เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์วันปิยมหาราช 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศวันปิยมหาราช 2562 / 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 3
จากทั้งหมด 3 รายการ
 

ทัวร์เขมร(กัมพูชา)วันปิยมหาราช 2562 / 2019 | เที่ยวเขมร(กัมพูชา)วันปิยมหาราช 2562 / 2019

1
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
วันที่เดินทาง :
13-15 / 22-24 OCT
ราคา/ท่าน :
13,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) - พนมเปญ - เสียมเรียบ : อนุสาวรีย์อิสรภาพ - พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ - พระราชวังหลวง - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊กองค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรหม - ตลาดซาจ๊ะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินพนมเปญ - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ - พระราชวังหลวง - ตลาดชาทะไม
พนมเปญ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊กองค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา
นครธม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ - สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
2
แอร์เอเชีย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
วันที่เดินทาง :
27-29 JUL
10-12 AUG
12-14 OCT
5-7 / 10-12 / 28-30 DEC
ราคา/ท่าน :
14,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) - พนมเปญ - เสียมเรียบ : อนุสาวรีย์อิสรภาพ - พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ - พระราชวังหลวง - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊กองค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรหม - ตลาดซาจ๊ะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินพนมเปญ - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ - พระราชวังหลวง - ตลาดชาทะไม
พนมเปญ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊กองค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา
นครธม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ - สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
3
LQ-หลันเหมยแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LQ-หลันเหมยแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)
วันที่เดินทาง :
9-12 AUG / 12-15 / 26-29 SEP
3-6 / 17-20 OCT 19
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) - พระราชวังหลวงวังเขมรินทร์ - วัดพนม - คุกโตนแสลง - เสียมเรียบ - ศาลเจ้าเจ๊กเจ้าจอม - วัดเพรียพรหมรัตน์ - โชว์ระบำอัปสร - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินพนมเปญ - พระราชวังหลวงวังเขมรินทร์ - วัดพนม
คุกโตนแสลง - เสียมเรียบ - ศาลเจ้าเจ๊กเจ้าจอม - วัดเพรียพรหมรัตน์ - โชว์ระบำอัปสร - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ
ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทตาพรหม - ปราสาทนครวัด
เสียมเรียบ - สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ พนมเปญ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 3
จากทั้งหมด 3 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เขมร(กัมพูชา)วันปิยมหาราช 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร(กัมพูชา)วันปิยมหาราช 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนกันยายน 2562
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนตุลาคม 2562
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนมกราคม 2563
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนเมษายน 2563
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เขมร (กัมพูชา)เดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP