Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 135 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-WE-CKG01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
27JUL-1AUG
10-15 AUG
ราคา/ท่าน :
29,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
29,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ล่องเรือสำราญ Century Sun แม่น้ำแยงซีเกียง : เมืองโบราณฉือชีโข่ว - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง - สวนเอ๋อหลิง - ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen - นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ - หงหยาต้ง -ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนเจียงฟ่างเปย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ขึ้นเรือสำราญ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซวี - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลา
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง
สวนเอ๋อหลิง - ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen - นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ - หงหยาต้ง
ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนเจียงฟ่างเปย - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ล่องเรือสำราญ
ไทยสมายล์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-WE-CKG01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
27JUL-1AUG
10-15 AUG
ราคา/ท่าน :
29,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท
29,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/28,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ :
ทัวร์ล่องเรือสำราญ - ล่องเรือสำราญ Century Sun แม่น้ำแยงซีเกียง : เมืองโบราณฉือชีโข่ว - เจดีย์สือเป่าไจ้ - เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง - สวนเอ๋อหลิง - ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen - นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ - หงหยาต้ง -ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนเจียงฟ่างเปย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ขึ้นเรือสำราญ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซวี - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอำลา
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง
สวนเอ๋อหลิง - ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen - นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ำ - หงหยาต้ง
ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนเจียงฟ่างเปย - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAW4-FD-CKG03(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
11-13 AUG
ราคา/ท่าน :
13,991 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
16,991 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,991 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - อู่หลง - เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร์รี่) - ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฉงชิ่ง - อู่หลง - เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมค่าอุปกรณ์) - Option : ชมโชว์ Impression Wulong **หมายเหตุรายการ Option ดังกล่าวหากลูกค้าสนใจกรุณาติดต่อไกด์ท้องถิ่น รายการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร์รี่) - ระเบียงกระจก - อู่หลง - ฉงชิ่ง - ร้านนวดฝ่าเท้า - Option : ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง,วัดหลั่วฮั่น, สุกี้หม้อไฟ **หมายเหตุรายการ Option ดังกล่าวหากลูกค้าสนใจกรุณาติดต่อไกด์ท้องถิ่น รายการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม
ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ร้านยางพารา - หงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
OM-มองโกเลียแอร์ไลน์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAJ6-OM-MONGOLIA8D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OM-มองโกเลียแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11-18 / 14-21 APR
9-16 JUN
4-11 / 7-14 JUL
11-18 AUG
ราคา/ท่าน :
59,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,300 บาท
56,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/56,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - แกรนด์มองโกเลีย : ชมกรุงอูลันบาตาร์ - จัตุรัสซัคบาทาร์ - อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย - เข้าชมวัดกานดาน - อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ - เข้าชมอารามที่ใช้เป็นสถานที่ในการทำสมาธิ - นั่งรถเทียมเกวียน สู่เส้นทางหมู่บ้านชาวนอร์มาดิก - ชมสาธิตการเตรียมเทียมเกวียน และการเตรียมม้า - ชมสาธิตการรีดนมวัวของชนพื้นเมือง และการเตรียมชานมร้อน แบบฉบับมองโกล - อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู - พระราชวังฤดูหนาวของข่านบอจด์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - ตลาดสินค้าพื้นเมือง Narantuul Market - ชมการแสดงพื้นเมือง - เข้าชมวัดลามะเฉาจิง - อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซา / พักโรงแรม 5 ดาว 3 คืน - พักกระโจม (เกอร์) Luxury (แบบชาวมองโกเลีย) 3 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอูลันบาตาร์ - ชมกรุงอูลันบาตาร์ - จัตุรัสซัคบาทาร์ - อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย - เข้าชมวัดกานดาน
อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ - อุทยานแห่งชาติกอร์ไค เทอเรลจ์ - เข้าชมอารามที่ใช้เป็นสถานที่ในการทำสมาธิ - พักแบบกระโจม (ห้องน้ำในตัว)
นั่งรถเทียมเกวียน สู่เส้นทางหมู่บ้านชาวนอร์มาดิก - ชมสาธิตการเตรียมเทียมเกวียน และการเตรียมม้า - พักแบบกระโจม
ชมสาธิตการรีดนมวัวของชนพื้นเมือง และการเตรียมชานมร้อน แบบฉบับมองโกล - อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - พักแบบกระโจม
อุทยานแห่งชาติคุสเตน นุรูรู - เก็บภาพธรรมชาติในอุทยานฯ
ชมพระราชวังฤดูหนาวของข่านบอจด์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - ตลาดสินค้าพื้นเมือง Narantuul Market - ชมการแสดงพื้นเมือง
เข้าชมวัดลามะเฉาจิง - อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน - สนามบินอูลันบาตาร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องทำวีซ่า
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD9-WE-CSX-SC2(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
26APR-1MAY
24-29 MAY
26-31 JUL
9-14 AUG
11-16 / 18-23 OCT
ราคา/ท่าน :
40,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
40,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/40,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - เฟิ่งหวง - จางเจียเจี้ย : เมืองโบราณเฟิงหวง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - ชมแสงสีเฟิ่งหวงยามค่ำคืน - ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น+บันไดเลื่อน+รถบัสลง) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านหยก - โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย - โชว์นางจิ้งจอกขาว - เขาเทียนจื่อซาน - ลิฟท์แก้วไป่หลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 - หุบเขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ลำธารจินเปลี่ยนซี - ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถราง) - ร้านใบชา - สะพานกระจกแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย (เส้นทางซี) - ถ้ำหวงหลงต้ง - ล่องเรือแบบ Super VIP ชมถ้ำวังมังกร, วังแก้วผลึก, วังซือหงอคง - ร้านนวดเท้า - โชว์สายฝนในม่านหมอก - ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (เข้าร้านค้ารัฐบาล 5 แห่ง)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองฉางซา - เข้าที่พัก
เมืองโบราณเฟิงหวง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ผ่านชมสะพานหงส์ - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - ชมแสงสีเฟิ่งหวงยามค่ำคืน
ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น+บันไดเลื่อน+รถบัสลง) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านหยก - โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย - โชว์นางจิ้งจอกขาว
เขาเทียนจื่อซาน - ลิฟท์แก้วไป่หลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 - หุบเขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ลำธารจินเปลี่ยนซี - ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถราง)
ร้านใบชา - สะพานกระจกแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย (เส้นทางซี) - ถ้ำหวงหลงต้ง - ล่องเรือแบบ Super VIP ชมถ้ำวังมังกร, วังแก้วผลึก, วังซือหงอคง - ร้านนวดเท้า - โชว์สายฝนในม่านหมอก
ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (ปิดทุกวันจันทร์) - เมืองฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD9-CZ-URC-SM1(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
วันที่เดินทาง :
3-13 AUG
ราคา/ท่าน :
70,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,000 บาท
70,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/70,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เส้นทางสายไหม : นครอูหลู่มู่ฉี - ทะเลสาบเทียนฉือ - อุทยานนิเวศวิทยาซินเจียง - ตลาดต้าปาจ๋า - โชว์ซินเจียง หรือระบำซินเจียง - เจดีย์ซูกง - บ้านของชนเผ่าอุยกูร์ - ภูเขาเปลวไฟ - เมืองโบราณเกาชัง(รวมรถแบตเตอรี่) - นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง - เนินทรายครวญ (รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย) - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รวมขี่อูฐ) - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาโจว - ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) - เมืองเจียยี่กวน - ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) - เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย - วัดจิวหมอหลอสือ - สุสานเหลยไถฮั่น - เขื่อนหลิวเจียเสีย - ล่องเรือเร็ว ชมแม่น้ำหวงโห - วัดปิ่งหลิงซื่อ - สะพานแห่งแรกแม่น้ำเหลือง - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - ถ้ำหินสลักไม่จีซาน (รวมรถแบตเตอรี่) - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - วัดฉือเอิน - จัตุรัสหอระฆัง - ช้อปปิ้งที่ถนนมุสลิม - สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) - กำแพงเมืองโบราณซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าเล็ก (ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินไป่หยุน เมืองกวางเจา - นครอูหลู่มู่ฉี - เข้าที่พัก
ทะเลสาบเทียนฉือ - อุทยานนิเวศวิทยาซินเจียง - ตลาดต้าปาจ๋า - โชว์ซินเจียง หรือระบำซินเจียง
เมืองถูหลู่ฟัน - คานเอ๋อร์จิ่ง - เจดีย์ซูกง - บ้านของชนเผ่าอุยกูร์ - ภูเขาเปลวไฟ - เมืองโบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอรี่)
นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง - เนินทรายครวญ (รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย) - ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รวมขี่อูฐ) - ช้อปปิ้งที่ตลาดซาโจว
ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) - เมืองเจียยี่กวน - ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองจิ่วฉวน
เมืองจางเย่ - เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย - เมืองอู่เวย
วัดจิวหมอหลอสือ - สุสานเหลยไถฮั่น - เมืองหลานโจว - เขื่อนหลิวเจียเสีย - ล่องเรือเร็ว ชมแม่น้ำหวงโห - วัดปิ่งหลิงซื่อ - สะพานแห่งแรกแม่น้ำเหลือง
สวนกังหันน้ำโบราณ - อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - เทียนสุ่ย - ถ้ำหินสลักไม่จีซาน (รวมรถแบตเตอรี่)
เมืองซีอาน - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - วัดฉือเอิน - จัตุรัสหอระฆัง - ช้อปปิ้งที่ถนนมุสลิม
สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) - กำแพงเมืองโบราณซีอาน - โชว์ราชวงศ์ถัง
เจดีย์ห่านป่าเล็ก - สนามบินซีอาน - แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองกวางเจา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAD9-CZ-WUH1(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
25-30 MAY
27JUL-1AUG
10-15 AUG
ราคา/ท่าน :
34,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท
34,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/34,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - หูเป่ยครบสูตร อู่ฮั่น - จิงโจว - เสิ่นหนงเจี้ย - บู๊ตึ้ง : เมืองเกงจิ๋ว - สวนกวนอูอี้หยวน - ศาลเจ้ากวนอู เมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) - ชมภายนอกกำแพงเมืองเกงจิ๋ว (จิวโจว) - บ้านเกิดหวังเจาจวิน - อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง (เสินหนงติ่ง) - ป่านปี้เยียน - หุบเขาเสินหนงกู่ - สันเขาลิงทอง - เสี่ยวหลงถัง - อุทยานเสินหนงถัน - อุทยานสะพานสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว) - เขาบู๊ตึ้ง - ตำหนักไท่จื่อ - ตำหนักจื่อเซียว - ตำหนักหนานเหยียน - เรียนมวยไทเก็ก - นั่งกระเช้าขึ้นตำหนักทองจินเตี้ยน (รวมกระเช้าขึ้นลง) - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น - วัดกุยหยวน - นั่งรถผ่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง (ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองอู่ฮั่น - เข้าที่พัก
เมืองเกงจิ๋ว - สวนกวนอูอี้หยวน - ศาลเจ้ากวนอู เมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) - ชมภายนอกกำแพงเมืองเกงจิ๋ว (จิวโจว) - เมืองอี๋ชาง - บ้านเกิดหวังเจาจวิน
อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง (เสินหนงติ่ง) - ป่านปี้เยียน - หุบเขาเสินหนงกู่ - สันเขาลิงทอง - เสี่ยวหลงถัง - อุทยานเสินหนงถัน - อุทยานสะพานสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว)
เขาบู๊ตึ้ง - ตำหนักไท่จื่อ - ตำหนักจื่อเซียว - ตำหนักหนานเหยียน - เรียนมวยไทเก็ก
นั่งกระเช้าขึ้นตำหนักทองจินเตี้ยน (รวมกระเช้าขึ้นลง) - เมืองอู่ฮั่น - ช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเจียงฮั่น
วัดกุยหยวน - นั่งรถผ่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง - สนามบินเมืองอู่ฮั่น - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG08(4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
27-29 / 28-30 APR / 29APR-1MAY
27-29 JUL
10-12 AUG
12-14 / 13-15 OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ดีสนีย์แลนด์ : นั่งรถรางพีค แทรม - วิคตอเรีย พีค - หมุนกังหันขอโชคลาภ - วัดแชกงหมิว - ดิสนีย์แลนด์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - พระใหญ่วัดโป่หลิน - Citygate Outlet - Avenue of Star - A Symphony of Lights
สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พลัสเบย์ - วัดแชกง - ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAG0-CX-HKG-HC1(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
11-13 AUG
11-13 OCT
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน / พิเศษ อาหารซีฟู้ด - ไวน์แดง - เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง / พักเซินเจิ้น 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok - เซินเจิ้น
ชมหยก - ชิมชาจีน - ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ยาบัวหิมะ - ผ้าไหมจีน - ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ Water Show OCT
ฮ่องกง - Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - Repulse Bay - นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม - ร้านสมุนไพรจีน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - โอเชี่ยนเทอร์มินัล - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAG0-CX-HKG-HC1(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
11-13 AUG
11-13 OCT
ราคา/ท่าน :
12,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
12,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน / พิเศษ อาหารซีฟู้ด - ไวน์แดง - เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง / พักเซินเจิ้น 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok - เซินเจิ้น
ชมหยก - ชิมชาจีน - ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ยาบัวหิมะ - ผ้าไหมจีน - ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ Water Show OCT
ฮ่องกง - Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - Repulse Bay - นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม - ร้านสมุนไพรจีน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - โอเชี่ยนเทอร์มินัล - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAG0-HX-HKG-HH10(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
วันที่เดินทาง :
11-12 AUG
ราคา/ท่าน :
12,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
12,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระ - ช้อปปิ้ง : นั่งรถรางพีคแทรม - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - Symphony of Lights - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งซิตี้เกท / เมนูพิเศษ เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง / พักฮ่องกง 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งรถรางพีคแทรม - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมหาดรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - Symphony of Lights
เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAG0-CX-HKG-HH11(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
10-12 AUG
5-7 / 19-21 OCT
ราคา/ท่าน :
16,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ช้อปปิ้ง - บิ๊กบัสชมเมือง : นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเดอะพีค - เลดี้ส์มาร์เก็ต - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - Symphony Of Lights - นั่งรถบัส 2 ชั้นเปิดประทุน ชมวิวเมืองฮ่องกง (Big Bus Tours) - อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน / พักฮ่องกง 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเดอะพีค - เลดี้ส์มาร์เก็ต
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย - Symphony Of Lights
นั่งรถบัส 2 ชั้นเปิดประทุน ชมวิวเมืองฮ่องกง (Big Bus Tours) - อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
โคเรียนแอร์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAS6-KE-HI-KOREA-P10(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KE-โคเรียนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 / 24-28 MAY
7-11 / 21-25 JUN
12-16 / 26-30 JUL
9-13 / 23-27 AUG
13-17 SEP / 27SEP-1OCT
ราคา/ท่าน :
21,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
21,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ปูซาน : นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ - เขา Mireuksan - เรือเต่าจำลอง - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล ลีซุน ชิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล ชายหาดซองโด - สวนแทจงแด - หมู่เกาะออยุคโด - โบสถ์ Jukseong - ช้อปปิ้ง Lotte Premium Outlet - วัดแฮดง ยงกุงซา - นูรี มารู - ปูซานทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งดาวทาวน์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปูซาน
สนามบินคิมแฮ - เมืองปูซาน - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ - เขา Mireuksan - เรือเต่าจำลอง - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล ลีซุน ชิน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล ชายหาดซองโด - สวนแทจงแด - หมู่เกาะออยุคโด - โบสถ์ Jukseong - ช้อปปิ้ง Lotte Premium Outlet
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ชม นูรี มารู - ปูซานทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งดาวทาวน์
ดิวตี้ฟรี - ศูนย์สมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
การบินไทย

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAI7-TG-ICN09(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
25-29 MAY
9-13 AUG
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Summer : โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุก Everland - ศูนย์สมุนไพรโสม - Cosmetic Outlet - ฮอตเกนามู - แต่งชุดประจำชาติฮันบก เดินชมรอบพระราชวังเคียงบกกุง - N Seoul Tower - Duty Free - ย่านทงแดมุน - ตลาดเมียงดง - น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส - Trick Eye & Ice Museum - Hyundai Outlet - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุก Everland
ศูนย์สมุนไพรโสม - Cosmetic Outlet - ฮอตเกนามู - แต่งชุดประจำชาติฮันบก เดินชมรอบพระราชวังเคียงบกกุง - N Seoul Tower
Duty Free - ย่านทงแดมุน - ตลาดเมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส - Trick Eye & Ice Museum - Hyundai Outlet - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินนานาชาติอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAR3-XJ-KR12(6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
25-30 MAY
8-13 / 10-15 AUG
28SEP-3OCT
ราคา/ท่าน :
17,888 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - เกาะนามิ - เมืองซูวอน - ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ตลาดทงแดมุน - Seoullo 7017 - พระราชวังเคียงบ็อค - - ชมซากุระ ณ ถนนยออิโดะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - เมืองซูวอน - ป้อมฮวาซอง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กิมจิแลนด์ - ใส่ชุดฮันบก - กรุงโซล - Teddy Bear Museum - Seoul Tower - Namsan View Point (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - ตลาดทงแดมุน - Seoullo 7017
ชมซากุระ ณ ถนนยออิโดะ - ศูนย์โสมรัฐบาล - Red Pine - ทำเนียบประธานาธิบดี - พระราชวังเคียงบ็อค - คลองชองกเยชอน - ช้อปปิ้งที่ เมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - Amethyest Factory - ช้อปปิ้งที่ฮงอิก - Paju English Village - Paju English Village - Super Market - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่า

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAA50-KExOZ-KR-ICE-FLOWER(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KE/OZ-โคเรียนแอร์/เอเชียน่า
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
28MAR-1APR
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 MAY / 30MAY-3JUN
6-10 / 13-17 / 20-24 JUN / 27JUN-1JUL
4-8 / 11-15 / 18-22 JUL
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 AUG / 29AUG-2SEP
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 SEP
ราคา/ท่าน :
24,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
24,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ไอซ์ ฟลาวเวอร์ สโนว์ ช่วงใบไม้ผลิบาน : ปั่นเรียวไบท์ บนรางรถไฟ เกาะวอลมิโด - Snow Park One Mount (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึก) - สวนสมุนไพร และ สวนเทพนิยายอิตาลี The Korean Venezia - โรงงานกาแฟ See’s Coffee - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - ล่องเรือเรือสำราญ Pang Show ชมแม่น้ำฮัน - Exclusive!! ใส่ชุดพื้นเมืองเกาหลี ฮันบก เดินเที่ยวในพระราชวัง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine - ภูเขานัมซาน - หอคอย N Tower (ไม่รวมค่าลิฟชมวิวบนตึก) - คล้องกุญแจคู่รัก Love Rock Cable - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดอง - ศูนย์โสมเกาหลี - Trick Art Museum - Ice Museum - Love Museum - ย่านช้อปปิ้งมหาลัยฮงแด / พัก เคียงกีโด หรือเมืองอินชอน 1 คืน - พักกรุงโซล 2 คืน ระดับ 4 ดาวเกาหลี / เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ SnowCrab แบบไม่อั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - ปั่นเรียวไบท์ บนรางรถไฟ เกาะวอลมิโด - Snow Park One Mount (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึก) - สวนสมุนไพร และ สวนเทพนิยายอิตาลี The Korean Venezia
โรงงานกาแฟ See’s Coffee - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - ล่องเรือเรือสำราญ Pang Show ชมแม่น้ำฮัน
Exclusive!! ใส่ชุดพื้นเมืองเกาหลี ฮันบก เดินเที่ยวในพระราชวัง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine - ภูเขานัมซาน - หอคอย N Tower (ไม่รวมค่าลิฟชมวิวบนตึก) - คล้องกุญแจคู่รัก Love Rock Cable - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดอง
ศูนย์โสมเกาหลี - Trick Art Museum - Ice Museum - Love Museum - ย่านช้อปปิ้งมหาลัยฮงแด - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAM8-FD-SIN-SO-SHIOK(A)(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
27-29 / 28-30 JUL
11-13 AUG
13-15 / 20-22 OCT
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
13,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - So Shiok Option A Free & Easy : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay - มารีน่าเบย์แซนด์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมโชว์ Wonder Full Light
Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
ดิวตี้ฟรี Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAM8-FD-SIN-SO-SHIOK(B)(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
27-29 / 28-30 JUL
11-13 AUG
13-15 / 20-22 OCT
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - So Shiok Option A Free & Easy : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay - มารีน่าเบย์แซนด์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมโชว์ Wonder Full Light
Option B : สวนสนุก Universal Studio (รวมค่าบัตรสวนสนุกแล้ว) - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
ดิวตี้ฟรี Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAM8-SL-SIN-SO-SHIOK(A)(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
6-8 / 15-17 / 27-29 / 28-30 APR / 29APR-1MAY
27-29 / 28-30 JUL
11-13 AUG
13-15 / 19-21 / 20-22 / 21-23 OCT
ราคา/ท่าน :
13,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
13,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - So Shiok Option A Free & Easy : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay - มารีน่าเบย์แซนด์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมโชว์ Wonder Full Light
Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
ดิวตี้ฟรี Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAM8-SL-SIN-SO-SHIOK(B)(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
6-8 / 15-17 / 27-29 / 28-30 APR / 29APR-1MAY
27-29 / 28-30 JUL
11-13 AUG
13-15 / 19-21 / 20-22 / 21-23 OCTAPR1/MAY1/AUG
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - So Shiok Option A Free & Easy : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay - มารีน่าเบย์แซนด์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมโชว์ Wonder Full Light
Option B : สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ ชำระเพิ่ม 25 SGD)
ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
เจ็ตสตาร์แอร์เวย์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAM8-3K-SIN-EPIC3D(6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3K-เจ็ตสตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
10-12 AUG
ราคา/ท่าน :
14,555 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
14,055 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Epic : Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ Super Tree และ 2 Domes) - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก) - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตรเข้าฯแล้ว) - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee - บักกุ้ดเต๋

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD (ประมาณ 208 บาท) และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD (ประมาณ 700 บาท) - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ ชำระเพิ่ม 25 SGD) - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก ชำระเพิ่ม 23 SGD หรือประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงแสง สี เสียง น้ำ Wonder Full Light
ห้าง Vivo City - นั่งรถ Express Train สู่เกาะ Sentosa (ไม่รวมค่ารถไฟเข้าเกาะ 4 SGDต่อท่าน ชำระเฉพาะขาเข้าเท่านั้น) - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) - อิสระนั่งรถ Express Train กลับที่พักเอง หรือเดินเล่นริมหาด Siloso
ชมเมืองสิงคโปร์ - ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAM8-SL-SIN-MAGNIFICENT4D(A)(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
6-9 / 11-14 / 12-15 / 14-17 APR / 28APR-1MAY
25-28 MAY
27-30 JUL
10-13 AUG
14-17 SEP (F1)
12-15 OCT
ราคา/ท่าน :
15,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Magnificent Option A Free & Easy : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - เข้าที่พัก
ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ ชำระเพิ่ม 25 SGD)
Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถ และไกด์บริการ)
วัดพระเขี้ยวแก้ว - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAM8-SL-SIN-MAGNIFICENT4D(B)(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
6-9 / 11-14 / 12-15 / 14-17 APR / 28APR-1MAY
25-28 MAY
27-30 JUL
10-13 AUG
14-17 SEP (F1)
12-15 OCT
ราคา/ท่าน :
17,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
17,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Magnificent Option B Full Board : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - มารีน่าเบย์แซนด์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - เข้าที่พัก
ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ ชำระเพิ่ม 25 SGD)
Option B Full Board : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD (600 บาท) - ชมโชว์ Wonder Full Light
วัดพระเขี้ยวแก้ว - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์วันแม่ 2561 / 2018

รหัสทัวร์ : THAAM8-TR-SIN-AWESOME3D(A)(6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
11-13 AUG
12-14 / 13-15 OCT
ราคา/ท่าน :
12,955 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
12,955 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,955 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Awesome - Option A Free & Easy : ชมเมืองสิงคโปร์ - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปที่Garden By The Bay - ไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้านBoon Tong kee, บักกุ้ดเต๋ร้านSong Fa / ฟรีWifi บนรถ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี - เข้าที่พัก
Option A : Free & Easy อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
ชมเมืองสิงคโปร์ - ทำเนียบรัฐบาล, ศาลฎีกา, ศาลาว่าการเมือง - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปที่ Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD) - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ย่านไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 135 รายการ
Next Last
 แพคเกจทัวร์วันแม่ 2561 / 2018 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศวันแม่ 2561 / 2018
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์วันแม่ 2561 / 2018, โปรแกรมท่องเที่ยววันแม่ 2561 / 2018 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794