เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8213
Z8618
Z8628
1 2 3
Z8680
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8680
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
27 Aug 2022 - 30 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿13,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,000
฿13,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿13,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ - ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ลงทะเบียน Thailand Pass - ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอ
Z8680
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8680
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
6 Aug 2022 - 9 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿13,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,000
฿13,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿13,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ - ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ลงทะเบียน Thailand Pass - ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอ
Z8680
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8680
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
21 Jul 2022 - 24 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿13,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,000
฿13,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿13,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ - ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ลงทะเบียน Thailand Pass - ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอ
Z8680
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8680
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
29 Jul 2022 - 1 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿14,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿4,000
฿14,999 (เด็กเสริมเตียง) | ฿14,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ - ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ลงทะเบียน Thailand Pass - ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอ
Z8213
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8213
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
7 Oct 2022 - 9 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿12,899 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿3,000
฿12,899 (เด็กเสริมเตียง) | ฿12,899 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ไม่รวม ค่าตรวจ COVID TEST RT-PCR 900 บาท ต่อท่าน ก่อนกลับไทย - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ - ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรอง (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าโรงแรม Test & Go เมื่อถึงไทย (เป็นไปตามนโยบายรัฐ) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport
Z8213
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8213
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
14 Oct 2022 - 16 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿13,899 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿3,000
฿13,899 (เด็กเสริมเตียง) | ฿13,899 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ไม่รวม ค่าตรวจ COVID TEST RT-PCR 900 บาท ต่อท่าน ก่อนกลับไทย - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ - ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรอง (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าโรงแรม Test & Go เมื่อถึงไทย (เป็นไปตามนโยบายรัฐ) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport
Z8213
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8213
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
21 Oct 2022 - 23 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿13,899 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿3,000
฿13,899 (เด็กเสริมเตียง) | ฿13,899 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ไม่รวม ค่าตรวจ COVID TEST RT-PCR 900 บาท ต่อท่าน ก่อนกลับไทย - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ - ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรอง (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าโรงแรม Test & Go เมื่อถึงไทย (เป็นไปตามนโยบายรัฐ) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport
Z8213
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8213
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
23 Sep 2022 - 25 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
฿12,899 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿3,000
฿12,899 (เด็กเสริมเตียง) | ฿12,899 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ไม่รวม ค่าตรวจ COVID TEST RT-PCR 900 บาท ต่อท่าน ก่อนกลับไทย - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ - ค่าผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรอง (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าโรงแรม Test & Go เมื่อถึงไทย (เป็นไปตามนโยบายรัฐ) - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เวียดนาม 100 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เวียดนาม

Z8843
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8843
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามเหนือ ฮานอย - ซาปา - ลาวไก : ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี - Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา - นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่ สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน - ฮานอย - ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย / พิเศษ! เฝอเวียดนาม ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล - ไวน์แดงดาลัด - SEN Buffet อาหารนานาชาติ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท ต่อท่าน - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินโหน่ยบ่าย - เมืองฮานอย - เข้าทั่พัก
 เมืองฮานอย - เมืองซาปา - แวะร้าน OTOP - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดินซาปา
 ซาปา - Moana Sapa Cafe - นั่งรถไฟวินเทจรางใหม่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าจากซาปา สู่ ยอดเขาฟานซิปัน (รวมค่ารถไป และกระเช้าแล้ว) - เมืองลาวไก - ตลาดก๊กเลี๊ยว
 เมืองลาวไก - เมืองฮานอย - แวะร้าน OTOP - วัดเฉินก๊วก - วัดหง็อกเซิน - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - สนามบินโหน่ยบ่าย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทางไปเวียดนาม : เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส เข็มสุดท้ายฉีดมาแล้ว 14 วัน แต่ไม่เกิน 270 วัน สามารถเดินทางไปเวียดนามได้ - หลักฐานการฉีดวัคซีน เพื่อไปเวียดนามด สามารถใช้ Thailand National Certificate OF Covid-19 Vaccination จากแอปหมอพร้อมได้
เดินทาง :
Z8792
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8792
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,888
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - กลาง ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ : นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ - สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค - ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - สักการะวัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน / พักบานาฮิลล์ 2 คืน / เมนูพิเศษ กุ้งมังกร / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดานัง - บานาฮิลล์ - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์ - พักบานาฮิลล์ (ไม่สามารถกำหนดห้องพักได้ล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับทางโรงแรมจัดห้องพักให้)
 สะพานโกเด้นบริดจ์ - Linh Chua linh Tu Temple - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - พักบานาฮิลล์ (ไม่สามารถกำหนดห้องพักได้ล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับทางโรงแรมจัดห้องพักให้)
 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง (ไม่รวมทิปคนพายเรือกระด้ง ประมาณ 40-50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ) - เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 - ดานัง - สะพานมังกร - พักดานัง
 วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8790
ไทยสมายล์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8790
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง ดานัง - เว้ - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ : พระราชวังไดโน้ย - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส - สวนสนุก FANTASY PARK - สะพานมือ โกเด้นบริดจ์ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานมังกร - วัดลิงห์อึ๋ง / บริการอาหารครบทุกมื้อ - อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ - แหนมเนืองต้นตำหรับ SEA FOOD และกุ้งมังกร / ฟรี! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม - WIFI FREE ON BUS / พักหรู 4 ดาว 2 คืน (เมืองเว้ และบานาฮิลล์) พักเมืองดานัง 1 คืน
ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม (ชำระทุกท่าน) ท่านละ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดานัง - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร
 เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - เมืองดานัง - บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส - สวนสนุก FANTASY PARK(รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) - พักบนบานาฮิลล์ (ไม่มีห้องพัก 3 ท่าน จัดเป็นห้อง FAMILY BUNK เตียง 2 ชั้น 2 เตียง แจ้งรีเควสได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ถ้าต้องการพักเดี่ยวท่านที่สาม ชำระเพิ่ม 1,500 บาท ต่อท่าน สำหรับ 1 คืน
 สะพานมือ โกเด้นบริดจ์ - รถราง - อุโมงค์เก็บไวน์ - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - นั่งเรือกระด้ง (ไม่รวมค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ) - เมืองดานัง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อนสะพานแห่งความรัก
 เมืองดานัง - วัดลิงห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 มาตรการเดินทางเวียดนาม ต้องได้รับวันซีนแล้ว 14 วันก่อนการเดินทาง ครบ 2 เข็ม - เด็กต่ำกว่า 12 สามารถเข้า ได้โดยยังไม่ฉีดวัคซีน แต่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.
เดินทาง :
Z8785
ไทยสมายล์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8785
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ : สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส - สวนสนุก FANTASY PARK - สะพานมือ โกเด้นบริดจ์ - นั่งรถรางขึ้นเขา ชมอุโมงค์เก็บไวน์ - ล่องเรือกระด้ง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - วัดลิงห์อึ๋ง - ตลาดฮาน / บริการอาหารครบทุกมื้อ - อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ / แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม / WIFI FREE ON BUS - น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด (บานาฮิลล์ 2 คืน และ ดานัง 1 คืน)
ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม (ชำระทุกท่าน) ท่านละ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดานัง - นั่งกระเช้าลอยฟ้า สู่บานาฮิลล์ - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส - พักบนบานาฮิลล์ (บนบานาฮิลล์ ไม่มีห้อง 3 ท่าน จัดเป็นห้อง Family Bunk เตียง 2 ชั้น 2 เตียง แทน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือต้องการพักเดี่ยว ท่านที่สาม ชำระเพิ่ม 3,500 บาท 1 คืน ต่อท่าน)
 บานาฮิลล์ - สวนสนุก FANTASY PARK - สะพานมือ โกเด้นบริดจ์ - นั่งรถรางขึ้นเขา ชมอุโมงค์เก็บไวน์ - อิสระบนบานาฮิลล์ทั้งวัน - พักบานาฮิลล์/บานาฮิลล์ - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง (ไม่รวมค่าทิปพนักงานพายเรือ ท่านละ 50 บาท) - Café Chic Chillax (ไม่รวมค่าอาหารว่าง, เครื่องดื่ม) - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก
 เมืองดานัง - วัดลิงห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 มาตรการเดินทางเวียดนาม ต้องได้รับวันซีนแล้ว 14 วันก่อนการเดินทาง ครบ 2 เข็ม - เด็กต่ำกว่า 12 สามารถเข้า ได้โดยยังไม่ฉีดวัคซีน แต่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.
เดินทาง :
Z8765
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8765
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง - ดานัง - บานาฮิลล์ : ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ลอยฟ้า สู่ยอดเขาบานาฮิลล์ - สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน / ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS - พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว รวมบัตรเครื่องเล่นแล้ว - ดานัง 1 คืน 3 ดาว
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรักดานัง
 ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลเจ้าโบราณ - บ้านเลขที่ 101 - วัดกวางตุ้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ลอยฟ้า สู่ยอดเขาบานาฮิลล์ - สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส - นั่งรถรางโบราณขึ้นเขา ชมอุโมงค์เก็บไวน์ - พักบนบานาฮิลล์ (ห้องพักบนบาน่าฮิลล์ สำหรับ 3 ท่าน จะเป็นเตียง 2 ชั้นเท่านั้น ไม่มีบริการเสริมเตียง หากต้องการพักเดี่ยวกรุณาแจ้งก่อนการเดินทางอย่าง 7 วันทำการ ท่านที่สาม กรุณาชำระพักเดี่ยวเพิ่ม)
 นั่งรถราง - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - โบสถ์สีชมพู - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 มาตรการเดินทางเวียดนาม ต้องได้รับวันซีนแล้ว 14 วันก่อนการเดินทาง ครบ 2 เข็มขึ้นไป - เด็กต่ำกว่า 12 สามารถเข้าได้โดยยังไม่ฉีดวัคซีน แต่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.
เดินทาง :
Z8763
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8763
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 USD5,400
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Silversea,Luxury Cruising, All-Inclusive : Hong Kong CHINA - Ha Long Bay VIETNAM - Chan May (Hue/Danang) VIETNAM - Ho Chi Minh City VIETNAM - Bangkok (Klong Toey) THAILAND ** รวม ที่พักบนเรือ Silver Shadow 11 คืน - ค่าทิปพนักบนเรือ - WiFi ไม่จำกัด - เครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง 5 Ports 3 Cuntries --
Door-to-Door All-Inclusive fare cover everything from private airport transfers, economy flights, business class upgrades or air credit, shore excursions and all-inclusive on board lifestyle.

 DAY1 : อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเช็กแลปก๊อก, ฮ่องกง - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Hong Kong CHINA DEPARTURE 20.00 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY2 : Day at sea INTERNATIONAL WATERS (อิสระพักผ่อนบนเรือเต็มวัน ไม่เทียบฝั่ง)
 DAY3 : ARRIVAL 08.00 AM Ha Long Bay VIETNAM 10 EXCURSIONS - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY4 : Ha Long Bay VIETNAM 3 EXCURSIONS - DEPARTURE 13.00 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY5 : ARRIVAL 08.00 AM Chan May (Hue/Danang) VIETNAM 13 EXCURSIONS - DEPARTURE 19.00 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY6 : Day at sea INTERNATIONAL WATERS (อิสระพักผ่อนบนเรือเต็มวัน ไม่เทียบฝั่ง)
 DAY7 : ARRIVAL 07.00 AM Ho Chi Minh City VIETNAM 10 EXCURSIONS - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY8 : Ho Chi Minh City VIETNAM 11 EXCURSIONS - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY9 : Ho Chi Minh City VIETNAM 5 EXCURSIONS - DEPARTURE 13.30 PM - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY10 : Day at sea INTERNATIONAL WATERS (อิสระพักผ่อนบนเรือเต็มวัน ไม่เทียบฝั่ง)
 DAY11 : ARRIVAL 09.00 AM Bangkok (Klong Toey) THAILAND 8 EXCURSIONS - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 DAY12 : Bangkok (Klong Toey) THAILAND - DEPARTURE 23:00 PM - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z8761
ไทยสมายล์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8761
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - บานาฮิลล์ : Check-in!! แลนด์มาร์คเมืองดานัง ถ่ายรูปสะพานมังกร - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - สนุกกับการนั่งเรือกระด้ง - พักหรู 4 ดาว 1 คืน เมืองเว้ และพักเมืองดานัง 2 คืน / พิเศษ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ - อิ่มอร่อย เมนู แหนมเนืองต้นตำหรับ SEA FOOD และกุ้งมังกร / แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม / WIFI FREE ON BUS - น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม (ชำระทุกท่าน) ท่านละ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดานัง - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร
 เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - บ้านแกะสลักหินอ่อน - นั่งเรือกระด้ง (ไม่รวมค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ) - ร้านกาแฟ café chic chillax (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม, ของว่าง) - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก
 บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส - สวนสนุก FANTASY PARK (รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) - สะพานมือสีทอง - รถราง - นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาชม อุโมงค์เก็บไวน์
 เมืองดานัง - วัดลิงห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 มาตรการเดินทางเวียดนาม ต้องได้รับวันซีนแล้ว 14 วันก่อนการเดินทาง ครบ 2 เข็ม - เด็กต่ำกว่า 12 สามารถเข้า ได้โดยยังไม่ฉีดวัคซีน แต่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.
เดินทาง :
Z8757
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8757
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง ดานัง - บาน่าฮิลล์ - เว้ : ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS / พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว - เว้ 1 คืน 4 ดาว - ดานัง 1 คืน 3 ดาว / พิเศษ อิ่มไม่อั้น บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ทำวัคซีนพาสปอร์ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรักดานัง
 ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลเจ้าโบราณ - บ้านเลขที่ 101 - วัดกวางตุ้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ - สะพานมือสีทอง
 สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส - นั่งรถรางเข้าชมอุโมงค์เก็บไวน์ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ลงเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 พระราชวังเว้ - ร้านไม้ไผ่ - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - โบสถ์สีชมพู - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 มาตรการเดินทางเวียดนาม ต้องได้รับวันซีนแล้ว 14 วันก่อนการเดินทาง ครบ 2 เข็ม - เด็กต่ำกว่า 12 สามารถเข้า ได้โดยยังไม่ฉีดวัคซีน แต่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม.
เดินทาง :
Z8756
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8756
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,899
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว้ : นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น - สะพานมือสีทอง - โรงไวน์อายุกว่า 100 ปี - ล่องเรือกระด้ง - ช้อปปิ้งดองบา, ตลาดฮาน - ตื่นตากับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม, นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ - เมนู SEAFOOD 2 มื้อ / ฟรี หมวกเวียดนาม ท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus / พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน - เว้ 1 คืน - ดานัง 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ทำวัคซีนพาสปอร์ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดานัง - สะพานแห่งความรัก - รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรพ่นไฟ
 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - หาดหมีเคว - เว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 พระราชวังไดโน้ย - นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ) - ร้านเยื้อไผ่ - นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม สู่เขาบาน่าฮิลล์ - สวนสนุก Fantasy Park - สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour - สะพานมือ
 บาน่าฮิลล์ - ดานัง - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดหลิงอิ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 มาตรการเดินทางเวียดนาม ต้องได้รับวันซีนแล้ว 14 วันก่อนการเดินทาง ครบ 2 เข็ม - เด็กต่ำกว่า 12 สามารถเข้า ได้โดยยังไม่ฉีดวัคซีน แต่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.
เดินทาง :
Z8708
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8708
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง - บาน่าฮิลล์ - ดานัง : สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานแห่งความรักดานัง - โบสถ์สีชมพู / ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS - พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว - ดานัง 1 คืน 3 ดาว
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT PCR ที่ไทย ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ATK (มีใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ) ก่อนเดินทาง 24 ชม. อย่างใดอย่างหนึ่ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดานัง - ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ - สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - นั่งรถรางโบราณ - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส
 ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรักดานัง
 วัดหลินอึ๋ง - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 มาตรการเดินทางเวียดนาม ต้องได้รับวันซีนแล้ว 14 วันก่อนการเดินทาง ครบ 2 เข็ม และแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรองฉบับภาษาอังกฤษ - มีวัคซีนพาสปอร์ต - เด็กต่ำกว่า 12 สามารถเข้า ได้โดยยังไม่ฉีดวัคซีน แต่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.
เดินทาง :
Z8680
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8680
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์) : นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ - หมู่บ้านฝรั่งเศส - สวนสนุกบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค - สะพานมือ - สวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour - วัดหลินอึ๋ง - สะพานมังกร - หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - ตลาดฮาน
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง - ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ - ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ลงทะเบียน Thailand Pass - ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดานัง - ดานัง - นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ - หมู่บ้านฝรั่งเศส - สวนสนุกบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค - พักโรงแรม Mercure 4 ดาว บนบานาฮิลล์ (ที่พักไม่มีห้องเสริมเตียง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง ท่านที่สาม ชำระพักเดี่ยวเพิ่ม 200 บาท ต่อท่าน)
 บานาฮิลล์ - สะพานมือ - สวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour - อุโมงค์เก็บไวน์ - เจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง - สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน - สะพานแพ่งความรัก
 ดานัง - หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - เมืองดานัง
 ดานัง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 มาตรการเดินทางเวียดนาม ต้องได้รับวันซีนแล้ว 14 วันก่อนการเดินทาง ครบ 2 เข็ม และแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรอง - มีวัคซีนพาสปอร์ต - เด็กต่ำกว่า 12 สามารถเข้า ได้โดยยังไม่ฉีดวัคซีน แต่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.
เดินทาง :
Z8653
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8653
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามใต้ - โฮจิมินห์ - ดาลัท - มุยเน่ : ตะลุยทะเลทราย เมืองมุยเน่ - รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย - ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน ทานอาหาร / พัก 4 ดาวเมืองดาลัท / แถมฟรี!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ และหมวกสุดเท่ เวียดนาม
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท ต่อทริป ขอเก็บค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ผลตรวจ ATK พร้อมใบรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนครโฮจิมินห์ - เมืองดาลัด - น้ำตกดาตันลา - ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต
 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ ชมวิวเมืองดาลัด - วัดติ๊กกลาม - บ้านเพี้ยน - สวนดอกไม้เมืองหนาว - พระราชวังฤดูร้อน - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลำธารนางฟ้า - เมืองมุยเน่
 มุยเน่ - โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเทอดาม - ไปรษณีย์กลาง - วัดเทียนหาว - ทำเนียบอิสรภาพ - ตลาดเบ๋นถั่น - ล่องเรือทานอาหาร พร้อมชมวิวแม่น้ำไซง่อน
 โฮจิมินห์ - ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แนะนำการเดินทาง ผู้เดินทางต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อนเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมแสดงผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษจากสถานพยาบาล หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง
เดินทาง :
Z8650
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z8650
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,899
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook รับ โปรรูดบัตร 0% ชำระมัดจำภายในวันที่ 7 ก.ค.
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามกลาง - ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - บานาฮิลล์ : นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น - ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง บาน่าฮิลล์ - ถ่ายรูปสะพานมังกรพ่นไฟ - ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม, นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ - ล่องเรือกระด้ง - ฟรีหมวกเวียดนาม ท่านละ 1 ใบ และ WiFi on Bus - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ - พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว - เว้ 1 คืน 4 ดาว - ดานัง 1 คืน 4 ดาว
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง - ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ - ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ค่าลงทะเบียน Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดานัง - เว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
 พระราชวังไดโน้ย - นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ) - ร้านเยื้อไผ่ - นั่งกระเช้าสู่ บาน่าฮิลล์ - สวนสนุก Fantasy Park - นั่งรถไฟไต่เขา - สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour - วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ - สะพานสีทอง - พักบนบาน่าฮิลล์ (ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,000 ต่อห้อง)
 บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - สะพานแห่งความรัก - รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรพ่นไฟ
 วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 มาตรการเดินทางเวียดนาม ต้องได้รับวันซีนแล้ว 14 วันก่อนการเดินทาง ครบ 2 เข็ม และแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชม. พร้อมเอกสารรับรอง - มีวัคซีนพาสปอร์ต - เด็กต่ำกว่า 12 สามารถเข้า ได้โดยยังไม่ฉีดวัคซีน แต่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.
เดินทาง :