สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
   ตารางการบินในประเทศ สายการบินบางกอกแอร์เวยส์Update 09 ม.ค. 2561   

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - เชียงใหม่
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 215
08:00
09:15
วันนี้-30มี.ค.62
ทุกวัน
PG 223
09:45
11:00
28ต.ค.-26พ.ย.61
ทุกวัน
PG 223
09:55
11:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 217
12:10
13:25
28ต.ค.-30มี.ค.62
ทุกวัน
PG 217
12:25
13:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG225
14:30
15:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG219
15:10
16:25
28ต.ค.-30มี.ค.62
ทุกวัน
PG219
16:55
18:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG225
17:10
18:25
28ต.ค.-30มี.ค.62
ทุกวัน
PG227
18:55
20:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG227
19:35
20:50
28ต.ค.-18พ.ย.61
ทุกวัน
PG221
21:15
22:30
28ต.ค.-18พ.ย.61
ทุกวัน
PG221
21:35
22:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE
เชียงใหม่(CNX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 222
06:55
08:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 216
10:10
11:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 224
12:00
13:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 218
14:40
16:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 226
16:40
18:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 220
19:00
20:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 228
21:05
22:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 289
06:25
07:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 271
08:05
09:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 283
08:50
10:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 275
10:00
11:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 273
12:25
13:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG285
13:55
15:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG277
16:55
18:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 279
19:45
21:10
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 287
21:55
23:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE
ภูเก็ต(HKT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 270
07:00
08:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 290
08:50
10:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 272
10:20
11:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 276
12:15
13:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 274
14:40
16:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 286
16:10
17:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 284
17:25
18:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 278
19:10
20:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 280
22:10
23:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - เกาะสมุย(USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 103
06:00
07:05
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 123
08:15
09:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 125
10:20
11:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 963
11:40
12:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 963
11:40
12:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 133
12:40
13:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 145
13:40
14:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 961
14:30
15:35
24มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 873
15:35
16:40
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 951
16:05
17:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 169
16:50
17:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 171
17:00
18:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG183
18:20
19:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG187
19:15
20:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG189
19:30
20:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 199
20:30
21:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG
เกาะสมุย(USM) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 100
06:00
07:15
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 102
07:15
08:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 104
07:50
09:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 106
08:00
09:15
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 952
10:45
12:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 874
12:15
13:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 138
13:00
14:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 136
14:30
15:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 144
15:00
16:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 148
15:05
16:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 146
15:30
16:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 170
18:45
20:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 964
19:00
20:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 806
19:25
20:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 184
20:20
21:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 962
21:50
23:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - ลำปาง(LPT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 203
06:15
07:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 203
08:15
09:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 207
11:55
13:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 207
12:35
14:05
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 205
16:55
18:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 205
17:10
18:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

ลำปาง(LPT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 204
08:20
09:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 204
10:20
11:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 208
14:00
15:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 208
14:40
16:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 206
19:05
20:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 206
19:15
20:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - เชียงราย(CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 231
07:25
08:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 231
07:35
09:00
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 233
13:05
14:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 233
13:20
14:45
วันนี้-24มี.ค.61

ทุกวัน

PG235
16:50
18:20
25มี.ค.-27ต.ค.61

ทุกวัน

PG235
17:55
19:25
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE
เชียงราย(CEI) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 232
09:45
11:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 232
10:00
11:30
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 234
15:20
16:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 234
15:40
17:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 236
19:05
20:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 236
20:15
21:45
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - สุโขทัย(THS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 211
07:00
08:20
วันนี้-30มี.ค.62
ทุกวัน
PG 213
16:00
17:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
สุโขทัย - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 212
08:50
10:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 214
17:50
19:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 214
18:45
20:00
วันนี้-30มี.ค.62
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - กระบี่(KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กระบี่(KBV) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - ตราด(TDX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 301
08:30
09:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 305
11:40
12:40
วันนี้-30มี.ค.62
ทุกวัน
PG 307
17:00
18:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ตราด(TDX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 302
10:10
11:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 306
13:10
14:10
วันนี้-30มี.ค.62
ทุกวัน
PG 308
18:30
19:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - กระบี่(KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 261
09:25
10:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 267
12:40
14:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 263
17:45
19:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE
กระบี่(KBV) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 262
11:40
13:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 268
14:55
16:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 264
20:10
21:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE
ภูเก็ต(HKT) - สมุย(USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 252
09:35
10:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 250
11:25
12:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 256 
 16:00
16:55  
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 258 
 19:10
20:05  
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:-
สมุย(USM) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 251
08:00
09:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน 
 PG 255
 14:30
15:30 
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน 
 PG 257
 17:30
18:30 
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน 
PG 291
19:10
20:10 
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ภูเก็ต(HKT) - อู่ตะเภา(UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 282
15:10
16:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 282
15:10
16:50
28ต.ค.-30มี.ค.62
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
อู่ตะเภา(UTP) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 281
13:00
14:40
วันนี้-30มี.ค.62
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
อู่ตะเภา(UTP) - สมุย(USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 294
17:15
18:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 294
17:20
18:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 294
17:20
18:35
28ต.ค.-30มี.ค.62
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
สมุย(USM) - อู่ตะเภา(UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 252
11:10
12:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 293
11:10
12:25
28ต.ค.-30มี.ค.62
ทุกวัน
PG 293
11:10
12:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - สมุย(USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 242
12:30
14:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 242
12:50
14:35
28ต.ค.-30มี.ค.62
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
สมุย(USM) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 241
10:00
11:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 241
10:20
12:10
28ต.ค.-30มี.ค.62
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงใหม่(CNX) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 248
14:15
16:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 248
14:30
16:40
28ต.ค.-30มี.ค.62
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE
ภูเก็ต(HKT) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 247
11:10
13:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 247
11:30
13:40
28ต.ค.-30มี.ค.62
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE
เชียงใหม่(CNX) - แม่ฮ่องสอน(HGN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG237
09:20
10:05
28ต.ค.-18พ.ย.61
ทุกวัน
PG239
15:45
16:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG239
16:15
17:00
28ต.ค.-18พ.ย.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
แม่ฮ่องสอน(HGN) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 238
10:35
11:15
28ต.ค.-18พ.ย.61
ทุกวัน
PG 240
17:05
17:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 240
17:25
18:05
28ต.ค.-18พ.ย.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กระบี่(KBV) - สมุย(USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 266
13:45
14:35
วันนี้-30มี.ค.62
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
สมุย(USM) - กระบี่(KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 265
12:20
13:15
วันนี้-30มี.ค.62
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ภูเก็ต(HKT) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 298
07:25
08:30
28ต.ค.-30มี.ค.62
ทุกวัน
PG 298
07:30
08:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
หาดใหญ่(HDY) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 299
09:10
10:15
28ต.ค.-30มี.ค.62
ทุกวัน
PG 299
09:20
10:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
x = ทุกวันเว้นวัน...
อีทราเวลเวย์ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบินบางกอกแอร์เวยส์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP