เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 752 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์วันสงกรานต์ 2563 / 2020

Z0001
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 :
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 - บินตรงเข้ากวางเจา ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ : ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว - เขาเหลียนฮัวซาน - จัตุรัสฮัวเฉิง - ย่านถนนอิเต๋อลู่ ** เต็มอิ่มกับหลากหลายเมนูสุดพิเศษ ห่านย่างรสเลิศ ณ ภัตตาคารซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย / กุ้งมังกร, เป๋าฮื้อ, ชาบู หมูหัน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินไป๋หยุน - เมืองกวางเจา - ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127Th - ถนนปักกิ่ง
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127Th
เขาเหลียนฮัวซาน - จัตุรัสฮัวเฉิง - ย่านถนนอิเต๋อลู่ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0090
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,995
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - เล่อซาน : ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก Top Show Of Sichuan - ทะเลสาบเตี๋ยซี - อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง - ล่องเรือเกาะเล่อซาน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก Top Show Of Sichuan
เมืองเม่าเสี่ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองซงพาน
อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว - น้ำตกตะวันลับฟ้า - ทะเลสาบกระจก - ทะเลสาบ Long Lake - ทะเลสาบ 5 สี - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบสองมังกร - หมู่บ้านซู่เจิ้ง - โชว์ทิเบต
อุทยานหวงหลง - เมืองตูเจียงเยี่ยน
เมืองเล่อซาน - ล่องเรือเกาะเล่อซาน - หลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - สนามบินซวงหลิง เฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0132
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมาณฑุ - โภครา - ปาทัน - นากาก๊อต : ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - วัดกุมารี

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ชมปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
หมู่บ้านบันดิปูร์ - เมืองโภครา
ซางรางก๊อต - หุบเขา โภครา - น้ำตกเดวิด - บินดาบาซินี - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
บินภายในสู่กาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต
เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - ชมวัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0241
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เตหะราน - สนามบินวนูโคโว - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้
สนามบินปูลโกโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เตหะราน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0375
รอยัลจอร์แดน
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Finver เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : โบสถ์เซนต์ปอล - โรงแรม เวเนเชี่ยน - หวีหนี่ - Repulse bay - ย่านจิมซาจุ่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น
จูไห่ - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - ผ้าไหมจีน - ผลิตภัณฑ์หยก - สวนหยวนหมิง
ยาบัวหิมะ - ชิมชาจีน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - โรงแรม เวเนเชี่ยน คาสิโน 6 ดาว - เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
นั่งรถช้ามสะพานเชื่อม ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า HZMB - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - จุดชมวิวอ่าว Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - รีพลัสเบย์ - ร้านสมุนไพรจีน - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0476
รอยัลบรูไนแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BI-รอยัลบรูไนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวบรูไน :
ทัวร์บรูไน - เที่ยว 2 ประเทศ (เกาหลี บรูไน) : ชมมัสยิดทองคำ - พระราชวังหลังคาทองคำ - อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม - หมู่บ้านเทพนิยาย - อินชอน ไชน่าทาวน์ - เกาะนามิ - สวนศิลปะ อันยาง อาร์ต ปาร์ค - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Cosmetic - สมุนไพรโสมเกาหลี - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - คิมบับ - ชุดฮันบก - โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมุน - ศูนย์สมุนไพร Red Pine - ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนามู - พระราชวังเคียงบ๊อค - หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 1,600 บาท (โปรชำระค่าทิป ณ วันเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - เข้าที่พัก
ชมมัสยิดทองคำ - พระราชวังหลังคาทองคำ - สนามบินบันดาร์เสรีเบกาวัน - สนามบินอินชอน - เข้าที่พัก
อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม - หมู่บ้านเทพนิยาย - อินชอน ไชน่าทาวน์ - เกาะนามิ - สวนศิลปะ อันยาง อาร์ต ปาร์ค
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Cosmetic - สมุนไพรโสมเกาหลี - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - คิมบับ - ชุดฮันบก - โซลทาวเวอร์ - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์สมุนไพร Red Pine - ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนามู - พระราชวังเคียงบ๊อค - หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินบันดาร์เสรีเบกาวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0511
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ - Garden By The Bay - ล่องเรือ Bumboat - สวนสนุก Universal Studio - โชว์ Wing Of Time - Singapore River Safari - Singapore Flyer
ไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 20 SGD ตลอดทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้น The Sands Sky Park ชั้น 57 ชำระเพิ่ม 29 SGD หรือประมาณ 725 บาท) - Garden By The Bay รวมค่าเข้าชม Flowers Dome + Cloud Forest (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD) - ล่องเรือ Bumboat ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (รวมค่าเรือแล้ว)
สวนสนุก Universal Studio (รวมค่าบัตรแล้ว) - ชมโชว์ Wing Of Time
Singapore River Safari (รวมค่าบัตร) - Singapore Flyer (รวมค่าบัตร) - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ชมเมืองสิงคโปร์ - ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน - The Jewel Changi - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0512
เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ทสตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - So Shiok : ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree และ 2 Domes) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ชมโชว์ Wonder Full Light - Option A : Free & Easy อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถ และไกด์บริการ) - Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด ** เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree และ 2 Domes) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ชมโชว์ Wonder Full Light
Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถ และไกด์บริการ) หรือ Option B Full Board : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร) - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
ดิวตี้ฟรี - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0516
สกู๊ต แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - So Shiok : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - การ์เด้นบายเดอะเบย์ - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - ย่านไชน่าทาวน์ ** พิเศษ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee และ Song fa บักกุ้ดเต๋ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - การ์เด้นบายเดอะเบย์ - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ชมน้ำพุ Wonder Full Light
Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือ Option B : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - The Jewel Changi
ช้อปปิ้ง Duty Free Shop - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - อิสระช็อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0518
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - การ์เด้นบายเดอะเบย์ - มารีน่า เบย์ แซนด์ - น้ำพุ Wonder Full Light - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร) - ล่องเรือ Bum Boat
เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 5 SGD ต่อวัน ต่อผู้เดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - การ์เด้นบายเดอะเบย์ (รวมค่าบัตรแล้ว) - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ The Sands Sky Park ชั้น 57 ชำระเพิ่ม 29 SGD ประมาณ 750 บาท) - ชมน้ำพุ Wonder Full Light
ถ่ายรูปเมอไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร) - ล่องเรือ Bum Boat (รวมค่าบัตร)
ช้อปปิ้ง Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - สนามบินชางกี - The Jewel Changi - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0521
AK,FD/TZ-แอร์เอเชีย/สกู๊ต แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AK,FD/TZ-แอร์เอเชีย/สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - Duo 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ : มัสยิดสีชมพู - เก็นติ้งไฮแลนด์ - จัตุรัสดัชท์สแควร์ - วิหาร St.Paul’s Church - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - เกาะเซ็นโตซ่า - ชมการแสดงน้ำพุ Wonder Full ริมอ่าว Marina - วัดพระเขี้ยวแก้ว - Garden By The Bay - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด ** บินเข้ามาเลเซีย - บินออกสิงคโปร์ / พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 3 ดาว ที่เก็นติ้ง 1 คืน - ยะโฮว์ 1 คืน - สิงคโปร์ 1 คืน --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky Way สู่ยอดเขาเก็นติ้ง
กรุงกัวลาลัมเปอร์ - มัสยิดอาเหม็ด - พระราชวังอิสตันน่า - เมืองมะละกา - จัตุรัสดัชท์สแควร์ - วิหาร St.Paul’S Church - ป้อมปืนโปรตุเกส เอฟาโมซ่า - เมืองยะโฮว์บาร์รู
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - ผ่านชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain Of Wealth - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ยูนิเวอร์แซล (ไม่รวมค่าบัตรเข้า) - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full
วัดพระเขี้ยวแก้ว - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ และไม่รวมค่าเข้าโดม) - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - The Jewel Changi - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z0525
สกู๊ต แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Two Theme Park : ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าบัตร) - เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass - เข้าชม Garden By The Bay - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด ** พิเศษ ลิ้มรส ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ Song fa - Gub Lai Khan - สุกี้มองโกล / รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์, ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินฯ --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี
สวนสนุก Legoland - ยะโฮร์บารู - Marina Bay Sand
ทำเนียบรัฐบาล - ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง - อาคารรัฐสภาเก่า - Elephant Statue - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - โรงละครเอสเพลนาท - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร) - คลากคีย์
วัดพระเขี้ยวแก้ว - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay (รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree) - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z0528
มาเลเซียแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MH-มาเลเซียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ : มัสยิดสีชมพู - น้ำตกเลคอิสกันดา - ฟาร์มผึ้ง - ตลาดเช้า - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky Way สู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland - วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู - พระราชวังอิสตันน่า - ร้าน Otop ช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งห้าง Mitsui Outlet ** พักเก็นติ้ง หรือ กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน - พักคาเมร่อน 1 คืน / ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ประมาณ 1,500 บาท โปรดชำระที่สนามบินในวันเดินทางไป และไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ให้ตามความพึงพอใจ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - นครปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู - คาเมร่อนไฮแลนด์
น้ำตกเลคอิสกันดา - ฟาร์มผึ้ง - ตลาดเช้า - นั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky Way สู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland - พักบนเก็นติ้ง หรือ พักที่กัวลาลัมเปอร์
วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - พระราชวังอิสตันน่า - ร้าน Otop ช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งห้าง Mitsui Outlet - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0560
Train-รถไฟ
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Train-รถไฟ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ (รถไฟ-เครื่องบิน) : วัดเขาเต่า - วัดไชยมังคราราม - พม่าธรรมมิการาม - Penang Street Art - ป้อมปืนควอโนริส - วัดถ้ำเปรัค - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง - ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - Cocoa Boutique - ปุตราจาย่า - ย่านอาณาจักรแดง - K.T. Paul Hill - ถ่ายรูปคู่ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่าน Bugis - ซันเทคซิ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิป ท่านละ 600 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าพนักงานยกกระเป๋า (สนใจพักบนรถไฟขาไป เตียงล่าง โปรดชำระเพิ่ม 150 บาท ต่อท่าน) --

กรุงเทพ(สถานีรถไฟหัวลำโพง) - หาดใหญ่ - พักบนรถไฟตู้นอนเตียงบน (สนใจพักบนรถไฟเตียงล่าง โปรดชำระเพิ่ม 150 บาท ต่อท่าน)
สถานีหาดใหญ่ - ด่านสะเดา - สะพานปีนัง - วัดเขาเต่า - วัดไชยมังคราราม - พม่าธรรมมิการาม
Penang Street Art - ป้อมปืนควอโนริส - วัดถ้ำเปรัค - คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง
คาเมรอน - ไร่ชาบารัต - น้ำตกอีสกันดา - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง - City Of Entertainment
เก็นติ้งไฮแลนด์ - ร้านสินค้า Otop - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - ย่าน Dataran Merdeka - K.L. Tower - ตึกแฝดปิโตรนัส - Cocoa Boutique - ปุตราจาย่า - ย่านอาณาจักรแดง - K.T. Paul Hill - รัฐยะโฮร์บารู
ด่านยะโฮร์บารู - ถ่ายรูปคู่ เมอร์ไลอ้อน - ย่านไชน่าทาวน์ - Duty Free - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่าน Bugis - ซันเทคซิตี้ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z0567
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอินโดนีเซีย :
ทัวร์อินโดนีเซีย - บาหลี : ชายหาดจิมบารัน - ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์ - วัดบราตัน - บ้านคินตามณี - วัดเลมปูยางค์ - บาหลีสวิงค์ - วิหารทานาต์ลอต

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินงูระห์รัย - ชายหาดจิมบารัน
ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์ - วัดบราตัน - นาข้าวขั้นบันได
วัดน้ำพุศักสิทธิ์ - บ้านคินตามณี - ปุราเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์
บาหลีสวิงค์ - วิหารทานาต์ลอต - ร้าน Krisna - สนามบินงูระห์รัย - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z0608
Self travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,700
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวมัลดีฟส์ :
ทัวร์มัลดีฟส์ - แพ็คเกจ โรงแรม เซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ท แอนด์ สปา 4 ดาว เลือกพัก 3-5 คืน บริการอาหาร แบบ All inclusive (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - อาหารเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุ

อิสระเดินทางเอง สู่สนามบินมาเลย์ มัลดีฟส์ - นั่งเรือ Speed Boat สู่ที่พัก - อิสระพักผ่อน
ร่วมกิจกรรมกีฬา ความบันเทิงต่างๆที่รีสอร์ทจัดไว้บริการ
อำลาที่พัก - นั่งเรือ Speed Boat สู่สนามบินนานาชาติมาเล่ - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
อัตรานี้รวม ที่พัก - บริการอาหารเช้า เที่ยง เย็น แบบ All inclusive - บริการเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ไม่อั้น) - เรือเร็ว Speech Boat รับ - ส่งระหว่างสนามบิน และรีสอร์ทที่พัก - สนุกกับกิจกรรมต่างๆในรีสอร์ท อาทิ กิจกรรมทางน้ำ (ฟรีอุปกรณ์ดำน้ำตื้น, เรือแคนู, เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่นฯ), กิจกรรมสันทนาการ อาทิ รำไทชิ (Tai Chi), นั่งสมาธิ (Meditation), พิลาทิส (Pilates on mat), Stretching Class, มวยไทย (Thai Boxing)
Z0790
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมันฑุ - ภัคตาปูร์ - อุทยานแห่งชาติป่าจิตวัน - บันดีปูร์- นากาก๊อต - โภครา - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - กาฐมณฑป - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี
บินภายในสู่บาราธพูร - อุทยานแห่งชาติป่าจิตวัน - นั่งช้างท่องซาฟารี - ล่องเรือแคนูลำน้ำราฟติ
ศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน - หมู่บ้านทาร์ลู - ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าทาร์ลู
บันดิปูร์ - หมู่บ้านบันดิปูร์
เมืองโภครา - เทือกเขาอานาปุระ - ยอดเขาหางปลา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ
ซารางก๊อต - วัดฮินดู - แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ - กาฐมันฑุ - เทือกเขานากาก๊อต
ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปัคตาปูร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองปาทัน - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดทองคำ - วัดพระกฤษณะ - ย่านทาเมล
เจดีย์พุทธนาท - วัดปศุปฏินาถ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - สนามบิน - ตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0810
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมัณฑุ - บักตาปูร์ - ปาทัน
เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม - วัดพุทธนารถ - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z0812
TG/SL-การบินไทย/ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/SL-การบินไทย/ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - เทรคกิ้ง ยอดเขาเอเวอเรสต์ เบสแคมป์ : นัมเชบาร์ซาร์ - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung - หมู่บ้าน Tengboche - หมู่บ้าน Debuche - หมู่บ้าน Dingboche - Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เทือกเขาหิมาลัย - โกรักเชป - Everest Base Camp - โกรักเชป - เพอริเช - นามเช บาร์ซาร์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับไกด์ ลูกหาบ ไกด์ทัวร์เมือง - ไม่รวม ค่าอาบน้ำอุ่นในระหว่างเทรค, ค่าน้ำแร่ใส่กระติกระหว่างเทรค, ค่าน้ำร้อนใส่กระติกดื่ม --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) บิน SL หรือ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) บิน TG - กาฐมัณฑุ - เข้าที่พักย่านทาเมล
บินภายในสู่สนามบินลุคลา - เทรคไปยัง Phakding - ผ่านหมู่บ้าน Chheplung, Ghat และ Sano - เข้าที่พัก
นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Zamphute และ Tok Tok - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต Utche Choling Gompa - หมู่บ้านนัมเช - เข้าที่พัก
ปรับสภาพร่างกาย - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung
นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Kyangjuma - เส้นเทรค Tengboche - Thasinga - หมู่บ้าน Tengboche - เข้าที่พัก
หมู่บ้าน Debuche - ผ่านสะพานข้ามลำธาร Imja Khola - ข้ามสันเขาสู่ หมู่บ้าน Dingboche - เข้าที่พัก
ปรับสภาพร่างกายที่ Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เข้าที่พัก
เทือกเขาหิมาลัย - Dusa - Thukla และ Chupki lhara - Khumbu Glacier
โลบูเจ - โกรักเชป - Everest Base Camp - พักที่ Gorek Shep
ชมวิว Kala Patta - โกรักเชป - เพอริเช
เพอริเช - Tengboche - นามเช บาร์ซาร์
Namche Bazar - สนามบินลุกลา - เข้าที่พัก
บินภายในสู่สนามบินกาฐมัณฑุ - ชมเมืองปาทัน - เข้าที่พัก
อิสระพักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองกาฐมัณฑุ
กาฐมัณฑุ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) บิน SL หรือ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) บิน TG
รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
Z0853
อียิปต์แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿68,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - : ปิระมิดขั้นบันได - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ชมป้อมปราการเก่าแก่ Citadel - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - บินภายในสู่ สนามบินอัสวาน - วิหาร รามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน - วิหารฟิเลย์ - วิหารคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - ชมโชว์บนเรือ - เมืองลุคซอร์ - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - หุบผากษัตริย์ - วิหารเดลบาฮารี - เที่ยวชม เขตตะวันออก ของเมืองลุคซอร์ - มหาวิหารคาร์นัค - ชมวิหารลัคซอร์ - ช้อปปิ้งตลาดลักค์ซอร์ ** พักบนเรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์ 3 คืน, พักโรงแรมเมืองลักซอร์ 5 ดาว 1 คืน, พักโรงแรมเมืองไคโร 5 ดาว 1 คืน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเมืองไคโร - ปิระมิด (ฟรี ขี่อูฐ) - เมมฟิส - ปิระมิดขั้นบันได
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ชมป้อมปราการเก่าแก่ Citadel - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - บินภายในสู่ สนามบินอัสวาน - ลงเรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์ - พักบนเรือ
อัสวาน - อาบูซิมเบล - วิหาร รามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน - วิหารฟิเลย์ - พักบนเรือล่องแม่น้ำไนล์
อัสวาน - วิหารคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - ผ่านชม ประตูน้ำอีสน่าล๊อค - เมืองลุคซอร์ - ชมโชว์บนเรือ - - พักบนเรือล่องแม่น้ำไนล์
อำลาเรือล่องแม่น้ำไนล์ - เมืองลุคซอร์ - ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - หุบผากษัตริย์ - วิหารเดลบาฮารี - พักโรงแรม
เที่ยวชม เขตตะวันออก ของเมืองลุคซอร์ - มหาวิหารคาร์นัค - ชมวิหารลัคซอร์ - ช้อปปิ้งตลาดลักค์ซอร์ - สนามบินเมืองไคโร
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0860
อียิปต์แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿60,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ อียิปต์ - จอร์แดน : ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้ำหอม - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - หลุมฝังศพใต้ดิน - ชมเสาปอมเปย์ - ป้อมปราการซิทาเดล - ล่องเรือ พร้อมอาหารค่ำระหว่างล่องแม่น้ำไนล์ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่ - โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - ทะเลเดดซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - โรงละครโรมัน - ซิตี้ทัวร์นครเจอราช - ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อียิปต์ (คิด 4 วัน รวม 16 USD), จอร์แดน (คิดเป็น 3 วัน รวม 12 USD) - ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ อียิปต์ (คิดเป็น 3 วัน รวม 12 USD), จอร์แดน (คิดเป็น 3 วัน รวม 9 USD) - ไม่รวมค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 4 USD ต่อท่าน ต่อวัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น - ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ และค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ ประมาณ 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่า ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
ไคโร - ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้ำหอม - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม Perfume Factory
ไคโร - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - ชมเสาปอมเปย์ - ป้อมปราการซิทาเดล - ล่องเรือ พร้อมอาหารค่ำระหว่างล่องแม่น้ำไนล์ Dinner On Nile Cruise
ไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่
ไคโร - บินภายในสู่ อัมมาน จอร์แดน - มาดาบา - โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - ทะเลเดดซี - เพตรา
นครเพตร้า - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - โรงละครโรมัน - กรุงอัมมาน
ซิตี้ทัวร์นครเจอราช - ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - โอวัลพลาซ่า - ถนนคาร์โด - ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - บินภานในสู่กรุงไคโร - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0866
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวดูไบ :
ทัวร์ดูไบ - ดูไบ - อาบูดาบี
พระราชวังชีค - ชายหาดจูเมราห์ - นั่งรถไฟ Monorail ชมหมู่เกาะต้นปาล์ม - นั่งรถ 4Wd ตะลุยทะเลยทราย - Grand Mosque - นั่ง Limousine Car ชมเมืองดูไบ - ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ชั้นที่ 124

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดูไบ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือ Abra ข้ามฟากที่ Dubai Creek - ตลาดเครื่องเทศ และตลาดทอง
พระราชวังชีค - ถ่ายรูป สุเหร่าจูไมร่าห์ - ชายหาดจูเมราห์ - ถ่ายรูป บุรจญ์อัลอาหรับ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ขึ้นรถไฟ Monorail ชมหมู่เกาะต้นปาล์ม - ถ่ายรูป แอตแลนทิสเดอะปาล์ม - นั่งรถ4 Wd ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตะลุยทะเลยทราย - ทำกิจกรรม Dune Safari & Bbq Dinner
อาบูดาบี - ถ่ายรูปกับรถ Ferrari - Grand Mosque (มัสยิดที่สวยที่สุดในโลก) - Heritage Village - ถ่ายรูปพาโนรามา ชมวิว 360 องศา - ถ่ายรูป เอทิฮัดทาวเวอร์ โรงแรม - ถ่ายรูป เอมิเรตส์ พาเลซ - ถ่ายรูป Last Exit
นั่งรถลิมูซีน Limousine Car ชมเมืองดูไบ - ดูไบ เฟรม (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ชั้นที่ 124 - ช้อปปิ้งดูไบมอลล์ - น้ำพุเต้นระบำ - สนามบินดูไบ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0876
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - คีร์กิซสถาน : หอคอยบูราน่า - ชมการแสดงโชว์ม้า - หุบเขาโชน เคมิน - หมู่บ้านทัมม์เชย์ - ชมการสาธิตการประดิษฐ์งานฝีมือในสไตล์คีร์กิซ - ทะเลสาบอีสซิค คูล - พิพิธภัณฑ์นักสำรวจ เพอซิวัลส - สุเหร่าดันแกน - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - ชมการแสดงโชว์เหยี่ยว - หมู่บ้านบาสคูน - หมู่บ้านโบคอนแบโว่ - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองในสไตล์คีร์กิซ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - ตลาดออสห์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองทาซเคนท์ - สนามบินมานาส - หอคอยบูราน่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมการแสดงโชว์ม้า - หุบเขาโชน เคมิน - นั่งรถม้าลากขึ้นไปชมวิว
หมู่บ้านทัมม์เชย์ - ชมการสาธิตการประดิษฐ์งานฝีมือในสไตล์คีร์กิซ - เมืองโชลพอน อะทา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ทะเลสาบอิคซิค คูล
เมืองคาราโคล - ชมความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเทียนซาน - พิพิธภัณฑ์นักสำรวจ เพอซิวัลส - สุเหร่าดันแกน - โบสถ์ออร์โธด๊อก - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - ชมการแสดงโชว์เหยี่ยว - เมืองคาราโคล
หมู่บ้านบาสคูน - ชมสาธิตขั้นตอนการทำกระโจม - หมู่บ้านโบคอนแบโว่ - เมืองบิสห์เค๊ก - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองในสไตล์คีร์กิซ
เมืองบิสห์เค๊ก - ผ่านชม ไว้ท์เฮ้าส์ - อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - ถ่ายภาพด้านนอกของมัสยิดกลาง - ตลาดออสห์ - ห้างสรรพสินค้า ซูม - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองทาซเค้นท์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z0877
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - ทาชเค้นท์ - บูคาร่า - กิซห์ดูวาน - ซามาร์คานด์ : อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - สุเหร่าจูมา - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ - ซามาร์คานด์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองทาซเคนท์ - เข้าที่พัก
จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - ผ่านชมวังที่พักของเจ้าชายแห่งโรมานอฟ - ชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย - อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - บินภายในสู่เมืองบูคาร่า
เมืองบูคาร่า - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ - ป้อมดิอาร์ค - หอโพลิ คัลยาน - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน
เมืองซามาร์คานด์ - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - เมืองซามาร์คานด์ - จตุรัสเรจีสถาน
ชาห์ อิ ซินดา - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ตลาดกลาง สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ - หอดูดาวอูลุก เบค - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ
ซามาร์คานด์ - เมืองทาซเค้นท์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน - สนามบินทาซเค้นท์
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 752 รายการ
Next Last

 แพคเกจทัวร์สงกรานต์ 2563 / 2020 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
  ทัวร์ต่างประเทศสงกรานต์ 2563 / 2020
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์วันสงกรานต์ 2563 / 2020, โปรแกรมท่องเที่ยววันสงกรานต์ 2563 / 2020 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP