Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 แพคเกจทัวร์เดือนมีนาคม 2560 / 2017 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศเดือนมีนาคม 2560 / 2017
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ :
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมาย :
ช่วงเดือน :
ราคา(บาท) :
คำที่ต้องการค้นหา :
 
รายการที่ 1 ถึง 16
จากทั้งหมด 16 รายการ
 ทัวร์สวิส(สวิตเซอร์แลนด์)เดือนมีนาคม 2560 / 2017 | เที่ยวสวิส(สวิตเซอร์แลนด์)เดือนมีนาคม 2560 / 2017
1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
4-11 / 11-18 MAR
31MAR-7APR
ราคา/ท่าน :
105,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
95,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Scenic Trails พิชิต 2 เขา แมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขายูงเฟรา : เมืองมงต์เทรอซ์ - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ทะเลสาบโคโม่ - หมู่บ้านเวงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - กรุงเบิร์น - เมืองโลซานน์ - เมืองมงต์เทรอซ์
มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท
นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ
นั่งรถไฟBernina Express เส้นทางจากเมืองทิราโน่ - ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ - เมืองอินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - ธารน้ำแข็งAletsch - นั่งรถไฟสายภูเขา - หมู่บ้านเวงเก้น - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น
ชมเมืองซูริค - สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
4-12 MAR 17
ราคา/ท่าน :
121,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
109,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/97,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - พาโนรามา : สัมผัสความโรแมนติกของเส้นทางรถไฟBernina Express, Glacier Express - พิชิต 2 เขา ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น, ยอดเขายูงเฟรา - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ลอยเคอร์บาด - เมืองมงเทรอซ์ - เมืองอินเทอลาเก้น / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และทิปคนขับรถแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - ถ่ายรูปสะพานคาเปล - ท่าเรือเมืองลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ลงจากยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ - เมืองซังต์มอริทซ์
นั่งรถไฟสายท่องเที่ยวBernina Express - ทิราโน่ - ลูกาโน่
ก็อทธาร์ท - ธารน้ำแข็งGlacier - เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรสGlacier Express ผ่านชมสวิสแกรนด์แคนยอน - เข้าที่พัก
แซร์มัท - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - พักแซร์มัท
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - Burgerbad Therme - เมืองมงเทรอซ์ - นั่งรถไฟGolden Pass Panorama - กืซตาด์ก
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - เล่นหิมะที่ลานSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - เมืองอินเทอลาเก้น
อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
18-26 MAR 17
ราคา/ท่าน :
111,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
100,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - พาโนรามา : สัมผัสความโรแมนติกของเส้นทางรถไฟBernina Express, Glacier Express - พิชิต 2 เขา ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น, ยอดเขายูงเฟรา - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ลอยเคอร์บาด - เมืองมงเทรอซ์ - เมืองอินเทอลาเก้น / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และทิปคนขับรถแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซูริค - ถ่ายรูปสะพานคาเปล - ท่าเรือเมืองลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ลงจากยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ - เมืองซังต์มอริทซ์
นั่งรถไฟสายท่องเที่ยวBernina Express - ทิราโน่ - ลูกาโน่
ก็อทธาร์ท - ธารน้ำแข็งGlacier - เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรสGlacier Express ผ่านชมสวิสแกรนด์แคนยอน - เข้าที่พัก
แซร์มัท - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - พักแซร์มัท
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - Burgerbad Therme - เมืองมงเทรอซ์ - นั่งรถไฟGolden Pass Panorama - กืซตาด์ก
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - เล่นหิมะที่ลานSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - เมืองอินเทอลาเก้น
อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
25MAR-3APR
ราคา/ท่าน :
122,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
110,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/98,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - โรแมนติก : นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส ชมความงามของเทือกเขาแอลป์ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เขาGlacier 3000 - ยอดเขายูงเฟรา - ช้อปปิ้ง Fox Town Factory Stores - นั่งรถไฟ Bernina Express - ล่องเรือโบราณชมทะเลสาบ - นั่งรถไฟชมวิวเขาริกิ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส ชมความงามของเทือกเขาแอลป์ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท
เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์
มงเทรอซ์ - เขาGlacier 3000 ที่เมืองโกล เดอ ปิยง - เมืองอินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - เล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx - ธารน้ำแข็ง Aletsch - นั่งรถไฟผ่านเลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - ช้อปปิ้ง Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
ซอนดริโอ - ทิราโน่ - นั่งรถไฟ Bernina Express - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น
ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่สะพานคาเปล - ชมสิงโตหินบนหน้าผา - ล่องเรือโบราณชมทะเลสาบ - นั่งรถไฟขึ้นเขาริกิ - พักที่ลูเซิร์น
เมืองซูริค - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
4-11 / 11-18 MAR
1-8 APR 17
ราคา/ท่าน :
105,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
95,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Best Of Alps : ยอดเขายูงเฟรายอค - ชมวิวยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - กรุงเบิร์น - ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของสวิส - อินเทอลาเก้น
รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - ลานหิมะSphinx - ธารน้ำแข็งAletsch - เมืองชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)
นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ชมวิวยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi) - เจนีวา - โลซานน์ - มงต์เทรอซ์
มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์
แซร์มัท - รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูเซิรน์ - ถ่ายรูปสะพานคาเปล - ถ่ายรูปสิงห์โตสลักบนผา - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
ลูเซิรน์ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
8-14 MAR / 29MAR-4APR
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Mono : เจนีวา - โลซานน์ - เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น - จุงฟราว - ลูเซิร์น - ซูริค / เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองฟองดูว์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้
เมืองโลซานน์ - ศาลาไทย - เมืองเวเว่ย์ - ย่านเมืองเก่า - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - กรุงเบิร์น
บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster - เมืองอินเตอร์ลาเก้น - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงฟราว - ชมกลาเซียร์ - สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง SPHINX - ชมถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น
สะพานไม้ชาเพล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ทัวร์เทศกาล : #ทัวร์วันจักรี 2560 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-7 / 8-14 / 16-22 / 21-27 / 23-29 MAR / 31MAR-6APR
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - ทิตลิส : แคว้นอัลซาส - กอลมาร์ - สตราสบูร์ก - ปารีส - หอไอเฟล - ประตูชัย - ถนนชองเชลิเซ่ - ล่องบาโตมูช - แกลลอเรีย ลาฟาแยตต์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - มหานครปารีส - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล - ประตูชัย - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - แกลลอเรียลาฟาแยตต์ - พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ - ร้านค้าปลอดภาษี - ล่องเรือบาโตมุช
La Vallee Village Outlet - เมืองแรงส์ - มหาวิหารแรงส์ - ประตูชัยประจำเมืองแรงส์ - แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์
เมืองกอลมาร์ - ชมเขตเมืองเก่ากอลมาร์ - เมืองสตราสบูร์ก - จัตุรัสเกลแบร์ - มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก
เมืองแองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าหมุนสู่ยอดเขาทิทลิส - ชมถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเพล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
เมืองอินเทอลาเก้น - อิสระเดินชมเมืองหรือช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย - เมืองซูริค - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
9-15 MAR 17
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/68,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Express : น้ำตกไรน์ - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส - หมู่บ้านแทซ - บ่อหมีสีน้ำตาล - ยอดเขาจุงเฟรา - สิงโตหินแกะสลัก / เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมืองฟองดูว์ / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - สนามบินเมืองซูริค - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - เมืองฮาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - ถ่ายรูปกับเมืองเก่า เซนต์กัลเลน - เมืองเซนต์ มอริทซ์
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท
หมู่บ้านแทซ - เมืองมงเทรอซ์ - ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองตากอากาศGrindelwald - ยอดเขาจุงเฟรา - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองซูริค - เข้าที่พัก
สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
27FEB-6MAR
17-24 / 18-25 / 24-31 MAR 17
ราคา/ท่าน :
71,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Promo บินตรง : ซูริค - ซังท์กาลเลิน - แอพเพนเซล - วาดุซ - ลูเซิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา(Top of Europe) - มองเทรอซ์ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - บาเซิล / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าทิป - งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังท์กัลเลิน - เมืองแอพเพนเซล
เมืองวาดุซ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาดุซ - ปราสาทวาดุซ - เมืองคัวร์ - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปสะพานวิหาร - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - กลาเซียร์ - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองโลซานน์ - ถ่ายรูปศาลาไทย - เมืองเวเว่ย์ - รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ
กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - เมืองบาเซิล - จัตุรัสมาร์คพลาสซ์ - จัตุรัสเพเทอร์สพลัทซ์ - ถ่ายรูปกับประตูเมืองSpalentor - ถ่ายรูปกับมหาวิหารบาเซิล - เมืองซูริค
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์แนะนำ 2560  #ลดราคา 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
17-23 / 24-31 MAR 17
ราคา/ท่าน :
81,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/77,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ : บินตรงซูริค - น้ำตกไรน์ - เซ็นต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ทาช - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - กรุงเบิร์น - อินเตอร์ลาเก้น - ขึ้นเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าทิป

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซอฟฮาวเซ่น - ชมความงามน้ำตกไรน์ - เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ - ทะเลสาบเซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า - เมืองดาวอส
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งไฟสายโรแมนติกสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรสสู่เมืองเซอร์แมท - ชมเมืองเซอร์แมท - เข้าที่พัก
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองทาซ - เมืองมองเทรอซ์
ถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปรูปปั้นชาร์ลีแชปลิน - เมืองโลซานน์ - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง3ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ถ่ายรูปศาลาไทย - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ถ่ายรูปโบสถ์Munster - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - ลานหิมะSphinx - ธารน้ำแข็งAlestsch - นั่งรถไฟผ่านเมืองเวนเก้น, เลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น
ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เดินเล่นย่านบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
สวิสแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
27FEB-6MAR
17-24 / 18-25 / 24-31 MAR
1-8 / 2-9 MAY 17
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส - ออสเตรีย - เยอรมนี : ซูริค - ซังท์กาลเลิน - อินช์บรูค - สวารอฟสกี้ - ซาลส์บวร์ก - ฮอลสตรัท - เซ็นต์วูฟกัง - ล่องเรือทะเลสาบโคนิก - มิวนิค - การ์มิช - ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ - ลินเดา - วินเทอร์ทูร / อัตรานี้ไม่รวมทิป และค่าธรรมเนียมวีซ่า - งดแถมกระเป๋า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ซูริค - เข้าที่พัก
เมืองซังท์กาลเลิน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ซังกัลแลน - สวารอฟสกี้คริสตัลเวิร์ด - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบโคนิก - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์
เมืองการ์มิช - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง
เมืองลินเดา - ถ่ายรูปสิงโตบาวาเรียน - เมืองวินเทอร์ทูร - เมืองเก่า - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง, ปราสาทคีบอร์ก - เมืองซูริค
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เอทิฮัด แอร์เวย์
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
5-11 / 19-25 MAR
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,700 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - ไฮไลท์ : เที่ยวลูเซิร์น - กรุงเบิร์น - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองมองเรอซ์ - เที่ยวเมืองเซอร์แมท - เมืองโลซานน์ - ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา / พิชิต 2 เขายอดเขาจุงเฟรา , เขากลาเซียร์ 3000

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - ซูริค - เมืองชาฟเฮาเซ่น - น้ำตกไรน์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - เมืองอินเทอร์ลาเกน
กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - มาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์Munster - เมืองโกล เดอ ปิยง - ขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 - The Peak Walk by Tissot - เมืองเซอร์แมท
เซอร์แมท - เมืองแทซ - เวเว่ย์ - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - โลซานน์
สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว - ศาลาไทย - เจนีวา - ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด - สนามบินเจนีวา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
10-18 MAR 17
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Grand : เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - กราเซียร์เอกเพรส - รถไฟขึ้นพิชิต - ยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น - วอล์ทดีสนีย์ / เมนูพิเศษ ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เมืองซูริค - วาดูส - ลิกเทนสไตน์ - เซนต์มอริทซ์
เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - เมืองทิชิโน่ - เมืองลูกาโน่ - Fox Town Outlet
เมืองอันเดอร์แมท - กลาเซียร์เอ็กซเพรส - เซอร์แมทซ์
นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น - ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น - มองเทรอซ์ - ถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ ปราสาทชิลลอง - เมืองโลซานน์
เมืองเจนีวา - น้ำพุจรวดเจทโด - กรุงเบิร์น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ลานหิมะ - ลูเซิร์น - ช้อปปิ้ง
เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
10-18 MAR 17
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ : พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามบน 3 ขบวนรถไฟ(เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - กราเซียร์เอกเพรส - รถไฟขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา) - เขาแมทเธอร์ฮอร์น / เมนูพิเศษ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสวิสเซอร์แลนด์ ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเมืองซูริค - กรุงวาดุซ - เซ็นต์มอริทซ์
เซ็นต์มอริทซ์ - นั่งรถไฟเบอร์นิน่าเอกซ์เพรสชมวิว - ทิชิโน่ - ลูกาโน่ - Fox Town Outlet
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรสชมวิว - เซอร์แมทซ์
เซอร์แมทซ์ - นั่งกระเช้า CABLE CAR ขึ้นพิชิตยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - เว่เว่ย์ - โลซานน์
โลซานน์ - เจนีวา - น้ำพุจรวดเจ็ทโด - ชมทะเลสาบเจนีวา - กรุงเบิร์น - สวนกุหลาบ - บ่อหมี - นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น - อินเทอร์ลาเค่น
อินเทอร์ลาเก่น - หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ลานหิมะ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล
ลูเซิร์น - ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล :
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
17-26 MAR 17
ราคา/ท่าน :
105,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
105,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/105,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - แกรนด์ : นั่งรถไฟสุดคลาสสิค 3 ขบวน เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส, กราเซียร์เอกเพรส, รถไฟขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองเจนีวา - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ช้อปปิ้งย่านถนนบาห์นฮอฟ / เมนูพิเศษ ทานอาหารบนPanorama Restaurant ชมวิวยอดเขาจุงเฟรา - ฟองดู ชุดใหญ่จุใจ 3 แบบ / บินเข้ามิลาน - บินออกซูริค

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมิลาน, อิตาลี - เมืองลูกาโน่ - ข้ามพรมแดนอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ - เมืองทิราโน่ - นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์มิน่าเอกซ์เพรซ - เมืองเซนต์มอร์ริทซ์
เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟชมวิวกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท
นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - เมืองเวเว่ย์ - โลซานน์
เมืองเจนีวา - น้ำพุจรวดเจทโด - นาฬิกาดอกไม้ - กรุงเบิร์น - สวนกุหลาบ - บ่อหมี - มาร์คกาสเซ - ถนนครัมกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวภูเขาแอลป์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - เมืองลูเซิร์น Luzern - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - เมืองวิทซ์เนา - นั่งกระเช้าสู่เมืองวิคกิส - เมืองวาดูซ
เมืองสไตน์ อัม ไรน์ - เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - รัปเปอร์สวิว - ซูริค - ช้อปปิ้งย่านถนนบาห์นฮอฟ
สนามบินนานาชาติซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
การบินไทย
ทัวร์เทศกาล : ทัวร์พรีเมียม VIP 
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
3-10 / 10-17 / 17-24 / 24-31 MAR
ราคา/ท่าน :
107,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
91,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/81,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - เจาะลึกสวิตเซอร์แลนด์ : ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองชาฟท์เฮาเซ่น - เซนต์ก็อทธาร์ท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรสผ่านเทือกเขาแอลป์ - สะพานไม้คาเปล / อัตรานี้รวมทิปพนักงานพนักงานขับรถ และค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ซูริค - ชาฟฮาวเซ่น - เมืองซังท์กัลเลน - เมืองดาโวส - เมืองแซงต์มอริส
เดินทางด้วยเส้นทางสายโบราณเซนต์ก็อทธาร์ท - ผ่านชมธานน้ำแข็ง - เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรสผ่านเทือกเขาแอลป์ - เมืองเซอร์แมท
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองเซอร์แมท - เมืองทาซ - เมืองเวเว่ย์ - เมืองโลซานน์ - เมืองเจนีวา - ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด
กรุงเบิร์น(มรดกโลก) - ชมบ่อหมีสีน้ำตาล - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายธรรมชาติJungfraubahn - แวะชมกลาเซียร์ - เล่นหิมะในลานกว้างSphinx - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา(มรดกโลก) - ธารน้ำแข็งAletsch - ลงจากเขาผ่านเมืองเวนเก้น - เมืองเลาเท่นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - ชมสะพานไม้คาเปล
สนามบินซูริค - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 16
จากทั้งหมด 16 รายการ
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์สวิส(สวิตเซอร์แลนด์)เดือนมีนาคม 2560 / 2017,
   โปรแกรมท่องเที่ยวสวิส(สวิตเซอร์แลนด์)เดือนมีนาคม 2560 / 2017
   และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทัวร์เดือนมีนาคม 2560
ทัวร์เดือนเมษายน 2560
ทัวร์เดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์เดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์เดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์เดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์เดือนกันยายน 2560
ทัวร์เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์เดือนธันวาคม 2560
ทัวร์เดือนมกราคม 2561
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794