Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
??????? Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาและจองทัวร์ :
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน :
ราคา/ท่าน (บาท) :
ทริปพิเศษ :
สายการบิน:
รหัสทัวร์ :
คำที่ต้องการค้นหา1 :
คำที่ต้องการค้นหา2 :
คำที่ไม่ต้องการ :
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 313 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

1
นกสกู๊ต

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB11-XW-PEK03-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์จีน - เทียนสิน - ปักกิ่ง : พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - Beijing Snow World - ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สุกี้มองโกล - BUFFET BBQ - อาหารแต้จิ๋ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน ต่อทริป ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - นครเทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - ชมกายกรรมปักกิ่ง
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ร้านบัวหิมะ - Beijing Snow World - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านปี่เซียะ - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
28FEB-3MAR
2-5 MAR 19
ราคา/ท่าน :
13,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
17,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
2
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAR7-CZ-CSX3D-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย - เฟิ่งหวง : บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานรุ้ง - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - นั่งกระเช้าสู่ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน - จวินเซิงฮวาเยี้ยน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน - สะพานรุ้ง
เมืองจางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - Option Tour ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ,โชว์จิ้งจอกขาว ,โชว์โชว์เหมยลี่เซียงซี
จางเจียเจี้ย - นั่งกระเช้าสู่ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก - จวินเซิงฮวาเยี้ยน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
25-27 JAN
2-4 / 16-187 FEB 19
ราคา/ท่าน :
9,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
3
OM-มองโกเลียแอร์ไลน์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAN0-OM-SMK02(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OM-มองโกเลียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ตะลุยหิมะ : จตุรัสซัคบาทาร์ - วัดกานดาน - ตลาด Black Market - Bogd Khaan Winter Palace Museum - ขึ้นชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - ช้อปปิ้ง State Department Store - สนุกกับกิจกรรม มองโกล ด็อก สเลดดิ้ง (รวมค่าบริการเรียบร้อยแล้ว) - เยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองมองโกเลีย - ชิมผลิตภัณฑ์จากนมจามรี และนมสดแท้ๆ พร้อมถ่ายรูปในชุดมองโกเลีย - สนุกสนานในบรรยากาศอบอุ่น ผิงไฟในกระโจมแบบชาวมองโกเลียนแท้ๆ - เข้าชมอนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - เล่นหิมะบนลานสกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - โรงงาน GOBI Cashmere ** เมนูพิเศษ ชาบูชาบู สไตล์มองโกเลีย, บาร์บีคิวปิ้งย่าง สไตล์มองโกเลีย, อาหารจีนพื้นเมือง / พักแคมป์กระโจม 1 คืน - พักโรงแรม 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเจงกิสข่าน - จตุรัสซัคบาทาร์ - วัดกานดาน - ตลาด Black Market - Bogd Khaan Winter Palace Museum - ขึ้นชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - ช้อปปิ้ง State Department Store
ช้อปปิ้ง Super Market - หินเต่า - แวะชมสินค้าพื้นเมือง - พักแคมป์กระโจม - สนุกกับกิจกรรม มองโกล ด็อก สเลดดิ้ง (รวมค่าบริการเรียบร้อยแล้ว) - เยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองมองโกเลีย - ชิมผลิตภัณฑ์จากนม จามรี และนมสดแท้ๆ พร้อมถ่ายรูปในชุดมองโกเลีย - สนุกสนานในบรรยากาศอบอุ่น ผิงไฟในกระโจมแบบชาวมองโกเลียนแท้ๆ
เข้าชมอนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - เล่นหิมะบนลานสกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
โรงงาน GOBI Cashmere - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
16-20 FEB 19
ราคา/ท่าน :
31,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
31,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/31,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
4
แอร์ไชน่า

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD2-CA-HRB1-SH(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮาร์บิน - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง - เกาะพระอาทิตย์ : สวนจิ้งหยวน - ถนนอู่ต้าเต้า - สวนเสือไซบีเรีย - เกาะพระอาทิตย์ - เทศกาล ปิงเสวี่ย ต้าซื่อเจี้ย Harbin 2019 International Ice and Snow Festival - พิพิธภัณฑ์เบียร์ (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว) - ถนนจงเอียง - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี - วิวแม่น้ำไห่เหอ - ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย (ไม่รวมค่าขึ้นชิงช้าสวรรค์) - เที่ยวคุ้ม ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล ** ฟรี อุปกรณ์ชุดกันหนาว หมวก ถุงมือ แผ่นร้อนกันหนาว ท่านละ 1 ชุด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเทียนสิน - สวนจิ้งหยวน - ถนนอู่ต้าเต้า - สนามบินเทียนสิน - บินภายในสู่สนามบินฮาร์บิน - เข้าที่พัก
สวนเสือไซบีเรีย - เกาะพระอาทิตย์ - เทศกาล ปิงเสวี่ย ต้าซื่อเจี้ย Harbin 2019 International Ice and Snow Festival
พิพิธภัณฑ์เบียร์ (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว) - ถนนจงเอียง - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน
สนามบินฮาร์บิน - บินภายในสู่ เทียนสิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี - วิวแม่น้ำไห่เหอ - ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์ เทียนจิน อาย (ไม่รวมค่าขึ้นชิงช้าสวรรค์) - สนามบินเทียนสิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
16-20 JAN 19
18-22 FEB 19
ราคา/ท่าน :
34,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
34,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
5
นกสกู๊ต

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAD2-XW-SHE9(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮาร์บิน - เสิ่นหยาง - ฉางชุน - จี๋หลิน : พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง - ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า แต่ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เกาะพระอาทิตย์ - ชมเทศกาล ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย Harbin 2019 International Ice and Snow Festival - ถ่ายรูปจากด้านนอก โบสถ์เซ็นโซเฟีย - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน - วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง - จัตุรัสซื่อจี้ - พิพิธภัณฑ์แมนจู - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 210 หยวน ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เมืองเสิ่นหยาง - ร้านขายเสื้อกันหนาว - พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
เสิ่นหยาง - ฉางชุน - ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า แต่ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
ฉางชุน - ฮาร์บิน - เกาะพระอาทิตย์ - ชมเทศกาล “ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย” (Harbin 2019 International Ice and Snow Festival)
ถ่ายรูปจากด้านนอก โบสถ์เซ็นโซเฟีย - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - สวนสตาลิน - ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย - ฮาร์บิน - จี๋หลิน
วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง - จัตุรัสซื่อจี้ - พิพิธภัณฑ์แมนจู - ร้านโสม - จี๋หลิน - เสิ่นหยาง
เสิ่นหยาง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
18-24 / 25-31 JAN 19
15-21 FEB 19
ราคา/ท่าน :
29,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
29,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
6
การบินไทย

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAG0-TG-PEK-SKI
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สกีเซ็นเตอร์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - วัดสวนกู่ถ่ากงหยวน - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม - ตลาดรัสเซีย - เข้าร้านรัฐบาล ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง 2 ตัวต่อโต๊ะ - สุกี้มองโกล พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน - สกีเซ็นเตอร์ (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ร้านบัวหิมะ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - สระว่ายน้ำ
วัดสวนกู่ถ่ากงหยวน - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม - ร้านผีเซียะ - ตลาดรัสเซีย - สนามบินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
24-28 JAN 19
21-25 FEB 19
7-11 / 21-25 MAR 19
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
7
S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-S7-RUS-BAILAL29
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์รัสเซีย - ไบคาล แห่งไซบีเรีย (อุณหภูมิติดลบ -30 ถึง -40 องศา) : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village - นั่งกระเช้า Chair Lift สู่จุดชมวิว - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก Hovercraft ชมทะเลสาบไบคาล - เที่ยวชมเมืองอิรคุตสก์ - หมู่บ้าน Ust Orda Buryat - เกาะโอลค์ฮอน - โขดหินชามาน - แหลมโคบอย ** อัตรานี้รวม ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิรคุตสก์ รัสเซีย - เข้าที่พัก
อิรคุตสก์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village - นั่งกระเช้า Chair Lift สู่จุดชมวิว - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - ลิสทวานกา
ล่องเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก Hovercraft ชมทะเลสาบไบคาล - เมืองอิรคุตสก์ - เที่ยวชมเมือง
อิรคุตสก์ - หมู่บ้าน Ust Orda Buryat - เกาะโอลค์ฮอน - โขดหินชามาน
เกาะโอลค์ฮอน - แหลมโคบอย
เกาะโอลค์ฮอน - อิรคุตสก์ - เที่ยวชมเมืองอิรคุตสก์
สนามบินอิรคุตสก์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
25FEB-3MAR 19
ราคา/ท่าน :
89,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,000 บาท
89,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/89,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
8
การบินไทย

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-AURORA-RUS28(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แสงเหนือ Aurora Hunting Murmansk : จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน - ถ่ายรูปเซ็นต์ซาเวียร์ - ถนนอราบัต - เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ - เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - Eco Home Hotel - ชมแสงเหนือ 2 คืน - ตกปลาน้ำแข็ง - พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Domodedovo Airport, กรุงมอสโคว์, รัสเซีย - เข้าที่พัก
กรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - เซ็นต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - Zaryadye Park - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน - ถ่ายรูปเซ็นต์ซาเวียร์ - ถนนอราบัต
สนามบินเชเรเมเตียโว - บินภายในสู่ เมืองมูรมันสก์ - เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์
เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - Eco Home Hotel - ชมแสงเหนือ
มูรมันสก์ - ตกปลาน้ำแข็ง - ชมแสงเหนือ
มูรมันสก์ - บินภายในสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ)
เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สนามบินนานาชาติพัลโกโว - บินภายในสู่ สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
17-25 JAN 19
14-22 MAR 19
ราคา/ท่าน :
112,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
101,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/90,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
9
การบินไทย

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-AURORA-RUS28(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แสงเหนือ Aurora Hunting Murmansk : จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน - ถ่ายรูปเซ็นต์ซาเวียร์ - ถนนอราบัต - เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ - เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - Eco Home Hotel - ชมแสงเหนือ 2 คืน - ตกปลาน้ำแข็ง - พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Domodedovo Airport, กรุงมอสโคว์, รัสเซีย - เข้าที่พัก
กรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - เซ็นต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - Zaryadye Park - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน - ถ่ายรูปเซ็นต์ซาเวียร์ - ถนนอราบัต
สนามบินเชเรเมเตียโว - บินภายในสู่ เมืองมูรมันสก์ - เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์
เที่ยวหมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - Eco Home Hotel - ชมแสงเหนือ
มูรมันสก์ - ตกปลาน้ำแข็ง - ชมแสงเหนือ
มูรมันสก์ - บินภายในสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ)
เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สนามบินนานาชาติพัลโกโว - บินภายในสู่ สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
14-22 FEB 19
ราคา/ท่าน :
107,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
96,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/86,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
10
S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAS3-S7-IKT28
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : S7-ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - Miracles of Lake Baikal : เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรม และชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ - เนินเชียร์สกี - นั่งกระเช้าสกี Chair lift ชมวิวทะเลสาบไบคาล - สนุกกับกิจกรรมสกี ที่ลานสกีรีสอร์ท อีสต์แลนด์ - สุนัขลากเลื่อน Dog Sledges - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - นั่งเรือ Khivus สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกผ่านพื้นผิวน้ำแข็งของทะเลสาบไบคาล - สัมผัสวิถีชนพื้นเมืองรัสเซีย Lest ord Meeting Shaman ในเมือง Bayanday - นั่งรถตู้ 4 wheel drive UAZ สู่ทะเลสาบน้ำแข็งบน เกาะโอล์คอน - ชมปรากฏการณ์น้ำแข็งงอก น้ำแข็งย้อย - แหลมโคบอย - แหลมบรูคาน - ถนนคนเดิน 130 สแควร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์ รัสเซีย - เมืองอีร์คุตสค์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรม และชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ - เนินเชียร์สกี - นั่งกระเช้าสกี Chair lift ชมวิวทะเลสาบไบคาล - สนุกกับกิจกรรมสกี ที่ลานสกีรีสอร์ท อีสต์แลนด์
สุนัขลากเลื่อน Dog Sledges - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - นั่งเรือ Khivus สะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบกผ่านพื้นผิวน้ำแข็งของทะเลสาบไบคาล
สัมผัสวิถีชนพื้นเมืองรัสเซีย Lest ord Meeting Shaman ในเมือง Bayanday - นั่งรถตู้ 4 wheel drive UAZ สู่ทะเลสาบน้ำแข็งบน เกาะโอล์คอน - ชมปรากฏการณ์น้ำแข็งงอก น้ำแข็งย้อย
แหลมโคบอย - แหลมบรูคาน - ถ่ายรูป Kharantsy Island - หมู่บ้าน Uzury
เมืองอีร์คุตสค์ - โบสถ์คาซาน - ถนนคนเดิน 130 สแควร์
ท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์ รัสเซีย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
5-11 FEB 19
ราคา/ท่าน :
95,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,200 บาท
86,310 บาท(เด็กเสริมเตียง)/76,720 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
11
การบินไทย

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAS4-TG-RUS05(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ตามล่าหาแสงเหนือ (บินภายใน 2 ขา) : ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - Snow Village เมืองหิมะ - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน - หมู่บ้านชาวซามิ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต - ตลาดอิสไมโลโว่ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Os - พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ละครสัตว์ Circus Show - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ** พิเศษ รับประทานอาหาร ชมวิว panorama บนตึก Ostankino Tower --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว่ - กรุงมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
กรุงมอสโคว์ - บินภายในสู่ สนามบินเมอร์มรังส์ - เมืองคิรอฟส์ - Snow Village เมืองหิมะ - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน - หมู่บ้านชาวซามิ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - เมืองเมอร์มรังส์ - บินภายสู่เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต - เข้าที่พัก
ตลาดอิสไมโลโว่ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Os - พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ละครสัตว์ Circus Show
พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
23-29 JAN 19
13-19 MAR 19
ราคา/ท่าน :
62,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
62,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/61,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
12
การบินไทย

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAS4-TG-RUS05(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ตามล่าหาแสงเหนือ (บินภายใน 2 ขา) : ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - Snow Village เมืองหิมะ - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน - หมู่บ้านชาวซามิ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต - ตลาดอิสไมโลโว่ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Os - พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ละครสัตว์ Circus Show - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ ** พิเศษ รับประทานอาหาร ชมวิว panorama บนตึก Ostankino Tower --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว่ - กรุงมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
กรุงมอสโคว์ - บินภายในสู่ สนามบินเมอร์มรังส์ - เมืองคิรอฟส์ - Snow Village เมืองหิมะ - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน - หมู่บ้านชาวซามิ - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - เมืองเมอร์มรังส์ - บินภายสู่เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต - เข้าที่พัก
ตลาดอิสไมโลโว่ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Os - พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ละครสัตว์ Circus Show
พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
9-15 FEB 19
ราคา/ท่าน :
64,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
64,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
13
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-A-NGO05(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า - ทาคายาม่า - ชิราคาวะโกะ : ศาลเจ้าโอสึคันนง - เทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination - ฮากุบะสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น) - Jigokudani Monkey Park - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ** พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - ซากาเอะ - เทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination
ฮากุบะสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น) - Jigokudani Monkey Park
ปราสาทมัตซึโมโต้ - เมืองทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
22-26 JAN / 29JAN-2FEB
5-9 / 12-16 / 19-23 FEB / 26FEB-2MAR
5-9 / 12-16 MAR 19
ราคา/ท่าน :
25,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
25,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
14
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-A-NGO05(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า - ทาคายาม่า - ชิราคาวะโกะ : ศาลเจ้าโอสึคันนง - เทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination - ฮากุบะสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น) - Jigokudani Monkey Park - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ** พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - ซากาเอะ - เทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination
ฮากุบะสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น) - Jigokudani Monkey Park
ปราสาทมัตซึโมโต้ - เมืองทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
16-20 / 17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-28 / 25-29 JAN / 30JAN-3FEB / 31JAN-4FEB
1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 21-25 / 22-26 FEB / 27FEB-3MAR / 28FEB-4MAR / 1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 MAR 19
ราคา/ท่าน :
26,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
26,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
15
เจแปนแอร์ไลน์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-JL-A-NGO04(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า - ทาคายาม่า - ชิราคาวะโกะ : หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - Jigokudani Monkey Park - ฮากุบะสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น) - ปราสาทมัตซึโมโต้ - ชมเทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
Jigokudani Monkey Park - วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะสกี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น)
ปราสาทมัตซึโมโต้ - ทะเลสาบซสุวะ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - ชมเทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination - เข้าที่พัก
สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
16-20 / 23-27JAN / 30JAN-3FEB
6-10 / 13-17 / 19-23 / 27-3FEB
6-10 / 12-16MAR
ราคา/ท่าน :
37,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
35,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
16
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SL-A-NRT02(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น หรือ ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ - วัดนาริตะซัง - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ Onsen
ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) หรือ ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) (ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ
วัดนาริตะซัง - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - เข้าที่พัก
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
1-5 / 2-6 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 19-23 MAR 19
ราคา/ท่าน :
22,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
22,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/22,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
17
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SL-A-NRT02(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น หรือ ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ - วัดนาริตะซัง - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ Onsen
ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) หรือ ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) (ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ
วัดนาริตะซัง - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - เข้าที่พัก
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
20-24 / 21-25 / 27-31 JAN / 28JAN-1FEB 19
3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15 / 24-28 FEB / 25FEB-1MAR 19
ราคา/ท่าน :
20,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
20,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
18
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SL-A-NRT02(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น หรือ ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ - วัดนาริตะซัง - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ Onsen
ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) หรือ ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) (ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ
วัดนาริตะซัง - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - เข้าที่พัก
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 JAN / 29JAN-2FEB / 30JAN-3FEB / 31JAN-4FEB 19
1-5 / 2-6 / 8-12 / 9-13 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 FEB / 26FEB-2MAR / 27FEB-3MAR 19
ราคา/ท่าน :
21,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
21,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
19
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SL-A-NRT02(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น หรือ ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ - วัดนาริตะซัง - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ Onsen
ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) หรือ ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) (ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ
วัดนาริตะซัง - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - เข้าที่พัก
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
5-9 / 6-10 / 7-11 FEB 19
ราคา/ท่าน :
24,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
24,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
20
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SL-A-NRT02(6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกี ฟูจิเท็น หรือ ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ - วัดนาริตะซัง - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่ Onsen
ลานสกี ฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) หรือ ชมภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) (ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ
วัดนาริตะซัง - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - ห้างฯ อิออน จัสโก้ - เข้าที่พัก
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
15-19 / 16-20 FEB 19
ราคา/ท่าน :
26,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
26,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
21
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-A-NRT10(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว Winter - Free Day : หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - ย่านชินจุกุ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ชมแสงสีของงานประดับไฟ Illuminations **พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + ออนเซ็นต้นตำหรับ --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตีฟรี - ย่านชินจุกุ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ชมแสงสีของงานประดับไฟ Illuminations
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
26-30 JAN 19
ราคา/ท่าน :
21,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
21,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
22
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-A-NRT10(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว Winter - Free Day : หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - ย่านชินจุกุ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ชมแสงสีของงานประดับไฟ Illuminations **พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + ออนเซ็นต้นตำหรับ --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตีฟรี - ย่านชินจุกุ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ชมแสงสีของงานประดับไฟ Illuminations
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
19-23 / 22-26 JAN / 29JAN-2FEB / 30JAN-3FEB
2-6 / 5-9 / 9-13 / 12-16 / 19-23 / 23-27 FEB / 26FEB-2MAR 19
ราคา/ท่าน :
24,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
24,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
23
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-A-NRT10(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว Winter - Free Day : หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - ย่านชินจุกุ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ชมแสงสีของงานประดับไฟ Illuminations **พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + ออนเซ็นต้นตำหรับ --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตีฟรี - ย่านชินจุกุ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ชมแสงสีของงานประดับไฟ Illuminations
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
16-20 / 17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-28 / 25-29 JAN / 31JAN-4FEB
1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 21-25 / 22-26 FEB / 27FEB-3MAR / 28FEB-4MAR
2-6 / 5-9 / 9-13 / 12-16 / 16-20 MAR 19
ราคา/ท่าน :
25,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
25,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
24
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-XJ-A-NRT10(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว Winter - Free Day : หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - ย่านชินจุกุ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ชมแสงสีของงานประดับไฟ Illuminations **พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + ออนเซ็นต้นตำหรับ --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
ลานสกีฟูจิเท็น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตีฟรี - ย่านชินจุกุ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ชมแสงสีของงานประดับไฟ Illuminations
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
15-19 / 16-20 FEB
1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 19-23 MAR 19
ราคา/ท่าน :
26,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
26,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 313 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวหิมะ และ น้ำแข็ง 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP