เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z7989
Z7988
1 2
Z8976
เอทิฮัด แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
22 Dec 2022 - 29 Dec 2022
ราคา/ท่าน :
99,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 25,900
99,999 (เด็กเสริมเตียง) | 99,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าตรวจ RT PCR (เป็นไปตามนโยบายรัฐ)- ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8976
เอทิฮัด แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
1 Dec 2022 - 8 Dec 2022
ราคา/ท่าน :
89,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,900
89,999 (เด็กเสริมเตียง) | 89,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าตรวจ RT PCR (เป็นไปตามนโยบายรัฐ)- ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8976
เอทิฮัด แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
20 Oct 2022 - 27 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
85,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,900
85,999 (เด็กเสริมเตียง) | 85,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าตรวจ RT PCR (เป็นไปตามนโยบายรัฐ)- ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8976
เอทิฮัด แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
13 Oct 2022 - 20 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
85,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,900
85,999 (เด็กเสริมเตียง) | 85,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าตรวจ RT PCR (เป็นไปตามนโยบายรัฐ)- ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8976
เอทิฮัด แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
22 Sep 2022 - 29 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
79,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,900
79,999 (เด็กเสริมเตียง) | 79,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าตรวจ RT PCR (เป็นไปตามนโยบายรัฐ)- ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z8725
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
9 Oct 2022 - 17 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
139,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,900
139,999 (เด็กเสริมเตียง) | 139,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียน THAILAND PASS - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - ค่าลงทะเบียน QR CODE COVID CERTIFICATE ที่ใช้ในการสแกนแต่ละประเทศ เข้าร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และสถานที่ (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐของแต่ละประเทศกำหนด)
Z8883
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
6 Sep 2022 - 14 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
119,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,900
119,999 (เด็กเสริมเตียง) | 119,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - บริการรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าในเขตกรุงเทพฯ 1 ครั้ง (นอกเส้นทาง โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึงผู้จัดฯ แผนกวีซ่าด้วยตัวเอง - ค่าตรวจ PCR ทุกกรณี ถ้ามี
Z8883
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11 Oct 2022 - 19 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
119,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,900
119,999 (เด็กเสริมเตียง) | 119,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส :
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - บริการรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าในเขตกรุงเทพฯ 1 ครั้ง (นอกเส้นทาง โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึงผู้จัดฯ แผนกวีซ่าด้วยตัวเอง - ค่าตรวจ PCR ทุกกรณี ถ้ามี
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ฝรั่งเศส 95 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ฝรั่งเศส

Z9040
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z9040
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿49,988
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ปารีส : เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูช - เที่ยวชมเมืองปารีส - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยต - โบสถ์แซงชาเปล - พระราชวังลุกซองบูร์ - ห้างลาซามาริแตน - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ลาวัลเล่ย์เอาท์เลต / มีหัวหน้าทัวร์มืออาชีพนำเที่ยว - เมนูพิเศษ หอยเอสคาร์โก้
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น) โดยประมาณ 4,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีต้องยื่นวีซ่าแบบเร่งด่วน) - ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 ยูโร ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ PCR (ทุกกรณี ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมัสกัต - สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 ปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูช - ร้านปลอดภาษี BENLUX - ถนนชองเอลิเซ่ (อิสระอาหารค่ำ)
 เที่ยวชมเมืองปารีส - เก็บภาพด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล - ถ่ายรูปจัตตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัยฝรั่งเศส - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยต (อิสระอาหารค่ำ)
 เกาะอีลเดอลาซิติ - ศาลาว่าการกรุงปารีส - โบสถ์แซงชาเปล - พระราชวังลุกซองบูร์ - ห้างลาซามาริแตน (อิสระอาหารค่ำ)
 มงมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ลาวัลเล่ย์เอาท์เลต - สนามบินชาร์ลเดอโกล์
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9039
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z9039
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿73,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส : โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - หอเอนเมืองปิซ่า - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ห้างลาฟาแยต
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน (900 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน (14 ยูโร) - ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเก้น และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืน ไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ ชำระประมาณ ท่านละ 5,500 บาท - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT-PCR ทุกกรณี (ถ้ามี เป็นไปตามที่รัฐกำหนด) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี
 สนามบินฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี - โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซีย - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - บันไดเสปน - ปิซ่า
 ปิซ่า - เข้าชมหอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า (ไม่รวมค่าล่องเรือ)
 เวนิส เมสเตร้ - ข้ามพรมแดนสู่สวิตเซอร์แลนด์ - อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้งของฝากจากสวิสเซอร์แลนด์
 อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถไฟฟันเฟือง ชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 ปารีส - ชมเมือง - ย่านมองมาร์ต - หอไอเฟล - ช้อปปิ้งที่ห้าง แกลลารี-ลาฟาแยตต์
 สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9031
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z9031
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿129,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ : พิชิต 3 ยอดเขา ยอดเขามองบลังค์ – ยอดแมทเทอร์ฮอร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - เก็บภาพหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ชมด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจ็ทโด้ - สะพานไม้ชาเปล - ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ / ทานอาหารเลิศรส 2 ประเทศ หอยเอสคาโก และไวน์แดง - ฟองดูสวิส - พักปารีส 2 คืน - พักเซอร์แมท 1 คืน ** รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว --
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ - ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าตรวจ RT PCR (เป็นไปตามนโยบายรัฐ) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - นั่งรถไฟฟ้า Funicular - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย - ล่องเรือบาโตมูซ
 ปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ชมด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ห้าง La Samaritaine
 นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจ็ทโด้ - ชาโมนิกซ์
 ชาโมนิกซ์ - ยอดเขามองบลังค์ - แทสซ์ - เซอร์แมท
 เซอร์แมท - สถานีรถไฟกอร์นาแกรท - กอร์นาแกรท - ชมยอดแมทเทอร์ฮอร์น - กรินเดลวาลด์
 ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลูเซิร์น
 ลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ซุก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล - ลอห์ริ เฮ้าส์ - ซูริค - ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8991
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8991
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿56,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ยุโรป 3 ประเทศ ฝรั่งเศส - สวิส - อิตาลี : มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุข ชมวิวแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet - สิงโตแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - ขึ้นกระเช้าโรแตร์ลอยฟ้า ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง - ชมวิวยอดเขาทิตลิส - ช้อปปิ้ง FOX TOWN OUTLET - ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบท่องเที่ยว พร้อมค่าบริการยื่นวีซ่าประมาณ (5,500 บาท) - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 EURO ต่อ ทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี
 สนามบินปารีส (ฝรั่งเศส) - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ประตูชัยนโปเลียน - ชองเอลิเซ่ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุข ชมวิวแม่น้ำแซน
 ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet - ดิจอง, ฝรั่งเศส
 ลูเซิร์น - สิงโตแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล (อิสระอาหารค่ำ)
 ขึ้นกระเช้าโรแตร์ลอยฟ้า ล่าสุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง - ชมวิวยอดเขาทิตลิส - ช้อปปิ้ง FOX TOWN OUTLET - โคโม่
 ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - อิสระอาหารค่ำ
 สนามบินมิลาน - แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8990
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8990
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿49,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส : มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุข ชมวิวแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ในพระราชวัง) - เข้าชมมหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล (ไม่รวมค่าเข้า ABBEY) - เมืองรูอ็อง - ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารรูอ็อง - อิสระฟรีเดย์ ในกรุงปารีส (เต็มวัน)
ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบท่องเที่ยว พร้อมค่าบริการยื่นวีซ่าประมาณ (5,500 บาท) - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 EURO ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินปารีส (ฝรั่งเศส) - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ประตูชัยนโปเลียน - ชองเอลิเซ่ - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุข ชมวิวแม่น้ำแซน
 ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ในพระราชวัง) - อิสระอาหารค่ำ
 เข้าชมมหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล (ไม่รวมค่าเข้า ABBEY) - เมืองรูอ็อง - ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารรูอ็อง - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปารีส
 อิสระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส (เต็มวัน) ไม่มีรถบริการ - อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ำ
 สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8976
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8976
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿79,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : พิชิตยอดเขา Schillthorn พร้อมสัมผัสประสบการณ์ทางเดินริมเขา Skyline View plalform - นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV จากกรุงเจนีวา สู่ ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวกรุงปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ - พักเมืองเล็กๆ แสนสวย อินเทอลาเคน - พักหมู่บ้าน Murren วิวแสนล้าน น้อยทัวร์ที่จะพักที่นี่ - พักกรุงปารีส 2 คืน ใกล้แแหล่งช้อปปิ้ง ** เที่ยวเต็ม - ไม่มีอิสระ - บริการอาหารครบทุกมื้อ - รวมวีซ่าแล้ว --
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,800 บาท) ตลอดการเดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าตรวจ RT PCR (เป็นไปตามนโยบายรัฐ)- ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 สนามบินซูริก - ซูริก - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - สเตเคิลเบิร์ก - หมู่บ้านเมอร์เรน
 ยอดเขาชิลทรอน - ภัตตาคาร Piz Gloria หมุน 360 องศาบนยอดเขา - Skyline View Platform - สะพานอิเซลวาลด์ - อินเทอลาเคน
 เบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - หอนาฬิกาไซท์คล็อคเค่นทรัม - เมืองเจนีวา - วิหารเซนท์ปิแอร์ - ชมนาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ - น้ำพุเจ็ทโด้ - วิหารเซนต์ปิแอร์
 เจนีวา - นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส - จัตุรัสทรอคคาเดโร ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - ชองเอลิเซ่ - ประตูชัย Arc De Triumph - มงมาร์ต - ซาเครเกอร์ บาซิลิก้า
 ปารีส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารนอร์ทเทอดาม - พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine - ล่องเรือบาโตมูซ
 สนามบินชาร์ลส์เดอโกล ปารีส - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค (อิตาลี ไม่รับวัคซีนซิโนแวค, ซิโนฟาร์ม)
เดินทาง :
Z8954
โอมานแอร์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8954
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿105,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส (ตลาดคริสต์มาส) : ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - นั่งรถไฟ TGV เข้าสู่ปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งที่ห้าง La Sa Maritaine, Galleries Lafayette / อาหารพิเศษ 2 สัญชาติ ฟองดูชีส หอยเอสคาโก และไวน์แดง - พักกลางเมืองสตราสบูก ไกล้ตลาดคริสมาสต์ Mercure Stasbrourg City Center - พักเมืองอินเทอลาเคน กลางเขา - พักใจกลางเมืองปารีสใกล้หอไอเฟล 200 เมตร Mercure Paris Tour Elffel
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต
 แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - สตารส์บูร์ก - ผ่านชม มหาวิหารนอรทเธอดาม - ตลาดคริสมาสต์ยามเย็น
 กอลมาร์ - อองกิเซ็ม - ซาร์ฟเฮาเซน - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - อินเทอร์ลาเคน
 กรินเดลวัลด์ - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - เจนีวา
 เจนีวา - นั่งรถไฟ TGV เข้าสู่ปารีส - ปารีส - มหาวิหารนอร์ทเทอดาม - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ออร์แซ - ช้อปปิ้ง Duty Free - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซน
 ย่านมงต์มาตร์ - ซาเคร - เกอร์ บาซิลิก้า - ช้อปปิ้งที่ห้าง La Sa Maritaine - ช้อปปิ้ง Galleries Lafayette - สนามบินกรุงปารีส
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค (เยอรมนี ไม่รองรับวัคซีนจีน ควรได้รับวัคซีน mRNA 2 เข็มสุดท้าย และเข็มสุดท้ายฉีดมาแล้วไม่เกิน 9 เดือน)
เดินทาง :
Z8952
โอมานแอร์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8952
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿76,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฉลองปีใหม่ เยอรมนี - เนเธอแลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส : ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ - เมืองบรูกส์ - บรัสเซลส์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโต มูช ชมวิวแม่น้ำแซนน์ - อิสระช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์, ช้อปปิ้งที่ ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท (เต็มวัน)
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรป หรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ ยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการ เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงล่วงหน้าเพื่อรีบดำเนินการ) - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่) 2 ยูโร/ ท่าน /วัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต
 ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี - จัตุรัสโรเมอร์ - โคโลญ - เข้าที่พัก
 โคโลญ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamonds - จัตุรัสดัมสแควร์ - ช้อปปิ้งย่านคาลเวอร์สตรัส - ย่านโคมแดง - อิสระอาหารค่ำ
 อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - เมืองอูเทร็คท์ - รอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปกับตลาดในร่มแห่งแรกของเนเธอร์แลนด์ - เก็บภาพอาคารทำเนียบขาว
 รอตเทอร์ดาม - เมืองบรูกส์ - บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ ปลาส - ถนน Avenue Louise
 มหานครปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย
 ย่านมงมาร์ต - ล่องเรือบาโต มูช ชมวิวแม่น้ำแซนน์ - ประตูชัย - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
 อิสระช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (เต็มวัน) อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ - ช้อปปิ้งที่ ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8940
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8940
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿99,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวกรุงปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ - พิชิตยอดเขา Schillthorn พรัอมสัมผัสประสบการณ์ทางเดินริมเขา SkyLine View platform - พักเมืองเล็กๆ แสนสวยอินเทอลาเคน - พักหมู่บ้าน Murren วิวแสนล้าน น้อยทัวร์ที่จะพักที่นี่ - พักกรุงปารีส 1 คืน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง / รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว / รวมวีซ่าแล้ว
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง - สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือลงทะเบียน E-Vaccine Passport - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว กรณีอยู่นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ปารีส - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - หอไอเฟล - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซน
 ปารีส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย - เบอซองซง
 เบอซองซง - ชเตเคิลแบร์ก - เมอร์เรน - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น - Skyline View Platform
 เมอร์เรน - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ช้อปปิ้งฟอกซ์ทาวน์ - มิลาน
 มิลาน - มหาวิหารดูโอโม - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า
 ปิซ่า - โรม - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 โรม - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้งย่าน ถนนคอนดอตติ - สนามบินกรุงโรม - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดมาแล้ว 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดมาแล้ว 14 วัน โดยเข็มสุดท้ายต้องฉีดมาแล้วไม่เกิน 270 วัน กรณีฉีดเกิน (9 เดือน) ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน mRNA เพิ่ม
เดินทาง :
Z8932
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿99,000
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ S.S. Catherine By Uniworld River Cruise, Cruise Only, All inclusive / Burgundy & Provence - Avignon to Lyon : เส้นทาง อาวีญง - ตาราซซง(อาร์ลส์) - อาวีญง - วิวีเย่ - ตูค์นง - ลียง - มากง(โบน) - ลียง / รวมพาทัวร์, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม, ทิปพนักงาน
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าภาษีเรือ 7,600 บาท ต่อท่าน - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 24 ชม. (ถ้ามี ตามที่รัฐกำหนด)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินนานาชาติ มาร์กเซย, เมืองอาวีญง - เจ้าหน้าที่เรือรอต้อนรับ - เดินทางเองสู่ท่าเรือ อาวิญง - เช็คอินขึ้นเรือ S.S. Catherine -Embark
 Arrival เมืองตาราซซง, ฝรั่งเศส
 Arrival เมืองอาวีญง ประเทศฝรั่งเศส - พายเรือคายัคไปบนแม่น้ำการ์ดง หรือทัวร์เดินชมเมืองอาวีญง และชมวังของพระสันตะปาปา หรือ เยี่ยมชมสะพานส่งน้ำโรมันปงดูกาค์
 Arrival วิวีเย่, ฝรั่งเศส - เยี่ยมชมหมู่บ้านเมืองวิวีเย่
 Arrival ตูค์นง (แตง แลค์มีตาช), ฝรั่งเศส - เที่ยวชมเมืองแฝด ตูนงค์ และแตง แลค์มีตาช - ชมคอนเสิร์ตออแกน และชิมไวน์ หรือ ปีนเขา ชมไร่ไวน์ และชิมไวน์
 Arrival เมืองลียง, ฝรั่งเศส - ทัวร์ชมลียง หรือ เดินชมช่างทอผ้าไหม หรือ ทัวร์ปั่นจักรยานเลียบคาบสมุทรลียง
 Arrival มากง (โบน), ฝรั่งเศส - ชมทิวทัศน์ในเบอร์กันดี, เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์นักแสวงบุญ หรือ เดินทัวร์ชมเมืองมากง - ร่วมงาน Captain’s Farewell งานเลี้ยงอำลาที่กัปตันเป็นเจ้าภาพ
 Arrival ลียง - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 การเดินทางล่องเรือ : ผู้เดินทางควรได้รับวัคซีนครบโดส ตามที่องค์การอนามัยโลกรับรอง อาทิ Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Astrazeneca Thai, Covishield, J&J ครบโดส
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 6-13NOV22
Z8927
โอมานแอร์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8927
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,988
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ยุโรปคลาสสิค เยอรมนี - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำไรน์ - โคโลญ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือท้องกระจก - อโตเมียม - เข้าชม มหาวิหารเมืองเกนท์ - โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ - บรัสเซล - พระราชวังแวร์ซาย - เที่ยวชมเมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมูช ชมวิวแม่น้ำแซน
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม (ค่าวีซ่า และค่าบริการ ประมาณ 4,500 บาท เด็กอายุ 6-12 ปี 3,000 บาท) - อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณียื่นวีซ่าเร่งด่วน ผู้เดินทางชำระราคาจริงกับทางศูนย์ยื่น โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกในการยื่น พร้อมให้คำแนะนำ - ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (60 ยูโร) ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน EVaccine Passport - ค่าตรวจ PCR (ทุกกรณี ถ้ามี / ขึ้นอยู่กับมาตรการรัฐ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติมัสกัต
 สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมนี - เซนต์กอล์ - ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำไรน์ - บอปพาร์ต - โคโลญ - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารโคโลญ - ดุสเซนดอล์ฟ
 ดุสเซนดอล์ฟ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ - จัตตุรัสดัมส์ - อัมสเตอร์ดัม - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - ย่านโคมแดง - ถนนกาลเวอร์สตราท (อิสระอาหารค่ำ)
 อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือท้องกระจก - สถาบันเจียระไนเพชร ROYAL COSTOR DAIMOND - บรัสเซล - ถ่ายรูปอโตเมียม - ถ่ายรูปมาเนนคินพิส - ถ่ายรูป จัตุรัสกร็องด์ ปลาช (อิสระอาหารค่ำ)
 เกนต์ - ชมด้านนอกปราสาทท่านเคาท์ - เข้าชม มหาวิหารเมืองเกนท์ - หอระฆังประจำเมือง - บรูจส์ - โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ - บรัสเซล
 บรัสเซล - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ปารีส
 เที่ยวชมเมืองปารีส - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล - จัตตุรัสคองคอร์ด - ล่องเรือบาโตมูช ชมวิวแม่น้ำแซน - ประตูชัยฝรั่งเศส - ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยต - ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลเดอโกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินนานาชาติมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8910
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8910
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿75,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - รูอ็อง - มงแซ็งมีแชล - ปารีส : วิหารมงแซ็ง มิเซล ปราสาทเซอนงโซ พระราชวังช็องบอร์ - ล่องเรือบาโตมูซ / พิเศษ เมนูหอยเอสคาโก และไวน์แดง / รวมบริการวีซ่า - เที่ยวเต็มวัน - ไม่มีอิสระ - บริการอาหารครบทุกมื้อ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,850 บาท) ตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจจากท่าน - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าทำ Vaccine Passport - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่าเฉพาะเขตกรุงเทพ 1 ครั้ง / นอกเส้นทาง โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ปารีส - รูอ็อง - อาสนวิหารรูอ็อง - หอนาฬิกาโกร์ - ซอร์ลอซ
 รูอ็อง - มงแซ็ง มีแชล - วิหารมง แซ็ง มีแชล
 มงแซ็ง มีแชล - เมืองตูร์ - มหาวิหารตูร์ปราสาทเชอนงโซ
 เมืองตูร์ - พระราชวังช็องบอร์ - กรุงปารีส - หอไอเฟล - ชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัย - ล่องเรือบาโตมุช ชมวิวแม่น้ำแซน
 กรุงปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ห้าง Galleries Lafayette - ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine - สนามบินกรุงปารีส - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดมาแล้ว 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดมาแล้ว 14 วัน โดยเข็มสุดท้ายต้องฉีดมาแล้วไม่เกิน 270 วัน กรณีฉีดเกิน (9 เดือน) ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน mRNA เพิ่ม
เดินทาง :
Z8909
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8909
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿99,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ถ่ายภาพหอไอเฟิล - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP ไม่ต้องต่อคิวรอนาน มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย) - ล่องเรือบาตามูซ ชมวิวแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ลาฟาแยส - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโตหิน - ถ่ายรูปสะพานไม้คาเปล, ทะเลสาบลูเซิร์น - เวนิส - หอเอนปิซ่า - วาติกัน - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน
ไม่รวมค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ประตูชัย - ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท - จัตุรัสทรอคาเดโร - ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ช้อปปิ้ง DUTY
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP ไม่ต้องต่อคิวรอนาน มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย) - ล่องเรือบาตามูซ ชมวิวแม่น้ำแซน (กรณีน้ำขึ้นสูงกว่าปกติ ไม่สามารถล่องเรือได้ ของดให้บริการ) - ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ลาฟาแยส - เมืองดีจอง
 ดีจอง - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโตหิน - ถ่ายรูปสะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
 อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - เมืองมิลาน
 มิลาน (อิตาลี) - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน (อิสระอาหารเที่ยง) - เมืองเวนิส เมสเตร้ (อิตาลี) - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - กลับฝั่งท่าเรือตรอนเชโต้
 เวนิส - เข้าสู่จัตุรัสแคมโป - หอเอนปิซ่า (อิตาลี) - โรม
 วาติกัน - ถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8883
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8883
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿119,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : พิชิต 3 เขา Schilthorn, Matterhorn, Mont Blanc - นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น - นั่งรถไฟ TGV จากเจนีวาสู่กรุงปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ / พักบนภูเขา 4 หมู่บ้าน (น้อยทัวร์ที่จะเข้าพักที่นี่) Murren, Zermatt, Adelboden, Chamonix - พักกรุงปารีส 2 คืน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง / รวมวีซ่า - ฟรี ซิมเน็ตต่างประเทศ / บริการอาหารครบทุกมื้อ - เมนูพิเศษ!!! ฟองดู และหอยเอสคาโก พร้อมไวน์แดง
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว แต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport - ส่วนต่างภาษีน้ำมัน กรณีสายการบินเรียกเก็บตามจริง - บริการรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าในเขตกรุงเทพฯ 1 ครั้ง (นอกเส้นทาง โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึงผู้จัดฯ แผนกวีซ่าด้วยตัวเอง - ค่าตรวจ PCR ทุกกรณี ถ้ามี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ - สนามบินซูริค - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ชเตเคิลแบร์ก - นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่หมู่บ้านเมอร์เรน - เข้าที่พักบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์
 ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น ชมวิวพาโนรามา (สถานที่ถ่ายทำ James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี) - สัมผัสความหนาวเย็นที่ Skyline View Platform - เมืองอาเดลโบเดน - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเชนเทนแอลป์ - เข้าที่พัก กลางหุบเขาแอลป์
 เมืองแคนเดอร์สเทก - นั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น - เมืองเซอร์แมท - ชมวิวเมืองกลางหุบเขา
 สถานีรถไฟกอร์นาแกรท - ยอดแมทเทอร์ฮอร์น - ทะเลสาบริฟเฟล - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองชาโมนิกซ์ - เข้าที่พักในหมู่บ้านแห่งเทพนิยายโอบล้อมด้วยขุนเขาหิมะ
 สถานีไอ กุย ดู มิดิ - ยอดเขามองบลังค์ - นั่งรถไฟ TGV จาก เจนีวาสู่กรุงปารีส - เข้าที่พัก
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - กรุงปารีส - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - จัตุรัสทรอคาเดโร - ผ่านชมชองป์เอลิเซ่, ประตูชัย - ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวแม่น้ำแซนน์
 ปารีส - มงต์มาตร์ - ถ่ายภาพด้านหน้าซาเคร เกอร์ บาซิลิก้า - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ห้างสรรพสินค้า La Samaritaine - สนามบินกรุงปารีส - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8882
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8882
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿96,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : นครรัฐวาติกัน - เกาะเวนิส - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งมิลาน - สะพานไม้ชาเปล - สิงโตหินแกะสลัก - หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ ริมทะเลสาบ Lake Brienz - เมืองซุก - นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟิล - พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในแต่ละห้อง เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) / พักสวิตเซอร์แลนด์ เมือง Interlaken สถานตากอากาศ 2 คืน - พักเมืองลูเซิร์น 1 คืน - ฟรี น้ำดื่มวันละ 1 ขวด - รวมวีซ่าแล้ว
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน - บริการรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าในเขตกรุงเทพฯ 1 ครั้ง (นอกเส้นทาง โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง CENTER แผนกวีซ่าด้วยตัวเอง - ค่าตรวจ PCR ทุกกรณี ถ้ามี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
 สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟูมิซิโน) - นครรัฐวาติกัน - เข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปด้านหน้า โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - วิหารแพนเธออน - ปิซ่า (อิตาลี)
 เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - เมสเตร้ - นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาร์โค - วิหารซานมาร์โค (อิตาลี)
 เมสเตร้ - มิลาน - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งมิลาน - อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)
 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป - ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี - สวิสสฟิงซ์ - หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
 เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - เดินเล่นชิวๆชมเมือง - เมืองซุก - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
 ดิจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึ๊ก เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) - ท่าเรือบาตามูซ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซน
 ขึ้นหอไอเฟล ชั้น 2 - DUTY FREE - เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ข้อมูลแน่นปึ๊ก เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) - ช้อปปิ้งร้านปลอดภาษี, ห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ (อิสระอาหารเที่ยง) - สนามบินชาร์ลเดอร์โกล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การสหภาพยุโรป ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค และต้องแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ทั้งขาไป และขากลับ) (อิตาลีไม่รองรับ Sinopharm, Sinovac)
เดินทาง :
Z8877
โอมานแอร์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8877
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿69,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - เส้นทางในฝัน Italy - Switzerland - France : มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ทะเลสาบโคโม่ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Titlis Rotair กระเช้าไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส - สะพานไม้ชาแปล - เมืองดิฌง - ปารีส - ล่องเรือ บาโต มูช ชมวิวแม่น้ำแซน - เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - มหาวิหารน็อทร์ ดาม
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรป หรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ ยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการ เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงล่วงหน้าเพื่อรีบดำเนินการ) - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่) 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ทะเลสาบโคโม่ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) (อิสระอาหารค่ำ)
 ถ่ายรูป สิงโตแห่งลูเซิร์น - ชมสะพานไม้ชาแปล - เมืองเอนเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Titlis Rotair กระเช้าไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส - เมืองดิฌง
 เมืองดิฌง (ฝรั่งเศส) - ปารีส - ล่องเรือ บาโต มูช ชมวิวแม่น้ำแซน
 ปารีส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์ไทยบรรยาย) - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ หรือ ห้างลา ซามาริแตน (อิสระอาหารค่ำ)
 ประตูชัย - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ถนนชองป์ เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - มหาวิหารน็อทร์ดาม - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8876
โอมานแอร์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8876
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿67,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - เส้นทางในฝัน Italy - Switzerland - France : มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ทะเลสาบโคโม่ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Titlis Rotair กระเช้าไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส - สะพานไม้ชาแปล - เมืองดิฌง - ปารีส - ล่องเรือ บาโต มูช ชมวิวแม่น้ำแซน - พระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - มหาวิหารน็อทร์ ดาม
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรป หรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ ยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการ เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงล่วงหน้าเพื่อรีบดำเนินการ) - ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่) 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า - ค่าแปลเอกสารขอวีซ่า ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี / ทางบริษัทไม่มีนโยบาลแปลเอกสารให้)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - ทะเลสาบโคโม่ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) - เมืองเอนเกลเบิร์ก (อิสระอาหารค่ำ)
 นั่งกระเช้าลอยฟ้า Titlis Rotair กระเช้าไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปสิงโตแห่งลูเซิร์น - สะพานไม้ชาแปล - เมืองดิฌง (ฝรั่งเศส)
 เมืองดิฌง - ปารีส - ล่องเรือ บาโต มูช ชมวิวแม่น้ำแซน
 ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ หรือ ห้างลา ซามาริแตน (อิสระอาหารค่ำ)
 ประตูชัย - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ถนนชองป์ เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - มหาวิหารน็อทร์-ดาม - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8866
โอมานแอร์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8866
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยียม - ฝรั่งเศส : มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญ - หมู่บ้านกีโธร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - ล่องเรือเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - มหาวิหารเลดี้ - ปราสาทเกรเวนสตีน - อะโตเมียม - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - มหาวิหารแร็งส์ - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย
ไม่รวม ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท - ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600 บาท ต่อท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ - ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต
 สนามบินแฟรงเฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต - สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิร์ต - ช้อปปิ้ง Zeil Street - เมืองซังกอร์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองโคโลญ
 เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - ถ่ายรูปสะพานโฮเอินซอลเลิร์น - เนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกีโธร์น - เมืองอัมสเตอร์ดัม
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills - โรงงานทำรองเท้าไม้ - โรงงานทำชีส - โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory - ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old Church - ช้อปปิ้งย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat
 เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองแอนต์เวิร์ป - มหาวิหารเลดี้ - Belfly of Bruge - แกรนด์เพลส - เมืองเกนต์ - ปราสาทเกรเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ - อาสนวิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable - เมืองบรัสเซลส์ - อะโตเมียม - รูปปั้นแมนิเกนพีส - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - เก็บภาพจัตุรัสกร็องปลัส - ช้อปปิ้งย่านถนน Avenue
 เมืองบรัสเซลส์ - เมืองแร็งส์ ประเทศฝรั่งเศส - ปอร์ตเดอมาร์ส - มหาวิหารแร็งส์ - พระราชวังโต - โบสถ์เซนต์แร็งส์ - เมืองปารีส - ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 เมืองปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้งร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นนำที่ Grain de Cuir - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี : ต้องได้รับวัคซีนครบ 3 โดส เป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก EU ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้) หรือ ได้รับวัคซีน 2 โดส โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ใน EU (ปัจจุบัน ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้ ซึ่งใช้ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
เดินทาง :
Z8860
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿32,500
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Toscana, Cruise Only, West Mediterranean : Civitavecchia (Italy) - Naples (Italy) - Palma De Mallorca (Spain) - Valencia (Spain) - Marseilles (France) - Savona (Italy) - Civitavecchia (Italy) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก *** โปรโมชั่น!! จองภายใน 30 มิ.ย. 65 คนที่ 2 ลดทันที 50% ***
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 77 เด็กอายุ 4-12 ปี EUR 38.50 ต่อผู้เดินทาง - ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI บนเรือ - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 48 ชม. ก่อนขึ้นเรือ - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Civitavecchia (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Toscana - Embark Depart 19:00 PM
 Arrival 07.00 AM Naples (Italy) - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 09.00 AM Palma De Mallorca (Spain) - Depart 21.00 PM
 Arrival 07.00 AM Valencia (Spain) - Depart 15.00 PM
 Arrival 13.00 PM Marseilles (France) - Depart 19.00 PM
 Arrival 08.30 AM Savona (Italy) - Depart 18.30 PM
 Arrival 08.30 AM Civitavecchia (Italy)
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 24-31OCT22
Z8859
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿32,500
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Smeralida, Cruise Only, West Mediterranean : Barcelona (Spain) - Palma De Mallorca (Spain) - Palermo (Sicily) - Civitavecchia (Italy) - Savona (Italy) - Marseilles (France) - Barcelona (Spain) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก *** โปรโมชั่น!! จองภายใน 30 มิ.ย. 65 คนที่ 2 ลดทันที 50% ***
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 77 เด็กอายุ 4-12 ปี EUR 38.50 ต่อผู้เดินทาง - ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI บนเรือ - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 48 ชม. ก่อนขึ้นเรือ - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินบาร์เซโลน่า - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Barcelona (Spain) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Smeralda - Embark Depart 19:00 PM
 Arrival 08.00 PM Palma De Mallorca (Spain) - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 07.00 AM Palermo (Sicily) - Depart 17.00 PM
 Arrival 09.00 AM Civitavecchia (Italy) - Depart 19.30 PM
 Arrival 08.30 AM Savona (Italy) - Depart 18.30 PM
 Arrival 09.00 AM Marseilles (France) - Depart 18.00 PM
 Arrival 09.00 AM Barcelona (Spain)
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 26SEP-3OCT22
Z8848
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8848
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿93,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ออสเตรีย - สวิส - ฝรั่งเศส - เบลเยียม - เนเธอร์แลนด์ : พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - อินส์บรุค - วาดุซ - ฮัลสตัท - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอร์ลาเกน - ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - บรัสเซลส์ - กรุงอัมสเตอร์ดัม
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 ยูโร) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 11 วัน เท่ากับ 33 ยูโร) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำไโรงแรม - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าวีซ่าประเทศฝรั่งเศส รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (ประมาณ 6,900 บาท) - ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตรการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ - ซาลส์บวร์ก - ชมสวนมิราเบล
 ฮัลสตัท - เมืองอินส์บรุค - หลังคาทองคำ
 เมืองวาดุซ, ประเทศลิกเตน สไตน์ - ถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทวาดุซ - เมืองซุก - หอนาฬิกาเมืองซุก - ร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป - เมืองอินเทอร์ลาเกน
 เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟเขึ้นสู่สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - เมืองดิจอง
 มหานครปารีส - เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย
 จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ถ่ายรูปคู่ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือบาโตมุช ล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (อิสระอาหารค่ำ)
 บรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส - กรุงอัมสเตอร์ดัม
 หมูบ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ - สนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัม
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
เดินทาง :
Z8831
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8831
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿64,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ปารีส - ดีจอง - กอลมาร์ - ลูเซิร์น - แองเกิ้ลเบิร์ก - มิลาน - นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาทิตลิต - ช้อปปิ้งที่แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ปารีส (เต็มวัน)
ไม่รวม ค่าทิปท่านละ 70 ยูโร - ค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละประมาณ 6,000 บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละประมาณ 500 บาท ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองเท่านั้น) - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าทิปมัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) พนักงานขับรถ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายภาพหอไอเฟล - ถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำแซน (กรณีน้ำขึ้นสูง หรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย ไม่สามารถล่องเรือได้ อาจจะไม่สามารถดำเนินการพาไปได้) - ผ่านชม ประตูชัย, จัตุรัสคองคอร์ท
 ปารีส - อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนม (เต็มวัน) (อิสระอาหารเที่ยง) - ดีจอง
 ชมเมืองกอลมาร์ (อิสระอาหารเที่ยง) - แองเกิ้ลเบิร์ก
 แองเกิ้ลเบิร์ก - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส (รวมกระเช้าแล้ว) - ลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหิน - ถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปล - ถ่ายรูปทะเลสาบลูเซิร์น - ช้อปปิ้งนาฬิกาแบรนด์เนม - เมืองโคโม่ - ถ่ายรูปทะเลสาบโคโม่ - มิลาน (อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ)
 มิลาน - ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ) - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (อิตาลี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8769
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8769
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿94,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : ถ่ายภาพหอไอเฟิล - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP ไม่ต้องต่อคิวรอนาน มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย) - ล่องเรือบาตามูซ ชมวิวแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ลาฟาแยส - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโตหิน - ถ่ายรูปสะพานไม้คาเปล, ทะเลสาบลูเซิร์น - เวนิส - หอเอนปิซ่า - วาติกัน - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน
ไม่รวมค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ประตูชัย - ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท - จัตุรัสทรอคาเดโร - ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล - ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ช้อปปิ้ง DUTY
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP ไม่ต้องต่อคิวรอนาน มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย) - ล่องเรือบาตามูซ ชมวิวแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
 ปารีส - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
 อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์สิงโตหิน - ถ่ายรูปสะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น
 ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เมืองเวนิส เมสเตร้ (อิตาลี)
 เวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ปิซ่า (อิตาลี) - จัตุรัสแคมโป - หอเอนปิซ่า
 ปิซ่า - โรม (อิตาลี) - วาติกัน - ถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น้ำพุเทรวี่ - ย่านบันไดสเปน - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
Z8767
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : Z8767
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿90,900
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : ชมเมืองมิวนิค - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ชมหลังคาทองคำ - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - ล่องเรือ ชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล
ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม - ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับโควิด - ค่าแปลเอกสาร สำหรับใช้ขอวีซ่า - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค - ชมเมืองมิวนิค - ชมจัตุรัสมาเรียน - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - เข้าที่พัก
 เมืองฟุสเซ่น - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินบรูคส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ
 ผ่านเมืองวาดุส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE นั่งรถไฟ+กระเช้า - ลูเซิร์น
 ดีจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - ล่องเรือ ชมความสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำแซน (กรณีน้ำขึ้นสูง ไม่สามารถล่องเรือได้ อาจจะไม่สามารถดำเนินการนำเที่ยวได้)
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) - ถ่ายรูป (ภายนอก) พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ - ถ่ายภาพ หอไอเฟิล - ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK, ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : รองรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน Moderna, Pfizer, Astra Zeneca 2 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน หรือ J&J 1 โดสขึ้นไป เข็มสุดท้ายฉีดเกิน 14 วัน - ถ้าได้รับวัคซีน Sinopharm, Sinovac ต้องฉีดเข็มกระตุ้น วัคซีน mRNA 2 เข็มเพิ่ม (เยอรมนี ไม่รองรับวัควีนจีน)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ฝรั่งเศส 95 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ฝรั่งเศส 95 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ฝรั่งเศส, โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกันยายน 2565
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมกราคม 2566
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนเมษายน 2566
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์ฝรั่งเศสเดือนกรกฎาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP