Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนมีนาคม 2560 / 2017 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนมีนาคม 2560 / 2017
รายการที่ 1 ถึง 21
จากทั้งหมด 21 รายการ
 ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017 | เที่ยวยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR01(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
5-14 / 12-21 / 19-28 JAN / 26JAN-4FEB
2-11 / 9-18 / 16-25 FEB / 23FEB-4MAR
2-11 / 9-18 / 16-25 MAR / 23MAR-1APR / 30MAR-8APR
ราคา/ท่าน :
99,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - หอเอนปิซ่า - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานชาเปล - นั่งกระเช้าชมยอดเขาทิตลิส - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี, กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - รูปปั้นแกะสลักเฟียต้า
ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
สะพานชาเปล - รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา - เมืองแองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - Glacier Grotto - ลูเซิร์น
อิสระช้อปปิ้ง - เมืองเบอซงซอง - เมืองดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส (ฝรั่งเศส) - เข้าที่พัก
พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนชองป์เซลิเช่
มหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR02(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
5-14 / 12-21 / 19-28 JAN / 26JAN-4FEB
2-11 / 9-18 / 16-25 FEB / 23FEB-4MAR
2-11 / 9-18 / 16-25 MAR / 23MAR-1APR / 30MAR-8APR
ราคา/ท่าน :
102,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
91,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - นครรัฐวาติกัน - หอเอนปิซ่า - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยอดเขายูงเฟรา - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - ขึ้นลิฟต์ชมวิว ชั้น2 ของหอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงโรม - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม(รวมค่าเข้า) - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - เมืองฟลอเร้นซ์
เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
ท่าเรือTronchetto - เกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่Aletsch - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - โบนBeaune, ฝรั่งเศส
สถานีรถไฟเมืองดิจองGateway - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - มหานครปารีส - ถ่ายรูปประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ - ขึ้นลิฟต์ชมวิว ชั้น2 ของหอไอเฟล
พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมูช
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR04(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
7-17 / 14-24 / 21-31 JAN / 28JAN-6FEB
4-14 / 11-21 / 18-28 FEB / 25FEB-7MAR
4-14 / 11-21 / 18-28 MAR / 25MAR-4APR
22APR-2MAY / 29APR-9MAY
ราคา/ท่าน :
110,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท
99,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/88,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส : นครรัฐวาติกัน - สนามกีฬาโคลอสเซียม - เมืองปิซ่า - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - ยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - หอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ / พิเศษ ทานอาหารบนหอไอเฟล - บนเรือล่องแม่น้ำแซนน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - รูปปั้นแกะสลักเฟียต้าPieta - เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - เมืองเซียน่า
เมืองปิซ่า - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - หอเอนปิซ่า - เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์
เวเนเซีย - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า
เมืองตากอากาศโคโม - เมืองลูเซิรน์ - รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา - สะพานชาเปล - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส - เมืองอินเทอลาเก้น
หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟราJungfraubahn - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - อินเทอลาเก้น
เดินทางข้ามแดนที่เมืองบาเซิล - ข้ามสู่แคว้นอัลซาส, เมืองสตราสบูรก์, ฝรั่งเศส - ย่านเมืองเก่าแกรนด์อิล - นั่งรถไฟTGVสู่ปารีส - เข้าที่พัก
ชมรอบกรุงปารีส - หอไอเฟล - มหาวิหารโนตเตรอดาม - ถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์ - ประตูชัย - ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด
พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
สนามบินชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-TULIP-FESTIVAL43B(1)
ทัวร์เทศกาล : #พิเศษ  ทัวร์พรีเมียม VIP 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
25MAR-1APR
22-30 APR
6-14 / 13-21 MAY 17
ราคา/ท่าน :
88,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,000 บาท
80,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/71,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Tulip Festival2 เยอรมนี - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - ชมทิวลิปบาน : ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - จัตุรัสกรองปลาซ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น
อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซGrand Place - ช้องปิ้งของฝาก - อะตอมเมียม - บรูกจ์
เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม
สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี
ชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง
ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมนี - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งบนถนนไซล์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD7-EY-IT-CH-FR002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
19-27 JAN
9-17 FEB
2-10 MAR
30MAR-7APR
ราคา/ท่าน :
76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี(โรม) - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส(ขึ้นยอดเขาทิตลิส) : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - มหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม - หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล - ขึ้นยอดเขาทิตลิส - นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้
สนามบินฟูมิชิโน - โรม - กลุ่มโรมันฟอรัม - วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ปิเอต้า - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - ฟลอเรนซ์
ฟลอเรนซ์ - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ - ปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - Venice Mestre หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก
นั่งกระเช้าลอยหมุน 360 องศาสู่ยอดเขาทิตลิส - ชมถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองสตราสบูร์ก
สตราสบูร์ก - นั่งรถไฟความเร็วสูง TGVสู่ปารีส - มงมาร์ต - วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์
พระราชวังแวร์ซายน์ - มหานครปารีส - มหาวิหารนอเตรอดาม - ล่องเรือแม่น้ำแซน
ลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ล เดอ โกล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD7-EY-FR-BG-LU-DE-NL004
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
18-25 JAN
8-16 FEB
8-15 / 22-29 MAR / 29MAR-5APR
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ : เที่ยวปารีส - จัตุรัสกรองด์ปราซ - ประเทศเบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - มหาวิหารโคโลญ - ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้
สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - ล่องเรือบาโตมุช
พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ปารีส - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ
โคโลญ-ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD7-EY-FR-BG-NL006
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
18-25 JAN
8-16 FEB
8-15 / 22-29 MAR / 29MAR-5APR
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : พระราชวังแวร์ซายส์ - ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ - ป้อมปราสาทในยุคกลางที่เมืองเกนต์ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ - ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้
อากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส - ลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
พระราชวังแวร์ซายส์ - ลิลล์ - ย่านแกรนด์เพลส - ชมอาคารหอการค้า - มหาวิหารแห่งลิลล์
ลิลล์ - เกนต์ - ปราสาทท่านเคานต์ - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส - แอนท์เวิร์ป
แอนต์เวิร์ป -ช้อปปิ้ง Roermond Outlet - อูเทรคท์
อูเทรคท์ - หมู่บ้านชาวประมง - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-EK-WONDER-EUR02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
28JAN-4FEB
4-11 / 18-25 MAR
13-20 MAY / 27MAY-3JUN
3-10 / 17-24 JUN 17
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - Wonder โปแลนด์ - เชก - เยอรมนี : เมืองเก่าวอร์ซอว์ - ค่ายนาซี เอาส์ชวิทช์ - ประตูแบรนเดนเบิร์ก - เช็คพอยท์ชาร์ลี - พระราชวังซองส์ซูซี - ชมบริเวณเมืองเก่าเดรสเดน - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ถ่ายรูปนอกพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก / อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่าแล้ว / พิเศษ ลิ้มลองขาหมูเยอรมัน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - เมืองวอร์ซอร์, โปแลนด์ - เมืองเก่าวอร์ซอว์ - ย่านตลาดเก่า - เมืองคราโคว
ค่ายนาซี เอาส์ชวิทช์ - เมืองเชสโตโชวา - อารามจัสนา กอร่า - เมืองวรอตซวาฟ
ถ่ายรูปมหาวิทยาลัยวรอตซวาฟ - กรุงเบอร์ลิน - ประตูแบรนเดนเบิร์ก - เช็คพอยท์ชาร์ลี
พอร์ตสดัม - พระราชวังซองส์ซูซี - เมืองเดรสเดน - ชมบริเวณเมืองเก่าเดรสเดน - มหาวิหารประจำเมือง - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังสวิงเกอร์
กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
กรุงมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปนอกพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามบินมิวนิค
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-GRAND-BALKAN10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
27EC16-5JAN17 / 29DEC16-7JAN17
16-25 FEB
9-18 / 16-25 MAR 17
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - บอลข่าน แอลเบเนีย - โคโซโว - มาซิโดเนีย - อิตาลี : วิหารซานนิโคลัส - จัตุรัสสแกนเดอเบก - เข้าชมปราสาทแห่งครูเปีย - โบสถ์แม่พระ (มรดกโลก) - รูโกวา แคนยอน - จัตุรัสสแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา - พิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติ - หมู่บ้านกาดิเม - เมืองโบราณเฮียราคลี ลินเคสทิส - อารามเซนต์นาอูม - ปราสาทเบรัท - พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - ถ่ายรูปกับสุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สนามบินอิสตันบูล - สนามบินบารี - บารี - ป้อมปราการประจำเมือง - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดิน - เชคอินขึ้นเรือVenturist Ferry - อิสระพักผ่อนบน 1 คืน
เรือเทียบท่าดูร์เรส, แอลเบเนีย - ดูร์เรส - ถ่ายรูปกับเวเนเชียน ทาวเวอร์ - โรงละครเอมฟิเธียเตอร์ - มัสยิดแมดฮี - อนุสาวรีย์กลุ่มต่อต้านชาวแอลเบเนีย - เมืองติรานา - จัตุรัสสแกนเดอเบก - ถ่ายรูปกับหอคอยนาฬิกา - สวนรีเนีย - มัสยิดเอทเฮม เบย์
ครูเปีย - เข้าชมปราสาทแห่งครูเปีย - เมืองพริซเรน - มัสยิดสินาน ปาชา - โบสถ์แม่พระ (มรดกโลก)
เมืองเพค - ชมบ้านเรือนและโบสถ์เพค - รูโกวา แคนยอน - มัสยิดบารัคคิ ซามเมีย - เมืองพริซตินา - อารามดิคานิท - จัตุรัสสแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา
เมืองสโคเปีย - จัตุรัสมาซิโดเนีย - อนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช - ถ่ายรูปประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย - พิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติ - อนุสรณ์สถานของแม่พระเทเรซา - สะพานหิน - หมู่บ้านกาดิเม - เมืองสโคเปีย
เมืองพรีเลป - จัตุรัสใจกลางเมือง - หอนาฬิกา - มัสยิดคาร์ชิ - เมืองบิโตลา - เมืองโบราณเฮียราคลี ลินเคสทิส - อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเมืองโบราณ - เมืองโอครีด
เมืองโอครีด - โบสถ์เซนต์โจวาน คานิโอ - อารามเซนต์นาอูม - เมืองเบรัท - ชมเมืองเก่าในเขตมันกาเล็ม - ปราสาทเบรัท - ป้อมปราการเบรัท - ถ่ายรูปกับมัสยิดใหญ่ - สะพานโกริชา
กรุงติรานา - พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ - ถ่ายรูปกับบ้านเอนเวอร์ ฮอกซ์ฮา - ถ่ายรูปกับสะพานแทนเนอร์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาดัจติ - สนามบินติรานา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-GRAND-BALKAN10D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
5-14 / 6-15 APR / 27APR-6MARY
4-13 MAY 17
ราคา/ท่าน :
82,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
80,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/78,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - บอลข่าน แอลเบเนีย - โคโซโว - มาซิโดเนีย - อิตาลี : วิหารซานนิโคลัส - จัตุรัสสแกนเดอเบก - เข้าชมปราสาทแห่งครูเปีย - โบสถ์แม่พระ (มรดกโลก) - รูโกวา แคนยอน - จัตุรัสสแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา - พิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติ - หมู่บ้านกาดิเม - เมืองโบราณเฮียราคลี ลินเคสทิส - อารามเซนต์นาอูม - ปราสาทเบรัท - พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - ถ่ายรูปกับสุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สนามบินอิสตันบูล - สนามบินบารี - บารี - ป้อมปราการประจำเมือง - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดิน - เชคอินขึ้นเรือVenturist Ferry - อิสระพักผ่อนบน 1 คืน
เรือเทียบท่าดูร์เรส, แอลเบเนีย - ดูร์เรส - ถ่ายรูปกับเวเนเชียน ทาวเวอร์ - โรงละครเอมฟิเธียเตอร์ - มัสยิดแมดฮี - อนุสาวรีย์กลุ่มต่อต้านชาวแอลเบเนีย - เมืองติรานา - จัตุรัสสแกนเดอเบก - ถ่ายรูปกับหอคอยนาฬิกา - สวนรีเนีย - มัสยิดเอทเฮม เบย์
ครูเปีย - เข้าชมปราสาทแห่งครูเปีย - เมืองพริซเรน - มัสยิดสินาน ปาชา - โบสถ์แม่พระ (มรดกโลก)
เมืองเพค - ชมบ้านเรือนและโบสถ์เพค - รูโกวา แคนยอน - มัสยิดบารัคคิ ซามเมีย - เมืองพริซตินา - อารามดิคานิท - จัตุรัสสแกนเดนเบกแห่งกรุงพริซตินา
เมืองสโคเปีย - จัตุรัสมาซิโดเนีย - อนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช - ถ่ายรูปประตูชัยแห่งมาซิโดเนีย - พิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติ - อนุสรณ์สถานของแม่พระเทเรซา - สะพานหิน - หมู่บ้านกาดิเม - เมืองสโคเปีย
เมืองพรีเลป - จัตุรัสใจกลางเมือง - หอนาฬิกา - มัสยิดคาร์ชิ - เมืองบิโตลา - เมืองโบราณเฮียราคลี ลินเคสทิส - อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเมืองโบราณ - เมืองโอครีด
เมืองโอครีด - โบสถ์เซนต์โจวาน คานิโอ - อารามเซนต์นาอูม - เมืองเบรัท - ชมเมืองเก่าในเขตมันกาเล็ม - ปราสาทเบรัท - ป้อมปราการเบรัท - ถ่ายรูปกับมัสยิดใหญ่ - สะพานโกริชา
กรุงติรานา - พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ - ถ่ายรูปกับบ้านเอนเวอร์ ฮอกซ์ฮา - ถ่ายรูปกับสะพานแทนเนอร์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาดัจติ - สนามบินติรานา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK0-EK-GRAND-POLAND9D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
29JAN-6FEB
17-25 FEB
17-25 MAR 17
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แกรนด์ โปแลนด์ : วอร์ซอว์ - พระราชวังหลวง - โทรุน - พอซนัน - วรอตสวัฟ - คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เซสซอว์ - ลับบลิน - ปราสาทลับบลิน - วอร์ซอว์ - พระราชวังลาเซียนกี้ / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น และทิปแล้ว / งดแจกกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - วอร์ซอว์ - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ - ย่านตลาดเก่า - แวะถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น - เข้าชมพระราชวังหลวง
เมืองโทรุน - ชมย่านเมืองเก่า - ย่านOld Town Market - ถ่ายรูป Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist - บ้านนิโคลัสโคเปอร์นิคัส - เมืองพอซนัน
เดินเล่นชมเมืองพอซนัน - จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า - ถ่ายรูปแกรนด์เธียเตอร์ - ถ่ายรูปปราสาทอิมพีเรียล - เมืองวรอตสวัฟ - ถ่ายรูปมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ - เมืองคราคูฟ
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์(มรดกโลก) - เหมืองเกลือ - โบสถ์เซนต์กิงก้า
ชมเมืองคราคูฟ - ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ - โบสถ์เซนต์แมรี - เข้าชมปราสาทวาเวล - เข้าชมมหาวิหารวาเวล - เมืองเซสซอว์ - ชมย่านจตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง
เมืองลับบลิน - ย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปKrakow Gate - เข้าชมปราสาทลับบลิน - เมืองวอร์ซอว์ - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าZalote Tarasy
เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ - สนามบินวอร์ซอว์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-LH-GRAND-CZ8D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
14-21 JAN
18-25 FEB
17-24 / 22-29 MAR
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,200 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แกรนด์ : เมืองเรเกนสบวร์ก - เมืองพัสเซา - วิหารเซนต์สตีเฟน - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ย่านเมืองเก่าคลาสสิกSenete Square - เมืองมาเรียนส์เก ลาซเน - ถ่ายรูปลานน้ำพุเต้นระบำ - เมืองน้ำแร่คาร์โลวี วารี - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - นั่งรถม้าย้อนยุคเข้าสู่บริเวณปราสาทคาร์ลสเตน - โชว์พื้นเมือ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งแฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต / อัตรานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า / งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินแฟรงเฟิร์ต - สนามบินมิวนิค - เมืองเรเกนสบวร์ก - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเรเกนสบวร์ก - สะพานหินเก่าแก่ - เมืองพัสเซา - วิหารเซนต์สตีเฟน
เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ - เมืองครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่าคลาสสิกSenete Square - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ
เมืองพิลเซน - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ บาร์โธโลมิว - ถ่ายรูปอาคารศาลากลาง - เมืองมาเรียนส์เก ลาซเน - ถ่ายรูปลานน้ำพุเต้นระบำ - บ่อน้ำพุร้อนครีโซวี - เมืองน้ำแร่คาร์โลวี วารี
เมืองปราก - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์ - กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล
เมืองคุทนาโฮรา - โบสถ์กระดูก - นั่งรถม้าย้อนยุคเข้าสู่บริเวณปราสาทคาร์ลสเตน - โชว์พื้นเมือง
จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ช้อปปิ้งแฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TK/OS-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TKxOS-IT-HR-SI-ME10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK/OS-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
16-25 FEB
9-18 / 16-25 MAR 17 (บินOS)
ราคา/ท่าน :
79,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร : เที่ยวเวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - พริตวิทเซ่ - ซาร์ดาร์ - ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปริท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ดูบลอฟนิค - พระราชวังเรคเตอร์ - กอเตอร์ - บุดวา - พอดกอรีตซา / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บินTK แวะเปลี่ยนเครื่องที่นครอิสตันบูล หรือบินOSแวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเวียนนา - เมืองเวนิส - จตุรัสเซนต์มาร์โค และพระราชวังดอจจ์ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์มาร์โค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
นั่งขบวนรถรางไฟฟ้า ชมถ้ำโพสทอยน่า - ปลามนุษย์ - เมืองลุบเบลียน่า - ปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ
ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ถ่ายรูปวิหารเซนต์มาร์ก - ถ่ายรูปโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - จัตุรัสTrg Ban Jelacic Square - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - เมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ โดแนท
เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ - เมืองโทรเกียร์ - เที่ยวชมเมืองสปริท - เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (มรดกโลก)
เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - ประตู Pile Gate - โบสถ์ประจำเมืองThe Cathedral - พระราชวังเรคเตอร์
เมืองกอเตอร์ - โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - เมืองบุดวา - เมืองพอดกอรีซา
เมืองพอดกอรีซา - จัตุรัส Trg Republike - บินOS สนามบินพอตกอรีซา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา หรือบินTK เมืองเซตินเย - ถ่ายรูปกับวิหารแห่งเซนต์ปีเตอร์ - สนามบินพอดกอรีซา - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD7-EY-IT-CH-FR003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
19-27 JAN
9-17 FEB
2-10 MAR / 30MAR-7APR
ราคา/ท่าน :
76,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
76,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี(โรม) - สวิตเซอร์แลนด์(ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) - ฝรั่งเศส : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - นครวาติกัน - โคลอสเซี่ยม - หอเอนปิซ่า - ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้
สนามบินฟูมิชิโน - โรม - กลุ่มโรมันฟอรัม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ปิเอต้า - แท่นบูชาบัลแดคคิโน - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - เมืองปิซ่า
จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี - หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารดูโอโม - ชมหอเอนปิซ่า - เมืองเวนิส - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสซานมาร์โค
เมสเตร้ - มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อินเทอร์ลาเคน
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานสฟิงซ์ - สตราสบูร์ก
สตราสบูร์ก-นั่งรถไฟความเร็วสูง TGVสู่ปารีส - มงมาร์ต - วิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์
พระราชวังแวร์ซายน์ - มหาวิหารนอเตรอดาม - ล่องเรือแม่น้ำแซน
ลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ล เดอ โกล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD7-EY-FR-BG-LU-DE-NL004
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
18-25 JAN
8-16 FEB
8-15 / 22-29 MAR / 29MAR-5APR
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ : เที่ยวปารีส - จัตุรัสกรองด์ปราซ - ประเทศเบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - มหาวิหารโคโลญ - ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้
สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส - ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - มหาวิหารนอเตรอดาม - ล่องเรือบาโตมุช
พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ปารีส - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส
บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก - โคโลญ
โคโลญ-ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD7-EY-FR-BG-NL006
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
18-25 JAN
8-16 FEB
8-15 / 22-29 MAR / 29MAR-5APR
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : พระราชวังแวร์ซายส์ - ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ - ป้อมปราสาทในยุคกลางที่เมืองเกนต์ - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ - ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้
อากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส - ลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - ร้านค้าปลอดภาษี - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
พระราชวังแวร์ซายส์ - ลิลล์ - ย่านแกรนด์เพลส - ชมอาคารหอการค้า - มหาวิหารแห่งลิลล์
ลิลล์ - เกนต์ - ปราสาทท่านเคานต์ - บรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมเนเก้นพีส - แอนท์เวิร์ป
แอนต์เวิร์ป -ช้อปปิ้ง Roermond Outlet - อูเทรคท์
อูเทรคท์ - หมู่บ้านชาวประมง - กรุงอัมสเตอดัม - จัตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - สนามบินสคิปโพล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-IT-CH-FR-PRO-W06(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
21-29 JAN
9-17 / 18-26 FEB
5-13 / 19-27 / 23-31 MAR
ราคา/ท่าน :
75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส : นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - บันไดเสปน - ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - มิลาน - ดูโอโม - แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 - อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - นั่งรถไฟ TGV - ปารีส - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ขึ้นหอไอเฟล - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - City Tour - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน - ปราโต้
หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
มิลาน - ดูโอโม - แกลเลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 - อิน เทอร์ลาเค่น
อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
ดีจอง - นั่งรถไฟ TGVสู่ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ปารีส - หอไอเฟลชั้น2 - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย - Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต
สนามบินชาร์ลเดอโกล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAL1-QR-EUR-GG2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11-19 FEB
11-19 MAR / 25MAR-2APR
ราคา/ท่าน :
75,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตฯ(จุงฟราว) - ฝรั่งเศส : พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe - นครรัฐวาติกัน - ชมวิวบรรยากาศของเวนิส - พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน - นั่งรถไฟ TGV+ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 - พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ / พิเศษ!! กับเมนูอิตาลีสปาเก็ตตี้ , ฟองดูต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์ , ฝรั่งเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์ + เป็ดอบซอสส้ม/สเต๊กเนื้อ/ปลา + ของหวาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา
สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซียม - ประตูชัยคอนสแนติน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - วิหารแพนเธออน - เมืองปิซ่า
หอเอนเมืองปิซา - เกาะเวนิส - เมรเตร้ - เกาะซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่าชมวิวบรรยากาศของเวนิส
เมืองมิลาน - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน - เมืองอินเทอร์ลาเค่น
บ้านกรินเดลวาลด์กรุน - นั่งรถไฟ สายจุงฟราวบาห์เนน - ยอดเขาจุงเฟรา - สนุกสนานกับลานน้ำแข็งขนาดใหญ่Sphinx - ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ปี - สวิสสฟิงซ์ - ยุงค์ ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป - เมืองลูเซิร์น
สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - เดินเล่นชมเมือง - เมืองดีจอง
นั่งรถไฟด่วน TGVสู่ปารีส - แวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ประตูชัย - จัตุรัสคองคอร์ด
ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ชมภาพวาดโมนาลิซา - ร้านปลอดภาษี - แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ - สนามบินชาร์ลเดอร์โกล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
สวิสแอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-LX-FR-ALSACE-CH8D(2)
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
18-25 JAN
15-22 / 23-30 MAR 17
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
66,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เที่ยว 3 ประเทศ ฝรั่งเศส - สวิส - เยอรมนี : ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ล่องเรือบาโตมูซ - ชมเมืองปารีส - พระราชวังโต - มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - ถ่ายรูปอาคารมิวสิคบอกซ์ - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - ป่าดำ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - ยอดเขาจุงเฟรา - บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค, สวิส - บินภายในสู่สนามบินชาลส์เดอโกว์, ฝรั่งเศส - เข้าที่พัก
แวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ล่องเรือบาโตมูซ - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet - เมืองปารีส - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
เมืองแร็งส์ - พระราชวังโต - มหาวิหารแร็งส์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ - เมืองแม็ส - ถ่ายรูปกับปราสาทสะพาน - มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เพลซ ดาร์ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาคารมิวสิคบอกซ์
เมืองน็องซี - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสหน้าพระราชวังสตานิลาส - เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองไฟร์บวร์ก
เมืองทิทิเซ่ - ป่าดำ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ - ศูนย์การผลิตนาฬิกาคุ๊กคู - เมืองซอฟฮาวเซ่น ฝั่งเยอรมนี - น้ำตกไรน์ - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล- รูปแกะสลักสิงโตร้องไห้
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานกว้างSphinx - ธารน้ำแข็ง Alestsch - เมืองอินเตอร์ลาเก้น - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ถ่ายรูปโบสถ์Munster
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
สวิสแอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-LX-CH-AT-DE8D6N(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
27FEB-6MAR
17-24 / 18-25 / 24-31 MAR
1-8 / 2-9 MAY 17
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - สวิส - ออสเตรีย - เยอรมนี : ซูริค - ซังท์กาลเลิน - อินช์บรูค - สวารอฟสกี้ - ซาลส์บวร์ก - ฮอลสตรัท - เซ็นต์วูฟกัง - ล่องเรือทะเลสาบโคนิก - มิวนิค - การ์มิช - ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ - ลินเดา - วินเทอร์ทูร / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า / งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังกัลแลน - สวารอฟสกี้คริสตัลเวิร์ด - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบโคนิก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์
เมืองการ์มิช - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง
เมืองลินเดา - ถ่ายรูปสิงโตบาวาเรียน - เมืองวินเทอร์ทูร - เมืองเก่า - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง, ปราสาทคีบอร์ก - เมืองซูริค
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
สวิสแอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-LX-CH-DE8D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
24-31 MAR
1-8 MAY
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - สวิส - เยอรมนี : ซูริค - วินเทอร์ทูร - คอนสแตนซ์ - ฟริดริชซาเฟิน –เคมเทน - มิวนิค - สตุ๊ทการ์ด - พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส เบนซ์ - สตารสบูรก์ - กอลมาร์ - ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่ - น้ำตกไรน์ / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - นครซูริค - เข้าที่พัก
เมืองวินเทอร์ทูร - เมืองเก่า - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - เมืองคอนสแตนซ์ - ย่านเขตเมืองเก่า - แวะถ่ายรูปวิหารคอนสแตนซ์ - เมืองฟริดริชซาเฟิน
เมืองฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปปราสาทฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปกับ โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส - เมืองเคมเท่น - ถ่ายรูปวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองมิวนิค
จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - ช้อปปิ้งOutlet Ingolstadt Village - เมืองสตุ๊ตการ์ท
พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส เบนซ์ - เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก
เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองทิทิเซ่ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่
เมืองซอฟฮาวเซ่น - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 21
จากทั้งหมด 21 รายการ
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017,
   โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปเดือนมีนาคม 2560 / 2017
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์เดือนธันวาคม 2559
ทัวร์เดือนมกราคม 2560
ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์เดือนมีนาคม 2560
ทัวร์เดือนเมษายน 2560
ทัวร์เดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์เดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์เดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์เดือนกันยายน 2560
ทัวร์เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794