ดู ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทั้งหมด  
รหัสทัวร์ไอซ์แลนด์: THAAN1-QR-IS-PRO-W42
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : 4 ดาว  |  จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,900 บาท
59,900 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 59,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
แกรนด์ : เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์แพททริค - โรงงานผลิตเบียร์ดำ กินเนสโตร์เฮ้าส์ - ปราสาทคิลเคนนี - เข้าชมปราสาทบลาร์นีย์ - Woollen Mills Shop - หน้าผา คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ - สวนพฤษศาสตร์แห่งดับลิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - สนามบินดับลิน - เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์แพททริค - ถ่ายรูปกับตรินิตี้ คอลเลจ - โรงงานผลิตเบียร์ดำ กินเนสโตร์เฮ้าส์
เมืองคิลเคนนี - ปราสาทคิลเคนนี - เมืองคาเซล - ร็อค ออฟ คาเซล - เมืองคอร์ก
เข้าชมปราสาทบลาร์นีย์ - Woollen Mills Shop - เมืองคิลลานี - เมืองลิมริค
หน้าผา คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ - O’Brien’s Tower Cliffs of Moher - เมืองลิสแคนเนอร์ - เมืองดับลิน
สวนพฤษศาสตร์แห่งดับลิน - ถนนแกรฟตัน - สนามบินดับลิน
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program