เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  28 รายการ

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

Z9881
ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9881
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿35,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - OHAYO KYUHSU SAGA : นั่งกระเช้าชมวิวเมืองเบปปุ - เดินเล่นสะพานแขวนยูเมะ โออิตะ - เที่ยวชมปราสาทคุมาโมโต้ - หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - กิจกรรมเก็บสตรอเบอร์รี่ - บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ - ช้อปปิ้งกันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน
แช่น้ำแร่ออนเซ็น 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - เมืองนางาซากิ - พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ - สวนสันติภาพ - เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - ถนนสาเก สายฮิเซ็นฮามาชูกุ - ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 เมืองคุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - สำนักงาน แสนน่ารักของคุมะมง - เบปปุ - นั่งกระเช้าชมวิว เมืองเบปปุ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) - หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล - ทะเลสาบคิริน - สะพานแขวนยูเมะ โออิตะ - โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท - ฟุกุโอกะ
 เก็บสตรอเบอร์รี่ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ร้านจำหน่ายของฝาก - กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
 คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน ชำระวันเดินทางที่สนามบินต้นทาง - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนด พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9856
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9856
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿12,999
 ลดเหลือ
 ฿11,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์ : อิสระเที่ยวเอง 1 วัน - เมอร์ไลอ้อน - GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดม และ SUPER TREE) - MARINA BAY SAND (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK ชั้น 57) - ถ่ายรูปสะพานเกลียว HELIX
เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee - บริการกรอก SG Arrival ให้ - โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง 20 กก.

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลอ้อน - GARDEN BY THE BAY (ไม่รวมค่าบัตรเข้าโดม และ SUPER TREE) - MARINA BAY SAND (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK ชั้น 57) - ถ่ายรูปสะพานเกลียว HELIX
 FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก ประมาณ 80 SGD ต่อท่าน) (โรงแรมไม่มีห้องพัก 3 ท่านต่อห้อง กรณีเดินทาง 3 ท่านต่อห้อง ชำระพักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท)
 THE JEWEL CHANGI - ท่าอากาศยานชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางไปสิงคโปร์ : รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 17-24 วันก่อนเดินทาง
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมการจอง OPTION ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุรวมราคาทัวร์ หากต้องการจองผ่านทางบริษัททัวร์ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการขึ้นไป ก่อนเดินทาง - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9794
VU-เวียดทราเวล แอร์ไลน์ส

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9794
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VU-เวียดทราเวล แอร์ไลน์ส
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿12,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เวียดนามเหนือ ฮานอย - หล่าวกาย - ซาปา - ฟานซิปัน : นั่งรถราง MOUNTAIN TRAIN - นั่งกระเช้าไฟฟ้า CABLE CAR สู่ฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน - โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - ถนน 36 สาย - สุสานโฮจิมินห์
คณะออกเดินทาง 15 ท่าน - บริการอาหารทุกมื้อ - พักโรงแรม 4 ดาว / ฟรี! หมวกแดงเวียดนาม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนอยไบ - เมืองหล่าวกาย
 เมืองซาปา - นั่งรถราง MOUNTAIN TRAIN - นั่งกระเช้าไฟฟ้า CABLE CAR สู่ฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน (ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา ประมาณ 150 บาท ต่อเที่ยว ต่อท่าน ชำระเองในวันเข้าชม) - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - โบสถ์หิน - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - ด่านแดนเวียดนาม-จีน - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย
 สุสานโฮจิมินห์ - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน - ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9747
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9747
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไทย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
฿12,999
 ลดเหลือ
 ฿8,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Costa Serena : เส้นทาง แหลมฉบัง - สีหนุวิลล์, กัมพูชา - เกาะฟูก๊วก, เวียดนามใต้ - เกาะสมุย - แหลมฉบัง - !พิเศษ! ชมมินิคอนเสิร์ตบนเรือสำราญ อาทิ อาทิ ทอม อิศรา, พีท พล, ไข่มุก
โปรโมชั่น ฟรี! รถรับส่งกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบัง กรุงเทพฯ (นัดรับ1จุดตามที่ผู้จัดกำนหดเท่านั้น) และรับส่วนลด 3,000 บาท เพียงจอง และชำระยอดเต็ม ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 อิสระเดินทางเอง จากกรุงเทพฯ (ไม่รวมค่ารถรับส่ง กรุงเทพฯ-ท่าเรือ-กรุงเทพฯ หรือจองทัวร์ช่วง Early Bird ฟรีรถรับส่ง) - 13.00 PM ท่าเรือแหลมฉบัง - เช็คอินขึ้นเรือสำราย Costa Serena - 16.00 PM เรือออกจากท่า - อิสระพักผ่อนบนเรือ - สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ ตีม: COLORFUL NIGHTS PARTY
 Arrival 08.00 PM เรือเดินทางถึง สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา - อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (ต้องกลับถึงเรือก่อนเวลาเรือออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) - บ่าย เรือออกจากท่า - ร่วมปาร์ตี้บนเรือ ตีม: WONDERLAND PARTY
 Arrival 07.00 PM เรือเดินทางถึง เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม - อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (ต้องกลับถึงเรือก่อนเวลาเรือออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) - 17.00 PM เรือออกจากท่า - ร่วมปาร์ตี้บนเรือ ตีม: GATSBY THE STAR
 Arrival 08.30 PM เรือเดินทางถึง เกาะสมุย, ประเทศไทย - อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (ต้องกลับถึงเรือก่อนเวลาเรือออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) - 18.00 PM เรือออกจากท่า - ร่วมปาร์ตี้บนเรือ ตีม: ชุดไทย
 08.00 AM เรือเทียบท่าแหลมฉบัง - อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 ราคาโปรโมชั่นพิเศษ ไม่สามารถ ยกเลิกการเดินทางได้ แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ไม่น้อยกว่า 40 วันทำการก่อนเดินทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ จำนวน 5,999 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานบนเรือ พักห้อง INSIDE, OCEANVIEW, BALCONY ผู้ใหญ่ ท่านละ 64 USD / เด็ก อายุระหว่าง 4-17 ปี ท่านละ 32 USD และ พักห้อง MINI SUITE, SUITE ผู้ใหญ่ ท่านละ 76 USD / เด็ก อายุระหว่าง 4-17 ปี ท่านละ 38 USD ชำระด้วยตัวเองบนเรือ โดยทางเรือชาร์ตเข้า Cruise Card อัตโนมัติ - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจน้ำดื่ม, แพ็คเกจ Wifi บนเรือ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9746
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9746
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไทย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
฿12,999
 ลดเหลือ
 ฿8,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไทย :
ทัวร์ไทย - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Costa Serena : เส้นทาง แหลมฉบัง - ฟู่หมี (โฮจิมินห์), เวียดนามใต้ - แหลมฉบัง - !พิเศษ! ชมมินิคอนเสิร์ตบนเรือสำราญ อาทิ ก้อง สหรัฐ, กระแต, แจ๊ค ธนพงษ์, ก๊อปปี้โชว์ เจอนิเฟอร์แบงค์ และ ก๊อปปี้ ศีลปิน อีก 5-6 ท่าน
โปรโมชั่น ฟรี! รถรับส่งกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบัง กรุงเทพฯ (นัดรับ1จุดตามที่ผู้จัดกำนหดเท่านั้น) และรับส่วนลด 4,111 บาท เพียงจอง และชำระยอดเต็ม ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 อิสระเดินทางเอง จากกรุงเทพฯ (ไม่รวมค่ารถรับส่ง กรุงเทพฯ-ท่าเรือ-กรุงเทพฯ หรือจองทัวร์ช่วง Early Bird ฟรีรถรับส่ง) - 13.00 PM ท่าเรือแหลมฉบัง - เช็คอินขึ้นเรือสำราย Costa Serena - 16.00 PM เรือออกจากท่า - อิสระพักผ่อนบนเรือ - สุดพิเศษกับงานปาร์ตี้บนเรือ ตีม: COLORFUL NIGHTS PARTY
 At Sea (Cruising) น่านน้ำสากล - อิสระพักผ่อน หรือทำกิจกรรมหลากหลายบนเรือ - ร่วมปาร์ตี้บนเรือ ตีม: WONDERLAND PARTY
 Arrival 08.00 PM เรือเดินทางถึง เมืองฟู่หมี เวียดนาม (โฮจิมินห์) - อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (ต้องกลับถึงเรือก่อนเวลาเรือออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง) - ค่ำ เรือออกจากท่า - ร่วมปาร์ตี้บนเรือ ตีม: GATSBY THE STAR
 At Sea (Cruising) น่านน้ำสากล - พักผ่อน หรือร่วมทำกิจกรรมหลากหลายบนเรือ - ร่วมปาร์ตี้บนเรือ ตีม: ชุดไทย
 08.00 AM เรือเทียบท่าแหลมฉบัง - อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 ราคาโปรโมชั่นพิเศษ ไม่สามารถ ยกเลิกการเดินทางได้ แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ไม่น้อยกว่า 40 วันทำการก่อนเดินทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ จำนวน 5,999 บาท ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานบนเรือ พักห้อง INSIDE, OCEANVIEW, BALCONY ผู้ใหญ่ ท่านละ 64 USD / เด็ก อายุระหว่าง 4-17 ปี ท่านละ 32 USD และ พักห้อง MINI SUITE, SUITE ผู้ใหญ่ ท่านละ 76 USD / เด็ก อายุระหว่าง 4-17 ปี ท่านละ 38 USD ชำระด้วยตัวเองบนเรือ โดยทางเรือชาร์ตเข้า Cruise Card อัตโนมัติ - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจน้ำดื่ม, แพ็คเกจ Wifi บนเรือ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9740
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9740
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿129,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี : จัตุรัสทรอคาเดโด - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาโตมูซ - นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา - เขามงฟอร์ต - ชิมไวน์ Les Celliers De Sion - แทสซ์ - เซอร์แมท - กอร์นาแกรท - อิเซล์ทวาล - สะพานไม้ชาเปล - ล่องเรือทะเลสาบ ทิทิเซ่ - น้ำตกไรน์ - ซูริค - ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ
พักหมู่บ้านเซอร์แมท 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
 สนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส - มงต์มาตร์ - จัตุรัสทรอคาเดโด - ประตูชัย - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - เข้าที่พัก
 เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - ดิวตี้ฟรี - La Samaritaine - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือบาโตมูซ
 นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา - เมืองนองดาซ์
 เขามงฟอร์ต - ชิมไวน์ Les Celliers De Sion - แทสซ์ - เซอร์แมท - พักหมู่บ้านเซอร์แมท
 เซอร์แมท - สถานีรถไฟกอร์นาแกรท - กอร์นาแกรท - อิเซล์ทวาล - ลูเซิร์น - พักย่านช้อปปิ้ง
 ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ล่องเรือทะเลสาบ - ทิทิเซ่
 ซาร์ฟเฮาเซน - น้ำตกไรน์ - ซูริค - ช้อปปิ้งบาห์นฮอฟสตราสเซอ - สนามบินซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลก ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - เอกสารต่างด้าวต่างๆ - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ) - มีเจ้าหน้าที่รับเอกสารวีซ่า เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เที่ยว นอกพื้นที่ โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9721
DC-แอร์จอร์เจีย

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9721
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DC-แอร์จอร์เจีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿34,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บินตรง จอร์เจีย : วิหารสเวติสเคอเวรี - เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - นั่งรถ4WD ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองโบราณอุพลิสชิเค - ศูนย์การค้า TBILISI MALL

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินทบิลิซี่ - เมืองมิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี - เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
 ป้อมอนานูรี - นั่งรถ4WD ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย - ทบิลิซี่
 เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองโบราณอุพลิสชิเค - ศูนย์การค้า TBILISI MALL (อิสระอาหารค่ำ)
 Tbilisi Walking Tour - นาฬิกาบิดเบี้ยว (Clock Tower) - ป้อมปราการนาริคาล่า - Mother of Georgia - โบสถ์เมเตห์คี - สะพานแห่งสันติภาพ - โรงอาบน้ำแร่โบราณ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินรุสทาเวลี (อิสระอาหารเที่ยง, อาหารค่ำ)
 สนามบินทบิลิซี่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 90 USD ต่อท่าน - ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม - ค่าอาหารบนเครื่องบินกรณีสั่งเพิ่ม - ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน - ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9712
มาฮานแอร์

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9712
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿69,999
 ลดเหลือ
 ฿65,555
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ตามล่าแสงเหนือ ณ มูร์มันสค์ Russia - Moscow - Murmanks : สถานีรถไฟใต้ดิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - มูร์มันสก์ - หมู่บ้านพื้นเมืองซามิ - อนุสาวรีย์อโลชา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเตหะราน ประเทศอิหร่าน - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม
 รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - บินภายในสู่ มูรมันส์ - ตามล่าแสงเหนือ (ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดได้ล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 หมู่บ้านซามิ - อนุสาวรีย์อโลชา - เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ - ตามล่าแสงเหนือ
 มูร์มันสค์ - บินภายในสู่มอสโก - ตลาดอิสมายลอฟสกี้
 มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - ถนนอารบัท (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,000 บาท ตลอดการเดินทาง *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามมาตรฐานการให้ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - กรณีชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท - ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
Z9563
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9563
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
EUR1,899
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 20-27APR23
+ 4-11MAY23
+ 18-25MAY23
+ 1-8JUN23
+ 15-22JUN23
+ 29JUN-6JUL23
+ 13-20JUL23
+ 27JUL-3AUG23
+ 10-17AUG23
+ 24-31AUG23
+ 7-14SEP23
+ 21-28SEP23
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำไรน์ Arosa Aqua, Cruise Only, Premium All Inclusive : Rhine Experience Basel - Amsterdam 2023 เส้นทาง บาเซิล, สวิสเซอร์แลนน์ - สตราสบูร์ก (คีล), ฝรั่งเศส - โคโลญ - วิลเลมสตัด - เกนต์ - แอนต์เวิร์ป - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลงสนามบินซูริค - ท่าเรือ Basel (ควรเดินทางมาถึงท่าเรือล่วงหน้าก่อนเวลาออกจากท่าเรือ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป) - อิสระเช็คอินลงเรือล่องแม่น้ำ Arosa Aqua - Depart 19.30 PM
 Arrival 11.30 AM Strasbourg (Kehl) - Depart 18.00 PM
 Arrival 6.00 AM Mainz - Depart 12.00 PM - Arrival 18.30 PM Koblenz - Depart 21.30 PM
 Arrival 5.00 AM Cologne - Depart 18.00 PM
 Arrival 11: 00 AM Willemstad - Depart 22.00 PM
 Arrival 07.00 AM Ghent - Depart 13.30 PM - Arrival 22.00 PM Antwerp
 .-. Antwerp - Depart 14.00 PM
 Arrival 8.00 AM Amsterdam - อำลาเรือล่องแม่น้ำ อิสระเดินทางกลัลบ โดยสวัสดิภาพ
 **เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
 ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งที่เรือจอด - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันภัยการเดินทาง --
Z9562
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9562
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
EUR699
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 1-5NOV23
+ 5-9NOV23
+ 9-13NOV23
+ 13-17NOV23
+ 17-21NOV23
+ 21-25NOV23
+ 3-7JAN24
+ 7-11JAN24
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำดานูบ Arosa Bella, Cruise Only, Premium all inclusive (ลูกเรือ สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ) : Danube Mini Cruise Vienna & Bratislava เส้นทาง เองเกลฮาร์ทเซล (พัสเซา) - วาเคา - เวียนนา - บราติสลาวา - ลินซ์ - เองเกลฮาร์ทเซล (พัสเซา)

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Engelhartszel (Passau) (ควรเดินทางมาถึงท่าเรือล่วงหน้าก่อนเวลาออกจากท่าเรือ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป) - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Arosa Bella - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - Departure 17.00 PM
 เรือล่องเราสู่ Wachau - Arrival 13.00 PM Vienna - Departure 23.30 PM
 Arrival 5.00 AM Bratislava - Departure 13.00 PM
 Arrival 14.00 PM Linz - Departure 23.00 PM
 Arrival 7.00 AM Engelhartszel (Passau) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพฯ
 เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งที่เรือจอด - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันภัยการเดินทาง
Z9560
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9560
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,477
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์ : การ์เด้นบายเดอะเบย์ - มาริน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวแซนด์สกายพาร์ค - เมอร์ไลออน - ล่องเรือ Bumboat (ไม่รวมค่าล่องเรือ 649 บาท ต่อท่าน) - อิสระช้อปปิ้ง เต็มวัน - ถ่ายรูปสิงคโปร์ฟลายเออร์ - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - วัดพระเขี้ยวแก้ว - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - การ์เด้นบายเดอะเบย์ - สะพานเฮลิกซ์ - มาริน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวแซนด์สกายพาร์ค - เมอร์ไลออน ย่านบันเทิงคลาร์กคีย์ ล่องเรือ Bumboat (ไม่รวมค่าล่องเรือ 649 บาท ต่อท่าน)
 อิสระช้อปปิ้ง ไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง (หากต้องการซื้อยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ กรุณาแจ้งในวันจอง ผู้ใหญ่ประมาณ 1,999 บาท ต่อท่าน / เด็ก 4-12 ปี ประมาณ 1,699 บาท / S.E.A Aquarium ประมาณ 1,199 บาท ต่อท่าน / เด็ก 4-12 ปี ประมาณ 999 บาท ต่อท่าน) หรือซื้อแพ็คเกจมหาสนุกจ่าย เพิ่ม 3,399 บาท ต่อท่าน มีรถ และไกด์บริการ : เกาะเซ็นโตซา หาดซิโลโซ - ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ (รวมตั๋ว) - อิสระอาหารเที่ยงที่ Lau Pa Sat Food Center - ถ่ายรูปสิงคโปร์ฟลายเออร์ - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด (อิสระอาหารค่ำ)
 Duty Free - ย่านไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ตรอกฮาจิ - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - น้ำตกจีเวล - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, ทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม - ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9523
สวิสแอร์

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9523
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿149,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ :
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - Best of Switzerland : เมืองสไตน์ แอม ไรน์ - เมืองแอพเพนเซล - เมืองลูกาโน่ - เมืองเซอร์แมท - กรุงเบิร์น - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - เมืองซุก - นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - ยอดเขากรอนาแกรต - ยอดเขาจุงเฟรา (ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กซ์เพรส ใหม่ล่าสุด) - หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์
อิ่มอร่อยกับเมนู ฟองดูร์ - แช่น้ำแร่ 1 คืน เมืองน็องดาซ - บริการน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองซูริค - เข้าที่พัก
 สไตน์ แอม ไรน์ - แอพเพนเซล - เซนต์มอริทซ์
 ขึ้นรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส - ลูกาโน่
 อันเดอร์แมท - ขึ้นรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท
 ยอดเขากรอนาแกรต - ทาซ - น็องดาซ์ - แช่น้ำแร่ในที่พัก
 เบิร์น - ถ่ายรูปคู่หอนาฬิกา Zytglogge - ถนนมาร์คแกส - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารแห่งเบิร์น - หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ - เมืองอินเตอร์ลาเคน
 ยอดเขาจุงเฟรา - ซุก - ซูริค
 จตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟ - สนามบินซูริค
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 สวิสฟรังค์ ต่ท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 สวิสฟรังค์) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 สวิสฟรังค์ ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 9 วัน เท่ากับ 27 สวิสฟรังค์) - ค่าตรวจ RT-PCR Test (ถ้ามี) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทา และสัมภาระประจำโรงแรม - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารวีซ่า โปรดส่งเอกสารทางระบบขนส่ง ตรงถึง Center แผนกวีซ่า
Z9462
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9462
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,555
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ เซ็ตเมนูชาบูไต้หวัน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) - ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเถาหยวน
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ (ตามมาตรฐานให้ทิป วันละ 100 บาท ต่อท่าน) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - กรณีต่างชาติ ชำระเพิ่ม 3,000 บาท
Z9369
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9369
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD3,277
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 8-15APR23
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำไรน์ S.S. Antoinette By Uniworld River Cruise, Cruise Only, All inclusive : เส้นทาง อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - โคโลญ (เยอรมนี) - โคเบลนซ์ (เยอรมนี) - บ็อบพาร์ต (เยอรมนี) - สเปเยอร์ (เยอรมนี) - สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) - ไฟรบวร์ก, ไบรซาค (เยอรมนี) - บาเซิล (สวิตเซอร์แลนด์)
รวมพาทัวร์, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม, ทิปพนักงาน / Special Songkran รับส่วนลด เมื่อบิน SQ หรือ CX แล้วเข้าพักห้อง Suite ลด 7,500 ต่อท่าน หรือ เข้าพักห้อง French Balcony ลด 2,500 ต่อท่าน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินคลิปโพล อัมสเตอร์ดัม - บริการรถบัสส่งท่าเรือ Amsterdam, Netherland - อิสระเช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ S.S. Antoinette - Embark
 Arrival Cologne, Germany - Cologne walking tour with Old Town visit - ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Captain’s Welcome บนเรือ
 Arrival Boppard, Koblenz, Germany - Choice of Koblenz walking tour or Marksburg Castle visit
 Arrival Rudesheim, Boppard, Germany - Choice of Castle Vollrads wine tasting or “Let's Go” hike from Rüdesheim to Assmanshausen
 Arrival Mannheim (Speyer), Germany - เที่ยวชมไรองุ่นแห่งมันไฮม์และชิมไวน์ หรือ เยี่ยมชมไร่องุ่น และชิมไวน์น้ำส้มสายชู แบบพิเศษที่ Doktorenhof
 Arrival Kehl (Strasbourg) - ทัวร์เมืองสตาสบูร์ก พร้อมมหาวิหาร และเดินเล่นในเมืองเก่า
 Arrival ไฟรบวร์ก (ไบรแซค), ฝรั่งเศส - เยี่ยมชมหมู่บ้านอัลเซเชี่ยน
 Basel (Disembark) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันภัยการเดินทาง
Z9252
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9252
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD1,950
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 16-23MAY23
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำไรน์ พักบนเรือ Avalon Expression By Avalon Waterways, Cruise Only - WWA - ACTIVE & DISCOVERY ON THE RHINE, BASEL to AMSTERDAM : Promotion ลด 50% / เส้นทาง บาเซิล, สวิตเซอร์แลนด์ - ไบรซาค, เยอรมนี. : ทัวร์เสริม ป่าดำ - สตราสบูร์ก, ฝรั่งเศส - ไมนซ์, เยอรมนี. ทัวร์เสริม : ไฮเดลเบิร์ก - หุบเขาโรแมนติกไรน์ - โคเบลนซ์ - ดัสเซลคอร์ฟ - อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7 / โปรลด 50% เมื่อชำระยอดเต็มภายใน 30 ต.ค. 65 / บริการเสริม SafetyNet Protection : ประกันแพ็คเกจล่องเรือ ชำระเพิ่ม 79USD ต่อท่าน สามารถขอยกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าแพ็คเกจเรือเต็มจำนวน - สามารถเลื่อนทัวร์ได้ ก่อนดินทาง 24ชั่วโมง (เลื่อนได้ 1 ครั้ง)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - DAY 1: ท่าเทียบเรือ BASEL, SWITZERLAND (EMBARKATION) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Expression - อิสระพักผ่อนบนเรือ - บริการอาหารค่ำบนเรือ
 DAY 2: ท่าเรือ BREISACH, GERMANY. EXCURSION TO BLACK FOREST - เดินเที่ยวบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 DAY 3: ท่าเทียบเรือ STRASBOURG, FRANCE - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 4: ท่าเทียบเรือ MAINZ, GERMANY. EXCURSION TO HEIDELBERG - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 5: ท่าเทียบเรือ RHINE GORGE-KOBLENZ - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 6: ท่าเทียบเรือ DUSSELDORF - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 7: ท่าเทียบเรือ AMSTERDAM, HOLLAND - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง - Overnight
 DAY 8: AMSTERDAM (DISEMBARKATION) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 210 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิป 128 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน
Z9251
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9251
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD1,650
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 1-8APR23
+ 29APR-6MAY23
+ 2-9MAY23
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำไรน์ Avalon Waterways, Cruise Only - WZA - ROMANTIC RHINE - BASEL to AMSTERDAM : Promotion ลด 50% / เส้นทาง บาเซิล, สวิตเซอร์แลนด์ - ไบรซาค, เยอรมนี. : ทัวร์เสริม ป่าดำ - สตราสบูร์ก, ฝรั่งเศส - ไมนซ์, เยอรมนี. ทัวร์เสริม : ไฮเดลเบิร์ก - รูเดสไฮม์, ช่องเขาไรน์ - โคโลญ - อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์
Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7 / โปรลด 50% เมื่อชำระยอดเต็มภายใน 30 ต.ค. 65 / บริการเสริม SafetyNet Protection : ประกันแพ็คเกจล่องเรือ ชำระเพิ่ม 79USD ต่อท่าน สามารถขอยกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าแพ็คเกจเรือเต็มจำนวน - สามารถเลื่อนทัวร์ได้ ก่อนดินทาง 24ชั่วโมง (เลื่อนได้ 1 ครั้ง)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - DAY 1: ท่าเทียบเรือ BASEL, SWITZERLAND (EMBARKATION) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Vista or Avalon Impression - อิสระพักผ่อนบนเรือ - บริการอาหารค่ำบนเรือ
 DAY 2: ท่าเรือ BREISACH, GERMANY. EXCURSION TO BLACK FOREST - เดินเที่ยวบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 DAY 3: ท่าเทียบเรือ STRASBOURG, FRANCE - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 4: ท่าเทียบเรือ MAINZ, GERMANY. EXCURSION TO HEIDELBERG - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 5: ท่าเทียบเรือ RUDESHEIM-RHINE GORGE - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 6: ท่าเทียบเรือ COLOGNE - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 7: ท่าเทียบเรือ AMSTERDAM, HOLLAND - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง - Overnight
 DAY 8: AMSTERDAM (DISEMBARKATION) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 210 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิป 128 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน
Z9250
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9250
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD1,750
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 23-30APR23
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำมอแซล Avalon Imagery II By Avalon Waterways, Cruise Only - WRF - ACTIVE & DISCOVERY ON THE MOSELLE - REMICH TO FRANKFURT : Promotion ลด 50% / เส้นทาง เส้นทาง รีมิช (ลักเซมเบิร์ก) - รีมิช : ทัวร์เสริม ลักเซมเบิร์ก - แบร์นคาสเทล (เยอรมนี) - ค็อคเคิม (เยอรมนี) - โคเบลนซ์ (เยอรมนี) - รูเดสไฮม์-เอลท์วิลล์ - แฟรงก์เฟิร์ต
Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7 / โปรลด 50% เมื่อชำระยอดเต็มภายใน 30 ต.ค. 65 / บริการเสริม SafetyNet Protection : ประกันแพ็คเกจล่องเรือ ชำระเพิ่ม 79USD ต่อท่าน สามารถขอยกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าแพ็คเกจเรือเต็มจำนวน - สามารถเลื่อนทัวร์ได้ ก่อนดินทาง 24ชั่วโมง (เลื่อนได้ 1 ครั้ง)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - DAY 1: ท่าเทียบเรือ REMICH, LUXEMBOURG (EMBARKATION) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Imagery II - อิสระพักผ่อนบนเรือ - บริการอาหารค่ำบนเรือ
 DAY 2: ท่าเรือ REMICH.EXCURSION TO LUXEMBOURG - เดินเที่ยวบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 DAY 3: ท่าเทียบเรือ BERNKASTEL, GERMANY - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 4: ท่าเทียบเรือ COCHEM - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 5: ท่าเทียบเรือ KOBLENZ - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 6: ท่าเทียบเรือ RUDESHEIM-ELTVILLE - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 7: ท่าเทียบเรือ FRANKFURT - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง - Overnight
 DAY 8: FRANKFURT (DISEMBARKATION) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 210 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิป 128 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน
Z9249
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9249
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD1,800
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 25APR-2MAY23
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำแม่น้ำดานูบ Avalon Envision By Avalon Waterways, Cruise Only - WNB - THE LEGENDARY DANUBE - NURENBURG to BUDAPEST : Promotion ลด 50% / เส้นทาง นูเรมเบิร์ก, เยอรมนี - รอธ. ทัวร์เสริม : นูเรมเบิร์ก - เรเกนสบวร์ก, เยอรมนี - พัสเซา - เมลค์-หุบเขาวาคา - เวียนนา, ออสเตรีย - บูดาเปสต์, ฮังการี
Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7 / โปรลด 50% เมื่อชำระยอดเต็มภายใน 30 ต.ค. 65 / บริการเสริม SafetyNet Protection : ประกันแพ็คเกจล่องเรือ ชำระเพิ่ม 79USD ต่อท่าน สามารถขอยกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าแพ็คเกจเรือเต็มจำนวน - สามารถเลื่อนทัวร์ได้ ก่อนดินทาง 24ชั่วโมง (เลื่อนได้ 1 ครั้ง)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - DAY 1: ท่าเทียบเรือ NUREMBERG, GERMANY (EMBARKATION) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Envision - อิสระพักผ่อนบนเรือ - บริการอาหารค่ำบนเรือ
 DAY 2: ท่าเรือ ROTH. EXCURSION TO NUREMBERG - เดินเที่ยวบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 DAY 3: ท่าเทียบเรือ REGENSBURG - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 4: ท่าเทียบเรือ PASSAU - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 5: ท่าเทียบเรือ MELK-WACHAU VALLEY - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 6: ท่าเทียบเรือ VIENNA - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 7: ท่าเทียบเรือ BUDAPEST, HUNGARY - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง - Overnight
 DAY 8: BUDAPEST (DISEMBARKATION) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 210 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิป 128 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน
Z9248
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9248
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD1,550
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 19-26MAR23
+ 26MAR-02APR23
+ 9-16APR23
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways, Cruise Only - WAX - TULIP TIME INHOLAND & BELGIUM : AMSTERDAM to BRUSSELS : Promotion ลด 50% / เส้นทาง อัมสเตอร์ดัม - ไนเมเคิน ทัวร์เสริม : อาร์เน็ม - มาสตริกช์ - นามูร์, เบลเยียม - ไลกี - แอนต์เวิร์ป - บรัสเซลส์
Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7 / โปรลด 50% เมื่อชำระยอดเต็มภายใน 30 ต.ค. 65 / บริการเสริม SafetyNet Protection : ประกันแพ็คเกจล่องเรือ ชำระเพิ่ม 79USD ต่อท่าน สามารถขอยกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าแพ็คเกจเรือเต็มจำนวน - สามารถเลื่อนทัวร์ได้ ก่อนดินทาง 24ชั่วโมง (เลื่อนได้ 1 ครั้ง)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - DAY 1: ท่าเทียบเรือ AMSTERDAM, HOLLAND (EMBARKATION) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Imagery II or Avalon Visionary - อิสระพักผ่อนบนเรือ - บริการอาหารค่ำบนเรือ
 DAY 2: ท่าเรือ NIJMEGEN. EXCURSION TO ARNHEM - เดินเที่ยวบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 DAY 3: ท่าเทียบเรือ MAASTRICHT - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 4: ท่าเทียบเรือ NAMUR, BELGIUM - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 5: ท่าเทียบเรือ LIEGE - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 6: ท่าเทียบเรือ ANTWERP - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 7: ท่าเทียบเรือ BRUSSELS - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง - Overnight
 DAY 8: BRUSSELS (DISEMBARKATION) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 210 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิป 128 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน
Z9247
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9247
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD1,600
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 2-9APR23
+ 3-10APR23
+ 30APR-7MAY23
+ 1-8MAY23
+ 6-13MAY23
+ 7-14MAY23
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Waterways, Cruise Only - WAA - TULIP TIME CRUISE - AMSTERDAM to AMSTERDAM : Promotion ลด 50% / เส้นทาง อัมสเตอร์ดัม - ร็อตเตอร์ดัม - แอนต์เวิร์ป, เบลเยียม - เกนต์ - มิดเดิลบืร์ค, เนเธอร์แลนด์ - วิลเลมสตัด - อัมสเตอร์ดัม
Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7 / โปรลด 50% เมื่อชำระยอดเต็มภายใน 30 ต.ค. 65 / บริการเสริม SafetyNet Protection : ประกันแพ็คเกจล่องเรือ ชำระเพิ่ม 79USD ต่อท่าน สามารถขอยกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าแพ็คเกจเรือเต็มจำนวน - สามารถเลื่อนทัวร์ได้ ก่อนดินทาง 24ชั่วโมง (เลื่อนได้ 1 ครั้ง)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - DAY 1: ท่าเทียบเรือ Amsterdam (Holland) (Embarkation) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Tranquility II or Impression or Panorama - อิสระพักผ่อนบนเรือ - บริการอาหารค่ำบนเรือ
 DAY 2: ท่าเรือ Rotterdam เที่ยวชมสวนทิวลิป - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 DAY 3: ท่าเทียบเรือ Antwerp, Belgium เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 4: ท่าเทียบเรือ Ghent - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 5: ท่าเทียบเรือ Middelburg, Holland เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 6: ท่าเทียบเรือ Willemstad อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY 7: ท่าเทียบเรือ Amsterdam, Holland อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง - Overnight
 DAY 8: Amsterdam (Disembarkation) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 210 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิป 128 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน
Z9246
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9246
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD1,600
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 26MAR-02APR23
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Imagery II By Avalon Waterways, Cruise only - WXA - TULIP TIME HIGHLIGHTS - FROM : BRUSSELS TO AMSTERDAM : Promotion ลด 50% / เส้นทาง บรัสเซลส์ - เกนต์ - บอสสุด - มิดเดิลบืร์ค, เนเธอร์แลนด์ - คินเดอร์ไดค์, ร็อตเตอร์ดัม - ซานดัม - อัมสเตอร์ดัม
Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7 / โปรลด 50% เมื่อชำระยอดเต็มภายใน 30 ต.ค. 65 / บริการเสริม SafetyNet Protection : ประกันแพ็คเกจล่องเรือ ชำระเพิ่ม 79USD ต่อท่าน สามารถขอยกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าแพ็คเกจเรือเต็มจำนวน - สามารถเลื่อนทัวร์ได้ ก่อนดินทาง 24ชั่วโมง (เลื่อนได้ 1 ครั้ง)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ) - DAY1: ท่าเทียบเรือ BRUSSELS, BELGIUM (EMBARKATION) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Imagery II - อิสระพักผ่อน
 DAY2: ท่าเรือ GHENT - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 DAY3: ท่าเทียบเรือ BOSSUIT - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY4: ท่าเทียบเรือ MIDDELBURG, HOLLAND - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY5: ท่าเทียบเรือ KINDERDIJK-ROTTERDAM - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY6: ท่าเทียบเรือ ZAANDAM-HAARLEM - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY7: ท่าเทียบเรือ AMSTERDAM - เดินเที่ยวบนฝั่ง - Overnight
 DAY8: ท่าเทียบเรือ AMSTERDAM (DISEMBARKATION) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 210 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิป 128 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน
Z9245
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9245
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD1,800
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 11-18APR23
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Poetry II By Avalon Waterways, Cruise only - WLJ - BURGUNDY & PROVENCE - ARLES to CHALON : Promotion ลด 50% / เส้นทาง อาร์ล, ฝรั่งเศส - อาวีญง - วีวีเยร์ - ตูร์นอง - ลียง - ตูร์นุส - ชาลง-ซูร์-โซน
Meals : Breakfast: 7 - Lunch: 6 - Dinner: 7 / โปรลด 50% เมื่อชำระยอดเต็มภายใน 30 ต.ค. 65 / บริการเสริม SafetyNet Protection : ประกันแพ็คเกจล่องเรือ ชำระเพิ่ม 79USD ต่อท่าน สามารถขอยกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าแพ็คเกจเรือเต็มจำนวน - สามารถเลื่อนทัวร์ได้ ก่อนดินทาง 24ชั่วโมง (เลื่อนได้ 1 ครั้ง)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ) - DAY1: ท่าเทียบเรือ ARLES, FRANCE (EMBARKATION) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Poetry II - อิสระพักผ่อน
 DAY2: ท่าเรือ ARLES - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 DAY3: ท่าเทียบเรือ AVIGNON - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY4: ท่าเทียบเรือ VIVIERS - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY5: ท่าเทียบเรือ TOURNON - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY6: ท่าเทียบเรือ LYON - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY7: ท่าเทียบเรือ TOURNUS-CHALON-SUR-SAÔNE - เดินเที่ยวบนฝั่ง - Overnight
 DAY8: ท่าเทียบเรือ CHALON-SUR-SAÔNE (DISEMBARKATION) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 210 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิป 128 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน
Z9244
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z9244
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ราคาเริ่มต้น :
USD3,348
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 19MAR-2APR23
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำ Avalon Imagery II By Avalon Waterways, Cruise only - WHH - GRAND TULIP CRUISE OF HOLLAND & BELGIUM - AMSTERDAM to AMSTERDAM : Promotion ลด 50% / Departure Amsterdam, Holland - Nijmegen. Excursion To Arnhem - Maastricht - Namur, Belgium - Liege - Antwerp - Brussels - Brussels - Ghent - Bossuit - Middelburg, Holland - Kinderdijk-Rotterdam - Zaandam - Amsterdam - Amsterdam (Disembarkation)
Meals : Breakfast: 14 - Lunch: 13 - Dinner: 14 / โปรลด 50% เมื่อชำระยอดเต็มภายใน 30 ต.ค. 65 / บริการเสริม SafetyNet Protection : ประกันแพ็คเกจล่องเรือ ชำระเพิ่ม 79USD ต่อท่าน สามารถขอยกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าแพ็คเกจเรือเต็มจำนวน - สามารถเลื่อนทัวร์ได้ ก่อนดินทาง 24ชั่วโมง (เลื่อนได้ 1 ครั้ง)

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ) - DAY1: ท่าเทียบเรือ AMSTERDAM, HOLLAND (EMBARKATION) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Imagery II - อิสระพักผ่อน
 DAY2: ท่าเรือ NIJMEGEN. EXCURSION TO ARNHEM - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 DAY3: ท่าเทียบเรือ MAASTRICHT - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY4: ท่าเทียบเรือ NAMUR, BELGIUM - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY5: ท่าเทียบเรือ LIEGE - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY6: ท่าเทียบเรือ ANTWERP - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 DAY7: ท่าเทียบเรือ BRUSSELS - เดินเที่ยวบนฝั่ง - Overnight
 DAY8: ท่าเทียบเรือ BRUSSELS - เดินเที่ยวบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ
 DAY9: ท่าเทียบเรือ GHENT - เดินเที่ยวบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ
 DAY10: ท่าเทียบเรือ BOSSUIT - เดินเที่ยวบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ
 DAY11: ท่าเทียบเรือ MIDDELBURG, HOLLAND - เดินเที่ยวบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ
 DAY12: ท่าเทียบเรือ KINDERDIJK-ROTTERDAM - เดินเที่ยวบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ
 DAY13: ท่าเทียบเรือ ZAANDAM - เดินเที่ยวบนฝั่ง - กลับขึ้นเรือ
 DAY14: ท่าเทียบเรือ AMSTERDAM - Overnight
 DAY15: ท่าเทียบเรือ AMSTERDAM, HOLLAND (DISEMBARKATION) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป, กลับ)
 ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 420 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิป 252 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน
Z8882
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ลดราคา 2566 / 2023

รหัสทัวร์ : Z8882
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿115,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส : นครรัฐวาติกัน - เกาะเวนิส - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งมิลาน - สะพานไม้ชาเปล - สิงโตหินแกะสลัก - หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ ริมทะเลสาบ Lake Brienz - เมืองซุก - นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟิล - พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในแต่ละห้อง เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)
พักสวิตเซอร์แลนด์ เมือง Interlaken สถานตากอากาศ 2 คืน - พักเมืองลูเซิร์น 1 คืน - ฟรี น้ำดื่มวันละ 1 ขวด - รวมวีซ่าแล้ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
 สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟูมิซิโน) - นครรัฐวาติกัน - เข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปด้านหน้า โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - วิหารแพนเธออน - ปิซ่า (อิตาลี)
 เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - เมสเตร้ - นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาร์โค - วิหารซานมาร์โค (อิตาลี)
 เมสเตร้ - มิลาน - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งมิลาน - อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)
 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป - ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี - สวิสสฟิงซ์ - หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
 เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - เดินเล่นชิวๆชมเมือง - เมืองซุก - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
 ดิจอง - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส - เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึ๊ก เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) - ท่าเรือบาตามูซ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซน
 ขึ้นหอไอเฟล ชั้น 2 - DUTY FREE - เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ข้อมูลแน่นปึ๊ก เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) - ช้อปปิ้งร้านปลอดภาษี, ห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ (อิสระอาหารเที่ยง) - สนามบินชาร์ลเดอร์โกล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำ การเดินทาง : ต้องได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การสหภาพยุโรป ได้แก่ * ไฟเซอร์ * จอหน์สัน & จอหน์สัน * โมเดอร์นา * แอสตร้า เซนเนก้า * ซิโนแวค และต้องแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ทั้งขาไป และขากลับ) (อิตาลีไม่รองรับ Sinopharm, Sinovac)
 ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ยูโร ต่อท่าน - บริการรับเอกสารประกอบการขอวีซ่าในเขตกรุงเทพฯ 1 ครั้ง (นอกเส้นทาง โปรดส่งเอกสารทาง พัสดุตรงถึง CENTER แผนกวีซ่าด้วยตัวเอง - ค่าตรวจ PCR ทุกกรณี ถ้ามี
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด  28 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ลดราคา 2566 / 2023, โปรแกรมท่องเที่ยวลดราคา 2566 / 2023 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีนทัวร์จีน
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลีใต้ทัวร์เกาหลีใต้
ทัวร์เขมรทัวร์เขมร