สายการบินไลอ้อนแอร์
  
สายการบินไลอ้อนแอร์
 
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบินไลอ้อนแอร์ Update 26 ก.ย. 2559   

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 504
08:35
09:35
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 506
09:40
10:55
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 506
08:55
10:10
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 508
10:50
12:05
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 508
10:45
12:10
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 510
11:30
12:45
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 512
13:40
14:55
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 512
13:00
14:05
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 514
15:05
16:10
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 514
15:30
16:55
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 516
15:50
17:05
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 518
18:30
19:45
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 520
19:40
20:55
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 520
20:00
21:15
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 524
21:50
23:10
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 524
21:50
23:15
26มี.ค.-31พ.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | TG

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 525
06:50
08:05
วันนี้-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 505
10:15
11:45
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 507
11:40
12:55
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 507
10:55
12:10
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 509
13:05
14:10
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 509
13:05
14:15
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 511
13:30
14:45
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 513
15:45
17:00
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 513
15:00
16:25
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 515
17:10
18:30
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 515
17:55
19:15
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 517
18:05
19:35
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 519
20:45
22:05
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 521
21:50
23:15
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 521
22:00
23:15
26มี.ค.-31พ.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | TG

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 702
07:45
09:15
วันนี้-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 706
09:50
11:15
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 706
09:50
11:10
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 708
11:00
12:35
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 708
10:55
12:25
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 710
12:30
14:10
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 710
12:30
14:00
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 714
14:45
16:15
วันนี้-31พ.ค.60
อ,พฤ
SL 718
16:55
18:25
30ต.ค.59-25มี.ค.60
อ,พฤ,ส,อา
SL 718
16:55
18:25
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 722
18:35
20:25
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 722
18:50
20:25
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 724
19:50
21:15
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 724
19:50
21:10
26มี.ค.-31พ.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 723
07:30
09:00
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 723
08:10
09:40
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 703
10:05
11:45
วันนี้-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 707
12:15
13:40
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 707
12:15
13:45
26มี.ค.-31พ.ค.60
อ,พฤ
SL 709
13:05
14:30
1พ.ย.59-23มี.ค.60
อ,พฤ,ส,อา
SL 709
13:05
14:20
26มี.ค.-30พ.ค.60
ทุกวัน
SL 711
14:50
16:10
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 711
14:40
16:10
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 715
17:05
18:35
วันนี้-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 719
19:30
21:05
30ต.ค.59-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 725
22:00
23:25
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 725
22:05
23:25
26มี.ค.-31พ.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 532
08:20
09:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 532
08:20
09:50
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 538
12:35
14:00
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 544
17:15
18:35
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 546
18:40
20:00
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 546
18:55
20:20
30ต.ค.59-25มี.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - กระบี (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 800
06:45
07:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 800
05:35
06:55
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 800
06:45
07:55
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 802
08:25
09:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 806
11:15
12:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 806
11:05
12:30
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 812
15:20
16:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 812
16:10
17:30
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 814
16:25
17:40
30ต.ค.59-25มี.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 782
09:40
10:55
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 786
12:30
13:35
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 788
13:00
14:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 788
14:30
15:40
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 792
16:10
17:20
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 750
06:35
08:00
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 756
13:45
15:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 760
16:00
17:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 760
16:20
18:00
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 762
17:45
19:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 762
18:25
19:50
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 762
17:45
19:10
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 766
20:25
21:40
วันนี้-30ก.ย.59
อ,พฤ,อา
SL 766
20:25
21:40
9-16ต.ค.59
ทุกวัน
SL 766
20:25
21:40
17-29ต.ค.59
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | TG

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฎร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 734
08:35
09:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 734
08:50
10:00
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 740
14:00
15:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 740
13:25
14:35
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 740
14:00
15:10
26มี.ค.-31พ.ค.60
X จ,ศ
SL 742
15:05
16:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 742
15:00
16:10
30ต.ค.59-25มี.ค.60
X พ,อา
SL 748
18:00
19:10
วันนี้-29ต.ค.59
พ,อา
SL 748
18:20
19:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 746
18:55
20:10
วันนี้-31พ.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 620
07:50
08:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 620
07:55
08:55
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL624
11:35
12:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL624
11:45
12:40
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 626
12:45
13:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 626
13:00
14:00
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 628
14:55
16:00
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 628
15:05
16:10
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 634
18:55
20:00
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 634
17:50
18:55
30ต.ค.59-25มี.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 600
05:55
06:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 600
06:20
07:25
30ต.ค.59-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 604
09:35
10:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 604
09:50
10:50
30ต.ค.59-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 606
11:10
12:15
30ต.ค.59-25มี.ค.60
X ส,อา
SL 608
14:15
15:20
วันนี้-28ต.ค.59
ทุกวัน
SL 610
15:00
16:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 610
15:15
16:20
30ต.ค.59-25มี.ค.60
อ,พฤ,ส,อา
SL 610
15:15
16:25
26มี.ค.-30พ.ค.60
อ,ส
SL 614
17:30
18:35
1-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 616
20:10
21:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 616
20:10
21:15
26มี.ค.-31พ.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

หาดใหญ่ (HDY) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ
SL 990
13:05
15:15
วันนี้-28ต.ค.59
X อ,พฤ
SL 990
13:05
15:15
30ต.ค.59-25มี.ค.60
จ,พ,ศ
SL 990
13:05
15:15
27มี.ค.-31พ.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 547
07:00
08:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 547
07:20
08:45
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 533
10:20
11:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 533
10:40
11:30
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 539
14:50
16:15
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 545
19:20
20:35
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

กระบี (KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 801
08:40
10:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 801
09:10
10:20
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 801
08:40
10:10
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 815
09:30
10:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 815
08:50
10:10
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 807
13:10
14:35
วันนี้-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 813
18:00
19:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 813
18:00
19:20
26มี.ค.-31พ.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 783
12:40
13:50
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 785
13:25
14:25
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 787
14:15
15:20
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 789
15:30
16:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 789
16:30
17:35
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 793
18:00
19:00
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 751
09:00
10:25
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 757
15:55
17:25
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 761
18:00
19:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 761
18:45
20:20
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 763
21:20
22:45
วันนี้-30ก.ย.59
ทุกวัน
SL 763
20:00
21:25
1-15ต.ค.59
ทุกวัน
SL 763
21:20
22:45
16-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 763
20:45
22:10
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 763
20:00
21:25
26มี.ค.-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 767
23:00
00:25
17-29ต.ค.59
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD | TG

สุราษฎร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 749
07:20
08:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 735
10:30
11:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 735
10:45
11:50
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 741
15:50
17:00
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 741
15:20
16:30
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 741
15:50
17:00
26มี.ค.-31พ.ค.60
อ,พฤ,ส,อา
SL 743
17:00
18:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 743
17:05
18:15
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 747
21:00
22:00
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 747
21:00
22:15
26มี.ค.-31พ.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 635
07:05
08:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 635
06:55
07:55
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 621
09:30
10:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 621
09:40
10:45
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 625
13:15
14:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 625
13:20
14:20
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 627
14:15
15:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 627
14:45
15:50
30ต.ค.59-25มี.ค.60
ทุกวัน
SL 629
17:15
18:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 629
16:50
17:55
30ต.ค.59-25มี.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
SL 601
08:00
09:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 601
08:05
09:00
30ต.ค.59-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 605
11:20
12:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 605
11:35
12:30
30ต.ค.59-31พ.ค.60
ทุกวัน
SL 607
12:55
14:00
30ต.ค.59-25มี.ค.60
X ส,อา
SL 609
16:25
17:30
วันนี้-28ต.ค.59
ทุกวัน
SL 611
17:00
18:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 611
17:10
18:15
30ต.ค.59-25มี.ค.60
อ,พฤ,ส,อา
SL 611
17:10
18:10
26มี.ค.-30พ.ค.60
อ,ส
SL 615
19:15
20:15
1-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 617
22:00
23:25
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
SL 617
22:00
23:25
26มี.ค.-31พ.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | FD

อุดรธานี (UTH) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ
SL 991
16:00
18:25
วันนี้-28ต.ค.59
X อ,พฤ
SL 991
16:00
18:25
30ต.ค.59-25มี.ค.60
จ,พ,ศ
SL 991
16:00
18:25
27มี.ค.-31พ.ค.60
จองตั๋วไลอ้อนแอร์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ = วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                   อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน ไลอ้อนแอร์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794