เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 74 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

1
นกสกู๊ต

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XW-PVG01(5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยว :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
ร้านผ้าไหม - เมืองหางโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
ร้านยางพารา - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินนานาชาติผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
18-22 JUL / 30JUL-3AUG
1-5 / 6-10 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27-31 AUG / 29AUG-2SEP
3-7 / 5-9 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 19-23 / 24-28 SEP
ราคา/ท่าน :
9,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
2
นกสกู๊ต

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XW-PVG01(7)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
ร้านผ้าไหม - เมืองหางโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
ร้านยางพารา - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินนานาชาติผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
9-13 AUG
ราคา/ท่าน :
11,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
3
นกสกู๊ต

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XW-PVG01(8)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
ร้านผ้าไหม - เมืองหางโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
ร้านยางพารา - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินนานาชาติผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
23-27 JUL
ราคา/ท่าน :
10,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
4
นกสกู๊ต

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XW-PVG01(9)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
ร้านผ้าไหม - เมืองหางโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
ร้านยางพารา - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินนานาชาติผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
11-15 / 19-23 / 22-26 / 25-29 OCT
ราคา/ท่าน :
13,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
16,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
5
นกสกู๊ต

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-XW-PVG01(10)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว : เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง - เข้าที่พัก
ร้านผ้าไหม - เมืองหางโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
ร้านยางพารา - เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์ เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินนานาชาติผู่ตง
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
15-19 / 18-22 / 26-30 OCT
ราคา/ท่าน :
11,889 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
14,889 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,889 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
6
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-CX-HKG07(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - ร้านหยก - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue Of Stars - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) - ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท ยกเว้นเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - เมืองจูไห่
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านยางพารา - หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ
เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - Avenue Of Stars - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแล็บก๊อก
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
24-26 JUL
28-30 AUG
11-13 / 17-19 SEP
1-3 / 9-11 / 28-30 OCT
ราคา/ท่าน :
8,998 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
11,998 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,998 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
7
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-HX-HKG06(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ** พิเศษ! เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง / โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 12 ก.ค. 62 ลดเหลือ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองดาไซฟุ - ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ - เนินคากุระซากะ - บ่อน้ำพุร้อน - เมืองเบปปุ
หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน
เมืองซางะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ร้านค้า Duty Free - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ย่านเทนจิน - คาแนลซิตี้ฮากาตะ
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
19-22 JUL
ราคา/ท่าน :
6,998 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
9,998 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,998 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
8
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-HX-HKG06(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ** พิเศษ! เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง / โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 12 ก.ค. 62 ลดเหลือ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองดาไซฟุ - ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ - เนินคากุระซากะ - บ่อน้ำพุร้อน - เมืองเบปปุ
หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน
เมืองซางะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ร้านค้า Duty Free - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ย่านเทนจิน - คาแนลซิตี้ฮากาตะ
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
19-22 JUL
ราคา/ท่าน :
6,998 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
9,998 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,998 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
9
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-HX-HKG06(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเก๊า
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์มาเก๊า - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ** พิเศษ! เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง / โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 12 ก.ค. 62 ลดเหลือ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองดาไซฟุ - ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ - เนินคากุระซากะ - บ่อน้ำพุร้อน - เมืองเบปปุ
หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน
เมืองซางะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ร้านค้า Duty Free - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ย่านเทนจิน - คาแนลซิตี้ฮากาตะ
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
19-22 JUL
ราคา/ท่าน :
6,998 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
9,998 บาท(เด็กเสริมเตียง)/9,998 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
10
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-HX-HKG06(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ** พิเศษ! เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง / โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 12 ก.ค. 62 ลดเหลือ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองดาไซฟุ - ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ - เนินคากุระซากะ - บ่อน้ำพุร้อน - เมืองเบปปุ
หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน
เมืองซางะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ร้านค้า Duty Free - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ย่านเทนจิน - คาแนลซิตี้ฮากาตะ
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
4-7 / 8-11 / 15-18 / 16-19 / 22-25 AUG
ราคา/ท่าน :
8,898 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
11,898 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,898 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
11
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-HX-HKG06(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ** พิเศษ! เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง / โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 12 ก.ค. 62 ลดเหลือ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองดาไซฟุ - ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ - เนินคากุระซากะ - บ่อน้ำพุร้อน - เมืองเบปปุ
หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน
เมืองซางะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ร้านค้า Duty Free - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ย่านเทนจิน - คาแนลซิตี้ฮากาตะ
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
4-7 / 8-11 / 15-18 / 16-19 / 22-25 AUG
ราคา/ท่าน :
8,898 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
11,898 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,898 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
12
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-HX-HKG06(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเก๊า
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์มาเก๊า - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ** พิเศษ! เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง / โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 12 ก.ค. 62 ลดเหลือ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองดาไซฟุ - ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ - เนินคากุระซากะ - บ่อน้ำพุร้อน - เมืองเบปปุ
หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน
เมืองซางะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ร้านค้า Duty Free - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ย่านเทนจิน - คาแนลซิตี้ฮากาตะ
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
4-7 / 8-11 / 15-18 / 16-19 / 22-25 AUG
ราคา/ท่าน :
8,898 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
11,898 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,898 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
13
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-HX-HKG06(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ** พิเศษ! เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง / โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 12 ก.ค. 62 ลดเหลือ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองดาไซฟุ - ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ - เนินคากุระซากะ - บ่อน้ำพุร้อน - เมืองเบปปุ
หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน
เมืองซางะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ร้านค้า Duty Free - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ย่านเทนจิน - คาแนลซิตี้ฮากาตะ
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
10-13 AUG
ราคา/ท่าน :
12,989 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
15,989 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,989 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
14
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-HX-HKG06(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์จีน
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ** พิเศษ! เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง / โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 12 ก.ค. 62 ลดเหลือ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองดาไซฟุ - ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ - เนินคากุระซากะ - บ่อน้ำพุร้อน - เมืองเบปปุ
หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน
เมืองซางะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ร้านค้า Duty Free - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ย่านเทนจิน - คาแนลซิตี้ฮากาตะ
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
10-13 AUG
ราคา/ท่าน :
12,989 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
15,989 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,989 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
15
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAZW-HX-HKG06(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเก๊า
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์มาเก๊า - ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดผู่โถว - วัดกวนอู - อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ** พิเศษ! เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง / โปรโมชั่น จอง+ชำระยอดเต็ม ตั้งแต่ 12 ก.ค. 62 ลดเหลือ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองดาไซฟุ - ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ - เนินคากุระซากะ - บ่อน้ำพุร้อน - เมืองเบปปุ
หมู่บ้านยุฟุอิน - ทะเลสาบคินริน - เมืองฟุกุโอกะ - วัดนันโซอิน
เมืองซางะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ร้านค้า Duty Free - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท - ย่านเทนจิน - คาแนลซิตี้ฮากาตะ
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
10-13 AUG
ราคา/ท่าน :
12,989 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
15,989 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,989 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
16
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAB16-XJ-NGO01V(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า - ทาคายาม่า : วัดโอสุคันนอน - ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) - ทะเลสาบฮามานาโกะ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - นาโกย่า - วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโตะ
เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองยามานาชิ - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเซ็น
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
26-30 JUL
ราคา/ท่าน :
17,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
17,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
17
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : KRA000-PKG-KR-SIGNATURE(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลีใต้
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์เกาหลีใต้ - แพ็คเกจ เที่ยวเกาหลี สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) : ออกแบบที่เที่ยวในแต่ละวัน ได้เองจาก Option Tour ในรายการ / พักแบบฮันอค 1 คืน - พักโซล 2 คืน / ไม่สามารถเข้าพักระหว่างวันที่ 27-30 May 2017

รถรับที่สนามบินอินชอน, เกาหลีใต้ - เลือกเที่ยว แบบ OPT1. Dongdaemun Design Plaza - คลองชองกเยชอน - พระราชวังอึนฮยอน - ตลาดทงอิน - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - หมู่บ้านบุกชอนฮันอค - ถนนซัมชองดง หรือ แบบ OPT2. พระราชวังอึนฮยอน - โรงงานฟาร์มไวน์เกาหลี - สวนพฤกษศาสตร์บยอกโชจี - หมู่บ้านศิลปะเฮรี - Paju Premium Outlet - พักแบบฮันอค
เลือกเที่ยว แบบ OPT1. ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ แบบ OPT2. เกาะวอลมิ - หมู่บ้านเทพนิยาย - สวนสาธารณะ Central Park - พักในโซล
เลือกเที่ยว แบบ OPT1. N Seoul Tower - พระราชวังคยองบก - ช้อปปิ้งโสม, สมุนไพรสนเข็มแดง, สมุนไพรฮ็อกเก็ต - ทดลองทำกิมจิ และถ่ายรูปในชุดประจำชาติเกาหลี ฮันบก - Samsung D’Light - ถนนกาโรซู - ร้านขายเครื่องสำอางที่ซอกพาจอง - Duty Free Shop หรือ แบบ OPT2. ถ่ายรูปหน้าพระราชวังด็อกซู - หมู่บ้านนัมซานฮันอก - ถนนช้อปปิ้งย่านอิแทวอน - ย่านชองดัม - ย่านช้อปปิ่งอัพกูจองโรเดโอ - ห้างสรรพสินค้า COEX - ร้านขายเครื่องสำอางที่ซอกพาจอง - Duty free Shop - พักในโซล
รถส่งที่สนามบินอินชอน, เกาหลีใต้
เดินทางทุกวันพฤหัสบดี - บริการด้วยรถ Seat In Coach or SIC โดยไกด์พูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
วันที่เดินทาง :
เดินทางได้ทุกพุธ Every Thu travel between TBA
ราคา/ท่าน :
11,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
11,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
18
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-SIN02(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์สิงคโปร์ - : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest) - มารีน่า เบย์แซนด์ - โชว์ Spectra Light & Water Show - อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม) - สักการะเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ถ่ายรูป ฮาจิเลน - ย่านช้อปปิ้ง Orchard Road - น้ำตกจีเวล ** ชิมอาหารขึ้นชื่อ ข้าวมันไก่ บุญตงกี่ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 40 SGD ต่อทริป ต่อท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางฮี - ซันเทคซิตี้ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest) - มารีน่า เบย์แซนด์ - โชว์ Spectra Light & Water Show
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
สักการะเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ถ่ายรูป ฮาจิเลน - ย่านช้อป ปิ้ง Orchard Road - สนามบินชางฮี - น้ำตกจีเวล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
9-11 AUG
ราคา/ท่าน :
10,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
19
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-SQ-SIN02(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest) - มารีน่า เบย์แซนด์ - โชว์ Spectra Light & Water Show - อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม) - สักการะเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ถ่ายรูป ฮาจิเลน - ย่านช้อปปิ้ง Orchard Road - น้ำตกจีเวล ** ชิมอาหารขึ้นชื่อ ข้าวมันไก่ บุญตงกี่ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 40 SGD ต่อทริป ต่อท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางฮี - ซันเทคซิตี้ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest) - มารีน่า เบย์แซนด์ - โชว์ Spectra Light & Water Show
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
สักการะเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ถ่ายรูป ฮาจิเลน - ย่านช้อป ปิ้ง Orchard Road - สนามบินชางฮี - น้ำตกจีเวล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 AUG / 30AUG-3SEP / 31AUG-2SEP
ราคา/ท่าน :
10,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
11,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/1,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
20
แอร์เอเชีย

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAI7-FD-DAD20
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์เวียดนาม - กลาง - ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลเจ้าโบราณ - บ้านเลขที่ 101 - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - บานาฮิลล์ - สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - สะพานสีทอง - กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ - เมืองเว้ - ผ่านเส้นทางหายเวิน - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม - วัดเทียนมู่ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินดานัง - เมืองดานัง - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร
ฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลเจ้าโบราณ - บ้านเลขที่ 101 - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - บานาฮิลล์ - สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
สะพานสีทอง - กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ - โรงเก็บไวน์ - สวนดอกไม้แห่งความรัก - เมืองเว้ - ผ่านเส้นทางหายเวิน - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หาดมีเค - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่เดินทาง :
29JUL-1AUG / 30JUL-2AUG / 31JUL-3AUG 19
ราคา/ท่าน :
11,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
13,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
21
การบินไทย

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAA75-TG-FR36C
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ฝรั่งเศส
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์ฝรั่งเศส - โพรวองซ์ : ปราสาทโว เลอ วีกงต์ - ช้อปปิ้ง Duty Free Shop, ห้างแกลลอรี ลาฟาแยตต์ - นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองอาวีญง - ท่อส่งน้ำปงต์ ดู การ์ - หมู่บ้านกอร์ด - โบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ - หมู่บ้านเลโบ เดอ โพรวองซ์ - เมืองอาวีญง - รัฐโมนาโก - มองติกาโล - นีซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - ช่องแคบเวอร์ดง - หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี - วาเลนซอล - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - เบิร์น ** อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า และทิปพนักงานขับรถโค้ชแล้ว --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) - ปราสาทโว เลอ วีกงต์ - ช้อปปิ้ง Duty Free Shop, ห้างแกลลอรี ลาฟาแยตต์
ปารีส - นั่งรถไฟ TGV สู่เมืองอาวีญง - ท่อส่งน้ำปงต์ ดู การ์
อาวีญง - หมู่บ้านกอร์ด - โบสถ์แอ็บบีเดอซีนอคค์ - หมู่บ้านเลโบ เดอ โพรวองซ์ - เมืองอาวีญง
อาวีญง - รัฐโมนาโก - มองติกาโล - นีซ
นีซ - แซงต์ปอล เดอ วองซ์ - กราซ - โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด - คาสเทลแลน - เวอร์ดง
ช่องแคบเวอร์ดง - หมู่บ้านมูสติเย่ร์ แซงต์ มารี - วาเลนซอล - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ - เกรโนเบิล
เกรโนเบิล - อานซี - เบิร์น
เบิร์น - เมืองซูริค - สนามบินซูริค
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
11-20 AUG
ราคา/ท่าน :
99,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 18,000 บาท
90,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/80,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
22
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-UNSEEN-DE10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์เยอรมนี
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์เยอรมนี - อันซีน : เข้าชมปราสาทวิลเฮมชอร์ - เดินเล่นในเมืองคาสเซิล - ปราสาทราพันเซล - เข้าชมปราสาทดังก์วาเดอโรป - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ไมเคิล - เข้าชมปราสาทชเวริน - แวะถ่ายรูปวิหารชเวริน - ถ่ายรูปกับประตูบรานเดนบวร์ก - ถ่ายรูปกับ Holocaust Memorial อนุสรณ์เขาวงกต เพื่อระลึกถึงชาวยิว - เข้าชมพระราชวังสวิงเกอร์ - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์คาร์ลมาร์ซ - ถ่ายรูปกับ สะพานหินสันติภาพ - ถ่ายรูป สะพานเอลส์เธอร์ - เข้าชมพระราชวังฤดูร้อน - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารบัมแบร์ก - ถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทนูเรมเบิร์ก ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น และทิปต่างๆ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่อง กรุงอิสตันบูล - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองคาสเซิล - เข้าชมปราสาทวิลเฮมชอร์ - เดินเล่นในเมืองคาสเซิล
เมืองเทรนด์ดีบวร์ค - ปราสาทราพันเซล - เมืองเกิร์ทธิงเก้น - แวะถ่ายรูป รูปปั้นสาวน้อยถือตะกร้าอุ้มห่าน - เมืองเบราน์ชไวก์
เข้าชมปราสาทดังก์วาเดอโรป - เมืองเบรเมน - ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
เมืองฮัมบูร์ก - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ไมเคิล - ถ่ายรูปอาคารศาลากลางฮัมบูร์ก - เมืองชเวริน - เข้าชมปราสาทชเวริน - แวะถ่ายรูปวิหารชเวริน
เมืองเบอร์ลิน - ถ่ายรูปกับประตูบรานเดนบวร์ก - ถ่ายรูปกับ Holocaust Memorial อนุสรณ์เขาวงกต เพื่อระลึกถึงชาวยิว - ถ่ายรูปมหาวิหารเบอร์ลิน
เมืองเดรสเดิน - เข้าชมพระราชวังสวิงเกอร์ - ศาลาว่าการ และ โบสถ์ครูช - เมืองเคมนิทซ์ - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์คาร์ลมาร์ซ - เมืองเพลาเอิน
เมืองเพลาเอิน - ถ่ายรูปกับ สะพานหินสันติภาพ - ถ่ายรูป สะพานเอลส์เธอร์ - เมืองไบรอยท์ - เข้าชมพระราชวังฤดูร้อน Hermitage - แวะถ่ายรูปกับพระราชวังใหม่
อดีตศาลากลางเก่า - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารบัมแบร์ก - เมืองนูเรมเบิร์ก - ถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปกับปราสาทนูเรมเบิร์ก - สนามบินนูเรมเบิร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่เดินทาง :
10-19 AUG
22-31 OCT
ราคา/ท่าน :
69,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
67,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/67,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
23
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : OCEP-11D10N-MIA-MIA-1910301(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ทัวร์อเมริกา
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์อเมริกา - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Oceania Luxury Cruise พักบนเรือ Insignia : เส้นทาง ไมอามี่ - คีย์เวสต์ - ฮาวานา (คิวบา) - เซียนฟวยโกส - ซาน ติอาโก เดอ คิวบา - แนสซอ (บาฮามาส) - ไมอามี่ ** พิเศษ! ฟรี Internet และ ฟรีเลือกรับเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ทัวร์เสริมบนฝั่ง 6 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ Shipboard Credit 600 USD / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา, คิวบา --

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินไมอามี่ - อิสระเดินทางสู่ท่าเรือ ไมอามี่ - เช็กอินขึ้นเรือสำราญ Insignia - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า คีย์เวสต์ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า ฮาวานา (คิวบา) - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือสำราญ ล่องน่านน้ำสากล ตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
เรือเทียบท่า เซียนฟวยโกส (คิวบา) - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
ท่าเรือเซียนฟวยโกส - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 14.00 PM เรือออกจากท่า
เรือเทียบท่า ซาน ติอาโก เดอ คิวบา - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
ท่าเรือ ซาน ติอาโก เดอ คิวบา - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึ้นเรือ - 17.00 PM เรือออกจากท่า อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือสำราญ ล่องน่านน้ำสากล ตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
เรือเทียบท่า แนสซอ (บาฮามาส) - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบฝั่ง ไมอามี่ - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
วันที่เดินทาง :
30OCT-9NOV
ราคา/ท่าน :
309,399 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
309,399 บาท(เด็กเสริมเตียง)/309,399 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
24
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์ลดราคา 2562 / 2019

รหัสทัวร์ : OCEP-11D10N-MIA-MIA-1910301(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกา :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Oceania Luxury Cruise พักบนเรือ Insignia : เส้นทาง ไมอามี่ - คีย์เวสต์ - ฮาวานา (คิวบา) - เซียนฟวยโกส - ซาน ติอาโก เดอ คิวบา - แนสซอ (บาฮามาส) - ไมอามี่ ** พิเศษ! ฟรี Internet และ ฟรีเลือกรับเพิ่มอีก 1 รายการ ดังนี้ ทัวร์เสริมบนฝั่ง 6 ครั้ง หรือ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ Shipboard Credit 600 USD / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละประมาณ 16 USD ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้องพักแบบ Suites ท่านละประมาณ 23 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา, คิวบา --

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินไมอามี่ - อิสระเดินทางสู่ท่าเรือ ไมอามี่ - เช็กอินขึ้นเรือสำราญ Insignia - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า คีย์เวสต์ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบท่า ฮาวานา (คิวบา) - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือสำราญ ล่องน่านน้ำสากล ตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
เรือเทียบท่า เซียนฟวยโกส (คิวบา) - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
ท่าเรือเซียนฟวยโกส - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 14.00 PM เรือออกจากท่า
เรือเทียบท่า ซาน ติอาโก เดอ คิวบา - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
ท่าเรือ ซาน ติอาโก เดอ คิวบา - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - กลับขึ้นเรือ - 17.00 PM เรือออกจากท่า อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือสำราญ ล่องน่านน้ำสากล ตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
เรือเทียบท่า แนสซอ (บาฮามาส) - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามอัตราค่าบริการบนเรือเพิ่มเติม) - อิสระพักผ่อนบนเรือ
เรือเทียบฝั่ง ไมอามี่ - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
วันที่เดินทาง :
30OCT-9NOV
ราคา/ท่าน :
309,399 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 0 บาท
309,399 บาท(เด็กเสริมเตียง)/309,399 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 74 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ลดราคา 2562 / 2019, โปรแกรมท่องเที่ยวลดราคา 2562 / 2019 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP