สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
  
สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
 
   ตารางการบินในประเทศ สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ Update 01 ม.ค. 2558   

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG215
08:00
09:15
-
ทุกวัน
PG270
10:00
11:15
-
ทุกวัน
PG217
12:10
13:25
-
ทุกวัน
PG262
15:10
16:25
-
ทุกวัน
PG906
17:10
18:25
-
ทุกวัน
PG227
19:35
20:50
-
ทุกวัน
PG221
21:15
22:30
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | DD | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG222
06:55
08:15
-
ทุกวัน
PG216
10:00
11:20
-
ทุกวัน
PG224
12:00
13:20
-
ทุกวัน
PG907
14:10
15:30
-
ทุกวัน
PG226
17:15
18:35
-
ทุกวัน
PG220
19:10
20:30
-
ทุกวัน
PG228
21:40
23:00
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | DD | FD | SL

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG271
08:05
09:30
-
ทุกวัน
PG283
09:10
10:35
-
ทุกวัน
PG275
10:00
11:25
-
ทุกวัน
PG924
12:30
13:55
-
ทุกวัน
PG285
14:35
16:00
-
ทุกวัน
PG277
17:30
18:55
-
ทุกวัน
PG279
19:45
21:10
-
ทุกวัน
PG220
20:00
23:25
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | DD | OX | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG270
06:55
08:20
-
ทุกวัน
PG272
10:20
11:45
-
ทุกวัน
PG276
12:20
13:45
-
ทุกวัน
PG274
14:50
16:15
-
ทุกวัน
PG909
16:45
18:10
-
ทุกวัน
PG286
17:30
18:55
-
ทุกวัน
PG278
19:45
21:10
-
ทุกวัน
PG280
21:15
23:20
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | DD | OX | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เกาะสมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG103
06:00
07:05
-
ทุกวัน
PG1115
06:10
07:15
-
ทุกวัน
PG1111
06:30
07:35
-
ทุกวัน
PG1113
07:00
08:30
-
ทุกวัน
PG121
07:30
08:35
-
ทุกวัน
PG123
08:10
09:15
-
ทุกวัน
PG129
08:30
09:35
-
ทุกวัน
PG119
09:00
10:30
-
ทุกวัน
PG127
09:45
10:50
-
อ,พ,ศ,ส
PG125
10:15
11:45
-
จ,พฤ,อา
PG125
10:20
11:50
-
Xพฤ
PG131
10:30
12:00
-
ทุกวัน
PG133
11:00
12:05
-
พฤ
PG131
11:00
12:30
-
Xจ
PG1141
11:55
13:00
-
ทุกวัน
PG135
12:15
13:45
-
ทุกวัน
PG145
14:00
15:05
-
ทุกวัน
PG151
14:35
15:40
-
PG153
15:00
16:05
-
Xจ,อา
PG153
15:00
16:30
-
ทุกวัน
PG155
15:35
16:40
-
ทุกวัน
PG161
16:10
17:15
-
อา
PG153
16:10
17:40
-
Xจ,อา
PG1165
16:30
18:00
-
ทุกวัน
PG169
17:15
18:20
-
Xพ
PG914
17:55
19:00
-
อา
PG1165
18:00
19:30
-
PG914
18:05
19:10
-
ทุกวัน
PG185
18:45
20:15
-
Xจ,พ
PG1181
19:30
20:35
-
ทุกวัน
PG189
20:20
21:50
-
ทุกวัน
PG199
21:00
22:00
-
อ,พ
PG6101
21:00
22:00
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

เกาะสมุย (USM) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG100
06:00
07:05
-
ทุกวัน
PG104
07:45
08:50
-
ทุกวัน
PG1116
07:55
09:00
-
ทุกวัน
PG1112
08:15
09:20
-
ทุกวัน
PG1114
09:00
10:30
-
ทุกวัน
PG122
09:15
10:20
-
ทุกวัน
PG124
09:55
11:00
-
ทุกวัน
PG126
10:10
11:15
-
ทุกวัน
PG132
12:00
13:05
-
ทุกวัน
PG134
12:45
13:50
-
xจ
PG1142
13:40
14:45
-
ทุกวัน
PG138
14:15
15:45
-
ทุกวัน
PG136
14:30
16:00
-
ทุกวัน
PG144
15:15
16:20
-
ทุกวัน
PG146
15:45
16:50
-
xพฤ
PG148
16:00
17:30
-
พฤ
PG148
16:40
18:10
-
PG154
16:45
17:50
-
xจ,อา
PG154
17:05
18:35
-
อา
PG154
18:10
19:40
-
Xจ,อา
PG1166
18:30
20:00
-
ทุกวัน
PG170
19:00
20:05
-
ทุกวัน
PG178
19:10
20:40
-
Xพ
PG172
19:40
20:45
-
PG172
19:50
20:55
-
อา
PG1166
20:00
21:30
-
ทุกวัน
PG176
20:30
21:35
-
ทุกวัน
PG186
20:45
22:15
-
ทุกวัน
PG190
21:15
22:45
-
Xจ,พ
PG1182
21:20
22:25
-
อ,พ
PG6102
22:00
23:00
-
ทุกวัน
PG198
22:00
23:05
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ลำปาง (LPT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG203
07:55
09:25
-
อ,พ,ศ,ส
PG207
12:35
14:05
-
อา
PG207
14:40
16:10
-
ทุกวัน
PG205
16:20
17:50
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:


ลำปาง (LPT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG204
10:10
11:40
-
อ,พ,ศ,ส
PG208
14:35
16:05
-
อา

PG208

16:40
18:10
-
ทุกวัน
PG206
18:20
19:50
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - สุโขทัย (THS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG211
07:00
08:15
-
ทุกวัน
PG213
15:45
17:00
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

สุโขทัย (THS) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พฤ,อา
PG212
08:35
09:50
-
อ,พ,ศ,ส
PG212
08:45
10:00
-
ทุกวัน
PG214
17:30
18:45
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ตราด (TDX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG301
08:20
09:20
-
ทุกวัน
PG305
11:40
12:40
-
ทุกวัน
PG307
17:00
18:00
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

ตราด (TDX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG302
10:00
11:00
-
ทุกวัน
PG306
13:10
14:10
-
ทุกวัน
PG308
18:30
19:30
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG222
09:15
10:40
-
ทุกวัน
PG267
13:20
14:45
-
ทุกวัน
PG263
17:20
18:45
-
จ,อ,พ
PG269
20:25
21:50
-
xจ,พ
PG269
22:00
23:25
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG290
06:40
08:05
-
ทุกวัน
PG262
11:30
12:55
-
ทุกวัน
PG268
15:40
17:05
-
ทุกวัน
PG264
19:40
21:05
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

ภูเก็ต (HKT) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG252
09:45
10:40
-
ทุกวัน
PG250
12:45
13:40
-
xพฤ
PG254
14:20
15:15
-
พฤ
PG254
15:15
16:10
-
ทุกวัน
PG256 
 16:35
17:30  
-
ทุกวัน 
 PG258
 19:50
20:45 
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

สมุย (USM) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG251
08:15
09:15
-
ทุกวัน
PG259
11:00
12:00
-
xพฤ
PG253
12:40
13:40
-
พฤ
PG253
13:15
14:15
-
ทุกวัน
PG255
15:05
16:05
-
ทุกวัน 
PG257 
18:05 
19:05 
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

ภูเก็ต (HKT) - อู่ตะเภา (UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG252
09:45
12:25
-
ทุกวัน
PG282
15:10
16:50
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

อู่ตะเภา (UTP) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG281
13:00
14:40
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

อู่ตะเภา (UTP) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG294
17:20
18:30
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

สมุย (USM) - อู่ตะเภา (UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG252
11:10
12:25
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

เชียงใหม่ (CNX) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG242
12:50
14:35
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

สมุย (USM) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG241
10:20
12:10
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG231
07:35
08:55
-
จ,อ,พ,อา
PG233
13:55
15:15
-
ทุกวัน
PG235
17:45
19:05
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | TG | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
xจ,อา
PG351
05:40
06:45
-
จ,อ,อา
PG351
07:25
08:30
-
ทุกวัน
PG353
12:40
13:45
-
จ,อ,อา
PG355
18:45
19:50
-
xจ,อา
PG355
18:55
20:00
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:DD | TG | FD

กระบี่ (KBV) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG266
13:45
14:35
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG232
09:45
11:05
-
จ,อ,พ,อา
PG234
16:05
17:25
-
ทุกวัน
PG236
19:50
21:10
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | TG | FD

อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
xจ,อา
PG352
07:25
08:30
-
จ,อ,อา
PG352
09:15
10:20
-
ทุกวัน
PG354
14:30
15:35
-
จ,อ,อา
PG356
20:35
21:40
-
xจ,อา
PG356
20:45
21:50
-
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:DD | TG | FD

สมุย (USM) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG265
12:20
13:15
-
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                   อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน บางกอกแอร์เวยส์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2015 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794