เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์-ยุโรป- / เที่ยว

1
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-EUR39
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿105,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
2
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-EUR16
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿95,000
เดินทาง :
11/30/2019
12/9/2019
: ฿95,000
12/6/2019
12/15/2019
: ฿98,000
12/13/2019
12/22/2019
: ฿98,000
12/20/2019
12/29/2019
: ฿98,000
12/29/2019
1/7/2020
: ฿105,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
3
เคแอลเอ็ม รอยัลดัทช์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-KL-GALAPAGOS-WWV18
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน KL-เคแอลเอ็ม รอยัลดัทช์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿255,000
เดินทาง :
12/26/2019
1/5/2020
: ฿259,000
4/9/2020
4/19/2020
: ฿255,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - มหัศจรรย์ธรรมชาติ กาลาปากอส : จัตุรัสกลางใจเมือง - ชมเมืองกิโต้ (มรดกโลก) - หมู่เกาะกาลาปากอส - เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์ - อุโมงค์ลาวา - สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน - ดำน้ำชมปะการัง บริเวณหมู่เกาะบาร์โตโลมี - ล่องเรือ Santa Fe Yacht II สู่เกาะพลาซ่าใต้ - ชมแมวน้ำกาลาปากอส, อิกัวน่าบกฯ - ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่ Punta Carrión - เกาะซานตาเฟ่ - เก็บภาพ ฝูงนกกระสากลางคืน, นกกระเต็น - เกาะซีมัวร์เหนือ - ชมนกหายาก อาทิ Blue Footed Boobies - บินภายในสู่ เมืองกวายากิล - ผ่านชม สวนสาธารณะเซมินาริโอ - สวนสาธารณะเซนเทนาริโอ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่อัมสเตอดัม - เรดไลท์ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --
4
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿99,000
เดินทาง :
9/26/2019
10/5/2019
: ฿112,000
10/13/2019
10/22/2019
: ฿107,000
10/19/2019
10/28/2019
: ฿102,000
11/2/2019
11/11/2019
: ฿102,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
5
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR-EUR02-NY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿107,000
เดินทาง :
12/24/2019
1/2/2020
: ฿107,000
12/26/2019
1/4/2020
: ฿107,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
6
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-AT-EMPIRE40
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿94,000
เดินทาง :
10/12/2019
10/20/2019
: ฿94,000
11/2/2019
11/10/2019
: ฿100,000
11/30/2019
12/8/2019
: ฿94,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
7
ฟินน์แอร์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-AY-GRAND-PL13A
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿74,000
เดินทาง :
10/12/2019
10/19/2019
: ฿74,000
10/19/2019
10/26/2019
: ฿78,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
8
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAB25-EK-GQ-MXP001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿45,900
เดินทาง :
10/3/2019
10/9/2019
: ฿47,900
10/17/2019
10/23/2019
: ฿48,900
10/23/2019
10/29/2019
: ฿48,900
11/7/2019
11/13/2019
: ฿45,900
11/21/2019
11/27/2019
: ฿45,900
12/3/2019
12/9/2019
: ฿48,900
12/30/2019
1/5/2020
: ฿63,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ถ่ายรูปโรงละครโรมันกลางแจ้ง - ถ่ายรูปด้านนอกบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต - เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - ชมถ้ำน้ำแข็ง - ข้ามสะพานแขวน The Peak Walk by Tissot - ขึ้นกระเช้ายักษ์ ชมวิวเขากลาเซียร์ 3000 - ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง - สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา - ถ่ายรูปศาลาไทย - ถ่ายรูปน้ำพุเจทโด - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่า มาร์กาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - ชมสิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 12 ยูโร - ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย 21 ยูโร --
9
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAB25-EK-IT-CH-MXP023
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿43,900
เดินทาง :
9/22/2019
9/28/2019
: ฿43,900
9/29/2019
10/5/2019
: ฿43,900
10/1/2019
10/7/2019
: ฿43,900
10/6/2019
10/12/2019
: ฿43,900
10/8/2019
10/14/2019
: ฿43,900
10/13/2019
10/19/2019
: ฿43,900
10/15/2019
10/21/2019
: ฿43,900
10/20/2019
10/26/2019
: ฿43,900
10/23/2019
10/29/2019
: ฿43,900
10/27/2019
11/2/2019
: ฿43,900
11/24/2019
11/30/2019
: ฿43,900
11/26/2019
12/2/2019
: ฿43,900
11/30/2019
12/6/2019
: ฿43,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
10
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAB25-EK-EUR-FCO011
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿65,900
เดินทาง :
9/24/2019
10/3/2019
: ฿65,900
10/1/2019
10/10/2019
: ฿66,900
10/8/2019
10/17/2019
: ฿66,900
10/15/2019
10/24/2019
: ฿66,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
11
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAB25-TG-MUC005
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿63,900
เดินทาง :
9/20/2019
9/28/2019
: ฿69,900
10/4/2019
10/12/2019
: ฿69,900
10/22/2019
10/30/2019
: ฿63,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
12
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-IT-CH-FR04
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿109,000
เดินทาง :
9/21/2019
10/1/2019
: ฿120,000
9/28/2019
10/8/2019
: ฿120,000
10/5/2019
10/15/2019
: ฿116,000
10/10/2019
10/20/2019
: ฿112,000
10/17/2019
10/27/2019
: ฿112,000
10/26/2019
11/5/2019
: ฿109,000
11/2/2019
11/12/2019
: ฿109,000
11/9/2019
11/19/2019
: ฿109,000
11/16/2019
11/26/2019
: ฿109,000
11/23/2019
12/3/2019
: ฿109,000
11/30/2019
12/10/2019
: ฿109,000
12/24/2019
1/3/2020
: ฿114,000
12/28/2019
1/7/2020
: ฿114,000
1/18/2020
1/28/2020
: ฿109,000
1/25/2020
2/4/2020
: ฿109,000
2/1/2020
2/11/2020
: ฿109,000
2/15/2020
2/25/2020
: ฿109,000
2/22/2020
3/3/2020
: ฿109,000
2/29/2020
3/10/2020
: ฿109,000
5/7/2020
5/17/2020
: ฿109,000
5/14/2020
5/24/2020
: ฿109,000
5/21/2020
5/31/2020
: ฿109,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
13
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-EUR38A
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿127,000
เดินทาง :
9/20/2019
9/29/2019
: ฿127,000
10/18/2019
10/27/2019
: ฿128,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
14
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TG-FR-CH-IT9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿89,900
เดินทาง :
10/11/2019
10/19/2019
: ฿89,900
10/20/2019
10/28/2019
: ฿89,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
15
ฟินน์แอร์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-AY-BALTIC-EUR42
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿78,000
เดินทาง :
10/18/2019
10/25/2019
: ฿78,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
16
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-QR-GRAND-IBERIA21
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿118,000
เดินทาง :
12/27/2019
1/5/2020
: ฿118,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
17
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-BENELUX-EUR
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,999
เดินทาง :
10/18/2019
10/24/2019
: ฿39,999
11/7/2019
11/13/2019
: ฿39,999
11/21/2019
11/27/2019
: ฿39,999
12/29/2019
1/4/2020
: ฿49,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
18
ฟินน์แอร์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAB5-AY-EUR-BALTIC25
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,999
เดินทาง :
10/1/2019
10/8/2019
: ฿49,999
10/24/2019
10/31/2019
: ฿49,999
10/28/2019
11/4/2019
: ฿49,999
11/3/2019
11/10/2019
: ฿49,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ยุโรปบอลติก (ลิทัวเนีย - ลัตเวีย - เอสโตเนีย - ฟินแลนด์) : ประตูเมือง Gate Of Dawn - เข้าชมปราสาททราไก - ศาลาว่าการเมืองเคานัส - ปราสาทเคานัส (ภายนอก) - ชมพระราชวังรูนดาเล่ - ย่านเมืองเก่าริก้า - ปราสาททูไรด้า - ย่านทูมเปีย - โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ - อิสระช้อปปิ้งถนนมานไฮม์ - อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 - มหาวิหารเฮลซิงกิ - มหาวิหารอุสเปนสกี้** โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร / จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม --

19
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAS3-TG-EUR-SS04
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿78,000
เดินทาง :
9/21/2019
9/28/2019
: ฿78,000
10/12/2019
10/19/2019
: ฿82,000
10/19/2019
10/26/2019
: ฿82,000
11/23/2019
11/30/2019
: ฿82,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
20
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAS3-TG-EUR-SS10
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿80,000
เดินทาง :
9/21/2019
9/28/2019
: ฿80,000
10/12/2019
10/19/2019
: ฿80,000
10/19/2019
10/26/2019
: ฿80,000
11/23/2019
11/30/2019
: ฿80,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
21
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : CROT-TK-10D7N-LYS-LYS-1910111
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿89,900
เดินทาง :
10/11/2019
10/20/2019
: ฿89,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :

22
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAZO-TK-EUR-BALKAN8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿66,950
เดินทาง :
10/19/2019
10/26/2019
: ฿66,950
11/9/2019
11/16/2019
: ฿66,950
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
23
แอร์ฟรานซ์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAJ6-AF-KL-FR-BE-NL
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AF-แอร์ฟรานซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿65,900
เดินทาง :
10/19/2019
10/26/2019
: ฿65,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
24
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-MLA-SICILY-IT10D-BRI
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿89,900
เดินทาง :
10/17/2019
10/26/2019
: ฿89,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - มอลต้า - ซิซิลี - อิตาลีใต้ (BRI-MLA) : เข้าชมปราสาทซูโว - ถนนคอร์โซ อัมเบอร์โต้ - เข้าชมโรงละครกรีก - วิหารซานนิโคลา - เข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล - ถ่ายรูป Palazzo dei Normanni - น้ำพุ Fontana della Vergogna - เข้าชมโบสถ์ Cappella Palatina - เข้าชมคฤหาสน์ขุนนางโรมัน (มรดกโลก) - เที่ยวชมเมืองเก่า 3 เมืองแห่งเกาะมอลต้า - เมืองวัลเลตตา (มรดกโลก) - สวนบารัคคา - เข้าชมวิหารเซนต์จอห์น - Auberge De Castille - เข้าชม พระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ - เกาะโกโซ - ถ่ายรูปกังหันลม Ta Kola และถ่ายรูปถ้ำคาลิปโซ - เข้าชมวิหารกันติจา - ถ่ายรูปป้อมปราการวิคตอเรีย - วิหารทาพินู - ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของเกาะมอลต้า - ถ่ายรูปถ้ำบลูกรอตโต - ถ่ายรูปกับหน้าผาดิงลี - ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์ปอล - เข้าชมวิลลาโรมัน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม --
25
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAB25-TG-GQ-CDG006
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿79,900
เดินทาง :
12/26/2019
1/4/2020
: ฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : พระราชวังแวร์ซายน์ - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซน - ย่านเมืองเก่ามาร์กาสเซ - ยอดเขาจุงเฟรา - เวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ช้อปปิ้งเครื่องแก้วมูราโน่ - หอเอนปิซ่า - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - วาติกัน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร) - ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง --
26
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-EUR-CDG17
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,999
เดินทาง :
11/10/2019
11/17/2019
: ฿49,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :

27
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-EUR-CDG16-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,999
เดินทาง :
10/11/2019
10/18/2019
: ฿58,999
10/19/2019
10/26/2019
: ฿58,999
11/10/2019
11/17/2019
: ฿49,999
12/28/2019
1/4/2020
: ฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
28
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-EUR-MXP11
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,999
เดินทาง :
11/10/2019
11/17/2019
: ฿49,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :

29
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-EUR-MXP08
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿52,999
เดินทาง :
9/29/2019
10/6/2019
: ฿55,999
10/10/2019
10/17/2019
: ฿58,999
10/13/2019
10/20/2019
: ฿58,999
11/24/2019
12/1/2019
: ฿52,999
12/29/2019
1/5/2020
: ฿62,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
30
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-EUR-MXP10-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿58,999
เดินทาง :
9/27/2019
10/4/2019
: ฿58,999
10/11/2019
10/18/2019
: ฿58,999
10/18/2019
10/25/2019
: ฿62,999
11/8/2019
11/15/2019
: ฿58,999
11/22/2019
11/29/2019
: ฿58,999
12/20/2019
12/27/2019
: ฿65,999
12/27/2019
1/3/2020
: ฿69,999
12/30/2019
1/6/2020
: ฿69,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
31
ฟินน์แอร์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAJ6-AY-GRAND-PL10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿69,900
เดินทาง :
10/12/2019
10/21/2019
: ฿69,900
10/15/2019
10/24/2019
: ฿69,900
10/17/2019
10/26/2019
: ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แกรนด์ โปแลนด์ (บินเข้ากดังส์ - บินออกวอร์ซอว์) : เข้าชมปราสาทมัลบอร์ก - ย่านเมืองเก่า โทรุน - เมืองคราคูฟ (มรดกโลก) - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เหมืองเกลือ - ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ - เข้าชมปราสาทวาเวล - เข้าชมมหาวิหารวาเวล - เที่ยวชมย่านจตุรัสเมืองเก่า - เข้าชม โบสถ์ทริริตี้อันศักดิ์สิทธิ์ - ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy - เข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (มรดกโลก) - เข้าชมพระราชวังหลวง - ถ่ายรูปกับ พระราชวังวิลานอฟ ** รวมทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นโปแลนด์ ผู้เดินทางต้องไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอง (ชำระ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า ประมาณ 2,300 บาท) - ไม่รวม ค่ายกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง --
32
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : COST-LH-10D7N-BCN-BCN-1912011(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿86,000
เดินทาง :
12/1/2019
12/10/2019
: ฿86,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
33
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : MSCP-8D7N-GOA-GOA-2001181(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿23,999
เดินทาง :
12/14/2019
12/21/2019
: ฿23,999
1/11/2020
1/18/2020
: ฿23,999
1/18/2020
1/25/2020
: ฿23,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ MSC Grandiosa : เส้นทาง เจนัว (อิตาลี) - ซีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - ปาแลร์โม (อิตาลี) - วัลเลตต้า (มอลต้า) - บาร์เซโลน่า (สเปน) - มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) - เจนัว (อิตาลี) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือ 7 คืน - ค่าภาษีท่าเรือ - อาหารบนเรือ 5 มื้อต่อวัน - จองก่อน ฟรี!! รถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน (ที่นั่งจำนวนจำกัด) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ EUR 70 ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับ ส่ง (สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน) - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวม ค่าประกันภัยบนเรือ - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด --
34
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : MSCP-8D7N-GOA-GOA-1910201(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿24,999
เดินทาง :
10/20/2019
10/27/2019
: ฿24,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ เอ็มเอสซี เบลลิสซิมา ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน : เส้นทาง เจนัว (อิตาลี) - เนเปิลส์ (อิตาลี) - เมสซิน่า (อิตาลี) - วัลเลตต้า (มอลต้า) - บาร์เซโลน่า (สเปน) - มาร์กเซย์ (ฝรั่งเศส) - เจนัว (อิตาลี) ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน - อาหารบนเรือสำราญ 5 มื้อ ต่อวัน (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อิสระเดินทางเอง อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพักงานบนเรือ EUR 70 ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ไม่รวม ค่ารถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน) - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวม ค่าประกันภัยบนเรือ - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบน ฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด --
35
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-DE-BE-NL-HG06
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿43,900
เดินทาง :
10/13/2019
10/20/2019
: ฿43,900
10/20/2019
10/27/2019
: ฿43,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
36
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-EUR8D-HG11B
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿55,900
เดินทาง :
10/16/2019
10/23/2019
: ฿55,900
11/5/2019
11/12/2019
: ฿59,900
11/12/2019
11/19/2019
: ฿59,900
11/26/2019
12/3/2019
: ฿59,900
11/30/2019
12/7/2019
: ฿59,900
12/6/2019
12/13/2019
: ฿59,900
12/26/2019
1/2/2020
: ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
37
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-IT-CH-HG04B
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿42,900
เดินทาง :
10/9/2019
10/15/2019
: ฿42,900
10/19/2019
10/25/2019
: ฿42,900
10/25/2019
10/31/2019
: ฿42,900
11/12/2019
11/18/2019
: ฿43,900
11/26/2019
12/2/2019
: ฿43,900
12/27/2019
1/2/2020
: ฿58,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
38
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-EUR9D-HG08
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿54,900
เดินทาง :
10/12/2019
10/20/2019
: ฿55,900
10/19/2019
10/27/2019
: ฿55,900
11/9/2019
11/17/2019
: ฿54,900
11/30/2019
12/8/2019
: ฿54,900
12/6/2019
12/14/2019
: ฿54,900
12/28/2019
1/5/2020
: ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
39
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAB04-EK-EUR9D-HG08B
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿45,900
เดินทาง :
10/5/2019
10/13/2019
: ฿45,900
11/9/2019
11/17/2019
: ฿47,900
11/30/2019
12/8/2019
: ฿47,900
12/6/2019
12/14/2019
: ฿47,900
12/28/2019
1/5/2020
: ฿60,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
40
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-IT-CH-FR10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿85,900
เดินทาง :
9/20/2019
9/29/2019
: ฿87,900
10/4/2019
10/13/2019
: ฿85,900
10/11/2019
10/20/2019
: ฿85,900
10/20/2019
10/29/2019
: ฿85,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
41
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-IT-HR-SI-BA
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿74,900
เดินทาง :
10/5/2019
10/14/2019
: ฿74,900
10/10/2019
10/19/2019
: ฿74,900
10/11/2019
10/20/2019
: ฿74,900
10/17/2019
10/26/2019
: ฿74,900
10/19/2019
10/28/2019
: ฿74,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
42
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-IT-HR-SI-BA-NY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿74,900
เดินทาง :
12/26/2019
1/4/2020
: ฿74,900
12/27/2019
1/5/2020
: ฿74,900
12/28/2019
1/6/2020
: ฿74,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
43
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAI7-BR-EUR-AMS05-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿45,999
เดินทาง :
10/10/2019
10/16/2019
: ฿45,999
10/12/2019
10/18/2019
: ฿45,999
10/17/2019
10/23/2019
: ฿45,999
11/2/2019
11/8/2019
: ฿45,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
44
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-EUR-CDG15-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,999
เดินทาง :
9/27/2019
10/3/2019
: ฿52,999
10/11/2019
10/17/2019
: ฿58,999
10/18/2019
10/24/2019
: ฿58,999
11/8/2019
11/14/2019
: ฿49,999
11/22/2019
11/28/2019
: ฿52,999
12/27/2019
1/2/2020
: ฿65,999
12/28/2019
1/3/2020
: ฿65,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
45
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-EUR-MUC17-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿52,999
เดินทาง :
10/21/2019
10/28/2019
: ฿58,999
11/16/2019
11/23/2019
: ฿52,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
46
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-EUR-MUC20
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿69,999
เดินทาง :
12/28/2019
1/4/2020
: ฿69,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
47
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAI7-BR-EUR-AMS06-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿42,999
เดินทาง :
11/30/2019
12/6/2019
: ฿42,999
12/26/2019
1/1/2020
: ฿52,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
48
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : AVAP-6D5N-PAS-BUD-2004091(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿50,966
เดินทาง :
4/9/2020
4/14/2020
: ฿50,966
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
49
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : AVAP-14D13N-PAR-BCN-1911031(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 14 วัน 13 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿174,999
เดินทาง :
11/3/2019
11/16/2019
: ฿174,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
50
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-BAVARIA-TIROL09
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿89,000
เดินทาง :
10/18/2019
10/26/2019
: ฿93,000
10/26/2019
11/3/2019
: ฿89,000
11/9/2019
11/17/2019
: ฿89,000
11/16/2019
11/24/2019
: ฿89,000
11/30/2019
12/9/2019
: ฿89,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
51
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-BAVARIA-TIROL09-25DEC
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿94,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
52
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-DE-FR-PRO4
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿70,000
เดินทาง :
9/27/2019
10/4/2019
: ฿70,000
10/11/2019
10/18/2019
: ฿70,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
53
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-EUR0510F
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿92,900
เดินทาง :
9/20/2019
9/29/2019
: ฿95,900
10/18/2019
10/27/2019
: ฿95,900
11/29/2019
12/8/2019
: ฿92,900
12/27/2019
1/5/2020
: ฿95,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
54
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-EUR0410F
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿87,900
เดินทาง :
10/10/2019
10/19/2019
: ฿89,900
10/16/2019
10/25/2019
: ฿87,900
11/27/2019
12/6/2019
: ฿87,900
12/30/2019
1/8/2020
: ฿97,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
55
การบินไทย

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAN1-TG-IT-CH0108M
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿73,900
เดินทาง :
9/23/2019
9/30/2019
: ฿73,900
10/7/2019
10/14/2019
: ฿75,900
10/21/2019
10/28/2019
: ฿75,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
56
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAN1-OS-HR-1610V
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿86,900
เดินทาง :
10/12/2019
10/21/2019
: ฿87,900
10/18/2019
10/27/2019
: ฿87,900
11/9/2019
11/18/2019
: ฿86,900
12/28/2019
1/6/2020
: ฿98,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โครเอเชีย - สโลเวเนีย - บอสเนีย : ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - ขึ้นชม ปราสาทลุบบลิยาน่า - ถ้ำโพสทอยน่า - โอพาเทีย - รูปปั้น Maiden with the Seagull - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - ชมเมือง Upper Town - นั่งรถราง Funicular สู่เขต Upper Town - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - วิหารเซนต์มาร์ก - เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ - น้ำตก The Plitvice Water Fall - Donja Jezira - ล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak - ชมเมืองซิบินิค - ชมเมืองสปลิท - ชมศาลาว่าการเมือง - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - โมสตาร์ (บอสเนีย) - บลากายจ์ - เมืองมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค - ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค บนกำแพงเมือง (รวมค่าตั๋วแล้ว) - ช้อปปิ้งของที่ระลึก - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน / โปรดเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น และวีซ่าโครเอเชีย 2 ชุด เผื่อเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 30 วันทำการ --
57
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-RO-BG8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿62,900
เดินทาง :
9/20/2019
9/27/2019
: ฿62,900
10/10/2019
10/17/2019
: ฿62,900
10/15/2019
10/22/2019
: ฿62,900
10/22/2019
10/29/2019
: ฿62,900
11/15/2019
11/22/2019
: ฿62,900
12/7/2019
12/14/2019
: ฿62,900
12/10/2019
12/17/2019
: ฿62,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
58
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAH3-OS-EUR-BALKANS9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿109,900
เดินทาง :
9/27/2019
10/5/2019
: ฿109,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ยุโรปบอลข่าน ออสเตรีย - สโลเวเนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย - มอนเตเนโกร : ล่องเรือเพลทน่า ชมวิวทะเลสาบเบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ชมเมืองตอนล่าง Lower Town - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - ขึ้น รถรางไฟฟ้า Funicular ชมเมืองตอนบน Upper Town - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน Diocletian’s Palace - ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ชมวิวทะเลอาเดรียติก - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - ถ่ายรูป เสาหินอัศวิน Orlando Column - หอนาฬิกา Bell Tower - ข้ามพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร Montenegro - เมืองบุดวา - เที่ยวชม เมืองเก่าบุดวา - St.John Church - Santa Maria Church, Church of Trinity - ช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ท ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 ต่อคน --
59
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAR8-EK-CH-IT018A
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,900
เดินทาง :
10/19/2019
10/25/2019
: ฿39,900
10/30/2019
11/5/2019
: ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
60
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-FR-CH-IT4-2
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿59,900
เดินทาง :
10/5/2019
10/13/2019
: ฿59,900
10/10/2019
10/18/2019
: ฿59,900
10/12/2019
10/20/2019
: ฿59,900
10/17/2019
10/25/2019
: ฿59,900
10/19/2019
10/27/2019
: ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
61
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-EUR6
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,999
เดินทาง :
9/25/2019
10/1/2019
: ฿39,999
10/9/2019
10/15/2019
: ฿39,999
10/16/2019
10/20/2019
: ฿39,999
10/18/2019
10/24/2019
: ฿39,999
11/5/2019
11/11/2019
: ฿39,999
11/19/2019
11/25/2019
: ฿39,999
12/3/2019
12/9/2019
: ฿39,999
12/27/2019
1/2/2020
: ฿54,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
62
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-IT-CH23
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿48,888
เดินทาง :
10/19/2019
10/27/2019
: ฿48,888
11/9/2019
11/17/2019
: ฿48,888
11/30/2019
12/8/2019
: ฿48,888
12/25/2019
1/2/2020
: ฿63,888
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :