Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 Facebook Chat NowMobile phone click to Call 66 2116 6395
Add FriendAdd Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
Search Tour Packages :
Type :
Join Group Tour
Package
Destination :
Travel Month:
Price/Person (THB) :
Special Trip:
Other Search Keyword :
Display 1 to 50
from 137 Program(s)
Next Last
New Year Day 2019 International Tour Package : 

New Year Day 2019 Tour

1
แอร์ไชน่า

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAD2-CA-PEK17(-1)
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
28DEC-1JAN 19
Price/pax :
29,999 Baht!! Only 1 seat(s) left!
Single Pax Add 4,500 THB
32,999 THB(Child with bed) / 32,999 THB(Child no bed)
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังโบราณกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังโบราณกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านบัวหิมะ - วัดหงโหลวซื่อ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ช้อปปิ้ง The Place
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - Snow World - ถนนหวังฟูจิ่ง
 ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
2
แอร์ไชน่า

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAD2-CA-PEK17(-2)
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
29DEC-2JAN 19
Price/pax :
29,999 Baht!! Only 1 seat(s) left!
Single Pax Add 4,500 THB
32,999 THB(Child with bed) / 32,999 THB(Child no bed)
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังโบราณกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังโบราณกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านบัวหิมะ - วัดหงโหลวซื่อ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ช้อปปิ้ง The Place
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - Snow World - ถนนหวังฟูจิ่ง
 ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
3
ไทยสมายล์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAD2-WE-CKG7-SH(-1)
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
28DEC-1JAN 19
Price/pax :
28,999 Baht!!
Single Pax Add 4,500 THB
28,999 THB(Child with bed) / 28,999 THB(Child no bed)
China Tour Program :
China Tour - ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - ต้าจู๋ - ฝูหยง (รวมกระเช้า) - เมืองโบราณชางโจว - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินฉงชิ่ง - อู่หลง
 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงกระจก
 อู่หลง - ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ - ฉงชิ่ง
 อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - สนามบินฉงชิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
4
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAD2-3U-CTU18(-1)
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
28DEC-2JAN 19
Price/pax :
25,999 Baht!!
Single Pax Add 4,500 THB
25,999 THB(Child with bed) / 25,999 THB(Child no bed)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - ภูเขาหิมะซีหลิง - ง้อไบ๊ - เล่อซาน : นั่งกระเช้าสู่ภูเขาซีหลิงซาน - นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง - ล่องเรือชมเกาะเล่อซาน - เมืองโบราณหวงหลงซี - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินซวงหลิง
 ภูเขาหิมะซีหลิงซาน - นั่งกระเช้าสู่ภูเขาซีหลิงซาน - เขาง้อไบ๊
 จุดชมวิวบนยอดเขาจินติ่ง - นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง - วัดเป้ากั๋ว
 พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมเกาะเล่อซาน - เมืองเฉิงตู - เมืองโบราณหวงหลงซี - ร้านนวดเท้า
 ศูนย์หมีแพนด้า - ร้านหมอนยางพารา - ร้านหยก - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ชมการผลิตผ้าใยไผ่ไหม - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านผ้าไหม - สนามบินซวงหลิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
5
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-NRT04(-1)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
27-31 DEC
Price/pax :
37,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
37,999 THB(Child with bed) / 37,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว - ฟูจิ : หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น - เมืองโอไดบะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนาริตะ
 หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) (ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - เมืองโอไดบะ
 นาริตะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจุกุ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ
 Bangkok(Don Muang Airport)
6
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-NRT04(-2)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
28DEC-1JAN 19
Price/pax :
38,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
38,999 THB(Child with bed) / 38,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว - ฟูจิ : หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น - เมืองโอไดบะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนาริตะ
 หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) (ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - เมืองโอไดบะ
 นาริตะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจุกุ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ
 Bangkok(Don Muang Airport)
7
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-NRT04(-3)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
29DEC-2JAN
Price/pax :
39,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
39,999 THB(Child with bed) / 39,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว - ฟูจิ : หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น - เมืองโอไดบะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนาริตะ
 หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) (ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - เมืองโอไดบะ
 นาริตะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจุกุ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ
 Bangkok(Don Muang Airport)
8
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-NRT04(-4)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
30DEC-3JAN 19
Price/pax :
39,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
39,999 THB(Child with bed) / 39,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว - ฟูจิ : หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น - เมืองโอไดบะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนาริตะ
 หุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) (ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - เมืองโอไดบะ
 นาริตะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจุกุ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ
 Bangkok(Don Muang Airport)
9
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-NRT06(-1)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Travel Date :
27DEC-1JAN 19
Price/pax :
37,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
37,999 THB(Child with bed) / 37,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ลานสกี ฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะซัง - เมืองโอไดบะ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)(ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ
 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
 วัดนาริตะซัง - เมืองโอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ
 Bangkok(Don Muang Airport)
10
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-NRT06(-2)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Travel Date :
28DEC-2JAN 19
Price/pax :
39,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
39,999 THB(Child with bed) / 39,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ลานสกี ฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะซัง - เมืองโอไดบะ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)(ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ
 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
 วัดนาริตะซัง - เมืองโอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ
 Bangkok(Don Muang Airport)
11
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-NRT06(-3)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Travel Date :
29DEC-3JAN 19
Price/pax :
39,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
39,999 THB(Child with bed) / 39,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ลานสกี ฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะซัง - เมืองโอไดบะ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)(ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ
 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
 วัดนาริตะซัง - เมืองโอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ
 Bangkok(Don Muang Airport)
12
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-NRT06(-4)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 6 days 3 nights
Travel Date :
30DEC-4JAN 19
Price/pax :
39,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
39,999 THB(Child with bed) / 39,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ลานสกี ฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะซัง - เมืองโอไดบะ

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินนาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)(ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ
 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
 วัดนาริตะซัง - เมืองโอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ
 Bangkok(Don Muang Airport)
13
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-NRT07(-1)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
29DEC-2JAN 19
Price/pax :
38,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
38,999 THB(Child with bed) / 38,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว : ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ - ลานสกี ฟูจิเท็น - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนาริตะ
 ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)(ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ย่านชินจุกุ
 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
 เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
14
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-NRT07(-2)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
30DEC-3JAN 19
Price/pax :
38,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
38,999 THB(Child with bed) / 38,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โตเกียว : ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ - ลานสกี ฟูจิเท็น - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินนาริตะ
 ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 ลานสกี ฟูจิเท็น (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)(ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์ Earth Quake Museum - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ย่านชินจุกุ
 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
 เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
15
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-KIX11(-1)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
28DEC-1JAN 19
Price/pax :
39,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
39,999 THB(Child with bed) / 39,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โอซาก้า - ทาคายาม่า : ชมเทศการแสงสี นาบานะโนซาโตะ - ริงกุ เอาท์เล็ต - ชินไซบบาชิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินโอซาก้า
 เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลโทริอิ - วัดคินคะคุจิ - เมืองนาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination
 เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ห้างฯ อิออน จัสโก้
 ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ย่านชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต - สนามบินคันไซ
 Bangkok(Don Muang Airport)
16
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-KIX11(-2)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
29DEC-2JAN 19
Price/pax :
39,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
39,999 THB(Child with bed) / 39,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โอซาก้า - ทาคายาม่า : ชมเทศการแสงสี นาบานะโนซาโตะ - ริงกุ เอาท์เล็ต - ชินไซบบาชิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินโอซาก้า
 เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลโทริอิ - วัดคินคะคุจิ - เมืองนาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination
 เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ห้างฯ อิออน จัสโก้
 ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ย่านชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต - สนามบินคันไซ
 Bangkok(Don Muang Airport)
17
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-KIX11(-3)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
30DEC-3JAN 19
Price/pax :
39,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
39,999 THB(Child with bed) / 39,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โอซาก้า - ทาคายาม่า : ชมเทศการแสงสี นาบานะโนซาโตะ - ริงกุ เอาท์เล็ต - ชินไซบบาชิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินโอซาก้า
 เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลโทริอิ - วัดคินคะคุจิ - เมืองนาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination
 เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ห้างฯ อิออน จัสโก้
 ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ย่านชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต - สนามบินคันไซ
 Bangkok(Don Muang Airport)
18
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-KIX11(-4)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
31DEC-4JAN 19
Price/pax :
39,999 Baht!!
Single Pax Add 8,000 THB
39,999 THB(Child with bed) / 39,999 THB(Child no bed)
Japan Tour Program :
Japan Tour - โอซาก้า - ทาคายาม่า : ชมเทศการแสงสี นาบานะโนซาโตะ - ริงกุ เอาท์เล็ต - ชินไซบบาชิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินโอซาก้า
 เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลโทริอิ - วัดคินคะคุจิ - เมืองนาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination
 เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ห้างฯ อิออน จัสโก้
 ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) - ย่านชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ต - สนามบินคันไซ
 Bangkok(Don Muang Airport)
19
เมียนมาร์แอร์เวย์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-8M-RGN04(-1)
Travel by (Air Ticket) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
30DEC-1JAN 19
Price/pax :
14,999 Baht!!
Single Pax Add 3,500 THB
14,999 THB(Child with bed) / 14,999 THB(Child no bed)
Myanmar Tour Program :
Myanmar Tour - ย่างกุ้ง - หงสาวดี : เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองไจ้ทีโย - พระธาตุอินทร์แขวน - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี ** แถมฟรี ถุงผ้า+พัด / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองไจ้ทีโย - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - สนามบินมิงกาลาดง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
20
เมียนมาร์แอร์เวย์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-8M-RGN04(-2)
Travel by (Air Ticket) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
31DEC-2JAN 19
Price/pax :
14,999 Baht!!
Single Pax Add 3,500 THB
14,999 THB(Child with bed) / 14,999 THB(Child no bed)
Myanmar Tour Program :
Myanmar Tour - ย่างกุ้ง - หงสาวดี : เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองไจ้ทีโย - พระธาตุอินทร์แขวน - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี ** แถมฟรี ถุงผ้า+พัด / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองไจ้ทีโย - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - สนามบินมิงกาลาดง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
ไทยไลอ้อนแอร์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-SL-RGN03(-1)
Travel by (Air Ticket) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
30DEC-1JAN 19
Price/pax :
14,999 Baht!!
Single Pax Add 3,500 THB
14,999 THB(Child with bed) / 14,999 THB(Child no bed)
Myanmar Tour Program :
Myanmar Tour - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน : ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - อินทร์แขวน - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระหินอ่อน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ ** รับฟรี ถุงผ้า - พัด / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สลัดกุ้งมักร - กุ้งแม่น้ำเผา --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินมิงกาลาดง - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองไจ้ทีโย - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดเจ๊าทัตจี - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระหินอ่อน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์คาบาเอ - สนามบินมิงกาลาดง - Bangkok(Don Muang Airport)
22
แอร์เอเชีย

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-FD-CSX03(-1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
30DEC-2JAN 19
Price/pax :
19,999 Baht!!
Single Pax Add 5,000 THB
22,999 THB(Child with bed) / 22,999 THB(Child no bed)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แก้วไป่หลง - นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉางซาหวงหัว - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - เมืองจางเจียเจี้ย
 ร้านยาบัวหิมะ - ร้านใบชา - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แก้วไป่หลง - ร้านผ้าไหม
 ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว
 สนามบินฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
23
แอร์เอเชีย

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-FD-CSX03(-2)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
31DEC-3JAN 19
Price/pax :
19,999 Baht!!
Single Pax Add 5,000 THB
22,999 THB(Child with bed) / 22,999 THB(Child no bed)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย : นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แก้วไป่หลง - นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินฉางซาหวงหัว - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - เมืองจางเจียเจี้ย
 ร้านยาบัวหิมะ - ร้านใบชา - นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แก้วไป่หลง - ร้านผ้าไหม
 ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว
 สนามบินฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
24
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAU9-XJ-KR-CHECK52-A04(-1)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Travel Date :
28DEC-1JAN 19
Price/pax :
19,999 Baht!!
Single Pax Add 5,000 THB
19,999 THB(Child with bed) / 19,999 THB(Child no bed)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อินชอน ไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง - สะพานกระจกใส - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - - พระราชวังถ็อกซูกุง - Trick Eye Museum - Ice Museum - N Tower (ไม่รวมค่าลิฟท์)

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง - อินชอน ไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง - สะพานกระจกใส - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - พระราชวังถ็อกซูกุง - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ฟรี - ย่านฮงแด - Trick Eye Museum - Ice Museum - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
 ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N Tower (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ซุปเปอร์มาเก็ต
 สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
25
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAU9-XJ-KR-CHECK52-A04(-2)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Travel Date :
29DEC-2JAN 19
Price/pax :
25,999 Baht!!
Single Pax Add 5,000 THB
25,999 THB(Child with bed) / 25,999 THB(Child no bed)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อินชอน ไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง - สะพานกระจกใส - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - - พระราชวังถ็อกซูกุง - Trick Eye Museum - Ice Museum - N Tower (ไม่รวมค่าลิฟท์)

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง - อินชอน ไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง - สะพานกระจกใส - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - พระราชวังถ็อกซูกุง - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ฟรี - ย่านฮงแด - Trick Eye Museum - Ice Museum - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
 ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N Tower (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ซุปเปอร์มาเก็ต
 สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
26
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-ICN25(-1)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
28DEC-1JAN 19
Price/pax :
24,999 Baht!!
Single Pax Add 5,000 THB
24,999 THB(Child with bed) / 24,999 THB(Child no bed)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ใส่ ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - เมียงดงสตรีทฟู้ด - พระราชวังถ็อกซูกุง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอินชอน - เข้าที่พัก
 ลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด) - ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 สมุนไพรโสมเกาหลี - Red Pine - Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง - เมียงดงสตรีทฟู้ด
 ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - พระราชวังถ็อกซูกุง - ตำหนัก Nakseonjae - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - ฮุนได เอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
 Bangkok(Don Muang Airport)
27
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-ICN25(-2)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
29DEC-2JAN 19
Price/pax :
25,999 Baht!!
Single Pax Add 5,000 THB
25,999 THB(Child with bed) / 25,999 THB(Child no bed)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ใส่ ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - เมียงดงสตรีทฟู้ด - พระราชวังถ็อกซูกุง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอินชอน - เข้าที่พัก
 ลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด) - ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 สมุนไพรโสมเกาหลี - Red Pine - Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง - เมียงดงสตรีทฟู้ด
 ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - พระราชวังถ็อกซูกุง - ตำหนัก Nakseonjae - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - ฮุนได เอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
 Bangkok(Don Muang Airport)
28
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-ICN25(-3)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
30DEC-3JAN 19
Price/pax :
25,999 Baht!!
Single Pax Add 5,000 THB
25,999 THB(Child with bed) / 25,999 THB(Child no bed)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ใส่ ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - เมียงดงสตรีทฟู้ด - พระราชวังถ็อกซูกุง

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินอินชอน - เข้าที่พัก
 ลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด) - ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 สมุนไพรโสมเกาหลี - Red Pine - Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง - เมียงดงสตรีทฟู้ด
 ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - พระราชวังถ็อกซูกุง - ตำหนัก Nakseonjae - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - ฮุนได เอ้าท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
 Bangkok(Don Muang Airport)
29
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-ICN26(-1)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
28DEC-1JAN 19
Price/pax :
27,999 Baht!!
Single Pax Add 7,000 THB
27,999 THB(Child with bed) / 27,999 THB(Child no bed)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อินชอน - เกาะนามิ - ตะลุยหิมะ : ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ตลาดเมียงดง - ** พิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์ , ชิม สตอเบอรี่ สดๆจากไร่ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด) - สกีรีสอร์ท
 ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet
 โซลทาวเวอร์ (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - น้ำมันสนเข็มแดง - ฮอกเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง - พลอยอเมทิส - Duty Free - ตลาดเมียงดง
 ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
30
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-ICN26(-2)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
29DEC-2JAN 19
Price/pax :
27,999 Baht!!
Single Pax Add 7,000 THB
27,999 THB(Child with bed) / 27,999 THB(Child no bed)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อินชอน - เกาะนามิ - ตะลุยหิมะ : ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ตลาดเมียงดง - ** พิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์ , ชิม สตอเบอรี่ สดๆจากไร่ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด) - สกีรีสอร์ท
 ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet
 โซลทาวเวอร์ (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - น้ำมันสนเข็มแดง - ฮอกเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง - พลอยอเมทิส - Duty Free - ตลาดเมียงดง
 ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
31
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-XJ-ICN26(-3)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
30DEC-3JAN 19
Price/pax :
27,999 Baht!!
Single Pax Add 7,000 THB
27,999 THB(Child with bed) / 27,999 THB(Child no bed)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อินชอน - เกาะนามิ - ตะลุยหิมะ : ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ตลาดเมียงดง - ** พิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์ , ชิม สตอเบอรี่ สดๆจากไร่ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน --

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด) - สกีรีสอร์ท
 ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet
 โซลทาวเวอร์ (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - น้ำมันสนเข็มแดง - ฮอกเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง - พลอยอเมทิส - Duty Free - ตลาดเมียงดง
 ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
32
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-TG-ICN27(-1)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
28DEC-1JAN
Price/pax :
32,999 Baht!!
Single Pax Add 7,000 THB
32,999 THB(Child with bed) / 32,999 THB(Child no bed)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อุทยานแห่งชาติโอแดซาน - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - Everland - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - พระราชวังเคียงบกกุง - Paju Premium Outlet

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - อุทยานแห่งชาติโอแดซาน - วัดวอลจองซา - ทางเดินลอยฟ้าบยองบังชิ - ลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด)
 ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - Everland
 ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง - เมียงดงสตรีทฟู้ด
 น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - Paju Premium Outlet - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
33
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-TG-ICN27(-2)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
29DEC-2JAN
Price/pax :
32,999 Baht!!
Single Pax Add 7,000 THB
32,999 THB(Child with bed) / 32,999 THB(Child no bed)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อุทยานแห่งชาติโอแดซาน - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - Everland - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - พระราชวังเคียงบกกุง - Paju Premium Outlet

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - อุทยานแห่งชาติโอแดซาน - วัดวอลจองซา - ทางเดินลอยฟ้าบยองบังชิ - ลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด)
 ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - Everland
 ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง - เมียงดงสตรีทฟู้ด
 น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - Paju Premium Outlet - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
34
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-TG-ICN27(-3)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
30DEC-3JAN
Price/pax :
32,999 Baht!!
Single Pax Add 7,000 THB
32,999 THB(Child with bed) / 32,999 THB(Child no bed)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อุทยานแห่งชาติโอแดซาน - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - Everland - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - พระราชวังเคียงบกกุง - Paju Premium Outlet

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - อุทยานแห่งชาติโอแดซาน - วัดวอลจองซา - ทางเดินลอยฟ้าบยองบังชิ - ลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด)
 ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - Everland
 ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง - เมียงดงสตรีทฟู้ด
 น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - Paju Premium Outlet - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
35
แอร์เอเชียเอ็กซ์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-TG-ICN27(-4)
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
31DEC-4JAN
Price/pax :
32,999 Baht!!
Single Pax Add 7,000 THB
32,999 THB(Child with bed) / 32,999 THB(Child no bed)
South Korea Tour Program :
South Korea Tour - อุทยานแห่งชาติโอแดซาน - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - Everland - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - พระราชวังเคียงบกกุง - Paju Premium Outlet

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินอินชอน - อุทยานแห่งชาติโอแดซาน - วัดวอลจองซา - ทางเดินลอยฟ้าบยองบังชิ - ลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด)
 ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - Everland
 ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - Cosmetic Outlet - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์) - พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง - เมียงดงสตรีทฟู้ด
 น้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - Paju Premium Outlet - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - Bangkok(Don Muang Airport)
36
สิงคโปร์แอร์ไลน์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-SQ-SIN14(-1)
Travel by (Air Ticket) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
28-30 DEC
Price/pax :
14,888 Baht!!
Single Pax Add 5,500 THB
14,888 THB(Child with bed) / 13,888 THB(Child no bed)
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Merlion Park - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Merlion Park - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Spectra Light & Water Show
 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ Sea Aquarium ตามอัธยาศัย
 วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
37
สิงคโปร์แอร์ไลน์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-SQ-SIN14(-2)
Travel by (Air Ticket) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
29-31 DEC
Price/pax :
14,888 Baht!!
Single Pax Add 5,500 THB
14,888 THB(Child with bed) / 13,888 THB(Child no bed)
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Merlion Park - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Merlion Park - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Spectra Light & Water Show
 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ Sea Aquarium ตามอัธยาศัย
 วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
38
แอร์เอเชีย

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-FD-DPS01(-1)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
29DEC-1JAN 19
Price/pax :
22,888 Baht!!
Single Pax Add 5,000 THB
22,888 THB(Child with bed) / 22,888 THB(Child no bed)
Indonesia Tour Program :
Indonesia Tour - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน - วิหารเทมภัคศิริงค์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - เทือกเขาเบดูกัล - อนุสาวรีย์มหาภารตะ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเดนปาซาร์  - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
 วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
 ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
 อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สนามบินเดนปาซาร์  - Bangkok(Don Muang Airport)
39
แอร์เอเชีย

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAI7-FD-DPS01(-2)
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
30DEC-2JAN 19
Price/pax :
20,888 Baht!!
Single Pax Add 5,000 THB
20,888 THB(Child with bed) / 20,888 THB(Child no bed)
Indonesia Tour Program :
Indonesia Tour - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน - วิหารเทมภัคศิริงค์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - เทือกเขาเบดูกัล - อนุสาวรีย์มหาภารตะ

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินเดนปาซาร์  - เกาะบาหลี - สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
 วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
 ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท
 อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สนามบินเดนปาซาร์  - Bangkok(Don Muang Airport)
40
การูด้าแอร์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAA1-GA-BURO-BALI5D(-1)
Travel by (Air Ticket) : GA-การูด้าแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
28DEC18-1JAN19
Price/pax :
38,900 Baht!! Only 16 seat(s) left!
Single Pax Add 0 THB
38,900 THB(Child with bed) / 38,900 THB(Child no bed)
Indonesia Tour Program :
Indonesia Tour - Borobudur - Bali : วัดพราหมนันท์ - ศูนย์เครื่องเงิน - ช้อปปิ้งมาลิโอโบโร่ - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - วัดเมนดุท - บาร็องแดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) - โรงงานแกแฟ - วัดตัมปะก์ซีริง - ตลาดปราบเซียน - อูบุด เซ็นเตอร์ - วัดเม็งวี - เทือกเขา เบดูกัล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดาน - วิหารตานะห์ล็อต - หาดจิมบาลัน - ช้อปปิ้งคูต้าเซ็นเตอร์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินจาการ์ต้า - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราหมนันท์ - ศูนย์เครื่องเงิน - ช้อปปิ้งมาลิโอโบโร่
 พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - วัดเมนดุท - สนามบินยอร์คยาการ์ต้า - บินภายในสู่เดนพาร์ซ่า - บาหลี - เข้าที่พัก
 บาร็องแดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) - โรงงานแกแฟ - วัดตัมปะก์ซีริง - ตลาดปราบเซียน - อูบุด เซ็นเตอร์
 วัดเม็งวี - เทือกเขา เบดูกัล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดาน - วิหารตานะห์ล็อต - หาดจิมบาลัน
 ช้อปปิ้งคูต้าเซ็นเตอร์ - สนามบินสนามบินงูระห์ไร - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินบาหลี จาการ์ต้า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
41
การูด้าแอร์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAA1-GA-CGK-BURO5D(-1)
Travel by (Air Ticket) : GA-การูด้าแอร์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
28DEC18-1JAN19
Price/pax :
33,900 Baht!! Only 16 seat(s) left!
Single Pax Add 4,500 THB
33,900 THB(Child with bed) / 33,900 THB(Child no bed)
Indonesia Tour Program :
Indonesia Tour - Jakarta - Bandung - Borobudur : เมืองจำลอง Taman Mini - ชมการแสดง อังกะลุง ของเด็กๆโรงเรียนดนตรี หมู่บ้าน Padasuka - ภูเขาไฟตังกูบัน เปอราฮู - แช่น้ำพุร้อนจียาเตร์ - บุโรพุทโธ (มรดกโลก) - วัดเมนดุต - วังสุลต่าน - วัดพราห์มบานัน - ย่านมาลิโอโบโร่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินจาการ์ต้า - ชมย่านตัวเมืองเก่า กรุงจาการ์ต้า - เข้าที่พัก
 เมืองจำลอง Taman Mini - เมืองบันดุง - ชมการแสดง อังกะลุง ของเด็กๆโรงเรียนดนตรี หมู่บ้าน Padasuka
 ภูเขาไฟตังกูบัน เปอราฮู - แช่น้ำพุร้อนจียาเตร์ - บินภายในสู่ เมืองยอร์คจาการ์ต้า - เข้าที่พัก
 บุโรพุทโธ (มรดกโลก) - วัดเมนดุต - วังสุลต่าน - วัดพราห์มบานัน - ย่านมาลิโอโบโร่
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินจาการ์ต้า - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
42
การูด้าแอร์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAA1-GA-CGK-BUNDUNG4D(-1)
Travel by (Air Ticket) : GA-การูด้าแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
29DEC18-1JAN19
Price/pax :
26,900 Baht!! Only 16 seat(s) left!
Single Pax Add 3,500 THB
26,900 THB(Child with bed) / 26,900 THB(Child no bed)
Indonesia Tour Program :
Indonesia Tour - Jakarta - Bandung : จตุรัสเมเดก้า - นั่งรถไฟ สถานี Gambir Jakarta สู่เมืองบันดุง - ศาลาไทย (รัชกาลที่ 5 และ 7) - วัดวิปัสสนา คราหะ - ตลาดน้ำ Lembang - เดินเล่น ที่สวนสาธารณะ Hot Spring - ภูเขาไฟ ตังกูบัน เปอราฮู - ชมอดีตวังดาหาปาตี และประเสบัน - ศูนย์วัฒนธรรมอังกะลุงอุดโจ - Shopping Outlet - นั่งรถไฟสาย Argo Parahyangan ชั้น Eksekutif ชมวิวธรรมชาติ

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินซูการ์โน่ ฮัตตะ Terminal 3 เมืองจาการ์ต้า - จตุรัสเมเดก้า - นั่งรถไฟ สถานี Gambir Jakarta สู่เมืองบันดุง Bandung - เข้าที่พัก
 บันดุง - ศาลาไทย (รัชกาลที่ 5 และ 7) - วัดวิปัสสนา คราหะ - ตลาดน้ำ Lembang - เดินเล่น ที่สวนสาธารณะ Hot Spring
 ภูเขาไฟ ตังกูบัน เปอราฮู - ชมอดีตวังดาหาปาตี และประเสบัน - ศูนย์วัฒนธรรมอังกะลุงอุดโจ - Shopping Outlet
 นั่งรถไฟสาย Argo Parahyangan ชั้น Eksekutif ชมวิวธรรมชาติ - สนามบินซูการ์โน่ ฮัตตะ Terminal 3 - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
43
ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAA66-PR-CEB001(-1)
Travel by (Air Ticket) : PR-ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Travel Date :
28 DEC-1JAN 19
Price/pax :
19,900 Baht!!
Single Pax Add 4,500 THB
19,900 THB(Child with bed) / 18,900 THB(Child no bed)
Brunei Tour Program :
Brunei Tour - เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ : ผ่านชม Balayon Church - ลิงทราเซีย - มู่บ้านโบลอค - เนินชอคโกแลต - Blood Compact Shire - กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน - ป้อมปราการซานเปโดร - อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู ** ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถท่านละ 1,000 บาท --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเซบู เกาะเซบู - เกาะโบโฮล - ผ่านชม Balayon Church - ลิงทราเซีย - มู่บ้านโบลอค - เนินชอคโกแลต - Blood Compact Shire - เกาะเซบู
 เซบู - ออสล๊อบ - ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ
 กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน - ป้อมปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap - San Diego - อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ช้อปปิ้งห้าง Sm Mall
 สนามบินเซบู เกาะเซบู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
44
ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAA66-PR-CEB001(-2)
Travel by (Air Ticket) : PR-ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 2 nights
Travel Date :
29 DEC-2JAN 19
Price/pax :
19,900 Baht!!
Single Pax Add 4,500 THB
19,900 THB(Child with bed) / 18,900 THB(Child no bed)
Brunei Tour Program :
Brunei Tour - เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ : ผ่านชม Balayon Church - ลิงทราเซีย - มู่บ้านโบลอค - เนินชอคโกแลต - Blood Compact Shire - กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน - ป้อมปราการซานเปโดร - อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู ** ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถท่านละ 1,000 บาท --

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินเซบู เกาะเซบู - เกาะโบโฮล - ผ่านชม Balayon Church - ลิงทราเซีย - มู่บ้านโบลอค - เนินชอคโกแลต - Blood Compact Shire - เกาะเซบู
 เซบู - ออสล๊อบ - ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ
 กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน - ป้อมปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap - San Diego - อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ช้อปปิ้งห้าง Sm Mall
 สนามบินเซบู เกาะเซบู - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
45
นกแอร์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAA66-DD-SGN003(-1)
Travel by (Air Ticket) : DD-นกแอร์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
29DEC-1JAN 19
Price/pax :
17,900 Baht!!
Single Pax Add 3,500 THB
17,900 THB(Child with bed) / 17,900 THB(Child no bed)
Vietnam Tour Program :
Vietnam Tour - โฮจิมินห์ - ดาลัด - มุยเน่ - อุโมงค์กู๋จี : มหานครโฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - นั่งรถรางชมน้ำตก Datalla Water Fall - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมดาลัท - วังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ - Sand Dune Fairly Stream ** พิเศษ อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / FREE WIFI ON BUS --

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินตัน เซิน นึก - มหานครโฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเธอดาม - ที่ทำการไปรษณีย์ - เมืองดาลัด
 นั่งรถรางชมน้ำตก Datalla Water Fall - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมดาลัท - วังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ - สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด - จังหวัดฟานเทียด
 มุยเน่ - Sand Dune Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - เมืองโฮจิมินท์
 อุโมงค์กู๋จี - นครโฮจิมินห์ - ย่านไชน่าทาวน์ - สนามบิน ตัน เซิน นึก - Bangkok(Don Muang Airport)
46
กาตาร์แอร์เวย์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAA66-QR-HAN001(-1)
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
29DEC-1JAN 19
Price/pax :
17,900 Baht!!
Single Pax Add 3,500 THB
17,900 THB(Child with bed) / 17,900 THB(Child no bed)
Vietnam Tour Program :
Vietnam Tour - เหนือ - ฮานอย - ซาปา : วัดหง๊อกเซิน - อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat - ยอดเขาฮัมรอง - ตลาดเมืองซาปา

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินนอยไบ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน - อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ
 เมืองซาปา - ยอดเขาฮัมรอง - ตลาดเมืองซาปา
 นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน - น้ำตกสีเงิน - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat
 ซาปา - ฮานอย - สนามบินนอยไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
47
กาตาร์แอร์เวย์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAA66-QR-HAN002(-1)
Travel by (Air Ticket) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
30DEC-1JAN 19
Price/pax :
15,900 Baht!!
Single Pax Add 2,500 THB
15,900 THB(Child with bed) / 15,900 THB(Child no bed)
Vietnam Tour Program :
Vietnam Tour - เหนือ - ฮานอย - ฮาลอง : ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - สวนสนุก Ha Long Park - นั่งกระเช้า 2 ชั้น ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินนอยไบ - เมืองฮาลอง - ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
 ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - สวนสนุก Ha Long Park - นั่งกระเช้า 2 ชั้น ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก - กรุงฮานอย - อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า
 สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - วัดเจดีย์เสาเดียว - สนามบินนอยไบ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
48
สายการบินลาว

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAN0-QV-LAOS04(-1)
Travel by (Air Ticket) : QV-สายการบินลาว
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
30DEC-1JAN 19
Price/pax :
13,999 Baht!!
Single Pax Add 3,000 THB
13,999 THB(Child with bed) / 13,999 THB(Child no bed)
Laos Tour Program :
Laos Tour - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงซี - พระธาตุภูษี - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า) - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงซี - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า) - หอพระบาง - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
49
สายการบินลาว

New Year Day 2019 Tour

Code : THAAN0-QV-LAOS04(-2)
Travel by (Air Ticket) : QV-สายการบินลาว
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
31DEC-2JAN 19
Price/pax :
13,999 Baht!!
Single Pax Add 3,000 THB
13,999 THB(Child with bed) / 13,999 THB(Child no bed)
Laos Tour Program :
Laos Tour - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงซี - พระธาตุภูษี - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า) - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงซี - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า) - หอพระบาง - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
50
สิงคโปร์แอร์ไลน์

New Year Day 2019 Tour

Code : THAA66-SQ-SAVE-SIN001(-1)
Travel by (Air Ticket) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 3 days 2 nights
Travel Date :
29-31 DEC
Price/pax :
16,900 Baht!!
Single Pax Add 5,000 THB
16,900 THB(Child with bed) / 15,900 THB(Child no bed)
Singapore Tour Program :
Singapore Tour - เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ GARDEN BY THE BAY - สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า) - อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House - เมอร์ไลออน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ไชน่าทาวน์ - ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินซางฮี - Garden By The Bay - ย่าน Clarke Quay - มารีน่าเบย์แซนส์ - พัก Fragrance Selegie Hotel หรือเทียบเท่า
 Free Day (สามารถเลือกซื้อ Option เสริม Universal Studio Of Singapore)
 อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House - เมอร์ไลออน - โรงละครเอสพลานาด - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ไชน่าทาวน์ - ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด - สนามบินซางฮี - สนามบินสุวรรณภูมิ Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
Display 1 to 50
from 137 Program(s)
Next Last
Note:-
eTravelWay.com reserve rights to change price and conditions of New Year Day 2019 tour package without prior notice.
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Last-minutes Tour Package | Cruise | Entrance Ticket | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794
TOP