สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
  
สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
 
   ตารางการบินในประเทศ สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ Update 04 พ.ค. 2555   

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG215
08:05
09:20
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG223
10:00
11:15
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG217
12:10
13:25
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG225
14:35
15:50
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG219
17:00
18:15
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG221
20:30
21:54
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | DD | FD | SL

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG222
06:55
08:15
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG216
10:10
11:30
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG218
16:35
17:55
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG220
19:00
20:20
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | DD | FD | SL

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG271
08:05
09:30
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG275
10:00
11:25
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG924
12:20
13:45
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG273
13:55
15:20
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG277
16:55
18:20
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG279
20:05
21:30
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG220
21:55
23:20
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | DD | OX | FD

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG270
07:00
08:25
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG272
10:20
11:45
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG276
12:15
13:40
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG907
14:35
16:00
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG274
16:10
17:35
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG278
19:10
20:35
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG280
22:15
23:40
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | DD | OX | FD

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เกาะสมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG103
06:00
07:05
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG121
07:30
08:35
04พ.ค-04ก.ค
ทุกวัน
PG123
08:15
09:20
04พ.ค-29ต.ค
จ,พฤ,อา
PG127
08:30
10:00
05ก.ค-09ก.ย
ทุกวัน
PG129
09:00
10:30
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG805
09:45
10:50
04พ.ค-29ต.ค
จ,อ,พฤ,ศ
PG131
10:00
11:05
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG265
10:20
11:50
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG133
11:00
12:05
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG141
11:30
12:35
14ก.ค-29ต.ค
อ,ศ,ส
PG135
12:00
13:05
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG216
12:30
14:00
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG961
14:45
15:50
04พ.ค-29ต.ค
อ,ศ,ส
PG873
15:30
16:35
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG906
15:40
17:10
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG951
16:10
17:15
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG171
16:20
17:50
05ก.ค-09ก.ย
ทุกวัน
PG179
16:30
17:35
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG175
18:45
20:15
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG189
19:40
21:10
01ส.ค-09ก.ย
ทุกวัน
PG191
20:00
21:05
14ก.ค-09ก.ย
ทุกวัน
PG187
20:15
21:45
04พ.ค-29ต.ค
อ,ศ,ส
PG199
20:30
22:00
06มิ.ย-13ก.ค
ทุกวัน
PG199
21:00
22:00
04พ.ค-05ก.ค
ทุกวัน
PG199
21:00
22:00
17ก.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG199
21:00
22:00
08ก.ค-16ก.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

เกาะสมุย (USM) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG100
06:00
07:05
04พ.ค-06ก.ค
ทุกวัน
PG100
06:00
07:05
18ก.ค-29ต.ค
จ,อ,พฤ,ศ,อา
PG100
06:00
07:05
09ก.ค-17ก.ค
,อ,ส.อา
PG100
06:00
07:05
07ก.ค-14ก.ค
ทุกวัน
PG104
07:45
08:50
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG122
09:15
10:20
04พ.ค-04ก.ค
ทุกวัน
PG122
09:15
10:20
14ก.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG952
09:45
10:50
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG217
10:00
11:05
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG128
10:30
12:00
05ก.ค-09ก.ย
จ,อ,พฤ,ศ
PG132
11:45
12:50
04พ.ค-29ต.ค
พ,ส,อา
PG874
11:55
13:00
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG134
12:45
13:50
04พ.ค-04ก.ค
ทุกวัน
PG134
12:45
13:50
14ก.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG142
13:15
14:20
14ก.ค-29ต.ค
อ,ศ,ส
PG136
13:45
14:50
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG138
14:00
15:30
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG140
14:15
15:45
05ก.ค-09ก.ย
ทุกวัน
PG144
14:25
15:30
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG266
15:05
16:35
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG168
17:40
19:10
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG180
18:15
19:20
04พ.ค-04ก.ค
ทุกวัน
PG180
18:15
19:20
14ก.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG172
18:25
19:55
05ก.ค-09ก.ย
ทุกวัน
PG178
19:00
20:30
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG806
19:40
20:45
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG188
20:30
22:00
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG176
20:45
22:10
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG190
21:40
23:10
01ส.ค-09ก.ย
ทุกวัน
PG192
21:45
22:50
14ก.ค-09ก.ย
ทุกวัน
PG962
22:00
23:05
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ลำปาง (LPT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG203
06:20
07:50
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG205
16:00
17:30
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:


ลำปาง (LPT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG204
08:20
09:50
04พ.ค-29ต.ค
อ,พ,พฤ,ศ,อา
PG206
18:00
19:30
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - สุโขทัย (THS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG211
07:00
08:15
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG213
15:15
16:30
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

สุโขทัย (THS) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG212
08:45
10:00
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG214
17:00
18:15
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ตราด (TDX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG302
10:15
11:15
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG308
18:40
19:40
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

ตราด (TDX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG302
10:15
11:15
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG308
18:40
19:40
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG265
10:20
13:15
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG266
13:45
16:35
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | FD

ภูเก็ต (HKT) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG252
09:35
10:30
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG260
12:35
13:30
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG256 
 16:00
16:55  
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน 
 PG258
 19:05
20:00  
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

สมุย (USM) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG251
08:05
09:05
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG259
11:00
12:00
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG255
14:30
15:30
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน 
PG257 
17:30 
18:30 
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

ภูเก็ต (HKT) - อู่ตะเภา (UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG252
09:35
12:30
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG282
15:10
16:45
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

อู่ตะเภา (UTP) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG281
13:00
14:40
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

อู่ตะเภา (UTP) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG294
17:15
18:0
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

สมุย (USM) - อู่ตะเภา (UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG252
11:10
12:30
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

เชียงใหม่ (CNX) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG216
10:10
14:00
04พ.ค-29ต.ค
ทุกวัน
PG242
12:00
13:45
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

สมุย (USM) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG217
10:00
13:25
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

กระบี่ (KBV) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG266
13:45
14:35
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

สมุย (USM) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG265
12:20
13:15
04พ.ค-29ต.ค
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                   อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน บางกอกแอร์เวยส์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2016 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด

ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794 Facebook Pixel Code