11 / 10-12 / 12-14 / 14-16 / 15-17 AUG
 ราคา/ท่าน :  14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน Special Menu เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำย่าง(FD251:0715 - 0800/FD254:1735 - 1925)
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง,ย่างกุ้ง - หงสาวดี - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า1,000รูปที่วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระธาตุอินทร์แขวน - สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
» ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - พระนอนตาหวาน - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันแม่ 2558 / 2015

27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
แอร์เอเชีย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : A66-FD-RGN-5STAR(3)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-5 / 4-6 / 5-7 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 23-25 / 24-26 / 25-27 JUL
20-22 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 28-30 / 29-31 AUG
3-5 / 4-6 / 5-7 / 6-8 / 11-13 / 12-14 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 20-22 / 25-27 / 26-28 SEP
 ราคา/ท่าน :  13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
13,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน Special Menu เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำย่าง(FD251:0715 - 0800/FD254:1735 - 1925)
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง,ย่างกุ้ง - หงสาวดี - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า1,000รูปที่วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระธาตุอินทร์แขวน - สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
» ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - พระนอนตาหวาน - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
แอร์เอเชีย
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : A66-FD-RGN-5STAR(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน FD-แอร์เอเชีย
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30JUL-1AUG / 31JUL-2AUG
 ราคา/ท่าน :  15,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
15,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน Special Menu เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำย่าง(FD251:0715 - 0800/FD254:1735 - 1925)
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง,ย่างกุ้ง - หงสาวดี - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า1,000รูปที่วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระธาตุอินทร์แขวน - สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
» ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - พระนอนตาหวาน - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันเข้าพรรษา 2558 / 2015

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AG0-8M-GOLD-PRO-RGN(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-19 JUL
14-16 AUG
11-13 / 25-27 SEP
 ราคา/ท่าน :  15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - อินทร์แขวน เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี - พระธาตุมุเตา - เมืองไจ้โถ่ - คินปุนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - นมัสการพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - มื้อค่ำทานบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารลอยน้ำการะเวกพร้อมชมนาฏศิลป์พื้นเมือง
» เจดีย์โบตาทาวน์ - สักการะโบโบยีหรือเทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)แนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AG0-8M-GOLD-PRO-RGN(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ   #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-18 OCT
 ราคา/ท่าน :  16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - อินทร์แขวน เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี - พระธาตุมุเตา - เมืองไจ้โถ่ - คินปุนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - นมัสการพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - มื้อค่ำทานบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารลอยน้ำการะเวกพร้อมชมนาฏศิลป์พื้นเมือง
» เจดีย์โบตาทาวน์ - สักการะโบโบยีหรือเทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)แนะนำ 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AG0-8M-GOLD-I-RGN(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-5 / 16-19 JUL
6-9 / 20-23 AUG
3-6 SEP
 ราคา/ท่าน :  17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมค่าเสลี่ยง)เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเม็งกาลาดง,เมืองย่างกุ้ง - พระพุทธรูปหยกขาว - เจดีย์กาบาเอ - วัดพระเขี้ยวแก้ว
» เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ - เจดีย์ไจ้ทีโย
» วัดไจ๊ป๋อรอ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ทานบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารลอยน้ำการะเวกพร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์พม่า
» สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำ - สก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ


32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AG0-8M-GOLD-I-RGN(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30JUL-2AUG
1-4 / 15-18 / 23-26 OCT / 29OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน :  19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
19,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมค่าเสลี่ยง)เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำ
» กรุงเทพฯ - สนามบินเม็งกาลาดง,เมืองย่างกุ้ง - พระพุทธรูปหยกขาว - เจดีย์กาบาเอ - วัดพระเขี้ยวแก้ว
» เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ - เจดีย์ไจ้ทีโย
» วัดไจ๊ป๋อรอ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ทานบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารลอยน้ำการะเวกพร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์พม่า
» สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำ - สก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันปิยมหาราช 2558 / 2015

33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AG0-8M-RGN4D-PRO(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-19 JUL
14-16 AUG
11-13 / 25-27 SEP
 ราคา/ท่าน :  15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง,กุ้งแม่น้ำ
» สนามบินสุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี - พระธาตุมุเตา - คินปุนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» ชมพระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - นมัสการพระลาภมุนี - ช้างเผือก - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ทานบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารลอยน้ำการะเวกพร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์พม่า
» เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ


34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AG0-8M-RGN4D-PRO(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-18 OCT
 ราคา/ท่าน :  16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง,กุ้งแม่น้ำ
» สนามบินสุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี - พระธาตุมุเตา - คินปุนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» ชมพระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - นมัสการพระลาภมุนี - ช้างเผือก - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ทานบุฟเฟ่ต์ภัตตาคารลอยน้ำการะเวกพร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์พม่า
» เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ


35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
บางกอกแอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AG0-PG-MANDALAY-BAGAN   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน PG-บางกอกแอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-19 JUL
21-23 AUG
18-20 SEP
 ราคา/ท่าน :  23,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
23,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-มัณฑะเลย์ - พุกาม เมนูพิเศษ เป็ดย่าง+กุ้งแม่น้ำ
» กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดชเวนันตอ
» วัดมหามัยมุนี - บินภายในโดยW9สู่เมืองพุกาม - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดมนูหะ - วัดดัมมะหยั่นจี - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - ชมโชว์หุ่นกระบอก
» บินภายในโดยW9กลับสู่สนามบินมัณฑะเลย์ - สะพานอูเบียน - กรุงเทพฯ


36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AG0-8M-GOLD-II-RGN(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-19 JUL
20-23 AUG
3-6 SEP
 ราคา/ท่าน :  32,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
31,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์(บินภายใน3ขา)เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ,เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่พุกาม - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนูหะ - วัดดัมมะหยั่นจี - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดชเวกู่จี - เจดีย์ชเวสันดอ - ชมการแสดงหุ่นกระบอก
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - วัดมหากันดายง - พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ - วัดชเวนันตอ - วัดกุโสดอ - เขาMandalay Hill
» วัดมหามัยมุนี - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่ย่างกุ้ง - ช้อปปิ้งสก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ


37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AG0-8M-GOLD-II-RGN(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-18 OCT / 29OCT-1NOV
 ราคา/ท่าน :  33,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
32,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์(บินภายใน3ขา)เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ,เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่พุกาม - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนูหะ - วัดดัมมะหยั่นจี - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดชเวกู่จี - เจดีย์ชเวสันดอ - ชมการแสดงหุ่นกระบอก
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - วัดมหากันดายง - พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ - วัดชเวนันตอ - วัดกุโสดอ - เขาMandalay Hill
» วัดมหามัยมุนี - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่ย่างกุ้ง - ช้อปปิ้งสก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ


38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AG0-8M-GOLD-III-RGN(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-20 JUL
20-24 AUG
3-7 SEP
 ราคา/ท่าน :  38,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
37,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์ - อินเล(บินภายใน3ขา) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ภัตตาคารลอยน้ำการะเวกพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง,กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี,สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่พุกาม - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนูหะ - วัดดัมมะหยั่นจี - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดชเวกู่จี - เจดีย์ชเวสันดอ - ชมการแสดงหุ่นกระบอก
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - วัดมหากันดายง - พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ - วัดชเวนันตอ - วัดกุโสดอ - เขาMandalay Hill
» วัดมหามัยมุนี - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่เมืองเฮโฮ - วัดShwe Yan Phe - ทะเลสาบอินเล - นมัสการพระบัวเข็ม - ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์Nga - Phe - Kyanng Monastery
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่ย่างกุ้ง - สก๊อตมาเก็ต - นมัสการพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ


39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AG0-8M-GOLD-IV-RGN(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-22 JUL
20-26 AUG / 3-9 SEP
 ราคา/ท่าน :  44,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
43,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - อินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ - อินเล(บินภายใน3ขา) เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี,บุฟเฟ่ต์ภัตตาคารลอยน้ำการะเวกพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง,สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง
» เมืองหงสาวดี - ทำบุญตักบารตรที่วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คินปุนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ทานบุฟเฟ่ต์ที่ภัตตาคารลอยน้ำการะเวก พร้อมชมนาฏศิลป์พื้นเมือง
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่พุกาม - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนูหะ - วัดดัมมะหยั่นจี - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดชเวกู่จี - เจดีย์ชเวสันดอ - ชมการแสดงหุ่นกระบอก
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - วัดมหากันดายง - พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ - วัดชเวนันตอ - วัดกุโสดอ - เขาMandalay Hill
» วัดมหามัยมุนี - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่เมืองเฮโฮ - ชมตลาดเช้าของชาวอินตา - นมัสการพระบัวเข็ม - ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์Nga - Phe - Kyanng Monastery
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่ย่างกุ้ง - สก๊อตมาเก็ต - นมัสการพระพุทธรูปหยกขาว - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ


40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
เมียนมาร์แอร์เวย์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AG0-8M-GOLD-IV-RGN(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 15-20 OCT
 ราคา/ท่าน :  45,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
44,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - อินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ - อินเล(บินภายใน3ขา) เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี,บุฟเฟ่ต์ภัตตาคารลอยน้ำการะเวกพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง,สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง
» กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง
» เมืองหงสาวดี - ทำบุญตักบารตรที่วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - คินปุนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
» พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ทานบุฟเฟ่ต์ที่ภัตตาคารลอยน้ำการะเวก พร้อมชมนาฏศิลป์พื้นเมือง
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่พุกาม - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนูหะ - วัดดัมมะหยั่นจี - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดชเวกู่จี - เจดีย์ชเวสันดอ - ชมการแสดงหุ่นกระบอก
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - วัดมหากันดายง - พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ - วัดชเวนันตอ - วัดกุโสดอ - เขาMandalay Hill
» วัดมหามัยมุนี - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่เมืองเฮโฮ - ชมตลาดเช้าของชาวอินตา - นมัสการพระบัวเข็ม - ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์Nga - Phe - Kyanng Monastery
» บินภายในโดยAir Bagan(W9)สู่ย่างกุ้ง - สก๊อตมาเก็ต - นมัสการพระพุทธรูปหยกขาว - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ


41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
DD-นกแอร์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AO4-DD-RGN002(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2558  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2558  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2558 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29-31 JUL / 30JUL-1AUG / 31JUL-2AUG
22-24 / 23-25 OCT
 ราคา/ท่าน :  16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินทร์แขวน เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา,กุ้งแม่น้ำ,บุฟเฟ่ต์นานาชาติภัตตาคารการะเวก,สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ่คะวาย(ตักบาตรพระสงฆ์กว่า1000รูป) - พระธาตุมุเตา(เจดีย์ชเวมอดอร์) - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้น - ลงพระธาตุอินทร์แขวน)
» กรุงหงสาวดี - นมัสการวัดไจ๋ป๋อรอ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
» เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โปตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์ซูเลย์ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาร์เก็ต - วัดบารมี - วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดพระหินอ่อน - สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันอาสาฬหบูชา 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันเข้าพรรษา 2558 / 2015
#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)วันปิยมหาราช 2558 / 2015

42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)
DD-นกแอร์
 
 แพคเกจทัวร์พม่า (เมียนมาร์) รหัส : AO4-DD-RGN002(3)   
 ทัวร์เทศกาล :  #ทัวร์โปรโมชั่น   #ทัวร์ราคาถูก 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน DD-นกแอร์
 มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-5 / 10-12 / 17-19 JUL
13-15 / 14-16 / 21-23 / 28-30 AUG
11-13 / 25-27 SEP
1-3 / 2-4 / 8-10 / 9-11 / 16-18 OCT
 ราคา/ท่าน :  14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)-ย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินทร์แขวน เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา,กุ้งแม่น้ำ,บุฟเฟ่ต์นานาชาติภัตตาคารการะเวก,สลัดกุ้งมังกร,เป็ดปักกิ่ง
» กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ่คะวาย(ตักบาตรพระสงฆ์กว่า1000รูป) - พระธาตุมุเตา(เจดีย์ชเวมอดอร์) - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้น - ลงพระธาตุอินทร์แขวน)
» กรุงหงสาวดี - นมัสการวัดไจ๋ป๋อรอ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
» เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โปตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์ซูเลย์ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาร์เก็ต - วัดบารมี - วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดพระหินอ่อน - สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

#ทัวร์พม่า (เมียนมาร์)ราคาถูก 2558 / 2015

หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์พม่า (เมียนมาร์), โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า (เมียนมาร์)
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794