Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 Facebook Chat NowMobile phone click to Call 66 2748 6245
 Tour Package Incentive Group Tour  
  Outbound Tour Package - Update Weekly!
 Search Tour Packages:
Type :
Join Group Tour Package
Destination :
Month :
Price (THB) :
Special Trip :
Keyword:
Display 1 to 24
from 245 Program(s)
Next Last
Visakhabucha Day 2017 International Tour Package : 

Visakhabucha Day 2017 Tour

1
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAW4-XJ-SHA02(4) 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
28APR-3MAY
5-10 MAY
Price/pax :
15,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Direct flights Shanghai - Wuxi - Hangzhou : พระใหญ่หลิงซาน - จัตุรัสหยวนหยง - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ขึ้นหอไข่มุก - สวนสนุก Shanghai Disneyland / Special Menu เสี่ยวหลงเปา - ซี่โครงหมูอู๋ซี - ไก่ขอทานหมูพันปี - บุฟเฟต์นานาชาติ Golden Jaguar / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - ซูโจว - จัตุรัสหยวนหยง
 ร้านผ้าไหม - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว - ร้านหยก - ขึ้นหอไข่มุก - ชมวิวมุมสูงบน Sky Walk - หุ่นขี้ผึ้ง - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไวทาน
 Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า-ออก)
 สนามบินผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - Bangkok(Don Muang Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
2
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CKG01(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
6-9 / 20-23 APR
7-10 MAY
Price/pax :
13,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ - ภูเขานางฟ้า : วัดหลัวฮั่น - ภูเขานางฟ้า - ระเบียงแก้วอู่หลง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

 Bangkok(Don Muang Airport) - เมืองฉงชิ่ง - วัดหลัวฮั่น - ฉงชิ่ง - อู่หลง
 ภูเขานางฟ้า (รถไฟเหล็ก) - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง - อู่หลง - ฉงชิ่ง
 ฉงชิ่ง - อิสระเต็มวัน หรือทัวร์เสริม ผาหินแกะสลักต้าจู่ (ชำระเพิ่ม 950 หยวน) หรือ โชว์จางอวี้โหมว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซี - ชมภายนอกมหาศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง (ชำระเพิ่ม 650 หยวน)
 เมืองโบราณฉือชีโข่ว - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - เดินทางกับ - Bangkok(Don Muang Airport)
3
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX01(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
4-7 / 19-22 / 20-23 / 22-25 / 26-29 APR
9-12 / 11-14 / 13-16 MAY
Price/pax :
12,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ / Special Menu บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี - ซุปเห็ด

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ภาพวาดทราย
 ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
 เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
4
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX01(3) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
5-8 APR
2-5 / 3-6 / 10-13 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 26-29 / 27-30 MAY
Price/pax :
13,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว : ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ / Special Menu บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี - ซุปเห็ด

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ภาพวาดทราย
 ร้านหยก - ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
 เดินทางกลับ - Bangkok(Don Muang Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
5
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-CSX03(3) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
7-11 / 8-12 / 15-19 APR
11-15 MAY
Price/pax :
16,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง - เฟิ่งหวง
 สะพานหง - ถนน Shiban - ร้านยาจีน - ถนนคนเดินซีปู้ - โชว์หนังตะลุง
 ร้านหยก - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยthe Crand Canyon รวมตั๋วขึ้นไปสะพานกระจกไปกลับ พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
 เทียนเหมินซาน - ชมถ้ำประตู้สวรรค์(ขึ้นลงโดยกระเช้ายาวที่สุดในโลก)หน้าผ่ากระจก ร้านยา ไปฉางชา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 ฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
6
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAW4-TG-PEK-SHA02(2) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
9-14 MAY
Price/pax :
19,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Beijing - Shanghai : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กายกรรมปั่งกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไหว้ทาน

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - Beijing Airport - ถนนหวังฝู่จิ่ง
 ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปั่งกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกี่ฬารังนกและสระว่ายน้ำ
 ร้านฝี่เซี๊ยะ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ - ร้านใบชา
 เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไหว้ทาน - ถนนนานกิง - ร้านบัวหิมะ
 เดินทางกลับ - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
 คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
7
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAW4-FD-WUT01 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
3-7 / 10-14 MAY
Price/pax :
23,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง บนเรือสำราญหรู Century sky ระดับ 5 ดาว : กำแพงเมืองจิงโจว - เขื่อนซานเสียต้าป้า - ช่องแคบอูเสีย - ธารน้ำนางฟ้า - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เมืองโบราณฉือชีโข่ว

 Bangkok(Don Muang Airport) - อู่ฮั่น - อี๋ชาง - กำแพงเมืองจิงโจว - ล่องเรือสำราญระดับ 5 ดาว Century Sky
 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เขื่อนซานเสียต้าป้า (ไม่รวมรถกลอฟ) - ล่องเรือผ่านประตู 5 ชั้น - งานเลี้ยงต้นรับบนเรือ
 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบอูเสีย - ธารน้ำนางฟ้า (สินหนี่วซี) - ช่องแคบฉวีถังเสีย - การแสดงบนเรือ
 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - การแสดง กัปตันเลี้ยงอำลา
 ฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - Bangkok(Don Muang Airport)
8
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์ไชน่า

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAA66-CA-CNX05(3) 
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 5 days 3 nights
Travel Date :
29APR-3MAY
6-10 MAY
Price/pax :
20,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - บินตรงเชียงใหม่ - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ถนนหวังฝูจิ่ง

 Chiang Mai International airport
 ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 วัดลามะ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ถนนหวังฝูจิ่ง
 ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ร้านหยก - กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ
 ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - Chiang Mai International airport
9
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAA66-TG-KMG001(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
27APR-1MAY
10-14 / 17-21 / 24-28 MAY
Price/pax :
23,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก : ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - กำแพงโบราณแห่งต้าหลี่ - ภูเขาหิมะมังกรหยก - กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก - วัดหยวนทง - ตำหนักทองจินเตี้ยน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - สนามบินคุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - กำแพงโบราณแห่งต้าหลี่
 ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก - กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ต้าหลี่
 ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท
 ร้านชา - วัดหยวนทง - เดินทางกลับ - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
10
Click to Highlight
 Tour / Travel
การบินไทย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAA66-TG-KMG002(1) 
Travel by (Air Ticket) : TG-การบินไทย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
10-15 MAY / 31MAY-5JUN
Price/pax :
26,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน : เจดีย์สามองค์ - ต้าลี่ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - ชมโชว์ Impression Lijiang

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่
 วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์ - ต้าลี่ - แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ - ร้านใบชา - ต้าหลี่
 ต้าหลี่ - คุนหมิง - ร้านหยก - ร้านไข่มุก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - อิสระ shopping
 วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
11
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAA66-FD-XIY02(1) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
5-9 APR
5-9 / 6-10 / 10-14 / 24-28 MAY
Price/pax :
29,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - บินตรง ซีอาน - ลั่วหยาง - หยุนไถซาน : สัมผัส รถไฟความเร็วสูงไป-กลับ ซีอาน - ลั่วหยาง มีความเร็วสูงสุด 300 กม./ชั่วโมง - ชมกองทัพทหารดินเผา - จิ่วไจ้โกวน้อย - สุสานขุนพลกวนอู

 Bangkok(Don Muang Airport) - ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ลั่วหยาง - วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถไฟฟ้า) - ร้านกระเบื้องสามสี - สุสานขุนพลกวนอู - เจียวโจว
 เจียวโจว - อุทยานหยุนไถซาน - ร้านผ้าเยื่อไผ่ - ซินหมี่
 ซินหมี่ - เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ร้านผ้าไหม - ลั่วหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
 โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - จัตุรัสหอกลอง - จัตุรัสหอระฆัง - ซีอาน - Bangkok(Don Muang Airport)
12
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์ไชน่า

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAD2-CA-HET1 
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
9-14 MAY
Price/pax :
22,888 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Beijing - มองโกเลียใน - เนินทรายเสี่ยงซาวาน : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - วัดต้าจาว (วัดใหญ่) - ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน - ชุมชนพื้นเมืองมองโกล - ชมการแสดงมวยปล้ำ, แข่งม้า - ชมการแสดงโชว์ระบำเชิญสุรา - การแสดงรอบกองไฟ - เนินทรายเสี่ยงซาวาน (รวมกระเช้า) - กิจกรรมทะเลทราย

 Bangkok(Don Muang Airport) - สนามบินกรุงปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า - หอบูชาเทียนถาน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก และสนามกีฬาว่ายน้ำ
 ปักกิ่ง - บินภายในสู่สนามบินไบตา, เมืองฮูเหอเฮ่าเท่อ - วัดต้าจาว (วัดใหญ่) - ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน - ชุมชนพื้นเมืองมองโกล - ชมการแสดงมวยปล้ำ, แข่งม้า - ชมการแสดงโชว์ระบำเชิญสุรา - การแสดงรอบกองไฟ - พักกระโจม
 ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน - เนินทรายเสี่ยงซาวาน (รวมกระเช้า) - อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย - เมืองต๋าฉี
 เปาโถว - ปักกิ่ง - Bangkok(Don Muang Airport)
13
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์ไชน่า

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAD2-CA-PEK11(2) 
Travel by (Air Ticket) : CA-แอร์ไชน่า
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
10-14 / 24-28 MAY
7-11 / 21-25 JUN
Price/pax :
14,888 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สวนผลไม้ : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวน - สวนผลไม้ - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย / อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (คำแนะนำ รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่)

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - สนามบินกรุงปักกิ่ง - เข้าที่พัก
 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดเท้า - หอบูชาเทียนถาน - ร้านผีชิว - กายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ร้านใบชา - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - The Place
  ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฟูจิ่ง
 ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - สนามบินกรุงปักกิ่ง - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
14
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAA66-FD-CKG01(4) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
9-12 MAY
Price/pax :
19,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ : อุทยานเขานางฟ้า - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - ถนนคนเดนิเจี่ยฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉงชิ่ง - วัดหลัวฮั่น - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 อู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง
 ฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งย่านChoatianmen - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง
 ถนนคนเดนิเจี่ยฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - Bangkok(Don Muang Airport)
15
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAA66-FD-CKG001(5) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
9-12 MAY
Price/pax :
14,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - บินตรง - ฉงชิ่ง - อู่หลง : หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้วอู่หลง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - หงหยาต้ง

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉงชิ่ง - วัดหลัวฮั่น - ฉงชิ่ง - อู่หลง
 อุทยานภูเขานางฟ้า - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้วอู่หลง - อู่หลง - ฉงชิ่ง
 อิสระตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Option 1. เที่ยวชมผาหินแกะสลักต้าจู่ (รวมอาหารกลางวัน + อาหารเย็น) หรือ Option 2 โชว์จางอวี้โหมว Impression Wulong + ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง +กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง + พิพิธภัณฑ์ซานเสีย + มหาศาลาประชาคม(ถ่ายรูปด้านนอก)
 เมืองโบราณฉือชีโข่ว - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - Bangkok(Don Muang Airport)
16
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAA66-FD-CKG02(4) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 4 days 3 nights
Travel Date :
9-12 MAY
Price/pax :
20,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - บินตรงฉงชิ่ง - ต้าจู่ - อู่หลง : ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - นั้งรถไฟเหล็ก ชมอุทยานเขานางฟ้า - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ลงลิฟท์แก้ว ชมหุบเหวลึกเบื้องล่าง - ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ช้อปปิ้งย่านChoatianmen - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว / เที่ยวสนุก ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน(แบบกรุ๊ป) โปรดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ไม่เสียค่าวีซ่า หากล่าช้ากว่าที่กำหนด โปรดชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน / ไม่มีอาหารบนเครื่องบริการทั้งขาไป - ขากลับ

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง
 อู่หลง - นั้งรถไฟเหล็ก ชมอุทยานเขานางฟ้า - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ มรดกโลก (รวมรถแบตเตอรี่) - ลงลิฟท์แก้ว ชมหุบเหวลึกเบื้องล่าง - ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 อู่หลง - ฉงชิ่ง - ช้อปปิ้งย่านChoatianmen - นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง
 วัดหลัวฮั่น - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ฉงชิ่ง - Bangkok(Don Muang Airport)
17
Click to Highlight
 Tour / Travel
3U-เสฉวนแอร์ไลน์

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAD2-3U-CTU4 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวนแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
19-23 APR
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 MAY / 31MAY-4JUN
14-18 / 21-25 JUN / 28JUN-2JUL
Price/pax :
17,888 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - Chengdu - Leshan - Mt.Emei : เมืองโบราณหวงหลงซี - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - ยอดเขาจินติ่ง - องค์ผู่เสียนทรงช้าง - ศูนย์หมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 Bangkok(Suvannabhumi Airport) - Chengdu - เข้าที่พัก
 ร้านใบชา - เมืองโบราณหวงหลงซี - เฉินตู - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว
 ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) - องค์ผู่เสียนทรงช้าง - ง้อไบ๊ - เฉินตู - ร้านนวดเท้า
 ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านหมอนยางพารา - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านผ้าไหม - Chengdu - Bangkok(Suvannabhumi Airport)
18
Click to Highlight
 Tour / Travel
3U-เสฉวนแอร์ไลน์

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAD2-3U-CTU6(2) 
Travel by (Air Ticket) : 3U-เสฉวนแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
7-12 MAY / 28MAY-2JUN
4-9 / 18-23 JUN
Price/pax :
20,888 THB(Adult)
Chengdu - China Tour Program :
Chengdu - China Tour - Chengdu - Jiuzhaigou - Huang Long : เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ศูนย์หมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก / Special Menu อาหารสมุนไพรจีน

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - Chengdu - เข้าที่พัก
 เฉินตู - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)
 จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - เมืองตูเจียงเยี่ยน
 ตูเจียงเยี่ยน - เฉินตู - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านหมอนโอโซน - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ถนนโบราณจินหลี่ - สนามบินซวงหลิง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
19
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชียเอ็กซ์

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAI7-XJ-PVG02(3) 
Travel by (Air Ticket) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
Hotel Standard :  Days : 5 วัน 3 คืน
Travel Date :
1-5 / 7-11 / 8-12 / 9-12 / 22-26 APR
6-10 MAY
Price/pax :
14,999 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Wonderland Shanghai : ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ขึ้นตึก Shanghai Tower ชั้น 118 - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว / Special Menu เสี่ยวหลงเป่า - ไก่แดง - ขาหมูซูโจว - ซี่โครงหมูอูซี

 Bangkok(Don Muang Airport)
 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - มหานครเซี่ยงไฮ้ - เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
 เมืองอู๋ซี - ร้านผ้าไหม - พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ร้านไข่มุก - ขึ้นตึก SHANGHAI TOWER ชั้น 118
 อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ร้านหยก
 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - Bangkok(Don Muang Airport)
20
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไหหนานแอร์ไลน์

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAAI7-HU-PEK02(2) 
Travel by (Air Ticket) : HU-ไหหนานแอร์ไลน์
Hotel Standard :  Days : 5 วัน 3 คืน
Travel Date :
10-14 MAY
5-9 JUL
Price/pax :
15,777 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ร้านใบชา - วัดหลิงกวง - ช้อปปิ้งThe Place - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - สนามกีฬารังนก - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - วัดลามะหย่งเหอกง - ตลาดรัสเซีย

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
 สนามบินนานาชาติปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้า - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ร้านปี่เซียะ - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ร้านใบชา - วัดหลิงกวง - ช้อปปิ้งThe Place
 ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน - สนามกีฬารังนก - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
 ร้านผ้าไหม - วัดลามะหย่งเหอกง - ตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
21
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไทยสมายล์

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAA66-WE-CSX004(2) 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 5 days 4 nights
Travel Date :
3-7 / 10-14 MAY
Price/pax :
17,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Super Save Zhangjiajie - เขาอวตาร - สะพานแก้ว : เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ - อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ภาพเขียนสิบลี้ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - ฉางซา - เข้าสู่ที่พัก
 ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์
 ร้านยางพารา - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟต์แก้ว-ลงกระเช้า) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
 ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านหยก
 จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
22
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไทยสมายล์

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAA66-WE-CSX003(2) 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
9-14 / 14-19 / 15-20 APR
5-10 MAY
Price/pax :
22,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Zhangjiajie - Feng Huang - สะพานแก้ว : ล่องเรือถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง) - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - โชว์จิ้งจอกขาว - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - ฉางซา - เข้าสู่ที่พัก
 ฉางซา - ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง
 ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ฉางซา
 ร้านยางพารา - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์ - ลงกระเช้า) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
 ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง) - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านหยก - โชว์จิ้งจอกขาว
 จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - เมืองฉางซา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
23
Click to Highlight
 Tour / Travel
ไทยสมายล์

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAA66-WE-CSX003(3) 
Travel by (Air Ticket) : WE-ไทยสมายล์
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
30APR-5MAY
Price/pax :
21,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Zhangjiajie - Feng Huang - สะพานแก้ว : ล่องเรือถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - อุทยานจางเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง) - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - โชว์จิ้งจอกขาว - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 Bangkok(Suvarnabhumi Airport) - ฉางซา - เข้าสู่ที่พัก
 ฉางซา - ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง
 ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ฉางซา
 ร้านยางพารา - อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์ - ลงกระเช้า) - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
 ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง) - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านหยก - โชว์จิ้งจอกขาว
 จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - เมืองฉางซา - Bangkok(Suvarnabhumi Airport)
24
Click to Highlight
 Tour / Travel
แอร์เอเชีย

Visakhabucha Day 2017 Tour

Code : THAA66-FD-CSX006(2) 
Travel by (Air Ticket) : FD-แอร์เอเชีย
Hotel Standard :  Days : 6 days 5 nights
Travel Date :
5-10 MAY
Price/pax :
20,900 THB(Adult)
China Tour Program :
China Tour - Zhangjiajie - Feng Huang - ล่องเรือเป่าเฟิงหู - สะพานแก้ว : ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์

 Bangkok(Don Muang Airport) - ฉางซา - เมืองฟ่งหวง - เข้าที่พัก
 ล่องเรือถัวเจียง - บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง - จางเจียเจี้ย
 สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู - ร้านผ้าไหม
 ภาพวาดทราย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา
 ร้านหยก - จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ฉางซา - Bangkok(Don Muang Airport)
Display 1 to 24
from 245 Program(s)
Next Last
Notes:-
    eTravelWay.com reserved the rights to change the Visakhabucha Day 2017 tour 
    price and information without prior notice.  
 
Traveler Tools
Currency Converter
Booking & Payment Guide
Thailand Passport
Domestic Flight Schedule
    Lion Air
    Air Asia
    Nok Air
    Thai Airways
    Bangkok Airways
    Kan Airlines
Thailand Information
Introduction & History
Facts for the Traveler
Money & Costs
Attractions
Environment
Foods
Festivals / Holidays
OTOP Product
Transport
Getting There & Around
Useful Phone Numbers
Sponsor Links
 Paula 's Choice Cosmetic
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
Download
 Adobe Acrobat Reader
  China Tour
  South Korea Tour
  Hong Kong Tour
  Singapore Tour
  Japan Tour
  Malaysia Tour
  Taiwan Tour
  Vietnam Tour
  Macau Tour
  India Tour
  Nepal Tour
  Srilanka Tour
  Maldive Tour
  Maldive Packages
  Lao Tour
  Myanmar Tour
  The Philippines Tour
  Bhutan Tour
  Europe Tour
  Eastern Europe Tour
  Russia Tour
  Italy Tour
  United Kingdom Tour
  United States (America) Tour
  Canada Tour
  New Zealand Tour
  Australia Tour
  Egypt Tour
  Dubai Tour
  Jordan Tour
  Iran Tour
  Turkey Tour
Home | Hotels | Domestic Flights | International Flights | Tour Packages | Cruise | Car | About Us | Contact Us | Privacy Statement
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved by VR Agency Travel & Trade Co., Ltd., The tour company for International Tour, Europe Tour and Air Ticket services
 Travel License no. 11/07794