Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนเมษายน 2560 / 2017 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนเมษายน 2560 / 2017
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ :
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมาย :
ช่วงเดือน :
ราคา(บาท) :
ทริปพิเศษ :
คำที่ค้นหา :
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 96 รายการ
Next Last
 

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017 | เที่ยวยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR01(1)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
30MAR-8APR
ราคา/ท่าน :
103,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
93,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - หอเอนปิซ่า - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานชาเปล - นั่งกระเช้าชมยอดเขาทิตลิส - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี, กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - รูปปั้นแกะสลักเฟียต้า
ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
สะพานชาเปล - รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา - เมืองแองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - Glacier Grotto - ลูเซิร์น
อิสระช้อปปิ้ง - เมืองเบอซงซอง - เมืองดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส (ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนชองป์เซลิเช่
มหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR01(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
6-15 / 9-18 APR
ราคา/ท่าน :
112,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
101,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/90,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - หอเอนปิซ่า - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานชาเปล - นั่งกระเช้าชมยอดเขาทิตลิส - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี, กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - รูปปั้นแกะสลักเฟียต้า
ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
สะพานชาเปล - รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา - เมืองแองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - Glacier Grotto - ลูเซิร์น
อิสระช้อปปิ้ง - เมืองเบอซงซอง - เมืองดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส (ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนชองป์เซลิเช่
มหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR01(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
20-29 APR / 27APR-6MAY
ราคา/ท่าน :
104,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
94,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - หอเอนปิซ่า - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานชาเปล - นั่งกระเช้าชมยอดเขาทิตลิส - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี, กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - รูปปั้นแกะสลักเฟียต้า
ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
สะพานชาเปล - รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา - เมืองแองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - Glacier Grotto - ลูเซิร์น
อิสระช้อปปิ้ง - เมืองเบอซงซอง - เมืองดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส (ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนชองป์เซลิเช่
มหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR02(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
30MAR-8APR
ราคา/ท่าน :
105,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
95,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - หอเอนปิซ่า - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยอดเขายูงเฟรา - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - ขึ้นลิฟต์ชมวิว ชั้น2 ของหอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม(รวมค่าเข้า) - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเร้นซ์
เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
ท่าเรือTronchetto - เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่Aletsch - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - โบนBeaune, ฝรั่งเศส
สถานีรถไฟเมืองดิจองGateway - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - มหานครปารีส - ถ่ายรูปประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ - ขึ้นลิฟต์ชมวิว ชั้น2 ของหอไอเฟล
พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมูช
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR02(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
6-15 / 9-18 APR
ราคา/ท่าน :
116,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
105,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/93,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - หอเอนปิซ่า - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยอดเขายูงเฟรา - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - ขึ้นลิฟต์ชมวิว ชั้น2 ของหอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม(รวมค่าเข้า) - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเร้นซ์
เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
ท่าเรือTronchetto - เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่Aletsch - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - โบนBeaune, ฝรั่งเศส
สถานีรถไฟเมืองดิจองGateway - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - มหานครปารีส - ถ่ายรูปประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ - ขึ้นลิฟต์ชมวิว ชั้น2 ของหอไอเฟล
พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมูช
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR02(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
27APR-6MAY
ราคา/ท่าน :
106,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
96,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - หอเอนปิซ่า - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยอดเขายูงเฟรา - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - ขึ้นลิฟต์ชมวิว ชั้น2 ของหอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม(รวมค่าเข้า) - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเร้นซ์
เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
ท่าเรือTronchetto - เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่Aletsch - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - โบนBeaune, ฝรั่งเศส
สถานีรถไฟเมืองดิจองGateway - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - มหานครปารีส - ถ่ายรูปประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ - ขึ้นลิฟต์ชมวิว ชั้น2 ของหอไอเฟล
พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมูช
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR04(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
22APR-2MAY / 29APR-9MAY
ราคา/ท่าน :
114,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
103,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : นครรัฐวาติกัน - สนามกีฬาโคลอสเซียม - เมืองปิซ่า - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - หอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ / พิเศษ ทานอาหารบนหอไอเฟล - บนเรือล่องแม่น้ำแซนน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - รูปปั้นแกะสลักเฟียต้าPieta - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - เมืองเซียน่า
เมืองปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - หอเอนปิซ่า - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์
เวเนเซีย - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า
เมืองตากอากาศโคโม - เมืองลูเซิรน์ - รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา - สะพานชาเปล - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส - เมืองอินเทอลาเก้น
หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟราJungfraubahn - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - อินเทอลาเก้น
เดินทางข้ามแดนที่เมืองบาเซิล - ข้ามสู่แคว้นอัลซาส, เมืองสตราสบูรก์, ฝรั่งเศส - ย่านเมืองเก่าแกรนด์อิล - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - เข้าที่พัก
ชมรอบกรุงปารีส - หอไอเฟล - มหาวิหารโนตเตรอดาม - ถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์ - ประตูชัย - ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด
พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR04(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
9-19 APR
ราคา/ท่าน :
122,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
101,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/98,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : นครรัฐวาติกัน - สนามกีฬาโคลอสเซียม - เมืองปิซ่า - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - หอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ / พิเศษ ทานอาหารบนหอไอเฟล - บนเรือล่องแม่น้ำแซนน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - รูปปั้นแกะสลักเฟียต้าPieta - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - เมืองเซียน่า
เมืองปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - หอเอนปิซ่า - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์
เวเนเซีย - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า
เมืองตากอากาศโคโม - เมืองลูเซิรน์ - รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา - สะพานชาเปล - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส - เมืองอินเทอลาเก้น
หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟราJungfraubahn - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - อินเทอลาเก้น
เดินทางข้ามแดนที่เมืองบาเซิล - ข้ามสู่แคว้นอัลซาส, เมืองสตราสบูรก์, ฝรั่งเศส - ย่านเมืองเก่าแกรนด์อิล - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - เข้าที่พัก
ชมรอบกรุงปารีส - หอไอเฟล - มหาวิหารโนตเตรอดาม - ถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์ - ประตูชัย - ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด
พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-UK01A
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
8-19 APR
ราคา/ท่าน :
158,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,500 บาท
143,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/127,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ : เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - เที่ยวเกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ยอดเขาทิตลิส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล ชั้น2 - พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด / พิเศษ เป็ดย่างFour Season

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี, กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น
ลูเซิร์น - เมืองแองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง Glacier Grotto - ลูเซิร์น
ชมเมืองเบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส, ฝรั่งเศส
พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - ชมวิวหอไอเฟล ชั้น2 - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
สถานีรถไฟ Gare Du Nord - นั่งรถไฟ Eurostar สู่มหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ผ่านจตุรัสทราฟัลก้าร์ จตุรัสรัฐสภา - ผ่านชมพระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - เข้าที่พัก
พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด หรือบนถนนอ็อกฟอร์ด
สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-UK02A
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
8-19 APR
ราคา/ท่าน :
160,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,500 บาท
144,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/128,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ : เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - เที่ยวเกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ยอดเขายุงค์ฟราวยอค - พระราชวังแวร์ซายส์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี, กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
ลูกาโน่ - เมืองลูเซิรน์ - สะพานไม้ Chapel Bridge - ถ่ายรูปสิงโตแกะสลักริมหน้าผา - เมืองอินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายุงค์ฟราวยอค Top of Europe - ธารน้ำแข็ง Aletsch - เล่นหิมะในลาน Sphinx - โบน (Beaune) ฝรั่งเศส
โบน (Beaune) - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมรอบปารีส
พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
สถานีรถไฟ Gare Du Nord - นั่งรถไฟ Eurostar สู่มหานครลอนดอน - ถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ผ่านจตุรัสทราฟัลก้าร์ จตุรัสรัฐสภา - ผ่านชมพระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - เข้าที่พัก
พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์ร็อด หรือบนถนนอ็อกฟอร์ด
สนามบินฮีทโธรว์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43B(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
22-30 APR
6-14 / 13-21 MAY
ราคา/ท่าน :
91,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,000 บาท
82,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Tulip Festival B เยอรมนี - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - ชมทิวลิปบาน : ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - จัตุรัสกรองปลาซ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น
อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซGrand Place - ช้องปิ้งของฝาก - อะตอมเมียม - บรูกจ์
เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม
สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี
ชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง
ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมนี - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งบนถนนไซล์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43B(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
8-16 APR 17
ราคา/ท่าน :
99,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
89,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Tulip Festival B เยอรมนี - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - ชมทิวลิปบาน : ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - จัตุรัสกรองปลาซ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น
อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซGrand Place - ช้องปิ้งของฝาก - อะตอมเมียม - บรูกจ์
เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม
สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี
ชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง
ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมนี - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งบนถนนไซล์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43B(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
29APR-7MAY 17
ราคา/ท่าน :
93,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
81,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Tulip Festival B เยอรมนี - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - ชมทิวลิปบาน : ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - จัตุรัสกรองปลาซ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น
อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซGrand Place - ช้องปิ้งของฝาก - อะตอมเมียม - บรูกจ์
เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม
สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี
ชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง
ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมนี - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งบนถนนไซล์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43B
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
29APR-7MAY 17
ราคา/ท่าน :
93,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
81,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Tulip Festival B เยอรมนี - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - ชมทิวลิปบาน : ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - จัตุรัสกรองปลาซ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น
อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซGrand Place - ช้องปิ้งของฝาก - อะตอมเมียม - บรูกจ์
เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม
สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี
ชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง
ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมนี - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งบนถนนไซล์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43C(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
9-17 APR
ราคา/ท่าน :
136,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
123,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/109,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Tulip Festival C เยอรมนี - เนเธอแลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส - อังกฤษ : ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - สวนเคอเคนฮอฟ (ร่วมเทศกาลจัดแสดงดอกทิวลิป) - ล่องเรือหลังคากระจก - อะตอมเมียม - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซน - พระราชวังแวร์ซายส์ - ขึ้นชั้น2 หอไอเฟล - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ - ลอนดอนอายส์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองรูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - กรุงอัมสเตอดัม - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินHohe Strasse
เมืองLisse - สวนเคอเคนฮอฟ (ร่วมเทศกาลจัดแสดงดอกทิวลิป) - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
กรุงอัมเตอร์ดัม - เมืองบรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ(Grand Place) - นั่งรถไฟด่วนThalysสู่นครปารีส, ฝรั่งเศส - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซน
พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งDuty Free - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี ลาฟาแยตต์
ชมมหานครปารีส - ขึ้นชั้น2 หอไอเฟล - นั่งรถไฟEurostarสู่มหานครลอนดอน
มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ - ลอนดอนอายส์
เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกฟอร์ด, ห้างแฮร์ร็อด - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
8-16 / 13-21 APR
ราคา/ท่าน :
115,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
104,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/92,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Tulip Festival D Gourmet เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ : ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - สวนเคอเคนฮอฟ (ร่วมเทศกาลจัดแสดงดอกทิวลิป) - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสกรองปลาซ - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซนน์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม
หมู่บ้านLisse - สวนเคอเคนฮอฟ (ร่วมเทศกาลจัดแสดงดอกทิวลิป) - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - เที่ยวชมย่านเรดไลท์
กรุงอัมเตอร์ดัม - เมืองบรัสเซลส์ - Atomium - จัตุรัสกรองปลาซ - นั่งรถไฟด่วน - ปารีส, ฝรั่งเศส - ล่องเรือบาโตมูชชมแม่น้ำแซนน์
พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ช้อปปิ้งDuty Free Shop, Galleries Lafayette
โบสถ์โนตเตรอดาม - นั่งรถไฟTGVสู่เมืองดิจอง - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา - ลานSphinx - ชมธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟผ่านหมู่บ้านเวงเก้นและเลาเทอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
เมืองอินเทอลาเก้น - สนามบินนครซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ฟินน์แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-AY-BALTIC-EUR42
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
9-16 APR
ราคา/ท่าน :
87,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
79,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/70,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Baltic 3 ประเทศ เอสโทเนีย - ลัตเวีย - ลิธัวเนีย : ชายหาดพิริต้า - เขตเมืองเก่าของทาลลินน์ - เมืองตากอากาศ แปร์นู - ปราสาททราไก - ถนนช้อปปิ้งเยดิมิโน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเฮลซิงกิ - กรุงทาลลินน์, โทเนีย - เข้าที่พัก
ทาลลินน์ - ชายหาดพิริต้า - ถ่ายรูปแคทเดอริกพาเลซ & ปาร์ค - ชมเขตเมืองเก่าของทาลลินน์ - เมืองเก่าทูมเปีย - โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ - ถ่ายรูปdome Church - จัตุรัสทาวน์ฮอลล์ - เดินเล่นบนถนนคนเดิน
เมืองตากอากาศ แปร์นู - เมืองริก้า, ลัตเวีย
พระราชวังรูนดาเล่ - เที่ยวชมเมืองเก่าริก้า - ผ่านชมปราสาทริก้า - House of Blackheads
ริก้า - เมืองคอนาส - เมืองวิลนิอุส (ลิธัวเนีย)
ชมเมืองทราไก - ปราสาททราไก - จตุรัสทาวน์ฮอลล์ - ถนนช้อปปิ้งเยดิมิโน
สนามบินวิลนิอุส - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงเฮลซิงกิ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAS3-EK-NORTHERN-EUR02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
7-15 APR / 29APR-7MAY
ราคา/ท่าน :
79,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
71,100 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,200 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ยุโรปเหนือ เชค - เยอรมนี : ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - เมืองคาโลวี วารี - เก็บภาพปราสาทโบราณ อัลเบรคสบูร์ก - พระราชวังซ็องซูซี - กำแพงเบอร์ลิน - ล่องเรือชมแม่น้ำเอลเบอ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินนอยเออร์วอล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงปราก - ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - เมืองเก่ากรุงปราก
เมืองคาโลวี วารี - ถ่ายภาพอาคารทิสนีโคโลนาด - ช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่น
เมืองเดรสเด้น - โบสถ์เฟราเอ่น - ไมส์เซน - เก็บภาพปราสาทโบราณ อัลเบรคสบูร์ก - กรุงเบอร์ลิน
พอตดัม - พระราชวังซ็องซูซี - กำแพงเบอร์ลิน - เบอร์ลินโดม
เมืองเบรเมน - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองฮัมบูร์ก
เมืองฮัมบูร์ก - อาคารชีลีเฮ้าส์ - ล่องเรือชมแม่น้ำเอลเบอ - ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินนอยเออร์วอล - สนามบินฮัมบูร์ก - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAS3-EK-IT-CH-FR10
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
5-15 / 7-17 APR / 28APR-8MAY
ราคา/ท่าน :
101,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
90,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : โคลอสเซียม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - จัตุรัสซานมาร์โค - นั่งรถไฟสู่ตัวเมืองเซอร์แมท - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส - ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินลีโอนาโด ดาวินชี, กรุงโรม - โคลอสเซียม - จัตุรัสเวเนเซีย - บันไดสเปน
พิพิธภัณฑ์วาติกัน - เมืองปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
เมืองเมสเตร - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - มหาวิหารเซนต์มาร์ก - เครื่องแก้วมูราโน่ - เมสเตร
มิลาน - นั่งรถไฟสู่ตัวเมืองเซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ชมเมืองเซอร์แมท - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
เมืองมองเทรอซ์ - เมืองดีฌง
ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส - ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำแซน
ชมเมืองปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต
สนามบินชาร์ล เดอโกล - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD7-EY-IT-CH-FR002
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
30MAR-7APR
ราคา/ท่าน :
76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี(โรม) - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส(ขึ้นยอดเขาทิตลิส) : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - มหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม - หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล - ขึ้นยอดเขาทิตลิส - นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้
สนามบินฟูมิชิโน - โรม - กลุ่มโรมันฟอรัม - วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ปิเอต้า - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - ฟลอเรนซ์
ฟลอเรนซ์ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ - ปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - Venice Mestre หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก
นั่งกระเช้าลอยหมุน 360 องศาสู่ยอดเขาทิตลิส - ชมถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองสตราสบูร์ก
สตราสบูร์ก - นั่งรถไฟความเร็วสูง TGVสู่ปารีส - มงมาร์ต - วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์
พระราชวังแวร์ซายน์ - มหานครปารีส - มหาวิหารนอเตรอดาม - ล่องเรือแม่น้ำแซน
ลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ล เดอ โกล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD7-BR-FR-BG-NL001(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-14 APR
ราคา/ท่าน :
65,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
65,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ - จัตุรัสกรองด์ปราซ - McArthurGlen Designer Outlet Roermond - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป
สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - มหานครปารีส - ลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองลิลล์ - ย่านแกรนด์เพลส - าคารหอการค้า - มหาวิหารแห่งลิล
เมืองเกนต์ - ปราสาทท่านเคานต์ - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส - เมืองแอนต์เวิร์ป
McArthurGlen Designer Outlet Roermond - อูเทรคท์
อูเทรคท์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร- หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD7-QR-DE-LU-BG-NL001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
5-11 / 13-19 APR
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : แฟรงก์เฟิร์ต - ที่ไฮเดลเบิร์ก - เบเนลักซ์ - มหาวิหารโคโลญ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ - ชมเทศกาลดอกไม้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - นครแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ถนน Zeil - เมืองไฮเดลเบิร์ก - ปราสาท ไฮเดลเบิร์ก - ประตูคืนเดียว - ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มันไฮม์ - ลักเซมเบิร์ก -เมืองโคโลญ - ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ
Designer Outlet Roermond - กรุงบรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปราซ - กับแมเนเกนพีส
บรัสเซลส์ - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - กรุงอัมสเตอดัม
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบินสคิปโพล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-FLOWER-FEST-EU01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
28APR-5MAY
ราคา/ท่าน :
54,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี : พระราชวังแวร์ซาย - มหานครปารีส - ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - เทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2017 - หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - ถ่ายรูปมหาวิหารโคโลญ - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต / เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้ - ขาหมูเยอรมัน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสิงคโปร์
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เมืองแวร์ซาย - พระราชวังแวร์ซาย - มหานครปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เมืองบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - มาเนคินปิส
เมืองบรูจก์ - เมืองลิสส์ - งานเทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2017 - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - เมืองโคโลญ
เมืองโคโลญ - ถ่ายรูปมหาวิหารโคโลญ - เมืองไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เมืองแมนไฮม์
Wertheim Village Outlet - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จตุรัสโรเมอร์ - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-EY-TULIP-LOVER-EU02(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
5-12 APR / 26APR-3MAY
ราคา/ท่าน :
47,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
47,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เนเธอร์แลนด์ : พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุช อะตอมเมี่ยม หมู่บ้านกังหันลมซานคันส์ - จตุรัสดัมสแควร์ โคโลญน์ Chic Outlet

กรุงเทพ ฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
สนามบินชาร์ลเดอโกล - มหานครปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ - แวะถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองแวร์ซาย - พระราชวังแวร์ซาย - Chic Outlet La Vallee Village
บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
กรุงลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ
กรุงอัมสเตอร์ดัม - งานเทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof 2017 - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพ ฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 96 รายการ
Next Last
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017,
   โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปเดือนเมษายน 2560 / 2017
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์เดือนมีนาคม 2560
ทัวร์เดือนเมษายน 2560
ทัวร์เดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์เดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์เดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์เดือนกันยายน 2560
ทัวร์เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์เดือนธันวาคม 2560
ทัวร์เดือนมกราคม 2561
ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794