เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์จอร์แดน 3 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์จอร์แดน

Z8942
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : Z8942
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿49,988
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดน :
ทัวร์จอร์แดน - จอร์แดน : ยอดเขาเมาท์เนโบ - ทะเลทรายวาดิรัม - Jeep Tour Safari - ทะเลทรายวาดิรัม - เที่ยวชม มหานครเพตรา - ทะเลสาบเดดซี - โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER - เมืองโบราณเจอราช - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ช้อปปิ้งห้าง CITY MALL และ CARREFOUR / พักแคมป์ดูดาว กลางทะเลทราย - พักที่เดดซี 1 คืน / การันตี 15 ท่านออกเดินทาง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 46 USD ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3-5 USD แล้วแต่ต่อรอง ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา - ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ - ค่าทำ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอัมมาน - เมืองมาดาบา - ยอดเขาเมาท์เนโบ - อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส - ทะเลทรายวาดิรัม - Jeep Tour Safari
 ทะเลทรายวาดิรัม - เมืองเพตรา - เที่ยวชม มหานครเพตรา - ถนนเข้าเมือง THE SIQ - เมืองเดดซี
 ทะเลสาบเดดซี - ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
 เมืองอัมมาน - ป้อมอัจลุน - เมืองโบราณเจอราช - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด - น้ำพุใจกลางเมือง - กรุงอัมมาน - ช้อปปิ้งห้าง CITY MALL และ CARREFOUR - สนามบินนานาชาติ อัมมาน ควีน อาเลีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ฉีดวัคซีนครบโดส ตามที่ WHO รับรอง เดินทางได้เลย ไม่ต้องตรวจ RT-PCR - วันเดินทางแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Passport Vaccines (เล่มสีเหลือง) หรือ International certificate vaccines
 Visa on Arrival
เดินทาง :
Z8815
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : Z8815
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿61,988
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดน :
ทัวร์จอร์แดน - จอร์แดน : ยอดเขาเมาท์เนโบ - ล่องเรือท้องกระจก ชมทะเลแดง, ปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ - ทะเลทรายวาดิรัม - Jeep Tour Safari - เที่ยวชม มหานครเพตรา (ครึ่งวันเช้า) - เที่ยวชมเมืองอัมมาน - ทะเลสาบเดดซี - โรงละครโรมันโบราณ - กลุ่มป้อมปราสาทในทะเลทราย - ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมที่ห้าง CITY MALL CARREFOUR / การันตี 15 ท่านออกเดินทาง
ไม่รวม ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 46 USD ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3-5 USD แล้วแต่ต่อรอง ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา - ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ - ค่าทำ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย - เมืองมาดาบา - ยอดเขาเมาท์เนโบ - ป้อมเครัค - เมืองอคาบา
 เมืองอาคาบา - ล่องเรือท้องกระจก ชมทะเลแดง, ปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ - ทะเลทรายวาดิรัม - Jeep Tour Safari - เมืองเพตรา
 เมืองเพตรา - เที่ยวชม มหานครเพตรา (ครึ่งวันเช้า) - เมืองหลวงอัมมาน
 เที่ยวชมเมืองอัมมาน - ป้อมอัจลุน - เมืองโบราณเจอราช - ถนนคาร์โด - ทะเลสาบเดดซี - อัมมาน
 ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ - กลุ่มป้อมปราสาทในทะเลทราย - ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมที่ห้าง CITY MALL CARREFOUR - สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ฉีดวัคซีนครบโดส ตามที่ WHO รับรอง เดินทางได้เลย ไม่ต้องตรวจ RT-PCR - วันเดินทางแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Passport Vaccines (เล่มสีเหลือง) หรือ International certificate vaccines
 Visa on Arrival
เดินทาง :
Z3224
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : Z3224
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดน :
ทัวร์จอร์แดน - เมืองมาดาบา - ยอดเขาเมาท์เนโบ - เมืองเครัค - เมืองอาคาบา - ล่องเรือท้องกระจก และอิสระเล่นน้ำ - ทะเลทรายวาดิรัม - เมืองอควาบา - เมืองเพตร้า - เมืองอัจลุน - ทะเลเดดซี
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 46 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 -5 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าทิปคนขับรถทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอัมมาน - เมืองมาดาบา - ยอดเขาเมาท์เนโบ - เมืองเครัค - อควาบา
 เมืองอาคาบา - ล่องเรือท้องกระจก และอิสระเล่นน้ำ - จุดที่ชมปะการัง - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทราย - ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ - เมืองอควาบา
 เมืองเพตร้า - เดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง The Siq - อัมมาน
 เมืองอัจลุน - ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน - นครเจอราช - ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน - สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - ประตูทางทิศใต้ - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด - น้ำพุใจกลางเมือง - ทะเลเดดซี - กรุงอัมมาน
 กรุงอัมมาน - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - โรละครโรมัน - พระราชวังเก่าอุมเมยาด - ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย์ อับดุลลาห์ที่สอง - ชม Desert Casert - City Mall - สนามบินกรุงอัมมาน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์จอร์แดน 3 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์จอร์แดน 3 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จอร์แดน, โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จอร์แดนเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์จอร์แดนเดือนกันยายน 2565
ทัวร์จอร์แดนเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์จอร์แดนเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนเมษายน 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์จอร์แดนเดือนกรกฎาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP