เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์เดือนกันยายน 2562 / 2019 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนกันยายน 2562 | 2019
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 25 ถึง 48
จากทั้งหมด 58 รายการ
First Previous Next Last
 

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019 | เที่ยวยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

25
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-EUR8D-HG11B(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
3-10 / 17-24 SEP / 25SEP-2OCT
1-8 / 4-11 OCT 19
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/47,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เมืองโลซานน์ - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก - ทะเลสาบเลอม็อง - เมืองเวเว่ย์ - ผ่านชมเนสเล่ย์ปาเล่ย์ - เมืองเบิร์น - ปราสาทโอเบอร์โฮเฟน (ด้านหน้า) - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาเฟิร์ส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต - เมืองทิติเซ่ - เมืองชไตน์ อัม ไรน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - สนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองโลซานน์ - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก - ทะเลสาบเลอม็อง - เมืองเวเว่ย์ - ผ่านชมเนสเล่ย์ปาเล่ย์ - เมืองเบิร์น
เมืองทูน - ปราสาทโอเบอร์โฮเฟน (ด้านหน้า) - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาเฟิร์ส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
กรินเดอร์วัลด์ - ขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ธารน้ำแข็ง - เมืองเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถโค้ชสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น
เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต - เมืองซุก - เมืองฟุสเซ่น
เมืองเอททัล - ชมอารามเอททัล - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ฟุสเซ่น - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองฟุสเซ่น
เมืองทิติเซ่ - เมืองชไตน์ อัม ไรน์ - น้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
26
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-EUR9D-HG08(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
14-22 SEP / 28SEP-6OCT
5-13 / 12-20 OCT 19
ราคา/ท่าน :
55,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
55,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : เมืองปารีส - ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - Benlux Duty Free - มหาวิหารนอร์ธเทอดาม - เมืองกอลมาร์ - เมืองสตราสบูร์ก - จัตุรัสเกลแบร์ - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - เมืองโคโม่ - เมืองเมนดริซิโอ - มหาวิหารมิลาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - เมืองปารีส - ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ถนนชองเซลิเซ
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - Benlux Duty Free - มหาวิหารนอร์ธเทอดาม - อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette
แรงส์ - มหาวิหารแรงส์ - กอลมาร์
เมืองกอลมาร์ - เมืองสตราสบูร์ก - จัตุรัสเกลแบร์ - สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองชาฟฟ์เฮาเซ่น - น้ำตกไรน์
เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ทิตลิส - ประเทศอิตาลี
เมืองโคโม่ - เมืองเมนดริซิโอ - อิสระช้อปปิ้งที่ฟ็อกซ์ทาวน์แฟคทอรี่สโตร์ส
เมืองมิลาน - มหาวิหารมิลาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 - สนามบินมิลาน
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
27
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-EUR9D-HG08B(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
14-22 SEP / 28SEP-6OCT
5-13 / 12-20 OCT 19
ราคา/ท่าน :
45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/43,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - มองบลังค์ - อิตาลี : ถ่ายรูปประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ - จัตุรัสคองคอร์ด - แวะชมมหาวิหารนอร์ธเทอดา - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์(ด้านหน้า) - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่สถานี Auiguille Du Midi - เซอร์ราวิลล์ สคริเวีย - อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 - ปราสาทซฟอร์ซา (ด้านหน้า)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - เมืองปารีส - ถ่ายรูปประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - อิสระช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่
แวะชมมหาวิหารนอร์ธเทอดา - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์(ด้านหน้า) - ช้อปปิ้งbenlux Duty Free - Galeries Lafayette
เมืองเซอร์ริส - La Vallee Village Outlet - เมืองดิฌง
อานซี - เมอแฌฟ - เมืองชาโมนิกส์
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่สถานี Auiguille Du Midi - ชมยอดเขามองบลังค์ - เมืองทูริน - จัตุรัสซานคาร์โล
เมืองเจนัว - เซอร์ราวิลล์ สคริเวีย - ช้อปปิ้งแมคอาร์เธอร์ เกลน เอาท์เล็ต
เมืองมิลาน - มหาวิหารมิลาน - อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 - ปราสาทซฟอร์ซา (ด้านหน้า) - สนามบินมิลาน - อิสระช้อปปิ้งgalleria Vittorio Emanuele Ii - เมืองโคโม่ - สนามบิน
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
28
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-IT-CH-FR10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
8-18 AUG
20-29 SEP
ราคา/ท่าน :
87,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
87,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/85,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิสฯ - ฝรั่งเศส : ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - หอเอนเมืองปิซ่า - จัตุรัสไมเคิล แองเจโล - สะพานเวคคิโอ - เกาะเวนิส - พระราชวังดอจจ์ - มหาวิหารเซนต์มาร์โค - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน - ยอดเขาจุงเฟรา - มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมูซ - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ ** (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินฟูมิชิโน่ - ถ่ายรูปกับโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - เมืองเซียน่า
เมืองปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมืองฟลอเรนซ์ - แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร - จัตุรัสไมเคิล แองเจโล - สะพานเวคคิโอ
เมืองเวนิส - นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์โค - พระราชวังดอจจ์ - แวะถ่ายรูปบริเวณสะพานถอนหายใจ - มหาวิหารเซนต์มาร์โค
เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - เมืองลูเซิร์น - แวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน
เมืองกรินเดอวาล - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ลานกว้าง Sphinx - เมืองเวนเก้น - เมืองเลาเทอร์บรูเนน - เมืองเบียล
เมืองกอลมาร์ - ย่านตัวเมืองเก่า - แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองสตารสบูร์ก - มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก
นั่งรถไฟ Tgv สู่ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมูซ
มหาวิหารซาเครเกอร์ - จตุรัสทรอคาเดโร - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ - สนามบินชาร์ลเดอโกล
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
29
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-BR-EUR-AMS05-TD(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
19-25 SEP 19
ราคา/ท่าน :
39,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,999 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมัน - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม : หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - ดีไซน์เนอร์ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองไฮเดิลแบร์ค - ผ่านชม มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค - ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค - เมืองบรูจจ์ - เมืองบรัสเซลส์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม - เข้าสู่ที่พัก
หมู่บ้านกีธูร์น - เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ - ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - เมืองโคโลญ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ศาลาว่าการเมืองแฟรงก์เฟิร์ต
เมืองไฮเดิลแบร์ค - ผ่านชม มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค - ประตูเมืองโบราณ - ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค - เมืองลักเซมเบิร์ก - ผ่านชม ย่านเมืองเก่า เมืองลักเซมเบิร์ก - วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก
เมืองบรูจจ์ - ผ่านชม จัตุรัสเดอะมาร์ค - ผ่านชม หอระฆัง - เมืองบรัสเซลส์
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ ปลาซ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - ย่านดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
30
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-EUR-CDG15-TD(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
13-19 SEP / 27SEP-3OCT
22-28 NOV 19
ราคา/ท่าน :
52,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,999 บาท
52,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ : เมืองปารีส - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองดีฌง - เมืองเจนีวา - เข้าชม สวนอังกฤษ - เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทชิลยอง - เมืองชาโมนิกซ์ มงบล็อง - ยอดเขามงบล็อง - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เมืองปารีส - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล - ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองดีฌง
เมืองเจนีวา - เข้าชม สวนอังกฤษ - ผ่านชม นาฬิกาดอกไม้ - เมืองโลซานน์ - ผ่านชม มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทชิลยอง
เมืองชาโมนิกซ์ มงบล็อง - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อนุสาวรีย์ผู้พิชิตยอดเขามงบล็อง - ยอดเขามงบล็อง
เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองซูริค - ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส
ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
31
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-EUR-MUC17-TD(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
7-14 SEP 19
ราคา/ท่าน :
55,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,999 บาท
55,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/55,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน - สวิตฯ - ฝรั่งเศส - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - ยอดเขาพิลาทุส - เมืองทิทิเช่ - เมืองโดเนาเอส์ชินเกน - เมืองไฟรบวร์ก - เมืองสตราซบูร์ - ผ่านชม สะพานปง กูรแวร์ต - ผ่านชม พระราชวังโรฮัน - เมืองแม็ส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เมืองมิวนิก - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
สถานีรถไฟ พิลาทุส บานธ์ - ยอดเขาพิลาทุส - สถานีแฟรงค์มุนเทต - เมืองทิทิเช่ - ผ่านชม ป่าดำ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - เมืองโดเนาเอส์ชินเกน
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ สระน้ำสีฟ้าขนาดเล็ก - เมืองไฟรบวร์ก - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์ใหญ่ประจำเมืองไฟรบวร์ก - เมืองสตราซบูร์ - ผ่านชม สะพานปง กูรแวร์ต - ผ่านชม พระราชวังโรฮัน - จัตุรัสกูเทนบูร์ - เมืองแม็ส
เมืองแร็งส์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ - เมืองปารีส - ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หอไอเฟล - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ชาร์ลเดอโกล - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
32
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-BAVARIA-TIROL09(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
3-11 / 10-18 / 17-25 AUG / 24AUG-1SEP / 31AUG-8SEP
7-15 SEP
ราคา/ท่าน :
98,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,000 บาท
89,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/79,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - บาวาเรีย ทิโรล เยอรมนี - ออสเตรีย : ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เขตอุทยานแห่งชาติป่าดำ - เลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อาคารหลังคาทองคำ - คริสตัลเวิร์ด - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - ล่องเรือสู่เกาะแฮเรนอินเซล - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - จัตุรัสมาเรียน ** อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว / ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เขตอุทยานแห่งชาติป่าดำ
เลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น
การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค
วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - บาดไรเค่นฮาล - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ
บาดไรเค่นฮาล - หมู่บ้านปรีน - ล่องเรือสู่เกาะแฮเรนอินเซล - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค
เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - สนามบินนครมิวนิค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
33
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-DE-FR-PRO4(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
27SEP-4OCT
11-18 OCT
ราคา/ท่าน :
70,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
63,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - ฝรั่งเศส Romantic Small Village Promotion : เมืองสตราสบูร์ก - หมู่บ้านโอแบกเน่ - ปราสาทโอต์เกอนิกส์บูร์ก - หมู่บ้านคริเบอวิลเล่ - หมู่บ้านเครกเวีย - หมู่บ้านเอกีไซม์ - หมู่บ้านเกเซอร์เบิร์ก - นั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส - เที่ยวชมมหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์, Duty Free ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ ต่อท่าน ต่อ วัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต เยอรมนี - เมืองสตราสบูร์ก - หมู่บ้านโอแบกเน่
ปราสาทโอต์เกอนิกส์บูร์ก - หมู่บ้านคริเบอวิลเล่ - หมู่บ้านเครกเวีย - โกมาร์
โกลมาร์ - หมู่บ้านเอกีไซม์ - หมู่บ้านเกเซอร์เบิร์ก - โกลมาร์
โกลมาร์ - สถานีรถไฟเมืองดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส - เที่ยวชมมหานครปารีส
พระราชวังแวร์ซายน์ - ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์, Duty Free
สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส ฝรั่งเศส - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
34
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-EUR0510F(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
20-29 SEP
18-27 OCT
27DEC-5JAN
ราคา/ท่าน :
95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,900 บาท
95,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/91,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ : พระราชวังมันไฮม์ม - แท็งก์เก็บน้ำโบราณ - ชมวิวของปราสาทไฮเดลเบิร์ก - Porte Des Allemands - มหาวิหารแห่งเม็ตซ์ - จัตุรัสปลาซสตานิสลาส - ย่าน Le Petite France - มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก - ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - ย่านเขตเมืองเก่า - วิหารคอนสแตนซ์ - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเข้าพิลาตุส - ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ - น้ำตกกีซบาค - หุบเขาอาเร่ - ยอดเขากรินเดลวาลด์เฟียสต์ - ชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท - น้ำตกไรน์ ** ที่พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / 10 ท่านออกเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - มันไฮม์ม - Jesuit Church - พระราชวังมันไฮม์ม - แท็งก์เก็บน้ำโบราณ - เมืองไฮเดลเบิร์ก - จตุรัสมาร์กพลัทซ์ - สะพานเก่า - ชมวิวของปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เมืองเม็ตซ์ - Porte Des Allemands - มหาวิหารแห่งเม็ตซ์ - เพลซ ดาร์ แม็ส
เมืองน็องซี - จัตุรัสปลาซสตานิสลาส - เมืองสตารสบูร์ก - เขตเมืองเก่ากรอง อิลล์ - ย่าน Le Petite France - มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก
เมืองดอมแบค ลา วิลล์ - เมือง ริโบวิเล - เมือง ริคเวียร์ - เมือง กอลมาร์ - เมืองไฟร์บวร์ก อิมไบรส์เกา
เมืองเฮ็คคิงเงิน - ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น - เมืองคอนสแตนซ์ - ย่านเขตเมืองเก่า - วิหารคอนสแตนซ์
เมืองลูเซิร์น - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเข้าพิลาตุส - นั่งกระเช้าไฟฟ้าจากสถานีพิลาตุสลงสู่สถานี ฟรัคมุนเทกก์ - อินเทอลาเค่น - อิสระเดินเล่นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ - น้ำตกกีซบาค - ไมริงเก้น - หุบเขาอาเร่ - เมือง กรินเดลวาลด์
ยอดเขากรินเดลวาลด์เฟียสต์ - เมืองซูริค - โบสถ์เซ็นต์ ปีเตอร์ - ชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท
เมือง ชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
35
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-EUR0410F(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
10-19 SEP
10-19 OCT
ราคา/ท่าน :
89,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,900 บาท
89,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/84,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ : ปราสาทมาร์คเบิร์ก - ล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ - เมืองเซนต์กอร์ - ป้อมปราการ Dinant Citadel - ถ่ายรูปคู่อะตอมเมี่ยม - มหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม - สะพานโบราณ Pont Des Trous - ล่องเรือชมเมืองบรูจส์ - หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ - ย่านจัตุรัสกลางเมือง - มหาวิหารเซนต์มาร์ติน - ท่าเรือเมืองโฮร์น - ล่องเรือชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ปราสาทเบิร์ก - ชม Alte Lahnbruche ** ที่พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / 10 ท่านออกเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ท - เมืองเบราบัค - ปราสาทมาร์คเบิร์ก - เมืองบ็อบพาร์ด - ล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ - เมืองเซนต์กอร์ - เมืองค็อกเค่ม - เมืองเทรียร์
เมืองเทรียร์ - เมืองลักแซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่า - เมืองดินองท์ - ป้อมปราการ Dinant Citadel - เมืองบรัสเซล - ถ่ายรูปคู่อะตอมเมี่ยม - ชมแมนาคินพิส - อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่จัตุรัสแกรนด์เพลซ
เมืองตูแนร์ - มหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม - หอระฆัง Belfry - สะพานโบราณ Pont Des Trous - เมืองบรูจน์ - ศาลาว่าการกลางเมือง - จตุรัสมาร์ก - ล่องเรือชมเมืองบรูจส์
หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ - เมืองเดลฟ์ - ย่านจัตุรัสกลางเมือง - เมืองยูเทรกต์ - มหาวิหารเซนต์มาร์ติน - กรุงอัมสเตอร์ดัม
เมืองโฮร์น - ท่าเรือเมืองโฮร์น - เมืองอีดัม - ศาลาว่าการเมืองเก่า - เมืองโวเลนดัม - อิสระเดินเล่นชมเมืองเก่า - กรุงอัมสเตอร์ดัม - สถาบันเจียระไนเพชร - ดามส์สแควร์
เมืองกีธูร์น - ล่องเรือชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน - เมืองไนเมเก้น - Grote Markt - อาคาร Boterwaag - โบสถ์นักบุญสตีเฟ่น - เมืองดูสเซลดอร์ฟ
เมืองมอนเชาว์ - เมืองโซลิงเกน - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ปราสาทเบิร์ก - เมืองโคเบลนซ์
เมืองลิมเบิร์ก - ชม Alte Lahnbruche - เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
36
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-EUR-0110J(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
8-18 AUG
19-29 SEP
10-20 / 17-27 OCT
5-15 DEC
ราคา/ท่าน :
115,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,900 บาท
115,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/111,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิสฯ - ฝรั่งเศส : มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - จัตุรัสเวเนเซีย - อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 - สนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - ย่านบันไดสเปน - จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรต - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร - หอเอนปีซ่า - ล่องเรือเข้าสู่เมืองเวนิส - พระราชวังดอร์จ - มหาวิหารแห่งมิลาน - หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ ** พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / 10 ท่านออกเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - จัตุรัสเวเนเซีย - ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ - อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 - ประตูชัยคอนสแตนติน - สนามกีฬาโคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - ช่องโอคูลูส - วิหารแพนธีออน - ย่านบันไดสเปน - เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่
เมืองฟลอเรนซ์ - จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร - โบสถ์ซันตาโคเช่ - เมืองปิซ่า - หอเอนปีซ่า - เมืองฟลอเรนซ์
เมืองเวนิส เมสเตร้ - ล่องเรือเข้าสู่เมืองเวนิส - จตุรัสซานมาโค - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอร์จ - เมืองเวโรน่า
เมืองมิลาน - ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ - มหาวิหารแห่งมิลาน - เมืองเมนเดสซิโอ ลูกาโน่ - ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - จัตุรัสใจกลางเมือง ชวาเน่นท์พลัทซ์
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ธารน้ำแข็ง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
เมืองมูลฮูส - นั่งรถไฟด่วน Tgv สู่มหานครปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - หอไอเฟล(ชั้น 2 ) - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - Duty Free - ห้างแกลลารี ลาฟาแยตต์
สนามบินชาร์ลเดอโกล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
37
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-IT-CH0108M(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
9-16 / 23-30 SEP 19
ราคา/ท่าน :
73,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท
69,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/69,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เมืองพอร์โตฟิโน - นั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร - เมืองเจนัว - Serravalle Designer Outlet - เมืองมิลาน - สะพานไม้คาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - กรุงเบิร์น - หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปีภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - เมืองกรินเดลวาลด์ เฟียสต์ - เมืองซุก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงมิลาน - เมืองพอร์โตฟิโน - นั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร - เมืองเจนัว
Serravalle Designer Outlet - เมืองมิลาน - สนามฟุตบอลอินเตอร์มิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เมืองโคโม่
เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้คาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - กรุงเบิร์น - สวนกุหลาบ - มาร์คกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น
หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปีภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
ชนีเก้ ปลาตเต้ - เมืองกรินเดลวาลด์ เฟียสต์ - เมืองซุก - ล่องเรือชมทะเลสาบซุก
สนามบิน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
38
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAN1-OS-HR-1610V(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
14-22 SEP
12-21 / 18-27 OCT
ราคา/ท่าน :
87,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,900 บาท
83,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/83,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - โครเอเชีย - สโลเวเนีย - บอสเนีย : จัตุรัสเมืองเก่า - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน - ขึ้นชม ลานปราสาทลุบบลิยาน่า - จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน - ถ้ำโพสทอยน่า - ถ่ายรูปรูปปั้น Maiden with the Seagull - ชมเขตเมือง Lower Town - นั่งรถราง Funicular ขึ้นสู่เขต Upper Town - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ - ย่าน People Square - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - เดินทางผ่านเมืองนีอุม - เดินชมวิวเมืองดูบรอฟนิคบนกำแพงเมือง (รวมค่าตั๋วแล้ว) - นั่งกระเช้า ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค มุมสูง - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน / โปรดเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น และวีซ่าโครเอเชีย 2 ชุด เผื่อเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 30 วันทำการ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกรุงเวียนนา - เมืองคลาเกรนเฟิร์ท - แวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์มังกร - จัตุรัสเมืองเก่า - สโลวีเนีย - เมืองเบลด - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - กรุงลูบลิยานา
จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน - ขึ้นชม ลานปราสาทลุบบลิยาน่า - จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน - ถ้ำโพสทอยน่า - เมืองโอพาเทีย - ถ่ายรูปรูปปั้น Maiden with the Seagull
กรุงซาเกรบ - ชมเขตเมือง Lower Town - นั่งรถราง Funicular ขึ้นสู่เขต Upper Town - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ - เมืองซิบินิค
เมืองสปลิท - ย่าน People Square - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - เดินทางผ่านเมืองนีอุม
เมืองโมสตาร์ - เมืองบลากายจ์
เมืองมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค - เดินชมวิวเมืองดูบรอฟนิคบนกำแพงเมือง (รวมค่าตั๋วแล้ว)
นั่งกระเช้า ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค มุมสูง - บินภายในสู่สนามบินกรุงเวียนนา - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf - สนามบินนานาชาติเวียนนา
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
39
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
20-27 SEP
10-17 / 15-22 / 22-29 OCT
15-22 NOV
7-14 / 10-17 DEC
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/62,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - โรมาเนีย - บัลแกเรีย : ปราสาทเปเลส - โรงบ่มไวน์อซูก้า - โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย - ปราสาทบราน - อนุสาวรีย์เสรีภาพ - โบสถ์ประจำเมืองแห่งเมืองชิพก้า - โบสถ์เซนต์จอร์จ - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ - สำนักสงฆ์เมืองรีล่า - Vitosha Boulervard ** อัตรานี้รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มัคคุเทศก์แล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินโอโทเพนนี - เมืองซินายา - ปราสาทเปเลส - โรงบ่มไวน์อซูก้า - เมืองบราซอฟ
ตลาดใหญ่ - โบสถ์ดำ - โรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย - เมืองบราน - ปราสาทบราน - เมืองบราซอฟ
กรุงบูคาเรสต์ - จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ - ผ่านชมประตูชัย - อาคารรัฐสภา
เมืองรูเซ - อนุสาวรีย์เสรีภาพ - ย่านเมืองเก่า - เมืองเวลิโค ทาร์โนโว - ป้อมปราสาท - เมืองชิพก้า - โบสถ์ประจำเมืองแห่งเมืองชิพก้า - เมืองพลอฟดิฟ
โรงละครโรมัน - ย่านเมืองเก่า - เมืองโซเฟีย - อาคารรัฐสภาแห่งกรุงโซเฟีย - โบสถ์เซนต์จอร์จ - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้
สำนักสงฆ์เมืองรีล่า - เมืองโซเฟีย - Vitosha Boulervard - สนามบินโซเฟีย - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
40
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAH3-OS-EUR-BALKANS9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
27SEP-5OCT
ราคา/ท่าน :
109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,900 บาท
109,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/104,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ยุโรปบอลข่าน ออสเตรีย - สโลเวเนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย - มอนเตเนโกร : ล่องเรือเพลทน่า ชมวิวทะเลสาบเบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ชมเมืองตอนล่าง Lower Town - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - ขึ้น รถรางไฟฟ้า Funicular ชมเมืองตอนบน Upper Town - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน Diocletian’s Palace - ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ชมวิวทะเลอาเดรียติก - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - ถ่ายรูป เสาหินอัศวิน Orlando Column - หอนาฬิกา Bell Tower - ข้ามพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร Montenegro - เมืองบุดวา - เที่ยวชม เมืองเก่าบุดวา - St.John Church - Santa Maria Church, Church of Trinity - ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 ต่อคน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเวียนนา - เมืองกราซ - เมืองเบลด - ล่องเรือเพลทน่า ชมวิวทะเลสาบเบลด
ถ้ำโพสทอยน่า - กรุงซาเกรบ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ชมเมืองตอนล่าง Lower Town - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - ขึ้น รถรางไฟฟ้า Funicular ชมเมืองตอนบน Upper Town
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - เมืองซาดาร์
เมืองโทรเกียร์ - ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน Diocletian’s Palace - เมืองโมสตาร์ Mostar
ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค - เมืองดูบรอฟนิค
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ชมวิวทะเลอาเดรียติก - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - ถ่ายรูป เสาหินอัศวิน Orlando Column - หอนาฬิกา Bell Tower - ข้ามพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร Montenegro - เมืองบุดวา - เข้าที่พัก
เที่ยวชม เมืองเก่าบุดวา - St.John Church - Santa Maria Church, Church of Trinity - สนามบิน พอตกอรีซา - บินภายในสู่กรุงเวียนนา - ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท - สนามบินเวียนนา
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
41
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
12-18 SEP
ราคา/ท่าน :
43,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
43,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/41,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : ยอดเขาทิตลิส - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเปล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - เขตเมืองเก่า - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์กัลเลน - ช้อปปิ้งบนถนน Spisergasse - นั่งรถไฟสาย Bernina Express By Glacier Express สู่เมืองทิราโน่ - ชมวิวทะเลสาบโคโม - ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ - กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล - ถ่ายรูปบริเวณอ่าวเจนัว - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารซานลอเรนโซ - เปียซซ่า เฟร์ รารี่ - ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 ท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 ยูโรx5วัน = 10ยูโร - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100x7 วัน=700 บาท --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เมืองมิลาน - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองแองเกิลเบิร์ก
เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปสะพานไม้ชาเปล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - เมืองเซนต์กัลเลน - เขตเมืองเก่า - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์กัลเลน - ช้อปปิ้งบนถนน Spisergasse
เมืองคูร์ - เมืองเซนต์มอริตส์ - นั่งรถไฟสาย Bernina Express By Glacier Express สู่เมืองทิราโน่ - เมืองโคโม
ชมวิวทะเลสาบโคโม - กรุงมิลาน - ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ - กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล
เมืองเจนัว - ถ่ายรูปบริเวณอ่าวเจนัว - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารซานลอเรนโซ - เปียซซ่า เฟร์ รารี่ - ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
42
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-FR-CH-IT4-2(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
4-12 SEP / 25SEP-3OCT
5-13 / 10-18 / 12-20 / 17-25 / 19-27 OCT 19
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ประตูชัย - จัตุรัสคองคอร์ท - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายภาพหอไอเฟล - นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ - ชมถ้ำน้ำแข็ง - นั่งรถไฟจากยอดเขาจุงฟราวน์สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น - Fox Town Outlet - ท่าเรือตรอนเชโต้ - นั่งเรื่อสู่เกาะเวนิส

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
สนามบินกรุงปารีส - ประตูชัย - จัตุรัสคองคอร์ท - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายภาพหอไอเฟล
พระราชวังแวร์ซา - ท่าเรือบาตามูซ - ล่องเรือชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน - อิสระช่วงบ่าย
เมืองดีจอง - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
สถานีรถไฟกลินเดอวาล - นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ - ชมถ้ำน้ำแข็ง - นั่งรถไฟจากยอดเขาจุงฟราวน์สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน - สะพานไม้โบราณคาเปล
Fox Town Outlet - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - เมืองเวนิส เมสเตร้
ท่าเรือตรอนเชโต้ - นั่งเรื่อสู่เกาะเวนิส - เกาะซานมาร์โค - ผ่านชม สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - ท่าเรือตรอนเชโต้ - เมืองปิซ่า - จัตุรัสแคมโป - หอเอนปิซ่า
กรุงโรม - วาติกัน - ประตูชัยคอนสแตนติน - ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม - ชมน้ำพุเทรวี่ - เดินเล่นย่านบันไดสเปน - สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
43
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
18-24 SEP / 25SEP-1OCT
2-8 / 9-15 / 11-17 / 16-20 / 18-24 / 22-28 OCT
5-11 / 19-25 NOV / 29NOV-6DEC
3-9 DEC
ราคา/ท่าน :
39,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิสฯ : เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หมู่บ้านฮัลสตัท - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต ** โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร / จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินเมืองเวนิส - นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - ล่องเรือไปตามลำคลองสู่ท่าซานมาร์โค - ชมจัตุรัสซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค
เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
เมืองซาลบร์ก - หมู่บ้านฮัลสตัท - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
เมืองโฮเฮนชวานเกา - อิสระช่วงบ่าย
เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต - เมืองซูริค - เมืองซาฟเฮ้าเซ่น - สนามบินซูริค
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
44
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
12-20 SEP / 26SEP-4OCT
3-11 / 10-18 / 12-20 / 17-25 / 19-27 / 23-31 OCT / 26OCT-3NOV
ราคา/ท่าน :
42,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท
42,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/42,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - ออสเตรีย - เชก - สโลวาเกีย - ฮังการี : ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค - สวนมิราแบล - ข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า - เมืองฮอลสตัท - ถ่ายรูปปราสาทคลุมลอฟ - เมืองคาร์โลวีวารี - ชมด้านนอก ปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชม พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ช้อปปิ้งที่ ถนนคาร์ทเน่อสตาร์ทเซ่ - Parndof Outlet - ป้อมปราการชาวประมง - มหาวิหารแมททิอัส - ลานฮีโร่สแควร์ - ช้อปปิ้งถนน Vaciutca ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปท่านละ 60 ยูโร และค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
สนามบินมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค
เมืองซาลบูร์ก - สวนมิราแบล - ข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า - เมืองฮอลสตัท - เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ
ถ่ายรูปปราสาทคลุมลอฟ - เมืองคาร์โลวีวารี - กรุงปราก
ชมด้านนอก ปราสาทแห่งกรุงปราก - กรุงบาติสลาว่า - เข้าที่พัก
กรุงเวียนนา - เข้าชม พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ช้อปปิ้งที่ ถนนคาร์ทเน่อสตาร์ทเซ่ - Parndof Outlet - เมืองบูดาเปสต์
ชมบูดาเปสต์ - ป้อมปราการชาวประมง - มหาวิหารแมททิอัส - ลานฮีโร่สแควร์ - ช้อปปิ้งถนน Vaciutca
เดินทางสู้สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
45
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
21-29 SEP
12-20 / 19-27 OCT
9-17 NOV / 30NOV-8DEC 19
ราคา/ท่าน :
48,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
48,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/48,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - สถานีรถไฟเมืองแทซ - นั้งรถไฟขึ้นสู่เซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองเบิร์น - ชมมาร์คกาสเซ - ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมิลาน - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
เมืองแทซ - สถานีรถไฟเมืองแทซ - นั้งรถไฟขึ้นสู่เซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาเกรอนากรัท - นั่งรถไฟสู่เมืองมองเทรอ - แวะถ่ายภาพปราสาทซีลอน
เมืองโกลดูปิยง - กลาเซีย 3000 - กรุงเจนีวา - ชมเมืองเจนีวา - ชมทะเลสาบเจนีวา - นาฬิกาดอกไม้
เมืองโลซานน์ - เมืองเบิร์น - ชมมาร์คกาสเซ - ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น - เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองแองเกิลเบิร์ก
เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา - สะพานคาเปล - เมืองโคโม่ - เมืองมิลาน
เมือง โบลซาโน่ - โดโลไมท์
อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย - สนามบิน
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
46
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-FR-CH-IT2-6(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
19-25 SEP
18-24 / 22-28 OCT
13-19 NOV / 27NOV-3DEC
7-13 DEC
ราคา/ท่าน :
39,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตูชัย - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน - โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ** โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร / จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ท่าเรือบาตามูซ - ประตูชัย
อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งเต็ม
เมืองกลอมาร์ - เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก
เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน - สะพานไม้โบราณคาเปล - เมืองโคโม่ - เมืองมิลาน
ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
47
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-IT-AT-EC-CH6-1
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
18-24 SEP / 25SEP-1OCT
2-8 / 9-15 / 12-18 / 13-19 / 19-25 / 23-29 OCT
6-12 / 13-19 NOV / 27NOV-3DEC 19
ราคา/ท่าน :
39,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500 บาท
39,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมัน - สวิตเซอร์แลนด์ - เมืองซาลบร์ก - หมู่บ้านฮัลสตัท - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - อนุสาวรีย์สิงโต - เดินข้ามสะพานไม้ - เมืองโคโม่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
สนามบินเมืองมิลาน - เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเชสโต้ - ลงเรือสู่เกาะเวนิส - ท่าซานมาร์โค
เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า  - ย่านเมืองเก่า - หลังคาทองคำ
เมืองซาลบร์ก - หมู่บ้านฮัลสตัท - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์(ด้านหน้า) - อิสระช่วงบ่าย
เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - เดินข้ามสะพานไม้ - เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - สนามบินมิลาน
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
48
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR8-EK-DE-NL-BG005A(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป
วันที่เดินทาง :
24-30 SEP
ราคา/ท่าน :
41,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
41,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/39,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม : ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารโคโลญจน์ - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - Batavia Stad Fashion Outlet - จัตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร - พระราชวังแห่งสันติภาพ - หอระฆังประจำเมือง - ผ่านชม ปราสาทท่านเคานต์ - เดินเล่นถนน The Graslei, The Korenlei - จัตุรัสกรองปลาซ - รูปปั้นแมนเนเก้นพิส ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 ต่อท่าน (ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี) - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เมืองดุสเซลดอฟ - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารโคโลญจน์
หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - Batavia Stad Fashion Outlet
อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร
เมืองลิเซ่ - กรุงเฮก - พระราชวังแห่งสันติภาพ - เมืองแอนท์เวิร์ป
เกนท์ - หอระฆังประจำเมือง - ผ่านชม ปราสาทท่านเคานต์ - เดินเล่นถนน The Graslei, The Korenlei - กรุงบรัสเซล - กรองปลาซ - จัตุรัสกรองปลาซ - รูปปั้นแมนเนเก้นพิส - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 25 ถึง 48
จากทั้งหมด 58 รายการ
First Previous Next Last
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปเดือนกันยายน 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ยุโรปเดือนกรกฎาคม 2562
ทัวร์ยุโรปเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์ยุโรปเดือนกันยายน 2562
ทัวร์ยุโรปเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์ยุโรปเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์ยุโรปเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ยุโรปเดือนมกราคม 2563
ทัวร์ยุโรปเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ยุโรปเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ยุโรปเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ยุโรปเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ยุโรปเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP