ดู ทัวร์เฉินตู - จีน ทั้งหมด  
รหัสทัวร์เฉินตู - จีน: THAAW4-3U-CTU04
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : 5 ดาว  |  จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
ราคา / ท่าน :
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
เที่ยว 2 อุทยาน : อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ผ่านชม กำแพงเมืองโบราณซงพาน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถราง) - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ / อัตรานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท และยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท่านละ 180 หยวน ต่อทริป

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู - เข้าสู่ที่พัก
ตูเจียงเอี้ยน - อุทยานหวงหลง( ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - น้ำตกธารไข่มุก
ร้านใบชา - จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชม กำแพงเมืองโบราณซงพาน - เฉินตู
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถราง) - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านยางพารา - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กชำระเพิ่มจากราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program