สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
  
สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
 
   ตารางการบินในประเทศ สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ Update 17 ต.ค. 2559   

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 215
08:05
09:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 270
10:00
11:15
วันนี้-28ต.ค.59
ทุกวัน
PG 217
12:30
13:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 906
14:35
15:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 219
17:00
18:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 268
19:00
20:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 221
21:35
22:55
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 222
06:55
08:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 216
10:10
11:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 224
12:00
13:20
วันนี้-15ต.ค.59
ทุกวัน
PG 907
14:40
16:00
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 226
16:40
18:00
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 220
19:00
20:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 228
21:05
22:25
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 289
06:25
07:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 271
08:05
09:30
วันนี้-28ต.ค.59
ทุกวัน
PG 283
08:50
10:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 275
10:00
11:25
วันนี้-28ต.ค.59
ทุกวัน
PG 924
12:25
13:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 273
13:55
15:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 277
16:55
18:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 279
19:45
21:10
วันนี้-28ต.ค.59
ทุกวัน
PG 220
21:55
23:20
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 270
07:00
08:25
วันนี้-28ต.ค.59
ทุกวัน
PG 290
08:50
10:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 272
10:20
11:45
วันนี้-27ต.ค.59
ทุกวัน
PG 276
12:15
13:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 274
14:40
16:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 909
16:10
17:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 286
17:25
18:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 278
19:05
20:30
วันนี้ -29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 280
22:10
23:35
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เกาะสมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 103
06:00
07:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 121
07:30
08:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 123
08:15
09:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 127
09:00
10:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 129
09:55
11:00
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 125
10:20
11:50
วันนี้ -29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 131
11:45
12:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 115
12:15
13:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 133
12:30
13:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 145
13:35
14:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 155
15:35
16:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 161
16:05
17:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 173
17:50
18:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 914
18:15
19:45
วันนี้-29ต.ค.59
จ,พ,ศ,อา
PG 197
19:05
20:10
วันนี้-28ต.ค.59
อ,พฤ,ส
PG 197
19:45
20:50
วันนี้-29ต.ค.59
จ,อ,พฤ,ส
PG195
20:15
21:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG199
21:00
22:00
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

เกาะสมุย (USM) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 100
06:00
07:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 102
06:45
07:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 104
07:45
08:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 122
09:15
10:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 126
10:45
11:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 130
11:45
12:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 132
12:15
13:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 138
12:50
14:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 136
14:15
15:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 144
15:00
16:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 148
15:05
16:35
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 146
15:20
16:25
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 166
18:50
19:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 176
19:25
20:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 174
19:40
20:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 182
19:45
20:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 184
20:15
21:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 190
20:45
22:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 198
22:00
23:05
วันนี้-16ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ลำปาง (LPT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 203
06:20
07:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 207
12:00
13:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 205
17:05
18:35
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -


ลำปาง (LPT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 204
08:20
09:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 208
14:00
15:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 206
19:05
20:35
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 231
07:35
08:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 235
17:10
18:30
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - สุโขทัย (THS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 211
07:00
08:15
วันนี้-28ต.ค.59
ทุกวัน
PG 209
13:15
14:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 213
17:00
18:15
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 232
09:45
11:05
วันนี้-31ธ.ค.59
ทุกวัน
PG 236
19:15
20:35
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

สุโขทัย (THS) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 212
08:45
10:00
วันนี้-28ต.ค.59
ทุกวัน
PG 210
15:00
16:15
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 214
18:45
20:00
วันนี้-25มี.ค.60
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ตราด (TDX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 301
08:30
09:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 305
11:40
12:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 307
17:10
18:10
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

ตราด (TDX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 302
10:10
11:10
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 306
13:10
14:10
วันนี้-28ต.ค.59
ทุกวัน
PG 308
18:40
19:40
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 222
09:25
10:50
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 267
14:15
15:40
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 263
17:20
18:45
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 262
11:40
13:05
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 268
16:30
17:55
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 264
19:40
21:05
วันนี้-28ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

ภูเก็ต (HKT) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 252
09:35
10:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 250
11:25
12:20
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 256 
 16:00
16:55  
วันนี้-29ต.ค.59
จ,อ,พฤ,ส
PG 258 
 19:10
20:05 
วันนี้-29ต.ค.59
พ,ศ,อา
PG 258 
 21:05
22:00 
วันนี้-28ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

สมุย (USM) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 251
08:00
09:00
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 255
14:30
15:30
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน 
 PG 257
 17:30
18:30  
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน 
PG 287 
19:10
20:10 
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

ภูเก็ต (HKT) - อู่ตะเภา (UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 282
15:10
16:45
วันนี้-29ต.ค.59
ทุกวัน
PG 252
09:35
12:30
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

อู่ตะเภา (UTP) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 281
13:00
14:40
วันนี้-28ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

อู่ตะเภา (UTP) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 294
17:15
18:25
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

สมุย (USM) - อู่ตะเภา (UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 252
11:10
12:30
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงใหม่ (CNX) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 242
12:30
14:15
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

สมุย (USM) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 241
10:00
11:50
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กระบี่ (KBV) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 266
13:45
14:35
วันนี้-28ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กระบี่ (KBV) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 268
16:30
20:15
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

ภูเก็ต (HKT) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 298
07:30
08:30
วันนี้-29ต.ค.59
พ,ศ,อา
PG 296
19:10
20:10
วันนี้-28ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

สมุย (USM) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 265
12:20
13:15
วันนี้-28ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงใหม่ (CNX) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 222
06:55
10:50
วันนี้-29ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: FD

หาดใหญ่ (HDY) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 299
09:25
10:25
วันนี้-29ต.ค.59
พ,ศ,อา
PG 297
20:50
21:50
วันนี้-28ต.ค.59
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                   อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน บางกอกแอร์เวยส์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794