เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 14
จากทั้งหมด  14 รายการ

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ระดับพรีเมี่ยม วีไอพี 2564 / 2021

Z5924
VAN-รถตู้ปรับอากาศ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - กาญจนบุรี - ปิล๊อค หมู่บ้านเหมืองแร่กลางหุบเขา - สังขละบุรี - โบสถ์จมน้ำ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า (คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป)

 จุดนัดพบ Big C Extra ถนนลาดพร้าว ซ.7
 หมู่บ้านอีต่อง - เนินช้างศึก - เนินเสาธงไทย พม่า - ชมวิวช่องเขามิตรภาพ ไทย พม่า - เหมืองสมศักดิ์ บ้านป้าเกล็น - น้ำตกจ๊อกกระดิ่น - อ.สังขละบุรี - วัดวังวิเวการาม - เจดีย์พุทธคยา - ล่องเรือชมโบสถ์และหอระฆังของเมืองบาดาล - สะพานมอญ
 ร่วมทำบุญใส่บาตร กับชาวบ้านชาวมอญ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - รถส่งจุดเดิม Big C Extra ถนนลาดพร้าว ซ.7
Z5922
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - สุนัขลากเลื่อน - คลองโอตารุ - รูซุทซุสกีรีสอร์ท - ศาลเจ้าฮอกไกโด - เนินเขาพระพุทธเจ้า - พร้อมสกีรีสอร์ท 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตะเซะ - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออนมอล์ลอาซาฮิคาว่า
 สุนัขลากเลื่อน - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พักรูซุทซุสกีรีสอร์ท
 รูซุทซุสกีรีสอร์ท - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ซัปโปโร - ซูซูกิโนะ
 ตลาดปลานิโจ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาประจำเมือง - เนินเขาพระพุทธเจ้า - มิตซุยเอาท์เล็ท - ชิโตะเซะ
 สนามบินชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z5920
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 20/3/2564 ถึง 23/3/2564 : โปรโมชั่น Early Booking!! มัดจำภายใน 30 มิ.ย. 63
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำดานูบ Arosa Bella, Cruise Only, Premium all inclusive (ลูกเรือ สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ) : เส้นทาง เองเกลฮาร์ทเซล (พัสเซา) - เวียนนา - เครมส์ - วาเคา - เมค - เองเกลฮาร์ทเซล (พัสเซา)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งที่เรือจอด - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันภัยการเดินทาง

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Engelhartszel (Passau) - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Arosa Bella - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - Departure 17.00 PM
 Arrival 13.00 PM Vienna - Departure 23.00 PM
 Arrival 8.00 AM Krems - Departure 8.30 AM - Arrival 12.30 AM Melk - Departure 13.00 PM
 Arrival 7.00 AM Engelhartszel (Passau) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพฯ
Z5921
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 3/1/2565 ถึง 6/1/2565 : โปรโมชั่น Early Booking!! มัดจำภายใน 30 มิ.ย. 63
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำดานูบ Arosa Donna, Cruise Only, Premium all inclusive (ลูกเรือ สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ) : เส้นทาง เองเกลฮาร์ทเซล (พัสเซา) - เวียนนา - เครมส์ - วาเคา - เมค - เองเกลฮาร์ทเซล (พัสเซา)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งที่เรือจอด - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันภัยการเดินทาง

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Engelhartszel (Passau) - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Arosa Donna - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - Departure 17.00 PM
 Arrival 13.00 PM Vienna - Departure 23.00 PM
 Arrival 8.00 AM Krems - Departure 8.30 AM - Arrival 12.30 AM Melk - Departure 13.00 PM
 Arrival 7.00 AM Engelhartszel (Passau) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพฯ
Z5919
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 10/3/2564 ถึง 13/3/2564 : โปรโมชั่น Early Booking!! มัดจำภายใน 30 มิ.ย. 63
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำดานูบ Arosa Mia, Cruise Only, Premium all inclusive (ลูกเรือ สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ) : เส้นทาง เองเกลฮาร์ทเซล (พัสเซา) - เวียนนา - เครมส์ - วาเคา - เมค - เองเกลฮาร์ทเซล (พัสเซา)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งที่เรือจอด - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันภัยการเดินทาง

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Engelhartszel (Passau) - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Arosa Mia - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - Departure 17.00 PM
 Arrival 13.00 PM Vienna - Departure 23.00 PM
 Arrival 8.00 AM Krems - Departure 8.30 AM - Arrival 12.30 AM Melk - Departure 13.00 PM
 Arrival 7.00 AM Engelhartszel (Passau) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพฯ
Z5918
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 3/3/2564 ถึง 12/3/2564 : โปรโมชั่น Early Booking!! มัดจำภายใน 30 มิ.ย. 63
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำดานูบ Arosa Riva, Cruise Only, Premium all inclusive (ลูกเรือ สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ) : เส้นทาง เองเกลฮาร์ทเซล (พัสเซา) - เวียนนา - เครมส์ - วาเคา - เมค - เองเกลฮาร์ทเซล (พัสเซา)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งที่เรือจอด - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันภัยการเดินทาง

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Engelhartszel (Passau) - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Arosa Riva - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - Departure 17.00 PM
 Arrival 13.00 PM Vienna - Departure 23.00 PM
 Arrival 8.00 AM Krems - Departure 8.30 AM - Arrival 12.30 AM Melk - Departure 13.00 PM
 Arrival 7.00 AM Engelhartszel (Passau) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพฯ
Z5667
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿226,300
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 30/6/2564 ถึง 7/7/2564 : Special Fare พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Veranda Suite - G2
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจเรือสำราญสุดหรู Regent Seven Seas, Cruise Only พักบนเรือ Splendor เส้นทาง สต็อกโฮล์ม, สวีเดน - เฮลซิงกิ - เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - ทาลลินน์, เอสโตเนีย - วิสม่า, เยอรมนี - โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินสตอกโฮล์ม อาร์ลันดา (STO) - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Stockholm, Sweden - Depart 17:00 PM
 Arrival 10.00 AM Helsinki, Finland - Depart 19:00 PM
 Arrival 8.00 AM St. Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St. Petersburg, Russia - Depart 18:00 PM
 Arrival 9.00 AM Tallinn, Estonia - Depart 18:00 PM
 Cruising the Baltic Sea At Sea (Cruising)
 Arrival 6.00 AM Wismar, Germany - Depart 21:00 PM
 Arrival 8.00 AM Copenhagen, Denmark
Z5666
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿127,500
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 28/2/2565 ถึง 7/3/2565 : Special Fare พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Veranda Suite - G2
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกาใต้ :
ทัวร์อเมริกาใต้ - แพ็คเกจเรือสำราญสุดหรู Regent Seven Seas, Cruise Only พักบนเรือ Splendor เส้นทางไมอามี่ - คอสตามายา เม็กซิโก - ฮาร์เวสท์ เคย์, เบลีซ เกาะส่วนตัว NCL - โรอาตัน - คีย์เวสต์ - ไมอามี่
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา และวีซ่าเม็กซิโก

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินไมอามี ฟลอริดา (MIA) - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Miami, Florida - Depart 18:00 PM
 Cruising The Florida Straits At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Costa Maya, Mexico - Depart 18:00 PM
 Arrival 8.00 AM Harvest Caye, Belize - Depart 18:00 PM
 Arrival 8.00 AM Roatán, Honduras - Depart 18:00 PM
 Cruising the Caribbean Sea At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Key West, Florida - Depart 17:00 PM
 Arrival 8.00 AM Miami, Florida - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5665
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿105,900
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 6/1/2563 ถึง 13/1/2563 : Special Fare พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Deluxe Window Suite - H
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกาใต้ :
ทัวร์อเมริกาใต้ - แพ็คเกจเรือสำราญสุดหรู Regent Seven Seas, Cruise Only พักบนเรือ Navigator เส้นทาง ไมอามี่ - หมู่เกาะเคย์แมน - พอร์ตอันโตนิโอ - ซันโตโดมิงโก - ซานฮวน
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินไมอามี ฟลอริดา (MIA) - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Miami, Florida - Depart 18:00 PM
 Cruising The Florida Straits At Sea (Cruising)
 Arrival 9.00 AM George Town, Cayman Islands - Depart 17:00 PM
 Arrival 12.00 PM Port Antonio, Jamaica - Overnight
 .-. Port Antonio, Jamaica - Depart 21:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Santo Domingo, Dominican Republic - Depart 16:00 PM
 Arrival 7.00 AM San Juan, Puerto Rico - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5664
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿138,600
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 30/1/2564 ถึง 9/2/2564 : Special Fare พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Veranda Suite - F
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือสำราญสุดหรู Regent Seven Seas, Cruise Only พักบนเรือ Navigator เส้นทาง ตาฮิติ - โมโอเรอา - ฟาการาวา - นูกูฮิวา - รังกิรัว - โบราโบรา - ราอีอาเตอา - ตาฮิติ
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินปาปีติ (PPT) - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Papeete (Tahiti), French Polynesia - Overnight
 Papeete (Tahiti), French Polynesia Embark Depart 5:30 AM - Arrival 8.00 AM Moorea, French Polynesia - Depart 16:00 PM
 Arrival 8.00 AM Fakarava, French Polynesia - Depart 18:00 PM
 Cruising the South Pacific At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Nuku Hiva, French Polynesia - Depart 18:00 PM
 Cruising the South Pacific At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Rangiroa, French Polynesia - Depart 17:00 PM
 Arrival 13.00 PM Bora Bora, French Polynesia - Overnight
 .-. Bora Bora, French Polynesia - Depart 19:00 PM
 Arrival 7.00 AM Raiatea, French Polynesia - Depart 17:00 PM
 Arrival 5.00 AM Papeete (Tahiti), French Polynesia - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5663
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿174,900
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 23/11/2564 ถึง 3/12/2564 : Special Fare พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Deluxe Window Suite - G
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกาใต้ :
ทัวร์อเมริกาใต้ - แพ็คเกจเรือสำราญสุดหรู Regent Seven Seas, Cruise Only พักบนเรือ Navigator เส้นทาง รีโอเดจาเนโร - บูซิอุส - อิลลา กรันเด้ - เซาเปาโล - ปอร์โตเบโล - ริโอ กรันเด้ - ปุนตาเดลเอสเต - มอนเตวิเดโอ - บัวโนสไอเรส
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอุรุกกวัย

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินรีโอเดจาเนโร (RIO) - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Rio de Janeiro, Brazil Depart 20:00 PM
 Arrival 8.00 AM Búzios, Brazil - Depart 18:00 PM
 Arrival 8.00 AM Ilha Grande, Brazil - Depart 18:00 PM
 Arrival 8.00 AM São Paulo (Santos), Brazil - Depart 18:00 PM
 Arrival 9.00 AM Porto Belo, Brazil - Depart 18:00 PM
 Cruising The Coast Of Brazil At Sea (Cruising)
 Arrival 9.00 AM Rio Grande, Brazil - Depart 17:00 PM
 Arrival 9.00 AM Punta Del Este, Uruguay - Depart 18:00 PM
 Arrival 8.00 AM Montevideo, Uruguay - Depart 19:00 PM
 Arrival 8:00 AM Buenos Aires, Argentina - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5138
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,000
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 14/1/2564 ถึง 18/1/2564 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกา :
ทัวร์อเมริกา - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Disney Magic, Cruise Only เส้นทาง ไมอามี (ฟลอริดา) - เกาะส่วนตัวดิสนีย์ - แนสซอ, บาฮามาส - ไมอามี (ฟลอริดา)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าอเมริกา

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - เดินทางเองสู่ท่าเทียบเรือ Miami, Florida, สหรัฐอเมริกา (โปรดตรวจสอบท่าเทียบเรือ กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Disney Magic - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 16.00 PM เรือออกจากท่า
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.30 AM Disney Castaway Cay - Depart 16.45 PM
 Arrival 08.30 AM Nassau, Bahamas - Depart 16.45 PM
 Arrival 8.00 AM Miami, Florida
Z5458
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿163,500
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 23/7/2564 ถึง 30/7/2564 : Special Fare / พักบนเรือ ห้องมีหน้าต่าง Vista Suite
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจล่องเรือ ยุโรปเหนือ และเกาะอังกฤษ บนเรือสำราญ Silver Spirit, Luxury Cruise, Cruise Only สุดหรู 6 ดาว เส้นทาง สต็อกโฮล์ม - เฮลซิงกิ - เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ทาลลินน์ - โคเปนเฮเกน
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Stockholm, Sweden - เช็คอินลงเรือสำราญ Silver Spirit - Departure 18.00 PM
 Arrival 12.00 PM Helsinki, Finland - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM St Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St Petersburg, Russia - Departure 18.00 PM
 Arrival 9.00 AM Tallinn, Estonia - Departure 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Copenhagen, Denmark - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z6827
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,715
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - แพ็คเกจที่พัก โรงแรม วิลลา รีวา สมุย สุดหรู 6 ดาว รวมอาหารเช้า / พิเศษ เหมารีสอร์ท 7 ห้อง รวม ที่พัก พร้อมอาหารเช้า 2-3 ท่าน ต่อห้อง 3 คืน (ชำระในราคา 2 คืน) - พนักงานให้บริการ แบบเอ็กครูซีฟ - บริการรถลีมูซีน รับส่ง สนามบินสมุย ที่พัก สนามบินสมุย - ฟรี เตียงเสริม มูลค่า 50USD++ กรณีท่านที่ 3 พักรวมกันต่อห้อง (สำหรับ 3 ท่านแรก) - ฟรี สอนทำอาหาร 2 ชั่วโมง 1คอร์ส เมนูอาหารฝรั่ง หรือ อาหารไทย (สำหรับทานได้ 4 คน มูลค่า 5,000 บาท) - ฟรี กิจกรรมปลูกต้นข้าวสาลี 1 ชั่วโมง - ฟรี Request เข้าคอร์สสุขภาพ จัดบริการนำข้าวสาลี เพื่อสุขภาพ ในระหว่างที่เข้าพัก
ไม่รวม ค่าเดินทาง - ค่าอาหารเที่ยง และเย็น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (มีพนักงานคอยให้บริการตลอด 24 ชม. มีพ่อครัวส่วนตัว บริการปรุงอาหารตามต้องการ ไม่รวมค่าวัตถุดิบในการทำอาหาร)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินสมุย - บริการรถลีมูซีน รับจากสนามบินสมุย เข้าที่พัก - อิสระเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม วิลลา รีวา สมุย สุดหรู 6 ดาว - พักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อิสระพักผ่อน หรือเช่ารถเที่ยวสมุย (ไม่รวมค่าทัวร์เที่ยวสมุย)
 บริการอาหารเช้าที่พัก - สนุกกับกิจกรรมต่างๆในรีสอร์ท อาทิ คอร์สสอนทำอาหาร 2 ชั่วโมง - กิจกรรมปลูกต้นข้าวสาลี 1 ชั่วโมง ฯ - อิสระพักผ่อน
 บริการอาหารเช้าที่พัก - อำลาที่พัก - บริการรถลีมูซีน ส่งสนามบินสมุย - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ระดับพรีเมี่ยม วีไอพี 2564 / 2021, โปรแกรมท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยม วีไอพี 2564 / 2021 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP