เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z9034
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z9034
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
23 Oct 2022 - 31 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
79,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 14,500
79,900 (เด็กเสริมเตียง) | 79,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมาย และการยื่นวีซ่า (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) ท่านละประมาณ 9,500 บาท (ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45-80 วันทำการ) หรือ ยื่นวีซ่าแบบเร่งด่วน เพิ่มเริ่มต้นประมาณท่านละ 21,000 บาท (ใช้เวลาพิจารณา 7-15 วันทำการ) อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ - ค่าตรวจโควิด PCR Test (ทุกกรณี / ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
A00982
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00982
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
11 Oct 2022 - 17 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿59,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿0
฿0 (เด็กเสริมเตียง) | ฿0 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
อ๊อกฟอร์ด – หมู่บ้านไบบิวรี่ – โบสถ์เซนต์แมรี่ - ลิเวอร์พลู - ท่าเรือรอยัล อัลเบิร์ต - วิหารลิเวอร์พูล - สนามแอนฟิลด์ - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - Roman Bath – ร้านแซลลี่ - สโตนเฮนจ์ - จัตรัสทราฟัลการ์ - พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์ - อาคารรัฐสภา หอนาฬิกา Big Ben London Eye - ถนนดาวนิ่ง - Tower of London – Tower Bridge - Oxford Street
A00981
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00981
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
28 Dec 2022 - 2 Jan 2023
ราคา/ท่าน :
฿73,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿0
฿0 (เด็กเสริมเตียง) | ฿0 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ – Roman Bath – หมู่บ้านไบบิวรี่ – โบสถ์เซนต์แมรี่ - วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮรี่พอตเตอร์ - Tower of London – Tower Bridge - ไชน่าทาวน์ - จัตุรัสเลสเตอร์ – ย่านพิคคาดิลลี - วงเวียนกามเทพ - อ๊อกฟอร์ด – ห้างแฮร์รอดส์ - พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์
A00981
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00981
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21 Dec 2022 - 26 Dec 2022
ราคา/ท่าน :
฿69,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿0
฿0 (เด็กเสริมเตียง) | ฿0 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ – Roman Bath – หมู่บ้านไบบิวรี่ – โบสถ์เซนต์แมรี่ - วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮรี่พอตเตอร์ - Tower of London – Tower Bridge - ไชน่าทาวน์ - จัตุรัสเลสเตอร์ – ย่านพิคคาดิลลี - วงเวียนกามเทพ - อ๊อกฟอร์ด – ห้างแฮร์รอดส์ - พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์
A00981
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00981
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
6 Dec 2022 - 11 Dec 2022
ราคา/ท่าน :
฿65,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿0
฿0 (เด็กเสริมเตียง) | ฿0 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ – Roman Bath – หมู่บ้านไบบิวรี่ – โบสถ์เซนต์แมรี่ - วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮรี่พอตเตอร์ - Tower of London – Tower Bridge - ไชน่าทาวน์ - จัตุรัสเลสเตอร์ – ย่านพิคคาดิลลี - วงเวียนกามเทพ - อ๊อกฟอร์ด – ห้างแฮร์รอดส์ - พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์
A00981
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00981
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19 Oct 2022 - 24 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿65,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿0
฿0 (เด็กเสริมเตียง) | ฿0 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ – Roman Bath – หมู่บ้านไบบิวรี่ – โบสถ์เซนต์แมรี่ - วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮรี่พอตเตอร์ - Tower of London – Tower Bridge - ไชน่าทาวน์ - จัตุรัสเลสเตอร์ – ย่านพิคคาดิลลี - วงเวียนกามเทพ - อ๊อกฟอร์ด – ห้างแฮร์รอดส์ - พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์
A00981
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00981
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12 Oct 2022 - 17 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿57,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿0
฿0 (เด็กเสริมเตียง) | ฿0 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ – Roman Bath – หมู่บ้านไบบิวรี่ – โบสถ์เซนต์แมรี่ - วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮรี่พอตเตอร์ - Tower of London – Tower Bridge - ไชน่าทาวน์ - จัตุรัสเลสเตอร์ – ย่านพิคคาดิลลี - วงเวียนกามเทพ - อ๊อกฟอร์ด – ห้างแฮร์รอดส์ - พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์
Z8798
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z8798
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
12 Oct 2022 - 17 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
65,777 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,777
65,777 (เด็กเสริมเตียง) | 63,777 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบปกติ ประมาณ 7,977 บาท ต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 60 วันทำการขึ้นไป - ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3,000 บาท - ค่าตรวจ RT PCR ทุกกรณี (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - อาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์อังกฤษ 24 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อังกฤษ

Z9035
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z9035
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿96,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สก็อตแลนด์ ปีใหม่ : ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริคท์ - ช้อป Bicester Village Outlet - ช้อปปิ้งในมหานครลอนดอน - ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ - เมืองบาธ - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้ง Royal Mile - เข้าชม Warner Bros Studio Tour Harry Potter - มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ - ถ่ายรูปสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด, สนามคิงพาวเวอร์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม บิ๊กเบน ลอนดอนอาย / ชิมเมนูหลากหลาย Fish & Chip - ร้านดัง เป็ดย่างต้นตำรับ Four Season
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมาย และการยื่นวีซ่า (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) ท่านละประมาณ 9,500 บาท (ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45-80 วันทำการ) หรือ ยื่นวีซ่าแบบเร่งด่วน เพิ่มเริ่มต้นประมาณท่านละ 21,000 บาท (ใช้เวลาพิจารณา 7-15 วันทำการ) อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ - ค่าตรวจโควิด PCR Test (ทุกกรณี / ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ - เมืองลอนดอน - เข้าที่พัก
 เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ - ถ่ายรูปด้านนอก สนามโอลด์ทราฟฟอร์ด
 แมนเชสเตอร์ - วินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก
 เอดินเบิร์ก - เข้าชมปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งรอยัลไมล์ - นิวคาสเซิล อัพอน ไทน์
 นิวคาสเซิล อัพอน ไทน์ - ยอร์ค - เลสเตอร์
 เลสเตอร์ - ผ่านชมสนามเลสเตอร์ซิตี้ - บาธ - เข้าชมโรงอาบน้ำแร่ร้อน - สโตนเฮ้นจ์ - ลอนดอน
 ลอนดอน - วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอ สถานที่ถ่ายทำแฮรี่พ็อตเตอร์ (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้งบิสเตอร์วิลเลจเอ๊าท์เล็ต - ลอนดอน - ถ่ายรูปสถานี Kings Cross 9 ¾
 ชมเมืองลอนดอน - เก็บภาพหอนาฬิกาบิ๊กเบน - สะพานทาวเวอร์บริดจ์ - ถ่ายรูปลอนดอนอายส์ - เก็บภาพด้านนอกมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ - ถ่ายรูปทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังบัคกิ้งแฮม - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อังกฤษ - ช้อปปิ้งบนถนนรีเจนท์ และถนนอ็อกซ์ฟอร์ด - สนามบินฮีทโทรว์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9034
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z9034
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿75,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สก็อตแลนด์ : ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริคท์ - ช้อป Bicester Village Outlet - ช้อปปิ้งในมหานครลอนดอน - ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ - เมืองบาธ - เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้ง Royal Mile - เข้าชม Warner Bros Studio Tour Harry Potter - มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ - ถ่ายรูปสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด, สนามคิงพาวเวอร์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม บิ๊กเบน ลอนดอนอาย / ชิมเมนูหลากหลาย Fish & Chip - ร้านดัง เป็ดย่างต้นตำรับ Four Season
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมบริการนัดหมาย และการยื่นวีซ่า (ไม่รวมค่าแปลเอกสาร) ท่านละประมาณ 9,500 บาท (ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45-80 วันทำการ) หรือ ยื่นวีซ่าแบบเร่งด่วน เพิ่มเริ่มต้นประมาณท่านละ 21,000 บาท (ใช้เวลาพิจารณา 7-15 วันทำการ) อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ - ค่าตรวจโควิด PCR Test (ทุกกรณี / ถ้ามี) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ - เมืองลอนดอน - เข้าที่พัก
 เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ - ถ่ายรูปด้านนอก สนามโอลด์ทราฟฟอร์ด
 แมนเชสเตอร์ - วินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก
 เอดินเบิร์ก - เข้าชมปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก - ช้อปปิ้งรอยัลไมล์ - นิวคาสเซิล อัพอน ไทน์
 นิวคาสเซิล อัพอน ไทน์ - ยอร์ค - เลสเตอร์
 เลสเตอร์ - ผ่านชมสนามเลสเตอร์ซิตี้ - บาธ - เข้าชมโรงอาบน้ำแร่ร้อน - สโตนเฮ้นจ์ - ลอนดอน
 ลอนดอน - วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอ สถานที่ถ่ายทำแฮรี่พ็อตเตอร์ (อิสระอาหารเที่ยง) - ช้อปปิ้งบิสเตอร์วิลเลจเอ๊าท์เล็ต - ลอนดอน - ถ่ายรูปสถานี Kings Cross 9 ¾
 ชมเมืองลอนดอน - เก็บภาพหอนาฬิกาบิ๊กเบน - สะพานทาวเวอร์บริดจ์ - ถ่ายรูปลอนดอนอายส์ - เก็บภาพด้านนอกมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ - ถ่ายรูปทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังบัคกิ้งแฮม - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อังกฤษ - ช้อปปิ้งบนถนนรีเจนท์ และถนนอ็อกซ์ฟอร์ด - สนามบินฮีทโทรว์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9033
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z9033
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿69,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ : ไบเซสเตอร์วิลเลจ - ถ่ายรูปมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด - ถ่ายรูปมหาวิหารไครสต์เชิร์ช - หมู่บ้านไบบลูรี่ - ถ่ายรูปมหาวิหารบาธ - ชมด้านหน้าโรงอาบน้ำโรมันโบราณ - สโตนเฮ้นจ์ (มรดกโลก) - อิสระเที่ยวเอง เต็ม 2 วัน - พระราชวังเวสท์มินเตอร์ - ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ปราสาทวินด์เซอร์ (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชม)
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ (ยื่นแบบปกติ) ราคาประมาณ 5,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) - การยื่นวีซ่าแบบปกติของประเทศอังกฤษใชเวลาในการพิจารณาประมาณ 30-60 วันทำการ - ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ (ยื่นวีซ่าแบบด่วน) ใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ - ราคาประมาณ 11,xxx บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน - ค่าอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าตรวจ RT PCT (ทุกกรณีถ้ามี เป็นไปตามนโยบายรัฐ) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ - เมืองลอนดอน - เข้าที่พัก
 เมืองลอนดอน - ไบเซสเตอร์วิลเลจ (อิสระอาหารเที่ยง) - เมืองออกซ์ฟอร์ด - ถ่ายรูปมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด - ถ่ายรูปมหาวิหารไครสต์เชิร์ช
 หมู่บ้านไบบลูรี่ - เมืองบาธ - ถ่ายรูปมหาวิหารบาธ - ชมด้านหน้าโรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (มรดกโลก)
 เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ)
 เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ)
 จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินเตอร์ - ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม - ปราสาทวินด์เซอร์ (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชม) - สนามบินฮีทโธรว์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8798
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z8798
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿57,777
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ : ชมเมือง อ๊อกฟอร์ด - หมู่บ้านไบบิวรี่ - สนามแอนฟิลด์ (ไม่รวมตั๋ว) - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด (ไม่รวมตั๋วเข้า Museum) - สโตนเฮนจ์ - Tower of London - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอดส์ - พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์ - หอนาฬิกา Big Ben - London Eye - Oxford Street
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบปกติ ประมาณ 7,977 บาท ต่อท่าน ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 60 วันทำการขึ้นไป - ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3,000 บาท - ค่าตรวจ RT PCR ทุกกรณี (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - อาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าทำ Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินลอนดอน ฮีทโธรว์ - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 ลอนดอน - ชมเมือง อ๊อกฟอร์ด - คอสเวิล์ด - หมู่บ้านไบบิวรี่ - โบสถ์เซนต์แมรี่ - ลิเวอร์พลู - ท่าเรือรอยัล อัลเบิร์ต (อิสระอาหารค่ำ)
 ตึกรอยัลลิเวอร์ - สนามแอนฟิลด์ (ไม่รวมตั๋ว) - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด (ไม่รวมตั๋วเข้า Museum) - บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 Roman Bath - ร้านแซลลี่ลันน์ (อิสระอาหารเที่ยง) - สโตนเฮนจ์ - ลอนดอน - Tower of London - ถ่ายรูป Tower Bridge - ย่านไนท์บริดจ์ - ช้อปปิ้งห้างแฮร์รอดส์ (อิสระอาหารค่ำ)
 พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์ - อาคารรัฐสภา - หอนาฬิกา Big Ben - London Eye - ตลาดโคเว้นท์ - Oxford Street (อิสระอาหารเที่ยง) - สนามบินลอนดอน ฮีทโธรว์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอังกฤษ : ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Sinovac, Sinopharm Beijing 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง หรือ Janssen&Janssen 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
เดินทาง :
Z8601
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z8601
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿61,600
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Royal Caribbean Anthem of the SEAs!, Cruise Only : เส้นทาง Leaving from Southampton 7 Night Spain & France Cruise - Southampton, England - Bordeaux (La Rochelle) - Bilbao, Spain - La Coruna, Spain - Paris (Le Havre), France - Southampton, England
รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ - ค่าทิปบนเรือ / ไม่รวม ค่าวีซ่าอังกฤษ และวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าทำ Thailand Pass

 อิสระเดินทางเองจากรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ แนะนำบินลง สนามบิน เซาแทมป์ตัน)- ท่าเรือ Southampton, England - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Anthem of the Seas - อิสระพักผ่อน - Depart at 5:00 PM
 Cruising, Day at sea
 Bordeaux (La Rochelle), France From 8:00 AM - 5:00 PM
 Bilbao, Spain From 8:00 AM - 5:00 PM
 La Coruna, Spain From 8:00 AM - 5:00 PM
 Cruising, Day at sea
 Paris (Le Havre), France From 8:00 AM - 10:00 PM
 Arrives at 6:00 AM Southampton, England - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 4-11SEP22
Z8524
การบินไทย

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z8524
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿109,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ - สก๊อดแลนด์ - เวลส์ : ลอนดอน - บาธ - สโตน์เฮนจ์ - คาร์ดิฟ - ฟาร์มปลาเทราท์ - เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ - ล่องเรือวินเดอร์เมียร์ - เข้าสนามแมนเชสเตอร์ - เชสเตอร์ - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท - ขึ้นกระเช้าลอนดอน อาย - หอคอยลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ ** เมนูพิเศษ!! เป็ดย่างโฟร์ ซีซั่น, กุ้งมังกร, เบอร์เกอร์ ล็อบสเตอร์, ฟิซ แอนด์ ชิพ / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป --
ไม่รวม ค่าวีซ่าพรีเมียม ชำระเพิ่มเริ่มต้น 12,000.- ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน (หากท่านประทับใจในการบริการ) - ค่าทำ Thailand Pass - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด เมื่อกลับถึงไทย (ตามที่รัฐกำหนด) - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฮิสโธรว์ - ทุ่งราบ ซอลส์บุรี - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ - เมืองคาร์ดิฟ
 เมืองคาร์ดิฟ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - หมู่บ้านไบบุรี - ฟาร์มปลาเทราท์
 สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - แคว้นยอร์คเชียร์ตะวันตก - หมู่บ้านเฮบเดน บริดจ์ - หมู่บ้านฮาเวิอร์ธ - เมืองวินเดอร์เมียร์
 วินเดอเมียร์ - ล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เมืองเอดินเบิร์ก - เมืองเอดินเบิร์ก - คาล์ตัน ฮิลล์ - ผ่านชมร้าน The Elephant House
 ปราสาทเอดินเบิร์ก - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - ถนนรอยัลไมล์ - จุดชมวิวบัลลังก์อาเธอร์
 เมืองยอร์ - วิหาร ยอร์ค มินสเตอร์ - เมืองบิเชสเตอร์ - Bicester Outlet
 เข้าชมทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - ผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม - ขึ้นนั่งชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย - ย่านอ็อกซ์ฟอร์ด
 พระราชวังวินเซอร์ - ย่านไนท์บริดจ์ - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8463
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z8463
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,888
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - บาธ - ลิเวอร์พูล - แมนเชสเตอร์ - เลสเตอร์ : สโตนเฮนจ์ - เข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - มหาวิหารเมืองบริสตอล - มหาวิหารเบอมิงแฮม - ช้อปปิ้ง Bullring and Grand central - เข้าชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - ชมด้านนอก สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - บิสเตอร์ วิลเลจ - Tower Bridge - เก็บภาพ ลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม
ไม่รวม ค่า Visa England แบบธรรมดา ท่านละ 8,500 บาท (ใช้เวลาพิจารวีซ่า ประมาณ 60 วันทำการขึ้นไป) หรือ Visa England แบบด่วน เริ่มต้น ท่านละ 18,800 บาท (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ) - ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 GBP หรือ 2,200 บาท ต่อท่าน - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน - ค่าแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจ RT-PCR (ตามที่รัฐกำหนด) - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน Thailand Pass - อาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินแกตวิค กรุงลอนดอน - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 ลอนดอน - เมืองเอมส์เบอรี่ - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ - เข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองบริสตอล - โบสถ์เซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์ - มหาวิหารเมืองบริสตอล
 เมืองไบบิวรี่ - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บ้านเช็คสเปียร์ - เมืองเบอร์มิงแฮม - มหาวิหารเบอมิงแฮม - Victoria Square - อิสระช้อปปิ้ง Bullring and Grand central
 เข้าชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - Albert Dock - Liverpool Cathedral - China town Liverpool - ช้อปปิ้งย่าน Liverpool one - ชมด้านนอก สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ศาลาว่าการเมือง - ชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ
 เมืองเลสเตอร์ - ถ่ายรูป The clock tower - ถ่ายรูป มหาวิหาร Leicester - คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม - บิสเตอร์ วิลเลจ (อิสระอาหารค่ำ)
 สะพานหอคอย - Tower Bridge - เก็บภาพ ลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารเซนต์ปอล - พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ (อิสระอาหารเที่ยง) - ท่าอากาศยานแกตวิค (ลอนดอน)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอังกฤษ : ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Sinovac, Sinopharm Beijing 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง หรือ Janssen&Janssen 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
เดินทาง :
Z8450
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z8450
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿115,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - สก็อตแลนด์ - ไอร์แลนด์เหนือ : เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ - นั่งเรือ High Speed Ferry สู่เบลฟาสต์ - เข้าชมไททานิก เบลฟาสต์ - ตามรอยซีรีส์ดัง Game of Thrones - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) - อุทยานฯ คอนเนมารา - หน้าผาโมเฮอร์ - บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค - คิลเคนนีย์ - คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ท
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test (ตามมาตรการรัฐ) - ค่าวีซ่าเร่งด่วน ชำระเพิ่มประมาณท่านละ 9,800 บาท - ค่าทำ วัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน Thailand Pass - ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง เมื่อกลับถึงไทย (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินกลาสโกว์ (สก็อตแลนด์) - เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ - แคลตันฮิลล์
 เอดินเบอระ - แคร์นไรอัน - นั่งเรือ High Speed Ferry สู่เบลฟาสต์ - เข้าชมไททานิก เบลฟาสต์
 ไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดัง Game of Thrones - คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) - เดอร์รี่ (ลอนดอนเดอร์รี่)
 เดอร์รี่ - สลีโก้ - มาโย - อุทยานฯ คอนเนมารา - ไคล์มอร์ แอบบีย์ - กัลเวย์
 กัลเวย์ - หน้าผาโมเฮอร์ - บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค - ลิมเมอริก
 คิงส์จอห์น คาสเซิล - บลาร์นีย์ คาสเซิล - จุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์ - เคาน์ตี้คอร์ก
 คอร์ก - คิลเคนนีย์ - คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ท - ดับลิน (เมืองหลวง)
 ชมเมืองดับลิน - สนามบินดับลิน
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอังกฤษ : ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Sinovac / Sinopharm Beijing 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง หรือ Janssen&Janssen 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
เดินทาง :
Z8429
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z8429
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿53,777
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ : ชมเมืองอ๊อกฟอร์ด - หมู่บ้านไบบิวรี่ - วิหารลิเวอร์พูล - สนามแอนฟิลด์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ช้อปปิ้งบิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต - สโตนเฮนจ์ - ช้อปปิ้งแฮร์รอดส์ - เที่ยวกรุงลอนดอน
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า (แนะนำบริการรับยื่นวีซ่าปกติ ชำระเพิ่มประมาณ 8,500 บาท ใช่เวลาพิจารณา 60 วันทำการขึ้นไป / แบบวีซ่าด่วน ชำระเพิ่มประมาณ 18,800 บาท ใช่เวลาพิจารณา 7-15 วันทำการ) - ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,500.- (60 ปอนด์) (ขอสงวนสิทธิ์เก็บวันเช็คอินก่อนเดินทาง) - ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทุกรูปแบบ - ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย - ค่าแพ็คเกจ Test & Go โรงแรมกักตัว ASQ (หรือเป็นตามที่รัฐกำหนด) - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - อาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินแกตวิค กรุงลอนดอน - เข้าที่พัก
 ลอนดอน - ชมเมืองอ๊อกฟอร์ด - หมู่บ้านไบบิวรี่ - โบสถ์เซนต์แมรี่ (อิสระอาหารเที่ยง) - ลิเวอร์พลู - ท่าเรือรอยัล อัลเบิร์ต (อิสระอาหารค่ำ)
 ตึกรอยัลลิเวอร์ - วิหารลิเวอร์พูล - สนามแอนฟิลด์ - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด (อิสระอาหารเที่ยง) - บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต (อิสระอาหารค่ำ)
 Roman Bath - ร้านแซลลี่ - สโตนเฮนจ์ - จัตรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งแฮร์รอดส์ (อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ)
 พระราชวังบัคคิงแฮม - วิหารเวสต์มินสเตอร์ - อาคารรัฐสภา - หอนาฬิกา Big Ben London Eye - ถนนดาวนิ่ง - Tower of London - Tower Bridge - Oxford Street (อิสระอาหารเที่ยง, ค่ำ) - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอังกฤษ : ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Sinovac, Sinopharm Beijing 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง หรือ Janssen&Janssen 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
เดินทาง :
Z7983
การบินไทย

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z7983
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿139,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - สหราชอาณาจักร เวลส์ : สก็อตแลนด์ - อังกฤษ - เที่ยวหินสโตนเฮ้นจ์ - เข้าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ - ดาร์ก เฮดจ์ - ไททานิก - พระราชวังวินด์เซอร์ - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่ายื่นวีซ่าด่วน (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ) - ค่าตรวจโควิด PCR Test (ทุกกรณี / ถ้ามี) - ค่าทำ วัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน Thailand Pass - ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว -ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฮีทโธรว์, นครลอนดอน - เมืองซาลส์บัวรี่ - หินสโตนเฮ้นจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองคาร์ดิ๊ฟ
 ไบบิวรี่ - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ - แมนเชสเตอร์
 เข้าชม สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)
 แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - แคร์นไรอัน - เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ)
 คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) - ดาร์ก เฮดจ์
 เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินภายในสู่ มหานครลอนดอน - เข้าที่พัก
 พระราชวังวินด์เซอร์ - Bicester Village Outlet - มหานครลอนดอน
 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - สนามบินฮีทโธรว์, นครลอนดอน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทาง : อังกฤษ ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ โดยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว หากได้รับวัคซีน Oxford/AstraZeneca / Pfizer BioNTech / Moderna / Janssen / Sinovac / Sinopharm Beijing ครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
เดินทาง :
Z1158
การบินไทย

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : Z1158
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿125,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - สหราชอาณาจักร อังกฤษ - เวลส์ - สก็อตแลนด์ : เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์คมินสเตอร์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - วินเดอร์เมียร์ - เข้าชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - คาร์ดีฟ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่โรมัน - สโตนเฮนจ์ - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ลอนดอนอาย - พระราชวังวินด์เซอร์
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่ายื่นวีซ่าด่วน (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ) - ค่าตรวจ PCR หรือ ATK หรือ Lateral flow Test (ถ้ามี ตามมาตรของรัฐ) - ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับ Test & Go (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ วัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทาง EMS ตรงถึง Center แผนกวีซ่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฮีทโธรว์, นครลอนดอน - หมู่บ้านไบบิวรี - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค
 ถ่ายรูปคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ - ยอร์คมินสเตอร์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์)
 แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - โฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
 เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - เข้าชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - คาร์ดีฟ (เวลส์)
 คาร์ดีฟ - บาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่โรมัน - สโตนเฮนจ์ - มหานครลอนดอน
 มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - ลอนดอนอาย - ถนนอ็อกฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์ร็อด
 พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้ง Bicester Outlet - สนามบินฮีทโธรว์, นครลอนดอน - แวะพักที่ภูเก็ต
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอังกฤษ : ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Sinopharm Beijing 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง หรือ Janssen&Janssen 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
เดินทาง :
A01062
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A01062
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
A01001
TRAIN-รถไฟ

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A01001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TRAIN-รถไฟ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿51,040
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
A00982
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00982
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,777
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
A00981
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00981
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿57,777
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
A00979
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00979
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿57,777
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
A00961
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00961
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿94,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
A00924
อีวีเอ แอร์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00924
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿63,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
A00672
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00672
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿85,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
A00500
การบินไทย

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00500
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿115,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
A00499
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00499
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿91,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
A00430
การบินไทย

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00430
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿165,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
A00409
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00409
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿134,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
A00316
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์อังกฤษ

รหัสทัวร์ : A00316
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์อังกฤษ 24 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์อังกฤษ 24 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อังกฤษ, โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อังกฤษเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์อังกฤษเดือนกันยายน 2565
ทัวร์อังกฤษเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์อังกฤษเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์อังกฤษเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์อังกฤษเดือนมกราคม 2566
ทัวร์อังกฤษเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์อังกฤษเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์อังกฤษเดือนเมษายน 2566
ทัวร์อังกฤษเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์อังกฤษเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์อังกฤษเดือนกรกฎาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP