OPEN Mon - Fri : 08.30 AM - 22.00 PM Sat - Sun : 09.00 AM - 22.00 PM
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
�ͺ�����ҹ Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour :
Close & Show Result
Display 25 to 38
from 38 Program(s)
First Page Previous
Fair-Quality 2019 International Tour Package : 

Fair-Quality 2019 Tour

25
แอร์มาเก๊า

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAR7-NX-HKG-BRIN3D
Travel by (Air Ticket) : NX-แอร์มาเก๊า
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
฿9,889
Travel Date :
-Hong Kong-Macau- Tour Program :
-Hong Kong-Macau- Tour - มาเก๊า - ฮ่องกง : เลดี้ มาร์เก็ต - วัดนาจา - วัดปักไท่ - ขอพรเจ้าแม่ดอกไม้ทอง - วัดกวนอู - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - โบสถ์เซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Parisian - ขึ้นหอไอเฟล ชมวิวเมืองมุมสูง - The Venetian - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พัก มาเก๊า 1 คืน - ฮ่องกง 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมาเก๊า - ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สู่เกาะฮ่องกง - เลดี้ มาร์เก็ต
 วัดนาจา - วัดปักไท่ - ขอพรเจ้าแม่ดอกไม้ทอง - วัดกวนอู - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ร้านหยก - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ข้ามสะพานข้ามทะเลสู่มาเก๊า - เข้าที่พัก
 โบสถ์เซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนม - วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Parisian - ขึ้นหอไอเฟล ชมวิวเมืองมุมสูง - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
26
อียิปต์แอร์

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAR7-MS-HKG-NEN3D
Travel by (Air Ticket) : MS-อียิปต์แอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
฿9,999
Travel Date :
-Hong Kong- Tour Program :
-Hong Kong- Tour - ฮ่องกง - ไหว้พระ - หาดรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเช็กลัปก๊อก - The Symphony Of Light - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
 วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - หาดรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน
 ร้านหยก - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลต - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
27
KY-คุนหมิงแอร์ไลน์

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAR7-KY-KMG-JIUXIANG4D
Travel by (Air Ticket) : KY-คุนหมิงแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
฿18,881
Travel Date :
-Chengdu - China- Tour Program :
-Chengdu - China- Tour - อุทยานหวงหลง - อุทยานซงผิงโกว

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินซวงหลิว เฉินตู - เมืองเม่าเสี้ยน - อุทยานซงผิงโกว - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - อ.ชวนจู่ซื่อ
 อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเม่าเสี้ยน
 เมืองเฉินตู - ร้านบัวหิมะ - ถนนคนเดินชุนซีลู่
 ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - วัดต้าสือซื่อ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่กู่ลี่ - ร้านหมอนยางพารา - สนามบินเฉินตู
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
28
ไทยสมายล์

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAR7-WE-BAGAN-MDL3D
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
฿9,999
Travel Date :
-Myanmar- Tour Program :
-Myanmar- Tour - พุกาม - มัณฑะเลย์ : เจดีย์บูพญา - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดติโลมินโล - พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - เจดีย์บูพญา
 พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดติโลมินโล - วัดมนุหา - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี - เมืองมัณฑะเลย์ - สะพานอูเบ็ง
 พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี - วัดกุโสดอ - วิหารชเวนันดอร์ - พระราชวังหลวง - สนามบินมัณฑะเลย์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
29
จินแอร์

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAP4-LJ-KR-SOUL5D
Travel by (Air Ticket) : LJ-จินแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
฿19,900
Travel Date :
-South Korea- Tour Program :
-South Korea- Tour - โซล - สวน Anyang Art Park - เมียงดง - N Seoul Tower

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินอินชอน
 สวน Anyang Art Park - โรงถ่ายละครย้อนยุค - วัดวาวูจองซา ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง - พระราชวังชางดอกกุง+ชุดฮันบก - ถนนช้อปปิ้งฮงแด
 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - สวนฮานึล - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง - Line Friends Store
 N Seoul Tower (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์โสม - สนามบินอินชอน - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
30
ไทยสมายล์

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAR7-WE-MDL3D2N
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
฿8,888
Travel Date :
-Myanmar- Tour Program :
-Myanmar- Tour - สกายน์ - มินกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - เจดีย์อูมินทงเส่ - เจดีย์ซุนอูบองยาชิน - เมืองมัณฑะเลย์
 เมืองอมรปุระ - สะพานอูเบ็ง - เมืองมินกุน - เจดีย์มินกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - เมืองมัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสดอร์ - ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
 พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สนามบินมัณฑะเลย์ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
31
ศรีลังกัน แอร์ไลน์

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAR7-UL-SRILANKA3D
Travel by (Air Ticket) : UL-ศรีลังกัน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 1 nights
Price start from :
฿11,911
Travel Date :
-Srilanka- Tour Program :
-Srilanka- Tour - ชมวัดเก่าแก่ วัดคงคาราม - วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร - ชมเมืองโคลอมโบและเมืองแคนดี้

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินบันดารานายเก - เมืองแคนดี้ - ทะเลสาบแคนดี้
 วัดพระเขี้ยวแก้ว - โรงงานผลิตชากิรากาม่า - เมืองโคลอมโบ - วัดคงคาราม - วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร - เมืองโคลอมโบ - สนามบินบันดารานายเก
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
32
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAR7-MU-CTU5D
Travel by (Air Ticket) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Price start from :
฿17,771
Travel Date :
-Chengdu - China- Tour Program :
-Chengdu - China- Tour - จิ่วไจ้โกว - หวงหลง : ทะเลสาบเตี๋ยซี - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะ 1,650 บาท - ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินซวงหลิว - เมืองเฉินตู - จิ่วไจ้โกว - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
 อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก
 อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน
 เมืองเฉินตู - ร้านหมอนยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - สนามบินเฉินตู
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
33
มาเลเซียแอร์ไลน์

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAM8-MH-FLASH-MY3D
Travel by (Air Ticket) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
฿6,999
Travel Date :
-Malaysia- Tour Program :
-Malaysia- Tour - ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ : มัสยิดสีชมพู - น้ำตกเลคอิสกันดา - ฟาร์มผึ้ง - ตลาดเช้า - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky Way สู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland - วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู - พระราชวังอิสตันน่า - ร้าน Otop ช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งห้าง Mitsui Outlet ** พักเก็นติ้ง หรือ กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน - พักคาเมร่อน 1 คืน / ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ประมาณ 1,500 บาท โปรดชำระที่สนามบินในวันเดินทางไป และไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ให้ตามความพึงพอใจ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - นครปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู - คาเมร่อนไฮแลนด์
 น้ำตกเลคอิสกันดา - ฟาร์มผึ้ง - ตลาดเช้า - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky Way สู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland - พักบนเก็นติ้ง หรือ พักที่กัวลาลัมเปอร์
 วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - พระราชวังอิสตันน่า - ร้าน Otop ช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งห้าง Mitsui Outlet - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
34
ไทยไลอ้อนแอร์

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAM8-SL-FLOW-SIN-PLUS(B)
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
฿10,738
Travel Date :
-Singapore- Tour Program :
-Singapore- Tour - Flow : ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD) - วัดเจ้าแม่กวนอิม - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงแสง สี เสียง Wonder Full Light - หัวหน้าทัวร์ นำท่านเดินทางโดยรถ MRT สู่ห้าง Vivo City - อิสระเที่ยวเองเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสนุก Universal Studio (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม) - ดิวตี้ฟรี - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด **พักโรงแรม Fragrance หรือ Hotel 81 ไม่รวมอาหารเช้า ทางโรงแรมมีจำหน่าย (ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ประมาณ 1,850 บาท โปรดชำระที่สนามบินในวันเดินทางไป และไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ให้ตามความพึงพอใจ) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินชางกี - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 Sgd และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 Sgd) - วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 Sgd ประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงแสง สี เสียง Wonder Full Light
 โรงแรมไม่มีอาหารเช้าบริการ - หัวหน้าทัวร์ นำท่านเดินทางโดยรถ Mrt สู่ห้าง Vivo City - สวนสนุก Universal Studio (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว)
 โรงแรมไม่มีอาหารเช้าบริการ - ดิวตี้ฟรี Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - ชม The Jewel Changi - สนามบินชางกี - Bangkok(Don Muang Airport)
35
ไทยไลอ้อนแอร์

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAM8-SL-FLOW-SIN-PLUS(A)
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
฿8,888
Travel Date :
-Singapore- Tour Program :
-Singapore- Tour - Flow : ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD) - วัดเจ้าแม่กวนอิม - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงแสง สี เสียง Wonder Full Light - หัวหน้าทัวร์ นำท่านเดินทางโดยรถ MRT สู่ห้าง Vivo City - อิสระเที่ยวเองเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสนุก Universal Studio (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม) - ดิวตี้ฟรี - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด **พักโรงแรม Fragrance หรือ Hotel 81 ไม่รวมอาหารเช้า ทางโรงแรมมีจำหน่าย (ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ประมาณ 1,850 บาท โปรดชำระที่สนามบินในวันเดินทางไป และไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ให้ตามความพึงพอใจ) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินชางกี - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 Sgd และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 Sgd) - วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 Sgd ประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงแสง สี เสียง Wonder Full Light
 โรงแรมไม่มีอาหารเช้าบริการ - หัวหน้าทัวร์ นำท่านเดินทางโดยรถ Mrt สู่ห้าง Vivo City - อิสระเที่ยวเองเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสนุก Universal Studio (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
 โรงแรมไม่มีอาหารเช้าบริการ - ดิวตี้ฟรี Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - ชม The Jewel Changi - สนามบินชางกี - Bangkok(Don Muang Airport)
36
แอร์เอเชีย

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAX9-FD-MFM-ZHU-SZX-THUKSUT
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
฿4,999
Travel Date :
-Hong Kong- Tour Program :
-Hong Kong- Tour - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ - ถนนคู่รัก - วัดกวนอู - หมู่บ้านฮอลแลนด์ - โบสถ์เซนต์ปอล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - จัตุรัสเซนาโด้ - The Parisian Macao - The Venetian ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ
 หวี่หนี่ - ถนนคู่รัก - เซินเจิ้น - วัดกวนอู - หมู่บ้านฮอลแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - จูไห่
 จูไห่ - มาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้แสควร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - จัตุรัสเซนาโด้ - The Parisian Macao - The Venetian - เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
37
แอร์เอเชีย

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAA64-FD-CSX4D3N
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Price start from :
฿9,999
Travel Date :
-China- Tour Program :
-China- Tour - จางเจียเจี้ย - แกรนแคนย่อน - ภูเขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย - สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเมืองฉางซา
 เมืองจางเจียเจี้ย - ร้านชา - ภูเขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้า) - ถ้ำประตูสวรรค์
 แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย - สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก - ร้านหยก - บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินซีปูเจีย
 พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย - ร้านยางพารา - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบิน - Bangkok(Don Muang Airport)
38
ไทยสมายล์

Fair-Quality 2019 Tour

Code : THAAR7-WE-HKG-DISNEY7
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Price start from :
฿7,997
Travel Date :
-China-Hong Kong- Tour Program :
-China-Hong Kong- Tour - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - เซินเจิ้น : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - วัดกวนอู - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดแชกงหมิว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบหมู่คณะ 1,650 บาท - ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฮ่องกง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - เมืองเซินเจิ้น
 วัดกวนอู - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้ง 3 ร้าน ร้านบัวหิมะ ร้านยางพารา ร้านหยก - ช้อปปิ้งหลอหวู่
 ฮ่องกง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - สนามบินฮ่องกง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 25 to 38
from 38 Program(s)
First Page Previous
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of Fair-Quality 2019 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Cruise TourCruise Tour
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP