เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์แนะนำ 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศแนะนำ 2562 / 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 2
จากทั้งหมด 2 รายการ
 ทัวร์อุซเบกิสถานแนะนำ 2562 / 2019 | เที่ยวอุซเบกิสถานแนะนำ 2562 / 2019
1
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถานแนะนำ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZE-HY-KYRGYZSTAN7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
วันที่เดินทาง :
7-13 AUG
25SEP-1OCT
9-15 OCT
ราคา/ท่าน :
44,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
44,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - สำรวจคีร์กิซสถาน : หอคอยบูราน่า - เมืองโชลพอน อะทา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ทะเลสาบอีสซิค คูล - หมู่บ้านที่มีการเลี้ยงและผสมพันธุ์ม้า - เชิงเขาเทียนซาน - สุเหร่าดันแกน - โบสถ์ออร์โธด๊อก - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - หมู่บ้านคีซิล ทู - หุบเขาโชน เคมิน - ตลาดออสห์ - อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - บิสห์เค๊กพาร์ค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ พนักงานบริการฯ ประมาณวันละ 8 ดอลลาร์ คิดเป็น 5 วัน รวม 40 USD ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 USD ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็น 21 USD หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินเมืองทาซเคนท์ - เมืองบิชห์เคก - เมืองโท๊กม๊อค - หอคอยบูราน่า - เมืองบาลิคชี - เมืองโชลพอน อะทา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
ทะเลสาบอีสซิค คูล - หมู่บ้านที่มีการเลี้ยงและผสมพันธุ์ม้า - เมืองคาราโคล - เชิงเขาเทียนซาน - สุเหร่าดันแกน - โบสถ์ออร์โธด๊อก
หุบเขาเจตี้ โอกูซ - หมู่บ้านคีซิล ทู - หุบเขาโชน เคมิน
เมืองบิสห์เค๊ก - ตลาดออสห์
เมืองบิสห์เค๊ก - ผ่านชม ไว้ท์เฮ้าส์ - อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - บิสห์เค๊กพาร์ค - กรุงบิสห์เค๊ก - บินภายในสู่ กรุงทาซเค้นท์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์อุซเบกิสถานแนะนำ 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAJ6-KC-CENTRAL-ASIA14D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 14 วัน 12 คืน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
วันที่เดินทาง :
21SEP-4OCT / 12-25 OCT 19
ราคา/ท่าน :
175,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,000 บาท
175,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/165,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - เอเชียกลาง 5 สถาน คาซัคสถาน - เติร์กเมนิสถาน - อุซเบกิสถาน - ทาจิกิสถาน - คีร์กิซสถาน : อนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาคอคโตเบ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ถนนอารบัท - หมู่บ้านเดอเวเซ - ป้อมปราการโบราณปาร์เทียน - มัสยิด และสุสานของเติรก์ เมนบาชิ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ชมป้อมปราการพระราชวัง โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คุนยาอาร์ค - ชมพระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี - ทะเลสาบเทียม Kayrakkum - เข้าชมพระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ - ปราสาททาเมมาริค - เข้าชมปราสาทอิสทาราฟชาน - จุดชมวิวที่แอนชอพพาส - สวนสาธารณะรูดากิ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - หมู่บ้านฮิสซาร์ - ป้อมปราการฮิสซาร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และงานศิลปะ - หอคอยบูรานา - จัตุรัสกลางอะลาตู้ - อาคารรัฐสภา - อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา - ตลาดออส บาห์ซาร์ ** อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงอัลมาตี คาซัคสถาน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ถ่ายรูป โบถส์คริสต์เซนคอฟ Zenkov Cathedral
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน Zhasylkol - อัลมาตี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมยอดเขาคอคโตเบ Kok Tobe - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ถนนอารบัท
สนามบินอัลมาตี - บินภายในสู่ สนามบินอาชกาบัต - หมู่บ้านเดอเวเซ - เมืองอาชกาบัต
เมืองนิสา - ป้อมปราการโบราณปาร์เทียน - กรุงอาชกาบัต - จัตุรัสอิสรภาพ - มัสยิด และสุสานของเติรก์ เมนบาชิ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ National Museum of History and Ethnography - ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี - ผ่านชมอาคารรัฐสภา
สนามบินอาชกาบัต - บินภายในสู่เมืองดาโชกุซ อุซเบกิสถาน - เมืองคีวา - ชมป้อมปราการพระราชวัง โรงเรียนสอนศาสนา สุเหร่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คุนยาอาร์ค - ชมพระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี - ถ่ายรูปมัสยิดเอ๊ค
สนามบินเมืองอูร์เกนซ์ - บินภายในสู่สนามบินทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน - จัตุรัสเสรีภาพ - จัตุรัสคาสต์อิหม่าม - ถ่ายรูป สุเหร่าจูมา - สถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงทาชเคนต์
เมืองคูจานด์ - อนุสาวรีย์อิสมาอิล โซมานี - ทะเลสาบเทียม Kayrakkum - เข้าชมพระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ Arbob Cultural Palace - ปราสาททาเมมาริค
เมืองอิสตาราฟชาน - เข้าชมปราสาทอิสทาราฟชาน - เมืองเพนจิเค้นท์ - ผ่านเมืองไอนี - เมืองเพนจิเค้นท์
เมืองเพนจิเค้นท์ - เมืองซารามซ์ - เมืองดูชานเบ - จุดชมวิวที่แอนชอพพาส
เมืองดูชานเบ ทาจิกิสถาน - อนุสาวรีย์อิสมาอิล ซาโมนิ - สวนสาธารณะรูดากิ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - ผ่านชม พระราชวังรวมชาติ - หมู่บ้านฮิสซาร์ - ป้อมปราการฮิสซาร์ - เมืองดูชานเบ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และงานศิลปะ - สนามบินดูชานเบ - บินภายในสู่สนามบินบิชเคก คีร์กิซสถาน
เมืองโทกโม๊ค - หอคอยบูรานา - เมืองโทกโม๊ค - เมืองบิชเคก - จัตุรัสกลางอะลาตู้ - อาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา - ตลาดออส บาห์ซาร์ - สนามบินบิชเคก - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอัลมาตี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 2
จากทั้งหมด 2 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อุซเบกิสถานแนะนำ 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถานแนะนำ 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกันยายน 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมกราคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนเมษายน 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP