สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
  
สายการบินบางกอกแอร์เวยส์
 
   ตารางการบินในประเทศ สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ Update 23 ส.ค. 2560   

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 229
06:45
08:00
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 215
08:05
09:20
วันนี้-24มี.ค.61
X ศ
PG 270
09:45
11:00
วันนี้-05พ.ย.60
ทุกวัน
PG 217
12:30
13:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 906
14:35
15:50
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG262
15:10
16:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 219
17:00
18:15
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG906
17:10
18:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 268
19:00
20:15
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG227
19:35
20:50
วันนี้-05พ.ย.60
ทุกวัน
PG221
21:15
22:30
วันนี้-05พ.ย.60
ทุกวัน
PG 221
21:35
22:55
วันนี้-30ต.ค.60
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE

เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 222
06:55
08:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 216
10:00
11:20
วันนี้-24มี.ค.61
X ศ
PG 224
11:45
13:05
วันนี้-05พ.ย.60
ทุกวัน
PG 907
14:10
15:30
วันนี้-05พ.ย.60
ทุกวัน
PG 226
17:15
18:35
วันนี้-05พ.ย.60
จ,อ,พ,อา
PG 220
19:10
20:30
วันนี้-05พ.ย.60
จ,อ,พ,อา
PG 228
21:40
23:00
วันนี้-05พ.ย.60
         
         
         
         
         
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 289
06:20
07:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 271
08:05
09:30
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 283
08:50
10:15
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 283
09:10
10:35
31ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 275
10:00
11:25
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 924
12:25
13:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 273
13:55
15:20
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG285
14:35
16:00
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 277
16:55
18:20
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG277
17:30
18:55
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 279
19:45
21:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 220
21:55
23:20
วันนี้-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE

ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 270
06:55
08:20
วันนี้-05พ.ย.60
ทุกวัน
PG 290
08:45
10:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 272
10:20
11:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 276
12:20
13:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 274
14:50
16:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 909
16:50
18:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 286
17:30
18:55
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 278
19:45
21:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 280
21:55
23:20
วันนี้-24มี.ค.61
         
         
         
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เกาะสมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 103
06:00
07:05
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 121
07:30
08:35
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 123
08:10
09:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 119
08:30
09:35
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 129
08:30
09:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 115
09:15
10:45
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 805
09:45
10:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 129
09:55
11:00
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 125
10:15
11:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 963
11:30
12:35
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 963
11:45
12:50
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 133
12:00
13:05
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 133
12:30
13:35
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 135
12:45
13:50
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 141
13:00
14:05
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 145
13:45
14:50
วันนี้-30พ.ย.60
ทุกวัน
PG 961
14:30
15:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 873
15:35
16:40
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 951
15:55
17:00
วันนี้-05พ.ย.60
ทุกวัน
PG 169
16:50
17:55
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 181
18:00
19:05
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 914
18:15
19:45
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 187
19:30
20:35
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 189
20:00
21:05
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 199
20:55
22:00
วันนี้-30ต.ค.60
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

เกาะสมุย (USM) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 100
06:00
07:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 102
07:00
08:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 104
07:45
09:00
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 106
08:00
09:15
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 122
09:20
10:25
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 124
09:55
11:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 952
10:55
12:00
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 952
10:25
11:40
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 126
11:30
12:45
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 876
11:55
13:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 134
13:50
15:05
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 136
14:30
15:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 144
15:20
16:35
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 146
15:40
16:55
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 148
15:50
17:20
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 154
17:05
18:35
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 164
18:00
19:05
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 172
18:55
20:00
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 964
19:05
20:10
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 962
22:00
23:05
วันนี้-30ต.ค.60
         
         
         
         
         
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ลำปาง (LPT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 203
06:20
07:50
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 203
08:15
09:45
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 207
12:00
13:30
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 207
12:35
14:05
29ต.ค.60-24มี.ค.61
จ,อ,พ,อา
PG 205
16:55
18:25
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 205
17:10
18:40
วันนี้-30ต.ค.60
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -


ลำปาง (LPT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 204
10:20
11:50
วันนี้-30ต.ค.60
X ศ.
PG 204
10:20
11:50
29ต.ค.60-05พ.ย.60
ทุกวัน
PG 208
14:40
16:10
วันนี้-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 206
19:05
20:35
วันนี้-30ต.ค.60
จ,อ,พ,อา
PG 206
19:05
20:35
29ต.ค.60-05พ.ย.60
         
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 231
07:30
08:55
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 233
13:15
14:35
29ต.ค.60-24มี.ค.61

จ,อ,พ,อา

PG235
18:00
19:25
29ต.ค.60-05พ.ย.60
         
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - สุโขทัย (THS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 211
07:00
08:20
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 209
13:10
14:30
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 213
16:55
18:15
29ต.ค.60-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงใหม่ (CNX) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 222
06:55
10:40
29ต.ค.60-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงใหม่ (CNX) - ตราด (TDX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 301
08:20
09:20
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 305
11:40
12:40
29ต.ค.60-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 307
16:45
17:45
29ต.ค.60-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 232
09:45
11:15
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 234
15:35
17:05
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 236
19:50
21:10
วันนี้-30ต.ค.60
จ,อ,พ,อา
PG 236
20:15
21:45
29ต.ค.60-05พ.ย.60
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE

สุโขทัย (THS) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 212
08:50
10:05
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 210
15:05
16:20
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 214
18:45
20:00
29ต.ค.60-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กระบี่ (KBV) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 262
11:30
16:25
29ต.ค.60-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

ตราด (TDX) -เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 302
10:00
11:00
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 306
13:10
14:10
29ต.ค.60-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 308
18:15
19:15
29ต.ค.60-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK) - ตราด (TDX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 301
08:20
09:20
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 305
11:40
12:40
29ต.ค.60-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 307
16:45
17:45
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 307
17:00
18:00
วันนี้-30ต.ค.60
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

ตราด (TDX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 302
10:00
11:00
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 306
13:10
14:10
29ต.ค.60-27ต.ค.61
ทุกวัน
PG 308
18:15
19:15
29ต.ค.60-24มี.ค.61
         
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 222
09:15
10:40
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 267
13:20
14:45
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 267
14:15
15:40
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 263
17:25
18:50
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 269
20:25
21:50
29ต.ค.60-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE

กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ (BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 260
06:40
08:05
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 262
11:30
12:55
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 268
15:30
16:55
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 264
19:40
21:05
29ต.ค.60-24มี.ค.61
         
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE

ภูเก็ต (HKT) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 252
09:45
10:40
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 288
11:05
12:00
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 250
11:25
12:20
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 254
13:00
13:55
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 254
14:20
15:15
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 256 
 16:00
16:55  
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 256 
 16:35
17:30  
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 258 
 20:50
21:45
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 258 
 20:50
21:45
01พ.ค.60-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:-

สมุย (USM) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 251
08:15
09:15
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 253
12:40
13:40
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 255
15:05
16:05
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน 
 PG 257
 18:05
19:05  
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน 
PG 287 
19:05
20:05 
29ต.ค.60-24มี.ค.61
         
         
         
         
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

ภูเก็ต (HKT) - อู่ตะเภา (UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 252
09:45
12:25
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 282
15:10
16:50
29ต.ค.60-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

อู่ตะเภา (UTP) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 281
13:00
14:40
วันนี้-27ต.ค.61
         
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

อู่ตะเภา (UTP) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 294
17:20
18:30
29ต.ค.60-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

สมุย (USM) - อู่ตะเภา (UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 252
11:10
12:25
29ต.ค.60-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงใหม่ (CNX) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 244
09:00
10:45
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 242
12:30
14:15
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 242
12:50
14:35
29ต.ค.60-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

สมุย (USM) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 241
10:20
12:10
29ต.ค.60-24มี.ค.61
         
         
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

เชียงใหม่ (CNX) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 248
14:15
16:20
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 248
14:30
16:40
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 220
19:10
23:25
29ต.ค.60-05พ.ย.60
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE

เชียงใหม่ (CNX) - แม่ฮ่องสอน (HGN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,อ,พ,อา
PG237
09:20
10:05
29ต.ค.60-05พ.ย.60
ทุกวัน
PG 239
15:35
16:20
วันนี้-30ต.ค.60
X ศ
PG239
16:15
17:00
29ต.ค.60-05พ.ย.60
       
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

กระบี่ (KBV) - สมุย (USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 266
13:45
14:35
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

ภูเก็ต (HKT) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 298
07:25
08:30
29ต.ค.60-24มี.ค.61
พ,ศ,อา
PG 296
19:10
20:10
วันนี้-30ต.ค.60
ทุกวัน
PG 296
19:50
20:55
29ต.ค.60-24มี.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

ภูเก็ต (HKT) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
X ศ
PG 270
06:55
11:00
29ต.ค.60-05พ.ย.60
ทุกวัน
PG 247
11:30
13:40
29ต.ค.60-24มี.ค.61
         
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE

แม่ฮ่องสอน (HGN) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 238
10:35
11:50
วันนี้-30ต.ค.60
จ,อ,พ,อา
PG238
10:35
11:15
29ต.ค.60-05พ.ย.60
ทุกวัน
PG 240
17:25
18:05
วันนี้-30ต.ค.60
X ศ
PG240
17:25
18:05
29ต.ค.60-05พ.ย.60
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

สมุย (USM) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 265
12:20
13:15
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

หาดใหญ่ (HDY) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
PG 299
09:10
10:15
29ต.ค.60-24มี.ค.61
ทุกวัน
PG 297
21:25
22:30
29ต.ค.60-24มี.ค.61
         
จองตั๋วบางกอกแอร์เวยส์ สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -

   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
                     x = ทุกวันเว้นวัน...

                   อีทราเวลเวย์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน บางกอกแอร์เวยส์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794