Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
@1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-CH08A-PANORAMA(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
7-15 OCT
ราคา/ท่าน :
120,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
109,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/97,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :

@2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-CH08B-ROMANTIC-OCT(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
13-22 OCT
ราคา/ท่าน :
127,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
114,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/106,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
 แพคเกจทัวร์เดือนมีนาคม 2561 / 2018 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนมีนาคม 2561 / 2018
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 4
จากทั้งหมด 4 รายการ
 

ทัวร์สวิส(สวิตเซอร์แลนด์)เดือนมีนาคม 2561 / 2018 | เที่ยวสวิส(สวิตเซอร์แลนด์)เดือนมีนาคม 2561 / 2018

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
1-8 DEC 17
10-17 MAR / 27MAR-3APR 18
ราคา/ท่าน :
75,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
72,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/72,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ (บินตรง) : ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - เข้าชมโบสถ์เซนต์ อีเทนี - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - เข้าชมปราสาทมงเบลียาร์ - ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัส Jean Cornet - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง - ถ่ายรูปประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ - ถ่ายรูปสะพานรางรถไฟ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็ง ปีแยร์แห่งอานซี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่สถานีไอกูลดูมิดิ ชมวิวยอดเขามงบลังค์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าทิป

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
เมืองบาเซิล - ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์บาเซิล - ศาลาว่าการเมือง - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - เมืองมัลลูส - เข้าชมโบสถ์เซนต์ อีเทนี
เมืองแบลฟอร์ (ฝรั่งเศส) - ถ่ายรูปกับป้อมปราการแบลฟอร์ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - เมืองมงเบลียาร์ - เข้าชมปราสาทมงเบลียาร์ - เมืองเบอซ็องซง - ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัส Jean Cornet - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง
เมืองปงตาร์ลิเยร์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับหอแห่งความหวัง - เมืองโมเรซ - ถ่ายรูปกับสะพานรางรถไฟ - เมืองเจนีวา
เมืองอันซี - ถ่ายรูปปาเลส์เดอไลล์ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี - เมืองชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่สถานีไอกูลดูมิดิ ชมวิวยอดเขามงบลังค์
เมืองมาร์ทินี - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองฟรีบูรก์ - ถ่ายรูปกับสะพานซาริงเก้น - กรุงเบิร์น - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
10-17 MAR / 27MAR-3APR 18
ราคา/ท่าน :
73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
71,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Promo บินตรง : น้ำตกไรน์ - ปราสาทวาดุซ - แลนด์ควอท เอาท์เลท - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองโลซานน์ - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ - ย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - จัตุรัสเพเทอร์สพลัทซ์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าทิป - งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังท์กัลเลิน - เมืองแอพเพนเซล
เมืองวาดุซ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาดุซ - ปราสาทวาดุซ - แลนด์ควอท เอาท์เลท - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - กลาเซียร์ - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองโลซานน์ - ถ่ายรูปศาลาไทย - เมืองเวเว่ย์ - รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ
กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - เมืองบาเซิล - จัตุรัสมาร์คพลาสซ์ - จัตุรัสเพเทอร์สพลัทซ์ - ถ่ายรูปกับประตูเมือง Spalentor - ถ่ายรูปกับมหาวิหารบาเซิล - เมืองซูริค
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
10-17 MAR / 27MAR-3APR 18
ราคา/ท่าน :
83,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
81,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ พิชิต 2 เขา ขึ้นเขาจุงเฟรา & ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น : บินตรงซูริค ซูริค - น้ำตกไรน์ - เซ็นต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท - ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ทาช - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - กรุงเบิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าทิป

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซอฟฮาวเซ่น - ชมความงามน้ำตกไรน์ - เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ - ทะเลสาบเซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า - เมืองดาวอส
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งไฟสายโรแมนติกสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรสสู่เมืองเซอร์แมท - ชมเมืองเซอร์แมท - เมืองทาซ
เซอร์แมท - นั่งกระเช้าสู่ แมทเทอร์ฮอร์นกลาเซียร์พาราไดซ์ - เมืองทาซ - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง
เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปรูปปั้นชาร์ลีแชปลิน - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ถ่ายรูปศาลาไทย - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถ่ายรูปโบสถ์ Munster - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานหิมะ Sphinx - ธารน้ำแข็ง Alestsch - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้น, เลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น
ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นย่านบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
10-17 MAR / 27MAR-3APR 18
ราคา/ท่าน :
66,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
64,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส - ออสเตรีย - เยอรมนี : ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังกัลแลน - สวารอฟสกี้คริสตัลเวิร์ด - โกลเด้นรูฟ - น้ำตกคริมเมิล - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - ทะเลสาบโคนิก - พิพิธภัณฑ์ BMW Welt - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ / อัตรานี้ไม่รวม ทิป และค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังกัลแลน - สวารอฟสกี้คริสตัลเวิร์ด - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
น้ำตกคริมเมิล - เมืองคาปรุน - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - เมืองเซลแอมซี
เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท
เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบโคนิก - เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ BMW Welt - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ - เมืองเคมเท่น
เมืองลินเดา - ถ่ายรูปคู่สิงโตบาวาเรียน - เมืองซอฟฮาวเซ่น - เมืองซูริค
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 4
จากทั้งหมด 4 รายการ
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์สวิส(สวิตเซอร์แลนด์)เดือนมีนาคม 2561 / 2018,
   โปรแกรมท่องเที่ยวสวิส(สวิตเซอร์แลนด์)เดือนมีนาคม 2561 / 2018
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนกันยายน 2560
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนธันวาคม 2560
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนมกราคม 2561
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนมีนาคม 2561
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนเมษายน 2561
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนพฤษภาคม 2561
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนมิถุนายน 2561
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนกรกฎาคม 2561
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เดือนสิงหาคม 2561
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794