เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8731
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 16 วัน 13 คืน
วันที่เดินทาง :
2 Aug 2022 - 17 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿299,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿6,000
฿299,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿299,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เอธิโอเปี :
ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง ก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สำหรับท่านที่อายุเกิน 60 ปี - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8744
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
13 Jul 2022 - 24 Jul 2022
ราคา/ท่าน :
฿219,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿37,000
฿219,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿219,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เอธิโอเปี :
ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z8744
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
10 Aug 2022 - 21 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿219,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿37,000
฿219,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿219,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เอธิโอเปี :
ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z8744
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
12 Oct 2022 - 22 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿219,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿37,000
฿219,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿219,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เอธิโอเปี :
ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์เอธิโอเปีย 3 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เอธิโอเปีย

Z8744
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์

ทัวร์เอธิโอเปีย

รหัสทัวร์ : Z8744
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿219,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเอธิโอเปีย :
ทัวร์เอธิโอเปีย - เบสท์ออฟ อีสแอฟริกา ซิมบับเว - แซมเบีย - บอสวานา - แอฟริกาใต้ - นามิเบีย - เอธิโอเปีย : ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก - น้ำตกวิคตอเรีย (พักซิมบับเว 2 คืน) - บอสวานา - โชเบ้ - ล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี - Game Drive - ลิฟวิ่งสโตน (แซมเบีย) - น้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย - ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมน้ำตกวิคตอเรีย - พิเศษกิจกรรม Walk with Lion - วินด์ฮุก (นามิเบีย) - 4WD ทะเลทรายนามิบ - สวาคัมมุนด์ - หุบเขาพระจันทร์ - วาลวิสเบย์ - ล่องเรือสู่เกาะแมวน้ำ - อาดิสบาบา
ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาดิสบาบา - สนามบินวิคตอเรียฟอลล์, ซิมบับเว - น้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว
 สัมผัสสิงโต และ การเดินกับสิงโตแบบใกล้ชิด Walk with Lion - น้ำตกวิคตอเรียซิมบับเว - ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวน้ำตกฯมุมสูง - ล่องเรือล่องเรือแม่น้ำซิมเบซี Sun Downer Cruise พร้อมชมพระอาทิตย์ตกบนเรือ
 สาธารณรัฐบอสวานา - อุทยานแห่งชาติโชเบ - ล่องเรือในแม่น้ำโชเบ Boat Safari
 อุทยานโชเบในช่วง Early Morning Game Drive - น้ำตกวิคตอเรีย - น้ำตกวิคตอเรีย (Victoria Falls) ฝั่งแซมเบีย
 เข้าชมน้ำตกวิคตอเรีย จากฝั่งซิมบับเว ในช่วงเช้า - สนามบินลิฟวิ่งสโตน - บินภายในสู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก - สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก - ชมเมืองโจฮันเนสเบิร์ก - ผ่านชมย่านฮิลโบลว์ - ผ่านชม Constitution Hill - ผ่านชมสะพานเนลสัน
 สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก - บินภายในสู่ สนามบินวาลวิสเบย์, นามิเบีย - หุบเขาพระจันทร์ - ชม และถ่ายรูปกับต้นไม้พันปี ต้นเวลวิทเชีย - เมืองสวาคอปมุนด์
 ล่องเรือชมแมวน้ำ ที่อ่าววัลฟิส - อุทยานแห่งชาตินามิบ-น็อคลัฟท์ - แคนยอนเซสเรียม
 เขตอุทยานแห่งชาติซอสซุสไฟล์ - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อผ่านทะเลทรายไป สู่ศูนย์กลางของซอสซุสไฟล์ - ถ่ายรูปเนินทรายสีแดง - เมืองวินด์ฮุก
 แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมือง - สนามบินวินด์ฮุก - บินภายในสู่ สนามบินอาดิสบาบา, เอธิโอเปีย - เข้าที่พัก
 เที่ยวชมกรุงแอดดิส อาบาบา - ภูเขาเอนโตโต - จัตุรัสเมสเกล - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเอธิโอเปีย - ชมซากฟอสซิลของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ ลูซี่ อายุราว 3.5 ล้านปี - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา - สนามบินอาดิสบาบา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ควรได้รับวัคซีนครบโดส ตามที่องค์การอมามัยโลกรับรอง รองรับ อาทิ Moderna, Pfizer, J&J, Astra Zeneca, Sinopharm, Sinovac
เดินทาง :
Z8731
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์

ทัวร์เอธิโอเปีย

รหัสทัวร์ : Z8731
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 16 วัน 13 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿299,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเอธิโอเปีย :
ทัวร์เอธิโอเปีย - แอฟริกา ตะวันออกเฉียงใต้ 6 ประเทศ : แทนซาเนีย (แซนซิบาร์, ดาร์ เอส ซาลาม) - มาลาวี - เซาท์แอฟริกา - เอสวาตินีโมซัมบิก - เลโซโท - เอธิโอเปีย
ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย - ค่าตรวจ RT-PCR (ทุกกรณี / ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง ก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สำหรับท่านที่อายุเกิน 60 ปี - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินแอดดิส อาบาบา, เอธิโอเปีย - สนามบินแซนซิบาร์, แทนซาเนีย - ชมเมืองสโตนทาวน์ (มรดกโลก) - แวะถ่ายรูปกับบ้านเกิดเฟรดดี้ เมอร์คิวรี - ชมป้อมปราการเก่าแก่ประจำเมือง
 ดำน้ำดูปะการัง โลกใต้ทะเลเกาะแซนซิบาร์ - ศูนย์อนุรักษ์เต่ายักษ์
 สนามบินแซนซิบาร์ - บินภายในสู่สนามบินดาร์ เอส ซาลาม - ดาร์ เอส ซาลาม, แทนซาเนีย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน - เข้าชมโบสถ์เซ็นต์โจเซฟ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและวัฒนธรรม - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์เอสคารี - ชมโบสถ์ Azania Front Lutheran Church
 เที่ยวชมเมืองบากาโมโย - ชมเมืองเก่าคาร์โอเล
 สนามบิน ดาร์เอส ซาลาม - บินภายในสู่ สนามบิน ลิลองเว, ประเทศมาลาวี - เซนกาเบย์ (มรดกโลก) - ล่องเรือในทะเลสาบมาลาวี - อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 1 - อนุสาวรีย์ Kumuzu Banda
 เมืองเดดซา - ชมภาพเขียนสีโบราณอายุกว่าพันปี (มรดกโลก) - อนุสรณ์สถาน Dr. Kamazu Banda - เข้าชมศูนย์วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งคุมมาลิ
 สนามบิน ลิลองเว - บินภายในสู่ สนามบิน โจฮันเนสเบิร์ก - เมืองอัมบาบาเน
 เมืองโลบัมบา - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - อุทยานแมนเทนกา - ชมการแสดงของชนเผ่าพื้นเมือง - น้ำตกแมนเทนกา
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Hlane National Park - กิจกรรม Game Drive ส่องหาสิงโต และ แรด - เมืองมาปูโต
 กรุงมาปูโต เมืองหลวงของประเทศโมซัมบิก - เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโมซัมบิก - เข้าชมคาซา เดอ เฟอร์โร - โบสถ์คาทอลิก ซานโต อันโตนิโอ - ป้อมปราการโบราณ - แวะถ่ายรูปกับอาคารโคโลเนียล - สนามบินมาปูโต - บินภายในสู่ สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก - เข้าที่พัก
 สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก - บินภายในสู่ สนามบิน มาเซรู - ถ้ำฮา โคเมะ - หมู่บ้านวัฒนธรรม Thaba Bosiu - เข้าที่พัก
 ภูมิภาคเซม็อคกอง - น้ำตกมาเลทซันยาเน - เมืองมาเซรู - เข้าชมโบสถ์ประจำเมืองมาเซรู - จัตุรัสมาโกอันยาเน
 สนามบินมาเซรู - บินภายในสู่ สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก (อิสระอาหารเที่ยงในสนามบินฯ) - บินสู่ สนามบินแอดดิส อาบาบา, เอธิโอเปีย - เข้าที่พัก
 เที่ยวชมกรุงแอดดิส อาบาบา - จัตุรัสเมสเกล - ผ่านชมพระราชวังแห่งชาติ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเอธิโอเปีย - ชมซากฟอสซิลของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ (ลูซี่) อายุราว 3.5 ล้านปี - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา - เข้าชมมหาวิหารเซนต์จอร์จ - เข้าชมมหาวิหาร โฮลี ตรีนิตี้ - สนามบินแอดดิส อาบาบา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบโดส ตามที่องค์การอมามัยโลกรับรอง 14 วันขึ้นไป เดินทางได้ไม่กักตัว
เดินทาง :
Z7723
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์

ทัวร์เอธิโอเปีย

รหัสทัวร์ : Z7723
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : ET-เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿99,000
โปรแกรมท่องเที่ยวเอธิโอเปีย :
ทัวร์เอธิโอเปีย - เอธิโอเปีย ดินแดนอารยธรรมเก่าแก่ ต้นกำเนิดแห่งมนุษยชาติ เจาะลึกชนเผ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินแอดดิส อะบาบา โบลี - เมืองแอดดิส อบาบา - เนินเขาเอ็นโตโต้ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา
 เมืองแอดดิสอบาบา - เมืองอารบามิ้นห์
 เมืองอารบามิ้นห์ - ทะเลสาบชาโม - เมืองจินคา
 อุทยานแห่งชาติมาโก - ชนเผ่าเมอร์ซี่ - หมู่บ้านเทอร์มี่ (ชนเผ่าฮามาร์) - แวะชมหมู่บ้านของชนเผ่าต่างๆ
 นั่งเรือแคนนูนข้ามแม่น้ำโอโม - ชนเผ่าดาเซนเนคส์ - เมืองเทอร์มี่ - หมู่บ้านชนเผ่า Tsemay - คอนโซ
 หมู่บ้านคอนโซ - ชนเผ่าดอเซ่ - เมืองอาร์บามิ้นห์
 อารบามิ้นห์ - แอดดิสอบาบา - แวะซื้อของฝากที่ระลึกพื้นเมือง - สนามบินแอดดิส อบาบา โบลี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์เอธิโอเปีย 3 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์เอธิโอเปีย 3 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เอธิโอเปีย, โปรแกรมท่องเที่ยวเอธิโอเปีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เอธิโอเปียเดือนมิถุนายน 2565
ทัวร์เอธิโอเปียเดือนกรกฎาคม 2565
ทัวร์เอธิโอเปียเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์เอธิโอเปียเดือนกันยายน 2565
ทัวร์เอธิโอเปียเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์เอธิโอเปียเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์เอธิโอเปียเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์เอธิโอเปียเดือนมกราคม 2566
ทัวร์เอธิโอเปียเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์เอธิโอเปียเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์เอธิโอเปียเดือนเมษายน 2566
ทัวร์เอธิโอเปียเดือนพฤษภาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP