เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z9003
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
26 Oct 2022 - 2 Nov 2022
ราคา/ท่าน :
48,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500
48,999 (เด็กเสริมเตียง) | 48,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง1ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z9003
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
6 Oct 2022 - 13 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
48,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500
48,999 (เด็กเสริมเตียง) | 48,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง1ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z8568
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8568
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
วันที่เดินทาง :
9 Sep 2022 - 16 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
58,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000
58,999 (เด็กเสริมเตียง) | 58,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,850 บาท) ตลอดการเดินทาง - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจจากท่าน
Z8661
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8661
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
17 Aug 2022 - 24 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
47,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500
47,999 (เด็กเสริมเตียง) | 47,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง1ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z8661
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8661
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
22 Aug 2022 - 29 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
47,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500
47,999 (เด็กเสริมเตียง) | 47,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง1ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
Z8403
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8403
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
5 Sep 2022 - 12 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
47,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500
47,999 (เด็กเสริมเตียง) | 47,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง1ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน E-Vaccine Passport
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จอร์เจีย 42 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์จอร์เจีย

Z9019
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9019
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿36,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บินตรง จอร์เจีย (เที่ยวบินเหมาลำ) : นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า - เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่ - พิเศษ!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียม ท่านละ 1,700 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนด - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจอร์เจีย สำหรับหนังสือเดินทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของไทย 100 USD - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินทบิลิซี่ - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) - กลางเทือกเขาคอเคซัส - ถ่ายภาพ อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย
 อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่ - เมืองมิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี - เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจียร์ - ชมโชว์ท้องถิ่นจอร์เจีย
 มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คี - ป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Jan sharden street - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ถนนคนเดินชาเดอนี่
 สนามบินทลิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9018
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9018
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿40,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บินตรง จอร์เจีย (เที่ยวบินเหมาลำ) : นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า - โรงงานผลิตไวน์ พร้อมลิ้มรสไวน์ท้องถิ่น - เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่ - พิเศษ!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียม ท่านละ 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนด - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจอร์เจีย สำหรับหนังสือเดินทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของไทย 100 USD - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินทบิลิซี่ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมนาริคาล่า - รูปปั้น Mother of a Georgia - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ถนนคนเดินชาเดอนี่
 ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - เมืองสเตปันสมินดา -เทือกเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี
 เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่ - เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี - เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจียร์
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - โรงงานผลิตไวน์ - เมืองทบิลิซี
 สนามบินทลิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9003
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z9003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿47,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - แกรนด์จอร์เจีย ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (เข้าบาทูมี่ ออกทบิลิซี่ ไม่ย้อนทาง) : ล่องทะเลดำ - พิพิทธภัณฑ์สตาลิน - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมวิวโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ Sabaduri Forest Park - ขึ้นกระเช้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย / อาหารไทย 1 มื้อ - จีน 1 มื้อ - ไม่ต้องทำวีซ่า - รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ - ไม่ต้องใช้ผลตรวจ - ไม่ต้องกักตัว - บริการเจลล้างมือตลอดทริป
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง1ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - พักบนเครื่องบิน
 สนามบินอิสตันบูล - บินภายในสู่ เมืองบาทูมี่ ประเทศจอร์เจีย (อิสระอาหารเที่ยง) - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า - Old Town - ช้อปปิ้ง Metro City Mall (อิสระอาหารค่ำ)
 คูไตซี - วิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - อารามจีลาติ
 ตลาดเช้า - เมืองอัพลีสสิค - เมืองกอรี - พิพิทธภัณฑ์สตาลิน - ทบิลิซี่
 ป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมวิวโบสถ์เกอร์เกตี้ (กรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย พาไปสกีรีสอร์ตของเมืองกูดาอูรีแทน โดยพาขึ้นกระเช้าสกี เพื่อไปชมวิวยังยอดภูเขา
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ Sabaduri Forest Park - ถนนคนเดินชาเดอนี่ (อิสระอาหารค่ำ)
 ขึ้นกระเช้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์ตรีนิตี้ - อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย - สนามบินทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล(ตุรกี)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามที่ WHO กำหนด - วัคซีนที่เดินทางได้ ทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน
เดินทาง :
Z8986
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8986
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿36,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บินตรงจอร์เจีย - สะพานเพชรแก้ว : มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย & จอร์เจีย - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกตี้ - ถนนคนเดินรุสทาเวลี - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - โบสถ์เมเตห์คี - สะพานสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 1,700 บาท ทริป ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินทบิลิซี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - สะพานเพชรแก้ว - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
 ป้อมอนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย & จอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - โบสถ์เมเตห์คี - สะพานสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า - ชมรูปปั้น Mother of a Georgia
 สนามบินทบิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น (เที่ยวบินเหมาลำ) กรณีที่จอง และออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ และไม่สามารถทำรีฟันด์ตั๋วได้
เดินทาง :
Z8969
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8969
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿40,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส (A) : วิหารสเวติสเคอเวรี - ไร่ไวน์มูคาร์นี่ - พิพิธภัณฑสตาลิน - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - Mother of Georgia - โรงอาบน้ำแร่โบราณ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินรุสทาเวลี - มื้อค่ำเสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง 1 มื้อ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท ทริป ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินทบิลิซี่ - มิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี - ไร่ไวน์มูคาร์นี่ - ทบิลิซี่
 เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑสตาลิน - อุพลิสชิเค่ - ทบิลิซี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
 ป้อมอนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - กรุงทบิลิซี
 ป้อมปราการนาริคาล่า - Mother of Georgia - โบสถ์เมเตห์คี - สะพานแห่งสันติภาพ - โรงอาบน้ำแร่โบราณ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินรุสทาเวลี - มื้อค่ำ เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง
 สนามบินทบิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น (เที่ยวบินเหมาลำ) กรณีที่จอง และออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ และไม่สามารถทำรีฟันด์ตั๋วได้
เดินทาง :
Z8968
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8968
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - อาเซอร์ไบจาน : ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - อนานูริ - คาซเบกี - ซิกนากี - บากู - โกบุสตานแหลมอับเชรอน - Mud Volcano - ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden - เชคี - ลาโกห์เดกิ - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อาหาร Georgian Cuisine - อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทย, อาหารจีน - พิเศษแถมฟรี!! ซิมการ์ด ออนทัวร์ 2 ประเทศ (1 ซิม ต่อ 1 ห้องพัก)
เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น (เที่ยวบินเหมาลำ) กรณีที่จอง และออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ และไม่สามารถทำรีฟันด์ตั๋วได้เช่นกัน / ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอาเซอร์ไบจาน และบริการด้านเอกสาร ท่านละ 1,500.- (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าตรวจ PCR-Test ประมาณ 30 USD - ค่าทิปคนขับ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500.- (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E - Vaccine Passport - ค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - ชมป้อมอนานูริ - Memorial of Friendship - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4 WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ชิมไวน์ Wine Tasting - East Point (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินทบิลิซี - บินภายในสู่เมืองบากู (อาเซอร์ไบจาน) - เข้าที่พัก
 บากู - ชมย่านเมืองเก่า - โกบุสตาน - ภูเขาโคลน - บากู
 บากู - แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ Fire Mount - ถนนนิซามิ
 สนามบินกรุงบากู (อาเซอร์ไบจาน) - บินภายในสู่ กรุงทบิลิซี่ - ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - โบสถ์ทรินิตี้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress - ถ่ายรูปป้อมปราการนาริกาลา - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ - ถนนชาร์เดนี
 สนามบินทบิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8967
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8967
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : ทบิลิซี่ - ซาดาโคล - ฮักห์พาร์ท - เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี - ทบิลิซี - มิสเคต้า - อุพลิสชิเค่ - อนานูริ - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน - ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน และอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์ - ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine
เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น (เที่ยวบินเหมาลำ) กรณีที่จอง และออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ และไม่สามารถทำรีฟันด์ตั๋วได้เช่นกัน / ไม่รวม ค่าวีซ่า และค่าบริการท่านละ 1,000 บาท - ค่าทิปคนขับ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E - Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - อุพลิสชิเค่ - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ - ย่าน Freedom Square - อปปิ้งที่ห้าง Galleria Mall - ทบิลิซี่ (อิสระอาหารค่ำ)
 ทบิลิซี่ - ซาดาโคล - ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่ประเทศอาร์เมเนีย - อารามฮักห์พาท - เซวาน - ทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน - เยเรวาน แคสเคด
 เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี - ฮักห์พาท - ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่ ซาดาโคล (จอร์เจีย) - ทบิลิซี่ - ทานอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
 ทบิลิซี่ - ชมย่านเมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - โบสถ์ทรินิตี้ - ช้อปปิ้ง East Point - ทบิลิซี (อิสระอาหารค่ำ)
 ทบิลิซี่ - ป้อมอนานูริ - กูดาอูรี - The Memorial of Friendship - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - ทบิลิซี่
 สนามบินทบิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8966
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8966
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย Borjomi - Sighnaghi - Kvareli : สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - กอรี - อุพลิสชิเค่ - บอร์โจมี - ซิกนากี - ควาเรลี - อนานูริ - กูดาอูรี - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน, อาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์ - ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine
เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น (เที่ยวบินเหมาลำ) กรณีที่จอง และออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ และไม่สามารถทำรีฟันด์ตั๋วได้เช่นกัน / ไม่รวม ค่าทิปคนขับ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E - Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - กอริ - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - ทบิลิซี
 ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาล่า - ชม และถ่ายรูปภายนอก โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Sulphur Bath - โบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ - โบสถ์เมเตห์คี - โบสถ์ทรินิตี้ - EAST POINT OUTLET - ทบิลิซี (อิสระอาหารค่ำ)
 ทบิลิซี - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจ - เมืองอาคัลท์ชิกเค่ - ป้อมปราการราบาตี - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - ป้อมอนานูริ - กูดาอูรี - ถ่ายรูป The Memorial of Friendship - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี - ทานอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์
 ทบิลิซี่ - ซิกนากี - อารามสงฆ์แห่งบอดบี - ควาเรลี - ย่าน Freedom Square - ทบิลิซี (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินทบิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8944
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8944
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - คลาสสิค แกรนด์จอร์เจีย : ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี - อุพลิสชิเค - บอร์โจมี - คูไทซี - ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลดำ (บินเข้า ทบิลิซี่ - บินออก บาทูมิ ไม่ย้อนเส้นทาง) / ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ขาไปไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก็เที่ยวจอร์เจียได้เลย
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า เพื่อป้องกันการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง - ทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอิสตันบูล - สนามบินทบิลิซี่ - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ - โบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - ช้อปปิ้งทบิลิซี่มอลล์
 มิทสเคต้า (มรดกโลก) - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา
 อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ - ป้อมปราสาทอันนานูรี - เมืองอุพลิสชิเค - ชมหนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย - เมืองโกรี - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน - ชมขบวนรถไฟโบราณ - เมืองบอร์โจมี
 ชมเมืองบอร์โจมี - เข้าชมสวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองคูไทซี - อารามเกลาติ (มรดกโลก)
 เข้าชมถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลดำอ่าวเมืองบาทูมิ - ตลาดผลไม้
 ป้อมโกนีโอ้ - จตุรัสปิอาซซ่า - ถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลี และนีโน่ - สนามบินบาทูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศจอร์เจีย รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8863
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8863
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿56,789
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยว 2 ประเทศ จอร์เจีย & ตุรเคีย (ตุรกี) : ปราสาทไรซ์ - ป้อมปราการโกนิโอ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองถ้ำโบราณอัพลิสต์ชิเคห์ - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - ชมด้านนอกวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวรี - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารเวติสโคเวลี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - หอคอยกาลาตา
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่านชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**ตามมาตรฐานการให้ทิปวันละ 50.- ต่อท่านต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน กรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - สนามบินแทรบซอน (ประเทศตุรเคีย) - เมืองไรซ์ - ปราสาทไรซ์ - จุดชมวิว HUSER YAYLASI - ป้อมปราการโกนิโอ - ประติมากรรมชีวิตคู่ อาลี และนีโน่ - จตุรัสเปียซ่า
 เมืองคูไตซี - อารามเกอลาติ - สวนบอร์โจมิ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
 เมืองถ้ำโบราณอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเตคี - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำสมัยโบราณ - สะพานสันติภาพ - ชมด้านนอกวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - โบสถ์ออโธดอกซ์ - ถนนรุสตาเวลี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองทบิลิซี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวรี - เมืองกูดาอูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพ รัสเซีย, จอร์เจีย - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิสเคต้า - อารามจวารี - วิหารเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - สนามบินทบิลิซี - บินภายในสู่ เมืองอิสตันบลู - เข้าที่พัก
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดเครื่องเทศ (อิสระอาหารเที่ยง) - หอคอยกาลาตา (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในหอคอย) - จตุรัสทักซิม (อิสระอาหารเย็น) - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศจอร์เจีย และตุรเคีย (ตุรกี) รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8816
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8816
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - ทบิลิซี - คาซเบกี้ - มิทสเคต้า - ไซห์นากี - ควาเรลี : ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - กำแพงเมืองโบราณ - อารามบอดบี - เมืองควาเรลี - ลิ้มรสไวน์ควาเรลี / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป / บริการอาหาร 10 มื้อ+บนเครื่องบิน / ฟรีประกันอุบัติเหตุ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอิสตันบูล - สนามบินบาทูมี - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - เมืองทบิลิซี
 เมืองไซห์นากิ - กำแพงเมืองโบราณ - อารามบอดบี - เมืองควาเรลี - ลิ้มรสไวน์ควาเรลี - ทบิลิซี
 โบสถ์ตรีนิตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า - อิส พอยต์ มอลล์ - สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่ต้องทำวีซ่า - ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ขาไปไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก็เที่ยวจอร์เจียได้เลย
เดินทาง :
Z8797
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8797
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿47,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - ทบิลิซี่ - บาทูมี - มิทสเคต้า - คูไตซี - กูดาอูรี - คาซเบกี้ : ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย & จอร์เจีย - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - สนามบินบาทูมี - เมืองบาทูมี - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - ย่านเมืองเก่า - รูปปั้นอาลีและนีโน่ - เมโทร ซิตี้ มอลล์
 เมืองคูไตซี - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - อารามจีลาติ
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองอัพลีสสิค - เมืองทบิลิซี
 ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมือง ทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารสเวติสโคเวลี - วิหารจวารี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - อิส พอยต์ มอลล์
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า - โบสถ์ตรีนิตี้ - สนามบินทบิลิซี่ - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8788
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8788
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿61,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยวจอร์เจีย - อาร์เมเนีย : ทบิลิซี่ - อนานูริ - คาซเบกี - มิสเคต้า - อุพลิสชิเค่ - ซาดาโคล - ฮักห์พาร์ท - เซวาน - เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี / ทานอาหารพร้อมชมวิว Funicular Restaurant - อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทย, อาหารจีน และอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,300 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test (ถ้ามี / ทุกกรณี) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าอาหารนอกเหนือจากระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋า หรือของที่ระลึก - ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถ และไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - ย่านฟรีดอมสแควร์ - เข้าที่พัก
 ทบิลิซี่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาล่า - สะพานสันติภาพ - ถ่ายรูปโบสถ์เมเตห์คี - โบสถ์ทรินิตี้ - ถนนชาร์เดนี่
 ทบิลิซี่ - ป้อมอนานูรี - แวะถ่ายรูป The Memorial of Friendship - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - ซาดาโคล - ข้ามพรมแดน Bagratashen Customs Point สู่ประเทศอาร์เมเนีย - ฮักห์พาร์ท - ชมอารามฮักห์พาท - ทะเลสาบเซวาน - อารามเซวาน - กรุงเยเรวาน - จัตุรัสรีพับลิค Republic Square - ชมโชว์พื้นเมือง
 เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์ทนอทส์ - ตลาดพาคชูคา
 เยเรวาน - ถ่ายรูป Yerevan Cascade - สนามบินกรุงเยเรวาน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8787
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8787
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿67,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยวจอร์เจีย - อาร์เมเนีย : ทบิลิซี่ - อนานูริ - คาซเบกี - ซิกนากี - ควาเรลี - บอร์โจมี - อาคัลท์ชิกเค - อุพลิสชิเค่ - มิสทเคต้า - ซาดาโคล - ฮักห์พาร์ท - เซวาน - เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี / ทานอาหาร พร้อมชมวิว Funicular Restaurant - อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน, อาหารไทย และอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,800 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test (ถ้ามี / ทุกกรณี) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าอาหารนอกเหนือจากระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋า หรือของที่ระลึก - ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถ และไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - ย่านฟรีดอมสแควร์ - เข้าที่พัก
 ทบิลิซี่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาล่า - สะพานสันติภาพ - ถ่ายรูปโบสถ์เมเตห์คี - โบสถ์ทรินิตี้ - ถนนชาร์เดนี่
 ทบิลิซี่ - ป้อมอนานูรี - แวะถ่ายรูป The Memorial of Friendship - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ - ซิกนากี City of Love - เขตควาเรลี (แคว้นคาเคติ) - ชิมไวน์ - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี - อาคัลท์ชิกเค - ป้อมปราการราบาตี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
 บอร์โจมี - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ช้อปปิ้ง East Point - ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - ซาดาโคล - ข้ามพรมแดน Bagratashen Customs Point สู่ประเทศอาร์เมเนีย - ฮักห์พาร์ท - ชมอารามฮักห์พาท - ทะเลสาบเซวาน - อารามเซวาน - กรุงเยเรวาน - จัตุรัสรีพับลิค Republic Square - ชมโชว์พื้นเมือง
 เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์ทนอทส์ - ตลาดพาคชูคา
 เยเรวาน - ถ่ายรูป Yerevan Cascade - สนามบินกรุงเยเรวาน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8786
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8786
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย : ทบิลิซี่ - มิสทเคต้า - บอร์โจมี - อาคัลท์ชิกเค - กอรี - อุพลิสชิเค่ - ซิกนากี - ควาเรลี - อนานูริ - คาซเบกี / อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน, อาหารไทยและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ / พักโรงแรมสไตล์รีสอร์ท สุดหรูที่เมืองคาซเบกี
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,300 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test (ถ้ามี / ทุกกรณี) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าอาหารนอกเหนือจากระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ไม่รวม ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง - ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก - ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถ และไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - ย่านฟรีดอมสแควร์ - เข้าที่พัก
 ทบิลิซี่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาล่า - สะพานสันติภาพ - ถ่ายรูปโบสถ์เมเตห์คี - โบสถ์ทรินิตี้
 ทบิลิซี่ - ซิกนากี City of Love - ควาเรลี (แคว้นคาเคติ) - ชิมไวน์รสเลิศ ท้องถิ่น - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี - อาคัลท์ชิกเค - ป้อมปราการราบาตี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบอร์โจมี
 บอร์โจมี - กอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - คาซเบกี
 คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูริ - แวะถ่ายรูป The Memorial of Friendship - ป้อมอนานูริ - ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย The Chronicles of Georgia - ช้อปปิ้ง East Point (อิสระอาหารเที่ยง) - สนามบินกรุงทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8758
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8758
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿57,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย : ทบิลิซี่ - ซิกนากี - ควาเรลี - อนานูริ - กูดาอูริ - คาซเบกี - อุพลิสชิเค่ - มิทสเคต้า - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อิสระเที่ยวเองใน ทบิลิซี่ (เต็มวัน) - ทานอาหาร พร้อมชมวิวที่ Funicular Restaurant - ทานอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,100 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test (ถ้ามี / ทุกกรณี) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าอาหารนอกเหนือจากระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - ย่านฟรีดอมสแควร์ - เข้าที่พัก
 ทบิลิซี่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาล่า - สะพานสันติภาพ - ถ่ายรูปโบสถ์เมเตห์คี - โบสถ์ทรินิตี้
 ทบิลิซี่ - ซิกนากี City of Love - ควาเรลี (แคว้นคาเคติ) - ชิมไวน์รสเลิศ ท้องถิ่น - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - ป้อมอนานูริ - กูดาอูริ - ถ่ายรูป Memorial of Friendship - คาซเบกี - นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ (อิสระเที่ยวเองเต็มวัน) ไม่มีอาหารเที่ยง, ค่ำ และรถบริการ
 ทบิลิซี่ - The Chronicles of Georgia - ช้อปปิ้ง East Point (อิสระอาหารเที่ยง) - สนามบินกรุงทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8741
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8741
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿49,988
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย : ย่าน Old Town และ Batumi - เข้าชมสวนบอร์จอมี่ พร้อมนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขา - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ชมวิหารสเวติสเคอเวรี - ชิมไวน์ หรือเลือกรับเป็นแก้วไวน์จอร์เจียสุดเก๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - นั่งรถจิ๊ป 4X4 ชมโบสถ์เกอร์เกติ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ไม่ต้องทำวีซ่า / ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ขาไปไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก็เที่ยวจอร์เจียได้เลย
ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ รวมค่าทิป 54 USD ต่อท่าน - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต, E-Vaccine Passport จากแอปหมอ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - สนามบินทบิลิซี - ชมน้ำตก MAKKUNTSESI- ประติมากรรม Ali and Nino - ชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ - ย่าน Old Town และ Batumi - ชม Piazzal Square และ Medea Square
 เมืองบอร์จอมี่ - เข้าชมสวนบอร์จอมี่ พร้อมนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขา
 BATUMI - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ชมวิหารสเวติสเคอเวรี - ทบิลิซี
 เมืองซิคนาคลี - ชิมไวน์ หรือเลือกรับเป็นแก้วไวน์จอร์เจียสุดเก๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า - อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย - ผ่านชมโรงอาบน้ำ - โบสถ์เมทเตห์คี - ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ - ทบิลิซี
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - คัสเบกิ - นั่งรถจิ๊ป 4X4 ชมโบสถ์เกอร์เกติ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย, จอร์เจีย
 มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง FLEA MARKET - ถนนคนเดินรุสตาเวลี - ย่านฟรีดอมสแควร์ - สนามบินทะบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบิน อิสตันบูล อาตาเติร์ก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8707
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8707
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿46,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - ทบิลิซี่ - บาทูมี - มิทสเคต้า - คูไตซี - กูดาอูรี - คาซเบกี้ : ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารสเวติสโคเวลี - วิหารจวารี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - สนามบินบาทูมี - เมืองบาทูมี - ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี - ย่านเมืองเก่า - รูปปั้นอาลี และนีโน่ - เมโทร ซิตี้ มอลล์
 เมืองคูไตซี - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - อารามจีลาติ
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองอัพลีสสิค - เมืองบิลิซี/ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมือง ทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารสเวติสโคเวลี - วิหารจวารี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ช้อปปิ้งอิส พอยต์ มอลล์
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า - โบสถ์ตรีนิตี้ - สนามบินทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไม่ต้องทำวีซ่า, ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว, ขาไปไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก็เที่ยวจอร์เจียได้เลย
เดินทาง :
Z8661
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8661
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿47,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - แกรนด์จอร์เจีย (บินเข้าบาทูมี่ บินออกทบิลิซี่ ไม่ย้อนทาง) : ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี - ถ้ำโพรมีเทียส - พิพิทธภัณฑ์สตาลิน - โบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารสเวติสโคเวลี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย / บริการอาหารไทย 1 มื้อ - รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ - ไม่ต้องใช้ผลตรวจ - ไม่ต้องกักตัว - บริการเจลล้างมือตลอดทริป
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง1ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - พักบนเครื่องบิน
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล - เมืองบาทูมี่ ประเทศจอร์เจีย - ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town - รูปปั้นอาลี และนีโน่ - Metro City Mall (อิสระอาหารค่ำ)
 คูไตซี - วิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - อารามจีลาติ
 ตลาดเช้า - เมืองอัพลีสสิค - เมืองกอรี - พิพิทธภัณฑ์สตาลิน - ทบิลิซี่
 ป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ (อิสระอาหารค่ำ)
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์ตรีนิตี้ - อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย - สนามบินทบิลิซี่ - สนามบินอิสตันบูล(ตุรกี)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามที่ WHO กำหนด - วัคซีนที่เดินทางได้ ทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน
เดินทาง :
Z8632
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8632
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿54,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย : ทบิลิชิ - มิสเคด้า - กอรี - บอร์โจมิ - บาทูมี่ / เที่ยวง่ายไม่ต้องทำวีซ่า - ไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR ทั้งขาไป และกลับ / คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD ต่อท่าน หรือ 2,400 บาท ตลอดทริป การเดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินบาทูมี่ จอร์เจีย - เมืองบาทูมี่ - โบสถ์เมเตห์คี - ถ่ายรูป สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี
 เมืองมิสเคด้า - มหาวิหารจวารี - เทือกเขา Kazbegi - โบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย และจอร์เจีย
 เมืองกอรี - ป้อมอนานูรี - เข้าชม พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน - Uplistsikhe - เมืองถ้ำโบราณ - เมืองบาคูเรียนี
 เมืองบาคูเรียนี - เมืองบอร์โจมิ - อุทยานแห่งชาติ Borjomi - ขึ้น Cable Car ชมวิวบนเขา - เมืองคูทาอีซี - โบสถ์ Gelati Monastery - เมือง Tskhaltubo
 เมือง Tskhaltubo - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ Prometheus - เมืองทบิลิชิ - วิหารสเวติสเคอเวรี
 เมืองทบิลิชิ - ศูนย์การค้า Tbilisi Mall - สนามบินทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8568
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8568
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿58,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - บาทูมี - ทลิบิซี : อนุสาวรีย์อาลี และนีโน่ - ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโบราณ - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - ขึ้นกระเช้าขมป้อมนาริกาลา - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - ขึ้นรถ 4WD ชมหุบเขาคอเคซัส - ช้อปปิ้งจานชาเดอนี่ / เที่ยวง่ายไม่ต้องทำวีซ่า
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ (50 EUR หรือ ประมาณ 1,850 บาท) ตลอดการเดินทาง - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจจากท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินบาทูมี - ถนนเลียบชายหาดบาทูมี - อนุสาวรีย์อาลี และนีโน่ - ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - จัตุรัสเปียเซซ่า - เมืองเก่าบาทูมี - ถ่ายรูปด้านหน้าตึก Alphabetic Tower พร้อมทานอาหารบนตึก ชมวิวเมืองแบบ 360 องศา - พักติดทะเลดำ 5 ดาว
 บาทูมี - คูไตซี - อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
 บอร์โจมี - กอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อัพลิสต์ชิเคห์ - ทบิลิซี
 ทบิลิซี - ย่านเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าขมป้อมนาริกาลา - ถ่ายรูปด้านนอก วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - สะพานสันติภาพ - โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย
 ทลิบิซี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - กูดาอูรี - ถ่ายรูปอนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - คาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4WD ชมหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้
 คาซเบกี้ - ทลิบิซี - ช้อปปิ้ง จานชาเดอนี่ - ห้าง East Point - โบสถ์เมเคตี - สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8561
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8561
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿45,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย : บาทูมี - คูไตซี - กูดาอูรี - คาซเบกี้ - มิทสเคต้า / เที่ยวง่ายไม่ต้องทำวีซ่า / คณะออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - แพ็คเกจ Test & Go และค่าตรวจ RT-PCR (ตามที่รัฐกำหนด) - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล -สนามบินบาทูมี - เมืองบาทูมี่ - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - ย่านเมืองเก่า - รูปปั้นอาลี และนีโน่ - ช้อปปิ้งที่เมโทร ซิตี้ มอลล์
 เมืองคูไตซี - มหาวิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - อารามจีลาติ
 ตลาดยามเช้าของเมืองคูไตซี - เมืองอัพลีสสิค - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองทบิลิซี
 ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย & จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า - โบสถ์ตรีนิตี้ - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - สนามบินทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับจองเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วันขึ้นไป
เดินทาง :
Z8403
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z8403
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿47,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - แกรนด์จอร์เจีย (บินเข้าบาทูมี่ - บินออกทบิลิซี่ ไม่ย้อนทาง) : ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า - อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ขึ้นรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารสเวติสโคเวลี - พิพิทธภัณฑ์สตาลิน - ถ้ำโพรมีเทียส - ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี - ชมย่านเมืองเก่า Old Town - ช้อปปิ้ง Metro City Mall / อาหารไทย 1 มื้อ - จีน 1 มื้อ
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง1ท่าน - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล (ตุรเคีย) - บินภายในสู่ สนามบินทบิลิซี่ - ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์ตรีนิตี้ - อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 ป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองอัพลีสสิค - เมืองกอรี - พิพิทธภัณฑ์สตาลิน - เมืองคูไตซี
 ตลาดเช้าคูไตซี - วิหารบากราติ - ถ้ำโพรมีเทียส - อารามจีลาติ - บาทูมี่
 ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี (อิสระอาหารเที่ยง) - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town - ช้อปปิ้ง Metro City Mall - สนามบินบาทูมี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล (ตุรเคีย)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน และสามารถเป็นวัคซีนสูตรไขว้ได้ - ไม่ต้องทำวีซ่า - ไม่ต้องใช้ผลตรวจ - ไม่ต้องกักตัว - บริการเจลล้างมือตลอดทริป
เดินทาง :
Z4813
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4813
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยวจอร์เจีย My love Kutaisi - Batumi : ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - กอรี - อุพลิสลิเค่ - คูไตซี - บาทูมี - อนานูริ - กูดาอูรี - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน, อาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์ - ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine
เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น (เที่ยวบินเหมาลำ) กรณีที่จอง และออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ และไม่สามารถทำรีฟันด์ตั๋วได้เช่นกัน / ไม่รวม ค่าทิปคนขับ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500.- (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - ย่านเมืองเก่ากรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาล่า - สะพานสันติภาพ - ถ่ายรูปภายนอกโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - โบสถ์เมเตห์คี - ถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace - โบสถ์ทรินิตี้ - เดินเล่นชมเมืองทบิลิซี่ ย่าน Freedom Square - เล่นช้อปปิ้งที่ Galleria Mall - ทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - กอริ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - คูไตซี
 คูไตซี - อารามเจลาตี - โบสถ์บรากาติ - บาทูมี
 บาทูมี - ล่องเรือในทะเลดำ ชมอ่าวเมืองบาทูมี - ชม และถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลี และนีโน่ - ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ - อนานูริ - กูดาอูรี - The Memorial of Friendship - คาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - ทบิลิซี่ - มานอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์
 สนามบินทบิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จอร์เจีย 42 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จอร์เจีย 42 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จอร์เจีย, โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จอร์เจียเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์จอร์เจียเดือนกันยายน 2565
ทัวร์จอร์เจียเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์จอร์เจียเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์จอร์เจียเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์จอร์เจียเดือนมกราคม 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนเมษายน 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์จอร์เจียเดือนกรกฎาคม 2566
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP