Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN

ทัวร์ช่วงวันสงกรานต์ ! ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวไทย ลาว กัมพูชา พม่า และบางส่วนของประเทศจีน ประเทศไทยกำหนดให้มีวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกๆปี มีการใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์ คลายความร้อนในฤดูร้อน และ วันที่ 14 เมษายน ยังเป็นวันครอบครัว และวันที่ 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุ ที่ประเพณีไทย ผู้น้อยจะรดน้ำดำหัว อวยพร และขอพรจากผู้ใหญ่ และมีการสาดน้ำคลายความร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ทางเราจึงจัดทำรายการทัวร์ที่เดินทางในช่วงวันหยุดสงกรานต์ รวบรวมไว้ในหน้านี้ให้แล้วค่ะ

 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ :
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมาย :
ช่วงเดือน :
ราคา(บาท) :
ทริปพิเศษ :
คำที่ค้นหา :
 
รายการที่ 1 ถึง 51
จากทั้งหมด 499 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ เทศกาล: ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-FD-CSX03(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
14-17 APR
ราคา/ท่าน :

23,900 บาท!! เหลือเพียง 17 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา - ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง - เฟิ่งหวง
สะพานหง - ถนน Shiban - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง
ร้านหยก - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยthe Crand Canyon รวมตั๋วขึ้นไปสะพานกระจกไปกลับ พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน - ชมถ้ำประตู้สวรรค์(ขึ้นลงโดยกระเช้ายาวที่สุดในโลก)หน้าผ่ากระจก ร้านยา ไปฉางชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-FD-CSX03(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 APR
ราคา/ท่าน :

28,900 บาท!! เหลือเพียง 16 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ฉางซา - ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง - เฟิ่งหวง
สะพานหง - ถนน Shiban - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง
ร้านหยก - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยthe Crand Canyon รวมตั๋วขึ้นไปสะพานกระจกไปกลับ พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน - ชมถ้ำประตู้สวรรค์(ขึ้นลงโดยกระเช้ายาวที่สุดในโลก)หน้าผ่ากระจก ร้านยา ไปฉางชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไห่หนานแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-HU-HAK01(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HU-ไห่หนานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
11-15 APR
ราคา/ท่าน :

18,900 บาท!! เหลือเพียง 1 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว - ซานย่า : ล่องเรือหาดหยก - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน - สุสานไหลุ่ย - ถนนคนเดินฉีโหลว / เมนูพิเศษ อาหารเจ - ไก่เหวินชาง - ต้นตำรับไก่ไหหลำ - ปูท้องถิ่นนึ่ง - เป็ดพะโล้ - เนื้อแกะตงซาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองไหโข่ว - เข้าที่พัก
ไหโข่ว - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - เมืองซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - สวนกุหลาบ (รวมรถราง)
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. - วัดหนานซาน - ร้านสินค้าพื้นเมือง - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ร้านเยื่อไผ่
ร้านใบชา - ซานย่า - ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน - สุสานไหลุ่ย - ถนนคนเดินฉีโหลว
สนามบินไหโข่ว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไห่หนานแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-HU-HAK01(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HU-ไห่หนานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 APR
ราคา/ท่าน :

18,900 บาท!! เหลือเพียง 1 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว - ซานย่า : ล่องเรือหาดหยก - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน - สุสานไหลุ่ย - ถนนคนเดินฉีโหลว / เมนูพิเศษ อาหารเจ - ไก่เหวินชาง - ต้นตำรับไก่ไหหลำ - ปูท้องถิ่นนึ่ง - เป็ดพะโล้ - เนื้อแกะตงซาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองไหโข่ว - เข้าที่พัก
ไหโข่ว - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - เมืองซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - สวนกุหลาบ (รวมรถราง)
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. - วัดหนานซาน - ร้านสินค้าพื้นเมือง - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ร้านเยื่อไผ่
ร้านใบชา - ซานย่า - ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน - สุสานไหลุ่ย - ถนนคนเดินฉีโหลว
สนามบินไหโข่ว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไห่หนานแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-HU-HAK01(-4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HU-ไห่หนานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
14-18 APR
ราคา/ท่าน :

18,900 บาท!! เหลือเพียง 1 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว - ซานย่า : ล่องเรือหาดหยก - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน - สุสานไหลุ่ย - ถนนคนเดินฉีโหลว / เมนูพิเศษ อาหารเจ - ไก่เหวินชาง - ต้นตำรับไก่ไหหลำ - ปูท้องถิ่นนึ่ง - เป็ดพะโล้ - เนื้อแกะตงซาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองไหโข่ว - เข้าที่พัก
ไหโข่ว - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - เมืองซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - สวนกุหลาบ (รวมรถราง)
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. - วัดหนานซาน - ร้านสินค้าพื้นเมือง - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ร้านเยื่อไผ่
ร้านใบชา - ซานย่า - ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน - สุสานไหลุ่ย - ถนนคนเดินฉีโหลว
สนามบินไหโข่ว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA81-CA-PEK6D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

23,999 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
23,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - วัดลามะ : ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย - กายกรรมกำแพงเมืองจีน - หุ่นขี้ผึ้ง - วัดลามะ / เมนูพิเศษ บุพเฟ่ BBQ เกาหลี, สุกี้มองโกล, เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนเทียนอันเหมิน -พระราชวังต้องห้ามกู้กง -ร้านยาสมุนไพร -ชมกายกรรมปักกิ่ง
หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน - ป่าหินสือหลินเซี่ย - ผิงกู่ ระเบียงกระจก
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - หวังฝูจิ่ง
ปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านใบชา - วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - The Place
ผ่านสนามกีฬาโอลิมปิก - ประตูชัยปักกิ่ง - ร้านผีซิว - ตลาดรัสเซีย -เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA81-3U-CTU6D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
14-19 APR
ราคา/ท่าน :

32,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - เฉิงตู - คังติ้ง - ตานปา - สี่ดรุณี : อุทยานมู่เก๋อฌั่ว - หุบเหวตู้จวน - ทุ่งหญ้าแข่งม้า - ทะเลสาบ 7 สี - อุทยานภูเขาสี่ดรุณี - นั่งรถของอุทยานเข้าชมซวงเฉียวโกว - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - นครเฉิงตู
เฉิงตู - หลูติ้ง - สะพานหลูติ้งเฉียว - เมืองคังติ้ง
คังติ้ง - อุทยานมู่เก๋อฌั่ว - หุบเหวตู้จวน - ทุ่งหญ้าแข่งม้า - ทะเลสาบ 7 สี - ทะเลสาบมู่เก๋อฌั่ว - ตานปา - ป้อมโบราณโซโป - หมู่บ้านทิเบตเจี่ยจี/ตานปา - อุทยานภูเขาสี่ดรุณี - นั่งรถของอุทยานเข้าชมซวงเฉียวโกว
สี่รุณี - เฉิงตู - ร้านบัวหิมะ - ร้านนวดเท้า - ร้านผ้าไหม - ซอยหวานใจ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เฉิงตู - วัดมัญชุศรี - ร้านหมอนใบชา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA81-3U-CTU6D5N(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
14-19 APR
ราคา/ท่าน :

37,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
37,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/37,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - เฉิงตู - เจียยวี่กวาน - จางเย่ - อู่เวย - หลันโจว : ภูเขาสายรุ้ง+ปิ่งหลิงซื่อ - เจดีย์ไม้โบราณย่ามู่ถะ - หวู่เวย - สุสานฮั่นเหลยไถ - หลานโจว - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - นครเฉิงตู
บินภานในสู่เจียยวี่กวาน - ตุนหวง - ด่านเจียยวี่กวาน - ภูเขาสายรุ้ง - จางเย่
วัดต้าฝอซื่อ - เจดีย์ไม้โบราณย่ามู่ถะ - หวู่เวย - สุสานฮั่นเหลยไถ - หลานโจว
เขื่อนหลิวเจียเสีย - ล่องเรือแม่น้ำหวงเหอ - วัดปิ่งหลิงซื่อ - เมืองหลันโจว - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - สะพานเหล็ก - สวนกังหันสุ่ยเฌอ
พิพิธภัณฑ์กานซู่ - เฉิงตู - ซอยหวานใจ
เฉิงตู - ร้านบัวหิมะ - ชมสาธิตการนวดเท้า - ถนนจิ่งหลี่ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ทิเบต
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA81-3U-TIBET6D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
14-19 APR
ราคา/ท่าน :

39,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต :
ทัวร์ทิเบต - ทิเบต - หลังคาโลก : พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา - อารามเซรา - ช้อปปิ้งถนนแปดเหลี่ยม - ทะเลสาบหยางจงยงหู - วัดเจ๋อปัง - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - นครเฉิงตู
บินภายในสู่ลาซา - เขตปกครองตนเองทิเบต - พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา
ลาซา - พระราชวังโปตาลากง - วัดต้าเจา - อารามเซรา - ช้อปปิ้งถนนแปดเหลี่ยม
ทะเลสาบหยางจงยงหู - วัดเจ๋อปัง
บินภายในสู่เฉิงตู - ซอยหวานใจ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เฉิงตู - วัดมัญชุศรี - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA81-TG-PRO-KMG6D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-17 APR
ราคา/ท่าน :

31,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าลี่ - หมู่บ้านสี่โจว - ลี่เจียง : นั่งกระเช้ากอนโดล่า - ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก / พิเศษ แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง - ฉู่สง
ฉู่สง - ต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - หมู่บ้านสี่โจว - เมืองเก่าต้าหลี่ - ลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง
ลี่เจียง - นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอวี้โหมว - หมู่บ้านน้ำหยก - วัดยี่เฟิง - เมืองเก่า
ลี่เจียง - สระมังกรดำ - ต้าหลี่ - ฉู่สง
ฉู่สง - คุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - ตำหนักทอง
คุนหมิง - วัดหยวนทง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-CNX001(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
9-13 APR
ราคา/ท่าน :

23,900 บาท!! เหลือเพียง 10 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เชียงใหม่ - คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก : วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - ตำหนักทองจินเตี้ยน

สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินนานาชาตินครคุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - กำแพงโบราณ
ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่
ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - SHOPPING
ร้านใบชา - วัดหยวนทง - เชียงใหม่
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-KMG003(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 APR
ราคา/ท่าน :

18,900 บาท!! เหลือเพียง 7 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - อุทยานป่าหิน - เมืองโบราณกวนตู้ : สวนสาธารณะต้ากวน - ตำหนักทองจินเตี้ยน - เมืองโบราณกวนตู้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - คุนหมิง - อุทยานป่าหิน
อำเภอป่าหิน - สวนสาธารณะต้ากวน - ร้านผ้าไหม - ร้านไข่มุก - วัดหยวนทง - ร้านชา
ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - เมืองโบราณกวนตู้ - อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-KMG003(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
14-17 APR
ราคา/ท่าน :

17,900 บาท!! เหลือเพียง 24 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - อุทยานป่าหิน - เมืองโบราณกวนตู้ : สวนสาธารณะต้ากวน - ตำหนักทองจินเตี้ยน - เมืองโบราณกวนตู้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - คุนหมิง - อุทยานป่าหิน
อำเภอป่าหิน - สวนสาธารณะต้ากวน - ร้านผ้าไหม - ร้านไข่มุก - วัดหยวนทง - ร้านชา
ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - เมืองโบราณกวนตู้ - อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-KMG18(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-17 APR
ราคา/ท่าน :

32,900 บาท!! เหลือเพียง 1 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
32,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองไท่เหอ - ภูเขาหิมะมังกรหยก - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคุนหมิง - เมืองฉู่สง
ฉู่สง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านหยก - นั่งกระเช้าชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - ร้านใบชา - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - ชมสาหร่ายเกลียวทอง
ต้าหลี่ - คุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านไข่มุก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแผนโบราณ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAR3-XW-PEK89(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-16 APR
ราคา/ท่าน :

19,988 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,988 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,988 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ตลาดรัสเซีย / เมนูพิเศษ Buffet Chekiskan - Seafood BBQ - สุกี้ยากี้ - Buffet นานาชาติ - เป็ดปักกิ่ง - ไวน์แดง - สุกี้มองโกล - อาหารแต้จิ๋ว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงหัวจรวด Bullet Trai สู่ปักกิ่ง - เข้าที่พัก
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ชมด้านนอกของโรงละครแห่งชาติปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - โรงงานไข่มุกน้ำจืด - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ชมกายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน ด่านจียงกวน - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค - ชิมชานานาชนิด
ประตูชัย - ตลาดรัสเซีย - สนามบินเทียนสิน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD9-TG-CTU21-3
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-17 APR
ราคา/ท่าน :

31,999 บาท!! เหลือเพียง 11 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
31,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - หมีแพนด้า - ทะเลสาบเต๋อซีโชว์ทิเบติ - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ชมจุดเกิดแผ่นดินไหว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองเฉิงตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - เมืองตูเจียงเอี้ยง
เมืองจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ชมจุดเกิดแผ่นดินไหว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง
วนอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโจว - ชมโชว์ระบำธิเบต
จิ่วจ้ายโกว - เมืองโบราณซงพาน
วังแพะเขียว - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ช้อปปิ้งถนนคนเดินชูลซีลู่ - สนามบินนานาชาติฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD9-TG-KMG5-1(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-17 APR
ราคา/ท่าน :

35,900 บาท!! เหลือเพียง 19 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : ชมความงดงามของ ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมความงดงามของโค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง กับหุบเขาเสือกระโจน - สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมืองโบราณแห่ง ต้าหลี่ / เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลม่อน, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย - ต้าหลี่
ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน
วัดซงจ้านหลิน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก - กระเช้าใหญ่สู่จุดชมวิวภูเชาหิมะมังกรหยก - ชมการแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง - อุทยานน้ำหยก - เมืองฉู่สง
เมืองคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม
วัดหยวนทง - ร้านหยก - สนามบินนานาชาติคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-SHA002(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 APR
ราคา/ท่าน :

34,900 บาท!! เหลือเพียง 17 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - หังโจว - ถงหลี่ - ซูโจว : อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติผู่ตง - หอไข่มุก -Skywalk - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ร้านไข่มุก - อู๋ซี หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านใบชา - ถงหลี่ - ตลาดน้ำโบราณ - ล่องเรือชมความงามของบ้านเรือน - ซูโจว - Harmony Time Square
วัดซีหยวน - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านบัวหิมะ - ชมกายกรรมEra Intersection Of Time
ร้านหยก - ตลาดเถาเป่าเฉิง - รถไฟแม่เหล็ก - สนามบินนานาชาติผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-SHA002(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 APR
ราคา/ท่าน :

34,900 บาท!! เหลือเพียง 4 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
33,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/32,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - หังโจว - ถงหลี่ - ซูโจว : อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติผู่ตง - หอไข่มุก -Skywalk - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ร้านไข่มุก - อู๋ซี หังโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านใบชา - ถงหลี่ - ตลาดน้ำโบราณ - ล่องเรือชมความงามของบ้านเรือน - ซูโจว - Harmony Time Square
วัดซีหยวน - ซูโจว - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านบัวหิมะ - ชมกายกรรมEra Intersection Of Time
ร้านหยก - ตลาดเถาเป่าเฉิง - รถไฟแม่เหล็ก - สนามบินนานาชาติผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-SHA05(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 APR
ราคา/ท่าน :

35,900 บาท!! เหลือเพียง 2 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
34,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/33,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ - อู๋ซี - หังโจว : พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - วังกบิลพัสดุ์จำลอง - ถนนโบราณเหอฝังเจีย - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ GOLDEN JAGUAR

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ร้านผ้าไหม - ล่องทะเลสาบซีหู - ร้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝังเจีย
หังโจว - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถแบตเตอรี่)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง - เซี่ยงไฮ้ - ร้านไข่มุก - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - บุฟเฟต์ GOLDEN JAGUAR
อิสระเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า+รถไฟเข้า - ออก)
ร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ - ถนนนานกิง - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-XIY004(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
14-18 APR
ราคา/ท่าน :

35,900 บาท!! เหลือเพียง 11 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
35,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/35,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ซีอาน - ลั่วหยาง - ชมสวนดอกโบตั๋น : วัดถ้ำหลงเหมิน - สุสานขุนพลกวนอู - โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - จัตุรัสหอระฆัง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน
ซีอาน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน - สุสานขุนพลกวนอู - สวนดอกโบตั๋น - เจียวโจว
เจียวโจว - อุทยานหยุนไถซาน - กระเบื้องม้าสามสี - ซินหมี่
ซินหมี่ - เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านหยก -เติงเฟิง - ลั่วหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - จัตุรัสหอกลอง - จัตุรัสหอระฆัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ซีอาน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-NKG5(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 APR
ราคา/ท่าน :

27,999 บาท!! เหลือเพียง 11 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
27,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - นานกิง - หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - อู่ซี : พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งย่านถนนนานกิง - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ - ช้อปปิ้งที่ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบซีหู

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนานกิง - เมืองอู๋ซี
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้า - ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งย่านถนนนานกิง
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ไป - กลับ)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - เมืองหังโจว - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งที่ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - เมืองนานกิง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
นกสกู๊ต

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-NKG4(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 APR
ราคา/ท่าน :

24,999 บาท!! เหลือเพียง 11 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
24,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - นานกิง - หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - อู่ซี : ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง - วัดฉงหยวน - จัตุรัสหยวนหยง - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นานกิง
หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก
ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - นวดเท้า - บัวหิมะ - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - วัดฉงหยวน - จัตุรัสหยวนหยง
อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ตำหนักฝานกง - ร้านไข่มุก - นานกิง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-CA-PEK1-WAX(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 APR
ราคา/ท่าน :

19,999 บาท!! เหลือเพียง 8 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ร้านใบชา - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - The Place
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ร้านผ้าไหม - สนามบินกรุงปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
25
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์ไชน่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-CA-PEK1-WAX(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
14-18 APR
ราคา/ท่าน :

19,999 บาท!! เหลือเพียง 15 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ร้านใบชา - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - The Place
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ร้านผ้าไหม - สนามบินกรุงปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
26
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
E3-นิวเจนแอร์เวย์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-E3-DYG1-BRIDGE-GLASS(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : E3-นิวเจนแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
7-10 APR
ราคา/ท่าน :

9,999 บาท!! เหลือเพียง 47 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรงจางเจียเจี้ย : ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ) - ถนนซีปู้เจีย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็ก ชำระเพิ่มจากราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท)

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองจางเจียเจี้ย - เข้าที่พัก
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ) - ร้านหยก - ร้านนวดเท้า
ถนนซีปู้เจีย - ร้านใบชา - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ร้านผ้าไหม
ภาพวาดทราย - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
27
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-CTU003(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-14 APR
ราคา/ท่าน :

29,900 บาท!! เหลือเพียง 1 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
28,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - เฉินตู - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) : อุทยานหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ถนนคนเดินซุนซีลู่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู - เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง - น้ำตกซูเจิง - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแพนด้า - ทะเลสาบไผ่ลูกศร - ทะเลสาบฤดูกาล - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก
จิ่วจ้ายโกว - เมืองซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ร้านใบชา - เฉินตู
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านยางพารา - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
28
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-CTU003(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-15 APR
ราคา/ท่าน :

31,900 บาท!! เหลือเพียง 6 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
30,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - เฉินตู - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) : อุทยานหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ถนนคนเดินซุนซีลู่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู - เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง - น้ำตกซูเจิง - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแพนด้า - ทะเลสาบไผ่ลูกศร - ทะเลสาบฤดูกาล - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก
จิ่วจ้ายโกว - เมืองซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ร้านใบชา - เฉินตู
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านยางพารา - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
29
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-CTU003(-4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

32,900 บาท!! เหลือเพียง 2 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - เฉินตู - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) : อุทยานหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ถนนคนเดินซุนซีลู่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู - เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง - น้ำตกซูเจิง - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแพนด้า - ทะเลสาบไผ่ลูกศร - ทะเลสาบฤดูกาล - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก
จิ่วจ้ายโกว - เมืองซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ร้านใบชา - เฉินตู
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านยางพารา - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
30
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-CTU003(-5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-17 APR
ราคา/ท่าน :

32,900 บาท!! เหลือเพียง 1 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/30,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - เฉินตู - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว(รถเหมา) : อุทยานหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ถนนคนเดินซุนซีลู่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู - เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง - น้ำตกซูเจิง - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแพนด้า - ทะเลสาบไผ่ลูกศร - ทะเลสาบฤดูกาล - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก
จิ่วจ้ายโกว - เมืองซงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ร้านใบชา - เฉินตู
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านยางพารา - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
31
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
3U-เสฉวนแอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-3U-CTU012(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
14-19 APR
ราคา/ท่าน :

39,900 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - เฉินตู - ทิเบต - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ : พิพิธภัณฑ์ทิเบต - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ - เมืองลาซา - พระราชวังโปตาลา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจิ่งหลี่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู - เข้าที่พัก
บินภายในสู่เมืองลาซา - พิพิธภัณฑ์ทิเบต - เข้าที่พัก
นั่งรถไฟสู่เมืองดัมซุง - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ - เมืองลาซา - เข้าที่พัก
พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์ - ร้านหินตาสวรรค์
บินภายในสู่เมืองเฉินตู - ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ - ร้านยางพารา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ผ้าไหม - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
32
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ทิเบต
3U-เสฉวนแอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-3U-CTU012(-4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
14-19 APR
ราคา/ท่าน :

39,900 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
39,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวทิเบต :
ทัวร์ทิเบต - เฉินตู - ทิเบต - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ : พิพิธภัณฑ์ทิเบต - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ - เมืองลาซา - พระราชวังโปตาลา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจิ่งหลี่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู - เข้าที่พัก
บินภายในสู่เมืองลาซา - พิพิธภัณฑ์ทิเบต - เข้าที่พัก
นั่งรถไฟสู่เมืองดัมซุง - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ - เมืองลาซา - เข้าที่พัก
พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์ - ร้านหินตาสวรรค์
บินภายในสู่เมืองเฉินตู - ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ - ร้านยางพารา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ - ชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ผ้าไหม - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
33
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-CTU002(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

31,900 บาท!! เหลือเพียง 10 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมา) - หวงหลง - โชว์ทิเบต : ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง - ตูเจียงเยี่ยน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉินตู
เฉินตู - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก - ชมโชว์ทิเบต
จิ่วจ้ายโกว - ร้านใบชา - อุทยานหวงหลง - ตูเจียงเยี่ยน
ตูเจียงเยี่ยน - เมืองเฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีพนด้า - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินซุนซีลู่
ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
34
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-CTU002(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-17 APR
ราคา/ท่าน :

31,900 บาท!! เหลือเพียง 4 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
31,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมา) - หวงหลง - โชว์ทิเบต : ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง - ตูเจียงเยี่ยน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉินตู
เฉินตู - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก - ชมโชว์ทิเบต
จิ่วจ้ายโกว - ร้านใบชา - อุทยานหวงหลง - ตูเจียงเยี่ยน
ตูเจียงเยี่ยน - เมืองเฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีพนด้า - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินซุนซีลู่
ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
35
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกงแอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-HX-HKG07(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
15-17 APR
ราคา/ท่าน :

23,999 บาท!! เหลือเพียง 17 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
23,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - นองปิง - นั่งพีคแทรม : วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภ - Symphony Of Light - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - สถานี Tung Chung - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - หมู่บ้านนองปิง - ไหว้พระใหญ่ วัดโป่หลิน - ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต
นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาVictoria Peak - ชายหาด Repulse Bay - วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านยาสมุนไพร - ชมA Symphony Of Lights
Duty Free - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
36
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG14(-4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
15-18 APR
ราคา/ท่าน :

19,900 บาท!! เหลือเพียง 2 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ขอพรพระใหญ่ลันเตา - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ประกอบแสงสีเสียงตระการตา - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ยอดเขาวิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว / ฟรี! กระเป๋าเป้ Samsonite

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok, ฮ่องกง - วัดโป่วหลิน - ช้อปปิ้ง Citygate Outlet - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ตลาดกงเป่ย
ถนนคู่รัก The Lover’s Road - หวีหนี่ - ยาบัวหิมะ - ชมไข่มุกน้ำจืด - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมโรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - โรงงานจิวเวอร์รี่ - หาดทราย Repulse Bay - ร้านยาสมุนไพร - วัดแชกงหมิว -ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
37
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG14(-5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
15-18 APR
ราคา/ท่าน :

19,900 บาท!! เหลือเพียง 2 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ขอพรพระใหญ่ลันเตา - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ประกอบแสงสีเสียงตระการตา - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ยอดเขาวิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว / ฟรี! กระเป๋าเป้ Samsonite

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok, ฮ่องกง - วัดโป่วหลิน - ช้อปปิ้ง Citygate Outlet - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ตลาดกงเป่ย
ถนนคู่รัก The Lover’s Road - หวีหนี่ - ยาบัวหิมะ - ชมไข่มุกน้ำจืด - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมโรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - โรงงานจิวเวอร์รี่ - หาดทราย Repulse Bay - ร้านยาสมุนไพร - วัดแชกงหมิว -ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
38
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเก๊า
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG14(-6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
15-18 APR
ราคา/ท่าน :

19,900 บาท!! เหลือเพียง 2 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ขอพรพระใหญ่ลันเตา - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ประกอบแสงสีเสียงตระการตา - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ยอดเขาวิคตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิว / ฟรี! กระเป๋าเป้ Samsonite

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok, ฮ่องกง - วัดโป่วหลิน - ช้อปปิ้ง Citygate Outlet - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ตลาดกงเป่ย
ถนนคู่รัก The Lover’s Road - หวีหนี่ - ยาบัวหิมะ - ชมไข่มุกน้ำจืด - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - วัดอาม่า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ชมโรงแรม เดอะเวเนเชี่ยน
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - Victoria Peak - โรงงานจิวเวอร์รี่ - หาดทราย Repulse Bay - ร้านยาสมุนไพร - วัดแชกงหมิว -ช้อปปิ้งนาธาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
39
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
ศรีลังกัน แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-UL-HKG04(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : UL-ศรีลังกัน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
13-15 APR
ราคา/ท่าน :

21,900 บาท!! เหลือเพียง 1 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เกาะลันเตา - ซีฟู๊ดหลี่หยุ่นมุ่น : ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาดRepulse Bay - นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - ขอพรวัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - A Symphony Of Lights
วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน - พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
กระเช้านองปิง - พระใหญ่โป่วหลิน - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
40
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
ศรีลังกัน แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-UL-HKG04(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : UL-ศรีลังกัน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
15-17 APR
ราคา/ท่าน :

21,900 บาท!! เหลือเพียง 40 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เกาะลันเตา - ซีฟู๊ดหลี่หยุ่นมุ่น : ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาดRepulse Bay - นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - ขอพรวัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - A Symphony Of Lights
วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน - พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
กระเช้านองปิง - พระใหญ่โป่วหลิน - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
41
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAP4-CX-HKG-HKNP616(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
15-17 APR
ราคา/ท่าน :

19,900 บาท!! เหลือเพียง 12 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - : นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - ไหว้พระใหญ่เทียนถาน - วัดแชกงหมิว - เขาวิคตอเรีย - วัดหวังต้าเซียน - วัดชีหลิน - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือทัวร์เสริม ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก) / พักฮ่องกง 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ไหว้พระใหญ่เทียนถาน - ช้อปปิ้ง City Gate Outlet
วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - อ่าวรีพลัสเบย์ - เขาวิคตอเรีย - วัดหวังต้าเซียน - วัดชีหลิน - อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - Symphony Of Light
อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือทัวร์เสริม ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ (ชำระเพิ่ม 3,500 บาทต่อท่าน) - สนามบินChek Lap Kok, เกาะฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
42
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAP4-HX-VIRGO-HKG6D(A)(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

39,999 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 39,000 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ทริปในฝัน ล่องเรือสำราญ Super Star Virgo พักห้องแบบไม่มีหน้าต่าง เส้นทาง ฮ่องกง - ฟิลิปปินส์ - ไต้หวัน : Meet & Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - เมืองมะนิลา - เมืองลาวอง - เมืองเกาสง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / พิเศษ! แถมฟรี Wifi บนเรือ Cabin ละ 2 User

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน, ย่านจิมซาจุ่ย - ท่าเรือ Ocean Terminal - ลงทะเบียนขึ้นเรือสำราญหรู Super Star Virgo - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายบนเรือ - Song Kran Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ - ร่วม Meet&Greet กับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร
เรือเทียบท่าเมืองมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์ - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Praty On Cruise ปาร์ตี้สุดมันส์ เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่าเมืองลาวอง, ฟิลิปปินส์ - เดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ร่วม Meet&Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเกาสง - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ชมการแสดงบนเรือทุกค่ำคืน
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
43
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAP4-HX-VIRGO-HKG6D(A)(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

39,999 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 39,000 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ :
ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ทริปในฝัน ล่องเรือสำราญ Super Star Virgo พักห้องแบบไม่มีหน้าต่าง เส้นทาง ฮ่องกง - ฟิลิปปินส์ - ไต้หวัน : Meet & Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - เมืองมะนิลา - เมืองลาวอง - เมืองเกาสง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / พิเศษ! แถมฟรี Wifi บนเรือ Cabin ละ 2 User

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน, ย่านจิมซาจุ่ย - ท่าเรือ Ocean Terminal - ลงทะเบียนขึ้นเรือสำราญหรู Super Star Virgo - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายบนเรือ - Song Kran Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ - ร่วม Meet&Greet กับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร
เรือเทียบท่าเมืองมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์ - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Praty On Cruise ปาร์ตี้สุดมันส์ เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่าเมืองลาวอง, ฟิลิปปินส์ - เดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ร่วม Meet&Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเกาสง - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ชมการแสดงบนเรือทุกค่ำคืน
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
44
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAP4-HX-VIRGO-HKG6D(A)(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

39,999 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 39,000 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทริปในฝัน ล่องเรือสำราญ Super Star Virgo พักห้องแบบไม่มีหน้าต่าง เส้นทาง ฮ่องกง - ฟิลิปปินส์ - ไต้หวัน : Meet & Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - เมืองมะนิลา - เมืองลาวอง - เมืองเกาสง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / พิเศษ! แถมฟรี Wifi บนเรือ Cabin ละ 2 User

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน, ย่านจิมซาจุ่ย - ท่าเรือ Ocean Terminal - ลงทะเบียนขึ้นเรือสำราญหรู Super Star Virgo - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายบนเรือ - Song Kran Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ - ร่วม Meet&Greet กับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร
เรือเทียบท่าเมืองมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์ - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Praty On Cruise ปาร์ตี้สุดมันส์ เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่าเมืองลาวอง, ฟิลิปปินส์ - เดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ร่วม Meet&Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเกาสง - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ชมการแสดงบนเรือทุกค่ำคืน
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
45
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAP4-HX-VIRGO-HKG6D(A)(-4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

39,999 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 39,000 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ทริปในฝัน ล่องเรือสำราญ Super Star Virgo พักห้องแบบไม่มีหน้าต่าง เส้นทาง ฮ่องกง - ฟิลิปปินส์ - ไต้หวัน : Meet & Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - เมืองมะนิลา - เมืองลาวอง - เมืองเกาสง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / พิเศษ! แถมฟรี Wifi บนเรือ Cabin ละ 2 User

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน, ย่านจิมซาจุ่ย - ท่าเรือ Ocean Terminal - ลงทะเบียนขึ้นเรือสำราญหรู Super Star Virgo - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายบนเรือ - Song Kran Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ - ร่วม Meet&Greet กับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร
เรือเทียบท่าเมืองมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์ - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Praty On Cruise ปาร์ตี้สุดมันส์ เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่าเมืองลาวอง, ฟิลิปปินส์ - เดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ร่วม Meet&Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเกาสง - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ชมการแสดงบนเรือทุกค่ำคืน
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
46
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAP4-HX-VIRGO-HKG6D(A)(-5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

44,999 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 49,000 บาท
44,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ทริปในฝัน ล่องเรือสำราญ Super Star Virgo พักห้องแบบมีหน้าต่าง เส้นทาง ฮ่องกง - ฟิลิปปินส์ - ไต้หวัน : Meet & Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - เมืองมะนิลา - เมืองลาวอง - เมืองเกาสง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / พิเศษ! แถมฟรี Wifi บนเรือ Cabin ละ 2 User

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน, ย่านจิมซาจุ่ย - ท่าเรือ Ocean Terminal - ลงทะเบียนขึ้นเรือสำราญหรู Super Star Virgo - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายบนเรือ - Song Kran Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ - ร่วม Meet&Greet กับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร
เรือเทียบท่าเมืองมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์ - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Praty On Cruise ปาร์ตี้สุดมันส์ เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่าเมืองลาวอง, ฟิลิปปินส์ - เดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ร่วม Meet&Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเกาสง - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ชมการแสดงบนเรือทุกค่ำคืน
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
47
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAP4-HX-VIRGO-HKG6D(A)(-6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

44,999 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 49,000 บาท
44,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ :
ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ทริปในฝัน ล่องเรือสำราญ Super Star Virgo พักห้องแบบมีหน้าต่าง เส้นทาง ฮ่องกง - ฟิลิปปินส์ - ไต้หวัน : Meet & Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - เมืองมะนิลา - เมืองลาวอง - เมืองเกาสง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / พิเศษ! แถมฟรี Wifi บนเรือ Cabin ละ 2 User

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน, ย่านจิมซาจุ่ย - ท่าเรือ Ocean Terminal - ลงทะเบียนขึ้นเรือสำราญหรู Super Star Virgo - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายบนเรือ - Song Kran Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ - ร่วม Meet&Greet กับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร
เรือเทียบท่าเมืองมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์ - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Praty On Cruise ปาร์ตี้สุดมันส์ เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่าเมืองลาวอง, ฟิลิปปินส์ - เดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ร่วม Meet&Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเกาสง - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ชมการแสดงบนเรือทุกค่ำคืน
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
48
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAP4-HX-VIRGO-HKG6D(A)(-7)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

44,999 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 49,000 บาท
44,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทริปในฝัน ล่องเรือสำราญ Super Star Virgo พักห้องแบบมีหน้าต่าง เส้นทาง ฮ่องกง - ฟิลิปปินส์ - ไต้หวัน : Meet & Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - เมืองมะนิลา - เมืองลาวอง - เมืองเกาสง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / พิเศษ! แถมฟรี Wifi บนเรือ Cabin ละ 2 User

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน, ย่านจิมซาจุ่ย - ท่าเรือ Ocean Terminal - ลงทะเบียนขึ้นเรือสำราญหรู Super Star Virgo - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายบนเรือ - Song Kran Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ - ร่วม Meet&Greet กับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร
เรือเทียบท่าเมืองมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์ - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Praty On Cruise ปาร์ตี้สุดมันส์ เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่าเมืองลาวอง, ฟิลิปปินส์ - เดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ร่วม Meet&Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเกาสง - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ชมการแสดงบนเรือทุกค่ำคืน
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
49
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAP4-HX-VIRGO-HKG6D(A)(-8)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

44,999 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 49,000 บาท
44,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ทริปในฝัน ล่องเรือสำราญ Super Star Virgo พักห้องแบบมีหน้าต่าง เส้นทาง ฮ่องกง - ฟิลิปปินส์ - ไต้หวัน : Meet & Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - เมืองมะนิลา - เมืองลาวอง - เมืองเกาสง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / พิเศษ! แถมฟรี Wifi บนเรือ Cabin ละ 2 User

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน, ย่านจิมซาจุ่ย - ท่าเรือ Ocean Terminal - ลงทะเบียนขึ้นเรือสำราญหรู Super Star Virgo - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายบนเรือ - Song Kran Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ - ร่วม Meet&Greet กับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร
เรือเทียบท่าเมืองมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์ - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Praty On Cruise ปาร์ตี้สุดมันส์ เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่าเมืองลาวอง, ฟิลิปปินส์ - เดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ร่วม Meet&Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเกาสง - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ชมการแสดงบนเรือทุกค่ำคืน
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
50
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAP4-HX-VIRGO-HKG6D(A)(-9)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

48,999 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 55,000 บาท
48,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ทริปในฝัน ล่องเรือสำราญ Super Star Virgo พักห้องแบบมีระเบียงส่วนตัว เส้นทาง ฮ่องกง - ฟิลิปปินส์ - ไต้หวัน : Meet & Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - เมืองมะนิลา - เมืองลาวอง - เมืองเกาสง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / พิเศษ! แถมฟรี Wifi บนเรือ Cabin ละ 2 User

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน, ย่านจิมซาจุ่ย - ท่าเรือ Ocean Terminal - ลงทะเบียนขึ้นเรือสำราญหรู Super Star Virgo - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายบนเรือ - Song Kran Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ - ร่วม Meet&Greet กับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร
เรือเทียบท่าเมืองมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์ - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Praty On Cruise ปาร์ตี้สุดมันส์ เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่าเมืองลาวอง, ฟิลิปปินส์ - เดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ร่วม Meet&Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเกาสง - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ชมการแสดงบนเรือทุกค่ำคืน
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
51
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAP4-HX-VIRGO-HKG6D(A)(-10)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-16 APR
ราคา/ท่าน :

48,999 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 55,000 บาท
48,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ :
ทัวร์ฟิลิปปินส์ - ทริปในฝัน ล่องเรือสำราญ Super Star Virgo พักห้องแบบมีระเบียงส่วนตัว เส้นทาง ฮ่องกง - ฟิลิปปินส์ - ไต้หวัน : Meet & Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - เมืองมะนิลา - เมืองลาวอง - เมืองเกาสง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / พิเศษ! แถมฟรี Wifi บนเรือ Cabin ละ 2 User

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - วัดแชกงหมิว - Wong Tai Sing Temple - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน, ย่านจิมซาจุ่ย - ท่าเรือ Ocean Terminal - ลงทะเบียนขึ้นเรือสำราญหรู Super Star Virgo - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือล่องน่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายบนเรือ - Song Kran Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ - ร่วม Meet&Greet กับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร
เรือเทียบท่าเมืองมะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์ - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Praty On Cruise ปาร์ตี้สุดมันส์ เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่าเมืองลาวอง, ฟิลิปปินส์ - เดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ร่วม Meet&Greet ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - Praty On Cruise เล่นน้ำสงกรานต์ ฉีดน้ำบนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองเกาสง - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมชมเมืองได้จากเจ้าหน้าที่เรือ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - ชมการแสดงบนเรือทุกค่ำคืน
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฮ่องกง - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 51
จากทั้งหมด 499 รายการ
Next Last
เลือกดูทัวร์ในหมวดโปรโมชั่นอื่น :
หมายเหตุ:-
    อีทราเวลเวย์ดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการ ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017
    และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794