เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8334
Z8706
1 2
Z8716
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8716
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
14 Sep 2022 - 19 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
฿34,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿5,500
฿34,900 (เด็กเสริมเตียง) | ฿34,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ 50USD ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน - ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียนระบบ Thailand Pass
Z8755
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8755
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11 Aug 2022 - 19 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
48,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500
48,888 (เด็กเสริมเตียง) | 48,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 เหรียญ ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน - สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ PCR (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐกำหนด)
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์อินเดีย 33 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อินเดีย

Z8999
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8999
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿27,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ : ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค (รวมกอนโดล่าเฟส 1) - ทุ่งหญ้า Saffron - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมทะเลสาบดาล - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - พักบ้านเรือ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 45 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเดลี - บินภายในสู่ สนามบินศรีนาคา - แคชเมียร์ - พักโรงเรือ HOUSEBOAT
 แนะนำทัวร์เสริม : ล่องเรือชมตลาดเช้า (ไม่รวมค่าล่องเรือ ลำละ 2,000 รูปี นั่งได้ลำละ 4 ท่าน) - ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค (รวมกอนโดล่าเฟส 1)
 ทุ่งหญ้า Saffron - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย (ไม่รวมค่าขี่ม้า ประมาณ 1,600 รูปี)
 ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมทะเลสาบดาล - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเดลี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว - ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ไม่ต้องกักตัว
เดินทาง :
Z8998
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8998
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿26,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ : เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค (รวมกอนโดล่าเฟส 1) - โซนามาร์ค - ทาจิวาส กราเซียร์ - ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมทะเลสาบดาล - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท / ไม่รวมวีซ่าออนไลน์ - พักโรงแรม 2 คืน - พักบ้านเรือ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 45 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท - ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าตรวจ RT PCR (ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเดลี - บินภายในสู่ สนามบินศรีนาคา - แคชเมียร์ - พักโรงเรือ HOUSEBOAT
 แนะนำทัวร์เสริม : ล่องเรือชมตลาดเช้า (ไม่รวมค่าล่องเรือ ลำละ 2,000 รูปี นั่งได้ลำละ 4 ท่าน) - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค (รวมกอนโดล่าเฟส 1)
 โซนามาร์ค - ทาจิวาส กราเซียร์ (ไม่รวม ค่าขี่ม้าประมาณ 1,200 รูปี) - ศรีนาคา
 ล่องเรือพายโบราณชิคาร่า ชมทะเลสาบดาล - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเดลี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว - ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ไม่ต้องกักตัว
เดินทาง :
Z8888
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8888
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿35,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ศรีนาคา - พาฮาลแกม - โซนามาร์ค - กุลมาร์ค - เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ - เสริมอาหารไทยตลอดทริป
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ 50USD ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน - ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - บินภายในสู่ศรีนาคา (เครื่องบินแวะจอดเมืองจามู ไม่ต้องลงจากเครื่อง) - แคชเมียร์ - เมืองพาฮาลแกม
 กุลมาร์ค - ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 - ล่องเรือสิคารา - พักบ้านเรือ
 โซนามาร์ค - กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค - สวนโมกุล - สวนนิชาท - สวนชาลิมาร์ - โรงงานพรมเปอร์เซีย - พักบ้านเรือในทะเลสาบ
 จามามัสยิด - นาซีม บักห์ - สนามบินศรีนาการ์ - บินภายในสู่เมืองเดลลี - เมืองอัคระ
 ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - เมืองเดลลี - สนามบินอินทิรา คานธี (อิสระอาหารค่ำ)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้า https:
 tp.consular.go.th/
เดินทาง :
Z8854
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8854
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿44,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - ทัวร์มหาคเณศ 8 ปางมหามงคล : อัษฏวินายกะ มหาคเณศ 8 ปางมหามงคล - สักการะเทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายกะ (ประทานให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง) - เทวสถานศรีบัลลาเลศวร (ประทานความสมบูรณ์พูนสุข) - เทวสถานศรีมยุเรศวร (ประทานให้ท่านปราศจากอุปสรรค) - เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ (ประทานให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน) - เทวสถานศรีจินดามณี (ประทานให้สมหวังดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณีอันศักดิ์สิทธิ์) - เทวสถานศรีคีรีจัตมากา (ประทานให้ประสบความสำเร็จในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง) - เทวสถานศรีวิฆเนศวร (ประทานให้ท่านทำการใดๆ จะประสบความสำเร็จ โดยไม่เกิดอุปสรรคต่างๆทั้งปวง) - เทวสถานศรีมหาคณปติ (ประธานให้ทานประสบความสำเร็จดั่งสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ) - วัดดั๊กดูเศรษฐ์
ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 500 รูปี (250 บาท) ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-Vaccine Passport จากแอปหมอ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ, มุมไบ - เข้าที่พัก
 มุมไบ - หมู่บ้านมาหัส - สักการะเทวรูปพระพิฆเนศ ณ เทวสถานศรีวรทาวินายกะ (ประทานมนตราที่ทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง) - ปาลี - เทวสถานศรีบัลลาเลศวร (ประทานมนตราแห่งความสมบูรณ์พูนสุข) - ปูเน่
 ปูเน่ - หมู่บ้านโมรากอน - เทวสถานศรีมยุเรศวร (ประทานมนตราที่จะให้ท่านปราศจากอุปสรรค) - เมืองสิทธาเทค - เทวสถานศรีสิทธิวินายกะ (ประทานมนตราให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน) - หมู่บ้านเทอูร์ - เทวสถานศรีจินดามณี (ประทานมนตราให้ท่านสมหวังดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณีอันศักดิ์สิทธิ์) - ปูเน่
 ปูเน่ - หมู่บ้านเลนยาดรี - เทวสถานศรีคีรีจัตมากา (ประทานมนตราให้ท่านประสบความสำเร็จในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง) - เมืองโอซาร์ - เทวสถานศรีวิฆเนศวร (ประทานมนตราให้ท่านทำการใดๆ จะประสบความสำเร็จ โดยไม่เกิดอุปสรรคต่างๆทั้งปวง) - เมืองรานจานกอน - เทวสถานศรีมหาคณปติ (ประธานมนตราให้ท่านประสบความสำเร็จดั่งสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ) - ปูเน่ - วัดดั๊กดูเศรษฐ์
 ปูเน่ - มุมไบ - วัดสิทธิวินายัก - ช้อปปิ้งย่านโคลาบา (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินฉัตราปตีศิวะจิ, มุมไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้นประเทศอินเดีย รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8755
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8755
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿48,888
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ - เลห์ - ลาดักห์ : โซนามาร์ค - ล่องเรือซิคาร่า ชมทะเลสาบดาล - ช้อปปิ้งถิ่นผ้าพาสมิน่ากลางทะเลสาบ - ทะเลสาบพันกอง - นูบร้าวัลเล่ย์ Nubra Valley - ขี่อูฐ 2 โหนก ณ ฮุนเดอร์ แซนด์ ดูนส์ - คาร์ดุง ลา พาส (ถนนที่สูงที่สุดในโลก) - จุดชมวิวซางกัม - วัดเฮมิส - วัดติกเซ่ย์ - พักโรงแรมบ้านเรือ
ไม่รวม ทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 เหรียญ ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน - สมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าตรวจ PCR (ถ้ามี / ตามมาตรการรัฐกำหนด)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอินทิราคานธีร์ - บินภายในสู่ศรีนาคา - แคชเมียร์ - สวนชาลิมาร์ - สวนโมกุล - ล่องเรือสิคารา ชมวิวทะเลสาบดาล - พัก House Boats
 โซนามาร์ค - คากิลร์ - ผ่านโซจิ ลา - เมือง Kargil
 ชมอนุสรณ์สถานสงครามคากิลร์ - เมืองเลห์ - ผ่านเมืองลามายูรุ - วัดลามายูรู
 เมืองเลห์ - ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass - นูบร้าวัลเล่ย์ - วัดดิสกิต - ขี่อูฐที่ฮุนเดอร์ - หุบเขานูบรา
 วัดเดสกิต - ผ่านหมู่บ้านซูเมอร์ - แวะชมวัดซัมสทันลิ่ง - ข้ามคาร์ดุงลา - พาท่าน ชมพระราชวังเลห์ - ชม Tsemo Gompa - สักการะเจดีย์สันติภาพ
 ทะเลสาบพันกอง - นั่งรถผ่านถนนเส้นที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ชาง ลา
 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ถนนเมนบาร์ซาร์ - สนามบินเลห์ - บินภายในสู่สนามบินเดลลี - ช้อปปิ้งที่ Ambience Mall - สนามบินอินทิราคานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้า https:
 tp.consular.go.th/
เดินทาง :
Z8716
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8716
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - แคชเมียร์ Green Seasons : ศรีนาคา - พาฮาลแกม - กุลมาร์ค & โซนามาร์ค - พักหุบเขา (บนยอดเขาหิมาลัย 1 คืน) - พักโรงแรมบ้านเรือ - ล่องเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบดาล - ช้อปปิ้งถิ่นผ้าพาสมิน่ากลางทะเลสาบ - ขี่ม้าชมวิว พาฮาลแกม หุบเขาแกะแห่งแคชเมียร์ - ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด - เสริมอาหารไทย
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ 50USD ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ - ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม และสนามบิน - ค่าธรรมเนียมการทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียนระบบ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - บินภายในสู่ศรีนาคา - แคชเมียร์ - แวะจอดรถถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ - เมืองพาฮาลแกม
 กุลมาร์ค - เคเบิลคาร์เฟส 1 - ล่องเรือสิคารา - ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง
 โซนามาร์ค - กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค - สวนโมกุล - สวนนิชาท - สวนชาลิมาร์ - โรงงานพรมเปอร์เซีย - บ้านเรือในทะเลสาบ
 จามามัสยิด - บินภายในสู่เมืองเดลลี - เมืองอัคระ
 ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - เมืองเดลลี - สนามบินอินทิรา คานธี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าอินเดีย : ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ก่อนเดินทาง 14 วันขึ้นไป รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้า https:
 tp.consular.go.th/
เดินทาง :
Z8551
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : Z8551
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿33,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย สายมู - ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ : มุมไบ - ปาลี - มาฮัท - ปูเน่ - วัดสิทธิวินายัก - เทวสถานศรีวรทาวินายัก - เทวสถานศรีจินดามณี - เทวสถานศรีมยุเรศวร - เทวสถานศรีสิธิวินายกะ - วัดศรีวิฆเนศวา - วัดศรีคีรีจัตมา - วัดฮินดู
ไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท, ค่าดำเนินการ 500 บาท (แบบเข้า-ออกได้ 1 ครั้ง และอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) เงื่อนไขวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของประเทศอินเดีย - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 40 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย - ค่าโรงแรมแพ็คเกจ Test & Go พร้อมตรวจ PCR TEST 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองมุมไบ - เข้าที่พัก
 เมืองมุมไบ - วัดสิทธิวินายัก (องค์พระพิฆเนศที่นี่ถือว่าเป็นประธานของเทวรูปพระพิฆเณศทั้งหมดในโลก) - เมืองมหัต - เทวสถานศรีวรทาวินายัก (เชื่อว่า ผู้ใดที่มาสักการะ จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลบล้างคุณไสย์ มนต์ดำ) - เมืองปูเน่
 ปูเน่ - เทอูร์ - เทวสถานศรีจินดามณี (ผู้มาสักการะฯ จะสมหวัง ดังได้อธิษฐานต่อลูกแก้วจินดามณี) - โมเรกาวน์ - เทวสถานศรีมยุเรศวร (ผู้มาสักการะฯ จะปราศจากอุปสรรค และอันตรายใดๆมาแผ้วพาน) - สิทธิเทก - เทวสถานศรีสิธิวินายกะ (ผู้มาสักการะ จะประสบความสำเร็จในการงานทุกประการ) - เมืองปูเน่
 รันยันกาวน์ - โอซาร์ - วัดศรีวิฆเนศวา (ผู้มาสักการะ จะได้รับความสำเร็จ สบปรารถนา) - เลนยาตรี - วัดศรีคีรีจัตมา (ผลบุญแห่งการยาตรามาแสวงบุญนี้ จะทำให้ผู้ที่ยังไม่มีบุตร และมาประกอบพิธีขอบุตรที่นี่ จะได้บุตรที่ดีเฉลียวฉลาด และมีปัญญาหลัก) - ปูเน่
 ปูเน่ - วัดฮินดู (ผู้ใดที่มาสักการะ จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ร่ำรวยเงินทองแบบมหาศาล) - เมืองปาลี - เทวสถานศรีบัลลาเลศวา (ผู้ใดที่มาสักการะจะได้รับความสุขทั้งครอบครัว) - มุมไบ - ประตูสู่อินเดีย - วัดพระแม่ลักษมี - สนามบินมุมไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
A01218
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01218
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿25,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01217
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01217
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿26,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01216
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01216
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿24,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01206
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01206
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿17,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01174
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01174
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01173
แอร์เอเชีย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01173
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01135
การบินไทย

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01135
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿44,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01118
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01118
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿27,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01116
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01116
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01114
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01114
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿24,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01112
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01112
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿22,222
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01111
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01111
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿20,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01110
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01110
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿26,500
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01109
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01109
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01108
สไปซ์เจ็ท

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01108
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SG-สไปซ์เจ็ท
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿33,333
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01107
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01107
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿33,333
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
A01065
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : A01065
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์อินเดีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿26,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์อินเดีย 33 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์อินเดีย 33 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อินเดีย, โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อินเดียเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์อินเดียเดือนกันยายน 2565
ทัวร์อินเดียเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดียเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์อินเดียเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์อินเดียเดือนมกราคม 2566
ทัวร์อินเดียเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์อินเดียเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์อินเดียเดือนเมษายน 2566
ทัวร์อินเดียเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์อินเดียเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์อินเดียเดือนกรกฎาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP