ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016ราคาถูก ท่องเที่ยวยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 แพคเกจทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 : โดย บริษัททัวร์ชั้นนำ อีทราเวลเวย์ ดอทคอม
Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนเมษายน 2559 / 2016 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนเมษายน 2559 / 2016
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 | เที่ยวยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016
1
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิชแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-COSTA-DELIZIOSA10D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ลดราคา  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-18 APR
 ราคา/ท่าน : 92,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก (บินเข้า-ออกเวนิส) พักบนเรือสำราญCosta Deliziosa 7 คืน + พักโรงแรมในอิตาลี 1 คืน (อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพมหานคร - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนครอิสตันบูล, ตุรกี - สนามบินเวนิส - เข้าที่พัก
» ชมเมืองเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - เชคอินขึ้นเรือCosta Deliziosa - พักบนเรือห้องInside Cabin
» อิสระบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆอาทิ สปา,ซาวน่า,ช้อปปิ้งDuty Free - เรือเทียบท่าบารี(อิตาลี) - ถ่ายรูปป้อมปราการประจำเมือง - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดิน - ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระบนเรือ - เรือเทียบท่าคอร์ฟู - โบสถ์Monastery of the Virgin - โบสถ์Vlacheraina monastery - ถ่ายรูปกับป้อมPalaio Frourio - ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» ท่าเรือซานโตรินี่ - ชมหมู่บ้านเอีย - อิสระช้อปปิ้ง - เมืองฟิร่า(เมืองหลวงซานโตรินี่) - ชมตลาดสินค้าพื้นเมือง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากริมผา - นั่งเรือเล็กเทนเดอร์โบ๊ทกลับขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าพีราอุสPiraeus - ชมอะโครโปลิส - ชมวิหารพาร์เธนอน - จัตุรัสซินตั๊กม่า - เดินชมย่านเมืองเก่าพลาก้า - ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระบนเรือ - สนุกกับกิจกรรมต่างๆอาทิ สปา,ซาวน่า,ช้อปปิ้งDuty Free
» เรือเทียบท่าดูบรอฟนิค - พระราชวังเรคเตอร์ - กลับขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ) - มื้อค่ำร่วมงานเลี้ยงGala Dinner
» อำลาเรือสำราญฯเทียบท่าที่เวนิส - ช้อปปิ้งเอาท์เลต - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

2
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิชแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-MSC-ORCHESTRA10D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30APR-9MAY
 ราคา/ท่าน : 89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก พักบนเรือสำราญMSC Orchestra 7 คืน(อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพมหานคร
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล - ซุปเปอร์มาร์เกต - เชคอินขึ้นเรือMSC Orchestra - พักบนเรือห้องInside Cabin
» อิสระบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆอาทิ สปา,ซาวน่า,ช้อปปิ้งDuty Free - เรือเทียบท่าบารี(อิตาลี) - ถ่ายรูปป้อมปราการประจำเมือง - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดิน - ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระบนเรือ - เรือเทียบท่าคาทาโคลอน - ชมเมืองโอลิมเปีย - วิหารโอลิมเปียนเซอุส - พิพิธภัณฑ์โบราณคดี - ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» ท่าเรือซานโตรินี่ - ชมหมู่บ้านเอีย - อิสระช้อปปิ้ง - เมืองฟิร่า(เมืองหลวงซานโตรินี่) - ชมตลาดสินค้าพื้นเมือง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากริมผา - นั่งเรือเล็กเทนเดอร์โบ๊ทกลับขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าพีราอุสPiraeus - ชมอะโครโปลิส - ชมวิหารพาร์เธนอน - จัตุรัสซินตั๊กม่า - เดินชมย่านเมืองเก่าพลาก้า - ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» อิสระบนเรือ - เรือเทียบท่าคอร์ฟู(มรดกโลก) - ชมโบสถ์Vlacheraina monastery - ถ่ายรูปป้อมPalaio Frourio - ขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าเมืองกอเตอร์ - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - กลับขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ) - มื้อค่ำร่วมงานเลี้ยงGala Dinner
» อำลาเรือสำราญฯเทียบท่าที่เวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

3
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ฟินแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-AY-PULLMANTUR-RIVIERA   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-19 APR
 ราคา/ท่าน : 99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/86,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ล่องเรือพูลแมนเทอร์ ฝรั่งเศสใต้ (บินเข้า-ออก นีซ)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเฮลซิงกิ, ประเทศฟินแลนด์ - สนามบินนีซ, ฝรั่งเศส - เข้าที่พัก
» เมือง แซง ปอล เดอ วองซ์ - กำแพงเมืองเก่า - หมู่บ้านเอซ - โรงงานผลิตน้ำหอม ฟราโกนาร์ด - นครรัฐโมนาโค - โบสถ์เซนต์นิโคลัส - เข้าชมพระราชวังหลวงแห่งโมนาโค - คาสิโนแห่งมอนติคาร์โล
» เมืองแซงต์โตรเปซ์ - ป้อมปราการแซงต์โตรเปซ์ - เมืองตูลง - เมืองมาร์กเซย์ - เชคอินขึ้นเรือสำราญPullmantur Zenith Cruise (พักบนเรือสำราญ ห้องมีหน้าต่างOcean View / Balconyมีหน้าต่าง)
» อิสระบนเรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆอาทิ สปา, ซาวน่า, Entertainment - (พักบนเรือ)
» เมืองเนเปิ้ล - ถ่ายรูปจตุรัสเพิลบิสซิโต - เข้าชมพระบรมมหาราชวังแห่งเมืองเนเปิ้ล - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
» ท่าเรือซิวิคตาเวคเคีย, ประเทศอิตาลี - เข้าชมปราสาทไมเคิลแองเจโล - ชมภายในตัวเมืองชิวิคตาเวคเคีย - เข้าชมโบสถ์ซานฟรานซิสโก เดอ อาซิสซี่ - ถ่ายรูปกับรูปปั้นกะลาสี จุมพิตนางพยาบาล - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
» เรือเทียบท่าบาสเตีย แห่งหมู่เกาะคอร์ซิก้า - โบสถ์Oratoire de la Confrerie de Saint Croix - ชมโบสถ์ใหญ่Eglise Saint JJean Baptiste - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
» อำลาเรือสำราญ เทียบท่ามาร์กเซย์, ประเทศฝรั่งเศส - เมืองนีซ - จัตุรัสเมสซิน่า - สนามบินนีซ - บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
» เข้าชมโบสถ์Temppeliaukio - เข้าชมวิหารเฮลซิงกิ - เข้าชมวิหารอุสเพนสกี้ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า - สนามบินเฮลซิงกิ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

4
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-EK-MSC-PREZIOSA-10APR   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ลดราคา  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-19 APR
 ราคา/ท่าน : 89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พักบนเรือMSC Preziosa 7 คืน ห้องInside Cabin / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงโรม - รัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เฟียต้า - ท่าเรือซิวิทาแวคเซีย - เชคอินขึ้นเรือMSC Preziosa - อิสระพักผ่อนบนเรือ
» เรือเทียบท่าเมืองปาร์แลโม่,เกาะซิซิลี, อิตาลี - เข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล - ถ่ายรูปPalazzo dei Normanni - ถ่ายรูปCappella Palatina - น้ำพุFontana della Vergogna - ถ่ายรูปโบสถ์La Matorana - ถ่ายรูปโบสถ์San Cataldo - กลับขึ้นเรือสำราญ
» เรือเทียบท่าเมืองวัลเลตตา, ประเทศมอลต้า - อ่าวGrand Harbor - สวนบารัคคา - ย่านถนนรีพับลิก - เข้าชมวิหารเซนต์จอห์น - อาคารAuberge De Castille - กลับขึ้นเรือสำราญ
» อิสระบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆอาทิ สปา,ซาวน่า,ช้อปปิ้งDuty Free
» เรือเทียบท่าเมืองบาร์เซโลน่า - สวนสาธารณะกูเอล - ชมวิวบนระเบียงนั่งเล่น - ชมปาฏิมากรรมมังกรโมเสก - ถ่ายรูปกับมหาวิหารซากราด้าฟามิเลียร์ - ถนนลารัมบลา - กลับขึ้นเรือสำราญ
» เรือเทียบท่าเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ - ย่านเมืองเก่าVieille Ville ชมย่านกูร์มิราโบ - โบสถ์นทเทอดาม เดอลาการ์ด - กลับขึ้นเรือสำราญ
» เรือเทียบท่าเจนัว, อิตาลี - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - ชมบริเวณอ่าวเจนัว - ประภาคารLanterna - โบสถ์ประจำเมืองGenoa Duomo - ช้อปปิ้งเปียซซ่า เฟร์รารี่ - กลับขึ้นเรือสำราญ - ร่วมงานเลี้ยงGala Dinnerบนเรือ
» อำลาเรือสำราญ - เทียบท่าซิวิตาแวคเซีย, กรุงโรม - แวะถ่ายรูปโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - สนามบินฟูมิชิโน - เดินางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

5
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิชแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-MSC-PREZIOSA-10APR   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ลดราคา  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-19 APR
 ราคา/ท่าน : 85,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พักบนเรือMSC Preziosa 7 คืน / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบินฟูมิชิโน่ - รัฐวาติกัน - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เฟียต้า - ขึ้นเรือสำราญMSC Preziosa - พักบนเรือ
» อิสระพักผ่อนบนเรือ - เรือเทียบท่าเมืองปาร์แลโม่(เกาะซิซิลี,ประเทศอิตาลี) - มหาวิหารมอนเรอาเล - ชมPalazzo dei Normanni - โบสถ์Cappella Palatina - น้ำพุFontana della Vergogna - โบสถ์La Matorana - กลับขึ้นเรือสำราญ(พักบนเรือ)
» เรือเทียบท่าเมืองวัลเลตตา - อ่าวGrand Harbor - สวนบารัคคา - ย่านถนนรีพับลิกและถนนพ่อค้า - วิหารเซนต์จอห์น - อาคารAuberge de Castille - กลับขึ้นเรือ(พักบนเรือ)
» อิสระบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆอาทิ สปา,ซาวน่า,ช้อปปิ้งDuty Free
» เรือเทียบท่าเมืองบาร์เซโลน่า - สวนสาธารณะกูเอล - ชมปาฏิมากรรมมังกรโมเสก - ถ่ายรูปกับมหาวิหารซากราด้าฟามิเลียร์ - ถนนลารัมบลา
» เรือเทียบท่าเมืองมาร์กเซย์,ฝรั่งเศส - ย่านเมืองเก่า - ชมย่านกูร์มิราโบ - โบสถ์นทเทอดาม เดอลาการ์ด
» เรือเทียบท่าเจนัว, อิตาลี - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์โคลัมบัส - ชมบริเวณอ่าวเจนัว - ประภาคารLanterna - โบสถ์ประจำเมือง - ช้อปปิ้งที่เปียซซ่าเฟร์รารี่ - กลับขึ้นเรือ - ร่วมGala Dinner(อิสระพักบนเรือ)
» อำลาเรือสำราญ - เรือเทียบท่ากรุงโรม - ถ่ายรูปโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - สนามบินฟูมิชิโน่ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

6
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-EK-MSC-PREZIOSA10D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23APR-2MAY / 30APR-9MAY
 ราคา/ท่าน : 89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พักบนเรือMSC Preziosa 7 คืน / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงโรม - รัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เฟียต้า - ท่าเรือซิวิทาแวคเซีย - เชคอินขึ้นเรือMSC Preziosa - อิสระพักผ่อนบนเรือ
» เรือเทียบท่าเมืองปาร์แลโม่,เกาะซิซิลี, อิตาลี - เข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล - ถ่ายรูปPalazzo dei Normanni - ถ่ายรูปCappella Palatina - น้ำพุFontana della Vergogna - ถ่ายรูปโบสถ์La Matorana - ถ่ายรูปโบสถ์San Cataldo - กลับขึ้นเรือสำราญ
» เรือเทียบท่าเมืองวัลเลตตา, ประเทศมอลต้า - อ่าวGrand Harbor - สวนบารัคคา - ย่านถนนรีพับลิก - เข้าชมวิหารเซนต์จอห์น - อาคารAuberge De Castille - กลับขึ้นเรือสำราญ
» อิสระบนเรือ สนุกกับกิจกรรมต่างๆอาทิ สปา,ซาวน่า,ช้อปปิ้งDuty Free - เรือปัลมาเดอมายอร์กา, หมู่เกาะมายอร์กา - อิสระเดินเล่น
» เรือเทียบท่าเมืองบาเลนเซีย - แวะถ่ายรูปกับหอคอยเซอรานอซ - ถ่ายรูปกับThe City of Art and Science - กลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อน
» เรือเทียบท่าเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ - ย่านเมืองเก่า - ย่านกูร์มิราโบ - โบสถ์นทเทอดาม เดอลาการ์ด
» เรือเทียบท่าเจนัว, อิตาลี - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์โคลัมบัส - อ่าวเจนัว - ประภาคารLanterna - โบสถ์ประจำเมือง Genoa Duomo - ช้อปปิ้งเปียซซ่า เฟร์รารี่ - ร่วมงานเลี้ยงGala Dinnerบนเรือ
» อำลาเรือสำราญ - เทียบท่าซิวิตาแวคเซีย, กรุงโรม - แวะถ่ายรูปโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - สนามบินฟูมิชิโน - เดินางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

7
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
แอร์ฟรานซ์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAK0-AF-FR-BE-NL8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ลดราคา 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AF-แอร์ฟรานซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24-31 MAR / 26MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 66,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/60,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า
» กรุงเทพ - สนามบินชาลส์เดอโกว์,ปารีส - เข้าที่พัก
» พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ร้านดิวตี้ฟรี - จตุรัสทรอคาเดโร - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนชองป์สเอลิเซ่ส์
» แมงซี่ - คฤหาสต์โวเลอวีกงต์ - ช้อปปิ้งLa Velle Village Outlet
» อามีแย็ง - ถ่ายรูปกับมหาวิหารโนเทรอดามแห่งอามีแย็ง - ลีลล์ - จตุรัสกรองด์ปลาช - แวะถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งลีล์ - เมืองบรูจส์
» เกนท์ - เมืองบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ
» รอตเทอร์ดาม - เข้าชมบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปสะพานขาวอีราสมูส - ถ่ายรูปศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - เดอะเฮก - ถ่ายรูปศาลโลก - อัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม
» สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - สนามบินอัมสเตอร์ดัม
» กรุงเทพมหานครฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

8
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
แอร์ฟรานซ์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAK0-AF-FR-BE-NL8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ลดราคา  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AF-แอร์ฟรานซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-14 APR / 28APR-5MAY / 30APR-7MAY
 ราคา/ท่าน : 69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า
» กรุงเทพ - สนามบินชาลส์เดอโกว์,ปารีส - เข้าที่พัก
» พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ร้านดิวตี้ฟรี - จตุรัสทรอคาเดโร - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนชองป์สเอลิเซ่ส์
» แมงซี่ - คฤหาสต์โวเลอวีกงต์ - ช้อปปิ้งLa Velle Village Outlet
» อามีแย็ง - ถ่ายรูปกับมหาวิหารโนเทรอดามแห่งอามีแย็ง - ลีลล์ - จตุรัสกรองด์ปลาช - แวะถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งลีล์ - เมืองบรูจส์
» เกนท์ - เมืองบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ
» รอตเทอร์ดาม - เข้าชมบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปสะพานขาวอีราสมูส - ถ่ายรูปศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - เดอะเฮก - ถ่ายรูปศาลโลก - อัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม
» สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - สนามบินอัมสเตอร์ดัม
» กรุงเทพมหานครฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

9
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
แอร์ฟรานซ์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAK0-AF-FR-BE-NL8D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ลดราคา  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AF-แอร์ฟรานซ์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 / 11-18 / 12-19 APR
 ราคา/ท่าน : 74,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า
» กรุงเทพ - สนามบินชาลส์เดอโกว์,ปารีส - เข้าที่พัก
» พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ร้านดิวตี้ฟรี - จตุรัสทรอคาเดโร - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนชองป์สเอลิเซ่ส์
» แมงซี่ - คฤหาสต์โวเลอวีกงต์ - ช้อปปิ้งLa Velle Village Outlet
» อามีแย็ง - ถ่ายรูปกับมหาวิหารโนเทรอดามแห่งอามีแย็ง - ลีลล์ - จตุรัสกรองด์ปลาช - แวะถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งลีล์ - เมืองบรูจส์
» เกนท์ - เมืองบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ
» รอตเทอร์ดาม - เข้าชมบ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปสะพานขาวอีราสมูส - ถ่ายรูปศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - เดอะเฮก - ถ่ายรูปศาลโลก - อัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม
» สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - สนามบินอัมสเตอร์ดัม
» กรุงเทพมหานครฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

10
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิชแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAK0-TK-CZ-AT-HU8D   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ลดราคา  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-8 MAR / 30MAR-5APR
7-13 / 14-20 APR / 27APR-3MAY
11-17 / 25-31 MAY
8-14 / 22-28 JUN
6-12 JUL
10-16 / 24-30 AUG
7-13 / 21-27 SEP
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-เชก - ออสเตรีย - ฮังการี / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินกรุงปราก - ชมกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล
» เมืองคุทนาโฮรา - โบสถ์กระดูก - เมืองเบอร์โน - เข้าชมปราสาทวาลติเซ - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์แอนด์ปอลล์
» พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งThe Designer Outlet Parndorf - สวนสาธารณะStadt Park - ร้านเครื่องแก้วSwarovski
» ถ่ายรูปตึกรัฐสภา - ถ่ายรูปกับพระราชวังเบลเวเดียร์ - นครบูดาเปสต์ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
» โบสถ์แมทธิอัส - ป้อมชาวประมงบาสเตียน - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภาฮังการี - ผ่านชมสะพานเชน - ฮีโร่สแควร์ - สนามบินบูดาเปสต์ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

11
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิชแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAK0-TK-GRAND-AT8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ลดราคา  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-14 / 12-19 APR
 ราคา/ท่าน : 65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-แกรนด์ออสเตรีย / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - กรุงเวียนนา, ออสเตรีย - เข้าที่พัก
» นครเวียนนา - ถ่ายรูปกับโบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - พระราชวังเบลเดแวร์ - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปกับพระราชวังใหม่
» ปานดอร์ฟเอาท์เลต - เมืองเวียนนา - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท
» เมืองเมลค์ - เข้าชมมหาวิหารเมลค์ - เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่า - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
» เมืองลีนซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทบรู๊ค - โบสถ์เซนต์แอนดรูว์ - เมืองคลาเกนเฟิร์ต - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - แวะถ่ายรูปกับลันด์เฮาส์
» เมืองกราซ - ถ่ายรูปพระราชวังEggenberg - สนามบินกราซ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

12
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิชแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAK0-TK-GRAND-AT8D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 28APR-5MAY
1-8 MAY
 ราคา/ท่าน : 69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-แกรนด์ออสเตรีย / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - กรุงเวียนนา, ออสเตรีย - เข้าที่พัก
» นครเวียนนา - ถ่ายรูปกับโบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - พระราชวังเบลเดแวร์ - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปกับพระราชวังใหม่
» ปานดอร์ฟเอาท์เลต - เมืองเวียนนา - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท
» เมืองเมลค์ - เข้าชมมหาวิหารเมลค์ - เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่า - เมืองซาลส์บวร์ก
» เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
» เมืองลีนซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทบรู๊ค - โบสถ์เซนต์แอนดรูว์ - เมืองคลาเกนเฟิร์ต - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - แวะถ่ายรูปกับลันด์เฮาส์
» เมืองกราซ - ถ่ายรูปพระราชวังEggenberg - สนามบินกราซ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

13
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิชแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-CLASSIC-IT-CH-FR   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-18 / 10-19 APR / 23APR-2MAY / 30APR-9MAY
 ราคา/ท่าน : 99,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
95,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส / เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้, ลิ้มรสสวิสฟองดู, กุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น, ทิปแล้ว
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินชาร์สเดอร์โกลล์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมูซ - จตุรัสทรอคาเดโร - ชมหอไอเฟล
» เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ร้านดิวตี้ฟรี - อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ - ถ่ายรูปกับประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยต
» นั่งรถไฟความเร็วสูงTGVสู่เมืองดิจอง - ถ่ายรูปวังดยุคแห่งเบอร์กันดี - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำเมือง, โบสถ์เซนต์มิเชล - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมมาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ถ่ายรูปโบสถ์Munster - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
» เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - เมืองโลซานน์ - ชมสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง3ตัว - ถ่ายรูปกับศาลาไทย - ถ่ายรูปกับรูปปั้นชาร์ลีแชปลิน - เจนีวา
» น้ำพุเจดโด - ถ่ายภาพนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ - เมืองชาโมนิกซ์ - สถานีรถกระเช้าลอยฟ้าเอกุยย์ดูมีดี - ยอดเขามงบลังค์ - เมืองชาโมนิกซ์
» เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปหอเอนเมืองปิซ่า
» เมืองฟลอเรนซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ซานตามาเรียเดลฟิโอเร - จตุรัสไมเคิลแองเจโล - สะพานเวคคิโอ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโรม -บันไดสเปน
» กรุงโรม - ถ่ายรูปโคลอสเซียม - จตุรัสนาโวนา - น้ำพุจตุมหานที - วิหารแพนธีออน - ช้อปปิ้งCastel Romano Designer Outlet - สนามบินฟูมิชิโน - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

14
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิชแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-IT-CH-FR-ISF8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-18 MAR / 26MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 72,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส(อัลซาส) / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินชาร์สเดอร์โกลล์ - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ - ช้อปปิ้งถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
» นั่งรถไฟTGVสู่เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ติน
» เมืองไฟร์บวร์ก - ถ่ายรูปกับวิหารไฟร์บวร์ก - เมืองบาเซิล - จัตุรัสมาร์คพลาสซ์ - ชมมหาวิหารบาเซิล - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม -เมืองอินเตอร์ลาเก้น
» เมืองกรินเดอวาล - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟลงจากยอดเขาผ่านเมืองเวนเก้น, เมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูกาโน - ย่านเมืองเก่า - เมืองโคโม
» เมืองมิลาน - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งย่านกัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล - เมืองเวโรนา - ถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้งขนาดใหญ่ - บ้านจูเลียตบนถนนCapello - เมืองเวนิส
» นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - ถ่ายรูปกับ จตุรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวังดอจจ์ - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์มาร์โค - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

15
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิชแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-IT-CH-FR-ISF8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-9 APR / 30APR-7MAY
 ราคา/ท่าน : 76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/70,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส(อัลซาส) / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินชาร์สเดอร์โกลล์ - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ - ช้อปปิ้งถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
» นั่งรถไฟTGVสู่เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ติน
» เมืองไฟร์บวร์ก - ถ่ายรูปกับวิหารไฟร์บวร์ก - เมืองบาเซิล - จัตุรัสมาร์คพลาสซ์ - ชมมหาวิหารบาเซิล - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม -เมืองอินเตอร์ลาเก้น
» เมืองกรินเดอวาล - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟลงจากยอดเขาผ่านเมืองเวนเก้น, เมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูกาโน - ย่านเมืองเก่า - เมืองโคโม
» เมืองมิลาน - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งย่านกัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล - เมืองเวโรนา - ถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้งขนาดใหญ่ - บ้านจูเลียตบนถนนCapello - เมืองเวนิส
» นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - ถ่ายรูปกับ จตุรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวังดอจจ์ - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์มาร์โค - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

16
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิชแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-IT-CH-FR-ISF8D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 / 12-19 APR
 ราคา/ท่าน : 79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส(อัลซาส) / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินชาร์สเดอร์โกลล์ - เข้าที่พัก
» ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ - ช้อปปิ้งถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
» นั่งรถไฟTGVสู่เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ติน
» เมืองไฟร์บวร์ก - ถ่ายรูปกับวิหารไฟร์บวร์ก - เมืองบาเซิล - จัตุรัสมาร์คพลาสซ์ - ชมมหาวิหารบาเซิล - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม -เมืองอินเตอร์ลาเก้น
» เมืองกรินเดอวาล - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟลงจากยอดเขาผ่านเมืองเวนเก้น, เมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูกาโน - ย่านเมืองเก่า - เมืองโคโม
» เมืองมิลาน - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งย่านกัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล - เมืองเวโรนา - ถ่ายรูปกับโรงละครโรมันกลางแจ้งขนาดใหญ่ - บ้านจูเลียตบนถนนCapello - เมืองเวนิส
» นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - ถ่ายรูปกับ จตุรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวังดอจจ์ - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์มาร์โค - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

17
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิชแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-IT-HR-SI-ME(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิชแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-14 / 6-15 / 7-16 / 10-19 APR / 30APR-9MAY
1-10 / 19-28 MAY
 ราคา/ท่าน : 89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
86,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร (อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - ถ่ายรูปจตุรัสเซนต์มาร์โคและพระราชวังดอจจ์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์รอบจตุรัสเซนต์มาร์โค
» นั่งรถรางไฟฟ้าชมภายในถ้ำพอสทอยน่า - ปลามนุษย์ - เมืองลุบเบลียน่า(เมืองหลวงสโลวีเนีย) - ปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ(เมืองหลวงโครเอเชีย)
» มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ขึ้นรถรางชมเขตUpper Town - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์มาร์ก - ชมจัตุรัสTrg Ban Jelacic Square - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
» ล่องเรือข้ามทะเลสาบJezero Kozjakสู่Lower lakeในอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - เมืองซาดาร์ - ชมโรมันฟอรัม
» เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ(มรดกโลก) - เมืองโทรเกียร์(มรดกโลก) - เมืองสปลิท - เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
» เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - เข้าชมโบสถ์The Cathedral Treasury - เข้าชมพระราชวังเรคเตอร์
» เมืองกอเตอร์ - เมืองบุดวา - เมืองพอดกอรีตซา
» สำนักสงฆ์ออสต์รอค - ชมเมืองพอดกอรีตซา - อนุสาวรีย์กษัตริย์นิโคลา - จัตุรัสTrg Republike - ถ่ายรูปกับโบสถ์The Cathedral of the Resurrection of Christ - สนามบินพอตกอรีซา - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งDuty Free Shopสนามบิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

18
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-FR-BE-NL-DE8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ลดราคา  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-20 / 20-27 FEB / 27FEB-5MAR
5-12 / 12-19 / 19-26 MAR / 26MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 83,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี
» กรุงเทพฯ
» สนามบินชาร์ล เดอโกล(กรุงปารีส) - เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ผ่านชมประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปหอไอเฟิล
» ช้อปปิ้งLa Vallee Outlet Shopping Village - ล่องเรือบาโตมูซชมแม่น้ำแซนน์ - เดินเล่นย่านถนนชองป์เอลิเซ่
» เมืองบรูจจ์ - จัตุรัสกลางเมือง - กรุงบรัสเซลส์ - แวะถ่ายรูปอะโตเมี่ยม - ตลาดเก่าแกรนด์เพลส - มานิเก้นพิส - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจกชมบ้านเรือนสองข้างทาง - ศูนย์กลางการเจียรนัยเพชร - จัตุรัสกลางเมืองดามสแควร์
» หมู่บ้านซานสคานส์ - โรงงานผลิตเนยแข็ง - ชมสาธิตการทํารองเท้าไม้ - เมืองโคโลญจน์ - วิหารโคโลญจน์
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

19
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-IT-CH-FR-JUNG10D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-20 / 20-29 FEB / 25FEB-5MAR
5-14 / 10-19 / 19-28 MAR / 24MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 108,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,000 บาท
91,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส(ขึ้นยอดเขาจุงฟราว) - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โด้ดาวินชี่(กรุงโรม) - ถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - จัตุรัสบันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเรนซ์
» เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปหอเอนปิซ่า - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - เมืองเวนิส
» เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้ - เมืองลูเซิร์น
» สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - เมืองกรุนด์กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายจุงฟราวบาห์นเน่นสู่ยอดเขาจุงฟราว - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - เมืองอินเทอลาเก้น - ชมย่านโฮอีเวก - ช้อปปิ้งร้านค้านาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์
» กรุงเบิร์น - หอนาฬิกาZeitglockenturm - เมืองดิจอง
» นั่งรถไฟTGVความเร็วสูงสู่ปารีส - ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟลชมวิวแบบพาโนรามา - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store
» เมืองแวร์ซายส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งLa Vallee Villages Chic Outlet Shopping
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

20
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-IT-CH-FR-JUNG10D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-11 / 16-25 / 21-30 APR
7-16 / 12-21 / 21-30 MAY / 26MAY-4JUN
4-13 / 9-18 / 18-27 JUN / 23JUN-2JUL
2-11 / 7- 16 / 16-25 / 21-30 JUL / 30JUL-8AUG
6-15 / 11-20 / 20-29 AUG / 25AUG-3SEP
3-12 / 8-17 / 17-26 SPE / 29SEP-8OCT
 ราคา/ท่าน : 111,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,900 บาท
95,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส(ขึ้นยอดเขาจุงฟราว) - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โด้ดาวินชี่(กรุงโรม) - ถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - จัตุรัสบันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเรนซ์
» เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปหอเอนปิซ่า - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - เมืองเวนิส
» เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้ - เมืองลูเซิร์น
» สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - เมืองกรุนด์กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายจุงฟราวบาห์นเน่นสู่ยอดเขาจุงฟราว - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - เมืองอินเทอลาเก้น - ชมย่านโฮอีเวก - ช้อปปิ้งร้านค้านาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์
» กรุงเบิร์น - หอนาฬิกาZeitglockenturm - เมืองดิจอง
» นั่งรถไฟTGVความเร็วสูงสู่ปารีส - ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟลชมวิวแบบพาโนรามา - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store
» เมืองแวร์ซายส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งLa Vallee Villages Chic Outlet Shopping
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

21
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-IT-CH-FR-JUNG10D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-18 APR
 ราคา/ท่าน : 118,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,900 บาท
101,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส(ขึ้นยอดเขาจุงฟราว) - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โด้ดาวินชี่(กรุงโรม) - ถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - จัตุรัสบันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเรนซ์
» เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปหอเอนปิซ่า - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - เมืองเวนิส
» เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้ - เมืองลูเซิร์น
» สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - เมืองกรุนด์กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายจุงฟราวบาห์นเน่นสู่ยอดเขาจุงฟราว - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - เมืองอินเทอลาเก้น - ชมย่านโฮอีเวก - ช้อปปิ้งร้านค้านาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์
» กรุงเบิร์น - หอนาฬิกาZeitglockenturm - เมืองดิจอง
» นั่งรถไฟTGVความเร็วสูงสู่ปารีส - ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟลชมวิวแบบพาโนรามา - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store
» เมืองแวร์ซายส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งLa Vallee Villages Chic Outlet Shopping
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

22
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-SPECIAL-IT-CH-FR9D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันคริสมาสต์ 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 / 20-28 FEB / 25FEB-4MAR
5-13 / 10-18 / 19-27 MAR / 24MAR-1APR
 ราคา/ท่าน : 96,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
82,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Special อิตาลี - สวิส(ขึ้นยอดเขาจุงฟราว) - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โด้ดาวินชี่(กรุงโรม) - ถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - จัตุรัสบันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - พลาโต้
» เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปหอเอนปิซ่า - The Mall Outlet - เวนิส เมสเตร้
» เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้ - เมืองอินทาลาเก้น - ย่านโฮอีเวก
» สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - เมืองกรุนด์ กรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงฟราว - กลาเซียร์ - ลานกว้างSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - Interlaken
» เมืองดิจอง - นั่งรถไฟTGVความเร็วสูงสู่ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ
» เมืองแวร์ซายส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟลชมวิวแบบพาโนรามา - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

23
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : AM1-TG-IT-CH-FR-TIT10D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ลดราคา  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-20 / 20-29 FEB / 25FEB-5MAR
5-14 / 10-19 / 19-28 MAR / 24MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 106,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
90,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส(ขึ้นยอดเขาทิตลิส) - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โด้ดาวินชี่(กรุงโรม) - ถ่ายรูปสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - จัตุรัสบันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเรนซ์
» เมืองปิซ่า - ถ่ายรูปหอเอนปิซ่า - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - เมืองเวนิส
» เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - สะพานเรียลอัลโต้ - เมืองลูเซิร์น
» แองเกิลเบิร์ก - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ชมเทือกเขาแอลป์ - พิชิตยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลานสกี - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - ช้อปปิ้งนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์ - ลูเซิร์น
» กรุงเบิร์น - หอนาฬิกาZeitglockenturm - เมืองดิจอง
» นั่งรถไฟTGVความเร็วสูงสู่ปารีส - ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟลชมวิวแบบพาโนรามา - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store
» เมืองแวร์ซายส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งLa Vallee Villages Chic Outlet Shopping
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

24
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-EUR-RIVIERA8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ลดราคา  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันปีใหม่ 2559  #ทัวร์วันตรุษจีน 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-19 / 19-26 FEB / 26FEB-4MAR
4-11 / 11-18 / 18-25 MAR / 25MAR-1APR
 ราคา/ท่าน : 92,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
78,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Romance Rivera (อิตาลี - ปอร์โตฟิโน่ - ฝรั่งเศส)
» กรุงเทพฯ
» กรุงมิลาน (อิตาลี) - ถ่ายรูปรอบนอกปราสาทสฟอร์ซ่า - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองปอร์โตฟิโน่
» ชิงเกว่ แตร์เร - เมืองปอร์โตฟิโน่
»  โมนาโควิลล์ - วิหารแห่งโมนาโค - ย่านมอนติคาร์โล - เมืองนีซ
» หมู่บ้านEze - โรงงานผลิตน้ำหอม - เมืองคานน์ - เมืองอาวีญง - สะพานเซนต์เบเนเซ่
» นั่งรถไฟTGV Train a Grande Vitesse, High-Speed Trainสู่ปารีส - Duty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเช่ - โบสถ์แองวาลีดส์ - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

25
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-EUR-RIVIERA8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันอาสาฬหบูชา 2559  #ทัวร์วันเข้าพรรษา 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 1-8 / 15-22 / 22-29 APR / 29APR-6MAY
6-13 / 13-20 / 20-27 MAY / 27MAY-3JUN
3-10 / 10-17 / 17-24 JUN / 24JUN-1JUL
1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 JUL / 29JUL-5AUG
5-12 / 12-19 / 19-26 AUG / 26AUG-2SEP
2-9 / 9-16 / 16-23 / 23-30 SEP / 30SEP-7OCT
 ราคา/ท่าน : 96,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
82,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Romance Rivera (อิตาลี - ปอร์โตฟิโน่ - ฝรั่งเศส)
» กรุงเทพฯ
» กรุงมิลาน (อิตาลี) - ถ่ายรูปรอบนอกปราสาทสฟอร์ซ่า - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองปอร์โตฟิโน่
» ชิงเกว่ แตร์เร - เมืองปอร์โตฟิโน่
»  โมนาโควิลล์ - วิหารแห่งโมนาโค - ย่านมอนติคาร์โล - เมืองนีซ
» หมู่บ้านEze - โรงงานผลิตน้ำหอม - เมืองคานน์ - เมืองอาวีญง - สะพานเซนต์เบเนเซ่
» นั่งรถไฟTGV Train a Grande Vitesse, High-Speed Trainสู่ปารีส - Duty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเช่ - โบสถ์แองวาลีดส์ - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

26
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-EUR-RIVIERA8D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-15 APR
 ราคา/ท่าน : 101,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,000 บาท
86,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Romance Rivera (อิตาลี - ปอร์โตฟิโน่ - ฝรั่งเศส)
» กรุงเทพฯ
» กรุงมิลาน (อิตาลี) - ถ่ายรูปรอบนอกปราสาทสฟอร์ซ่า - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองปอร์โตฟิโน่
» ชิงเกว่ แตร์เร - เมืองปอร์โตฟิโน่
»  โมนาโควิลล์ - วิหารแห่งโมนาโค - ย่านมอนติคาร์โล - เมืองนีซ
» หมู่บ้านEze - โรงงานผลิตน้ำหอม - เมืองคานน์ - เมืองอาวีญง - สะพานเซนต์เบเนเซ่
» นั่งรถไฟTGV Train a Grande Vitesse, High-Speed Trainสู่ปารีส - Duty Free Shop - Galeries Lafayette Department Store - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเช่ - โบสถ์แองวาลีดส์ - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

27
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-EUR-TULIPS(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-9 / 16-23 / 23-30 APR / 30APR-7MAY
7-14 / 14-21 MAY
 ราคา/ท่าน : 86,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,900 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-
» กรุงเทพฯ
» ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ขึ้นหอไอเฟล - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือบาโตมูซ
» ล่องเรือบาโตมูซ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - บรูจจ์(เบลเยี่ยม) - เที่ยวชมเมือง - จัตุรัสกลางเมือง
» กรุงบรัสเซลส์ (Brussel) - อะโตเมี่ยม - มานิเก้นพิส - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - จตุรัสดามสแควร์
» หมู่บ้านซานสคานส์ (Zaanse Schans) - การทำรองเท้าไม้ - สวนเคอเคนฮอฟ - เทศกาลดอกทิวลิป
» ล่องเรือหลังคากระจก - ศูนย์ฯเจียรนัยเพชร - โคโลญจน์(เยอรมัน) - วิหารโคโลญจน์ - เที่ยวชมเมือง
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

28
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAM1-TG-EUR-TULIPS(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 APR
 ราคา/ท่าน : 92,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
78,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-
» กรุงเทพฯ
» ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ขึ้นหอไอเฟล - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือบาโตมูซ
» ล่องเรือบาโตมูซ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - บรูจจ์(เบลเยี่ยม) - เที่ยวชมเมือง - จัตุรัสกลางเมือง
» กรุงบรัสเซลส์ (Brussel) - อะโตเมี่ยม - มานิเก้นพิส - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - จตุรัสดามสแควร์
» หมู่บ้านซานสคานส์ (Zaanse Schans) - การทำรองเท้าไม้ - สวนเคอเคนฮอฟ - เทศกาลดอกทิวลิป
» ล่องเรือหลังคากระจก - ศูนย์ฯเจียรนัยเพชร - โคโลญจน์(เยอรมัน) - วิหารโคโลญจน์ - เที่ยวชมเมือง
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

29
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-EK-IT-CH-FR9D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-20 APR
 ราคา/ท่าน : 89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินฟูมิชิโน, โรม - โรมันฟอรัม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - เมืองฟลอเรนซ์
» เมืองเก่าของฟลอเรนซ์ - นำชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ - เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - มหาวิหารดูโอโม - ชมหอเอนปิซ่า - เมืองเวนิส
» ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ซานมาร์โค - ชมสะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก
» นั่งกระเช้าลอยฟ้า360องศาชมยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - แม่น้ำรอยส์ - เมืองสตราสบูร์ก
» นั่งรถไฟความเร็วสูงTGVสู่มหานครปารีส - ย่านมงมาร์ต - วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์
» เมืองแวร์ซายส์(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) - มหานครปารีส - ล่องเรือบาโตมุช
» ลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปประตูชัยนโปเลียน,หอไอเฟล - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ลเดอโกล
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

30
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-EK-IT-CH-FR8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 23FEB-1MAR
1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 MAR / 29MAR-5APR
 ราคา/ท่าน : 65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - ขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - ซานมาร์โค - ชมสะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค
» เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเคน
» เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็งAletsch Glacier - เมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - แม่น้ำรอยส์
» เมืองดิจอง - มหานครปารีส
» เมืองแวร์ซายส์ - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

31
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-EK-IT-CH-FR8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-11 / 5-12 APR
 ราคา/ท่าน : 79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - ขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - ซานมาร์โค - ชมสะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค
» เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเคน
» เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็งAletsch Glacier - เมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - แม่น้ำรอยส์
» เมืองดิจอง - มหานครปารีส
» เมืองแวร์ซายส์ - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

32
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-EK-IT-CH-FR8D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26APR-3MAY / 27APR-4MAY / 28APR-5MAY
2-9 / 3-10 / 17-24 / 18-25 MAY / 30MAY-7JUN
14-21 JUN / 28JUN-5JUL
 ราคา/ท่าน : 75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - ขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - ซานมาร์โค - ชมสะพานถอนหายใจ - วังดอดจ์ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค
» เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเคน
» เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็งAletsch Glacier - เมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - แม่น้ำรอยส์
» เมืองดิจอง - มหานครปารีส
» เมืองแวร์ซายส์ - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

33
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-EY-FR-BG-LU-GR-NL8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันวิสาขบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 22-29 APR / 29APR-6MAY
1-8 / 20-27 MAY
 ราคา/ท่าน : 65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - ปารีส - หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - มงมาร์ต
» เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
» บรัสเซลส์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ
» ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ - กรุงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

34
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อีวีเอ แอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-BR-FR-BG-LU-DE-NL8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 25MAR-1APR
 ราคา/ท่าน : 63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
» สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์, มหานครปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» พระราชวังแวร์ซายส์(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) - นำท่านล่องเรือบาโตมุช - ย่านมงมาร์ต - วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์
» บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ
» กรุงอัมสเตอร์ดัม (เดินทางตั้งแต่ 25MAR16-MAY16 นำชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟแทน) - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - สถานที่เจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans - สนามบินคลิปโพล - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

35
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อีวีเอ แอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-BR-FR-BG-LU-DE-NL8D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-17 / 13-20 APR
 ราคา/ท่าน : 73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
» สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์, มหานครปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» พระราชวังแวร์ซายส์(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) - นำท่านล่องเรือบาโตมุช - ย่านมงมาร์ต - วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์
» บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ
» กรุงอัมสเตอร์ดัม (เดินทางตั้งแต่ 25MAR16-MAY16 นำชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟแทน) - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - สถานที่เจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans - สนามบินคลิปโพล - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

36
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อีวีเอ แอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-BR-FR-BG-LU-DE-NL8D(4)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 27APR-4MAY
1-8 MAY
 ราคา/ท่าน : 65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
» สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์, มหานครปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ช้อปปิ้งDuty Free Shop - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
» พระราชวังแวร์ซายส์(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) - นำท่านล่องเรือบาโตมุช - ย่านมงมาร์ต - วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์
» บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ
» กรุงอัมสเตอร์ดัม (เดินทางตั้งแต่ 25MAR16-MAY16 นำชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟแทน) - จัตุรัสดัมสแควร์
» ล่องเรือหลังคากระจก - สถานที่เจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans - สนามบินคลิปโพล - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

37
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-TG-FR-BG-NL8D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-18 APR
 ราคา/ท่าน : 85,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์(มีเทศกาลดอกไม้)
» กรุงเทพฯ
» ปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ย่านมงมาร์ต - ชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์
» เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ท่านล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
» เมืองบรูจจ์ - เมืองเก้นต์ - ปราสาทท่านเค้าท์
» หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์
» สวนเคอเคนฮอฟ - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» สนามบินบรัสเซลส์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

38
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-TG-FR-BG-NL8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29APR-6MAY
 ราคา/ท่าน : 79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์(มีเทศกาลดอกไม้)
» กรุงเทพฯ
» ปารีส - ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ย่านมงมาร์ต - ชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์
» เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ท่านล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
» เมืองบรูจจ์ - เมืองเก้นต์ - ปราสาทท่านเค้าท์
» หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์
» สวนเคอเคนฮอฟ - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
» สนามบินบรัสเซลส์ - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

39
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ฟินแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-AY-BALTIC7D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 4-10 / 13-19 APR / 25APR-1MAY
 ราคา/ท่าน : 69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-คาบสมุทรบอลติก ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโตเนีย - ฟินแลนด์
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเฮลซิงกิ - กรุงวิลนีอุส - เข้าที่พัก
» กรุงวิลนิอุส - ชมเขตเมืองเก่า - เมืองทราไก - ปราสาททราไก - เมืองซัวเลย์ - สุสานไม้กางเขน - เมืองริกา
» พระราชวังรุนดาเล - กรุงริกา - ชมจัตุรัสโดม - ปราสาทริกา
» พาร์นู - ชมบ้านไม้ - เมืองทาลลินท์ - เมืองเก่าของทาลลินน์
» เมืองเฮลซิงกิ - จัตุรัสรัฐสภา - โบสถ์Rock Church
» ตลาดนัดริมทะเล - ห้างสรรพสินค้าสต็อคมานน์ - สนามบินเฮลซิงกิ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

40
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-EUR-PRO-W06(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559  #ทัวร์วันวาเลนไทน์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-13 MAR / 26MAR-2APR
21-29 APR
 ราคา/ท่าน : 78,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
78,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศษ
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน
» หอเอนเมืองปิซ่า - เมืองเวนิส - โบสถ์เซนต์มาร์ค
» มิลาน - ดูโอโม - แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่2 - อินเทอร์ลาเค่น
» กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - พิเศษ ทานอาหารบนเขาPanorama Restaurant - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
» นั่งรถไฟด่วนTGVสู่ปารีส - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
» ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนแฟชั่นชองเอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - ช้อปปิ้งDuty Free - ช้อปปิ้งแกลลารี ลาฟาแยตต์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

41
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-EUR-PRO-W06(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 2-10 APR / 28APR-5MAY
 ราคา/ท่าน : 81,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
81,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศษ
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
» โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน
» หอเอนเมืองปิซ่า - เมืองเวนิส - โบสถ์เซนต์มาร์ค
» มิลาน - ดูโอโม - แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่2 - อินเทอร์ลาเค่น
» กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - พิเศษ ทานอาหารบนเขาPanorama Restaurant - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
» นั่งรถไฟด่วนTGVสู่ปารีส - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
» ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนแฟชั่นชองเอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - ช้อปปิ้งDuty Free - ช้อปปิ้งแกลลารี ลาฟาแยตต์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

42
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
กาตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAN1-QR-IT-CH-FR-EU-W01(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-17 APR
 ราคา/ท่าน : 95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
94,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส เมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้อิตาเลี่ยน,ฟองดูชุดใหญ่,หอยเอสคาโก้, ชิมไวน์อิตาลี่ยน
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - บันไดเสปน - ปราโต้
» หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
» เวนิส เมสเตร้ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ทะเลสาบลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล
» อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ลานหิมะ - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
» ดีจอง - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น2 - City Tour
» มองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร เกอร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

43
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
กาตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAN1-QR-IT-CH-FR-EU-W01(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30APR-8MAY
 ราคา/ท่าน : 93,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส เมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้อิตาเลี่ยน,ฟองดูชุดใหญ่,หอยเอสคาโก้, ชิมไวน์อิตาลี่ยน
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - บันไดเสปน - ปราโต้
» หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
» เวนิส เมสเตร้ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ทะเลสาบลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล
» อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ลานหิมะ - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
» ดีจอง - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น2 - City Tour
» มองมาร์ต - มหาวิหารซาเคร เกอร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

44
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAN1-EY-IT-CH-FR-EU-W1.5(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 8-16 / 9-17 APR
 ราคา/ท่าน : 95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
94,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส / เมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้อิตาเลี่ยน,ฟองดูชุดใหญ่,หอยเอสคาโก้, ชิมไวน์อิตาลี่ยน
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอาบูดาบี
» โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน - ปราโต้
» หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - แถม ล่องเรือกอนโดล่า(รายการแถมอาจงดบริการ เนื่องจากสภาพอากาศ หรือเดินทางตรงกับช่วงเทศกาลบนเกาะเวนิส)
» โคโม - ผ่านเมืองลูกาโน - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ทะเลสาบลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล
» กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี - ลานหิมะ - พิเศษ ทานอาหารบนยอดเขา Panorama Restaurant - ไคลน์ไชเด็ค
» ดีจอง - นั่งรถไฟTGVสู่Paris - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟลชั้น 2
» มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

45
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAN1-EY-IT-CH-FR-EU-W1.5(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30APR-8MAY
 ราคา/ท่าน : 93,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส / เมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้อิตาเลี่ยน,ฟองดูชุดใหญ่,หอยเอสคาโก้, ชิมไวน์อิตาลี่ยน
» ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอาบูดาบี
» โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน - ปราโต้
» หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - แถม ล่องเรือกอนโดล่า(รายการแถมอาจงดบริการ เนื่องจากสภาพอากาศ หรือเดินทางตรงกับช่วงเทศกาลบนเกาะเวนิส)
» โคโม - ผ่านเมืองลูกาโน - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ทะเลสาบลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล
» กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี - ลานหิมะ - พิเศษ ทานอาหารบนยอดเขา Panorama Restaurant - ไคลน์ไชเด็ค
» ดีจอง - นั่งรถไฟTGVสู่Paris - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟลชั้น 2
» มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอาบูดาบี - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

46
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-EK-EUR7COUNTRY(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันมาฆบูชา 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 / 18-26 FEB
3-11 / 10-18 / 17-25 MAR / 24MAR-1APR / 31MAR-8APR
 ราคา/ท่าน : 69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)
» กกรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตน สไตน์ - เมืองวาดุซ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» เดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

47
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-EK-EUR7COUNTRY(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-13 / 6-14 APR / 27APR-5MAY / 28APR-6MAY
3-11 / 4-12 MAY
 ราคา/ท่าน : 79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)
» กกรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตน สไตน์ - เมืองวาดุซ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» เดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

48
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAD7-EK-EUR7COUNTRY(3)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 / 11-19 / 12-20 APR
 ราคา/ท่าน : 87,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
87,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/87,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแล้ว)
» กกรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินมิลาโนมัลเปนซา(เมืองมิลาน) - ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - แวะช้อปปิ้งฝากจากสวิส
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจูงเฟราJungfrau - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ชมวิวระหว่างทางจนถึงสถานนีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองลูเซิร์น
» เมืองวาดุซ - ลิกเตน สไตน์ - เมืองวาดุซ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
» เมืองคาร์โลวี วารี - กรุงปราก
» เดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - ชมพระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า
» McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
» กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

49
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อิยิปต์แอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAG3-MS-IT-CH-FR-CLASSIC8D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-19 / 13-20 APR / 28APR-5MAY / 30APR-7MAY
 ราคา/ท่าน : 77,700 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
75,700 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,700 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-3ประเทศ(อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส) / เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้+ไวน์
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไคโร, ประเทศอียิปต์ - นครรัฐวาติกัน - ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่จุด - บันไดสเปน
» เมืองปิซ่า - จัตุรัสแคมโป - หอเอนปิซ่า
» ท่าเรือตรอนเชโต้ - เกาะซานมาร์โค - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ - ลูเซิร์น
» ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล - กระเช้าที่หมุน360องศาชมยอดเขาทิตลิส - ชมถ้ำน้ำแข็ง - เมืองดีจอง
» นั่งรถไฟความเร็วสูงTGVสู่มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์(พร้อมฟังบรรยายจากไกด์ของพระราชวัง) - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ Galleries Lafayette
» ชมเมืองปารีส (ประตูชัย, จัตุรัสคองคอร์ท, จัตุรัสทรอคาเดโร, ถ่ายรูปหอไอเฟล) - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไคโร, ประเทศอียิปต์
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

50
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAG3-CI-EUR-TULIP7D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 5-11 / 14-20 / 15-21 APR
 ราคา/ท่าน : 61,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-4ประเทศ (เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี - ลักแซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม)
» กรุงเทพฯ
» ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโพล, กรุงอัมสเตอร์ดัม - เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟKeukenhof - เมืองโคโลญจน์
» ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารโคโลญ - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าถนนHohestrasse - นครแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - เดินเล่นย่านเดินเล่นย่านถนนZeil
» กรุงลักเซมเบิร์ก - กรุงบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปราซ - ถ่ายรูปกับแมนิเกนพีส
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - ถ่ายรูปกับจัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจกเรือ - สถาบันเพชรDiamondFactory
» หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - สนามบินสคิปโพล, อัมสเตอร์ดัม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

51
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAG3-CI-EUR-TULIP7D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-13 APR
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-4ประเทศ (เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี - ลักแซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม)
» กรุงเทพฯ
» ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโพล, กรุงอัมสเตอร์ดัม - เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟKeukenhof - เมืองโคโลญจน์
» ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารโคโลญ - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าถนนHohestrasse - นครแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - เดินเล่นย่านเดินเล่นย่านถนนZeil
» กรุงลักเซมเบิร์ก - กรุงบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปราซ - ถ่ายรูปกับแมนิเกนพีส
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - ถ่ายรูปกับจัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจกเรือ - สถาบันเพชรDiamondFactory
» หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - สนามบินสคิปโพล, อัมสเตอร์ดัม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

52
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAG3-CI-EUR-TULIP7D(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-16 / 11-17 / 12-18 / 13-19 APR
 ราคา/ท่าน : 69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-4ประเทศ (เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี - ลักแซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม)
» กรุงเทพฯ
» ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโพล, กรุงอัมสเตอร์ดัม - เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟKeukenhof - เมืองโคโลญจน์
» ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารโคโลญ - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าถนนHohestrasse - นครแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - เดินเล่นย่านเดินเล่นย่านถนนZeil
» กรุงลักเซมเบิร์ก - กรุงบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปราซ - ถ่ายรูปกับแมนิเกนพีส
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - ถ่ายรูปกับจัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจกเรือ - สถาบันเพชรDiamondFactory
» หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - สนามบินสคิปโพล, อัมสเตอร์ดัม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

53
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ไชน่าแอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAG3-CI-EUR-TULIP7D(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29APR-5MAY / 30APR-6MAY
 ราคา/ท่าน : 63,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-4ประเทศ (เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี - ลักแซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม)
» กรุงเทพฯ
» ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโพล, กรุงอัมสเตอร์ดัม - เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟKeukenhof - เมืองโคโลญจน์
» ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารโคโลญ - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าถนนHohestrasse - นครแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - เดินเล่นย่านเดินเล่นย่านถนนZeil
» กรุงลักเซมเบิร์ก - กรุงบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปราซ - ถ่ายรูปกับแมนิเกนพีส
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - ถ่ายรูปกับจัตุรัสดัมสแควร์ - ล่องเรือหลังคากระจกเรือ - สถาบันเพชรDiamondFactory
» หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - สนามบินสคิปโพล, อัมสเตอร์ดัม - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

54
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-EUR-COOL1(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 24MAR-2APR / 31MAR-9APR
21-30 APR / 30APR-9MAY
5-14 MAY
2-11 / 9-18 / 16-25 JUN / 23JUN-2JUL
1-10 / 8-17 / 15-24 SEP / 22SEP-1OCT
 ราคา/ท่าน : 104,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500 บาท
99,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - ฟลอเร้นซ์
» ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
» เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
» ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
» อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
» เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

55
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-EUR-COOL1(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-16 / 10-19 / 12-21 APR
 ราคา/ท่าน : 107,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500 บาท
102,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/91,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - ฟลอเร้นซ์
» ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
» เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
» ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
» อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
» เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

56
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-EUR-COOL1A(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-28 MAR / 24MAR-4APR / 31MAR-11APR
21APR-2MAY / 30APR-11MAY
5-16 MAY
2-13 / 9-20 / 16-27 JUN / 23JUN-4JUL
1-12 / 8-19 / 15-26 SEP / 22SEP-3OCT
 ราคา/ท่าน : 139,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,500 บาท
133,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/119,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ / เมนูพิเศษ เมนูเป็ดย่างFour Season
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
» ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
» เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
» ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
» อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
» เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
» สถานีรถไฟParis Gare Du Nord - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
» สนามบิน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

57
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-EUR-COOL1A(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-20 / 10-21 APR
 ราคา/ท่าน : 142,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,500 บาท
135,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/121,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ / เมนูพิเศษ เมนูเป็ดย่างFour Season
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
» ชมเมืองเก่านครฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
» เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)
» ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลูเซิร์น
» อิสระช้อปปิ้งของฝาก - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟTGVสู่มหานครปารีส(ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
» เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
» สถานีรถไฟParis Gare Du Nord - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ชมรอบๆมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม
» พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด
» สนามบิน - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

58
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR01(2)   
 ทัวร์เทศกาล :
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-26 MAR / 24MAR-2APR / 31MAR-9APR
21-30 APR
 ราคา/ท่าน : 109,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500 บาท
99,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/88,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เมืองเซียน่า
» หอเอนปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลีCampo dei Miracoli - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่Duomo - จัตุรัสซินญอเรีย
» ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
» เวนิส เมสเตร้ - ช้อปปิ้งที่มิลาน - ดูโอโม่ - ลูเซิร์น
» ลูเซิร์น - แองเกินเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ลูเซิร์น
» ลูเซิร์น - บาเซิล - นั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส - อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนม
» เที่ยวมหานครปารีส - ขึ้นหอไอเฟลชั้น2ชมวิวปารีส - ล่องแม่น้ำแซนด์ - พระราชวังแวร์ซายน์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

59
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-JUNG02(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 17-26 MAR / 24MAR-2APR / 31MAR-9APR
21-30 APR / 30APR-9MAY
 ราคา/ท่าน : 128,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
116,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/103,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส(ทานมื้อค่ำสไตล์สวิสLocal Swiss Fondue+ล่องเรือชมแม่น้ำแซนพร้อมทานอาหารค่ำDinner Cruise)
» กรุงเทพฯ
» กรุงโรม - เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม(รวมค่าเข้า) - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นั่งรถไฟHigh Speed Trainสู่เมืองฟลอเร้นซ์
» เมืองปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - มหาวิหารปิซ่า - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - เมืองเวนิสเมสเตร้
» เกาะเวนิส - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ - ล่องเรือกอนโดล่า (รวมค่าเรือ) - เดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม - เมืองลูกาโน่
» กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยอดเขายูงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลงจากยอดเขาด้วยรถไฟผ่านเมืองเวงเก้น - เมืองอินเทอลาเก้น
» ช้อปปิ้งของที่ระลึกของเมืองอินเทอลาเก้น - เมืองบาเซิล - นั่งรถไฟTGV สู่มหานครปารีส - เข้าที่พัก
» ปารีส - เดินทางผ่านกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ลิฟต์ชั้น1หอไอเฟลชมวิว - พิเศษ ทานอาหารบนหอไอเฟล - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมของฝรั่งเศส - ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ - ช้อปปิ้งบนถนนชองป์เซลิเช่ - พิเศษ ทานอาหารค่ำบนเรือล่องแม่น้ำแซนน์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

60
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-JUNG02(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-16 / 10-19 APR
 ราคา/ท่าน : 133,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
120,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/107,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส(ทานมื้อค่ำสไตล์สวิสLocal Swiss Fondue+ล่องเรือชมแม่น้ำแซนพร้อมทานอาหารค่ำDinner Cruise)
» กรุงเทพฯ
» กรุงโรม - เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม(รวมค่าเข้า) - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นั่งรถไฟHigh Speed Trainสู่เมืองฟลอเร้นซ์
» เมืองปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - มหาวิหารปิซ่า - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - เมืองเวนิสเมสเตร้
» เกาะเวนิส - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ - ล่องเรือกอนโดล่า - (รวมค่าเรือ) - เดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม - เมืองลูกาโน่
» กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยอดเขายูงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลงจากยอดเขาด้วยรถไฟผ่านเมืองเวงเก้น - เมืองอินเทอลาเก้น
» ช้อปปิ้งของที่ระลึกของเมืองอินเทอลาเก้น - เมืองบาเซิล - นั่งรถไฟTGV สู่มหานครปารีส - เข้าที่พัก
» ปารีส - เดินทางผ่านกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ลิฟต์ชั้น1หอไอเฟลชมวิว - พิเศษ ทานอาหารบนหอไอเฟล - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมของฝรั่งเศส - ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ - ช้อปปิ้งบนถนนชองป์เซลิเช่ - พิเศษ ทานอาหารค่ำบนเรือล่องแม่น้ำแซนน์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

61
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
สิงคโปร์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-SQ-IT-CH-FR-JUNG02-A(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-20 APR
 ราคา/ท่าน : 114,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
103,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส(ทานมื้อค่ำสไตล์สวิสLocal Swiss Fondue+ล่องเรือชมแม่น้ำแซนพร้อมทานอาหารค่ำDinner Cruise)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องสิงคโปร์
» กรุงโรม - เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม(รวมค่าเข้า) - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นั่งรถไฟHigh Speed Trainสู่เมืองฟลอเร้นซ์
» เมืองปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - มหาวิหารปิซ่า - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - เมืองเวนิสเมสเตร้
» เกาะเวนิส - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ - ล่องเรือกอนโดล่า (รวมค่าเรือ) - เดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม - เมืองลูกาโน่
» กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยอดเขายูงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลงจากยอดเขาด้วยรถไฟผ่านเมืองเวงเก้น - เมืองอินเทอลาเก้น
» ช้อปปิ้งของที่ระลึกของเมืองอินเทอลาเก้น - เมืองบาเซิล - นั่งรถไฟTGV สู่มหานครปารีส - เข้าที่พัก
» ปารีส - เดินทางผ่านกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ลิฟต์ชั้น1หอไอเฟลชมวิว - พิเศษ ทานอาหารบนหอไอเฟล - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมของฝรั่งเศส - ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ - ช้อปปิ้งบนถนนชองป์เซลิเช่ - พิเศษ ทานอาหารค่ำบนเรือล่องแม่น้ำแซนน์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องสิงคโปร์
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

62
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-04A(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-22 / 19-29 MAR / 26MAR-5APR
2-12 APR / 23APR-3MAY
 ราคา/ท่าน : 121,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
109,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/97,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - รัฐวาติกัน - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เมืองเซียน่า
» หอเอนปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - เมืองเก่าฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย
» จังหวัดเวเนเซีย - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
» เวนิส เมสเตร้ - เมืองลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น(สวิตเซอร์แลนด์)
» อินเทอลาเก้น - นั่งรถไฟสายJungfraubahnพิชิตยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟสายภูเขา - อินเทอลาเก้น
» อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - ที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งDuty Free - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรีลาฟาแยตต์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - มหาวิหารโนตเตรอดาม - ถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์ - ขึ้นชั้น2หอไอเฟล - ผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด,ประตูชัยArc de Triomphe,ถนนชองป์เอลิเซ่ - มงต์มารต์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางสู่สนามบิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

63
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-04A(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-19 / 10-20 / 12-22 APR
 ราคา/ท่าน : 126,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
114,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/101,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - รัฐวาติกัน - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เมืองเซียน่า
» หอเอนปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - เมืองเก่าฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย
» จังหวัดเวเนเซีย - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
» เวนิส เมสเตร้ - เมืองลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น(สวิตเซอร์แลนด์)
» อินเทอลาเก้น - นั่งรถไฟสายJungfraubahnพิชิตยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟสายภูเขา - อินเทอลาเก้น
» อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - ที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งDuty Free - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรีลาฟาแยตต์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - มหาวิหารโนตเตรอดาม - ถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์ - ขึ้นชั้น2หอไอเฟล - ผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด,ประตูชัยArc de Triomphe,ถนนชองป์เอลิเซ่ - มงต์มารต์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางสู่สนามบิน
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

64
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
สิงคโปร์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-SQ-IT-CH-FR-04   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30APR-10MAY
 ราคา/ท่าน : 119,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,500 บาท
108,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชางฮี, สิงคโปร์
» สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี,กรุงโรม - รัฐวาติกัน - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เมืองเซียน่า
» หอเอนปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - เมืองเก่าฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย
» จังหวัดเวเนเซีย - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
» เวนิส เมสเตร้ - เมืองลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น(สวิตเซอร์แลนด์)
» อินเทอลาเก้น - นั่งรถไฟสายJungfraubahnพิชิตยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟสายภูเขา - อินเทอลาเก้น
» อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - ที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งDuty Free - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรีลาฟาแยตต์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
» พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - มหาวิหารโนตเตรอดาม - ถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์ - ขึ้นชั้น2หอไอเฟล - ผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด,ประตูชัยArc de Triomphe,ถนนชองป์เอลิเซ่ - มงต์มารต์
» สนามบินชาร์ลเดอโกล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชางฮี, สิงคโปร์
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

65
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG+OU-SI-HR38-9APR   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-18 APR
 ราคา/ท่าน : 113,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
108,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Insight The World Heritage Site (สโลเวเนีย - โครเอเชีย) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนครมิวนิก - เมืองเบลด - นั่งรถรางไฟฟ้าชมถ้ำโพสทอยน่า - เมืองโอบาเทีย
» เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak - เมืองซาดาร์
» เมืองซีบีนิก - ถ่ายรูปหมู่บ้านพรีโมสทีน - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองสปริต - พระราชวังดิโอคลีเธียน
» เมืองดูบรอฟนิก - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - โบสถ์เซนต์เบลซ
» ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวบนยอดเขาดูบรอฟนิก - สนามบินดูบรอฟนิก - บินภายในสู่ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - เดินเล่นตลาดโดแลค - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์, ชมเขตชุมชนย่านใจกลางเมือง - จัตุรัสเยลาซิค - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» กรุงลูบลิยานา - เมืองเบลด - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น
» เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวนครมิวนิค - ช้อปปิ้งย่านจัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า
» สนามบินเมืองมิวนิค - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

66
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG+OU-DE-SI-HR38(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันปิยมหาราช 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 18-27 MAR / 25MAR-3APR
1-10 APR / 22APR-1MAY
30SEP-9OCT
7-16 / 14-23 / 21-30 OCT / 28OCT-6NOV
 ราคา/ท่าน : 114,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
103,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Insight The World Heritage Site (เยอรมนี - สโลเวเนีย - โครเอเชีย) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนครมิวนิก - เมืองเบลด - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - นั่งรถรางไฟฟ้าชมถ้ำโพสทอยน่า - เมืองโอบาเทีย
» เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak - เมืองสปริต
» สปริต - พรีโมสทีน - ซีบีนิก - โบสถ์เซนต์เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลีเธียน
» เมืองดูบรอฟนิก - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - โบสถ์เซนต์เบลซ
» ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวบนยอดเขาดูบรอฟนิก - สนามบินดูบรอฟนิก - บินภายในสู่ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - เดินเล่นตลาดโดแลค - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์, ชมเขตชุมชนย่านใจกลางเมือง - จัตุรัสเยลาซิค - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ลูบลิยานา เมืองหลวงสโลเวเนีย - เบิร์ชเทสกาเด้น (เยอรมนี)
» เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวนครมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

67
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG+OU-DE-SI-HR38(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-20 / 12-21 / 13-22 APR
 ราคา/ท่าน : 119,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
108,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Insight The World Heritage Site (เยอรมนี - สโลเวเนีย - โครเอเชีย) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนครมิวนิก - เมืองเบลด - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - นั่งรถรางไฟฟ้าชมถ้ำโพสทอยน่า - เมืองโอบาเทีย
» เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak - เมืองสปริต
» สปริต - พรีโมสทีน - ซีบีนิก - โบสถ์เซนต์เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลีเธียน
» เมืองดูบรอฟนิก - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - โบสถ์เซนต์เบลซ
» ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวบนยอดเขาดูบรอฟนิก - สนามบินดูบรอฟนิก - บินภายในสู่ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - เดินเล่นตลาดโดแลค - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์, ชมเขตชุมชนย่านใจกลางเมือง - จัตุรัสเยลาซิค - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ลูบลิยานา เมืองหลวงสโลเวเนีย - เบิร์ชเทสกาเด้น (เยอรมนี)
» เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวนครมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

68
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG+OU-DE-SI-HR38(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/OU-การบินไทย/โครเอเชีย แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน  
 วันที่เดินทาง : 29APR-8MAY
6-15 / 13-22 / 20-29 MAY / 27MAY-5JUN
3-12 / 10-19 / 17-26 JUN / 24JUN-3JUL
1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 JUL / 29JUL-7AUG
5-14 / 12-21 / 19-28 AUG / 26AUG-4SEP
2-11 / 9-18 / 16-25 SEP / 23SEP-2OCT
 ราคา/ท่าน : 117,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,000 บาท
106,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/94,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Insight The World Heritage Site (เยอรมนี - สโลเวเนีย - โครเอเชีย) เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้
» กรุงเทพฯ
» สนามบินนครมิวนิก - เมืองเบลด - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - นั่งรถรางไฟฟ้าชมถ้ำโพสทอยน่า - เมืองโอบาเทีย
» เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบKozjak - เมืองสปริต
» สปริต - พรีโมสทีน - ซีบีนิก - โบสถ์เซนต์เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลีเธียน
» เมืองดูบรอฟนิก - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - โบสถ์เซนต์เบลซ
» ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวบนยอดเขาดูบรอฟนิก - สนามบินดูบรอฟนิก - บินภายในสู่ซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - เดินเล่นตลาดโดแลค - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์, ชมเขตชุมชนย่านใจกลางเมือง - จัตุรัสเยลาซิค - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
» ลูบลิยานา เมืองหลวงสโลเวเนีย - เบิร์ชเทสกาเด้น (เยอรมนี)
» เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวนครมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านถนนแมกซิมิเลียน
» สนามบินนครมิวนิก - เดินทางกลับ
» ถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

69
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43B(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26MAR-3APR
2-10 APR / 23APR-1MAY / 30APR-8MAY
7-15 MAY
 ราคา/ท่าน : 99,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
90,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Tulip Festival2(เยอรมัน - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์)(ชมทิวลิป)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองบ๊อบพาร์ด - ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์ - เมืองอาเค่น - มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น
» เมืองอาเค่น - กรุงบรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - เมืองบรูกจ์
» เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - เมืองหลวงอัมสเตอดัม
» หมู่บ้านLisse - ร่วมเทศกาลดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
» หมู่บ้านกังหันลมเมืองซานสคันส์ - เมืองเบรเมน - เยอรมนี
» ชมเมืองเบรเมน - ชมเมืองฮัมบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านอัลสเตอร์อาร์คาเดนและถนนมองเคเบิร์ก
» เมืองฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - ชมนครแฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับ
» เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

70
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43B(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 / 11-19 / 12-20 APR
 ราคา/ท่าน : 104,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
94,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Tulip Festival2(เยอรมัน - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์)(ชมทิวลิป)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองบ๊อบพาร์ด - ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์ - เมืองอาเค่น - มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น
» เมืองอาเค่น - กรุงบรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - เมืองบรูกจ์
» เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - เมืองหลวงอัมสเตอดัม
» หมู่บ้านLisse - ร่วมเทศกาลดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
» หมู่บ้านกังหันลมเมืองซานสคันส์ - เมืองเบรเมน - เยอรมนี
» ชมเมืองเบรเมน - ชมเมืองฮัมบวร์ก - ช้อปปิ้งย่านอัลสเตอร์อาร์คาเดนและถนนมองเคเบิร์ก
» เมืองฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - ชมนครแฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับ
» เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

71
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43C(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26MAR-3APR
2-10 APR / 23APR-1MAY / 30APR-8MAY
7-15 MAY
 ราคา/ท่าน : 134,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
121,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/108,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Tulip Festival C(เยอรมนี - เนเธอแลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส - อังกฤษ)(ชมเทศกาลดอกทิวลิป)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองรูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - กรุงอัมสเตอดัม - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินHohe Strasse
» เมืองLisse - สวนเคอเคนฮอฟ(ร่วมเทศกาลจัดแสดงดอกทิวลิป) - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
» กรุงอัมเตอร์ดัม - เมืองบรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ(Grand Place) - นั่งรถไฟด่วนThalysสู่นครปารีส(ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซน
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งDuty Free - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี ลาฟาแยตต์
» ชมมหานครปารีส - ขึ้นชั้น2หอไอเฟล - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน
» มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ - ลอนดอนอายส์
» เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกฟอร์ด,ห้างแฮร์ร็อด - เดินทางกลับ
» ถึงประเทศไทย

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

72
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43C(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-19 / 12-20 APR
 ราคา/ท่าน : 139,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
126,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/112,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Tulip Festival C(เยอรมนี - เนเธอแลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส - อังกฤษ)(ชมเทศกาลดอกทิวลิป)
» กรุงเทพฯ
» สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองรูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - กรุงอัมสเตอดัม - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินHohe Strasse
» เมืองLisse - สวนเคอเคนฮอฟ(ร่วมเทศกาลจัดแสดงดอกทิวลิป) - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
» กรุงอัมเตอร์ดัม - เมืองบรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ(Grand Place) - นั่งรถไฟด่วนThalysสู่นครปารีส(ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซน
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งDuty Free - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี ลาฟาแยตต์
» ชมมหานครปารีส - ขึ้นชั้น2หอไอเฟล - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน
» มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ - ลอนดอนอายส์
» เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกฟอร์ด,ห้างแฮร์ร็อด - เดินทางกลับ
» ถึงประเทศไทย

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

73
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43D(1)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 26MAR-3APR
2-10 APR / 23APR-1MAY / 30APR-8MAY
7-15 MAY
 ราคา/ท่าน : 114,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,000 บาท
103,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Tulip Festival C Gourmet(เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์)
» กรุงเทพฯ
» แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม
» หมู่บ้านLisse - สวนเคอเคนฮอฟ(ร่วมเทศกาลจัดแสดงดอกทิวลิป) - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - เที่ยวชมย่านเรดไลท์
» กรุงอัมเตอร์ดัม - เมืองบรัสเซลส์ - Atomium - จัตุรัสกรองปลาซ(Grand Place) - นั่งรถไฟด่วน - ปารีส(ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซนน์
» พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ช้อปปิ้งDuty Free Shop, Galleries Lafayette
» โบสถ์โนตเตรอดาม - นั่งรถไฟTGVสู่เมืองดิจอง - เมืองอินเทอลาเก้น
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา - ลานSphinx - ชมธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟผ่านหมู่บ้านเวงเก้นและเลาเทอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
» เมืองอินเทอลาเก้น - สนามบินนครซูริก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

74
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43D(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 / 11-19 / 12-20 APR
 ราคา/ท่าน : 119,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,000 บาท
108,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/96,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-Tulip Festival C Gourmet(เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์)
» กรุงเทพฯ
» แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม
» หมู่บ้านLisse - สวนเคอเคนฮอฟ(ร่วมเทศกาลจัดแสดงดอกทิวลิป) - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - เที่ยวชมย่านเรดไลท์
» กรุงอัมเตอร์ดัม - เมืองบรัสเซลส์ - Atomium - จัตุรัสกรองปลาซ(Grand Place) - นั่งรถไฟด่วน - ปารีส(ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซนน์
» พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ช้อปปิ้งDuty Free Shop, Galleries Lafayette
» โบสถ์โนตเตรอดาม - นั่งรถไฟTGVสู่เมืองดิจอง - เมืองอินเทอลาเก้น
» เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา - ลานSphinx - ชมธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟผ่านหมู่บ้านเวงเก้นและเลาเทอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
» เมืองอินเทอลาเก้น - สนามบินนครซูริก - เดินทางกลับ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

75
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อิยิปต์แอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAG7-MS-TC1-EUROPE-CLASSIC   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-17 APR
 ราคา/ท่าน : 82,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,900 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/77,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส(อัตรานี้รวมทิปคนขับรถในยุโรปแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» กรุงไคโร - กีซา - มหาปีรามิด - สฟิงค์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิยิปต์ - ช้อปปิ้ง
» บินภายในสู่โรม(อิตาลี) - ชมเมือง - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
» เมืองปิซ่า - จัตุรัสแคมโป - หอเอนปิซ่า - เมืองเวนิซ เมสเตร้
» ท่าเรือตรอนเชโต้ - เกาะซานมาร์โค - ลูเซิร์น - ทะเลสาบโคโม่
» ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง Glacier Grotto - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล
» ปารีส - ล่องเรือบาโตมูชแม่น้ำแซน - Duty Free - ห้างลาฟาแยต
» พระราชวังแวร์ซายน์ - หอไอเฟล - ประตูชัย - สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

76
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
กาตาร์แอร์เวย์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAG7-QR-TC2-IT-CH-FR9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-20 APR
 ราคา/ท่าน : 92,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/87,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส(อัตรานี้รวมทิปคนขับรถในยุโรป+ทิปพนักงานยกกระเป๋าแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» เปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงโรม - ชมเมือง - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปิซ่า
» หอเอนปิซ่า - เวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า
» มิลาน - มหาวิหารดูโอโม - อินเทอร์ลาเค่น
» หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟราวน์ - ลูเซิร์น - ช้อปปิ้ง
» ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตโศกสลด - สะพานไม้คาเปล - ดิจอง
» นั่ง TGV สู่มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง Duty ห้างลาฟาแยต - ล่องเรือแม่น้ำแซน
» เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ขึ้นหอไอเฟล ชั้นที่2 - ประตูชัย - ถนนชองเซลิเซ่ - สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

77
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAG7-EK-TC2-IT-CH-FR9D   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 30APR-8MAY
 ราคา/ท่าน : 92,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/87,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส(อัตรานี้รวมทิปคนขับรถ+ค่าพนักงานยกกระเป๋าแล้ว)
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงโรม - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปิซ่า
» จัตุรัสแคมโป - หอเอนปิซ่า - เมืองเมสเตร้ - เกาะเวนิส - เกาะซานมาร์โค
» มิลาน - มหาวิหารดูโอโม - อินเทอร์ลาเค่น
» ยอดเขายูง-เฟราวน์ - เมืองลูเซิร์น
» ทะเลสาบลูเซิร์น - เข้าชมอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - เมืองดิจอง
» นั่ง TGV สู่มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง Duty ห้างลาฟาแยต - ล่องเรือแม่น้ำแซน
» เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ขึ้นหอไอเฟล ชั้นที่2 - ประตูชัย - ถนนชองเซลิเซ่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

78
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อิยิปต์แอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAB5-MS-IT-CH-FR-TIT-1.1A(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 13-20 FEB / 27FEB-5MAR
5-12 / 12-19 / 19-26 MAR / 26MAR-2APR
 ราคา/ท่าน : 59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
58,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส / เมนูพิเศษ อิตาเลียนฟู้ดสปาเก็ตตี้+สเต็ก, สวิสพื้นเมือง+สเต็ก, อาหารพื้นเมืองฝรั่งเศส, อาหารเอเชีย / อัตรานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร - สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ - ผ่านชมนครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
» เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เมืองเวนิซ เมสเตร้
» เกาะซานมาร์โค - ชมจัตุรัสเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ - ลูเซิร์น - ทะเลสาบโคโม่
» ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปลKapelbruck - เมืองแองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลานสกี - เมืองดีจอง
» เดินทางสู่กรุงปารีส - ล่องเรือบาตามูชชมความงามแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งDuty Free,ห้างแกลลอรี่ราฟาแยส
» พระราชวังแวร์ซายส์(ฟังบรรยายจากไกด์วัง) - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟิล - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงไคโร
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

79
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อิยิปต์แอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAB5-MS-IT-CH-FR-TIT-1.1A(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 12-19 APR
 ราคา/ท่าน : 69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
68,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส / เมนูพิเศษ อิตาเลียนฟู้ดสปาเก็ตตี้+สเต็ก, สวิสพื้นเมือง+สเต็ก, อาหารพื้นเมืองฝรั่งเศส, อาหารเอเชีย / อัตรานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร - สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ - ผ่านชมนครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
» เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เมืองเวนิซ เมสเตร้
» เกาะซานมาร์โค - ชมจัตุรัสเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ - ลูเซิร์น - ทะเลสาบโคโม่
» ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปลKapelbruck - เมืองแองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลานสกี - เมืองดีจอง
» เดินทางสู่กรุงปารีส - ล่องเรือบาตามูชชมความงามแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งDuty Free,ห้างแกลลอรี่ราฟาแยส
» พระราชวังแวร์ซายส์(ฟังบรรยายจากไกด์วัง) - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟิล - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงไคโร
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

80
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อิยิปต์แอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAB5-MS-IT-CH-FR-TIT-1.1A(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 16-23 / 23-30 APR / 30APR-7MAY
7-14 / 14-21 / 21-28 MAY / 28MAY-4JUN
 ราคา/ท่าน : 64,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส / เมนูพิเศษ อิตาเลียนฟู้ดสปาเก็ตตี้+สเต็ก, สวิสพื้นเมือง+สเต็ก, อาหารพื้นเมืองฝรั่งเศส, อาหารเอเชีย / อัตรานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร - สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ - ผ่านชมนครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
» เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เมืองเวนิซ เมสเตร้
» เกาะซานมาร์โค - ชมจัตุรัสเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ - ลูเซิร์น - ทะเลสาบโคโม่
» ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปลKapelbruck - เมืองแองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็งGlacier Grotto - ลานสกี - เมืองดีจอง
» เดินทางสู่กรุงปารีส - ล่องเรือบาตามูชชมความงามแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งDuty Free,ห้างแกลลอรี่ราฟาแยส
» พระราชวังแวร์ซายส์(ฟังบรรยายจากไกด์วัง) - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟิล - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงไคโร
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

81
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อิยิปต์แอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAB5-MS-FR-CH-DE-NL16(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-14 APR
 ราคา/ท่าน : 75,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
74,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไคโร - สนามบินออรีย์,นครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์(มีไกด์ในวังบรรยาย) - มหานครปารีส
» ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ท่าเรือบาโตมู - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - เมืองดีจอง
» เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก - นั่งกระเช้าชมยอดเขาทิทลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ถึงลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปลKapellbruck - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
» เมืองไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองโคโลญจน์
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคาน - ชมโรงงานรองเท้าไม้,โรงงานทำชีส - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - ช้อปปิ้งย่านเรดไรท์สตรีท
» ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมเตอร์ดัม - สถาบันเจียระไนเพชร - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

82
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อิยิปต์แอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAB5-MS-FR-CH-DE-NL16(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 3-10 / 17-24 APR / 24APR-1MAY
 ราคา/ท่าน : 70,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
69,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไคโร - สนามบินออรีย์,นครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์(มีไกด์ในวังบรรยาย) - มหานครปารีส
» ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ท่าเรือบาโตมู - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - เมืองดีจอง
» เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก - นั่งกระเช้าชมยอดเขาทิทลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ถึงลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปลKapellbruck - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
» เมืองไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองโคโลญจน์
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคาน - ชมโรงงานรองเท้าไม้,โรงงานทำชีส - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - ช้อปปิ้งย่านเรดไรท์สตรีท
» ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมเตอร์ดัม - สถาบันเจียระไนเพชร - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

83
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อิยิปต์แอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAB5-MS-FR-CH-DE-NL16(4)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อิยิปต์แอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-17 APR
 ราคา/ท่าน : 75,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
74,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - เนเธอร์แลนด์(รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)
» กรุงเทพฯ
» แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไคโร - สนามบินออรีย์,นครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์(มีไกด์ในวังบรรยาย) - มหานครปารีส
» ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ท่าเรือบาโตมู - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - เมืองดีจอง
» เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก - นั่งกระเช้าชมยอดเขาทิทลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ถึงลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปลKapellbruck - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
» เมืองไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองโคโลญจน์
» กรุงอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานสคาน - ชมโรงงานรองเท้าไม้,โรงงานทำชีส - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - ช้อปปิ้งย่านเรดไรท์สตรีท
» ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมเตอร์ดัม - สถาบันเจียระไนเพชร - เดินทางกลับ
» แวะเปลี่ยนเครื่องไคโร - กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

84
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-IT-CH-FR-JUNG4(2)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559  #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559  #ทัวร์วันจักรี 2559  #ทัวร์วันแรงงาน 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 6-14 / 7-15 APR / 29APR-7MAY
 ราคา/ท่าน : 75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
74,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส / อัตรานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
» กรุงโรม - เข้าสู่นครวาติกัน - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เข้าชมวิหารแพทธิออน - ถ่ายรูปบริเวณจตุรัสนาโวน่า
» จัตุรัสแคมโป - หอเอนปิซ่า - ท่าเรือตรอนเชโต้ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ - ชมวิวคลองใหญ่Grand Canal
» เมืองมิลาน - Fox Town Outlet - อินเทอร์ลาเก้น
» ยอดเขาจุงฟราวน์Top Of Europe - เบิร์น(เมืองหลวงประเทศสวิสฯ) - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหิน
» เมืองดีจอง - ปารีส - เข้าที่พัก
» พระราชวังแวร์ซายส์ - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
» ท่าเรือบาตามูซ - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำแซน - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายภาพหอไอเฟิล - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

85
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-FR-CH-IT-JUNG4-9APR   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-17 APR
 ราคา/ท่าน : 79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
78,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - สวิส - อิตาลี / อัตรานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
» สนามบินกรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายภาพหอไอเฟิล - ท่าเรือบาตามูซ - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำแซน - ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ท - ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
» เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองดีจอง
» เมืองอินเทอร์ลาเก้น - ช้อปปิ้งนาฬิกาสวิส
» ยอดเขาจุงฟราวน์Top Of Europe - นั่งรถไฟลงจากเขาผ่านเมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหิน - สะพานไม้คาเปล - ทะเลสาบลูเซิร์น
» Fox Town Outlet - เมืองเวนิซ เมสเตร้ - ท่าเรือตรอนเชโต้ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่
» เมืองปิซ่า - เข้าสู่จัตุรัสแคมโป - หอเอนปิซ่า - กรุงโรม - นครวาติกัน
» ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

86
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-FR-CH-IT-JUNG4-10APR   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 10-18 APR
 ราคา/ท่าน : 79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
78,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-ฝรั่งเศส - สวิส - อิตาลี / อัตรานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
» กรุงเทพฯ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
» สนามบินกรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายภาพหอไอเฟิล - ท่าเรือบาตามูซ - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำแซน - ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ท - ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
» เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองดีจอง
» เมืองอินเทอร์ลาเก้น - ช้อปปิ้งนาฬิกาสวิส
» ยอดเขาจุงฟราวน์Top Of Europe - นั่งรถไฟลงจากเขาผ่านเมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหิน - สะพานไม้คาเปล - ทะเลสาบลูเซิร์น
» Fox Town Outlet - เมืองเวนิซ เมสเตร้ - ท่าเรือตรอนเชโต้ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่
» เมืองปิซ่า - เข้าสู่จัตุรัสแคมโป - หอเอนปิซ่า - กรุงโรม - นครวาติกัน
» ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
» กรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

87
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
สวิสแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-LX-CH-AT-DE8D6N(1)   
 ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2559   #ทัวร์โปรโมชั่น 2559   #ทัวร์ราคาถูก 2559  #ทัวร์วันแม่ 2559  #ทัวร์วันฉัตรมงคล 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 11-18 MAR / 26MAR-2APR
4-11 / 19-26 MAY
17-24 JUL
10-17 AUG
 ราคา/ท่าน : 69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-สวิส - ออสเตรีย - เยอรมนี (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, งดแถมกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ - ซูริค - เข้าที่พัก
» เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังกัลแลน - สวารอฟสกี้คริสตัลเวิร์ด - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
»  เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
» เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบโคนิก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์
» เมืองการ์มิช - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง
» เมืองลินเดา - ถ่ายรูปสิงโตบาวาเรียน - เมืองวินเทอร์ทูร - เมืองเก่า - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง, ปราสาทคีบอร์ก - เมืองซูริค
» จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

88
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
สวิสแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-LX-CH-AT-DE8D6N(2)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 7-14 APR
 ราคา/ท่าน : 74,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
72,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/70,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-สวิส - ออสเตรีย - เยอรมนี (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, งดแถมกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ - ซูริค - เข้าที่พัก
» เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังกัลแลน - สวารอฟสกี้คริสตัลเวิร์ด - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
»  เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
» เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบโคนิก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์
» เมืองการ์มิช - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง
» เมืองลินเดา - ถ่ายรูปสิงโตบาวาเรียน - เมืองวินเทอร์ทูร - เมืองเก่า - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง, ปราสาทคีบอร์ก - เมืองซูริค
» จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

89
คลิกเพื่อเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
สวิสแอร์
 
 ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016 รหัสทัวร์ : THAAJ6-LX-CH-AT-DE8D6N(3)   
 ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันสงกรานต์ 2559 
 เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
 มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน  
 วันที่เดินทาง : 9-16 / 10-17 / 11-18 APR
 ราคา/ท่าน : 79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป-สวิส - ออสเตรีย - เยอรมนี (ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า, งดแถมกระเป๋า)
» กรุงเทพฯ - ซูริค - เข้าที่พัก
» เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังกัลแลน - สวารอฟสกี้คริสตัลเวิร์ด - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
»  เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
» เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบโคนิก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์
» เมืองการ์มิช - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง
» เมืองลินเดา - ถ่ายรูปสิงโตบาวาเรียน - เมืองวินเทอร์ทูร - เมืองเก่า - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง, ปราสาทคีบอร์ก - เมืองซูริค
» จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
» กลับถึงกรุงเทพฯ

#ทัวร์ยุโรป 2559 / 2016

 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
   eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016,
   โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปเดือนเมษายน 2559 / 2016
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   บริการลูกค้า
   การจองและชำระเงิน
   เปรียบเทียบสายการบินโลว์คอส
   ตารางการบินภายในประเทศ
    โอเรียนท์ไทย
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ข้อมูลประเทศไทย
   Introduction & History
   Facts for the Traveler
   Money & Cost
   Attractions
   Environment
   Food
   Festivals / Holidays
   OTOP Product
   Transport
   Getting There & Around
   Useful Phone Number
ผู้สนับสนุน
   เพลททองเหลือง นามบัตรและสิ่งพิมพ์
   iKohChang.com จองโรงแรมเกาะช้าง
โปรแกรมเสริม
   Adobe Acrobat Reader


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794