เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z8649
Z8631
1 2
Z8649
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8649
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
13 Oct 2022 - 22 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
55,900 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500
55,900 (เด็กเสริมเตียง) | 53,900 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียมคือ 75 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass
A01068
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : A01068
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
1 Oct 2022 - 9 Oct 2022
ราคา/ท่าน :
฿38,990 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿0
฿0 (เด็กเสริมเตียง) | ฿0 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ทะลสาบเกลือ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเอฟฟิซุส - หมู่บ้านโบราณคูมาลิคิซิค - เมืองโบราณฮัตทูซา - เมืองซาฟรานโบลู - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - พิเศษ!! ชมการแสดง BELLY DANCE
Z8889
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8889
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
21 Sep 2022 - 28 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
฿28,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿6,000
฿28,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿28,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
Z8889
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8889
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
17 Aug 2022 - 24 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿27,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿6,000
฿27,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿27,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
Z8889
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8889
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
24 Aug 2022 - 31 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
฿28,888 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ฿6,000
฿28,888 (เด็กเสริมเตียง) | ฿28,888 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)
Z8795
โอมานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8795
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
12 Aug 2022 - 19 Aug 2022
ราคา/ท่าน :
36,988 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,500
36,988 (เด็กเสริมเตียง) | 36,988 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าเข้าห้องน้ำตามจุดพักรถ ประมาณ 1-2 ลีล่า ต่อ 1 ห้องน้ำ - ค่าตวรจ RT-PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
Z9011
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z9011
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
21 Sep 2022 - 28 Sep 2022
ราคา/ท่าน :
28,999 (ผู้ใหญ่) | พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000
28,999 (เด็กเสริมเตียง) | 28,999 (เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ตุรกี 53 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ตุรกี

Z9011
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z9011
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿28,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรเคีย : BLUE MOSQUE - พระราชวังทอปกาปี - ชมวิวทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ - ระบำ Belly Dance - หุบเขาอุซิซาร์ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม - สไปซ์บาซาร์ / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล - BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - ฮาเจีย โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี (อิสระอาหารเที่ยง) - อังการ่า
 คัปปาโดเกีย - ชมวิวทะเลสาบเกลือ Salt Lake- นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
 หุบเขาอุซิซาร์ - คอนย่า - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 โรงงานเครื่องหนัง - มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม - อิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องเตหะราน อิหร่าน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z9010
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z9010
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรเคีย บินตรง และบินภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อย - พัก 5 ดาว - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน : พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood - อุทยานแห่งชาติทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - ระบำ BELLY DANCE - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 เมืองเอซีบัต - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood - อุทยานแห่งชาติทรอย
 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 ปามุคคาเล่ - โรงงานสิ่งทอ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองอิสปาร์ตา - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - คัปปาโดเกีย - ระบำ BELLY DANCE
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ (อิสระอาหารเที่ยง) - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ - สนามบินไกเซรี - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8890
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8890
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿40,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรเคีย (ตุรกี) Lavender Riviera : พระราชวังโดลมาบาห์เช - BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่งตุรกี - สวนลาเวนเดอร์ - ระบำBELLY DANCE - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 80 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ ลงทะเบียน Vaccinated Certificate - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - บันไดหลากสีย่าน BALAT & FENER - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 เมืองเอซีบัต - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood - อุทยานแห่งชาติทรอย
 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 ปามุคคาเล่ - โรงงานสิ่งทอ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 อันตาเลีย - ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ - ท่าเรือโบราณ - ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่งตุรกี - น้ำตก Duden
 เมืองอิสปาร์ตา - สวนลาเวนเดอร์ - คัปปาโดเกีย - ระบำBELLY DANCE
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - โรงงานพรม - เซรามิค - เครื่องประดับ - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินไกเซรี่ - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8889
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8889
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿27,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ดินแดนสองทวีป T Ü R K İ Y E : อิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - อังการา - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาพาซาแบค - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโรมันเฮียราโพลิส - คูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล - ตลาดสไปร์ท - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - เมืองอังการา
 เมืองอังการา - เมืองคัปปาโดเกีย - ถ่ายรูปทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดินชาดัค - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (ประมาณ 230 USD ต่อท่าน) - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซี - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 เมืองคูซาดาซี - วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบูล - จตุรัสทักซิม
 สนามบินอิสตันบูล (ตุรกี) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8863
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8863
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿56,789
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - เที่ยว 2 ประเทศ จอร์เจีย & ตุรเคีย (ตุรกี) : ปราสาทไรซ์ - ป้อมปราการโกนิโอ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองถ้ำโบราณอัพลิสต์ชิเคห์ - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - ชมด้านนอกวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวรี - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารเวติสโคเวลี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - หอคอยกาลาตา
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่านชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**ตามมาตรฐานการให้ทิปวันละ 50.- ต่อท่านต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน กรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - สนามบินแทรบซอน (ประเทศตุรเคีย) - เมืองไรซ์ - ปราสาทไรซ์ - จุดชมวิว HUSER YAYLASI - ป้อมปราการโกนิโอ - ประติมากรรมชีวิตคู่ อาลี และนีโน่ - จตุรัสเปียซ่า
 เมืองคูไตซี - อารามเกอลาติ - สวนบอร์โจมิ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
 เมืองถ้ำโบราณอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเตคี - ชมเมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำสมัยโบราณ - สะพานสันติภาพ - ชมด้านนอกวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - โบสถ์ออโธดอกซ์ - ถนนรุสตาเวลี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองทบิลิซี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวรี - เมืองกูดาอูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพ รัสเซีย, จอร์เจีย - นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิสเคต้า - อารามจวารี - วิหารเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - สนามบินทบิลิซี - บินภายในสู่ เมืองอิสตันบลู - เข้าที่พัก
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดเครื่องเทศ (อิสระอาหารเที่ยง) - หอคอยกาลาตา (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในหอคอย) - จตุรัสทักซิม (อิสระอาหารเย็น) - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศจอร์เจีย และตุรเคีย (ตุรกี) รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8861
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8861
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿29,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Venezia, Cruise Only, Mediterranean : Istanbul (Turkey) - Kusadasi (Turkey) - Rhodes (Greece) - Heraklion/Creta Greece) - Istanbul (Turkey) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก *** โปรโมชั่น!! จองภายใน 30 มิ.ย. 65 คนที่ 2 ลดทันที 50% ***
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ EUR 77 เด็กอายุ 4-12 ปี EUR 38.50 ต่อผู้เดินทาง - ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI บนเรือ - ค่าตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 48 ชม. ก่อนขึ้นเรือ - ค่าทำ Vaccine Passport

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินอิสตันบูล - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Istanbul (Turkey) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Venezia - อิสระพักผ่อนบนเรือ
 Istanbul (Turkey) - Embark Depart 18:00 PM
 Arrival 18.00 PM Kusadasi (Turkey) - Overnight
 Kusadasi (Turkey) - Depart 18.00 PM
 Arrival 08.00 AM Rhodes (Greece) - Depart 20.00 PM
 Arrival 08.00 AM Heraklion/Creta Greece) - Depart 19.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 06.00 AM Istanbul (Turkey)
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 6-13NOV22
Z8817
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8817
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรเคีย (ตุรกี) : สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - ระบำ Belly Dance - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ การลงทะเบียน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) - ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่อง - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เข้าที่พัก (อิสระอาหารค่ำ)
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - ฮาเจีย โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี (อิสระอาหารเที่ยง) - อังการ่า
 คัปปาโดเกีย - ชมทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
 หุบเขาอุซิซาร์ - คอนย่า - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 โรงงานเครื่องหนัง - บูร์ซ่าร์ - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม - อิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ (อิสระอาหารค่ำ) - เข้าที่พัก
 สนามบินอีสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ไม่ต้องกักตัว
เดินทาง :
Z8807
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8807
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿32,723
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ดินแดนสองทวีป T Ü R K İ Y E : อิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - อังการา - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาพาซาแบค - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโรมันเฮียราโพลิส - คูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน / รับฟรี พวงกุญแจนำโชค - ไอศรีมท้องถิ่น
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท หรือ 70 USD ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล - อิสระอาหารค่ำ - เข้าที่พัก
 อิสตันบูล (ประเทศตุรกี) - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดสไปร์ท (อิสระอาหารกลางวัน) - เมืองอังการา
 เมืองอังการา - เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ (ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลก) - นครใต้ดินชาดัค - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - OPTION TOUR ขึ้นบอลลูน (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) - ชมเมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซี - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมด้านนอก บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ
 เมืองคูซาดาซี - วิหารอะโครโปลิส - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - จตุรัสทักซิม (อิสระอาหารค่ำ)
 เมืองอิสตันบูล - สนามบินอิสตันบูล (ตุรกี) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8805
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8805
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ดินแดนสองทวีป T Ü R K İ Y E (บินภายใน 1 เที่ยว) : อิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - จตุรัสทักซิม - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโรมันเฮียราโพลิส - คูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ทรอย - ม้าไม้แห่งเมืองทรอยอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของตุรกี / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน - รับฟรี พวงกุญแจนำโชค - ไอศรีมท้องถิ่น
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500 บาท ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันแรกของการเดินทาง - ส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50.- ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา - ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐ)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดเครื่องเทศ - ถ่ายรูปคู่หอคอยกาลาตา - จัตุรัสทักซิม (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น)
 เมืองชานัคคาเล่ - ทรอย - แหล่งโบราณคดีเมืองทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย
 เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟีซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี (ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน)
 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - เนโครโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานซาราย - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าบอลลูน) - นครใต้ดินชาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - MADO CAFÉ - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - ปราสาทหินยูชิซาร์ - ภูเขาเออร์ซีเยส - สนามบินไกเซรี - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8796
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8796
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - คลาสสิค แกรนด์ตุรกี (บินภายใน 2 เที่ยว) : คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - นครใต้ดินไคมัครี - คอนยา - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี - อิชเมียร์ - อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดมาบาเช่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Private) - โชว์ระบำหน้าท้อง - ขึ้นกาลาตา ทาวเวอร์ / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ - รวมทิปต่างๆแล้ว - ไม่ต้องขอวีซ่า / คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - บินภายในสู่เมืองเนฟเชียร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - เข้าชมนครใต้ดินไคมัครี - โรงงานทอพรม, โรงงานอัญมณี
 ชมเมืองคัปปาโดเกีย - เครื่องปั้นดินเผา - คาราวานซาราย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 เมืองปามุคคาเล (มรดกโลก) - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง และร้านขนม Turkish Delight - สนามบินอิชเมียร์ - เข้าที่พัก
 อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - เข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ - ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เกต - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ขึ้นชมหอคอยกาลาตาทาวเวอร์ - แกรนด์บาร์ซาร์
 สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8795
โอมานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8795
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿36,988
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี - ลาเวนเดอร์ : สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ทะเลสาบเกลือ - หุบเขานกพิราบ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณ เฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ล่องเรือบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต / ฟรี!! พวงกุญแจ Evil Eye เครื่องรางนำโชค ท่านละ 1 อัน - ฟรี!! Pomegrante Tea หรือ Apple Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพ ท่านละ 1 กล่อง - พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย - FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง - คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าเข้าห้องน้ำตามจุดพักรถ ประมาณ 1-2 ลีล่า ต่อ 1 ห้องน้ำ - ค่าตวรจ RT-PCR (ทุกกรณี / ถ้ามี ตามมาตรการรัฐกำหนด) - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบิน เมืองกรุงมัสกัต - สนามบินอตาเติร์กกรุงอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - เมืองอังการ่า
 ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - ชมโรงงานทอพรม
 OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย (ประมาณ 250-300 USD ต่อท่าน) - เมืองเกอเรเม - หุบเขานกพิราบ - ปล่องไฟนางฟ้า - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู - หุบเขาอุชิซา - ปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - โรงงานคอตตอน - เมืองโบราณ เฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ร้านขนม TURKISH DELIGHT
 เมืองคูซาดาซึ - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - มัสยิด อิสเบ - กรุงอิสตันบูล
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z8698
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8698
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿40,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี Lavender : ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ชมระบำ BELLY DANCE - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า / พักโรงแรม 5 ดาว - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน / รับฟรี พวงกุญแจ Evil Eye ท่านละ 1 ชิ้น
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าทำ Vaccine Passport

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์ก - พระราชวังโดลมาบาห์เช - บันไดหลากสีย่าน BALAT - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล่ - ถ่ายภาพ ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล - เมืองทรอย Hollywood - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 ปามุคคาเล่ - โรงงานสิ่งทอ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองอิสปาร์ตา - สวนลาเวนเดอร์ - คัปปาโดเกีย - ชมระบำ BELLY DANCE
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ - สนามบินเนฟเชีย - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 รับเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องใช้ผลตรวจ ไม่ต้องกักตัว
เดินทาง :
Z8649
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8649
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม่ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - พิพิธภํณฑ์ เมฟลานา - ปราสาทปุยฝ้าย - ม้าไม้เมืองทรอย - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - มหาวิหาร เซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปิ
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียมคือ 75 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา, การ์ต้า - สนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
 อังคาร่า - ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 ทัวร์เสริม ชมบอลลูน (ไม่รวมค่าบริการ ประมาณ 250-300 USD) - หุบเขานกพิราบ - โรงงานเซรามิค - นครใต้ดิน - คัปปาโดเกีย
 คัปปาโดเกีย - คอนญ่า - คาราวานสไรน์ - พิพิธภํณฑ์ เมฟลานา - ปามุคคาเล่
 ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เซลจุก - บ้านพระแม่มาเรีย - คุซาดาซี - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
 คุซาดาซี - โรงงานเครื่องหนัง - เพอร์กามอน - คานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย
 คานัคคาเล่ - อิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - แกรนด์บาร์ซา
 อิสตันบูล - มหาวิหาร เซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดม - พระราชวังทอปกาปิ - สนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา, การ์ต้า
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ - ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ทั้งขาไป และกลับ
เดินทาง :
Z8638
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8638
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿42,988
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป ตุรกี (บินภายใน 1 เที่ยว) : สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - วิวหมู่เกาะคุนด้า และทะเลอีเจียน - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ปราสาทปุยฝ้าย - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ Kuyucak Village - ระบำหน้าท้อง - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู / ฟรี!! Key Ring Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน - ฟรี!! Pomegrante Tea หรือ Apple Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิม หรือ แอปเปิ้ลหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง - พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย - FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน ตามธรรมเนียม - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD ต่อท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์กกรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ทักซิมสแควร์
 เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองไอยาวาลิค - วิวหมู่เกาะคุนด้า และทะเลอีเจียน
 เมืองชานัคคาเล่ - เมืองคูซาดาสึ - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - ร้านขนม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ถ่ายรูปมัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUE - ถ่ายรูปโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น
 เมืองปามุคคาเล่ - ชมโรงงานคอตตอน - ปราสาทปุยฝ้าย - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ Kuyucak Village
 เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
 โรงงานทอพรม - นครใต้ดิน - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู - หุบเขาอุชิซาร์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ และโรงงานเซรามิค - หุบเขานกพิราบ - ปล่องนางฟ้า - กรุงอิสตันบูล - สนามบินอตาเติร์กกรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ - ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ทั้งขาไป และกลับ
เดินทาง :
Z8631
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8631
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี : เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - นครใต้ดินเมืองไคมักลี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง พร้อมเสิร์ฟ Local Drink ไม่จำกัด
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD ต่อท่าน หรือ 2,400 บาท ตลอดทริปการเดินทาง - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าลงทะเบียนThailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - พักบนเครื่องบิน
 สนามบินอตาเติร์ก ประเทศตุรกี - เมืองชานัคคาเล - Hollywood of Troy - เมืองทรอย - Trojan Horse
 เมืองทรอย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - เฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) - เมืองคอนย่า
 เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - นครใต้ดินเมืองไคมักลี - ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - ร้านจิวเวอร์รี่ - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการา
 เมืองอังการา - เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
 เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - สนามบินอตาเติร์ก ประเทศตุรกี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
 ผู้เดินทางทุกท่านต้องสมัคร E-Vaccine Passport จากแอปหมอพร้อมล่วงหน้า สำหรับใช้เดินทางออกนอกประเทศ และลงทะเบียน Thailand Pass
เดินทาง :
Z8540
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8540
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿39,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี บินตรง (บินภายใน 1 เที่ยว) : อิสตันบูล - ชานัคคาเล - ปามุคคาเล - คัปปาโดเกีย / ฟรี ชาแอปเปิ้ล - พวงกุญแจ Evil Eye
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท - ค่าทำ Vaccine Passport - ค่าแพ็คเกจ Test & Go หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี) - ค่าทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามสนามบินอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์บาซาร์ - เตอร์กิช ดีไลท์ - หอคอย กาลาตา - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังโทพคาปึ
 เมืองเอซีบัต - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล - อุทยานแห่งชาติทรอย - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 นั่งกระเช้า ชมวิวเมืองโบราณเปอร์กามัน - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียนเซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี
 เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองอิสปาร์ตา - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - เมืองคัปปาโดเกีย - ที่พักคาราวานเซราย - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมโชว์ระบำ Belly Dance
 ชมบอลลูนหลากสี (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน) - เมืองเกอเรเม - เมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - สนามบินไกเซรี - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าตุรกี : ต้องแสดงเอกสาร “อย่างใดอย่างหนึ่ง” ต่อไปนี้ เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจาก WHO ครบ 2 โดสแล้ว (1 โดส สำหรับ Johnson&Johnson) โดยโดสที่ 2 จะต้องได้รับการฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ผลยืนยันการหายป่วยจากการติดเชื้อโควิดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ช.ม.
เดินทาง :
Z8436
เตอร์กิช แอร์ไลน์

แพ็คเกจทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8436
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿50,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แพ็คเกจตุรกี Free & Easy (บินภายใน 2 ขา) : เดินทางเอง มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวเอง - บริการ ตั๋วเครื่องบิน - ที่พัก ระดับ 4 ดาว 5 คืน - บริการอาหาร 8 มื้อ - ทัวร์คัปปาโดเกีย 1 วันเต็ม (ไกด์พูดอังกฤษนำเที่ยว) - บริการรถรับส่ง ตามรายการ / ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย / คณะออกเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป
ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับท่านละ 5 USD/ วัน (วันที่มีบริการคนขับหรือไกด์) สามารถให้มากกว่าที่แจ้งได้ - ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป (ก่อนออกจากไทย) - ค่าตรวจ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย (ตรวจที่ต่างประเทศ ประมาณท่านละ 35 USD) - ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย (Test & Go / ASQ) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pas - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - พักบนเครื่อง
 สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล - บริการรถรับจากสนามบิน ส่งที่พัก (ใจกลางเมือง) - อิสระพักผ่อน
 บริการอาหารเช้า ห้องอาหารที่พัก - อิสระเที่ยวเองในเมืองอิสตันบูล (ไม่มีไกด์, รถบริการ)
 บริการอาหารเช้า ห้องอาหารที่พัก - บริการรถรับจากที่พัก ส่งสนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล - บินภายในสู่ สนามบินสนามบินไคเซอรี่ - บริการรถรับสนามบิน ส่งที่พักเมืองคัปปาโดเกีย - บริการอาหารค่ำที่พัก
 บริการอาหารเช้า ห้องอาหารที่พัก - พบไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษ (Driver Local Guide with License) พาเที่ยวนครใต้ดิน - เมืองไคมัคลี - เมืองเกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค - กลับที่พัก - บริการอาหารค่ำ ห้องอาหารที่พัก
 บริการอาหารเช้า ห้องอาหารที่พัก - อิสระเที่ยวเอง ในเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่มีไกด์ / รถบริการ) - บริการอาหารค่ำ ห้องอาหารที่พัก
 บริการอาหารเช้า ห้องอาหารที่พัก - อิสระพักผ่อน - พนักงานขับรถรับที่โรงแรม ส่งสนามบินสนามบินไคเซอรี่ - แวะพักเปลี่ยนเครื่อง สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แนะนำการเดินทางเข้าตุรกี : ต้องแสดงเอกสาร “อย่างใดอย่างหนึ่ง” ต่อไปนี้ เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจาก WHO ครบ 2 โดสแล้ว (1 โดส สำหรับ Johnson&Johnson) โดยโดสที่ 2 จะต้องได้รับการฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ผลยืนยันการหายป่วยจากการติดเชื้อโควิดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือ แสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ช.ม. หรือ ATK 48 ช.ม.
 เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่นของสายการบิน เมื่อชำระค่าบริการยอดเต็มจำนวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิกขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
เดินทาง :
Z8425
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8425
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿41,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป ตุรกี (บินภายใน 2 เที่ยว) : เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ - นครใต้ดิน - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ฟรี!! พวงกุญแจ Key Ring Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน - ฟรี!! Pomegrante Tea หรือ Apple Tea ชาท้องถิ่นทำมาจากทับทิม หรือแอปเปิ้ล ท่านละ 1 กล่อง - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน - ฟรี Wifi On Bus
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน ตามธรรมเนียม หรือ ประมาณ 2,800 บาท - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD ต่อท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์กกรุงอิสตันบูล - บินภายในสู่ เมืองอิซเมียร์ - เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - โบสถ์เซนต์จอห์น - มัสยิดอิสเบ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - ร้านขนม - โรงงานเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส (เดินทางก.ค. ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ Kuyucak Village) - เมืองคอนย่า - Caravansarai - เมืองคัปปาโดเกีย
 เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ - นครใต้ดิน - ชมระบำหน้าท้อง (จัดแสดงบางวัน กรณีเดินทางตรงกับวันที่งดจัดแสดง ผู้จัดทัวร์ขอยกเลิกการชมโชว์)
 เมืองคัปปาโดเกีย - ชมโรงงานทอพรม - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู - โรงงานจิวเวอร์รี่ และ เซรามิค - หุบเขาอุซิซาร์ - บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 กรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค (ชมดอกไม้เฉพาะคณะเดินทางเม.ย. 65) - ตลาดในร่ม Grand Bazaar
 เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (อิสระอาหารค่ำ) - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8424
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8424
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น : 
฿28,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป ตุรกี : สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - ปล่องไฟนางฟ้า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ฟรี!! พวงกุญแจ Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน - ฟรี!! ชาท้องถิ่นทำมาจากทับทิม หรือแอปเปิ้ล ท่านละ 1 กล่อง - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน - ฟรี Wifi On Bus
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อทริป ต่อท่าน ตามธรรมเนียม หรือ ประมาณ 2,800 บาท - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าตรวจโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ถ้ามี ตามมารตการรัฐ) - ค่า Package Test & Go และ ค่าตรวจ Covid โดย RT-PCR (ตามที่รัฐบาลกำหนด) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต - ทำ Thailand Pass

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเตหะราน - สนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค (เข้าชมเฉพาะคณะเดินทาง เม.ย.) - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - เมืองอังการ่า
 ทะเลสาบเกลือ - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - โรงงานทอพรม - หุบเขาแห่งเทพนิยายสีชมพู - โรงงานจิวเวอร์รี่ และโรงงานเซรามิค - ระบำหน้าท้อง (จัดแสดงบางวัน กรณีเดินทางตรงกับวันที่งดจัดแสดง ผู้จัดทัวร์ขอยกเลิกการชมโชว์)
 ทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน - เมืองเกอเรเม - หุบเขานกพิราบ - ปล่องไฟนางฟ้า - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่ (เดินเทางเดือนก.ค. ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ Kuyucak Village) - แวะชม CARAVANSARAI - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี - ร้านขนม TURKISH DELIGHT - เมืองคูซาดาซึ
 เมืองคูซาดาซึ - โรงงานเครื่องหนัง - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ถ่ายรูปมัสยิด อิสเบ - เมืองอิสตันบูล
 สนามบินกรุงอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z8423
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z8423
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿36,988
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป : สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 ชิ้น - ฟรี!! ชาท้องถิ่นทำมาจากทับทิม หรือแอปเปิ้ล ท่านละ 1 กล่อง - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 (USD) ต่อทริป ต่อท่าน - ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1-2 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ทำวัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-Vaccine Passport หรือ หลักฐานการฉีดวัคซีนจากแอปหมอพร้อม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองหลวง อังการ่า
 เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง (จัดแสดงบางวัน กรณีเดินทางตรงกับวันที่งดจัดแสดง ผู้จัดทัวร์ขอยกเลิกการชมโชว์) - เมืองคัปปาโดเกีย
 ทัวร์เสริม ขึ้นบอลลูน - ชมโรงงานจิวเอวร์รี่ และโรงงานเซรามิค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม - หุบเขาเดฟเรนท์ - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - ชมโรงงานคอตตอน - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - เมืองคูซาดาซึ Kusadasi
 วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ถ่ายรูปโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารแดง คึซึลอัฟลู - เมืองชานัคคาเล่
 ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ย่าน Balat & Fenner - สนามบินอตาเติร์กกรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น - ประเทศตุรกี รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
เดินทาง :
Z5598
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z5598
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿94,000
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แพ็คเกจเรือสำราญ Celestyal Crystal, Cruise Only เส้นทาง พิรีอุส, กรีซ - อิสตันบูล, ตุรกี - ชานักกาเล, ตุรกี - โวลอส, กรีซ - เฮอราคลิออน, กรีซ - ซานโตรินี่, มิโคนอส, กรีซ - พิรีอุส, กรีซ
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม, WIFI บนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเอเธนส์ - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเมืองพิรีอุส, กรีซ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Crystal - Departure 16.00 PM
 Arrival 15.30 PM เทียบท่า อิสตันบูล, ตุรกี - Overnight
 .-. อิสตันบูล, ตุรกี - Departure 20.00 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า ชานักกาเล, ตุรกี - Departure 17.00 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า โวลอส, กรีซ - Departure 17.00 PM
 Arrival 13.00 PM เทียบท่า เฮอราคลิออน, กรีซ - Departure 23.59 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า ซานโตรินี่, กรีซ - Departure 13.00 PM - Arrival 19.00 PM ท่าเรือ มิโคนอส, กรีซ - Overnight
 .-. ท่าเรือ มิโคนอส, กรีซ - Departure 14.00 PM
 Arrival 9.00 AM เทียบท่า เมืองพิริอุส ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 11AUG-30DEC22
Z5579
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z5579
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿41,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Celestyal Olympia, Cruise Only เส้นทาง พิรีอุส - มิโครนอส, กรีซ - คุซาดาซี, ตุรกี - พัตมอส, กรีซ - เฮอราคลิออน - ซาโตรินี่, กรีซ - พิรีอุส
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม และ ค่า WIFI บนเรือสำราญ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเอเธนส์ - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเมืองพิรีอุส, กรีซ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Olympia - Departure 11.30 AM - Arrival 18.00 PM เทียบท่า มิโครนอส, กรีซ - Departure 23.00 PM
 Arrival 7.30 AM เทียบท่า คุซาดาซี, ตุรกี - Departure 13.00 PM - Arrival 17.00 PM เทียบท่า พัตมอส, กรีซ - Departure 21.30 PM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า เฮอราคลิออน, กรีซ - Departure 12.00 PM - Arrival 16.30 PM เทียบท่า ซานโตรินี่, กรีซ - Departure 21.30 PM
 Arrival 7.00 PM เรือเทียบท่า เมืองพิริอุส ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 11AUG-30DEC22
Z5568
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z5568
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿117,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แพ็คเกจเรือสำราญ Celestyal Crystal, Cruise Only เส้นทาง พิรีอุส, กรีซ - เทสซาโลนิกิ, กรีซ - คาวาลา, กรีซ - อิสตันบูล, ตุรกี - ดิกิลิ, ตุรกี - คูซาดาซี, ตุรกี - พัตมอส, กรีซ - พิริอุส, กรีซ
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป, กลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่ม, WIFI บนเรือ

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเอเธนส์ - อิสระสู่ท่าเทียบเรือเมืองพิรีอุส, กรีซ - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celestyal Crystal - Departure 15.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า เทสซาโลนิกิ, กรีซ - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า คาวาลา, กรีซ - Departure 16.00 PM
 Arrival 9.30 AM เทียบท่า อิสตันบูล, ตุรกี - Departure 20.00 PM
 Arrival 12.00 PM เทียบท่า ดิกิลิ, ตุรกี - Departure 20.00 PM
 Arrival 8.00 AM เทียบท่า คูซาดาซี, ตุรกี - Departure 23.30 AM
 Arrival 7.00 AM เทียบท่า พัตมอส, กรีซ - Departure 18.30 PM
 Arrival 6.00 AM เมืองพิริอุส ประเทศกรีซ - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เข้าพักระหว่างวันที่ :
+ 11AUG-30DEC22
Z1676
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1676
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น : 
฿38,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ตุรเคีย : พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - BLUE MOSQUE - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - ระบำ BELLY DANCE - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - ทะเลสาบเกลือ - สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก - ทักซิมสแควร์ / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 80 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนด - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - ค่าทำ Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ - BLUE MOSQUE - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 เมืองเอซีบัต - นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood - อุทยานแห่งชาติทรอย
 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 ปามุคคาเล่ - โรงงานสิ่งทอ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองอิสปาร์ตา - สวนดอกไม้ หรือสวนผลไม้ - คัปปาโดเกีย - ระบำ BELLY DANCE
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราม่า - โรงงานพรม, เซรามิค, เครื่องประดับ - หุบเขาพาซาแบค - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์
 ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการา - สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก - ทักซิมสแควร์ (อิสระอาหารค่ำ)
 สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ตุรกี 53 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ตุรกี 53 รายการ
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตุรกี, โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ตุรกีเดือนสิงหาคม 2565
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2565
ทัวร์ตุรกีเดือนตุลาคม 2565
ทัวร์ตุรกีเดือนพฤศจิกายน 2565
ทัวร์ตุรกีเดือนธันวาคม 2565
ทัวร์ตุรกีเดือนมกราคม 2566
ทัวร์ตุรกีเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ทัวร์ตุรกีเดือนมีนาคม 2566
ทัวร์ตุรกีเดือนเมษายน 2566
ทัวร์ตุรกีเดือนพฤษภาคม 2566
ทัวร์ตุรกีเดือนมิถุนายน 2566
ทัวร์ตุรกีเดือนกรกฎาคม 2566

ทัวร์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป เอเชีย – ยุโรป

มีใครยังไม่เคยไป ประเทศที่มี 2 ทวีป ในประเทศเดียว บอกเลยนะว่างานดีบอกต่อ!!...... ค่าครองชีพก็ไม่แพง ไม่ต้องทำวีซ่า แถมสวยดั่งเทพนิยาย ตั้งแต่เมืองสไตล์ยุโรปสุดอลังการ มัสยิดใหญ่โต ร่องรอยอารยธรรมโบราณ และธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่บอกก่อนนะคะว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดไท่พ้นฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค. และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ตั้งแต่ ก.ย.-พ.ย.   ฝนไม่ตกท้องฟ้าส่วนใหญ่สดใส คุณจะได้ภาะสวยงามแน่นอน เราจะพาไปเที่ยวทัวร์ตุรกีแต่ละเมืองมีดีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย.....

อิสตันบูล

เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกีค่ะ อิสตันบูล ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝั่งอนาโตเลียนั่นเอง ฮิปโปโดรม ตั้งอยู่หน้าสุเหร่าสีฟ้า แต่เดิมเป็นลานแข่งรถม้า และศูนย์กลางเมืองในยุคไบแชนไทน์ค่ะ วิหารเซนต์โซเฟีย เป็นสถานที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบเชนไทน์ สำคัญมากอีกด้วย ที่นี่ถูกสร้างขึ้น 532 ปีก่อนศริสต์ศักราชในยุคจักรวรรดิ Justinian ที่ 1 เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วง 1,000 ปีที่ผ่านมา
สุเหร่าเยนี ถือว่าเป็นสุเหร่าที่สวยแห่งหนึ่ง สุเหร่าแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 และเป็นแห่งสุดท้ายของออตโตมัน
อ่าวโกลเดนฮอร์น ชมความงามของอ่าวโกลเดนฮอร์นที่เป็นรูปเขาสัตว์บอกเลยสมัยก่อนอ่าวนี้มีความสำคัญมากในยุคไบเซนไทน์ พระราชวังโดลมาบาห์เช พระราชวังโดลมาบาห์เช สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843 – 1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน ความหรูหราอลังการที่ทุ่มสร้างถ้าคิดในเงินปัจจุบันคิดได้ประมาณพันล้านเหรียญทีเดียวค่ะ มีความสวยวิจิตรในรูปแบบศิลปะนีโอคลาสสิกเมื่อศตวรรษที่ 19

เมืองอิซเมียร์

เมืองอิซเมียร์ เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวันตกของอานาโตเลีย และเป็นเมืองอันดับที่สามมีประชากรมากที่สุด ในการเที่ยวทัวร์ตุรกี เมืองนี้เป็นรองแค่อิสตันบูล เดินทางมาเยือนสถานที่ที่วิวทะเลสวย ซึ่งรู้จักกันในนาม อิซเมียร์ ที่นี่คุณจะได้พบกับคาเฟ่ ซีฟู้ด และสถานที่สวยๆ ตั้งแต่ อิซมีร์ ออปติมั่น เอวีเอ็ม จนถึง Aqua City ถือว่าเป็นเมืองที่โบราณบางสถานที่ยังคงวัตถุนั้นๆไว้

เมืองบอดรัม

เมืองบอดรัม เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลเอเจียน ภายในเมืองนอกจากนั้นยังมีเมืองโบราณ และ อาคารเก่าแก่ได้ไปชมกันพร้อมกับทิวทัศน์ริมทะเลวิวดีดี การเที่ยวทัวร์ตุรกีไม่ใช่มีดีแค่ทะเลทราย บอกเลยว่าน้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋ว เหมาะสำหรับเล่นน้ำมากๆส่วนอาคารบ้านเรือนที่อยู่รอบทะเลจะเป็นสีขาว หน้าต่างสีฟ้า สวยงามสะอาดตามากๆเลยค่ะ

เมืองปามุกกาเล

เมืองปามุกกาเล เป็นภาษาตุรกี หมายถึง ปราสาทปุยฝ้าย สถานที่นี้เกิดจากปรากฏการณ์ที่ตะกอนของหินปูนทำปฏิกิริยากับอากาศ จับตัวแข็งกลายเป็นแอ่ง และมีธารน้ำแร่ใต้ดินไหลเอ่อล้นผุดขึ้นมาบนพื้นผิว รวมเป็นแอ่งน้ำหินปูนที่ลดหลั่นกัน กว้าง 300 เมตร ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ก่อนไหลลงจากผาสูง 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล  ช่วงฤดูใบไม้ผลิ น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดที่จะเยือน ปามุกคาเลเลยจ้า นับได้ว่าถ้าได้มาทัวร์ตุรกี ที่นี่ก็ต้องห้ามพลาด

เมืองคัปปาโดเกีย

คัปปาโดเกีย ถ้าคุณมาทัวร์ตุรกี แล้วมาเมืองนี้จะได้ล่องลอยไปกับบอลลูนขึ้นสู่ฟากฟ้า และมองลงมาชมความสวยงามของเมืองด้านล่าง นอกจากนั้นหากไปเที่ยวคัปปาโดเกียก็ต้องห้ามพลาดนอนในโรงแรมถ้ำ เพราะภูมิประเทศของคัปปาโดเกียนั้นเป็นภูเขา
ไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้ก็คือ
1. ภูมิประเทศที่สวยแปลกตา เดินชมเมืองทั้งวันก็สวย
2. ขึ้นบอลลูนชมเมือง มองทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยหินแปลกตา
3. นอนโรงแรมถ้ำ
4. ชมเมืองใต้ดิน
5. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | ทัวร์ไทย | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | ทัวร์เที่ยวไทย | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
TOP