Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
??????? Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAD2-3U-URC2-SH

 แพคเกจทัวร์วันแรงงาน 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศวันแรงงาน 2562 / 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 24 รายการ
 

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019 | เที่ยวจีนวันแรงงาน 2562 / 2019

1
การบินไทย

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-TG-KMG001(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
24-28 APR / 27APR-1MAY 19
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง : ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - ชมโชว์ Impression Lijiang - ชมเมืองโบราณลี่เจียง - โชว์จางอวี้โหมว - ตำหนักทองจินเตี้ยน - วัดหยวนทง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองต้าหลี่
หมู่บ้านซีโจว - ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองต้าหลี่
คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก
ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - วัดหยวนทง - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-CZ-KWL002(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
18-23 / 25-30 APR / 26APR-1MAY 19
ราคา/ท่าน :
22,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
22,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - พิชิตเขาล่างซาน - อุทยานเขาล่างซาน - ยอดเขาพริก - ผ่านชมเขาอูฐ - โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง - สวนชวนซาน+ถ้ำเขาทะลุ - ชมภายนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเหลี่ยงเจียง
กุ้ยหลิน - เมืองซินหนิง - อุทยานเขาล่างซาน - จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย (รวมกระเช้า)
ยอดเขาพริก - ผ่านชมเขาอูฐ - หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง
ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - เขาเซียงกง - โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง
สวนชวนซาน+ถ้ำเขาทะลุ - ชมภายนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
สนามบินเหลี่ยงเจียง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
CX/OM-คาเธ่ย์แปซิฟิค/มองโกเลียแอร์ไลน์

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAJ6-CX-OM-MONGOLIA(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX/OM-คาเธ่ย์แปซิฟิค/มองโกเลียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
29APR-4MAY
20-25 MAY / 12-17 AUG
16-21 SEP
14-19 / 21-26 OCT
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แกรนด์มองโกเลีย : อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ - เข้าชมอาราม Meditation Monastery - สัมผัสประสบการณ์ขี่ม้ามองโกล - ลองฝึกยิงธนู - พักกระโจม Luxury GER มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง - สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนอร์มาดิก - ชมเกอร์พื้นเมืองนอร์มาดิก - อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย - จัตุรัสซัคบาทาร์ - โชว์การแสดงพื้นเมือง - อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู - ขี่อูฐในทะเลทรายมองโกเลีย - ตลาดสินค้าพื้นเมือง - เข้าชมวัดกานดาน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - เข้าชมพระราชวังฤดูหนาวของข่านบอจด์ - อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - เข้าชมวัดลามะเฉาจิง ** หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องทำวีซ่า เที่ยวได้เลย / พักโรงแรม 5 ดาว / ไม่รวมค่าทิป --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง - บินภายในสู่สนามบินอูลันบาตาร์ - เข้าที่พัก 5 ดาว
อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ - ชมความงามของหินเต่า - เข้าชมอาราม เป็นสถานที่ทำสมาธิ Meditation Monastery - สัมผัสประสบการณ์ขี่ม้ามองโกล - ลองฝึกยิงธนู - พักกระโจม Luxury GER มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง
สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนอร์มาดิก - ชมเกอร์พื้นเมืองนอร์มาดิก - อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - กรุงอูลันบาตาร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย - จัตุรัสซัคบาทาร์ - โชว์การแสดงพื้นเมือง
อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู Hustain Nuruu Protected Reserve Park - ขี่อูฐในทะเลทรายมองโกเลีย - ตลาดสินค้าพื้นเมือง Narantuul Market
เข้าชมวัดกานดาน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ Central Museum of Mongolian Dinosaurs - เข้าชมพระราชวังฤดูหนาวของข่านบอจด์ Winter palace - อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน Zaisan Memory Hill - เมืองอูลันบาตาร์
เข้าชมวัดลามะเฉาจิง Choi Jin Lama Temple Museum - สนามบินอูลันบาตาร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB11-XW-PVG04(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
7-11 / 8-12 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 APR / 28APR-2MAY / 29APR-3MAY / 30APR-4MAY
24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 OCT 19
ราคา/ท่าน :
11,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี : เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิม) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks - สนามบินซ่างไห่ผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
5
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB11-XW-PVG04(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
3-7 / 6-10 APR
15-19 / 18-22 MAY
17-21 / 27-31 JUL
11-15 AUG
12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
12,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี : เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิม) - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ถนนนานกิง - ร้านกาแฟ Starbucks - สนามบินซ่างไห่ผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
6
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAS6-8L-KMG4D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27-30 MAR
17-20 / 23-26 APR / 30APR-3MAY
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดง : เมืองถานเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - เมืองตงชวน - ชมแผ่นดินสีแดง - สวนผลไม้ - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งซุ้มประตูม้าทอง - ซุ้มประตูไก่หยก - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - เมืองโบราณกวนตู้ ** พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 2 คืน - เมืองตงชวน 1 คืน / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - อาหารกวางตุ้ง / อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน - นี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติคุนหมิง - เข้าที่พัก
เมืองถานเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - เมืองตงชวน - ชมแผ่นดินสีแดง - สวนผลไม้
คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งซุ้มประตูม้าทอง - ซุ้มประตูไก่หยก
วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - เมืองโบราณกวนตู้ - สนามบินนานาชาติคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR3-XW-SHA-HGH-S21(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
1-5 MAY
10-14 / 24-28 JUL / 31JUL-4AUG
7-11 AUG
23-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
11,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว : หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินผู่ตง - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานจิง - ตลาดเถาเป่า - สนามบินผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
8
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XJ-PVG03(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
4-8 APR / 27APR-1MAY 19
ราคา/ท่าน :
10,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หางโจว - อูเจิ้น : ไร่สตอรเบอรี่ - ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) - หาดไว่ทาน - วัดหลงหัว - ย่านซินเทียนตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - เมืองหางโจว - ไร่สตอรเบอรี่ - ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - ชมสวนชาหลงจิ่ง - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
ร้านผ้าไหม - เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้าน Starbuckที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านบัวหิมะ - วัดหลงหัว - ร้านหยก - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - ย่านซินเทียนตี้
สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
9
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA66-FD-XIY009(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
1-4 MAY 19
ราคา/ท่าน :
21,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
21,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซีอาน : เจาะตำนานสุสานจิ๋นซี - ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง - จตุรัสหอกลอง - หอระฆัง - ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินซีอานเซียงหยาง
โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - จตุรัสหอกลอง - หอระฆัง - ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม
วัดลามะ - วัดชิงหลง - ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน - สนามบินซีอานเซียงหยาง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
10
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD2-MU-KMG07-CS(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
16-21 / 25-30 APR / 29APR-4MAY
9-14 / 20-25 / 23-28 MAY / 29MAY-3JUN / 30MAY-4JUN
1-6 / 4-9 / 12-17 / 14-19 / 19-24 / 21-26 / 23-28 JUN
ราคา/ท่าน :
14,899 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,899 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,899 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - สระน้ำมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณชนเผ่าหยี - สวนน้ำตก - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท ** คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป พร้อมหัวหน้าทัวร์ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ 400 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน) - ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,700 บาท (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท จากราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย - ที่พัก
คุนหมิง - ต้าหลี่ - ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ
ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - เมืองโบราณลี่เจียง
ลี่เจียง - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง
จงเตี้ยน - เมืองฉู่สง - เมืองโบราณชนเผ่าหยี
ฉู่สง - คุนหมิง - ร้านนวดเท้า - ร้านผ้าไหม - สวนน้ำตก - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท - สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD2-MU-KMG08-CS(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
4-8 / 25-29 APR / 29APR-3MAY
16-20 / 22-26 MAY / 30MAY-3JUN
5-9 / 14-18 / 20-24 JUN
ราคา/ท่าน :
17,899 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
17,899 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,899 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : เมืองโบราณต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว (ชมโชว์ชาวไป๋) - เมืองโบราณลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์ Impression Lijiang โดยผู้กำกับจางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ภูเขาหิมะสือข่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง) - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณแชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน - อาหารกวางตุ้ง - สุกี้เห็ด พร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิป คนขับรถ - ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 350 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) - ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,700 บาท --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย - เมืองโบราณต้าหลี่ - ที่พัก
ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว (ชมโชว์ชาวไป๋) - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ
ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์ Impression Lijiang โดยผู้กำกับจางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะสือข่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง) - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณแชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - ต้าหลี่
ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านนวดเท้า - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท - สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
แอร์มาเก๊า

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB25-NX-MFM002(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
19-21 / 20-22 / 26-28 / 27-29 APR / 29APR-1MAY / 30APR-2MAY
3-5 / 4-6 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 25-27 MAY / 30MAY-1JUN / 31MAY-2JUN
1-3 / 7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 JUN / 29JUN-1JUL
ราคา/ท่าน :
8,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
11,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 3 เมือง มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ - ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่
จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
การบินไทย

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-PVG01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27APR-1MAY 19
ราคา/ท่าน :
24,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
24,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี : Shanghai Disneyland - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - หาดไว่ทาน - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - Shanghai Disneyland
เซี่ยงไฮ้ - อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่) - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - ร้านยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ชมร้าน Starbucks Reserve Roastery
ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว - สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-PVG03(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
1-5 MAY 19
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - หังโจว : พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - ถนนนานกิง - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ตึก Swfc (ชั้นที่100) - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - เมืองอู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ร้านไข่มุก - เมืองหังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - มหานครเซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง
ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ตึก Swfc (ชั้นที่100) - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ร้านหยก
สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
15
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-PVG08(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27APR-1MAY / 30APR-4MAY 19
ราคา/ท่าน :
19,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
19,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ : นั่งรถไฟแม่เหล็ก - เมืองโบราณจูเจียเจียว - ย่านซินเทียนตี้ - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - เซี่ยงไฮ้ - นั่งรถไฟแม่เหล็ก - เมืองโบราณจูเจียเจียว - ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) - หาดไหว่ทัน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้าน Starbucks Reserve Roastery - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ - ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
16
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-PVG02(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
4-8 APR / 27APR-1MAY / 28APR-2MAY
16-20 / 17-21 MAY
14-18 JUL
9-13 AUG / 12-16 OCT
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - เจียซิน : พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถไฟฟ้า) - ศาลาฝานกง - ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ - ล่องเรือทะเลสาบหนานหู - ศาลาเหยียนหยูโหลว - ชมสวน Mr.Iron - ย่านซินเทียนตี้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - ชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สวย และใหญ่ที่สุดในโลก - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - เข้าร้านค้ารัฐบาลจีน ** เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง ซี่โครงหมูฮู๋ซี่ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท / ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้ - เข้าที่พัก
เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถไฟฟ้า) - ศาลาฝานกง - ร้านไข่มุก - เมืองเจียซิน - ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ
ล่องเรือทะเลสาบหนานหู - ศาลาเหยียนหยูโหลว - ชมสวน Mr.Iron - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว ชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สวย และใหญ่ที่สุดในโลก - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - สนามบินซ่างไห่ผู่ตง เซี่ยงไฮ้
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
17
นกสกู๊ต

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-XW-TSN02(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
5-9 APR / 30APR-4MAY
ราคา/ท่าน :
14,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - เทียนสิน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังฤดูร้อน - ชมโชว์กายกรรม - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมวิวแม่น้ำไหเหอและ Tianjin Eye - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเทียนจินปินไห่ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักกิ่ง - เข้าที่พัก
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านหยก - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ชมโชว์กายกรรม
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพร เพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย - ร้านปี่เซียะ - นครเทียนสิน - ชมวิวแม่น้ำไหเหอและ Tianjin Eye
สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน - ถนนอิตาลี - สนามบินเทียนสิน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
18
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-FD-CSX01(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
1-4 / 17-20 MAY
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมค่าบันไดเลื่อนขึ้นถ้ำ) - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย (รวมค่าเข้าชม) - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ!!! อาหารทะเล ไวน์แดง ปิ่งย่างเกาหลี สุกี้เห็ด / พักระดับ 4 ดาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะเท่านั้น) (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉางซา - เข้าที่พัก
เมืองฉางซา - เมืองจางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมค่าบันไดเลื่อนขึ้นถ้ำ) - ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ทัวร์เสริม โชว์นางจิ้งจอกขาว (ไม่รวมค่าโชว์ ชำระเพิ่มประมาณ 400 หยวน ต่อท่าน)
เมืองจางเจียเจี้ย - ร้านหยก - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย (รวมค่าเข้าชม) - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม - ทัวร์เสริม ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู (ไม่รวมค่าเรือ ชำระเพิ่มประมาณ 350 หยวน - ทัวร์เสริม โชว์เสน่หาเซียงซี (ไม่รวมค่าโชว์ ชำระเพิ่มประมาณ 350 หยวน ต่อท่าน)
เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฮวงหัว เมืองฉางชา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
19
แอร์เอเชีย

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-FD-CSX02(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
1-6 MAY
ราคา/ท่าน :
20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
23,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ลำธารแส้ม้าทอง - ชมวิวยอดเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมค่าบันไดเลื่อนขึ้นถ้ำ) - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ อาหารทะเล ไวน์แดง ปิ้งย่างเกาหลี สุกี้เห็ด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะเท่านั้น) (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉางซา หวงหัว - เข้าที่พัก
เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
เมืองเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - ชมวิวยอดเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง
เมืองจางเจียเจี้ย - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยาบัวหิมะ - ทัวร์เสริม ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู (ไม่รวมค่าล่องเรือ ชำระเพิ่มประมาณ 350 หยวนต่อท่าน) - ทัวร์เสริม โชว์เสน่หาเซียงซี (ไม่รวมค่าโชว์ ชำระเพิ่มประมาณ 350 หยวนต่อท่าน)
ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมค่าบันไดเลื่อนขึ้นถ้ำ) - ทัวร์เสริม โชว์นางจิ้งจอกขาว (ไม่รวมค่าโชว์ ชำระเพิ่มประมาณ 400 หยวนต่อท่าน)
เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา หวงหัว - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
20
การบินไทย

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-KMG01(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
1-6 MAY 19
ราคา/ท่าน :
25,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
25,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าหลี - ลี่เจียง - แชงกรีล่า : เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - สระน้ำมังกรดำ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - เมืองโบราณกวนตู้ - วัดหยวนทง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิง ฉานชุย - เมืองต้าหลี่
เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน - วัดชงจ้านหลิง - เมืองเก่าจงเตี้ยน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - เมืองฉู่ฉง
นครคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านหยก
ร้านใบชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - สนามบินคุนหมิง ฉานชุย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
ไทยสมายล์

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-WE-CKG01(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
6-9 APR
1-4 / 18-21 MAY
ราคา/ท่าน :
16,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง 2 อุทยานมรดกโลก อุทยานหลุมฟ้า และถ้ำฝูหยงต้ง : ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์ และรถอุทยาน) - จุดชมวิวระเบียงแก้ว - มรดกโลกถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) - ล่องเรือชมเมืองสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงยามค่ำคืน - มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) - พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา - ถนนคนเดินบ้านโบราณฉือชี่โข่ว - เที่ยวเต็มๆ ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ สุกี้หม่าล่าสุดแซ่บ / พักโรงแรม 4 ดาว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - ฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งหงหยาต้ง - เข้าที่พัก
เมืองหวู่หลง - มรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์ และรถอุทยาน) - จุดชมวิวระเบียงแก้ว - ทัวร์เสริม โชว์ Impression Wulong ผลงานผู้กำกับ จางอี้โหมว (ไม่รวมค่าเข้าชม ชำระเพิ่ม 400 หยวน ต่อท่าน)
มรดกโลกถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) - ฉงชิ่ง - ล่องเรือชมเมืองสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงยามค่ำคืน
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) - พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา - ถนนคนเดินบ้านโบราณฉือชี่โข่ว - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
การบินไทย

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-PEK01(6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
1-5 / 17-21 MAY
ราคา/ท่าน :
21,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
24,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - วัดลามะหย่งเหอกง - นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง - ทะเลสาบโฮ่วไห่ - กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - ชิมผลไม้สดๆตามฤดูกาล - ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปจีน ท่านละ 1,000 บาท - ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้า สมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วัดลามะหย่งเหอกง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก - นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง - ทะเลสาบโฮ่วไห่
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - ชิมผลไม้สดๆตามฤดูกาล - ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านปี่เซียะ - สนามบินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
การบินไทย

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-PEK06
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
1-6 / 16-21 MAY 19
ราคา/ท่าน :
22,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
25,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ชม กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - หาดไว่ทาน - Starbucks Reserve Roastery - ย่านซินเทียนตี้ - วัดพระหยกขาว ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - The Place
ร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
ผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
การบินไทย

ทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-KMG007-TD(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
19-24 / 20-25 APR / 26APR-1MAY
ราคา/ท่าน :
27,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
27,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - แชงกรีล่า - พิชิต 2 ภูเขาหิมะ : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ชมวัดลามะ - เที่ยวเชียงกรีล่า - ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว - ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง - นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง) แห่งวัดหยวนทง ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ รวม 120 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง - เมืองต้าหลี่ - เข้าที่พัก
หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) - วัดลามะซงจ้านหลิง - แชงกรีล่า - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - Impressoin Lijiang - อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรหยก - สาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่
คุนหมิง - ร้านยางพารา - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไมห - วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 24 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จีนวันแรงงาน 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวจีนวันแรงงาน 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์จีนเดือนมีนาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนเมษายน 2562
ทัวร์จีนเดือนพฤษภาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนมิถุนายน 2562
ทัวร์จีนเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนกันยายน 2562
ทัวร์จีนเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์จีนเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์จีนเดือนมกราคม 2563
ทัวร์จีนเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP