เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 9
จากทั้งหมด  9 รายการ

ทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2566 / 2023

Z9991
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿118,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวออสเตรเลีย :
ทัวร์ออสเตรเลีย - WINTER SNOW AUSTRALIA : ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ - เมลเบิร์น - เม้าท์ บูลเลอร์ - เล่นสกีที่ Mt. Buller 1 ปี มีครั้งเดียว
พักซิดนีย์ 2 คืน - เมลเบิร์น 3 คืน - เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม - รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ - อาหารจีน 3 มื้อ - รวมค่าวีซ่า คณะออกเดินทาง 15 ท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ ซิดนีย์ - เข้าที่พัก
 นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมืองkoala Park - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ซิดนีย์
 นครซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - บินภายในสู่ เมลเบิร์น - เข้าที่พัก
 เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ไร่ไวน์ (ชิมไวน์) - ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - อาหารค่ำ เมนูพิเศษ ทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว - เมลเบิร์น
 เมลเบิร์น - เล่นสกีที่เม้าท์ บูลเลอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าชมวิว) (อิสระอาหารเที่ยง) - เมลเบิร์น
 นครเมลเบิร์น - ชมเมือง - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในไชน่าทาวน์ - สนามบินทูลลามารีน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 4 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 28 เหรียญออสเตรเลีย) - ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 4 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 24 เหรียญออสเตรเลีย) - โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
Z9965
คาเธ่ย์แปซิฟิค
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿155,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกา :
ทัวร์อเมริกา - ล่องเรืออลาสก้า บนเรือสำราญสุดหรู Brilliance of The Seas : Multi Glacier Experience Cruise - แวนคูเวอร์ - จูโน่ - สแก็กเวย์ - ธารน้ำแข็งฮับบาร์ด กลาเซียร์ - ไอซี่ สเตร็ทพอยท์ - เคทชิแกน
เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า - รวมทัวร์ล่องเรือชมปลาวาฬ - รวมค่าวีซ่าแคนาดา - พักโรงแรมในแวนคูเวอร์ 2 คืน - พักบนเรือสำราญ Brilliance of The Seas 7 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - สนามบิน แวนคูเวอร์ (แคนาดา) - พักโรงแรม
 แวนคูเวอร์(แคนาดา) - สวนสแตนเลย์ - แท่งเสาโทเท็ม - สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก - แก๊สทาวน์ - สะพานแขวนคาปิลาโน
 ท่าเรือแวนคูเวอร์ - เช็คอินเข้าเรือ สำราญ Brilliance Of The Seas - 16.00 Pm เรือออกจากท่า - อิสระพักผ่อนบนเรือ - ช่วงค่ำ ร่วม Welcome Dinner จากกัปตันเรือ
 เรือล่องกลางทะเล ตลอดวัน Inside Passage - อิสระพักผ่อน หรือทำกิจกรรมบนเรือ
 เรือเทียบท่าที่เมืองซิลก้า - ชมเมือง - ล่องเรือชมปลาวาฬ
 เรือเทียบท่า เทรซี่ อาร์ม ฟอยร์ด - เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน(เมืองหลวง) - ชมเมือง
 ล่องเรือชมธารน้ำแข็งฮับบาร์ด กลาเซียร์ - เก็บภาพภูเขาน้ำแข็งที่สวยงาม (ไม่จอดเทียบฝั่ง)
 เรือเทียบท่าเค็ทชิเคน - เดินชมเมืองเคทชิเคน - ครีก สตรีท
 เรือล่องกลางทะเล ตลอดวัน Inside Passage - อิสระพักผ่อน หรือทำกิจกรรมบนเรือ
 เรือเทียบท่าแวนคูเวอร์ - อำลาเรือสำราญ - พานั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาเกราส์ (Grouse Mountain) - ช้อปปิ้ง Premium Outlet - สนามบินแวนคูเวอร์
 เดินทางกลับ - บินข้ามเขตแบ่งเวลาสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภภูมิ)
 ไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน (1,100 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ) - ค่าทัวร์ชายฝั่ง ซึ่งท่านสามารถขอคำปรึกษาได้จากหัวหน้าทัวร์ ชำระเพิ่มกับทางเรือ - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ, ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ PCR (ทุกกรณี ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 รับจองสำหรับผู้เดินทางที่มีวีซ๋าอเมริกาแล้ว เนื่องจากการขอคิววีซ่าใหม่ สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่มีวีซ๋าอเมริกา จะว่างอีกทีข้ามปี ก่อนทำการจองโปรดอ่านเงื่อนไขต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเอง
Z9368
เอทิฮัด แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 24 วัน 18 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿635,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกา :
ทัวร์อเมริกา - มหัศจรรย์ขั้วโลกใต้ พักบนเรือสำราญ Albatross Expedition MV Ocean Victory เส้นทาง อูซัวยา - แอนตาร์กติกา - หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย (อาณาจักรเพนกวินนับล้านตัว) - หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ - นั่งเรือโซดิแอก สัมผัสน้ำแข็งขั้วโลกใต้
พักบนเรือ Albatross Expedition MV Ocean Victory 16 คืน - พักโรงแรม 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินแอดดิส อาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย - บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา - เข้าที่พักโรงแรม
 สนามบิน ฮอร์เซ นิวเบรี - บินภายในสู่ เมืองอูซัวยา - เช็คอินขึ้นเรือ Albatross Expedition MV Ocean Victory - อิสระพักผ่อนบนเรือ (รับเสื้อกันหนาว Polar Parkas เป็นของที่ระลึก)
 เรือล่องสู่ ผืนแผ่นดิน แอนตาร์กติกา - อิสระพักผ่อนบนเรือเต็มวัน
 ระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย. 66 กิจกรรมการลงเรือ Zodiac - Half-Moon Island : ชมเพนกวินรูคคา รี่แห่งเกาะฮาล์ฟมูน - Deception Island : อ่าวนักล่าปลาวาฬ - เกาะดีเซพชั่น (การขึ้นเกาะแต่ละเกาะ ขึ้นกับสภาพอากาศ) - Elephant Island : เกาะช้าง ทางตอนใต้ของหมู่เกาะเซาท์เชวท์แลนด์ - Gerlache Straight : ช่องแคบเกอร์แลช ชมประติมากรรมก้อนน้ำแข็ง
 ระหว่างวันที่ 8-13 พ.ย. 66 เรือ MV Ocean Victory มุ่งหน้าสู่ เกาะเซาท์จอร์เจีย - อิสระพักผ่อนบนเรือตลอด 5 วันเต็ม
 ระหว่างวันที่ 14-15 เที่ยวหมู่เกาะฟอร์คแลนด์ ชมฝูงปลาวาฬ และปลาโลมา แห่งมหาสมุทรแอตแลนติก
 ระหว่างวันที่ 16-17 เรือมุ่งหน้าสู่ พอร์ท สแตนลีย์ (Port Stanley) แห่งหมู่เกาะฟอล์คแลนด์ (Falkland Island) ชมนกเพนกวินพันธุ์เกนตู, นกอัลบาทรอส
 ระหว่างวันที่ 18-19 ล่องน่านน้ำอูซัวยา - เก็บภาพช่องแคบบีเกิ้ล - อำลาเรือสำราญ - จอดเทียบท่าที่เมืองอูชัวยา - ชมเมืองอูชัวยา - พักโรงแรม
 สนามบินอูซัวยา - บินภายในสู่สนามบิน ฮอร์เช นิวเบรี่ - ชมกรุงบัวโนสไอเรส - ถ่ายรูปทำเนียบประธานาธิบดี - เข้าชมมหาวิหารโรเซอร์เรตต้า - จตุรัสคองเกรส - สนามบินมินิสโตร ปิสตารินี (อิสระอาหารค่ำ) - เดินทางกลับ
 บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล - แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงแอดดิสบาบา ประเทศเอธิโอเปีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบโดส ตามที่องค์การอมามัยโลกรับรอง 14 วันขึ้นไป เดินทางได้ไม่กักตัว - ไม่ต้องขอวีซ่า - ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ทั้งขาไป และกลับ
 ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่เรือ และ Expedition Team คนละประมาณ 270 USD (ทางเรือจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม, แพ็คเกจ Wifi บนเรือ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
 รับจองสำหรับผู้เดินทางที่มีวีซ๋าอเมริกาแล้ว เนื่องจากการขอคิววีซ่าใหม่ สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่มีวีซ๋าอเมริกา จะว่างอีกทีข้ามปี ก่อนทำการจองโปรดอ่านเงื่อนไขต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเอง
Z9170
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD1,776
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 6JUL-16JUL23
+ 17AUG-27AUG23
+ 7SEP-17SEP23
+ 23MAY-2JUN24
+ 13JUN-23JUN24
+ 4JUL-14JUL24
+ 25JUL-4AUG24
+ 15AUG-25AUG24
+ 5SEP-15SEP24
+ 26SEP-6OCT24
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ ไอซ์แลนด์-ลอนดอน Norwegian Prima Cruise Only By Norwegian Cruise Line : Northern Europe: Iceland & Norway to London from Reykjavik, Iceland / แนะนำ เลือกจองราคา Free At Sea รับส่วนลดค่าเรือ 40% - ฟรีที่ 1 OPEN BAR เครื่องดื่มไม่อั้นตลอดการเดินทาง - ฟรีที่ 2 SPECIALTY DINING มื้ออาหารสุดพิเศษ อเมริกัน บาร์บีคิว สเต๊กเฮาส์บราซิล อาหารอิตาเลี่ยน และ อื่นๆ - ฟรีที่ 3 EXCURSIONS ฟรีเครดิต 50 USD ต่อ PORT ต่อ คน - ฟรีที่ 4 WIFI เต็มอิ่มแพคเกจ ฟรี 75 นาที ตลอดทริป 1 อุปกรณ์ - ฟรีที่ 5 EXTRA GUESTS พักคนที่ 3 และ 4 ฟรี!!! (ชำระแต่ทิป+ภาษีเรือ)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ เรคยาวิก (Reykjavik) ไอซ์แลนด์ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Norwegian Prima - 18:00 PM Embark เรือออกจาท่า (อิสระพักผ่อนบนเรือ)
 08.00 AM เรือเทียบท่า อิซาฟเยอร์ดูร์ (Isafjordur) ไอซ์แลนด์ - 18.00 PM ออกจากท่าเรือ
 06.00 AM เทียบท่า อาคูเรยริ (Akureyri) ไอซ์แลนด์ - 16.00 PM ออกจากท่าเรือ
 At Sea เรือล่องกลางทะเลเต็มวัน
 11.00 AM เทียบท่า โอเลซุนด์ (Ålesund) นอร์เวย์ - 22.00 PM ออกจากท่าเรือ
 06.00 AM เทียบท่า ไกแรงเกอร์ (Geiranger) นอร์เวย์ - 17.00 PM ออกจากท่าเรือ
 08.00 AM เทียบท่า เบอร์เกน (Bergen) นอร์เวย์ - 17.00 PM ออกจากท่าเรือ
 At Sea เรือล่องกลางทะเลเต็มวัน
 07.00 AM เทียบท่า อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เนเธอร์แลนด์ - 17.00 PM ออกจากท่าเรือ
 07.00 AM เทียบท่า บรัสเซลส์/บรูจส์ (Brussels/Bruges) (Zeebrugge) เบลเยียม - 17.00 PM ออกจากท่าเรือ
 06.00 AM เรือเทียบท่า ลอนดอน (เซาแธมป์ตัน Southampton), อังกฤษ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
 ไม่รวม ค่าภาษีเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือ 226.85 USD ต่อท่าน - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าวีซ่า และหนังสือเดินทาง - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าแพ็คเกจเครื่งดื่ม - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 รวมถึงประกันการเดินทาง - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR ทุกกรณี (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด)
Z9169
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 11 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD2,007
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 14JUL-25JUL
+ 25JUN-6JUL23
+ 16-27JUL23
+ 6-17AUG23
+ 12-23MAY24
+ 2-13JUN24
+ 23JUN-4JUL24
+ 4-15AUG24
+ 25AUG-5SEP24
+ 15-26SEP24
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ ลอนดอน-ไอซ์แลนด์ Norwegian Prima Cruise Only By Norwegian Cruise Line : Northern Europe: Iceland & Norway to Reykjavik from London (Southampton), England / แนะนำ เลือกจองราคา Free At Sea รับส่วนลดค่าเรือ 40% - ฟรีที่ 1 OPEN BAR เครื่องดื่มไม่อั้นตลอดการเดินทาง - ฟรีที่ 2 SPECIALTY DINING มื้ออาหารสุดพิเศษ อเมริกัน บาร์บีคิว สเต๊กเฮาส์บราซิล อาหารอิตาเลี่ยน และ อื่นๆ - ฟรีที่ 3 EXCURSIONS ฟรีเครดิต 50 USD ต่อ PORT ต่อ คน - ฟรีที่ 4 WIFI เต็มอิ่มแพคเกจ ฟรี 75 นาที ตลอดทริป 1 อุปกรณ์ - ฟรีที่ 5 EXTRA GUESTS พักคนที่ 3 และ 4 ฟรี!!! (ชำระแต่ทิป+ภาษีเรือ)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ ลอนดอน (เซาแธมป์ตัน Southampton), อังกฤษ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Norwegian Prima - 17:00 PM Embark เรือออกจาท่า (อิสระพักผ่อนบนเรือ)
 09.00 AM เรือเทียบท่า บรัสเซลส์, บรูจส์ (Brussels/Bruges) (Zeebrugge) เบลเยียม - 18.00 PM ออกจากท่าเรือ
 07.00 AM เทียบท่า อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เนเธอร์แลนด์ - 18.00 PM ออกจากท่าเรือ
 At Sea เรือล่องกลางทะเลเต็มวัน
 07.00 AM เทียบท่า เบอร์เกน (Bergen) นอร์เวย์ - 16.00 PM ออกจากท่าเรือ
 08.00 AM เทียบท่า ไกแรงเกอร์ (Geiranger) นอร์เวย์ - 22.00 PM ออกจากท่าเรือ
 07.00 AM เทียบท่า โอเลซุนด์ (Ålesund) นอร์เวย์ - 15.00 PM ออกจากท่าเรือ
 At Sea เรือล่องกลางทะเลเต็มวัน
 12.00 PM เทียบท่า อิซาฟเยอร์ดูร์ (Isafjordur) ไอซ์แลนด์ - 20.00 PM ออกจากท่าเรือ
 08.00 AM เทียบท่า อาคูเรยริ (Akureyri) ไอซ์แลนด์ - 17.00 PM ออกจากท่าเรือ
 13:30 PM เทียบท่า เรคยาวิก (Reykjavik) ไอซ์แลนด์ - Overnight
 อำลาเรือสำราญ - 08.00 AM ลงจากเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
 ไม่รวม ค่าภาษีเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือ 214.78 USD ต่อท่าน - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าวีซ่า และหนังสือเดินทาง - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าแพ็คเกจเครื่งดื่ม - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 รวมถึงประกันการเดินทาง - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR ทุกกรณี (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด)
Z9137
อีวีเอ แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿166,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกา :
ทัวร์อเมริกา - ทัวร์ล่องเรือสำราญเลิศหรูอลังการ Royal Princess Cruise เส้นทางอลาสก้า : เข้าชมอุทยานแห่งชาติกลาเซีย เบย์ - ล่องเรือชมปลาวาฬ เมืองจูโน่ - เมืองวิคตอเรีย - ชมเมืองซีแอตเติ้ล - ชมเมืองสแก๊กเวย์ - ชมเมืองเค็ทชิเกน - พักโรงแรม 1 คืน - พักบนเรือสำราญ Royal Princess 7 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - ท่าอากาศยาน นครซีแอตเติ้ล - เข้าที่พัก
 ชมเมืองซีแอตเติ้ล - เก็บภาพ สเปซ นีดเดิล - ไพโอเนียร์ สแควร์ - ถ่ายรูปสมิท ทาวเวอร์ - ท่าเรือซีแอตเติ้ล เช็ค - Check-In ขึ้นเรือสำราญ Royal Princess Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 16.00 PM เรือออกจากท่า
 เรือล่องกลางทะเล ตลอดวัน - สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ - พิเศษ อาหารค่ำ ร่วม Welcome Dinner จากกัปตันเรือ
 11.30 AM เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน (Juneau) - ชมเมืองจูโน่ - ชมทิวทัศน์รอบขุนเขา - ล่องเรือชมปลาวาฬ (รวมล่องเรือชมปลาวาฬ) หรือ เลือกซื้อ Optional Tour เสริมบนเรือเพิ่มเติม อาทิ Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) ชำระเพิ่ม 95.95 USD ฯลฯ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - 22.00 PM เรือออกจากท่า
 07.00 AM เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ - อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือ เลือกซื้อ Optional Tour เสริมบนเรือเพิ่มเติม อาทิ To The Summit (1.30 Hours) นั่งรถชมเส้นทางขุดทองสู่ ยอดเขา ไวท์พาส ซัมมิท ชำระเพิ่ม 44.95 USD ฯลฯ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน- 20.00 PM เรือออกจากท่า
 06.00 AM เรือล่องเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์ (Glacier Bay National Park) - ชมธารน้ำแข็งยักษ์ - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 15.00 PM เรือออกเดินทางสู่เมืองเค็ทชิเกน
 06.30 AM เรือเทียบท่าที่เมืองเค็ทชิเกน - ชมย่านไฟแดง ครีก สตรีท หรือ เลือกซื้อ Optional Tour เสริมบนเรือเพิ่มเติม อาทิ Totem Bight State Park & Ketchikan Highlights นั่งรถโค้ชชมรอบเมืองเค็ทชิแกน, ชมอุทยานโทเท็มไบท์ ชำระเพิ่มท่านละ 49.95 USD ฯลฯ - กลับขึ้นเรือ - พิเศษ ร่วม Farewell Night Dinner จากกัปตัน - 22.00 PM เรือออกจากท่า
 อิสระทำกิจกรรมบนเรือ - 17.30 PM เรือล่องสู่เมืองเค็ทชิเกน - 19.00 PM นำชมเมืองวิคตอเรีย (แคนาดา) - 23.59 PM เรือออกจากท่า มุ่งหน้าสู่ซีแอตเติ้ล
 07.00 AM เรือเทียบท่า เมืองซีแอตเติ้ล - อำลาเรือสำราญ - ตลาดไพน์ เพลส - ร้านสตาร์บั๊ก แห่งแรกของโลก - ช้อปปิ้งซีแอตเทิล พรีเมี่ยม เอาท์เลต - สนามบินซีแอตเทิ้ล
 เดินทางกลับ - บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล
 แวะเปลี่ยนเครื่องไทเป - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบริการในเรือ ที่ผู้เข้าพักจะต้องชำระทุกท่าน วันละ 15 USD ต่อวัน ต่อท่าน รวม 7 วัน (105 USD) ที่ท่านใช้บริการเรือ โดยทางเรือจะชาร์ทเข้าห้องพักของทุกท่าน - ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า VISA เข้าประเทศอเมริกา ประมาณ 9,500 บาท - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง) - ค่าทัวร์ชายฝั่ง ซึ่งท่านสามารถขอคำปรึกษาได้จากหัวหน้าทัวร์ ชำระเพิ่มกับทางเรือ - ค่าสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ, ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือ - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าตรวจ PCR (ทุกกรณี ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
 รับจองสำหรับผู้เดินทางที่มีวีซ๋าอเมริกาแล้ว เนื่องจากการขอคิววีซ่าใหม่ สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่มีวีซ๋าอเมริกา จะว่างอีกทีข้ามปี ก่อนทำการจองโปรดอ่านเงื่อนไขต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเอง
Z8524
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿145,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สก๊อดแลนด์ - เวลส์ : สโตนเฮนจ์ (รวมค่าเข้าชม) - เก็บภาพด้านนอก ปราสาทคาร์ดิฟ์ - หมู่บ้านไบบุรี - ฟาร์มปลาเทราท์ - ชมด้านในปราสาทเอดินเบิร์ก - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (รวมตั๋วเข้าชมในวันที่ไม่มีรอบแข่ง) - สแตรสฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ช้อปปิ้ง Bicester Outlet - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - ขึ้นกระเช้าลอนดอน อาย - ห้างแฮร์รอดส์
อาหารรสเลิศ เป็ดย่างโฟร์ ซีซั่น - กุ้งมังกร - เบอร์เกอร์ ล็อบสเตอร์ - ฟิซ แอนด์ ชิพ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฮิสโธรว์ - ทุ่งราบ ซอลส์บุรี - สโตนเฮนจ์ (รวมค่าเข้าชม) - เมืองบาธ - เมืองคาร์ดิฟ - เก็บภาพด้านนอก ปราสาทคาร์ดิฟ
 เมืองคาร์ดิฟ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - หมู่บ้านไบบุรี - ฟาร์มปลาเทราท์ - ลิเวอร์พูล
 ลิเวอร์พูล - ชมเมืองเอดินเบิร์ก - ชมด้านในปราสาทเอดินเบิร์ก - คาล์ตัน ฮิลล์
 เอดินเบิร์ก - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (รวมตั๋วเข้าชมในวันที่ไม่มีรอบแข่ง) หรือเข้าชมสนามแอนฟิลด์ (ลิเวอร์พูล) แทน
 แมนเชสเตอร์ - สแตรสฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ช้อปปิ้ง Bicester Outlet (อิสระอาหารค่ำ) - กรุงลอนดอน
 ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - หอคอยลอนดอน - ชมมหานครลอนดอน - ชิมเป็ดย่างโฟร์ซีซั่น - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - ทานมื้อค่ำ เบอร์เกอร์ ล๊อบสเตอร์
 ขึ้นกระเช้าลอนดอน อาย - ห้างแฮร์รอดส์ - ย่านเคนชินตันไฮสตรีท - สนามบินนานาชาติฮิธโธร์ว - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน (หากท่านประทับใจในการบริการ) - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ไม่รวม ค่าวีซ่าพรีเมียม ชำระเพิ่มเริ่มต้น 12,000.- ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z10213
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿335,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวกรีนแลนด์ :
ทัวร์กรีนแลนด์ - กรีนแลนด์ ความมหัศจรรย์บนธารน้ำแข็ง ขั้วโลกเหนือ : ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก - เที่ยวแบบ Off Road ชมหน้าผาน้ำแข็ง Russell Glacier - ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Light) - Ice Cap Point 660 - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (Ice Berg) - ตามล่าหาแสงเหนือ Hiking The World Heritage Trail - เที่ยวชมเมืองหลวง ย่าน Old Colonial Harbour - ล่องเรือชมฟยอร์ดน้ำแข็ง - เที่ยงกรุงโคเปนเฮเก้น
บินภายใน 4 เที่ยว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น - เข้าชม ปราสาทโครนบอร์ก - ปราสาทเฟดเดอริกบอร์ก
 โคเปนเฮเก้น - บินภายในสู่ คังเกอร์ลุสซวก - เที่ยวแบบ Off Road ชมหน้าผาน้ำแข็ง Russell Glacier - ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern Light)
 นั่ง รถ 4Wd ตะลุยผ่านทุ่งหญ้า ทะเลสาบ ภูเขาน้ำแข็ง ทะเลทรายในหุบเขา - Ice Cap Point 660
 คังเกอร์ลุสซวก - บินภายในสู่ อิลลูลิทแซท - ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (Ice Berg) - ตามล่าหาแสงเหนือ
 อิลลูลิทแซท - Hiking The World Heritage Trail - Ilulissat City Walk
 อิลลูลิทแซท - ถ่ายภาพตามมุมต่างๆของเมือง - บินภายในสู่เมืองนุก (เมืองหลวง) - เข้าที่พัก
 นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง ย่าน Old Colonial Harbour - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
 นุก - เที่ยวชมเมืองหลวง - ล่องเรือ Targa (12 ที่นั่ง) สู่ Kangersuneq/Icefiord - ล่องฟยอร์ดน้ำแข็ง (ทานอาหารเที่ยง แบบปิกนิก) - ธารน้ำแข็ง
 บินภายในกลับสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น (แวะเปลี่ยนเครื่อง เมืองคังเกอร์ลุสซวก) - เข้าที่พัก
 เที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารที่ต้องรับรอง เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
A04112
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿45,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - OSAKA SNOW WALL (MAY-JUN) 6D4N

 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)
 สนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - อิออนมอลล์ (-/L/-)
 สวนเค็นโรคุเอ็น - เส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบ - กำแพงหิมะ (B/L/D)
 ปราสาทมัตซึโมโต้ - ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - อิออน มอลล์ (B/L/-)
 ปราสาทโอซาก้า - DUTY FREE - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ (B/L/-)
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)
รายการที่ 1 ถึง 9
จากทั้งหมด  9 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์หิมะ และ น้ำแข็ง 2566 / 2023, โปรแกรมท่องเที่ยวหิมะ และ น้ำแข็ง 2566 / 2023 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร
ทัวร์มาเลเซียทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม
ทัวร์อินเดียทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล
ทัวร์อินโดนีเซียทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อิยิปต์ทัวร์อิยิปต์
ทัวร์ลาวทัวร์ลาว
ทัวร์เมียนมาร์ทัวร์เมียนมาร์
ทัวร์ภูฎานทัวร์ภูฎาน
ทัวร์จอร์แดนทัวร์จอร์แดน
ทัวร์อิสราเอลทัวร์อิสราเอล
ทัวร์อิหร่านทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ตุรกีทัวร์ตุรกี
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทิเบตทัวร์ทิเบต
ทัวร์เฉิงตูทัวร์เฉิงตู
ทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า
ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ศรีลังกาทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์โอมานทัวร์โอมาน
ทัวร์เลบานอนทัวร์เลบานอน
ทัวร์บรูไนทัวร์บรูไน
ทัวร์จอร์เจียทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อุซเบกิสถานทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์กาตาร์ทัวร์กาตาร์
ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซียทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์อังกฤษทัวร์อังกฤษ
ทัวร์เยอรมนีทัวร์เยอรมนี
ทัวร์ยูเครนทัวร์ยูเครน
ทัวร์โครเอเชียทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์กรีซทัวร์กรีซ
ทัวร์สเปนทัวร์สเปน
ทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออกทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เชคทัวร์เชค
ทัวร์กรีนแลนด์ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์อเมริกาทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดาทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิลทัวร์บราซิล
ทัวร์เม็กซิโกทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์อเมริกาใต้ทัวร์อเมริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาทัวร์แอฟริกา
ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์เคนยาทัวร์เคนยา
ทัวร์มาดากัสการ์ทัวร์มาดากัสการ์
ทัวร์เอธิโอเปียทัวร์เอธิโอเปีย
ทัวร์โมรอคโคทัวร์โมรอคโค
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 20042023 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP