เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
eTravelWay.com logo
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี

เพิ่มเพื่อน LINE รับข่าวสาร โปรโมชั่น
@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง
เพิ่มเพื่อน LINE ทัวร์ไฟไหม้
@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook ติดต่อผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

สายการบินแอร์เอเชีย
   ตารางบินภายในประเทศ สายการบิน แอร์เอเชีย Update 02 มิถุนายน 2563
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3416
05:10
06:25
วันนี้-30ต.ค.63
ทุกวัน
FD3437
06:35
07:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3437
06:50
08:00
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3445
07:30
08:45
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3443
08:20
0935
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จ,พ,ส
FD3411
08:30
10:00
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3435
09:15
10:30
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3435
10:30
11:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3447
11:25
12:40
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3447
11:35
12:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3425
13:15
14:30
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3433
13:45
15:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3439
14:40
15:55
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3445
14:50
16:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3431
15:45
17:00
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3439
17:00
18:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3429
18:10
19:25
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3443
19:25
20:40
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3425
19:30
20:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3427
20:35
21:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3427
21:25
22:35
วันนี้-31ส.ค.63
ทุกวัน
FD3429
21:25
22:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3419
21:50
23:00
วันนี้-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ส
FD3410
06:50
08:00
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3417
06:55
08:10
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3417
07:25
08:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3438
08:15
09:25
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3438
08:30
09:40
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3446
09:45
11:00
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3444
10:05
11:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3436
11:00
12:15
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3436
12:15
13:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3448
13:10
14:25
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3448
13:20
14:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3426
15:00
16:15
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3434
15:30
16:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3440
16:25
17:35
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3446
16:35
17:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3432
17:30
18:45
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3440
18:45
20:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3430
19:55
21:05
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3426
21:15
22:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3444
21:15
22:30
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3428
22:20
23:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3428
23:05
00:15+1
วันนี้-31ส.ค.63
ทุกวัน
FD3430
23:05
00:15+1
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3420
23:20
00:30+1
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3420
23:30
00:40+1
วันนี้-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3199
07:00
08:30
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3209
10:35
12:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3209
11:20
12:45
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3199
11:30
13:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3201
11:55
13:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3207
13:55
15:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3207
15:55
17:20
วันนี้-24ต.ค.63
อ,พฤ,ส
FD3205
19:50
21:15
วันนี้-24ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา
FD3205
20:10
21:35
วันนี้-23ต.ค.63
ทุกวัน
FD3205
20:20
21:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
เชียงราย(CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3200
09:00
10:20
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3210
12:30
13:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3210
13:15
14:35
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3202
13:45
15:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3208
15:50
17:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3200
18:55
20:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
X อา
FD3208
19:05
20:25
วันนี้-24ต.ค.63
อา
FD3208
19:05
20:40
วันนี้-18ต.ค.63
ทุกวัน
FD3206
22:05
23:20
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3206
22:15
23:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3102
06:30
08:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3102
06:45
08:10
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3116
07:25
09:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3116
08:40
10:25
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3104
0920
10:40
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3118
10:20
11:50
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3106
12:10
13:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3106
12:15
13:45
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3108
14:00
15:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3108
14:10
15:40
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3114
15:35
17:05
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3114
15:45
17:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3110
17:00
18:35
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3110
17:25
18:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3118
19:10
20:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3112
20:05
21:30
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3112
20:25
21:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
หาดใหญ่(HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3103
08:30
10:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3103
08:40
10:10
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3117
09:30
11:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3117
10:55
12:20
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3105
11:30
12:55
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3119
12:20
13:55
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3107
14:10
15:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3107
14:15
15:45
วันนี้-24ต.ค.63
อ,พฤ,ส
FD3109
16:05
17:35
27ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3109
16:10
17:40
วันนี้-24ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา
FD3109
16:30
18:00
25ต.ค.63-26มี.ค.64
ทุกวัน
FD3115
17:35
19:05
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3115
17:50
19:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3111
19:05
20:35
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3111
19:25
20:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3119
21:10
22:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3113
22:00
23:35
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3113
22:25
23:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อา
FD3041
03:35
05:00
25ต.ค.63
ทุกวัน
FD3001
06:55
08:20
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3029
07:35
09:00
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3027
07:50
09:15
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3027
07:50
09:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
X อา
FD3029
09:45
11:15
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3091
10:00
11:25
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3091
11:20
12:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3025
11:45
12:55
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3031
11:45
13:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3005
12:30
14:00
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3005
12:45
14:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3025
13:10
14:35
25ต.ค.63-27มี.ค.64
อ,พฤ,ส
FD3007
14:40
16:05
27ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3007
14:40
16:10
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3017
15:20
16:45
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3017
15:30
17:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3021
15:35
17:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3021
16:30
17:55
วันนี้-24ต.ค.63
จ,พ,ศ
FD3009
16:40
18:10
26ต.ค.63-26มี.ค.64
ทุกวัน
FD3027
17:50
19:15
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3027
18:15
19:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3011
19:35
21:00
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3013
20:30
21:55
25ต.ค.63-26มี.ค.64
ทุกวัน
FD3013
20:35
21:55
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3015
21:15
22:40
25ต.ค.63-26มี.ค.64
ทุกวัน
FD3023
21:40
23:05
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3023
22:00
23:25
25ต.ค.63-26มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
ภูเก็ต(HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
อา
FD3042
05:45
07:10
25ต.ค.63
ทุกวัน
FD3036
06:00
07:20
วันนี้-30ต.ค.63
ทุกวัน
FD3002
08:50
10:15
วันนี้-24ต.ค.631
ทุกวัน
FD3030
09:30
10:55
วันนี้-24ต.ค.63
X อา
FD3030
11:45
13:10
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3092
11:55
13:20
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3092
13:15
14:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3026
13:25
14:55
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3032
13:40
15:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3006
14:40
16:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3006
14:50
16:10
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3026
15:05
16:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
อ,พฤ,ส
FD3008
16:35
18:00
27ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3008
16:40
18:20
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3022
17:35
19:00
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3018
17:35
19:05
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3022
18:25
19:55
วันนี้-24ต.ค.63
จ,พ,ศ
FD3010
18:40
20:05
26ต.ค.63-26มี.ค.64
ทุกวัน
FD3028
19:45
21:10
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3028
20:15
21:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3012
21:30
22:55
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3014
22:25
23:45
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3014
22:25
23:55
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3016
23:10
00:30+1
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3024
23:55
01:00+1
วันนี้-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3024
23:55
01:15+1
25ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - พิษณุโลก(PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3308
06:55
07:55
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3308
08:10
09:10
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3302
11:40
12:40
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3302
12:50
14:05
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา
FD3306
17:10
18:10
01พ.ค.-01มิ.ย.63
ทุกวัน
FD3306
17:10
18:10
02มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3306
17:50
18:50
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
พิษณุโลก(PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3309
08:20
09:10
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3309
09:35
10:25
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3303
13:20
14:20
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3303
14:35
15:50
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3307
19:15
20:10
02มิ.ย.-24ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา
FD3307
19:30
20:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3307
19:30
20:30
01พ.ค.-01มิ.ย.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ขอนแก่น(KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3252
05:50
06:50
01มิ.ย.-30ต.ค.64
ทุกวัน
FD3250
07:00
08:05
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3250
07:20
08:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จ,พ,ศ,อา
FD3264
09:00
10:05
01มิ.ย.-31ก.ค.63
ทุกวัน
FD3254
10:55
12:00
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3254
12:35
13:40
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3260
14:15
15:25
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3262
15:10
16:15
01-30มิ.ย.63
ทุกวัน
FD3256
16:40
17:50
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3256
17:00
18:05
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3258
18:55
20:00
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3258
19:35
20:45
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
ขอนแก่น(KKC) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3253
07:15
08:10
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3253
07:15
08:15
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3251
08:30
09:25
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3251
08:55
09:55
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จ,พ,ศ,อา
FD3265
11:10
12:15
01มิ.ย.-31ก.ค.63
ทุกวัน
FD3255
12:25
13:25
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3255
14:05
15:05
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3261
15:55
16:50
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3263
16:50
17:55
01-30มิ.ย.63
ทุกวัน
FD3257
18:15
19:20
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3257
18:30
19:25
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3259
20:25
21:20
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3259
21:10
22:10
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - อุบลราชธานี(UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,อ,พฤ,ส
FD3370
06:30
07:45
02พ.ค.-24ต.ค.63
พ,ศ,อา
FD3370
07:45
09:00
01พ.ค.-23ต.ค.63
ทุกวัน
FD3370
08:05
09:20
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3374
11:00
12:10
01มิ.ย.-30ต.ค.64
ทุกวัน
FD3372
17:55
19:10
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3372
18:05
19:20
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
อุบลราชธานี(UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,อ,พฤ,ส
FD3371
08:15
09:10
02พ.ค.-24ต.ค.63
พ,ศ,อา
FD3371
09:25
10:30
01พ.ค.-23ต.ค.63
ทุกวัน
FD3371
09:50
10:55
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3375
12:35
13:45
01มิ.ย.-30ต.ค.64
ทุกวัน
FD3373
19:35
20:40
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3373
19:45
20:50
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - สุราษฎร์ธานี(URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3235
07:10
08:30
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3235
07:15
08:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3237
09:45
11:00
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3237
09:50
11:05
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3239
11:40
12:55
01มิ.ย.-30ต.ค.64
ทุกวัน
FD3231
14:25
15:40
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3231
14:30
15:45
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3331
15:40
17:00
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3331
16:10
17:30
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3233
17:55
19:15
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3233
20:15
21:30
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
สุราษฎร์ธานี(URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3236
09:00
10:10
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3236
09:00
10:15
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3238
11:30
12:45
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3238
11:35
12:45
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3240
13:25
14:40
01มิ.ย.-30ต.ค.64
ทุกวัน
FD3232
16:10
17:25
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3232
16:15
17:30
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3332
17:30
18:45
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3332
18:00
19:10
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3234
19:45
20:55
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3234
22:00
23:15
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - อุดรธานี(UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3348
06:10
07:15
01มิ.ย.-24ต.ค.63
อ,พฤ,ส,อา
FD3362
06:40
07:55
25ต.ค.63-27มี.ค.64
อ,พฤ,ส
FD3352
07:55
09:10
02มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3354
10:35
11:50
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จ,พ,ศ,อา
FD3354
11:30
12:40
01พ.ค.-23ต.ค.63
ทุกวัน
FD3354
11:30
12:40
01พ.ค.-01มิ.ย.63
ทุกวัน
FD3358
12:05
13:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3358
12:20
13:30
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3350
17:15
18:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3356
18:10
19:25
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3356
19:50
21:00
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3350
19:50
21:00
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
อุดรธานี(UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3349
07:45
08:50
01มิ.ย.-24ต.ค.63
อ,พฤ,ส,อา
FD3363
08:35
09:50
25ต.ค.63-27มี.ค.64
อ,พฤ,ส
FD3353
09:50
10:55
02มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3355
12:15
13:20
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3355
13:10
14:10
01พ.ค.-01มิ.ย.63
จ,พ,ศ,อา
FD3355
13:10
14:10
03พ.ค.-23ต.ค.63
ทุกวัน
FD3357
17:30
18:40
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3359
18:05
19:10
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3351
18:55
19:55
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3359
19:55
21:10
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3357
21:25
22:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3351
21:55
23:00
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - กระบี่(KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ
FD3227
06:40
08:05
26ต.ค.63-26มี.ค.64
ทุกวัน
FD3229
08:55
10:20
01มิ.ย.-24ต.ค.63
อ,พฤ,ส,อา
FD3213
09:05
10:30
25ต.ค.63-27มี.ค.64
อ,พฤ,ส
FD3225
09:40
11:05
02มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3217
11:45
13:10
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3223
13:50
15:15
01มิ.ย.-24ต.ค.63
พ,ศ,อา
FD3215
14:15
16:00
03มิ.ย.-23ต.ค.63
ทุกวัน
FD3223
14:20
15:45
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3212
16:45
18:45
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3221
17:00
18:15
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3212
18:35
20:00
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3229
22:10
23:25
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กระบี่(KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3228
08:35
09:55
26ต.ค.63-26มี.ค.64
ทุกวัน
FD3230
10:50
12:15
01มิ.ย.-24ต.ค.63
อ,พฤ,ส,อา
FD3214
11:00
12:15
25ต.ค.63-27มี.ค.64
อ,พฤ,ส
FD3226
12:15
13:35
02มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3218
13:40
15:05
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3211
14:55
16:15
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3224
15:45
17:10
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3224
16:15
17:35
26ต.ค.63-27มี.ค.64
พ,ศ,อา
FD3211
16:30
17:50
03มิ.ย.-23ต.ค.63
ทุกวัน
FD3222
18:40
20:15
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3230
20:10
21:40
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3216
20:30
21:40
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ตรัง(TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3241
07:45
09:20
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3241
07:55
09:30
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3243
13:00
14:30
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3243
13:10
14:40
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3245
16:30
18:05
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3245
17:40
19:40
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
ตรัง(TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3242
09:45
11:05
26ต.ค.63-27มี.ค.641
ทุกวัน
FD3242
09:55
12:20
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3244
14:55
16:25
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3244
15:05
16:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3246
18:30
20:00
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3246
19:35
21:00
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - นครพนม(KOP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3398
07:55
09:15
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3398
08:35
10:00
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3396
15:00
16:25
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3396
15:15
16:40
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3394
18:15
19:40
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3342
19:00
20:25
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
นครพนม(KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3399
09:45
10:55
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3399
10:25
11:35
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3397
16:50
18:05
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3397
17:05
18:15
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3395
20:10
21:20
25ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3343
20:55
22:10
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - นราธิวาส(NAW)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3130
10:25
12:05
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จ,พ,ศ,อา
FD3130
10:30
12:05
01พ.ค.-01มิ.ย.63
ทุกวัน
FD3130
10:30
12:05
02มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3133
14:25
15:50
02มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
นราธิวาส(NAW) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ,อา
FD3131
12:30
14:00
01พ.ค.-01มิ.ย.63
ทุกวัน
FD3131
12:30
14:00
02มิ.ย.63-30ต.ค.64
ทุกวัน
FD3134
16:20
17:45
02มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - นครศรีธรรมราช(NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3188
06:50
08:05
01มิ.ย.-30ต.ค.64
ทุกวัน
FD3184
10:20
11:40
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3184
11:05
12:25
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3186
14:45
16:05
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา
FD3186
16:10
17:10
26ต.ค.63-26มี.ค.64
อ,พฤ,ส
FD3186
16:45
18:05
27ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3182
18:25
19:40
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3182
18:45
20:05
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  DD | SL
นครศรีธรรมราช(NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3189
08:30
09:45
01มิ.ย.-30ต.ค.64
ทุกวัน
FD3185
12:05
13:20
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3185
12:50
14:05
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3187
16:30
17:45
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา
FD3187
17:55
19:10
26ต.ค.63-26มี.ค.64
อ,พฤ,ส
FD3187
18:35
19:50
27ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3183
20:05
21:20
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3183
20:30
21:45
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้:  DD | SL
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - น่าน(NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3554
07:30
08:50
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3554
07:40
08:55
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3552
11:40
12:55
01มิ.ย.-30ต.ค.64
ทุกวัน
FD3556
14:35
15:50
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3556
15:15
16:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
อ,พฤ,ส
FD3556
17:00
18:20
02มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
น่าน(NNT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3555
09:15
10:20
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3555
09:20
10:25
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3553
13:55
15:10
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3553
14:00
15:10
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3557
16:15
17:25
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3557
16:55
18:05
26ต.ค.63-27มี.ค.64
อ,พฤ,ส
FD3559
19:00
20:10
02มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - บุรีรัมย์(BFV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3522
07:30
08:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3522
07:50
08:55
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3520
12:25
13:25
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3520
13:50
14:55
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
บุรีรัมย์(BFV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3523
09:10
10:10
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3523
09:25
10:20
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3521
13:50
14:45
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3521
15:20
16:10
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - เลย(LOE)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อ,พฤ,ส
FD3542
09:15
10:30
02มิ.ย.-24ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา
FD3542
10:55
11:10
01มิ.ย.-23ต.ค.63
ทุกวัน
FD3542
10:15
11:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3548
16:20
17:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
เลย(LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อ,พฤ,ส
FD3543
11:00
12:15
02มิ.ย.-24ต.ค.63
จ,พ,ศ,อา
FD3543
11:50
13:05
01มิ.ย.-23ต.ค.63
ทุกวัน
FD3543
11:55
12:55
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3549
17:55
18:55
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK) - ร้อยเอ็ด(ROI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3566
07:10
08:20
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3566
07:20
08:30
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3564
10:55
12:05
01มิ.ย.-30ต.ค.64
อ,พฤ,ส
FD3562
14:40
15:55
27ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3562
16:20
17:30
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3568
18:20
19:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3568
18:55
20:05
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
ร้อยเอ็ด(ROI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง(DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3567
08:45
09:45
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3567
08:55
09:55
01พ.ค.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3565
12:30
13:30
01มิ.ย.-30ต.ค.64
อ,พฤ,ส
FD3563
16:55
18:00
27ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3563
18:00
19:00
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3569
19:55
20:55
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3569
20:35
21:35
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: DD
เชียงใหม่(CNX) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3160
06:10
08:10
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3160
11:25
13:25
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3162
13:00
15:00
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3162
13:00
15:05
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3168
21:25
23:25
26ต.ค.63-22มี.ค.64
ทุกวัน
FD3168
22:35
00:15+1
02-11มิ.ย.63
FD3168
22:35
00:15+1
16มิ.ย.63
FD3168
22:35
00:15+1
14ก.ค.63
จ,อ,อา
FD3168
22:35
00:15+1
28ก.ค.-04ส.ค.63
ทุกวัน
FD3168
22:35
00:15+1
05-11ส.ค.63
FD3168
22:35
00:15+1
25ส.ค.63
FD3168
22:35
00:15+1
08ก.ย.63
FD3168
22:35
00:15+1
22ก.ย.63
ทุกวัน
FD3168
22:35
00:15+1
09-18ต.ค.63
FD3168
22:35
00:30+1
01มิ.ย.63
X อ
FD3168
22:35
00:30+1
12-22มิ.ย.63
ทุกวัน
FD3168
22:35
00:30+1
23มิ.ย.-13ก.ค.63
ทุกวัน
FD3168
22:35
00:30+1
15-27ก.ค.63
พ,พฤ,ศ,ส
FD3168
22:35
00:30+1
29ก.ค.-01ส.ค.63
FD3168
22:35
00:30+1
12-19ส.ค.63
X อ
FD3168
22:35
00:30+1
20-27ส.ค.63
ทุกวัน
FD3168
22:35
00:30+1
26ส.ค.-07ก.ย.63
ทุกวัน
FD3168
22:35
00:30+1
09-21ก.ย.63
ทุกวัน
FD3168
22:35
00:30+1
23ก.ย.-08ต.ค.63
X อา
FD3168
22:35
00:30+1
19-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL
ภูเก็ต(HKT) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3159
08:40
10:40
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จ,อ,พฤ,ส
FD3161
10:30
12:30
01-06มิ.ย.63
จ,อ,พฤ,ส
FD3161
10:30
12:30
13มิ.ย.-13ต.ค.63
อ,พฤ,ส
FD3161
10:30
12:30
20-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3161
10:35
12:30
26ต.ค.63-27มี.ค.64
จ,พ,ศ,อา
FD3161
10:40
12:30
03-08มิ.ย.63
X จ,ส
FD3161
10:40
12:30
09-14มิ.ย.63
พ,ศ,อา
FD3161
10:40
12:30
17มิ.ย.-07ส.ค.63
X พฤ
FD3161
10:40
12:30
08-14ส.ค.63
X จ,อ
FD3161
10:40
12:30
11-18ต.ค.63
จ,พ,ศ
FD3161
10:40
12:30
19-23ต.ค.63
ทุกวัน
FD3159
13:55
15:55
01มิ.ย.-24ต.ค.63
ทุกวัน
FD3167
19:00
20:55
26ต.ค.63-27มี.ค.64
ทุกวัน
FD3167
20:05
22:05
01มิ.ย.-24ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL
เชียงใหม่(CNX) - กระบี่(KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3070
06:35
08:30
01ก.ค.-31ส.ค.63
ทุกวัน
FD3074
16:25
18:25
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL
กระบี่(KBV) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD3071
09:00
10:55
01ก.ค.-31ส.ค.63
ทุกวัน
FD3075
19:10
21:05
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL
เชียงใหม่(CNX) - ขอนแก่น(KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD5500
06:00
07:00
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | DD | SL
ขอนแก่น(KKC) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD5501
12:25
13:30
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | DD | SL
เชียงใหม่(CNX) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ,อา
FD 408
12:00
14:05
01-31พ.ค.63
ทุกวัน
FD 408
14:00
16:05
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL
หาดใหญ่(HDY) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,พ,ศ,อา
FD 409
14:35
16:40
01-31พ.ค.63
ทุกวัน
FD 409
16:35
18:40
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | PG | DD | SL
อู่ตะเภา(UTP) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD 101
06:15
07:35
01มิ.ย.-18ต.ค.63
ทุกวัน
FD 103
21:50
23:10
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG
เชียงใหม่(CNX) - อู่ตะเภา(UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD 102
08:05
09:25
01มิ.ย.-18ต.ค.63
ทุกวัน
FD 104
19:55
21:20
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG
อู่ตะเภา(UTP) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD 161
10:25
11:45
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG
หาดใหญ่(HDY) - อู่ตะเภา(UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD162
15:45
17:10
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG
อู่ตะเภา(UTP) - อุดรธานี(UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD2001
15:45
17:00
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
อุดรธานี(UTH) - อู่ตะเภา(UTP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
FD2002
14:00
15:15
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: -
ภูเก็ต(HKT) - อุดรธานี(UTH)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
ทุกวัน
FD3170
15:30
17:20
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย

สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE |
DD | SL

อุดรธานี(UTH) - ภูเก็ต(HKT)
Day
Flight
Dep.
Arr.
Between
ทุกวัน
FD3171
17:45
19:35
01มิ.ย.-18ต.ค.63
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: TG | WE | DD | SL
ขอนแก่น(KKC) - หาดใหญ่(HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อ,พฤ,ส
FD3501
07:40
09:30
02มิ.ย.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE | DD | SL
หาดใหญ่(HDY) - ขอนแก่น(KKC)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
อ,พฤ,ส
FD3502
10:00
11:45
02มิ.ย.63-27มี.ค.64
จองตั๋วแอร์เอเชีย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: WE | DD | SL
หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
x = ทุกวันเว้นวัน...
อีทราเวลเวย์ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบิน แอร์เอเชีย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2003 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/11450
facebook
tel
TOP