Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ทัวร์ช่วงวันสงกรานต์ ! ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวไทย ลาว กัมพูชา พม่า และบางส่วนของประเทศจีน ประเทศไทยกำหนดให้มีวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกๆปี มีการใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์ คลายความร้อนในฤดูร้อน และ วันที่ 14 เมษายน ยังเป็นวันครอบครัว และวันที่ 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุ ที่ประเพณีไทย ผู้น้อยจะรดน้ำดำหัว อวยพร และขอพรจากผู้ใหญ่ และมีการสาดน้ำคลายความร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ทางเราจึงจัดทำรายการทัวร์ที่เดินทางในช่วงวันหยุดสงกรานต์ รวบรวมไว้ในหน้านี้ให้แล้วค่ะ

 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 51
จากทั้งหมด 82 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ เทศกาล: ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAZD-TG-BALI541(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 APR 18
ราคา/ท่าน :

39,995 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
39,995 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,995 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวบาหลี - อินโดนีเซีย :
ทัวร์บาหลี - อินโดนีเซีย - บาหลี - บุโรพุทโธ (บินภายใน 2 ขา) : วัดอูลูวาตู - หาดจิมบารัน - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ - ระบำบาหลี - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาห์ลอต - บุโรพุธโธ - วัดพรามนันต์ (มรดกโลก) - วังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - ช้อปปิ้งกฤษณะเซ็นเตอร์ - สวนพระวิศณุ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี - วัดอูลูวาตู - หาดจิมบารัน
วัดเบซากีห์ - วัดเปนาทารัน - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ - ปุราอูลันดานูบาตูร์ - ปุราเตียร์ตาอัมปึล - ปุรากัวกาจาห์ - ระบำบาหลี
วัดเมงวี - ปุราอูลันดานูบราตัน - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู - วิหารทานาห์ลอต
ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร บาหลี - บินภายในสู่ เมืองยอร์คยากาตาร์ - บุโรพุธโธ - วัดพรามนันต์ (มรดกโลก) - วังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - สนามบินยอร์คยากาตาร์ - บินภายในสู่ บาหลี - เข้าที่พัก
ช้อปปิ้งกฤษณะเซ็นเตอร์ - สวนพระวิศณุ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์มหาภารตะ - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ศรีลังกา
ศรีลังกัน แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAZD-UL-SRILANKA541(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : UL-ศรีลังกัน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 APR 18
ราคา/ท่าน :

36,959 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
36,959 บาท(เด็กเสริมเตียง)/36,959 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวศรีลังกา :
ทัวร์ศรีลังกา - : วัดบุปผาราม - ระบำพื้นเมืองศรีลังกา - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ถ้ำดัมบุลล่า - เมืองโปโลนนารุวะ (มรดกโลก) - ยอดเขาสิกิริยา - พระราชวังลอยฟ้า พระราชวังสิกิริยา - แท่นศิลาราชสีห์ - เมืองอนุราธปุระ (มรดกโลก) - พระศรีมหาโพธิ์ - วัดกัลณียา - วิหารกลางน้ำ - วัดคงคาราม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดารานายเก - เมืองเนคอมโบ - เมืองแคนดี้ - วัดบุปผาราม - ระบำพื้นเมืองศรีลังกา
เมืองแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - สวนสมุนไพร เมือง Matale - ถ้ำดัมบุลล่า - เมืองโปโลนนารุวะ (มรดกโลก) - สัตตมหาปราสาท
เมืองสิกิริยา - ยอดเขาสิกิริยา - พระราชวังลอยฟ้า พระราชวังสิกิริยา - แท่นศิลาราชสีห์ - เมืองอนุราธปุระ (มรดกโลก) - วัดอิสุรุมุณิยะ - รูปสลักหินคู่รัก - พระศรีมหาโพธิ์ - เจดีย์รุวันเวลิ - เจดีย์ถูปาราม - เจดีย์เชตวัน - เจดีย์อภัยคีรี
กรุงโคลัมโบ - วัดกัลณียา - วิหารกลางน้ำ - วัดคงคาราม - ศูนย์การค้า Odel - สนามบินดารานายเก
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เนปาล
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAX1-TG-NP-TREKKING13D(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
วันที่เดินทาง :
6-18 APR 18
ราคา/ท่าน :

49,900 บาท!! เหลือเพียง 1 ที่!
50,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - เทรคกิ้ง อันนาเปอร์นะ เบสแคมป์ : Ulleri - กอเรปานี - จุดชมวิว Poonhill - หมู่บ้านทาดาปานี - แม่น้ำหมู่บ้านกรานดุก - นั่งดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ - นั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ - หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - หมู่บ้าน Jhinu Danda - วัดปศุปตินาถ - เจดีย์พุทธนาถ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เข้าที่พักย่านทาเมล
เมืองปาทัน - บินภายในสู่โพคขรา - ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา - เดินเล่นชมเมืองโพคขรา - ซักซ้อมการเดินเทรค
นายาปุล - Checkpoint ที่ Birethenti - เทรคกิ้งไปยัง Ulleri - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 2 Ulleri - กอเรปานี - เดินทางเท้าประมาณ 6 ชั่วโมง - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 3 จุดชมวิว Poonhill- หมู่บ้านทาดาปานี - เดินทางเท้าประมาณ 6 ชั่วโมง - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 4 ข้ามแม่น้ำหมู่บ้านกรานดุก - ชินุวะ - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 5 ดูราลี - ผ่านป่าดึกดำบรรพ์ - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 6 อันนาเปอร์นะ (ABC) - นั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ
เทรคกิ้งวันที่ 7 เก็บภาพอาทิตย์ขึ้นยอดเขาอันนาร์ปูนะ - เทรคกิ้งสู่ Shinuwa - นั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 8 หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - เดินเท้าต่อไปที่ หมู่บ้าน Jhinu Danda - แวะแช่น้ำพุร้อนที่หมู่บ้านฯ - เข้าที่พัก
เทรคกิ้งวันที่ 9 ชินุดันดาไป นายาปูล - โพคขรา - เข้าที่พัก
สนามบินโพคขรา - บินภายในสู่กาฐมัณฑุ - วัดโพธินารถ - ช้อปปิ้งย่านทาเมล
สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เนปาล
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAX1-TG-NP-EVEREST15D(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
วันที่เดินทาง :
6-20 APR 18
ราคา/ท่าน :

61,900 บาท!! เหลือเพียง 10 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
61,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - เทรคกิ้ง ยอดเขาเอเวอเรสต์ เบสแคมป์ : นัมเชบาร์ซาร์ - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung - หมู่บ้าน Tengboche - หมู่บ้าน Debuche - หมู่บ้าน Dingboche - Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เทือกเขาหิมาลัย - โกรักเชป - Everest Base Camp - โกรักเชป - เพอริเช - นามเช บาร์ซาร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กาฐมัณฑุ - เข้าที่พักย่านทาเมล
บินภายในสู่สนามบินลุคลา - เทรคไปยัง Phakding - ผ่านหมู่บ้าน Chheplung, Ghat และ Sano - เข้าที่พัก
นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Zamphute และ Tok Tok - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต Utche Choling Gompa - กม. ข้ามผ่านแม่น้ำ Dudhkoshi - เข้าที่พัก
ปรับสภาพร่างกาย - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung
นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Kyangjuma - เส้นเทรค Tengboche - Thasinga - หมู่บ้าน Tengboche - เข้าที่พัก
หมู่บ้าน Debuche - ผ่านสะพานข้ามลำธาร Imja Khola - ข้ามสันเขาสู่ หมู่บ้าน Dingboche - เข้าที่พัก
ปรับสภาพร่างกายที่ Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เข้าที่พัก
เทือกเขาหิมาลัย - Dusa - Thukla และ Chupki lhara - Khumbu glacier
โลบูเจ - โกรักเชป - Everest Base Camp - พักที่ Gorek shep
ชมวิว Kala Patta - โกรักเชป - เพอริเช
เพอริเช - Tengboche - นามเช บาร์ซาร์
Namche Bazar - สนามบินลุกลา
บินภายในสู่สนามบินกาฐมัณฑุ - ชมเมืองปาทัน - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองกาฐมัณฑุ
กาฐมัณฑุ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TG-SYD-FIJI-VOYAGER13D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 13 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
4-16 APR 18 (Bus 2)
ราคา/ท่าน :

133,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 45,000 บาท
133,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/123,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวออสเตรเลีย :
ทัวร์ออสเตรเลีย - ล่องเรือ Royal Caribbean Voyager of the SEAs! หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ : เก็บภาพ สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ - เมืองลิฟู, ประเทศนิวแคลิโดเนีย - หมู่บ้านมูคาแวง - เข้าชมถ้ำหินปูน - ชมการแสดงล่าหมู และการจับปูมะพร้าว - สวนพฤกษศาสตร์แห่งเกาะลิฟู และไร่วนิลา - เมืองลาโตกา, ประเทศฟิจิ - ดำน้ำ บริเวณเกาะทะเลใต้ - ลงเรือกระจก Semi Submarine - ขึ้นเรือแม่น้ำ Riverboat ชมวิวเกาะซูวา, ประเทศฟิจิ - อิสระเล่นน้ำตก - ชมพิธีกรรม และการแสดงพื้นเมืองชาวฟิจิ - ชมเมืองนูเมอา, ประเทศนิวแคลิโดเนีย - ทะเลสาบนิวแคลิโดเนีย - ดำน้ำ ดูปะการัง และโลกใต้ทะเล - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ / อัตรานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ และรวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย และวีซ่านิวแคลิโดเนียแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเมืองซิดนีย์ - ชมเมืองซิดนีย์ - ถ่ายรูป สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ - ถ่ายรูป ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ - ถ่ายรูปกับ ซิดนีย์ เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิศ - ตามรอยหนังดัง "เดอะเมทริกซ์" ที่ลานน้ำพุบนถนน Pitt - เชคอินขึ้นเรือสำราญ รอยัลแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas - พักผ่อนบนเรือ
อิสระบนเรือสำราญ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport and Activities, Spa and Wellness - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือ
เรือเทียบท่า ลิฟู, ประเทศนิวแคลิโดเนีย - หมู่บ้านมูคาแวง - เข้าชมถ้ำหินปูน - ชมการแสดง การล่าหมู และการจับปูมะพร้าว - ผาโจคิน - สวนพฤกษศาสตร์แห่งเกาะลิฟู และไร่วนิลา - กลับขึ้นเรือสำราญ
อิสระบนเรือสำราญ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport and Activities, Spa and Wellness
เรือเทียบท่า เมืองลาโตกา, ประเทศฟิจิ - ลงเรือคาตามาราน มุ่งหน้าสู่ เกาะทะเลใต้ - อิสระดำน้ำ - ลงเรือกระจก Semi Submarine - เมืองซูวา, ประเทศฟิจิ
เรือเทียบท่าเมืองซูวา, ประเทศฟิจิ - นาอูวา - ขึ้นเรือแม่น้ำ Riverboat ชมวิวเกาะซูวา - อิสระเล่นน้ำตก - หมู่บ้านชาวฟิจิ - ชมพิธีกรรม และการแสดงของชาวพื้นเมืองชาวฟิจิ - กลับขึ้น อิสระพักผ่อน
อิสระบนเรือสำราญ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport and Activities, Spa and Wellness - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองนูเมอา, ประเทศนิวแคลิโดเนีย - ชมเมืองนูเมอา - เก็บภาพ จัตุรัสโคโคนัท, วิหารเซ็นต์โจเซฟ, ไชน่าทาวน์, ตลาดนูเมอา และ Quartier Latin - กลับขึ้นเรือ ทานอาหารเที่ยง - ลงเรือคาตามาราน มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบนิวแคลิโดเนีย - ดำน้ำ ดูปะกรัง และโลกใต้ทะเล - กลับขึ้นเรือ
อิสระบนเรือสำราญ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ
อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่าซิดนีย์, ออสเตรเลีย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ - สนามบินซิดนีย์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TG-SYD-FIJI-VOYAGER13D(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 13 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
4-16 APR 18 (Bus 2)
ราคา/ท่าน :

133,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 45,000 บาท
133,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/123,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ล่องเรือ Royal Caribbean Voyager of the SEAs! หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ : เก็บภาพ สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ - เมืองลิฟู, ประเทศนิวแคลิโดเนีย - หมู่บ้านมูคาแวง - เข้าชมถ้ำหินปูน - ชมการแสดงล่าหมู และการจับปูมะพร้าว - สวนพฤกษศาสตร์แห่งเกาะลิฟู และไร่วนิลา - เมืองลาโตกา, ประเทศฟิจิ - ดำน้ำ บริเวณเกาะทะเลใต้ - ลงเรือกระจก Semi Submarine - ขึ้นเรือแม่น้ำ Riverboat ชมวิวเกาะซูวา, ประเทศฟิจิ - อิสระเล่นน้ำตก - ชมพิธีกรรม และการแสดงพื้นเมืองชาวฟิจิ - ชมเมืองนูเมอา, ประเทศนิวแคลิโดเนีย - ทะเลสาบนิวแคลิโดเนีย - ดำน้ำ ดูปะการัง และโลกใต้ทะเล - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ / อัตรานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ และรวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย และวีซ่านิวแคลิโดเนียแล้ว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเมืองซิดนีย์ - ชมเมืองซิดนีย์ - ถ่ายรูป สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ - ถ่ายรูป ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ - ถ่ายรูปกับ ซิดนีย์ เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิศ - ตามรอยหนังดัง "เดอะเมทริกซ์" ที่ลานน้ำพุบนถนน Pitt - เชคอินขึ้นเรือสำราญ รอยัลแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas - พักผ่อนบนเรือ
อิสระบนเรือสำราญ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport and Activities, Spa and Wellness - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือ
เรือเทียบท่า ลิฟู, ประเทศนิวแคลิโดเนีย - หมู่บ้านมูคาแวง - เข้าชมถ้ำหินปูน - ชมการแสดง การล่าหมู และการจับปูมะพร้าว - ผาโจคิน - สวนพฤกษศาสตร์แห่งเกาะลิฟู และไร่วนิลา - กลับขึ้นเรือสำราญ
อิสระบนเรือสำราญ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport and Activities, Spa and Wellness
เรือเทียบท่า เมืองลาโตกา, ประเทศฟิจิ - ลงเรือคาตามาราน มุ่งหน้าสู่ เกาะทะเลใต้ - อิสระดำน้ำ - ลงเรือกระจก Semi Submarine - เมืองซูวา, ประเทศฟิจิ
เรือเทียบท่าเมืองซูวา, ประเทศฟิจิ - นาอูวา - ขึ้นเรือแม่น้ำ Riverboat ชมวิวเกาะซูวา - อิสระเล่นน้ำตก - หมู่บ้านชาวฟิจิ - ชมพิธีกรรม และการแสดงของชาวพื้นเมืองชาวฟิจิ - กลับขึ้น อิสระพักผ่อน
อิสระบนเรือสำราญ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ อาทิ Public Room, Entertainment, Sport and Activities, Spa and Wellness - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือ
เรือเทียบท่าเมืองนูเมอา, ประเทศนิวแคลิโดเนีย - ชมเมืองนูเมอา - เก็บภาพ จัตุรัสโคโคนัท, วิหารเซ็นต์โจเซฟ, ไชน่าทาวน์, ตลาดนูเมอา และ Quartier Latin - กลับขึ้นเรือ ทานอาหารเที่ยง - ลงเรือคาตามาราน มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบนิวแคลิโดเนีย - ดำน้ำ ดูปะกรัง และโลกใต้ทะเล - กลับขึ้นเรือ
อิสระบนเรือสำราญ เต็มวัน เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนเรือฯ
อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่าซิดนีย์, ออสเตรเลีย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ - สนามบินซิดนีย์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-CX-AUS-GREATBARRIERREEF9D(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11-19 APR 18
ราคา/ท่าน :

119,900 บาท!! เหลือเพียง 23 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
115,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/115,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวออสเตรเลีย :
ทัวร์ออสเตรเลีย - เกรตแบริเออร์รีฟ - เอเยอร์ส ร็อค (บินภายใน 2 ขา) : อุทยานบาร์รอน จอร์จ - น้ำตกเซอร์ไพร์ส (มรดกโลก) - นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมป่าธรรมชาติ - ดำน้ำดูปะการัง บริเวณเกรตแบร์ริเออร์รีฟ (หินปะการัง ยาวที่สุดในโลกฅ, มรดกโลก) - อุทยานแห่งชาติอูลูรู คาตา ทจูทา (มรดกโลก) - เข้าชม พิพิธภัณฑ์อะบอริจิน - ชมพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณแนวเขาอูลูรู - ชมอาทิตย์ขึ้นผ่านเอเยอร์สร็อค - เข้าชม พิพิธภัณฑ์ทางประวิติศาสตร์ทางการแพทย์ - ชมนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป - ชิมไวน์ - เมืองเมลเบิร์น - สวนฟิซรอย - เส้นทางสายเกรทโอเชี่ยนโรดส์ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าออสเตรเลีย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก, ฮ่องกง
สนามบิน เมืองแคนส์, ออสเตรเลีย - เมืองแคนส์ - อุทยานบาร์รอน จอร์จ - ถ่ายรูปน้ำตกบาร์รอน - อ่างเก็บน้ำคอปเปอร์โลด - น้ำตกเซอร์ไพร์ส (มรดกโลก) - นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมป่าธรรมชาติ - เมืองแคนส์
นั่งเรือสู่ เกรตแบร์ริเออร์รีฟ - ดำน้ำดูปะการัง บริเวณเกรตแบร์ริเออร์รีฟ (หินปะการัง ยาวที่สุดในโลกฅ, มรดกโลก)
สนามบินเมืองแคนส์ - บินภายในสู่ สนามบินเอเยอร์สร็อค - อุทยานแห่งชาติอูลูรู คาตา ทจูทา (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับหินอูลูรู - เข้าชม พิพิธภัณฑ์อะบอริจิน - ชมพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณแนวเขาอูลูรู
ชมอาทิตย์ขึ้นผ่านเอเยอร์สร็อค - เมืองอลิซสปริงส์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางประวิติศาสตร์ทางการแพทย์
สนามบินอลิซสปริงส์ - บินภายในสู่ สนามบินเมลเบิร์น - ชมนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป
ไร่องุ่น Rochford Wines - ชิมไวน์ - เมืองเมลเบิร์น - ย่านจตุรัสเฟดเดอเรชั่น สแควร์ - สวนฟิซรอย - บ้านกัปตันคุ๊ก - ถ่ายรูป โบสถ์เซนต์แพทริค - ตลาดควีนวิคตอเรีย
เส้นทางสายเกรทโอเชี่ยนโรดส์ - สนามบิน เมลเบิร์น
เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-SQ-GRAND-NZ10D(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
10-19 APR 18
ราคา/ท่าน :

119,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
116,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/116,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - แกรนด์ เกาะเหนือ - เกาะใต้ : ถ่ายรูป มหาวิหารไคร้สท์เชิร์ช - ชมวิวยอดเขาแคชเมียร์ - เข้าชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ - นั่งรถไฟทรานส์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ผ่านชมภูเขา, น้ำตก - ฟ็อกซ์ กลาเซียร์ - ทะเลสาบวานากา - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวยอดเขาโคโรเน็ท - ล่องเรือ ชมมิลฟอร์ดซาวน์ (มรดกโลก) - ขึ้นชมหอคอยสกาย ทาวเวอร์ - ชมสะพานฮาร์เบอร์ - ถ้ำหนอนเรืองแสง เมืองไวโตโม - หมู่บ้านฮอบบิท - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - น้ำตกฮูก้า - ชมเมืองเนเปียร์ / เมนูพิเศษ กุ้งมังกร และหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ (รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางงี, สิงคโปร์
สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - ถ่ายรูป มหาวิหารไคร้สท์เชิร์ช - ชมวิวยอดเขาแคชเมียร์ - เข้าชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ - สวนพฤษศาสตร์
นั่งรถไฟทรานส์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ผ่านชมภูเขา, น้ำตก - เมืองโฮกิติกะ - ฟ็อกซ์ กลาเซียร์
ถ่ายรูป จุดชมวิวฟอกซ์ กลาเซียร์ - ทะเลสาบวานากา - เมืองแอร์โร่ทาวน์ - ถ่ายรูป สะพานคาวารัว - เมืองควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวยอดเขาโคโรเน็ท
ล่องเรือ ชมมิลฟอร์ดซาวน์ (มรดกโลก) - เข้าที่พัก
สนามบินควีนส์ทาวน์ - บินภายในสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ - ขึ้นชมหอคอยสกาย ทาวเวอร์ - ชมสะพานฮาร์เบอร์ - ช้อปปิ้งย่าน Queen street
เมืองไวโตโม - ถ้ำหนอนเรืองแสง - เมืองมาทามาทา - หมู่บ้านฮอบบิท - เมืองโรโตรัว
เรนโบว์สปริง - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - เมืองเทาโป - ถ่ายรูปกับทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า - แวะถ่ายรูป Wairakei Geothermal Power - เมืองเนเปียร์
ชมเมืองเนเปียร์ - ถ่ายรูปกับอาคาร Public Trust Office - เมืองปาล์มเมอร์สตัน นอร์ท - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์รักบี้ - จตุรัสกลางเมือง - เมืองเวลลิงตัน - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเทปาปา - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - สนามบินเวลลิงตัน - เดินทางกลับ
สนามบินชางงี, สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์นิวซีแลนด์
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-SQ-GRAND-NZ10D(-4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
12-21 APR 18
ราคา/ท่าน :

119,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
116,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/116,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ :
ทัวร์นิวซีแลนด์ - แกรนด์ เกาะเหนือ - เกาะใต้ : ถ่ายรูป มหาวิหารไคร้สท์เชิร์ช - ชมวิวยอดเขาแคชเมียร์ - เข้าชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ - นั่งรถไฟทรานส์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ผ่านชมภูเขา, น้ำตก - ฟ็อกซ์ กลาเซียร์ - ทะเลสาบวานากา - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวยอดเขาโคโรเน็ท - ล่องเรือ ชมมิลฟอร์ดซาวน์ (มรดกโลก) - ขึ้นชมหอคอยสกาย ทาวเวอร์ - ชมสะพานฮาร์เบอร์ - ถ้ำหนอนเรืองแสง เมืองไวโตโม - หมู่บ้านฮอบบิท - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - น้ำตกฮูก้า - ชมเมืองเนเปียร์ / เมนูพิเศษ กุ้งมังกร และหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ (รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางงี, สิงคโปร์
สนามบินไคร้สท์เชิร์ช - ถ่ายรูป มหาวิหารไคร้สท์เชิร์ช - ชมวิวยอดเขาแคชเมียร์ - เข้าชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ - สวนพฤษศาสตร์
นั่งรถไฟทรานส์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ผ่านชมภูเขา, น้ำตก - เมืองโฮกิติกะ - ฟ็อกซ์ กลาเซียร์
ถ่ายรูป จุดชมวิวฟอกซ์ กลาเซียร์ - ทะเลสาบวานากา - เมืองแอร์โร่ทาวน์ - ถ่ายรูป สะพานคาวารัว - เมืองควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวยอดเขาโคโรเน็ท
ล่องเรือ ชมมิลฟอร์ดซาวน์ (มรดกโลก) - เข้าที่พัก
สนามบินควีนส์ทาวน์ - บินภายในสู่ เมืองอ๊อคแลนด์ - ขึ้นชมหอคอยสกาย ทาวเวอร์ - ชมสะพานฮาร์เบอร์ - ช้อปปิ้งย่าน Queen street
เมืองไวโตโม - ถ้ำหนอนเรืองแสง - เมืองมาทามาทา - หมู่บ้านฮอบบิท - เมืองโรโตรัว
เรนโบว์สปริง - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - เมืองเทาโป - ถ่ายรูปกับทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า - แวะถ่ายรูป Wairakei Geothermal Power - เมืองเนเปียร์
ชมเมืองเนเปียร์ - ถ่ายรูปกับอาคาร Public Trust Office - เมืองปาล์มเมอร์สตัน นอร์ท - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์รักบี้ - จตุรัสกลางเมือง - เมืองเวลลิงตัน - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเทปาปา - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - สนามบินเวลลิงตัน - เดินทางกลับ
สนามบินชางงี, สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ฟินน์แอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA75-AY-FI-ICE45-11APR(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 APR 18
ราคา/ท่าน :

133,000 บาท!! เหลือเพียง 30 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,500 บาท
120,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/107,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - Adventure (Icebreaker) ฟินแลนด์ - เอสโทเนีย : หมู่บ้านอิกลูแคสสลอตทาเน่น - ขับสุนัขลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) - ชมกวางเรนเดียร์ - ขับขี่ Snow Mobile ตะลุยทุ่งน้ำแข็ง - ขึ้นเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker - ชมประติมากรรมแกะสลักน้ำแข็ง Snow Castle - นั่งรถเลื่อน กวางเรนเดียร์ - ชมหมู่บ้านซานต้า - ชมเขตโอลด์ทาวน์ เมืองทาลลินน์ - เมืองเก่าทูมเปีย - ย่านถนนคนเดิน Viru Gate - ตลาดนัดริมทะเล - เขตเมืองเก่า เมืองปอร์โว / รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / พิเศษ เข้าพักที่ หมู่บ้านเรือนกระจก นอนดูดาว และแสงเหนือ 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ - แวะเปลี่ยนเครื่องบิน สู่เมืองอิวาโล่ - หมู่บ้านอิกลูแคสสลอตทาเน่น - เข้าพักที่ หมู่บ้านเรือนกระจก นอนดูดาว และแสงเหนือ
ขับสุนัขลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) - ชมกวางเรนเดียร์ - นั่งเลื่อนหิมะ - เมืองเคมิ - เข้าที่พัก
ขับขี่ Snow Mobile ตะลุยทุ่งน้ำแข็ง - กระท่อมชาวแลปป์ Kotavillage - จิบน้ำชาสูตรพิเศษ Teepee Kota - ขึ้นเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker - ว่ายน้ำทะเล Ice Swimming โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit บนน้ำแข็ง ลบกว่า 20 องศา
ชมประติมากรรมแกะสลักน้ำแข็ง Snow Castle - เมืองโรวาเนียมิ - นั่งรถเลื่อน กวางเรนเดียร์ - ชมหมู่บ้านซานต้า - สนามบินเมืองโรวาเนียมิ - บินภายในสู่ กรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
ล่องเรือ Tallink Silja High Speed Cruise สู่เมืองทาลลินน์ (ประเทศเอสโทเนีย) - ชมเขตโอลด์ทาวน์ เมืองทาลลินน์ - เมืองเก่าทูมเปีย - รัฐสภาแห่งเอสโทเนีย The Palace of Toompea - โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ - ถ่ายรูป Dome Church - ย่านถนนคนเดิน Viru Gate - ล่องเรือ High Speed Cruise สู่ กรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
เมืองเฮลซิงกิ - ตลาดนัดริมทะเล - โบสถ์ Rock Church - จัตุรัสรัฐสภา - ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า
เมืองปอร์โว - เขตเมืองเก่า - เมืองเฮลซิงกิ - สนามบินกรุงเฮลซิงกิ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TG-FR-ALSACE-CH8D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-19 APR18
ราคา/ท่าน :

79,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - อัลซาส - ป่าดำ - สวิส (จุงเฟรา) : จตุรัสทรอคาเดโร - ล่องเรือบาโตปารีเชียง - เข้าชมพระราชวังโต - เข้าชมมหาวิหารแร็งส์ (มรดกโลก) - เข้าชมมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เมืองน็องซี (มรดกโลก) - ย่านตัวเมืองเก่า กอลมาร์ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ - ศูนย์การผลิตนาฬิกาคุ๊กคู - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - ยอดเขาจุงเฟรา (มรดกโลก) - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่า มาร์กาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาลส์เดอโกว์ ฝรั่งเศส - แวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ล่องเรือบาโตปารีเชียง - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet - เมืองปารีส - ช้อปิ้งย่านถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
เมืองแร็งส์ - เข้าชมพระราชวังโต - เข้าชมมหาวิหารแร็งส์ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ - เมืองแม็ส - ถ่ายรูปปราสาทสะพาน - เข้าชมมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เพลซ ดาร์ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาคารมิวสิคบอกซ์
เมืองน็องซี (มรดกโลก) - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสหน้าพระราชวังสตานิลาส - เมืองสตารสบูร์ก - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองไฟร์บวร์ก
เมืองทิทิเซ่ - ล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ - ศูนย์การผลิตนาฬิกาคุ๊กคู - เมืองซอฟฮาวเซ่นฝั่งเยอรมัน - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - ชมรูปแกะสลักสิงโตร้องไห้ - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา (มรดกโลก) - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่า มาร์กาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - ถ่ายรูปโบสถ์ Munster - เมืองซูริค
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : AJ6-TG-FR-LOMBARDY-APR(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
9-18 / 11-20 APR 18
ราคา/ท่าน :

93,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ลัวร์ - ไรน์ - ลอมบาร์ดี : เข้าชมพระราชวังฟงแตนโบล - จตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล - เข้าชมพระราชวังช็องบอร์ - มหาวิหารบูร์ช - เข้าชมอารามสงฆ์นัวแลค - อนุสาวรีย์เวอร์ซินเกโทริก - มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ (มรดกโลก) - จัตุรัสชอง ชัวเรส - เมืองลียง - ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาล็องส์ - สวน Jadin de Ville - เข้าชมปราสาทช็องเบรี - เข้าชมพระราชวังสตูปินยิ - ถ่ายรูปจัตุรัสซานคาร์โล - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งกัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาลส์เดอโกว์ กรุงปารีส ฝรั่งเศส - เข้าชมพระราชวังฟงแตนโบล - ถ่ายรูปภายนอกพิพิธภัณฑ์แห่งราชกิจจานุเบกษา - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet - ย่านถนนแฟชั่น ชองป์ส เอลิเซ่ส์
จตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล - เมืองออร์เลอ็องส์ - เข้าชมพระราชวังช็องบอร์ - เมืองบูร์ช
ชมมหาวิหารบูร์ช - ถ่ายรูปบ้านครึ่งไม้ - ฌาคส์ เคอ พาเลซ - เมืองบรูเย่ อลิฌองป์ - เข้าชมอารามสงฆ์นัวแลค - เมืองแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ - จัตุรัสโฌด - อนุสาวรีย์เวอร์ซินเกโทริก - แวะถ่ายรูปอาคารที่ว่าการอำเภอปุย เดอ โดม - มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ (มรดกโลก)
เมืองแซ็ง เอเตียน - จัตุรัสชอง ชัวเรส - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - เมืองลียง - เพลซ เดอ เตอรัว - ถ่ายรูปอาคารศาลากลางเมืองลียง - ถ่ายรูปกับโรงละครโอเปร่า - โบสถ์แซง นิเช่ - ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น
เมืองวาล็องส์ - ฌองป์ เดอ มาร์ส - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาล็องส์ - เมืองเกรอน็อบ - สวน Jadin de Ville
เมืองช็องเบรี - เข้าชมปราสาทช็องเบรี - ถ่ายรูปกับลานน้ำพุช้าง - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งช็องเบรี - เมืองนีเชลิโน - เข้าชมพระราชวังสตูปินยิ - ตูริน
ถ่ายรูปจัตุรัสซานคาร์โล - เมืองมิลาน - ถ่ายรูปปราสาทซฟอเซสโก้ - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งกัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล
แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ ซาน แอมโบรจิโอ - สนามบินมิลาน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : AJ6-TG-FR-LOMBARDY-APR(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
9-18 / 11-20 APR 18
ราคา/ท่าน :

93,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ลัวร์ - ไรน์ - ลอมบาร์ดี : เข้าชมพระราชวังฟงแตนโบล - จตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล - เข้าชมพระราชวังช็องบอร์ - มหาวิหารบูร์ช - เข้าชมอารามสงฆ์นัวแลค - อนุสาวรีย์เวอร์ซินเกโทริก - มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ (มรดกโลก) - จัตุรัสชอง ชัวเรส - เมืองลียง - ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาล็องส์ - สวน Jadin de Ville - เข้าชมปราสาทช็องเบรี - เข้าชมพระราชวังสตูปินยิ - ถ่ายรูปจัตุรัสซานคาร์โล - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งกัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาลส์เดอโกว์ กรุงปารีส ฝรั่งเศส - เข้าชมพระราชวังฟงแตนโบล - ถ่ายรูปภายนอกพิพิธภัณฑ์แห่งราชกิจจานุเบกษา - ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet - ย่านถนนแฟชั่น ชองป์ส เอลิเซ่ส์
จตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล - เมืองออร์เลอ็องส์ - เข้าชมพระราชวังช็องบอร์ - เมืองบูร์ช
ชมมหาวิหารบูร์ช - ถ่ายรูปบ้านครึ่งไม้ - ฌาคส์ เคอ พาเลซ - เมืองบรูเย่ อลิฌองป์ - เข้าชมอารามสงฆ์นัวแลค - เมืองแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ - จัตุรัสโฌด - อนุสาวรีย์เวอร์ซินเกโทริก - แวะถ่ายรูปอาคารที่ว่าการอำเภอปุย เดอ โดม - มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแกลร์ม็งต์ แฟร์รองด์ (มรดกโลก)
เมืองแซ็ง เอเตียน - จัตุรัสชอง ชัวเรส - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - เมืองลียง - เพลซ เดอ เตอรัว - ถ่ายรูปอาคารศาลากลางเมืองลียง - ถ่ายรูปกับโรงละครโอเปร่า - โบสถ์แซง นิเช่ - ชมมหาวิหารเซนต์จอห์น
เมืองวาล็องส์ - ฌองป์ เดอ มาร์ส - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งวาล็องส์ - เมืองเกรอน็อบ - สวน Jadin de Ville
เมืองช็องเบรี - เข้าชมปราสาทช็องเบรี - ถ่ายรูปกับลานน้ำพุช้าง - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งช็องเบรี - เมืองนีเชลิโน - เข้าชมพระราชวังสตูปินยิ - ตูริน
ถ่ายรูปจัตุรัสซานคาร์โล - เมืองมิลาน - ถ่ายรูปปราสาทซฟอเซสโก้ - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ช้อปปิ้งกัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล
แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ ซาน แอมโบรจิโอ - สนามบินมิลาน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
การบินไทย

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TG-GRAND-EAST-EUR10D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
13-22 APR 18
ราคา/ท่าน :

79,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
77,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/77,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวาเกีย - ฮังการี (บินตรงสู่ มิวนิค) : จตุรัสมาเรียนพลัส - เมืองฮอล์สตรัท (มรดกโลก) - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาจุดชมวิวเมืองมรดกโลก ฮอลสตรัทสกายวอล์ก - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวี วารี - เข้าชม ปราสาทแห่งกรุงปราก - สะพานชาร์ล - ถ่ายรูปมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์แอนด์ปอลล์ - เข้าชมปราสาทวาลติเซ - ถ่ายรูปปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - สำนักสงฆ์พานโนฮัลมา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ถ่ายรูปกับโบสถ์แมทธิอัส - เข้าชมป้อมชาวประมงบาสเตียน - ช้อปปิ้ง The Designer Outlet Parndorf - เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังเบลเดแวร์ (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปทุกอย่างแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - จตุรัสมาเรียนพลัส - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - แวะชมบ้านโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง
เมืองฮอล์สตรัท (มรดกโลก) - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาจุดชมวิวเมืองมรดกโลก ฮอลสตรัทสกายวอล์ก - เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ
เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองปราก - เข้าชม ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจตุรัสและตัวเมืองเก่า
เมืองเบอร์โน - ถ่ายรูปมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์แอนด์ปอลล์ - เข้าชมปราสาทวาลติเซ - เมืองบราติสลาวา - ถ่ายรูปปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา
เมืองเจอร์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์เบเนดิกไทน์ - สำนักสงฆ์พานโนฮัลมา - นครบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภาฮังการี - ถ่ายรูปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ - ถ่ายรูปกับโบสถ์แมทธิอัส - เข้าชมป้อมชาวประมงบาสเตียน
ช้อปปิ้ง The Designer Outlet Parndorf - กรุงเวียนนา - ถ่ายรูปโบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - ถ่ายรูปอาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปพระราชวังฮอฟบวร์ก - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเน่อร์
เมืองเมลค์ - มหาวิหารเมลค์ - กรุงเวียนนา - เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์
ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังเบลเดแวร์ - สนามบินเวียนนา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TG/OS-การบินไทย/ออสเตรียนแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TGxOS-BAVARIA8D(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/OS-การบินไทย/ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
8-15 APR 18 (บิน TG)
ราคา/ท่าน :

72,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เส้นทางโรแมนติกแห่งยุโรป บาวาเรีย - ทิโรล - สวิส : เข้าชมมหาวิหารเมลค์ - ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่า Postlingberg Church - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - เมืองฮอล์สตรัท - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - น้ำตกคริมเมิล - - ชมโกลเด้นรูฟ - สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปปราสาทฟริดริชซาเฟิน - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟบวร์ก - เมืองเมลค์ - เข้าชมมหาวิหารเมลค์ - ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ - เมืองลินซ์
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่า Postlingberg Church - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
เมืองเซลแอมซี - เมืองคาปรุน - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - น้ำตกคริมเมิล - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - เมืองมิวนิค - จัตุรัสคาลส์พลัตซ์ - ประตูคาลส์ทอร์ - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์
เมืองเคมเท่น - ถ่ายรูปวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปปราสาทฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - สนามบินซูริค (หากบิน OS จาก สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเวียนนา)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TG/OS-การบินไทย/ออสเตรียนแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TGxOS-BAVARIA8D(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/OS-การบินไทย/ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-16 APR 18 (บิน OS)
ราคา/ท่าน :

72,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เส้นทางโรแมนติกแห่งยุโรป บาวาเรีย - ทิโรล - สวิส : เข้าชมมหาวิหารเมลค์ - ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่า Postlingberg Church - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - เมืองฮอล์สตรัท - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - น้ำตกคริมเมิล - - ชมโกลเด้นรูฟ - สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปปราสาทฟริดริชซาเฟิน - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟบวร์ก - เมืองเมลค์ - เข้าชมมหาวิหารเมลค์ - ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ - เมืองลินซ์
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่า Postlingberg Church - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
เมืองเซลแอมซี - เมืองคาปรุน - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - น้ำตกคริมเมิล - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - เมืองมิวนิค - จัตุรัสคาลส์พลัตซ์ - ประตูคาลส์ทอร์ - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์
เมืองเคมเท่น - ถ่ายรูปวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปปราสาทฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - สนามบินซูริค (หากบิน OS จาก สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเวียนนา)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TG/OS-การบินไทย/ออสเตรียนแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TGxOS-BAVARIA8D(-4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/OS-การบินไทย/ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 APR 18 (บิน OS)
ราคา/ท่าน :

72,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เส้นทางโรแมนติกแห่งยุโรป บาวาเรีย - ทิโรล - สวิส : เข้าชมมหาวิหารเมลค์ - ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่า Postlingberg Church - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - เมืองฮอล์สตรัท - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - น้ำตกคริมเมิล - - ชมโกลเด้นรูฟ - สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปปราสาทฟริดริชซาเฟิน - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟบวร์ก - เมืองเมลค์ - เข้าชมมหาวิหารเมลค์ - ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ - เมืองลินซ์
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่า Postlingberg Church - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง
เมืองเซลแอมซี - เมืองคาปรุน - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - น้ำตกคริมเมิล - เมืองอินซ์บรูค - ชมโกลเด้นรูฟ
สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - เมืองมิวนิค - จัตุรัสคาลส์พลัตซ์ - ประตูคาลส์ทอร์ - จัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์
เมืองเคมเท่น - ถ่ายรูปวิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปปราสาทฟริดริชซาเฟิน - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - สนามบินซูริค (หากบิน OS จาก สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเวียนนา)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ออสเตรียนแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-OS-AT-CH8D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-16 APR 18
ราคา/ท่าน :

79,900 บาท!! เหลือเพียง 21 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ออสเตรีย - สวิส (ขึ้น 2 เขา) : ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาปิสแนร์ - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe - โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - ถ่ายรูป พระราชวังฮอฟบวร์ก - The Designer Outlet Parndorf - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - หลังคาทองคำ - สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - เซนต์มอริทซ์เลค - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเวียนนา - เข้าชมโบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟบวร์ก - The Designer Outlet Parndorf - ถนนคาร์ทเน่อร์
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
ถ่ายรูป สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองอินซ์บรูค - หลังคาทองคำ - สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - เมืองดาโวส
เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ - เซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาปิสแนร์ - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูป สะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - โบสถ์ Munster - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ออสเตรียนแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-OS-AT-CH8D(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 APR 18
ราคา/ท่าน :

79,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
75,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/75,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ออสเตรีย - สวิส (ขึ้น 2 เขา) : ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาปิสแนร์ - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe - โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - ถ่ายรูป พระราชวังฮอฟบวร์ก - The Designer Outlet Parndorf - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - หลังคาทองคำ - สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - เซนต์มอริทซ์เลค - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเพล - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเวียนนา - เข้าชมโบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟบวร์ก - The Designer Outlet Parndorf - ถนนคาร์ทเน่อร์
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
ถ่ายรูป สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองอินซ์บรูค - หลังคาทองคำ - สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด - เมืองดาโวส
เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ - เซนต์มอริทซ์เลค - จตุรัสพลาซาดาสโกวล่า - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาปิสแนร์ - เมืองอินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูป สะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - โบสถ์ Munster - เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-MSC-MERAVIGLIA-MXP(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
7-16 APR 18
ราคา/ท่าน :

89,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย พักห้องไม่มีหน้าต่าง Inside 7 คืน : มิลาน - ปาเวีย - เจนัว - โรม - ปาแลร์โม (ซิซิลี) - วัลเลตตา (มอลต้า) - เมดิน่า - บาร์เซโลนา - ซาลง เดอโพรวองซ์ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรกี - เมืองปาเวีย - มหาวิหารแห่งปาเวีย - เมืองเจนัว - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - เชคอินขึ้นเรือสำราญ MSC Meraviglia - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า ชิวิคตาเวคเคีย, อิตาลี - กรุงโรม - เข้าชม พิพิธภัณฑ์โดเรียพามพิลิช - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า เมืองปาร์แลโม่ - เกาะซิซิลี, อิตาลี - เข้าชม Monreale Duomo - ถ่ายรูป Palazzo dei Normanni - ถ่ายรูปโบสถ์ Cappella Palatina - น้ำพุ Fontana della Vergogna - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า เมืองวัลเลตตา, มอลต้า - เมืองเมดิน่า - ถ่ายรูปวิหารเซนต์ปอล - แวะถ่ายรูปพระราชวัง Palazzo Santa Sofia - อ่าว Grand Harbor - สวนบารัคคา - อาคาร Auberge De Castille - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, สปาฯ)
เรือเทียบท่า บาร์เซโลนา, สเปน - สวนสาธารณะกูเอล - ปาฏิมากรรม มังกรโมเสก - ถ่ายรูป มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ถนนลารัมบลา - ช้อปปิ้ง Passeig de gracia - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า มาร์กเซย์, ฝรั่งเศส - เมืองเก่าซาลง เดอ โพรวองซ์ - ถ่ายรูปป้อมปราการ Chateau de l'Emperi - เข้าชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด - กลับขึ้นเรือสำราญ - ร่วมงาน Gala Dinner
อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า เจนัว, อิตาลี - Serravalle Shopping Outlet - ถ่ายรูป มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - สนามบินมิลาน - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-MSC-MERAVIGLIA-MXP(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
7-16 APR 18
ราคา/ท่าน :

89,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย พักห้องไม่มีหน้าต่าง Inside 7 คืน : มิลาน - ปาเวีย - เจนัว - โรม - ปาแลร์โม (ซิซิลี) - วัลเลตตา (มอลต้า) - เมดิน่า - บาร์เซโลนา - ซาลง เดอโพรวองซ์ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรกี - เมืองปาเวีย - มหาวิหารแห่งปาเวีย - เมืองเจนัว - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - เชคอินขึ้นเรือสำราญ MSC Meraviglia - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า ชิวิคตาเวคเคีย, อิตาลี - กรุงโรม - เข้าชม พิพิธภัณฑ์โดเรียพามพิลิช - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า เมืองปาร์แลโม่ - เกาะซิซิลี, อิตาลี - เข้าชม Monreale Duomo - ถ่ายรูป Palazzo dei Normanni - ถ่ายรูปโบสถ์ Cappella Palatina - น้ำพุ Fontana della Vergogna - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า เมืองวัลเลตตา, มอลต้า - เมืองเมดิน่า - ถ่ายรูปวิหารเซนต์ปอล - แวะถ่ายรูปพระราชวัง Palazzo Santa Sofia - อ่าว Grand Harbor - สวนบารัคคา - อาคาร Auberge De Castille - กลับขึ้นเรือสำราญ อิสระพักผ่อน
อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอดวัน สนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ, สปาฯ)
เรือเทียบท่า บาร์เซโลนา, สเปน - สวนสาธารณะกูเอล - ปาฏิมากรรม มังกรโมเสก - ถ่ายรูป มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ - ถนนลารัมบลา - ช้อปปิ้ง Passeig de gracia - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า มาร์กเซย์, ฝรั่งเศส - เมืองเก่าซาลง เดอ โพรวองซ์ - ถ่ายรูปป้อมปราการ Chateau de l'Emperi - เข้าชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด - กลับขึ้นเรือสำราญ - ร่วมงาน Gala Dinner
อำลาเรือสำราญ จอดเทียบท่า เจนัว, อิตาลี - Serravalle Shopping Outlet - ถ่ายรูป มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - สนามบินมิลาน - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล, ตุรกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-MSC-MUSICA10D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
7-16 APR 18
ราคา/ท่าน :

89,900 บาท!! เหลือเพียง 21 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ล่องเรือสำราญ MSC Musica ทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก : เวนิส - บรินดิซี่, อิตาลี - คาทาโคลอน - ซานโตรินี่ - เอเธนส์ - คอร์ฟู, กรีซ - กอเตอร์, มอนเตเนโกร - เวนิส / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ นครอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - เชคอินขึ้นเรือ MSC Musica - อิสระพักผ่อนบนเรือ
พักผ่อนบนเรือสำราญครึ่งวัน - เรือเทียบท่า เมืองบรินดิซี่, อิตาลี - เมืองออสตูนี่ - ย่านเมืองเก่าออสตูนี่ - จัตุรัสออสตูนี่ - โบสถ์เซนต์ วิโต มาร์ตีร์ - มหาวิหารแห่งออสตูนี่ - ถ่ายรูปกับวิลลาโนวา ออสตูนี่ - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
พักผ่อนบนเรือสำราญครึ่งวัน - เรือเทียบท่า คาทาโคลอน - เมืองโอลิมเปีย - วิหารโอลิมเปียนเซอุส - พิพิธภัณฑ์โบราณคดี - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่า ซานโตรินี่ - ลงเรือเทนเดอร์โบท ชมรอบเกาะ - หมู่บ้านเอีย - เมืองฟิร่า - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่า พีราอุส - อะโครโปลิส - วิหารพาร์เธนอน - ถ่ายรูปสถานกีฬาโอลิมปิค - จัตุรัสซินตั๊กม่า - ย่านเมืองเก่าพลาก้า - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
พักผ่อนบนเรือสำราญครึ่งวัน - เรือเทียบท่าคอร์ฟู - โบสถ์ Vlacheraina monastery - เมืองเก่าคอร์ฟู (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับป้อม Palaio Frourio - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่า กอเตอร์ - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าเวนิส - เวนิสช้อปปิ้งเอาท์เลต - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บินเข้าเวนิส - บินออกเวนิส / พักบนเรือสำราญ MSC Musica 7 คืน /ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์กรีซ
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-MSC-MUSICA10D(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
7-16 APR 18
ราคา/ท่าน :

89,900 บาท!! เหลือเพียง 21 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวกรีซ :
ทัวร์กรีซ - ล่องเรือสำราญ MSC Musica ทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก : เวนิส - บรินดิซี่, อิตาลี - คาทาโคลอน - ซานโตรินี่ - เอเธนส์ - คอร์ฟู, กรีซ - กอเตอร์, มอนเตเนโกร - เวนิส / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ นครอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - เชคอินขึ้นเรือ MSC Musica - อิสระพักผ่อนบนเรือ
พักผ่อนบนเรือสำราญครึ่งวัน - เรือเทียบท่า เมืองบรินดิซี่, อิตาลี - เมืองออสตูนี่ - ย่านเมืองเก่าออสตูนี่ - จัตุรัสออสตูนี่ - โบสถ์เซนต์ วิโต มาร์ตีร์ - มหาวิหารแห่งออสตูนี่ - ถ่ายรูปกับวิลลาโนวา ออสตูนี่ - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
พักผ่อนบนเรือสำราญครึ่งวัน - เรือเทียบท่า คาทาโคลอน - เมืองโอลิมเปีย - วิหารโอลิมเปียนเซอุส - พิพิธภัณฑ์โบราณคดี - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่า ซานโตรินี่ - ลงเรือเทนเดอร์โบท ชมรอบเกาะ - หมู่บ้านเอีย - เมืองฟิร่า - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่า พีราอุส - อะโครโปลิส - วิหารพาร์เธนอน - ถ่ายรูปสถานกีฬาโอลิมปิค - จัตุรัสซินตั๊กม่า - ย่านเมืองเก่าพลาก้า - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
พักผ่อนบนเรือสำราญครึ่งวัน - เรือเทียบท่าคอร์ฟู - โบสถ์ Vlacheraina monastery - เมืองเก่าคอร์ฟู (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับป้อม Palaio Frourio - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่า กอเตอร์ - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าเวนิส - เวนิสช้อปปิ้งเอาท์เลต - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บินเข้าเวนิส - บินออกเวนิส / พักบนเรือสำราญ MSC Musica 7 คืน /ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-MSC-MUSICA10D(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
7-16 APR 18
ราคา/ท่าน :

89,900 บาท!! เหลือเพียง 21 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 30,000 บาท
85,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ล่องเรือสำราญ MSC Musica ทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก : เวนิส - บรินดิซี่, อิตาลี - คาทาโคลอน - ซานโตรินี่ - เอเธนส์ - คอร์ฟู, กรีซ - กอเตอร์, มอนเตเนโกร - เวนิส / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ นครอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์มาร์ค - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - เชคอินขึ้นเรือ MSC Musica - อิสระพักผ่อนบนเรือ
พักผ่อนบนเรือสำราญครึ่งวัน - เรือเทียบท่า เมืองบรินดิซี่, อิตาลี - เมืองออสตูนี่ - ย่านเมืองเก่าออสตูนี่ - จัตุรัสออสตูนี่ - โบสถ์เซนต์ วิโต มาร์ตีร์ - มหาวิหารแห่งออสตูนี่ - ถ่ายรูปกับวิลลาโนวา ออสตูนี่ - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
พักผ่อนบนเรือสำราญครึ่งวัน - เรือเทียบท่า คาทาโคลอน - เมืองโอลิมเปีย - วิหารโอลิมเปียนเซอุส - พิพิธภัณฑ์โบราณคดี - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่า ซานโตรินี่ - ลงเรือเทนเดอร์โบท ชมรอบเกาะ - หมู่บ้านเอีย - เมืองฟิร่า - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่า พีราอุส - อะโครโปลิส - วิหารพาร์เธนอน - ถ่ายรูปสถานกีฬาโอลิมปิค - จัตุรัสซินตั๊กม่า - ย่านเมืองเก่าพลาก้า - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
พักผ่อนบนเรือสำราญครึ่งวัน - เรือเทียบท่าคอร์ฟู - โบสถ์ Vlacheraina monastery - เมืองเก่าคอร์ฟู (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับป้อม Palaio Frourio - กลับขึ้นเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เรือเทียบท่า กอเตอร์ - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - ร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner บนเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าเวนิส - เวนิสช้อปปิ้งเอาท์เลต - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
บินเข้าเวนิส - บินออกเวนิส / พักบนเรือสำราญ MSC Musica 7 คืน /ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
25
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
AF/KLM-แอร์ฟรานซ์/รอยัลดัชแอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK0-AF-BENELUX-KEU8D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AF/KLM-แอร์ฟรานซ์/รอยัลดัชแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
10-17 APR 18
ราคา/ท่าน :

69,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แกรนด์เบเนลักซ์ เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ ฝรั่งเศส - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : มหาวิหารซาเครเกอร์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด - มหาวิหารแร็งส์ (มรดกโลก) - มหาวิหารเซนต์เรมี่ - เข้าชม มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เพลซ ดาร์ แม็ส - อารามนิวมุนสเตอร์ - เพลส เดอ อาร์ม - เข้าชมมหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - เข้าชม มหาวิหารเซนต์ บราโว - เข้าชม The Basilica of the Holy Blood - ถ่ายรูปกับบ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส - แวะถ่ายรูปกับศาลโลก - ล่องเรือกระจก ชมวิถีชีวิตชาวดัชต์ - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชาลส์เดอโกว์, ปารีส - เข้าที่พัก
แวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จตุรัสทรอคาเดโร - มหาวิหารซาเครเกอร์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
เมืองแร็งส์ - มหาวิหารแร็งส์ (มรดกโลก) - มหาวิหารเซนต์เรมี่ - ถ่ายรูปกับประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ - เมืองแม็ส - ถ่ายรูปปราสาทสะพาน Bridge Castle - เข้าชม มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เพลซ ดาร์ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาคารมิวสิคบอกซ์
เมืองลักเซมเบิร์ก - อารามนิวมุนสเตอร์ - เพลส เดอ อาร์ม - ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่งลักเซมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับพระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค - เข้าชมมหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก - เมืองบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - ถ่ายรูปกับแมนเนคิน พิส
เมืองเกนท์ - เข้าชม มหาวิหารเซนต์ บราโว - ถ่ายรูปกับสะพานเซนต์ มิเชล - เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - เข้าชม The Basilica of the Holy Blood
เมืองรอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปกับบ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส - ถ่ายรูปกับสะพานขาวอีราสมูส - สะพานแดงวิลเลมส์บรูก์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - เมืองเดอะเฮก - แวะถ่ายรูปกับศาลโลก - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือกระจก ชมวิถีชีวิตชาวดัชต์ - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี
สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - สนามบินอัมสเตอร์ดัม
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
26
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
AF/KLM-แอร์ฟรานซ์/รอยัลดัชแอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK0-AF-BENELUX-KEU8D(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AF/KLM-แอร์ฟรานซ์/รอยัลดัชแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
12-19 APR 18
ราคา/ท่าน :

69,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/65,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แกรนด์เบเนลักซ์ เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ ฝรั่งเศส - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : มหาวิหารซาเครเกอร์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด - มหาวิหารแร็งส์ (มรดกโลก) - มหาวิหารเซนต์เรมี่ - เข้าชม มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เพลซ ดาร์ แม็ส - อารามนิวมุนสเตอร์ - เพลส เดอ อาร์ม - เข้าชมมหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - เข้าชม มหาวิหารเซนต์ บราโว - เข้าชม The Basilica of the Holy Blood - ถ่ายรูปกับบ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส - แวะถ่ายรูปกับศาลโลก - ล่องเรือกระจก ชมวิถีชีวิตชาวดัชต์ - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชาลส์เดอโกว์, ปารีส - เข้าที่พัก
แวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จตุรัสทรอคาเดโร - มหาวิหารซาเครเกอร์ - พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์
เมืองแร็งส์ - มหาวิหารแร็งส์ (มรดกโลก) - มหาวิหารเซนต์เรมี่ - ถ่ายรูปกับประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ - เมืองแม็ส - ถ่ายรูปปราสาทสะพาน Bridge Castle - เข้าชม มหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส - เพลซ ดาร์ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส - ถ่ายรูปกับอาคารมิวสิคบอกซ์
เมืองลักเซมเบิร์ก - อารามนิวมุนสเตอร์ - เพลส เดอ อาร์ม - ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่งลักเซมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับพระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค - เข้าชมมหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก - เมืองบรัสเซลส์ - ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - ถ่ายรูปกับแมนเนคิน พิส
เมืองเกนท์ - เข้าชม มหาวิหารเซนต์ บราโว - ถ่ายรูปกับสะพานเซนต์ มิเชล - เมืองบรูจส์ - จัตุรัสใจกลางเมือง - เข้าชม The Basilica of the Holy Blood
เมืองรอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปกับบ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส - ถ่ายรูปกับสะพานขาวอีราสมูส - สะพานแดงวิลเลมส์บรูก์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - เมืองเดอะเฮก - แวะถ่ายรูปกับศาลโลก - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือกระจก ชมวิถีชีวิตชาวดัชต์ - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี
สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - สนามบินอัมสเตอร์ดัม
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
27
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ลุฟฮันซ่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-LH-EUR-RHINE-KEU8D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟฮันซ่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-14 APR 18
ราคา/ท่าน :

88,800 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
85,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เทศกาลทิวลิปสวนเคอร์เคนฮอฟ : มหาวิหารโคโลญจน์ - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม - ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น - รวมทิปไกด์ และคนขับรถแล้ว - พักเรือสำราญ DCS Alemannia ห้องแบบมีหน้าต่าง Ocean View 5 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองโคโลญจน์ - เข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ DCS Alemannia - อิสระพักบนเรือ
เก็บภาพตลอดสองริมฝั่ง แม่น้ำไรน์ จากบนเรือ - เรือเทียบท่าเมือง Enkhuizen - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม - เมืองโฮร์น - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า กรุงอัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เมืองเดลฟท์ - เมืองรอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส - ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า อาร์เนม - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับสะพานจอห์น ฟรอท - กลับขึ้นเรือสำราญ
อำลาเรือล่องแม่น้ำ จอดเทียบท่าเมืองโคโลญจน์, เยอรมนี - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
28
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ลุฟฮันซ่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-LH-EUR-RHINE-KEU8D(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟฮันซ่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-14 APR 18
ราคา/ท่าน :

88,800 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
85,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เทศกาลทิวลิปสวนเคอร์เคนฮอฟ : มหาวิหารโคโลญจน์ - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม - ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น - รวมทิปไกด์ และคนขับรถแล้ว - พักเรือสำราญ DCS Alemannia ห้องแบบมีหน้าต่าง Ocean View 5 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองโคโลญจน์ - เข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ DCS Alemannia - อิสระพักบนเรือ
เก็บภาพตลอดสองริมฝั่ง แม่น้ำไรน์ จากบนเรือ - เรือเทียบท่าเมือง Enkhuizen - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม - เมืองโฮร์น - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า กรุงอัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เมืองเดลฟท์ - เมืองรอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส - ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า อาร์เนม - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับสะพานจอห์น ฟรอท - กลับขึ้นเรือสำราญ
อำลาเรือล่องแม่น้ำ จอดเทียบท่าเมืองโคโลญจน์, เยอรมนี - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
29
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
ลุฟฮันซ่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-LH-EUR-RHINE-KEU8D(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟฮันซ่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
7-14 APR 18
ราคา/ท่าน :

88,800 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
85,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เทศกาลทิวลิปสวนเคอร์เคนฮอฟ : มหาวิหารโคโลญจน์ - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม - ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น - รวมทิปไกด์ และคนขับรถแล้ว - พักเรือสำราญ DCS Alemannia ห้องแบบมีหน้าต่าง Ocean View 5 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองโคโลญจน์ - เข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ DCS Alemannia - อิสระพักบนเรือ
เก็บภาพตลอดสองริมฝั่ง แม่น้ำไรน์ จากบนเรือ - เรือเทียบท่าเมือง Enkhuizen - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม - เมืองโฮร์น - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า กรุงอัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เมืองเดลฟท์ - เมืองรอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส - ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า อาร์เนม - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับสะพานจอห์น ฟรอท - กลับขึ้นเรือสำราญ
อำลาเรือล่องแม่น้ำ จอดเทียบท่าเมืองโคโลญจน์, เยอรมนี - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
30
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ลุฟฮันซ่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-LH-EUR-RHINE-KEU8D(-4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟฮันซ่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-19 APR 18
ราคา/ท่าน :

88,800 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
85,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เทศกาลทิวลิปสวนเคอร์เคนฮอฟ : มหาวิหารโคโลญจน์ - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม - ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น - รวมทิปไกด์ และคนขับรถแล้ว - พักเรือสำราญ DCS Alemannia ห้องแบบมีหน้าต่าง Ocean View 5 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองโคโลญจน์ - เข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ DCS Alemannia - อิสระพักบนเรือ
เก็บภาพตลอดสองริมฝั่ง แม่น้ำไรน์ จากบนเรือ - เรือเทียบท่าเมือง Enkhuizen - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม - เมืองโฮร์น - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า กรุงอัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เมืองเดลฟท์ - เมืองรอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส - ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า อาร์เนม - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับสะพานจอห์น ฟรอท - กลับขึ้นเรือสำราญ
อำลาเรือล่องแม่น้ำ จอดเทียบท่าเมืองโคโลญจน์, เยอรมนี - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
31
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ลุฟฮันซ่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-LH-EUR-RHINE-KEU8D(-5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟฮันซ่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-19 APR 18
ราคา/ท่าน :

88,800 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
85,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เทศกาลทิวลิปสวนเคอร์เคนฮอฟ : มหาวิหารโคโลญจน์ - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม - ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น - รวมทิปไกด์ และคนขับรถแล้ว - พักเรือสำราญ DCS Alemannia ห้องแบบมีหน้าต่าง Ocean View 5 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองโคโลญจน์ - เข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ DCS Alemannia - อิสระพักบนเรือ
เก็บภาพตลอดสองริมฝั่ง แม่น้ำไรน์ จากบนเรือ - เรือเทียบท่าเมือง Enkhuizen - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม - เมืองโฮร์น - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า กรุงอัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เมืองเดลฟท์ - เมืองรอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส - ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า อาร์เนม - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับสะพานจอห์น ฟรอท - กลับขึ้นเรือสำราญ
อำลาเรือล่องแม่น้ำ จอดเทียบท่าเมืองโคโลญจน์, เยอรมนี - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
32
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
ลุฟฮันซ่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-LH-EUR-RHINE-KEU8D(-6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟฮันซ่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-19 APR 18
ราคา/ท่าน :

88,800 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท
85,800 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,800 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เทศกาลทิวลิปสวนเคอร์เคนฮอฟ : มหาวิหารโคโลญจน์ - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม - ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น - รวมทิปไกด์ และคนขับรถแล้ว - พักเรือสำราญ DCS Alemannia ห้องแบบมีหน้าต่าง Ocean View 5 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองโคโลญจน์ - เข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ - เชคอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ DCS Alemannia - อิสระพักบนเรือ
เก็บภาพตลอดสองริมฝั่ง แม่น้ำไรน์ จากบนเรือ - เรือเทียบท่าเมือง Enkhuizen - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - ถ่ายรูปกับกังหันลม - เมืองโฮร์น - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เรือเทียบท่า กรุงอัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี - จัตุรัสแดม - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
เมืองเดลฟท์ - เมืองรอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส - ถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส - ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม - กลับขึ้นเรือสำราญ
เรือเทียบท่า อาร์เนม - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับสะพานจอห์น ฟรอท - กลับขึ้นเรือสำราญ
อำลาเรือล่องแม่น้ำ จอดเทียบท่าเมืองโคโลญจน์, เยอรมนี - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์เบิร์ก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
33
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK0-LH-DE-AT-CZ8D(-7)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-16 APR 18
ราคา/ท่าน :

65,900 บาท!! เหลือเพียง 23 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - คลาสสิค เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค : มิวนิค - อูบาอามาเกา - ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก - เซ็นต์วูลฟ์กัง - ฮอลสตรัท - ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวีวารี - ปราก / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต - สนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - จตุรัสมาเรียนพลัส - ช้อปปิ้ง Outlet Ingolstadt Village - เข้าที่พัก
เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปกับโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
ชมเมืองคาร์โลวี วารี - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
ชมกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - แฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
34
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เชค
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK0-LH-DE-AT-CZ8D(-8)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-16 APR 18
ราคา/ท่าน :

65,900 บาท!! เหลือเพียง 23 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - คลาสสิค เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค : มิวนิค - อูบาอามาเกา - ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก - เซ็นต์วูลฟ์กัง - ฮอลสตรัท - ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวีวารี - ปราก / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต - สนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - จตุรัสมาเรียนพลัส - ช้อปปิ้ง Outlet Ingolstadt Village - เข้าที่พัก
เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปกับโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
ชมเมืองคาร์โลวี วารี - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
ชมกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - แฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
35
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK0-LH-DE-AT-CZ8D(-9)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-17 APR 18
ราคา/ท่าน :

65,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - คลาสสิค เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค : มิวนิค - อูบาอามาเกา - ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก - เซ็นต์วูลฟ์กัง - ฮอลสตรัท - ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวีวารี - ปราก / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต - สนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - จตุรัสมาเรียนพลัส - ช้อปปิ้ง Outlet Ingolstadt Village - เข้าที่พัก
เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปกับโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
ชมเมืองคาร์โลวี วารี - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
ชมกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - แฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
36
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เชค
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK0-LH-DE-AT-CZ8D(-10)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-17 APR 18
ราคา/ท่าน :

65,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - คลาสสิค เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค : มิวนิค - อูบาอามาเกา - ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก - เซ็นต์วูลฟ์กัง - ฮอลสตรัท - ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวีวารี - ปราก / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต - สนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - จตุรัสมาเรียนพลัส - ช้อปปิ้ง Outlet Ingolstadt Village - เข้าที่พัก
เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปกับโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
ชมเมืองคาร์โลวี วารี - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
ชมกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - แฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
37
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK0-LH-DE-AT-CZ8D(-11)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 APR 18
ราคา/ท่าน :

65,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - คลาสสิค เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค : มิวนิค - อูบาอามาเกา - ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก - เซ็นต์วูลฟ์กัง - ฮอลสตรัท - ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวีวารี - ปราก / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต - สนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - จตุรัสมาเรียนพลัส - ช้อปปิ้ง Outlet Ingolstadt Village - เข้าที่พัก
เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปกับโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
ชมเมืองคาร์โลวี วารี - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
ชมกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - แฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
38
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เชค
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK0-LH-DE-AT-CZ8D(-12)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 APR 18
ราคา/ท่าน :

65,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - คลาสสิค เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค : มิวนิค - อูบาอามาเกา - ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก - เซ็นต์วูลฟ์กัง - ฮอลสตรัท - ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวีวารี - ปราก / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต - สนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - จตุรัสมาเรียนพลัส - ช้อปปิ้ง Outlet Ingolstadt Village - เข้าที่พัก
เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปกับโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
ชมเมืองคาร์โลวี วารี - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
ชมกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - แฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
39
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK0-LH-DE-AT-CZ8D(-13)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-19 APR 18
ราคา/ท่าน :

65,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - คลาสสิค เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค : มิวนิค - อูบาอามาเกา - ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก - เซ็นต์วูลฟ์กัง - ฮอลสตรัท - ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวีวารี - ปราก / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต - สนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - จตุรัสมาเรียนพลัส - ช้อปปิ้ง Outlet Ingolstadt Village - เข้าที่พัก
เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปกับโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
ชมเมืองคาร์โลวี วารี - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
ชมกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - แฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
40
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เชค
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK0-LH-DE-AT-CZ8D(-14)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
12-19 APR 18
ราคา/ท่าน :

65,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
63,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเชค :
ทัวร์เชค - คลาสสิค เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค : มิวนิค - อูบาอามาเกา - ฟุสเซ่น - นอยส์ชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก - เซ็นต์วูลฟ์กัง - ฮอลสตรัท - ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวีวารี - ปราก / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต - สนามบินมิวนิค - ถ่ายรูปโบสถ์พระแม่มารี - จตุรัสมาเรียนพลัส - ช้อปปิ้ง Outlet Ingolstadt Village - เข้าที่พัก
เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - ถ่ายรูปกับโบสถ์คาทอลิชเคอเช่
เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ท - เมืองเซนต์วูลฟ์กัง - เมืองฮอล์สตรัท - เมืองซาลส์บวร์ก
เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
ชมเมืองคาร์โลวี วารี - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์
ชมกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - แฟชั่นอารีน่าเอาท์เลต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องแฟรงเฟิร์ต
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
41
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ฟินน์แอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-AY-NORTHERN-FI-EE8D(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 APR 18
ราคา/ท่าน :

139,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
136,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/133,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย :
ทัวร์สแกนดิเนเวีย - ฟินแลนด์ - เอสโตเนีย (นอร์ทไลท์ & ไอซ์เบรกเกอร์) : สัมผัสประสบการณ์ลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ Warm Impermeable Survival Suits - หมู่บ้านซานตาคลอส - ถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล - ขี่สโนว์โมบิล ตะลุยทุ่งน้ำแข็ง - นั่งรถเลื่อนลากกวางเรนเดียร์ ที่ฟาร์ม - ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting - นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - ถ่ายรูปกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - มหาวิหารเฮลซิงกิ - ถ่ายรูปกับ พระราชวังแคทเดอริค - จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ / พัก Glass Igoo 1 คืน - พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว 5 คืน / อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น และไม่รวมทิป

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงเฮลซิงกิ - บินภายในสู่ สนามบินเคมิ - เข้าที่พัก
เมืองเคมิ - ชมพิพิธภัณฑ์อัญมณี - เข้าชม โบสถ์แห่งเคมิ - เชคอินขึ้นเรือตัดน้ำแข็ง - สัมผัสประสบการณ์ลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ Warm Impermeable Survival Suits - เมืองโรวาเนียมิ - พักโรงแรม
หมู่บ้านซานตาคลอส - ถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล - ซานตาคลอสออฟฟิศ - ขี่สโนว์โมบิล ตะลุยทุ่งน้ำแข็ง - ตกปลาจากหลุมน้ำแข็ง
ชมเมืองโรวาเนียมิ - โบสถ์ประจำเมืองโรวาเนียมิ - พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโครันดิ - จัตุรัสลอร์ดิ - นั่งรถเลื่อนลากกวางเรนเดียร์ ที่ฟาร์ม - เมืองซาลิเซก้า - ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting - พัก Glass Igoo
ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - สนามบินอิวาโล - บินภายในสู่ กรุงเฮลซิงกิ - เข้าที่พัก
เมืองเฮลซิงกิ - ถ่ายรูปกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก - เซเนท สแควร์ - อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส - มหาวิหารเฮลซิงกิ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารอุสเปนสกี้ - โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามทะเลบอลติก สู่เมืองทานลินน์, เอสโตเนีย - พักโรงแรมที่เมืองทานลินน์
ถ่ายรูปกับ พระราชวังแคทเดอริค - จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ - ชมโบสถ์ ST.Mary Church - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่านถนนวิรู - สนามบินทานลินน์ - บินภายในสู่ สนามบินเฮลซิงกิ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
42
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ฟินน์แอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-AY-BEST-ICELAND8D(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
12-21 APR 18
ราคา/ท่าน :

154,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 28,000 บาท
150,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/150,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - แกรนด์ทัวร์ : น้ำพุร้อนเดลดาทุงกูเวล - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - ภูเขาเคิร์กจูเฟล - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไอซ์แลนดิก แซลมอน - น้ำตกโกดาฟอสส์ - ทะเลสาปมายด์วัทท์ - เข้าชมดิมมูโบร์กีร์ - วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล - ทะเลสาบธารน้ำแข็ง โจกุลซาลอน - ถ้ำน้ำแข็ง - หมู่บ้านวิก - หาดทรายสีดำ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สโกการ์ - น้ำตกสโกก้าฟอสส์ - น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ - วงกลมทองคำ - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ - น้ำพุร้อนหรือเกย์ซีร์ - นั่งรถจิ๊ปตะลุยทุ่งน้ำแข็ง - ล่องเรือชมปลาวาฬ - บลูลากูน / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเฮลซิงกิ - บินภายในสู่ สนามบินเคฟลาวิค (ไอซ์แลนด์) - เมืองบอร์กาเนส - น้ำพุร้อนเดลดาทุงกูเวล - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ - ภูเขาเคิร์กจูเฟล
เมืองบลอนดูออส - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไอซ์แลนดิก แซลมอน - เมืองอาคูเรย์รี่ - โบสถ์อาคูเรย์รี่ - ถนนคนเดิน เกเรอโตรกาตา
น้ำตกโกดาฟอสส์ - ทะเลสาปมายด์วัทท์ - นามาฟแจล - เข้าชมดิมมูโบร์กีร์
วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล - ทะเลสาบธารน้ำแข็ง โจกุลซาลอน - ถ้ำน้ำแข็ง - หมู่บ้านวิก
หาดทรายสีดำ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สโกการ์ - น้ำตกสโกก้าฟอสส์ - น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ - วงกลมทองคำ - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ - น้ำพุร้อนหรือเกย์ซีร์ - เมืองเซลฟอสส์
นั่งรถจิ๊ปตะลุยทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ - ชมเมืองเรคยาวิก - ถ่ายรูปโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - เพอร์ลัน
ล่องเรือชมปลาวาฬ - บลูลากูน
สนามบินเคฟลาวิก กรุงเรคยาวิก - บินภายในสู่ สนามบินเฮลซิงกิ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
43
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สเปน
TK/LH-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ลุฟฮันซ่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TKxLH-ANDORRA10D(-5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK/LH-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ลุฟฮันซ่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
10-19 APR 18 (บิน LH)
ราคา/ท่าน :

83,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสเปน :
ทัวร์สเปน - ไอบีเรีย - อันดอร์รา - ริเวียร่า - โพรวองซ์ : บาร์เซโลนา - วิก - อันดอร์รา - แปร์ปิยอง - การ์กาสซอนน์ - นาร์บอนน์ - มองต์เปอลิเยร์ - นีมส์ - เรอมูแล็ง - ซาลง เดอ โพรวองซ์ - วาลองโซล - มาร์กเซย์ - ตูลง - แอนธีปส์ - นีซ (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่างๆ)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินบาร์เซโลนา - เมืองวิก - เมืองเก่า - จัตุรัสพลาซามายอร์ - ถ่ายรูปอาคารโรมันโบราณ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ลาบัต เอ วิก - เมืองอันดอร์รา ลา เวยา
ชมเมืองอันดอร์รา ลาเวยา - โบสถ์ Sant Esteve - ชมสะพาน la Margineda - จัตุรัสกลางกรุงอันดอร์รา ลา เวยา - ถ่ายรูปหุบเขามาดริอู เปราฟิตา คลารอร์ (มรดกโลก) - เมืองแปร์ปิยอง - เข้าชมพระราชวังแห่งกษัตริย์นครมาจอร์ก้า - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแปร์ปิยอง
เมืองการ์กาสซอนน์ - เข้าชมป้อมปราการการ์กาสซอนน์ - เข้าชมปราสาทการ์กาสซอนน์ (มรดกโลก) - เมืองนาร์บอนน์ - เข้าชมอารามฟ็องฟรอยด์ - เมืองมองต์เปอลิเยร์
เมืองมองต์เปอลิเยร์ - พลาซา เดอลา คอมเมดี - ถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส - มหาวิหารมองต์เปอลีเยร์ - ถ้ำกรอต เดสเดมัวเซย์ - เมืองนีมส์
เมืองนีมส์ - เมืองเรอมูแลงส์ - ถ่ายรูปสะพานโรมันปงดูว์การ์
เมืองเก่า ซาลง เดอ โพรวองซ์ - แวะถ่ายรูปป้อม Chateau de l'Emperi - เมคอาร์เธอร์เกรน ช้อปปิ้งเอาท์เลต - เมืองซีนองค์ - ทุ่งลาเวนเดอร์ - ชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์
เข้าชม โบสถ์นอทเทอดาม เดอลาการ์ด - เมืองเก่า - เมืองตูลง - ถ่ายรูปกับจัตุรัสใจกลางเมือง - เมืองนีซ
เมืองอองตีบส์ - ถ่ายรูปกับอาคารชูอานเลแปงส์ ปาเลส์เดส์กงเกรส์ - เข้าชมวิหารอองตีบส์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ - สนามบินนีซ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
44
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TK/LH-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ลุฟฮันซ่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TKxLH-ANDORRA10D(-6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK/LH-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ลุฟฮันซ่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
10-19 APR 18 (บิน LH)
ราคา/ท่าน :

83,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ไอบีเรีย - อันดอร์รา - ริเวียร่า - โพรวองซ์ : บาร์เซโลนา - วิก - อันดอร์รา - แปร์ปิยอง - การ์กาสซอนน์ - นาร์บอนน์ - มองต์เปอลิเยร์ - นีมส์ - เรอมูแล็ง - ซาลง เดอ โพรวองซ์ - วาลองโซล - มาร์กเซย์ - ตูลง - แอนธีปส์ - นีซ (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่างๆ)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินบาร์เซโลนา - เมืองวิก - เมืองเก่า - จัตุรัสพลาซามายอร์ - ถ่ายรูปอาคารโรมันโบราณ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ลาบัต เอ วิก - เมืองอันดอร์รา ลา เวยา
ชมเมืองอันดอร์รา ลาเวยา - โบสถ์ Sant Esteve - ชมสะพาน la Margineda - จัตุรัสกลางกรุงอันดอร์รา ลา เวยา - ถ่ายรูปหุบเขามาดริอู เปราฟิตา คลารอร์ (มรดกโลก) - เมืองแปร์ปิยอง - เข้าชมพระราชวังแห่งกษัตริย์นครมาจอร์ก้า - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแปร์ปิยอง
เมืองการ์กาสซอนน์ - เข้าชมป้อมปราการการ์กาสซอนน์ - เข้าชมปราสาทการ์กาสซอนน์ (มรดกโลก) - เมืองนาร์บอนน์ - เข้าชมอารามฟ็องฟรอยด์ - เมืองมองต์เปอลิเยร์
เมืองมองต์เปอลิเยร์ - พลาซา เดอลา คอมเมดี - ถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส - มหาวิหารมองต์เปอลีเยร์ - ถ้ำกรอต เดสเดมัวเซย์ - เมืองนีมส์
เมืองนีมส์ - เมืองเรอมูแลงส์ - ถ่ายรูปสะพานโรมันปงดูว์การ์
เมืองเก่า ซาลง เดอ โพรวองซ์ - แวะถ่ายรูปป้อม Chateau de l'Emperi - เมคอาร์เธอร์เกรน ช้อปปิ้งเอาท์เลต - เมืองซีนองค์ - ทุ่งลาเวนเดอร์ - ชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์
เข้าชม โบสถ์นอทเทอดาม เดอลาการ์ด - เมืองเก่า - เมืองตูลง - ถ่ายรูปกับจัตุรัสใจกลางเมือง - เมืองนีซ
เมืองอองตีบส์ - ถ่ายรูปกับอาคารชูอานเลแปงส์ ปาเลส์เดส์กงเกรส์ - เข้าชมวิหารอองตีบส์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ - สนามบินนีซ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
45
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สเปน
TK/LH-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ลุฟฮันซ่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TKxLH-ANDORRA10D(-7)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK/LH-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ลุฟฮันซ่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
12-21 APR 18 (บิน LH)
ราคา/ท่าน :

83,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสเปน :
ทัวร์สเปน - ไอบีเรีย - อันดอร์รา - ริเวียร่า - โพรวองซ์ : บาร์เซโลนา - วิก - อันดอร์รา - แปร์ปิยอง - การ์กาสซอนน์ - นาร์บอนน์ - มองต์เปอลิเยร์ - นีมส์ - เรอมูแล็ง - ซาลง เดอ โพรวองซ์ - วาลองโซล - มาร์กเซย์ - ตูลง - แอนธีปส์ - นีซ (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่างๆ)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินบาร์เซโลนา - เมืองวิก - เมืองเก่า - จัตุรัสพลาซามายอร์ - ถ่ายรูปอาคารโรมันโบราณ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ลาบัต เอ วิก - เมืองอันดอร์รา ลา เวยา
ชมเมืองอันดอร์รา ลาเวยา - โบสถ์ Sant Esteve - ชมสะพาน la Margineda - จัตุรัสกลางกรุงอันดอร์รา ลา เวยา - ถ่ายรูปหุบเขามาดริอู เปราฟิตา คลารอร์ (มรดกโลก) - เมืองแปร์ปิยอง - เข้าชมพระราชวังแห่งกษัตริย์นครมาจอร์ก้า - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแปร์ปิยอง
เมืองการ์กาสซอนน์ - เข้าชมป้อมปราการการ์กาสซอนน์ - เข้าชมปราสาทการ์กาสซอนน์ (มรดกโลก) - เมืองนาร์บอนน์ - เข้าชมอารามฟ็องฟรอยด์ - เมืองมองต์เปอลิเยร์
เมืองมองต์เปอลิเยร์ - พลาซา เดอลา คอมเมดี - ถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส - มหาวิหารมองต์เปอลีเยร์ - ถ้ำกรอต เดสเดมัวเซย์ - เมืองนีมส์
เมืองนีมส์ - เมืองเรอมูแลงส์ - ถ่ายรูปสะพานโรมันปงดูว์การ์
เมืองเก่า ซาลง เดอ โพรวองซ์ - แวะถ่ายรูปป้อม Chateau de l'Emperi - เมคอาร์เธอร์เกรน ช้อปปิ้งเอาท์เลต - เมืองซีนองค์ - ทุ่งลาเวนเดอร์ - ชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์
เข้าชม โบสถ์นอทเทอดาม เดอลาการ์ด - เมืองเก่า - เมืองตูลง - ถ่ายรูปกับจัตุรัสใจกลางเมือง - เมืองนีซ
เมืองอองตีบส์ - ถ่ายรูปกับอาคารชูอานเลแปงส์ ปาเลส์เดส์กงเกรส์ - เข้าชมวิหารอองตีบส์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ - สนามบินนีซ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
46
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
TK/LH-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ลุฟฮันซ่า

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TKxLH-ANDORRA10D(-8)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK/LH-เตอร์กิช แอร์ไลน์/ลุฟฮันซ่า
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
12-21 APR 18 (บิน LH)
ราคา/ท่าน :

83,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
79,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ไอบีเรีย - อันดอร์รา - ริเวียร่า - โพรวองซ์ : บาร์เซโลนา - วิก - อันดอร์รา - แปร์ปิยอง - การ์กาสซอนน์ - นาร์บอนน์ - มองต์เปอลิเยร์ - นีมส์ - เรอมูแล็ง - ซาลง เดอ โพรวองซ์ - วาลองโซล - มาร์กเซย์ - ตูลง - แอนธีปส์ - นีซ (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและทิปต่างๆ)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินบาร์เซโลนา - เมืองวิก - เมืองเก่า - จัตุรัสพลาซามายอร์ - ถ่ายรูปอาคารโรมันโบราณ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ลาบัต เอ วิก - เมืองอันดอร์รา ลา เวยา
ชมเมืองอันดอร์รา ลาเวยา - โบสถ์ Sant Esteve - ชมสะพาน la Margineda - จัตุรัสกลางกรุงอันดอร์รา ลา เวยา - ถ่ายรูปหุบเขามาดริอู เปราฟิตา คลารอร์ (มรดกโลก) - เมืองแปร์ปิยอง - เข้าชมพระราชวังแห่งกษัตริย์นครมาจอร์ก้า - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแปร์ปิยอง
เมืองการ์กาสซอนน์ - เข้าชมป้อมปราการการ์กาสซอนน์ - เข้าชมปราสาทการ์กาสซอนน์ (มรดกโลก) - เมืองนาร์บอนน์ - เข้าชมอารามฟ็องฟรอยด์ - เมืองมองต์เปอลิเยร์
เมืองมองต์เปอลิเยร์ - พลาซา เดอลา คอมเมดี - ถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส - มหาวิหารมองต์เปอลีเยร์ - ถ้ำกรอต เดสเดมัวเซย์ - เมืองนีมส์
เมืองนีมส์ - เมืองเรอมูแลงส์ - ถ่ายรูปสะพานโรมันปงดูว์การ์
เมืองเก่า ซาลง เดอ โพรวองซ์ - แวะถ่ายรูปป้อม Chateau de l'Emperi - เมคอาร์เธอร์เกรน ช้อปปิ้งเอาท์เลต - เมืองซีนองค์ - ทุ่งลาเวนเดอร์ - ชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์
เข้าชม โบสถ์นอทเทอดาม เดอลาการ์ด - เมืองเก่า - เมืองตูลง - ถ่ายรูปกับจัตุรัสใจกลางเมือง - เมืองนีซ
เมืองอองตีบส์ - ถ่ายรูปกับอาคารชูอานเลแปงส์ ปาเลส์เดส์กงเกรส์ - เข้าชมวิหารอองตีบส์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ - สนามบินนีซ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
47
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรียนแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-OS-UNSEEN-CH-FR8D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-16 APR 18
ราคา/ท่าน :

76,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ : ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - เข้าชมโบสถ์เซนต์ อีเทนี - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - เข้าชมปราสาทมงเบลียาร์ - ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัส Jean Cornet - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง - ถ่ายรูปประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ - ถ่ายรูปสะพานรางรถไฟ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็ง ปีแยร์แห่งอานซี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่สถานีไอกูลดูมิดิ ชมวิวยอดเขามงบลังค์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย - ถึงสนามบินซูริค - เมืองบาเซิล - ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์บาเซิล - ศาลาว่าการเมือง - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - เมืองมัลลูส - เข้าชมโบสถ์เซนต์ อีเทนี
เมืองแบลฟอร์ (ฝรั่งเศส) - ถ่ายรูปกับป้อมปราการแบลฟอร์ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - เมืองมงเบลียาร์ - เข้าชมปราสาทมงเบลียาร์ - เมืองเบอซ็องซง - ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัส Jean Cornet - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง
เมืองปงตาร์ลิเยร์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับหอแห่งความหวัง - เมืองโมเรซ - ถ่ายรูปกับสะพานรางรถไฟ - เมืองเจนีวา
เมืองอันซี - ถ่ายรูปปาเลส์เดอไลล์ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี - เมืองชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่สถานีไอกูลดูมิดิ ชมวิวยอดเขามงบลังค์
เมืองมาร์ทินี - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองฟรีบูรก์ - ถ่ายรูปกับสะพานซาริงเก้น - กรุงเบิร์น - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
48
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
ออสเตรียนแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-OS-UNSEEN-CH-FR8D(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-16 APR 18
ราคา/ท่าน :

76,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - สวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ : ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - เข้าชมโบสถ์เซนต์ อีเทนี - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - เข้าชมปราสาทมงเบลียาร์ - ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัส Jean Cornet - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง - ถ่ายรูปประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ - ถ่ายรูปสะพานรางรถไฟ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็ง ปีแยร์แห่งอานซี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่สถานีไอกูลดูมิดิ ชมวิวยอดเขามงบลังค์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย - ถึงสนามบินซูริค - เมืองบาเซิล - ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์บาเซิล - ศาลาว่าการเมือง - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - เมืองมัลลูส - เข้าชมโบสถ์เซนต์ อีเทนี
เมืองแบลฟอร์ (ฝรั่งเศส) - ถ่ายรูปกับป้อมปราการแบลฟอร์ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - เมืองมงเบลียาร์ - เข้าชมปราสาทมงเบลียาร์ - เมืองเบอซ็องซง - ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัส Jean Cornet - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง
เมืองปงตาร์ลิเยร์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับหอแห่งความหวัง - เมืองโมเรซ - ถ่ายรูปกับสะพานรางรถไฟ - เมืองเจนีวา
เมืองอันซี - ถ่ายรูปปาเลส์เดอไลล์ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี - เมืองชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่สถานีไอกูลดูมิดิ ชมวิวยอดเขามงบลังค์
เมืองมาร์ทินี - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองฟรีบูรก์ - ถ่ายรูปกับสะพานซาริงเก้น - กรุงเบิร์น - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
49
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ยุโรป
ออสเตรียนแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-OS-UNSEEN-CH-FR8D(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
9-16 APR 18
ราคา/ท่าน :

76,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - สวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ : ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - เข้าชมโบสถ์เซนต์ อีเทนี - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - เข้าชมปราสาทมงเบลียาร์ - ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัส Jean Cornet - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง - ถ่ายรูปประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ - ถ่ายรูปสะพานรางรถไฟ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็ง ปีแยร์แห่งอานซี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่สถานีไอกูลดูมิดิ ชมวิวยอดเขามงบลังค์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย - ถึงสนามบินซูริค - เมืองบาเซิล - ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์บาเซิล - ศาลาว่าการเมือง - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - เมืองมัลลูส - เข้าชมโบสถ์เซนต์ อีเทนี
เมืองแบลฟอร์ (ฝรั่งเศส) - ถ่ายรูปกับป้อมปราการแบลฟอร์ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - เมืองมงเบลียาร์ - เข้าชมปราสาทมงเบลียาร์ - เมืองเบอซ็องซง - ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัส Jean Cornet - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง
เมืองปงตาร์ลิเยร์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับหอแห่งความหวัง - เมืองโมเรซ - ถ่ายรูปกับสะพานรางรถไฟ - เมืองเจนีวา
เมืองอันซี - ถ่ายรูปปาเลส์เดอไลล์ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี - เมืองชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่สถานีไอกูลดูมิดิ ชมวิวยอดเขามงบลังค์
เมืองมาร์ทินี - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองฟรีบูรก์ - ถ่ายรูปกับสะพานซาริงเก้น - กรุงเบิร์น - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
50
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรียนแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-OS-UNSEEN-CH-FR8D(-4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-17 APR 18
ราคา/ท่าน :

76,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ : ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - เข้าชมโบสถ์เซนต์ อีเทนี - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - เข้าชมปราสาทมงเบลียาร์ - ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัส Jean Cornet - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง - ถ่ายรูปประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ - ถ่ายรูปสะพานรางรถไฟ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็ง ปีแยร์แห่งอานซี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่สถานีไอกูลดูมิดิ ชมวิวยอดเขามงบลังค์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย - ถึงสนามบินซูริค - เมืองบาเซิล - ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์บาเซิล - ศาลาว่าการเมือง - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - เมืองมัลลูส - เข้าชมโบสถ์เซนต์ อีเทนี
เมืองแบลฟอร์ (ฝรั่งเศส) - ถ่ายรูปกับป้อมปราการแบลฟอร์ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - เมืองมงเบลียาร์ - เข้าชมปราสาทมงเบลียาร์ - เมืองเบอซ็องซง - ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัส Jean Cornet - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง
เมืองปงตาร์ลิเยร์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับหอแห่งความหวัง - เมืองโมเรซ - ถ่ายรูปกับสะพานรางรถไฟ - เมืองเจนีวา
เมืองอันซี - ถ่ายรูปปาเลส์เดอไลล์ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี - เมืองชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่สถานีไอกูลดูมิดิ ชมวิวยอดเขามงบลังค์
เมืองมาร์ทินี - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองฟรีบูรก์ - ถ่ายรูปกับสะพานซาริงเก้น - กรุงเบิร์น - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
51
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส
ออสเตรียนแอร์

ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ6-OS-UNSEEN-CH-FR8D(-5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
10-17 APR 18
ราคา/ท่าน :

76,900 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
73,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/73,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - สวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ : ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - เข้าชมโบสถ์เซนต์ อีเทนี - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - เข้าชมปราสาทมงเบลียาร์ - ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัส Jean Cornet - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง - ถ่ายรูปประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ - ถ่ายรูปสะพานรางรถไฟ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็ง ปีแยร์แห่งอานซี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่สถานีไอกูลดูมิดิ ชมวิวยอดเขามงบลังค์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย - ถึงสนามบินซูริค - เมืองบาเซิล - ถ่ายรูปกับสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์บาเซิล - ศาลาว่าการเมือง - จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลาส - เมืองมัลลูส - เข้าชมโบสถ์เซนต์ อีเทนี
เมืองแบลฟอร์ (ฝรั่งเศส) - ถ่ายรูปกับป้อมปราการแบลฟอร์ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - เมืองมงเบลียาร์ - เข้าชมปราสาทมงเบลียาร์ - เมืองเบอซ็องซง - ลานน้ำพุเก่าแก่ที่จัตุรัส Jean Cornet - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ ฌอง
เมืองปงตาร์ลิเยร์ - ถ่ายรูปกับประตูชัยแซ็งต์ปีแอร์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับหอแห่งความหวัง - เมืองโมเรซ - ถ่ายรูปกับสะพานรางรถไฟ - เมืองเจนีวา
เมืองอันซี - ถ่ายรูปปาเลส์เดอไลล์ - ถ่ายรูปมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งอานซี - เมืองชาร์โมนิกซ์ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ที่สถานีไอกูลดูมิดิ ชมวิวยอดเขามงบลังค์
เมืองมาร์ทินี - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองฟรีบูรก์ - ถ่ายรูปกับสะพานซาริงเก้น - กรุงเบิร์น - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
เมืองซูริค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 51
จากทั้งหมด 82 รายการ
Next Last
เลือกดูทัวร์ในหมวดโปรโมชั่นอื่น :
หมายเหตุ:-
    อีทราเวลเวย์ดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการ ทัวร์วันสงกรานต์ 2560 / 2017
    และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794