OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Search Tour :
Close & Show Result
Display 25 to 48
from 49 Thialand tour(s)
 Thailand Tour Package :

 Thailand

25
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Thialand Tour

Code : THAA64-VAN-PBD-C2 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿1,390
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด : พระนครศรีอยุธยา - วัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดสมณโกฐาราม - วัดธรรมมิกราช - วัดท่าการ้อง - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - ดหน้าพระเมรุราชิการาม - วัดมงคลบพิตร

 Bangkok(จุดนับพบ) - พระนครศรีอยุธยา - วัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดสมณโกฐาราม - วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร - วัดธรรมมิกราช - วัดท่าการ้อง - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดหน้าพระเมรุราชิการาม - วัดมงคลบพิตร - ตลาดน้ำอโยธยา - Bangkok(จุดหมาย)
26
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

Thialand Tour

Code : THAA64-VAN-PBD-C3 
Travel by (Air Ticket) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
Hotel Standard :  Days : 1 days 0 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿1,300
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - เมืองสามน้ำ - สมุทรสงคราม - ตลาดน้ำอัพวา - วัดเพชรสมุทรวรวิหาร - วัดบางกุ้ง - อุทยานพระบรมราชานุสรณ์

 Bangkok(จุดนัดหมาย) - วัดเพชรสมุทรวรวิหาร - วัดบางกุ้ง - อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ - ตลาดน้ำอัมพวา - เดินาทงทางกลับ
27
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-CNX-N1FD 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - เชียงใหม่ - ปาย - แม่กำปอง - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - พระธาตุแม่เย็น - ห้วยน้ำดัง - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน - ดอยม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเชียงใหม่ - สะพานปาย - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - พระธาตุแม่เย็น
 ห้วยน้ำดัง - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน - ดอยม่อนแจ่ม
 ดอยสุเทพ - บ้านแม่กำปอง - สนามบินเชียงใหม่ - Bangkok(Don Muang Airport)
28
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-NNT-N2FD 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿6,999
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - น่าน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหนองบัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ชมพูภูคา - บ่อเกลือ - ภูฟ้า - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดพระธาตุแช่แห้ง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินน่าน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดหนองบัว
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ชมพูภูคา - บ่อเกลือ - ภูฟ้า
 ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - Bangkok(Don Muang Airport)
29
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-CEI-N3FD 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿7,999
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - เชียงราย : ฮิโนกิแลนด์ - บ่อน้ำร้อนฝาง - วัดท่าตอน - พระธาตดอยตุง - สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - หมู่บ้านดอยผาหมี - ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน - บ้านดำ - ไร่บุญรอด - วัดร่องเสือเต้น

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเชียงราย - ฮิโนกิแลนด์ - บ่อน้ำร้อนฝาง - วัดท่าตอน
 พระธาตดอยตุง - สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ - หมู่บ้านดอยผาหมี - กราบสักการะ พระมหาเจดีย์ “ชัยชนะศึก”
 ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน - บ้านดำ - ไร่บุญรอด - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - สนามบินเชียงราย - Bangkok(Don Muang Airport)
30
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-URT-S4F 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿13,900
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย เกาะสมุย - ราษฎร์ธานี - เขื่อนเชี่ยวหลาน - ล่องเรือชมภูเขาหินปูน - ท่าเรือดอนสัก - นั่งเรือ Speed Boat สู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง - พระใหญ่เกาะฟาน - วัดคุณาราม - หินตา หินยาย

 Bangkok(Don Muang Airport) - ราษฎร์ธานี - เขื่อนเชี่ยวหลาน - ล่องเรือชมภูเขาหินปูน - ท่าเรือดอนสัก - นั่งรือ เฟอร์รี่ สู่เกาะสมุย
 นั่งเรือ Speed Boat สู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง - ชมปิเล๊ะ
 พระใหญ่เกาะฟาน - วัดคุณาราม - หินตา หินยาย - เดินมางกลับสู่สนามบินสุราษฏร์ - Bangkok(Don Muang Airport)
31
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-HKT-S2F 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿10,900
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - ภูเก็ต : เกาะไข่ - เกาะพีพี - อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร - พระผุด - วัดฉลอง

 Bangkok(Don Muang Airport) - ภูเก็ต - พระผุด - อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร - เกาะไข่
 เกาะพีพี
 วัดฉลอง - หาซื้อของฝาก - Bangkok(Don Muang Airport)
32
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-KBV-S3F 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿9,900
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - กระบี่ : สระมรกต - น้ำตกร้อน - ทะเลแหวก - ดำน้ำดูปะการัง - วัดถ้ำเสือ - เขาขนาบน้ำ - ลานปูดำ

 Bangkok(Don Muang Airport) - กระบี่ - สระมรกต - น้ำตกร้อน
 ท่องทะเลกระบี่ - ทะเลแหวก - ดำน้ำดูปะการัง
 วัดถ้ำเสือ - เขาขนาบน้ำ - ลานปูดำ - Bangkok(Don Muang Airport)
33
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-PHD-N10F 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿10,900
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - อุ้มผาง - ทีลอซู : ถ้ำตะโค๊ะบิ - วัดหนองหลวง - ล่องแพแม่กลอง - นำตกทีลอซู - น้ำตกพาเจริญ

 Bangkok(Don Muang Airport) - แม่สอด - อุ้มผาง - ถ้ำตะโค๊ะบิ - วัดหนองหลวง
 ล่องแพแม่กลอง - นำตกทีลอซู
 ดอยหัวหมด - น้ำตกพาเจริญ - ตลาดริมเมย - Bangkok(Don Muang Airport)
34
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-PHD-NE8F 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿9,999
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - ภูเรือ - เชียงคาน - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตรวิปัสนา - ตักบาตรข้าวเหนียว - พระบาทภูควายเงิน

 Bangkok(Don Muang Airport) - เลย - ภูป่าเปาะ - สวนหินผางาม
 อุทยานฯภูเรือ - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตรวิปัสนา - เชียงคาน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - แก่งคุดคู้ - พระบาทภูควายเงิน - Bangkok(Don Muang Airport)
35
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-SNO-NE9F 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 2 days 1 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿6,900
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - นครพนม : พระธาตุมหาชัย - พระธาตุประสิทธิ์ - พระธาตุท่านอุเทน - พระธาตุนคร - พระธาตุรุกขนคร - พระธาตุเรณู - พรุธาตุพนม - พระธาตุศรีคุณ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินสกลนคร - นครพนม - พระธาตุมหาชัย - พระธาตุประสิทธิ์ - พระธาตุท่านอุเทน
 พระธาตุนคร - พระธาตุรุกขนคร - พระธาตุเรณู - พรุธาตุพนม - พระธาตุศรีคุณ - สนามบินสกลนคร - Bangkok(Don Muang Airport)
36
แอร์เอเชีย

Thialand Tour

Code : THAA64-FD-NPM-MDH-UBN-NE10F 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿7,900
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - นครพนม - มุกดาหาร - อุบลราชธานี : พระธาตุเรณู - วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร - สามพันโบก - นั่งเรือสู่หาดหงษ์ - น้ำตกสร้อยสวรรค์ - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - วัดพระธาตุหนองบัว

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนครพนม - พระธาตุเรณู - วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร - ภูผาเทิบ - มุกดาหาร
 สามพันโบก - นั่งเรือสู่หาดหงษ์ - น้ำตกสร้อยสวรรค์ - แม่น้ำสองสี
 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว - วัดพระธาตุหนองบัว - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
37
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-PHD-S1F 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿8,900
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - สงขลา - พัทลุง - ปัตตานี : หาดใหญ่ - เกาะยอ - วัดพะโค๊ะ - ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน - วัดช้างไห้ - ศาลเจ้าเล่งจูเกียง

 Bangkok(Don Muang Airport) - หาดใหญ่ - เกาะยอ - วัดพะโค๊ะ - หาดทองรีสอร์ท
 เกาะกระ - ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน - บ่อน้ำร้อน - เขาคอหงษ์
 วัดช้างไห้ - ศาลเจ้าเล่งจูเกียง(เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) - Bangkok(Don Muang Airport)
38
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-UBP-NE4F 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿10,999
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - ลาวใต้ - คอนพะเพ็ง - หลี่ผี - เมืองปากเซ - ปราสาทวัดภู - ไนแองกาล่าแห่งเอเชีย น้ำตกคอนพะเพ็ง - บ้านน้ำเพียงดิน - น้ำตกหลีผี - น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกตาดผาส้วม

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอุบลราชธานี - ช่องเม็ก - เมืองปากเซ - ปราสาทวัดภู
 ไนแองกาล่าแห่งเอเชีย น้ำตกคอนพะเพ็ง - บ้านน้ำเพียงดิน - น้ำตกหลีผี
 น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกตาดผาส้วม - ช่องเม็ก - สนามบินอุบลราชธานี - Bangkok(Don Muang Airport)
39
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-UTH-NE5F 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿10,999
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - อุดร - บึงกาฬ - หนองคาย - เวียงจันทน์ - ทะเลบัวแดง - วัดพระธาตุบังพวน - ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว - พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว - นมัสการพระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอุดรธานี - ทะเลบัวแดง - วัดพระธาตุบังพวน - วัดผาตากเสื้อ - หนองคาย
 วัดโพธิ์ชัย - ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว - พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว - นมัสการพระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย
 ภูทอก - วัดอาฮง - สนามบินอุดรธานี - Bangkok(Don Muang Airport)
40
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-UTH-NE6F 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿11,999
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - วังเวียง - เวียงจันทน์ : เขื่อนน้ำงึม - ระตูชัย - พระธาตุหลวง - หอพระแก้ว

 Bangkok(Don Muang Airport) - อุดร - หนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง
 เขื่อนน้ำงึม - เวียงจันทน์ - ประตูชัย
 นมัสการเจ้าแม่หลักเมือง - ชมอนุสาวรีย์เจ้าศรีสว่างวงศ์ - ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว - นมัสการพระธาตุหลวง - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - อุดร - Bangkok(Don Muang Airport)
41
นกแอร์

Thialand Tour

Code : THAA64-DD-UTH-NE7F 
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿11,999
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - อุดร - ทะเลบัวแดง - หนองคาย - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุบังพวน - วัดผาตากเสื้อ - พระธาตุหลวง

 Bangkok(Don Muang Airport) - อุดรธานี - ทะเลบัวแดง - วัดพระธาตุบังพวน - วัดผาตากเสื้อ - หนองคาย
 กราบขอพร พระใส - เมืองวังเวียง - ชมถ้ำจัง
 ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย - นมัสการพระธาตุหลวง - ร้านค้าปลอดภาษี - อุดร - Bangkok(Don Muang Airport)
42
การบินไทย

Thialand Tour

Code : ROYT-TG-5D4N-SIN-SIN-2004131 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿39,900
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - ล่องเรือสำราญ Quantum Of the Seas Full Board : เส้นทาง สิงคโปร์ - พอร์ทคลัง (มาเลเซีย) - ภูเก็ต - สิงคโปร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ - ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center - Departure 17.00 PM
 Arrival 07.00 AM Port Klang, MAlaysia - สักการะวัด Klang Kwan Imm Temple - Istana Alam shah palace - The Royal Gallery - ศูนย์การค้า Aeon Jusco Bukit Tinggi - Departure 15.00 PM
 Arrival 10.00 AM Phuket, Thailand - ร้านของฝากภูเก็ต พรทิพย์ - ย่าน Old Town - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ - Departure 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08.00 AM ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
43
Self Travel-เดินทางเอง

Thialand Tour

Code : CROP-10D9N-HKT-SIN-1912201 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 10 days 9 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿90,200
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - Package ล่องเรือสำราญ ระดับพรีเมียม Croisi Europe, Cruise Only พักบนเรือ MV La Belle des Océans 9 คืน : เส้นทาง ภูเก็ต - อ่าวพังงา - เกาะลันตา - เกาะมุก - เกาะลังกาวี - ปีนัง - พอร์ตกลัง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - สิงคโปร์ ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง --

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - ท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต ไทย - อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ MV La Belle des Océans - 14.00 PM เรือออกจากท่า
 ช่วงเช้า ชมวิวเกาะภูเก็ต - ช่วงบ่าย ชมอ่าวพังงา หมู่บ้านชาวประมง
 เที่ยว เกาะลันตา - ช่วงบ่ายเที่ยวเกาะมุก
 เรือเทียบท่า เกาะลังกาวี
 เรือเทียบท่า ปีนัง
 เรือเทียบท่า พอร์ตกลัง กัวลาลัมเปอร์
 เรือเทียบท่า มะละกา
 เรือเทียบท่า สิงคโปร์ - อิสระเที่ยวชมเมือง
 ท่าเรือ Marina Bay cruise centre - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
44
Self Travel-เดินทางเอง

Thialand Tour

Code : ROYP-6D5N-SIN-SIN-1912231 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿34,200
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - Package ล่องเรือสำราญ Royal Caribbean, Quantum of the seas, Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ - ปีนัง - ภูเก็ต - สิงคโปร์ ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าประกันการเดินทาง --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ - ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center - Departure 17.00 PM
 Arrival 08.00 PM Kuala Lumpur (Port Klang) Malaysia - Depart 17.00 PM
 Arrival 08.00 PM Penang Malaysia - Depart 17.00 PM
 Arrival 08.00 PM Phuket Thailand - Depart 20.00 PM
 ล่องน่านน้ำสากล At Sea (Cruising) - อิสระพักผ่อน หรือสนุกกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ โชว์พิเศษ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, ปีนหน้าผาจำลอง, เซิฟบอร์ด, ห้องสปา, ห้องสตรีมฯ - พักผ่อนบนเรือ
 08.00 AM เรือเทียบท่า Marina Bay Cruise Center - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
45
Self Travel-เดินทางเอง

Thialand Tour

Code : DREP-4D3N-SIN-SN-1912011 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿37,600
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - Package ล่องเรือสำราญ Genting Dream Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - ลังกาวี (มาเลเซีย) - ภูเก็ต - สิงคโปร์ ** จองด่วน โปรโมชั่น!! 1 แถม 1 ก่อน เมื่อชำระค่าแพ็คเกจยอดเต็ม ภายใน 30 ส.ค. 62 หรือจนกว่าโปรโมชั่นจะหมด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - ไม่รวมค่ารถรับส่ง จากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวมค่าทิป SGD21 ต่อคน ต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Ocean view, Balcony และ SGD26 ต่อคน ต่อคืน สำหรับห้อง Suite ขึ้นไป --

 อิสระเดินทางเอง (แนะนำบินลง สนามบินชางกี) - อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ Genting Dream ณ ท่าเรือ Marina Bay cruise centre (SCC) 61 Marina Coastal Drive, Singapore 018947 - 17.00 PM เรือออกเดินทางจากสิงคโปร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
 15.00 PM Arrival Langkawi, Malaysia - 23.00 PM Departure
 06.00 AM Arrival Phuket, Thailand - 14.00 PM Departure
 06.00 AM Arrival เรือเทียบท่า Marina Bay cruise centre - อำลาเรือ Genting Dream - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
46
Self Travel-เดินทางเอง

Thialand Tour

Code : DREP-4D3N-SIN-SN-1912081 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿42,300
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - Package ล่องเรือสำราญ Genting Dream Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - ปีนัง (มาเลเซีย) - ภูเก็ต - สิงคโปร์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - ไม่รวมค่ารถรับส่ง จากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวมค่าทิป SGD21 ต่อคน ต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Ocean view, Balcony และ SGD25 ต่อคน ต่อคืน สำหรับห้อง Suite ขึ้นไป --

 อิสระเดินทางเอง (แนะนำบินลง สนามบินชางกี) - อิสระเช็คอินลงเรือสำราญ Genting Dream ณ ท่าเรือ Marina Bay cruise centre (SCC) 61 Marina Coastal Drive, Singapore 018947 - 17.00 PM เรือออกเดินทางจากสิงคโปร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
 13.00 PM Arrival Penang, Malaysia - 21.00 PM Departure
 07.00 AM Arrival Phuket, Thailand - 15.00 PM Departure
 06.00 AM Arrival เรือเทียบท่า Marina Bay cruise centre - อำลาเรือ Genting Dream - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
47
Self Travel-เดินทางเอง

Thialand Tour

Code : ROYP-5D4N-SIN-SIN-2004131 
Travel by (Air Ticket) : Self travel-เดินทางเอง
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿19,888
Travel Date :
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - Package ล่องเรือสำราญ Quantum of the Seas, Cruise Only : เส้นทาง สิงคโปร์ - พอร์ทคลัง (กัวลาลัมเปอร์) - ภูเก็ต - สิงคโปร์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ ค่า WIFI / เดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อำนวยความสะดวก --

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Quantum Of the Seas - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Departure 17.00 PM
 Arrival 07.00 PM Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia - Departure 15.00 PM
 Arrival 10.00 AM Phuket, Thailand - Departure 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08.00 AM ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center Singapore MBCCS (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
48
สิงคโปร์แอร์ไลน์

Thialand Tour Package

Code : DRET-SQ-4D3N-SIN-LCH-1910132 
Travel by (Air Ticket) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Thialand Tour / Travel Thialand
Price start from :
 ฿21,900
Travel Date :
Available Everyday From 9/8/2019 to 9/11/2019 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
Thialand Tour Program :
Thialand Tour - ล่องเรือสำราญ Genting Dream : เส้นทาง สิงคโปร์ - เรดัง - สีหนุวิลล์ - แหลมฉบัง ** ขาไป โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ - ขากลับ ฟรีรถบริการส่งจากท่าเรือแหลมฉบัง ถึง กรุงเทพ (ส่งจุดเดียวเท่านั้น) / เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ไทย อำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 2,500 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ 21 SGD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) --

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ - เช็คอินลงเรือสำราญ Genting Dream ณ ท่าเรือ Marina Bay cruise centre (SCC) - 17.00 น. เรือออกเดินทางจากสิงคโปร์ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
 11.00 AM เรือเทียบท่า เรดัง มาเลเซีย - อิสระชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - 20.00 PM เรือออกจากฝั่ง
 12.00 AM เรือเทียบท่า สีหนุวิลล์ - อิสระชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - 20.00 PM เรือออกจากฝั่ง
 10.00 AM เรือเทียบท่า แหลมฉบัง อำลาเรือ Genting Dream - มีรถ บริการรถส่งกรุงเทพฯ (เท่านั้น)
Display 25 to 48
from 49 Thialand tour(s)
Outbound Tour Package - Update Weekly! | Incentive Group Tour
Thailand Tour Package
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Thialand tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP