สายการบินแอร์เอเชีย
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบิน แอร์เอเชีย Update 29 ธันวาคม 2560   
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3437
06:40
07:50
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3445
08:15
09:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3435
10:20
11:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3447
11:50
13:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3433
12:50
14:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3425
13:55
15:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3439
14:40
15:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3431
15:45
17:00

วันนี้-27ต.ค.61

ทุกวัน
FD3429
18:10
19:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3443
19:25
20:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3419
21:45
22:55
25มี.ค.-27 ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3438
08:25
09:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3446
10:15
11:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3436
12:05
13:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3448
13:35
14:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3434
14:35
15:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3426
15:50
17:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3440
16:25
17:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3432
17:35
18:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3430
19:50
21:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3444
21:15
22:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3420
23:40
00:55
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3203
07:20
08:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3201
09:00
10:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3209
11:20
12:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3207
14:35
15:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3205
19:50
21:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
เชียงราย(CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3204
09:10
10:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3202
10:45
12:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3210
13:10
14:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3208
16:25
17:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3200
18:55
20:15
15ก.พ.-31ธ.ค.61
ทุกวัน
FD3206
21:40
23:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3102
06:30
08:00
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3116
08:00
09:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3104
09:50
11:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3118
10:10
11:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3106
12:10
13:40
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3108
14:10
15:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3114
15:35
17:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3110
17:50
19:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3112
20:05
21:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
อ,พฤ,ส
FD3124
21:55
23:35
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
หาดใหญ่(HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3103
08:30
10:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3117
09:55
11:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3105
11:40
13:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3119
12:00
13:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3107
14:05
15:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3109
16:00
17:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3115
17:40
19:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3111
19:25
21:00
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3111
19:40
21:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
อ,พฤ,ส
FD3123
20:05
21:05
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3113
21:50
23:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3001
06:50
08:10
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3037
07:55
09:20
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3029
09:45
11:05
วันนี้-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3091
09:55
11:15
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3025
11:40
12:55
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3031
11:45
13:05
วันนี้-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3005
13:25
14:45
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3007
14:45
16:00
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3017
15:20
16:45
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3021
16:30
17:55
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3027
17:50
19:15
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3009
19:00
20:20
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3011
19:20
20:55
วันนี้-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3033
19:55
21:15
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3013
20:35
21:55
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3015
21:20
22:40
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3023
21:40
23:00
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
ภูเก็ต(HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
ทุกวัน
FD3036
06:00
07:15
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3020
08:00
09:20
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3002
08:40
10:00
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3030
11:50
13:10
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3092
11:55
13:10
25มี.ค-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3032
13:35
14:55
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3026
13:45
15:05
25มี.ค-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3006
15:15
16:40
25มี.ค-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3008
16:30
17:55
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3022
18:30
19:50
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3028
20:45
22:10
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3010
21:00
22:25
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3012
21:50
23:10
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3034
22:10
23:30
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3014
22:35
23:55
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3014
22:25
23:55
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3016
23:10
00:35
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3024
23:55
01:20
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - พิษณุโลก(PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3308
08:10
09:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3306
17:30
18:25
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
พิษณุโลก(PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3309
09:35
10:30
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3307
18:55
19:50
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ขอนแก่น(KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3252
05:50
06:50
วันนี้-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3250
07:00
08:00
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3254
12:35
13:30
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3256
16:40
17:35
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3258
19:20
20:15
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
ขอนแก่น(KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3253
07:15
08:15
วันนี้-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3251
08:25
09:20
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3255
14:00
15:00
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3257
18:00
19:00
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3259
20:40
21:35
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - อุบลราชธานี(UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3370
07:40
08:45
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3372
18:00
19:00
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
อุบลราชธานี(UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3371
09:15
10:20
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3373
19:25
20:30
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - สุราษฎร์ธานี(URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3235
07:00
08:10
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3237
09:50
10:55
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3239
11:40
12:50
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3231
14:30
15:40
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3331
15:40
16:55
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3233
19:10
20:20
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
สุราษฎร์ธานี(URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3236
08:40
09:50
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3238
11:25
12:30
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3240
13:20
14:30
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3232
16:10
17:20
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3332
17:45
18:55
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3234
20:50
22:00
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - อุดรธานี(UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3352
08:10
09:10
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3354
11:30
12:30
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3356
16:20
17:30
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3350
20:30
21:30
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
อุดรธานี(UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3353
09:45
10:45
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3355
13:00
13:55
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3357
18:00
19:10
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3351
22:00
23:00
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - กระบี่(KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3229
08:55
10:20
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3225
09:35
11:00
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3223
13:50
15:05
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3227
14:25
15:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3221
17:00
18:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3212
19:10
20:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL

กระบี่(KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3226
07:45
09:05
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3230
10:50
12:05
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3224
15:35
17:00
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3211
16:40
18:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3222
19:00
20:30
25มี.ค-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ตรัง(TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3241
07:55
09:15
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3243
13:00
14:25
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3245
16:50
18:05
25มี.ค.-27ต.ค61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
ตรัง(TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3242
09:45
11:05
25มี.ค.-27ต.ค61
ทุกวัน
FD3244
14:55
16:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3246
18:40
19:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - นครพนม(KOP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3398
08:30
09:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3396
15:10
16:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
นครพนม(KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3399
10:10
11:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3397
16:45
17:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - นราธิวาส(NAW)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3130
10:30
12:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
นราธิวาส(NAW) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3131
12:30
14:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - นครศรีธรรมราช(NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3188
06:50
08:05
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3184
11:05
12:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3186
14:45
15:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3182
18:25
19:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  DD | SL
นครศรีธรรมราช(NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3189
08:30
09:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3185
12:40
13:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3187
16:25
17:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3183
20:10
21:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - น่าน(NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3554
07:35
08:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3556
14:35
15:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
น่าน(NNT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3555
09:30
10:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3557
16:00
17:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - บุรีรัมย์(BFV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3520
12:25
13:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
บุรีรัมย์(BFV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3521
13:45
14:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เลย(LOE)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3542
10:30
11:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3548
16:20
17:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
เลย(LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3543
11:55
12:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3549
18:20
19:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ร้อยเอ็ด(ROI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3566
07:20
08:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3564
10:55
12:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3568
18:45
19:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
ร้อยเอ็ด(ROI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3567
08:45
09:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3565
13:15
14:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3569
20:15
21:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
เชียงใหม่(CNX) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3160
11:35
13:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3162
13:10
15:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3168
22:45
00:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL
ภูเก็ต(HKT) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3161
10:35
12:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3159
14:10
16:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3167
20:15
22:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL
เชียงใหม่(CNX) - กระบี่(KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3070
06:35
08:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3074
16:35
18:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL
กระบี่(KBV) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3071
09:10
11:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD3075
19:10
21:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL
เชียงใหม่(CNX) - ขอนแก่น(KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD5500
06:25
07:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | DD | SL
ขอนแก่น(KKC) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ส
FD5501
14:20
15:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
จ,พ,ส
FD5501
14:20
15:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | DD | SL
เชียงใหม่(CNX) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3064
06:45
08:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD0408
15:25
17:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL
หาดใหญ่(HDY) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3065
09:15
11:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD0409
18:25
20:30
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL
อู่ตะเภา(UTP) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD0101
06:30
07:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
พ,ศ,อ
FD0103
16:20
17:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
จ,อ,พฤ,ส
FD0103
17:10
18:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD0105
21:50
23:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG
เชียงใหม่(CNX) - อู่ตะเภา(UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD0102
08:15
09:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
พ,ศ,อ
FD0104
18:35
19:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD0106
19:10
20:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
จ,อ,พฤ,ส
FD0104
19:40
21:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG
อู่ตะเภา(UTP) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,อ,พฤ,ส
FD0161
18:25
19:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
พ, ศ, อ
FD0161
18:35
19:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG
หาดใหญ่(HDY) - อู่ตะเภา(UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
พ, ศ, อ
FD0162
20:25
21:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
จ,อ,พฤ,ส
FD0162
20:25
21:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG
อู่ตะเภา(UTP) - อุดรธานี(UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD2001
07:20
08:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD2003
14:40
15:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
อุดรธานี(UTH) - อู่ตะเภา(UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD2002
08:55
10:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
FD2004
16:20
17:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
เชียงราย(CEI) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD0421
08:45
10:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE | PG | DD | SL
หาดใหญ่(HDY) - เชียงราย(CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD0420
06:00
08:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้ : WE | PG | DD | SL
ภูเก็ต(HKT) - อุดรธานี(UTH)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
ทุกวัน
FD3170
15:45
17:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย

สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE |
DD | SL

อุดรธานี(UTH) - ภูเก็ต(HKT)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
ทุกวัน
FD3171
17:55
19:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | DD | SL
ขอนแก่น(KKC) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3501
08:30
10:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE | DD | SL
หาดใหญ่(HDY) - ขอนแก่น(KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3502
10:50
12:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE | DD | SL
หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
x = ทุกวันเว้นวัน...
อีทราเวลเวย์ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบิน แอร์เอเชีย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP